Page 1

4.2007 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Foodwire AB, Box 1011, 444 26 Stenungsund Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansv. utg, stellan@foodwire.com Jonathan Newton, utrikesreporter, jonathan@foodwire.com Lars Josephsen, reporter Danmark, lars@foodwire.com För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.com

• svensk affärs- och livsmedelstidning • torsdag 8 mars 2007 •

salts syn på saken

LRF skjuter sig loss ur Kronfågel-fällan

Handelns makt

LRF lägger drygt en halv miljard på bordet för att komma loss från ägandet i Kronfågel, och det aktieägaravtal som innebär att man måste dela förlusterna lika med Lantmännen. Den halva miljarden ska även täcka LRF:s andel av förlusten för 2006, vilken uppgick till totalt 655 miljoner SEK. Uppgörelsen ser därmed mer fördelaktig ut för LRF än för Lantmännen, och Salts chefredaktör Stellan Löfving frågar sig om det handlar om en delad nota eller rentav en springnota. sidan 3

Coca-Colas hopp

Det är en av årets stora händelser, även om Coca-Cola självt vill tona ned betydelsen av satsningen på det nya te- och kaffekonceptet Far Coast. Salt drog till Oslo för att ta en titt på det nya kafé som etablerats där, och som kommer att bli en vital del i läskjättens försiktiga intåg i en helt ny kategori. sidan 9

SCAN OCH UGGLARP SAMORDNAR SLAKTEN I SYD

KONSUM VÄRMLAND INVESTERAR I KIL

FAZERFEJDEN FORTSÄTTER

Scans planer på ett nytt nötslakteri i södra Sverige läggs på hyllan. Istället etableras ett slaktsamarbete med Team Ugglarp, vars anläggning i Hörby byggs ut för dubblad kapacitet.

Ett avtal med Coop Sverige om leveranser av EMV-chark ger Konsum Värmland möjlighet att expandera sin charkproduktion. Scans gamla slakteri i Kil blir platsen, och här investeras närmare 25 miljoner SEK.

sidan 2

sidan 4

Skiljedomen i bråket mellan Cloetta Fazers storägare har nu fallit, och säger att Fazer måste minska sitt ägande i bolaget. Men Fazer tar frågan till Svea Hovrätt, då man anser att skiljenämnden kan ha överskridit sina befogenheter. sidan 5

Det talas mycket om handelns makt i dessa dagar. Brödet är ett utmärkt exempel. Talet har på senare tid mest gällt Icas och i viss mån Axfoods hårda bandage gentemot leverantörerna. Men jag skulle vilja återvända till en kär gammal käpphäst: brödet. På sidan 6 kan du läsa om Pågen som beslutat satsa på färskt bröd även på söndagar. I artikeln kan du också läsa om handelns fortsatta motstånd till senare brödleveranser. Senare bröd kan ge lägre priser, bättre produkter, bättre arbetsmiljö och till och med ökad trafiksäkerhet i form av utsövda chaufförer. Men handeln stretar emot. Dels av gammal vana: varorna ska levereras på morgonen i så stor utsträckning det bara går. Men delvis också på grund av den ökade utbredningen av butiksbagerier som oftast bara gräddar delbakt bröd. Bröd som således bakas en och en halv gång och därmed förlorar onödigt mycket vätska och förfars snabbare än industribrödet. Jag tror inte senare brödleveranser hotar butiksbagerierna på allvar. De fyller ett annat behov. Och ingen vinner på att tonvis med bröd ligger och torkar i butikerna medan vi konsumenter sitter och planerar eftermiddagens inköp.

Stellan Löfving Chefredaktör


2 SARDUS STYRELSE REKOMMENDERAR ATRIAS BUD Det var knappast oväntat, men på tisdagen kom beskedet: Sardus styrelse rekommenderar aktieägarna att nappa på Atrias ovillkorade bud. Något som många redan gjort, Atria ägde på måndagen drygt 70 procent av aktierna i Sardus. BRAKMINUS FÖR KLS - MEN LJUSARE 2007 KLS bokslut för 2006 är ingen munter läsning. Omsättningen har fallit till 910 miljoner SEK (990) och förlusten efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, ökade till -41,1 miljoner SEK (-7,6). Soliditeten är nere på 16 procent (27) Under året har kraftiga nedskärningar gjorts och enligt KLS ser situationen redan bättre ut inför 2007. AQUA TERRENA ANLITAR NYTT SÄLJBOLAG FÖR HANDELN Dryckesföretaget Aqua Terrena har tecknat ett avtal med säljbolaget Four Nordic Traders som ska sälja bolagets produkter till detaljhandeln. LIVSMEDELSVERKET STORSATSAR PÅ DATABAS Livsmedelsverket gör nu en storsatsning på Livsmedelsdatabasen, som under 2007 kommer att uppdateras med stora mängder information som samlats in från färska analyser. Redan nu finns en ny avancerad sökfunktion för databasen tillgänglig på Livsmedelsverkets webbplats. ÄVEN SKÅNEMEJERIERS RESULTAT RÄDDAS AV BREGOTT Skånemejerier redovisar ett resultat efter finansnetto på 18 miljoner SEK (8) för 2006. Liksom för kollegorna i Milko, så hade dock siffran hamnat på minus om det inte varit för avyttringen av aktier i Bregott AB till Arla, vilket gav en vinst på 21 miljoner SEK. Omsättningen föll till 2 717 miljoner SEK (2 780). CLOETTA FAZER: ÄVEN SMÅ FÖRVÄRV INTRESSANTA Cloetta Fazer har varit alltför fixerat vid stora nordiska konstellationer när man letat förvärv under senare år. Nu ska man börja titta mer på mindre och nischbetonade affärer, säger vd Jesper Åberg till Dagens Industri. Målet är en 25-procentig omsättningsökning under de kommande tre åren. 10 procent ska komma från organisk tillväxt, medan resten är tänkt att komma från förvärv och nya produktområden.

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Scan + Ugglarps = ISAB Scans planer på ett nytt nötslakteri i södra Sverige läggs på hyllan. Istället etableras ett slaktsamarbete med Team Ugglarp, vars anläggning i Hörby byggs ut för dubblad kapacitet. Lösningen verkar logisk och självklar, och en lika logisk och självklar fråga blir: Varför har det tagit sådan tid att få detta på plats? ”Jag vet faktiskt inte, men jag kan tänka mig att det finns en försiktighet. Det handlar ju om ett väldigt nära samarbete. Vi får givetvis ta en del av skulden för detta, historiskt sett. Kanske har storleksskillnaden varit för stor?”, säger Scans vd Magnus Lagergren. Han beskriver kostnadsläget inom boskapsslakten under senare år som ”ett misslyckande”, och konstaterar samtidigt att under företrädaren Peter Rasztars tid låg ett stort fokus på svinslakten. ”Kanske blev boskapsslakten lite bortglömd. Men nu tar vi i alla fall ett stort steg mot att få ned slaktkostnaderna till internationella nivåer.” Team Ugglarp kommer även framledes att äga anläggningen i Hörby. Ett nytt bolag bildas under namnet Industrislakt i Syd AB, ISAB, där Ugglarp och Scan äger hälften var. Kapaciteten i Hörby dubblas och anläggningen får därmed plats för tillväxt. Scan är med och investerar i bland annat stallar och kylar, men Magnus Lagergren vill inte avslöja hur mycket pengar som satsas. Målet är en kapacitet på cirka 1600 djur per vecka, idag ligger Scan och Ugglarp tillsammans på knappt 1300 djur per vecka. Samarbetsavtalet förutsätter godkännande från både Konkurrensverket och Länsstyrelsen som måste medge utökad koncession för Hörby-anläggningen. Ugglarps styrelseordförande Jan Persson är noga med att understryka att samarbetet endast berör slakten. ”Det kommer inte att påverka våra inbördes konkurrensförhållanden på varken tillförsel- som försäljningssidan. Vi kommer att vara lika arga konkurrenter som tidigare”, säger han. Stellan Löfving

Arlas helår bättre än väntat ”Betydligt bättre än väntat”, kallar Arla Foods sitt resultat för helåret 2006, och talar nu om ”försiktig optimism”. Resultatet blev 933 miljoner DKK, vilket var klart över även de nedskruvade förväntningar som man tvangs till när konsumentbojkotten i Mellanöstern slog till med full kraft. Det har dock uppnåtts med hjälp av stora engångsinkomster som försäljning av företag och fastigheter, och reformer i EU:s jordbrukspolitik fortsätter att skapa bekymmer för företaget; därav den ”försiktiga” optimismen. ”Totalt sett är vi nöjda, men inte med driftsresultatet. Det är glädjande att företaget haft tillräckligt med styrka att komma tillbaka på marknaden i Mellanöstern och att genomföra strategiplanen som planerat. Strategin innebär att vi fortsätter att stärka vår kärnverksamhet och sälja verksamheter som inte ingår. Båda delarna har påverkat resultatet”, säger koncernchefen Peder Tuborgh. SÄMRE I MELLANÖSTERN

”När vi ser på Mellanöstern har det gått något sämre än vad vi trodde i våras. Enbart att vi nu är tillbaka på hyllorna i Mellanöstern och väntar oss att komma igen till våra tidigare nivåer i slutet av 2007, kan dock ge anledning till en försiktig optimism”, säger ordförande Knud Erik Jensen. Eftersom detta är första gången koncernen baserar sitt bokslut på kalenderår är jämförelser med tidigare år inte riktigt rättvisande, men för det senaste hela räkenskapsåret, 1 oktober 2004-30 september 2005, blev resultatet 801 miljoner DKK. Omsättningen för helåret 2006 blev 45,49 miljarder DKK, att jämföra med omsättningen för det senaste räkenskapsåret, som blev 46,35 miljarder DKK. Jonathan Newton


4.2007 • TORSDAG 8 MARS

3

LRF betalar halv miljard för att slippa Kronfågel Genom en uppgörelse med Lantmännen skjuter LRF sig fritt från de ständiga förlusterna i Kronfågel. Man ger Lantmännen sina aktier och betalar dessutom 540 miljoner SEK för att slippa det aktieägaravtal som stipulerat att LRF skulle stå för hälften av förlusterna fram till 2008. Som motiv anges att ”LRF vill avveckla vissa affärsinnehav”. Det låter som dagens understatement, minst sagt. Ingen vill väl behålla ett innehav i ett bolag som år efter år bara spottar in tresiffriga röda belopp i resultaträkningen? Nu hamnar bollen helt hos Lantmännen, och frågan är om man fått tillräckligt mycket för besväret. Redovisningen av de röda siffrorna i Lantmännens pinfärska bokslut för 2006 är rörigare än någonsin med nedskrivningar, upplösningar av negativ goodwill och andra extraordinära saker. Men summa summarum landar Kronfågels rörelseresultat - inklusive nedskrivningar men exklusive upplösning av negativ goodwill - på minus 655 miljoner SEK. DELAD NOTA - ELLER SPRINGNOTA?

Den notan skulle enligt det befintliga aktieägaravtalet ha delats mellan LRF och Lantmännen. Men LRF har nu sträckt sig djupt ned i kassakistan och halat fram 540 miljoner SEK, som man nu betalar till Lantmännen som kompensation för att man drar sig ur avtalet. Därmed slipper LRF undan sin del av förlusten för 2006, 327,5 miljoner SEK. LRF slipper också stå för hälften av förlusterna för kommande bokslut, 2007 och 2008. Och det är detta faktum som leder till frågan om LRF inte - trots allt - sluppit lite väl billigt undan. Av de 540 miljoner som LRF betalar, är 327,5 redan så att säga intecknade genom förlusten för 2006. Då återstår 212,5 miljoner SEK som ska täcka eventuella förluster under 2007 och 2008. Kronfågels track record på senare år säger att pengarna knappast räcker för att täcka förlusterna. Men samtidigt tycks till och med Lantmännen och andra inblandade äntligen ha insett att situationen i Kronfågel för länge sedan passerat gränsen för det acceptabla. Tillförordnade vd:n Jörgen Sallenhag säger mycket riktigt själv att man nu ”förutsättningslöst” måste ”utvärdera flera olika alternativ.” Om det finns allvar bakom de orden, så måste det hända mycket, mycket drastiska saker i Kronfågel inom en mycket nära framtid. Stellan Löfving

Bregottaktier räddar Milko från minus Milkos försäljnig av aktierna i Bregott AB till Arla Foods inbringade 17,7 miljoner SEK. Bolagets resultat efter skatt landade på 16,3 miljoner SEK (13,7). Därmed räddade Bregottaktierna Milko från en förlust, enligt Lantbruk. Omsättningen föll till 1 272 miljoner SEK (1 353). Enligt Lantbrukär ett av problemen Ostkompaniet, bolaget som Milko äger ihop med Skånemejerier. Ostkompaniet uppges under 2006 ha gjort en förlust på 15 miljoner SEK, varav hälften landar i Milkos resultaträkning. Prispressen på ost är hård, bland annat tack vare Arlas ökade import från Danmark. Billig goudaost säljs till vrakpris under Klövermärket, och de tar givetvis volymer från övriga aktörer på marknaden. Milko har tidigare hotat med nedläggningar om man inte kan få in mer mjölk. Men frågan är nog om invägningen är det enda problemet. Kostnaderna i bolaget måste också pressas. Och om konkurrensen fortsätter hårdna kanske Milko tvingas stänga någon anläggning även om bönderna mot förmodan skulle öka sina leveranser.

BACARDI VILL HA VIN & SPRIT Alkoholjätten Bacardi har skrivit brev till den svenska regeringen och anmält intresse för att köpa Vin & Sprit. Det säger Bacardis vd Andreas Gembler till Financial Times. Flera andra stora alkoholbolag har sagt själva eller ryktas vara intresserade, men enligt vad Foodwire erfar har ännu varken Bacardis brev eller någon annan formell kontakt kommit regeringen till del. MEDIREST SATSAR PÅ MICVACS TEKNIK Compass Groups dotterbolag Medirest, som levererar måltider till vårdsektorn, har fått ensamrätt i Europa på användning av Göteborgsföretaget Micvacs patenterade ventil för värmning och tillagning av färdigmat. Regionchef Anita Boström säger till Restauratören att Medirest vill sprida tekniken till flera enheter inom koncernen. BLAND GB:S NYHETER: TOP HAT-COMEBACK OCH JORDGUBBSSANDWICH GB presenterar nu sina glassnyheter för 2007. Bland annat satsar man på come back för Top Hat. Man släpper två nya varianter av Magnum, en med kaffesås och en med överdrag av mörk choklad från Ecuador. Dessutom släpps en jordgubbssandwich, vanilj- och lakritsstruten Pepe och en del andra stycksaker. GB Gräddglass kommer i enlitersbyttor, och även som yoghurtglass. LÄTTSOCKRAT FRÅN STOCKMOS Dryckesföretaget Stockmos lanserar en lättsockrad äppledryck av ciderkaraktär. Enligt företaget har drycken 30 procent mindre socker och 25 procent mindre kalorier. PÅSKNYHET FRÅN KRAFT: TWISTAD DAIMPÅSE Under vecka nio, i lagom tid till den konfektyrtunga påskhelgen, lanserar Kraft en tillfällig nyhet: Daim Limited Edition i påse av Twist-typ. Påsem innehåller Daimbitar med både mörk, ljus och vit choklad. NYA PRODUKTER FRÅN SCAN Scan lanserar ett nytt sortiment under namnet Premium kryddiga korvar. Korvarna har hög kötthalt och kommer i fyra smaker. Storsäljaren Hot Dogs lanseras med pizzasmak, sortimentet av kryddiga korvar utökas med en korv vid namn chipolata och i grillsortimentet kommer fyra nya produkter. Scan Gourmet Delikatesser lanseras i så kallad plånboksförpackning och sortimentet av färdigpackat Scan Gourmet-kött utvidgas med nio nya produkter av lamm och kalv.


4 SVERIGE ÄR SJÄLV-FÖRSÖRJANDE PÅ EKOLOGISKT KÖTT Inget certifierat ekologiskt kött behövde importeras till Sverige under 2005. Det ska jämföras med att importen av vanligt kött var 40 procent av konsumtionen, en andel som dessutom fortsätter att öka. Det visar siffror från KRAV, skriver Ekoweb. AHOLD HOTAR MED HÄLSOMÄRKNING Om inte leverantörerna tar större ansvar för kundernas hälsa, kan Icas storägare Ahold komma att märka produkterna med varningstexter, liknande dem som finns på tobak. Det sade Aholds koncernchef Anders Moberg på ett seminarium i Danmark nyligen, skriver Dagligvarehandelen. ”Butikerna har ett ansvar för fetmaepidemin i Europa. Det är därför hög tid att branschen tar mer ansvar och hjälper kunderna med att välja riktiga produkter”, sade Anders Moberg. SVENSKARNA VILL HA POTATIS ELLER SÄD I VODKAN Spannmål eller potatis. Det är vad 62 procent av svenskarna anser vara råvara i vodka, enligt en undersökning som gjorts av Vin & Sprit. Undersökningen är ett inlägg i den pågående debatten inom EU om vad vodka egentligen ska få innehålla för att få kallas för vodka. Jordbruksminister Eskil Erlandsson backar upp den uppfattningen, och ska använda undersökningen som argument i de kommande EU-förhandlingarna, säger han. ”Jag anser att det är viktigt att vi värnar om konsumentens förväntningar. Det är extra viktigt för Sverige för vodkan är en av de viktigaste exportprodukterna i vårt land”, säger Eskil Erlandsson. MER IMPORT ÄN EXPORT AV LIVSMEDEL Importen av livsmedel ökar snabbare än exporten, för första gången på fem år. det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, skriver Lantbruk. Importen ökade med drygt åtta miljarder SEK, framförallt för fisk, olja, fett och mejeriprodukter. Både import och export påverkades dock av norsk fisk som går via Sverige: den största inhemska svenska exportprodukten är vodka. ABSOLUT-FÖRSÄLJNING TILL RIKSDAGEN Regeringen har idag formellt bett riksdagen godkänna att Absolut Vodka säljs. I propositionen, ”Försäljning av vissa statligt ägda företag”, vill regeringen dessutom kunna ta betalt även på andra sätt än i kontanter, som exempelvis värdepapper, som sedan ska kunna få säljas vidare.

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Ny charkfabrik i Kil Ett utökat samarbete mellan Coops inköpsbolag Cilab och Konsum Värmland leder nu till att Konsum Värmland investerar i ny charkproduktion i gamla Scan-slakteriet i Kil. Foodwire har redan tidigare rapporterat om det utökade samarbetet, som resulterat i att Coops svenska butiker framöver kommer att sälja bland annat köttbullar som tillverkats av Konsum Värmland. Konsum Värmlands charkverksamhet får en rejäl injektion av kontraktet med Cilab, och den fristående konsumentföreningen satsar därför nu på en ny charkanläggning i Kil. ”Vi tog kontakt med Konsum Värmland och föreslog ett samarbete vilket utmynnade i att lokalerna i Kil kan tas i bruk. Vi har lagt produktionen hos Konsum Värmland eftersom vi har stort förtroende för deras höga kompetens och kapacitet att kunna leverera riktigt högklassiga produkter”, säger Håkan Heldesjö, chef för Food på Coop Sveriges inköp och logistikbolag Cilab. 20-25 MILJONER

Konsum Värmland har länge gått sin egen väg inom svensk detaljhandel. Förutom charkproduktionen bedriver företaget bland annat egen bageriverksamhet, alltmedan de flesta andra aktörer på marknaden gjort sig av med alla industriella verksamheter. Strategin tycks vara framgångsrik, och medan Coop Sverige för en ständig kamp för att få näsan över vattenytan har Konsum Värmland en sund ekonomi med lönsamhet, något som givetvis underlättats av den lukrativa gränshandeln med Norge. Nu investerar Konsum Värmland 20-25 miljoner SEK i en ny charkanläggning. ”Ordern från Coop Sverige är ett led i den utökade samordningen av inköpsfrågor tillsammans med den samlade konsumentkooperationen. Framgångarna för charkfabriken är ytterligare ett kvitto på att det lönar sig att arbeta med lokala produkter av hög kvalitet”, säger Konsum Värmlands vd Steve Fredriksson. Stellan Löfving

Lantköket i möte med näringsministern Köttföretaget Hälsinge Lantkök har under måndagsförmiddagen haft ett längre möte med näringsminister Maud Olofsson, erfar Foodwire. Varken Maud Olofsson eller Hälsinge Lantkök har lämnat några officiella kommentarer kring mötet, men enligt vad Foodwire erfar har Scans dominans inom den svenska köttindustrin varit ett viktigt diskussionsämne. Hälsinge Lantkök och Scan har sedan en längre tid diskuterat ett utökat samarbete som skulle möjliggöra en kraftig expansion för Hälsinge Lantkök. Hittills har parterna inte kunnat komma överens, och Hälsinge Lantkök menar att Scan utnyttjar sin dominerande ställning för att förhindra företagets expansion, eller åtminstone på något sätt skaffa sig möjligheter att kontrollera den. Den frågan har nu alltså letat sig ända upp i regeringskansliet. INTE ENSAMT

Häslinge Lantkök är dessutom inte det enda företaget som påverkas. Runt om i landet finns många småskaliga verksamheter som på ett eller annat sätt är, eller kommer att bli, beroende av Scan för att kunna expandera. Scan har å sin sida problem med lönsamheten på grund av överkapacitet och växande import, och skulle ur lönsamhetssynpunkt behöva köra större volymer genom det egna systemet. Nu planeras istället omfattande nedskärningar för att komma tillrätta med problemen. Samtidigt har debatten kring Hälsinge Lantkök blivit ett stort imageproblem för Scan. Ett imageproblem som på sikt kan få konsekvenser, om konsumenterna börjar förknippa företaget med hårda nypor snarare än kött- och charkprodukter från svenska bönder. Stellan Löfving


4.2007 • TORSDAG 8 MARS

5

Skiljenämnd: Fazer måste minska ägandet Fazer kan inte ta kontrollen över Cloetta Fazer. Det står klart sedan en skiljenämnd tvingat företaget att minska sitt ägande. I ena ringhörnan: Oy Karl Fazer Ab. I den andra: svenska Svenfeltstiftelsen, företrätt av ägarbolaget Malfors Promotor. I prispokalen: Cloetta Fazer. Det är uppställningen i den tungviktsmatch som nu avgjords efter ett antal ronder. Gonggongen gick när Fazer köpte på sig hälften av bolaget. Slag under bältet, ropade Malfors, som ansåg att Fazer vid fusionen lovat att hålla sitt ägande på samma nivå som tidigare. Fazer delade ut flera högerkrokar, bland annat genom att matcha fram Jesper Åberg som ny koncernchef. Jesper Åberg kom från Fazers finska verksamhet, där han var vd, och sågs av Malfors, som hellre ville ha en extern rekrytering, som ett led i fazeriseringen. Men domaren, i form av Stockholms handelskammare, har nu gett Malfors seger på poäng: de avtal som finns innebär att Fazer måste minska sin andel av rösterna till 38,9 procent från dagens 42,2 procent, säger skiljenämnden vid handelskammaren. Malfors har 39,6 procent av rösterna, och blir därmed den vars arm domaren kan sträcka i luften. Jonathan Newton

… och Fazer vägrar lägga ner vapnen Maktkampen om Cloetta Fazer fortsätter, trots skiljedomen i Stockholms handelskammare nyligen. Fazer drar saken inför Svea Hovrätt. Skiljenämnden kan ha överskridit sina befogenheter, menar Fazer. Den utdragna sagan om maktkampen om Cloetta Fazer såg alldeles häromdagen ut att ha fått sitt slut, efter att en skiljenämnd i Stockholms handelskammare beslutat att finska Fazer inte får ta kontrollen över bolaget. Fazer måste enligt skiljenämnden sälja ut delar av sitt aktieinnehav, så att den andra stora ägaren i Cloetta Fazer, svenska Malfors Promotor, blir den som får flest röster i bolaget. Därmed skulle saken vara avslutad. Men nu meddelar Fazer att man överklagar skiljenämndens beslut till Svea Hovrätt, eftersom detta beslut enligt Fazer ”baserar sig på sådana omständigheter som inte åberopats, och som inte heller varit föremål för behandling under skiljeprocessen”. ”Om det finns processuella fel, antingen att skiljenämnden gått längre än vad avtalen förutsätter, det vill säga överskrider sin behörighet, eller gjort sig skyldiga till formella fel, kan man klandra i Svea Hovrätt. Efter att noggrant ha studerat skiljenämndens dom med hjälp av juridisk expertis, har vi kommit fram till att så har skett”; säger Fazers chefsjurist Max Oker-Blom till Foodwire. Exakt vilka fel det rör sig om, eller på vilket sätt skiljenämnden överskridit sin behörighet, vill Max Oker-Blom inte gå in på. Inte heller vill han utveckla om Fazer anser att skiljenämnden feltolkat de avtal som fins mellan bolagen. ”Det är lite för tidigt att i pressen i övrigt gå in på de här detaljerna”, säger han.

37 SÄGS UPP PÅ ÅBRO 37 personer, framförallt säljare, ska sägas upp på Åbro. Orsaken är att Ica ska ta över distributionen, skriver Vimmerby Tidning och Kinda-posten. BÄSTA HELÅRET PÅ TIO ÅR FÖR NORRMEJERIER Norrmejerier ökade sin vinst för helåret 2006 till 22,6 miljoner SEK (3,7), vilket var det bästa resultatet på tio år. Omsättningen låg i stort sett stilla på 1,49 miljarder SEK. POTATISEN SKA BLI TRENDIG Putsad potatis i fina förpackningar, med en koktid på max en kvart. Det är vad branschorganisationen Svensk potatis vill försöka uppnå för att lyfta potatisen ur papplådeträsket, där försäljningen rasat med hälften på tio år, skriver ATL. Förändrade matvanor, med mer ris och pasta, men också diskussionen om kolhydrater och glykemiskt index (GI) antas ligga bakom försäljningsraset. SMÅ OCH MEDELSTORA NORDISKA FÖRETAG STÖTTAS I KOMMERSIALISERINGEN Nordiska Rådets innovationscenter söker kontakt med små och medelstora företag som behöver hjälp med att kommersialisera produkter inom hälsa och nutrition. Första steget är en enkät som ska genomföras i mars. Mer info finns på http://www. invenire.fi/nice/ UPPÅT FÖR INBEV Bryggerigiganten InBev ökade sin vinst för helåret 2006 med 20,1 procent till 3,2 miljarder EUR. Omsättningen steg med 7,9 procent till 13,3 miljarder EUR. EN BUDGIVARE MINDRE PÅ SAINSBURY’S Brittiska kedjan Marks & Spencer bekräftar att man har tittat på möjligheterna att köpa upp dagligvarukedjan Sainsbury’s, men att man beslutat dra sig ur, skriver Just-food.

Jonathan Newton

Atria får storkontrakt med Coop Atria kommer att göra stora investeringar i sin anläggning i Årsta efter att Coop tecknat nytt kontrakt med företaget om leverans om konsumentförpackat kött. Coop har fört samtal med flera andra leverantörer, men valde till slut att fortsätta samarbetet med Atria. Atria å sin sida kommer att byta ut samtliga förpackningslinjer i Årsta, för att kunna erbjuda större förpackningar och större volymer. Dessutom ska Atria på det sättet kunna ge mer information på förpackningarna samt bli mer miljövänligt. Det arbetet kommer att pågå under större delen av året.

VARNINGSTEXT PÅ MATREKLAM I FRANKRIKE All reklam för livsmedel och drycker i Frankrike måste i fortsättningen förses med texter som uppmanar att äta hälsosamt, annars blir det böter, enligt ett förslag från landets regering. ”Undvik småätande mellan måltiderna” och ”Undvik att äta för mycket salt, socker eller fett” är ett par exempel på sådana varningstexter, skriver Food Navigator.


6 ARLA SÄLJER DELAR AV GÖTENEANLÄGGNINGEN Arla Foods ska sälja tillverkningen av välling, gröt, modersmjölksersättningar och glutenfria mixer vid anläggningen i Götene till Semper. De 155 anställda som berörs kommer att erbjudas anställning vid Semper istället. Affären måste dock först godkännas av konkurrensmyndigheterna. FINNS DET ETT LIV EFTER MEATS? Swedish Meats ska nu reda ut om man ska driva föreningen vidare eller lägga ner den och dela ut pengarna från affären med HK Ruokatalo. Swedish Meats ekonomisk förening hanterar inköp av medlemmarnas slaktdjur och säljer dessa vidare till Scan fram till 2009, men efter det blir det antingen likvidation av föreningen eller någon form av satsning för att ge medlemmarna fortsatt inflytande i HK Scan. På tisdagen inleddes en turné bland medlemsregionerna för att diskutera saken, skriver Lantbruk. TAMFÅGEL I SÖDER SKA HÅLLAS INOMHUS I stort sett alla tamfågelbesättningar söder om Dalälven skall hållas inomhus från och med nästa onsdag, så att de inte blir smittade med fågelinfluensa. Det har Jordbruksverket beslutat, eftersom flyttfåglar från drabbade länder som Storbritannien och Ungern snart väntas till Norden, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. SVENSKARNA DRICKER MER ALKOHOL 15 procent av männen och åtta procent av kvinnorna i Sverige dricker mer än gränsen för vad Statistiska Centralbyrån klassar som stordrickare, vilket är 2,5 flaskor vin i veckan för män och två flaskor vin i veckan för kvinnor. Den gruppen har ökat med tre procentenheter på åtta år, skriver Dagens Industri. Genomsnittlig konsumtion för alla svenskar motsvarar 10,2 liter ren sprit per person och år, enligt uppgifterna som är från 2004 och 2005. …MEN INTE ENLIGT SORAD Svenskarnas genomsnittliga konsumtion av alkohol, omräknat i liter ren alkohol, föll under 2006 till 9,7 liter, från toppnoteringen 10,2 liter under 2005. Detta uppskattar enheten Sorad vid Stockholms Universitet, som förklarar nedgången med minskad resandeinförsel. Kritiker menar dock att Sorads uppskattningar missar en viktig bit, nämligen den mer eller mindre organiserade smuggling och illegala grossistverksamhet med alkohol som tycks breda ut sig över landet.

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Pågen satsar på färskt bröd även på söndag Brödföretaget Pågen organiserar om sin säljkår för att kunna leverera färskt bröd även på söndagar. Den gamla frågan om senare leveranser på vardagar tycks dock fortsatt svårlöst, mest på grund av mostånd från handeln. Pågens omorganiation görs för att bemöta kundernas behov. 27 procent av inköpen i svenska butiker sker under lördagar och söndagar, men mer än en konsument har under sin söndagstur till butiken retat sig på bristen på dagsfärskt bröd. Det vill Pågen ändra på och därför inleds nu förhandlingar om en omfattande omorganisation av säljkåren. ”Genom fasta säljteam med schemalagda arbetstider kommer vi att kunna erbjuda sjudagarsservice på många större orter. Vi har testat detta arbetssätt på ett antal platser i landet, med goda resultat. Nu vill vi tillsammans med vår säljorganisation finna den bästa lösningen ur både ett övergripande nationellt perspektiv och ett lokalt på varje ort”, säger Pågens informationschef Georg Kittel. Omorgnaisationen kommer dock knappast att gå smärtfritt. Pågen har flera år av bråk med säljkåren bakom sig, och för att kunna genomföra den nya omorganisationen tvingas man ännu en gång att genomföra den drastiska åtgärden att säga upp alla säljare för att sedan återanställa dem och dessutom rekrytera uppemot ett tiotal nya. ”Det finns ingen som helst dramatik i detta. Det handlar om formsaker för att finna den smidigaste lösningen”, säger Pågens vd Mats Hallkvist. Frågan är väl om facket ser på frågan på samma sätt. De senaste åren har tonläget varit mycket infekterat mellan Pågen och säljkåren som genomgått drastiska förändringar. SENARE PÅ VARDAGAR

I bakgrunden skvalpar även en annan omvälvande fråga för bageriindustrin, nämligen möjligheten till senare leveranser. Större delen av brödinköpen sker efter kl. 15, och bagerierna skulle gärna se att både bakning och distribution kunde ske senare på dagen. Då får en större del av konsumenterna färskare bröd, samtidigt som bagarna och chaufförerna skulle kunna gå till jobbet vid en mer normal tid på dygnet. Denna förändring har varit på tapeten i flera omgångar, men har stoppats av handeln som vill att leveranser till butik i möjligaste mån sker på morgonen. Och där befinner man sig även idag. ”Det är visserligen inte Pågen som varit mest aktivt i att driva den här frågan, men efter vad jag kan förstå så har det inte blivit så på grund av att handeln motsatt sig”, säger Georg Kittel. Stellan Löfving

Ica decentraliserar - Kulldorff får gå Ica ger sig för kritiken om ett för ”svenskt” förhållningssätt, och släpper dotterbolagen lösa på sina respektive marknader. Samtidigt avgår Sven-Olof Kulldorff, som pekats ut som mannen som satt mest press på leverantörerna. Ica ska låta dotterbolagen Ica Sverige, Ica Norge samt Rimi Baltic ta mer ansvar för inköp och sortiment inom framförallt färskvaror, delar av marknadsföringen, den lokala logistiken samt resultaten. Det är innebörden i den omorganisation som Ica nu genomför, där också antalet koncernfunktioner minskas från fyra till tre. I samband med omorganisationen avgår också Sven-Olof Kulldorff, vice vd för Ica Varuförsörjning AB. Han har pekats ut som den som mest av alla satt press på leverantörerna, men lämnar nu koncernen helt. Beslutet att släppa loss de lokala bolagen följer på intern kritik på högsta nivå mot att Ica inte förstått framförallt Norges situation. Ica Norges nye vd Trond Kongrød och Ahold-chefen Anders Moberg menar att Ica Norge måste skötas lokalt, eftersom den svenska ledningen inte förstår de norska behoven. Jonathan Newton


7

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Frisk Mund - en succé på väg till Sverige En av årets succéprodukter i den danska alkoholbranschen är Frisk Mund, en vodkashot som lanserats av det nybildade bolaget Mix Company i Helsingør. En av grundarna heter Christian Alsing och är före detta försäljningsdirektör i Vin & Sprits danska dotterbolag. På bara fyra månader har Mix Company lyckats med konststycket att få igång i princip full distribution i hela den danska detaljhandeln. Christian Alsings kontakter och erfarenheter från tiden på V&S är en viktig förklaring, men en annan aspekt är faktiskt själva produkten, som på ett mycket smart sätt kilar in sig hos flera viktiga målgrupper på den danska marknaden. UNGA OCH GAMLA

De unga gillar produkten för att den helt enkelt är cool, ny och ovanlig. De två smakerna mentol och lakrits är spännande och kan upplevas som ett fräscht avbrott i exempelvis en rökig krogmiljö eller som ett avbrott till den kvalmiga och dåsiga känslan efter ett alltför stort intag av öl. Men även den äldre generationen danskar tycks uppleva Frisk Mund som ett nytt och intressant alternativ till bittern, som är ett självklart och ibland dagligt inslag i många danskars vardag. Ikonen Gammel Dansk har upplevt en nedåtgående trend, och bland annat V&S har försökt att sparka liv i kategorin med lanseringar som exempelvis 1-Enkelt, en bitter i modern förpackning som lanserades 2001 med främst en kvinnlig målgrupp i åtanke. HELA NORDEN

Christian Alsing tror stenhårt på produkten, och han om kompanjonen Rasmus Engeborg planerar lansering i hela Norden. ”Tänk till exempel i skidbacken, där kan det passa fint med en sån här fräsch produkt”, säger Christian Alsing. Han betecknar tillväxten i kategorin som ”explosiv” i Danmark. Därför koncentrerar man sig för närvarande på hemmamarknaden, även om det på sikt finns planer om att försöka hitta en lämplig svensk agent. Och i den danska marknaden inkluderas även gränshandel, både vid den tyska gränsen och i Mix Companys hemstad Helsingør. Här har många svenskar redan fått kontakt med Frisk Mund. Stellan Löfving

Danska murvlar kränger gammalt kött Det tycks vara ganska normalt för många restauranger att köpa gammalt kött så länge man tror sig kunna bli av med det. Det skriver danska kvällstidningen B.T. på tisdagen efter att tidningens journalister under flera veckor arbetat ”under cover” som köttförsäljare och slaktare från en påhittad köttfirma. 33 restauranger i Storköpenhamn erbjöds köpa gammalt kött som passerat bäst föredatum. Nio av krogarna beställde tillsammans mer än ett halvt ton kött. Kunderna var väl medvetna om att köttet gått ut för upp till tre år sedan. Nio andra krogar ville ha prover på köttet, några av dessa vill köpa senare när de tömt sina kyllager. Endast sex av de tillfrågade krogarna tackade nej. Avslöjandet chockerar myndigheterna. ”Detta kan tyda på att problemet med gammalt kött är långt större än vi tidigare har antagit”, säger Michael Rosenmark som leder en kontrollgrupp hos Fødevarekontrollen. Lars Josephsen

RYKTEN OM ATRIA OCH ÖGREN AVFÄRDAS Både Atria Lithells vd och Ögren-Gruppens ägare Tommy Ögren avfärdar ryktena om förhandlingar mellan de två bolagen, skriver @-gris. Tommy Ögren säger dock att han fått besök av Danish Crown, som frågat om han tänker sälja till Atria, och att han även kontaktats av företagsmäklare som kommit med trevare av olika slag. Ögren avslutar med att slå fast att han är beredd att sälja svenskt kött till den som vill köpa och betala på villkoret fri leveranvecka plus tio dagar. HK VILL HA UPP SCANS VINST TILL EN HALV MILJARD 500 miljoner SEK. Så mycket bör Scan kunna generera i vinst, anser den nya ägare HK Ruokatalo. ”Vi ska kritiskt gå igenom produktstruktur och kostnader och se var det går att spara och var det finns synergier”, säger koncernchefen Kai Seikku till Dagens Industri. KA LUNDBLADH AVFÄRDAR NEDLÄGGNINGSRYKTEN Frukt- och grönsaksgrossisten KA Lundbladh drabbades nyligen av ett avhopp, där platschefen vid Helsingborgsanläggningen lockade med sig ett 20-tal medarbetare för att starta konkurrenten Swedfruit. Lundbladhs vd och ägare Johan Andersson säger till Fri Köpenskap att man kompenserat avhoppet genom att skapa en ny och bättre organisation, och att det inte finns några planer på nedläggningar eller liknande. NYA AVTAL OM MILITÄRRESTAURANGER Bolaget Svenska Försvarsrestauranger har tecknat avtal med Försvarsmakten om drift av ytterligare fyra militärrestauranger i Skåne och Halland, skriver Foodnet. Avtalet är på tre år med option på ytterligare två. GEVALIA LANSERAR LATTE MACCHIATO Kraft Foods lanserar Gevalia Latte Macchiatio. produkten ingår i samma serie som företagets pulver-cappuccino, vilken utvecklats och nu kommer i en ny version med tjockare och mer fluffigt skum. UPPÅT FÖR KRAV Krav registrerade 924 nya produkter under 2006. Enligt organisationens statistik för fjolåret ökade även antalet mjölkkor med sju procent, köttdjuren med sex procent och kycklingproduktionen med två procent.


8 45-PROCENTIG VINSTÖKNING FÖR HK RUOKATALO Scans nya ägare HK Ruokatalo ökade sin helårsvinst för 2006 med 45 procent till 41,8 miljoner EUR, medan försäljningen steg med 5,8 procent till 934,3 miljoner EUR. SYSTEMET ÅTERKALLAR EXPLODERANDE CIDER Ett parti flaskor cider av märket Hannas Körsbär kallas tillbaka från Systembolaget sedan fem exploderat i butik och en sjätte hos kund. Orsaken till att flaskorna sprängts är inte känd. KVIBILLE TILL DANMARK Arla ska börja lansera Kvibille präst- och herrgårdsost i Danmark i början på nästa månad, skriver Lantbruk. Det är ett resultat av att företaget samlat all marknadsföring i Skandinavien i Consumer Nordic.

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Tema 2007: Hälsa och bekvämlighet Salt trendspanar på mässan Tema 2007 i Köpenhamn. En spaning som inte visar några överraskande tendenser. Om något ska pekas ut, så är det hälsa och bekvämlikghet som står i fokus. Och de flesta innovationerna finns som vanligt på dryckessidan. Enligt arrangörerna har uppslutningen aldrig varit så stor som på årets Tema 2007. Därmed går Danmark i rakt motsatt riktning mot Sverige, där vi på senare år fått se bland annat Elmia lägga ned sin Food Mart på grund av bristande intresse. En förklaring till det kan vara att koncentrationen i den svenska handeln är större. Leverantörerna kan täcka in större delen av handeln genom tre-fyra kundbesök, den situationen finns inte riktigt i Danmark ännu. Tema 2007 är också mer inriktad på foodservice, och förutom livsmedelsprodukter kan man titta på både biljardbord, flyglar, flyttbara häckar och urinoarer. KOCKAR OCH KALLSKÄNKOR

ÅLÄNDSKT SMÖR SNART I SVERIGE Åländska mejeriet ÅCA (Ålands Centralandelslag) förhandlar med en icke namngiven svensk grossist om att lansera sitt smör i Sverige, skriver tidningen Nya Åland. Mejeriet vill profilera sig genom att försöka få folk att förstå hantverket i tillverkningen. ”Alla småproducenter kämpar med det. Dagens unga kunder är hippa, men vet de vad kärning betyder?”, säger försäljningschefen Sverker Jansson till tidningen. FONTANA LISTAR 27 PRODUKTER HOS ICA Familjeföretaget Fontana Food har fått 27 produkter listade av Ica. Avtalet är ett stort steg för Fontana, som tidigare inte haft så många produkter listade centralt hos Ica. De produkter som nu blirr tillgängliga genom Icas distribution är främst fetaost, oliver och juicer, men även en del grekiska delikatesser. ARLA KAN LÄGGA NER DANSKT MEJERI Arla Foods överväger att lägga ner produktionen vid Lillebælt Mejeri och flytta den till Troldhede mejeri. Lillebølt Mejeri följde med när Arla förra året köpte Tholstrup Cheese. Arlas ledning understryker dock att det inte fattats något slutligt beslut om en eventuell nedläggning av Lillebælt Mejeri ännu. DANSKA LÄKARE VILL STOPPA GODISRABATT En grupp danska barnläkare har skrivit till familje- och konsumentminister Carina Christensen med krav på förbud mot mängdrabatter på godis, något som de menar kan vara ett medel i kampen mot fetmaepidemin, skriver 24timer.

Men livsmedlen dominerar. I den stora C-hallen står kockar och kallskänkor i varenda monter och delar ut smakprover på sina produkter. Andelen riktigt intressanta nyheter är dock tämligen begränsad, det handlar snarare om en uppvisning av den sedvanliga produktutveckling som företagen bedriver där produkter justeras och förändras, får nya smaker eller färger. Värt att notera är dock att flera företag trummar hårt med argument som ”inga tillsatser” och liknande. Ett sådant företag är Arla Foods dotterbolag Rynkeby, som propagerar hårt för nya safter och juicer med reducerad soockerhalt. Trots den hårda attityden från danska myndigheter finns det också en och annan som vågar sig på att lansera rena functional foods-produkter, som förstärkts med hälsobringande ingredienser. Det finns också gott om utställare som visar upp alkoholprodukter. Här kan nämnas traditionella produkter som mjöd, men också nya innovationer som vodkashoten Frisk Mund, en produkt som mest för tankarna till flytande halstabletter, både på grund av färgen och smakerna mentol och lakrits. En annan trend är bekvämlighet. Alltfler produkter förädlas i allt större utsträckning, och hel- och halvfabrikat finns i många montrar. Det kan vara allt från färdig sås till färdig pizza eller andra brödbaserade måltids- och mellanmålsprodukter. Många stora aktörer har satsat stort på mässan, och företag som Arla Foods, Rynkeby, Danish Crown, Rose, Danpo och Santa Maria har jättemontrar. En sak som Arla Foods propagerar för är för övrigt ”Goda svenska ostar”, det vill säga Kvibille-sortimentet som är under lansering i Danmark. Stellan Löfving

…som till exempel avgiftning på burk En ny produkt som lanseras på den danska mässan Tema 2007 är Daily Detox, en dryck som påstås kunna rensa kroppen från oönskade substanser. Drycken har lanserats med viss framgång i Storbritannien och siktet är inställt på Sverige. Daily Detox marknadsförs av företaget New Nordic, som är noterat på den svenska börslistan First North. I Danmark säljs drycken av grossistbolaget Inco. Daily Detox innehåller en rad frukter och örter: apelsin, citron, ananas, passionsfrukt, aprikos, banan, mango, guava, papaya och persika. Dessutom innehåller den en rad ingredienser som beskrivs som örter i företagets faktablad: maskros, damiana, ingefära, chisandra och galanga. Den sistnämnda är även känd som blå ingefära. Dryckens ”bioaktiva örtextrakt” ska hjälpa till att rena kroppen från oönskade substanser, menar företaget. Man har dock ingen vetenskaplig dokumentation att hänvisa till och medger att marknadsföringen nog främst kommer att handla om en ”sund juice.”


9

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Coca-Cola testar marknaden med Far Coast Coca-Colas satsning på dryckeskonceptet Far Coast har rönt enorm uppmärksamhet i den internationella livsmedelsindustrin. Satsningen har nu kommit till Europa, och Foodwire for till Oslo för en exklusiv visning av det nya kafé som läskjätten öppnar där imorgon lördag. Den första Far Coast-enheten öppnades i Toronto i september. En andra enhet öppnades i Singapore i december och nu har alltså turen kommit till Oslo. Den globala livsmedelsindustrin följer utvecklingen med stort intresse. Steget är ganska stort från att vara en global leverantör av sockrat smaksatt vatten till att bli en förmedlare av upplevelser och äventyr i form av en modern kafékultur. Det är nämligen detta Coca-Cola siktar på. Fast ändå inte. Tanken är inte att Coca-Cola självt ska förmedla upplevelsen och äventyret. Däremot vill man undersöka om man kan etablera sig som en leverantör som hjälper sina kunder att erbjuda just detta: En upplevelse, ett äventyr. Adventures by the cup lyder företagets devis. Genom satsningen på Far Coast görs nu ett försök att skaka av sig beroendet av läsken. Samtidigt försöker man kapitalisera på det enorma kapital man har i form av miljontals kundrelationer världen över. För det är relationerna till kunderna som är lite av nyckeln till strategin bakom Far Coast. Här har man ett helt nytt koncept med höga marginaler som man kan fresta kunderna med. De tre Far Coast-caféerna i Toronto, Oslo och Singapore The sign is up - bring kommer troligen inte alls att bli startpunkten på en stor the people in! världsomspännande kedja av kaféer, utan ska istället vara nav i vad som mest kan beskrivas som en stor och påkostad marknadsundersökning. Øystein Enger, marknadschef för det nya affärsområdet Premium Brewed Beverages, beskriver det som att man nu går den motsatta vägen mot vad man brukar vid en lansering: ”Ta Coca-Cola Zero, till exempel. Där gick vi till full distribution på två veckor. Här börjar vi underifrån och bygger sakta.” TVÅ KONCEPT

Det som ska undersökas är hur marknaden reagerar på Coca-Colas två koncept som ryms inom ramen för den nya satsningen: Far Coast och Chaqwa. Far Coast är det koncept som vänder sig till serveringsnäringen, det vill säga restauranger, teatrar, hotell och andra ställen där kunden förväntar sig att få sitta ned och njuta en stund. Chaqwa är servicehandelskonceptet, här handlar det mera om ”on the go”, produkter som går snabbt att servera och kan tas med. Både i Toronto, Singapore och Oslo kommer man nu i nära samarbete med sina kunder att sätta ut maskiner på utvalda enheter. Det rör sig om ett begränsat antal, och man kommer att samla in data kontinuerligt för att någon gång mot slutet av 2007 ta ett beslut om hur man ska gå vidare. Far Coast-kaféerna i de tre städerna ska tjäna som konceptbutiker och varumärkesbärare, men också showrooms där presumtiva kunder kan få prova på konceptet i verkligheten. Redan nu finns Chaqwa-enheter utplacerade i Oslo, bland annat på universitetet. I Toronto finns bland annat snabbmatskedjan Subway med i testningen. Både Far Coast- och Chaqwa-konceptet bygger på en relativt stor flexibilitet. Inom både koncepten ryms en spännvidd där kunden kan få allt från en enkel maskin att ställa på disken tillsammans med en förtryckt menyskylt, och upp till en kioskliknande enhet. I måndagens Fodowire återkommer vi till Far Coast och kommer att berätta mer i detalj om konceptet och Coca-Colas tankar. Stellan Löfving

VICHY NOUVEAU HAMNAR UNDER RAMLÖSA Vichy Nouveau ska bli ett varumärke under Ramlösa, och produktionen flyttas från Falkenberg till Ramlösa utanför Helsingborg. Ägaren Carlsberg ska satsa all kraft på Ramlösamärket, som man hoppas ska bli störst i Norden. SPENDRUPS ÖKADE Spendrups ökade vinsten för helåret 2006 till 96 miljoner SEK (70). Försäljningen steg till 2,99 miljarder SEK (2,8). Volymerna av öl och vatten ökade, men läsk fortsatte att minska. SVENSK KAMPANJ I MOSKVA Exportrådet/Food From Sweden ska nästa vecka arrangera en kampanj i Moskva efter samma mönster som man tidigare kampanjen ”Schweden Schmeckt” i Tyskland. 13 svenska livsmedelsföretag kommer att få chansen at visa upp sig på sju av kedjan Sedmoy Kontinents butiker, och produkterna kommer att finnas i samtliga kedjans 72 affärer i Moskvaområdet under de tre veckor som kampanjen pågår. ”Företagen har själva efterfrågat det här. De ser en verklig potential för svenska livsmedelsproducenter [i Ryssland]”, säger Nina Ekstrand på Exportrådet. SEMPER KÖPER NORSK BARNMAT Semper har köpt ut de återstående 51 procenten av barnmatsföretaget Småfolk, som tidigare ägdes av norska Tine. Köpesumman har inte uppgetts. AARHUSKARLSHAMN NÖJT MED FÖRSTA ÅRET AarhusKarlshamn redovisar en vinst om 177 miljoner SEK för det första verksamhetsåret efter fusionen. Försäljningen blev 10,9 miljarder SEK. ”Jag är nöjd med fusionsarbetet under 2006”, säger koncernchef Jerker Hartwall, men varnar för att samordningsvinsterna från fusionen det kommande året kommer att reduceras av exempelvis ökade energikostnader. ”GULDJUICE” FRÅN DEL MONTE Arvid Nordquist lanserar nya juicen Del Monte Gold, som görs på guldananas från Costa Rica, i tre smaker. TV-KAMPANJ FÖR ROBINSONS SAFT Robinsons saft får draghjälp av TV-reklam under maj-juli i år, som backas upp av provsmakning och andra aktiviteter i butik, meddelar importören Arvid Nordquist.


10 LANTMÄNNENS VINSTER FLÖG IVÄG MED KRONFÅGEL Kronfågel åt tillsammans med färskbrödsverksamheten ur Lantmännens helårsresultat för 2006 så pass att det motverkade framgångarna för bland andra Unibake och Axa, och halverade vinsten till 244 miljoner SEK (526). Omsättningen för Lantmännen steg under året till 32,23 miljarder SEK (29,81). ”Den omedelbara uppgiften är därför att inrikta ansträngningarna på att snabbt eliminera förlusterna och vi måste i nuvarande läge förutsättningslöst utvärdera flera olika alternativ”, säger Lantmännens tf vd och koncernchef Jörgen Sallenhag. KOPPARBERGS TAR TILL VÄXTHUSEFFEKTEN MOT VÄXTHUSEFFEKTEN Bryggeriföretaget Kopparbergs har planterat strax under 300 päron- och äppelträd som man planterat i Kopparberg. Orsaken är att man vill se om man kan odla äpplen och päron så långt norrut, för att slippa transportera råvarorna långa sträckor och därmed bidra till växthuseffekten. ”I och med att det blir varmare och varmare så är detta inte otänkbart. Om detta skulle slå väl ut, så är jag inte främmande för att starta en större päron- och äppleodling i Kopparberg. Det får det framtida vädret avgöra”, säger vd Peter Bronsman. SLV KRÄVER TYDLIGARE MÄRKNING Charkprodukter måste få bättre ursprungsmärkning, och bröd som påstås ha hälsofördelar måste kunna styrka detta klart och tydligt. Det säger Livsmedelsverket i sitt nationella tillsynsprojekt som överlämnades till regeringen på onsdagen. I rapporten konstateras också att fiskeriprodukter alldeles för ofta saknar eller har fel svenskt namn på den fisk som ingår, och har dålig information omn fångstområde och produktionsmetod. SALTÅ LANSERAR DINKELKNÄCKE Saltå Kvarn ska lansera ett nytt knäckebröd av 100 procent fullkornsdinkel. Knäckebrödet är KRAV-märkt och bakat av biodynamiskt odlat dinkelvete. REKORDÅR FÖR NESTLÉ - DRYCKER VÄXTE MEST Nestlé ökade helårsvinsten 2006 med tolv procent till 13,3 miljarder CHF efter att försäljningen stigit med 8,1 procent till 98,5 miljarder CHF. Den största tillväxten inom livsmedelssidan stod drycker för, som ökade med åtta procent.

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Koldioxiden framtidsfråga för industrin Livsmedelsindustrin håller på att bli den stora skurken i den nu snabbt tilltagande debatten om koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Samtidigt råder stor förvirring om exakt vad det är som behöver göras. Stora media som Expressen och SVT:s Plus har den senaste tiden uppmärksammat livsmedelsindustrins klimatpåverkan. Långa transporter och utsläpp till följd av mer eller mindre hårt drivna produktionsmetoder har särskilt stått i fokus. Bland det som framhållits har exempelvis varit köttproduktionens fara för miljön. Kornas metanutsläpp till följd av kraftfoder är en stor miljöbov, liksom transporter för styckning och paketering. Röster höjs därför för mer vegetarisk kosthållning, och vissa svenska riksdagsledamöter har rent ut krävt skatt på kött. Samtidigt talas det inte alls om att det är mjölkkorna som får mest kraftfoder, åtminstone globalt sett: ingen har ännu uppmanat folk att sluta dricka mjölk. För att ytterligare komplicera bilden presenterade Naturvårdsverket på onsdagen en ny rapport, som konstaterade att det råder stor skillnad i miljöpåverkan beroende på var i ett visst land köttet produceras. I exempelvis Brasilien kan köttproduktion vara mycket bra för miljön, om djuren föds upp i ett område med mycket orörd natur. Samtidigt skövlas regnskog i just Brasilien idag för att ge plats åt just köttproduktion – men också, enligt bland annat ett stort uppslaget reportage i National Geographic nyligen, för att ge plats åt produktion av sojabönor, som ju används i bland annat köttersättning. HAVSKRÄFTOR

Under tiden konstaterar Dagens Nyheter att havskräftor orsakar mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som biff, medan odlad lax, som av många anses som en annan miljöbov, bara orsakar mindre än en tredjedel såmycket utsläpp som biff. Och den som vill äta exempelvis tomater istället för kött ska egentligen välja tomater som körts på lastbil ända från Spanien, för de är trots den långa transportsträckan märkligt nog mindre koldioxidbovar än de svenska tomater som drivits upp i oljeeldade växthus. Det är mer än man kan säga om Scans bacon, som skickas till Polen för skivning och därefter återvänder till Sverige. Eller Findus norska lax, som filéas och förpackas i Singapore innan den återvänder till Sverige. Icanyheter tror att debatten om ”åksjuka” livsmedel mycket väl kan komma att leda till koldioxidmärkning av maten efter den modell som brittiska Tesco planerar att införa på samtliga 70 000 artiklar i sitt sortiment. Och EU:s beslut på tisdagen om att minska utsläppen i hela unionen med 20 procent kommer i alla händelser att sätta stor press på livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln att vara med och bidra till den minskningen. Jonathan Newton, Stellan Löfving

Svartfiskare får det hett om öronen Fiskare kommer från och med den första maj att bli tvungna att kunna bevisa att de haft tillåtelse att fiska upp den fisk de har i båtarna – annars får de inte lossa den. Denna nya regel har beslutats av samarbetsorganisationen North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), som består av EU, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Ryssland. EU har drivit på i frågan, men regeln kommer att gälla i alla NEAFC:s medlemsländer. På det sättet vill man komma åt det omfattande illegala fisket av bland annat torsk Barents hav, vilket är världens sista stora bestånd av torsk. ”Ofta anländer fisken till hamnar i EU i frusen form. Då är det svårt för hamnarna att fastställa dess ursprung”, säger EU-kommissionens talesperson Mireille Thom, som förklarar att båtarna nu måste kunna visa upp att de har en kvot för den sortens fisk som de ämnar lossa. Jonathan Newton, Bryssel


11

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

EU gör framstöt i Indien Toppchefer på Arla, Valio, Lantmännen Mills och Danish Crown finns med i en stor delegation som på lördag far till Indien för en veckolång försäljningskampanj för europeiska livsmedel. I spetsen för delegationen finns ingen mindre än EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel, som ska träffa flera ministrar i landet för att få in europeiska livsmedel på den stora marknaden på allvar. Ledare för 28 europeiska företag finns med i delegationen, som från söndag till lördag ska lobba hårt för att få den dryga miljarden indier att äta mer europeiska livsmedel. Bland deltagarna finns Arla Foods vice vd Andreas Lundby, Valios Senior Vice President Veijo Meriläinen, Danish Crowns vd Kjeld Johannesen och Lantmännen Mills vd Erik Würtz Knudsen. Men också kommissionären Mariann Fischer Boel finns med under hela veckan, och ska bland annat träffa tre ministrar i Indiens regering samt premiärministern för delstaten Maharashtra. Medverkan på en livsmedelsmässa samt kontakter med indiska företag finns också med på programmet. Hela resan har alltså karaktären av en synnerligen högprofilerad satsning från EU: s sida. Orsaken är att Indien exporterar omkring sex gånger så mycket livsmedel till EU än man importerar, trots att EU är Indiens största handelspartner och trots att landet har en snabbt ökande medelklass med ökad köpkraft. Den senare vill EU sikta på med satsningen. KOMPLEMENTÄRA MARKNADER

”Vi tar i hög grad producenter av högkvalitativa bearbetade livsmedel med oss, och vi ser de båda marknaderna som komplementära med varandra. Med andra ord åker vi inte dit för att på något sätt bjuda under de lokala producenterna, det är mer en fråga om att sälja i ett särskilt marknadssegment, den sortens högkvalitativa europeiska livsmedelsprodukter som vi tror skulle passa mycket bra in i det indiska köket”, sade EU-kommissionens jordbrukstalesman Michael Mann på en pressträff i Bryssel på fredagen. Sådana hökvalitativa livsmedel är exempelvis dem som fått sina ursprungsbeteckningar skyddade, som Parmaskinka och Roquefortost, förklarade han. ”Det är uppenbart att Indien är en stor marknad, och det finns mycket tillväxt i den indiska ekonomin, så jag tror att det här är ett bra tillfälle att ta dit några affärsmän för att försöka hjälpa livsmedels- och jordbruksindustrin på båda sidor”, sade Michael Mann. Satsningen, ”Tasty Europe”, syftar till att följa upp en liknande satsning som Mariann Fischer Boels företrädare Franz Fischler gjorde för några år sedan. Men några konkreta överenskommelser eller förhandlingar kommer Marian Fischer Boel inte att ge sig in i, heter det. Jonathan Newton, Bryssel

EU skaffar veterinär ”insatsstyrka” EU ska inrätta en speciell insatsstyrka med veterinärer, klar att rycka ut och hjälpa till varhelst sjukdomar som fågelinfluensa eller svinpest uppstår. Den nya veterinärstyrkan ska bestå av experter som snabbt ska kunna hjälpa till i ett medlemsland som drabbas av någon allvarlig djursjukdom. Experterna ska hjälpa de nationella myndigheterna med råd och dåd för att få situationen under kontroll, men bara om medlemsstaten själv begär det. EU kommer inte att skicka in experterna på eget initiativ, försäkrar EU-kommissionen. ”Det här är ett sätt att formalisera processer som har funnits under många år”, sade EU-kommissionens talesman Philip Tod när han presenterade saken på tisdagen, och förnekade att styrkan tillkommit exempelvis för att olika allvarliga djursjukdomar blivit allt vanligare. EU får därmed ytterligare en instans som ska verka inom området djurhälsa och livsmedelssäkerhet, förutom livsmedelsmyndigheten EFSA och den Ständiga kommittén för livsmedel och djurhälsa (tidigare mer känd som EU:s Stående veterinärkommitté). Jonathan Newton, Bryssel

HEMLIGHÅLLEN FORSKNING: GMO-POTATIS GER NJURSVULSTER OCH LEVERSKADOR En forskningsrapport som amerikanska Monsanto och ett ryskt universitet har hemlighållit i åtta år, visar att råttor som ätit genmodifierad potatis fick svulster i njurarna och bortfall av leverceller. ”Man kan inte bruka dem som människoföda”, säger en forskare. Läs mer VINSTÖKNING FÖR ICA Ica-koncernen ökade vinsten för helåret 2006 till 2,4 miljarder SEK (1,5). EN dryg tredjedel av ökningen, 367 miljoner, kom från försäljningen av Ica Meny. Försäljningen steg med två procent till 67,4 miljarder SEK. ISLAND ÖPPNAS SOM EXPORTLAND En rad svenska livsmedel kommer från och med månadsskiftet att få exporteras fritt utan tullar och kvoter till Island. Det är innebörden av ett nytt handelsavtal mellan Island och EU. Det enda stora undantaget är potatis och potatisprodukter. COOP NORDEN SPLITTRAS I ÅR Redan i år kommer Coop Norden att genomföra den uppdelning mellan Sverige, Norge och Danmark som tidigare aviserats. Det bekräftar FDB-direktören Paul Mollerup för Børsen, trots att det varit tal om svårigheter att bestämma vad som ska gå vart. Någon närmare tidpunkt har dock inte angetts. UPPSTICKARE I LÖSGODISBRANSCHEN Lösgodisbjässen Karamellkungen får nu konkurrens av tre unga män från Stockholmsförorten Vårby Gård. De bildade för tre år sedan företaget Godisprinsen, som redan nu sysselsätter 50 personer, omsätter över 100 miljoner SEK och har volymer om över 4000 ton. Företaget har tolv procent av marknaden, och siktar på att bli marknadsledande på tio år. EU VILL SATSA PÅ REKLAM FÖR VIN EU vill försöka förmå européerna att dricka mer europeiskt vin, för att komma tillrätta med det stora överskottet som EU idag tvingas köpa upp. EU-kommissionen vill lägga ner olönsam vinproduktion samt försöka förmå européerna att välja europeiskt vin istället för exempelvis sydafrikanskt eller australiskt, medan EU-parlamentet vill gå ett steg längre och framhålla vinets hälsofrämjande egenskaper, uppger SVT: s Rapport.


Returadress: Foodwire AB Box 1011 444 26 Stenungsund

4.2007 • TORSDAG 8 MARS

Trendigt bär i blåsväder

…KFC TAR PÅVEN TILL HJÄLP Snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken tar nu till ett nytt knep för att locka kunder: Man har bett påven välsigna den nya fiskburgaren KFC Fish Snacker. Det hela låter som ett desperat reklamtrick, men från Salts teologiska redaktion kommer invändningen att det kan finnas en annan tanke bakom: Kanske hoppas KFC att den helige fadern i Rom ska upprepa Jesu mirakel. Ni minns väl? Fem bröd och två fiskar, tusentals människor. När Jesus välsignat de fem bröden och de två fiskarna åt alla så mycket de orkade, och när de ätit klart samlade lärjungarna in flera korgar fulla med överbliven mat. Det är förstås rena drömmen för ett företag som Kentucky Fried, som nu alltså tyr sig till en helt annan figur än den gamle ikonen överste Sanders för att hålla säljet uppe. ”Påven är ju trots allt enligt katolsk teologi Jesu ställföreträdare på jorden”, förklarar vår in house-pastor tålmodigt. Och vi som trodde att allt handlade om att sälja burgare. Förblindade av Mammon, det är vad vi är. Och vad påven svarat har vi ingen aning om.

sist i salt

Psst! Har du hört att...

I Sverige klassas den som giftig, men i Kina har den ätits i 5 000 år och nu har den blivit senaste inneingrediensen bland de kända och vackra – men hotas av att slängas ut från hyllorna, just som den på allvar är på väg att slå igenom i den vanliga dagligvaruhandeln. Med jämna mellanrum sprider sig inte bara nya dieter eller bantningsmetoder, utan även trendmat, i kändisvärlden - och sipprar så småningom ner till oss vanliga dödliga. Det senaste i den vägen är russinstora, röda bär som kallas Goji Berries eller Wolfberries, som äts i torkat skick, antingen som snacks eller som ingrediens, till exempel i bakverk eller strödda över müsli. Goji-bären är fullspäckade med antioxidanter och vitaminer (bland annat 500 gånger mer C-vitaminer än apelsiner), och anses av vissa vara de mest hälsosamma bären på jorden. En del har också noterat icke helt oönskade bieffekter av sådan art som renderat bären smeknamnet ”naturlig Viagra”. Det är dock inte därför som växten har fått sitt svenska namn, bocktörne: den räknas som giftig i Sverige, på samma sätt som belladonna, och den som fått i sig bären rekommenderas att kontakta Giftinformationscentralen. GENOMBROTT I MEDIA

I Kina har bären däremot ätits i 5 000 år, men var till helt nyligen mer eller mindre okända i västvärlden. Men så skedde det som så ofta i dagens

Farligt, eller nyttigt? Därom tvista de lärde. Man knappast någon lär förneka att goji-bäret är vackert.

mediedominerade värld, att de fick sitt genombrott över en natt, naturligtvis med TV:s och kändisvärldens hjälp. Först ut att tala sig varm för Goji-bären var Gillian McKeith, en New Age-guru med flera kontroversiella men uppmärksammade TV-program på temat Du är vad du äter. Därefter följde ikoner som Madonna och Kate Moss, och följaktligen hamnade bären så småningom hos dagligvarukedjor som brittiska Tesco. Men då blev det fart på myndigheterna. EU:s regler säger nämligen att nya livsmedel måste testas innan de får säljas, för att visa att de inte är skadliga, att förpackningarna inte är vilseledande, och att de inte har sämre näringsvärde än andra livsmedel som de kan tänkas ersätta. Undantaget är om man kan bevisa att de har ätits regelbundet inom EU före 15 maj 1997.

se till att bären tas bort från marknaden, bekräftar EUkommissionen för Foodwire, och sedan kan de tillåtas igen först när de har genomgått hela godkännandeproceduren. Det är fel att bären säljs där nu, säger kommissionen. EXILKINESER

Så nu är det den brittiska livsmedelsmyndigheten FSA som fått hela saken i knät, och som nu försöker hitta bevis för att bären har ätits de senaste tio åren. Saken kompliceras ytterligare av att de två ledande kinesiska importörerna som sålt bären till exilkineser i Storbritannien bara sparar sina papper i sju år, skriver The Times. Därför har FSA frågat runt bland livsmedelsföretag, dagligvaruhandlare och även andra EU-länder om de inte kan påminna sig Goji-bärätande före 1997, men än så länge har det inte gett något resultat.

EU: BÄREN MÅSTE BORT

Storbritannien måste därför

Jonathan Newton, Bryssel

salt4-2007  

Det talas mycket om han- delns makt i dessa dagar. Brödet är ett utmärkt exempel. Scans planer på ett nytt nöt- slakteri i södra Sverige lä...

salt4-2007  

Det talas mycket om han- delns makt i dessa dagar. Brödet är ett utmärkt exempel. Scans planer på ett nytt nöt- slakteri i södra Sverige lä...

Advertisement