Salsa In The City 01

Page 1

Salsa in the city

FASHION BY... FABRIS

Odjeća mora biti funkcionalna, ali i lijepa

GODINA 1 BROJ 1 LISTOPAD 2013 BESPLATAN PRIMJERAK

MAGAZIN POSVEĆEN SALSI, BACHATI I KIZOMBI INTERVJU

Conny Dado &

FESTIVAL

Dubai, dinamična i egzotična salsa

SAVJETI STRUČNJAKA

Ritmovi salse

Salsa

TEMA BROJA

MALA PLESNA ENCIKLOPEDIJA

povijest koju živimo

Salsa u instrumentima

s als a i nt h eci t y | li sto pa d 2013 .

Salsa

1

NA NASLOVNICI: inAMNERIS MARTINEZ the city