Page 1

24.2004 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Abonnemang: 0200-81 00 55, pren@salt.se Ejdergatan 31, 444 55 Stenungsund • Tel: 0200-81 00 52 • Fax: 0200-81 00 54 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansvarig utgivare Jonathan Newton, reporter • Lars Josephsen, reporter För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.se Lösenord till www.foodwire.se: blue

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 23 augusti 2004 •

Mäktig man i Matsverige

Semper varslar Semper informerade på torsdagen medarbetarna vid anläggningen i Laholm om att man lagt ett varsel som kommer att påverka ett 20-tal av medarbetarna. Bland annat kommer nattskiftet att läggas ned.

Sven-Olof Kulldorff har utsetts till vice vd för Ica-koncernen med ansvar för funktionen varuförsörjning. Därmed blir han Icakoncernens ytterst inköpsansvarige, och en av Matsveriges mäktigaste. Kulldorff kommer närmast från Ikea, där han hade den respektingivande titeln global inköpschef. Han har varit i Ikea-koncernen sedan 1978, och posten som global inköpschef har han innehaft de senaste tio åren. Dessförinnan har Sven-Olof Kulldorff varit chef för Ikeas verksamhet i Nederländerna. Utnämningen fullbordar Icas nya organisation, där tre vice vd:ar ska utgöra ledningen tillsammans med koncernchefen Kenneth Bengtsson. Tidigare har Karl Wistrand utsetts till vice vd med ansvar för finans, medan Ingrid Jonasson Blank fått motsvarande post med ansvarsområdet detaljhandel. Sven-Olof Kulldorffs ansvarsområde blir varuförsörjning, vilket innefattar inköp, logistikutveckling och IT inom Norden. ”Sven-Olof Kulldorff har visat mycket goda resultat inom IKEA. Han är ett starkt tillskott för ICAs koncernledning”, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef. Utöver sina rent faktiska

Sven-Olof Kulldorff blir vice vd för Ica, med ansvar för varuförsörjning. Därmed har koncernen sin tredje vice vd på plats, och den nya ledningens organisation är komplett.

meriter, har det sannolikt talat till Kulldorffs fördel att han kommer från Ikeakoncernen, där han alltså varit en nära medarbetare till Anders Moberg, som numera som bekant innehar koncernchefsposten i Icas majoritetsägare Ahold. STÖRSTA AKTÖREN

Genom posten som vice vd och ytterst ansvarig för inköpsfunktionen inom Ica, blir Sven-Olof Kulldorff en mycket mäktig man i Matsverige. Ica är den överlägset största aktören i dagligvaruhandeln med nära nog halva dagligvaru-

salts syn på saken

sist i salt

sidan 2

sidan 8

Supkultur

Mycket Kent i veckan

marknaden. I koncernen ingår dessutom Ica Meny, en av de större spelarna inom storkökssektorn. Under 2003 omsatte Ica-koncernen 72 miljarder SEK, och trots att en växande andel utgörs av non-food och specialvaror är större delen av omsättningen fortfarande livsmedel. Trots den ökande konkurrensen är Ica fortfarande något av Sveriges skafferi. Och nu får Sven-Olof Kulldorff ansvar för att se till att skafferiet är fullt med ett bra urval, som köpts in till så låga priser som det bara går. Stellan Löfving

� ������

Vid Sempers anläggning i Laholm tillverkas pannkakor, färsrätter och drycker i olika former. Större delen av tillverkningen går till storköksmarknaden, en marknad som på senare tid kommit att kännetecknas av ökad konkurrens och vikande utveckling. Detta är bakgrunden till det varsel nu lagts i Laholm. ”Det här är ett led i en allmän effektivisering då vi ser över alla processer på anläggningen i syfte att anpassa oss till den rådande marknadssituationen. Vi klarar de volymer vi har idag på dagskiften”, säger Jörgen Nilsson, platschef i Laholm. Nu vidtar MBL-förhandlingar. Slutligt besked om nedskärningarna lämnas när förhandlingarna slutförts. ”Det är aldrig roligt när personal blir övertalig, men samtidigt är de här åtgärderna nödvändiga för att vår verksamhet i Laholm ska vara fortsatt konkurrenskraftig och överleva på lång sikt. Nu fokuserar vi på att lösa det här på bästa sätt och löpande informera och ta hand om personalen”, säger Jörgen Nilsson. Semper köptes ut från Arla för ett drygt år sedan av ledningen, med stöd av equitybolaget Triton. Stellan Löfving


2

24.2004 • MÅNDAG 23 AUGUSTI

salts syn på saken

Supkultur Det är mycket Kent i den här tidningen. Han har fått det mest omöjliga uppdraget i svensk politik just nu. Så jag tänkte ge honom lite hjälp på traven. Kent har klarat sitt omöjliga uppdrag riktigt hyggligt hittills. Hans förslag om en 40-procentig sänkning av spritskatten kommer inte att räcka för att vända utvecklingen, men det finns förmodligen inget sätt att helt stoppa det som pågår. Den alkoholflod som väller in över våra gränser är förstås ett resultat av våra höga skatter. Sverige har inte anpassat sig till EU i den här frågan. Vi har anpassat jordgubbar, gurkor och släpkärror, men inte alkoholen. Marknadskrafterna, i sin allra råaste form, sätter politiken ur spel. Det är ingen match med ett land med en sådan supkultur som den svenska. Så jag tänkte bjuda Kent på ett tips. Ett förslag, som han borde haft med i sitt betänkande: Gratis alkoholkurs, till alla vuxna som vill. Så att de lär sig hur man gör, och kanske till och med vågar smaka istället för att bara kolla på prislappen och sedan hälla i sig så fort man kan. Om vuxna svenskar lärde sig att det GÅR att dricka två glas vin på en kväll istället för ett halvrör, och att alkohol inte är någon olympisk gren, så skulle det vara ett stort framsteg. Och när de vuxna lärt sig, kommer ungdomarna så småningom att följa efter.

Stellan Löfving Chefredaktör

Härstedts återställare Regeringens alkoholutredare Kent Härstedts föreslår i sitt betänkande ”Var går gränsen” att Sverige ska sänka spritskatten med 40 procent. Förhoppningen är att detta ska häva den skenande alkoholkonsumtionen. Den bild som presenteras av Kent Härstedt och utredningens huvudsekreterare Håkan Leifman är en svensk alkoholpolitik som sitter i en mycket brant rutschbana. Konsumtionen ökar, införseln ökar och Systembolagets och detaljhandelns del av den legala alkoholförsäljningen rasar hastigt, särskilt i gränsområden. Härstedt och de övriga medlemmarna i den relativt tunga utredningen har spikat ihop en rad förslag för att snabbt häva utförsbacken, varav den 40procentiga sänkningen av spritskatten är det mest konkreta. Dessutom föreslås inrättandet av en särskild polisstyrka som får i uppdrag att ”beivra

alkolrelaterad brottslighet”, samt en rad smärre lagändringar, vilket bland annat innebär att det blir förbjudet att förvara alkohol i exempelvis servicebutiker. Därmed kan polisen få stopp på alla de närbutiker i södra Sverige som börjat sälja alkohol under disk. Vid tillslag i dylika butiker möts polisen ofta av beskedet att butiksinnehavaren bara förvarar sin privata sprit bakom disken. SVAGT INSTRUMENT

Mest akut är dock att sänka skatten. ”Prisinstrumentet blir svagare månad för månad”, säger Kent Härstedt, som därmed hoppas tysta de kritiker som vill att Sverige ska stå på sig och hänga fast vid den nuvarande politiken. Utredningens bedömning är istället är att det är viktigt att nu agera snabbt för att häva den pågående utvecklingen. Kent Härstedt talar om en ”Ullaredseffekt”, som innebär att de personer som åker

utomlands för att handla sprit ”passar på” och handlar mycket stora mängder, mycket mer än vad man annars gjort. Härstedt understryker samtidigt att utredningens förslag inte kommer att minska konsumtionen. Tvärtom. Spritkonsumtionen beräknas öka med åtta procent som ett resultat av den föreslagna skattesänkningen, samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen ökar med två procent. Utredningen tar alltså sikte på att få bukt med införseln och därmed återfå kontrollen. Den fyrtioprocentiga skattesänkningen ger en 29-procentig sänkning av priset på en flaska sprit. Även efter sänkningen har Sverige EU:s högsta skattesats. Den nuvarande skattesatsen på 200 SEK sänks till 120 SEK per liter. Finlands skatt på sprit ligger på 103 SEK per liter, medan Danmark ligger på 74 SEK och Tyskland 47 SEK per liter. Stellan Löfving

…får inga applåder från bryggerierna Bryggarna menar att ett förslag som sänkt ölskatt saknas i betänkandet, och nu varnar man för fler friställningar inom branschen. Härstedt har dock redan sagt att ölskatten ska utredas vidare, men han har samtidigt konstaterat att skattevapnet inte har samma kraft i ölhyllan. Bryggeriindustrin, som hoppats på en sänkning även av ölskatten, rasar mot Härstedts betänkande. Både från fackliga företrädare och direktörer hörs stark kritik från det man kallar ”den uteblivna sänkningen av ölskatten.” ”Sommarens stora inflöde av

billig öl från framför allt Tyskland och Danmark gör att våra medarbetare och bryggerierna går en mörk höst till mötes”, skriver fackklubbarna vid Carlsberg, Spendrups och Åbro i ett gemensamt uttalande. Och Jens Spendrup, vd för Spendrups och ordförande i Bryggareföreningen, skräder inte orden när han kommenterar Härstedts betänkande: ”Ölen dominerar smugglingen oavsett hur man mäter. Starköl dominerar i antal liter, i mängd ren alkohol och är den del av smugglingen som har ökat absolut mest. En starkspritskattesänkning kommer varken att minska den stora legala införseln av öl eller den illegala, som leder till omfat-

tande svarthandel och som ofta riktar sig till ungdomar”, säger han. Kent Härstedt hade dock förmodligen redan i förväg listat ut att denna salvan skulle komma, och redan vid presentationen av betänkandet tog han udden av kritiken när han visade upp två identiska ölflaskor. Den ena flaskan, köpt på Systembolaget, skulle exklusive skatter och pant kosta cirka 8 SEK. Den andra flaskan, köpt i tyska Border Shop, skulle kosta cirka 2,71 SEK. Skattevapnet är alltså inte lika effektivt när det handlar om öl. Skatterna på öl och vin ska dock utredas vidare, och ett slutligt förslag väntas i januari. Stellan Löfving


24.2004 • MÅNDAG 23 AUGUSTI

3

Även danska experter tycker sockret är värre Danska kostexperter instämmer i svenska Livsmedelsverkets analys i frågan om Fødevaredirektoratets förbud mot en rad frukostprodukter från Kellogg’s: Innehållet av socker utgör en större fara än de vitaminer som Fødevaredirektoratet siktat in sig på. ”Ser man till barns hälsa är problemet med högt sockerinnehåll i frukostmaten betydligt värre än om det kommer mer vitaminer i produkterna”, säger professor Berit L. Heitmann från Institut for Sygdomsforebyggelse till Politiken. Tidningen har undersökt sockerinnehållet i 22 olika frukostprodukter. Quakers Oats produkt Kalaspuffar, eller Guldkorn som de heter

på danska, toppar listan med 49 gram socker per 100 gram, medan Kellogg’s-produkterna Frosties och Coco Pops ligger strax bakom med en sockerhalt på 39 gram socker per 100 gram. Som jämförelse nämns havregryn, med ett gram socker per 100 gram, och Coca-Cola, med 10,6 gram socker per 100 gram.

kosten för de vitaminer och mineraler som hjälper dem att växa och utveckla kroppen. De riskerar att bli feta och får i värsta fall sockersjuka.” Från Kellogg’s sida anser man inte att det är någon större skillnad på att äta en tallrik Frosties och en portion havregryn, och företagets näringsdirektör Christina Flensgaard hävdar att resultatet blir detsamma om man tar två teskedar socker på sina havregryn. Dessutom kommer Kellogg’s inom kort lansera en ny produkt av havre, ris och majs, med endast 20 procent socker.

Delar Livsmedelsverkets syn i flingfrågan

SKADAR FOLKHÄLSAN

Läkaren Jerk W. Langer anser att ”den stora mängden socker skadar folkhälsan mer än de omstridda vitaminerna och mineralerna”, och Berit L. Heitmann tillägger: ”När barn äter för mycket socker blir det mindre plats i

Lars Josephsen

Kriget som kan gynna de gamla och sjuka Dafgård utmanar Findus monopol på marknaden för djupfrysta puréer för storhushåll. Med satsningen hoppas Dafgårdfolket förstås på nya intäkter men också på pressade priser som kan bredda marknaden genom att nya kunder får råd att köpa. Findus har haft något av ett monopol på den här marknaden under lång tid. Monopol brukar som bekant inte innebära någon direkt prispress, och Dafgård har sett att här finns ett produktavsnitt med goda marginaler. De två bolagen samarbetar på vissa områden, men inom puréerna blir man

alltså konkurrenter. Enligt Dafgårds produktchef Fredrik Fischerström är huvudsyftet att öka konkurrensen, och förhoppningsvis på sikt bredda marknaden. ”De här produkterna köps idag av exempelvis sjukvården. Men om priserna går ned, så kommer även de som idag inte har råd att köpa - kommunerna - att kunna göra det.” Dafgård har alltså lagt sig under konkurrentens priser, men Findus tänker förstås inte stillatigande låta folket i Källby lägga beslag på hela marknaden. Motåtgärder är att vänta. Om Dafgård lyckas i sina ansatser, kommer det att ge ökad konkurrens och lägre

Dafgård lanserar puréer

priser. I förlängningen innebär det att satsningen kommer att gynna de gamla och sjuka. För det är just gamla och sjuka, som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig vanlig mat, som är slutkonsumenter av puréerna. Dafgård lanserar sitt sortiment under märket Specialkost. Sortimentet innehåller ett antal puréer av kött, fisk, fågel, grönsaker och bär. Stellan Löfving

SALT I BRYSSEL Nu finns Salt på plats i händelsernas centrum. Vår utrikesreporter Jonathan Newton arbetar numera i Bryssel, en perfekt plats att bevaka livsmedelssektorn. Om du vill nå Jonathan Newton, gör du det enklast genom e-post: jonathan.newton@salt.se.

FRÖDINGE MED NYTT PAJRECEPT Frödinge Mejeri lanserar ett nytt inslag i sitt pajsortiment: kött- och spenatpaj med smak från det libanesiska köket. Samtidigt har Frödinge ändrat recepten till alla sina pajer, och på det viset lyckats halvera fettmängden. Enligt företaget har man lyckats med detta utan att påverka smaken negativt. MER ÄN TUSEN VILL JOBBA HOS ARLA I VIMMERBY I november ska Arla Foods mjölkpulverfabrik i Vimmerby vara klar för produktion. Rekryteringsprocessen pågår för fullt, och över 1 000 personer har sökt de 60 tjänster som ska besättas vid fabriken. NYEMISSION I SLOTTSKÄLLANS BRYGGERI Slottskällans Bryggeri i Uppsala planerar en nyemission på cirka 2,5 miljoner SEK, skriver Upsala Nya Tidning. Pengarna ska användas för att ”ta in mer industriellt kunnande”, och bryggeriet hoppas inom två år ha fördubblat sin tillverkning. Slottskällans Bryggeri gick i konkurs i höstas, och köptes sedan av Stockholmsföretagaren Jan-Eric Svensson. SLORACH OMVALD TILL ORDFÖRANDE I EFSA Svensken Stuart Slorach har omvalts till ordförande för EU:s livsmedelsmyndighet EFSA. Förordnandet gäller för de kommande två åren. MILKA TACKAR JA TILL VALIOS BUD - ÖVERTAG KAN SKE SNART Finländska Milka har tackat ja till Valios bud på ysteriet i Vörå. Valio är berett att ta över redan inom ett par veckor, men innan affären kan fullbordas måste den godkännas av Konkurrensverket. Inga bud har inlämnats på Milkas mejeri i Pedersöre. ATRIA: RYSSLAND NÄSTA I samband med offentliggörandet av delårsbokslutet för första halvan av 2004, avslöjade Atrias vd Seppo Paatelainen fortsätt >>


24.2004 • 23 AUGUSTI

4 att företaget tittar på flera uppköpsobjekt i Ryssland. Han vidhåller samtidigt att en affär i Ryssland är riskabel, och att man inte tänker äventyra koncernens fortlevnad, skriver Hufvudstadsbladet. EU GODKÄNNER FISCHER BOEL EU:s jurister ger nu grönt ljus för danskan Mariann Fischer Boel som jordbrukskommissionär. Hon har anklagats för att vara jävig, eftersom hon äger ett gods som varje år mottar 450 000 DKK i EU-stöd. EU:s jurister anser dock inte att detta innebär någon intressekonflikt. FET SUCCÉ FÖR ARLAS FETA I POLEN För första gången har Arla Foods använt sig av TV-reklam i Polen. Och kampanjen för fetaosten Apetina, som nu körts i fyra veckor, har givit en sådan skjuts åt försäljningen att omsättningen för Apetina i juli var sex gånger så stor som i juli 2003. På ett år har Arla Foods mer än fördubblat omsättningen i Polen. Den uppgår nu till nästan 150 miljoner DKK. DALOONS ÄGARE KÖPER PIC-NIC Hemming Van, ägare och vd för danska vårrullebolaget Daloon, köper köttföretaget Pic-Nic Restaurant, skriver Børsen. Driften överlåter han dock till bolaget Easyfood, där han också är delägare. Pic-Nic byter namn till Easymenu. Den nuvarande verksamheten, tillverkning av köttbaserade snabbmatsprodukter för detaljhandeln samt halvfabrikat till bistroer, kommer att utvidgas med produktion av fyllning och topping till Easyfoods brödbaserade produkter. PERRIER KAN SÄLJAS, UPPREPAR NESTLÉ-CHEFEN Nestlés vd Peter BrabeckLetmathe upprepar nu i en intervju med nyhetskanalen CNBC att det finns planer på att sälja vattenföretaget Perrier, rapporterar Just-drinks. ”Försäljningen av Perrier är fortsätt >>

Glassföretaget Hemglass lanserar Family Frost, ett sortiment av färdigrätter. 13 olika produkter ska minska företagets beroende av glassen. Försök har gjorts förut, men av flera anledningar ser förutsättningarna bättre ut idag. Under egna varumärket Family Frost ska Hemglass sälja enportionsrätter, flerportionsrätter, pizza, pajer och bröd. Genom sina 240 bilar kan Hemglass erbjuda en rikstäckande obruten kylkedja, hela vägen hem till konsument, som varje vecka besöker tusentals hem runt om i Sverige. ”Vi har gjort en konsumentundersökning som visar att det finns ett behov av färdigmat. Genom vårt landsomfattande distributionssätt vill vi ge ett bra alternativ till hemlagat och ökad service till våra kunder, allt från barnfamiljer till äldre och boende på landsbygden där många butiker lagt ned”, säger Pelle Anderson, ansvarig för Family Frost. Målsättningen är att ha

Hemglass testar med mat - igen ett bassortiment och varje år komma med nyheter. Två av de nya produkterna, panpizzorna är nyckelhålsmärkta. ”Vi är måna om att produkterna skall vara vällagade med god smak och de skall hålla en hög kvalitet till bra priser. De är prisvärda jämfört med liknande produkter i butik”, säger Pelle Andersson. Samtliga produkter förutom vitlöksbaguetten är producerade i Sverige för Hemglass räkning. Hemglass har gjort försök i den här vägen tidigare, för många år sedan. Då testades försäljning av färdigmat till kontor och företag. Den satsningen lades ned, men idag är acceptansen för djupfryst färdigmat betydligt större. Dessutom har kvaliteten förbättrats, samtidigt som allt fler butiker läggs ned. Bassortimentet, som lanseras

i augusti, ser ut så här: Enportionsrätter: • Grillbiff med bearnaisesås, tomatsås, tärnad potatis, rödlök och broccoli • Panerad fläskschnitzel med champinjonsås, klyftpotatis och gröna ärtor • Lasagne med nötfärs- och bechamelsås • Fiskgratäng med dillsås Flerportionsrätter • Köttbullar • Pytt i Panna Pizza och paj • Panpizza Vesuvio, Nyckelhålsmärkt • Panpizza Texmex, Nyckelhålsmärkt • Ost- & skinkpaj • Köttfärspaj Bröd • Rågkaka, bakad enligt norrländsk tradition • Vitlöksbaguette • Mazarin Stellan Löfving

Sparpaket från Milko - ett mejeri kan stängas Mejeriföreningen Milko kämpar med svag lönsamhet. En sänkning av avräkningspriset har aviserats, och nu planeras en kostnadsminskning med 50 miljoner SEK per år. Något av koncernens mejerier kan komma att läggas ned. Enligt lokalradiostationer i Milkos område kan de aviserade nedskärningarna leda till uppsägningar av upp till hundra anställda. Detta för att nå det uppställda målet: minska kostnadsmassan med 50 miljoner SEK. Åtgärderna är dels en reaktion på svag lönsamhet, men också en justering av svångremmen inför de bistra tider som väntas rent allmänt i mejeri-

industrin. EU-inträdet och de omfattande reformerna av EU:s jordbrukspolitik, CAP, kommer att göra livet mycket svårare för mejeriföretagen. Detaljer kring Milkos sparpaket har ännu inte offentliggjorts. Men för att lyckas med ambitionerna kan man mycket väl tvingas lägga ned ett av de fem mejerierna i koncernen. En tanke som fotfolket behöver vänja sig vid, varför ledningen redan nu varnat för att detta kan bli resultatet.

sannolikt har i alla fall Östersundsmejeriet fribrev. Detta är något av hjärtat i koncernens verksamhet. Liksom anläggningarna i Karlstad och Sundsvall är det dessutom beläget i en befolkningstät region. Vid en hastig anblick är det snarare mejerierna i Grådö, utanför Hedemora, samt Bollnäs som ser ut att ligga mer illa till. Men den verksamhet som läggs ned ska samtidigt kunna inrymmas i befintliga anläggningar utan alltför mycket stök. Därför är det en i allra högsta grad öppen fråga, som inte lär besvaras på ännu ett tag.

Kostnaderna ska skäras med 50 miljoner

ÖSTERSUND BLIR KVAR

Vilken anläggning som är mest hotad är svårt att säga, men

Stellan Löfving


24.2004 • MÅNDAG 23 AUGUSTI

5

Ny grov satsning från Fazer Det mörka brödet upplever något av en renässans i vårt allt mer hälsomedvetna land. Samtidigt hårdnar konkurrensen, och nu satsar en av de stora aktörerna, Fazer, på lansering av tre nya produkter. Lanseringen är ett led i Fazers pågående satsning i Sverige. Hemma i Finland är Fazer en av de riktigt stora i brödavdelningen. Här i Sverige har bolaget dock valt en nischposition som leverantör av mörkt bröd, ett segment som växer i takt med en ökande medvetenhet om kostens betydelse för vår hälsa. Marknaden växer, men det gör även konkurrensen. Förutom de stora, Cerealia Bakeries och Pågen, finns flera mellanstora aktörer som plockar allt mer av marknaden, ofta genom framgångsrika

satsningar på olika nischer. Bra exempel på det sistnämnda är företagen i Allbröd-sfären, där Polarbröd och Finax, före detta Ångbagarn, är de mest tongivande när det gäller vardagsbrödet. Som en direkt och konkret motpart till Polarbröds runda brödkakor och Finax grova sortiment står Fazer Bageri. Den finländska koncernens svenska verksamhet inom brödsektorn består av Lövångerbröd, som liksom Polarbröd tillverkar just runda brödkakor av norrländsk typ, samt bageriet i Lidköping där Fazer producerar sitt sortiment av mörkt bröd. INVESTERINGAR

I båda anläggningarna investerar Fazer för närvarande sammanlagt 11 miljoner EUR för att stärka konkurrenskraften. Från rågbrödsbageriet i Lidköping kommer nu dessutom tre nya bröd som ökar konkur-

rensen i den mörka delen av brödhyllan. Det handlar om traditionella metoder med surdeg och skållat rågmjöl, allt för att ge ökad hållbarhet och ett saftigt bröd. De tre produkterna heter ”Danskt rågbröd”, ”Skivat flerkorn” och ”Må Gott skivat.” ”Det känns roligt att efterfrågan på mörkt bröd ökar i Sverige. I takt med att fler och fler väljer mörkt bröd breddar vi därför vårt sortiment ytterligare med fler saftiga och nyttiga bröd som även är anpassade för barnfamiljer”, säger Annika Pettersson, marknadschef Fazer Bageri i Sverige. De produkter som enligt Fazer vänder sig till barnfamiljer är ”Skivat flerkorn” oh ”Må Gott skivat.” Exakt på vilket sätt produkterna anpassats för barnfamiljerna uppges dock inte. Stellan Löfving

Ny satsning från Tine: mjölk med lättsmak Norska Tine hoppas bli pionjär när man lanserar en mjölk med lätt smaksättning, som säljs i tre smaker: kaffe, hallon och choklad. Mjölken innehåller bara 0,7 procent fett och 0,9 procent fruktos. Därmed är den väl ägnad åt dem som vill hålla formen. Mejeriet i Brumunddal ska producera den nya mjölken, och de första 60 000 litrarna producerades på måndagen. Då informerades personalen om den nya produkten, och smakprover delades ut, skriver Hamar Arbeiderblad. Satsningen är ett led i den strävan som präglar alla mejeriers verksamhet: Få fler människor att dricka mer mjölk, och helst få dem att betala mer för mjölken. Literpriset i butik blir

15 NOK, och därmed hoppas Tine att den nya mjölken ska bli en vinstmaskin. Tappningsprocessen är 100 procent ren och den nya anläggning som Tine byggt upp för det nya sortimentet ger också lång hållbarhet. Anläggningen representerar en investering på sammanlagt 70 miljoner NOK, varav själva produktionsanläggningen gått lös på 40 miljoner NOK. BRA FÖR BARNEN

Målgruppen är som sagt främst kvinnor, men Tine hoppas också att den nya mjölken, vars namn än så länge är hemligt, ska bli en succé även bland norska barn. Hege Homlong, som är Tines projektledare för den nya smaksatta mjölken, drar en liknelse för Hamar Arbeiderblad: ”Om du ger ditt barn ett glas

läsk, så ger du det samtidigt 12,5 sockerbitar. Ett glas saft innehåller elva sockerbitar. Ett glas chokladmjölk innehåller sju sockerbitar. Det geniala med smakmjölken är att ett glas bara ger 0,9 sockerbitar”, säger hon. Smaksatt mjölk är ingen nyhet, det har funnits i många år. Men de flesta produkterna har varit både söta och feta, och mer påmint om läsk. Framtiden får utvisa om Tines satsning blir epokgörande. Men Tine anser sig ha ett ganska entydigt svar från de marknadsundersökningar man gjort. Kvinnorna vill ha lätta produkter, och om man skulle sätta smak på mjölken, skulle det i så fall bara vara en ”touch” av kaffe, hallon eller choklad. Stellan Löfving

en strategisk möjlighet”, säger han. Strejken vid Perrier-fabriken har frestat på bolagets tålamod, och nyligen presenterade ju Nestlé ett halvårsresultat där hela vattendivisionen gick fortsatt trögt, men tidigare uttalanden om försäljning har mest setts som hot. PARMALAT STÄMMER REVISORERNA OCKSÅ Konkursdrabbade Parmalat stämmer nu också revisorsföretagen Deloitte & Touche samt Grant Thornton för att de skulle ha hjälpt till att mörklägga koncernens usla ekonomi, rapporterar BBC. Revisorerna tillbakavisar anklagelserna och säger att det snarast var så att det var de som lyckades avslöja skandalen. Tidigare har Parmalat stämt Deutsche Bank, UBS samt Citigroup i samband med företagets kollaps. HARBIN STÄMMER SABMILLER Kinesiska bryggeriföretaget Harbin planerar att stämma bryggeribjässen SABMiller på 55 miljoner USD, skriver South China Morning Post. Orsaken är att SABMiller hade förbundit sig att bjuda på resterande fem procent i ett bolag vid namn Gardwell, som man ägde tillsammans med sex chefer inom Harbin, i händelse av att öljätten lade bud på hela Harbin, vilket SABMiller gjorde tidigare i år. SABMiller säger sig inte vara skyldig några pengar. LIDLS SYSTERFÖRETAG SATSAR I BULGARIEN Tyska dagligvarukedjan Kaufland planerar att öppna 40 stormarknader i Bulgarien för 300 miljoner EUR, skriver Lebensmittel-Zeitung. Den första ska enligt planerna stå klar 2005. Kaufland ägs av tyska Schwarz Gruppe, i vilken även Lidl ingår. VETESKÖRDEN I USA MINSKAR Skörden av vinter-, sommarsamt durumvete i USA väntas i år sammanlagt bli 58 miljoner fortsätt >>


24.2004 • 23 AUGUSTI

6 ton, en minskning med nio procent, rapporterar det amerikanska jordbruksdepartementet. Den främsta orsaken är att odlingsrealen har minskat. KELLOGG’S ÅTERKALLAR Kellogg’s återkallar 1,5 kgförpackningar av frukostprodukten Extra Fruit. Produkten innehåller hasselnötter och choklad. Detta framgår ej av ingrediensförteckningen. Produkterna har sålts till storköksgrossister. NORGETVIST INTE ÖVER FÖR SPIRA Spiras tvist med norska JSK Bake-Off & Trading, som anser sig ha ensamrätt på att sälja Spiras färdigrätter i Norge, är inte över. Enligt ATL funderar JSK fortfarande på att stämma Spira vid Stockholms tingsrätt, men bolaget tvekar på grund av de höga kostnader som skulle vara förknippade med en juridisk tvist. KARLSHAMNS VINST PRESSAS Karlshamnskoncernen omsatte under första halvåret 1 757 miljoner SEK (1 656). Resultatet efter finansnetto sjönk dock under perioden till 84 miljoner SEK (93), beroende på hård konkurrens inom oljor och fetter samt höga kostnader för arbetet med att ställa om produktionen till högre andel specialprodukter. NORSKA FÖRETAG SKICKAR LAXEN MED CHARTER Tre norska laxbolag, Lerøy, SalMar och Sinkaberg, planerar en flygbro till Japan. I chartrade plan ska 60 ton lax per vecka fraktas till Japan. Enligt Adresseavisen lyfter det första Aeroflot-planet sannolikt redan nästa år. UPPÅT FÖR ATRIA Finländska köttkoncernen Atria redovisar en omsättning på 397,7 miljoner EUR (374,8) för första halvåret.Vinsten före skatt steg kraftigt till 13,7 miljoner EUR (7,9).

Norsk lågpriskoncern såld till Industri Kapital Svenska investmentbolaget Industri Kapital köper 80 procent av norska Terje Høili AS samt lågpriskedjorna Europris och Max20. Prislappen lyder troligtvis på ett par miljarder, och nu ska kedjornas 182 butiker bli 300. Ett nytt bolag bildas, Ekstrem Lavpris AS. Här placeras Terje Høilis grossistverksamhet samt de två kedjorna som tagit cirka 70 procent av Høilis omsättning. Resterande 30 procent har gått till Rema 1000. Både Terje Høili AS, europris och Max20 sysslar med import av lågprisprodukter. Mycket nonfood, men även livsmedel. Dock bara livsmedel med lång hållbarhet, minst tre månader. Terje Høili startade sin verk-

samhet i norska Fredrikstad. Som en av de ordinarie spelarna i stadens fotbollslag, vilket på denna tid spelade i högsta divisionen, kunde Høili snabbt komma igång. Hans första affär blev import av tandborstar. Høili köpte för 0,75 NOK och sålde vidare för 3,75 NOK. Konkurrenten Jordan tog en knapp tia.

norna. En konkurs på vägen ledde till ett strategiskifte i början av 90-talet. Frågan man ställde sig: ”Varför ska vi sälja till alla dessa kunder som inte betalar. Varför inte starta egen butik?”, berättar Terje Baltzersen, som är en av delägarna i Europris och Max20, till Dagens Næringsliv. Industri Kapital kommer att satsa nytt kapital i kedjan. Även Terje Høili kan tänka sig att skjuta till, för att hålla sin andel i bolaget. Målet är att öka antalet butiker från dagens 182 till 300. Ännu finns inga detaljer om eventuella planer på utlandsexpansion.

Høili säljer 80 procent av livsverket

KÖPTE 1999

Det gick stadigt uppåt för Høili, och 1999 köpte han hälften av aktierna i bolaget bakom kedjorna Europris och Max20. Dessa kedjor hade dock inte samma spikraka väg till stjär-

Stellan Löfving

Sämre än väntat för Nestlé - kärvt för vattnet Nestlés halvårsresultat blev sämre än väntat och kan komma att ge ny näring åt spekulationerna om vattendivisionens framtid. Vinsten för halvåret landade på 2,84 miljarder CHF, vilket är en ökning med endast 2,1 procent, medan försäljningen blev 42,45 miljarder CHF (41,44). Enligt företaget har ökade råvarukostnader samt sämre försäljning till följd av det dåliga sommarvädret dragit ner resultatet: det har gett minskade intäkter från glass och olika vattenprodukter.

nen, som sedan tidigare omges av försäljningsrykten, uppvisar särskilt trista siffror. Nestlé Waters ökade försäljningen med 2,4 procent, vilket är strax över hälften av genomsnittet i hela företaget och den näst sämsta ökningen jämfört med alla andra divisioner. Vinstmarginalen för Nestlé Waters är den sämsta i hela koncernen med sina 9,4 procent. Siffrorna blir särskilt besvärande sett i ett historiskt perspektiv. Bara för några år sedan lade koncernen stor vikt vid sin vattenverksamhet, mer eller mindre i kölvattnet av den allmänna uppståndelse som då omgav allehanda mineralvatten- och dryckesprodukter.

Spekulationer om avyttring

TRÄNGD DIVISION

Just den trängda vattendivisio-

Det var bland annat skälet till att man bytte namn på divisionen till Nestlé Waters från divisionens tidigare namn Perrier Vittel, och ännu förra året gjordes nya uppköp i divisionen. NYA RYKTEN?

Men de siffror koncernen hittills kunnat samt nu kan visa upp kring Nestlé Waters infriar knappast några högtflygande förväntningar om framgångar. Beskeden om uppsägningar inom koncernen, vilka är bakgrunden till den utdragna konflikten vid Perrier-anläggningen i Frankrike, har också satt fart på ryktena. Siffrorna idag reser ytterligare frågetecken kring hur klokt det egentligen är att satsa på Nestlé Waters. Jonathan Newton


7

24.2004 • MÅNDAG 23 AUGUSTI 20 affärer är byggda och klara för invigning. Distributionscentret står klart. Medarbetarna är anställda. Men inte en enda Lidlaffär har trots det kunnat öppnas i Slovakien, eftersom den tyska kedjan vägrar böja sig för en protektionistisk lag i landet: trots kostnaderna ämnar man vänta på att den ska avskaffas, snarare än att rucka en millimeter på sitt standardutbud. Enligt en lag från 2001 måste varje dagligvarukedja som vill etablera sig i Slovakien ha ett utbud där minst 65 procent består av varor med slovakiskt ursprung. En protektionistisk anakronism i och för sig, genomdriven av jordbrukarlobbyn och konsumentgrupper i ohelig allians, och i strid med EU:s lagstiftning. Men trots det och trots EU-inträdet finns lagen kvar och är i kraft ännu, och andra utländska kedjor som velat öppna i landet har

Lidl i slovakiskt chicken race gillat läget, böjt sig under lagens krav, och allt har varit frid och fröjd. Så dock inte fallet med Lidl, som liksom i andra länder mullrar in enligt principen ”på vårt sätt eller inte alls”. Lidl, som ju bland annat säljer tyskimporterad färskmjölk i Sverige, vägrar att rucka en millimeter på det standardutbud som man har i alla andra länder. Samma varor ska erbjudas i Lidls slovakiska affärer som i alla andra Lidl-butiker i alla andra länder. TICKAR PENGAR

Lidl inser att Slovakien efter EU-inträdet inte kan behålla lagen, så istället för att ens tillfälligt anpassa sig till den rådande ordningen, föredrar den tyska kedjan att helt enkelt vänta ut den. Det slovakiska parlamentet befinner sig just nu på sommarlov, varför inga ändringar

av lagen kan beslutas förrän tidigast nästa månad. Detta har därför lett till den smått absurda situationen att Lidl nu har 20 färdigbyggda affärer, som bara väntar på att öppna, ett helt distributionscenter, och troligen - Lidl avslöjar ju som vanligt inte minsta lilla om sina förehavanden - anställningarna på plats, som just nu bara står still och väntar. Kedjan föredrar kostnaderna för att ha allt detta ståendes och samla damm och att ha anställda som kostar pengar utan att få några försäljningsinkomster, mot att rubba sitt utbud det minsta, konstaterar Lebensmittel-Zeitung. Till saken hör att Lidl stötte på precis samma problem i granlandet Tjeckien. Där väntade man också ut lagändringen, och nu tuffar expansionen där på som planerat, skriver tidningen. Jonathan Newton

Forts från sid 8: Mycket Kent i veckan vinner allt, mitt i katastrofen. Tvärtemot vad många antog blev dock Kent och Sara aldrig mer än vänner, och lever idag på skilda håll. REDAN FÅTT JOBBET

När dåvarande statsminister Ingvar Carlsson senare samma år mycket oväntat utnämnde Kent Härstedt som sakkunnig inom Utrikesdepartementet, skulle det ha kunnat tolkas som ett försök att dra populistiska växlar på en tragisk katastrof. Men Kent Härstedt har senare berättat att han, som vid olyckstillfället jobbade på Kooperativa institutet, redan hade fått jobbet. Socialdemokrat blev han redan som 16-åring, och blott 20 år gammal valdes han in i kommunfullmäktige i hemstaden Helsingborg, där han satt i sex år med rader av olika uppdrag. Men katastrofen var det

som gjorde honom till ett känt namn, och som sedan skulle hjälpa honom att komma in i riksdagen. I valet 1998 ville inte partiet i Helsingborg sätta upp honom på valbar plats på riksdagslistan, varför han inledde en av de mest uppmärksammade personvalskampanjer som skådats i svensk rikspolitik, och känd som han var blev han mycket riktigt invald på plats nummer 159.

det skulle vara pinsamt om jag misslyckades.” Nu står han åter mitt i rampljuset. Uppdraget, att hitta ett trovärdigt sätt för en socialdemokratisk regering att anpassa en lastgammal svensk alkoholpolitik till ett nytt och dynamiskt Europa, kommer att göra honom ännu mer känd. Om han till råga på allt lyckas, då är röda mattan framrullad, kanske ända fram till regeringskansliet i Rosenbad.

VÅGADE SATSA

Och det var också just Estoniakatastrofen som fick honom att våga satsa på en egen kampanj, berättade han för Sydsvenskan. ”Jag hade mycket onödig rädsla före Estonia. Det mesta av det är nu helt bortsuddat. Nu försöker jag istället intensivt fånga möjligheter i livet, som till exempel ställa upp i personval till riksdagen. Jag brydde mig inte om att

TEST FÖR STÖRRE TING

Kent Härstedt är bara 39 år, så han har framtiden för sig. Och kanske, kanske, har det funnits en baktanke med det mariga uppdrag han givits som regeringens särskilda alkoholrapportör: att se om han håller måttet för större ting. Jonathan Newton Stellan Löfving

For daily news, check www.foodwire.net

page seven

SWEDEN COULD SLASH BOOZE TAXES BY 40 PER CENT Sweden should slash its heavy alcohol taxes by 40 per cent. That is the proposal put forward by MP Kent Härstedt, who has been appointed by the Swedish Government to review the country’s alcohol taxation in the light of Swedes’ frequent ’booze cruising’ for cheap alcohol in e.g. Denmark, Germany and Estonia, which has hit hard at domestic sales. However, Mr Härstedt only proposes tax cuts on hard alcohol, leaving wine and beer taxes untouched. WORSE 1H THAN EXPECTED FOR NESTLÉ Nestlé’s first-half earnings came in at CHF 2.84bn, up by 2.1 per cent, on sales at CHF 42.45bn (41.44). Higher raw material costs in combination with lower sales than expected due to the poor summer weather were the reasons why performance was worse than expected. Nestlé’s water division saw especially sluggish figures, and is now appearing to be the weakest entity within the corporation. LIDL IN SLOVAK CHICKEN RACE 20 stores have already been built and are ready to open. The distribution centre is ready. Employees have been hired. Nevertheless, Lidl, the German retailer, has been unable to open one single store in Slovakia, as the German retailer refuses to comply with a particular Slovak law from 2001, under which all retailers in the countries need to offer a range of products with at least 65 per cent coming from Slovak producers. Other foreign retailers have bowed to the demands, even though the law will be abolished sooner or later as it is incompatible with EU legislation. For daily news, check www.foodwire.net


Returadress: Mediaservice Box 5087, 291 05 Kristianstad

…KRÖGAREN HÄMTADE KÅLEN I SOPTUNNAN En lunchrestaurant i Åbo har åkt fast för en ganska pinsam och rent av motbjudande förseelse. Istället för att ertappas med fingrarna i syltburken, har krogen beslagits med att norpa sina råvaror från - en soptunna. Restaurangen delar soprum med en livsmedelsbutik, och krögaren har haft för vana att söka genom butikens sopor efter råvaror, som sedan använts i restaurangens kök. krogen och butiken delade soprum, men hade varsin tunna. Därför kunde krögaren ostört rota igenom butikens tunna med komposterbart avfall, där han uppenbarligen fann ett och annat. Efter ett tips dök polisen upp, men krögaren nekade till anklagelserna. Men då hade han inte räknat med att butiken förde bok även över de varor som kasserades. Med hjälp av streckkoden på ett färdigpackat huvud kinakål kunde stadens hälsovårdmyndigheter bevisa att det fanns kasserade varor från butiken i krogens kök. I Finalnd är dylikt beteende ett brott, och restauranginnehavaren riskerar nu upp till sex månader i fängelse. Där kanske han kan jobba i köket. Förutom att han kan laga mat, kanske han har ett och annat tips som kan förbättra ekonomin. . .

Han var en av få som överlevde Estonias förlisning. För Kent Härstedt blev den fruktansvärda katastrofen en vändpunkt, som gav honom mod att satsa på den politiska karriären. En karriär som under den gångna veckan gjort honom till en av landets mest omtalade politiker. En blåsig och mörk natt för snart exakt tio år sedan, den 28 september 1994, kunde ha blivit Kent Härstedts sista. Istället blev det början på hans nya liv som offentlig person, vilket så småningom placerade honom i riksdagen. Det var den kvällen den då 29-årige Kent Härstedt hoppade 20 meter från den av slagsida lutande M/S Estonias sida ner i det svarta och iskalla vattnet, endast klädd i kostym, slips och lågskor, hand i hand med Sara Hedrenius, då 20 år, som han träffat i kaoset på den helt plötsligt sjunkande färjan, och som han ingått en överlevnadspakt med: vi håller ihop och hjälper varandra, så äter vi middag tillsammans i Stockholm efteråt.

24.2004 • MÅNDAG 23 AUGUSTI

Mycket Kent i veckan

sist i salt

Psst! Har du hört att...

� ������

� ������� ����������� ��

��� ������� �

���� �����

���

��� ���� ���� ��� ��� ���� �������

I valet 1998 ville socialdemokraterna i Skåne inte sätta Kent Härstedt på valbar plats. Han kom in ändå, tack vare en uppmärksammad personvalskampanj, och idag är han ett av partiets affisch- och framtidsnamn.

AFTONBLADET BETALADE

Middagen blev så småningom av, fast det var inte Kent Härstedt som stod för notan som han lovat: Aftonbladet förde de båda till Grand Hotel i Saltsjöbaden, tog några bilder och stängde sedan dörren om de båda. Men det var mycket nära att det varken blivit någon middag eller någon fortsättning när Kent och Sara hamnade i vågorna, där över 800 andra människor dog. De flesta av oss minns TV-bilderna efteråt, där Kent Härstedt intervjuades i sin blå sjukhusrock efter rädd-

ningen, där han berättade om hur en vajer fastnade runt hans ena ben - och drog ner honom i djupet. ”Då accepterade jag mitt öde, tog farväl av mina släktingar. Jag slutade hålla andan och började andas in vatten istället. Jag kände bara frid”, berättade han för Sydsvenska Dagbladet häromåret. Men plötsligt lossnade vajern, flytvästen drog upp honom till ytan, där han såg ett annat huvud: det var Sara. Tillsammans hamnade de i en livflotte, och sedan satt de

och höll värmen genom att hålla om varandra tills dess att marinens ytbärgare kunde dra upp dem. LJUSGLIMT

”Tack ska ni ha”, ropar Kent Härstedt till helikopterbesättningen på den suddiga videofilm som togs av bärgningsteamet självt. Efter att också Sara lokaliserats bland de överlevande, blev ”Kent och Sara” och deras berättelse en rörande ljusglimt om hoppet, livet och vänskapen, som över<<Artikeln fortsätter på sid 7

salt24-2004  
salt24-2004  

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 23 augusti 2004 • Semper informerade på torsdagen medarbetarna vid anläggningen i Laholm om...

Advertisement