Issuu on Google+

Comentari de Text La Constitució del 1812 Analitzarem un document escrit i polític, provinent d’una font primària amb articles de la Constitució Espanyola del 1812 (“La Pepa”), traduïts del castellà al català. Aquesta constitució fou acabada el 1812, després de diferents convocatòries de les Corts de Cadis que hi hagueren a partir del 1810. La constitució tindrà un tarannà clarament liberal i intentarà enderrocar la societat estamental. La constitució és escrita a finals de la Guerra del Francès (1808-1814), quan les tropes napoleòniques entren a Espanya, teòricament per ocupar Portugal, però envaeixen tota la península per controlar rutes cap a les colònies Americanes. A Catalunya s’originaren insurreccions i s’establí un poder alternatiu, creant diferents poders locals. Tot hi així, el poder de la monarquia passà a Josep Bonaparte, germà de Napoleó i apareixeu un exèrcit de resistència a Catalunya. Espanya perdrà progressivament la presencia de tropes franceses, ja que Napoleó necessitava més soldats davant el gran exèrcit de Rússia. El sud va ser ocupat per tropes hispano-angleses i al nord per diferents guerrilles. Catalunya és la zona que quedà ocupada per més temps. Finalment Ferran VII tornarà a Espanya i instaurarà de nou l’Antic Règim. La Constitució mostra la seva ideologia liberal en 384 articles, on la nació no pot ser governada per cap persona concreta ni cap família i per tant el poder es troba en tota la nació. Tothom té els mateixos drets i tothom està obligat a pagar impostos. Els poders es divideixen i la monarquia passa a ser moderada. Els diputats de les Corts seran elegits per votacions. Hi haurà dret a propietat, es prohibeixen les condemnes a la forca i la religió catòlica serà única a la nació espanyola, etc. Per tant es presenta una nova constitució que provocaria un canvi radical en l’estat Espanyol, però el 1814, Ferran VII instaurà l’absolutisme i anul·là la constitució. Tot hi així molts espanyols, acostumats al anterior sistema liberal, reclamaren el retorn d’aquest.

Pau Salvatella Sureda 2n BAT Ins. Llagostera Historia d’Espanya


Comentari de text constitució espanyola 1812