Page 1

Portfolie Samuel Davey Dalsgaard


Kontakt

Indhold 10. Semester SDD Architects Bakkeskoven 15. Bakkeskoven 19. Dining Table #1 9. Semester Praktik ved Oooja 7. Semester 6. Semester 5. Semester 4. Semester

Links

Navn:

Samuel Davey Dalsgaard

Tektoniske Spændinger Link til Video: http://youtu.be/AfKYO3VycpQ Link til Redegørelse: http://issuu.com/sam.d.dalsgaard/docs/redeg__rrelse_upload

Adresse:

Saltholmsgade 30 st. tv. 8000 Aarhus C

Resturant i Mejlgade Link til DRC: http://issuu.com/sam.d.dalsgaard/docs/drc_samuel_davey_dalsgaard_4.0_a4

Mail:

Sam.d.dalsgaard@gmail.com

Tlf:

51504363

Cloud Pavillon Link til Projekt Planche: http://dl.dropbox.com/u/14038961/Cloud%20pavilion.pdf The Waterbomb Link til Projket Planche: http://dl.dropbox.com/u/14038961/The%20Waterbomb.pdf Link til Bog: http://dl.dropbox.com/u/14038961/The%20Waterbomb%20Bog.pdf Link til Video1: http://www.youtube.com/watch?v=CtdJ8SgFFq4 Link til Video2: http://www.youtube.com/watch?v=mstaAnMfD10&feature=related Enfamiliehus Link til Projekt planche: http://dl.dropbox.com/u/14038961/Enfamiliehus.pdf Four Scales of Shadows

Link til film: http://vimeo.com/3956446 Link til artikkel: http://aarch.dk/skolen/aktuelt/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&tx_ttne ws%5BbackPid%5D=3614&cHash=26ca388d03


Personprofil

CV Uddannelse

Mit navn er Samuel Davey Dalsgaard og jeg er 26 år. Jeg er arkitekt og indehaver af egen tegnestue. Jeg søger nye udfordringer i form af ansættelse, som skitserende arkitekt.

Kompetencer:

• Fortrolig med Autocad, Rhino, Vray mm. • Fortrolig med Adobepakken. • Kendskab til Revit. • Parametrisk og generativ modellering i Grasshopper • Stærk i arkitektonisk analyse og konceptudvikling • Stærk formsans og grafisk fornemmelse • Projekteringserfaring • Ambitiøs, motiveret og med gode sociale kompetencer

Jeg har inden- og under uddannelsen, arbejdet som ufaglært tømrer. Det har givet mig en stor forståelse af hele byggeprocessen fra tegning til færdigt produkt. På baggrund af min viden fra de to fag startede jeg 1. Marts 2013 min egen tegnestue. Herigennem har jeg erfaring med projektering af mindre projekter som enfamiliehuse og tilbygninger. I samme forbindelse har jeg bl.a. haft tværprofessionelt samarbejde, med både ingeniører og konstruktører. Grundet min baggrund, er jeg meget interesseret i kvaliteten af håndværket i byggeriet. Elementer som, detaljen og de konstruktive principper ser jeg som meget vigtige dele af arkitekturen. I løbet af min tid på arkitektskolen har jeg tilegnet mig særlige kompetencer inden for 3D modellering, visualisering og simulering. Ud over det har jeg en bred viden og forståelse for forskellige konstruktionsprincipper. Denne viden danner beglæg, for at lave projekter af høj tektonisk og ikke mindst arkitektonisk kvalitet. Jeg bor i Aarhus med min kæreste Malene Ringgaard, der er lærer og arbejder på Levring efterskole. Ud over vores profesioner er vi begge aktive gymnaster og er instruktør for flere hold og er i det hele taget aktive mennesker. Jeg er nysgerrig og videbegærlig og elsker at få nye udfordringer. Jeg er yderst målbevidst og har et højt ambitionsniveau. Jeg forventer meget af mig selv og mine omgivelser, og jeg går ikke på kompromis med kvaliteten af mit arbejde. Jeg er et konkurrence menneske og arbejder derfor godt under pres. Gennem mange år har jeg været træner og aktiv i gymnastikkens verden, både i indland og udland. Herigennem har jeg benyttet kompetencer så som, konflikt håndtering, ledelse og samarbejde og jeg kan derfor indgå i ethvert team. Jeg håber min profil passer hos jer og jeg ser frem til at høre fra jer.

2011 - 2014

• Arkitektskolen Aarhus Kandidaten uddannelsen

2012 Efteråret

• Praktik ved Oooja (Vinder af ArchIng Cup 2012)

2008 - 2011

• Arkitektskolen Aarhus Bachelor uddannelsen

2007 Foråret

• Ollerup Gymnastik Højskole

2003 - 2006

• HTX Holstebro

2001 - 2003

• Staby efterskole

Relevant Erhvervserfaring 2013 1. Marts

• Etablering af SDD Architects

2012 Forår

• Ansat ved JDH Byg som Arkitekt og Tømrer.

2011 Januar

• modelbygger for Ravn arkitekter, vejle.

2009-2011

• Arbejde som tømrer, istandsættelse af en privat bolig.

2008 Forår

• Ansat ved Kølvrå Tømrer og Snedker.

Erhvervserfaring 2013 -

• Vikar på Brøruphus Efterskole

2012 - 2013

• Timelærer på Brøruphus Efterskole

• Underviser på sommer og efterårs kurser på Gymnastik Højskolen Ollerup • Underviser på Forskellige kurser ved DGI, Bl.a. Hjælpeinstruktør kursus 2007

• Gymnastik instruktør ved Wanganui Boys & Girls Gym Club i New Zealand

2006 Efterår

• Ansat ved Vald. Birn A/S Jernstøberi

IT værktøjer Adobe pakken: Photoshop Illustrator Indesign After effects Premiere Pro

Autocad Revit Sketchup Ecotect Vasari

Processing Vray Solid Thinking Rhino 3D Grasshopper Kangaroo Geco


Tektoniske Spændinger

8500 8000 Wire til at modstå træk fra hovedkonstruktion

Rør R250

Studio Building Design 10. Semester Projekt: Afgang

Sekundære trykelement

Primære trykelement i konstruktionen. Bruger samme konstruktionsprincip som et cykelhjul .

50

5670

15°

Rør R100

Håndliste R40

Motivation:

10mm Wire som værn

5300 Kant element i beton Trapezplader Armeret betondæk

R10

1100

Denne del af brobanen udkrager fra De nye Havnearealer.

27°

Jeg har gennem hele min studietid her på arkitektskolen, forsøgt at udfordre mig selv i mine projekter, ved at lægge stor vægt på konstruktionen og ladet denne, i mere end en forstand, være et bærende element. Jeg ser det som en stor mulighed, at kunne fordybe mig i én del af arkitekturen, som i dag desværre alt for ofte bliver overladt til ingeniøren. Ved at bevæge mig ind på ingeniørens felt og lære en del af deres “sprog”, tror jeg på en bedre dialog og forståelse for hverandre og derved mulighed for at skabe bedre og mere helstøbt arkitektur (tektonik).

20

5830

Rør R100

200

400

Denne del af brobanen udkrager fra Risskov.

Konstruktionens center. I dette punkt er momentet bøjningen = 0 da de 2 hovedkonstruktionerne mødes her.

Stål rør fungere her som trækbånd. Disse overfører tryk i førnævnte trykstænger.

720

170°

Rør R75

Rør R75

Disse trækbånd samt førnævnte trykelementer, udgør den primære konstruktion af broen.

3170

Jeg ønsker at lave et intensivt studie af dette felt, for at få en bredere forståelse for statik og begrebet tektonik og fordi jeg gerne vil kunne kombinere det bedste fra to verdener, Arkitektur og Ingeniørkunst.

Stål wire fungere her som trækbånd til at holde brobanen oppe. Samtidig øger de stabiliteten i trykringen.

Fundament i beton modtager træk fra konstruktion. Fundament i beton modtager træk fra konstruktion. Da trykringen er vinklet 20° mod Risskoven hjælper dennes masse som modvægt til udkragning og fundamenterne kan derfor være betydeligt mindre.

51.00m

Ydermere skal undersøgelserne hjælpe mig til, at kunne løse en arkitektonisk opgave bedre, ved at kunne gøre brug af et større vokabular af metoder og teknikker for at sammensætte disse og løse en konkrete opgave på bedst mulig vis.

Fundament i beton modtgaer tryk fra konstruktionen. 2.40m

“Arkitektur er ikke opfindelser, men opdagelser af allerede eksisterende teknologier sammensat i en ny kombination.” “Creativity is not invention, it is discovery” Citat: Alexander Tzonis

4 3 2 Broens sekundær konstruktions element er selve brobanen. Denne består af mange elementer b.la. trykbuer som er med til at underindele broens længde i 4 mindre spænd.

1

Broen: Resultat af opgave er en 230 m lang fodgængerbro. Broen udspringer fra udsigtspunktet i Risskov, som befinder sig 26,5 m over havets overflade. Herfra forlænges udsigtspunktet 230 m ud over vandet i form af en 6 m bred brobane med plads til både færdsel og ophold og i en højde, hvor selv de højeste skibe, kan passere under. Broen endes med en trappe, som forbinder brobanen med havne promenaden på den anden side. Selve brobanen bæres af en 50 m høj konstruktionsring, som står på kystsiden i vandkanten. Herfra bæres de første 180 m af broen hvor den støder sammen med, en udkragende konstruktion fra havnesiden, som bærer de sidste 50 m brobane. Broens størrelse er markant og vil blive et naturligt Landmark i Aarhus.

Broens tertiære konstruktions element, en serie af lameller i forskellige størrelser. Disse er forbundet af stålrør som tilsammen danner buer i både det horisontale samt det vertikale plan. Denne konstruktion binder de 4 førnævnte brobane elementer sammen og danner hermed en stiv konstruktion.

24.50m

Link til Video: http://youtu.be/AfKYO3VycpQ Link til Redegørelse: http://issuu.com/sam.d.dalsgaard/docs/redeg__rrelse_upload Her ses de førnævnte buer som stabilisere broen i der horisontale plan.

+52.00m

24.05m

A

B +32.70m

+26.50m 1.50m 0.25m 2.00m

6.20m 8.50m

+26.50m

51.00m +22.10m

29.50m A

B

23.20m 26.00m

2.90m

41.00m

38.50m

64.50m

85.00m

260.00m

41.03m

38.45m

64.58m

85.03m

260.23m

31.14m

31.00m


Baldrianvej 25. Tilbygning mellem hovedhus og eksisterende tilbygningbygning.

Brammersgade 7. Visualiserings projekt. Visualisering af eventuelt fremtidigt badevĂŚrrelse.

Grumstolsvej 28. Ombygning af patriciervilla for resturantsejer og Kok Jesper koch.


SDD Architects

Herningvej 23. Dobbelthus i Holstebro. Igang værende projekt.

Note:

Det skrå højdegrænseplan

Facaderne pudses hvide og murkronen indækkes i sort zink. De tilbagetrukne facader mod øst og vest på 1. salen, beklædes med cedertræ indrammet af en sort zink afslutning. Vinduer og døre fremstår sorte. Den nye bebyggelse bryder det skrå højdegrænseplan, da der i forvejen var bygget i skel.

SDD ARCHITECTS Projekt: Udsnit af Projekter

OK. Murkrone 6550mm

OK. gelænder 4475mm

OK. Murkrone 3350mm

Den 1 marts 2013 startede jeg SDD Architects som er et enkeltsmands arkitekt firma. I perioden 1. marts 2012 til 1. september var jeg ansat som arkitekt og tømrer ved JDH Byg hvor jeg i perioden tegnede flere små projekter. Året efter havde jeg flere igangværende projekter og dette var springbrættet til at starte selvstændig virksomhed.

OK. vindue 2250mm

OK. Sokkel 150mm OK. Terræn 0mm

Jeg har her udvalgt en håndfuld projekter som enten er i proces eller færdiglavede. Emne

Virksomheden beskæftiger sig med alt fra design til parcelhuse og ombygninger.

Skellinie Dobbelthus Hernigvej 23

Bygherre

Peter & Lars Lund Mål

Bakkeskoven 19. Skitseforslag til parcelhus i Ikast.

Themsvej 47 Total renovering af villa i Risskov. Samt etablering af 1. Sal.

Dato

29/10/13 Tegnigs nr.:

1:100 Beskrivelse

Facade Øst

1 Udført af:

S.D.D

Skellinie


BAKKESKOVEN 15 SDD ARCHITECTS Projekt: enfamilie hus I Ikast (Forår 2014) Skitse projekt til enfamilie hus i Ikast. Huset skal opføres som træskellet konstruktion med vedligeholdses fri facadeplader og med panneplader på taget (stål plader). Huset er skitseret med tanke for en stram økonomisk ramme og skal derfor være hurtig og let at bygge, derfor er valget faldet på de nævnte materialer.

Brutto Brutto arealareal eksl.eksl. garage garage og skur og skur 168,7 168,7 m² m²

A

N

6200 6200

N

3000 3000

N

1500 1500

15001500

15001500

15001500

600 600

600600

1500 1500

5600 5600 1500 1500

1500 1500

6000 6000

500 500

Velux Veluxovenlys ovenlysmoduler. moduler.

Stue Stue

3200 3200

20,7 m² 20,7 m²

Sorte Sortepanneplader pannepladerpåpåtag. tag. 3200 3200

OK Tag Tag 6000 6000 OK

5000

værrelse værrelse

værrelse værrelse 11,3 m²11,3 m² Inkl. skabe Inkl. skabe

Soveværrelse Soveværrelse

Bryggers Bryggers

12,912,9 m² m²

6,3 6,3 m² m²

4300 4300

4300

4300

Skur Skur 18 18m² m²

11,3 m²11,3 m² Inkl. skabe Inkl. skabe

8500

8500

8500 8500 Entre Entre

OK Vinduer Vinduer OK og døre døre 2100 2100 og

900 900

900

10000

900 8500

OK Tagfod Tagfod 3000 3000 OK

Køkken/alrum Køkken/alrum 31 m²31 m²

1500

1300 1300

Carport Carport 33 33m² m²

OK Sokkel Sokkel 00 OK

toilet toilet

Kontor Kontor 10,8 m²10,8 m²

3,6 m² 3,6 m²

6,5 6,5 m² m²

depot depot

Sorte Sorte cembrit cembritfacade facadeplader plader3050x1200 3050x1200 eller eller alucobond alucobondplader pladeri isamme sammemål. mål.

500 500

1500 500

500

Toilet Toilet

5,7 m² 5,7 m²

1500 1500

1300

A

1300

UK Vindue Vindue 900 900 UK

45004500

15001500

10001000

5400 5400

1000 1000

1500 1500

3500 3500

18400 18400 Emne

Skitse projekt Bakkeskoven 15

Bygherre

Morten & Pil Mål

Beskrivelse

Situationsplan

Emne

Skitse Skitse projekt projekt Bakkeskoven Bakkeskoven 1515

BygherreBygherre

Dato

11/04/14 Tegnigs nr.:

1:200

Emne

T7

Mål

S.D.D

Dato

11/04/14 11/04/14

Mål

TegnigsTegnigs nr.: nr.:

1:100 1:100 Beskrivelse Beskrivelse

Udført af:

Dato

Morten Morten & Pil & Pil

Plan Plan

T1T1 Udført af: Udført af:

S.D.D S.D.D

Emne

Skitse projekt projekt Bakkeskoven Bakkeskoven15 15

Bygherre Bygherre

Morten & & Pil Pil Mål

Dato Dato

11/04/14 11/04/14 Tegnigs Tegnigsnr.: nr.:

1:100 Beskrivelse Beskrivelse

Facade Nord Nord

T2 T2 Udført Udførtaf:af:

S.D.D S.D.D

Over Overvinduer vinduerogogdøre døreandvendes andvendes en i varmebehandlet fyr.fyr. enlodret lodretlistebeklædning listebeklædningevt. evt. i varmebehandlet

3200 3200


A N - 1 1 (2 BY) 001 (A3)

rd No

6600

16790

910 2264

1293

43 810

1000

1377

810

1795

6779

694

3899 915

1.15 Toilet/Bad 8.42 m²

405

105

105

1200

1984

105

1.14 Gang 2.85 m²

915

535

1484

142

994

3899

1007

1278

810

2618

1008

1300

1.02 Bryggers 10.03 m²

37

1144

48

2887

810

SIGNATURFORKLARING

7000

810

766

810

4860

Carport

1.04 Ophold 13.95 m² 1297

213 810

295

3029

Tagafgrænsning

1.17 Redskabsskur 11.32 m²

Ovenlysvindue

3885

4689

1.07 Toilet/Bad 5.81 m²

302

1410

1410 10790

2918

2918

1410

1410

1.06 Værelse 11.34 m²

3887 1.08 Værelse 11.34 m² 302

1239

1410

4691

4186

808

48

7001 1913

37

2014

700

5000

2000 1410

295

397 799 Frys

Vasketårn 3476

1410

1000

1410

4014

1405

2000

1300

1171

1007

1066

2885

1.05 Værelse 10.03 m²

1410

397

5398

1410

1525

1.01 Entre 3.90 m² 2915

7001

1008 3028

1097

457

1.03 Gang 9.59 m²

1300

1397

600

203

2188

810

1410

1410

1.16 Soveværelse 14.79 m²

1410

105 245

1982

1.09 Kontor 6.13 m²

624

624

292

1997

2173

3882

4279 Overdækket Terrasse

810

810

749

3400

1.12 Køkken/Alrum 23.94 m²

105 553

535

2394

2573

15450

1809

1188 1.13 Viktualierum 2.25 m²

1002

2500

1.11 Ophold 9.19 m²

6779

1.10 Stue 27.06 m²

625

3692

2576

625 105 1005

4620

2250

900

1996

1220

450

2500

810

2300

88

2500

Søjler

1238

7406

838

910

252


BAKKESKOVEN 19 SDD ARCHITECTS Projekt: Parcelhus I Ikast Projektet i Ikast startede i sommeren 2012 og huset stod indflytningsklar 1. December 2013. Huset er tegnet til Tømrermester Anders Hahr og familie, som selv har stået for alle faser af byggeriet, som er 200 kvm inklusiv garage og overdækket terrasse. Huset består af et hovedhus og et børnehus som er bundet sammen af en fordelingsgang, som også fungere som entre. Hovedhuset indeholder forældre værelse, toilet, køkken, spisestue, stue og kontor. Børnehuset indeholder 3 værelser, toilet bryggers samt en fælles børne opholdsstue. Den sydvendte tagflade er udformet og dimensioneret med henblik på montering af solceller på hele tagfladen og sammen med jordvarme anlægget bidrager disse positivt til energi regnskabet. Ud over tanke på miljøet, er husets og familiens leveforhold og ændring af samme taget i betragtning i designprocessen. Børnehuset, som før omtalt, kan mere eller mindre lukkes ned når børnene flytter hjemmefra og huset går fra at være 180 boligkvm til kun at være 100 kvm. På denne måde forlænges husets levetid da Anders og hans kone kan blive boende i samme hus selvom deres pladsbehov mindskes.


Resturant i Mejlgade Studio Building Design 9. Semester Projekt: New Nordic Resturant Jeg har designet en bygning som skal udfylde den tomme matrikel på Mejlgade 37, et såkaldt infill. Jeg har ifølge mit program tegnet en rasturent som skal servere mad fra det nye nordiske køkken (New Nordic Cuisine) Hvis man trækker essensen ud af ideen bag New Nordic Cuisine, er det at “udnytte lokalområdets råvarer”. Dette er en meget økologisk og energi bevidst tankegang, som man kan overføre direkte til arkitektur. Ved at bruge teglen, som er blevet brugt i dansk byggeri gennem århundrede og stadig bliver produceret herhjemme i stor stil, opnår vi på sin vis også et ”økologisk” byggeri. Ud over at bygningen skal fungere som restaurant, har den også en bar i kælderen og en privat bolig på 1. og 2. sal. Den private bolig har privat indgang fra baggården. Køkkenet som servicere de spisende gæster i restauranten og i baren er placeret i kælderen. Restauranten har sidepladser til min. 84 spisende gæster og baren min. 40 spisende gæster.

If you think of Brick, for instance, and you say to Brick, “What do you want Brick?” And Brick says to you “I like an Arch.” And if you say to Brick “Look, arches are expensive, and I can use a concrete lentil over you. What do you think of that?” “Brick?” Brick says: “... I like an Arch” It is important that you honor the material you use. You don’t bandy it about as though to say, “Well, we have a lot of material, we can do it one way, we can do it another way.” It’s not true. You must honor and glorify the brick instead of shortchanging it and giving it an inferior job to do in which is loses its character, as for example, when you use it as infill material, which I have done and you have done. Using brick so it makes it feel as though it is a servant, and brick is a beautiful material. It has done beautiful work in many places and still does. Brick is a completely live material in areas that occupy three quarters of the world, where it is the only logical material to use. Concrete is a highly sophisticated material, not so available as you think. “ “You can have the same conversation with concrete, with papier-mache, or with plastic or marble, or any other material. The beauty of what you create comes if you honor the material for what it really is. Never use it in a subsidiary way so as to make the material wait for the next person to come along and honor its character.” Citat: Louis Kahn

Link til DRC: http://issuu.com/sam.d.dalsgaard/docs/drc_samuel_davey_dalsgaard_4.0_a4

Komposit materiale Isolering Montage ramme Vindue

2

3

5 1

Betonfødderne som også er et af de væsentlige bygge elementer. Disse er forstøbt som sandwich elementer, med indstøbt kuldebros isolering til der hvor vinduet skal monteres. I elementerne er der også indstøbt gevind til montering af trækbånd.

Rustfri stål bindere Støbt betonfod Isolering Trækbånd

4


Praktik ved Oooja Material & Spacial Experience 8. Semester Projekt: InSite Pavilion Jeg har i perioden 1. September til 31. Januar været i praktik hos tegnestuen OOOJA som har kontor i Graven 3 i Aarhus C. “OOOJA archtitects er en ung, aarhusiansk tegnestue, ejet af arkitekt Jan Buthke og arkitekt og designer Jeppe Olesen. OOOJA architects arbejder som en multidisciplinær tegnestue, der favner både arkitektur og design, der respræsenteres i forskellige skalatrin, fra lampedesign, over musikmagasinet Gaffas oppustelige festivalpavillion, til bygninger som Jøssingfjord Senteret. Fokuset ligger på det bæredygtige og anvendelige design, der sammen med tegnestuens 3D-værksted, giver mulighed for at undersøge og udvide mulighederne for design gennem rapid-prototyping.” www.oooja.dk/architects I denne periode har jeg hovedsageligt deltaget i 2 projekter “Edge Defenition” og “Stedet Tæller - Ballum sluse” Jeg er i begge projekter blevet tildelt en stor del af ansvaret for projektet og jeg føler jeg er blevet betragtet ligeværdigt med de andre ansatte. Ud over at være med til at udvikle projekter, har jeg også siddet med til bygge møder og været med på studie udflugt i forbindelse med udvikling af projktet Stedet Tæller. Jeg deltog også ved årets Ark-Ing Cup arkitekternes og ingeniørenes branche fest sammen med OOOJA og var med til at vinde året vandrepokal. Mit arbejde fra dag til dag har varieret meget jeg har bl.a. arbejdet med 3D printning, laser printning, model arbejde, Rhino, Grasshopper og Adobe pakken. Måden man udvikler projekter på i denne virksomhed er ofte gennem det parametriske værktøj Grasshopper og udvikling i model ved brug af deres 3D-værksted. Det har også været tilfældet i de projekter jeg har deltaget i hvor jeg har fået rig mulighed for at udfordre mine færdigheder inden for Grasshopper. Generelt har mit ophold hos OOOJA været meget tilfredsstillende og det har været med til at udvikle mine færdigheder som arkitekt. Jeg har været glad for mine kollegaer og jeg fornemmer at dette er gengældt.


Cloud pavillon Material & Spacial Experience 7. Semester Projekt: InSite Pavilion Projektet er udviklet i samarbejde med Tiffany Allan fra University of Sydney. Dette projekt er lavet i samarbejde med DNU (Det nye Universitets hospital) og er ment som et besøgscenter mens opførelsen af det nye hospitalet er igang. Efter opførelsen at hospitalet skal pavillonen kunne demonteres og opføres et andet sted og muligvis opfylde et nyt behov. Derfor har vi lagt vægt på fleksibiliteten af af denne pavillons rumprogram da den skal kunne opfylde mange forskellige behov i løbet af dens levetid. Ydermere har konstruktionen af pavillonen været en vigtig designparameter, da pavillonen skal kunne flyttes fra sted til sted.

Koncept skitse

Pavillonen blev designet med intentioner om at skabe en effektiv og smidig arbejdsmiljø for sine brugere. Den største arkitektoniske kvalitet ved pivillionen er dens lette telt struktur som skaber et meget stor rum ved brug meget må midler. Ved at bruge materialernes egenskaber kan vi overdække et enormt område og stadig bibeholde en en rigid og let konstruktion. Programmet for pivillionen kan tilpasses til forskellige funktioner og dens planløsning kan ændres ved opførelse, og derved tilpasse den enkelte situations behov.

Snit A-A

Rumprogrammet til Besøgscentret på Skejby Byggeplads består af 3 sammenhængende klasseværelser som kan fungere individuelt eller som ét stor rum, rummene kan åbnes i begge sider så de også kan fungere i forbindelse med pavillonens multifunktionelle rum eller i direkte forbindelse med byggepladsen. Ydermere er der et køkken, toilet og et værktøjs depot. Disse Rum er alle overdækket af teltet som derved beskytter dem mod vind og vejr. Siderne på pavillonen kan om sommeren være helt åbne for at undgå overophedning og om vinteren kan disse åbninger lukkes med en sekundær membran. De overordnede Membraner består at en PVC belagt polyester membran som er semitranslucent og giver derved et behageligt lys. De sekundære membraner som inkludere dem der ligger mellem spærene består af en transparent membran som lukker endnu mere lys ind i bygningen. Link til Projekt Planche: http://dl.dropbox.com/u/14038961/Cloud%20pavilion.pdf

Perspektivisk Snit B-B A

FUNC

WO RK EXHIB SHOP ITIO S USED N SP ACE AS

TIO

N RO

OM EXHIB

N

ENTRANCE

SE AT

S

ITO

N WA

TOOL SHED

LL PA

NELS

WC 2

ETS

TO

TO

IL

IL ETS

WC 1

KITCHEN

RECE DESK PTIO

RECE DESK PTION

STAG

N

E

KIT

KIT

CHEN

CHEN

BAR

FENCE LINE

FENCE LINE

P

KS HO

WORKSHOP 1 P W

OR

OR

W

WORKSHOP 2

KS HO

OR

KS HO

P KS HO W

OR

W

KS HO

HO P

OR W

OR KS W

S

S

ET

ET

L O TO ED SH

TO

IL

IL TO

B

P

P

B

KITC

HEN

L O TO ED SH

KITC

HEN

ENTR

ANCE

Beskrivende Diagrammer

Sammensætning af pavilion

Plan

A

WORKSHOP 3


The Waterbomb Morphegenetic Studio 6. Semester Bachelor Projekt Workflof Diagram

Projektet er udviklet i samarbejde med Peter stilling fra Arkitektskolen Aarhus. Dette projekt er en undersøgelse af hvordan man kan bruge parametrisk design og digitale værktøjer i samspil med analoge i en flydende designproces. Projektet tog udgangspunkt i analoge foldeprincipper som blev digitaliseret og manipuleret i Processing1.5. Denne proces fra analog til digitalisering udviklede sig, som diagrammet øverst til højre viser, til at være en flydende proces hvor vi kunne bruge computerens digitale værktøjer til at påvise hvilke virkninger ændringer i bygningens form havde på f.eks. sol indtag. Projektet skal derved forståes som en undersøgelse af hvordan vi ved hjælp at digitale værktøjer kan få en form for dokumentation for de intentioner vi som arkitekter har. Sitet er i Barcelonas bymidte og med tanker om bæredygtig byggeri var det vigtigt for os at denne bygning blev stedsspecifik. Ved at bruge værktøjer som bl.a Ecotect, Grasshopper og Geco Udviklede vi bygningsmasser som imitere gaderne i den gamle del af Barcelona, men som stadig gør det mulig at få lys ind i bygningerne. For ikke at bygningerne skulle overophede om sommerene så vi en mulighed i nogle af de folde principper vi havde arbejdet med. Dette mønster foldede vi omkring masserne for at danne en klimaskærm som kunne beskytte bygningen fra solen i sommer månederne men stadig lade lys flyde ind i bygningen. Ved at analysere disse foldede masser i Ecotect fik vi en lang række data, som vi ved hjælp af parametriske definitioner i grasshopper kunne omsætte til penetreringen af disse masser. Denne penetrering er derved bygningens vindues huller. Ved at bruge Ecotect til at analysere denne virkning af penetreringen kan vi påvise at vi har minimeret den direkte stråling af bygnings interne rum og stadig opretholdet gode lysforhold. Link til Projket Planche: http://dl.dropbox.com/u/14038961/The%20Waterbomb.pdf Link til Bog: http://dl.dropbox.com/u/14038961/The%20Waterbomb%20Bog.pdf Link til Video1: http://www.youtube.com/watch?v=CtdJ8SgFFq4 Link til Video2: http://www.youtube.com/watch?v=mstaAnMfD10&feature=related

+1000 Wh/m2

Lighting analysis

Radiation analysis

0 Wh/m2

Optimerings Diagram

Grasshopper defination


Pavillon Industriel Design 5. Semester Projekt om fattigdom Jeg har lavet en pavillon til Mølleparken som skal kunne dække nogle af de mest basale behov for personer som opholder meget i det urbane rum. Som en del af projektet har jeg taget et hovedgreb på Mølleparken og ændret parkens stiforløb for at kunne placere mit produkt hensigts mæssigt i forhold til parken. Pavillonen giver de hjemløse og autonome ly og læ om dagen hele året rundt og i nødstilfælde et sted at sove om natten. I forbindelse med forskellige arrangementer som i forvejen finder sted i mølleparken, kan pavillonen transformeres og bruges til koncerter, udstillinger, forsamlinger og meget meget mere. Ved at lave disse tiltag kan man undgå nogle af de konflikter og sammenstød som idag finder sted i parken.

Plan snit og opstalter

Ophold (Dag og Nat)

Udstilling

Koncert

Workshop 10

Konstruktion Optimering af formen Parabler og kædelinier

5

-20 Situations plan

-15

-10

-5

0

5

10

15


Enfamiliehus Arketektonisk Design 4. Semester Enfamiliebolig i Rønde I dette projekt skulle vi Lave et enfamilies hus til en gennemsnits familie (2 voksne og 2 børn) i Rønde. Udover at opfylde familiens krav nu og her skulle vi også overveje hvordan huset kunne tilpasses i løbet af dets levetid. Huset består er 4 bærende vægge og 4 niveauer som forskyder sig en halv etage ad gangen og en to delt tagflade som lukker lys ind i det centrale rum i huset. Huset Sydlige facade imiterer et saddeltags hus, men bag facaden gemmes alle fladerne som skyder sig ind og ud af hinanden for til sidst at danne et hus.

Konstruktions koncept

Konstruktions Snit

Huset har 4 værelser, toilet, køkken, stue og arbejdsværelse og er ikke meget mere end 150m2. Husets stue er placeret i den nordlige ende af huset og ligger på 1. sal for at tilgodese udsigten over området. Værelserne er alle placeret i den østlige del af huset for at få morgensolen, og der er tilknyttet en altan til et af værelserne. Køkkenet er placeret det centrale rum i huset som kun deles af en wirehængt trappe som deler den offentlige køkken med den mere private værelses fløj af huset. Øverst oppe er der placeret et arbejdsværelse som også har direkte udgang til altan og udsigt mod nord over området. Link til Projekt planche: http://dl.dropbox.com/u/14038961/Enfamiliehus.pdf

Tag af Zink Brædebeklædning 25x100 Undertag Afstandsliste Ventileret hulrum Limtræ Isolering 350mm Dampspærer Forskalling lægter 38x73 Listebeklædning Isolering Underbeklædning af Zink

Plan 1.sal

Plan Stue

Konstruktions detalje

Perspektivisk snit

Syd Facade

Øst Facade

Perspektivisk snit

Nord Facade

Vest Facade


Four Scales of Shadows På første studie år var vi i Mexico på studie tur. Her producerede Alan Mulvad Christensen og jeg en kort stopmotion film omhandlende lyd, lys og skygge på en forladt byggeplads i byen Barre de Navidad. Denne film blev året efter udvalgt til at blive vist på Sydney architecture festival 2010. Link til film: http://vimeo.com/3956446 Link til artikkel: http://aarch.dk/skolen/aktuelt/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&tx_ttnews %5BbackPid%5D=3614&cHash=26ca388d03

Skitser fra studietur til Mexico

Portfolie Samuel Davey Dalsgaard  
Portfolie Samuel Davey Dalsgaard  
Advertisement