Page 1

50ste jaargang, nr. 4 Vierde kwartaal: oktober - december 2013 Uitgave voor Nederland

Salvatoriaanse Hulpactie Stichting Guacamaya: een lesprogramma voor behoud van culturele en natuurlijke rijkdom in Guatemala Als jonge student in de economie bezocht Dhr. Michael de Groot in 1989 Madagaskar en stelde vast hoe het mooie en prachtige eiland stilaan veranderde in een maanlandschap omdat de mensen er op grote schaal aan zwerflandbouw deden: het kappen van bossen om velden te maken. Daardoor ontstond bij hem het idee om zijn economische studies af te sluiten met een schrijven van een scriptie over het “duurzaam gebruiken van het tropische bos.” Enkele jaren nadien vertrok hij naar Guatemala waar hij zijn ideeën in de praktijk kon omzetten en richtte er de Stichting Guacamaya op, die zich inzet voor het behoud van de natuurlijke en culturele rijkdom. Eén van de grote activiteiten van het educatieve centrum, El Corazal, is het verbeteren van het onderwijsniveau van Mayakinderen en het bevorderen van duurzaam landgebruik. Uit het lange verhaal dat hij ons stuurde, maakten wij de volgende samenvatting. Ontbossing in Guatemala Gedurende zes jaar leefde Michael de Groot in een klein Mayadorpje in Guatemala. Ook daar werd veel bos gekapt voor weinig r e n d a b e l e landbouw en veeteelt. Wat de mensen echter niet beseften was dat met het verdwijnen van het bos ook bouwmaterialen zoals hout, palmbladeren, vruchten, noten, paddenstoelen, geneeskrachtige planten en andere waardevolle producten verdwenen. Brandhout dat vroeger gratis in de bossen kon gesprokkeld worden, werd ondertussen een duur betaalbaar product.

‘Juanito en Maria planten een eigen bos’ bestaat uit acht verhaaltjes over de kinderen Juanito en Maria die een eigen bos gaan planten en welke invloed dit heeft op de ontwikkeling van hun toekomst. Na de afloop van het programma krijgen de kinderen boompjes en een bamboeplant om net als Juanito en Maria hun bos te planten. In het educatieve centrum, El Corazal, gaf Michael zelf aan een tiental groepjes dit programma en stelde vast dat het verhaal de kinderen enorm aansprak. Toen de onderwijzers over dit programma hoorden, kwamen ze na enkele weken spontaan bij het centrum langs om meer te horen over dit lesprogramma van herbebossing.

Lesprogramma over herbebossing Omdat Michael vaststelde dat volwassenen niet erg open stonden voor veranderingen in hun leefwijze, ontwierp hij in 2012 een lesprogramma over herbebossing. Eigenaardig genoeg was dit lesprogramma niet gericht tot de volwassenen, maar eerder tot de kinderen. Het lesprogramma

Onlangs in juli 2013 is dit lesprogramma gedrukt in de vorm van een werkboekje, bestaande uit de acht verhaaltjes met telkens enkele vragen, een oefening en een tekenopdracht. De onderwijzers


vonden het boekje erg gebruiksvriendelijk en zodoende was er weer heel wat interesse gevonden voor dit programma. Ondertussen hebben al 20 basisscholen en 10 middelbare scholen deelgenomen aan dit programma, waardoor meer dan 1.000 kinderen een begin gemaakt hebben met de aanplanting van een eigen bos.

Ontwikkeling van andere lesprogramma’s Omdat het verhaal over de herbebossing zo een succes kende, besloot Michael eveneens een lesprogramma te ontwikkelen over het telen van groenten en het houden van kippen. Hij stelde namelijk vast dat naar schatting 70% van de Mayakinderen in Guatemala chronisch ondervoed is. De basismaaltijd bestaat enkel uit tortilla’s, gemaakt van maïs en zwarte bonen. Vruchten, groenten en vlees worden praktisch niet gegeten. In het verhaal van dit nieuwe lesprogramma spelen Juanito en Maria weer de hoofdrol. Ze zetten een groentetuin op en gaan kippen houden. Dit lesprogramma bevat een doe-activiteit waarin de kinderen leren hoe ze een omheining voor hun tuintje kunnen maken en hoe ze de zaadjes en plantjes daarin moeten verzorgen. Met bamboestokken wordt hun geleerd hoe ze een klein kippenhokje en kippenren kunnen maken, zodat de hennen en kuikentjes in een veilige omgeving kunnen verblijven en niet meer ten prooi vallen aan roofdieren of ziek worden door de slechte weeromstandigheden. Omdat de teelt en het gebruik van bamboe regelmatig terugkomt in verschillende activiteiten, is er ook een cursus georganiseerd voor het maken van bamboe meubels. Twee meisjes, Glendi en Isabel, bleken erg getalenteerd en zeer gemotiveerd. Na het aanleren van nog enkele bijkomstige technische vaardigheden, krijgen beiden regelmatig nieuwe opdrachten binnen en verdienen ze ondertussen het dubbele van een gewone landarbeider per dag.

Het succes van twee kinderen: Delmi en Juanito Het zijn de kinderen zelf die invulling moeten geven aan het project. Michael zegt dat hij de kinderen wel kan enthousiasmeren met leuke verhalen en mooie materialen, maar ze moeten het werk zelf verrichten. Veel kinderen doen gelukkig erg hun best om een eigen bos, kippenren en groentetuin te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is het Mayameisje Delmi. Voor haar 12-jarige leeftijd is ze erg slim en toegewijd. Met het materiaal dat ze na het volgen van het lesprogramma meekreeg, heeft ze een mooi kippenhuisje van bamboe gemaakt en legde ze een groentetuin aan. Ze ging enthousiast aan de slag en werkte erg nauwgezet. Als een spijker scheef ging, sloeg ze deze weer recht om een zo mooi mogelijk hokje te maken. Bij het zaaien in haar tuintje ging ze heel nauwkeurig te werk, samen met haar jonger zusje. Toen Michael bij haar op bezoek kwam, nodigde zij hem uit om mee te gaan kijken naar het terrein waar ze twee jaar eerder boompjes en bamboe had geplant, die hij haar gegeven had. “Kijk”, zei ze “hier staan de melinabomen, daar staat de bamboe en hier het mahonie. Ik had ook een cederboompje geplant, maar die heeft iemand omgekapt bij het schoonmaken van het terrein.” Van al de bomen die Delmi geplant had, was er maar eentje verloren gegaan. Tenslotte liet ze Michael ook nog de boomspinazie (chaya) zien, die ze achter haar huis geplant had en ondertussen uitgegroeid was tot een flinke boom, waarvan ze regelmatig chaya kunnen eten.

Een ander mooi voorbeeld is dat van Juanito. Deze jongen heeft samen met zijn broers en zus in 2009 als eerste een eigen bos geplant. Met een grote glimlach op hun gezicht poseerden ze samen onder de hoogste boom van 10 meter. Met fierheid zeggen ze over voldoende hout te zullen beschikken wanneer ze later hun huis willen bouwen en meubels willen maken. Zelfs enkele brulapen, die in het gebied vanwege de ontbossing niet meer


voorkwamen en met uitsterven bedreigd zijn, hebben zich in hun bos genesteld. Gelukkig zijn er nog veel andere kinderen die zoals Delmi en Juanito de aangeboden hulp met beide handen aanpakken en hun toekomst een positieve wending proberen te geven. Institutionele belangstelling voor het project Ondertussen krijgt het project meer bekendheid en door de positieve ervaringen die zijn opgedaan door collega’s melden zich steeds meer scholen aan voor de lesprogramma’s. Michael gaf een presentatie van het project aan verantwoordelijken van de provinciale afdeling van het Ministerie van Onderwijs. Ze waren bijzonder enthousiast over het project en alle medewerking is nu toegezegd om het project te verbeteren en uit te breiden. Zo stelt het Ministerie van Onderwijs het project in de aandacht van een groot aantal scholen en wekt het de interesse van onderwijzers en leerkrachten. Een grote scholengemeenschap uit de grootste stad van dit gebied, La Libertad, wil in 2014 deelnemen aan het project. In samenwerking met de lokale afdeling van het Ministerie van Onderwijs en de scholengemeenschap in La Libertad kan het project in de toekomst nu aanzienlijk uitgebreid worden. In 2013 bezocht een lokale NGO: Defensores de la Naturaleza, het centrum. Defensores de la Naturaleza houdt zich bezig met natuurbescherming en is op dat gebied de bekendste NGO in Guatemala, die eveneens het Nationale Park Sierra de Lacandon beheert. De afvaardiging was erg onder de indruk van het centrum en haar activiteiten en vroeg of ze met hen willen samenwerken. Inmiddels zijn vijf scholen uit de bufferzone van het park in het lesprogramma opgenomen en heeft de NGO 3.000 mahonieboompjes geschonken aan het project. Defensores de la Naturaleza organiseerde ondertussen ook nog een cursus voor dorpsleiders in het centrum en beloofde nu al een verdere samenwerking in 2014.

Tenslotte bezocht ook nog een afvaardiging van de Mexicaanse universiteit Universidad Politecnica Mesoamericana het centrum. Ze waren enorm enthousiast over de verschillende projecten. Deze universiteit is bezig met een studie over het beheer van natuurlijke hulpbronnen en wil nu studenten van deze richting praktijkgerichte onderzoeken in het centrum laten uitvoeren. Onderwerpen van dit onderzoek zijn de teelt en gebruik van medicinale planten en de teelt en exploitatie van ‘guano’, palm voor dakbedekking. De Salvatoriaanse Hulpactie is blij te mogen vaststellen dat dit educatieve v o r m i n g s programma een grote bijdrage levert tot de ontwikkeling van een streek. Zeker wanneer kinderen en jongeren zo intens in het project betrokken worden. Zij vormen immers de toekomst van het land. Dankzij eenvoudige technieken en op speelse wijze worden deze kinderen nu al voorbereid om hun leven in handen te nemen en de waarde van hun culturele en natuurlijke rijkdom te respecteren. Maar voor zo een mooi en waardevol vormingsprogramma is er geld nodig! De Salvatoriaanse Hulpactie wil graag dit project van de Stichting Guacamaya ondersteunen met een bedrag van € 5.000 en roept daarom haar trouwe weldoeners op een overschrijving te doen op project 13/025. Namens Delmi, Juanito en alle andere Mayakinderen hiervoor onze hartelijke dank! P. Gerry Gregoor


Kerst- en Nieuwjaarswens Goede vrienden, Met blijdschap en vreugde wensen wij al onze lezers van harte een zalig Kerstfeest en vreugdevol Nieuwjaar! Dank zij jullie steun, meeleven en gebed heeft de menswording van Christus in het voorbije jaar een concrete gestalte en uitstraling gekregen. Door de viering van ons 50-jarig jubileum was dit afgelopen jaar een heel bijzonder jaar voor ons. Het was voor ons een mooie gelegenheid om al onze weldoeners, lezers en sympathisanten van harte te bedanken voor de vele jaren van trouwe steun aan de Salvatoriaanse Hulpactie. Want hierdoor hebben jullie een mooi getuigenis gegeven van solidariteit en meeleven met zo vele mensen in ontwikkelingslanden. Duizenden arme mensen, zieken, gehandicapten en kinderen hebben door jullie toedoen een nieuw menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Zoiets willen wij niet vergeten en wij zijn er u enorm dankbaar voor! Want wij weten dat wij ook in de toekomst weer op jullie vertrouwen en medewerking mogen rekenen om heilzaam en dienend in de wereld aanwezig te zijn. Wij wensen u en uw familie die diepe vrede en vreugde van Kerstmis toe, eveneens veel voorspoed en zegen voor het nieuwe jaar 2014. Met onze grote dank voor uw aandacht, verbondenheid en solidariteit. Nogmaals allerbeste wensen en hartelijk dank !

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is partner geworden van YOUBEDO, een organisatie met een non-profit doelstelling. Bezoek daarom zeker eens de website www.youbedo.com Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt. Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Grootschoterweg 86, 6023 AT Budel, vermaak ik de som van € …”. Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Colofon Redactie: P. Gerry Gregoor Lay-out: P. Paul Frederix Foto’s: Stichting Guacamaya Drukkerij: Tony Boonen, Hamont Met kerkelijke goedkeuring

Verantwoordelijke uitgever: Salvatoriaanse Hulpactie p/a Grootschoterweg 86 6023 AT Budel-Schoot of Postbus 22 08 6020 AE Budel

Stichtingsnummer: KvK 41089016 E-mail: info@salvatorhulp.org Website: www.salvatorhulp.org Tel. 0495 494940 ING: NL61 INGB 0000 100481 Rabo: NL25 RABO 0109 5803 11

tijdschrift 04/2013 Nl  
tijdschrift 04/2013 Nl  
Advertisement