Page 1

Houvast

Medewerkersblad van Samana Regio Midden-Vlaanderen - NR 1 -2018

1


Inhoud

Verdieping

2

Inhoud - Verdieping - Colofon

Het werd avond en het werd ochtend …

3

Voorwoord

een nieuwe dag,

4-7

Een verhaal van Samana - mobiliteit

ook van 2017 naar 2018.

8

Tips regiodoelstelling

Het leven gaat gewoon door.

9

Warmste week

10

Ideale gemeente

11

Samananieuws

12

Column

13

Createchniek in de kijker

14-17

Ronde van MVL

18

Brief van Martine

19

Snoezelvakantie

Luc Maes

20

Blog over koken

21

De speeltuin

22

Familienieuws

E.H. Maes is onze spreker voor de themamomenten zingeving in maart. Zie de kalender op pagina 23 voor de exacte locaties en data.

23

Kalender

24

Thuiszorgwinkel

Toch even stil worden en wensen dat we dit jaar goed zorg dragen voor elkaar en voor mensen dichtbij en veraf en dat we daarin soms ook een straaltje van Gods liefde mogen ontwaren.

We bouwen dit jaar verder op het thema van vorig jaar: “OMG*”. We gaan dieper in op de verschillende godsbeelden die ons in de evangelieverhalen aangereikt worden en leggen de link naar ons engagement in Samana. *Oh my God

Colofon Houvast, blad voor en door vrijwilligers van Samana regio Midden-Vlaanderen Redactieadres:Samana vzw, regio Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent Eindredactie: Davy D’Halluin Medewerkers deze editie: Hilde Dekeyser, Martine De Bleeckere , Frankie De Clerck, Maggy Demasure, Lane De Meulenaere, Nadine Gabriël, An Goffa, Heide Govaert, Leen Hauman, Dirk Hitchinson, Dennis Matthijs, Martine Van Overmeire, Antoon Goderis, Stijn Parmentier, Hendrik Platteau & Hugo Van de Voorde Vormgeving: Hanne Op de Beeck Druk en verzending: EVMprint Jaargang 14, editie 1 Verantwoordelijke uitgever: Gwendolien Desrumaux, Martelaarslaan 17, 9000 Gent Houvast is gratis voor alle vrijwilligers van Samana, regio Midden-Vlaanderen. Houvast verschijnt in februari, april, juni, september en december.

2


Voorwoord

Samana Mobilis Mobiliteit is iets wat ons allen aanbelangt. De emoties laaien dan ook regelmatig hoog op wanneer het onderwerp ter sprake komt. Kijk maar naar de discussies rond het circulatieplan in Gent. In 2017 sneuvelden opnieuw heel wat filerecords: de drukste ochtendspits, de zwaarste avondspits, … Elk jaar staan we langer en meer in de file. Touring Mobilis probeert er ons in zijn radiospot van te overtuigen dat we met hun app de files kunnen vermijden. Niets is echter minder waar… Ik kan er van meespreken. Voor veel mensen met een chronische ziekte of een beperking is de mobiliteitsproblematiek echter meer dan een eind omrijden omwille van een nieuw circulatieplan, of het aanschuiven in de ochtendspits naar het werk. Voor hen is het een drempel om deel te nemen aan activiteiten en een drempel om een vrijwillig engagement op te nemen. Samana is zich hier van bewust en probeert bij alles rekening te houden met deze problematiek. Een pasklare algemene oplossing ligt echter niet voor hand. Daarom proberen we met beperkte experimenten oplossingen te vinden voor één of meer deelproblemen. Samana wil een inclusieve organisatie zijn, waar mensen met beperkingen participeren en engagementen opnemen. We hebben al deeloplossingen ingevoerd door beeldvergaderen op afstand mogelijk te maken. Maar de verplaatsing van minder mobiele medewerkers blijft een uitdaging. Deze uitdaging willen we dit

jaar concreet aangaan: vrijwilligers met een beperking ondersteunen om fysiek een vergadering of activiteit bij te wonen, en waar mogelijk het vervoer faciliteren. Van mobiliteit naar toegankelijkheid is maar een kleine stap. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht brengt Samana het thema toegankelijkheid onder de aandacht van lokale politici en kandidaat mandatarissen. Op de Dag van de Chronisch Zieke Mensen lanceerden we reeds de “ideale gemeente” campagne, waarbij mensen kunnen aangeven wat er in de gemeente zou moeten veranderen voor mensen met een chronische ziekte, voor mantelzorgers, voor mensen met nood aan sociaal contact, … Toegankelijkheid staat hoog genoteerd op dat lijstje, want toegankelijkheid is een absolute voorwaarde voor mensen met beperkingen om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Mobiliteit en toegankelijkheid, het zijn 2 belangrijke thema’s waar Samana Midden-Vlaanderen de komende maanden mee aan de slag gaat. Graag doe ik dan ook een warme oproep aan alle medewerkers om de initiatieven hierrond te ondersteunen, of nog beter… om er concreet aan mee te werken. Samen sterk voor een mobiele en toegankelijke maatschappij! Frankie De Clerck Medevoorzitter Samana regio Midden-Vlaanderen Voorzitter@samana-mvl.be

3


Als je iets doet aan mobiliteit, doe je ook iets aan eenzaamheid en geïsoleerd zijn Eind 2017 werden nog snel enkele ochtend- en avondspitsrecords gebroken. Alternatieven voor de file-ellende staan dan ook volop in de belangstelling: het openbaar vervoer, de fiets, carpoolen, het thuiswerken… Initiatieven om onze mobiliteit te verbeteren krijgen, en vragen, veel aandacht. Wanneer rolstoelwielen je leven dragen, of je leeft met een beperking, bekijk je mobiliteit op een andere manier. Je bent niet vrij, maar afhankelijk. En soms eenzaam en geïsoleerd. Samana geeft gelukkig meer en meer aandacht aan mobiliteit. Zo blijven mensen met een chronische ziekte en/of beperking niet in de kou staan.

4


Caroline zit al jaren in een rolstoel, maar zit zeker niet stil. Ze was 20 jaar toen ze als vrijwilliger startte bij Samana en is actief lid van de stuurgroep Samana Forca. Daarnaast was ze ook lid van de werkgroep die het lotgenotencontact organiseerde, is ze actief binnen de creawereld en engageert ze zich in de Samana-kern Sint-Theresia in Gent. Caroline was de eerste vrijwilliger met een beperking die een rol opnam binnen de Samana vakanties van MiddenVlaanderen: creaworkshops, administratieve taken en zelfs een stukje verzorging. Over mobiliteit, en haar ervaringen en verwachtingen hierbij, hadden we onder de toren van de Haalterse St.-Gorikskerk een gesprek. Caroline: ‘We waren thuis nogal parochiaal actief. Op een bepaald moment zocht de voorzitster van Ziekenzorg naar wat verjonging en vernieuwing en sprak ze me aan. Ziekenzorg CM was voor mij toen geen onbekende. Als 6-jarige ging ik al mee met mijn zieke grootmoeder naar het kerstfeest van Ziekenzorg CM. Ik stemde toe.‘ Caroline werkte toen als ergotherapeute in SintJan-Baptist in Zelzate. Op 26-jarige leeftijd werd ze ziek. Ze ging steeds verder achteruit en moest op haar 31ste stoppen met werken. ‘Ik wou zo lang mogelijk blijven werken en actief zijn’,

mocht niet in mij geïnvesteerd “ Erworden. Een andere tijdsgeest

dan nu.

vertelt zij, ‘oorspronkelijk kon ik alleen moeilijker stappen. Ik stapte naar de arbeidsrechtbank. Ik wou me graag omscholen, naar informatica bijvoorbeeld. Maar de uitspraak van de arbeidsrechtbank was niet mis. Ik had een progressieve ziekte en zou na een aantal jaar niet meer in staat zijn om te werken. Er mocht niet in mij geïnvesteerd worden. Een andere tijdsgeest dan nu.’ Caroline bleef niet bij de pakken zitten en engageerde zich meer en meer in Ziekenzorg CM. Ze bouwde een serieuze vrijwilligersloopbaan uit: in de plaatselijke kern, in het klein bestuur, in verschillende werk- en stuurgroepen en in de vakantiewerking. Caroline: ‘Ik startte eigenlijk in de +35 werking die later Ariadne werd. Eerst ging ik enkel mee als vakantieganger. Vanaf 2016 mochten personen met een beperking ook mee als vrijwilliger en sindsdien

ga ik mee als medewerkster. Dat was in het begin een hele verandering. Vroeger kon je geen medewerker zijn als je ziek was.’ Als actieve vrijwilliger bij Ariadne stootte Caroline geregeld op het mobiliteitsprobleem. Ze zag ook dat veel andere mensen met een chronische ziekte en/ of beperking problemen hadden om op een activiteit te geraken. Caroline: ‘Soms moesten we een activiteit afblazen omdat er maar twee of drie mensen zich inschreven. Anderen wilden wel komen, maar geraakten er niet. Af en toe wou ik zelf graag aan iets deelnemen, maar schreef ik me toch niet in omdat ik dacht dat ik er niet zou geraken. Gelukkig kon ik vaak meerijden met iemand uit de buurt. Maar niet iedereen heeft zoveel chance. En dan mag je de activiteit of de vergadering vergeten.’ Er werd veel over mobiliteit gepraat. En er werd gezocht naar mogelijkheden om iemand zoveel mogelijk de vergadering te laten bijwonen: iemand uit de buurt aanspreken, iemand uit de kern aanspreken. Caroline: ‘Er zijn toen verschillende initiatieven genomen. Zowel van de gemeenten als van Ziekenzorg CM. Er ging een mobiliteitsfonds opgestart worden. Dat fonds zou zorgen voor een busje om mensen op te halen. Jammer genoeg is het nooit van de grond geraakt. Samana-vrijwilligers mochten een tijdje beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van CM om aan vergaderingen deel te nemen. Dit is vandaag niet meer mogelijk omdat er te weinig vrijwillige chauffeurs zijn. Het ziekenvervoer krijgt dan voorrang. Een tijdlang hadden we in regio Gent recht op gratis ritten via het mindermobielenvervoer van de stad. Ook de Lijn deed haar duit in het zakje. Maar ondertussen schroefde de Lijn haar subsidies terug en haakte de stad Gent af. Momenteel zijn wij aangewezen op commerciële initiatieven zoals taxi Hendrickx.’ De financiële gevolgen van een gebrek aan mobiliteit voor iemand met een chronische ziekte en/of beperking zijn dan ook niet te onderschatten. Het wordt moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Wil je deelnemen aan activiteiten of samenkomsten, maar kan je het vervoer niet betalen? Dan ben je afhankelijk van anderen. Caroline: ‘Vandaag moeten we ons tot de private 5


Een verhaal van Samana markt wenden. Jammer genoeg is dat onbetaalbaar. We betalen tot 8 euro/kilometer. En niet iedereen kan effectief aan rolstoelvervoer doen. Een voorbeeldje? Ik moet regelmatig naar het ziekenhuis. Van de zes maatschappijen die ik contacteerde, konden maar twee bedrijven me vervoeren. De ene maatschappij vroeg 64 euro en bij de andere 58 euro. Als je gemiddeld drie keer per maand naar het ziekenhuis moet, is dat niet uit te houden. Vandaar uit dat de problematiek wel centraal mag staan.’

Caroline: ‘Als je van vakantie terugkomt met de bus of met het vliegtuig ben je afhankelijk van hun aankomsttijd. Heb je vertraging? Dan is je vervoer vaak al terug weg. Ze wachten maar een kwartiertje omdat ze rekening moeten houden met andere klanten. Thuis geraken wordt dan een heksentoer. Soms moet je uren wachten eer iemand je kan oppikken. Ik ken iemand die daarom dit jaar niet meer op reis is geweest. Vorig jaar waren de problemen bij de terugkeer te groot.’

De prijs is niet het enige probleem. Vaak is het vervoer niet beschikbaar. Vervoersbedrijven houden van planning en pinnen zich vast aan de uren.

De Samana-vakanties worstelen met hetzelfde probleem. Ook hier moet je naar de vertrek- of terugkeerplaats geraken. En daarom haken sommige mensen af.

Wil je even op vakantie om je gedachten te verzetten? Dan brengt vervoer eerst weer heel wat hoofdpijn mee. Het vervoer regelen naar de vertrekplaats lukt nog vrij vlot, maar de terugkeer is meestal een ramp.

zou tof zijn om op een “ Het vrijwillig systeem van chauffeurs te kunnen terugvallen.

Caroline: ‘Je moet een rit twee dagen vooraf bespreken en vaak moet je je schikken naar hun uren. Je vraagt vervoer voor een vergadering van 19u, maar men kan je maar afzetten om halfvijf of om acht uur ‘s avonds. Voor een vergadering die om zeven uur begint, is dat natuurlijk geen optie. Daarnaast doen meer en meer dagcentra en bejaardentehuizen beroep op deze firma’s beroep omdat ze geen eigen busje meer hebben. Vaak vermelden bedrijven nu: ‘vrijdagnamiddag moet je ons niet vragen, want dan rijden we voor de instellingen.’

Caroline: ‘Het houdt zeker niet iedereen tegen. Ging je al eens mee, dan weet je beter wie je hiervoor best aanspreekt. Maar het is zeker een drempel voor nieuwe vakantiegangers. Ook tijdens het jaar vinden tal van activiteiten en initiatieven plaats waar minder mobiele personen graag aan deelnemen. Het kan hen kracht, energie, vrolijkheid of gewoon een goed gevoel geven. Het is niet gemakkelijk om iemand te vinden die hen kan helpen met de verplaatsing. Caroline: ‘Vergaderingen, infoavonden of een toffe

6


cursus bloemschikken, ik zit telkens met hetzelfde probleem. Ik ken zeker vijf mensen die graag naar het Samana Café zouden komen. Dat ik een ontmoetingsmoment elke eerste vrijdag van de maand waar jonge mensen kunnen babbelen, naar een spreker kunnen luisteren en een glaasje kunnen drinken. Een mooi initiatief, maar ze geraken er niet.

Caroline: ‘Onlangs had ik een vergadering in Erpe-Mere. Het was een heel gedoe om van Gent naar daar te gaan. Twintig jaar geleden vroeg ik vaak aan mijn papa om me te brengen. Nu hij 86 is, kan ik dat niet meer vragen. Uiteindelijk is het opgelost met een vrijwilliger. Vandaar ook het idee om toch eens te kijken of deze problematiek niet met vrijwilligers een antwoord kan krijgen.

Ook in het dagelijkse leven maken bezuinigingen en andere organisatievormen het mobiliteitsprobleem groter. Zoals boodschappen doen. Ben je niet zo mobiel, dan ben je dankbaar om eens even te kunnen ‘shoppen’.

Het zou tof zijn om op een vrijwillig systeem van chauffeurs te kunnen terugvallen. En dat hoeft zeker niet gratis zijn, maar tegen een eerlijk en betaalbaar tarief.

Caroline: ‘Boodschappen doen wordt een zwaarder en zwaarder probleem. Vroeger nam Familiezorg dat op. Nu zijn ze verplicht om met de fiets te komen werken. Ik kan toch niet achteraan op het bagagedragertje gaan zitten, hé. Al die dingen spelen mee.’ Er zijn nog tientallen voorbeelden om aan te tonen hoe belangrijk mobiliteit is voor mensen met een beperking. Vrijwilligers kunnen hier waarschijnlijk mee de oplossing zijn. Vrijwilligers die een steentje bijdragen door zich in te schakelen in een netwerk van chauffeurs.

Uiteraard zullen er nog problemen zijn. Is de wagen groot genoeg om een rolwagen in de koffer mee te nemen? Past het uur wel voor de chauffeur? Kunnen alle vragen ingevuld worden… of … of? Met goede wil, zijn we al een grote stap vooruit.’ Samana wil in 2018 het mobiliteitsprobleem op de kaart zetten en actief een oplossing bieden. Hiervoor kijkt men naar de honderden vrijwilligers, in kernen, in werkgroepen, op vakanties en initiatieven. De komende maanden hoor je hierover zeker meer. Tekst: H.D.V.D.

7


Tips regiodoelstelling

8 tips voor een succesvolle regiodoelstelling Ringoot? Wie kent een geschikte zaal voor onze doelstelling en de voorstelling? Welke communicatiekanalen kunnen we gebruiken om onze voorstelling bekend te maken? Maar zeker ook: zien alle regioleden het haalbaar om deze regiodoelstelling in hun eigen afdeling ‘te verkopen’? Hebben we voldoende vrijwilligers in de afdelingen om onze actie mee bekend te maken, om mensen te mobiliseren?

Tip 4: laat het niet koud worden Een regiodoelstelling uitdenken en realiseren op één jaar tijd is geen sinecure. De vier regiovergaderingen zijn niet voldoende om alles in kannen en kruiken te krijgen. Gelukkig zijn er telefoon en email om elkaar tussendoor op de hoogte te brengen en om enkele beslissingen te nemen die niet kunnen wachten.

Tip 1: bepaal een gemeenschappelijke interesse Regioleden brachten verschillende ideeën en doelen aan. Uit een hele waslijst koos Regio Dender ervoor om in 2017 Samana meer bekendheid te geven. Een aantal regioleden zagen de voorstelling ‘En? Alles goed?’ van sitting stand-up comedian Fried Ringoot. Ze overtuigden de anderen dat deze voorstelling geschreven is op het lijf van Samana.

Tip 2: durf groot te werken Een uitbreekmoment op regioniveau geeft wel wat mogelijkheden. Een artiest engageren zoals Fried Ringoot betekende ook dat het regiobudget alleen onvoldoende was, maar de regiovrijwilligers zijn er van overtuigd dat mensen bereid zijn een bijdrage te betalen als ze er een kwaliteitsvol programma voor in de plaats krijgen. We beluisteren wat de toegangsgelden voor andere voorstellingen met Fried Ringoot zijn en beslissen om €10 inkomgeld te vragen. Het regiobudget willen we gebruiken om alle aanwezigen op een drankje te trakteren.

Tip 3: vergroot de betrokkenheid Wie kan de eerste contacten leggen met Fried

Tip 5: communiceer en blijf communiceren, tot 7x toe Affiches, flyers, aankondigingen in Visie maar ook in de UITkrant, in de plaatselijke kranten, persoonlijke mailing naar CM leden uit Ninove en Geraardsbergen, … Regio Dender maakte dankbaar gebruik van de ondersteuning die Samana, regio Midden-Vlaanderen biedt. Een kwaliteitsvolle voorstelling verdient een mooi affiche. Een mooie regiodoelstelling verdient de nodige aandacht. Maar ook op de dag van de voorstelling zelf blijft communicatie belangrijk! De zaal werd volledig in Samana-stijl bekleed met beachvlaggen, banners, Samanasnoepjes op de mooie versierde tafels. Enkele vrijwilligers engageerden zich om geïnteresseerden te woord te staan bij het Samanastandje. Iemand schreef en bracht een mooi inleidend woord. Onze fotograaf en filmman zorgden voor mooie beelden.

Tip 6: bereid goed voor, zelfs het opruimmoment De laatste regiovergadering vóór de voorstelling voorzagen we voldoende de tijd om alle details te overlopen en bespreken. Goede afspraken maken 8


Warmste week

De Warmste Week – Actie U/Run goede vrienden, want de dag zelf blijkt alles ‘als vanzelf’ te gaan. De vele helpende handen maken dat het grote werk voorbij is zonder dat we er erg in hebben.

Tip 7: geniet van het moment! En dan is het zo ver: lichten gaan uit, spots aan. Fried brengt zijn verhaal ‘En? Alles goed?’ Hij neemt ons mee in een rollercoaster van emoties. Hij kan met humor de negatieve ervaringen in zijn leven positief overbrengen. In de zaal horen we veel gelach, maar merken we ook veel stiltes en koude rillingen. En veel respect voor Fried.

Tip 8: sta stil bij het resultaat en bedank

Op woensdag 20 december organiseerde Samana, samen met vzw Sportup, een grootschalig loopevenement doorheen Vlaanderen. 2 ultralopers duwden elk een rolstoel over een traject van 150km. Ja, echt 150 km! Serge Van Autreve vertrok in Herk-de-Stad, Yves De Dapper in Oostende. Tegen de avond kwamen beide lopers elkaar tegen op het SintPietersplein in Gent en legden van daaruit samen de laatste kilometers af naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Op diverse 'knooppunten' konden steunende lopers aansluiten of afhaken tijdens hun tocht. Onze ultralopers waren dus nooit alleen. Onderweg werden ze ook 'gecoached' door peters Koen Wauters en Pascal Braeckman. Samana, regio Midden-Vlaanderen, toverde het Genste Sint-Pietersplein om tot een heus Samana-plein. De gezamenlijke inspanning van Samana en vzw Sportup bracht € 30 000 in het laatje voor project U/Turn, een vzw die avontuurlijke en back-to-basicsactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking.

Werken met doelstellingen houdt ook in dat je vooraf bepaalt hoe je de actie evalueert. Regio Dender wou in Ninove en Geraardsbergen nieuwe mensen bereiken, namelijk mensen die het Samana-aanbod nog niet kenden. Tijdens de voorstelling telden we zo’n 15% aanwezigen die vooraf nog geen band hadden met een plaatselijke Samana-afdeling. Dertig mensen bezorgden hun contactgegevens. Na de voorstelling nemen we tijdens de regiovergadering ook even tijd om te evalueren. Een oprechte dankjewel is op zijn plaats aan ieder die meewerkte om deze regiodoelstelling te realiseren.

9


Ideale gemeente

HouVast: De Ideale Gemeente Bij Samana staat belangenbehartiging nog steeds hoog op de prioriteitenlijst. We vertrekken vanuit en steunen op de persoonlijke ervaring en deskundigheid van mensen met een chronische ziekte, hun mantelzorgers en uiteraard ook onze vrijwilligers. Aangezien belangenbehartiging heel vaak gepaard gaat met het bijsturen of beïnvloeden van lokale besturen wordt 2018 een belangrijk jaar. In oktober 2018 krijgen we opnieuw de kans om onze lokale gemeentebesturen zelf te kiezen. Het lijkt misschien nog veraf, de tijd vliegt als je plezier hebt. Dat wil natuurlijk zeggen dat dat bij Samana nog net ietsje sneller gaat.

bent) ben jij ook de meest geschikte persoon om die boodschap aan de nieuwe gemeentebesturen mee te geven.

Hulpmiddel nodig? Weet je niet waar beginnen? Verdeel de kaartjes ‘Ideale Gemeente’ bij jou in de buurt. Vraag de deelnemers van Samana activiteiten, thuisgebonden zieke mensen of mantelzorgers naar hun mening. Wat zien zij als obstakel voor een betere toegankelijkheid? Verzamel de verschillende kaartjes en bezorg ze gegroepeerd aan de beleidsmakers.

Toegankelijkheid centraal Samana ziet een aantal uitdagingen voor de volgende gemeentebesturen. Wij willen vooral de klemtoon leggen op een toegankelijke buurt voor iedereen. Toegankelijk, in de ruimste zin van het woord. Dat betekent dat alle voorzieningen in de gemeente, zowel gebouwen als diensten voor iedereen daadwerkelijk toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar moeten zijn. Toegankelijkheid wordt nog te vaak gezien als louter wegwerken van fysieke drempels. Het is veel meer dan dat. Ook toegankelijkheid van informatie en dienstverlening verdient meer aandacht. Er wordt stilgestaan bij financiële drempels, taalbarrières en zoveel meer. De boodschap die we als Samana aan de lokale beleidsmakers meegeven is eerder algemeen. We kunnen het moeilijk voor iedere gemeente specifiek maken.

Neem ook een kijkje op de website www.iedereenburgemeester.be. Daar kun je op basis van je postcode de verschillende prioriteiten voor jouw gemeente ingeven. Zo krijg je een overzicht en kunnen ook andere mensen of organisaties jouw vraag naar een betere toegankelijkheid onderschrijven. Wat als … we morgen wakker worden in de ideale gemeente?

Jij kunt dit wel! Jij kunt de vraag naar toegankelijkheid heel concreet maken. Jij kent je lokale gemeente als de beste. Jij weet waar onze doelgroep mee worstelt. Jij weet waar mensen met een ziekte of beperking het moeilijk mee hebben in jouw gemeente. Jij kunt de knelpunten aanwijzen vanuit jouw eigen ervaringen. Jij bent dus best geplaatst om na te gaan welke lokale noden op vlak van toegankelijkheid prioriteit moeten krijgen. Gezien je mogelijks ook de beleidsmakers kent (of er misschien zelf eentje

Nog op zoek naar gemeentekaartjes? Op het ons secretariaat hebben we nog een voorraadje. Zolang de voorraad strekt kan je die kaartjes gratis bestellen. Laat van je horen, want samen staan we sterk! Ook om het beleid te beïnvloeden en de goede weg op te sturen. 10


Vernieuwend op stap met de mantelzorgdoos In februari 2018 wordt voorgesteld: een doos die de plaatselijke werking of ondersteunt om aan de Mantelzorg.

Samananieuws

de mantelzorgdoos jou als vrijwilliger bij vakantiemedewerker slag te gaan rond

De doos bevat de brochure ‘Mantelzorger, tussen kracht en onmacht’, aangevuld met flyers over mantelzorg ondersteunende CM-diensten. Wil je zelf met de doos aan de slag binnen een afdeling? Roep je liever de hulp in van een freelance lesgever of educatief medewerker? Een inkijkexemplaar voor op vakantie? Dit past allemaal binnen het brede gamma aan toepassingen!

‘Brood en rozen voor iedereen’ Zang- en verteltheater Mong Rosseel (ook bekend van De Vieze Gasten) brengt samen met zijn dochter Tamara en 4 muzikanten van de Illustratie straffe liederen en verhalen over de strijd tegen armoede.

Wanneer en waar? Woensdag 7 februari 2018 om 19.30 uur in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98b, 9032 Wondelgem Dinsdag 13 februari 2018 om 19.30 uur in Belgica Bis, Kerkstraat 115, 9200 Dendermonde De voorstelling duurt 90 minuten. Iedereen is welkom. De deelname is gratis.

Inschrijven?

Samana met PIT Eind december kwam een nieuwe Samanabrochure uit: ‘Samana met PIT’. Alle activiteiten voor pittige mensen worden gebundeld per vier maanden. Het gaat over infosessies, cursussen, activiteiten en evenementen. Ook pittige plaatselijke initiatieven krijgen een plaats. Jij wordt ook op de hoogte gehouden van een avondje Samana Café, van de vakanties en belangenbehartiging.

Ontvang je graag Samana met PIT?

Inschrijven is verplicht bij

Registreer je via:

Tim Ongena, Nieuwstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas tim.ongena@beweging.net

Je ontvangt dit magazine 3x per jaar gratis in jouw brievenbus. Doen! En we beloven jou een jaar vol Samana met PIT!

Graag vermelden voor welke locatie en met hoeveel personen u komt.

09 267 53 53 of mvl@samana.be.

11


Column

Taalperikelen Politici maken een hele heisa over het al dan niet toelaten van het gebruik van vreemde talen in de Nederlandstalige scholen. Ik ga hier niet in op de discussie. Naar mijn gevoel hebben beide partijen wel ergens een punt, maar beiden overdrijven in de interpretatie van het voorgestelde. Wat mij vooral opviel, was dat alle partijen het voortdurend hadden over het gebruik van het Nederlands als eigen taal. Ik dacht: Nederlands? Wij spreken toch Vlaams? Maar toen ik even nadacht, moest ik vaststellen dat het Vlaams bijna verdwenen is in de schrijftaal en in de taal die men gebruikt in de media. Als ze al eens Vlaams laten horen, dan plaatsen ze er onderschriften onder. Laat ik eens proberen de bovenstaande zinnen te herschrijven, maar dan in het Vlaams, en toch voldoen aan alle eisen van de spraakleer (of hoor je liever grammatica?). Politiekers zijn oeverloos aan ‘t zeveren of ze in de Vlaamse scholen het gebruik van vreemde talen moeten toelaten. Ik wil hier niet over ruziën, ik denk dat ze alle twee een stuk gelijk hebben, maar dat ze alle twee de zaken overdrijven. Alle twee de partijen gebruikten Nederlands om hun standpunt te verdedigen, maar vergaten het Vlaams. Valt het u op? Dit is bijna spreektaal voor ons. De taal die we dagelijks spreken, zolang het niet echt officieel is. Zodra we schrijven, gaan we over naar het Nederlands.

Er is meer aan de hand. Je moet eens luisteren/ lezen naar wat wij nu als gewone taal kennen. We spreken met afkortingen, en in veel gevallen weten we niet eens waarvoor de letters staan. Ook dat krijgen we meer en meer in onze teljoor opgediend, en we doen zo mee. Onze radio mogen we straks op de vuilhoop gooien, want het wordt allemaal DAB (Digital Audio Broadcasting). Kijk eens goed, er staan zelfs geen puntjes meer tussen. Het is TV, GSM en GPS, en hopelijk heb je RAM genoeg, of je kunt niet “optimaal” gebruik maken van je toestel. En dan gaan ze zitten zeveren of we wel of niet mogen gebruik maken van vreemde talen in de klas. We doen niets anders! Het is überhaupt gemakkelijker om ze woorden te gebruiken die in haast iedere taal identiek zijn. Identiek zijn? Nee, ze gebruiken allemaal die vreemde afkortingen en schuiven ze in de eigen taal onder… Meer zelfs, we lachen met hen die pogen om toch maar die dingen te benoemen met een woord die in de eigen taal zegt wat dat ding is of wat het doet … Wat wil de Duitser met zijn Fernseher als hij over een TV wil of een televisie wil praten ? Wat doet die Fransman gek als hij voor e-mail het woord courriel gaat gebruiken !!! We maken ze meteen uit voor “chauvenisten”. (Ook al een woord dat we ergens leenden…) Om het met de woorden van Obelix te zeggen: “ Ze zijn gek !” Tekst: A.G. - Illustratie:H.P.

12


Createchniek in de kijker

Zuiderse Windmolen Stond je er al eens bij stil dat je vrijwel alles wat je binnen handbereik hebt, kunt gebruiken voor een creatieve activiteit zoals bijv. een restje wol, een lege fles of een handvol kiezelstenen of schelpen? De werkgroep crea bezit heel wat expertise op dat vlak en wil die graag met jou delen. Daarom zal je regelmatig in dit artikel een boeiende techniek terugvinden. Bovenal kan je hiermee tal van chronisch zieke mensen inspireren in de plaatselijke werking. Succes!

Benodigdheden

sisal

Kartonnen koker van chips Pringels

knop

touw

koffiebonen

kleine satéstokjes

jute of een andere soort stof

lijm (lijmpistool of andere lijm)

karton (plooibaar)

Werkwijze Toren: je begint met touw de kartonnen koker te omwinden en kleeft daarna begin en einde vast. De deur maak je van satéstokjes. Dak: Snij een cirkel uit karton en maak een insnijding naar het midden toe. Nadien vouwen en vastkleven. Daarna werk je het dak af met koffiebonen. Wieken: Met 4 x 2 kleine satéstokjes maak je 4 driehoeken die je dan kleeft op een driehoekje van karton en afwerkt met touw. De 4 afgewerkte wieken kleef je tussen 2 kleine cirkels van karton. De bovenkant werk je af met koffiebonen en aan de onderkant met een knop. Ondergrond: Knip een cirkel uit karton en bekleed deze met sisal. Afwerking: Lijm het dak op de toren en de toren op de ondergrond. De wieken worden gekleefd op de toren. Je kan naar believen alles verder afwerken met een zakje gevuld met koffiebonen en enkele koffiebonen verspreiden op de grond. Ben je op zoek naar nog meer createchnieken en tips? Neem dan zeker een kijkje op Dagora en Facebook Creativ. Tekst: M.D. en H.P. - Tekening: H.P.

13


Regio Artevelde

De Ronde van Midden-Vlaanderen De Samana-kernen zijn gerangschikt in dertien lokale Regio’s: Meetjesland, Dender, Scheldemolen, Leie, Land van Aalst, Gent Oost, Artevelde, Bloemenstreek, Vlaamse Ardennen, Land van Molenbeken, Bos & Kasteel, Scheldedal, Land van Egmont. Het interview in dit artikel is het achtste uit een hele reeks waarin ik jullie een inkijk wil geven in de werking van deze lokale regio’s en vooral dan in de regiovergaderingen. De voorzitter(s) van deze vergaderingen is(zijn) telkens een vrijwilliger/ster uit één van de kernen van deze regio, hierin bijgestaan door de educatieve kracht die deze regio begeleidt.

Vooraf: wat informatie In regio Artevelde zijn er op het moment van dit interview (13-11-2017) een viertal mensen die afwisselend de taak van voorzitter op zich nemen.

Ik interview twee van hen: Rita Hoekman (R) en Peter Maenhaut (P). Rita is reeds ‘heel lang’ lid van de regiovergadering. Bij Peter is het zijn derde jaar. Ikzelf was gedurende vier jaar de vaste voorzitter en ik ben nu nog steeds lid van de regio. Tijdens dit interview probeer ik me zo neutraal mogelijk op te stellen en beluister en noteer de antwoorden van Rita en Peter. Een moeilijke evenwichtsoefening maar moeilijk gaat bij Samana ook! Er neemt geen educatieve begeleider deel aan het interview, want we zijn in een overgangsfase tussen een wisselende en een vaste maar voorlopige begeleiding. Hoeveel mensen zijn er gemiddeld aanwezig op de regiovergadering? R: We zouden met 30 kunnen zijn. Maar er zijn nog maar weinig regiovergaderingen geweest waarop elke kern er was. De meerderheid is er toch altijd. P: Toch met bijna 30.

Kennismaking met Regio Artevelde De lokale regio Artevelde bestaat uit 15 kernen: Gent SintPaulus, Gent Centrum, Gent Ekkergem, Gent Sint-PietersBuiten, Gent Sint-Theresia-Rooigem, Drongen Baarle, Drongen Centrum, Drongen Luchteren, Mariakerke Kolegem, Wondelgem Sint-Katharina, Wondelgem Sint-Godelieve, SintDenijs-Westrem - Afsnee, Zwijnaarde, Gent Kristus Koning, Gent Sint-Vincentius 14


Zijn het telkens dezelfde mensen per kern?

makkelijk of moeilijk?

R: Neen. Het zijn dikwijls wisselende mensen. Ik zie soms gezichten die ik nog nooit gezien heb. Bij sommige kernen zijn het wel altijd dezelfde mensen, bij andere kernen is er één vaste persoon en één wisselende.

P: Ik heb daar geen probleem mee. Ik ben gewoon om dat te doen.

Kennen de mensen elkaar en weten ze uit welke kern iedereen komt? P: Nu begin ik, in mijn derde jaar in de regio, toch wel te zien wie van welke kern is. Dat begint te lukken. R: Ja, de meesten ken ik wel. Weten jullie of er een groot verschil is in de werking van die 15 kernen? R: Ik denk dat de werking redelijk verschillend is. Elke kern heeft zijn eigenheid, zijn eigen manier van werken en eigen accenten.

De twee voorbije jaren was er een wisselend voorzitterschap. Wat vinden jullie van dit systeem? R: Dat is natuurlijk niet ideaal. Ik zou het zelf eigenlijk liever niet doen. Wanneer gevraagd wordt wie er de volgende vergadering voorzitter wil zijn, vind ik dat telkens een vervelend moment. Dan sta ik telkens voor een dilemma. Algemene stilte en naar mekaar kijken. En dan zeg ik: ‘ik zal het nog wel een keer doen’.

Elke kern heeft zijn eigenheid, zijn eigen manier van werken en accenten

P: Bij mijn kern kom ik als voorzitter en komt er iemand mee van ons klein bestuur. Als ik eens niet kan, dan komen er twee andere mensen. Er zijn waarschijnlijk nog kernen die dit regelmatig zo doen. Maar de meesten zijn toch wel dezelfde gezichten.

R: Ik ook niet. Het is ongeveer zoals het leiden van een kern.

P: Ik denk dat de basis overal het huisbezoek is en dat de activiteiten en vormingen variëren per kern.

P: Ik wil dat wel doen maar niet altijd, niet als vaste voorzitter.

De Voorzitter

En als er voldoende mensen zouden zijn die dit willen doen?

Hoe zien jullie algemeen de taak van voorzitter? P: Het gesprek leiden, modereren. Als voorzitter weet je welk inhoudelijk punt je gaat bespreken. Dat overleg je dan vooraf met de educatieve. R: De voorzitter kan de typische klemtoon leggen op wat voor die regio inhoudelijk belangrijk is, wat er in die groep leeft. Wat is dan de specifieke rol van de educatieve? Wat verwachten jullie van deze persoon? P: Het is de educatieve die de agenda opmaakt. Hij of zij weet ook wat er in het Verbond MiddenVlaanderen leeft en gebeurt. Deze onderwerpen komen van de educatieve R: Ja, de educatieve brengt alle info mee: wat vanuit de stuurgroep of vanuit het team van educatieve begeleiders komt en alles wat in elke regio moet besproken worden. Vinden jullie het leiden van de vergadering

R: Dan zou ik het niet meer doen. Principieel zeg ik ‘neen’, want het zijn gewoon weer altijd dezelfde mensen. P: Niet iedereen wil of kan dat doen. Maar ik vind dat wisselend voorzitterschap niet zo slecht. Het hoeft niet altijd dezelfde te zijn. Het heeft zijn voordelen. R: Het heeft ook zijn nadelen. Als ik het vergelijk met de periode toen er een vaste voorzitter was, hebben we nu niet meer de continuïteit van toen. Die continuïteit geeft ook een groepsgevoel.

Inhoud Hoe bereiden jullie je inhoudelijk voor? P: Ik bekijk het onderwerp op voorhand en probeer er ideeën rond te vinden. Om dit daarna met de educatieve te overleggen. R: Ik denk dat dit zo’n beetje de manier is.

15


Regio Artevelde kunt bespreken en toepassen, nieuwe stimulansen krijgen en ook ruggensteun en feedback die je helpt om verder te doen. Je krijgt er het gevoel te behoren tot een groter geheel dat met dezelfde doelstelling en dezelfde intentie aan het werken is. P: Ik kan dat alleen maar beamen. R: Zonder wat ik meekrijg vanuit het Verbond MiddenVlaanderen en vanuit de regiovergaderingen zou ik in mijn kern niet al meer dan twintig jaar als voorzitter kunnen werken zonder dat het een sleur wordt.

Methodiek Kunnen jullie iets vertellen over de methodiek van de inhoudelijke besprekingen? P: Meestal is het in de grote groep en soms eens in kleinere groepjes.

Wat vinden jullie van de uitwisseling van elkaars werking? Komt dit voldoende aan bod? P: Ik vind van niet. Er werd een uitwisselingsformulier gemaakt voor wanneer je een activiteit hebt die voor andere kernen interessant kan zijn. Ik denk dat mijn kern dit als enige ooit heeft ingevuld, helaas. En uitwisseling tijdens de vergaderingen zelf? R: Dat zou meer aan bod moeten komen. P: Dat vind ik ook. Ik had als nieuwe voorzitter meer van de andere kernen willen horen. Wat zij doen van activiteiten en hoe dat verloopt. R: Het is de taak van de voorzitter of de educatieve om ervoor te zorgen dat dit niet oeverloos en met te veel details gebeurt. Dat men de essentie brengt. Of eens een bespreking rond een concrete activiteit? R: Ja, dat hebben we een tijd gedaan Dat ging toen wel beter.

R: Toen Hilde nog vaste voorzitter was gebeurde het inhoudelijk moment meer in groepjes. Omdat de regio zo groot is, vind ik dit beter. Zo komen er eens mensen aan bod die je anders een ganse vergadering lang niet hoort. P: Dat klopt, maar nu gebeurt dat toch niet vaak meer. R: Neen, maar toen wel. De inhoudelijke thema’s werden toen in het begin van die vier jaar gekozen door de ganse groep. De groepjes werden zo samengesteld dat er geen twee mensen van dezelfde kern in zaten en op het einde was er een plenum. P: Mijn ervaring is dat de methodiek ook met de educatieve te maken heeft. Toen ik de eerste keer voorzat was het met Stijn, de tweede keer met Kelly, nu zal het met Roos zijn. R: Geen vaste voorzitter en geen vaste educatieve zijn natuurlijk twee elementen die een rol spelen. Want zelfs een vaste voorzitter zou zich telkens hebben moeten aanpassen aan een andere educatieve.

P: Dat is dan toch van voor mijn tijd hoor! Zo had ik bv. graag van andere kernen gehoord welke activiteiten zij doen als kerstfeest.

Groepsgevoel en samenwerking

Waarom zijn deze regiovergaderingen nodig? Wat zouden jullie missen, moesten die er niet zijn?

R: Er zijn kernen die naar de vergaderingen komen omdat ze anders informatie en paperassen zouden missen voor de eigen kern. Mijn aanvoelen is dat ze er niet rouwig om zouden zijn, moesten die vergaderingen afgeschaft worden en ze op een

R: Ik vind dat we in onze kern niet zouden staan waar we nu staan. Je kan er nieuwe ideeën opdoen die je

Komen de mensen “met goesting” naar de vergaderingen?

16


andere manier dezelfde informatie zouden krijgen. Voor de rest interesseert de regio hen niet. P: Misschien komen ze wel voor het inhoudelijk punt. Maar het is zeker niet hun bedoeling om in de regio iets gemeenschappelijks te vormen en samen te werken. Het is meer ieder voor zich. Wat krijg ik van informatie. Omschrijf eens de sfeer in de vergaderingen met enkele kernwoorden P: Nogal kritisch, ook naar de educatieve en de voorzitter toe. R: En bepaalde kernen eerder kritisch naar het negatieve toe.

Een extra regio-activiteit lukt gewoon niet

P: Niet allemaal hé, maar er zijn er zo bij. Helaas meer naar het negatieve dan naar het positieve. R: Bij sommigen is de sfeer eerder zakelijk, sec. En anderen komen gewoon luisteren. P: Sommigen proberen ook iets anders en meer. R: Er zijn inderdaad mensen die onderling wel contact hebben, maar er is eigenlijk geen algemene sfeer. Het verschilt per individu. Er zijn ook mensen of groepjes die tevreden zijn om mekaar terug te zien.

Is er volgens jullie een groepsgevoel? R: Er is geen groepsgevoel. Daarom lukt die extra regio-activiteit gewoon niet. Dat lukt wel in de andere regio’s en in stuurgroepen. Bij ons is er geen vraag naar. Mensen interesseren er zich niet voor. We hebben niet de behoefte om als groep eens samen iets anders te doen. P: Het zit er niet in hé. Volgens mij ligt dat ook aan andere elementen dan het wisselend voorzitterschap. Zoals de heel gemengde samenstelling van regio Artevelde. Er zijn stadskernen bij en dorpskernen. Dat is een compleet andere manier van werken. R: De kernen van Gent centrum en de randkernen zijn inderdaad helemaal anders. Er zijn ook kernen met een armer publiek en andere met een rijker publiek. Hadden jullie zelf een tevreden gevoel toen je voorzitter was? P: Ik wel. Ik heb het maar twee keer gedaan maar dat is toch goed meegevallen. En ik had toen ook geen negatief gevoel over de vergadering zelf. R: Ja, de vergadering verliep zoals ik op voorhand gedacht had. Dat lukte wel. Bedankt Rita en Peter voor jullie medewerking aan dit interview en jullie openhartige mening. Jullie vulden, vanuit jullie verschillende ervaringen en ‘staat van dienst’, elkaar goed aan. Tekst: H.D.

17


Brief van Martine

Beste Samana vrijwilliger Op het ogenblik dat ik deze brief schrijf, is Kerstmis voorbij en vieren we binnen enkele dagen Nieuwjaar. Ik bied jullie mijn welgemeende wensen van voorspoed, geluk en goede gezondheid voor het nieuwe jaar aan. Iedereen die deze brief leest, maakt op één of andere manier deel uit van de grote Samana-familie. Samana is als een machine. Het bestaat uit verschillende kleine onderdelen die allemaal samenwerken. Maar vaak weten groepjes vrijwilligers niet waar andere vrijwilligers mee bezig zijn. Dat vind ik toch heel belangrijk. Heb je goede kennis van de verschillende groepen vrijwilligers en initiatieven? Dan kan je iemand direct juiste informatie geven en in de juiste richting sturen. In deze brief wil ik jullie in het kort laten kennismaken met de verschillende initiatieven van de grote ‘Samana-machine’. De meesten onder jullie kennen de plaatselijke werking. Vrijwilligers bezoeken chronisch zieke mensen voor een gezellige babbel en organiseren ook activiteiten voor chronisch zieke mensen. Samana Vakanties is ook gekend. Vrijwilligers stellen alles in het werk om chronisch zieke mensen de vakantie of de bedevaart van hun leven te geven. En we kennen ook de Mantelzorgwerking van Samana waarbij aan de mantelzorgers de zo nodige ondersteuning wordt gegeven via infomomenten en waarderingsmomenten. Maar er is meer! De naamsverandering (Ziekenzorg werd Samana, weet je nog?) bracht een aantal veranderingen met zich mee. De naam Ariadne viel weg, maar er worden nog steeds activiteiten, cursussen en infomomenten georganiseerd voor jongere chronisch zieken. Hier is het principe ‘Samen Sterk’ meer dan waar. Alle activiteiten ontstaan en worden gepromoot en uitgevoerd door chronisch zieke mensen en vrijwilligers samen. Daaraan gekoppeld verdwijnt de brochure “Kracht en Weerbaarheid”. Het magazine “Samana met PIT” zal het vervangen. Omdat het 3 keer per jaar verschijnt, wordt het gemakkelijker om kort op de bal te spelen. Verder zijn er ook een enkele nieuwe initiatieven. Samana buddywerking voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is er één van. Nogal wat mensen met een psychische kwetsbaarheidvallen in een zwart gat als ze na hun behandeling terug thuis komen. Daardoor zijn zij vaak eenzaam en ze hebben niet altijd de kracht om zelf de stap te zetten naar de buitenwereld. Deze mensen (deelnemers) kunnen aankloppen bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) voor een “buddy”. Samana zorgt via screening en een goede vorming voor deze buddy’s. Het CGG en Samana zoeken samen naar de “perfecte” match. De bedoeling is dan dat de buddy en de deelnemer samen op regelmatige basis een activiteit plannen, wandelen, fietsen, bioscoopbezoek, voetbalmatch bijwonen of gewoon ergens een koffietje drinken en gezellig bijkletsen. Niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen beroep doen op Samana. Mensen die door omstandigheden in de eenzaamheid dreigen te belanden en een persoonlijk contact verkiezen boven een groepsgebeuren kunnen aankloppen bij Samana C’mon (uitspreken als “komon”), Samana C’mon organiseert duo-werking en verbindt mensen die nood hebben aan actief contact met een vrijwilliger. Samen actieve dingen doen zoals wandelen, fietsen, museumbezoek, enz…is altijd leuker met twee. Zonder vrijwilligers zou Samana vierkant draaien. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Wij kunnen allemaal helpen om nieuwe “witte raven met een gouden hart” te zoeken. Enkel zo kunnen wij alle mensen die op één of andere manier uit de boot dreigen te vallen de nodige aandacht en ondersteuning geven. Men zegge het voort. Tekst: M.V.O.

18


Snoezelvakantie

Een vakantie anders dan de andere… Snoezelvakantie Omdat er nogal wat wilde verhalen over de snoezelvakantie de ronde doen, willen we via dit artikel graag enkel kwakkels de wereld uithelpen. De “Snoezelvakatie” is anders dan andere vakanties. Het is een vakantie voor mensen met een diep mentale kwestbaarheid, namelijk volwassenen met een gemiddeld IQ van een kind van 5 jaar. Alle “snoezelaars” zijn stuk voor stuk uniek en hebben heel specifieke behoeften. Voor de medewerkers is de snoezelweek vooral aanpassen: •

aanpassen aan het tempo van de snoezelaar

aanpassen aan de communicatie met de snoezelaars

aanpassen aan het dagritme van de snoezelaars

aanpassen aan het temperament van de snoezelaars

proeven, bezoek aan de kinderboerderij, zwemmen en met paard en koets op stap… ‘s Avonds gaat de zon onder en komt de maan op. De dag is voorbij en het is tijd om te gaan slapen. Bij de dagopening en avondsluiting hoort een toneeltje dat elke morgen en avond als een feuilleton door de vakantieweek loopt. Na het “toneeltje” maken we het nog even stil met zachte muziek om ons voor te bereiden om te gaan slapen. Wie wil kan en mag nu gaan slapen. Wie het nog wat te vroeg vindt om te gaan slapen, kan nog naar een filmpje kijken of naar een verhaaltje luisteren. Daarna is het stil op Snoezelvakantie, tot de medewerkers samen komen om de emoties van de dag samen te verwerken via een hapje(s), een drankje(s), een leuke babbel(s) en een spelletje(s). Op de laatste avond volgt de apotheose met de ontknoping van het toneel. We eindigen altijd met een groot feest waar iedereen een geschenkje krijgt.

Wellicht denk je dat het niet gemakkelijk is om daar als, niet-professioneel, aan tegemoet te komen. Op dat punt kunnen we jullie geruststellen. De snoezelaars zijn ongelooflijk geduldig en vinden het soms grappig als medewerkers een beetje sukkelen. Voor de snoezelaars is de snoezelweek een week boordevol prikkels en nieuwe ervaringen. Daarom proberen we om elke dag te laten verlopen volgens een vast stramien: Om 7u30 komen alle medewerkers naar de slaapvertrekken om met de verzorging te beginnen. Dit laten we zo rustig mogelijk verlopen. Zo krijgen de snoezelaars tijd om op hun eigen tempo wakker te worden. Als iedereen fris gewassen, geschoren en gekamd is, vertrekken we samen richting restaurant voor het ontbijt. Na het ontbijt komen we samen voor de dagopening. Zon en maan spelen een heel belangrijke rol voor de snoezelaars. Elke morgen gaat de maan onder en komt de zon op: Een dag boordevol activiteiten is begonnen. In de loop van de dag worden allerhande activiteiten georganiseerd, alles op het tempo en volgens de mogelijkheden van de snoezelaars: Volkspelen, parcours, balspelletjes, modeshow, poppekast en ijsjes, fietsen, koekjes bakken en

Op een snoezelvakantie neemt het “snoezelen” een belangrijke plaats in. Snoezelen helpt de snoezelaars om af en toe tot rust te komen. Snoezelen wordt niet in groep gedaan. Af en toe gaan medewerkers met een paar snoezelaars naar de snoezelruimte om te chillen. Tot slot is muziek een ander uiterst belangrijk item op de Snoezelvakantie. En dat komt in aan bod in al zijn vormen: luisteren, spelen, zingen, dansen, kijken en genieten,... Tekst: M.V.O.

19


Koken met weinig energie

Ovenschotel met gerookte zalm en spinazie Op haar blog ‘Van kip tot ei’ leert An Goffa ons hoe we met weinig energie toch lekkere dingen kunnen klaarmaken. We laten ons graag verleiden…

De drukke feestdagen zijn achter de rug.Voor wie een chronische ziekte onder de leden heeft, kunnen deze dagen best zwaar zijn zowel op lichamelijk als budgettair vlak. Maar ook al ben ik behoorlijk moe, de warmte van de feestelijke dagen wil ik nog wat vasthouden. Ik probeer met de restjes van de feestdis een lekkere, snel klare maaltijd op de tafel te toveren. Ik word steeds handiger in het verwerken van restjes sinds ik afgelopen zomer mee deed aan een no-spend-challenge van de Nederlandse Sjoukje Bakker. Dus dook ik in koelkast en diepvriezer en sprokkelde ik wat “leftovers” bij elkaar. Wat had ik zoal in huis dat ik wou verwerken ? • handvol diepvriesspinazie (té weinig om er nog een voldoende hap aan te hebben) • half potje tomatensaus met

heerlijke stukjes ui en basilicum (uit het koelvak van de supermarkt) • vier mini-balletjes mozzarella • ’n paar sneetjes gerookte zalm

Hier kon ik vast mee aan de slag. Dus ik vette een ovenschoteltje in met boter, legde er de volledig ontdooide spinazie in. De mozzarella-bolletjes halveerde ik en schikte ik op de groente. Vervolgens drapeerde ik de sneetjes zalm en lepelde er de tomatensaus over. Ik maakte ook nog een lekkere puree en bedekte hiermee de schotel. (Voor wie puree maken te vermoeiend is, is er natuurlijk ook nog de handige diepvriespuree) Ik heb nog flink wat van de Siciliaanse parmezaan die ik van mijn buurvrouw heb gekregen over de puree geraspt. De oven heb ik deze keer niet voorverwarmd maar heb de schotel wel 30 minuten laten opwarmen op 200°. Man, man, man … wat was dit lekker zeg ! Tekst An G. Wie meer wil lezen kan inloggen op de blog: https://vankiptotei.wordpress.com/about/

20


De Speeltuin

Fotopuzzel Welke leuke kleurrijke activiteit gaat er door in februari?

Carnaval

Valquiz 1. Mannen vallen meer dan vrouwen Goed – Fout 2. Hoe meer je beweegt, hoe minder kans je hebt om te vallen Goed – Fout

4. Ik blijf beter in mijn zetel zitten. Zo heb ik minder kans om te vallen. Goed – Fout 5. Bij 75-plussers is vallen de belangrijkste doodsoorzaak. Goed – Fout

3. Eén derde van de 65-plussers valt meer dan één keer per jaar. Goed – Fout

Wil je kans maken op een leuk Samana-gadget? Geef dan jouw antwoorden van de valquiz door via houvast@samana-mvl.be of stuur ze naar Samana, regio Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent. De correcte antwoorden en wie onze eerste winnaar is, lees je in de volgende editie.

Bouw mee aan ‘de Speeltuin’ Op vraag van velen geven we in Houvast een plaatsje aan het ‘lichte’ amusement: een kwisje, een letterspel, een fotozoekertje… Méér nog, je kan zelf mee deze bladzijde samenstellen. Stuur ons jouw 5 vragen voor de ‘kwis van…’: algemene, boeiende vragen waar geen zware boekenkennis voor nodig is. Of stuur ons een fotozoekertje of een letterspel… Ons adres Samana MiddenVlaanderen t.a.v. Stijn Parmentier, Martelaarslaan 17, 9000 Gent. Mailen mag natuurlijk ook: houvast@samana-mvl.be.

21


Familienieuws

In deze rubriek brengen wij nieuwtjes vanuit de dienst en de beweging. Wij nodigen alle vrijwilligers uit om ons bijzonder nieuws te melden.

Overlijdens •

Wij melden het overlijden van Jeannine Goetvinck. Jeannine was een gedreven en gewaardeerde vrijwilligster, vooral actief binnen Samana Erembodegem, de creawerking en al jaren actief lid van Regio Land van Aalst.

Op 16 december 2017 overleed Agnes Ulens, verpleegster op rust van het ASZ Aalst en zeer gewaardeerd kernlid van Samana Mere.

Denise Declercq was kernlid bij Samana Olsene vanaf de stichting tot 25 december 2017. Zij was ook vele jaren penningsmeester.

Onze oprechte christelijke deelneming aan alle naasten en geliefden…

22


Kalender

februari 2018 01/02

Kerngroep belangenbehartiging

10/02 - 19.30 uur

Regiovergadering Scheldemolen

05/02 - 19.30 uur tot 22 uur

Buddywerking intervisie

12/02

Voorzitters overleg

06/02 - 19.30 uur

Regiovergadering Scheldemolen

20/02 - 19.30 uur

Regiovergadering Gent Oost

21/02 - 14 uur tot 17 uur

Buddywerking winterontmoeting

22/02 - 9.30 uur tot 16 uur

Huisbezoek bij mensen met kanker

27/02 - 18 uur tot 22 uur

Voorjaarsontmoeting Regio Dender

28/02

Beleidsgroep

06/02 - 19.30 uur 07/02 - 19.30 uur

08/02 - 19.30 uur

Regiovergadering Scheldedal Beweging.net: Brood en Rozen - muziektheater Mong Rosseel Regiovergadering Land van Egmont

maart 2018 05/03 - 19 uur

Themamoment Zingeving Drongen

19/03 - 19 uur

Themamoment Zingeving Bambrugge

05/03 - 19 uur

Werkgroep Communicatie

20/03 - 19.30 uur tot 22 uur

10/03 - 9.30 uur tot 16 uur

Basisopleiding buddywerking traject 1: deel 1

Basisopleiding buddywerking traject 1: deel 2

21/03

Raad van bestuur

12/03

Voorzitters overleg

22/03 - 14 uur

12/03 - 13.30 uur

Themamoment Zingeving Oudenaarde

Mantelzorgbijeenkomst Eeklo: rouwen en loslaten

13/03 - 14 uur

Mantelzorgbijeenkomst Oudenaarde: bezoek aan de thuiszorgwinkel

23/03 - 14 uur tot 17 uur

Buddywerking winterontmoeting

23/03 - 18 uur tot 25/03 - 16 uur

19/03 - 14 uur

Mantelzorgbijeenkomst Deinze: Fabels en feiten over voeding

Vakanties opleiding nieuwe medewerkers weekend

28/03

Beleidsgroep

19/03 - 14 uur

Mantelzorgbijeenkomst Aalst: Veranderende relatie voor de persoon waarvoor je zorgt

29/03 - 14 uur

Mantelzorgbijeenkomst Gent: Incontinentie

31/03

Culinaire wandeling Geraardsbergen

april 2018 16/04 - 19.30 uur

Regiovergadering Leie

16/04 - 20 uur

Voorzitters overleg

17/04

Kerngroep belangenbehartiging

17/04 - 12 uur tot 18 uur

Regiovergadering Scheldedal

17/04 - 19.30 uur

Regiovergadering Gent Oost

17/04 - 19.30 uur tot 22 uur

Buddywerking intervisie

19/04 - 19.30 uur

Regiovergadering Land van Egmont

23/04 - 18 uur tot 21.30 uur

Voorjaarsontmoeting Regio Land van Aalst

24/04- 19.30 uur

Regiovergadering Scheldemolen

26/04

Studiedag vakanties

28/04

Kaderdag 23


Zo hoort het

er met onze infraro t n i w odsa me r a una w n ’s e E Warmte geneest Stress en spanning hebben een grote impact op je lichaam. Ze kunnen spier- en gewrichtspijn veroorzaken, waardoor je niet meer optimaal kan functioneren. Infraroodwarmte heeft hier een heilzame werking bij.

Deugddoende warmte

Warmte geeft een ontspannen gevoel We ondervinden het allemaal wel eens: in de alledaagse drukte nemen we veel te weinig tijd om volop te ontspannen en te genieten van de rust en kalmte. Niets is dan ook zaliger dan je onder te dompelen in een diepe warmte om even te ontsnappen aan het drukke leven. Een infraroodsauna vraagt slechts 5 à 10 minuten opwarmingstijd, veel minder dus dan een klassieke sauna. Bovendien is de cabine veel energiezuiniger. Voor meer info, mag u ons gerust contacteren:  info@tzwmvl.be  09/242.43.44

24

Houvast 2018 01  

Houvast, blad voor en door vrijwilligers van Samana regio Midden-Vlaanderen.

Houvast 2018 01  

Houvast, blad voor en door vrijwilligers van Samana regio Midden-Vlaanderen.

Advertisement