Page 1

16.2005 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Abonnemang: Mediaservice AB, 044-10 10 22, pren@salt.se Box 1011, 444 26 Stenungsund • Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansvarig utgivare Jonathan Newton, utrikesreporter • Lars Josephsen, reporter Danmark För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.se Lösenord till www.foodwire.se: blue

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 23 maj 2005 •

Bingo för Kronfågel Kronfågel blir huvudleverantör av fryst hel fågel och kycklingfilé i enkilosförpackningar till Ica. Dessutom har Ica valt att ta in Kronfågels klubba, vingar och kycklinglår, Chicky World-sortimentet och Stinas bordskyckling. Totalt handlar kontraktet om leveranser för 180 miljoner SEK per år.

Kronfågel blir Icas nya huvudleverantör av fryst kyckling. Kontraktet gäller även Chicky Worldsortimentet.

Fryst helfågel och kycklingfilé är de försäljningsmässigt största produkterna på Ica. Avtalet gäller från och med maj 2005 och från september kommer huvuddelen av alla kyckling som säljs i Ica att komma från Kronfågel. “Med den här affären markerar vi vår ambition att komma tillbaka till en marknadsledande ställning även inom det frysta sortimentet. Vi är naturligtvis mycket stolta”, säger Anders Wallgren, försäljnings- och marknadsdirektör på Kronfågel. Kronfågels strategi har svajat en del på senare år, men utåt sett har det talats mycket om det lönsamma sortimentet av kylda produkter, där konkurrensen från utlandet är mindre påtaglig. Det kylda sortimentet

har dock inte orkat ikapp det frysta på långa vägar när det gäller volym, och för att Kronfågel ska komma på fötter igen måste man finnas med även i frysdiskarna. Det frysta sortimentet har på senare år utmanas av aggressiv konkurrens från utlandet, och Sverige är idag den viktigaste exportmarknaden för danska kycklingföretag. Just av denna anledning är Kronfågels kontrakt med Ica en viktig fjäder i hatten. “Vi ser en ökad medvetenhet kring livsmedel och ursprung och allt fler svenska konsumenter söker svenska produkter. Den medvetenheten speglas också inom handeln som ser att det finns anledning att satsa på svenska kvalitetsprodukter”, säger Anders Wallgren.

salts syn på saken

sist i salt

sidan 2

sidan 8

Blir huvudleverantör till Ica

Handskar på, tack!

Striden över på Pärsons

Rött och svart ska de’ va’

Om denna förhoppning slår in, får framtiden utvisa. Men Kronfågel tycks nu ha bestämt sig för att ta fajten där den verkligen utkämpas och där de stora volymerna finns, nämligen i frysdiskarna. För Icas del hade det av imageskäl troligen varit ganska svårt att utnämna en utländsk aktör till huvudleverantör av kyckling. Trots detta har den utländska kycklingen kommit för att stanna. Svenska konsumenters beteende visar tydligt att priset är ohyggligt viktigt. Så viktigt att man ofta säger sig vara beredd att betala mer för det svenska, medan man i verkligheten väljer det billigare utländska köttet. Ibland handlar det dessutom om ren okunskap eller leverantörer som avsiktligt med hjälp av förpackningsdesign och annat försöker ge sken av att deras produkter är svenska. Stellan Löfving

Livs har nu lyckats enas med köttkoncernen Pärsons om flera viktiga arbetsrättsliga frågor. Uppgörelsen betyder bland annat att Pärsons avbryter sin styckning i Tyskland, investerar 20 miljoner SEK i förbättrad arbetsmiljö och dessutom lovar att enbart anställa fackanslutna i produktionen. Beslutet att avbryta styckningen i Tyskland är minst sagt överraskande, och sammanfaller i tid med att konkurrenten Swedish Meats rycker allt närmare en utflaggning av finstyckning och delar av skivningen till Polen. Pärsons väljer istället att satsa på hemmaplan, trots att man tidigare uttalat sig positivt om försöken i Tyskland. “Nu blir det bara ett par leveranser till, sedan lägger vi ned den biten. Under resans gång har vi haft meningsskiljaktigheter med facket. Men nu har vi istället en gemensam målsättning om att företaget ska finnas kvar i Helsingborg”, säger Jan-Peter Pärson till HD. Den långsiktiga satsningen i Helsingborg innebär att cirka 20 miljoner SEK investeras i förbättrad arbetsmiljö. Dessutom införs ett nytt lärlingsssystem. I fortsättningen får endast fackligt anslutna jobba i produktionen på Pärsons. En handfull av den nuvarande personalen tvingas sluta. Det rör sig om inhyrd personal, antingen från bemanningsbolag eller styckare med egna F-skattsedlar.


16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ

2

salts syn på saken

Handskar, tack Jag håller med Göran. Anér, alltså. På Livsmedelsverket, ni vet. Han har helt rätt. Det är åt skogen att tanten i Mark inte döms, trots att hon bakat smörgåstårta med halsfluss åt 150 personer. Både hov- och tingsrätten har frikänt kvinnan. Märkligt nog säger man att Livsmedelslagen är tillämplig, eftersom hennes smörgåstårta ätits av många, men ändå väljer man att fria henne, trots att hon uppenbart brutit mot samma lag. Det här är förstås inte helt svartvitt. Jag har själv ätit sådana där bakverk många gånger. I mina hemtrakter är det mest ruljangs på mockatårta i den här svängen. Och det kan man ju inte få för pengar i ett vanligt konditori. Så då får man ringa till Elsa. Hon står också hemma i sitt kök och gör tårtorna. Men av någon anledning förutsätter jag ändå att hon håller rent och snyggt omkring sig. Och tårtorna är ju inte direkt gratis, så jag hoppas det räcker till ett par handskar också. För om Elsa skulle bära på streptokock-bakterier, så förutsätter jag faktiskt att hon inte bjussar mig på dem. Även om hon står hemma i sitt kök och bakar. Elsas tårtor är för övrigt mycket goda. Inte riktigt lika goda som Brittas, men hon är så gammal nu att hon inte orkar baka längre. Och undra på det - hon vispade ju smörkrämen för hand. Fast några handskar, det hade hon nog inte.

Stellan Löfving Chefredaktör

Meats säljer till Lidl Swedish Meats har börjat leverera konsumentpackat kött till lågpriskedjan Lidl. Koncernchef Peter Rasztar säger till nyhetsbrevet @-gris att man får bra betalt för köttet.

“Det är leveranser till ett begränsat antal butiker i första hand i Sverige. Affären genomfördes snabbt och vi fick bra betalt”, säger Swedish Meats vd Peter Rasztar till nyhetsbrevet @-gris.

Inledningsvis handlar det om leveranser av detaljer från gris och nöt. Packningen sker i Malmö och Uppsala. Scans eget märke kommer att synas på förpackningarna, en lösning som Swedish Meats även tillämpat i sitt samarbete med Axfood, och som nu även Lidl accepterat.

INGA BETÄNKLIGHETER

I vissa kretsar kan avtalet tyckas vara lite kontroversiellt, men Peter Rasztar har inga betänkligheter över att sälja till den tyska kedjan. Han tror snarare att den på sikt kanske till och med kan komma att bli en bättre kund än de gamla svenska kedjorna. “Vi säljer till alla som vill

”Vi fick bra betalt”

köpa. Det här är bra för svensk köttproduktion. Ännu rör affären ett begränsat antal varor, men om det fungerar bra kan det bli fler produkter, som i hela Scan-sortimentet. Vilka priserna blir i butikerna vet jag inget om, alla kedjor sätter sina egna priser. Lidl är kända för sin rationella varuhantering. Det kan bli så att lågpriskedjorna blir bättre på att betala för det svenska grisköttet än de traditionella livsmedelskedjorna”, säger Peter Rasztar till @-gris. Den iakttagelsen kan möjligen få en och annan att hicka till. Men med tanke på de problem som exempelvis Coop Norden kämpar med, kan den mycket väl slå in. Stellan Löfving

SLV vill att det ska vara vitaminer i mjölken Tyska kedjan Lidl säljer mjölk i Sverige som inte berikats med vitamin D. Samma sak gäller halländska Wapnös mjölk, som säljs i Västsverige. Vitaminerna är dock viktiga för barn och unga, och Livsmedelsverkets professor Åke Bruce säger till Ekot att han avråder barn och unga från den vitaminfria mjölken.

“När det gäller tonåringar så är det angeläget att man får alla de D-vitamintillskott man kan få. Där avråder jag från icke vitaminberikad mjölk”, säger Åke Bruce, som är läkare och professor på Livsmedelsverket, till Ekot. I standardmjölk och grädde finns D-vitaminerna naturligt, men i magrare mjölkprodukter måste vitaminerna tillsättas. KRAV PÅ KRAV

Wapnös vd Lennart Bengtsson säger att man vill hålla mjölken så naturlig som möjligt. Därför innehåller den inget tillsatt D-vitamin. Lidl importerar sin mjölk från Tyskland, och där har man inte den svenska praxisen att tillsätta vitamin D.

Livsmedelsverket anser det vara så viktigt med de tillsatta D-vitaminerna att man tidigare agerat för att även den Kravmärkta ekologiska mjölken skulle berikas. “Som exempel på hur Livsmedelsverket tidigare har

TURKISK OST NÄSTA FRÅN WERMLANDS MEJERI Uppstickaren Wermlands Mejeri har mutat in en egen nisch med den turkiska yoghurten i enlitershinkar. Nu satsar bolaget på utvidgning av sortimentet. Nästa produkt blir turkisk ost, avslöjar vd Ahmet Önal för Fri Köpenskap.

reagerat så har man sett till att komma överens med mjölkproducenterna om att i alla fall den mjölk som går till skolorna ska vara D-vitaminberikad”, säger Åke Bruce till Ekot. På frågan om det inte vore möjligt att påverka även Lidl i denna fråga, säger Åke Bruce: “Jo, om det skulle visa sig att den här mjölken konsumeras av stora grupper så kan det finnas en anledning att ta upp en diskussion med företaget.” Lidls mjölk importeras från Tyskland. Företaget har inte avslöjat några siffror om sin försäljning, men det är väl känt att kedjan under sin första tid i Sverige tvingades kassera stora mängder osåld mjölk. Stellan Löfving

MALFORS OCH FAZER MÖTS I RÄTTEN Svenska storägaren i Cloetta Fazer, Malfors Promotor, förbereder en stämning mot finska Fazer. Malfors anser att Fazer brutit mot det aktieägaravtal som upprättades vid fusionen mellan Cloetta och Fazer. Enligt Fri Köpenskap kan en process inledas redan före sommaren.


16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ

3

Arla och Campina i dialog Arla Foods och Campina har återupptagit dialogen efter den havererade fusionen. Arla Foods styrelseordförande Knud Erik Jensen bekräftar för Børsen att det pågår en dialog på toppnivå mellan Arla och Campina, men han understryker att det inte handlar om regelrätta förhandlingar. Teoretiskt sett kan en fusion genomföras mycket snabbt, eftersom bland annat due dilligence-processen redan är avklarad. Knud Erik Jensen

menar dock att det kan ta ett par år innan en fusion kan komma på tal. Den synen delas för övrigt av koncernchefen Åke Modig, som i en stor intervju i Salt förra veckan talade om en “lång time out” innan diskussionerna kan återupptas. Knud Erik Jensen anser att det är förargligt att fusionen med Campina inte kunde genomföras, eftersom den skulle ha givit Arla Foods

synergivinster på omkring en miljard DKK. Detta är pengar som man nu måste skaffa fram på annat håll. Även här får Jensen medhåll av Modig, som i den tidigare nämnda intervjun slog fast att Campina är den perfekta partnern till Arla Foods, bland annat eftersom en fusion med Campina skulle lösa Arla Foods strategiska problem.

…men inga förhandlingar än

Lars Josephsen, Stellan Löfving

Tävlar om juste snabbmat från havet Vem gör bästa snabbmatsrätten på fisk? Den frågan ska besvaras den 31 maj i Stockholm då finalen i Svensk Fisks och norska Eksportutvalget for Fisks tävling om bästa fiskrätten ska avgöras. Med i finalen finns bland andra McDonald’s, 7-Eleven och Sibylla. Ursprungligen bjöds ett 30-tal aktörer in att delta i tävlingen, där utmaningen består i att presentera en snabbmatsrätt baserad på fisk och/eller skaldjur som inte kostar mer än 50 kronor och ska finnas i det befintliga sortimentet eller kunna tas fram inom ett år. “Snabbmatskonceptet har varit svårt att greppa för många av de tävlande. Vi har valt bort alla gratänger och annan halvfärdig mat som tar tid att värma och servera. Nu har vi sex intressanta tävlingsbidrag som kan ätas rakt av. Att tre riktigt stora snabbmatsaktörer satsar på fisk är lika roligt som att fiskbranschen tänker snabbt”, säger Gert Klötzke som är ordförande i tävlingsjuryn. Klötzke är som bekant en

profil i Matsverige, meriter som lagkaptenskap i Svenska Kocklandslaget på sitt CV. Numera är han vd Gert Klötzke. för Gripsholms Värdshus. Han har plockat ut bidragen till finalomgången i fisktävlingen med hjälp från Livsmedelsverkets chefsnutritionist Annica Sohlström. Den slutliga vinnaren utses av en jury bestående av folk både inom och utom måltidsbranschen. Förutom Gert Klötzke och Annika Sohlström består juryn av Fredrik Eriksson, kock och konstnärlig ledare på Restaurangakademin, Janette Hargin från svenska alpina landslaget och tidningen Metros chefredaktör Sakari Pitkänen. I finalomgången kommer smak, ätarvänlighet, nyttighet och utseende att bedömas. MINISTER DELAR UT

I finalen deltar McDonalds, 7-Eleven och Sibylla samt fiskexperterna Domstein Enghav, Melanders Fisk och Stella Polaris. Prisutdelningen sker i

Stockholm den 31 maj, och förrättas av jordbruksminister Ann-Christine Nykvist. I anslutning till finalen arrangerar Svensk Fisk och Eksportutvalget for Fisk ett seminarium om fisk och snabbmat. Seminariet avslutas med en lunch där finalisterna får visa upp och servera smakportioner av sina tävlingsbidrag. “En snabbmatstävling i fisk är ett sätt att visa att fisk är enkel mat för moderna människor. Jag hoppas tävlingen ska bli en tändhatt för både fiskbranschen och snabbmatsbranschen och inspirera till fortsatt nytänkande”, säger Svensk Fisks vd Christina Stenberg. I Sverige är utbudet jämförelsevis magert när det gäller snabbmat av fisk. I Storbritannien är Fish & Chips-butiker ett vanligt inslag i gatubilden, både i form av små oberoende enheter och större kedjor som Harry Ramsden’s. Och i Belgien säljs friterade musslor och pommes frites i snart sagt varenda gathörn. Stellan Löfving

NYTT AVHOPP FRÅN AXFOOD Knappt har koncernchefen Mats Jansson tillkännagivit att han lämnar bolaget, förrän vice vd Bodil Eriksson meddelar att även hon lämnar Axfoods ledning. 1 september blir hon informationsdirektör i SCA. FELIX GÖR OM DRESSINGARNA Felix sänker fetthalten i alla sina lätta dressingar till max tre procent. samtidigt introduceras två nya varianter: Mango & Chili och Mynta & Lime. FEL PÅ MÄRKNINGEN AV SYLTEN Tre av fem burkar med lingonsylt innehåller betydligt mer socker än vad som anges på förpackningen, skriver Svenska Dagbladet. Många tillverkare anger dessutom högre halt av bär än vad som finns i burken. VANLIG OCH FETTSNÅL SKINKA - SAMMA SAK Rökt gourmetskinka med max tre procent fett är en av produkterna i charkbolaget Pärsons sortiment. Produkten säljs till ett högre pris än vanlig skinka, men enligt Ekot är det samma sorts skinka i förpackningen. Detta bekräftas även av Pärsons, som nu ska se över prissättningen. FÖRLIKNING MELLAN TRENSUMS OCH FLASKLEVERANTÖR Trensums Food i Tingsryd har dragit tillbaka sin stämning mot flasktillverkaren Kulleborn och Stenström i Ullared, uppger Radio Kronoberg. Detta sker efter att en förlikning träffats. Trensums stämde flsktillverkaren på närmare två miljoner SEK efter att ett stort antal PET-flaskor exploderat efter att Trensums levererat dem till sina kunder. NORSKT GLASSBOLAG SLOG REKORD Norska glassbolaget HennigOlsens omsättning uppgick under 2004 för första gången til mer än en halv miljard NOK, skriver Dagens Næringsliv. Ökningen uppgick till 9,5 procent. Den långvafortsätt >>


16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ

4 riga transportstrejken under förra våren försämrade dock lönsamheten och resultatet föll 17,7 procent till 31,1 miljoner NOK. ARLA ÖPPNAR KONTOR I UNGERN Arla Foods har öppnat eget kontor i Ungern. den viktigaste anledningen är att kunna hålla kontakterna med stora internationella kedjor som Tesco och Ahold, vilka dominerar landets dagligvaruhandel. Arla Foods omsätter årligen för cirka tio miljoner DKK i Ungern, och exporten består huvudsakligen av Lurpak-smör samt specialostar. BRYTNING INOM NEDERLÄNDSKA BONDEORGANISATIONEN ZLTO, den mäktiga södra grenen av den nederländska bondeorganisationen LTO samt ägare till köttkoncernen Sovion som i sin tur äger Dumeco och Moksel, lämnar moderorganisationen LTO. Det rapporterar nyhetstjänsten zibb.nl. ZLTO säger att man vill gå sin egen väg och arbeta närmare med livsmedelsindustri och försäljningsled i syfte att få fortsatt avsättning för medlemmarnas produkter. För LTO innebär förlusten av ZLTO ett kännbart avbräck, och organisationen satt på onsdagen i krismöte med anledning av nyheten. TYSKLAND KAN FÖRBJUDA TOBAKSREKLAM Den tyska regeringen har föreslagit ett förbud mot reklam för tobaksvaror i tryckta media samt på Internet, skriver Lebensmittel Zeitung. Förslaget, som också innebär ett stopp för tobaksbolagens sponsring av större sportevenemang, har kritiserats hårt av tidningsutgivarna. Den tyska förbundsdagen måste nu godkänna eller förkasta förslaget senast den sista juli. FINLANDIA TILL INDIEN Spritjätten Brown-Forman ska nu lansera finska vodkan fortsätt >>

Lasse Berghagen går från vardagsrummet till köket Låter det som en dröm? Eller rent av som en mardröm? Oavsett vilket så är det nu ett faktum: Mannen med den blå kavajen, teddybjörnens bäste vän Lasse Berghagen kliver in i ditt kök med en egen serie livsmedelsprodukter under märket Berghagen Brands. Först ut är vinet Hav & Sand som kommer i en röd och en vit variant och har producerats i samarbete med Spendrups. Lanseringen av det nya märket görs i samband med Lasse Berghagens 60-årsdag. En högtidsdag som för övrigt var upprinnelsen till hela idén om en egen serie livsmedel. Lasse Berghagen ville kunna fira sin 60-årsdag med att bjuda på ett vin som han egenhändigt valt ut. Den tanken växte sedan ut till något större, och på sikt planeras förutom vinerna andra drycker och delikatesser. Först ut är vinerna Hav & Sand, som fått sitt namn efter en av Lasse Berghagens egna melodier. Vinerna är tänkta som komplement till de svenska sommarrätterna: Grilltallriken vid stugan, skaldjur uppdukade på bryggan eller till ostbrickan som serveras i goda GULDFISKEN HAR NYA PRODUKTER PÅ GÅNG Kalixföretaget Guldfisken har rönt stor uppmärksamhet för sin export till belgiska Delhaize. Den belgiska kedjan har bland annat beställt stora mängder löjrom.Nu planerar Kalixföretaget flera nya produkter för den svenska marknaden, bland annat en produktserie rå fisk som prepareras med tillbehör helt klar att läggas i stekpanna eller ställa in i ugn i sitt emballage.

som tilltalat min egen gom. Nu vill jag dela med mig till andra”, säger Lasse Berghagen i en kommentar. FRUKTER

Snart i ett kök nära dig.

vänners sällskap. Vinerna har Lasse Berghagen komponerat i samarbete med en god vän, den australiske vinkännaren Jason Hill. Försäljningsrättigheterna för samtliga drycker under Berghagen Brands har hamnat hos Spendrups. “Under arbetet med Hav & Sand har experter och vänner bidragit med goda råd, men i slutänden har jag valt de viner LÄNNENS VD KLIVER NED Finländska Lännen Tehtaats vd Erkii Lepistö tar på eget initiativ ett steg ned i organisationen för att bereda plats åt en ny vd. Han kvarstår dock på posten tills en ny vd rekryterats. BERGENDAHLS KÖPER Bergendahl & Son köper specialvaruimportören East Import/MEI Group i Höör. Bolaget omsätter cirka 450 miljoner SEK per år och har eget inköpsbolag i Hong Kong.

“Målet har varit att finna viner som passar vår svenska smak och livsstil. Resultatet blev en fyllig Shiraz – Cabernet Sauvignon – Grenache som har en generös smak av röda frukter och bär med lagom kryddighet och bra tanniner. Det vita vinet, gjort på druvorna Semillon-Colombard-Chardonnay, karakteriseras av smaker som för tankarna till solmogna persikor, passionsfrukt och citrus”, säger Jason Hill. “Harmonier är, precis som i musikens värld, viktiga när mat och dryck ska kombineras. För att ljuv musik ska uppstå måste de ackord som spelas vara rena. Jag är ingen expert, min smak reflekterar säkert ganska väl en typisk matintresserad konsument, men mat och vin är en stor passion för mig. Jag och min hustru Eva tycker om att experimentera i köket och serverar gärna våra vänner egenhändigt komponerade recept med matchande drycker”, säger Lasse Berghagen. Stellan Löfving

TESCO DELAR MED SIG TILL DE ANSTÄLLDA 4000 GBP per person blir det till de omkring 150 000 anställda inom Tesco-koncernen, när den brittiska dagligvarujätten delar ut sammanlagt 220 miljoner GBP i bonus som tack för rekordvinsten förra året, som blev den första i brittisk dagligvaruhandel som gick över två miljarder GBP, skriver Evening Standard. Utdelningen blir den största av sitt slag i brittisk företagshistoria.


16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ

5

SLV kritiskt mot tårtdom Hovrätten för västra Sverige går på samma linje som tingsrätten och frikänner den kvinna som smittade cirka 150 personer i Boråstrakten med halsfluss genom smörgåstårtor hon bakat i sitt kök hemma i bostaden. Livsmedelsverket är starkt kritiskt till domen. Kvinnan var misstänkt för brott mot Livsmedelslagen, och en fällande dom hade kunnat få stora följder för de många andra hobbybagare som förser svenska folket med tårtor, smörgåstårtor, ostkakor och andra bakverk i en ganska mörkgrå bransch. Både tingsrätten och hovrätten har dock friat kvinnan från misstankarna om brott mot Livsmedelslagen, något som förvånar Livsmedelsverkets chefsjurist Göran Anér: “Hovrätten har ställt synnerligen höga beviskrav på

åklagaren och varit mycket ursäktande mot kvinnan. Det gör att livsmedelslagstiftningen har svårt att få genomslag. Den syftar ju till att förebygga sådana här utbrott bland annat”, säger han i en kommentar till hovrättens dom. Under april och maj 2003 bakade kvinnan ett tiotal tårtor till åtta kalas. Efter den epidemi som utbröt i Marks kommun tillfrågades 200 personer som närvarat vid något kalas med smörgåstårta. 150 svarade att de blivit sjuka. Samtliga hade ätit smörgåstårtor som kvinnan hade bakat. Bakterieprov från några av personerna, från två tårtrester samt från sår på kvinnans finger, innehöll samma streptokocker. Hovrätten menar att livsmedelslagen visserligen är tillämplig på kvinnans tårtbak. Ett stort antal personer har nämligen ätit smörgåstårtorna, även om hon uppger sig ha

Kvinna frikänd trots att 150 smittades

bakat enbart för nära vänner och bekanta. Däremot anser hovrätten att hon inte gjort tårtor yrkesmässigt och därför har bostaden inte behövt vara godkänd som livsmedelslokal. Kvinnan har heller inte varit oaktsam enligt hovrätten, trots att hon haft ett sår på fingret som tagit lång tid att läka. Hon uppgav att hon som diabetiker har längre tid för att läka sår, och hon har inte haft besvär av såret. Hovrätten finner heller inte att kvinnan har brutit mot försiktighetsprincipen enligt åttonde paragrafen i livsmedelslagen. Det krävs cirka fem timmar i rumstemperatur för att streptokocker ska växa till sig ordentligt. Men åklagaren har enligt hovrätten inte kunnat visa att kvinnan har förvarat smörgåstårtorna för varmt under för lång tid. Inte heller anser hovrätten att det medfört någon fara att kvinnan använt bottenplattor av begagnade pappkartonger till tårtorna. Stellan Löfving

Facket rasar mot uppsägningar på Mills Norska magrarinbolaget Mills har beslutat minska bemanningen vid sin fabrik i Fredrikstad med 15,5 tjänster. Åtgärden genomförs för att säkra bolagets konkurrenskraft, menar ledningen. Men facket rasar och menar att nedskärningarna är helt onödiga. Fackets kritik baserar sig på det faktum att Mills under 2004 gjorde en vinst på 207 miljoner NOK. “Klubben menar att nedskräningarna är helt onödiga för Mills. Det hör görs inte för att säkra driften, utan för att öka förtjänsten”, säger klubbordfö-

randen Øivind Brorstrøm till den norska tidningen Demokraten. Att driften endast kan säkras genom att förtjänsten hålls på en tillfredsställande nivå tycks inte vara ett resonemang som Brorstrøm accepterar. Fabrikschefen AnnCatrin Johansson säger dock till Demokraten att det finns åtminstone tre skäl till nedskärningarna, som ska ge sju miljoner NOK per år i besparingar: - Investeringar i mer effektiv produktionsutrustning - Mer effektiv organisation - Mills får inte längre råvaror från leverantören Denofa, som tidigare i år såldes till nya ägare med delvis annan inriktning på

verksamheten. “Det är alltid tufft att genomföra ett beslut där vi måste skära ned antalet anställda. Självklart är det tufft för alla som har anknytning till Mills. Kunderna vill alltid ha billigare mat till samma kvalitet. Men om vi bara sitter och väntar i dagens i dagens situation får vi problem i framtiden. Vi måste hela tiden vara i framkanten av utvecklingen”, säger AnnCatrin Johansson till Demokraten. Hon avvisar bestämt att det är tal om nedskärningar som på sikt ska leda till nedläggning av fabriken. Stellan Löfving

Finlandia i Indien, skriver Justdrinks. Vodka utgör endast en procent av all sprit som säljs i landet, men ökar i popularitet hos unga. HEMKÖP DRAR IGÅNG SIN HÄLSOSATSNING Axfoods länge omtalade satsning på ett hälsokoncept rullar nu igång. Satsningen görs inom Hemköpskedjan och testas nu på fem utvalda butiker som skyltats om med bland annat ett grönt utropstecken som ska markera sund produkter. Dessutom tas en rad hälsorecept fram och utvalda medarbetare utbildas i kost- och hälsokunskap. NORSKA FORSKARE TROLLAR BORT AKRYLAMIDEN Forskare vid norska Matforsk och Havforskningsinstitutet hävdar att de funnit en metod som med hjälp av vanliga mjölksyrabakterier kan ta bort 90 procent av det misstänkt cancerframkallande ämnet akrylamid i livsmedel. Enligt Dagbladet diskuterar forskarna med fyra stora livsmedelsbolag som visat intresse för att använda metoden. HOLLÄNDSKA INDUSTRIN VILL HA FÖRBUD MOT PRISDUMPNING Livsmedelsindustrifederationen FNLI i Nederländerna vill nu ha ett förbud för handeln att sälja dess varor under inköpspris, rapporterar ANP. Sedan en tid tillbaka pågår ett aggressivt priskrig mellan de stora dagligvarukedjorna i landet, och FNLI säger att leverantörerna ställs under allt större tryck att bidra till de kraftiga prissänkningarna. Liknande förbud mot att sälja under inköpspris finns redan idag i till exempel Tyskland. SLUT PÅ PANTFRITT FÖR GRÄNSHANDELN I TYSKLAND Svenskar och danskar som åker till Tyskland för att handla öl, vin och sprit, kommer senast om ett år att tvingas betala pant på flaskorna. Idag slipper utländska kunder betala pant fortsätt >>


16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ

6 i gränshandelsbutikerna, om de bara skriver på ett papper där de lovar att inte öppna sina burkar och flaskor innan de lämnat Tyskland. Men Danmark har pressat på för att slopa undantaget, på grund av miljöskäl och på grund av att man är oroad för effekterna gränshandeln har på försäljningen på den danska sidan, skriver Lebensmittel Zeitung. Nu lovar Tysklands miljöminister Jürgen Trittin sin danska kollega Connie Hedegaard i ett brev att undantaget ska vara borta senast i maj 2006. VINSTRAS FÖR SAINSBURY’S Brittiska dagligvarukedjan Sainsbury’s helårsvinst smälte samman till 15 miljoner GBP (610). Kedjan framhåller att avyttringen av stormarknadskedjan Shaw’s Supermarkets, samt andra engångsposter, drog ner resultatet. Försäljningen ökade med 5,5 procent till 16,36 miljarder GBP. ALDI LETAR TOMTER PÅ NÄTET Tyska dagligvarukedjan Aldi har tagit Internet till hjälp för att söka efter lämpliga tomter i Portugal att bygga nya stormarknader på, skriver Lebensmittel Zeitung. Med hjälp av sin portugisiska webbsajt hoppas man kunna hitta tomter på mellan 4000 och 6000 kvadratmeter för nya etableringar. SVERIGES KONSUMENTRÅD KRITISERAR IKEAS KÖTTBULLAR Sveriges Konsumentråd riktar kritik mot Ikeas köttbullar, som på förpackningen bär texten ”svenska köttbullar”. Trots detta görs köttbullarna av kött från Sverige, Irland, Tyskland och Danmark. Ikea bemöter kritiken med att det i nuläget inte finns några lagliga krav på ursprungsmärkning på den här typen av produkter, men att man definitivt ska överväga att uppge ursprunget ”om det finns ett uttalat behov från konsumenterna”.

”HACCP hotar folkhälsan” Säkerhetssystemet HACCP räcker inte för att stoppa dåligt kött att slinka igenom tillverkningskedjan. Den slutsatsen drar brittiska fackförbundet UNISON efter att ha hört sig för hos de kontrollanter som är medlemmar i förbundet. Nu anklagas HACCP för att vara ett direkt hot mot folkhälsan. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, har hittills haft en lika självklar plats inom livsmedelsindustrins arbete för internkontroll av livsmedelssäkerheten som tvål och vatten haft inom sjukvården. Men när brittiska fackförbundet UNISON, som mestadels organiserar offentliganställda, BRUTAL ÖKNING AV THAILÄNDSK KYCKLINGEXPORT Thailands export av kycklingkött beräknas under 2005 öka med 40 procent. Den totala exporten uppskattas enligt Maskinbladet till 300 000 ton. UPPÅT FÖR KERRYGOLDS ÄGARE Irländska mejerikooperativet Irish Dairy Board, ägare till varumärket Kerrygold, ökade helårsvinsten med 3,8 procent till 37,9 miljoner EUR. Omsättningen steg med 4,5 procent till 1,9 miljarder EUR. TYSKA LÅGPRISJÄTTEN ALDI GOES DOWN UNDER Tyska dagligvarukejdan Aldi siktar på en etablering i Nya Zeeland, erfar Planet Retail. Den tyska lågpriskedjan har verksamhet i ett stort antal länder, och har nu lämnat in flera hundra ansökningar på varumärkesregistreringar i landet för sina varumärken, och har enligt Planet Retail också registrerat en webbdomän för Aldi i Nya Zeeland. Ännu har ingen officiell bekräftelse dock kommit.

gjorde en undersökning hos köttkontrollanter som är anslutna till förbundet, så blev resultatet alldeles utomordentligt nedslående. Hela 92 procent av de tillfrågade kontrollanterna sade att HACCP inte hade någon betydelse alls för kvaliteten på de produkter som kommer dem till del, visar undersökningen. Så dåligt fungerar HACCP, visar det sig, att kontrollanterna till och med vittnar om att det finns en oskriven regel om att de själva ska skära bort dåliga delar av det kött de ska inspektera, innan de godkänner det: hela 78 procent av de

tillfrågade säger att de känner förväntningar på sig att göra så. Resultaten är ett slag i ansiktet på HACCP:s hittills självskrivna ställning, och på UNISON ifrågasätter man inte bara systemet, utan anklagar HACCP för att direkt riskera folkhälsan, eftersom det ger sken av att stoppa riskkött utan att göra det. UNISON har skickat resultaten till livsmedelssäkerhetsmyndigheten FSA, och krävt att de ska tillkalla ett krismöte för att diskutera om huruvida HACCP ska fortsätta att få statligt stöd överhuvudtaget.

ROBERT WISEMAN LIDER AV ASDA-FÖRLUSTEN Förlusten av kontraktet på mjölkleveranser till dagligvarukedjan Asda drog ner mejerikoncernen Robert Wisemans helårsreslutat till 24,7 miljoner GBP (29,1). Försäljningen steg med tre procent till 489,2 miljoner GBP.

PÄRSONS SAMS MED STYCKARNA Konflikten mellan köttföretaget Pärsons och dess styckningspersonal är nu över, skriver Helsingborgs Dagblad. Ackordsersättningen har sänkts, men inte i den utsträckning som bolaget önskade. Inom kort påbörjas även förhandlingar om flyttning av viss styckning till Tyskland.

Inger falsk trygghet

DAIRY CREST LÄGGER NER MEJERI Brittiska mejerikoncernen Dairy Crest ska lägga ner det mejeri i Birmingham som man nyligen köpte från Midlands Co-operative Dairies för 20 miljoner GBP, rapporterar Ananova. Kapaciteten ska föras över på andra anläggningar inom koncernen. COCA-COLA SLAKTAR INOM MINUTE MAID Coca-Cola ska lägga ner sin läskverksamhet under Minute Maid-varumärket, eftersom försäljningen blivit förbisprungen av Fanta. Andra Minute Maid-produkter, som exempelvis juicerna, berörs dock inte.

Jonathan Newton

KONVERTERAT LÅN RÄDDAR COOP NORDENS SOLIDITET Coop Nordens soliditet har räddats av en nyemission från ägarna, skriver Dagens Industri. Sammanlagt puttades 900 miljoner SEK in i bolaget. Vid emissionen omvandlades ett ägarlån till aktier. ABBA SEAFOOD LANSERAR KOSTTILLSKOTT Abba Seafood har fått i uppdrag att sälja Peter Möllers fiskolja, en produkt som säljs i stora mängder av moderbolaget Orkla i Norge. Inledningsvis lanseras tre produkter på den svenska marknaden, samtliga med högt innehålla av omega3.


7

16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ For daily news, check www.foodwire.net

page Fördubbling av dansk seven ostexport till nya EU-länder Den danska exporten av ost till EU utvecklar sig positivt, visar ny statistik från Mejeriforeningen. Exporten till de nya EUländerna har fördubblats på ett år, och har aldrig varit högre. Från 2003 till 2004 steg den danska ostexporten till de gamla EU-länderna, det som kallas EU-15, med sju procent till 190,3 miljoner kg ost. Samtidigt har Mejeriforeningens avdelning för ekonomi och statistik nu för första gången redovisat exporten till de nya EU-länderna, EU-10, separat. Redovisningen ger vid handen att exporten till dessa länder fördubblats under samma

period, från 1,7 till 3,5 miljoner kilo ost. “Även om det är låga utgångstal i exporten till EU10, är det mycket positivt att exporten ökar. Vi har varit mycket försiktiga optimister, eftersom vi vid EU:s utvidgning var klara över att de östeuropeiska länderna har mindre köpkraft än Västeuropa, och att de själva kan göra billigare produkter. Så när exporten stiger är det trots allt ett uttryck för att det faktiskt finns en del av kundsegmentet som är i stånd att köpa våra dyrare ostar”, säger avdelningschef

Keld Winther Rasmussen. Den största ökningen finns i Polen, där importen av dansk ost ökat med hela 346 procent till 1,7 miljoner kilo. Den suveränt största exportmarknaden för tysk ost är dock Tyskland, som under 2004 importerade 81,6 mijoner kilo, upplyser Mejeriforeningen. Därnäst kommer Spanien med 20,5 miljoner kilo, vilket är 15 procent upp mot 2003, samt Storbritannien, som ökat sin ostimport från Danmark med nio procent till 20,2 miljoner kilo.

Fördubbling på ett år

Lars Josephsen

Åtskilliga norska laxar är missbildade En stor del av all odlad norsk lax lider av deformerat skelett, och utsätts enligt forskare för stort lidande under sitt korta liv. På vissa laxodlingar är så mycket som 70 procent av all lax missbildad, och en stor del av fisken dör innan den ens hinner nå sin slaktvikt. Varje år odlas en halv miljon ton lax i Norge, och enligt beräkningar från det norska Havsforskningsinstituttet slaktas inte mindre än fem miljoner missbildade laxar varje år. Kjell Maroni på Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, FHL, medger att talet är

obehagligt högt: Vi sticker inte under stol med att fem miljoner missbildade laxar är ett högt tal. Vi önskar så få missbildade laxar som möjligt, men att tala om en nollvision i det här sammanhanget är helt orealistiskt. I så fall kan vi lika gärna sluta föda upp lax”, säger Maroni till Dagbladet. De laxar som når ända fram till slaktbänken mals sedan ned till fiskfärs, så ingen kan upptäcka missbildningarna. Forskare menar bestämt att de missbildade laxarna känner smärta och lider. De vanskapta individerna gömmer sig för det mesta i ett hörn av laxlådan istället för att följa stimmen

runt. Samtidigt lider flera av laxarna av låsta käkben, vilket gör att de inte kan äta. Nu ska norska forskare försöka finna orsaken till missbildningarna. En av förklaringarna är att muskelmassan växer snabbare än skelettet, vilket därför pressas samman. Och bakom denna omständighet finns givetvis det faktum att laxen växer onaturligt snabbt. Ute i naturen tar det två till fem år, innan laxen är stor nog att simma ut i havet. Den odlade unglaxen manipuleras dock med hjälp av bland annat foder och vattentemperatur att växa sig lika stor på 18 månader. Lars Josephsen

SPLITTRING I ARLAS REPRESENTANTSKAP En enkät som genomförts av LRF:s tidning Lantbruk visar att splittringen är stor i Arlas representantskap. I många viktiga frågor har de danska och de svenska representanterna diametralt skilda åsikter, exempelvis om huvudkontorets lokalisering. Men mest uppseendeväckande är nog att hela 78,6 procent av de svenska representanterna svarar “Vet ej”, på frågan om vad man tycker om att Campinafusionen spruckit.

ARLA, CAMPINA BACK IN DISCUSSIONS AGAIN Only days after the proposed merger failed, Arla Foods and Campina have begun discussing again. There are no outright negotiations, Arla’s chairman Knud Erik Jensen says, but there are talks at the top level. Technically, a merger could be carried through quickly as due diligence has already been done, but both Mr Jensen and the former CEO Åke Modig say that it may take a few years before there could be a new merger attempt.

LIDL’S MILK SLAMMED IN SWEDEN The Swedish National Food Administration has recommended children and youngsters not to drink hard discounter Lidl’s private label milk, as the milk hasn’t been enriched with vitamin D. ”As for teenagers, it is important that one gets all the D vitamin contributions one can get. There, I advise against non-vitamin enriched milk”, professor Åke Bruce at the National Food Administration tells the Swedish radio. The local dairy Wapnö in western Sweden also sells milk that has not been enriched. SWEDISH MEATS TO SUPPLY LIDL Swedish Meats has begun delivering meat in consumer packages to the Lidl retailer, the @-gris newsletter reports. The move is controversial, as Lidl, which established itself in Sweden only the other year, has been regarded with overwhelming suspicion among the Swedish food industry. However, Swedish Meats’ CEO Peter Rasztar tells the newsletter that his company sells to anybody who wants to buy, and that Lidl paid well. For daily news, check www.foodwire.net


Returadress: Mediaservice Box 5087 291 05 Kristianstad

16.2005 • MÅNDAG 23 MAJ

Röda och svarta ska vingummina vara

…DET RÄCKER ATT SKICKA PENGAR Mobiltelefonerna tränger sig in i allt fler delar av vår vardag och håller nu på att knuffa ut både kalendrar, kameror, goda vänner och grammofoner ur våra liv. Som om inte detta vore nog, håller nu mobilen på att ta bantningsuruns plats också. Senaste nytt från dö junajted stejts åff amäricka (USA, alltså) är nämligen tjänsten Myfoodophone, skriver mobil.se. Tjänsten går ut på att man med mobiltelefonens kamera fotograferar sin måltid och skickar bilden till sin kostrådgivare. Kostrådgivaren kommer varje vecka med sina synpunkter på kosthållningen, och ska alltså hjälpa kunden till en bättre mathållning. ”Ok, nästa vecka tar du bara en halv liter majonnäs på hamburgaren”, typ. Allt till det facila priset av 149 USD per månad. Fantastiskt. Kretiviteten i ”The land of the free and the home of the brave” vet tydligen inga gränser. Idén är förmodligen smartare än alla de tokigheter som hittades på under dotcom-eran. Tillsammans. Här på Salt överväger vi nu skarpt att inrätta en egen bantningstjänst. För 149 USD i månaden skulle vi komma med många bra kostråd, och ni behöver inte ens plåta käket. Skicka stålarna bara.

Ännu en liten munsbit av värdelöst vetande: Om svenska folket fick välja färg på sina vingummin, skulle de välja svarta och röda. Det visar en opinionsundersökning som Cadbury genomfört, och som ett resultat av undersökningen lanseras nu en specialutgåva av Bassetts röda och svarta vingummin i så kallade singelpåsar. Cadbury informerade redan för någon vecka om den planerade undersökningen där man skulle ta reda på vilken färg svenskarna gillar bäst på sina vingummin. Och när denna intikata fråga diskuterades vid köksbordet därhemma rådde en rörande enighet: svenskarna skulle nog gilla de vita vingummina bäst. Eller möjligen den orange varianten. De övriga färgerna är för klatschiga och onaturliga för svenska konsumenter. Och de svarta går ju fetbort. Fel, fel, fel, FEEEL! När Cadbury nu genomfört sin undersökning visar det sig att det är precis de svarta som toppar, tätt följt av röda, medan vit och orange ligger i botten. Smaken vid vårt köksbord ligger tydligen inte riktigt i linje med resten av Sverige. “Vi har genom åren fått indikationer på att våra svarta och röda vingummin är favoriterna hos våra kunder. Sifos undersökning bekräftade detta, varför det nu under en begränsad tid kommer finnas Bassett’s Limited Edition-påsar med enbart svarta respektive röda vingummin i butiker runt om i landet”, säger Cadbury

sist i salt

Psst! Har du hört att...

Ett annorlunda stapeldiagram: Svarta vingummin föredras av var fjärde svensk, enligt en ny undersökning. 21 procent föredrar röda, medan de övriga är lååångt efter.

Swedens vd Kenth Lindvall. De välkända vingummina från Bassett’s har funnits på den svenska marknaden sedan 1956 och nådde först hit genom taxfree-försäljning. I påsarna finns sex olika färger och smaker. Favoriterna är alltså de röda som ska föreställa jordgubb och de svarta som smakar svarta vinbär. De mindre populära varianterna är gröna krusbär, vita päron, orange apelsin och gula citron. Se där - det hade ni säkert inte en aning om, att gula vingummin smakar citron! 25 PROCENT PÅ SVART

Hela 25 procent av svenskarna gillar de svarta vingummina bäst, medan 21 procent förespråkar de röda. 82 procent av de svenskar som tillfrågades i Sifo-undersökningen uppgav att de har någon form av relation till Bassetts vingummin, och att de också har en uppfattning om vilken färg som är godast.

Bassett’s grundades 1842 av George Bassett i de engelska industristaden Sheffield. Utöver vingummina så är bolaget också känt för sin lakritskonfektyr, Liquorice Allsorts. För undertecknad, som är en vingummiälskare sedan barnsben, har Bassett’s förstås en särskild klang. Många, många veckopengar genom åren har jag förslösat på dessa färgglada godingar. Men på senare år, när svensk konfektyrmarknad alltmer erövrats av lösgodisstånd ute i våra butiker, så har min trohet till märket släppt. Idag föredrar jag faktiskt de vingummin som säljs under Fazerägda Karamellkungens eget märke, även om jag gärna sväljer några Bassett’s också. Men min smak kan man ju inte lita på - jag var ju säker på att de vita pärongummina skulle vinna omröstningen. Nu kan jag istället glädjas åt att jag kanske får ha dem ifred. Stellan Löfving

Salt16-2005.indd  

16.2005 salts syn på saken sist i salt • svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 23 maj 2005 • Livs har nu lyckats enas med köttkoncer...

Salt16-2005.indd  

16.2005 salts syn på saken sist i salt • svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 23 maj 2005 • Livs har nu lyckats enas med köttkoncer...

Advertisement