Page 1


OFERTA PUBLICITATE CotidianDE{TEPTAREA {tirile care te ajut\ s\ fii cel mai bun.

Pagina

Prima pagin\

Tarif/cmp a/n

14

Pagin\ interioar\

Ultima pagin\

3,2

4,8

Major\ri Pozi]ionare Culoare

partea de sus a paginii ....................... exclusivitate `n pagin\ .......................... 1 spot de culoare ................................ 2 spoturi de culoare ............................. policromie .............................................

20% 50% 5% 10% 25%

Reduceri func]ie de valoarea contractului/comenzii Valoare contract 385 - 1.155 1.155 - 2.310 2.310 - 3.850 3.850 - 5.775 5.775 -11.550 11.550 -19.250 19.250 - 38.500

................................................................ ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................ .................................................................

Reducere 3% 6% 8% 10% 12% 15% 20%

*Tarife exprimate `n LEI/cmp Pentru prima pagin\ nu se aplic\ reducere de volum Pentru edi]ia de vineri se aplic\ o majorare de 15% la rate card Majorare campanie electoral\ 100% Format tabloid 24 pagini (full color - 4, 8, 12 pagini,), oglinda paginii (27,5x36) L\]imea coloanelor de ziar `n centimetri: 5; 11; 16,5; 22; 27,5; `n\l]imea este variabil\ Interviurile publicitare se tarifeaz\ `n acela[i mod ca [i machetele publicitare Machetele se predau cu 48 ore `nainte de prima apari]ie `n format *.jpg, *.tiff, *.cdr SC DE{TEPTAREA SA poate refuza materialele care vin `n contradic]ie cu Legea publicit\]ii nr. 148/2000, ce intr\ `n categoria de publicitate `n[el\toare sau publicitate comparativ\. Beneficiarul presta]iei `[i asum\ responsabilitatea pentru corectitudinea [i oportunitatea datelor publicate Oferta este valabil\ `ncep창nd cu data de 25 iunie 2012.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro


Module publicitare cotidian DE{TEPTAREA

Modul A B C D E F G H I J K L M N O

Dimensiuni (cm / b x `) 5x5 5x8 5 x 10 11 x 5 11 x 7 11 x 11 16,5 x 10 16,5 x 16,5 16,5 x 18 16,5 x 20 22 x 10 22 x 5 27,5 x 10 27,5 x 18 27,5 x 36

Suprafa]\ (cmp) 25 40 50 55 77 121 165 272,25 297 330 220 110 275 495 990

Aceste module sunt orientative. Dimensiune fix\ este doar l\]imea, care corespunde colona]iei ziarului (5; 11; 16,5; 22; 27,5 cm).

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro


Cotidian DE{TEPTAREA {tirile care te ajut\ s\ fii cel mai bun.

Formate de bannere disponibile: A - Rectangle Box Top - 728 x 90 B - Rectangle Box inserat - 468 x 60 C1 - Rectangle Box mic - 220 x 100-220 C2 - Rectangle Box mare - 220 x 250 - 400 Bannerele pot fi `n urm\toarele formate: GIF, GIF animat, Jpeg, Rich media (javascript), Macromedia Flash M\rimea fi[ierelor nu poate dep\[I 50 kb Tarife: 300 E/lun\ - Rectangle Box Top (A) 175 E/lun\ - Rectangle Box inserat Top (B1) 150 E/lun\ - Rectangle Box inserat Middle (B2) 125 E/lun\ - Rectangle Box inserat Bottom (B3) 75 E/lun\ - Rectangle Box mic (C1) 125 E/lun\ - Rectangle Box mare (C2) 50 E - Advertorial (poate con]ine maximum 3 link-uri) Pre]urile nu con]in TVA. Tarife exprimate `n Euro.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro


TVBac\u Te leviziunea ta de [tiri. r Ziua Interval orar

Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Emisie/Program

00.00 - 05.00 05.00 - 06.30 06.30 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 23.00 23.00 - 00.00

Videoclip De[teptarea de sear\...® Stirile TV Bac\u Prima or\ Info Music fond sonor Radio Alfa Videoclip Desteptarea de sear\....® {tirile TV Bac\u Videoclip Realitatea zilei Desteptarea de sear\.... {tirile TV Bac\u Desteptarea de sear\....®

00.00 - 00.30 00.30 - 05.00 05.00 - 06.30 06.30 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 23.00 23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....® Videoclip De[teptarea de sear\...® Stirile TV Bac\u Prima or\ Info Music fond sonor Radio Alfa Videoclip Desteptarea de sear\....® {tirile TV Bac\u Videoclip Realitatea zilei Desteptarea de sear\.... {tirile TV Bac\u Desteptarea de sear\....®

00.00 - 00.30 00.30 - 05.00 05.00 - 06.30 06.30 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 23.00 23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....® Videoclip De[teptarea de sear\...® Stirile TV Bac\u Prima or\ Info Music fond sonor Radio Alfa Videoclip Desteptarea de sear\....® {tirile TV Bac\u Videoclip Realitatea zilei Desteptarea de sear\.... {tirile TV Bac\u Desteptarea de sear\....®

00.00 - 00.30 00.30 - 05.00 05.00 - 06.30 06.30 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 23.00 23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....® Videoclip De[teptarea de sear\...® Stirile TV Bac\u Prima or\ Info Music fond sonor Radio Alfa Videoclip Desteptarea de sear\....® {tirile TV Bac\u Videoclip Realitatea zilei Desteptarea de sear\.... {tirile TV Bac\u Desteptarea de sear\....®

Ore difuzare spoturi publicitare

Pre] ] (/30”) lei

05.30 07.00

10 20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00 23.30; 00.00

38 34

05.30 07.00

10 20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00 23.30; 00.00

38 34

05.30 07.00

10 20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00 23.30; 00.00

38 34

05.30 07.00

10 20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00 23.30; 00.00

38 34

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

Spoturile cu o durat\ diferit\ de 30 de secunde se tarifeaz\ asfel: 10 sec = 20 sec = 35 sec = 45 sec = 55 sec = 15 sec = 25 sec = 40 sec = 50 sec = 60 sec =

40 % 70 % 120 % 170 % 190 % 60 % 90 % 150 % 180 % 200 %

www.desteptarea.ro


Vineri

Sâmb\t\

Duminic\

00.00 - 00.30 00.30 - 05.00 05.00 - 06.30 06.30 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 23.00 23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....® Videoclip De[teptarea de sear\...® Stirile TV Bac\u Prima or\ Info Music fond sonor Radio Alfa Videoclip Desteptarea de sear\....® {tirile TV Bac\u Videoclip Realitatea zilei Desteptarea de sear\.... {tirile TV Bac\u Desteptarea de sear\....®

00.00 - 00.30 00.30 - 08.00 08.00 - 09.30 09.30 - 10.00 10.00 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Desteptarea de sear\....® Videoclip De[teptarea de sear\...® Stirile TV Bac\u® Videoclip Merge sia[a?® De[teptarea de sear\...® Videoclip Desteptarea pe diagonal\ De[teptarea de sear\...® Videoclip

00.00 - 01.30 01.30 - 07.30 07.30 - 09.00 09.00 - 09.30 09.30 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Desteptarea de sear\....® Videoclip De[teptarea de sear\...® Cuvânt pentru suflet Merge sia[a? De[teptarea pe diagonal\® Videoclip De[teptarea de sear\...® Retrospectiva s\pt\mânii Videoclip De[teptarea pe diagonal\® De[teptarea de sear\... Videoclip

05.30 07.00

10 20

18.30; 19.00

38

23.30; 00.00

38 34

07.00

20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00

38

07.00

20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00

38

Spoturile cu o durat\ diferit\ de 30 de secunde se tarifeaz\ astfel: 10 sec = 20 sec = 35 sec = 45 sec = 55 sec = 15 sec = 25 sec = 40 sec = 50 sec = 60 sec =

Major\ri [i alte condi]ii Produc]ie spot video: 450 LEI (f\r\ TVA); {tire comercial\: 600 LEI (TVAinclus) - 1 min.; Emisiune: 2.500 LEI (TVA inclus) - 1 1/2 or\ Vânzare spot video: 1.000 LEI (f\r\ TVA) - 30 secunde Majorare campanie electoral\ 100% Ne rezerv\m dreptul de a modifica grila de programe func]ie de deciziile CNA[i a legisla]iei `n vigoare. Beneficiarul presta]iei `[i asum\ responsabilitatea pentru corectitudinea [i oportunitatea datelor difuzate.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

40 % 70 % 120 % 170 % 190 % 60 % 90 % 150 % 180 % 200 %


RADIOALFA Un alt „sound“... Mai mult\ interactivitate! DURAT| SPOT Clas\ audien]\

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

60 s

48

57

Interval orar Ta rif (f\ra TVA)

Clasa A 06:01 - 12:00 13:31 - 15:00 17:01 - 20:00

24

35

36

40

Ta rif (f\ra TVA)

Clasa B 12:01 - 13:30 15:01 - 17:00

21

31

33

38

40

52

Ta riff (f\ra TVA)

Clasa C 20:01 - 23:00

18

26

31

33

37

45

Ta rif (f\ra TVA)

Clasa D 23:01 - 06:00

15

24

26

31

33

40

Reducfunc]ie eri func]ie dede valovaloarea area contractulu i / comenzii Reduceri contractului/comenzii Va loare contract

385 770

770 1.155

1.155 1.925

1.925 3.850

3.850 11.550

11.550 19.250

19.250 38.500

Reducere

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

AnunAnun]uri ]uri

Ta rifanun] anun] ((f\r\ f\r\ TTVA) VA) Tarif

Ta rif conTarif curs/concurs/reportaj reportaj (f\r\ TVA)

(f\r\ TVA)

pân\ `n 50 de cuvinte

7.7

Concurs

13,5 /dif.

50 - 80 cuvinte

11.5

52 /3 min.

80 - 100 cuvinte

13.5

Reportaj comercial

100 - 120 cuvinte

15.4

*Tarife exprimate `n LEI

Pentru minim 5 dif./zi comandate `n clasele de audien]\ A[i B se acord\ ca [i bonus 1/2 + 1 din total dif./zi `n clasele de audien]\ C [i D. Ore difuzare anun]uri: 06:50 / 12:10 / 15:10 / 18:30 / 19:50. Majorare campanie electoral\ 100% Produc]ie spot: 250 LEI (f\r\ TVA). Vânzare spot: 500 LEI (f\r\ TVA). Emisiune: 1.240 LEI (TVA inclus) - 1 or\ Majorare de 20% - pozi]ionare spot - primul `n calup. SC DE{TEPTAREA SA poate refuza materialele care vin `n contradic]ie cu Legea publicit\]ii nr. 148/2000, ce intr\ `n categoria de publicitate `n[el\toare sau publicitate comparativ\. Beneficiarul presta]iei `[i asum\ responsabilitatea pentru corectitudinea [i oportunitatea datelor publicate. SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro


Grila de programe - RADIO ALFA Un alt „sound“... Mai mult\ interactivitate! Ziua

Interval orar

Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmb\t\

Duminic\

Tip

Emisiune

00.00 - 07.00 07.00 - 10.00 10.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.30 19.00 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Prima Or\ Muzic\ & Muzic\ 11 Metri Muzic\ & Muzic\ Hit Box Muzic\ & Muzic\ De[teptarea de sear\ Muzic\ & Muzic\

00.00 - 07.00 07.00 - 10.00 10.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 19.20 19.20 - 19.30 19.30 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Prima Or\ Muzic\ & Muzic\ 11 Metri Muzic\ & Muzic\ Dic]ionar cu Ioan D\nil\ Muzic\ & Muzic\ De[teptarea de sear\ Muzic\ & Muzic\

00.00 - 07.00 07.00 - 10.00 10.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Prima Or\ Muzic\ & Muzic\ 11 Metri Muzic\ & Muzic\ De[teptarea de sear\ Muzic\ & Muzic\

Sport Total fm

00.00 - 07.00 07.00 - 10.00 10.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Prima Or\ Muzic\ & Muzic\ 11 Metri Muzic\ & Muzic\ De[teptarea de sear\ Muzic\ & Muzic\

Sport Total fm

00.00 - 07.00 07.00 - 10.00 10.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 21.00 21.00 - 22.30 22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Prima Or\ Muzic\ & Muzic\ 11 Metri Muzic\ & Muzic\ De[teptarea de sear\ Muzic\ & Muzic\

00.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 19.00 19.00 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Hit Box Muzic\ & Muzic\ Gol dup\ gol

gsp.ro

00.00 - 09.00 09.00 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 10.30 10.30 - 00.00 19.00 - 00.00

Muzic\ & Muzic\ Cuvânt pentru suflet Muzic\ & Muzic\ Dic]ionar cu Ioan D\nil\ Muzic\ & Muzic\ Gol dup\ gol

gsp.ro

Sport Total fm

preluare TV Bac\u

Sport Total fm

preluare TV Bac\u

preluare TV Bac\u

preluare TV Bac\u

Sport Total fm preluare TV Bac\u

Jurnale de [tiri:

luni - vineri: 11/12/13/14/17/18/19/20 sâmb\ta [I duminica: 7/8/9/10/11/12/14/15/16/18

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro


OFERT| MICA PUBLICITATE PERSOANE FIZICE Rubrica

e

Litera normal\ - lei/cuvânt (TVA inclus)

Chenar - lei/cuvânt (TVA inclus)

* LOCURI DE MUNC| - CERERI

0.60

1.50

* LOCURI DE MUNC| - OFERTE

1.20

1.50

1.00

1.50

DECESE - COMEMOR|RI

0.80

1.50

* AFACERI, TRANSPORTURI {I EXCURSII, MEDITA}II {I CURSURI, PREST|RI SERVICII

1.20

1.50

* SCHIMBURI, ~NCHIRIERI (locuin]e, spa]ii, diverse)

1.00

1.50

~NTRE}INERE CORPORAL|

1.30

1.50

* DIVERSE, MESAJE, ANIVERS|RI, FELICIT|RI, MUL}UMIRI

1.00

1.50

* MATRIMONIALE

1.30

1.50

1.20

1.50

* ANIMALE (vânz\ri, cump\r\ri, pierderi)

0.80

1.50

* PIERDERI, DISPARI}II, CITA}II

0.80

1.50

* PROTEC}IA MEDIULUI

1.20

1.50

* VÂNZ|RI

(apartamente, case, terenuri, spa]ii, auto, diverse, electrice)

* CUMP|R|RI

(apartamente, case, terenuri, spa]ii, auto, diverse, electrice)

PERSOANE JURIDICE - indiferent de rubric\ e

1.30

1.50

4 APARI}II PL|TITE + 1 APARI}IE GRATIS n anun]urile cu pân\ la 10 cuvinte se tarifeaz\ corespunz\tor unui num\r de 10 cuvinte n la sediul din str. Vasile Alecsandri se preiau anun]uri inclusiv `n zilele de sâmb\t\ [i duminic\, `n regim 24 de ore din 24 n anun]urile preluate vineri, sâmb\t\ [i duminic\ vor avea ca prim\ apari]ie ziua de luni n pre]urile includ TVA

* Anun]uri difuzate la TV BAC|U

luni - vineri orele 8.30 - 10.00; 19.00 - 20.30

pre]/anun] - 5 lei/zi, TVA inclus

Agen]iile De[teptarea din Bac\u, str. Vasile Alecsandri nr. 41 [i Bulevardul Unirii nr. 11, pentru toate publica]iile regionale [i na]ionale.


Ofert\ valabil\ `ncep창nd cu data de 21 iulie 2012.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41 Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794; mica.publicitate@desteptarea.ro; www.desteptarea.ro

Oferta publicitate desteptarea  
Oferta publicitate desteptarea  
Advertisement