Page 1

EN EL MAR HI HA COCODRILS

TREBALL DE LA LECTURA

NOM: DATA:

A F G A N I S T A N (capítol I)

1.-Respon aquestes preguntes: Quin és el nom de l’autor del llibre? D’on és? Com es diu el protagonista de la història? D’on és? Aquesta novel·la és real o de ficció?

2.-Explica en una Expressió escrita qui és el protagonista. Fes-nos una presentació personal. Segueix el mateix guió que vas fer servir per fer la teva presentació personal, en el treball d’Expressió Oral. Extensió : Entre 10 i 14 línies.

3.- Què has après sobre el país de l’Afganistan que no sabies abans? Escriu-ho en 4 o 5 línies.

4.- Mira algun d’aquests vídeos i escriu una frase comentant-los: a) http://www.youtube.com/watch?v=81MOesjn1zA (italià amb subtítols en castellà)

b) http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=vPUr5za1rXM (francès)

c) http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=NT6xbZ30JVI (català)

En el mar hi ha cocodrils 1  

L'inici d'una història real. La d'un noi afganès que la seva vida perilla si es queda vivint al seu país.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you