Page 1

Any 17- Desembre 2010

I ND E X Escoles Sostenibles

Núm. 149

AUDITORIES ENERGÈTIQUES Ens trobem en un moment en el qual el nostre model de societat comporta un elevat consum d’energia basat encara majoritàriament en

El Programa Escoles Sostenibles inicia camí. Vols coneixer el programa ? Properament us convocarem a la sessió de presentació

recursos no renovables. Cada cop és més necessari incorporar hàbits més eficients amb l’objectiu de disminuir el consum. Des del programa Reus Ciutat Viva s'han

L'alumne és el protagonista. La corresponsabilitat és el valor

iniciat les autoauditories d’energia als sis

Imatges del mes

centres

que

ho

han

sol·licitat.

Les

autoauditories fomenten canvis d’hàbits cap a una major eficiència en l’ús dels recursos

Una mirada a les principals activitats del mes

energètics.

L'autoauditoria Treballar a partir d’una autoauditoria ens permet avaluar la situació i promoure accions per a la millora del propi centre. S'engega un procés

Recursos a la xarxa Aquest mes descobrim l'ENERGIA a través dels recursos pedagògics d'internet. Connecta't

d’aprenentatge que permetrà

a l’alumnat reflexionar sobre la gestió

ambiental del centre. L’autoauditoria incorpora dinàmiques ón l'alumnat és el protagonista de les seves accions. Això permet treballar la corresponsabilitat i possibilita el fet de ser conscients que tothom té un paper important en l’estalvi energètic. OBJECTIUS - Obtenir una visió real de la

A Reus...bones idees

situació del centre escolar a partir del consum energètic - Familiaritzar-se en conceptes

Lip Dub a l'Escola Isabel Besora. Benvinguts al grup d'Escoles Verdes !!

bàsics: diferents tipus d’energia, consum, subministraments -

Generar

d’aprenentatge

- 18/12 Ecobricolatge electric

a

procés

través

del

treball en equip i la participació

Agenda - 16/12 Entrega de premis INSTANTAIGUA

un

- Detectar els punts febles de L'escola La Vitxeta va iniciar la seva autoauditoria el dia 26 de Novembre. Els alumnes, investiguen, descobreixen i analitzen el consum energètic de la seva escola. Grup 6è B Escola La Vitxeta

l’estalvi

energètic

i

proposar

millores - Coresponsabilitzar a tota la comunitat educativa

1


1r CONCURS D’ACCIONS PER A L’ÚS EFICIENT DE L’ENERGIA Tots els centres que realitzin l’autoauditoria d’energia amb alumnes de primària podran participar en el Concurs d’Accions per a l’Ús Eficient de l’Energia, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus. L'objectiu és premiar les accions realitzades als centres d'educació primària participants, per a la comunicació dels resultats de l’auditoria energètica i pel foment de l’estalvi i l’eficiència energètica al seu centre.

Recursos a la xarxa http://www.cepa.cat En l’apartat “Educació ambiental/escoles” trobareu la informació complementària de les autoauditories d’energia al centre educatiu. http://www.icaen.net Institut Català de l’Energia (ICAEN). Ajuts i subvencions, informació i dades sobre energia.Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015.

La Finalitat: Premiar l'escola amb l'actitud més eficient

Els centres participants presentaran les accions que han realitzat amb la comunitat educativa per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica. Termini d'admissió El resum de les accions s’haurà de presentar o trametre per correu certificat abans del dia 27 de maig de 2011 a l'Espai d'Informació Ambiental, ubicat a la plaça Antoni Sabater Esteve (plaça de les Aigües) núm. 2, baixos. Tel. 977 010 088. Criteris de valoració Es valorarà la millor estratègia d’implicació de la resta de la comunitat educativa en l’estalvi energètic durant el curs. Es valorarà la disminució del consum/alumne del curs 2010-2011, respecte als dos cursos anteriors. Premis El veredicte es farà públic el dia 3 de juny de 2011 a les 19.00 h a l’Espai d’Informació Ambiental. Un cop llegit el veredicte es farà el lliurament dels diferents premis. L’esforç realitzat del centre guanyador es compensarà econòmicament i també es donarà un premi d’elements eficients energèticament. Les bases del premi es publicaran al web de la Regidoria de Medi Ambient: www.reus.cat/

2

http://www.barcelonaenergia.com Portal de l’Agència de l’Energia de Barcelona. Amb un apartat de documentació molt complert, trobareu guies i materials divulgatius. http://www.bcn.es/agenda21 Portal de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. Enllaç a l’Agenda 21 Escolar, amb recursos educatius, notícies i altres informacions. http://ecoauditories.ecologistes.net Ecoauditoria a la llar: productes, energia, aigua, etc. Conté una calculadora de petjada ecològica. http://www.xtec.es/cdec/ambiental Informació sobre la sensibilització ambiental a les escoles. http://www.kiotoeduca.org Portal de la Junta d'Andalusia incorpora un seguit de pràctiques i documentació per treballar el canvi climàtic a les escoles.


Imatges del mes

E S CO L E S S O S T E NI B L E S Aquest nou programa, Escoles Sostenibles, és una iniciativa de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, s’emmarca en el programa educatiu Reus Ciutat Viva i es basa en la metodologia de l’Agenda 21 Escolar. Escoles Sostenibles cerca noves fórmules d'educació ambiental

APQUA: LA contaminació Vallfrondosa. 24 i 25

d'aigües

a

Els dies 24 i 25 de novembre, uns 35 mestres de centres educatius de Reus han fet la formació necessària per poder dur a la pràctica aquesta activitat didàctica d'investigació sobre l'aigua a les aules. Ha estat finançat per Aigües de Reus.

Escoles Sostenibles vol aportar fórmules de renovació per tal d’acompanyar a les escoles com a agents actius de transformació dels nostres barris i de la ciutat, sota els eixos de la sostenibilitat. En aquest curs 2010-2011 les pròpies escoles seran les que decideixin els aspectes ambientals a treballar de forma proactiva, a partir del coneixement, l’establiment d’objectius compartits i la planificació de les accions. La implicació de la comunitat educativa és un dels punts bàsics i forts del projecte per aconseguir reflexionar i millorar de forma positiva l’impacte ambiental sobre la societat: el debat, la detecció de problemes, la participació i les accions concretes formen part dels eixos bàsics d’aquest projecte, per tal d’assolir de forma consensuada i constructiva els objectius marcats per cada centre.

El compromís de la comunitat educativa

Canvia el Xip: Repara, reutilitza i redueix. Del 23 al 25

En motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus Ecoxips Reus, projecte de recuperació d'aparells informàtics s'ha realitzat sessions didàctiques a l’Espai d’Informació Ambiental. En les qual hi han participat 93 alumnes. Ens han parlat sobre l'impacte ambiental dels aparells informàtics durant la producció, el consum i el reciclatge.

El programa acompanyarà i facilitarà eines als centres participants per tal que puguin desenvolupar el programa de forma participativa i autònoma, segons les característiques pròpies. A la vegada comptarà amb espais d’intercanvi d’experiències entre els participants. Properament us informarem de la data de la xerrada informativa per tots aquells centres que estigueu interessats en conèixer aquest nou programa.

3


A REUS... BONES IDEES ! El dia 8 de novembre, 250 alumnes més tot el personal docent i no docent de l’Escola Isabel Besora van fer un lip dub per celebrar que l’escola rebia el distintiu d’Escola Verda de la Generalitat de Catalunya.

L'organització del lipdub ha anat a càrrec del Comitè Ambiental i cada grup ha aportat les seves idees..

El vídeo mostra, hàbits sostenibles com la utilització de papereres o la mobilitat sostenible, al ritme de la cançó “Viu-la” del grup català Filippo Landini. El grup ha felicitat a l’escola per la seva iniciativa. Segons els organitzadors l'experiència ha estat enriquidora, divertida i motivadora tant per als alumnes com per la resta d'agents de l'escola . Han pogut constatar que amb la participació de tots es poden assolir grans fites.

AGE ND A

Cliqueu a la imatge o consulteu el vídeo a http://www.xtec.cat/escola-isabel-besora

desembre Dijous 16 19.00 h.

Entrega de premis InstantAigua 2010

Aigues de Reus presenta els premis de la IV edició del concurs de fotografia INSTANTAIGUA. Fins al febrer les fotografies estaran exposades l'edifci d'Aigües de Reus

Dissabte 18 10.00 h.

CICLE "A LES TEVES MANS... ALTRE COP NOU" II. Ecobricolatge elèctric

Vols reparar aquell interruptor espatllat, fer funcionar la batedora o mirar de posar a punt el calefactor elèctric? Vin a aquest taller pràctic i converteix en altre cop nou els aparells

*Totes les activitats són gratuïtes · Cal inscripció prèvia · Espai d’Informació Ambiental – Espai Aigua · Pl. Antoni Sabater Esteve (plaça de les Aigües), 2 - baixos, 43201. Reus · 977 010 088 · info.eia@reus.cat

4

Reus Ciutat Ciutat Viva  

Desembre 2010. núm 149. Auditories energ`tiques. Concurs escoles eficients. Presentacó escoles sostenibles. Libdup Isabel Besora. Recursos...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you