Page 1

32.2005 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Abonnemang: Mediaservice AB, 044-10 10 22, pren@salt.se Box 1011, 444 26 Stenungsund • Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansvarig utgivare Jonathan Newton, utrikesreporter • Lars Josephsen, reporter Danmark För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.se Lösenord till www.foodwire.se: blue

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 7 november 2005 •

Ica storstädar i hyllorna Det är de globala giganterna som får stryka på foten till förmån för nordiska giganter när Ica rensar upp i hyllorna. Unilever tappar sitt avtal om kryddleveranser medan Estrella åker ut ur chipshyllan. Samtidigt får globala giganten Dole ta över Salicos kontrakt på färdigsallad. Icas lansering av ett eget kryddsortiment är knappast någon överraskning. Satsningen innebär att Knorrs kryddor försvinner ur Icas hyllor, vilket kan bli besvärligt eftersom Unilever även tappade sitt kontrakt med Coop förra hösten. Sådan ser verkligheten ut för många märkesleverantörer idag, och enda utvägen är att bita ihop och komma tillbaka i nästa upphandling. Detta står alltså på menyn även för Kraft Foods och Estrellachipsen framöver. Icas affärsområdeschef för snacks och konfektyr, Mats Wahlgren, säger till Göteborgs-Posten att man valt att fördjupa samarbetet med OLW eftersom detta märke ”presterat bäst.” Att en ska bort var det förstås inget tal om. Icas EMV-snacks

tar allt mer marknad och har ställningarna inte bara är ett nu en femtonprocentig andel i resultat av Ica-kontraktet, koncernens butiker. Främst är utan av en positiv trend i hela det chipsen som ökar. Norden. Han utesluter inte ”Vi tar bort de att det kan bli fler varor som inte nyanställningar. säljer och det Salico var gäller även våra tidigt inne på egna varumärken. den svenska Exempelvis hade marknaden med vi egna ostbågar färdigskuren som inte alls sålde sallad som i bra, så den proIca sålts under dukten har tagits märket Strax. bort ur sortimenDet märket tet”, säger Mats försvinner nu Wahlgren till GP. och ersätts av Icas Det uteblivna eget. kontraktet med Ica får inga större LÅNGT KVAR konsekvenser för Marknaden för Estrellas fabrik i färdig sallad har Angered. i flera år vänKonsekvenser tats explodera. blir det däremot Tillväxten finns Knorr-kryddorna åker ut från Ica. där, men ännu för grönsaksbolaget Salico i har Sverige Helsingborg som tappar sitt långt till de konsumtionsnikontrakt om till- våer som råder i andra länder. verkning av färDen svenska marknaden har digskuren sallad dessutom präglats av ägarmästill Ica. Tretton siga låsningar, i och med att personer sägs Saba under en lång period upp. Samtidigt haft Axfood och Coop som planerar konkur- delägare. Den ägarmässiga renten Saba att låsningen är nu borta, då anställa femton amerikanska jätten Dole blivit personer i sin fabrik, som även ensam ägare till Saba. En faktor den ligger i Helsingborg. som givetvis haft stor betydelse Johan Lindén, vd för Saba för att Saba nu fått in foten hos Fresh Cuts, säger till Helden största aktören i handeln. singborgs Dagblad att nyanStellan Löfving

salts syn på saken

sist i salt

sidan 2

sidan 8

Knorr och Estrella ut - Saba tar färdigsalladen

Hon är en lök

Konkurrens om frukosten

Öppen famn hos Kenneth Icachefen Kenneth Bengtsson öppnar famnen för leverantörerna. I en intervju med Fri Köpenskap säger han att fortsatta prissänkningar ska komma genom samarbete. ”Vi har den tuffaste tiden bakom oss. Nu vill vi skära kostnader tillsammans med leverantörerna och satsa på längre kontrakt, kanske tre till fem år”, säger han bland annat i intervjun. Det är något av en helomvändning från en man som tidigare mest talat om prissänkningar som ett resultat av tuffare förhandlingar med leverantörerna. Nu talas det istället om att, tillsammans med leverantörerna, kapa kostnader och utvecklas. ”Billigare varor som är till nytta för alla” ska skapas, samtidigt som man ska vara vaken för kundernas önskemål, vad dessa än kan bestå i. Men kostnadsreduktioner måste fortfarande till, för Kenneth Bengtsson räknar kallt med att det kommer en invasion utifrån. Lidls entré är inte det stora hotet, Bengtsson nämner istället Tesco, Carrefour och Metro. Deras kostnadsbild är Icas jämförelseobjekt. När invasionen kommer, måste man vara redo att klara samma förutsättningar. Kenneth Bengtsson utlovar också en större öppenhet, en policy som faller sig naturlig då båda koncernens ägare inom kort kommer att vara noterade på börsen. Stellan Löfving


2

32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER

salts syn på saken

Hon är en lök EMV-revolutionen pressar ut Knorrkryddor och Estrellachips från Icas butiker. Kommer konsumenten att sakna dem? Jag är inte helt säker på det. Besökte häromdagen en butik som enbart säljer brittiska produkter, varav en stor mängd livsmedel. Tvingades lyssna på medan en pratglad tant från Nynäshamn snattrade på grammatiskt korrekt svengelska med det skotska butiksbiträdet. Men jag är en artig person och lyssnar inte alltför noga, därför ryckte jag till när jag plötsligt hörde damen utbrista: ”She’s an onion – that’s it! I love it, have you got it?” Det tog mig en mikrosekund att inse att det handlade om en chipssmak, cheese and onion. Denna episod får tjäna som en halvtaskig illustration till min tes om duopolets märkliga effekter. På en marknad där två aktörer dominerar, som exempelvis den svenska chips- eller kryddmarknaden, väljer konsumenten vilket som helst av dessa två, och det är produktvarianten och priset som får avgöra. Damen i den engelska butiken ville ha cheese and onion, inte något särskilt märke. På samma sätt köper jag själv sourcream and onion-chips till mina barn eller koriander till mig själv. I många konsumentens ögon är Knorrs och Santa Marias basilika två identiska produkter, precis som Estrellas och OLW:s dillchips. Rädslan att tappa marknadsandelar hämmar innovationen, och Icas kunder kommer knappast att sakna vare sig Estrellas grillchips eller Knorrs oregano. Stellan Löfving Chefredaktör

Nordic Bake Off köper halva Gotlandsbrödet Accent Equity-ägda Nordic Bake Off köper 50 procent av aktierna i Gotlandsbrödet, med option på att köpa även resterande 50 procent. En konsekvens av affären blir att Gotlandsbrödet får leverera 56 ton muffins till fotbolls-VM i Tyskland nästa år. Nordic Bake Off är en av Gotlandsbrödets största kunder, och blir nu alltså även delägare i bolaget. Genom affären siktar Gotlandsbrödet på en dubbling av sin verksamhet. ”Som ett led i vår strategi kommer vi att flytta hem produktion av en rad produkter från nuvarande europeiska producenter till Gotland”, säger Bernt Lindberg, vd i Nordic Bake Off. ”Härigenom tillförs Gotlandsbrödet nya resurser

och vägar till utveckling och tillväxt. Genom att ta hem produktion från Europa tar vi också ytterligare ett steg i vårt miljöarbete genom att minska mängden långdistanstransporter.” Fram till nu har Gotlandsbrödet varit en helt gotländsk angelägenhet som ägts av grundaren Gunnar Hansson tillsammans med två andra gotländska bolag. Gunnar Hanssons dotter Tina Andersson är bolagets vd och kommer att så förbli. Gotlandsbrödet fortsätter som självständigt bolag. ”I Nordic Bake Off får vi en stark industriell partner som kommer att tillsammans med ledningen i Gotlandsbrödet

satsa på fortsatt produktutveckling och tillföra bolaget nya säljkanaler på de nordiska marknaderna”, säger Tina Andersson, vd på Gotlandbrödet. Gotlandsbrödet omsätter 30 miljoner SEK och har 25 anställda. Nordic Bake Off omsätter cirka 350 miljoner SEK, och är alltså storebror i sammanhanget. Det är också genom Nordic Bake Offs försorg som jätteordern på morotsmuffins hamnar på Gotland. 56 ton, eller 650 000 morotsmuffins, har Nordic Bake Off åtagit sig att leverera till fotbolls-VM i Tyskland, och den produktionen hamnar nu i gotländska Tingstäde.

…och får jättekontrakt på fotbollsmuffins

Stellan Löfving

Skånemejerier testsäljer hummus I våras lanserade Skånemejerier sin första produkt i serien Funky Flavours, den kolsyrade yoghurten Sinue. Nu testas produkt nummer två, hummus, i ett 40-tal skånska butiker. Funky Flavours kommer att stå för något nytt i svensk livsmedelsindustri, hoppas Skånemejerier. Det är inga volymprodukter, utan nischade varor, ofta med ursprung utanför Sverige. Men Magnus Lindén på Skånemejerier vill ändå inte riktigt köpa beteckningen ”etniskt sortiment.” ”Nja, det handlar om produkter med en historia

bakom”, lyder hans beskrivning. YOGHURT

Lanseringen av den kolsyrade yoghurten Sinue i våras var kanske ingen högoddsare för att komma från ett mejeriföretag. Däremot känns det mer överraskande att bolaget nu lanserar en hummus, som är en helt vegetabilisk produkt där basen till största delen utgörs av blötlagda kikärter. Och det är långt ifrån självklart att produkten blir kvar. ”Vi har lanserat den på prov i ett 40-tal skånska butiker. Den har väl funnits ute två-tre veckor nu, så det är alldeles

Är det en funky flavour?

för tidigt att äga något om framtiden. Innan vi kan göra det behöver vi nog en fyra-fem månader, komma förbi några större helger och sådär”, konstaterar Magnus Lindén. INTE ENSAMT

Skånemejerier är inte ensamt om att sälja hummus på den svenska marknaden. Längst har kanske Stockholmsföretaget Maxos Food kommit med riksdistribution genom Coop och hög täckning i bland annat Hemköp och Vi i Stockholm. Men även göteborgska Ridderheims har lanserat hummus, och dessutom importeras en hel del konserverade produkter. Skånemejeriers hummus legotillverkas av Villman & Co i Helsingborg. Stellan Löfving


32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER

3

Full fejd om grodbananerna Chiquitas lansering av Rainforest Alliance-märkta bananer har anmälts till KO av Naturskyddsföreningen, SNF, som tycker att marknadsföringen är missvisande. Chiquita försvarar sig.

bananplantager, men i själva verket använder de fortfarande enorma mängder av mycket giftiga kemiska bekämpningsmedel. Nu KO-anmäler vi Chiquita”, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Lanseringen av det nya märket med den lilla trädgrodan var tänkt att höja Chiquitas miljömässiga profil ett snäpp, men satsningen är nu på väg att kantra fullständigt. Tidigt ifrågasattes märkningen av en rad skäl. Här i Salt har satsningen ifrågasatts på ledarplats med motiveringen att det redan finns märkningar för både ekologisk odling och rättvis handel. Från miljörörelsen har en rad invändningar hörts, och nu tar alltså SNF till grövre vapen. ”Chiquita vilseleder konsumenter i sin nya reklam. De försöker bland annat få oss att tro att de minimerat användningen av gifter på sina

DUGER INTE

Chiquita försvarar sig och nämner bland annat att företaget är en av de få aktörer i bananindustrin som helt slutat använda de farliga bekämpningsmedlen paraquat och bravo. Men det duger inte, anser SNF: ”Trots att Chiquita gjort vissa miljöförbättringar sprider de fortfarande varje år så mycket som 50 kilo bekämpningsmedel över varje odlingshektar. Det är 10 gånger mer än vad som används på konventionellt odlad potatis, som är Sveriges mest besprutade gröda. Dessutom använder Chiquita några av världens allra giftigaste bekämpningsmedel”,

säger Mikael Karlsson. SNF vänder sig särskilt mot Chiquitas användande av den lilla grodan i reklamen. ”I Chiquitas reklam skuttar en glad liten groda runt innan den förnöjt lägger sig tillrätta på bananen. Reklamen ger sken av att denna rödögda trädgroda trivs i Chiquitas bananodlingar. I verklighetens Chiquitaplantage hittas få grodor, och överhuvudtaget inga rödögda trädgrodor som är mycket känsliga för kemiska bekämpningsmedel”, säger Michael Tedengren, docent i systemekologi vid Stockholms Universitet. Han har studerat förekomsten av olika grodarter på bananplantager i Costa Rica. Artantalet var markant lägre i odlingar där bekämpningsmedel användes, och de grodor som hittades förekom utan undantag i odlingarnas utkanter mot intakt regnskog. Den rödögda trädgrodan saknades helt i odlingarna. Stellan Löfving

…och Rainforest Alliance stöttar, men inte helt Chiquita lovar att samarbeta med KO fullt ut. Rainforest Alliance försvarar Chiquitas märkning, men tiger talande om reklamen. Problemet kvarstår dock, och det utgörs förstås av en reklammässig praktgroda från Chiquitas sida. Chiquita har sannolikt pumpat in enorma summor i lanseringen av de Rainforest Alliance-märkta bananerna. Rätt hanterad hade satsningen kunnat bli en PR-mässig framgång, men tack vare felaktiga beslut kring själva reklamen håller satsningen nu på att få motsatt effekt. Chiquita har hamnat i en tvivelaktig dager. Reklamkampanjen med de rödögda trädgrodorna har

fått sådan uppmärksamhet att konsumenter som ser bolagets TV-reklam nu snarare påminns om de negativa skriverierna. Ingen kan klanka på att Chiquita satsar miljonbelopp på att förbättra sociala villkor och ta ett större ansvar för miljön. Men när man överexploaterar den gulliga lilla grodan i sin reklam, gör man ett ödesdigert misstag. För det är just själva grodan som är grodan, det vill säga det stora misstaget. TABBE

Chiquita är väl medvetet om att den utrotningshotade röda trädgrodan knappast står att finna i företagets plantager. Trots detta handlar reklamen mest om grodor och mindre om bananer. Intressant är också att ett visst missnöje

med reklamen kan anas mellan raderna i Rainforest Alliances kommentar: ”Istället för att diskutera detaljer kring Chiquitas reklam anser vi att andra multinationella företag istället ska följa Chiquitas exempel. Rainforest Alliance-märkningen är ett godkänt certifieringssystem som tilldelas farmer vilka uppfyller strikta sociala kriterier och miljöregler. Grodmärkningen garanterar att en produkt är Rainforest Alliance-certifierad. Det skulle vara förvirrande för konsumenten om varje enskilt företag eller produkt som certifieras av oss har olika symboler”, säger Chris Willie, ansvarig för hållbart jordbruk på Rainforest Alliance. Stellan Löfving

MISSTÄNKT NEWCASTLE I ÖSTERGÖTLAND Jordbruksverket har spärrat en gård i Östergötland. Ett hundratal av gårdens 15 000 värphöns har avlidit i misstänkt Newcastlesjuka. NYTT AFFÄRSSYSTEM FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Mjukvaruföretaget Industri-Matematik introducerar ett nytt affärssystem på den svenska marknaden. Systemet iRenaissance är utvecklat av systerföretaget Ross Systems och kan enligt Industri-Matematik implementeras snabbt, samtidigt som det innehåller högspecialiserade lösningar för processtillverkning. RIEBER I STRATEGISKT AVTAL MED PODRAVKA Norska Rieber & Søn har tecknat ett samarbetsavtal med den kroatiska livsmedelstillverkaren Podravka. De två bolagen ska samarbeta om försäljning och distribution i Polen och Ungern, och kommer på sikt att arbeta för att utvidga samarbetet till fler marknader. Podravka är Kroatiens största livsmedelsföretag med en omsättning på motsvarande 3,7 miljarder NOK. I de forna jugoslaviska staterna säljs en rad produkter, medan ett mindre urval märkesprodukter även säljs på andra marknader. För svenska konsumenter kan företagets allkrydda Vegeta möjligen kännas igen. ZETA LANSERAR NYA BALSAMVINÄGRER Den framgångsrika lanseringen av Zeta Crema di Balsamico följs nu upp av två nya varianter, limone med smak och doft av citron samt en röd variant, Hallon. ARLA FOODS SKICKAR DANSK EKOMJÖLK TILL STORBRITANNIEN Efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter ökar snabbt i Storbritannien. Så snabbt att Arla Foods UK inte kan få fatt i den ekomjölk man behöver, varför man nu importerar från fortsätt >>


32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER

4 Danmark. Enligt JyllandsPosten får brittiska ekobönder inte tillräckligt bra betalt för mjölken. MOTIONEN IN I NÄRINGSREKOMMENDATIONERNA Den fjärde upplagan av de svenska näringsrekommendationerna (SNR) har fastställts av Livsmedelsverkets styrelse. I stora drag är rekommendationerna mycket lika den senaste versionen, men nytt är att råden innefattar även motion. Minst 30 minuter extra fysisk aktivitet om dagen, och det dubbla för barn, rekommenderas nu av Livsmedelsverket. GILDE UT I EUROPA MED BENSINKORV Norska Gildes korv Roller King, som utvecklats för bensinstaionernas rullgrillar, ska nu ut i Europa. Enligt Dagligvarehandelen har Esso tecknat avtal om leverans av 1,5 miljoner korvar under 2006 till kedjans europeiska stationer. STOR MEJERISTREJK I STORBRITANNIEN Omkring 2000 brittiska mjölkbönder har gått i strejk i tre dagar i protest mot dagligvaruhandelns allt ökande krav på lägre priser. “Jag kommer inte att producera mjölk till det pris de betalar. För de timmar min fru och jag lägger ner måste vi arbeta för omkring 50 pence i timmen. Hur kan någon tycka att det är rätt?” säger mjölkbonden John Cummings till BBC. Brist på mjölk hotar nu därför i landet, och enligt Ananova hotar arrangörerna med att det kan bli fler strejker fram till jul. BRITTISK DAGLIGVARUGRANSKNING SKA SKE OMEDELBART De brittiska konkurrensmyndigheterna måste omedelbart inleda sin granskning av dagligvaruhandeln i landet. Det har överklagandeinstansen i ärendet beslutat, rapporterar BBC. De tidigare planerna innebar att granskningen skulle ske over åtta månader, men fortsätt >>

Fullkorn frälser folket Svenskarna håller på att bli ett gäng fullkornsfantaster, åtminstone om man ska tro siffror som nu publiceras av Lantmännen. För att möta efterfrågan lanserar bolaget nya produkter. Bland annat ett så kallat milt fullkornsbröd, en produkt som vållat viss debatt i Danmark. Försäljningen av fullkornspasta uppgår nu till tio procent av den totala pastamarknaden, medan försäljningen av mörkt bröd ökat med 15 procent i värde under det senaste året. Svenskarna äter mer och mer fullkorn, något som sannolikt kan tillskrivas de senaste årens ökande medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa. Lantmännen hoppas nu kunna slå mynt av intresset genom att lansera fler produkter med hälsosam profil.

Fullkornspasta och mörkt bröd säljer bättre och bättre, och nu kommer en light-version av den gamla hackkycklingen Start. Den rostade frukostblandningen har ofta buntats ihop med både Kalaspuffar och Frosties och placerats längst in i skamvrån, men säljs nu med både nyckelhålsmärkning och fullkorn samt lägre fett- och sockerhalt. ”Konsumenterna har generellt sett ändrat sitt beteende och väljer hellre hälsosamma flingor. Det finns en tydlig konsumentefterfrågan på mindre söt Start”, säger Doris Altalo, som är produktchef för Start inom Lantmännens affärsområde Foods & Bread. VITT VETE

En annan ny produkt som nu är på väg är så kallat milt fullkorn, eller ”hvid hvede” som det kallas i Danmark.

Det handlar om en särskild vetesort där hela kornet är vitt, vilket ger en ljus deg även med fullkorn. Den används bland annat i Cerealias nya kaffebröd Vaniljklipp med milt fullkorn. I Danmark har lanseringen av matbröd och mixer med milt fullkorn varit framgångsrik, men den har samtidigt väckt viss debatt och till och med renderat Cerealia en anmälan för olovlig marknadsföring. Anmälan lämnades in av en bagare som hävdade att Cerealia ljuger när man påstår att det milda fullkornsbrödet är lika nyttigt som vanligt. Till stöd för anmälan visade han på analyser från laboratorieföretaget Steins. Analyserna visade att det milda fullkornsmjölet inte levde upp till de näringsvärden som angivits i företagets produktblad. Stellan Löfving

LRF ger diplom till skolor med bra mat LRF-projektet Skolmatens Vänner erbjuder nu landets grundskolor att certifiera sin måltidsverksamhet. Skolmatens Vänner sätter betyg, och skolor som klarar kraven för Mycket Väl Godkänd, MVG, kommer att föräras ett diplom att sätta i matsalen. Satsningen är en vidareutveckling av Skolmatens Vänners betygsfunktion, som funnits på projektets hemsida sedan en tid. Verktyget har tagits fram av Livsmedelsverket och SkolmatensVänner. Det fungerar som ett stöd i arbetet att utveckla skolans måltidsverksamhet och bygger på Livsmedelsverkets riktlinjer. ”Skolor som har en väl fungerade måltidsverksamhet vill gärna visa detta. Vi har fått önskemål om att ta fram en

certifiering. Detta hjälper till att öka intresset för Livsmedelsverkets riktlinjer och att måltidsverksamheten håller hög kvalitet”, säger Annichen Kringstad. Den före detta orienteringsmästarinnan är numera anställd av LRF, bland annat som taleskvinna för Skolmatens Vänner. Hittills har över 2 500 tester genomförts med verktyget på Skolmatens Vänners webbplats. Verktyget används dock av både personal, elever och föräldrar, och därför kan det vara så att samma skola testats flera gånger. De testresultat som finns visar på att nära nog hälften, 43 procent, av de testade skolorna inte är godkända enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. 21 procent får betyget Väl Godkänd, medan sex procent kan ståta med Mycket Väl Godkänd, MVG.

De skolor som klarat MVGkraven kan beställa ett diplom att sätta upp i sin matsal, och därmed får man möjlighet att visa att skolans måltidsverksamhet fungerar bra. I kraven för betyget MVG ingår bland annat att: • Det serveras minst två rätter varje dag • Det finns salladsbord med minst fem sorters grönsaker/ rotfrukter • Bröd, lättmjölk och vatten serveras varje dag • Eleverna har gott om tid att äta • Skolrestaurangen erbjuder bra miljö • Skolan har matråd • Eleverna kan äta sig mätta. Dessutom ska skolan klara minst 17 av de 21 punkter som finns i checklistan på Skolmatens Vänners webbplats. Stellan Löfving


32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER

5

Gammal ost kommer tillbaka Ett gammalt matlarm har fått nytt liv efter att flera svenska medier på nytt uppmärksammat den vanliga metoden att mögelskydda hårdost med antibiotikan natamycin. Ostfrämjandet försvarar metoden och konstaterar samtidigt att natamycin är på väg ut. Det har nu gått några år sedan natamycinmetoden orsakade några rubriker, men nu flyter alltså en nygammal historia åter upp till ytan på det sätt som blivit ganska vanligt på senare år. Intressant i historien om natamycinet är dock att mejeribranschen nu kan visa, svart på vitt, att man verkligen tar problemet på allvar. Under de senaste sju åren har användandet av natamycin minskat med 90 procent. Av de

105 miljoner kg hårdost som producerades i svenska ysterier under 2004 producerades 93 procent utan användning av natamycin. Det finns en långsiktig plan bland svenska mejerier att helt avveckla användandet av natamycin, som på förpackningen anges med den kryptiska beteckningen E235. Vid produktion av vissa sorter är det dock fortfarande svårt att förhindra mögelangrepp utan natamycin. Arbetet går främst ut på att mögelsäkra produktionsmiljön, en svår uppgift i en värld som faktiskt kryllar av mögelsporer. GODKÄNT

Natamycin är godkänt sedan 30 år, ett godkännande som baserar sig på omfattande forskning. Ämnet är dessutom av en antibiotikastam som

inte används särskilt mycket i sjukvården. Den sammantagna bilden är att svenska mejerier arbetar träget och långsiktigt för att befria produktionen från anitibiotika. Arbetet med natamycinet är ett bra exempel på vad som kan utgöra ett så kallat svenskt mervärde. Förhoppningsvis kan svenska mejerier snart börja använda detta som ett argument i sin marknadsföring, istället för att tvingas försvara en metod som enligt forskarna är säker. Till skillnad från en del andra återkommande matlarm, exempelvis om svenska kåldolmar som innehåller ungerskt kött eller kyldiskar som håller för höga temperaturer, så har det i fallet med natamycinet faktiskt blivit en ändring till det bättre.

JUICEN KAN BLI DYRARE Fruktjuice kan bli uppemot 25 procent dyrare i Storbritannien. Det varnar British Soft Drinks Association efter att orkanerna i USA och Karibien slagit hårt mot skördarna där. Dessutom riskerar priserna på äppelkoncentrat att fördubblas eftersom äppelodlare i Polen har drabbats av torka, rapporterar BBC. DEAN FOODS VINSTVARNAR Amerikanska mejeribjässen Dean Foods varnar för att vinsten för helåret blir lägre än väntat på grund av stigande råvarukostnader. Nästa år hoppas man kunna motverka den effekten genom att höja priserna.

Stellan Löfving

Norge nästa för Netto - om Ica får bestämma Trots att etableringen i Sverige ännu inte givit några överskott - endast medverkat till att tillfoga konkurrenten Coop ett rejält underskott – satsar Icas och Dansk Supermarkeds kedja Netto nu på den norska marknaden.

beslutet nu tar hänsyn till att det finns ett stort allmänintresse för frågan. Granskningen väntas framförallt sätta Tescos dominerande ställning under luppen.

Satsningen uppges komma efter önskemål från Ica, som gärna vill öka försäljningen i Norge. Samtidigt ökar ansträngningarna ytterligare

i Sverige, och enligt Børsen anställs Carsten Hansen från 1 februari som landsdirektör för Sverige. Han kommer från en position som divisionsdirektör hos dagligvarugrossisten Edeka. Om Netto gör allvar av sina planer på lansering i Norge kommer det främst att drabba Rema 1000 och Coop, som inte har någon egen lågpriskedja i landet. ”Det är en utveckling som pågår, där detaljhandelskedjorna vill bli nordiska. Å

andra sidan är Norge inte den enklaste marknaden att ta sig in på. Landet är inte heller medlem i EU”, säger Henning Bahr från Stockmann-Gruppen till Børsen. Netto hoppas få norrmännens kärlek. Konkurrenten Lidl, däremot har som ”utlänning” på den norska marknaden fått ett mycket kyligt mottagande. Redan från starten har kedjan drabbats av stora problem.

HAGEN HAR ÖVER 15 PROCENT AV ORKLA Norske finansmannen Stein Erik Hagen köpte på onsdagen genom ett närstående bolag ytterligare 726 000 aktier i Orkla för cirka 170 miljoner NOK. Efter köpet har Hagen och hans bolagssfär sammanlagt 15,16 procent av aktierna i Orkla.

CAMPINA VÄXER I RYSSLAND Campina planerar att förstärka sin position på den ryska mejerimarknaden genom att bland annat öka kapaciteten på mejeriet i Stupino utanför Moskva. Hittills har man investerat mer än 100 miljoner USD i landet och ska även utöka sortimentet.

FÖRÄLDRARNA SKEPTISKA TILL LEKSAKER PÅ KÖPET 43 procent av deltagarna i Konsumentföreningen Stockholms, KfS, Föräldrajury tycker att det är dåligt med leksaker i livsmedelsförpackningar, oavsett om det rör sig om en pedagogisk leksak. KfS för nu en dialog med tillverkarna om frågan.

Lars Josephsen

WEISS VANN FALCONS ÖLDUELL Carlsbergs duell mellan de två nya ölsorterna Falcon Weiss och Falcon Stout slutade med knapp seger för Falcon Weiss, som fick 50,7 procent av rösterna. Kampanjsajten hade 287 000 besök. FINLANDS LIVSMEDELSEXPORT MINSKADE Finlands export av livsmedel minskade under 2004 med tre procent till 900 miljoner EUR, skriver FNB. En knapp femtedel gick till Sverige, något mer till Ryssland. NY OLJA FRÅN FRITHIOFSSON Bengt Frithiofsson lanserar en kallpressad rapsolja från Tofterups gård på Österlen. Produkten kommer att säljas av Arvid Nordquist. KAFFETÅRTA FRÅN FRÖDINGE Senaste lanseringen från Frödinge är en cappuccinotårta. Tårtan görs av två mandelbottnar med en kräm med kaffesmak och kan ätas även av den som inte tål gluten. fortsätt >>


32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER

6 KOSTNADSEXPLOSION VÄNTAR TYSKA MEJERIER Nästa år kommer kostnaderna för tyska mejeriföretag att explodera. Det befarar branschorganisationen MIV, skriver Zuivelzicht. MIV konstaterar bland annat att kostnaderna för energi, som står för hälften av bearbetningskostnaderna för mjölk, skjutit i höjden med 40 procent i år, samtidigt som landet infört nya avgifter för transporter och dagligvaruhandlarna kräver allt mer av leverantörerna till allt lägre priser. ÖLJÄTTAR TÄVLAR OM KINESISKT BRYGGERI Anheuser-Busch och Heineken finns bland dem som deltar i budgivningen på en kontrollpost i Kinas åttonde största bryggeriföretag Fujian Sedrin Brewery, erfar Financial Times. Möjligen kan även InBev vara intresserat, enligt tidningens källor. 39,5 procent av bolaget som tidigare ägts av staten är till salu, och väntas gå för uppskattningsvis 316 miljoner USD: den höga värderingen beror på att det börjar bli ont om stora uppköpsobjekt på den attraktiva, jättelika kinesiska marknaden. RISFABRIKEN I ÅHUS DUBBLAR KAPACITETEN Amanat Nawaz Rice AB, som startade risförädling i Åhus för ett par år sedan, har vind i ryggen, skriver Kristianstadsbladet. Bolaget har femfaldigat försäljningen och planerar nu en ny linje i fabriken, vilken ska dubbla kapaciteten. TRANSPORTEN ORSAK TILL CAMPYLOBACTER Vart fjärde fall av campylobacter i kycklingkött kan förklaras av bristande hygien i transporten. Det framgår av en undersökning som Statens Veterinärmedicinska Anstalt genomfört, skriver Upsala Nya Tidning. Enligt undersökning fanns fukt och smuts kvar även i rengjorda containrar.

Nästan hela EU berett backa om jordbruksstödet EU-kommissionen har erbjudit sig att nästan halvera importtullarna för jordbruksprodukter för att försöka blidka kontrahenterna i WTO – men Frankrike hotar att blockera hela förhandlingsrundan i världshandelsorganisationen om detta blir verklighet. EU erbjuder en ny genomsnittlig tullnivå för livsmedel och andra jordbruksprodukter om 12,2 procent mot tidigare 22,8 procent. En sänkning med i snitt 46 procent, men de högsta tullnivåerna ska kapas med upp till 60 procent.

Förslaget är dock fortfarande inte lika långtgående som vad andra länder inom världshandelsorganisationen krävt, skriver NRC Handelsblad. USA har till exempel erbjudit sig att sänka stöden till sina bönder med 60 procent, och har tillsammans med länder som Brasilien satt EU under hård press att riva skyddsmurarna runt sina jordbrukare. Frankrike rasar dock mot EU-kommissionens planer, och landets president Jacques

Chirac hotar nu med att blockera hela förhandlingsrundan i Hong Kong i mitten av december om EU gör så långtgående medgivanden. Enligt Frankrike överskrider EU sina befogenheter när man erbjuder sådana förändringar. Samtidigt säger flera tunga länder, som exempelvis USA, Australien och Brasilien, blankt nej till EU:s förslag. Den kommande förhandlingen i Hong Kong ser därmed mycket osäker ut.

Frankrike sprattlar emot

Jonathan Newton

Bananer, bananer, bananer - ständigt aktuellt “Going bananas” får snart en bokstavlig innebörd för de stackars tjänstemän på EU som sliter med frågan om unionens banantullar. Nu har det senaste i en lång, lång rad forsök att lösa frågan skjutits i sank av WTO, som underkänner det senaste förslaget till förändringar.

av förslaget. Sedan dess har nya tullnivåer stått som spön i backen, men alltid har det blivit protester i någon ände. Det senaste budet var på 187 EUR per ton, men nu sätter sig världshandelsorganisationen WTO på tvären. Än en gång, får man säga, för WTO har redan underkänt tidigare förslag.

EU:s ångest over sina bananer verkar aldrig ta slut. Försöken att ersätta allla tullar med en enda om 230 EUR per ton för alla länder fick på nöten både av dem som skulle gynnas och av dem som skulle missgynnas

STÖRRE TULLFRI KVOT?

TATE & LYLE HÖJER PRISERNA Tate & Lyles ingrediensdivision i Europa planerar att höja priserna med mellan 10 och 15 procent på grund av stigande energikostnader, skriver Food Navigator. Tidigare har CP Kelco aviserat liknande höjningar av samma skäl.

USA TAR TILL STORA KANONEN MOT FÅGELINFLUENSAN USA:s president George Bush har begärt 7,1 miljarder USD av kongressen för att bekämpa fågelinfluensan. Bland annat ska pengarna snabba på utvecklingen av vaccin mot nya virus som kan komma att smitta mellan människor.

EU:s senaste förslag anses fortfarande som för högt av WTO, som vill ha en ännu lägre nivå. Därmed tar WTO parti för de bananproducerande länderna i Latinamerika,

vilkas billiga bananer länderna i Afrika, Karibien och Stilla Havs-området vill hålla i schack med ännu högre tullar. EU:s senaste förslag innefattade även att de senare länderna som kompensation för den lägre tullen skulle få hjälp till en fördelaktigare position på EU-exportmarknaden genom en helt tullfri kvot om 775 000 ton, men nu kommer EU alltså sannolikt att tvingas utöka den kvoten för att få med sig de forna kolonierna på en tullnivå som ännu mer kommer att gynna länderna i Latinamerika. Jonathan Newton

SKÅNEMEJERIER SÄGER UPP YTTERLIGARE 30-35 Ytterligare 30-35 av Skånemejeriers anställda kommer att sägas upp, skriver Sydsvenskan. Hälften av de berörda finns vid mejeriet i Malmö. Anledningen till neddragningarna uppges vara Arlas lansering av lågprismjölken Klöver.


7

32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER For daily news, check www.foodwire.net

page seven

Kraft putsar på glorian Ledningen för livsmedelsgiganten Kraft har lärt sig läxan från syskonen på Altria, före detta Philip Morris. Så nu skär man kraftigt i marknadsföringen till barn – allt för att slippa få skulden för fetmaepidemin. Men det har suttit hårt inne, och inte förrän en utomstående rådgivare kallade bolagets marknadsföring lögnaktig vågade man ta steget. Tobaksbolaget Philip Morris har lyckats ta sig genom en juridisk skärseld och står fortfarande upp, trots att nya hot ständigt tornar upp sig. Bolaget får idag sona för gamla synder och sin marknadsföring av hälsofarliga cigaretter som något som skulle tillhöra en modern livsstil. Erfarenheterna är enormt värdefulla för systerbolaget Kraft, som nu står inför en liknande situation. Snabbmatskedjan McDonald’s har redan stämts för att ha orsakat hälsoproblem och fetma hos amerikanska ungdomar, och arvodeshungriga amerikanska advokater trålar vilt efter nya fall att ta upp. En masstämning kan resultera i hiskeliga skadestånd, där det brukliga är att advokaten tar upp till en tredjedel av skadeståndet. STRATEGI

Philip Morris strategi för att minimera skadeverkningarna av stämningarna mot tobaksindustrin har varit att försöka få styr på debatten, bland annat genom att lobba för hårdare regler kring marknadsföring av tobak. När det gäller livsmedlen har Kraft försökt sig på en liknande strategi, där ambitionen är att gå före genom att på eget initiativ införa riktlinjer för livsmedelsreklam till barn. Efter att ha mixtrat med olika

Den stora röda hunden Clifford har tidigare använts i Krafts marknadsföring på den amerikanska marknaden. Men efter en uppstramning av reklampolicyn har företaget valt att inte förlänga licensavtalet om Clifford.

riktmärken och interna regler, beslutade koncernen i januari att ta ett brutalt steg: All reklam som riktar sig till barn under tolv år ska stoppas. TIO PUNKTER

Men det satt långt inne. Redan 2003 kom förslaget, enligt Wall Street Journal, som en del i ett tiopunktsprogram för att putsa upp bolagets image. Koncernens ledning accepterade nio av punkterna i programmet, men att sluta med reklam till barn ansågs väl magstarkt. Det som fick bolaget att ändå ta steget, ett år senare, var när en av ledamöterna i bolagets nya rådgivningskommitté slog näven i bordet. Dr. Ellen Wartella, doktor i kommunikationsvetenskap och dekanus vid University of Texas, hade flera gånger tidigare klagat över att bolaget inte tagit tag ordentligt i frågan om marknadsföring till barn. Propåerna fick inget gehör, men efter en presentation där en av Krafts marknadschefer gick igenom marknadsföringen för en rad barnprodukter tog hon bladet från munnen. Marknadsföringen, som bland annat använde sig av kända figurer som Shrek och barnprogramsfiguren Dora the Explorer, var oförsvarbar, menade Dr. Wartella. Den bröt till och med mot företagets egna regler, som föreskrev att man inte skulle marknadsföra sina varor till barn under sex år. ”I bästa fall oärligt, i värsta fall en ren lögn”, löd Wartellas omdöme om den riktlinjen.

Direktörerna var skakade. ORDNING PÅ ETIKEN

Man började arbeta fram ett program för att få ordning på etiken. Att helt stoppa marknadsföringen till barnen kändes fortfarande för svårt, trots att krafter i bolaget propagerade för just detta. Istället landade man i en krånglig kompromiss som innebar att man skulle fortsätta marknadsföra vissa produkter som kunde betraktas som hälsosamma. Riktlinjer togs fram, men när dessa var klara visade det sig att endast fem av koncernens produkter klarade kraven. För att råda bot på detta utvecklades nya produkter, men allteftersom debatten om barnens hälsa eskalerade mognade beslutet fram om ett totalstopp för reklam till barn under tolv. När det offentliggjordes, skakades många huvuden. Men hittills tycks beslutet inte fått några katastrofala följder för försäljningen. Vissa undantag har visserligen gjorts, men beslutet har exempelvis fått effekten att Kraft valt att inte förnya licensavtalet om den populära tecknade hunden Clifford. Och konkurrenterna väljer olika strategier för att bemöta Krafts initiativ. Bland annat har General Mills, en av USA:s stora leverantörer av frukostprodukter, lanserat sin största reklamkampanj för barn någonsin. Man kallar det ”a major push for cereals”, och hoppas på det viset få acceptans. Stellan Löfving

ICA CLEANS OUT UNILEVER SPICES, KRAFT SNACKS Sweden’s major retailer Ica has stopped buying Unilever’s Knorr spices and Kraft’s Estrella snacks. The move is a result of growing private label sales, and the fact that both Knorr spices and Estrella snacks has competitors with very similar product lines. …AND SIGNS NEW SALAD CONTRACT Ica has given Dole’s subsidiary Saba Fresh Cuts the contract to produce fresh, ready cut salads for the chain’s own label. Previously, Ica has sold ready cut salads under the Strax brand from Saba’s competitor Salico. Salico will lay off 13 employees, while Saba while take on 15 new staff. FULL FROG FIGHT A small scale war has broken out between Chiquita and the Swedish environmental group SNF. SNF has filed a complaint with the Swedish consumer watchdog, claiming that Chiquita is misleading consumers with its latest ad campaign. The campaign is designed to spread the message that Chiquita bananas now have been certified by Rainforest Alliance, a group protecting interests of the environment and the population in rural areas of South America. Since the logotype of Rainforest Alliance contains an image of the Red-eyed Tree frog, Chiquita uses frogs in its ads. But these frogs cannot live in a Chiquita plantation, and therefore SNF claims that the campaign is misleading. Chiquita defends tha campaign, and Rainforest Alliance is not willing to discuss ”details of Chiquita ads”, but rather hopes that other corporations will apply for their certification instaed. For daily news, check www.foodwire.net


Returadress: Mediaservice Box 5087 291 05 Kristianstad

…MAN SKA HÅLLA SIG NYKTER I TRAFIKEN Avslutningsvis bjuder vi på en rysare från Tyskland som handlar om 26-årige Sven Mietke från tyska Loebau och hans elektriska rullstol. Sven är rullstolsbunden, men fick nyligen sin elektriska rullstol konfiskerad av en domstol, som också var hjärtlös nog att tilldöma honom motsvarande 15 000 riksdaler i böter. Det skriver den brittiska nyhetsbyrån Ananova. Fy, vad taskigt, tycker kanske en del. Och det kanske det var. Men det fanns förstås en anledning: Tidigt en morgon stoppades unge Sven av polisen när han var på väg till en bensinstation i sin rullstol. Färden var ganska vinglig, för Sven hade 2,0 promille alkohol i blodet, och han var dessutom på väg till macken för att köpa mer bira. Till råga på allt var det fjärde gången han stoppades under samma vecka. . . Sven berättade i domstolen att han brukar dricka 10-12 öl om dagen, och det var tillräckligt för att rätten skulle anse det befogat att beslagta den elektriska rullstolen i tre månader. Så under de kommande tre månaderna får Sven kämpa sig fram i sin muskeldrivna rullstol, en läxa som kanske lär honom att man ska hålla sig nykter i trafiken.

32.2005 • MÅNDAG 7 NOVEMBER

Snabb-hamburgerkedjan McDonald’s och trendiga57-olika-kaffesorter-kafékedjan Starbucks låter inte som världens mest sannolika konkurrenter. Men just nu håller de båda amerikanska ikonerna på att gnaga sig in på varandras territorium – och det är den stressade frukostätaren som inte ens hinner lämna bilen som står i centrum.

Omaka rivaler om frukosten

Vid en första anblick av de grundläggande affärsidéerna skulle McDonald’s och Starbucks kunna sägas representera var sin ände på en skala. McDonald’s äterier i sin ursprungliga form var designade för att man inte skulle sitta och hänga där för länge över sin standardiserade middagsburgare: in, beställ, bli serverad inom någon minut, ät, och ut. Trist plastig inredning just för att man inte skulle känna sig för benägen att sitta för länge. Menyn inriktad på att fylla buken.

förändras. McDonald’s har fått överge sin ursprungliga strategi i stor utsträckning eftersom kunderna börjar tröttna på att bara trycka hamburgare i ansiktet. Fler och fler McDonald’s i USA skaffar sig mer sofistikerad inredning: läderfåtöljer, öppna spisar med sprakande brasor, bord av trä. Och kaffet smakar inte längre gammal frityrolja: det har blivit både bra och varierat – tänk bara på vilken skillnad det har blivit även på McDonald’s i Sverige de senaste fem-tio åren. I USA börjar kedjan nu lansera rättvisemärkt, ekologiskt kaffe, och planerar enligt Crain’s Chicago Business att borsta upp sitt kaffe ännu mer i hela landet som ett led i planerna på att äta sig in mer på frukostmarknaden. Starbucks å sin sida har insett att det finns pengar att tjäna på att servera mer än bara caffe latte, och erbjuder numera inte bara lunch. På många håll kan man exempel-

STARBUCKS: TVÄRTOM

Starbucks å sin sida: raka motsatsen. En plats dit man kommer lika ofta för att samtala och umgås som för att äta: ”möt mig på den-ochden-Starbucks” är faktiskt ett begrepp i USA när det handlar om att stämma träff med sin dejt. Menyn knappast till för den som vill äta ett mål mat, utan snarare för den som är ute efter en fika. Men nu håller de båda på att

Frukost enligt McDonald’s - en anrättning som nu får allt mer konkurrens av bland andra Starbucks.

vis beställa frukostmenyer som starkt påminner om dem som finns på McDonald’s: dess så kallade ”engelska muffin” med ägg kan man numera få även i Starbucks version. Och man kan få dem i bilen. Precis som på McDonald’s. Starbucks har insett vikten av att tillgodose behoven hos dagens stressade karriärmänniska, som knappt hinner äta frukost, och börjat bygga drive-through-kafeer. Så den som vill ha ett alternativ till en McMuffin med kaffe på McDonald’s drive-through, kan istället styra sin jäktade kosa till Starbucks och beställa en muffin med caffe latte på deras drive-through. Faktum är att Starbuccks räknar med att hälften av dess nyöppnade ställen kommer att vara drivethrough-anläggningar.

sist i salt

Psst! Har du hört att...

FÖRORTER

Detta innebär också en vertikal förflyttning på statusskalan, för de flesta av dessa kommer enligt Crain’s Chicago Business att placeras i förorter, utefter vägarna och i arbetarkvarter – kort sagt de områden som traditionellt dominerats av McDonald’s. ”McDonald’s håller på att röra sig uppåt på marknaden och Starbucks håller på att röra sig neråt”, sammanfattar analytikern Linda Bannister för tidningen. Jonathan Newton

salt32-2005.indd  

salts syn på saken sist i salt • svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 7 november 2005 • ställningarna inte bara är ett resultat av...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you