Page 1

Pràctica 2. Detector d’humitat 1.- Munta el circuit següent:

2.-Comprova el funcionament del circuit i explica el seu funcionament. Si l’interruptor A està obert la bombeta no s’encén perquè no arriba corrent a la base del transistor i el relé no s’accionarà. Si l’interruptor A està tancat el corrent arriba a la resistència de 10KΩ i a la base del transistor, llavors com el transistor deixa passar el corrent, el relé s’acciona i la bombeta s’encén.


Pràctica 3. Font d’alimentació 3.- Munta el circuit següent:

4.- Comprova el funcionament, anotant els valors dels voltímetres. 5.- Connecta l’oscil·loscopi de la manera següent.

6.- Mesura el valor de la senyal amb el voltímetre i amb l’oscil·loscopi. Dibuixa-la i anota-la.


7.- Afegeix un condensador amb polaritat d’ 1µF i anota la lectura dels voltímetres.

8.- Augmenta el valor del condensador a 25µF i torna a mesurar el valor del voltímetre i la senyal que apareix a l’oscil·loscopi.


9.- Quines conclusions extreus de totes les mesures fetes? Quan es col·loca algun condensador abans de la resistència, el voltatge que hi haurà és més alt, i quant més gran sigui el valor del condensador el voltatge serà més alt. Quan es col·loca algun condensador l’ona senoidal que es veu representada a l’oscil·loscopi no té un dibuix amb unes ones tant marcades.

10.- Explica el funcionament del circuit. Quan l’interruptor està obert el corrent no passa i no succeeix res. Quan l’interruptor està tancat, el corrent altern de 12V passa fins al rectificador de pont en corba completa i el corrent altern passa a ser corrent continu.

practicas  

ngfurbeubrfeubrguerburb