Page 1

Glukoza faktor PomoĂŠ u regulaciji glukoze

Inovativna formulacija s inulinom, odabranim vitaminima, mineralima i standardiziranim biljnim ekstraktima

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Glukoza faktor Glukoza faktor je formulacija koja pomaæe u regulaciji razine glukoze. Alfa lipoiËna kiselina potiËe bolje koriπtenje glukoze u miπiÊima Ëime izravno smanjuje razinu glukoze u krvi i omoguÊuje veÊu produkciju energije iz ugljikohidrata i masti (ATP). Svojim antioksidacijskim svojstvima sprjeËava oksidaciju LDL kolesterola i djeluje protektivno na kardiovaskularni sustav. Gorka dinja, grËka piskavica, cink, magnezij i zeleni Ëaj upotpunjuju pozitivne ZA©TO JE SOLGAR TAKO POSEBAN? uËinke alfa lipoiËne kiseline. JamËi kvalitetu bez kompromisa Krom je glavni sastojak • proizvodni procesi odvijaju se po faktora tolerancije glukoze najviπim farmaceutskim standardima (GTF) koji poveÊava • koristi samo najkvalitetnije sirovine osjetljivost stanica na • koristi samo biljke iz organskih usjeva djelovanje inzulina. Ovaj • stroga kontrola kvalitete na svakom uËinak posebno je koristan stupnju proizvodnje za osobe s dijabetesom tipa • ne koriste se genetski modificirani II koje su neovisne o inzusastojci (GMO), ni umjetni konzerlinu. UËinak inzulina koji se vansi, arome ni boje prirodno izluËuje u dijabe• koriste se tamne, staklene, 100% retesu tipa II viπestruko se ciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu pojaËa djelovanjem GTF na proizvoda poveÊanje osjetljivosti • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci stanica na inzulin i na temeljem najnovijih znanstvenih istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih smanjenje razine glukoze u tehnoloπkih dostignuÊa krvi.

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1276552455.55GlukozaFaktor  
1276552455.55GlukozaFaktor  

PomoÊ u regulaciji glukoze Solgar - prednost je u kvaliteti Inovativna formulacija s inulinom, odabranim vitaminima, mineralima i standardiz...