Page 1

8.2005 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Abonnemang: Mediaservice AB, 044-10 10 22, pren@salt.se Ejdergatan 31, 444 55 Stenungsund • Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansvarig utgivare Jonathan Newton, utrikesreporter • Lars Josephsen, reporter Danmark För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.se Lösenord till www.foodwire.se: blue

• svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 7 mars 2005 •

Lantmännen tar över Spira Lantmännen blir ny huvudägare i Spira med 91 procent av aktierna. LRF behåller nio procent i bolaget, som byter namn till Kronfågel Holding och får en ny vd, förre Danægchefen Ernst Mittag.

Lantmännens ordförande Thomas Bodén och koncernchefen Birgitta Johansson-Hedberg (t.v.) signerar Spira-affären tillsammans med LRF:s vd Reinhold Lennebo och ordförande Caroline Trapp (t. h.)

I samband med affären görs en totalrenovering av balansräkningen där LRF och Lantmännen skjuter in en knapp miljard SEK samt lånar ut ytterligare 200 miljoner SEK. Genom affären kan spekulationerna om Spiras framtid läggas åt sidan, åtminstone för en period. I framtiden är det förstås fortfarande en smula tveksamt om Kronfågel verkligen passar in i Lantmännen, och på lång sikt finns nog tankarna om en storfusion med bröderna i Finland kvar. Den akuta krisen är dock över. Kronfågel börjar få luft under vingarna och med hjälp av det kraftfulla kapitaltillskottet kan de finansiella kostnaderna minskas med 50 miljoner SEK per år. Det problem som nu återstår att lösa är att få lönsamhet i den danska verksamheten. Danpo är med sin stora export betydligt mera känsligt för det ökade trycket på världsmarknaden. Ett tryck som knappast kommer att minska med tanke på exempelvis fågelinfluensans härjningar.

”Kycklingmarknaden är hårt konkurrensutsatt. Tillväxtpotentialen är dock hög och investeringen ligger helt i linje med Lantmännens satsning på hälsosam livsmedelsproduktion. Det nya Kronfågel Holding kommer in i en koncern som fokuserar på industri och handel och med de förändringar som nu görs i bolagets finanser och ledning får vi väsentligt bättre förutsättningar att inom rimlig tid utveckla Kronfågel Holding till ett lönsamt företag”, säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i Lantmännen.

salts syn på saken

sist i salt

sidan 2

sidan 8

Icander blir farlig

OPTION

Affären innebär att nuvarande huvudägaren LRF säljer större delen av sina aktier till minoritetsägaren Lantmännen, som nu ökar sitt innehav från åtta till 91 procent. Köpeskillingen för aktierna är en krona. I samband med överlåtelsen gör LRF ett kapitaltillskott på 670 miljoner SEK, medan Lantmännen gör ett tillskott på 300 miljoner SEK. Dessutom har båda delägarna ställt ut

varsitt förlagslån om 100 miljoner SEK. Efter transaktionen får bolaget en soliditet på 35 procent. Fram till och med utgången av 2008 kommer LRF och Lantmännen att dela på eventuella förluster i bolaget. LRF har dessutom option på att öka sitt ägande till mellan 30 och 40 procent utan kostnad efter fyra år. Om den optionen utnyttjas, har dock Lantmännen rätt att köpa tillbaka LRF:s andel till ett pris per aktie som motsvarar åtta gånger årsvinsten per aktie. Ernst Mittag, nuvarande koncernchef i Danæg och vd i dotterbolaget Kronägg, kommer att gå in som koncernchef i Kronfågel Holding AB under våren. Hans primära uppdrag blir sannolikt att få snurr på hjulen i Danmark. Nuvarande koncernchefen Ulf Bergenudd lämnar bolaget med omedelbar verkan och löser samtidigt ut en fallskärm som kommer att ge honom sammanlagt 4,8 miljoner SEK under de kommande två åren.

I Fädrens spår med massor av blåbär

Stellan Löfving

Minskad vinst för Ica Icas bokslut för 2004 visar fallande omsättning och vinst. Omsättningsfallet är dock ganska blygsamt, till 71 811 miljoner SEK (71 980), och kompenserat för avyttringen av danska Iso samt den fem veckor långa transportstrejken i Norge, får man en omsättningsökning på 1,7 procent. Resultatet för finansnetto sjönk till 1 886 miljoner SEK (2 120). De största procentuella ökningarna kommer från ICA Baltic, ICA Banken och Etos. I Baltikum har försäljningen utvecklats bra vad gäller Estland och Lettland, medan den minskat något i Litauen. Icas stora volymer finns dock i Sverige och Norge, och utvecklingen här har tyngt ned bolaget. ”ICA har haft en stark försäljningstillväxt i flera år, men precis som branschen påverkades vi av att tillväxttakten avtog under 2004. De två senaste åren har vi genomfört omstruktureringar, nedskrivningar och försäljningar av bolag. Nu har vi lagt den nödvändiga grunden för att vi ska behålla vår marknadsledande position i Sverige och förverkliga ambitionen att bli marknadsledare i Norge och Baltikum”, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef i Ica AB. Avyttringen av danska Iso har påverkat omsättningen, men kan ändå kännas som en lättnad för Ica. Isos resultat för 2004 väntas bli det sämsta någonsin.


2

8.2005 • MÅNDAG 7 MARS

salts syn på saken

Börsica Det har talats mycket om handelns allt större makt. Men det vi sett hittills är bara början. När Ica kliver in på börsen är det dags att börja frukta på allvar. Ett börsnoterat Ica kommer att bli fullkomligt urstarkt. Redan idag är IFAB ett mycket solitt bolag utan skulder och med 2,5 miljarder SEK i kassan. Med tillgång till mer kapital via börsen och möjligheter till lånefinansiering blir Ica svårstoppat. För leverantörerna kommer det att bli allt svårare att mäta sig med denna jätte. Uttrycket ”kunden är kung” får en helt annan innebörd. Särskilt när man betänker att vissa av leverantörerna har problem med att hänga med i tillväxten. Jätten på den svenska marknaden, Arla Foods, tvingas nu till exempel försvaga sin balansräkning för att locka medlemmarna att rösta ja till den planerade fusionen med nederländska Campina. En av svagheterna med den kooperativa modellen ligger just i kapitalanskaffningen, och därför känns det lite märkligt att Arla tar till denna åtgärd. Det tycks som om visionen om att växa sig stor numera överskuggar allt annat, och från åskådarplats är det svårt att se logiken i detta resonemang. Men, som nämndes inledningsvis, samma strategi tycks även gälla för motståndarlaget. Och för Arla är kanske inte ens Ica den mest skräckinjagande motparten.

Stellan Löfving Chefredaktör

Så kommer beslutet som många väntat på: Ännu en bit av Ica hamnar på börsen. Nu har nämligen styrelsen för Ica Förbundet Invest AB, IFAB, satt ihop ett förslag om notering av företagets aktie på börsen. Samtidigt planeras ett namnbyte på bolaget, till Hakon Invest. IFAB:s styrelse föreslår att beslut om nödvändiga ändringar i bolagsordningen tas på bolagsstämman i Västerås den 11 maj 2005. Styrelsen föreslår även att bolaget då byter namn till Hakon Invest AB. ”Anledningen till namnbytet är att vi vill undvika sammanblandning med Ica AB. Vi äger 40 procent av Ica ABkoncernen, men verksamheten i nya Hakon Invest kommer också att omfatta investeringar i andra verksamheter, säger Claes-Göran Sylvén, verkställande direktör i IFAB. IFAB:s huvudsakliga verksamhet består alltså i nuläget i att vara ägare till 40 procent av Ica AB. De övriga 60 procenten ägs av nederländska Ahold, och genom IFAB:s notering kan man således säga att hela Ica hamnar på börsen. Huvudägare i det bolag som nu noteras är organisationen Ica-Handlarnas Förbund. Idag

Ica till börsen äger förbundet 75 procent av aktierna i IFAB, medan resterande 25 procent ägs av svenska Ica-handlare. I samband med noteringen är det tänkt att förbundet ska minska sin andel av bolaget till under 70 procent. ”En utförsäljning av mer än 10 miljoner aktier innebär att likviditeten i aktien ökar väsentligt och att aktier blir tillgängliga för såväl nuvarande aktieägare som institutioner och allmänheten”, säger Claes-Göran Sylvén.

börsens O-lista, blir Hakon Invest ett av Stockholmsbörsens fem största investmentbolag. Förutom innehavet i Ica AB äger bolaget 100 procent av Forma Publishing Group, före detta ICA Förlaget. Dessutom har bolaget cirka 2,5 miljarder SEK i likvida medel, som kan användas för nya investeringar. Det finns i dagsläget inga skulder i bolaget, och genom belåning kan således investeringsutrymmet öka ytterligare. Dessutom kommer bolaget sannolikt att åtnjuta ett högt förtroende på finansmarknaden, vilket innebär att det troligen inte bli särskilt svårt att dra in mer pengar genom exempelvis nyemissioner. Handelsbanken Capital Markets har anlitats som finansiell rådgivare inför den planerade noteringsprocessen, som alltså inte kan komma igång på allvar förrän Ica-Handlarnas Förbund godkänt förslaget på sin stämma den 11 maj.

Undervärderat och med kassan full

KURSRAKET

I nuläget handlas IFAB-aktien till 76,50 SEK. Det finns 40 miljoner aktier i omlopp, vilket sätter det nuvarande värdet till drygt tre miljarder. Det är obetydligt mer än vad bolaget har i likvida medel i sin kassa, så det finns utrymme för en rejäl kursraket vid noteringen. En raket som kommer att få det att rassla rejält i plånböckerna hos svenska Ica-köpmän. Vid en notering, som är tänkt att göras på Stockholms-

Stellan Löfving

Ny livsmedelskoncern bildad i Skåne Delikatessgruppen i Helsingborg AB är namnet på ett nytt livsmedelsbolag som bildats i dagarna. Bakom bolaget står bland andra Sven Bentinger, före detta vd i Culinar, och Jan Ekberg, tidigare koncernchef i bland annat Procordia. Bolagets första förvärv utgörs av ostgrossisten ETC. Det nybildade bolaget planerar flera förvärv av små

och medelstora bolag. Huvudinriktningen kommer att vara på delikatesser, vilket även företagets namn avslöjar. Sven Bentinger har ett långt förflutet som koncernchef i Culinar och har sedan sin pensionering från den posten varit aktiv på flera håll. Han är numera styrelseordförande i BioEtt, Lundabolaget med etiketterna som förbättrar kontrollen över kylkedjan, och har samma post

Ostgrossisten ETC första förvärvet

i det bolag som bildades efter sammanslagningen av fiskbolagen Falkeskogs, Hälleviks och David Nordqvist Fiskexport. I det nya bolaget har han sällskap av Jan Ekberg, som tidigare varit koncernchef i bland annat Pharmacia och Procordia. Han är idag aktiv som styrelseledamot i ett flertal bolag. Den tredje av det nya bolagets grundare är Lars Jeppsson, ekonomikonsult som tidigare arbetat tillsammans med Jan Ekberg. Även Jeppson har flera olika styrelseuppdrag i olika bolag.


8.2005 • MÅNDAG 7 MARS

3

Leksands köper Vika Bröd Leksandsbröd har tecknat avtal om att förvärva Vika Bröd, en konkurrent som arbetar med hantverksmässig tillverkning och bakning i stenugn. Genom affären ökar Leksandsbröd sin marknadsandel med två procent till 25 procent. Vika Bröd har en kämpig period bakom sig, men kan nu leva vidare och utvecklas tack vare affären med Leksandsbröd. Företaget grundades 1923, och sedan dess har inte en enda nyhet lanserats. Bolaget har istället hållit sig vid sin läst och satsat på tillverkning med hantverksmässiga metoder. Så ska det även förbli. Vd Sören Andersson fortsätter på sin post och verksamheten drivs vidare med samma personal och i samma lokaler som tidigare. ”Vi är väldigt glada idag. Vi har sedan länge haft ett bra samarbete och att på det här sättet kunna säkra framtiden för ett unikt hantverk känns väldigt bra. I de båda företagen finns unika kunskaper, traditioner och ett stort personligt engagemang. Detta ska vi

Leksandsbröds vd Rune Joon (t. v.) och Vika Bröds vd Sören Andersson.

förvalta vidare”, säger Leksandsbröds vd Rune Joon. Om det nyförvärvade bolagets koncept säger Rune Joon så här: ”Vika Bröd gräddas för hand i vedeldade ugnar. Det kommer vi aldrig att ändra på – det är som en single malt whisky”. Idag drivs det anrika familjeföretaget Vika Bröd av den tredje generationen Andersson. Brödet bakas helt för hand och gräddas på häll för öppen låga i vedeldade ugnar. Ingen kaka blir den andra lik. Produktionen följer inga förprogramme-

rade mallar och ugnarna saknar termostat. Det är gräddningen som ger brödet dess unika smak. Vika Bröd ligger i Stora Skedvi i Södra Dalarna. Samordningsfördelarna ska dock inte komma inom produktionen utan i andra led. Främst nämner företagen säljbiten, där Vika Bröd kan få en injektion genom Leksandsbröds rikstäckande säljkår, som dessutom har märken som Brandt, Rahms, Mjälloms och Finn Crisp i portföljen. Stellan Löfving

Persika senaste tillskottet i Absolutfamiljen Den sjunde smaksatta varianten av Absolut lanseras den 2 maj och kommer att heta Absolut Apeach. Som namnet antyder har vodkan smaksatts med persika, och även flaskan har tonats på ett sätt som ska påminna om persikans skal. Lanseringen sker först i Sverige och USA. Vodkan har utvecklats under stort hemlighetsmakeri. Absolut har utlovat flera nya smaker, men vilken smak som skulle komma har man inte ens velat indikera, även om koncernchefen Bengt Baron i någon inter-

vju låtit undslippa sig att han själv är rätt förtjust i choklad, en smak som han alltså skulle kunna tänka sig. Så blev det dock inte, och den sjunde Absolutsmaken blev istället en persika. ”Med Absolut Apeach har vi utvecklat en vodka med en oerhört len och sensuell karaktär. Den är fruktig, oemotståndlig och bryter med tidigare uppfattningar om hur persika brukar smaka i drinkar. Våra sensoriker har varit väldigt kreativa”, säger Michael Persson, Marknadschef på Absolut. I Sverige kommer Absolut Apeach att introduceras på

restauranger och barer den 2 maj. Samtidigt går startskottet på den enormt viktiga USAmarknaden. ”Lanseringen av vår sjunde smaksatta vodka ligger perfekt i tiden. Det är 18 år sedan vi introducerade Absolut Citron och sedan dess har smaksatt vodka ökat konstant i försäljningsvolym och i betydelse. Trenden är global men särskilt påtaglig i USA och Sverige. Med Absolut Apeach går vi in i ett smaksegment som fram tills nu varit outvecklat. Det känns väldigt inspirerande”, säger Niclas Appelquist, produktchef för Absolut i Sverige.

SERVERA KÖPER MATSÄLJARNA I VÄST Axel Johnsons dotterbolag Servera har tecknat avtal om att förvärva Matsäljarna i Väst i Uddevalla. Matsäljarna i Väst omsätter 185 miljoner SEK och har 30 anställda. Samtliga dessa kommer att erbjudas fortsatt anställning, och verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas från Uddevalla under varumärket Matsäljarna. NORRMEJERIERS VINST ÖKAR Norrmejeriers omsättning steg under 2004 med fem procent till knappt 1,5 miljarder SEK, skriver ATL. Vinsten steg till 18,6 miljoner SEK (14,8). ICA BYTER LEVERANTÖR AV KVALITETSREVISIONER Ica har beslutat att anlita Efsis Scandinavia som leverantör av kvalitetsrevisioner för de leverantörer som revideras enligt Icas egen standard. Uppdraget har tidigare innehafts av Prosanitas. ARLA LOCKAR MED PENGAR I PLÅNBOKEN En reform av Arla Foods egna kapital, där 2,3 miljarder kommer att betalas ut till medlemmarna, är ledningens plan för att locka medlemmarna att rösta ja till fusionen med Campina. Genom åtgärden kommer även Arla Foods kapitalstruktur att bli mer lik den som Campina har. Enligt Børsen innebär planen att varje medlem får ut 175 000 DKK. BONDEVIK LOVAR ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE MEJERIKONKURRENS Tine ska inte delas upp, åtminstone inte än. Det var ett av budskapen från Norges statsminister Kjell Magne Bondevik när han avhöll presskonferens med anledning av den senaste tidens debatt kring konkurrenssituationen i mejerinäringen. Däremot kommer Bondevik att tillsätta en kommitté som ska granska hur uppdelningen mellan industri och råvaruförsörjning fungerar fortsätt >>


8.2005 • MÅNDAG 7 MARS

4 i Tine. Från 1 januari 2006 kommer Konkurransetilsynet att få i uppdrag att övervaka mejerisektorn, och det är möjligt att det då återigen blir tal om uppdelning av Tine. DAFGÅRDS VARSEL KRYMPT Det planerade varslet på Dafgård blir inte så omfattande som man först varnat. De 160 som man ville säga upp har nu minskat till 53, efter förhandlingar med facket, uppger Radio Skaraborg. Utöver de 53 som kommer att förlora sina jobb, kommer även ett 40-tal vikarier att beröras. HELSINGFORS VATTENAFFÄR HOTAR SPRICKA Helsingfors Stads avyttring av vattenbolaget Nord Water till en köpare i Saudiarabien tycks vara på väg att rinna ut i sanden. Köpeskillingen på 829 000 EUR skulle ha betalts förra måndagen. Så har inte gjorts, och nu har köparen ”tystnat”, som Helsinki Waters vd Timo Kulmala uttrycker det för Helsingin Sanomat. VALIO MINSKAR SÄLJORGANISATIONEN MED 37 MAN 37 personer får lämna Valios försäljningsorganisation som ett resultat av företagets avyttring av verksamheten inom glass och barnmat. Det uppger nyhetsbyrån FNB. STREJK PÅ ALKO Finlands motsvarighet till Systembolaget, Alko, har drabbats av strejk. Trots att förhandlingar pågått in i det sista, kunde fack och arbetsgivare inte enas. Natten till torsdag gick därför 2 000 Alkoanställda ut i strejk, och företagets butiker är nu stängda. FN: JAKTEN PÅ AKRYLAMID MÅSTE FORTSÄTTA Nu har FN-organen WHO och FAO:s gemensamma expertgrupp JECFA publicerat sin riskvärdering av akrylamid i livsmedel. Bland konklusionerna kan nämnas att nuvarande epidemologiska studier fortsätt >>

Flygbolaget Malmö Aviation trotsar trenden i flygindustrin och satsar på mer och bättre mat på sina flygningar från Stockholm Bromma. Med start i mars lanseras konceptet ”Fresh Fastfood”, som bygger på att måltiderna packas i slutna förpackningar. Leverantör blir Carolines Flygkök, ett nybildat dotterbolag till cateringfirman Carolines Kök. Satsningen på mat i slutna förpackningar innebär att passageraren kan ta med sig maten och äta vid ett senare tillfälle om man inte är hungrig under flygningen. Dessutom går det snabbare för personalen att dela ut maten, vilket i sin tur innebär att Malmö Aviation kan återinföra sin populära gamla vana att servera varma muffins till efterrätt. ”Den senaste tidens hårda konkurrens på inrikesflyget har skapat en situation där bolagen har slagits om marknadsandelar genom att bjuda under varandra på priset. Samtidigt har servicen successivt försämrats. Just nu verkar vi vara ensamma

Malmö Aviation satsar på maten om att konkurrera med service och kvalitet, men jag är övertygad om att andra bolag snart kommer att tvingas skärpa sig”, säger bolagets vd Ulf Axelsson. Huruvida Axelsson har rätt får framtiden utvisa. Men satsningen på bättre mat innebär givetvis ytterligare ett argument vid sidan av Brommas centrala läge i förhållande till Arlanda. Och maten kommer faktiskt på beställning från passagerarna: ”Våra resenärer har uttryckt önskemål om att få en mer varierad meny. Dessutom tycker vi att man ska bli mätt när man äter ombord”, säger Ulf Axelsson. Den gemensamma nämnaren är enligt Malmö Aviation att maten ska vara god och närande samt gå att ta med. Alla måltider har en tydlig innehållsdeklaration på förpackningen så att man vet vad man äter. Måltidsdryck, kaffe eller te samt något till kaffet

ingår. Malmö Aviation har testat konceptet Fresh Fastfood på Umeålinjen sedan slutet av 2004 och fått mycket gott betyg av resenärerna. Det kommer successivt att införas på alla avgångar. Inledningsvis kommer dock maten att erbjudas på flygningar ut från Bromma, eftersom den nya leverantören Carolines Flygkök finns i Stockholm. ”Tanken är att vi ska införa det här även på avgångarna från Malmö och Göteborg också, men det blir nog inte förrän till försommaren eller så. Det tar lite tid att få ordning på logistiken”, säger Malmö Aviations informationschef Lotta Gröhn. Malmö Aviation har avslutat sitt avtal med den tidigare leverantören City Net på Bromma. Stellan Löfving

Aqua Terrenas försäljning sinar helt Krisdrabbade skånska vattenbolaget Aqua Terrenas försäljning har stannat av helt, skriver Sydsvenskan. Bolaget står nu i princip still i avvaktan på den företagsrekonstruktion som pågår. Om denna lyckas, finns löfte från en grupp aktieägare om nya lån. 2004 års omsättning uppgick till 4,7 miljoner SEK (8,4), medan resultatet rasade från –11,2 miljoner SEK till -22,3 miljoner SEK. Under fjärde kvartalet tog bolagets pengar slut, och den tomma kassakistan ledde i sin tur till utebliven försäljning. Som lök på laxen tvingades bolaget investera 1,7 miljoner

SEK i kvalitetssäkring av sin fabrik, vilket tvingades fram av problem med mögel i produktionslokalerna. Nu arbetar företagsrekonstruktören Bengt Bülow med en rekonstruktion av bolaget. För att ro i land rekonstruktionen har han begärt förlängd frist hos Helsingborgs tingsrätt. Rekonstruktionen bygger på ett 25-procentigt ackord, och förhandlingar ska hållas under mars och april. Det 25-procentiga ackordet kommer att utbetalas i form av nyemitterade aktier, eftersom Aqua Terrenas kassa i princip tom. Om rekonstruktionen lyckas, har en grupp aktieägare lovat gå in med fem miljoner SEK i nya fräscha lån. Bland de mer tongivande

aktieägarna finns lantbrukaren Lennart Pehrsson, som äger den mark där Aqua Terrenas källa finns. Pehrsson har övertagit fordringar mot Aqua Terrena från Nordea, och är därmed också i besittning av de inteckningar som Nordea tagit som säkerhet för sina lån. Pehrsson kommer med största säkerhet att spela en viktig roll i processen med att återuppliva Aqua Terrena. Om det går. Företaget är illa ute, och det är långt ifrån säkert att de drabbade fordringsägarna är beredda att acceptera ett ackord där man blir av med 75 procent av sina fordringar på ett bolag med en högst oviss framtid. Stellan Löfving


8.2005 • MÅNDAG 7 MARS

5

DC anklagas för slaveri Danish Crown utnyttjar underbetalda och illa behandlade polska och rumänska gästarbetare på sina slakteriföretag i Tyskland. Enigt danska tidningen Information är detta en av anledningarna till att det är en så god affär för den stora danska köttkoncernen att flytta arbetstillfällen från Danmark till Tyskand. Anklagelserna i tidningen kommer från det tyska fackförbundet NGG. ”Danish Crowns verksamhet i Oldenburg sysselsätter omkring 200 slakteriarbetare – hälften tyskar, hälften polacker”, säger ordföranden

för det tyska fackets avdelning i Oldenburg, Mathias Brümmer. Från Danish Crowns sida avvisas anklagelserna och företaget ska nu sätta igång en extern granskning av verksamheten i Tyskland, i förhoppningen att kunna dokumentera att man lever upp till gällande regler. Enligt NGG arbetar de östeuropeiska gästarbetarna upp till 14 timmar om dygnet. Ofta bor de dessutom under eländiga förhållande, i gamla förfallna hus där fyra-fem arbetare delar rum, bad och toalett. Danish Crown bekräftar för Politiken att man använder sig av polska så kallade kolonnarbetare, men man anser sig inte bryta de lokala reglerna.

De nya anklagelserna mot Danish Crown kan i värsta fall komma att betyda at konsumenterna ratar den danska koncernens produkter, varnar professor Peer Hull Kristensen från Handelshøjskolen i Köpenhamn – och ställer den retoriska frågan om vem som vill köpa bacon som skivats av underbetalda polacker. En annan varning kommer från Jens Peter Baastrup, som är vice ordförande i danska livsmedelsfacket NNF: ”Danish Crown kan inte flytta ut danska arbetsplatser till den tyska arbetsmarknaden utan att riskera att ramponera sin image.” Lars Josephsen

Arla Foods-yoghurt i omloppsbana Arla Foods har nu levererat sin första exportorder till en mottagare som inte finns på planeten Jorden. På måndagen lyfte ett rymdskepp i Kazakstan på väg till rymdstationen ISS. I lasten finns bland annat yoghurt från Arla Foods.

dukterna verkligen ska skickas ut i rymden krävs att astronauterna och kosmonauterna gillar och väljer dem. Nu är det en amerikan och en ryss som har begärt att få vår yoghurt under sin vistelse på den internationella rymdstationen”, berättar Carsten Hallund Slot.

Enligt planen skulle själva leveransen ske på onsdagskvällen kl 21.17. Om detta lyckades är i nuläget inte känt. ”Det känns fantastiskt kul att vi har lyckats utveckla en yoghurt för rymden. Vi skriver dansk och svensk mejerihistoria”, säger projektledaren Carsten Hallund Slot på Arla Foods Innovation. För att få leverera livsmedel till Nasa krävs att produkterna klarar organisationens tuffa krav och tester. Arlas yoghurt med smak av blåbär och hallon har inte bara blivit godkänd utan tycks också ha fallit rymdfararna på läppen. ”Vi hade goda förhoppningar om att komma med på Nasas meny. Men för att pro-

I GOD TID

Amerikanen och ryssen stationeras på ISS senare i vår. Men för att Arlas yoghurt verkligen ska finnas på plats vid deras ankomst skickades den med måndagens leverans av livsmedel, teknisk utrustning och forskningsmaterial till rymdstationen som svävar drygt 400 kilometer ovanför jorden. Förutom yoghurten har Arla också en pulverchokladmjölk på väg att bli godkänd av Nasa. Mjölken innehåller D-vitaminer, kalcium, fibrer och probiotika, och har en hållbarhet på 24 månader. ”Arla Foods har arbetat mycket hårt för att få dessa två produkter godkända för rymdfärder. Arbetet har gett

resultat och vi kan konstatera att företaget har blivit framgångsrikt på att utveckla mejeriprodukter för rymden”, säger Anthony Pometto, direktör i Nasas kommersiella center för livsmedelsforsning. Rymdforskningen kan bli till nytta för Arla Foods, bland annat på grund av att de problem som rymdfararna drabbas av har likheter med de problem som drabbar äldre som fortfarande har fötterna kvar på jorden. Det är lätt att drabbas av benskörhet, muskel- och ledproblem samt tarmsjukdomar ute i rymden. ”Även om arbetet med rymdprodukter är spännande kan vi ju inte göra det bara för skojs skull. Därför är det betydelsefullt att vår nyvunna kunskap om exempelvis näringsfrågor och livsmedelssäkerhet kommer till nytta för vanliga konsumenter också”, säger koncerndirektör Michael Stevns, som ursprungligen tog initiativet till Arlas rymdprojekt. Stellan Löfving

inte varit tillräckligt känsliga, och att riskerna därför är svåra att värdera exakt. Arbetet med att eliminera akrylamiden i maten måste dock gå vidare, menar gruppen, som också vill betona vikten av att äta frukt och grönsaker för att motverka den förhöjda cancerrisk som akrylamid tros medföra. PARMALAT TILLBAKA TILL BÖRSEN Kollapsade Parmalat räknar med att kunna återvända till börsen i juli som ett led i räddningsplanen för företaget, rapporterar BBC. På så sätt skulle fordringsägarna få aktier i bolaget som ersättning för sina fordringar, vilket skulle ge dem 5,7 procent tillbaka av de pengar som Parmalats konkursbo är skyldigt dem. Det är mindre än de 11,3 procent som fordringsägarna hoppats på att få tillbaka, och dessa ska nu rösta om huruvida de ska godkänna förslaget. SCOTTISH & NEWCASTLE VILL HA BAVARIA Bryggeribjässen Scottish & Newcastle har lagt bud på colombianska bryggeriföretaget Bavaria, uppger The Times. Företaget har inte kommenterat, och någon storlek på budet har inte avslöjats, men enligt tidningen kan Bavaria i slutändan komma att säljas för uppemot åtta miljarder USD. MOLSON COORS SATSAR PÅ BRASILIEN Brasilien hamnar i fokus för nyfusionerade bryggerikoncernen Molson Coors, berättade företaget när det avslöjade sin strategi för den närmaste framtiden. Molson köpte brasilianska Kaiser för 765 miljoner USD år 2002, men Kaiser har visat sig vara ett förlusthål, vilket den nya koncernen nu ämnar försöka fylla igen, rapporterar Reuters. NUMICO VÄNDE TILL VINST Numico vände till vinst för helåret om +154 miljoner EUR (-497). Försäljningen minskade med 45,3 procent till 1,72 fortsätt >>


8.2005 • MÅNDAG 7 MARS

6 miljarder EUR, men under året har flera anläggningar såts. TETRA LAVAL KÖPER TVÅ SCHWEIZISKA BOLAG Tetra Laval har tecknat avtal om förvärv av de schweiziska bolagen SIG Simonazzi och SIG Alfa. Bolagen ska ingå i Tetra Lavals bolag Sidel, som genom köpet kommer in på marknaden för burköl och glasförpackningar. SPANIEN VILL HA OLIVOLJA I NYCKELHÅLET Sveriges nya förslag till märkning av sunda livsmedel, det så kallade nyckelhålet, retar spanjorerna som anser att olivolja borde få bära märket. Men eftersom nyckelhålsmärkningen ska varna för produkter med för hög fetthalt blir det svårt att tricksa in oljan, som ju utgörs av 100 procent fett. Enligt Lantbruk hoppas dock jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kunna vinna fejden med Spanien så att nyckelhålet kan utvidgas enligt plan. LIVS STÄMMER SKÅNEKÖTT Fackförbundet Livs stämmer Skånekött inför Arbetsdomstolen. Förbundet anser att Skånekött sagt upp en anställd utan saklig grund. Skånekötts vd Rutger Persson säger till Ystads Allehanda att han är förvånad över stämningen, eftersom den anställde ertappades på bar gärning med att stjäla på arbetsplatsen. EU GER NORGE ÄVEN STRAFFTULL PÅ LAXEN En centralt placerad källa säger till norska IntraFish att mycket nu tyder på att EU kommer att införa en tillfällig antidumping-tull på mellan 20 och 30 procent. Denna kommer i tilllägg till det beslut om tröskelpris som redan tagits, men kan i praktiken komma att ersätta tröskelpriset. För norsk del vore ett sådant beslut ödesdigert, eftersom det slår ensidigt mot landet medan det besparar värsta konkurrenten, Chile.

Danska ingrediensleverantören Rode & Rode har per den 1 mars förvärvat aktiemajoriteten i det svenska bolaget Nordic Flavours. Därmed övertar Rode & Rode den skandinaviska agenturen för den schweiziska aromtillverkaren Firmenich. Nordic Flavours bildades 2003. Då lämnade Johnny Gustafsson och Magnus Bjernklev sina chefsjobb på AB Wilhelm af Petersens för att starta eget. Med sig i bagaget hade de ett avtal om distribution och marknadsföring av Firmenichs produkter i Skandinavien. Agneturen hade tidigare innehafts av AB Wilhelm af Petersens. Nu hamnar alltså Firmenich-agenturen återigen hos ett nytt bolag. Danska Rode &

Rode & Rode köper Nordic Flavours Rode har precis varit igenom ett generationsskifte och 2000 etablerade sig företaget i Sverige genom ett kontor i Helsingborg. Kontoret har sedermera flyttat till Malmö, och dit flyttar man nu även den verksamhet som Nordic Flavours bedriver i Svedala. ”Med den här åtgärden har Rode & Rode fått en respekterad samarbetspartner som kan bidra till att vår ingredienspalett inom våra två huvudområden, nämligen livsmedelsindustri och läkemedelsindustrin, ännu en gång har stärkts.” Rode & Rode har en omfat-

tande portfölj av ingredienser och kunderna finns inte bara inom livsmedelsindustrin utan bland annat även inom medicinsk och kemisk/teknisk industri. Förutom agenturerna bedriver företaget egen tillverkning av specialingredienser till foderindustrin. TRÄMJÖL

Ett tyskt dotterbolag finns, vars verksamhet främst vänder sig till färg- och lackindustrin. Dessutom har man dotterbolaget Rode & Rode Træmel A/S, som säljer trämjöl, strö och bränsle. Stellan Löfving

Bryggerikartell avslöjad i Finland Finländska dagstidningen Hufvudstadsbladet avslöjar idag en omfattande kartell i den finska bryggeribranschen i början av 80-talet. Tidningen har lyckats lägga vantarna på ett 72-sidigt dokument där bryggerierna reglerat allt från läskpriser till utformning av reklam. Finska konkurrenverkets förre chef Matti Purasjokki beskriver dokumentet som ”sensationellt”. Kartellavtalet beskriver hur konkurrens ska undvikas om priser, förmåner, reklam, gåvor, etiketter, korkar och så vidare. Avtalet undertecknades den 9 juni 1980 för Koffs räkning av Ulf Roos, för Hartwall av Erik Hartwall, för Mallasjuoma av Berndt Renwall och för Lapin Kultas räkning av Leo Laaksonen. Uppgifterna är fascinerande och anmärkningsvärda, men vad som kanske känns än mera fantastiskt är att avtalet inte var olagligt. Karteller förbjöds i

finsk lag först 1992. ”I alla år misstänkte vi att det fanns en kartell mellan bryggerierna, men vi fann aldrig bevis. Man kan säga att jag ägnat hela min karriär på Konkurrensverket åt att hitta den handling Hbl nu funnit. Fyndet är en sensation och bekräftar allt det jag misstänkt. Avtalet borde ställas ut på ett museum över finländsk konkurrenshistoria”, säger Finska konkurrensverkets tidigare överdirektör Matti Purasjoki till tidningen. KOPIA

Risto Saarinen på den finländska branschorganisationen Bryggeriförbundet var med om att förhandla fram avtalet. Han hävdar att en kopia skickades till dåvarande konkurrensombudsmannen. Detta vill inte Purasjoki gå med på. ”Då jag kom till Näringsstyrelsen 1982 gick jag genom alla kartellavtal. De var bagatellartade, inget av vikt. Ett avtal mellan bryggerierna hade jag

reagerat på. Också om karteller inte var förbjudna på den tiden ingick det i konkurrensombudsmannens uppgifter att övervaka avtal och förhandla med parterna ifall de var negativa. Ett omfattande avtal mellan bryggerierna skulle ha väckt reaktioner”, säger han. På konkurrensverket tror man idag inte att det finns så här omfattande avtal. Och om några avtal finns, så är de definitivt inte skriftliga. ”Man träffas i hemlighet och talar i koder. Partner ett kan till exempel fråga hur prisutvecklingen i Balkan ser ut, partner två säger att priserna kanske stiger, partner tre frågar om höjningen kanske når upp till italiensk nivå, varefter alla nickar i samförstånd och försvinner tillbaka till sig för att börja tillämpa italienska priser. Ingen kan bevisas att någon överenskommelse ingåtts”, säger Rainer Lindberg, som är chef för konkurrensverkets kartellgrupp, till Hufvudstadsbladet. Stellan Löfving


7

8.2005 • MÅNDAG 7 MARS For daily news, check www.foodwire.net

Dryckesjätten Allied Domecq kanske inte kommer att bli Vin & Sprit-partnern Jim Beams rov trots allt, enligt de senaste spekulationerna på marknaden. Ihärdiga rykten har pekat ut franska Pernod Ricard såsom törstande efter Allied Domecq, känt för varumärken som Stolichnaya, Ballantine’s, Teacher’s, Beefeater och Kahlúa. Enligt samma rykten skulle Pernod tvingas ta hjälp av någon annan aktör för att köpa koncernen, både för finansieringens skull samt – inte minst – för att få köpet förbi konkurrensgranskningen: alla minns vilken kalabalik det blev när Pernod och Diageo skulle köpa Seagrams

page Blir Allied Domecq seven

nästa munsbit? alkoholverksamhet, och hur den affären drog ut på tiden i över ett år. Ett köp av Allied Domecq skulle generera minst lika mycket trassel med konkurrensmyndigheter hit och dit, så det gäller att kunna stycka företaget zig-zag-vägen tillsammans med en partner så att man blir tillräckligt stor utan att få för stor dominans på någon marknad.

Pernod Ricard, Jim Beam - eller ingen alls?

KALLA FÖTTER

Men nu verkar det som om Pernods planer har gått i stå. Enligt analytiker som Reuters

talat med har Pernod inte lyckats övertyga någon konkurrent om det förträffliga i att dela på Allied, vilket i så fall skulle innebära att Jim Beam, som ju är partner med Vin & Sprit i bolaget Maxxium, också har fått kalla fötter. Exakt vad det beror på är oklart, men om inte annat visade just Seagramkalabaliken hur knöligt det är med affärer i den här storleksklassen, och de företag som kan koma ifråga som samarbetspartners till Pernod i den här potentiella affären kanske helt enkelt tycker att det blir för mycket skrik för lite ull, som gumman sa när hon klippte grisen. Jonathan Newton

De tyska renhetslagarna skakas - lite grand Tysklands berömda renhetslagar för öl från 1516 har fått sig en mindre knäck, genom att en tysk bryggare fått domstolsbeslut på att han får tillsätta ingredienser som inte ingår i renhetslagarnas stränga krav. Men frågan är egentligen vem som vann tvisten. Tyskarna brukar framhålla renhetslagarna, som infördes av en bayersk furste för snart 500 år sedan, som den äldsta kvarvarande livsmedelsstandarden i världen. Enligt reglerna får inget som ska tillverkas och säljas som öl i Tyskland innehålla annat än malt, humle, jäst och vatten. Punkt. Importerade öl får visserligen innehålla annat, eftersom lagarna annars skulle strida mot EU-reglerna om fri handel över gränserna, men för tyska bryggare gäller renhetslagarna. Dessa har nu varit lika kritiserade som de har varit omhul-

dade. För visserligen utgör de en kvalitetsstämpel för tyskt öl – men de hindrar också innovationer och nischbryggande, framhåller kritikerna. Exempelvis så finns det ju på denna jord bryggare som tillverkar fullt drickbart och mycket gott öl på exempelvis mältat vete istället för mältat korn, eller som kryddar sina öl med allehanda smaker, och den typen av bryggning kan tyskarna inte konkurrera med – i alla fall inte om de vill kalla brygderna för öl.

bryggare som tillsätter örter vid slutet av jäsningen, men Neuzelle-ölet håller sig alltså till renhetslagarna under själva jäsningen, vilket varit tvistefrågan. SEGER

Neuzelles ägare Helmut Fritsche ser beslutet som en seger, och som en spik i kistan för det så kallade ”Reinheitsgebot”, eftersom det innebär ett avsteg från de uråldriga reglerna. Men beslutet kan givetvis också ses som en seger för renhetslagarna, eftersom inte ens öl med tillsatser som håller sig till de stränga kraven under hela jäsningsprocessen får kallas ”öl”, utan måste kallas ”specialöl” bara för att de blandas ut med någon form av tillsats just före buteljeringen.

Tysk bryggare har fått grönt ljus för tillsatser

JURIDISKT MANGLANDE

Men nu har Klosterbrauerei Neuzelle efter tio års juridiskt manglande lyckats vinna sin rättstvist, genom att en domstol tillåter dess öl med tillsats av sirap efter jäsningen att få kallas för ”specialöl”. Den benämningen tillåts redan för

Jonathan Newton

ABSOLUT GETS NEW COUSIN The seventh flavoured version of Absolut Vodka will be launched on May 2, and will be called Absolut Apeach, which will mean vodka with peach taste. The launch will first take place in Sweden and the US. DANISH CROWN ACCUSED OF EXPLOITING LABOUR Danish Crown uses poorly paid and poorly treated Polish and Romanian guest workers at its abattoirs in Germany, the German trade union NGG claims according to the Danish Information paper. According to the report, the Eastern European workers toil for some 14 hours a day and live under dreadful circumstances. This is one of the reasons why it is such good business to move jobs from Denmark to Germany, the report claims. Danish Crown confirms to the Politiken newspaper that it uses Polish workers, but denies breaking the local rules. SPIRA CHANGES HANDS Spira, the troubled Swedish poultry processor, has finally changed owners in a deal where the Swedish farmers’ union LRF sells the company to the arable grower co-op Lantmännen för 1 SEK. As a part of the deal, LRF and Lantmännen infuse just under SEK 1bn to get the balance sheet in order. ICA GOES PUBLIC IFAB, the investment vehicle owning 40 percent of Ica AB, is planning a float on the Stockholm stock exchange. The company’s finances are very solid and further investments will be undertaken if the plan gets green light from the owner, Ica-handlarnas Förbund. The latter is an organisation made up of Ica’s Swedish shop owners. For daily news, check www.foodwire.net


Returadress: Mediaservice Box 5087 291 05 Kristianstad

Vasaloppet - blåbärens största högtid På söndagen var det dags igen, för det omständligaste sättet att dricka blåbärssoppa i skogen. Det handlar givetvis om Vasaloppet, Procordias årliga flaggskepp. …PIZZAN ÄR PÅ VÄG Ok, då var det dags att citera den gode (?) Gert Fylking igen. ”Äntligen!” För visst är det en innovation av smått historiska mått vi kan förtälja om här, i vänsterkanten av Salts bakdel. Elektronikjätten Sony har nämligen lanserat version II av dataspelet Everquest. Vi har förvisso aldrig spelat spelet, men det innehåller en funktion som man undrar hur alla världens datanördar klarat sig utan fram till nu: man kan beställa pizza direkt i spelet. De 330 000 som är aktiva spelare i fantasyspelet behöver bara skriva kommandot /pizza, så hamnar man direkt på snabbmatskedjan Pizza Huts hemsida där man kan beställa sin pizza för hemkörning. Finfint - förutsatt att man bor i en del av världen där Pizza Hut finns och en stad där hemkörning är tillgänglig, förstås. Sony vill även utveckla det hela, så att pizzaräkningen även ska betalas via ditt spelabonnemang. Här på Salts elektronikredaktion är vi lite trötta på pizza, och Everquest har vi aldrig spelat. Därför efterlyser vi nu – genast – en ny version av det klassiska spelet Tetris. Givetvis med en funktion där man kan stilla sin hunger genom det enkla kommandot /sushi. Eller kanske /en_helt_ vanlig_korv_med_broed.

Säg ett livsmedel som du förknippar med Vasaloppet. Just det – det finns ju bara ett. Sedan 1958 har Ekströms serverat blåbärssoppa till deltagarna i detta kraftprov, vilket meriterar företaget för medlemskap i den så kallade Titangrupen, där åkare med 40 eller fler lopp på sitt samvete får vara med. I år kokar fyra personer ihop 46 000 liter soppa till åkarna, och leverantören Procordia Food står för soppan gratis – liksom till andra vasalopp runt om i världen, som exempelvis i svenskbygderna i Minnesota i USA. ”Det är ju ett väldigt positivt event, Vasaloppet”, svarar Procordia Foods informationsdirektör Helena Giertz på frågan om vad gratisreklamen betyder för företaget. ”Vasaloppet är ju synonymt med blåbärssoppa. Det lämpar sig väldigt väl för den här typen av fysiska påfrestningar.” Varför blev det just Ekströms, och blåbärssoppa? ”Det låg nära till hands rent geografiskt. Blåbär finns naturligt uppe i det här området, och just de här torra fruktdryckerna började barnbarnen till Ekströms att producera. Men riktigt hur det blev just Ekströms har vi inte riktigt kunnat lista ut”, säger

sist i salt

8.2005 • MÅNDAG 7 MARS

Psst! Har du hört att...

Där satt den! Bara tre mil kvar. Till Mångsbodarna, alltså.

Helena Giertz. Brygden (som dessutom har den för vasaloppsåkare högst intressanta sidoeffekten att den gör en hård i magen, till fromma för den som upplever hurusom den plötsliga kraftansträngningen att skida från Sälen till Mora bokstavligt talat sätter sprutt på peristaltiken, det vill säga tarmarnas rörelser) serveras i 415 000 muggar på sex stationer utefter spåret. Det blir tre mil muggar, om man ställer dem på rad, enligt Procordia, vilket skulle kunna fylla spåret från

Soppan framför alla i skidspåret

Sälen förbi Mångsbodarna och nästan till Risberg. Eller tio tennisplaner om man placerar dem i fyrkant. Många överblivna muggar blir det följaktligen, men Helena Giertz värjer sig mot alla antydningar om nedskräpning uti dalaskogarna. ”Vi har ett bra system för att städa upp. Det är ju också så att muggarna sprids över ett begränsat område, så det är inte så att de ligger kvar”, säger hon. Är det någon stackare som får skida efter alla åkare med en sopsäck och plocka upp muggarna? ”Nej, det finns skotrar och andra sätt som lätt tar hand om dem”, skrattar Helena Giertz. Jonathan Newton

Salt8-2005.indd  

salts syn på saken sist i salt • svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 7 mars 2005 • Lantmännen blir ny huvudägare i Spira med 91 pr...

Salt8-2005.indd  

salts syn på saken sist i salt • svensk affärs- och livsmedelstidning • måndag 7 mars 2005 • Lantmännen blir ny huvudägare i Spira med 91 pr...

Advertisement