Page 1

51ste jaargang, nr. 1 Eerste kwartaal: januari – maart 2014 Uitgave voor Nederland

Salvatoriaanse Hulpactie Hulp voor de slachtoffers van de tyfoon “Haiyan” op de Filippijnen Wij herinneren ons wellicht nog het grote nieuws van vrijdag 8 november 2013. De vernietigende tyfoon “Haiyan” richtte grote schade aan in het oosten van de Filippijnen. Volgens de nieuwsberichten van eind november zouden er ongeveer 5.500 dodelijke slachtoffers zijn en 1.750 vermisten. 26.000 mensen zijn gewond geraakt en meer dan 3,5 miljoen mensen zijn ontheemd. De totale schade die de tyfoon heeft aangericht, wordt volgens sommige gegevens geschat op 550 miljoen dollar. Dit zijn algemene cijfers! Maar de catastrofe raakt ons meer, wanneer we met concrete mensen, die op de Filippijnen leven en werken, in aanraking komen.

Organisaties, verenigingen en privépersonen hebben tal van acties en initiatieven op touw gezet om hulp te bieden aan de vele slachtoffers. De Salvatoriaanse Hulpactie deed dit door een concrete oproep op haar eigen website. Vanuit de Filippijnen kregen wij van onze paters en zusters het bericht dat zij veel schade geleden hebben. Maar ondanks de grote schade waren ze God dankbaar dat er geen dodelijke slachtoffers gevallen waren. Ze schreven ons dat de school van de zusters, werkzaam op het eiland Cebu City, waar de tyfoon zwaar gewoed heeft, ter beschikking gesteld is voor de opvang van slachtoffers. Tijdens de storm hadden al vele mensen hier hun toevlucht gezocht. Toch werd de school niet helemaal

gespaard. Vensters sprongen kapot, muren scheurden en een groot gedeelte van het dak werd door de hevige wind meegenomen. Gelukkig bleven enkele lokalen enigermate gespaard, zodat honderden mensen hier tijdelijk onderdak konden vinden. Maar ondanks pijn, lijden en ellende moet ook het leven op de Filippijnen verder gaan. Pater Hubert Kranz, salvatoriaan, schreef ons dat het dagelijkse gespreksonderwerp op de Filippijnen nog steeds de catastrofe betreft. Slachtoffers die alles verloren hebben, maken ondanks alles toch weer plannen om opnieuw te beginnen. Daarom wil de Salvatoriaanse Hulpactie concreet meehelpen aan de wederopbouw van de school van de zusters in Cebu City. We vinden het immers belangrijk dat kinderen opgevangen en begeleid kunnen worden. De school van de zusters wil hierbij helpen, maar daarom dient ze eerst volledig hersteld te worden. Vandaar dat wij onze weldoeners willen oproepen om hieraan mee te helpen. Uw steun is zeker een waardevolle bijdrage voor de toekomst van vele kinderen op de Filippijnen. Wil daarom uw overschrijving doen met vermelding project 14/001.

Namens de zusters Salvatorianessen en de kinderen van Cebu City hartelijk dank! P. Gerry Gregoor.


Nabeschouwing “ 50 jaar Salvatoriaanse Hulpactie” De opendeurdag van zondag 27 oktober 2013 was een succesvolle afsluiter van ons jubileumjaar “50 jaar Salvatoriaanse Hulpactie”. Met dankbaarheid blikken we eventjes terug. De start van dit jubileumjaar werd gegeven met een brunch op 21 april 2013 ten voordele van de bouw van een school in Kisimba, een dorpje in Congo. Met de opbrengst zijn ondertussen drie klaslokalen gebouwd en in september 2013 zijn een 30-tal kinderen met een nieuw schooljaar begonnen in het eerste en tweede leerjaar. Zondag 9 juni 2013 schreven een 80-tal wandelaars zich in voor een mooie wandeling, afgewisseld met enkele stopplaatsen, waar ze via een infostand, exotische fruitspiesjes, werktuigen en speelgoed het leven van de mensen in de Derde Wereld konden ervaren.

Ondanks het hevige stormweer met felle rukwinden en regenbuien, mochten we op onze opendeurdag heel wat bezoekers verwelkomen. Verschillende weldoeners lieten ons achteraf per telefoon of mail nog weten dat ze vanwege het slechte weer niet durfden te komen en wensten ons nog veel succes met onze werking voor de komende jaren. Wijzelf mochten dit jaar weer eens ervaren dat vele mensen onze Salvatoriaanse Hulpactie een warm hart toedragen. Wij zijn er u, onze weldoeners, uitermate dankbaar voor! Het is dankzij uw hulp en steun dat de Salvatoriaanse Hulpactie jaarlijks een grote bijdrage kan leveren in het ondersteunen van projecten en financiële kinderadopties, om zo het leven van duizenden mensen en kinderen in de Derde Wereld te verbeteren en aangenamer te maken.

Hoogtepunt van het jubileumfeest was de opendeurdag van zondag 27 oktober 2013. Zaterdag was er eerst nog een mooie dankviering, voorgegaan door Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt, gevolgd door een aangename receptie voor onze werknemers, medewerkers en vele genodigden.

Om onze weldoeners en vrienden, die niet aanwezig konden zijn op onze opendeurdag, toch een kleine indruk te geven van dit geslaagde jubileumfeest, vertellen wij ons verhaal aan de hand van enkele sfeerbeelden. P. Gerry Gregoor.

Dankviering voorgegaan door Mgr. Hoogmartens

Receptie

Parkwachter Jos leidt het verkeer in goede banen

Kris en Hugo verwelkomen de bezoekers


Willy vertelt over de kledinginzameling

Gerry vertelt hoe projecten gesponsord worden

Lieve geeft uitleg over de financiĂŤle kinderadoptie

Manuella aan de infostand

Josiane licht onze projecten toe

Iedere bezoeker krijgt een kaarsje van Ingrid

Ghislaine en Yvonne verkopen bonnetjes

Ondertekenen van het jubileumboek


Gezellig nababbelen in de cafetaria

Onze chauffeurs als garçon

Missiekring Kettingbrug helpt mee

Tevreden gezichten op einde van de opendeurdag

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is partner geworden van YOUBEDO, een organisatie met een non-profit doelstelling. Bezoek daarom zeker eens de website www.youbedo.com Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt. Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Grootschoterweg 86, 6023 AT Budel, vermaak ik de som van € …”. Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Colofon Redactie: P. Gerry Gregoor Lay-out: P. Paul Frederix Foto’s: eigen archief Drukkerij: Tony Boonen, Hamont Met kerkelijke goedkeuring

Verantwoordelijke uitgever: Salvatoriaanse Hulpactie p/a Grootschoterweg 86 6023 AT Budel-Schoot of Postbus 22 08 6020 AE Budel

Stichtingsnummer: KvK 41089016 E-mail: info@salvatorhulp.org Website: www.salvatorhulp.org Tel. 0495 494940 ING: NL61 INGB 0000 100481 Rabo: NL25 RABO 0109 5803 11

tijdschrift Stg. Salvatoriaanse Hulpactie 01/2014  
tijdschrift Stg. Salvatoriaanse Hulpactie 01/2014  
Advertisement