Page 1

16.2004 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Abonnemang: 0200-81 00 55, pren@salt.se Ejdergatan 31, 444 55 Stenungsund • Tel: 0200-81 00 52 • Fax: 0200-81 00 54 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansvarig utgivare Jonathan Newton, reporter • Lars Josephsen, reporter För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.se Lösenord till www.foodwire.se: blue

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 10 maj 2004 •

Dragkampen kan börja Stein Erik Hagen har beslutat sälja sina 20 procent av Ica. Helt i enlighet med aktieägaravtalet har budet först gått till Ica-Förbundet, som nu måste erbjuda ett pris som Hagen accepterar. Annars har Ahold utfäst sig att köpa aktierna. Oavsett vem som köper är prislappen mycket oklar, och redan i november 2003 stämde Hagen Ahold för att få upp priset. I intervju efter intervju har Stein Erik Hagen med stor skicklighet lyckats signalera att han tänker behålla sina aktier i Ica, samtidigt som han egentligen aldrig besvarat frågan. Han har glidit runt på formuleringar om ”stor osäkerhet i Ahold” och ”jag har arbetat i dagligvaruhandeln i hela mitt liv” men aldrig svarat ja eller nej.

Stein Erik Hagen cashar in. Men vem köper, och för hur mycket? Frågorna kommer troligen att besvaras under det närmsta året.

Svaret kom istället på onsdagsmorgonen, genom ett pressmeddelande från Ahold, som kort och koncist konstaterar att Hagens bolag Canica AS har erbjudit Ica-Förbundet att köpa den 20-procentiga aktieposten i Ica AB. Ahold bifogar också ett kilometerlångt utdrag ur sin årsredovisning där man redogör för väl valda detaljer ur det aktieägaravtal som upprättats mellan Ahold, Ica-Förbun-

det och Canica. Innebörden i korthet är att Hagen nu gör precis det som står i avtalet. Låsningstiden har gått ut och då kan Hagen erbjuda Ica-Förbundet, eller Ahold, att köpa aktierna. Nu går budet till Ica-Förbundet. Om Ica-Förbundet och Canica inte kan enas om priset på aktierna, så har Ahold utfäst sig att köpa posten. Ahold ska då betala ett pris som fastställs av en oberoende värderingskommitté. Om affären görs innan den 27 april 2005, ska Ahold dessutom betala en rejäl premie. Under 2003 gjordes en oberoende värdering som fastställde värdet av Canicas

salts syn på saken

sist i salt

sidan 2

sidan 8

ENLIGT AVTALET

Kravs grav?

Djuriskt lyxigt

Saturnus utökar

andel till 840 miljoner EUR. Värderingen godkändes först av alla parter, men 27 november 2003 lämnade Canica in en stämning till en skiljedomstol i Stockholm där värderingen överklagades. Ahold har bestridit överklagandet. Canicas överklagande ger dock en tydlig vink till Ica-Förbundet. Om man verkligen vill åt aktierna bör man åtminstone hosta upp åtminstone en bra bit över 840 miljoner EUR (7,7 miljarder SEK) plus den premie som finns inskriven i aktieägaravtalet. Premien ligger enligt tidigare mediauppgifter på mellan 10 och 20 procent. Därmed kan man sluta sig till att Ica-Förbundets prislapp för Hagens 20 procent av Ica ligger någonstans ovanför 9miljardersstrecket. DRAGKAMP

Om Ica lyckas finansiera denna affär, vilket trots allt verkar ganska sannolikt, så är manegen krattad för den verkliga dragkampen. Då har Ica-Förbundet 50 procent och Ahold 50 procent. Båda parter säger sig, med stöd av ett luddigt aktieägaravtal och en rad andra mer eller mindre motsägande dokument, ha sista ordet ifall det råder oenighet. Stellan Löfving Läs mer om Stein Erik Hagen, Ica och Ahold på sidan 2.

Dryckesföretaget Saturnus i Malmö tar över Faciles sprittillverkning. Dessutom har Saturnus tecknat avtal om försäljning av arom- och extrakttillsatser åt internationella giganten IFF. Avtalen leder till nyanställningar och investeringar för Malmöföretaget. Saturnus har många strängar på sin lyra och bedriver bland annat omfattande sprittillverkning vid sin fabrik i Malmö. Nu utökas denna del av verksamheten, när Saturnus övertar tillverkningen av uppkomlingen Faciles spritsorter, där vodkan Seriously är det stora flaggskeppet. Facile har även dryckerna Facile Punsch, Idyll Akvavit och Trosa Sankt Vitali Punsch i sortimentet. För att klara av åtagandet byggs enligt Sydsvenska Dagbladet en ny produktionslinje vid fabriken i Fosie i Malmö. Ett par personer kommer att anställas. Facile har hittills lagt det mesta av sitt krut på att etablera Seriously som den trendigaste vodkan på brittiska barer. Nu flyttas fokus till USA, där Facile etablerat ett joint venture ihop med reklambyrån Ground Zero och Lyons Brown III, tidigare försäljningsdirektör hos spritjätten Brown-Forman. Saturnus kontrakt om försäljning av smak- och doftjätten IFFs arom- och extrakttillsatser kommer dessutom att leda till nyanställningar i försäljningsorganisationen. Stellan Löfving


2

16.2004 • MÅNDAG 10 MAJ

salts syn på saken

Kravs grav Krav funderar på att introducera ett nytt märke. Ett Krav-märke med lägre krav. En dålig lösning på en mycket svårlöst problematik. Det finns en efterfrågan på ekologiska livsmedel. Utbudet är däremot svagt i flera kategorier, och det är egentligen endast mejerisektorn som lyckats få ordentlig fart på produktionen. Här är det problem på andra hållet, man klarar inte att sälja all ekologisk mjölk. I de andra kategorierna, och alldeles särskilt inom köttsektorn, är det alltför besvärligt att producera ekologiskt. Både i råvaruledet och i förädlingen är trösklarna så höga att det förhindrar produktionen. Nu funderar Krav på att försöka lösa en del av denna problematik genom att skapa ett slags halvekologiskt märke där kriterierna är mjukare. Man tycks inte inse att den enda rimliga lösningen är att anpassa hela regelverket till den rådande verkligheten. Först då kan man skapa de volymer som krävs för att ge ekomaten ett genombrott. Konsumenterna bryr sig inte om teknikaliteter om nitrit och annat, de litar på att Krav driver utvecklingen åt rätt håll. Men Krav domineras alltför mycket av ekologiska fundamentalister som saknar den pragmatism som krävs för att göra verkliga framsteg på miljöområdet. Om det nya förslaget genomförs, kan det bli Kravs grav.

Stellan Löfving Chefredaktör

20 miljarder att shoppa för Efter Ica-affären kan Stein Erik Hagen, med hjälp av belåning, skrapa ihop ett disponibelt kapital på cirka 20 miljarder NOK, skriver Aftenposten. Nu spekuleras det i att Hagen ska köpa Orkla-aktier för pengarna, men det skulle strida helt mot den strategi som styrelsen i Hagens bolag Canica spikat fast. Däremot tar han gärna plats i Orklas styrelse. Det förväntade megaklirret i Stein Erik Hagens kassa sätter spekulationsbollen i enorm rullning i Norge. Bolaget Canica AS, som äger aktierna i Ica, ägs gemensamt av Stein Erik hagen och hans barn. Det

är i bolaget som pengarna för Ica-aktierna hamnar, och det är bolaget som ska investera pengarna. Canicas policy är att äga antingen mindre än tio procent eller mer än 50 procent av de bolag man investerar i. Även om Hagen utnyttjar sina finansiella möjligheter till max, kan han ändå inte skrapa ihop tillräckligt för att öka sitt ägande i Orkla till mer än 50 procent. Om Canica köper Orkla-aktier för 20 miljarder NOK utöver de nio procent man redan äger, hamnar ägandet nånstans mellan 30 och 40 procent. TVÄRS EMOT STRATEGIN

Dessutom skulle en sådan affär bryta mot en annan av Stein Erik Hagens investeringsprinciper, nämligen att inte lägga alla sina ägg i samma korg. Att sälja de aktier man redan har är dock inte aktuellt. Hagen säger sig gilla Orkla, och han vidhåller att engagemanget i bolaget är långsiktigt. Därför skulle han inte tacka nej till en plats i styrelsen, något som varit på tal en längre tid, men som hittills förhindrats av Hagens intima koppling till Orklas storkund Ica. Både Hagen själv och representanter för Orklas nomineringskommitté konstaterar att ”förutsättningarna nu förändrats.”

Det skulle således gå rakt på tvärs mot Canicas strategi.

Stellan Löfving

…och kanske, kanske blir Ahold till salu Ahold-koncernen kan komma att säljas efter att rekonstruktionsarbetet är klart. Det säger vd Anders Moberg i en intervju, där han också riktar svidande kritik mot sin företrädare. Ända sedan Anders Moberg fick ta över den krisdrabbade koncernen första maj förra året, har han vägrat att uttala sig om vad han anser om framtiden för koncernen den dag det gigantiska arbetet är slutfört att räkna om räkenskaperna, strama upp och få ordning på kedjan internt, samt kapa bort de mest problemtyngda delarna. Men för nederländska tidningen De Volkskrant avslöjar han nu för första gången att en av möjligheterna är att hela kedjan kan komma att säljas. Moberg påpekar dock att detta bara är en av flera möjliga händelseutvecklingar, och går inte närmare in i detalj på resonemanget. Han menar att han inte ens själv har kunnat ägna så stor uppmärksamhet åt frågan om framtiden, eftersom

räddningsarbetet har tagit så mycket tid och kraft i anspråk - noga räknat hela återstoden av 2003. ”I julas kunde jag äntligen åter tänka på framtiden. Vi måste först reparera Ahold, lägga en grund, innan vi åter börjar prata om framtiden. Jag vill först återvinna vår frihet”, säger Anders Moberg. FÅ TÄNKBARA KÖPARE

Uttalandet om försäljning är i alla händelser uppseendeväckande, med tanke på att Ahold ända tills bokföringsfusket och den ekonomiska ihåligheten uppdagades i bolaget varit den som köpt upp till höger och vänster. Vidare kommer en sådan affär att bli oerhört snårig, för bland de få tänkbara köparna inom dagligvarubranschen har de flesta redan sådana intressen på Aholds viktiga marknader att det kommer att bli en mastodontisk uppgift att sy ihop en uppgörelse så att konkurrensmyndigheterna blir nöjda. Återstår ett bud från något investeringsbolag eller

liknande, men då måste Ahold bli attraktivt nog att dra till sig intresset. Moberg avslöjar att han blivit förvånad över den närmast ja-sägarkultur som rådde inom bolaget under van der Hoeven. ”Jag påträffade inom Ahold en kultur vari chefen inte blev motsagd. Jag blev tvungen att rentav motivera företagsledningen att uttrycka kritik. Det tycker jag är viktigt, eftersom den största faran är att man börjar tro på sin egen bullshit. Van der Hoeven tänkte mer i [termer av] jag. Jag tänker mer i vi.” Bland sådant dösnack räknar Moberg uppenbarligen den utvecklade strategin att hela tiden växa och bli större, samtidigt som det saknades styrsel på alla bolag man köpt: Moberg säger sig vara överraskad över att dotterbolagen hade så stor frihet, vilket till slut ledde till att företagsledningen inte hade överblick över vart koncernen var på väg. Jonathan Newton


16.2004 • MÅNDAG 10 MAJ

3

Coop Norden vill kicka var fjärde leverantör Nu ska det bli allvar av Coop Nordens nordiska integration. En fjärdedel av koncernens 3 000 leverantörer ska bort och stenhårda förhandlingar pågår för närvarande med de 100 största. Norska Haugen-Gruppen har redan åkt ut, och lär följas av fler. Bara inom livsmedelssektorn förväntar sig Coop Norden att spara 185 miljoner DKK. Ytterligare 100 miljoner DKK förväntas sparas på andra produktområden, och de totala fusionsbesparingarna beräknas till 390 miljoner DKK. ”En ganska bra gissning är att en fjärdedel av våra leverantörer har skurits bort inom ett par år. Det är ändå en konservativ bedömning, men det

motsvarar flera hundra, där dock inte alla är lika stora”, säger Jan Lundgren, direktör för Coop Norden Food. CAJ P

som exempelvis när Sardus danska dotterbolag 3-stjernet under en period blev av med leveranserna av salami. Men för Coop Danmark undantogs det danska nationalpålägget, den trestjärniga salamin. 3-stjernets produkter, förutom den trestjärniga salamin, var ute ur Coops hyllor under ett par års tid, men under 2003 var Sardus ett av de första företagen att teckna kontrakt med Coop Norden.

Haugen-Gruppen först av de större att åka ut

Norska HaugenGruppen blir den första av leverantörerna att få korgen. Därmed får konsumenterna i Coop Nordens tre hemländer vänja sig vid ett liv utan exempelvis teet Twinings och Bretonkexen. Grilloljan Caj P, som är en klassiker med smask av svensk sommar, ingår i Haugen-Gruppens sortiment på den svenska marknaden. Om även Caj P plockas bort ur sortimentet, återstår att se. Tidigare avtal av den här typen har innehållit vissa undantag,

BARA ATT BITA IHOP

Så för de företag som blir av med sina kontrakt är det bara att bita ihop och komma igen. Stellan Löfving

Krav överväger ett Krav-märke till Krav överväger att etablera ytterligare ett Krav-märke som ska användas på produkter som följer ett delvis förenklat regelverk. Märket ska kunna användas på både importvaror och vissa svenska produkter. Bakgrunden till funderingarna är bland annat problematiken kring nitrit. Ämnet är förbjudet enligt den internationella organisationen IFOAM. Kravs reglerverk är knutet till IFOAM:s reglerverk, och därför kan inte Krav godkänna nitrit i ekologiska produkter. Detta är något av en knäckfråga för särskilt köttindustrin, och problematiken har lett

Ska Kravmärket delas?

fram till tanken på ett tudelat Krav-märke. Enligt Veckans Ekolantbruk har Krav givit det förenklade systemet arbetsnamnet ”grundprogrammet.” Förespråkarna för idén finns inom industrin och handeln, som upplever att det finns en efterfrågan som man inte kan tillfredställa. Å andra sidan finns det ett stort motstånd

…men det finns hårt motstånd

hos exempelvis Ekologiska Lantbrukarna, som exempelvis hävdar att det vore otydligt för konsumenterna med dubbla märken. Detta står enligt föreningen helt i strid med det ursprungliga uppsåtet med Krav-märket. Märket skapades för snart tjugo år sedan och ett av de uttryckliga målen var att tydligt kunna kommunicera mervärdet i den ekologiska produktionen. Stellan Löfving

HAGENS ICA-EXIT: TRIST, TYCKER REITAN Norske köpmannen Odd Reitan tycker det är trist att se ärkekonkurrenten Stein Erik Hagen lämna dagligvarubranschen. ”Det är vemodigt, vi har slagits i 25 år”, säger han till norska TV2. HAGEN KAN SPARA MILJARDER PÅ SKATTEREFORM En skattereform diskuteras i Norge, och ett beslut kan komma att tas i november. Om reformen går igenom innebär det att Stein Erik Hagens bolag Canica slipper betala skatt på vinsten från avyttringen av Icaaktierna. Idag beskattas sådana reavinster med 28 procent. AHOLD VILL SATSA PÅ CENTRALEUROPA Ahold vill i framtiden, från cirka 2006, satsa på ”Centraleuropa”, säger vd Anders Moberg i en intervju i Financial Times. Moberg definierar inte det geografiska begreppet närmare, men uttalandet sätter i alla händelser fart på spekulationerna om att man kanske kommer att dra sig ur amerikanska US Foodservice, kanske rentav för att finansiera mer expansion i Europa. TRE GRÄNSKONTROLLSTATIONER STÄNGS, EN ÖPPNAS EU-kommissionen har godkänt Norrköpings hamn som ny gränskontrollstation från 1 maj, uppger Livsmedelsverket. Samtidigt stängs gränskontrollstationerna i Ystad, Karlskrona och Karlshamn, eftersom dessa enbart haft import från Baltikum och Polen. VILL ÖKA FÄRSKPASTAFÖRSÄLJNINGEN ÄNNU MER Konsumtionen av färsk pasta uppgick under 2003 till 3 000 ton. Marknadsledaren, danska pastaleverantören Tholstrup, justerar nu receptet på sin färskpasta och hoppas på så vis öka försäljningen ytterligare. Den nya pastan ska kokas något längre, och klibbar då mindre samtidigt som risken fortsätt >>


16.2004 • 10 MAJ

4 för överkokning minskar, uppger företaget. DAGS ATT TA ETT TOY IGEN? 70 år efter sin debut återlanserar MalacoLeaf tuggummit Toy i begränsad upplaga. Helt utan reklam har 700 000 paket sålts slut i Sverige och Norge, skriver Dagens Media. Framgången kan mycket väl leda till att tuggummit tas tillbaka in i sortimentet. SIGILLKAMPANJEN KOSTAR 10 MILLAR Tio miljoner SEK satsar LRF på sommarens kampanj för att öka kännedomen om kvalitetsmärket Svenskt Sigill, skriver Dagens Media. Det mesta av budgeten spenderas på utomhusreklam. SCAN VÄRVAR NY FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR FÖR STORKÖK Scan Foods har utsett Björn Sjögreen till ny försäljningsdirektör för restaurang och storhushåll. Han kommer närmast från GB Glace och har dessförrinnan arbetat på Carlsberg. SALNECKE FRUKTVIN HOTAS AV KONKURS Stefan Eldh, ägare till företaget Salnecke Fruktvin, har tre veckor på sig att rädda företaget från konkurs. Enligt Upsala Nya Tidning har företaget hamnat i kris efter administrativa problem som lett till att man förlorat tillståndet att lagra och sälja alkohol skattefritt. Diskussioner pågår dock med nya ägare. NU ÄR NORRMÄNNENS TULLFRIA RÄKKVOT SLUT Norges tullfria kvot för export av räkor till Sverige är nu uppfiskad. Enligt Radio Väst måste norrmännen nu betala 12 procent tull vid export till Sverige. En klen tröst för svenska räkfiskare, eftersom norrmännens priser är så låga att svenskarna inte ens kan konkurrera med de tullbelagda räkorna. Hittills i år har 55 ton prima, men osäljbara, svenska fortsätt >>

Bakslag för Procordia i kriget om bostongurkan Efter en tvåårig avstickare till EG-domstolen i Luxemburg har nu den sega gamla fejden om varumärket bostongurka åter hamnat på Svea Hovrätts bord. Avstickaren till Luxemburg innebar ett bakslag för Procordia Food, men fejden är långt ifrån avgjord. Tvisten om bostongurkan börjar få några år på nacken nu. Det hela började med att Björnekulla lanserade en egen gurkmix under namnet bostongurka, varpå Procordia Food protesterade och hänvisade till det varumärke bolaget registrerat. Björnekulla menade å sin sida att Procordia förverkat sin rätt till varumärket, eftersom man låtit termen degenereras

till en del av det allmänna vokabuläret. Och därmed var en juridisk långdans igång som hittills resulterat i att tingsrätten givit Procordia rätt, medan Svea Hovrätt skickat frågan på remiss till EG-domstolen i Luxemburg. En hårt belastad instans, som tagit två år på sig att behandla frågan om hur man ska bedöma om ett varumärke degenererats eller ej. Svaret på den frågan har nu kommit till Svea Hovrätt. Enligt Brandnews säger EGdomstolen att de förarbeten till den svenska varumärkeslagen som tingsrätten baserade sin dom på, inte är aktuella i sammanhanget.

Prcordia Foods ståndpunkt, nämligen att folk i dagligvaruhandels- och storköksbranschen fortfarande ser bostongurka som ett varumärke, får därmed svagt bevisvärde i frågan. Enligt EG-domstolen är det istället alla konsumenters, tillsammans med branschfolkets, syn som ska avgöra. Utlåtandet kommer sannolikt att vara till Björnekullas fördel, men det kan dröja innan det slutliga avgörandet kommer. Dessutom är Svea Hovrätt inte sista instans, och därmed kan fejden eventuellt fortsätta på högre nivå, oavsett utgången i hovrätten.

EG-domstolen underkände viktigt argument

Stellan Löfving

Maktkamp i KLS - ordföranden utmanövrerad KLS styrelseordförande Magnus Aaby-Ericsson avgick med omedelbar verkan när det på torsdagens stämma stod klart att styrelsen inte ville ha honom kvar som ordförande. Magnus Aaby-Ericsson själv säger till Barometern att han blivit utmanövrerad på grund av att han vägrat ställa upp på kravet att ge KLS vd sparken.

och där började det knaka i föreningens ledning. ”Någon i styrelsen ville att jag skulle avskeda vd:n. Jag deklarerade att vi hade en av de bästa vd:ar man kan ha”, säger Magnus AabyEricsson till Barometern. På torsdagen hölls så själva stämman, vilken omvalde Magnus Aaby-Ericsson till styrelsen för ytterligare två år. När styrelsen sedan efter stämman skulle konstituera sig och bemanna de olika funktionerna, valdes Mats Olsson till ordförande.

Avgick direkt efter årsmötet

KLS, liksom de flesta andra företag i den svenska köttbranschen, lider av svag lönsamhet. Förra året gav en förlust på 25 miljoner SEK, och nu tycks missnöjet pyra på sina håll. På onsdagen hölls ett förberedande möte inför stämman,

LÄMNADE OMEDELBART

Detta fick Magnus AaabyEricsson att lämna sin styrelseplats med omedelbar verkan. ”Det kom ett motförslag mot

min person och då valde jag att lämna styrelsen omedelbart”, säger han till Barometern. Hans egen förklaring är att petningen helt och hållet beror på hans vägran att sparka vd:n Thomas Gustafsson: ”Jag tycker han har gjort ett bra arbete och vi ser att KLS långsamt håller på att tillfriskna. Några unga människor i styrelsen tyckte inte att det räckte utan ville att jag skulle avskeda vd:n. Då deklarerade jag att vi hade en av de bästa vd:ar vi kan få.” Den nye ordföranden säger att Gustafsson har styrelsens förtroende. Själv vill vd:n inte blanda sig i schismen. Samtidigt konstaterar han för ATL att den optimala tiden för en vd att stanna i ett bolag ligger runt sju år. Själv har han varit KLS vd i snart sex år. Stellan Löfving


16.2004 • MÅNDAG 10 MAJ

5

Polsk Arla-ost till Finland De två första lastbilarna med ost från Arla Foods polska ysteri är på väg ut till finska butiker. Den polska anläggningen kommer att producera för lågprismarknaden. Polens EU-inträde har i ett nafs raderat ut de köer som tidigare sträckt sig miltals från gränsstationerna. Polen har inte längre några begränsningar för sin export till EU. På måndagen, den första vardagen efter EU-inträdet, rullade således två lastbilar från

Arla Foods Polska ut ur landet med siktet inställt på Finland. ”Marknaden för lågprisprodukter är stor, och här är vi i stort sett inte med alls. Den marknaden ska vi nu försöka ta en större del av med hjälp av de polska produkterna. Detaljhandeln vill ha färre leverantörer och om vi även kan erbjuda ost från den nedre delen av prisskalan gör det oss mera attraktiva som leverantörer”, säger Torben Olsen, direktör för Division Europa, i ett pressmeddelande. Han tror dock inte att

utvidgningen kommer att innebära någon direkt revolution. Effekten kommer istället gradvis, och det kommer att dröja länge innan inträdet får fullt genomslag i Arla Foods verksamhet. ”Människorna i de tidigare östländerna har inte fått mera pengar i handen över natten till den 1 maj, så på kort sikt ändras ingenting. Men på längre sikt blir det en fördel att vi kan komma in på dessa marknader”, säger han. Stellan Löfving

Billig pyttipanna från skogsgreve i Holland Billig pyttipanna är paradgrenen för det holländska bolaget Skogsgreven. Enligt Mål & Medel tillverkar det holländska företaget pyttipanna åt både Coop, Ica och Netto. Den traditionella svenska rätten rörs alltså ihop i Holland, nära tyska gränsen, och ingredienserna består av polsk lök, danskt kött och holländsk potatis. Varumärket Skogsgreven har också varit synligt i svenska frysdiskar. Bland annat har Axfoodkedjan Willys sålt Skogsgrevens pyttipanna och

vissa andra produkter från det holländska företaget. Bakom bolaget finns enligt Mål & Medel en herr Bosgraaf, en svensktalande holländare som flyttat hem till det lilla landet med kanalerna efter ett antal år i den svenska krogbranschen. Pyttipannareceptet har han tagit med sig, och nu gör han billig pytt som säljs under Coops lågprismärke X-tra, hos Ica under likaledes billiga Euroshopper och även i danska lågpriskedjan Nettos butiker under eget märke. Löken köps från Polen, köttet från Danish Crown och potatisen från holländska

Aviko. Tillredningen görs sedan vid en fabrik i Holland. Mål & Medel, som är en fackförbundstidning, frågar sig givetvis varför den traditionstyngda svenska pytten inte kan lagas till i Sverige. Och det är ingen omöjlighet, säger pyttipanna-experten Bosgraaf till tidningen: ”Om det går bra för vårt företag är det mycket möjligt att vi gör det i framtiden, säger han. Det är inget som hindrar. Förr var arbetskraftskostnaderna högre i Sverige än i Holland, men troligen är skillnaderna inte så stora längre.” Stellan Löfving

Kellogg’s i fejd med finska Livsmedelsverket Finska livsmedelsverket har beslutat att Kellogg’s måste ha varningstexten ”bör ej konsumeras av barn under tre år” på sina flingförpackningar. Kellogg’s har tagit saken till domstol, skriver Helsingin Sanomat. Verket menar att flingorna innehåller för mycket tillsats av bland annat folsyra, kalk, järn och vitaminer för att det ska

vara nyttigt för mindre barn. Därav beslutet om varningstexten. Kellogg’s anser att verkets beslut strider mot EU:s principer om fri rörlighet, eftersom den här typen av produkter har godkänts för försäljning i ett antal andra EU-länder utan inskränkningar. Dessutom hävdar Kellogg’s att konkurrenten Nestlé får sälja liknande produkter utan varningstext.

Livsmedelsverket hävdar å sin sida att flera av Kellogg’s produkter riktar sig särskilt till barn, varför man anser att varningstexten är viktig. Verkets generaldirektör Jorma Hirn säger till Helsingin Sanomat att han tror Kellogg’s kommer att driva saken till sin juridiska spets, eftersom företaget gärna vill kunna använda samma förpackningar i flera länder, något som komplicerats av varningstexterna.

räkor körts till soptippen eller malts ned till fiskmjöl. KRAFTIGT NED I ARLAS HALVÅR Arla Foods resultat för halvåret som slutade 31 mars landade på 354 miljoner SEK (524). En viktig förklaring är dollarns fall. Någon omsättning har inte uppgivits. ARLA FALLER PÅ IMAGE-TOPPEN Efter fyra år som etta på danska livsmedelstidningen LevndesmiddelBladets årliga image-analys faller Arla Foods i år till en sjundeplats. I kategorin ”Etik” landar Arla på en sjundeplats, medan koncernen toppar kategorierna ”Ledning”, ”Kvalitet” och ”Produktutveckling.” I kategorierna ”Trovärdighet” och ”Miljötänkande” hamnar Arla Foods på andra plats. Vinnare i årets analys blir Danisco. Carlsberg är tvåa, medan nykomlingen Thise Mejeri kommer trea. EU ÖVERVÄGER STRAFFTULL PÅ 13 PROCENT FÖR NORSK LAX Nyhetstjänsten Intrafish uppger sig nu ha fått bekräftade uppgifter om att EUkommissionen överväger en strafftull på norsk lax, och att den nivå som diskuteras är 400 EUR per ton. Med nuvarande priser skulle det innebära ett påslag på cirka 13 procent. Det är bara hälften av vad som inledningsvis antyddes, men norska diplomater arbetar stenhårt för att undvika strafftullarna helt. RÄTTVIST KAFFE FRÅN NESTLÉ Efter år av stenhård kritik från bland annat välgörenhetsorganisationen Oxfam planerar nu Nestlé ett rättvisemärkt kaffe under Nescafé-märket. Det hävdar tidningen Marketing. Nestlé har inte bekräftat uppgifterna, utan kommenterar bara vagt om produktutveckling i allmänhet. NY MEJERIJÄTTE I BELGIEN Belgien får en ny mejeribjässe från årsskiftet, då mejeriföretagen Belgomilk och BZU fortsätt >>


16.2004 • 10 MAJ

6 går samman, skriver Agrarisch Dagblad. MARS VILL HANDLA I BRASILIEN Godisjätten Mars vill köpa brasilianska chokladföretaget Garoto från Nestlé, rapporterar Reuters. Nestlé måste sälja bolaget, har Brasiliens konkurrensmyndighet beslutat, men Nestlé har överklagat och erbjudit sig att sälja andra tillgångar för att kunna behålla Garoto. WASABRÖD HÄMTAR VD FRÅN UNILEVER Wasabröd har rekryterat Patrik Andersson, chef för Unilever Bestfoods svenska verksamhet, att bli ny vd från den 1 juni. NY LINNÉ Spendrups senaste nyhet är en ny variant av det smaksatta vattnet Linné, denna gång med smak av päron och ängssyra. NORSKA PRISKRIGET FLYTTAR TILL BURKARNA Bara några dagar efter att det norska priskriget på öl klingat av, blossar det upp igen. Nu är det priserna på burköl som sätts ned. Kedjorna Rema 1000, Coop, Kiwi och Rimi har alla unisont satt priset på sitt billigaste burköl till 15 NOK, skriver Verdens Gang. NY MARKNADSDIREKTÖR PÅ ABBA Pål Jordahl blir ny marknadsoch innovationsdirektör på Abba Seafood, skriver Dagens Media. Han kommer närmast från Kraftkoncernen, där han varit vd för Estrella. KNACKIGT FÖR TOPP Lönsamheten är pressad hos livsmedelsföretaget Topp i Brålanda. Enligt Livs tidning Mål & Medel har företaget, som tillverkar frysta livsmedel, påverkats kraftigt av handelns satsning på EMV. Förändringar är på gång, och allt tyder på att det blir uppsägningar. Topp ägs numera av åländska Chips.

Brist på spannmål igen För femte året i rad kommer det att finnas mindre spannmål i världen än vad som kommer att efterfrågas av jordens snart 6,5 miljarder invånare samt åt en miljard kreatur. Miljögruppen Earth Policy Institute beräknar att skördarna i år kommer att ge sammanlagt 1,89 miljarder ton, medan konsumtionen kommer att vara 1,95 miljarder ton. Följaktligen saknas nästan 60

miljoner ton spannmål världen över, trots att årets skörd ligger på en rekordnivå. Enligt beräkningarna, vilka i stora drag bekräftas av lantbruksekonomen Pat Westhoff vid University of Missouri, beror bristen både på sedvanliga problem som väder, sjukdomar och skadedjur, men också på nya fenomen som sjunkande grundvattennivåer, speciellt i USA och Kina, samt klimatförändringar. Konsekvensen kommer

givetvis att bli att priserna kommer att stiga, vilket kommer att slå hårdast mot den halva av jordens befolkning som lever på två USD eller mindre om dagen. Men världens spannmålslager kommer också att sjunka till den lägsta nivån någonsin i uppmätt historia: med endast 300 miljoner ton i lagren världen över, räcker lagren endast i omkring 56 dagar, enligt organisationen. Jonathan Newton

Svenskar utmanar Systemet från Estland Svenskägda Wine Store, som förra helgen öppnade sin första butik i Estlands huvudstad Tallinn, hoppas locka svenska kunder med en kampanj som raljerar med Systembolaget. Men tidningarna tvekar, och Metro har redan sagt nej. Är budskap som ”Spola bolaget” eller ”Anitra! Ett tips för gårdsfesten” alltför magstarkt för en annons i en svensk tidning? Den frågan sysselsätter flera ansvariga utgivare på svenska tidningar idag. Svenskägda alkoholbutiken Wine Store i Tallinn vill med annonser i svenska tidningar

locka svenskar att ta båten över till Estland för att handla alkohol. Och tidningarna har fått klartecken för alkoholreklam från Marknadsdomstolen, men inser nu att man måste vara aktsam med denna nyvunna frihet. Folkhälsominister Morgan Johansson har dessutom tagit fram ett nytt förslag som starkt begränsar alkoholreklamen. Och även om detta förslag inte blivit verklighet än, så ger det en tydlig indikation om att matkhavarna har ögonen på media. Enligt Dagens Media har MTG-ägda tidningen Metro redan tackat nej, med hänvisning till det avtal man har med

Stockholms Lokaltrafik, vilket inte medger alkoholreklam. Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholm City har också tillfrågats men ännu inte svarat. Wine Store planerar också reklam på Internet. Wine Store hoppas förstås locka svenska kunder med sina låga priser, och bedriver även försäljning via Internet. Av webbutiken kan man exempelvis utläsa att en liter Stolichnaya säljs för 87,44 SEK. En liter Absolut Vodka går på 172 SEK medan 24 halvliters burkar femprocentigt Carlsberg-öl kostar 154 SEK. Stellan Löfving

Priserna i de nya EU-länderna 40 procent lägre Enligt siffror från Boston Consulting Group ligger listpriserna på mat, drycker och tobak 40 procent lägre i de nya EUländerna än i de femton länder som tidigare utgjorde unionen. Enligt Scandinavian Retail Institute slår Boston Consulting Group fast i sin rapport att leverantörernas förhandlingsutrymme kommer att minska radikalt.

Jämförelser av den här typen är svåra, för att inte säga omöjliga, att genomföra på ett rättvisande sätt. Men det faktum att listpriset för en burk Nescafé ligger 50 procent högre i Tyskland jämfört med Tjeckien talar sitt tydliga språk. Särskilt här i Sverige, där det är en mycket utbredd uppfattning av livsmedel i Tyskland är rejält billigare än här i Sverige. De varor som kommer att beröras är de som inte är transportkänsliga, exempelvis

färskvaror som konsumtionsmjölk. Stabila varor och utbytbara produkter kommer att påverkas rejält, liksom märkesvaror där kunden sätter stor tillit till etiketten. Som exempelvis Nescafé. Boston Consultings slutsatser är en smula dramatiska, och kanske inte helt realistiska. Men kärnan är ändå viktig: Snart återstår bara två vägar: Stenhårt varumärkesbyggande eller stenhård prispress. Stellan Löfving


7

16.2004 • MÅNDAG 10 MAJ For daily news, check www.foodwire.net

ÖKNING FÖR RIEBER Norska Rieber & Søn ökade försäljningen med 20 procent till 906 miljoner NOK under första kvartalet. Vinsten före finansnetto och goodwillavskrivningar steg till 109 miljoner NOK (90). En stor del

av förbättringen kommer från förvärvet av Nopal. HK RUOKATALO: BRA FÖRSTA KVARTAL, KÖPER MER SOKOLOW Finländska köttkoncernen HK Ruokatalo redovisar en omsättning på 151,8 miljoner EUR

(144) för första kvartalet 2004. Vinsten ökade till 3,9 miljoner EUR (3,5). Företaget har också beslutat att öka sitt ägande i polska Sokolow, från nuvarande 21,2 procent upp till maximalt 49,99 procent.

Nya varumärken med livsmedelsanknytning Registreringsdatum 2004-04-30 Varumärke

Innehavare

Produkt/klass

Figur: Pepper Choice

Anneli Hellström

34: Nikotinfritt örtsnus

Figur: (Flaska)

Medwines Distributors Ltd.

33: Vin

Figur: Birgittas Matbod

Hans Tunhov

29,30: Livsmedel

Figur: Tryffelsvinet

Tryffelsvinet AB

Bl a 32,33: Drycker

Fugur: Mälarhonung

Anita Perssons Bigårdar

30: Honung

Smaklök

Jacatoinvest i Kalmar AB

29,31: Lök, purjolök

Figur: Caffé

Johan Lilliehöök

Bl a 30: Kaffe

EKOFOR

Svenska Lantmännen ek. för.

31: Foder

SUNDFOR

Svenska Lantmännen ek. för.

31: Foder

SKOJS

Hugoson i Luleå AB

29: Köttprodukter

DUCK BRAND

Sun Food AB

30,31: Ris,.nötter

OLIFANT

V&S Vin & Sprit Aktiebolag

33: Vin

EVINA

V&S Vin & Sprit Aktiebolag

33: Vin

Figur: Svart Vinbärsbrännvin

V&S Vin & Sprit Aktiebolag

33: Alkoholdrycker

VALDEVIÑA

La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Limitada

33: Vin

Internationella registreringar

Innehavare

Produkt/klass

Figur: Efepasa

Egetürk Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH

29: Charkvaror

Figur: (Korg)

Lidl Stiftung & Co. KG

29: Livsmedel

MEZZO

Tine Norske Meierier BA

29-32: Livsmedel

MAGMA BY BOOMER

Growseed Aktiengesellschaft

30: Konfektyr

Figur: Fortuna

ALTADIS, S.A.

34: Tobak

Figur: (Kartonger)

LAURENT-PERRIER

33: Champagne

Figur: Orien Bites

FUTURE ENTERPRISES PTE LTD

29,30: Livsmedel

Fricopan

Fricopan Back GmbH

30,33: Drycker m m

FERRERO PETER ROUND

Soremartec S.A.

30: Bakverk, konfektyr

Figur: Café Noir

Merrild Kaffe A/S

30: Kaffe m m

C’SENS

DIANA INGREDIENTS

31: Ingredienser

JALUKA

Southcorp Brands Pty Limited

33: Alkoholdrycker

Figur: (Hjärta)

Unilever N.V.

29,30,32,33,41,43: Livsmedel m m

Miss Coconut

Bismarck Premium Brands GmbH

33: Alkoholdrycker

LIMOS

Lubritrade Trading Pte Ltd

34: Tobak

COFFIAMO

Rauch Fruchtsäfte GmbH

29,30,32: Drycker m m

Figur: Swiss Power

Albert Weber

25,32,33: Drycker m m

Figur: Foodworks

OSI International Holding GmbH

29,30: Livsmedel

Figur: Echter Nordhäuser Eiskorn

Nordbrand Nordhausen GmbH

33: Alkoholdrycker

Figur: Mister Cook

FLOAREA SOARELUI S.A.

29,30: Livsmedel

Figur: Canti

Fratelli Martini Secondo Luigi spa

33: Vin

Figur: Echter Nordhäuser Eiskorn

Nordbrand Nordhausen GmbH

33: Alkoholdrycker

Mer information hittar du på www.salt.se/varum

page seven

ALL SET FOR TUG OF WAR OVER ICA The stage is set for an allout tug of war over Ica, the Swedish retailer, as one of the three owners, Stein Erik Hagen, has offered his 20 per cent stake to another of the owners, Sweden’s Ica Förbundet. If Ica Förbundet lands the stake, it will hold 50 per cent of the retailer, laying the scene for a clash with the third owner, Ahold, which owns the other half. However, unless Ica Förbundet is able to offer a price acceptable to Mr Hagen, Ahold will be required to buy the stake, this landing a majority. ”AHOLD COULD BE SOLD” - CEO Ahold’s CEO Anders Moberg has broken his silence on his opinion on the future of the Dutch retailer, telling De Volkskrant that he doesn’t rule out that the chain could be sold once the restructuring process is over. However, he underlines that no decisions have been made and that this is only one option. In the same interview, Mr Moberg slams his predecessor Cees van der Hoeven for surrounding himself with yes-men as one of the roots of the current crisis in the company. KELLOGG’S NOT FOR TOTS IN FINLAND The Finnish National Food Agency has decided that Kellogg’s must slap their cereal packages with the warning ”not to be consumed by children under three years of age”, as it argues that the cereals contain too much added iron, vitamins and other minerals. Kellogg has taken the matter to court, pointing out that the cereals have been cleared in other EU countries - and that its rival Nestlé is allowed to sell similar products without the warning. For daily news, check www.foodwire.net


Returadress: Mediaservice Box 5087, 291 05 Kristianstad

Lyx för husdjuren - en definitionsfråga

…C5 ÄR PERFEKT ÖLKÄRRA Franska bilmärket Citroëns herrgårdsvagn C5 är det perfekta fordonet för svenskar som vill importera sin lagliga införselkvot av öl. Det är budskapet i den reklamfilm som bilmärket för närvarande kör på svenska TVkanaler. Det finns ett problem, dock: Om man lastar bilen med hela ransonen, så väger den 200 kg mer än den totala maxvikten för fordonet. ”Men det är väl inget som säger att man måste ha så många backar i bilen och att de måste vara fulla”, säger projektledare Jon Dalqvist på reklambyrån Euro RSCG till Resumé. Nej, just det. Man kan ju åka till Tyskland och köpa tomma backar. Smart, Jon. Backar behöver inte vara fulla, även om svenskarna som Jon Dalqvist och hans kollegor försöker lura att köpa en fransk herrgårdsvagn gärna vill bli det, till lägsta tänkbara kostnad per likviderad hjärncell. Apropå full, så kan man ju fråga sig om herr Dalqvist tagit bilen till jobbet. Han kör förresten Saab själv. ”Det får du inte citera mig på”, säger han till Resumé. ”Jo, det tänker jag nog”, svarar Resumés sanningsenliga reporter Ulrika Fjällborg. ”Då kör jag en C5.” Skönt för fransmännen, då får de sålt en bil i alla fall.

Mästerkrögaren Leif Mannerström tycks inte vara orolig över att förknippas med hundmat. Han ställer nämligen upp som dragplåster för Masterfoods nya lyxmat för hundar, Cesar Culinaria.

Lamm á la Méditerranée? Eller Kyckling á la Provence? Det senaste på matfronten är lyxmat för våra husdjur. Fast vad är egentligen lyx för hunden och katten? Salts chefredaktör har sin egen syn på den saken. Människans bästa vän. Det uttrycket har man hört. Och visst har man hört otaliga historier om hur folk skämmer bort sina husdjur. Själv växte jag upp med två katter i huset, och deras diet bestod av kattmat av ett speciellt märke, samt en väl tilltagen daglig dos av räkost, som helst skulle serveras på min mors tumme. Den här typen av historier har vi nog alla hört - om hundar som lever på sötmandel och katter som kräver köttfärs - och det råder inget tvivel om att många av oss gillar att skämma bort våra husdjur. Möjligheterna är större än någonsin. Och behovet har livsmedelskoncernen Masterfoods identifierat, varför man nu lanserar ett nytt sortiment av lyxmat för husdjuren. Företaget satsar sju miljoner SEK på lanseringen, och som affischnamn för satsningen på hundmaten Cesar Culinaria har man kontrakterat kändiskocken Leif Mannerström och hundpsykologen Charlotte Swanstein. TESTPANEL

Ett team av kockar och en testpanel bestående av 200 hundar har varit med i utvecklingsarbetetav Cesar Culinaria, och de första produkterna har smaker som hämtats från Medelhavet.

”Vi är den största aktören inom gourmetsegmentet för småhundar. Segmentet växer, vilket gör att vi tror på denna satsning. I Storbritannien blev produkterna en stor succé, jag tror det beror på att recepten bygger på färska råvaror och känns moderna och fräscha”, säger Anja Trönnberg, produktchef för Cesar. Samtidigt som Cesar Culinaria rullas ut på marknaden, sker en motsvarande satsning under kattmärket Sheba. Kattägarna kommer dessutom att frestas med produktsampling som ska administreras via webbplatsen www.sheba.se. KAMPANJ

Kampanjen består av printannonser i livsstilsmedia, utomhusreklam i anslutning till butik, ny displaylösning och PR. Annonseringen kommer att starta i juli och gå fram till jul i tidningar som Allt om mat, Antik och auktion, Damernas Värld, Femina, Allers med flera. Den salige Torsten Ehrenmark, som flitigt citeras här i Salt, skrev en gång en krönika

sist i salt

16.2004 • MÅNDAG 10 MAJ

Psst! Har du hört att...

om hur snålvattnet rann till på honom varje gång han öppnade en ny burk med kattmat. Kanske befäster detta den gamla myten om att den äldre delen av befolkningen hyser en viss faiblesse för den mat som egentligen är tänkt för djuren, jag vet inte. Att döma av mediavalet är det i alla fall en betydligt bredare grupp än så som förväntas köpa de nya produkterna, och jag befinner mig själv i målgruppen för satsningen. Men som den naturromantiker jag är, tycker jag att familjens snart ettåriga hankatt Biggles ska få leva ett kattliv, och inte ett människoliv. Den enda mat han får av oss är torrfoder, vatten, och ibland lite rester från vårt middagsbord. Trots denna omilda behandling mår han utmärkt. Han är mycket social och visar på alla sätt hur mycket han gillar att bo hos oss. DELIKATESS

I alla fall när han är hemma. Han tillbringar nämligen större delen av tiden utomhus, förmodligen på jakt efter fåglar, möss och andra delikatesser. Det kallar jag lyx för ett husdjur. Stellan Löfving

salt16-2004  

Dryckesföretaget Saturnus i Malmö tar över Faciles sprittillverkning. Dess- utom har Saturnus tecknat avtal om försäljning av arom- och extr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you