__MAIN_TEXT__

Page 1

365 SAMMANSVETSAT

www.saltangen.se

Årsberättelse & framtidsspaning 2015/2016

”Skräddarsydd tillverkning, korta leveranstider och högsta kvalitet är standard.” Saltängens nya dotterbolag i Tjeckien förenklar livet för Sveriges pannägare. Se sidan 8

Rekordprojekt bidrog till rekordår för Saltängen Nya investeringar stärker Saltängens verkstad Saltängen blir agent för kedjor från Vamberk


Året som gick.

Tre sidor med höjdpunkter från 2015. 1

Kartongpappersbruket Fiskeby genomförde kring årsskiftet ett planerat underhållsstopp för att bland annat byta ut två av överhettarna i fastbränslepannan. Man valde Saltängen för det kvalificerade och tidspressade helhetsåtagandet. – I början av januari, efter en lyckad installation, var pannan klar att tas i drift igen. De nya överhettarna innehåller 56 slingor med 3 kilometer rör vardera, och livslängden väntas öka till sju år tack vare bättre material än tidigare, berättar Saltängens platschef Göran Jonsson. – Vi märker att intresset är stort för den här typen av helhetsåtaganden gällande pannor, och vi har genomfört liknande uppdrag för bland annat Arvika kommun och Tekniska Verken i Linköping, avslutar Göran.

SAMMANSVETSAT 365 är Saltängens ”årsberättelse” som sammanfattar höjdpunkterna 2015 och presenterar nyheter för 2016. För mer information, vänligen kontakta Jim Hedkrok. E-post: jim.hedkrok@saltangen.se

Vår affärsidé: Sveriges mest engagerade industripartner! 2015 blev ett rekordår för Saltängen. Dels omsättningsmässigt, men framförallt utvecklingsmässigt. En utveckling som ytterst drivs av dig som kund. Ju tuffare utmaningar du ställs inför, desto bättre måste vi bli på att förutse behov och skapa lösningar som får hjulen i din verksamhet att snurra effektivt, säkert och ekonomiskt. Det är därför vi kontinuerligt breddar vår verksamhet och rekryterar ny spetskompetens – inte minst inom våra satsningsområden Pannor och Industrirör. Under 2015 bar satsningarna frukt på flera olika sätt. Bland annat genomförde vi under hösten vårt största rörprojekt någonsin. Ett helhetsåtagande som vi beskriver lite längre fram i den här tidningen! 2016 har fortsatt med nya milstolpar. I höstas startade vi Saltängen i Borlänge – en medveten satsning som nu har resulterat i uppdrag för bland annat SSAB. Strax efter nyår kunde vi lansera ytterligare två stora nyheter – dels att vi har blivit delägare till panndelstillverkning i Tjeckien, dels att vi fått förtroendet att i Sverige representera det välrenommerade

SALTÄNGEN-GRUPPEN är en flexibel och komplett industripartner som anlitas av ledande energiproducenter, processindustrier och verkstadsföretag i Sverige. Saltängen-gruppen utgörs av Saltängens Mekaniska Verkstad, Saltängen KRS samt Saltängen Industri. Gruppen tillverkar panndetaljer vid en delägd produktionsenhet i Tjeckien. Sammantaget erbjuder vi ett komplett tjänsteutbud inom följande områden: • VERKSTAD • INDUSTRISERVICE • INDUSTRIRÖR • PANNOR • BAND & KEDJOR • PUMPAR & KOMPOSIT • TRANSPORTSKRUVAR

2 | Sammansvetsat 365

2

Helhetslösningar för transportband. Vi rekryterade specialistkompetens inom vulkning, och stärkte våra leverantörssamarbeten inom området. Nu kan vi serva, reparera och renovera alla delar av transportbandet. Proffs på packningar och tätningar. Våren 2015 drog vi igång ett internt utvecklingspaket som inleddes med att tio Saltängen-medarbetare utbildades. Så om du har frågor om packningar, fråga våra experter!

A

B

Processindustrin i fokus när Saltängen öppnade i Karlstad. Processindustrin i Karlstad har många likheter med Saltängens hemmaplan i Norrköping. Därför kändes det otroligt bra när vi den 1 april startade upp vår Saltängen-filial i Karlstad under ledning av Morgan Bråth. Morgan har lång erfarenhet av svetsteknik och rör, bland annat från Caverion där han varit distriktschef. I Karlstad ansvarar han för Saltängens helhetslösningar inom tjänsteområdena Pannor, Industrirör samt Industriservice. Oslagbara resurser för värmländsk industri. Kunderna i Värmland har givetvis också tillgång till vår stora verkstad i Norrköping där vi servar, tillverkar och renoverar. Och alldeles i slutet av 2015 blev det klart med nytt systerbolag i Tjeckien som är specialister på att tillverka panndetaljer. Läs mer om det på sidan 8.

Nyheter på löpande band! För att bli ännu bättre på att lösa kundernas utmaningar stärkte vi under våren vårt erbjudande på flera fronter, bland annat transportband samt packningar och tätningar.

kedjevarumärket Retezy Vamberk. I och med dessa satsningar stärker vi oss ytterligare inom tjänsteområdet Pannor samtidigt som vi blir fullservice- och produktleverantör inom vårt nya område Kedjor. Läs mer om satsningarna på sidan åtta. Och var beredd på fler nyheter fram till 2017. I den här tidningen får du möta Saltängen på två olika sätt. Inledningsvis gör vi en återblick på höjdpunkterna 2015. Därefter får du följa med in i Saltängens verkstad i Norrköping – Sveriges starkaste! Och sist men inte minst berättar vi mer om satsningarna jag nämnde ovan – dvs panndelstillverkningen i Tjeckien och kedjeagenturen för Retezy Vamberk. Trevlig läsning.

Effektivt överhettarbyte för Fiskeby inledde ett starkt 2015.

3

4

Rekryteringar med laserprecision. Under våren förstärkte vi Saltängens stora verkstad med duktiga medarbetare med lång erfarenhet av finmekanisk renovering såsom laserriktning, pumprenovering, lagerbyten, hydraulik etc. I januari månad hälsade vi dessutom vår nye ekonomichef Magnus Pettersson välkommen. Magnus kommer närmast från Coor och är med sin erfarenhet en nyckelspelare i vår strävan att bli effektivare internt och ge ännu bättre service till dig som kund.

D

Varmt välkommen till Sveriges mest engagerade industripartner! Christer Thorn VD Saltängen AB

Tack vare stora resurser i form av kompetent personal, hög servicenivå och stora verkstäder, liksom en kraftfull kombination av tillgänglighet, kvalitet och säkerhet, bidrar vi till störningsfria och kostnadseffektiva produktionsprocesser hos våra kunder. Dygnet runt, året runt.

C

HUVUDKONTOR & KONTAKT Saltängens Mekaniska Verkstad AB Järngatan 25, 602 23 Norrköping Tel växel: 011-36 11 40 E-post: info@smvab.se www.saltängen.se DYGNET-RUNT JOUR! 011-36 11 40 A. Lastning av centrumrör. B. Turbinkammare som vi tillverkat. C. Rostfri tank som vi dimensionerat och tillverkat. D.Flänsmontering

Sammansvetsat 365 | 3


5

7

Genombrott för vårt nya tjänsteområde Industrirör. Vår stora satsning som vi kallar Industrirör rör togs emot mycket positivt under 2015 och öppnade dörren till nya uppdrag. Tjänsteområdet Industrirör drivs inom ramen för vårt bolag Saltängen Industri, som ingår i Saltängen-gruppen.

För Saltängens del blev sommaren en utmanande mix av semestrar, stora kunduppdrag och full fart i verkstaden. Dessutom fick vi trevliga besked om flera nya uppdrag som sedan genomfördes under hösten.

Tre stora industrirörprojekt i Stockholm. I Stockholm landade vi tre stora industrirörprojekt. I ett av dessa ingick även förtillverkning och montage av en rostfri tank, liksom tillverkning och montering av gallerdurksplan samt trappor. All tillverkning skedde i vår verkstad i Norrköping. ”Det känns bra och säkert att kunna köpa helheten från en enda leverantör”, sade en av våra stockholmskunder.

Saltängen syntes på fältet hela sommaren. Att vi förfogar över en rejäl styrka med duktiga och engagerade medarbetare fick vi återigen bevis på under sommaren. I snitt sysselsatte vi över 100 man i veckan på olika jobb ute hos våra kunder, och vi toppade med 130 man under vissa perioder. Uppdragen var av alla slag – från revisioner och rörjobb till svetsuppdrag och mekanik.

Otraditionellt erbjudande ger fördelar. ”Att vi kan erbjuda förtillverkning i en modern och effektiv verkstad gör att vi kan erbjuda en större helhet än det traditionella rörföretaget”, berättar Ulf Axelsson som är platschef på Saltängen Industri.

6

Sommaren fortsatte med högtryck och nytt kapitel i orderboken.

Het revisionsperiod inleddes med flygande start i april. Revisionsperioden hos kraftvärmeverk och pappersbruk är ett säkert tecken på att sommaren är i antågande. De två sista veckorna i april 2015 hade Saltängen-gruppen mer än 100 medarbetare ute på uppdrag. Under denna korta tid levererade vi över 20 000 timmar fördelade på traditionell industriservice, rörinstallationer och pannjobb. Med andra ord var revisionsperioden klart hetare än försommarvädret!

A

B

D

A. Dysor till lutpanna. B. Bockade paneler (del av större projekt). C. Skorsten. D.Mantel till tankbotten (demontering av den gamla och montering av den nya ingick också i uppdraget.)

Grymt teamwork och engagemang löste gigantiskt rörprojekt.

9

Vad var förklaringen till Saltängens rekordhöst? En bidragande orsak var att vi genomförde vårt största rörprojekt någonsin samtidigt som vi till samma fabrik levererade industriservicetjänster, mekaniska tjänster och förtillverkning i vår verkstad. Summa summarum: 25.000 Saltängen-timmar för samma kund under tre månader.

17.000 timmar rörjobb. 25.000 timmar totalt. Och allt avlöpte perfekt. Rörprojektet genomfördes i september–november med tyngdpunkt kring ett planerat underhållsstopp. Utöver rörentreprenaden levererade vi också industriservicetjänster, mekaniska tjänster och förtillverkning i vår verkstad. Allt som allt summerade vi 25.000 timmar. En massiv laginsats på liten yta under starkt begränsad tid, i samverkan med många andra entreprenörer. För vår del var beredning och planering A och O, och exempelvis rivningen av befintlig utrustning var ett extra känsligt moment. Men tack vare smidig arbetsledning och lyhörd personal såg Saltängen till att samarbetet inom laget och med andra flöt perfekt. Enbart vår rörstyrka uppgick till 65 man som mest!

A

B

Rekord i september och premiär i Borlänge i november. I september slog Saltängen alla tiders rekord då våra kunder investerade mer än 25.000 timmar i effektivare, säkrare och mer ekonomiska industriprocesser. Och timmarna fördelades jämnt över hela vår verksamhet. Inom tjänsteområdena Industrirör och Pannor hjälpte vi kunderna med korta akuta insatser parallellt med flera stora projekt. På verkstads- och industriservicesidan var det också full fart. Flera stora tillverkningsprojekt och renoveringar samsades i verkstaden, samtidigt som vi bibehöll vår höga servicenivå för snabba insatser som exempelvis laserskärning i små serier.

Komplext projekt förenade gammalt och nytt. Vid den aktuella fabriken genomförde man en rad underhållsåtgärder och nyinstallationer kopplade till de centrala produktionsprocesserna. Vårt ansvar var att förena och installera ett nytt och ett gammalt rörsystem. En framgångsfaktor var att vi förtillverkade många rördelar i vår verkstad i Norrköping – en unik fördel i ett så komplext projekt. Vi hanterade både svart och syrafast material i dimensioner mellan 12–1000 mm diameter.

Många nya uppdrag till Saltängen. Under sommaren blev det klart med flera spännande uppdrag. Några exempel som vi gärna lyfter fram: Värmeåtervinning. Vi vann ett mycket stort rörprojekt i Stockholm som dessutom inkluderade förtillverkning. Projektet omfattade cirka 1800 timmar. Överhettare. På uppdrag av Fiskeby fick vi förtroendet att tillverka och montera ny överhettare. Panelbyte. Vi fick hela ansvaret för att konstruera, tillverka och montera nya panelväggar i en av Mjölby-Svartådalens pannor. Skorstensbotten. Till ett kraftvärmeverk i mellersta Sverige fick vi uppdraget att tillverka och montera en ny skorstensbotten. Tub. I Borensberg, Östergötland, bytte vi tub i en panna på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping. Bottenbyte. Vi genomförde ännu ett helhetsåtagande när Nordic Paper gav oss uppdraget att konstruera, tillverka och montera ny botten på en indunstare. Kedjebyte. Under sommarperioden bytte vi transportkedjor för bränsle på ett stort kraftvärmeverk i södra Sverige. I jobbet ingick även projektledning.

C

4 | Sammansvetsat 365

8

1 november klev Saltängen in i Borlänge. Liksom i Värmland finns det i Dalarna en bruks- och industristruktur som påminner mycket om vår hemmaregion. Därför var det naturligt för oss att öppna filial i Borlänge med fokus på tjänsteområdena Industrirör och Pannor. Vår satsning i Borlänge leds av en duktig dalmas – Stefan Larsson. Stefan har bland annat arbetat för Dalab och dessförinnan ledde han Caverion i Dalarna i rollen som regionchef.

10

Stålkurs för våra kunder ihop med SSAB avrundade 2015. Vad är skillnaden mellan stål och stål? Och hur väljer man rätt stålprodukt till rätt slitdel? Med start i december 2015 anordnade Saltängen en serie heldagskurser ihop med SSAB. Kurserna riktade sig till våra kundföretag och lockade bland annat underhållsingenjörer, tekniker och underhållspersonal. Efteråt fick vi mycket positiv feedback och vi vill passa på att tacka alla deltagare för aktivt och engagerat deltagande!

D

C

A. Stålkurs med intresserade deltagare. B. Överhettarslingor till kraftvärmevärk. C. Nytillverkade koner på väg till ett pappersbruk. D. Hårdbeläggning av skruv.

Sammansvetsat 365 | 5


Välkommen in!

Sveriges starkaste verkstad öppnar portarna. Saltängens kompletta verkstad i Norrköping erbjuder kompetenserna och resurserna för alla former av renovering, reparationer och nytillverkning. På senare tid har vi byggt ut, investerat i en ny kraftfull rörbockningsmaskin och rekryterat flera nya medarbetare.

4

3

Starkare på rörbockning, större ytor. Under 2015 tog vi beslut om att investera i en Schwartze-Robitec rörbockningsmaskin – vår största satsning sedan 2013 då vi installerade vår stora laserskärmaskin. Den nya rörbockningsmaskinen kom på plats under hösten och den klarar bland annat rörlängder på upp till 9 meter och rördiametrar på upp till 89 mm. Samtidigt ökade vi även verkstadsytorna med några hundra kvadratmeter. Kontinuerliga rekryteringar. Vi rekryterade kontinuerligt till verkstaden under 2015 och efter nyår kompletterade vi dessutom med två mycket vassa nyförvärv som närmast kommer från Amec Foster Wheeler: Torbjörn Jangbrant tar plats i Norrköping med ansvar för vår pannserviceverkstad och den nya rörbockningsmaskinen. De senaste 18 åren har Torbjörn ansvarat för verkstadstillverkning hos Amec Foster Wheeler. Mats Palm blir arbetsledare på Saltängen. Han har 24 års erfarenhet av rör- och pannbranschen i ledande roller.

1

2

1. SKÄRNING

2. PLÅTVERKSTAD

3. MASKINVERKSTAD

4. TERMISK SPRUTNING

• Laserskärning upp till 15 mm godstjocklek • Gas/plasmaskärning upp till 250 mm godstjocklek • 600 m2 verkstadsyta

• Plåtbearbetning med kantpresar, gradsaxar, bockningsmaskiner, valsar, skärmaskiner, kapmaskiner samt svetsbord. • Rörbockning upp till 89 mm diameter och 9000 mm rörlängd (Schwartze-Robitec CNC 80 DB) • Lyftkapacitet max 30 ton • 2700 m2 verkstadsyta

• Maskinbearbetning med arborr verk, bäddfräs, karusellsvarv och axelsvarv (13 m) • Lyftkapacitet max 35 ton • 1000 m2 verkstadsyta

• Ytbehandling för att ge olika applikationer längre livslängd och bättre underhållsekonomi • HVOF (höghastighetsflamsprutning) • Dubbavstånd max 5000 mm • Arbetsstycke, vikt max 5 ton • Lyftkapacitet max 10 ton • 300 m2 verkstadsyta

Två vassa nytillskott fångade på samma bild. Torbjörn Jangbrant, med lång erfarenhet från Amec Foster Wheeler, visar upp vår stora rörbockningsmaskin från Schwartze-Robitec. 6 | Sammansvetsat 365

Sammansvetsat 365 | 7


Nyheter 2016.

Två rejäla steg mot större enkelhet för dig som kund. 1

Saltängen i Tjeckien tillverkar panndetaljer. Vi förenklar livet för Nordens pannägare. I december 2015 blev Saltängen delägare i ett av Europas modernaste tillverkningsföretag för panndetaljer. Därmed kan vi nu erbjuda en effektiv produktionsenhet med komplett maskinpark och 45 erfarna specialister som gör att Saltängen kan tillverka allt från panelväggar till överhettare och economizers helt i egen regi. ”I och med detta strategiska vägval säkerställer vi leveranserna till den nordiska marknaden och möter därmed en stadigt växande efterfrågan hos energiproducenter och i processindustrin”, säger Christer Thorn, VD i Saltängengruppen. ”Pannan är hjärtat i kundernas fabriker och driftstörningar får i princip inte förekomma. Med Saltängens kompletta kombination av kraftfulla pannservicetjänster och tillverkning av panndetaljer får våra kunder en engagerad industripartner som löser samtliga förekommande behov av service, underhåll, tillverkning och akuta insatser. Det behövs bara ett telefonnummer.” Skräddarsydd tillverkning, korta leveranstider och högsta kvalitet är standard. Saltängens nya, 4500 kvadratmeter stora verkstad, är fullutrustad med bland annat svetsrobot, panelsvetsmaskiner, panelbockningsmaskin och rörbockningsmaskiner. Produktionskapaciteten för exempelvis panelväggar uppgår till mer än 3000 ton om året i längder upp till totalt 25 meter. Skräddarsydd tillverkning, korta leveranstider och högsta kvalitet är standard. Med andra ord har Sveriges starkaste pannerbjudande blivit ännu mer komplett.

2

Saltängen agent i Sverige för kedjor från Vamberk.

En naturlig länk i Saltängens satsning framåt Nu har Saltängen blivit agent och servicepartner med ett komplett utbud av kedjor och tillbehör från Retezy Vamberk. Christer Thorn, VD för Saltängen, berättar: ”Många av våra kunder har kedjor och kedjor slits. Vi har under många år bytt och servat kedjor men har saknat själva produkten. Nu har vi fått allting på plats och vi är naturligtvis glada över att få representera ett så välkänt varumärke som Retezy Vamberk. Kedjor blir en naturlig och efterlängtad länk i Saltängens totala erbjudande till industrier i Norden!”

HUVUDKONTOR & KONTAKT Saltängens Mekaniska Verkstad AB Järngatan 25, 602 23 Norrköping Tel växel: 011-36 11 40 E-post: info@smvab.se Dygnet-runt jour: 011-36 11 40

www.saltangen.se

Profile for Saltängen

Sammansvetsat 365  

Sammansvetsat 365 – Saltangen

Sammansvetsat 365  

Sammansvetsat 365 – Saltangen

Profile for saltangen
Advertisement