Page 1

35.2005 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Abonnemang: Mediaservice AB, 044-10 10 22, pren@salt.se Box 1011, 444 26 Stenungsund • Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansvarig utgivare Jonathan Newton, utrikesreporter • Lars Josephsen, reporter Danmark För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.se Lösenord till www.foodwire.se: blue

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 28 november 2005 •

Swedish Pärsons greppet alla väntat på Swedish Meats har tecknat avtal om förvärv av SLP Pärsons. Affären kommer som en stor överraskning, men utgör ändå set genomgrpande strukturgrepp som många i branschen väntat på. Samgåendet kommer på sikt att leda till stora förändringar i den svenska köttindustrin.

flera av dessa anläggningar med största säkerhet att stängas, samtidigt som andra kan komma att byggas ut. GENOMBROTT

För Swedish Meats koncernchef innebär affären att han kan lämna sin post vid årsskiftet med flaggan i topp. Förvärvet av SLP Pärsons är en verklig fjäder i hatten. Samtidigt lämnar han den svåra biten till andra, nämligen att ombesörja att förvärvet verkligen blir så lyckosamt som de inblandade hoppas. Sannolikt är det också så att inte bara de direkt berörda välkomnar förvärvet. Även för konkurrenterna kommer sammanslagningen av två av de ledande företagen i branschen att kunna få gynnsamma effekter, då den besvärande överkapaciteten i svensk slaktindustri på sikt får en möjlighet att

reduceras rejält. För även om det nu inledningsvis sägs att inga personalförändringar ska genomföras, måste detta ske i förlängningen. Swedish Meats får genom köpet ytterligare flera effektiva och storskaliga anläggningar i södra Sverige, där bolaget redan sitter tungt. SLP Pärsons har ett slakteri och en förädlingsanläggning i Helsingborg, och dessutom anläggningar i Halmstad och Strövelstorp utanför Ängelholm. Swedish Meats, å sin sida, har anläggningar i Kristianstad, Kävlinge och Malmö. I en framtida struktur kommer

salts syn på saken

sist i salt

sidan 2

sidan 8

Köttaffär

Arla hinner före Christer

Swedish Meats styrelseordförande Sören Kvantenå kallar affären för ett genombrott och tror att den kommer att följas av fler samgåenden och uppköp. “Swedish Meats har genomfört omfattande kostnadsbesparingar under ett antal år, men för att ytterligare öka den efterlängtade industrieffektiviteten har vi om och om igen påpekat vikten av att sammanslagningar och förvärv måste ske. Nu har vi äntligen fått ett genombrott som hela branschen och därmed svenska bönder kommer att få stor nytta av. Förhoppningsvis leder detta också till ytterligare intresse för vidare konsolidering av branschen”, säger han i en kommentar. SLP Pärsons koncernchef Jan-Peter Pärson, som på senare år blivit något av svensk

EU:s sockerreform i hamn Efter en slutförhandlingsrunda om tre långa dagar har EUs jordbruksministrar enats om att halshugga det nuvarande systemet för subsidier till sockerindustrin. Men en tredjedel av sockerodlarna inom unionen kommer att få se sig om efter nya arbeten, och det blir extra kärvt på Öland och Gotland. Det garanterade minimipriset ska under fyra år sänkas med 36 procent. Därmed kommer kostnaderna för sockerprodukter att bli 730 miljoner SEK lägre per år bara i Sverige, när reformen är fullt genomförd. Beslutet var nödtvunget eftersom WTO dömt ut den nuvarande ordningen med att EU garanterar odlarna ett garanterat lägsta pris som är så högt att det blir lönsamt med överproduktion, som i sin tur dumpats på världsmarknaden, där andra producentländer haft svårt att konkurrera med EU-sockret. Samtidigt har konsumenterna inom EU fått betala tre gånger så mycket för sockerprodukter som de annars skulle fått göra. En tredjedel av EU:s sockerodlare kommer nu att slås ut. Därför beslöt ministrarna också att bevilja en kompensation för uteblivna inkomster till de som ösnakr ställa om. Odlarna på Öland och Gotland drabbas hårdare av reformen, eftersom de har högre transportkostnader till sockerbruken i Skåne. De kompenseras därför med extra stöd från en särskild fond. Jonathan Newton


2

35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER

salts syn på saken

Köttaffär Så blev det en ordentlig storaffär till slut i den svenska köttbranschen. Men den som tror att samgåendet mellan SLP och Swedish Meats innebär någon slags slutpunkt, den tror fel. Precis som i flera andra branscher, så kommer volymjakten att fortsätta. En sådan bransch är mejeriindustrin, och härifrån hämtas Swedish Meats nästa vd Åke Modig. Han får ansvaret för att sy ihop Swedish Meats och Pärsons, men kommer sannolikt att överlåta mycket av det fotarbetet till andra. Själv kommer Åke Modig att fortsätta med sin specialitet, nämligen att finna ytterligare partners att diskutera straukturaffärer med. Det som vi halvt på skämt nu kallar ”Swedish Pärsons”, kan i framtiden mycket väl bli ”Danish Pärsons”, ”Swedish Gilde” eller något dylikt. Spiralen kommer att fortsätta uppåt, men samtidigt spirar underjordiska rörelser som väntar på att få slå mynt av konsumenternas kluvna preferenser, där Euroshopperkorv ligger bredvid Västerbottensost och smörig italiensk glass från Lejonet och Björnen i kundkorgen. De stora blir större, och nya små kommer till. Svårast blir det som alltid för de mitt emellan. Svårt att argumentera för det pris man behöver ta ut, svårt att konkurrera med giganternas storskaliga maskineri. Förmodligen är det detta som Jan-Peter Pärson och Håkan Alqvist insett.

Stellan Löfving Chefredaktör

forts fr sid 1: Swedish Pärsons… köttindustris “golden boy” med sina framgångar med Tunna skivor-konceptet, ser också andra fördelar med affären: “Tillsammans med Swedish Meats får vi bättre möjligheter att stärka varumärket Pärsons, vilket är till fördel för både våra leverantörer och kunder. Synergieffekterna vi ser framför oss kommer att ytterligare förstärka vår konkurrenssituation och vi får därmed också lättare att möta den allt tuffare internationella konkurrensen som vi just nu upplever”, säger han. ÖKAD FÖRÄDLING

Varumärket Pärsons ska vida-

reutvecklas, och är samtidigt nyckeln till en viktig faktor för Swedish Meats: en rejäl ökning av förädlingsgraden. Nu når man upp till 45 procent. Fortfarande ingen enormt hög siffra, men av en oerhörd betydelse för det kooperativa företaget, som har ett åtagande att ge högsta möjliga avkastning på den råvara medlemmarna levererar. “Vi har tidigare genomfört ett antal mindre förvärv i branschen, etablerat produktion i Polen och dragit ned våra kostnader rejält. Allt för att skapa en kostnadseffektiv bas som ger oss men också branschen en möjlighet att möta den inter-

nationella konkurrensen. Vi har samtidigt varit helt öppna med att en omstrukturering av kött- och charkindustrin också är nödvändig. Äntligen har vi funnit en ”partner” i SLP Pärsons som ger oss stora möjligheter till att effektivisera vår industri och därmed stärka betalningsförmågan till svenska slaktdjursproducenter. Vi har stor respekt för nuvarande ägarna till SLP Pärsons och deras medarbetare. Därför för har vi försäkrat oss om att få ta del av deras erfarenhet och kunskap framöver”, säger Swedish Meats koncernchef Peter Rasztar. Stellan Löfving

Konkurrensverket nålsöga för Swedish Pärsons Innan Swedish Meats kan överta SLP Pärsons, måste Konkurrensverket ge sitt godkännande. En tanke som varit omöjlig för några år sedan, men som nu kan bli verklighet tack vare trycket från utlandet och handeln.

redan på plats, men även mer långväga aktörer, som tysk-holländska Vion, jobbar sig in.

Det som talar mot att Konkurrensverket skulle godkänna affären är att frågan om konkurrens i livsmedelssektorn blivit synnerligen känslig, rent politiskt, på senare år. Det talas vitt och brett om höga svenska

matpriser, påståenden som bygger på antaganden och bakgrundsfakta av högst varierande kvalitet. Realiteten är dock numera att svenska köttföretag verkar i en stenhård internationell och nationell konkurrens. Importen av kött ökar stadigt, samtidigt som detaljhandelskedjorna stärkt sitt inflytande avsevärt. Icas gigantiska paketeringsanläggning i Västerås är ett tecken på detta, ett annat är en stadig ström av utländska aktörer som etablerar sig i Sverige. Danish Crown, Tican och Atria är

SNELLMAN BLIR HELÄGARE TILL GEFLE ÅNGKÖK Finska köttföretaget Snellman blir helägare till färdigmatsbolaget Gefle Ångkök. Snellman har sedan 2004 år ägt 40 procent av bolaget och övertar nu resten. Vd Håkan Snellman säger till Jakobstads Tidning att han hoppas att förvärvet även ska öppna en dörr till den norska marknaden. Gefle Ångkök omsätter 33 miljoner SEK och säljer kyld färdigmat, smörgåsar och sallader.

TJUVSTART FÖR HURRY CURRY På onsdagseftermiddagen visades den första av butikskedjan Indiskas tesalonger Hurry Curry upp för pressen. Enligt Dagens Handel hade inte målarfärgen torkat ordentligt, men Hurry Curry-chefen Lotta Voltaire och Indiskas vd Anders Thambert bjöd ändå på te och smörgåsar med indiskt stuk. Anders Thambert uttryckte under visningen sin förhoppning om att konceptet ska spridas över Sverige och Europa.

SARDUS SATSAR PÅ FÄRDIGMAT Sardus division Lätta Måltider inleder en satsning på färdiga måltider för service- och daglivaruhandeln. Enligt Quo Vadis hoppas bolaget kunna samarbeta med handeln om att utveckla det så kallade “korta kundvarvet” i butik och konkurrera med traditionell snabbmat. Produkterna kommer att säljas både under kedjornas egna märken och under Sardus eget märke Allerto.

TVEKSAMT

Det är därför högst tveksamt om Konkurrensverket kan göra gällande att Swedish Meats köp av SLP Pärsons kommer att försämra konkurrensen. Möjligen finns det enskilda produktavsnitt där det nya bolaget blir dominerande, och en tänkbar utveckling är att verket ålägger bolagen att avyttra någon del av sin verksamhet. Stellan Löfving


35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER

3

Åhus Glass - made in Finland Glassproduktionen för varumärket Åhus Glass flyttas från Åhus till Finland och Litauen, skriver Kristianstadsbladet. I fabriken i Åhus ska man istället tillverka sojaglass. Sojaglassen hamnade i finska Ingmans ägo när bolaget köpte Raisios verksamhet i Carlshamn Mejeri, och slog samman denna med dotterbolaget Åhus Glass. I Sverige säljs glassen under märket Tofuline, medan den i Storbritannien säljs under namnet Swedish Glace. Exporten till Storbritannien går också riktigt bra. ”Vi har haft en otrolig utveckling där. Vi har ökat volymerna 20 procent i år, och vi närmar oss två miljoner liter för året. Det är betydligt mer i England än i Sverige, här räknar vi med cirka 1,3 miljoner liter”, säger Ingemar Folkeson, vd för Ingman glass i Åhus, till Kristianstads-

bladet. Den växande försäljningen gör att man på sikt planerar att koncentrera sig på sojaglass i Åhus. ”Vi ser att vi växer, det är något vi vill satsa på och koncentrera oss på här i Åhus. Vi kommer faktiskt att konvertera fabriken till att bara köra den här typen av produkter i anläggningen, troligen efter nästa sommarsäsong”, säger Ingemar Folkesson till tidningen.

Storbritannien. Men nya marknader hägrar, och nu siktar Ingman på de riktigt stora glassmarknaderna, som Frankrike, Tyskland och Spanien. Även här vill bolaget ha in sin mjölkfria glass. Specialiseringen i Åhus kommer att innebära att Ingman blir ensam med en helt mjölkfri glassfabrik. Detta, i kombination med ett hyggligt varumärke och lång erfarenhet, gör att koncernen tror sig ha ett försprång i den här nischen. KOSTNADER

SMAKEN PÅVERKAS INTE

Då försvinner produktionen av glass under varumärket Åhus Glass till koncernens två andra fabriker i Finland och Litauen. Men Folkesson bedyrar att detta inte kommer att påverka smaken på glassen. Samma recept kommer att användas, och tillverkningsanläggningarna är snarlika. Idag säljs sojaglassen i Sverige, Norge, Danmark och

Åhusfabriken specialiseras på sojaglass

Men specialiseringen är förstås också ett sätt att bli mer kostnadseffektiv. ”Det vill till att vi skär i kostnader, för Ica och Coop vill inte höra talas om prisökningar, utan bara om hur mycket vi kan sänka. Då måste vi anpassa oss och bli effektivare. Därför ser vi också över var i koncernen vi kör våra produkter och får lägst kostnader, samt specialiserar de olika anläggningarna”, säger Ingemar Folkesson till Kristianstadsbladet. Stellan Löfving

Norska Posten köper Frigoscandia Distribution Termotransportören Frigoscandia Distribution byter ägare igen. Bolaget köptes ut 2002 av företagsledningen, tillsammans med investmentfonden Triton. Nu blir norska Posten ägare till bolaget, som kommer att fortsätta som en självständig enhet. Företagsledningen och Triton köpte loss den nordiska verksamheten i Frigoscandia Distribution från den tidigare ägaren Prologis 2002. Prologis hade då ägt bolaget sedan 1998. Nu blir Frigoscandia Distribution en självständig enhet i norska Posten. “Köpet av Frigoscandia är ett

led i Postens offensiva satsning mot att erbjuda heltäckande nordiska lösningar till våra kunder. Posten möter ökad konkurrens på många områden, och det här uppköpet kommer att stärka oss också på hemmamarknaden. Frigoscandia blir ett viktigt tillskott till Postens logistikverksamhet, och gör att Posten får en stark position på en marknad som är i kraftig tillväxt och som kräver framtidsinriktade lösningar”, säger Klaus-Anders Nysteen, ställföreträdande koncernchef i Posten Norge AS. ORDFÖRANDE

Ny styrelseordförande i Frigoscandia Distribution blir Arne

Bjørndahl, koncerndirektör i Posten Norge. Frigoscandias koncernchef Lars Adgård kvarstår på sin post. “Frigoscandia har nu fått en industriell ägare som kan vidareutveckla bolaget. Vi ser spännande utvecklingsmöjligheter för den termoverksamhet som Posten bygger upp. Frigoscandia kommer att komplettera Postens termoverksamhet på så sätt att vi nu blir den största aktören på termomarknaden i Norden”; säger Lars Adgård. Frigoscandia startades 1950. Bolaget har cirka tusen anställda och en omsättning på drygt två miljarder SEK. Stellan Löfving

SAFEWAY FÖRSVINNER DENNA VECKA Varumärket Safeway försvinner i Storbritannien denna vecka då den nya ägaren av dagligvarukedjan, Morrisons, blir klar med att göra om Safewayaffärerna till Morrisons-affärer. Därmed sätts punkt för den långdragna och heta uppköpsprocess som kedjan utsattes för, liksom kedjans 43 år på den brittiska marknaden. HEINZ SKA PUSHA FÖR KETCHUP Heinz planerar en ny försäljningsoffensiv för att öka försäljningen av ketchup i USA. Där har försäljningen gått trögt, ständigt hotad av egenmärkesvaror. Heinz vill inte ge närmare detaljer om kampanjen, men säger till AP att man hoppas kunna lära folk att använda ketchup på fler olika sorters mat. MUTMISSTÄNKT LEVERANTÖR I FOKUS IGEN Norska vinleverantören Ekjord, som stod i centrum av den mindre muthärva som drabbade Vinmonopolet tidigare i år, är än en gång i blåsväder. Nu misstänks företaget för att ha sålt alkohol utan kvitto, mot kontantbetalning. Det skriver Dagens Næringsliv. GALBANI TILL SALU Italienska delikatessbolaget Galbani har satts till försäljning av det equitybolag som nu äger koncernen. I Sverige är Galbani mest känt för sin mozzarella, som säljs av Arla Foods, men företaget tillverkar även charkprodukter. Enligt Wall Street Journal väntas företaget betinga ett värde på cirka två miljarder EUR. MARIANNES FARM FÅR UTVECKLINGSSTIPENDIUM Morotsbolaget Mariannes Farm i skånska Strövelstorp har tilldelats Skånes Livsmedelsakademis utvecklingsstipendium på 50 000 SEK. Företaget får priset för att man lyckats förvandla moroten från en basvara till ett “efterfrågat alternativ”, fortsätt >>


35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER

4 både i butiker och hos snabbmatskedjorna. ETIKETTNOJA TÖMMER FINSKA BUTIKER PÅ PEPSI MAX En reklamkampanj där Pepsis finska licenstagare Hartwall erbjuder varor, bland annat datorer och MP3-spelare, i utbyte mot etiketter från 1,5liters Pepsi Max-flaskor, har fått oväntade effekter. Enligt Helsingin Sanomat har ett antal privatpersoner, främst datastudenter, slagit sig på att köpa stora kvantiteter Pepsi Max, för att sedan ånga bort flaskans etikett och därefter sälja flaskan billigt. Vissa butiker i Helsingfors-området har periodvis tömts helt på Pepsi Max. Hartwall planerar dock inte att stoppa kampanjen i nuläget. EU VILL SPRIDA SOCKERREFORMERNA EU föreslår nu att den planerade reformen av sockerpolitiken ska spridas ut över fyra år, så att den 39-procentiga minskningen av det garanterade minimipriset genomförs successivt. Det skriver Het Financieele Dagblad och De Volkskrant. MINSKANDE VINST FÖR HEINZ Heinz minskade vinsten för första halvåret till 361,1 miljoner USD (393,8). Försäljningen steg dock till 4,45 miljarder USD (4,20). CARREFOUR OCH TESCO BYTER AFFÄRER Dagligvarubjässen Carrefour har fått konkurrensmyndigheternas klartecken att överta Tescos 15 affärer i Taiwan. I utbyte får Tesco Carrefours affärer i Tjeckien och Slovakien, men det måste EU först godkänna, skriver Lebensmittel Zeitung. GO NUTS - KRAFTS STÖRSTA KAMPANJ I ÅR I dagarna inleder Kraft Foods sin största kampanj för i år, skriver Dagens Media. Kampanjen ska placera den nya fortsätt >>

Den svenska exportsatsningen i Ungern tidigare i år blev en stor framgång. Det anser de företag och organisationer som var inblandade. På tisdagen träffades en grupp i Karlstad för att smida planer om hur satsningen kan följas upp. Resultatet kan bli ett helt nytt koncept för främjande av svensk livsmedelsexport. De flesta inblandade tycks väldigt entusiastiska över satsningen i Budapest, där svenska varor exponerades under två veckor i sex av butikskedjan Matchs butiker. Både från Exportrådet, Jordbruksdepartementet och de inblandade företagen hörs lovord, men även från ungersk sida har satsningen fått positiv feedback. “Responsen från Match har varit oerhört positiv”, säger Marcus Landelin från Exportrådets kontor i Budapest. Mest entusiastisk av alla är kanske Urban Hellberg, exportchef på Löfbergs Lila International AB. Han har agerat lite inofficiell motor och från hans företag har nu tagits initiativ till en rejäl uppföljning. “Jag tyckte det kändes så himla bra, det här. Samtidigt så vet vi alla att det kommer en grå vardag, och det är nu arbetet börjar. Vi måste förvalta det här och göra något av det. Det är en planta som satts i jorden, nu är det upp till oss att se till att den slår rot.”

Så ska Ungern beseg En av storsäljarna i den svenska fikakampanjen i Budapest var Löfbergs Lilas 250grams mjukpåse med Colombiakaffe. Ett faktum som förvånade exportchefen Urban Hellberg: ”Den här förpackningen förknippas med lågpris, och är praktiskt taget död på den här marknaden. Ändå sålde den så bra, det måste bero på att hela inramningen andades kvalitet.”

På tisdagen samlades så en grupp med representanter från de medverkande företagen

samt från Livsmedelsföretagen LI, Exportrådet, LRF och Jordbruksdepartmentet. Under eftermiddagen presenterades utfallet av Sverigekampanjen i Match-kedjan, men gruppen diskuterade också möjliga vägar framåt. Det mesta tyder på att resultatet av diskussionerna blir ett nytt koncept, en unik satsning för svensk livsmedelsexport.

Planen är att inrätta ett slags exportkontor i Budapest, vilket skulle drivas av en grupp företag i nära samarbete med Exportrådet. Härifrån skulle en anställd försäljningschef få ansvar för att på plats bearbeta distributörer och kedjor för att få in de medverkande företagens produkter i ungerska butiker. Genom exportkontoret kan det även bli

KLS VILL HA FINSKA GRISAR Även KLS ansöker nu om tillstånd att importera smågrisar från Finland, skriver Lantbruk. Kontakter har tagits i Finland, men det är en en bit kvar att gå innan man kan ta beslut. Bakgrunden är den rådande bristen på smågrisar i Sverige.

MARINE HARVEST TILL BÖRSEN Nutreco och Stolt-Nielsen ska lansera sitt nya laxföretag Marine Harvest, som bildades efter att bolagen förra året beslutat slå samman sina fiskverksamheter, på Oslobörsen under första halvan nästa år.

MISSTÄNKT NEWCASTLE IGEN Ytterligare en gård i Östergötland har spärrats efter misstankar om de extremt smittsamma newcastle-sjukan. 40 000 värphöns har avlivats, prover har tagits och svar väntas från Storbritannien inom ett par veckor, enligt Jordbruksverket.

VÄGAR FRAMÅT

Nytt, unikt koncept i startgroparna


35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER

gras med svensk mat aktuellt med samarbete kring logistik och andra aspekter. Kampanjen i Matchkedjans butiker har handlat om exponering och provsmakning av en rad produkter, och ett bärande tema har varit den svenska fikatraditionen. Bland de deltagande företagen finns, förutom Löfbergs Lila, bland andra Annas Pepparkakor, Hägges Finbageri och Karamellpojkarna. KRUSBÄRSSYLT

Ett annat företag som deltagit och haft stor framgång är halländska Hafi, som tillverkar saft och sylt. Företaget säljer inga konsumentprodukter på den svenska marknaden, utan är primärt leverantör av insatsvaror till industrin. Men man säljer konsumentförpackad sylt på export till bland annat Ikea, och fanns med i Matchbutikerna med flera syltprodukter. En av produkterna, en krusbärssylt, var tillsammans med Findus köttbullar en av de bäst sålda produkterna under Sverigeveckorna. Andra produkter som sålde bra var ett colombiakaffe från Löfbergs Lila och en gåvoförpackning från Wasabröd. Räknat per företag hade Abba Seafood, Annas Pepparkakor, Findus, Milko, Hafi och Druvan den högsta försäljningen. Det företag som hamnade längst ned i försäljningsstatistiken från Match var häpnadsväckande nog den svenska exportikonen Absolut Vodka, ett faktum som noterades med skepsis från Exportrådet. PROBI HOPPAS MYCKET PÅ DANONE Danone kommer inom kort att lansera en produkt med Probis bakterie. Probi kan också komma att låta Danone ta över licensen för den brittiska marknaden, vilken återlämnades av Skånemejerier tidigare i år.

“Det måste ha hänt något där”, konstaterar Joakim Bergman från Exportrådet. GODA KONTAKTER

Sammantaget är dock alltså utfallet mycket gott. Många goda kontakter har knutits med ungerska distributörer och med Matchkedjan. Och nu råder stor enighet om att gå vidare med en mer konkret satsning. “Vi måste smida medan järnet är varmt”, konstaterar Urban Hellberg på Löfbergs Lila. Exportrådets projekt Food From Sweden är berett att ställa upp med delfinansiering och de deltagande företagen är beredda att ta de investeringar som krävs för att komma igång. På sikt hägrar listning hos Match eller andra ungerska kedjor - en ynnest som tyvärr inte kommer gratis. Precis som på många andra marknader kräver kedjorna en avgift för att ta in en produkt i sortimentet, och den avgiften kan uppgå till motsvarande flera hundra tusen kronor.

5 står i begrepp att etablera ett liknande koncept. Innan de svenska livsmedelsföretagen går vidare med skapandet av ett “House of Swedish Brands”, som det inofficiella arbetsnamnet lyder, kommer man dock att invänta en första respons från Match. Detta hoppas man kunna få inom en treveckorsperiod, men redan på onsdagen kommer Joakim Bergman och Marcus Landelius, som drivit projektet på plats för svenska Exportrådets räkning, att delta i en informell middag, dit man inbjudits av Match. Något som man tolkar positivt. “Hade de inte gillat de vi gjorde, hade de förmodligen inte bjudit in oss”, konstaterar Marcus Landelius. Han ser stora möjligheter på den ungerska marknaden, men konstaterar att en fysisk närvaro är av nöden.

Samarbete om exportkontor i Budapest

HOUSE OF BRANDS

Att starta ett eget exportkontor på den ungerska marknaden vore ett nytt och mycket konkret grepp för att främja den svenska livsmedelsexporten. Som förebild finns en satsning på den polska marknaden, där fyra miljöteknikföretag nu UGGLARPS HÖJER GRISPRISET Slakteriföretaget Ugglarps höjer avräkningspriset för slaktsvin med en SEK på måndag för att locka nya leverantörer. Befintliga leverantörer får dock sitt kontraktstillägg sänkt, vilket gör att de får lite eller ingen merbetalning, skriver @-gris.

LAGRET

Under den svenska kampanjen tillbringade han själv åtskilliga timmar med att besöka butikerna, puffa för bättre exponering, prata med butikschefer och helt enkelt se till att varorna fanns där de skulle. Framgången hänger på små detaljer, och en bortglömd pall i ett hörn på lagret kan lätt innebära att försäljningen av en viss vara helt uteblir. Något som måste kontrolleras på plats, och inte kan skötas via mejl och telefon. Stellan Löfving

AXFOOD SÅLDE REKORDMYCKET UNDER RAMADAN Axfoods etniska sortiment Världens Mat sålde för 4,9 miljoner SEK på Willys under den muslimska fastemånaden Ramadan. Det är en ökning med 63 procent mot ifjol, och nytt rekord.

snacksprodukten Go Nuts på allvar i svenskarnas medvetande. Kampanjen kommer att gå i TV, fackpress och butik. PÅGEN LOBBAR FÖR BÄTTRE INNEHÅLLSDEKLARATION Bageriföretaget Pågen kräver nu tydligare regler kring märkning på brödet i svenska butiker. Bakgrunden är uppmärksamheten kring så kallade transfetter som slagits upp stort i media under 2005. Pågen garanterar att alla företagets bröd är fria från transfetter, men på grund av de nuvarande märkningsreglerna tycker företaget att man fortfarande inte får fram detta tillräckligt tydligt i ingrediensförteckningen. Detta beror i sin tur på deklarationen “delvis härdat vegetabiliskt fett”, som kan användas för två olika sätt att behandla fettråvaran. SWEDISH MEATS BYGGER EGEN DISTRIBUTIONSANLÄGGNING Swedish Meats överväger att investera närmare en halv miljard SEK i en distributionsanläggning i Linköping, skriver Lantbruk. Anläggningen kan komma att drivas på egen hand eller i samarbete med transportörer eller andra livsmedelsföretag. MER LÄTT ATT LAGA FRÅN SCAN Scan utökar sortimentet Lätt att Laga med en ny produkt, kebabkryddad pigghamskinka. Dessutom lanseras nya förpackningsstorlekar. KLART FÖR HAKONS BÖRSNOTERING Icas ägarbolag Hakon Invest är nu klart för notering på Stockholmsbörsens O-lista. I samband med noteringen kommer 13 miljoner aktier att säljas till ett pris på mellan 68 och 77 SEK. De aktier som bjuds ut motsvarar cirka åtta procent av bolaget. TINE AVVISAR KONKURRANSETILSYNETS ANKLAGELSER Norska Tine avvisar Konkurransetilsynets anklagelser fortsätt >>


35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER

6 om att bolaget missbrukat sin dominerande ställning. Tine menar att myndigheten feltolkat lagstiftning, och att mycket av bevismaterialet tagits ur sitt sammanhang. Konkurrenten Synnøve Finden säger sig vara “chockerat” över Tines inställning. SYSTEMBOLAGET I LOBBYKAMPANJ MOT BARROSO Svenska Systembolaget tar nu till helt nya grepp i opinionsbildningen. Bolaget lanserar idag, tisdag, en webbplats där man vänder sig direkt till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Syftet är att uppmärksamma Barroso på alkoholkonsumtionen i EU, och det faktum att 600 000 européer dör varje år på grund av alkoholrelaterade problem och skador. Webbplatsen finns på adressen http://www. DearMrB.se FÄRRE HOLLÄNDSKA POTÄTER Potatisskörden i Nederländerna sjunker i år, och exporten likaså. Den totala andelen matpotatis minskar i år med nästan 15 procent och för bearbetning med åtta procent, medan exporten beräknas sjunka till 207 000 ton. Exporten blir därmed 5500 ton mindre än förra året och omkring en tiondel lägre än de senaste fyra årens genomsnitt. Det skriver Aardappelinfo. EDEKA DRAR SIG UR TJECKIEN Tyska dagligvarukedjan Edeka ska dra sig ur Tjeckien eftersom man inte rått på den tuffa konkurrensen i landet, rapporterar nyhetsbyrån APA. Det har även florerat rykten om att man skulle lämna Österrike, men det förnekar Edeka bestämt att man ska. ENERGI FRÅN COCA-COLA Coca-Cola kommer nästa år lansera tre nya energidrycker i landet: Advance, en ny variant av Full Throttle som ska heta Full Throttle Fury, samt Tab Energy som kommer att rikta sig speciellt till kvinnor.

Vin & Sprit förlorade fejd med fransk vinbonde Vin & Sprits varumärkesstrid med den franske vinbonden Jean-Michel Beille slutade med nederlag i första instans. Enligt TT är det därmed fritt fram för Beille att fortsätta sälja sitt vin Tinto Absoluto. Men Vin & Sprit har inte bestämt om man ska driva striden vidare. Vin & Sprits hårda nypor när det gäller vården av varumärket Absolut är omvittnad. Genom åren har företaget stämt alla som försökt sig på att använda namn som liknar Absolut, vare sig det gällt sprit eller helt andra produkter. Det mest långväga exemplet är sannolikt företaget Absolut Beach, en australisk producent av baddräkter som under 2001 tvingades i konkurs efter att man förlorat en varumärkesstrid mot Vin & Sprit.

Striden har förts på många fronter, och tidigare i år drog den alltså in i Frankrike när Vin & Sprit stämde den franske vinbonden Jean-Michel Beille för tilltaget att lansera ett rödvin med namnet Tinto Absoluto. KOOPERATIV

Monsieur Beille har tagit över gården av sina föräldrar, och enligt TT började han med att sälja sitt vin till byns kooperativ som gården alltid gjort. Men viljan fanns att göra något mer, och därför beslutade Beille att lansera ett eget vin på flaska. Gården ligger i Cabestany i franska Katalonien, och därför fick vinet det katalanskklingande namnet “Tinto Absoluto”, Absolut Rött. Namnet uppskattades dock som sagt inte av svenska Vin & Sprit, som skickade in sina

jurister. ”Det var mitt i vinskörden som beskedet kom. Jag trodde först det var ett skämt, men när jag såg det hundra sidor långa brevet från Vin & Sprits advokater slutade jag skratta”, säger 30-årige Jean-Michel Beille till TT. Han bedyrar att han aldrig hade för avsikt att åka snålskjuts på det svenska exportlokomotivet, och säger sig inte kunna begripa varför någon skulle ta fel på en flaska rödvin och en flaska vodka. ”Jag tänkte inte alls på Absolut Vodka”, säger han. Han har nu fått rätt av franska patentverket som godkänt hans ansökan om registrering av varumärke. Men striden behöver inte vara över för det. Vin & Sprit har inte beslutat om man ska överklaga. Stellan Löfving

Danmark kovänder om berikning av maten? Danska experter har nu kommit fram till det som länge varit känt i andra länder, nämligen att vitaminberikning av vissa livsmedel som exempelvis mjölk kan vara nödvändig. Mindre än tio procent av den danska befolkningen får i sig tillräckligt med Dvitamin. De experter som forskat kring saken för Danmarks Fødevareforskning slår nu fast att brist på D-vitamin kan orsaka benskörhet och olika typer av cancer. Lösningen kan vara tillsättning av D-vitaminer i livsmedel som exempelvis mjölk, skriver Mejeriforeningen. I föreningen, såväl som hos Arla Foods, är man inte ovilliga

att berika mjölken. Men man väljer att invänta rekommendationer från relevanta myndigheter. Idag tillsätter samtliga dessa länder D-vitamin i mjölken: Belgien, Finland, Grekland, Holland, Island, Norge, Storbritannien, Sverige, Österrike, Kanada och USA. Nyligen ställde Mejeriforeningen följande fråga genom Instant Answer: ”Många danskar lider brist på olika vitaminer och mineraler - bland

annat får 90 procent för lite Dvitamin. Skulle du, mot bakgrund av detta, välja en mjölk som berikats med D-vitamin istället för vanlig mjölk?” 1213 personer fick frågan, och 22,5 procent ställde sig positiva. 12,7 procent tvekade, medan en majoritet på 64,7 procent inte skulle ha valt Dvitaminberikad mjölk istället för vanlig mjölk. Lars Josephsen

ATKINS SLUTAR FÖRKUNNA SIN DIET Atkins Nutritionals ska sluta marknadsföra Atkinsdieten och enbart ägna sig åt att sälja hälsokost. Det är resultatet av den omstrukturering som skett i spåren av företagets konkurs i augusti. Atkins Nutritionals upplyser fortfarande på sin webbsida den som vill leta efter informationen hur man följer en kolhydratfattig diet, men ska inte aktivt driva läran. Samtidigt kommer man att tona ner kolhydrataspekten av de livsmedel man säljer.


7

35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER For daily news, check www.foodwire.net

Nestlé står inför miljonförluster efter den förorening av babymjölk som avslöjades i förra veckan – trots att det förmodligen var falskt alarm.

page Nestlé i babyseven mjölksbekymmer

Nestlé har tvingats återkalla 15 miljoner liter mjölkersättning till spädbarn efter att italienska myndigheter beslagtagit ytterligare 30 miljoner liter. Orsaken är att de italienska myndigheterna konstaterat att mjölken kan ha förorenats med bläck som använts att trycka förpackningen med, varvid Nestlé på eget bevåg beslöt

utvidga återkallandet till Frankrike, Spanien och Portugal. Förpackningarna har tillverkats av Tetra Pak.

FÖRSTA BIODLAREN MED SIGILL Företaget TD:s Bisyssla utanför Västerås blir Sveriges första biodlareverksamhet med Svenskt Sigill. Under 2006 väntas ytterligare ett tusental biodlare ha tagit sig genom certifieringen, skriver Lantbruk.

BEST SLÄNGS UT UR NORSKA FRYSDISKAR Kött från förädlingföretaget Best i norska Trondheim kastas nu ut ur butikernas frysdiskar i en rasande fart. Ica har utfärdat ett centralt direktiv om att alla produkter från företaget ska bort, skriver Adresseavisen. I sortimentet finns bland annat kebabkött och lövbiff. Bakgrunden till bojkotten är avslöjanden om bristande hygien på företaget, samt slarv eller fusk med ursprungsmärkning.

ARLA STARTAR EGET I MEXIKO Arla Foods Ingredients startar eget dotterbolag i Mexiko. Anledningen är bra försäljning av modersmjölksersättning och mjölkproteiner, vilket importeras från både Danmark och Argentina.

EFSA

i mjölken inte är farliga, och Nestlés vd Peter Brabeck-Letmathe kallar hela historien för en ”storm i ett vattenglas”. 1,6 miljoner EUR kommer dock hela kalaset att kosta Nestlé.

Föroreningar från tryckfärg

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA konstaterar dock att de halter av bläcket som hittats

NYTT SUPERLYXIGT SNUS FRÅN MATCH Swedish Match fortsätter möta lågpriskonkurrensen med en högprisstrategi. Enligt Nyhetsbyrån Direkt planeras nu lansering av ett snus som ska säljas under namnet Kardus. Snuset ska säljas på krogar och blir superexklusivt med en prislapp på 450 SEK för en dosa.

SKAFFERIGARANTI FRÅN TESCO Brittiska dagligvarukedjan Tesco går nu ut och garanterar att alla dess färdigrätter endast innehåller ingredienser som man kan hitta i ett vanligt kök. På så sätt vill kedjan ta marknadsandelar bland dem som är för stressade för att laga mat själva, men som fortfarande är oroliga för vad för skumma ingredienser som färdigrätter innehåller.

GILDE SKÄRPER KRAVEN Köttkoncernen Gildes nya strategidokument slår fast att bolaget ska minska sina kostnader med minst två procent per år, medan produktiviteten ska öka med minst fyra procent per år. Det skriver Nationen. För nästa års budget innebär detta kostnadsnedskärningar med 150 miljoner NOK.

NORDCHARK PRISAT FÖR LÖNSAMHET Nordchark i Luleå har fått tidningen Norrländska Socialdemokratens pris Årets Lönsammaste Företag, skriver ATL. Nordcharks resultat i förhållande till totalt kapital uppgick till 36 procent, vilket gav en överlägsen seger i tävlingen, före bland annat LKAB.

Jonathan Newton

KLART MED CADBURY SCHWEPPES LÄSK Cadbury Schweppes har beslutat sälja sin läskverksamhet i Europa till investeringsföretagen Blackstone och Lion Capital för 1,85 miljarder EUR. Därmed får varumärken som Schweppes, Orangina och Apollinaris nya ägare. KOLSYREFRI FANTA PÅ GÅNG? Coca-Colas brittiska gren överväger att lansera en kolsyrefri variant av Fanta, enligt rapporter i brittiska nyhetsmedia som citeras av nyhetsbyrån Just-drinks. Enligt ryktena kommer den nya Fantan att lanseras under de första månaderna av nästa år. Företaget har varken bekräftat eller dementerat uppgifterna. SOMERFIELD-FÖRSÄLJNING FÅR GODKÄNT EU-kommissionen har godkänt försäljningen av brittiska dagligvarukedjan Somerfield till Barclays Bank i kombination med affärsmannen Robert Tchenguiz samt investeringsföretaget Apax, skriver Justdrinks. SCAN LANSERAR SMALKORV FÖR MACKAN Scan lanserar en enrisrökt korv med nio procents fetthalt. Korven ska säljas under märket Scan Må Gott.

ASTRONAUTS GET ARLA MILK PRODUCTS After four years of product development, Swedish-Danish dairy corporation Arla has been awarded the opportunity to deliver dairy products to NASA’s astronauts. The dairy company will supply astronauts with five yoghurt variants, dry chocolate milk, and chocolate product Milkbites, all designed to stay fresh for two years and be edible under weightless conditions. The company plans to launch the products on Earth as well. SWEDISH MEATS BUYS SLP PÄRSONS Swedish Meat has surprisingly decided to buy SLP Pärsons, a Swedish meat processor that has been very successful in recent years. No financial details have been disclosed, but the merger will lead to large structural changes within the Swedish meat industry, as the current overcapacity will be reduced, and further consolidation within the industry is expected to follow suit. SYSTEMBOLAGET LOBBIES AGAINST EU Systembolaget, the Swedish state-owned alcohol retail monopoly, has launched a web site aimed at José Manuel Barroso, the head of the European Commission. At www.DearMrB.se, the company wants to draw Mr Barroso’s attention to the huge alcohol consumption within the European Union, with 600,000 related deaths each year. Commentators have blamed the move for being hypocritical, as the Swedish state also owns Absolut Vodka, which is aggressively marketed around the world. For daily news, check www.foodwire.net


Returadress: Mediaservice Box 5087 291 05 Kristianstad

35.2005 • MÅNDAG 28 NOVEMBER

Arla före Christer Fuglesang ut i rymden

…EU INTE FATTAR SKOJ… ELLER? Så avslutar vi med en ganska allvarlig sak, nämligen alkoholpolitik. Som Salt rapporterar på annan plats i tidningen, har det svenska Systembolaget sjösatt en kampanj där man försöker uppmärksamma självaste EUkommissionens ordförande, portugisen José Manuel Barroso, på alkoholens skadeverkningar. Kampanjen består av en webbplats med namnet www.DearMrB.se och stöttas också av helsidesannonser i ett 70-tal europeiska tidningar, bland annat Financial Times. Tilltaget uppges enligt Dagens Nyheter ha utlöst en febril verksamhet i Bryssel, där EU-tjänstemännen frenetiskt försöker utröna om det hela är allvarligt menat, eller ett skämt som kostat åtta miljoner SEK. Inte lika mycket som företagets uppmärksammade 50-årsjubileum, men ändå. Från EU-kommissionen efterlyses nu ett förtydligande från Systembolaget. Ursäkta, men var det här bus eller godis?”, typ. Som svensk kan man bara hoppas att vårt kära bolag lägger locket på och låter bli att förtydliga sig - det kan bara bli fel. Och vi svenskar kan bara bli ÄNNU mer utskämda. Stöön.

Kajsa Ohlsson, projektledare på Arla Foods Innvoation, har lyckats få ut Arlas produkter ut i rymden. Nu ska samma produkter tillbaka till jorden.

Efter fyra års utvecklingsarbete finns nu Arlas specialutvecklade mejeriprodukter med på NASA:s lista över godkänd mat för astronauter. Fem yoghurtvarianter, en pulverbaserad chokladmjölk och chokladkulorna Milkbites finns nu med på listorna över godkända produkter, och nu är planen att produkterna ska anpassas för ett liv på jorden. Det är nu fyra år sedan NASA gick ut med en efterlysning efter företag som kunde tänka sig att utveckla goda mjölkprodukter med lång hållbarhet. Arla Foods kände sig manat att anta utmaningen och har sedan dess arbetat med att utveckla produkter som uppfyller NASA:s hårda krav. Arbetet nådde något slags kulmen i mars, då NASA skickade upp yoghurt med blåbärs- och hallonsmak till rymdstationen ISS för provsmakning. Astronauterna gillade produkterna, och efter noggranna utvärderingar har nu NASA beslutat godkänna fem olika yoghurtar samt en pulverbaserad chokladdryck med vitaminer, probiotika och fibrer. Dessutom har Arlas milkbites, chokladkulor vars innehåll motsvarar ett glas mjölk, kommit med på astronauternas så kallade bonusmeny. ”Vi är väldigt stolta över att astronauterna gillar vår yoghurt och chokladmjölk och att NASA valt att ha med dem på sin lista över godkända livsmedel”, säger Kajsa Ohlson, projektledare på Arla Foods Innovation.

”Speciellt roligt är att vi lyckats specialutveckla de första mjölkprodukterna för extrema förhållanden, bl a i rymden. När man befinner sig i tyngdlöst tillstånd urkalkas skelettet mycket snabbare än på jorden, ungefär som ett accelererande åldrande. Därför är det viktigt med kalcium och med våra mjölkprodukter hjälper vi till att tillfredsställa det behovet.” TVÅ ÅRS HÅLLBARHET

För att få NASA:s godkännande måste produkterna ha minst två års hållbarhet i rumstemperatur. Dessutom måste konsistensen fungera i tyngdlöst tillstånd och förpackningen måste vara lätt, liten och hållbar. Provsmakningen på ISS gjordes av kosmonauten Sergei Krkalev, som gav gott betyg. Även svensken Christer Fuglesang, som träget väntar på att få komma iväg på sin första rymdfärd, har provsmakat. Han kommenterade det hela i

sist i salt

Psst! Har du hört att...

sitt nyhetsbrev i maj: ”Arla har i samarbete med NASA utvecklat en yoghurt som nu kan beställas av rymdfarare till deras menyer. De första portionerna är redan ombord på ISS och i alla fall jag kommer att ta med mig några på min rymdfärjetur.” För Arla Foods handlar det nu om att förvalta de kunskaper man förvärvat under utvecklingsarbetet och omsätta det på ett sätt som kan ge avkastning på de investeringar man gjort. Att leverera till NASA är mest en fjäder i hatten, och inte någon stor inkomstkälla. ”Lacmos-projektet har gett oss mycket ny kunskap och erfarenhet, och i förlängningen kommer vi att ha stor nytta av det här för utveckling av mat i krävande miljöer och situationer även på jorden. Rymdprodukterna, som är specialanpassade för extrema förhållanden, skulle också kunna komma till nytta i samband med olika expeditioner, exempelvis polarexpeditioner, vid bergsbestigning och under havsseglatser”, avslutar Kajsa Ohlson. Termen lacmos har satts ihop av latinets ”lac”, mjölk, och termen cosmos. Stellan Löfving

salt35-2005  
salt35-2005  

Swedish Meats har tecknat avtal om för- värv av SLP Pärsons. Affären kommer som en stor överraskning, men utgör ändå set genomgrpande struk-...

Advertisement