Page 1

O.J.D.: No hay datos E.G.M.: No hay datos Tarifa: No hay datos

Fecha: 28/03/2012 Sección: CULTURA Páginas: 45

Críticacl~ssica

Una milloria

JordiMaluquer

de I’autoestima

BandaMunicipal interes, no simplement per i Quartet Manén a complirla quota,nodeL’Auditori i Ateneu Barcelon~s, fraudenpas.Vaser el cas del concertdela Banda 25i 26dernar£: Municipaldiumenge al mar enturosament els t(a la salagrandeI’Auditoh~bitsdela prograri. UnaobradeXavier MontsalvaLge per a banda maciórevelenuna va sonarmagnificament, milloria deI’autoestima fet queva confirmarrestat capals nostrescompositors, quesi es presenten de gracia d’aquestaformaambla deguda preparaciói ció quedirigeix Salvador

V

Brotons.La Músicaper a undiumenge, queaixi es titulava,ensva fer gaudir del divertimentofestiu que I’h~bil compositor va crear. Elstítols delstres moviments,Fanfarria,El Xotis deLlofriu i Lapolcadel Poble Sec,erenperfectament il.lustratius. Després va brillar, enadaptació per a banda,I’Scherzodela suite

Mateuensva captivar esLafilla del marxant d’EduardToldr&que va pecialmenten la de Can~ó compondre per a I’obra de decomiati la Cangó de teatre d’Adri9Gual.La me- grumeten qu~va poder ravella va anarin crescen- Iluir tota la potencia dela de enI’obra següent, sevaveu.Canticelva serla I’adaptacióper a veui ban- propina. da decinc can(~ons de TolDilluns,el novíssim dr& Només una veu potent quartet de corda Manén i bentimbradapodriatraensva fer con~ixer,enuna vessarel so de la bandaen lectura discreta,la Romanaquellagransala, i Rosa gad’EnricGranados i el

BROTONS, SALVADOR

molt interessantQuartet en si menord’Enric Morera. Vanexcel.lir, després, ambraportaciódel pianista DanielBlanch,en el Quartetambpiano op. 42 de JoanManén,una obra magnificaquequalsevol quarLetacreditatpodriaincorporar en una programa romantical costat d’obres de gransautors.

1

Una milloria de I’autoestima  

Crítica de Jordi Maluquer al diari El Punt Avui

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you