Page 1

15.2007 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Foodwire AB, Box 1011, 444 26 Stenungsund Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansv. utg, stellan@foodwire.com Jonathan Newton, utrikesreporter, jonathan@foodwire.com Lars Josephsen, reporter Danmark, lars@foodwire.com För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.com

• svensk affärs- och livsmedelstidning • torsdag 11 oktober 2007 •

Byråkrati vingklipper exporten Svensk kycklingexport har kört fast i ett träsk av byråkrati. Försäljning till tredje länder som Sydkorea, Kina och Ryssland är en ohyggligt seg process som sinkas ytterligare av alltför klena resurser på Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Det omständiga arbetet med expottlicenser får ske på den tid som finns över och svenska exportörer får vänta i åratal på pappersexcercisen.

Cloetta Fazer köper familjeföretaget Karamellpojkarna i Alingsås. Köpet kommer när spekulationerna om bolagets framtid går som allra högst.

Moment 22 Oj. Den där rubriken har jag nog använt förr. Men det är märkligt att uttrycket passar så bra, så ofta.

sidan 2

CLOETTA FAZER KÖPER KARAMELLPOJKARNA

salts syn på saken

ATRIA SKÄR HÅRT I SARDUS

PELLES PIZZA I KONKURS

Atria skär bort 100 av de 270 tjänsterna i Sardus Lätta Måltider. Samtidigt investeras i färdigmatstillverkning i Malmö och alla frågar sig: när kommer budet på KLS?

Pelles Pizza i Maglehem utanför Kristianstad har gått i konkurs. Konkursförvaltaren säger dock att det finns spekulanter och visst intresse för att köpa hela bolaget.

sidan 4

sidan 8

sidan 3

Är tiden inne?

Är tiden mogen för den stora färdigmatsexplosionen? Salts chefredaktör funderar på saken. sidan 12

Och just när man talar om livsmedelsproduktion och jordbrukspolitik så är Moment 22-frekvensen klart över genomsnittet. Miljön, bönderna, konsumenterna, djuren, industrin, politikerna, medierna - alla är berörda och tycker sig ha rätt till åsikter och möjlighet att påverka. Ett färskt Moment 22exempel kan du läsa om på sidan 2, där den potentiella svenska kycklingexporten till bland annat Sydkorea avhandlas. Kunder finns, produkter finns, allt är upplagt för goda affärer. Särskilt goda, eftersom koreanerna vill köpa de bitar av kycklingen som vi svenskar inte är så sugna på. Men det blir inget. Pappersexcercisen för att få till stånd en exportlicens är mördande, och tre år efter att ansökan lämnades in befinner man sig fortfarande på andra steget. Av åtta. Varför är det så här? Den största boven är - enligt mitt sätt att se det - att politiker och myndigheter har stort inflytande och nån slags vetorätt i alltför många sammanhang. Regleringar behövs i livsmedelssektorn, men lagom är alltid bäst. Stellan Löfving


2 SKÅNSKT BARISTA-KAFFE NU ÄVEN I BUTIK Skånemejeriers specialkaffemjölk Avena del Barista börjar nu säljas även i handeln, med premiär hos City Gross. ROSENGREN TAR ÖVER FRI KÖPENSKAP Åke Rosengren har utsetts till ny chefredaktör för Fri Köpenskap. Han efterträder Mats Lundman som blir redaktionschef på Smålandsposten. SVENSK HÄLSOKEDJA IN I FINLAND Svenska hälsokedjan Life köper två av Finlands största hälsokedjor: Sinunkaupat OY och Ikivireä-Vital OY. Genom köpet får Life 120 butiker i Finland och en marknadsandel på 25 procent, vilket gör bolaget till den ledande aktören. BAMA STORSATSAR PÅ GRÖNA SNACKS De två uppstickarbolagen Rått og Godt och Green Sweets har försökt lansera grönsakssnacks på den norska marknaden, men ingen av satsningarna har lyckats. Enligt Nationen har nu Rått og Godt sålts till storgrossisten Bama som planerar en storsatsning på snacks i form av bland annat minimorötter och ällpen med dipp. FINLANDS KÖTTIMPORT FRÅN ÖST ÖKAR Finlands import av kött från östra Europa ökar kraftigt, skriver Vasabladet. Under årets första sju månader har exempelvis import från Polen dubblats. Även från Estland och Litauen har importen ökat, medan inflödet från Lettland minskat.

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Seg byråkrati hejdar svensk kycklingexport Svensk kyckling efterfrågas utanför landets gränser. Men exporten stoppas av rekordseg byråkrati, byråkrati som försinkas ytterligare av knappa resurser på Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Svensk export av kyckling är i nuläget en ganska blygsam historia. Kostnadsläget ger nackdelar och traditionen finns inte på det sätt som den gör i exempelvis Danmark. Men efterfrågan finns, och kan på sina hålla vara extra stark just på grund av Sveriges omfattande regleverk och höga kvalitet. Ett land med enorm kycklingförbrukning är Sydkorea, och redan 2004 drogs en process igång av Svensk Fågel för att få till de nödvändiga tillstånden för export dit. Att utverka exporttillståndet är en procedur i åtta steg, och efter tre år har man långt kvar att gå: ”Ja, jag tror vi är på steg två”, säger Helena Storbjörk på Livsmedelsverkets enhet för internationell handel. TRE HANDLÄGGARE

På enheten finns tre handläggare, och utöver exoporten ansvarar man även för kontroll av import och EU-handel. Udda och komplexa ärenden som Sydkorea-exporten hamnar inte högst upp på prioriteringslistan. ”Vi kämpar med detta, och försöker trycka på för att få mer resurser. Vi vill ju såklart att det här ska gå snabbare”, säger Helena Storbjörk. Resurser är lika med pengar. Och pengar kan bara komma från två håll: som anslag eller avgifter. Oavsett vilket, krävs lagstiftning som klargör vad man får och inte får. För att ffå bukt med byråkratin fastnar man alltså i ny byråkrati. I det konkreta fallet med Sydkorea arbetar man just nu med att besvara frågor i ett tjockt formulär som skickats av koreanska myndigheter. Alla frågor kan inte besvaras av Livsmedelsverket, och just nu ligger frågebibban, som cirkulerat mellan de svenska instanserna i ungefär ett år, hos Jordbruksverket. RESURSKRÄVANDE

MOTBOKEN ÅTER TILL HEDERS I FINLAND Finska Alko återinför motboken, fast i frivillig form. Enligt Ekot handlar det om en slags alkoholdagbok där man kan skaffa sig en bild av om man löper hälsomässiga risker på grund av sin alkoholkonsumtion. I ett flertal av Alkos butiker är böckerna redan slut. UNILEVER SÄGER UPP I NEDERLÄNDERNA Unilever ska slå igen tre fabriker i Nederländerna och säga upp 474 anställda, rapporterar nyhetsbyrån Belga. I augusti offentliggjorde koncernen planer på att säga upp 20 000 anställda runtom i världen, och månaden efter stod det klart att drygt hälften av uppsägningarna kommer att ske i Europa. DIABETESCENTER INVIGT På torsdagen arrangerades ett kick oggseminarium vid nystartade Antidiabetic Food Excellence Centre i Lund. Centret har fått 200 miljoner SEK i anslag och en av finansiärerna är statliga Vinnova.

När man kommer längre i processen blir det inspektioner från mottagarlandet, med besök på gårdar, slakerier - alltihop under närvaro av tolkar och hela baletten. Sammantaget kan man konstatera att arbetet med exporttillstånden är oerhört resurskrävande. Om man kan få igenom lagstiftning som tillåter avgiftsfinansiering, riskerar avgifterna att bli höga. Dessutom finns det fördelningsproblem: Vem ska betala, och vem ska dra nytta? Kan branschen gemensamt stå för notan? Även om notan blir hög, finns dock incitament att ta investeringen. De asiatiska marknaderna står för en enorm konsumtion, och man köper dessutom gärna detaljer som är svårare att bli av med på den svenska marknaden: det mörkare bakdelsköttet samt vingar även fötter. Stellan Löfving

EFSA utökar studie om hyperaktivitet EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA har beslutat utvidga sin studie om huruvida vissa färgämnen i livsmedel kan leda till hyperaktivitet hos barn. Ända sedan den första larmrapporten kom från brittiska Food Standards Agency (FSA), har EFSA varit sysselsatt med att utvärdera den. Nu har man beslutat fördjupa studien och granska bland annat metodiken, statistikanalysen och den kliniska relevansen i FSA:s studie, samt vilken roll ärftliga faktorer spelar. Att EFSA väljer att granska studien så i detalj beror på att FSA:s undersökning är den största i sitt slag, och enligt EFSA kan sprida nytt ljus över frågan. I slutet av januari ska EFSA publicera sin ståndpunkt. Jonathan Newton


15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

3

Cloetta Fazer kan spricka För första gången medger nu en av storägarna i Cloetta Fazer att koncernen kan stå inför en splittring: Fazerkoncernen vill ha slut på bråket, som bland annat stoppat en fusion med danska Toms. Man kan till och med tänka sig att dela bolaget. Fusionen mellan Cloetta och Fazers konfektyrdivision har i alla sammanhang lyfts fram som en lyckad affär där ett plus ett blivit mer än två. Samtidigt har rapporterna om ägarkonflikterna duggat mycket tätt, och i förra veckan tog avgående koncernchefen Berndt Bruow oväntat bladet från munnen i en TV-intervju och förklarade att en splittring av Cloetta Fazer-koncernen nu är ett verkligt alternativ. I TV-programmet avslöjades att en fusion med danska Toms avbröts när den var nästan färdigförhandlad, allt på grund av oenighet mellan den finska och den svenska ägarkretsen. Cloetta Fazers koncernchef Jesper Åberg försöker dock tona ned spekulationerna, och säger att han inte känner till några sådana diskussioner. Stellan Löfving

…men först köps Karamellpojkarna Cloetta Fazer köper Alingsåsbolaget Karamellpojkarna. Bolaget säljer halstabletter för cirka 70 miljoner SEK per år och har 40 anställda. Genom köpet kliver Cloetta Fazer in i en relativt ny kategori. Karamellpojkarna förfogar över varumärken som Extra Starka, Fünf Kräuter och Hemkola. ”I enlighet med vår strategi söker vi tillväxt genom att bredda vår verksamhet till produktgrupper där vi idag har en svag eller obefintlig position. I Karamellpojkarnas sortiment ingår ett antal fina varumärken och jag är övertygad om att vi ytterligare kan utveckla och stärka dem”, säger Cloetta Fazers koncernchef Jesper Åberg.

THE LANCET GÖR TUMMEN UPP FÖR SNUS Snuset kan rädda många människoliv. Det skriver den mycket ansedda medicintidskriften The Lancet, som i sitt senaste nummer refererar en rapport om rökning från UK Royal College of Physicians. Även tidningens ledare behandlar frågan och där sjungs snusets lov ganska oförblommerat. NESTLÉ SKICKAR MÖVENPICK MED GLASSBILEN Nu börjar Nestlé utnyttja de potentiella samordningsfördelarna inom glasskategorin och börjar sälja Mövenpick-glassen i Hemglass bilar. Nyligen inleddes en liknande satsning i Danmark. RAMLÖSA MED BÅLBÄRSSMAK Carlsberg lanserar en ny variant av Ramlösa, med smak av blåbär. Lanseringen inleds i början av november. MYNDIGHET GER OK FÖR LURPAK SMØRBAR Danska Fødevarestyrelsen har slutligen godkänt Arla Foods användning av varumärket Lurpak på produkten Lurpak Smørbar. Branschorganisationen Margarineforeningen hade anmält produkten, efter som man ansåg den vilseledande då den är en blandning av smör och margaring. Varumärket Lurpak har traditionellt endast använts till rent smör.

TANDVÄNLIGT

Halstabletter är en växande kategori och Cloetta Fazer hoppas kunna tillgodogöra sig kunskap om bland annat tandvänliga produkter genom affären. Utöver halstabletterna har Karamellpojkarna en stark position inom klubbor och tandvänliga sockerfria xylitoltabletter. Karamellpojkarnas verksamhet är koncentrerad till Alingsås och där kommer man att förbli. ”För oss är Cloetta Fazer en idealisk partner ur många perspektiv och vi ser positivt på den här affären. Den ger våra varumärken en möjlighet att fortsätta växa och utvecklas inom det här segmentet. Jag är även glad över att fabrikens verksamhet planeras fortsätta i Alingsås, säger Niklas Bohlin. Han är vd för Karamellpojkarna och fortsätter i den rollen. Karamellpojkarna grundades på 50-talet efter att internationella godisjätten Suchard - som numera ingår i Kraft - lade ned sin verksamhet i Alingsås. Tre av de anställda öppnade eget och det bolaget utvecklades till ett familjeföretag som nu övertas av Cloetta Fazer. Stellan Löfving

COOP NORGE LANSERAR GOD SMAK-GARANTI Coop i Norge lanserar nu en garanti som ska ge pengarna tillbaka om inte maten smakar gott. Informationsdirektör Vidar Ullenrød säger till Verdens Gang att konkurrensen är så hård att man måste ”sträcka sig längre för att vinna folkets gunst.” Tidigare har finska Kesko erbjudit en liknande garanti för egna varumärket Pirkka.

SIA SÄLJER FRYSTA GLENN STRÖMBERG-PRODUKTER Glenn Strömberg fortsätter utöka sitt sortiment av italienska delikatesser och lanserar nu tre frysta desserter: tiramisù, Cappucino (krämig mousse med kaffesmak) och Dama Nera (”Svarta Damen”, rik chokladmousse med bitar av chokladkex). Dessutom lanseras fyra frysta focacciabröd. De frysta produkterna kommer att säljas av SIA-glass.

NIDAR RASAR ÖVER BIBEHÅLLEN SOCKERSKATT Den norska sockeravgiften blir kvar trots att alla politiska partier tycker den är förkastlig. Regeringen skriver i sin budgetproposition att det är ”olyckligt” att ta bort avgiften just nu. Orklaägda konfektyrjätten Nidar, som betalde 230 miljoner NOK i sockeravgift under 2006, förtvivlar över att avgiften blir kvar, eftersom den snedvrider konkurrensen gentemot importerade produkter. DUBBEL SKATT GÖR FINSK SNUSIMPORT DYR Det är möjligt för finska konsumenter att köpa snus lagligt trots EU:s förbud. Inköpen görs via nätet från Sverige, men har legat nere under en period på grund av oklar lagstiftning. Nu har reglerna förtydligats och handeln kan komma igång. Men snuset blir dyrt, eftersom sajterna som säljer det måste betala skatt både i Finland och Sverige. Enligt Vasabladet undersöker dock de säljande bolagen om man kan slippa betala den svenska skatten.


4 AMERIKANSKT KÖTTBOLAG STÄNGER EFTER E.COLI Amerikanska köttbolaget Topps tvingas lägga ned verksamheten efter ett e.coliutbrott tidigare i år. 30 personer blev sjuka och nästan 10 miljoner kg kött fick återkallas. 87 personer förlorar jobben. Bakkavör handlar i Storbritannien igen Isländska Bakkavör följer upp förvärvet av brittiska Geest med att köpa ingrediensbolaget Welcome med 115 anställda i Nottinghamshire. Köpeskillingen har inte uppgivits. BAKKAVÖR HANDLAR I STORBRITANNIEN IGEN Isländska Bakkavör följer upp förvärvet av brittiska Geest med att köpa ingrediensbolaget Welcome med 115 anställda i Nottinghamshire. Köpeskillingen har inte uppgivits. ÄGGPRODUCENTERNA RASAR MOT LÅGA PRISER Äggböndernas eget producentråd uppmanar till bojkott och uppsägning av packeriavtalen. Priserna man får för sina ägg är nu så låga att vissa gör mer än en krona förlust på varje kg ägg man säljer. Upproret har enligt Lantbruk inte haft någon större uppslutning och Håkan Andersson, vd för storpackeriet Svenska Lantägg lovar bättre priser redan i oktober. JOZO SAKNAR NÅGRA NYPOR SALT Konsumentombudsmannen (KO) sätter stopp för Jozo mineralsalts förpackningar, som bara är fyllda till tre fjärdedelar. Tillverkaren Akzo Nobel har lovat dra in förpackningarna senast den första mars, under hot om böter på 200 000 SEK. ”Många konsumenter har reagerat på att förpackningar till vissa produkter inte alls motsvarar innehållsmängden. Ibland har det visat sig att innehållet bara är hälften av förpackningens storlek”, förklarar KO, som tidigare stoppat Axa Sportflakes som bara var halvfulla med frukostflingor.

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Finnarna tar fram kniven 100 medarbetare berörs när Atria försöker få fason på Sardus Lätta Måltider. Enheten i Stockholm läggs ned och även i Halmstad och Norrköping skärs personalen ned. Att Atrias köp av Sardus skulle resultera i nedskärningar var knappast oväntat, och inte heller att affärsområdet Lätta Måltider skulle bli först till rakning. Under Sardus-tiden var denna enhet en ständig källa till oro. Nedskärningen är kraftig, de 100 tjänsterna ska tas av totalt 270 anställda i affärsområdet och det finns inga direkta överlappningar med Atriakoncernens övriga verksamhet. Omstruktureringen blir således en mycket tuff uppgift som möjligen även kombineras med en vis prioriering bland kunderna, där de mindre lönsamma helt enkelt sållas bort. KVAR I KATEGORIN

Kategorin som sådan vill man dock finnas kvar i, försäkrar vd Christer Åberg: ”Vi har fortfarande en stark framtidstro för smörgåsar och sallader. Vid en internationell jämförelse är konsumtionen fortfarande ganska låg i Sverige och fortsatt marknadstillväxt är att vänta, framför allt i dagligvaruhandeln. Att vi trots detta tvingas omstrukturera verksamheten inom Sardus Lätta Måltider beror på att kostnaderna inom enheten har varit för höga. Denna förändring ligger helt i linje med vår målsättning att skapa lönsam tillväxt för vår sallads- och smörgåsverksamhet.” Stellan Löfving

Blir KLS nästa förvärv? Småländska slakteriföreningen KLS har fortsatt stora finansiella problem. Enligt Lantbruk behöver koncernen hitta en partner snarast för att undvika konkurs, och i det sammanhanget riktas alla blickar mot finska Atria. Partnerskapet med Ica tycks inte ha varit den dundermedicin som slutligen räddar KLS från problemen. Under årets första åtta månader uppgick bolagets förluster till drygt sju miljoner SEK. Denna förlust läggs på det synnerligen drastiska resultatet för 2006, då KLS rörelse gjorde ett minus på 59 miljoner SEK. Ordföranden Mats Olsson säger til Lantbruk att man behöver få in friskt kapital och ny kompetens. Sedan Danish Crown lagt vantarna på skånska Ugglarps, och finska HK kapat åt sig Scan, riktas alla blickar mot Atria. I nuläget har det finskägda bolaget, som vuxit sig ännu större inom chark med köpet av Sardus, ett delikat råvaruproblem. Att köpa råvaror av Scan är ingen framkomlig väg, då detta i praktiken är att stötta ärkefienden hemifrån, HK Ruokatalo - som till råga på allt är noterad på samma börs. Kvar finns då ett koppel av mindre spelare, och ett fåtal av storlek. Utöver KLS är förmodligen Dalsjöfors den enda partnern som kan fylla skorna. Stellan Löfving

AHOLD KOMPENSERAS AV GAMLA CHEFER Aholds förre chef Cees van der Hoeven ska betala fem miljoner EUR i kompensation till koncernen för sin roll i bokföringsskandalen 2003. Dessutom avstår han från alla andra fordringar som han har på bolaget. Det ska också förre ekonomichefen Michiel Meurs göra, samt betala 600 000 EUR, enligt en överenskommelse med företaget. Därmed avslutar Ahold sin tvist med de båda tidigare cheferna, som dömts till villkorliga fängelsestraff för sin medverkan i oegentligheterna.

ARLA VILL HA SKADESTÅND Arla Foods kräver drygt 956 00 SEK i skadestånd av ett transportföretag och ett distributionsföretag efter att en chaufför hällt 6 000 liter salpetersyra i en tank med svavelsyra för jämnt ett år sedan. De båda syrorna reagerade med varandra, värmen steg, och räddningstjänsten fick tillkallas för ett komplicerat saneringsarbete, skriver Aftonbladet. Chauffören kopplade enligt stämningsansökan sin tankbils slang till fel rör, trots att rören var tydligt märkta.

GÅRDSFÖRSÄLJNING AV ALKOHOL KAN TILLÅTAS Svenska tillverkare av vin, öl och sprit kan i framtiden komma att få sälja sina produkter direkt till besökare, utan att behöva gå via Systembolaget. Det är något som regeringen nu utreder, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Regeringens krav är att det inte får anses leda till ökad alkoholkonsumtion, och att EU anser att det går att förena med Systembolagets monopol.


15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

5

Lantmännen blir mindre spretigt Lantmännen har lagt ut kursen för de närmsta åren. Budskapet i det nya strategidokumentet, som presenterades vid en pressträff i Stockholm nyligen, är att verksamheten ska koncentreras. För att åstadkomma detta ska Lantmännen både köpa och sälja företag. Koncernledningen i form av vd Per Strömberg och ordföranden Thomas Bodén kunde för den samlade pressen berätta att de redan hade gjort sin första affär. Lantmännen Analycens har sålts till Eurofins, som är en internationell laboratoriekoncern med en omsättning på 3,5 miljarder SKR och 5000 anställda i ett tjugotal länder. Analycen är ungefär en tiondel så stort. Lantmännen gör en reavinst på 250 miljoner kronor. Vinsten ska användas till nya förvärv som ska stärka Lantmännens kärnverksamhet. Enligt det nya strategidokumentet är det tre kriterier som är avgörande för vilka företag som ska avyttras. Dessa är på ”Lantmännen-språk” ”ägarbetydelse”, ”lönsamhetspotential” och ”tillväxtpotential”. Utifrån dessa tre kriterier delas samtliga företag i koncernen in i tre grupper: ”satsningsområden”, ”övrig kärnverksamhet” och ”avyttringsområden”.

NY STOR MEJERIAKTÖR I STORBRITANNIEN De brittiska mejeriföretagen First Milk och Milk Link samtalar om att gå samman. En sådan fusion skulle leda till ett mejeriföretag med en omsättning om en miljard GBP, och ha 4 250 lantbrukare som medlemmar. Konkurrensmyndigheterna måste dock först säga sitt. ”VION OCH TÖNNIES I GRISKRIG” Nederländska köttbjässen Vion försökte ta över tyska Tönnies, men misslyckades, och som hämnd anmälde man Tönnies till myndigheterna för bedrägeri. Det påstår tyska tidningen Der Spiegel, vars källor säger att det råder närmast krigstillstånd mellan de båda företagen. Det är ett avslöjande av något som det ryktats om en längre tid, enligt grisuppfödarorganisationen ISN. Vion går dock ut och förnekar kategoriskt att man anmält Tönnies eller försökt ta över företaget.

LANTRBUK OCH UNIBAKE

Som exempel på företag som det ska satsas på nämndes Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Unibake. Det sistnämnda har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och det finns inget som tyder på att den skulle mattas. ”När det gäller Lantmännen Lantbruk kommer vi att öka vår internationella satsning. Vi har redan i dag ett gott samarbete med danska DLG, detta kommer vi att intensifiera”, sa Per Strömberg. Exempel på företag som tillhörde ”övrig kärnverksamhet” var maskinförsäljningen. Däremot var koncernledningen väldigt förtegen om vilka företag som tillhörde gruppen som ska avyttras. Men Per Strömberg talade om fyra, fem företag som ska säljas under den närmaste treårsperioden. KRONFÅGEL OCH GRANNGÅRDEN

Att utifrån det som sades på pressträffen och utifrån nämnda exempel dra några slutsatser om vilka företag som kommer att säljas är inte helt enkelt. Men undertecknad skulle inte bli förvånad om Kronfågel och Granngården har andra ägare om några år. Andra verksamheter är tänkbara för försäljning är den handfull som har samlats under Lantmännen Invest hatt. Där hittar vi redan avyttrade Analycen, men även företag som Bygglant, Doggy (hundfoder), Krafft (hästfoder), Reppe (tillverkar sprit, gluten och glukos), Solanum, Swechick och Swehatch. De två sistnämna företagen försörjer kycklingproducenter med djur. Samtliga företag i Lantmännen Invest är tänkbara försäljningskandidater. Roland Fransson

SISTA VARVET PÅ MJÖLKPRISRALLYT? Världsmarknadspriserna på mejeriprodukter kommer inte att fortsätta att stiga. Det tror nederländska Rabobank, som har stora intressen i jordbrukssektorn, skriver LandbrugsAvisen. Redan nästa år väntas nämligen produktionen att stiga så mycket, inte minst i Nya Zeeland, att det blir mer balans på marknaden, och et större prisfall kan inte heller uteslutas, tror banken. Bara sju procent av världens samlade mejeriproduktion avsätts på världsmarknaden, och därför behövs det inte mycket innan det påverkar priserna. Dock menar man att priserna kommer att hålla sig på en historiskt hög nivå i många år till.

PERNOD RICARD ÖPPNAR GAPET FÖR VIN & SPRIT Världens näst största alkoholbolag, franska Pernod Ricard har meddelat att man tänker höja sin gräns för ny skuldsättning från tre till fem miljarder EUR de närmaste två åren. Som av en händelse innebär det att ett eventuellt köp av Vin & Sprit därmed skulle rymmas inom den nya kreditgränsen, och Pernod Ricard bekräftar mycket riktigt för Just-drinks att man fortfarande är pigg på att köpa den svenska Absoluttillverkaren, även om man inte vill säga rätt ut att det bara är därför som man planerar att sätta sig i skuld.

UPPÅT FÖR TESCO Brittiska dagligvarujätten Tesco ökade sin vinst för första halvåret med 14,3 procent till 1,3 miljarder GBP, efter att försäljningen stigit med 9,2 procent till 24,7 miljarder GBP. EG-DOMSTOLEN: NÄTSPRITFÖRBUD INTE OK Sveriges förbud mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten, skriver TT. Det har EG-domstolen slagit fast, i ett mål där Sverige stämts av EU-kommissionen, som menar att förbudet är ett handelshinder. Redan i somras dömde ju EG-domstolen ut det svenska förbudet, i ett yttrande som gällde en svensk rättsprocess, och nu har alltså Sverige förlorat för andra gången i ett liknande mål, där det är EU-kommissionen som stämt Sverige för att förbudet mot att beställa sprit i andra EU-länder och låta andra sköta transporten utgör ett handelshinder. FRUKTSHOT ÅRETS DAGLIGVARA Unilevers frukt- och grönsaksshot Knorr Vie Shot har utsetts til årets dagligvara av AC Nielsen och DLF. Tvåa på prispallen blev Emmis Caffe Latte och trea blev Abbas Fiskbiffar. TAX FREE-BOLAG FLYTTAR IHOP I TIBRO Inflight Service i Arlanda köper LSG Sky Chefs enhet i Tibro, vilken tidigare gick under namnet Topflight. Inflight flyttar sitt centrallager från Helsingborg till Tibro där man slår ihop lagret med LSG Sky Chefs packeri, uppger Radio Skaraborg.


6 ROSA MORÖTTER SKA GE PENGAR TILL CANCERFONDEN OCH WWF Ica stöder även årets upplaga av Rosa Bandet. Själva banden kommer att säljas i Icas butiker, men man lanserar också något man kallar Rosa ekologiska morötter. 1,25 SEK från varje såld enkilospåse av morötterna går till Rosa Bandet, och förutom pengarna till Cancerfonden hoppas Ica kunna dra in cirka en halv miljon SEK till WWF. HANSA BORG UTVIDGAR I SARPSBORG Norska Hansa Borg har beslutat investera i en anläggning för tappning av burköl i Sarpsborg, uppger NRK. CHOKLADEN KOMMER FRÅN BARRY De globala chokladbolagen fokuserar allt mer på marknadsföring och varumärkesbyggande och outsourcar sin produktion, som då allt oftare hamnar hos schweiziska Barry Callebaut. Under de senaste månaderna har bolaget tecknat jättekontrakt med Nestlé och Hershey. Dessutom levererar man till Cadburys polska fabriker. Enligt just-food tros Barry Callebaut därmed kunna vinna på att Cadbury flyttar produktion från Storbritannien till Polen. BRITTISKA MUL- OCH KLÖVRESTRIKTIONER KAN LÄTTA Redan den 12 oktober kan förbudet att exportera nöt- och fårkött från Storbritannien komma att lättas, om det inte sker några fler utbrott av mul- och klövsjuka utanför en radie av 200 kilometer runt det drabbade området i Surrey innan dess. Storbritannien kommer dock att fortsätta klassas som ett högriskland, och övriga skyddsåtgärder kommer att vara kvar, fram till åtminstone 15 november. POLSKA TRÅLARE FISKAR TROTS FÖRBUD 40 polska trålare har uppdagats med att fiska torsk i Östersjön, i strid med EU:s förbud. Fiskebåtarna hade fångat sammanlagt 15 ton, rapporterar AFP. Polen har sagt att man inte tänker se till att EU: s fiskestopp efterlevs, eftersom man anser att EU-kommissionens beräkningar av kvoterna är fel, och hotas nu att stämmas av EU-kommissionen. STRID I SKÅNEMEJERIERS LEDNING Skånemejeriers vice ordförande HansIngvar Ekberg avgår sedan han ”haft en avvikande uppfattning än styrelsen i en förtroendefråga”, enligt ett pressmeddelande. Han efterträds av Stig-Börje Birgersson.

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Scans grispris: Vd tror på fler höjningar ”Vi har nu relativt god förståelse hos handeln för att grisköttet måste upp i pris. Om 4 – 6 veckor är priset ett helt annat”, säger Scans vd Magnus Lagergren, som tror att det blir fler höjningar. ”Det är alltför stor skillnad på noteringarna mellan Scan och övriga slakterier. Det kommer höjningar i Scan”, säger Magnus Lagergren till Grisportalen. Men samtidigt varnar han för att handelns villighet att betala slakterierna inte är den enda faktorn som spelar in. ”Prishöjningar är en sak i förhandlingarna med handeln, viljan hos handeln att köpa svenskt griskött till det högre priset är en annan. Vid högt pris i Sverige och lågt i andra länder, ökar importen. Vi kan absolut få upp priset på svenskt griskött, men om handeln då i stället köper sitt griskött i Danmark eller Tyskland, då får vi volymer osålda. Det är så det går till på marknaden”, säger han till nyhetstjänsten. FLER HÖJNINGAR

Grisportalens intervju med Magnus Lagergren gjordes innan Scans senaste höjning till 13:20 SEK blev känd. Men att döma av vad han säger till nyhetstjänsten, kommer det att bli ännu fler höjningar. ”Om jag ska spå något så kan vi ha ett grispris i Sverige om ett år på 16 – 17 kronor och ett lägre foderpris än nu”, säger han. ”I vilket fall som helst kommer vi att ha mycket högre grispris om några veckor, som jag sagt tidigare. Det blir inte höjningar i ören, utan i kronor. Den som vill vara med och skörda ska därför inte lägga av med grisproduktionen. Det är tvärtom rätt tid att satsa”, säger Magnus Lagergren. Jonathan Newton

…och varnar bönderna för avtalsbrott Scan har skickat varningsbrev till ett tiotal grisproducenter som brutit mot de treåriga avtal, som just nu binder dem vid ett lägre pris än om de skulle sälja till konkurrenterna. Den som försöker komma ut avtalet i förtid hotas med straffavgift. ”Juridiskt är det hela solklart. Swedish Meats har överlåtit rätten till kontrakten till oss. Det är en typisk så kallad inkråmsöverlåtelse och de som bryter mot avtalen kräver vi på ersättning. Vi har de senaste tre åren drivit 14 liknande fall och vunnit med 14-0”, säger vd Magnus Lagergren till Lantbruk. Scan letar upp dem som bryter mot kontraktet med hjälp av Jordbruksverkets register, och hittills har man hittat ett femtiotal misstänkta fall. Dessa kommer att krävas på 150 SEK per gris som sålts till någon annan, plus 20-30 öre per kilo. RISKERAR BAKSLAG

Avhoppen kostar pengar i förlorade volymer, men om man jagar avhopparna för hårt riskerar man att förlora dem permanent när avtalen löper ut 2009. ”Hur vi än gör kommer vi att få fiender. Antingen får vi problem med dem som bryter kontrakten eller så får vi en diskussion med de 96-97 procent som följer de avtal de skrivit på”, säger Magnus Lagergren till tidningen. Jonathan Newton


7

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Nya grepp i Norrlandsslakten

LANTMÄNNEN SÄLJER ANALYCEN Lantmännen ska sälja alla sina aktier i Lantmännen Analycen till Eurofinskoncernen. Köpesumman för analysföretaget har inte offentliggjorts.

Omstruktureringen av den norrländska slakten går vidare, och Scans grepp blir allt svagare. Nyhléns & Hugosons, där Scan äger 50 procent av aktierna, har nu tecknat en avsiktsförklaring med Norrbottensgården om bildande av ett nytt slaktbolag för nöt och lamm. I samband med bildandet avvecklas slakteriet i Sunnanå utanför Skellefteå. Slakteriet i Sunnanå har varit hotat ett flertal gånger. Anläggningen har nämnts i spekulationer ett antal gånger, och blev dessutom oväntat en het potatis i den gångna valkampanjen där socialdemokraterna försökte locka röster genom att lova ny mark för slakteriet i anslutning till kommunens reningsverk och biogasanläggning. Nu berörs 27 medarbetare av nedläggningen, som är tänkt att genomföras under andra kvartalet 2008. ”Detta är ett samarbetsavtal i tiden som bidrar till att minska den överkapacitet som finns i slaktindustrin”, säger Magnus Lagergren som är styrelseordförande i Nyhléns & Hugosons. Stellan Löfving

Meats ordförande erkänner lögn ”Det var dumt av mig att inte säga sanningen”. Det säger Swedish Meats ordförande Lars Hultström, som idag ber om ursäkt för att han ljugit om att han sålt en del av sina grisar till konkurrenten Dalsjöfors. Både inför tidningen Lantbruk och inför 550 av sina medlemmar på ett möte i Skåne förnekade Lars Hultström att han sålt slaktgrisar till någon annan än sin egen förening. Lantbruk kunde dock avslöja att han sålt 200 grisar till konkurrenten Dalsjöfors, en av dem som betalar mer än Scan. Då kallade Lars Hultström sitt agerande för en ”protest” för att sätta press på Scan att höja sina priser. Nu går han dock ut och ber öppet om ursäkt. ”Jag vill be om ursäkt för mitt sätt att uttrycka mig. Men jag ville inte att mötet [i Skåne] skulle handla om 200 grisar till Dalsjöfors, utan om de stora och viktiga frågorna”, säger han till Lantbruk. ”Det som har skett är inte bra för mig. Hade jag tänkt efter skulle jag ha gjort på ett annat sätt”, förklarar han. Ursäkten kommer dagen efter ett styrelsemöte med Swedish Meats, och föreningens valberedning har dessutom undersökt förtroendet för Lars Hultström. Men trots att man är kritisk mot lögnerna är förtroendet från föreningen orubbat. ”Det är klumpigt gjort och det får han stå till svars för själv. Men vi har fortsatt förtroende för honom. Det är den uppfattning som kommer fram när vi talat med flertalet regionordföranden”, säger valberedningens ordförande Ingemar Olsson till tidningen. Jonathan Newton

Katalog över lokal korv Konsumenter och branschfolk ska nu kunna hitta lokala chark- och köttmärken med hjälp av den nya katalogen Svenska charkuterister och regionala köttmärken, som tagits fram av Köttbranschens riksförbund och som ska komma ut i en ny upplaga varje år. ”Handeln domineras av tre aktörer som har väldig makt, ja, det handlar egentligen om tre personer som bestämmer vad som ska finnas på hyllorna. Ett bekymmer för de mindre företagen är också att de stora handelskedjorna tar betalt för den marknadsföring de gör ”, förklarar projektledaren Lars Johansson satsningen för Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel.

AXFOOD-GODIS STOPPAS TILL VIDEOKEDJA Axfood får från och med natten till onsdagen inte leverera något mer lösgodis eller andra varor till Videomix Syds 18 videobutiker i södra Sverige, sedan Handelsanställdas förbunds sedan tidigare aviserade upptrappning av konflikten med bolaget trätt i kraft. Inte heller Transportarbetareförbundet kommer att köra ut godis eller snacks från Videomix lager i Landskrona. KLIMATMÄRKNING DISKUTERAS HOS REGERINGEN Livsmedelsindustrin, handeln och olika organisationer har bjudits in av regeringen för att diskutera klimatmärkning av mat. Representanter för Krav, Svenskt Sigill, Ica, Sveriges Konsumenter, SIK, Coop, Axfood, SNF, WWF, SIS Miljömärkning, Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen, LRF samt Sveriges fiskares riksförbund får idag träffa konsumentminister Nyamko Sabuni, jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren. SVERIGE KRÄVS PÅ MÅNGMILJONBELOPP FÖR JORDBRUKSSLARV Sverige krävs på 3,73 miljoner EUR i jordbruksstöd, som EU-kommissionen kräver tillbaka efter att Sverige haft för få och för dåliga inspektioner av arealstödet. Det är det fjärde största återkravet som EU-kommissionen riktar mot de totalt tio länder som på olika sätt fått för mycket jordbruksstöd, och som nu krävs på sammanlagt 145,2 miljoner EUR. SEMPER FÅR NY VD Markus Lenke tillträdde i måndags posten som ny vd för Semper AB. Han har arbetat under många år i den tyska livsmedelsbranschen inom Sempers ägarbolag Hero. Hans företrädare Andreas Sbrodiglia har gått upp som styrelseordförande. CARLSBERG KÖPER REKLAMMATERIAL I POLEN - SPARAR MILJONER Carlsberg räknar med att spara omkring 100 miljoner DKK på att centralisera inköp av exempelvis papper och glas till promotionmaterial till stormarknader och barer, som bryggeriföretagets egen reklamavdelning producerar. Enligt Børsen kommer man att försöka samla inköpen till exempelvis Polen.


8 CARLSBERG-BRYGGERI I PORTUGAL STÄNGER Bryggeriet Unicer i Portugal har beslutat att stänga anläggningen i Loulé i den södra delen av landet senast före årsskiftet. Det sker som ett led i bryggeriets omstruktureringsplaner. Stängningen berör 65 anställda. Bryggeriet ägs till 44 procent av Carlsberg, medan Viacer Consortium äger resten. ”PRINGLES OCH FOLGERS TILL SALU” Procter & Gamble planerar att sälja chipsen Pringles och kaffevarumärkena Folgers och Millstone, erfar Financial Times. Därmed skulle koncernen i så fall i princip lämna livsmedelsbranschen helt och hållet. I försäljningen ingår enligt tidningen också batterivarumärket Duracell. Företaget har inte kommenterat.

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Pelles Pizza i konkurs Pelles Pizza i Maglehem har försatts i konkurs, skriver Kristianstadsbladet. Konkursförvaltaren säger dock till tidningen att det finns spekulanter som är beredda att ta över. Bolaget har funnits sedan 1977 och grundaren Per Anderberg köpte tillbaka bolaget 2001 av den dåvarande ägaren Samfood, som då avsåg att lägga ned verksamheten. Sedan en tid har bolaget haft ekonomiska problem, och i augusti lämnade kronofogdemyndigheten in en konkursansökan till tingsrätten. Ansökan bestreds då av Per Anderberg, som menade att bolagets tillgångar var undervärderade och att de ekonomiska problemen var tillfälliga. I september tecknades nya avtal och Anderberg räknade med att fördubbla företagets omsättningen. Dylika vädjanden brukar dock inte beveka domstolen, så heller inte i detta fall. På måndagen var konkursen ett faktum, och bolagets skuld till staten uppgick då till 813.000 SEK. Därtill kommer ytterligare skulder på nästan lika mycket. Konkursförvaltaren Mikael Ekström säger till Kristianstadsbladet att det finns en handfull intresserade spekulanter, och att det inte är omöjligt att sälja hela rörelsen. Om detta inte lyckas, kommer verksameheten att säljas i delar. Stellan Löfving

MISSTÄNKT ÄGARBRÅK EFTER VD-BYTE PÅ HERSHEY Amerikanska godisjätten Hersheys vd Richard Lenny har oväntat meddela att han ska avgå vid årsskiftet, något som tolkas av analytiker som att den stundtals kontroversielle Lenny haft för långtgående meningsskiljaktigheter med en stiftelse som äger 80 procent av bolaget, skriver Financial Times. Han ersätts av koncernens COO David West. KRIS PÅ AMERIKANSK MEJERIJÄTTE Amerikanska mejerikoncernen Dean Foods kan komma att tvingas säga upp 700 personer efter att råvarupriserna rusat i höjden. ”Dessa är utan jämförelse de svåraste förutsättningarna i företagets historia”, säger vd och styrelseordförande Gregg Engles enligt Just-food. CARLSBERG, VSD OCH V&S SAMÅKER TILL BOLAGET Carlsberg och Vin & Sprit samordnar sina transporter till Systembolaget i samarbete med logistikbolaget VSD, som fraktar drycker åt en rad stora alkoholimportörer. Genom att utnyttja Carlsbergs 18 terminaler maximalt för transporterna till Systembolaget, hoppas de inblandade bolagen på minskad miljöpåverkan. ”Effekten blir att ca 37 procent av volymerna till Systembolagen samkörs, vilket sänker antalet leveranstillfällen per butik samt minskar den totala körsträckan från terminal och ut med ca 60 procent. Detta ger en betydande positiv effekt på miljön och alla parters logistik”, säger Peter Nilsson, supply chain-direktör på Carlsberg.

Lidl blandar sopor och mat i samma lastbil Sopor hämtas och fraktas bort av samma lastbil som levererar färsk mat till Lidls livsmedelsbutiker, skriver Aftonbladet. Tidningen visar hur en chaufför under en runda mellan lagret i Eskilstuna och affärer i Enköping, Bålsta, Upplandsbro och Järfälla har dubbla roller som färskvaruleverantör och sopgubbe. Förutom att leverera färsk mat, måste han nämligen också ta med sig affärernas sopor i samma lastbil. I lastutrymmet finns maten som ska till de efterföljande butikerna på rundan, och som får trängas med allt mer och allt snuskigare avfall. ”Till första butiken är det ingen fara, sen blir det bara mer och mer sopor i lastbilen. Ibland läcker det sopsaft ner på golvet”, säger chauffören, som vill vara anonym och som i artikeln går under namnet Carl. En kollega till Carl har tagit bilder av lastrummet, vilka tidningen publicerar, och visar hur lastutrymmet sakta förvandlas till soprum innan maten lastats ur. Men också tidningens reporter har följt med under en runda, och kan ge samma vittnesmål. ”När luckan till lastkajen öppnas väller en kväljande stank av sopor ut. Den här natten väntar fyra lastpallar. Mest ruttna grönsaker och frukt, men även en pall med metallskrot. Carl suckar och tittar förtvivlat på soporna, han lastar av sex pallar med färska tomater och gurkor, bröd och godis. Sen kör han ombord soporna. De är slarvigt insvepta i plast och stinker kraftigt. Under plasten kryper flugor”, skriver tidningen. MYNDIGHETER UPPRÖRDA

”Det strider mot miljöbalken, avfall får bara transporteras av oss godkända sopentreprenörer. Så här får man inte göra”, säger Marita Söderkvist, som är chef för avdelningen för avfall i Stockholms stad, till tidningen. Även andra myndigheter reagerar kraftigt. ”Det är helt klart olämpligt. Man får inte hantera livsmedel så att det finns risk för kontaminering”, säger Olu Lindström, tillförordnad chef för avdelningen för livsmedelskontroll i Stockholm, och även Livsmedelsverket oroas över uppgifterna. Lidl försöker tona ner det hela och säger i en skriftlig kommentar från vd Mathias Kivikoski till tidningen att det rört sig om ett enda ensklit fall. Men ”Carl” ger en annan bild, och berättar att han vid ett annat tillfälle vägrat ta med en lastpall med speciellt snuskigt innehåll. ”Då fick jag jättemycket skäll och blev tillsagd att göra som jag blev beordrad”, säger han. Jonathan Newton


9

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Müsliglasbitar olöst gåta All tillverkning av müsli på Frebaco stoppades efter att Ica tvingats dra tillbaka ytterligare produkter därifrån sedan glasbitar hittats i dem. Produktionen återupptogs på måndagen, men gåtan är fortfarande olöst. ”Stoppet görs av säkerhetsskäl eftersom vi inte vet varifrån glasbitarna kommer. Vi ser allvarligt på det här och har startat en utredning som har högsta prioritet. Vi har inte ens någon glashantering hos oss så det kommer att bli en omfattande utredning”, säger Frebacos vd Stefan Hollerup till Sveriges Radio Skaraborg. Ica tvangs ju tidigare i veckan dra tillbaka all sin ekologiska egenmärkesmüsli efter att glasbitar hittats i den. Nu återkallar man dessutom all Ica Gott liv naturell müsli och Ica Gott liv frukt/bär. Dessutom återkallas Müsli branflakes, Müsli frukt, Müsli lätt ekologisk, Müsli persika/hallon, Müsli plus, Müsli utan tillsatt socker och Krispig blandning från Frebaco. För samtliga gäller återkallandet alla produkter oavsett bäst före-datum.

VIN & SPRIT KLIMATKOMPENSERAR Vin & Sprit investerar tre miljoner SEK per år för att klimatkompensera sin produktion. Kompensationen sker genom certifierad skogsplantering i Moçambique och Mexiko. IKEA OCH FINDUS FLÖRTAR MED KVINNORNA Ikea fortsätter sitt intåg i livsmedelssektorn och lanserar nio nya rätter i samarbete med Findus. Sju av rätterna finns i kedjans restauranger och två i butiksdelen Montera & Dinera. De nio rätterna har utvecklats i samarbete med konsulten Maria Masoomi och är utformade för en kvinnlig målgrupp.

Jonathan Newton

Vidriga förhållanden bakom tonfisk Tio timmars arbetsdag, sex dagar i veckan, och straff för dem som inte arbetar övertid. Det är några av arbetsförhållanden för dem som arbetar med att producera den tonfisk som säljs i svenska affärer, enligt en ny rapport. Enligt organisationen Fair Trade Center, som spårat tonfisken från butikerna i Sverige till tillverkningen i Asien, betalar de tre producentföretag som man undersökt bara minimilön. Den kan många inte klara sig på, varför det visade sig vara vanligt med övertidsarbete tio timmar om dagen eller mer, sex dagar i veckan. Två av de tre företagen hade obligatorisk övertid med bestraffningar för dem som inte jobbade över, uppger organisationen. I Thailand fanns många invandrare från Burma som arbetade inom tonfiskindustrin. Dessa diskrimineras mer eller mindre systematiskt, enligt rapporten, och har ofta fått betala mellanhänder för att överhuvudtaget få jobb. Axfood, Coop och Ica har uppförandekoder om löner, arbetstider och respekt för fackliga rättigheter, och Abba har i sina avtal skrivit in att inget barnarbete är tillåtet. Men de övriga svenska företag som importerar tonfisk från Asien, Lantmännen Doggy, Piwa och B & S Foods, saknar sådana krav. Tonfisken från de båda sistnämnda har också producerats under sämst förhållanden, enligt organisationen, medan Icas var bäst. ”Positivt att rapporten kommer fram”, svarar PIWA:s vd Peter Wallén på organisationens frågor, men ger i övrigt inga utfästelser. Det ger däremot Abba, Ica och Lantmännen Doggy, som nu lovar skärpning. ”Vi är mycket positiva till det arbete Fair Trade Center har gjort. Rapporten visar att det finns ett antal brister i vårt nuvarande arbetssätt gentemot vår leverantör av tonfisk. Vår nuvarande leverantör använder en policy ’Worker Welfare’. Fair Trade Centers rapport visar att det inte är tillräckligt med en sådan policy. Vi kommer därför att ta fram en egen uppförandekod angående bland annat arbetsförhållanden som vi aktivt kommer att följa upp”, säger vd Hans Nilsson till Fair Trade Center. Även Ica säger att man ska ta upp kritiken nästa gång man möter leverantörerna, i oktober, och Abba Seafood säger att man ska ta fram ett handlingsprogram.

BULLEN KLIVER IN PÅ MCDONALD’S McDonald’s fortsätter nu arbetet med att anpassa sig till de lokala marknaderna, och lanserar kanelbullen i de svenska restaurangerna. Lanseringen sker lämpligt nog den 4 oktober, på Kanelbullens Dag. KRAV PÅ TORSK OCH KOLJA I mitten av januari kommer det att finnas Krav-märkt torsk och kolja i svenska butiker. Krav har godkänt linfångad nordostarktisk torsk och kolja från ett bestånd utanför Vesterålen i Norska havet. TESCO BEHÖVER HUNDRATALS BUTIKER I USA Brittiska kedjan Tescos satsning i USA är långsiktig, av allt att döma. Det logistikcenter som byggts utanför Los Angeles är tillräckligt stort för att försörja hundratals butiker, och följaktligen behövs avsevärt fler butiker än de nuvarande cirka 30 för att finansiera centret. LARS FINS NY MARKNADSDIREKTÖR I AXA Lantmännen Axa har utsett Lars Fins till marknadsdirektör. Han har ett långt förflutet inom Coop och Axfood. För närvarande är Lars Fins vd för snabbmatskedjan Gooh, som ägs av Lantmännen och Operakällaren. Den posten kommer han att behålla vid sidan av jobbet i Axa.

Jonathan Newton

Pernod vill klättra på USA-listan Pernod Ricard vill utöka i USA, där man idag ligger på fjärde plats, jämfört med den andraplacering som man har i många andra länder. ”Det finns ingen deadline eller [något] mål ännu, och vi har inte beslutat oss för några särskilda varumärken, men vi skulle vilja kunna göra bättre ifrån oss”, säger en talesman till Just-drinks. Samtidigt har bolaget verkat halvt ointresserat av att försöka behålla rättigheterna till Stolichnaya, varför den sammantagna bilden skulle kunna tolkas som att man ser Absolut hägra istället.

V&S FÖRLORAR IGEN OM GOLDEN GATE En hovrättsdom i förra veckan har slagit fast att Vin & Sprits registering av varumärket Golden Gate på den svenska marknaden var otillåtet. Vin & Sprit tvingas nu enligt just-drinks att erlägga skadestånd för kontraktsbrott till motparten Golden State Vintner. Dessutom ska Vin & Sprits varumärkesregistrering annulleras.


10 UPPÅT FÖR TESCO Dagligvarukedjan Tesco ökade vinsten för första halvåret med 18 procent till 1,29 miljarder GBP. Försäljningen steg med 9,2 procent till 24,7 miljarder GBP. SCANS JUL: PASTEJ, KÖTTBULLAR OCH KOTLETT Scans nyheter inför julen 2007 utgörs av en juldelikatessköttbulle med 75 procent kött samt mjölk och ägg i smeten, en ugnsbakt julpastej som smaksatts med glögg och en tunnskivad julkotlett som lanseras i storköksledet. Julkotletten är beredd enligt samma recept som en julskinka och är bland annat tänkt som smörgåsmat. UPPIGGANDE TUGGUMMI Bolaget Sweden Trade Partner lanserar koffeintuggummit Energy Buzz, som bland annat säljs genom Menigo och Privab. BARNEN ÄTER FÖR LITE GRÖNT En undersökning som genomförts av Synovate Temo visar att nio av tio svenska barn äter alldeles för lite frukt och grönsaker. Samma undersökning visar att barn till LO-medlemmar dricker mer än dubbelt så mycket saft och läsk och äter nästan hälften så mycket frukt och grönsaker som barn till SACO-medlemmar. Barnen till LO-medlemmar är samtidigt betydligt mer fysiskt aktiva. DC KÖPER I UK Danish Crown köper brittiska Geo. Adams & Son, som är verksamt inom slakt, styckning och förädling av kött. Bolaget har cirka 2.000 anställda och omsätter motsvarande 1,8 miljarder DKK. 26 procent av bolagets omsättning säljs till Marks & Spencer.

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Mångmiljonorder för Probi Svenska företaget Probi, som bland annat ligger bakom ProViva tillsammans med Skånemejerier, har fått en stororder från USA värd minst tio miljoner SEK över de närmaste två åren. Det är lundaföretagets bakterie LP299V som nu licensierats till amerikanska NextFoods, som ska använda bakterien i shots. ”Positionering kommer sannolikt att ligga nära ProViva i Sverige”, säger Probis vd Michael Oredsson till Foodwire. Probi kan tacka Danone för framgången, för Probi samarbetade tidigare med Danone, som skulle lansera dess produkter i USA. Men när det gick i stöpet fick Probi möjlighet att samarbeta med andra aktörer – och samtidigt dra nytta av Danones draghjälp. DANONE ÖPPNAR

”Europa har varit mycket större än USA vad gäller functional food och probiotika, men de sista 1-2 åren har USA-marknaden växt raketartat. Det är Danone som öppnat upp den marknaden och nu frågar alla efter probiotiska produkter”, säger Michael Oredsson till nyhetsbrevet Rapidus. Bakterien ska framförallt lugna oroliga magar, men också förstärka immunförsvaret, öka upptaget av vissa vitaminer och mineraler, samt sänka kolesterolhalter. Jonathan Newton

Falska smileys till salu på Internet Falska smiley-märkningar, som ska ge sken av att restauranger och livsmedelsföretag kontrollerats och fått godkänt, finns att köpa på Internet. Bakom den falska märkningen ligger samma företag som förra månaden hamnade i blåsväder för att man tagit betalt för inspektioner under myndighetsliknande former. Det är företaget ”Svenska livsmedelslokalers riksorganisation” som på sin hemsida erbjuder ett helt paket med inramat diplom, klisterdekal med smiley på, samt länk till egen hemsida för 1 995 SEK plus moms. Paketet säljs utan att någon varit på besök och kontrollerat lokalen, och företaget säger självt på sin hemsida att man tycker att det viktigaste är att serveringslokal och kundtoalett ser rena och snygga ut. VARNING FÖR ”LÖMSKA GUBBAR”

STEVIA NÄRMAR SIG GODKÄNNANDE Förra veckan lämnade svenska företaget Granular och European Stevia Association ansökan till EU om godkännande av steviolglycider, stevia, som sötningsmedel i livsmedel. Coca-Cola tillkännagav nyligen att man tänker börja söta sina drycker med Stevia redan 2009, och Granular tror att den amerikanska koncernens beslut kan bidra till att öka pressen på EU för att få medlet - som utvinns ur en sydamerikansk växt - godkänt i Europa. CASTELLO PÅ DEN BRITTISKA MARKNADEN Arla Foods lanserar specialostmärket Castello på den brittiska marknaden. Lanseringen är ett led i en ny global strategi, och enligt Target Retail kommer både blå och vit Castello att säljas både i Tesco, Morrisons och ASDA.

Länsstyrelsen i Örebro har gått ut och varnat för ”lömska smiley-gubbar”, som man uttrycker det, efter att en företagare i Kumla köpt paketet i tron att det hade något att göra med någon myndighets tillsyn. Livsmedelsverket har också varnat för att det inte handlar om någon officiell certifiering, eftersom det bara är kommunerna som kan göra en sådan. ”Svenska livsmedelslokalers riksorganisation” uppmärksammades i augusti av tidningen Restauratören efter att företaget kontaktat restauranger och erbjudit inspektion, som sedan belönats med ett diplom – och därefter tagit betalt med 2 000 SEK. INKASSOKRAV

”De ringde upp och presenterade sig som om de var en myndighet. De började med att gratulera till att lokalerna var godkända. Företaget erbjöd sig att skicka en rapport från besöket, och sa att ’det låg i mitt intresse’. En vecka senare kom ett diplom och ett klistermärke”, berättar Stephan Flodman på restaurang Kellys i Göteborg för tidningen, och förklarar att han skickade tillbaka hela paketet – vilket ledde till inkassokrav från företaget. ”De har aldrig varit här, det är jag säker på. Det finns inte en chans att jag betalar det här. Då går jag hellre till polisen”, säger han. Jonathan Newton


11

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Norsk mjölk till Tyskland Ett tämligen historiskt ögonblick tycks nu närma sig, när en grupp norska mjölkbönder tecknat avtal om leveranser av mjölk till tyska mejerier. Spotpriset är nu så högt att denna osannolika affär kan bli lönsam, och den äger rum samtidigt som norska mejerier skriker efter mer mjölk. Sitiutationen är minst sagt bisarr. Norska mejerijätten Tine har redan hotat med att man kan tvingas stoppa produktionen av vissa artiklar till industrin. Det hotet tycks i och för sig vara avvärjt, men läget är fortfarande prekärt: mjölkråvaran räcker inte. De bönder i sydnorska Jæren som nu planerar Tysklandsexport sticker inte under stol med att de gärna sålt mer mjölk till Tine eller någon av dess norska konkurrenter. Men det låter sig inte göras. För att få leverera mer mjölk inom landet måste man nämligen ha kvot. Och mer kvot kan man inte få hursomhelst. De sydnorska bönderna har investerat i hopp och tro om större kvoter, men utökningen går alltför långsamt. RÄCKER TILL TRANSPORT

De norska mjölkbönderna har för närvarande ett genomsnittligt avräkningspris på cirka 3,50 NOK. Vid försäljningen till Tyskland räknar man med ett pris på cirka 4 NOK, och den extra femtioöringen gör gott, även om man tvingas betala transporten till Tyskland. Samtidigt låter priserna sig inte jämföras riktigt. Det som säljs till Tyskland blir verkligen grädde på moset, en förtjänst som man inte alls kunnat få i andra fall. Några politiska hinder tycks inte finnas för försäljningen. Landbruksdepartementets kanslichef Leif Forsell säger till e24.no att det inte finns några hinder för försäljning, och att departementet inte lägger någon aspekt på det faktum att det råder brist på mjölk i Norge. Stellan Löfving

Omvänt mentorprogram i Unilever Unilevers nordamerikanska bolag har startat ett mentorprogram av det mer ovanliga slaget: yngre befattningshavare i marknadsorganisationen blir mentorer åt äldre toppchefer, och syftet är att öka kunskapen om den digitala världen. Enligt Advertising Age har projektet, som går under namnet Trendslator, pågått sedan i februari, och 30 par är involverade. Bakgrunden är förstås den brutala förvandlingen av det mediala landskapet. Utvecklingen har varit omvälvande och gamla beprövade metoder har på bara några år i vissa fall blivit helt värdelösa. ”Så många av de unga människorna som börjar hos oss verkar ibland veta så mycket mer än oss äldre som arbetat med detta under lång tid”, säger Gail Tifford, som är marknadsdirektör i Unilever North America, till tidningen. FÄRSKINGAR

Rekryteringen till programmet startade med ett frågeformulär fyllt av frågor som ”spelar du in TV-program digitalt?” och ”har du en egen profil på MySpace eller Facebook?” Med utgångsunkt från svaren parades de yngre mentorerna ihop med sina elever: chefer ända upp till nivån vice president. Minst ett par timmar i månaden träffar mentorerna sina elever och tillsammans utforskar man spännande områden som att skapa ett videoklipp och lägga ut på Youtube, göra en egen profilsida på MySpace eller Facebook och kanske även en session med onlinespel, ett besök i second life eller en djupdykning i den oberoende musikvärld som växer fram på nätet. Alla inblandade tycks mycket nöjda med projektet och förhoppningen är att man på sikt ska bygga in en kunskap om digitalt varumärkesbyggande i ”organisationens DNA”, som en av programmets elever uttrycker det. Stellan Löfving

RAISIOFÖRHANDLINGAR KLARA, 27 FÅR GÅ 27 anställda på Raisio i Finland får lämna sina jobb. 18 sägs upp, nio lämnar bolaget genom andra arrangemang. Det står klart sedan denna del av MBL-förhandlingarna avslutats. Förhandlingarna vid kvarnen i Nokia är ännu inte klara. EU STÖTTAR FETTFRI SKOLMJÖLK FRÅN ÅRSSKIFTET Från årsskiftet kommer EU att betala lika mycket stöd till alla sorters mjölk som serveras i skolan, oavsett fetthalt. Det skriver Vasabladet. STARBUCKS OCH PEPSI UTÖKAR SAMARBETET Kaffekedjan Starbucks och läskjätten Pepsi har beslutat att utvidga det samarbete som hittills bland annat yttrat sig frappuccino, iskaffe och Starbucks storsäljare Double Shot Espresso på flaska. Enligt Reuters siktar de två bolagen in sig på Kina som nästa marknad. UNILEVER MÅSTE SLÄPPA IN KONKURRENTGLASS Unilever måste betala 100 miljoner SEK i vite om man inte låter konkurrenters glassar finnas i de frysboxar som Unilever-ägda GB placerar ut i daligvarubutikerna. Det har Marknadsdomstolen beslutat, skriver Dagens Industri. Frysarna tillhandahålls av GB mot löfte om att bara GB:s glassar ska finans i dem, men senast den första mars nästa år måste man öppna dem även för andra, enligt domen. KINDER-ÄGG MISTER ENSAMRÄTT TILL NAMNET Kinder-äggets tillverkare, konfektyrföretaget Ferrero, har förlorat ensamrätten till namnet i Tyskland. Konkurrenten Zott utmanade Ferrero i domstol med kravet på att även andra ska få göra godis med ordet ”Kinder” (som ju betyder ”barn” på tyska) i namnet, och den tyska domstolen har nu beslutat att Ferrero bara kan göra anspråk på ensamrätt för produkternas design, inte namnet, skriver The Guardian. STORA EXPANSIONSPLANER FÖR 7-ELEVEN Norska Reitan-Gruppen, som äger 7Eleven i Norden, vill köpa alla det danska tågbolaget DSB:s butiker och kiosker om de blir till salu, säger Magnus Retian till Børsen. I Sverige vill man göra om alla de 112 Shell-mackar man tagit över driften av till 7-Eleven, skriver Dagens Industri, men man har ännu inte fått godkännande från Konkurrensverket.


Returadress: Foodwire AB Box 1011 444 26 Stenungsund

15.2007 • TORSDAG 11 OKTOBER

Nu smäller det på riktigt

…DU BÖR SKIPPA SVÄRDET TILL FREDAGSFIKAT Såhär i förkylningstider är det säkert en och annan av er läsare som har lite lagom ont i halsen (stackars er). Svider och skrapar, trots cvitaminer och andra husmorskurer. Inget kul. Men här på Salt vill vi alltid sträcka ut en hjälpande hand, och bjuder här på ett tips som kan minska svedan: Sluka inga svärd till fredagsfikat. Svärdslukning ska man nämligen undvika om man har ont i halsen. Denna banbrytande vetenskapliga upptäckt har det internationella svärdslukningsförbundet kommit fram till, i en studie som otroligt nog dessutom publicerades i British Medical Journal och som nu - mera rättvisande - fått årets Ig Nobel-pris, som delas ut till den mest onödiga forskningen i världen under året, rapporterar BBC. Bland övriga pristagare märks en forskare vid Cornell University som undersökt ”den mänskliga aptitens gränser”, genom att mata frivilliga med hjälp av en soppskål som fyller på sig själv automatiskt, och så förstås den där japanen som lyckats frambringa vaniljarom ur kodynga. Honom har vi nog skrivit om förut, vill vi minnas. Eller så var det en mardröm.

sist i salt

Psst! Har du hört att...

Nu händer det stora saker i en kategori som många förutspått skulle bli nästa stora tillväxtraket: kyld färdigmat. Salts chefredaktör tar en titt på utvecklingen. Texten är hämtad från bloggen www.salt.se. Ända sedan jag började skriva mer specifikt om livsmedel och mat, nån gång i mitten av 90talet, har alla förståsigpåare sagt samma sak: Snart smäller det. Det man då talat om är färsk färdigmat, det vill säga färdiglagad mat som inte frysts utan levereras kyld till butiken. Alla har väntat sig en explosion i denna kategori. Inte minst jag själv, efter att ha tillbringat många långa stunder väntandes i kön i delikatessen på den stora Icabutiken OJ! i södra Helsingborg. Butiken låg en spottloska från vårt dåvarande kontor i Helsingborg och hade (kanske fortfarande har, det vet jag inte) en mycket omfattande servering av just kyld färdigmat. Menyn varierade rätt ordentligt, men jag minns ännu med ömhet deras pajer. Underbara, särskilt varianten med salami och oliver. TVÅ FÖRKLARINGAR

Hursomhelst - den där explosionen som jag och alla andra väntat på har uteblivit. Enligt min bedömning beror det främst på två saker, som kanske gått hand i hand: 1. Butikerna och kedjorna har inte vågat satsa tillräckligt, förutom OJ! och några andra lysande undantag. Färska produkter är alltid mer riskabla, svinnet kan bli mycket stort. Att OJ! lyckades beror troligen

på ett rejält husmorstänkande där man tog tillvara på rester från butiken och charken. 2. Maten har inte varit tillräckligt god. Nu händer dock något som åtminstone lär råda bot på punkt ett: Ica och livsmedelskoncernen Atria (som bland annat äger varumärken som Lithells, Charkdelikatesser, Pastejköket m fl) har tecknat ett långsiktigt avtal om färsk färdigmat. Redan i höst påbörjas leveranserna, och på sikt ska sortimentet omfatta 40 olika rätter. FÖLJER EFTER

Om Ica gör en sån här satsning, kommer andra att tvingas följa efter. De har alla något i sina butiker idag, men utbudet är riktigt magert. Axfood har nyligen utökat sitt sortiment i Willys med sjutton nya rätter, och kan i det avseendet sägas vara ett steg före Ica, som nu kommer med sex nya rätter. ”Kyld färdigmat är en av de snabbast växande varugrupperna och totalt räknar vi med att marknaden växer med mer

än 50 procent per år”, säger Eva Lindholm, kategorichef Färdigmat/Fastfood och Fisk inom Axfoodkoncernen där Willys ingår. Icas plan är ambitös och på sikt är tanken att sortimentet ska innehålla 40 olika kylda färdigrätter, både med karaktär av svensk husmanskost och med smak från fjärran länder. MARKNADEN FINNS

Är Icas satsning bra eller dålig? You decide. Kunden har alltid rätt. Men det är min absoluta övertygelse att det finns en stor marknad, särskilt i städer och större samhällen. Och om Ica, Atria och de andra ska lyckas tjäna pengar på denna marknad, måste de även åtgärda punkten två ovan. Något som kanske är möjligt först nu, tack vare den senaste tidens tekniska framsteg. Kommer jag själv att rusa iväg och köpa färsk färdigmat? Kanske. Och om de lyckas få receptet på OJ!:s oliv- och salamipaj - då står jag först i kön. Fy, vad hungrig jag blev nu. Stellan Löfving

salt15-2007.indd  

CLOETTA FAZER KÖPER KARAMELLPOJKARNA Atria skär bort 100 av de 270 tjänsterna i Sardus Lätta Måltider. Samtidigt investeras i färdigmatstill...

salt15-2007.indd  

CLOETTA FAZER KÖPER KARAMELLPOJKARNA Atria skär bort 100 av de 270 tjänsterna i Sardus Lätta Måltider. Samtidigt investeras i färdigmatstill...

Advertisement