Page 1

WIJ GEVEN ENERGIE

1

NAJAAR 2018

MAGAZINE

MIDDEN IN DE ENERGIETRANSITIE 8 WARMTEPOMPEN Verlaag direct uw gasrekening

14 ZONNEBOILERS

Verwarmen met het zonlicht

ONZE GROTE NAJAARSACTIE!

EXTRA KORTING VAN 5% OP ALLE DUURZAME PRODUCTEN


2

SAMAN MAGAZINE

VOORWOORD

DE ENERGIETRANSITIE VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR MAKEN! Deze zomer werd hitterecord na hitterecord verbroken. Dit lijkt het resultaat van de klimaatverandering, echter wordt steeds duidelijker dat de effecten van de klimaatverandering veel nadeliger uitpakken dan waar we altijd vanuit waren gegaan. Samen met de gevolgen van de gaswinning in Groningen wordt

7

het belangrijk dat we onze afhankelijkheid van energie uit politiek minder stabiele landen, beperken. In deze derde editie van ons jaarlijkse magazine geven wij u inzicht in de ontwikkelingen binnen de energietransitie en met welke producten en diensten van ons u persoonlijk ook stappen kunt zetten.

COLUMN

Jacob van Berkel

Als bedrijf kijken wij naar de toekomst. Blijft voor ons allemaal energie betaalbaar? En zijn de oplossingen om te komen tot lage energielasten voor iedereen bereikbaar? Vanaf dit najaar zullen wij dan ook zonnepanelen gaan verhuren waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om zelf zijn eigen stappen te zetten in de energietransitie. Het verlagen van de huidige energierekening en het voorkomen van het stijgen van de energierekening wordt hiermee voor velen bereikbaar. In de toekomst willen we ook warmtepompen, zonneboilers en andere producten op deze manier bereikbaar maken. Steeds duidelijker wordt het echter dat de energietransitie iets is wat geen enkele partij alleen kan bereiken en waarin we elkaar nodig hebben en moeten steunen. Overheden, woningcorporaties,

8 13

WARMTEPOMP Verlaag direct uw gasrekening

COLUMN

Frits Verhoef

vastgoedontwikkelaars, aannemers, onderwijs, particulieren en alle andere betrokkenen zullen allemaal hun stappen moeten zetten. Graag helpen wij hierin door onze kennis beschikbaar te stellen. Want duurzaam en comfortabel wonen, leven en werken, dat willen wij voor iedereen bereikbaar maken!

DaniĂŤl Lodders Algemeen directeur Saman Groep

COLOFON Saman Magazine is een uitgave van Saman Groep in Zierikzee. Ontwerp: 10uur Redactie: Kim Geleijn en Ellen van den Broek van Saman Groep Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten. Prijzen zijn geldig t/m 31/12/2018 en kunnen tussentijds gewijzigd worden.


WIJ GEVEN ENERGIE

3

GRATIS ZONNEPANELEN OP UW DAK

14

32

ZONNEBOILERS

Hoeveel bespaart u?

19

EXTRA PROFITEREN Met de Saman EnergiQ ZonBonus

ZEEUWSE ENERGIE Voor een goede prijs

ONZE GROTE NAJAARSACTIE!

EXTRA KORTING VAN 5% OP ALLE DUURZAME PRODUCTEN

ACTIE 5% extra korting op onze duurzame producten

Duurzame producten bereikbaar, voor iedereen. Tot en met 31 december 2018 ontvangt u 5% extra korting op zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers of laadstations.

PRODUCTKORTING


4

SAMAN MAGAZINE

DUURZAAM ÉN COMFORTABEL WONEN, LEVEN EN WERKEN, DAT WILLEN WIJ VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR MAKEN! WIJ GEVEN ENERGIE

WIJ KENNEN ENERGIE

WIJ DELEN ENERGIE

Met trots, passie, enthousiasme en vol energie werken we aan innovatieve en duurzame oplossingen.

Met specialistische kennis, geven we het beste advies, afgestemd op de specifieke situatie.

We blijven samen groeien, inspelen op marktontwikkelingen en continu innoveren, voor nu en voor de volgende generatie.

#WIJGEVENENERGIE Wij delen graag onze ambities met u. Sinds enkele maanden zijn wij herkenbaar aan onze nieuwe uiting “Wij geven Energie”. Waarom deze keuze? Het bereikbaar maken van duurzame energie daar gaan we voor! Al sinds 2004 geven wij energie met producten waarmee de samenleving over kan gaan op duurzame energie. In de loop der jaren hebben we hier veel kennis over opgedaan. Inmiddels leveren onze geplaatste zonnepanelen jaarlijks aan meer dan 15.000 huishoudens stroom en besparen onze klanten jaarlijks meer dan 1.000.000 m3 aardgas door de inzet van warmtepompen.

Daniël Lodders Algemeen directeur

Door onze specialistische kennis zijn wij leidend geworden in Zuidwest Nederland in de overgang van fossiele brandstoffen naar andere, duurzame, bronnen van energie. We adviseren u graag zodat we onze kennis omzetten naar praktische oplossingen, we zorgen met onze collega’s voor de uitvoering van de werkzaamheden en het benodigde service & onderhoud. Met dit alles zorgen wij voor een comfortabele en een duurzame woon-, leef- en werkomgeving, ook voor de volgende generatie.

Arno van der Kloot Operationeel directeur

Onze missie “Duurzaam en comfortabel wonen, leven en werken. Dat willen wij voor iedereen bereikbaar maken!”

Erik Kloet Commercieel directeur


WAT IS “DE ENERGIETRANSITIE”? Er wordt veel over gesproken en er is bijna dagelijks aandacht voor in de media; “De energietransitie”. Maar wat is het nu eigenlijk en wat gaat het voor ons betekenen in de komende decennia?

WIJ GEVEN ENERGIE

5

WAAROM IS DIT EIGENLIJK NODIG?

We zien dat de opwarming van de aarde enorme effecten heeft en dat de stijging van de zeespiegel en toenemende droogte in de toekomst zullen gaan leiden tot verdere problemen. Denk hierbij aan

De energietransitie is concreet geworden toen in 2015 door 174 landen het Klimaatakkoord werd getekend in Parijs. De afspraak die is gemaakt is dat we de opwarming van de aarde maximaliseren tot 2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Daarnaast werd het streven vastgelegd van maximaal 1,5 °C opwarming. In Nederland is er sprake van het zogenaamde “Energieakkoord voor duurzame groei”. In dit energieakkoord zijn onder andere onderstaande afspraken vastgelegd:

verminderde voedselopbrengsten door droogte, overstromingen en andere natuurrampen. Dit kan leiden tot grotere verschillen in welvaart op de wereld waardoor klimaatvluchtelingen kunnen gaan ontstaan wat kan leiden tot oorlogen. Om onze welvaart te kunnen behouden en de maatschappij dus stabiel, eerlijk en duurzaam te houden, zullen we stappen moeten gaan zetten in de energietransitie. Op pagina 13 van dit magazine vindt u een column van Frits Verhoef, waarbij wordt gerefereerd naar zijn boek 'lef en moed'. In dit boek worden de gevolgen van de klimaatverandering begrijpelijk uitgelegd en worden ook de oplossingen besproken.

14% duurzame energie in 2020

HOE ZIEN WIJ DE TOEKOMST?

De energietransitie begint nu ook in de praktijk vorm te krijgen maar

16% duurzame energie in 2023

er zullen nog heel veel stappen gezet moeten worden. Belangrijk is dat we met elkaar stappen zetten op basis van de huidige technische mogelijkheden want de juiste oplossingen zijn nu zeker beschikbaar.

80% minder CO2 uitstoot in 2050 Jaarlijks 1,5% energiebesparing Deze afspraken zijn op landelijk niveau gemaakt en zijn vervolgens vertaald naar plannen voor onze eigen regio waarbij er in Zeeland een “Zeeuws Energieakkoord” is ontstaan. Dit energieakkoord richt

Particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen, aannemers en alle andere betrokkenen zullen met elkaar moeten samenwerken om te komen tot volgende stappen. Daarnaast verwachten wij dat in de toekomst het uitstoten van CO2

op Europees of wereldwijd niveaus belast gaat worden vanuit de overheden. Hiermee ontstaat een grote stimulans om energie te gaan besparen waarmee subsidies voor energiebesparing vanuit deze belasting kunnen worden betaald.

zich op de bestaande particuliere woningvoorraad en heeft als doel om in 2045 energieneutraal te zijn. Het akkoord is door maar liefst 25 partijen ondertekend en gaat het particuliere woningeigenaren op verschillende manieren makkelijker maken om hun woning energieneutraal te maken. Dit richt zich voornamelijk op het inzichtelijk en bereikbaar maken van oplossingen door betere informatievoorziening.

Lees verder op de volgende pagina.


6

SAMAN MAGAZINE

WAAR LIGGEN DE GEVAREN IN DE ENERGIETRANSITIE?

mogelijkheid om eventueel resterend gas- en elektraverbruik

maatschappelijke ongelijkheid gaat ontstaan. Het van warmte en

vermogen en andere innovaties voor energiebesparing.

Het grootste gevaar van de energietransitie is dat er grotere elektriciteit voorzien van een woning wordt steeds duurder en het is belangrijk dat iedereen dit kan blijven betalen maar ook dat de mogelijkheden om energie te besparen voor iedereen beschikbaar worden. Hiervoor zijn zowel vanuit bedrijven als vanuit overheden

duurzaam in te kopen. Daarnaast blijven we uiteraard innoveren met nieuwe type warmtepompen, zonnepanelen met een hoger

Wij willen echter ook zorgen dat de energietransitie voor iedereen bereikbaar wordt en onze producten ook bereikbaar maken voor iedereen. We zullen daarom vanaf 1 november 2018 het huren

oplossingen mogelijk die de komende jaren bereikbaar gaan worden.

van zonnepanelen mogelijk maken (zie ook pagina 19 voor meer

WAT KUNNEN EN GAAN WIJ VOOR U BETEKENEN?

gaan toepassen.

informatie) en dit zullen we langzamerhand op meerdere producten

Al jaren bieden wij oplossingen om uw energiegebruik te verminderen en met ons eigen energiebedrijf EnergiQ ook de

WAT DOEN WIJ ALS SAMAN GROEP? Uiteraard nemen wij zelf ook onze verantwoordelijkheid in onze bedrijfsvoering. Zo werken wij vanuit een 100% energieneutraal bedrijfspand en worden alle afvalstromen zorgvuldig gescheiden in een eigen milieustraat. Daarnaast proberen we onze mobiliteit steeds duurzamer in te richten door te kijken naar het efficiĂŤnter inzetten van onze logistiek en waar mogelijk over te stappen op elektrische alternatieven. Eind dit jaar zullen wij onze duurzaamheidsambities middels een zogenaamde CO2

prestatieladder presenteren. Hierbij is er naast aandacht voor onze eigen CO2 uitstoot ook aandacht voor de uitstoot binnen onze projecten en bij onze leveranciers.


7

WIJ GEVEN ENERGIE

Een duurzame samenleving, waarbij de aarde ongeschonden van de ene aan de andere generatie wordt overgedragen, kan alleen bestaan met hernieuwbare ofwel duurzame energie. Dat is energie die van buiten de aarde komt, in menselijke

Lector dr. ir. ing. Duurzaamheid HZ University of Applied Sciences

COLUMN JAKOB VAN BERKEL

ENERGIETRANSITIE: ALS WE HET ECHT WILLEN, KAN HET!

termen onuitputtelijk is, en bij gebruik onze omgeving niet vervuilt. De bron is de zon die al sinds mensenheugenis de energie levert, direct als zonnestraling, of indirect

weliswaar voor niets op, maar de techniek

Terecht wordt vaak de vraag gesteld of de

als afgeleide vormen: windenergie, bio-

om die energie op te vangen, om te zetten

ruimte voor zonnepanelen op land ten

massa en waterkracht.

naar een bruikbare vorm, op te slaan en te

kosten gaat van voedselproductie. In dat

transporteren vraagt wel een investering.

verband is het aardig te weten dat elke

Voor de vondst en opkomst van fossiele energie als kolen, olie en gas gebruikten we al hernieuwbare energie, overigens niet

MET Z’N ALLEN INVESTEREN IS NODIG!

Nederlander voor voedsel (2.500 kCal/dag) een oppervlak nodig heeft van ongeveer 400 m2 als men geen vlees eet, maar

De kosten gaan hier voor de baten uit en

minstens 13.000 m2 als men elke dag vlees

vooral voor onze voedselteelt (op het land,

investeren is een drempel. Gelukkig zijn er

eet. Dus als we ons eetpatroon aanpassen

ook met zonne-energie). De opkomst van

subsidies op maatregelen voor besparing

en minder vlees eten, maken we ruimte

fossiele brandstoffen bracht ontwikkeling

door isolatie, zonne-energiesystemen en

voor hernieuwbare energie.

en welvaart, maar ook extra uitstoot van

bijvoorbeeld warmtepompen. Een ander

CO2. De daarmee samenhangende klimaat-

aspect is dat de omschakeling naar schone

verandering, met als negatief effecten

energie onze omgeving gaat veranderen.

bijvoorbeeld extreem weer en de stijging van

Opvangen en omzetten van hernieuwbare

mooi of lelijk is. Natuurlijk; smaken verschillen,

de zeespiegel, doen ons beseffen dat we

energie in een bruikbare vorm vraagt ruimte,

en dichtbij een windturbine of zonneweide

terug moeten naar de hernieuwbare bron.

want hernieuwbare energie heeft met een

is er sprake van hinder, maar bijvoorbeeld

betrekkelijk lage energiedichtheid. Hebben

een zonneweide kan voor het zicht worden

we die ruimte wel?

afgeschermd. Ikzelf heb liever zicht op

alleen voor aandrijven van werktuigen, maar

WE ZIJN OP WEG!

Gelukkig weten we dat we kunnen overstappen naar schone energie; De zon levert op aarde een veelvoud van de hoeveelheid

HOEVEEL RUIMTE HEBBEN WE NODIG?

MOOI OF LELIJK?

Dan nog de vraag of hernieuwbare energie

hernieuwbare energiesystemen dan fossiele energiecentrales.

Het sommetje is snel gemaakt: Het totaal

Vanzelfsprekend zijn er nog vragen: bijvoor-

hebben we technieken om die energie

Nederlands netto energiegebruik betekent

beeld over transport en opslag van energie,

kosteneffectief te gebruiken. Windenergie

per Nederlander een gemiddeld (continu)

verdeling van kosten en of we het snel

op zee is al concurrerend met fossiele elek-

vermogen van ongeveer 4 kW. Als je dat

genoeg kunnen realiseren. Oplossing van

triciteit en in zonnige streken op aarde geldt

volledig hernieuwbaar zou willen leveren

deze vragen vraagt inzet van ons allemaal;

dat ook voor zonelektriciteit. In woningen

met bijvoorbeeld zonnepanelen is daarvoor

burgers, bedrijven, gemeentes en de

zijn mogelijkheden met isolatie en efficiënte

per persoon een oppervlak nodig van

overheid.

verwarming met warmtepompen, en ook

ongeveer 400 m . Als je alleen het grond-

door het opwekken van elektriciteit met

oppervlak van windmolens rekent kom je

zonnepanelen en het verwarmen van water

voor windenergie op een kleiner benodigd

met zonnecollectoren. Voor mobiliteit kunnen

oppervlak. Het Nederlands grondoppervlak

mogelijk. De zon schijnt voor iedereen, er is

we rijden op schone elektriciteit of water-

per persoon bedraagt ongeveer 2.400 m ,

ruimte en we kennen de technieken.

stof. De voorbeelden laten zien dat schone

dat betekent dat er zelfs binnen Nederland

energie kán; maar het gaat wel wat van ons

in principe voldoende ruimte is voor onze

‘ZIE HET ALS EEN POSITIEVE UITDAGING,

vragen. De kosten zijn één aspect. De zon gaat

hernieuwbare energievoorziening.

MET ZICHT OP EEN BETERE WERELD!’

energie die we gebruiken en inmiddels

2

2

HET IS MOGELIJK!

De transitie naar hernieuwbare energie is


8

SAMAN MAGAZINE

VERLAAG DIRECT UW GASREKENING MET EEN WARMTEPOMP DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE – GEDEELTELIJK VAN HET GAS AF

Daikin biedt met de Altherma Hybride een goede oplossing voor het terugbrengen van uw energierekening. Deze hybride warmtepomp wordt standaard geleverd met een intelligente regelaar waarmee u de gas- en elektriciteitsprijs kunt invoeren. Op basis van deze gegevens bepaalt het systeem geheel automatisch of de warmtepomp of de gasketel het meest voordelig functioneert op dat moment. Het gasverbruik wordt door een groot deel vervangen door elektriciteitsverbruik voor de warmtepomp. In combinatie met zonnepanelen heeft u vrijwel geen kosten meer voor de centrale verwarming! Indien uw cv-ketel toe is aan vervanging dan is de Daikin Altherma Hybride een zeer goede optie. De Daikin Altherma Hybride is een toestel waar zowel een cv-ketel als een warmtepomp zijn geïntegreerd. Met de Altherma Hybride vervangt u dus ook direct uw huidige cv-ketel. Het toestel is compact en heeft het formaat van een standaard CV-ketel, echter, zowel het binnendeel van de warmtepomp als de cv-ketel zijn hierin verwerkt. Het buitendeel kan bijvoorbeeld aan de gevel van uw huis of op een plat dak worden gemonteerd.

VOORDELEN

• Gemiddeld 35% besparing op uw gasnota • 1 op 1 vervanging van uw cv-ketel • Eenvoudig toepasbaar in bestaande bouw • Gemiddeld 10% rendement op uw investering • Ideaal in combinatie met zonnepanelen EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK: DAIKIN ALTERHMA HYBRIDE 4,4 KW Het totale gasverbruik in een twee-onder-een-kapwoning met vloerverwarming en radiatoren voor een gezin met 2 kinderen is 1800 m3. 400 m3 wordt gebruikt voor het verwarmen van water en om te koken. In vergelijking met een standaard cv-ketel levert dit een besparing op van: Besparing op de gasrekening:

980 m³ €

686

Extra elektriciteitsverbruik:

1900 kWh €

399

Totale besparing per jaar: €

287

Prijs Daikin Altherma Hybride 4,4 kW: € 5.802 Subsidie:

- €

1.700

Besparing nieuwe cv-ketel:

- €

1.800

Netto investering: € 2.302 (bedrag is incl. BTW en montage)

DAIKIN GA VOOR MEER TYPES EN PRIJZEN NAAR SAMANGROEP.NL/WARMTEPOMPEN

Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/warmtepompen

ACTIE

€ 4.102

Daikin Altherma Hybride 4.4kW

Netto investering € 4320 Incl. montage en BTW en na aftrek van subsidie (€ 1.700) en 5% productkorting.

PRODUCTKORTING


WIJ GEVEN ENERGIE

Een warmtepomp haalt energie uit

gas meer nodig. Voor het omzetten

dig duurzame energievoorziening.

de lucht of bodem en zet deze gra-

van energie gebruikt een warmte-

Met een warmtepomp bespaart u

tis energie om in warmte of koeling.

pomp nog wel elektriciteit, maar

dus niet alleen op uw energiekosten,

Een warmtepomp kan ingezet wor-

de hoeveelheid benodigde energie

maar levert u tevens een bijdrage

den om uw woning of bedrijfspand

is veel lager dan bij een HR-ketel.

aan het verminderen van de CO₂-uit-

te verwarmen of te koelen waardoor

Bovendien wordt gas steeds duur-

stoot. Een warmtepomp is geschikt

er in de zomer én in de winter een

der, terwijl de prijs voor elektriciteit

voor zowel bestaande als nieuw-

comfortabel binnenklimaat ontstaat.

daalt. Wanneer u de benodigde

bouwwoningen en bedrijfspanden.

Afhankelijk van de situatie, heeft u

energie kunt opwekken met zonne-

nauwelijks tot zelfs helemaal geen

panelen, ontstaat er zelfs een volle-

9

DAIKIN ALTHERMA 3 – VOLLEDIG VAN HET GAS AF

De Daikin Altherma 3 is een nieuwe generatie lage temperatuur lucht/water warmtepompen en maakt optimaal gebruik van de buitenlucht als hernieuwbare energiebron. Het apparaat wordt aangestuurd door de nieuwe ‘Bluevolution’-technologie ontwikkeld door Daikin. Dit is dé eerste lucht/water warmtepomp die geschikt is om tot 55ºC het cv water te verwarmen waardoor ook bestaande woningen van het gas af kunnen. Het is tevens dé eerste warmtepomp waarbij het nieuwe koudemiddel R32 wordt gebruikt. R32 is een nieuw koudemiddel dat veel milieuvriendelijker is en heeft het laagste Global Warming Potential (GWP) van alle koudemiddelen. Dit is de eerste lucht/water warmtepomp die geschikt is om uw cv water tot 55°C te verwarmen en zorgt tevens voor warm tapwater d.m.v. de ingebouwde boiler. Hierdoor kunnen ook bestaande woningen van het gas af. Het apparaat is via de Daikin Online Controller App makkelijk op afstand te monitoren en te bedienen.

VOORDELEN

• CV water tot 55°C verwarmen • Warm tapwater • Bestaande woningen van het gas af • Milieuvriendelijker koudemiddel • Ideaal in combinatie met zonnepanelen • Makkelijke monitoring en bediening via Online Controller App EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK: DAIKIN ALTHERMA 7,5 KW BLUEVOLUTION MET 180 L GEÏNTEGREERDE BOILER: Een twee-onder-een-kapwoning met alleen vloerverwarming voor een gezin met 2 kinderen. Totale gasverbruik 1800 m³. Besparing op de gasrekening:

1800 m³ €

1.260

Extra elektriciteitsverbruik:

4000 kWh €

840

Besparing gasaansluiting: €

207

Totale besparing per jaar: €

627

Prijs Daikin Altherma 3 Bluevolution (incl. boiler): € 8.409 Subsidie:

- € 2.000

Netto investering: € 6.409 (bedrag is incl. BTW en montage)

ACTIE

€ 6.409

Daikin Altherma Bluevolution 7.5kW

PRODUCTKORTING

Netto investering € 6.750 Incl. montage en BTW en na aftrek van subsidie (€ 2.000) en 5% productkorting.

Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/warmtepompen


10

SAMAN MAGAZINE

WERNER LEGT UIT: HOE WERKT EEN WARMTEPOMP? 1. De warmtebron (bodem of lucht) wordt over een warmtewisselaar (verdamper) geleid. Het in de verdamper aanwezige vloeibare koudemiddel neemt de warmte van de warmtebron op en verdampt. 2. De damp wordt door een compressor aangezogen en samen­ geperst, waardoor de druk en de temperatuur ervan oplopen.

3. In een tweede warmtewisselaar (condensor) condenseert de damp weer tot vloeistof. In deze fase levert de warmtepomp energie aan het water voor ruimte- of tapwaterverwarming. 4. Daarna wordt met een expansieventiel de druk van het koude­middel weer verlaagd en begint de kringloop van vooraf aan.

Werner Kafoe, adviseur bij Saman Groep

GEZOND EN COMFORTABEL WONEN MET CLIMARAD Bent u zich bewust van de kwaliteit van uw binnenklimaat? Wordt uw woning niet (voldoende) geventileerd? Dan is decentrale ventilatie dé oplossing bij uitstek. Saman Groep levert in samenwerking met ClimaRad oplossingen voor het decentraal ventileren van uw woning voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. per vertrek geventileerd op basis van CO₂,

name gezondheidsproblemen te voorkomen.

relatieve luchtvochtigheid, binnentempe-

Handelingen zoals koken, wassen en

ratuur en buitentemperatuur. Toevoer en

douchen zorgen voor een slechte binnen-

afvoer vinden rechtstreeks plaats via de

luchtkwaliteit. Omdat woningen tegenwoordig

gevel, waardoor ingrijpende renovaties en

steeds

breekwerk vermeden kunnen worden.

geïsoleerd

en

kierdicht

gebouwd of gerenoveerd worden, bent u afhankelijk van het goed functioneren van

In tegenstelling tot centrale ventilatie, waarbij

uw ventilatiesysteem.

één centrale unit de ventilatie in meerdere ruimtes regelt, kunt u met decentrale ventilatie

ClimaRad heeft speciaal voor de woning-

afzonderlijk en doelgericht ventileren. Door

markt

decentrale

• Hoog comfort en geluidswering over de gevel •  Hoge energiebesparing door

Goede ventilatie is essentieel om met

beter

DE VOORDELEN

ventilatie-oplossingen

haar ervaring en het investeren in kennis en

ontwikkeld waarbij het binnenklimaat op

producten is ClimaRad uitgegroeid tot de

individueel niveau optimaal geregeld wordt,

grootste producent op het gebied van

eventueel in combinatie met verwarming

decentrale ventilatieconcepten met warmte-

en koeling. In uw woning wordt automatisch

terugwinning.

warmteterugwinning • Automatisch ventileren via de gevel • Eenvoudig te installeren • Lage onderhoudskosten Bekijk de mogelijkheden voor uw woning op de website www.climarad.nl.


WIJ GEVEN ENERGIE

BESPAAR OP GAS MET EEN HYBRIDE WARMTEPOMP DE TECHNECO ELGA, DE HYBRIDE WARMTEPOMP DIE SAMENWERKT MET UW BESTAANDE CV-KETEL

In onze omgeving is veel ongebruikte energie aanwezig in de aarde, het water of de lucht. Een warmtepomp kan deze gratis energie omzetten in bruikbare warmte of kou. Dus als u uw woning wilt verwarmen, koelen of kraanwater verwarmen én tegelijkertijd energie wilt besparen dan kiest u voor een warmtepompsysteem. Uw gasverbruik wordt voor een groot deel vervangen voor elektriciteitsverbruik van de warmtepomp. In combinatie met zonnepanelen heeft u vrijwel geen kosten meer voor de centrale verwarming! EEN HYBRIDE WARMTEPOMP IN HET KORT: De combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel wordt ‘hybride’ genoemd en zorgt onder alle omstandigheden voor het hoogste rendement. Op momenten dat de warmtelevering van de warmtepomp niet toereikend is, genereert de cv-ketel extra capaciteit. Bij lage buitentemperaturen is het rendement van de warmtepomp lager dan dat van de ketel. De warmtepomp schakelt dan uit en de ketel neemt de verwarmingsfunctie over. HYBRIDE WARMTEPOMP TECHNECO ELGA Saman Groep levert en installeert al geruime tijd de Techneco Elga hybride warmtepomp. Dit is een slimme modulerende warmtepomp die aangesloten wordt op uw bestaande cv-ketel. Wanneer u over zou gaan op deze hybride warmtepomp dan hoeft u dus geen cvketel aan te schaffen. De warmtepomp en uw cv-ketel werken optimaal samen! Met de Techneco Elga hybride warmtepomp bieden we een goede oplossing voor het terugdringen van uw energierekening. Het geeft de warmte uit de buitenlucht met een rendement van ruim 400% door aan de centrale verwarming. Het is een compact toestel en een eenvoudige en duurzame uitbreiding naast alle merken cv-ketels.

ACTIE

€ 2.933

Techneco Elga 4,9 kW Netto investering € 3.120 Incl. montage en BTW en na aftrek van subsidie (€ 1.700) en 5% productkorting.

TECHNECO ELGA DE VOORDELEN:

• Subsidie

• Relatief lage investering en hoge besparing

• Aantrekkelijke terugverdientijd

• Werkt samen met uw bestaande cv-ketel

• Verbetert het energielabel van uw woning

GA VOOR MEER TYPES EN PRIJZEN NAAR SAMANGROEP.NL/WARMTEPOMPEN Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/warmtepompen

PRODUCTKORTING

11


12

SAMAN MAGAZINE

DUURZAME PANNENKOEKEN

Pannekoekenmolen de Graanhalm in Burgh-Haamstede

Voorbereid op de toekomst en van het gas

De keuze voor Saman Groep was eigenlijk snel gemaakt: ‘We hebben gekozen voor Saman

af. Familie Landegent uit Burgh Haamstede

vanwege de capaciteit aan mankracht, de mooie showroom en omdat het een Zeeuws bedrijf

heeft al flinke stappen gemaakt met 25

is. We waren wel al bekend met Saman, zakelijk gezien heeft dit bedrijf in het verleden ook

zonnepanelen en een Daikin Altherma LT

al werk voor ons verricht’.

warmtepomp. ‘We wilden ook graag een warmtepomp, omdat we denken deze in

Er zijn ook nog plannen voor de toekomst om nog meer te verduurzamen. ‘We wonen al

de toekomst nodig te hebben en het gas

redelijk duurzaam, omdat we een nieuw huis hebben. Wat we nog gaan veranderen is koken

onbetaalbaar

op inductie. En Saman moet volgens Marius Landegent ook aan de slag: ‘Een batterij voor de

wordt’,

zegt

Marius

Landegent, ‘we hebben ons laten adviseren

zonnepanelen ontwikkelen voor opslag’.

door Saman Groep en daar is deze warmtepomp uitgekomen als advies’. De installatie van de warmtepomp ging ook nog eens heel snel, ‘Het was al binnen één dag klaar!’, ‘We zijn tevreden, na enige finetuning werkt alles naar tevredenheid’.

‘WE HEBBEN GEKOZEN VOOR EEN WARMTEPOMP, OMDAT WE DENKEN DAT GAS IN DE TOEKOMST ONBETAALBAAR WORDT’

DAIKIN ALTHERMA LT 7,4 KW Familie Landegent van Pannekoekenmolen de Graanhalm in Burgh-Haamstede


WIJ GEVEN ENERGIE

COLUMN FRITS VERHOEF

FRITS VERHOEF Grote kans dat als u dit leest u net op vakantie bent geweest. En grote kans dat u bij de keuze van het soort vakantie en de bestemming met allerlei zaken rekening heeft gehouden: het weer, uw portemonnee, de reistijd, wat u ter plekke kunt doen, wat de lokale keuken bereidt enzovoorts. En grote kans dat u de hoeveelheid energie die het kost om op de bestemming te komen en de energie die u gebruikt tijdens het jetskiën niet in uw

Lef en moed!

afwegingen heeft meegenomen. Ik durf daar een goede fles wijn om te verwedden, want rekening houden met de hoeveelheid energie doet niemand.

Energie is zo makkelijk beschikbaar, zo overvloedig aanwezig en zo goedkoop dat we geen idee meer hebben hoeveel we gebruiken. Is dat erg? Nee, tot nu toe was dat niet erg. Maar nu we moeten beginnen aan de grootste energietransitie uit het bestaan van de mensheid, is het noodzakelijk dat we ons in ieder geval beseffen dat we totaal verslaafd zijn aan energie. En dat is dan voor het grootste deel aan fossiele energie. Stel dat je de hele dag op een hometrainer met een dynamo

minimaal drie keer zo groot. Zeg ik daarmee dat de

zit en je stopt de energie van die dynamo in een batterij en

energietransitie te groot is, en dat het ons niet gaat lukken?

je doet dat een (werk)week. Acht uur per dag. En met die

Nee, helemaal niet. De komende decennia worden geweldig

energie wil je op vakantie, hoever kom je dan? Met een

interessant, met een hoop kansen voor bedrijven als de

gewone elektrische auto haal je vanuit Zierikzee dan net

Saman Groep. Wie over 25 jaar terugkijkt zal de huidige

Breda. Om terug te keren, zal je weer een week moeten

wijze waarop wij fossiele energie gebruiken hopeloos

fietsen.

ouderwets vinden. Zoiets als telefoneren met een draaischijf!

Mensen die zonnepanelen op hun dak hebben, hebben iets

Echter, het onder ogen zien van de omvang van de opgave

meer gevoel voor de elektriciteit die ze in huis gebruiken.

vergt lef en moed. Lef en moed van u, als lezer van deze

Zij weten na een paar maanden wel hoelang die panelen in

column, om misschien volgend jaar wel de hoeveelheid

de zon moeten liggen om de wekelijkse behoefte aan

energie mee te nemen in de afweging die u ten aanzien van

elektriciteit te dekken. Maar weinig mensen realiseren zich

de vakantie maakt. Lef en moed van de politiek die niet moet

dat een gemiddelde woning dan nog 60 panelen erbij zou

verzanden in eindeloos ge-onderhandel aan klimaattafels

moeten hebben voor de verwarming en het warme tapwater.

om een klimaatakkoord de bereiken. En lef en moed van het

Gelukkig kunnen we dat aantal met een warmtepomp

bedrijfsleven. Saman Groep is een bedrijf met lef en moed.

verkleinen tot 15, omdat de overige energie uit de omgeving

Al in 2004 is de weg ingeslagen naar duurzame projecten.

kan worden gehaald. Om gemiddeld 20.000 km elektrisch

Daar was toen zeker lef en moed voor nodig, want in die tijd

te rijden dient u nog 16 tot 20 zonnepanelen bij te plaatsen.

was de financiële haalbaarheid van duurzame projecten ver te zoeken. Maar nu nog steeds is die lef en moed nodig,

Omdat we verslaafd zijn aan fossiele energie is de klus

om de noodzakelijke snelheid

(de transitie om over te schakelen naar duurzame energie)

erin te houden. Ik wens u van

die we moeten klaren groot. Want zoals het voorbeeld

harte die lef en moed toe!

boven beschrijft is het meer dan een paar zonnepanelen op het dak plaatsen. Want u gaat straks elektrisch rijden. En u

Frits Verhoef

moet ook nog van het gas af. Dus daar waar we in Nederland

Auteur van “Lef en moed”

nu bij lange na nog geen tien procent duurzaam opwekken,

(€ 19,95. www.lefenmoed.nl)

wordt de vraag (voor alleen de huishoudens) ook nog eens

en duurzaam ondernemer. MAAK KANS OP 1 VAN DE 10 EXEMPLAREN VAN DIT BOEKJE! ZIE PAGINA 32/33

13


14

SAMAN MAGAZINE

ZONNEBOILERS; VERWARMEN MET HET ZONLICHT In het straatbeeld ziet u op steeds meer woningen zonnepanelen liggen. Zonnepanelen zetten het zonlicht om in elektriciteit. Maar u kunt ook op een andere manier van de zon gebruik maken en uw woning of tapwater verwarmen. Dat kan met een zonneboiler systeem . De zonnecollector vangt het zonlicht op uw dak op, en zet het licht om in warmte waardoor het water in de boiler wordt verwarmd. Dankzij deze duurzame manier van verwarmen kunt u aanzienlijk besparen op uw energiekosten.

HOEVEEL BESPAART U?

besparing groter, namelijk zo’n achthonderd

Een standaard zonneboiler bespaart maximaal

kWh, of ruim € 200,00 per jaar. Zonneboilers

60 procent van het energieverbruik voor warm

zijn toe te passen in veel verschillende

tapwater, en dus 60 procent van dit deel van

situaties, zowel in de bestaande bouw als in

nu nog aantrekkelijker. Als u het systeem

de energiekosten. Een gemiddeld huishouden

nieuwbouw. Om brede toepassing mogelijk

aanschaft, ontvangt u onder voorwaarden

met een standaard zonneboiler bespaart

te maken zijn er dan ook montagesystemen

een interessante subsidie. Zo stimuleert

ongeveer 200 m3 aardgas, of € 150,00. Als

voor vele verschillende soorten daken.

de overheid het gebruik van duurzame

de zonneboiler geen gasketel maar een elek-

Wij adviseren u graag over de mogelijkhe-

energie en bespaart u op uw gasrekening.

trische boiler vervangt, dan is de gemiddelde

den van uw specifieke woning.

ACTIE

€ 2.817

HR Solar 'Nero' 1 collector 120L boiler Netto investering € 2.926

Incl. montage en BTW en na aftrek van subsidie (€ 505) en 5% productkorting. PRODUCTKORTING

SUBSIDIE

Investeren in een zonneboiler systeem is

HOE WERKT EEN ZONNEBOILER? ONZE ADVISEUR ERIK ’T MANNETJE LEGT UIT:

“In een zonneboiler wordt de zonnewarmte gebruikt om water met een zonnecollector te verwarmen. Een zonnecollector bestaat uit een glasplaat met daaronder een lange buis met bochten. In deze collector stroomt water dat wordt verwarmd door het zonlicht. Bij fel zonlicht kan het water wel 90°C worden. Ook in de winter, als de zon maar een paar uur schijnt, kan er voldoende water verwarmd worden. Het warme water wordt opgevangen in een voorraadvat. Is het water niet warm genoeg dan wordt het op de gewenste temperatuur gebracht met behulp van een cv-ketel, een geiser of een warmtepomp.” "HR Solar, dé Nederlandse collectorfabrikant, heeft een zonnecollector gelanceerd met exact gelijke afmetingen als een zonnepaneel, de Nero. HR Solar is de eerste fabrikant die met dit ultradunne zonnepaneel komt. Met een dikte van 40 mm is de Nero specifiek ontwikkeld om volledig inpasbaar te zijn met een systeem van zonnepanelen op één dak. Schaft u deze zonneboiler aan in combinatie met zonnepanelen dan heeft u nog minimaal € 250,- extra voordeel." Zonnewarmte wordt hierdoor mooier, beter inpasbaar en eenvoudiger. Bekijk alle mogelijkheden en prijzen op www.samangroep.nl/zonneboilers

Erik ’t Mannetje, adviseur bij Saman Groep


WIJ GEVEN ENERGIE

UW WONING VERDUURZAMEN? BEGIN MET ISOLATIE “Een woning is voor veel mensen hun kostbaarste bezit. Logisch dus dat mensen alleen de beste producten en materialen willen. Dat geldt ook voor na-isolatie. ISOenergy levert kwaliteit, in alles wat ze doen.

‘100% GOED EN TEVREDEN’

“Het is ongelooflijk. Sinds de spouwmuurisolatie is de energie-

De materialen, de machines, de mensen en de nazorg; aan alles

rekening honderden euro’s lager. En dat niet alleen: het binnen-

besteed ISOenergy de grootst mogelijke zorg.”

klimaat is een stuk aangenamer. Mijn dochter bijvoorbeeld klaagde altijd over koude voeten maar daar hoor ik al een jaar

ISOenergy is een bedrijf wat erin is gespecialiseerd om bestaande

niets meer over.”

woningen van vóór 1975 te isoleren. Daarbij wordt gelet op het leveren van de hoogste kwaliteit en het maximaal ontzorgen van de klant.

Frank Fierloos woont met zijn gezin in een jaren zeventig woning

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat u gaat besparen op

in Kloetinge. Een twee-onder-één kapper, met één muur die

uw energierekening. De warmte in de woning blijft beter behouden

volop in de wind ligt. “Het binnenklimaat was eigenlijk altijd

en dat geeft de woning meer comfort.

koud en onbehaaglijk.” Als hij op een beurs in gesprek komt met ISOenergy uit Nieuwdorp, raakt hij overtuigd dat spouw-

Ooit is ISOenergy begonnen met het isoleren van spouwmuren.

muurisolatie dé oplossing is. “Ik was altijd huiverig voor

Daarbij werd van begin af aan de hoogste kwaliteit nagestreefd.

spouwmuurisolatie want natuurlijk kende ik de negatieve

ISOenergy isoleert spouwmuren met NEOpixels. NEOpixels zijn

verhalen over het ontstaan van vochtproblemen. Maar ISOenergy

piepschuim-bolletjes die in combinatie met een milieuvriendelijk

werkt anders, dat was van meet af aan duidelijk.”

bindmiddel worden aangebracht in de spouwmuur. De NEOpixels hebben een hoge isolatiewaarde. Dit is belangrijk want een spouw-

KRITISCH OP DE GEVEL

muur van een bestaande woning is vaak niet breder dan 6 centimeter.

Bij het verstrekken van de opdracht was Frank bijzonder kritisch

Deze ruimte moet optimaal benut worden met een product wat een

op de gevel van zijn woning. “Ik had benadrukt dat deze 100%

hoge isolatiewaarde heeft.

strak moest zijn. Logisch, ik had deze net helemaal laten opknappen. Uiteindelijk is dat ook zondermeer gelukt. Sterker nog,

Vloerisolatie zorgt ervoor dat uw vloer warmer aanvoelt en geeft

ik kan echt niet meer terugvinden waar de gaten zitten waar-

een minder vochtig leefklimaat. Zeker wanneer er vloerverwarming is

door ze het materiaal de spouw in hebben gespoten. Dat is

aangebracht zorgt vloerisolatie voor een mooie besparing op de gas-

echt fantastisch.”

rekening. ISOenergy heeft verschillende systemen voor vloerisolatie. Voor elke situatie heeft ISOenergy een goed advies. Voor het hoogste

BEHAAGLIJK WARM

rendement wordt de vloerisolatie hoofdzakelijk aan de onderzijde

Het aanbrengen van de isolatie duurde maximaal twee dagen.

van de vloer aangebracht.

Het resultaat was direct voelbaar. “Vanaf het allereerste moment voelden we het verschil. Het binnenklimaat is sterk

De meeste warmte verliest de woning via het dak. Dakisolatie brengt

verbeterd. Ook de gasrekening kelderde die eerste maand

ISOenergy langs de binnenzijde van het dak aan. Hiervoor gebruikt

direct. We hebben honderden euro’s teruggekregen en ons

ISOenergy glaswolvlokken. Deze vlokken zijn gemaakt van gerecycled

maandbedrag is aanzienlijk verlaagd.”

glas en hebben een hoge isolatiewaarde. Zo slaat u twee vliegen in een klap, u bespaart op uw gasverbruik en u werkt mee aan het oplossen van het afvalprobleem. Een goed geïsoleerd dak zorgt ervoor dat de zolder in de winter warmer aanvoelt en minder tochtig is. Daarnaast blijft de warmte in de zomer beter buiten. Voordat uw woning geïsoleerd kan worden, dient er eerst een grondige inspectie plaats te vinden. De adviseur van ISOenergy komt bij u langs om te kijken welke oplossingen het beste zijn voor uw woning. Daarnaast krijgt u onder het genot van een bakje koffie uitleg over de verschillende mogelijkheden. Bent u enthousiast geworden over isolatie en heeft u een woning van vóór 1975? Maak een afspraak met een adviseur van ISOenergy via 0113 - 724 999 of www.isoenergy.nl.

15


16

SAMAN MAGAZINE

ALTIJD OPGELADEN VERTREKKEN VAN HUIS U overweegt of u heeft al gekozen voor een milieuvriendelijke manier van autorijden en daarmee bij te dragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Wist u dat het heel makkelijk is om een

eigen laadstation bij u thuis te (laten) installeren zodat u altijd opgeladen van huis kunt vertrekken. Gemak dient de mens en in dit geval zeker ook het milieu! Saman Groep is distributeur van Ecotap laad-

Bijkomend voordeel is, dat het vermogen van

stations.

het laadstation op een later tijdstip op een

producent

Ecotap

biedt

een

breed

als

Nederlandse

assortiment

aan

eenvoudige manier en tegen beperkte kosten,

laadstations. Met een fraai uiterlijk en een

verhoogd kan worden, indien dit nodig zou

degelijke afwerking is Ecotap één van de

zijn.

marktleiders in Nederland met ondertussen meer dan 30.000 geplaatste laadstations.

U kunt ook kiezen voor een uitvoering met registratie. In dat geval kunt u met een

De oplaadstations zijn ontwikkeld voor het

abonnement eenvoudig uw stroomverbruik

meeste gebruiksgemak. Ze beschikken over

registreren. Hierdoor kunt u de laadkosten

de juiste capaciteiten om uw auto veilig en

verrekenen met bijvoorbeeld uw bedrijf of

verantwoord op te laden. Het laadpunt is te

werkgever.

bevestigen aan de wand of op een stalen standaard.

MONTAGE EN PLAATSEN

Omdat montage van de laadstations en de De laders communiceren met de auto en

aansluiting op de meterkast een specialistisch

kunnen daardoor op de juiste wijze de

werk is, adviseren wij altijd om een laadstation

maximale lading overbrengen, passend bij de

door ons te laten monteren, zo bent u

desbetreffende auto. Een bijkomend pluspunt

verzekerd van een goed werkende laadpaal.

is dat de laadstations eventueel voorzien kunnen worden van uw eigen bedrijfskleuren en logo. Alles is mogelijk!

ACTIE

Wij adviseren u graag!

€ 1.189

Ecotap Homebox 3,7 tot 22 kW laadstation

PRODUCTKORTING

Van € 1.230

Incl. montage, BTW en 5% productkorting.

EEN LAADPAAL VOOR UW BEDRIJF? Prijzen en mogelijkheden: www.samangroep.nl/laadstations Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/laadstations


WIJ GEVEN ENERGIE

17

EEN KIJKJE BINNEN DE ORGANISATIE VAN SAMAN GROEP Een belangrijke afdeling van de Saman Groep is het Front Office. Deze afdeling bestaat uit 6 personen en is de spin in het web binnen de organisatie. “Onze afdeling heeft het eerste klantcontact, geeft advies, plant periodiek onderhoud in, verdeelt intern het werk én zorgt voor de aftersales.”, begint Martijn Minderhoud teamleider van de afdeling.

Martijn vertelt: “Als klanten zich op de website georiënteerd hebben en het contactformulier hebben ingevuld of ons via de mail hebben benaderd, dan belt Front Office hen terug. De eerste vragen die een klant heeft beantwoorden wij. Vaak zijn dit dan hele specifieke vragen omdat men zich al goed heeft ingelezen op internet. Dan is het zaak om specifieke productkennis te hebben en de klant gedetailleerd te kunnen beantwoorden zodat men bij het eerste contact al tevreden is en een professionele indruk van ons heeft.”

EERLIJK ADVIES

“Tegelijkertijd willen we ook graag een eerlijk advies geven. Indien een eigenaar van een pand uit de jaren 70 ons benadert voor de aanschaf van een warmtepomp dan zullen wij de

Op dat moment geven we een eerlijk advies.”

WIL JE DEEL UITMAKEN VAN ONS FRONT OFFICE TEAM?

VEEL VERSCHILLENDE VRAGEN

Wil je ook deel uitmaken van ons front

klant altijd eerst adviseren om kritisch naar een aantal punten te kijken voordat hij overgaat op de investering. De isolatie van de woning bijvoorbeeld, is dan een belangrijk onderwerp. Indien de isolatie niet voldoet, dan adviseren wij altijd om dit eerst op te pakken en op orde te brengen en pas daarna tot de aanschaf en installatie van een warmtepomp over te gaan.

“Omdat we op onze afdeling ook de vragen van bestaande klanten beantwoorden, moeten we een brede technische kennis hebben. Veel vragen zijn heel specifiek of technisch en we willen deze klanten zo goed en snel als mogelijk helpen. Als voorbeeld kan ik noemen; een klant die geeft aan dat hij een storing aan zijn CV heeft. Wij hebben dan een aantal hele specifieke vragen die we stellen om achter het probleem te komen. Daarna kunnen we de oplossing aandragen. Maar, ook vragen over het monteren van zonnepanelen, installeren van warmtepompen, zonneboilers en waterontharders, het afsluiten van servicecontracten worden ons dagelijks gesteld. Dan moet je de vragen niet alleen beantwoorden maar de klant ook verder adviseren.”

SAMENWERKING MET ANDERE AFDELINGEN

“Naast het contact met klanten hebben we binnen de organisatie met andere afdelingen te maken. Met de afdeling zonnepanelen hebben we vaak overleg over de planning. Met marketing en communicatie over het verloop van acties en met installatie en elektra over het inzetten van monteurs en het verloop van projecten.”

office team en iedere dag onze klanten laten ervaren dat Saman Groep dé leverancier voor duurzame energie is en het verschil maakt op het gebied van kennis, service en kwaliteit? Stuur ons dan je c.v. en korte motivatie naar: werkenbij@samangroep.nl. Wij kijken uit naar je reactie! Voor meer informatie over deze of andere uitstaande vacatures ga naar: www.samangroep.nl/vacatures.


18

SAMAN MAGAZINE

WE ZIJN TEVREDEN MET DE JA SOLAR PANELEN, ZE LEVEREN MEER OP DAN WAT ONS IS VOORGEREKEND Er is bewust gekozen voor 10 JA Solar AllBlack zonnepanelen aan de zuidoostkant van het huis. ‘Deze zonnepanelen leken het meest bij onze wensen aan te sluiten, een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs. En Saman heeft de BTW-teruggave geregeld. Ook was de installatie zo gepiept: de installatie verliep vrij soepel. Natuurlijk moet er flink gesjouwd worden en moet er ook op de veiligheid worden Rob en Yvonne Rijkschroeff uit Kapelle hebben iets langer dan een jaar zonnepanelen op hun dak. ‘We speelden al langere tijd met de gedachte om zonnepanelen aan te schaffen. Sinds eind 2015 wonen we in een nieuwbouwhuis en na een jaar hadden we meer inzicht in de energiekosten en hebben we informatie opgevraagd. Nadat Marcel Stroo, één van de adviseurs van Saman Groep, langs was geweest voor een adviserend gesprek hebben we eigenlijk vrij snel de knoop doorgehakt. ‘We hebben zonnepanelen aangeschaft om onze energierekening omlaag te krijgen. Niet dat we een buitensporig hoge rekening hadden – we wonen per slot van rekening in een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis – maar je bent een dief van je eigen portemonnee als je onnodig teveel geld blijft brengen naar de energieleverancier. We kregen een heldere uitleg en er is ons voorgerekend dat we binnen vijf jaar de kosten terugverdiend zouden hebben. We konden al snel zien wat de panelen opleverden’.

gelet. De klus was in een ochtendje geklaard.’ ‘We durven te stellen dat we tevreden zijn over de panelen. Niet alleen vanwege de goede opbrengst, ze leveren meer op dan wat ons is voorgerekend, maar ook omdat je steeds meer gaat beseffen dat dit een schone manier van energielevering is. Een bedrijf als Saman houdt zich heel bewust bezig met de energietransitie, goede voorlichting staat daarbij voorop. Niet iedereen kan zich zomaar de aanschaf van zonnepanelen permitteren.’ Familie Rijkschroeff wil in de toekomst zeker nog duurzamer gaan wonen. ‘In het gesprek met Marcel Stroo is nog duurzamer wonen ook ter sprake gekomen. Wellicht kunnen we op termijn nog meer zonnepanelen

op

het

dak

plaatsen.

Datzelfde

geldt

voor

warmtepompen. We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen want ook op dat gebied willen we stappen gaan maken.’

BESPAAR** € 439 PER JAAR

BESPAAR** € 657 PER JAAR

BESPAAR** € 878 PER JAAR

8 x JA Solar 275 Wp zonnepanelen

12 x JA Solar 275 Wp zonnepanelen

16 x JA Solar 275 Wp zonnepanelen

Omnik omvormer & online monitoring 2090 kWh per jaar € 1.572* Installatie € 694* Terugverdientijd** inclusief installatie: 5,2 jaar PRODUCTKORTING

Omnik omvormer & online monitoring 3130 kWh per jaar € 2.240* Installatie: € 893* Terugverdientijd** inclusief installatie: 4,8 jaar PRODUCTKORTING

*prijzen zijn excl. BTW, incl. forfait Bovenstaande pakketten zijn voorbeeldpakketten. Hoeveel panelen u nodig heeft, hangt af van uw specifieke situatie (dak, zonligging, energieverbruik). Vermelde richtprijzen zijn gebaseerd op een schuindak bij ‘portrait’ montage. **op basis van de huidige energieprijs € 0,21 per kWh

Omnik omvormer & online monitoring 4180 kWh per jaar € 2.926* Installatie: € 1091* Terugverdientijd** inclusief installatie: 4,6 jaar PRODUCTKORTING

Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/zonnepanelen


WIJ GEVEN ENERGIE

19

GRATIS ZONNEPANELEN OP UW DAK

GRATIS ZONNEPANELEN OP UW DAK?

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?

op dit moment niet mogelijk? Het opwekken van duurzame energie is

opwekken met zonnepanelen, wat kost u dit? Maar vooral wat levert

belangrijk voor u, maar u wilt liever geen zonnepanelen in uw eigen

het u op? In deze situatie is een installatie van 12 zonnepanelen nodig

bezit? Saman Groep wil zonne-energie voor iedereen bereikbaar

om het stroomverbruik af te dekken, normaal gesproken bedraagt

maken en daarom bieden wij vanaf 1 november 2018 de mogelijkheid

de investering ongeveer € 3.600,- (incl. BTW en montage) maar

om zonnepanelen te huren. Hiermee profiteert u van het voordeel

uiteraard hoeft u niet te investeren wanneer u de zonnepanelen bij

van zonnepanelen zonder dat u zelf hoeft te investeren!

ons huurt.

EXTRA PROFITEREN MET DE SAMAN ENERGIQ ZONBONUS

Huurprijs (incl. Service en All-In garantie)

€ 38,- per maand

Maandelijkse energiebesparing

€ 52,- per maand

€ 14,- per maand

particulieren en bedrijven in Zuidwest Nederland gingen u voor en

Saman EnergiQ ZonBonus

€ 2,-

graag werken wij ook samen met u aan een duurzamere omgeving.

Uw voordeel

€ 16,- per maand

Wij bieden u daarom € 2,- per maand ZonBonus aan wanneer u kiest

Uw voordeel

€ 192,-* per jaar

U wilt graag besparen op uw energierekening maar de investering is

Ons eigen energiebedrijf EnergiQ levert 100% duurzame stroom uit wind en zon van Zeeuwse bodem en gas met CO2 compensatie. Veel

om samen met ons Zuidwest Nederland duurzamer te maken!

FLEXIBEL, EENVOUDIG EN TRANSPARANT DAAR STAAN WIJ VOOR:

Stel, u verbruikt thuis jaarlijks 3.000 kWh aan stroom en wilt dit

per maand

Marcel Stroo, adviseur bij Saman Groep: Wij willen zonne-energie voor iedereen bereikbaar maken!

• Tussentijdse overname mogelijk zonder boete • Overname door een nieuwe bewoner is mogelijk • Arbeid en materialen gedekt bij storingen • 15 jaar zorgeloos profiteren van de zon

*Het berekende voordeel is gebaseerd op een standaard situatie op basis van een dak met een maximale (goot/dakrand) hoogte van 7 meter en een kabeltraject op basis van maximaal 2,5 uur manuur arbeid en 10 meter kabel. Voor de energiebesparing is uitgegaan van de thans geldende overheidswetgeving. Vraag onze huurvoorwaarden zonnepanelen op voor de voorwaarden.

Vanaf 1 november 2018 beschikbaar: Maak nu alvast een afspraak met één van onze adviseurs.

Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/zonnepanelen


20

SAMAN MAGAZINE

SUNPOWER Ook in het hoogste segment levert en installeert Saman Groep zonnepanelen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse leverancier SunPower high performance zonnepanelen. SunPower is al 30 jaar pionier op het gebied van zonneenergie. De zonnepanelen van SunPower zijn speciaal ontworpen voor een maximale prestatie op een beperkt dakoppervlak. Deze zonnepanelen hebben momenteel het beste rendement en zijn momenteel de meest efficiënte panelen verkrijgbaar op de markt. Als rendement hoog op het lijstje staat of er een beperkte dakruimte

MEER ENERGIE PER M²

De X-serie van SunPower levert 44% meer energie per zonnepaneel. Dit betekent dat u meer energie op hetzelfde oppervlak kunt opwekken met minder zonnepanelen. De uitstekende prestaties van de zonnepanelen leveren u in het eerste jaar direct 8% meer energie op. In de door SunPower gegarandeerde levensduur van 25 jaar leveren deze zonnepanelen u in totaal maar liefst 20% meer energie op. Dat is de

VOORDELEN

• Meest esthetisch mooie full-black module momenteel beschikbaar • Hoogste rendement per m² • Laagste jaarlijkse vermogensafname • Als enige in Nederland 25 jaar productgarantie • Na 25 jaar nog 92% van het oorspronkelijke vermogen • Laagste prijs per kWh

meer-investering in SunPower dus zeker waard!

beschikbaar is, dan zijn SunPower panelen de beste keuze.

BESPAAR** € 390 PER JAAR

BESPAAR** € 651 PER JAAR

BESPAAR** € 911 PER JAAR

6x SunPower E20 zonnepanelen

10x SunPower E20 zonnepanelen

14x SunPower E20 zonnepanelen

Terugverdientijd** incl. montage: 8,7 jaar

Terugverdientijd** incl. montage: 8,7 jaar

Terugverdientijd** incl. montage: 8,4 jaar

met een Solaredge omvormer, vermogen en opbrengst: PRODUCTKORTING 1962Wp/1860kWh € 2.853* Installatie € 537*

met een Solaredge omvormer, vermogen en opbrengst: PRODUCTKORTING 3270Wp/3100kWh € 4.857* Installatie € 793*

* prijzen zijn excl. BTW, incl. forfait Bovenstaande pakketten zijn voorbeeldpakketten. Hoeveel panelen u nodig heeft, hangt af van uw specifieke situatie (dak, zonligging, energieverbruik). Vermelde richtprijzen zijn gebaseerd op een schuindak bij ‘portrait’ montage. **op basis van de huidige energieprijs € 0,21 per kWh

met een Solaredge omvormer, vermogen en opbrengst: PRODUCTKORTING 4578Wp/4340kWh € 6.622* Installatie € 992*

Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/zonnepanelen

KLANTEN VERTELLEN: FAMILIE ZOETEMEYER UIT BRESKENS OVER HUN SUNPOWER ZONNEPANELEN.

‘We waren oorspronkelijk niet bekend met Saman Groep, maar wij hoorden van een kennis die zonnepanelen wilde installeren dat hij aanbiedingen had gehad van drie bedrijven, waaronder Saman Groep. Een andere installateur was weliswaar goedkoper, maar die leek technisch minder dan die van Saman. Ik ben zeer tevreden over Saman als installateur’. “De SunPower zonnepanelen zijn duurder maar van top kwaliteit en dit leek mij toch een betere keuze. Mede door de adviezen van Paul van de Wouw kozen wij uiteindelijk voor een pakket van 14 zonnepanelen van SunPower type E20 met een SolarEdge omvormer. Deze hebben een hoger rendement en een langere levensduur dan een ander merk. Zijn technische adviezen waren goed en omdat hij aangaf dat de BTW door Saman gratis teruggevorderd kon worden, waren wij zeer enthousiast”. Paul van de Wouw, adviseur bij Saman Groep


WIJ GEVEN ENERGIE

SOLAREDGE HAALT HET MAXIMALE UIT UW ZONNEPANELEN Zonnepanelen raken steeds meer ingeburgerd. Saman Groep is gespecialiseerd in het plaatsen ervan en werkt daarvoor onder andere samen met SolarEdge. Dit is wereldwijd een toonaangevende omvormerfabrikant die door middel van power optimizers het maximale uit zonnepanelen weet te halen. Net als bij ‘gewone’ omvormers zet het SolarEdge-systeem de gelijkstroom van zonnepanelen om in wisselstroom. Een Solar Edgesysteem geeft echter meer opbrengst per zonnepaneel en meer inzicht in de werking van de zonnepanelen door het plaatsen van ‘power optimizers’. De optimizers geven informatie door over de werking van ieder afzonderlijk zonnepaneel. Ze beveiligen de panelen door ze automatisch uit te schakelen bij hoge temperaturen of beschadigde kabels.

OPTIMAAL PRESTEREN

SolarEdge maakt optimale dakbenutting mogelijk wat resulteert in een esthetischer dak, meer energie en meer besparingen. Net als met kerstboomverlichting, waarbij één kapot lampje een hele string uitschakelt, zal een slecht presterend zonnepaneel dat aangesloten is op een traditionele stringomvormer de prestaties van de hele string negatief beïnvloeden. SolarEdge elimineert dit probleem doordat elk paneel steeds optimaal kan presteren. Het negatieve effect van schaduw wordt vaak onderschat. Een beetje schaduw kan al snel leiden tot grote verliezen in de opbrengst. Bij bewolking ontstaan grote verschillen tussen de vermogens van zonnepanelen. Zonder schaduw levert een SolarEdge-systeem al snel 6% meer opbrengst op en bij situaties met schaduw zelfs 16 tot 25% meer opbrengst. De optimizers passen op ieder merk en ieder type zonnepaneel!

VOORDELEN SOLAREDGE

• Meer opbrengst uit uw zonne-energiesysteem • Geen zorgen over de werking en opbrengst van zonnepanelen • Besparing op onderhoudskosten • Toekomstbestendig en flexibel • Veiliger en betrouwbaarder dan andere systemen Het online monitoring portaal biedt realtime inzicht in de prestaties van elk paneel en is toegankelijk vanaf elke computer, smartphone of tablet.

Een traditionele omvormer versus een Solaredge systeem.

21


22

SAMAN MAGAZINE

LIBRA ENERGY & SAMAN GROEP, DUURZAME PARTNERS SINDS 2007

Aan het begin van dit jaar zijn er door Saman Groep 1373 zonnepanelen geïnstalleerd op twee hangars van Rotterdam/The Hague Airport. De zonnepanelen zijn geleverd door Libra Energy en door de soepele samenwerking is de complete installatie in slechts twee weken voltooid. Op de eerste hangar liggen 567 zonnepanelen en op de tweede hangar liggen 806 zonnepanelen. Het derde project is in september 2018 afgerond, nog eens 880 zonnepanelen werden gelegd op de nieuwe bagagehal van het vliegveld.

De zonnepanelen die zijn geplaatst op de hangars van het vliegveld

Een veelvoorkomende klacht vanuit ons als installateur is dat in het

zijn blauwe polykristallijne zonnepanelen met een vermogen van

verleden bij defecten aan Aziatische producten, direct met de fabrikant

270 Wattpiek van het merk JA Solar. JA Solar is één van de grootste

gecommuniceerd moest worden en deze bedrijven zijn vaak niet

producenten van zonnepanelen wereldwijd met een breed assortiment

ingericht op (individuele) servicevragen. Door bij Libra Energy onze

en een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en levert én produceert

producten in te kopen, kunnen wij gebruik maken van de aftersales-

al hun high performance zonnepanelen zelf. JA Solar is de nummer

service van Libra Energy zelf. Dagelijks staat een team van meer dan

3 op de ranglijst van A+-klasse zonnepanelen en staat op nummer

70 medewerkers klaar om ondersteunende diensten aan installateurs

1 van de grootste producenten van China. Elk zonnepaneel van JA

te bieden.

Solar wordt standaard geleverd met 10 jaar productgarantie en een 80% vermogensgarantie van 25 jaar.

Daarnaast beschikt Libra Energy over een team dat niet alleen direct producten kan vervangen, maar ook defecte producten kan repareren.

Libra Energy kent JA Solar als een betrouwbare partner en is al ruim vier jaar distributeur van JA Solar zonnepanelen voor Saman Groep. Voor elke toepassing is er een geschikt paneel beschikbaar. Libra Energy is sinds 2007 actief in de zonnepanelenmarkt en voegt

‘PEOPLE, PLANET & PROFIT’

alleen uitvoerig geteste zonnepanelen aan haar assortiment toe.

De aanschaf van zonnepanelen is een grote investering, een zonne-

Alle zonnepanelen hebben de nodige certificaten en voldoen hier-

stroominstallatie moet immers minimaal 25 jaar probleemloos

door aan de hoogste standaarden. Als distributeur van duurzame

functioneren. Dan wenst u ook de beste kwaliteit en een betrouwbare

energie hecht Libra Energy, net als Saman Groep, veel belang aan

partner. Wij hebben met zorg de beste fabrikanten en leveranciers

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het principe people,

geselecteerd en door alle werkzaamheden uit te voeren met eigen

planet & profit staat centraal.

gekwalificeerde medewerkers kunnen wij zorg dragen voor een betrouwbaar en goed systeem voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.


WIJ GEVEN ENERGIE

23

ZONNEPANELEN OOK VOOR ZAKELIJKE PROJECTEN Saman Groep levert en installeert niet alleen zonnepanelen bij particulieren, ook op zakelijk

met diverse partijen. Tevens hebben we er

gebied worden er grote projecten succesvol afgerond. Bij o.a. Quooker, Zeeland Seaports,

een derde partij ook nog eens naar laten

Rotterdam/the Hague Airport en de Betho in Goes zijn duizenden panelen gelegd die

kijken. Gevoelsmatig hebben we voor de

inmiddels duurzame energie opwekken en zo de CO2 uitstoot van deze bedrijven reduceren.

Saman Groep gekozen; voor ons staat

Naast industriële projecten pakt Saman ook graag agrarische projecten op. Zo is recent het

betrouwbaarheid voorop en dan kiezen we

zonnepanelenproject van agrarisch bedrijf Dalebout in Noordgouwe afgerond. Op het dak

liever voor een plaatselijke partij die goed

van twee schuren van dit mooie agrarische bedrijf werden 768 panelen gelegd.

bekend staat, dan voor een prijsvechter in den lande.

Dhr. Dalebout: “De reden waarom ik ben

ons daarom goed laten voorlichten over de

gaan nadenken over zonnepanelen is dat

SDE subsidie die geldt voor de zakelijke

“Ik moet zeggen dat de ploeg met monteurs

in

nieuwe-activiteiten-besluit-open-

aankoop van zonnepanelen. Na alles goed te

die de panelen heeft gemonteerd en heeft

teelten” is geregeld dat vanaf een bepaald

hebben doorgenomen konden we conclu-

aangesloten erg enthousiast was en netjes

energieverbruik gemeenten besparende

deren dat we met deze subsidie een goede

werkte. Alle lof hiervoor!

investeringen af mogen gaan dwingen.

balans zouden verkrijgen tussen verduur-

Binnen ons bedrijf zijn wij hier vrij ver mee,

zaming, het milieu, de investering en de

Nu is het nog even afwachten of de

ik noem dan als voorbeeld de LED verlichting

opbrengst.

verwachte opbrengsten gehaald kunnen

“het

worden. Maar, met de zonneschijn die we

en frequentie regelaars de we op de grootste ventilatoren hebben laten plaatsen. In het

Nadat de SDE subsidie was aangevraagd

afgelopen zomer hebben gehad, kunnen

verlengde van deze investeringen ligt ook

en toegekend, hebben we verschillende

we al een voorsprong nemen!”, aldus dhr.

de investering in zonnepanelen. We hebben

offertes opgevraagd en gesprekken gehad

Dalebout.

KLEIN ZAKELIJK: EIA

Bij aansluitingen kleiner of gelijk aan 3×80 Ampère is het in veel gevallen interessant om zakelijk te investeren in zonnepanelen. Daarnaast wordt investeren in zonnepanelen extra interessant wanneer er sprake is van een gebruik van 20.000 kWh per jaar of meer. In 2018 is het voor deze installaties namelijk weer mogelijk om Energie Investerings Aftrek (EIA) aan te vragen. De Energie Investerings Aftrek is in 2018 vastgesteld op 54,5%.

GROOT ZAKELIJK: SDE+

Voor grotere aansluitingen boven de 3×80 Ampère is het in 2018 mogelijk om gebruik te maken van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Met deze regeling ontvangt u voor een periode van maar liefst 15 jaar per opgewekte kWh een vergoeding bovenop de standaard stroomprijs. De totale vergoeding per kWh bedraagt in 2018 tussen de € 0,09 en € 0,106 en zorgt hiermee voor een terugverdientijd van ongeveer 5 jaar, afhankelijk van de situatie. Die kans laat u toch niet liggen? Jakob Berghuis, adviseur bij Saman Groep: In 2018 zijn er weer zeer goede subsidiemogelijkheden voor het zakelijk investeren in zonnepanelen!


24

SAMAN MAGAZINE

AANLEG VAN HET ZONNEPARK ZIERIKZEE GESTART! Afgelopen juni werd het startschot gegeven voor het bouwen van ĂŠĂŠn van Zeelands grootste zonneparken, het 12,8 hectare grote zonnepark in Zierikzee. Het zonnepark heeft straks een capaciteit van 13.750.000 kWh, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van 4.200 huishoudens of 10% van het jaarlijks stroomverbruik op Schouwen-Duiveland! Nu een aantal maanden verder, ligt de bouw van het park goed op schema. Naar verwachting zal de eerste stroom in december 2018 aan het net geleverd worden. Sfeerimpressie eindresultaat


WIJ GEVEN ENERGIE

25

‘HET IS HEEL BELANGRIJK OM MET BETROKKENEN IN GESPREK TE GAAN, SAMEN TE WERKEN EN ER SAMEN UIT TE KOMEN’ Het zonnepark telt straks maar liefst 41.000 panelen en ligt naast

september en oktober de 41.000 zonnepanelen gelegd. Daarna gaan

het bestaande industrieterrein en op steenworp afstand van pand

we verder met het technische gedeelte; de bekabeling en het

van Saman Groep. Deze locatie is een van de vijf locaties die de

aansluiten van de omvormers. In september en oktober zal Enduris

Provincie Zeeland een aantal jaar geleden heeft aangewezen voor

als netwerkbedrijf voor Zeeland de 3 voedingskabels van 630 mm2

de aanleg van zonneparken. Daniël Lodders, algemeen directeur

per stuk aanleggen en aansluiten. In december 2018 verwachten wij

van de Saman Groep, kijkt terug en vooruit;

dat we, volgens planning, de officiële opening kunnen vieren en de eerste stroom aan het energienet kunnen gaan leveren.

“Inmiddels is de dijk van 17.000 m3 (250 meter lang en 5 meter hoog) aan de zuidzijde van het park aangelegd. De overige zichtzijden worden op een later tijdstip voorzien van beplanting die past in de omgeving. De landschappelijke inpassing is een essentieel onderdeel

ENKELE VRAGEN AAN DANIËL LODDERS OVER ZONNEPARKEN HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN ZONNEPARKEN?

van het project geweest. Wij vinden het als bedrijf zeer belangrijk om

Ik verwacht dat zonneparken in de toekomst steeds vaker aangelegd

dergelijke initiatieven in samenspraak met de omgeving op te zetten.

worden. Als we nu alle beschikbare ruimte op daken zouden gebruiken

Daarom heeft het inpassen van het park in de omgeving in nauw

en vol leggen met zonnepanelen, dan zou 30%-40% van de

overleg met de omwonenden plaatsgevonden. We kunnen terugkijken

energiebehoefte naar elektriciteit, afgedekt zijn. Dan praat ik over de

op een hele prettige en constructieve gang van zaken en hierdoor is

totale behoefte van zowel zakelijk/industrie als particulieren. Deze

het project door de omgeving snel geaccepteerd.

behoefte wordt in de toekomst alleen nog maar groter. Omdat we steeds minder afhankelijk van het gas willen zijn en midden in de

In heel veel landen worden zonneparken aangelegd. In China worden

energietransitie zitten, zien we een duidelijke opkomst van

ze in de vorm van een panda aangelegd en Dubai heeft de ambitie

warmtepompen. Warmtepompen werken op elektriciteit dus daar

om in 2030 een zonnepark van 214 km² aangelegd te hebben. Ik noem

stijgt de vraag. Maar, vergeet niet de toename van het aantal

nu extremen natuurlijk, maar ook in Nederland maken zonneparken

elektrische of hybride auto’s, ook daar wordt de behoefte alleen maar

steeds meer deel uit van de mogelijkheden om op grote schaal

groter. Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te bedenken.

duurzame energie op te wekken. Het wordt gelukkig steeds meer

De conclusie is dat met alleen het plaatsen van zonnepanelen op

algemeen geaccepteerd, want deze ontwikkeling draagt sterk bij aan

daken, we er niet komen. De zonneparken zijn noodzakelijk om in de

de klimaatdoelstelling ‘in 2040 energieneutraal zijn’ die de gemeente

behoefte aan duurzame energie te voorzien.

Schouwen Duiveland als ambitie heeft uitgesproken. Binnen deze doelstelling willen wij als bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen”,

MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE IS EEN UITDAGING,

aldus Daniël Lodders. In 2016 richtten we al ons eigen energiebedrijf

MAAR DAT IS IN DIT GEVAL GOED GELUKT.

Saman EnergiQ op. Naast de drie windturbines die bij de Zeelandbrug

HOE CREËER JE DIT?

staan en die windenergie opleveren voor EnerqiQ, speelt ook het

Als Saman Groep zijn we lokaal betrokken en hebben we een

zonnepark een grote rol van betekenis. “Wij maken 100% groene

maatschappelijke functie. Het is heel belangrijk om met betrokkenen

stroom van Zeeuwse bodem bereikbaar voor een breed publiek,

in gesprek te gaan, samen te werken en er samen uit te komen.

dat is onze doelstelling, en dan zijn verschillende bronnen nodig om dit

Pas als betrokkenen het gevoel hebben dat het project ook van hen

te realiseren. Als Saman Groep zijn we ontzettend trots op het project,

is, dan ontstaat acceptatie. Het werkt niet als de burger voor een

maar ook bijzonder verheugd over de goede samenwerking tussen

voldongen feit wordt gezet en er geen inspraak is geweest.

de gemeente, provincie, omwonenden en de grondeigenaar. We maken

Ik verwacht dat er in de toekomst steeds meer samenwerking

zo écht stappen in de energietransitie!”, concludeert Daniël Lodders.

ontstaat tussen Provincie, Gemeente en particulieren. Je ziet het

DE PLANNING

nu al in het klein, bij projecten zoals de Postcodestroom/-roos. Het beleid van Provincie en Gemeente wordt er nu op ingericht,

We hebben een strakke planning en nu de dijk is aangelegd en de

dat is heel positief. Wellicht dat er in de toekomst zelfs op basis van

palen voor de onderconstructie worden geslagen, kan gestart met

crowdfunding zonneparken ontstaan. Dan investeert iedereen mee

het plaatsen van de metalen frames. Hierop worden in augustus,

en is men gedeeltelijk eigenaar. Dat is de ultieme samenwerking!


26

SAMAN MAGAZINE

SAMEN DELEN WE DE ZON HUIDIGE PROJECTEN Wilt u met uw wijk of dorp aan de slag met een zonnecollectief? Dat kan met de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief). Met deze regeling krijgen deelnemers korting op de energiebelasting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit via zijn of haar energierekening. Door deze landelijke regeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokale en duurzame energie.

POSTCODESTROOM GRIJPSKERKE (NOG CERTIFICATEN BESCHIKBAAR!) Op initiatief van Gemeente Veere wordt op een gemeenteloods aan de Baayenhovenseweg in Grijpskerke een collectief zonnepanelenproject van maar liefst 462 zonnepanelen gerealiseerd. Zo komt een energieneutraal Veere steeds dichterbij via de postcoderoosregeling. Wilt u deelnemen aan dit project? Dat kan als u woonachtig bent in een van de volgende postcodegebieden: 4356, 4357, 4361, 4363, 4364, 4365 en 4374.

• Rendement 7,7% CBS De Regenboog in Hoedekenskerke

Postcodestroom maakt duurzame energieopwekking nu voor iedereen toegankelijk. U neemt deel in een duurzaam project dat zich in uw eigen of aangrenzende postcodegebied bevindt en profiteert zo van alle voordelen van zonne-energie via de postcoderoosregeling. U produceert uw eigen groene stroom en bespaart bovendien op uw energierekening.

• Inleg vanaf € 280

Stel u doet mee met 6 participaties van €280,Bedrag van uw inleg

€ 1.680,-

Jaarlijks door u opgewekte energie

1392 kWh

Jaarlijkse korting op uw energierekening

€ 168,-

Rendement (15 jaar)

7,7%

POSTCODESTROOM ZIERIKZEE (NOG CERTIFICATEN BESCHIKBAAR!)

Dit levert u jaarlijks een rendement op van circa 5%, 15 jaar lang!

Gemeente Schouwen-Duiveland stelt haar pand aan de Industrieweg

U kunt eenvoudig gebruik maken van deze regeling en u hoeft hier

Op het dak komen 290 zonnepanelen welke beschikbaar zijn voor

verder zelf niets voor te organiseren. Postcodestroom koppelt binnen uw regio de benodigde onderdelen aan elkaar: het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd, buurtgenoten die samen met u willen investeren in zonne-energie én de energieleverancier die de bijbehorende maandelijkse korting op uw energierekening geeft. Verder hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch 15 jaar lang de korting op uw energierekening.

VOORDELEN OP EEN RIJ • Postcodestroom regelt het van A tot Z

• Installatie, onderhoud en verzekering van de zonnepanelen professioneel geregeld

in Zierikzee ter beschikking voor een collectief zonnepanelenproject. omwonenden en geïnteresseerden middels de postcoderoosregeling. Wilt u deelnemen aan dit project? Dat kan als u woonachtig bent in een van de volgende postcodegebieden: 4301, 4302, 4303, 4305, 4306, 4315, 4317 en 4321.

• Rendement 6,4%

Stel u doet mee met 6 participaties van €280,Bedrag van uw inleg

€ 1.680,-

Jaarlijks door u opgewekte energie

1313 kWh

Jaarlijkse korting op uw energierekening

€ 157,-

Rendement (15 jaar)

6,4%

• 15 jaar lang gegarandeerde vrijstelling van energiebelasting over opgewekte stroom • Groene stroom en gas van Nederlandse bodem • Gemiddeld 5% rendement op uw investering

samangroep.nl/postcodestroom

• Inleg vanaf € 280

Zonnepanelen op het dak van de kantine van VV Bruse Boys in Bruinisse.


WIJ GEVEN ENERGIE

27

DE OPSLAG VAN DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE THUIS? OP KORTE TERMIJN MOGELIJK zonnepanelen bezitters. Op dit moment weten we nog niet wat de consequenties zullen zijn, maar wij verwachten dat het elektriciteitsnet pieken en dalen zal gaan opvangen door crowdnetten, dat wil zeggen dat uw capaciteit van de thuisbatterij tegen vergoeding ter beschikking gesteld kan gaan worden aan een energieleverancier. Naast het terugvorderen van de BTW is dit een extra financiële reden om zelf geproduceerde zonne-energie op te gaan slaan. Nu steeds meer woningen en bedrijfdaken

net, die meestal niet synchroon lopen met

zijn voorzien van eigen energieopwekking

de energievraag. De oplossing is om deze

door middel van zonnepanelen, is een

zelf-opgewekte energie op te slaan in een

volgende belangrijke ontwikkeling ‘de

batterij, zodat de energie op een ander

opslag van deze duurzame energie’. Heel

moment is te gebruiken of is terug te leveren.

veel mensen hebben zich al afgevraagd waarom opgewekte duurzame energie niet opgeslagen kan worden. Daar moet toch iets op te verzinnen zijn? Saman

MAXIMAAL GEBRUIK VAN ZONNEPANELEN

ALS ONDERNEMER INVESTEREN IN ACCU OPSLAG?

Voor ondernemers zullen er bovendien extra voordelen door fiscale maatregelen als de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met een thuisbatterij reguleert u door op-

en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Groep praat op dit moment met diverse

slag en afgifte de energievraag. U haalt het

(KIA) zijn waardoor het zeer aantrekkelijk

partijen om deze innovatie in duurzaam-

maximale uit uw zonnepanelen, ook op mo-

wordt om te inversteren in accu opslag.

heid in de vorm van een thuisbatterij uit-

menten dat de zon niet schijnt. Want, met

voerbaar en financieel haalbaar te maken.

zonnepanelen gebruikt u gemiddeld 30%

Wij verwachten vanaf het eerste kwartaal

van de opgewekte stroom direct zelf en

2019 de thuisbatterijen in ons assortiment

met een thuisbatterij wordt dit gemiddeld

op te nemen.

circa 70%.

ENERGIE TERUGLEVEREN

TERUG-LEVERVERGOEDING

van het elektriciteitsnet door het verschil

2020 de huidige salderingsregeling in een

in vraag en aanbod. Veel wind en zonover-

andere vorm wordt gegoten en wordt om-

goten dagen geven energiepieken op het

gezet in een terug-lever-vergoeding voor

Een actueel probleem is de overbelasting

Ook belangrijk om te weten is dat vanaf

Wilt u voorop lopen in de energietransitie en een volgende stap in duurzaamheid zetten met een thuisbatterij? Hou dan onze website www.samangroep.nl in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.samangroep.nl/contact. Wij informeren u graag!


28

SAMAN MAGAZINE

DE DUURZAAMHEID VAN EEN FAMILIEBEDRIJF Saman Groep is volledig gericht op duurzaamheid en mag zich met recht een innovatief en succesvol Zeeuws familiebedrijf noemen. In dit familiebedrijf is de volgende generatie al enige tijd actief, mr. J.J. (Jan) Rutjes RB

waardoor de continuïteit voor de toekomst gewaarborgd is. Maar hoe doe je dat, je familiebedrijf succesvol overdragen? Schipper Accountants adviseert.

Je bedrijf overlaten aan een ander valt niet mee. Je familiebedrijf over-

tijdig nadenkt over de toekomst van uw bedrijf en neem daar samen

dragen binnen je eigen familie, is zo mogelijk nog moeilijker. Daarom

met uw kinderen de tijd voor. Zo zorgt u dat zowel uw bedrijfs-

vindt Schipper het belangrijk de tijd te nemen om de ondernemer en

structuur als uw opvolger er klaar voor is. Uit ervaring weten we dat

zijn opvolger goed te begeleiden tijdens de bedrijfsopvolging.

er te weinig “echt” gepraat wordt binnen families en daarom besteden

KLAAR VOOR OVERDRACHT

Een groot deel van het mkb is familiebedrijf en vaak staat het thema opvolging hoog op de agenda. Bij de overdracht zijn twee aspecten

we veel aandacht aan communicatie.

FAMILIEOVERLEG ONMISBAAR

Een goede overlegstructuur binnen de familie is belangrijk. Ook daarin

belangrijk: continuïteit en emotie. Met name dat laatste is lastig.

begeleiden we familiebedrijven. We leggen de opvolgers een vragen-

Daarnaast moeten ouders vroegtijdig inzicht hebben in hun financiële

lijst voor en gaan individuele gesprekken aan. Zo brengen we

toekomst om de juiste beslissingen te nemen.

verwachtingen en ambities van alle familieleden in beeld en kunnen

BEHOEFTES, MOTIVATIE EN DRIJFVEREN

Schipper begeleidt bedrijfsopvolgingen met een team van familiebedrijvenspecialisten vanuit verschillende disciplines. We beginnen

we duidelijker plannen en afspraken maken.

CURSUS BEDRIJFSOPVOLGING

Omdat een opvolger niet meteen ondernemer is, biedt Schipper een

altijd bij het uitzoeken wat ouders en opvolgers écht willen. We kijken

cursus

dus niet direct naar de zakelijke oplossing, maar denken vooraf na

gereedschappen mee op het gebied van personeelszaken,

over behoeftes, motivatie en drijfveren.

leidinggeven, fiscale en juridische aspecten en financiën. We laten ze

VOORKOM FRUSTRATIE

bedrijfsopvolging

aan.

Hierin

geven

we

opvolgers

ontdekken wat hun ontwikkelpunten zijn en snappen dat een opvolger niet klein begint, maar direct een heel bedrijf heeft.

Niet elke zoon of dochter is in staat het familiebedrijf te leiden.

Zorg voor een succesvolle opvolging door u te laten begeleiden door

Soms kijken opvolgers anders tegen de zaken aan dan hun ouders.

een familiebedrijvenspecialist die het hele proces begeleidt om de

Sommige ouders vinden het lastig het stokje écht over te dragen.

duurzaamheid van uw onderneming zeker te stellen. Wilt u sparren

Als dit niet vooraf besproken wordt, kunnen spanningen en frustraties

over uw aanstaande bedrijfsopvolging of heeft u belangstelling voor

zo ver oplopen dat het bedrijf uiteindelijk ten onder gaat. Zorg dat u

de cursus, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op!


WIJ GEVEN ENERGIE

SAMAN GROEP IN CIJFERS TOTAAL VOLTOOIDE PROJECTEN

48.235 COLLEGA’S

BEZOEKERS JAARLIJKS IN ONS INSPIRATIECENTRUM

142

8,2

2.080 KLANTTEVREDENHEIDSCIJFER

1.637

DUURZAME INSTALLATIES

VOLGERS OP FACEBOOK

13.292 KLANTEN (PARTICULIER EN BEDRIJF)

33.014

73

ONDERHOUDS- EN SERVICECONTRACTEN

BUSSEN EN AUTO’S

95% BEVEELT ONS AAN BIJ VRIENDEN EN KENISSEN

6.135

29


30

SAMAN MAGAZINE

SAMAN GROEP EEN VEILIGE EN FIJNE WOONOMGEVING CREËREN Een warme douche nemen, de airco aanzetten, de cv een graadje hoger zetten. Handelingen die we vanzelfsprekend vinden en willen houden. Uiteraard is dan het onderhoud van uw apparaten en installaties essentieel, zodat ze in een optimale

TIP

Sommige installaties en apparaten

worden in bepaalde seizoenen frequenter gebruikt, denk hierbij aan uw cv-ketel of airco.

conditie zijn en blijven!

Het is daarom verstandig om het periodiek Door een jaarlijks onderhoud uit te laten voeren vermijdt u achterstallig onderhoud,

onderhoud ruim voor het seizoen uit te laten

worden kleine problemen geen grote problemen en wordt de kans op storingen

voeren zodat u zeker weet dat u er optimaal

kleiner. Saman Groep is Sterkin gecertificeerd en onze geschoolde servicemonteurs

gebruik van kunt maken wanneer u het nodig

hebben kennis van zowel moderne als oudere installaties. Zij zorgen ervoor dat het

heeft. Zo blijft u er warmpjes (of koel) bij zitten!

onderhoud altijd goed wordt uitgevoerd en eventuele storingen worden zo snel als

Bel onze service afdeling om een afspraak te

mogelijk verholpen. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week tot uw beschikking.

maken: 0111 - 412 647!

Dus ook in het weekend en op feestdagen!

MÉÉR ONDERHOUD VOOR HETZELFDE GELD BIJ SAMAN GROEP

Onze prijzen zijn vergelijkbaar met andere aanbieders. Wij onderscheiden ons echter in de frequentie van het onderhoud. De servicemonteurs van Saman Groep komen één keer per jaar langs voor het periodiek onderhoud, terwijl veel andere aanbieders één keer per twee jaar langskomen. Dat betekent dus voor (ongeveer) hetzelfde maandbedrag, twéémaal controle/onderhoud in twee jaar en voor u een veiligere woonomgeving.

IEDERE CV-KETEL GEEFT KOOLMONOXIDE-GEVAAR

Wist u dat een moderne cv-ketel ook koolmonoxidegevaar oplevert? Iedere cv-ketel stoot namelijk deze giftige, kleurloze en reukloze stof uit. Cv-ketels hebben een rookgasafvoer naar buiten en zouden dus geen koolmonoxide in huis mogen lekken. Maar, door onvolledige verbranding vanwege slecht onderhoud en/of slechte ventilatie kan dit wel gebeuren. Al met al blijkt dat in nagenoeg alle woningen met een gasinstallatie het risico bestaat van koolmonoxidevergiftiging (bron Consumentenbond).

Met een koolmonoxide melder wordt het giftige koolmonoxide vroegtijdig in uw huis gedetecteerd en wordt u op tijd gewaarschuwd. Voor de veiligheid zou ieder huis voorzien moeten zijn van een koolmonoxide, maar uit onderzoek blijkt dat lang niet in alle huizen een koolmonoxidemelder is gemonteerd. Heeft u er een geïnstalleerd? Het is de moeite waard om dit na te gaan!

SLUIT HET ONDERHOUD VAN UW CV-KETEL DIRECT AF OP: WWW.SAMANGROEP.NL/ONDERHOUD

NAJAARSAANBIEDING

dat de melder goed functioneert en detecteert. Deze aanbieding

Bij het aangaan van een servicecontract of warmtegarantplan,

geldt ook wanneer u uw onderhoudscontract omzet naar een

bieden wij de door de Consumentenbond als best geteste

servicecontract.

koolmonoxide melder Alecto COA-26 aan voor slechts € 25,00 inclusief BTW en inclusief montage.

GEÏNTERESSEERD?

De melder wordt dan tijdens het uitvoeren van het periodiek

U kunt dit zowel per e-mail als

onderhoud GRATIS gemonteerd zodat de melder goed en vak-

telefonisch snel regelen: 0111 - 412 647

kundig opgehangen wordt. Tevens bent u er dan van verzekerd

of onderhoud@samangroep.nl


WIJ GEVEN ENERGIE

ONDERHOUDSCONTRACTEN CV-KETELS ONDERHOUDSCONTRACT

€ 8,85 incl. btw per maand

ACTIE

Alecto coa-26 koolmonoxidemelder

✓ Jaarlijks onderhoud ✓ Storingen voor 15:00 uur gemeld, zelfde dag verholpen ✓ 24/7 storingsdienst bereikbaar X Uurloon bij reparaties gedekt X Materialen bij storingen gedekt

SERVICECONTRACT

€ 10,66 incl. btw per maand

Incl. montage en BTW

MEEST GEKOZEN!

✓ Jaarlijks onderhoud ✓ Storingen voor 15:00 uur gemeld, zelfde dag verholpen ✓ 24/7 storingsdienst bereikbaar ✓ Uurloon bij reparaties gedekt

X Materialen bij storingen gedekt ! Let op! Niet voor cv-ketels ouder dan 15 jaar

Nu € 45

ACTIE Alecto coa-26 koolmonoxidemelder

Nu € 25

Incl. montage en BTW

WARMTE GARANTIEPLAN

€ 12,50 incl. btw per maand

✓ Jaarlijks onderhoud ✓ Storingen voor 15:00 uur gemeld, zelfde dag verholpen ✓ 24/7 storingsdienst bereikbaar ✓ Uurloon bij reparaties gedekt ✓ Materialen bij storingen gedekt

! Let op! Niet voor cv-ketels ouder dan 2 jaar

Indien u overstapt van een onderhoud- naar een servicecontract

of

een

warmte-

garantieplan, geldt de prijs die vermeld staat bij het nieuwe contract.

ACTIE Alecto coa-26 koolmonoxidemelder

Nu € 25

Incl. montage en BTW

31


32

SAMAN MAGAZINE

Zeeuwse energie voor een goede prijs

Weet u eigenlijk wel waar uw stroom vandaan komt? Veel energieleveranciers bieden tegenwoordig ‘groene stroom’ aan, maar is groen wel echt groen? Slechts 12% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik wordt in Nederland groen opgewekt.

SJOEMELSTROOM

energie is de energie die u niet verbruikt. EnergiQ levert alleen

stroom produceren kopen voor een zacht prijsje groene stroom-

klanten, dit wordt 100% gegarandeerd. Doordat wij zelf de energie-

Nederlandse energieleveranciers die zelf niet voldoende groene certificaten uit met name Noorwegen om de grijze Nederlandse stroom te ‘vergroenen’. Stroom die op deze manier wordt vergroend met certificaten uit het buitenland is geen echte groene stroom,

groene stroom uit die 12% groen opgewekte stroom aan haar bronnen beheren, kunnen wij deze garantie geven. Onze stroom is afkomstig uit lokale Zeeuwse energiebronnen van windmolens en zonnepanelen. Dit komt onder andere van Windpark Zierikzee en de

omdat het niet bijdraagt aan de uitbreiding van duurzame energie.

1080 zonnepanelen die op het dak van Omoda in Zierikzee liggen.

SLIMMER OMGAAN MET ENERGIE

maar ook vele andere huishoudens. Bovendien hebben wij een

EnergiQ staat voor eerlijke energie en innovatie. Wij willen niet alleen staan voor de levering van groene energie, maar adviseren ook graag hoe u slimmer om kunt gaan met energie. Want, de groenste

Deze zonnepanelen voorzien niet alleen het pand van Omoda zelf samenwerking in diverse Postcodestroomprojecten in onder andere Zierikzee, Bruinisse, Hoedekenskerke en Grijpskerke waarmee groene energie wordt opgewekt.

Actie

Bluetooth speaker cadeau! t.w.v € 35

Wanneer u een 3-jarig energie contract (gas en elektriciteit) van EnergiQ afsluit, krijgt u deze Bluetooth speaker cadeau! Een leuk hebbeding, waarbij ook nog 3 jaar lang bent verzekerd van duurzame energie!


WIJ GEVEN ENERGIE

33

Familie Zoetemeyer uit Breskens

“Onlangs hebben we de overstap gemaakt naar Saman EnergiQ. De reden om een energiecontract bij Saman EnergiQ af te sluiten was het feit dat Paul Van de Wouw, adviseur bij Saman Groep, ontdekte dat de energierekening van onze vorige leverancier veel te hoog was. Het scheelt ons nu een aanzienlijk bedrag per maand. Ik zou dit zeker aan iedereen willen aanbevelen”.

Actie

Stuur uw energie-jaarnota voor 30 november 2018 op naar info@samangroep.nl, ontvang een vrijblijvende offerte voor uw energie van EnergiQ en maak kans op een:

1e prijs

Macbook Air 13,3”

Daarnaast werken wij aan de vergroening van ons gas. Voor elke 1000 m³ gas stort EnergiQ € 5,00 in het Zeeuws Klimaatfonds. Het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt hiermee weer duurzame energieprojecten voor scholen, sportaccommodaties, clubhuizen, brandweerkazernes, campings e.d. Zo proberen wij de cirkel in Zeeland weer rond te maken.

GOEDKOPER ÉN GROENE STROOM

“Hoe kan EnergiQ goedkoper zijn dan de traditionele energiebedrijven en tóch lokale en groene energie leveren?”. Deze vraag krijgen wij vaak. Het antwoord hierop is simpel: wij hebben lagere kosten, kopen direct in en kunnen zo onze klanten hier direct van laten meeprofiteren.

De Polk Audio Swimmer Duo is een Bluetooth-speaker en is bestand tegen alle weersomstandigheden. Vuil, stof of water, het is geen probleem voor de Swimmer Duo. Deze actie is geldig t/m 31 december 2018.

2e prijs iPad Air

3e prijs 10x boek ‘Lef en moed’ van Frits Verhoef

OVERSTAPPEN

Wij snappen dat overstappen letterlijk een hele stap is. Energie is wat het is en dat doen we goed. We helpen u daarom graag! Dit kan online, telefonisch en u kunt altijd langskomen. Wilt u liever een bezoek van een van onze adviseurs, dan komen wij graag bij u langs. Gaat u ook voor voordelige energie van Zeeuwse bodem? Wij zijn eerlijk over hoe het werkt, zodat u een duuzame en bewuste keuze kunt maken. Bereken hoeveel u gaat besparen op SamanEnergiQ.nl.


34

SAMAN MAGAZINE

HARD WATER? VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! Voordat water uit uw waterleiding komt, heeft het al een lange weg afgelegd. Het stroomt eerst door verschillende grondlagen waar het mineralen en kalk opneemt. Water dat kalk bevat, wordt hard water genoemd.

Kalk zet zich af op plaatsen waar het langs stroomt in uw woning.

werkt. Dit zorgt voor rendementsverlies en kan uw energierekening

De meest zichtbare plaatsen zijn de douchekop, kranen en tegels,

laten stijgen met € 120,- per jaar. Tegelijkertijd verlengt zacht water

maar niet te vergeten, ook op plaatsen waar u het minder snel opmerkt;

ook de levensduur van uw apparatuur.

in de waterleiding en op verwarmingselementen in uw apparaten. Hetzelfde onderzoek vertelt dat het gebruik van waspoeder gehalveerd Door een waterontharder te plaatsen binnen uw waterleiding wordt

kan worden, omdat het vlek-verwijderend-vermogen omhoog gaat

het overschot aan kalk uit het water gefilterd voordat het water verder

wanneer de hardheid lager wordt. Ook de temperatuur van het

uw woning in gaat. Een waterontharder maakt uw water dus zachter.

wasprogramma kan omlaag. Hoe zachter het water, hoe beter uw wasresultaat.

HOE KRIJGT U ZACHT WATER?

Door het plaatsen van een waterontharder aan uw waterleiding wordt het overschot aan kalk uit het water gefilterd voordat het verder uw woning ingaat.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!

Sinds dit jaar is Saman Groep distributeur van Delta water-

ENERGIE BESPARING

ontharders. Wij hebben dit merk in ons assortiment opgenomen

Uit onderzoek is gebleken dat u door zacht water flink kunt besparen

om de constante kwaliteit, goede garantie voorwaarden, zuinige

op uw energiekosten. Verwarmingsinstallaties en boilers werken minder

werking maar vooral omdat ze compact zijn en in een meter-

goed door hard water, omdat de kalkaanslag die erop ontstaat isolerend

kast of kruipruimte geplaatst kunnen worden.

Compacte waterontharders

ACTIE

ACTIE

ACTIE

Delta Escalda Simplex Voor 1-4 personen

Delta Rusela Simplex Voor 1-4 personen

Delta Morava Duplex Voor 1-7 personen

Montage € 490

Montage € 490

Montage € 490

€ 1370 Incl. BTW

€ 1560 Incl. BTW

Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op: www.samangroep.nl/waterontharders

€ 1970 Incl. BTW


WIJ GEVEN ENERGIE

SAMAN CONSTRUCTIE MAATWERK IN METAAL: ROBUUST CORTENSTAAL

In 1921 werd Saman opgericht als smederij en rijwielhandel. De Sint Domusstraat in Zierikzee was jarenlang de locatie van waaruit we opereerden en we de mosselvisserij en landbouw assisteerden bij hun mechanisatie. Deze werkzaamheden vormen de basis voor de huidige afdeling Saman Constructie. Inmiddels hebben we bijna 100 jaar ervaring met het ontwerpen en realiseren van maatwerk in staalconstructies, cortenstaal, roestvast staal en aluminium en werken we voor zowel de zakelijke markt als ook voor particulieren. Naast onze eigen producten, maken wij ook klant specifieke ideeën en ontwerpen.

CORTENSTAAL

Cortenstaal wordt ook weleens ‘weervast’ staal genoemd, en staat voor robuust en stoer. Cortenstaal producten verweren in de buitenlucht naar een mooie roestbruine kleur en zijn verkrijgbaar in diverse maten en ook maatwerk is mogelijk. Ook kan cortenstaal gecombineerd worden met andere materialen als hout, glas of natuursteen. Het typische kenmerk van cortenstaal is de roestbruine kleur, maar wat weinig mensen weten is dat het zeer duurzaam is en jaren meegaat. De sterkte van corten is vergelijkbaar met dat van andere gelegeerde staalsoorten als roestvast staal. Cortenstaal producten geven uw tuin een robuust karakter. Tuinornamenten van dit materiaal zijn bijzonder en exclusief, omdat cortenstaal vrijwel in geen enkel tuincentrum wordt verkocht. ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE PRODUCTEN: • Bloem- en plantenbakken • Borderranden en kantopsluitingen • Hekwerken • Sokkels en zuilen • Terrashaarden, open haarden, tuinhaarden en houtopslag • Vijverranden • Vuurschalen en moderne tuinaccessoires Informeer eens naar de mogelijkheden via constructie@samangroep.nl. We helpen u graag verder!

Richard Tiessens, bedrijfsleider Saman Constructie

35


WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? WE BLIJVEN GROEIEN!

Daarom hebben wij voor diverse afdelingen binnen de Saman Groep regelmatig vacatures openstaan. Stuur ons je cv en motivatie en wie weet nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Natuurlijk kun je ons altijd een open sollicitatie sturen.

INSTALLATIE ELEKTRA • CONSTRUCTIE • DUURZAME ENERGIE • SERVICE EN ONDERHOUD • ENERGIQ Kijk op •de website samangroep.nl/vacatures of stuur een e-mail naar werkenbij@samangroep.nl

WIJ GEVEN ENERGIE • WIJ KENNEN ENERGIE • WIJ DELEN ENERGIE INSTALLATIE ELEKTRA CONSTRUCTIE DUURZAME ENERGIE SERVICE EN ONDERHOUD ENERGIQ

• • • • • •

GOUWEPOORT 1 4301 RZ ZIERIKZEE 0111 - 412 647 E INFO@SAMANGROEP.NL SAMANGROEP.NL SAMANENERGIQ.NL

Saman Magazine najaar 2018  

Midden in de energietransitie! #wijgevenenergie

Saman Magazine najaar 2018  

Midden in de energietransitie! #wijgevenenergie