Page 1

edycja 2/2013


spis tresci:

linate

4 -5

marconi

aosta

8 -9

forli

1 0- 1 1

teramo

1 2 -1 3

selento

1 4- 1 5

colombo

1 6-1 7

bari

1 8- 1 9

bellini

2 0-2 1

ferrara

22- 23

falcone

24 -2 5

lukka

26 - 2 7

pertini 2

6- 7

2 8 -3 1

aliante

32- 33

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ Asi lo to produk t y z w ys ok iej jakoś ci mate r iałów. Tr wała i w ytr z ymała konstrukcja oraz 2-letnia gwarancja zapewniają uż ytkownikom pewność i spok ój.

3


linate

695/854,85

DĄB SZARY

D Ą B M O S C AT O

ORZECH CANALET TO

skrzydło od

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA

75-99 100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

130-159

1709,70

900 /

1107,00

1800 /

2214,00

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1390 /

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

695 / 854,85

LINATE 1

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459

4

STAŁA

490-520

D O P ŁAT Y

ORZECH KARDAMON

460-489

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

5


marconi

skrzydło od

695/854,85

CI S Z A I S POK ÓJ Dr z wi wewnętr zne pełne w ykonane z płyt y o w ysok i c h właśc i wośc i ac h izolacji ter micznej oraz ak ust ycznej. Zapewnią pr y watność oraz pełen k omfor t uż ytk owani a.

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA

75-99 100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

130-159

1709,70

900 /

1107,00

1800 /

2214,00

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1390 /

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

695 / 854,85

MARCONI 1

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

6

STAŁA D O P Ł AT Y

DĄB NEGRETTE

DĄB BIELONY

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

7


aosta

skrzydło od

aosta 3

aosta 4

D Ą B M O S C AT O

ORZECH VILLARD

aosta 2

ORZECH ALIGOTE

aosta 1

720/885,60

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Ozdobne listwy aluminiowe o szerokości 10mm, zlicowane z powierzchnią skrzydła. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA 1440 /

1771,20

940 /

1156,20

1880 /

2312,40

1490 /

1832,70

970 /

1193,10

1940 /

2386,20

AOSTA 3

820 / 1008,60

1640 /

2017,20

1070 /

1316,10

2140 /

2632,20

AOSTA 4

780 / 959,40

1560 /

1918,80

1010 /

1242,30

2020 /

2484,60

75-99 100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

720 / 885,60 745 / 916,35

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

AOSTA 1 AOSTA 2

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

370-399 400-429 430-459

8

STAŁA

490-520

D O P ŁAT Y

ORZECH CARDINAL

460-489

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

9


forli

skrzydło od

forli 2

MOC MOŻLIWOŚCI

DĄB BIELONY

forli 1

820/1008,60

20 naturalnych ok l ein drew nianych oraz 5 kolorów dr z wi malowanych. K ażdy z 40 modeli dostępny w dowolnym w ykończeniu. Pozostaj e t ylko w yb rać s woje w ymar zone d r z wi .

forli 3

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA FORLI 1

820 / 1008,60

1640 /

2017,20

1070 /

1316,10

2140 /

2632,20

FORLI 2

840 / 1033,20

1680 /

2066,40

1090 /

1340,70

2180 /

2681,40

FORLI 3

860 / 1057,80

1720 /

2115,60

1120 /

1377,60

2240 /

2755,20

dla muru o grubości [mm]: 75-99

WYMIARY

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

390 / 479,70

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

400-429 430-459 460-489

10

STAŁA D O PŁ AT Y

D Ą B L A G O S TA

ORZECH KERNER

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

11


teramo

skrzydło od

950/1168,50

teramo 1

WYSOKI STANDARD Zamek magnet yczny zapewnia komfor towe i bezszelestne zamyk anie dr z wi, dodatkowo estet ycznie w ygląda. Dla nas to nic w yjątkowego, dlatego w dr z wiach Asilo zamek magnet yczny j est w yposażeni em stand ardow ym.

teramo 2

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA TERAMO 1

950 / 1168,50

1900 /

2337,00

1240 /

1525,20

2480 /

3050,40

TERAMO 2

960 / 1180,80

1920 /

2361,60

1250 /

1537,50

2500 /

3075,00

dla muru o grubości [mm]: 75-99

WYMIARY

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

390 / 479,70

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

400-429 430-459 460-489

12

STAŁA DOPŁATY

D Ą B L A G O S TA

WENGE ORVIET TO

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

13


selento

skrzydło od

selento 2

selento 4

selento 5

WENGE BARBERA

ORZECH VILLARD

ORZECH CARDINAL

selento 1

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

DWUSKRZYDŁOWE

SELENTO 1

820 / 1008,60

1640 /

2017,20

1070 /

1316,10

2140 /

2632,20

840 / 1033,20

1680 /

2066,40

1090 /

1340,70

2180 /

2681,40

SELENTO 4

880 / 1082,40

1760 /

2164,80

1140 /

1402,20

2280 /

2804,40

SELENTO 5

895 / 1100,85

1790 /

2201,70

1160 /

1426,80

2320 /

2853,60

75-99 130-159

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

JEDNOSKRZYDŁOWE

SELENTO 2

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

820/1008,60

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

14

STAŁA D O P ŁAT Y

D Ą B M O S C AT O

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

15


colombo

skrzydło od

colombo 5

D Ą B L A G O S TA

colombo 4

D Ą B L A G O S TA

colombo 3

D Ą B L A G O S TA

colombo 2

D Ą B L A G O S TA

colombo 1

795/977,85

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA

WYMIARY

1720 /

2115,60

1120 /

1377,60

2240 /

2755,20

1720 /

2115,60

1120 /

1377,60

2240 /

2755,20

COLOMBO 3

880 / 1082,40

1760 /

2164,80

1140 /

1402,20

2280 /

2804,40

COLOMBO 4

940 / 1156,20

1880 /

2312,40

1220 /

1500,60

2440 /

3001,20

COLOMBO 5

795 / 977,85

1590 /

1955,70

1030 /

1266,90

2060 /

2533,80

75-99 100-129 130-159

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

860 / 1057,80 860 / 1057,80

dla muru o grubości [mm]:

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

COLOMBO 1 COLOMBO 2

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

16

STAŁA D OP Ł AT Y

DĄB WĘDZONY

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

17


bari

skrzydło od

bari 2

IDALNE D O PA S O W A N I E

S Z A R A P L AT Y N A

bari 1

810/996,30

Ościeżnica regulowana pok r y wa zak res mur u od 75 do 520 mm. N awet w najs zerszej wer sj i m a jednoel ementow y s tojak . Szerok i zak res regulacji i łączenie opasek pod k ątem prost ym zapewnia łat w y montaż oraz niweluje nierówności ścian.

bari 3 I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA BARI 1

870 / 1070,10

1740 /

2140,20

1130 /

1389,90

2260 /

2779,80

BARI 2

840 / 1033,20

1680 /

2066,40

1090 /

1340,70

2180 /

2681,40

BARI 3

810 / 996,30

1620 /

1992,60

1050 /

1291,50

2100 /

2583,00

dla muru o grubości [mm]: 75-99

WYMIARY

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

390 / 479,70

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

400-429 430-459 460-489

18

STAŁA D O P Ł AT Y

S Z A R A P L AT Y N A

S Z A R A P L AT Y N A

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

19


bellini

skrzydło od

bellini 1

bellini 3

bellini 4

WENGE MERLOT

WENGE REGENT

WENGE ORVIET TO

bellini 2

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

DWUSKRZYDŁOWE

BELLINI 1

920 / 1131,60

1840 /

2263,20

1200 /

1476,00

2400 /

2952,00

890 / 1094,70

1780 /

2189,40

1160 /

1426,80

2320 /

2853,60

BELLINI 3

860 / 1057,80

1720 /

2115,60

1120 /

1377,60

2240 /

2755,20

BELLINI 4

840 / 1033,20

1680 /

2066,40

1090 /

1340,70

2180 /

2681,40

75-99 130-159

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

JEDNOSKRZYDŁOWE

BELLINI 2

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

840/1033,20

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

20

STAŁA D O P ŁAT Y

WENGE BARBERA

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

21


ferrara

skrzydło od

ferrara 4

PIASKOWY BEŻ

PIASKOWY BEŻ

ferrara 3

PIASKOWY BEŻ

ferrara 2

ferrara 1

840/1033,20

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA 2263,20

1200 /

1476,00

2400 /

2952,00

2214,00

1170 /

1439,10

2340 /

2878,20

FERRARA 3

870 / 1070,10

1740 /

2140,20

1130 /

1389,90

2260 /

2779,80

FERRARA 4

840 / 1033,20

1680 /

2066,40

1090 /

1340,70

2180 /

2681,40

100-129 130-159

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

1840 / 1800 /

75-99

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

920 / 1131,60 900 / 1107,00

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

FERRARA 1 FERRARA 2

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

22

STAŁA D O P ŁAT Y

PIASKOWY BEŻ

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

23


falcone

skrzydło od

falcone 4

SZARY KAMIEŃ

falcone 3

SZARY KAMIEŃ

falcone 2

SZARY KAMIEŃ

falcone 1

850/1045,50

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA 2287,80

1210 /

1488,30

2420 /

2976,60

2238,60

1180 /

1451,40

2360 /

2902,80

FALCONE 3

880 / 1082,40

1760 /

2164,80

1140 /

1402,20

2280 /

2804,40

FALCONE 4

850 / 1045,50

1700 /

2091,00

1110 /

1365,30

2220 /

2730,60

100-129 130-159

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

1860 / 1820 /

75-99

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

930 / 1143,90 910 / 1119,30

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

FALCONE 1 FALCONE 2

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

24

STAŁA D O P ŁAT Y

SZARY KAMIEŃ

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

25


lukka

skrzydło od

lukka 1 lukka 1

lukka 2

bari 2

850/1040,45

lukka 3

lukka 2

INTYMNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SŁOMKOWY BEŻ

Pr zesz k leni a to d odat kowe ś w iał o, którego tak potr zebujemy. Stosujemy sz yby bezpieczne mleczne o grubości 8 mm. D oświ etlamy w nęt r ze, zachow u jąc int ymność wewnątr z pomieszczeń. W razie stłuczenia sz yba pozostanie w jednym k awałk u. Jest gładk a z obu stron co ułat wia p iel ęgnację.

lukka 3 I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA LUKKA 1

920 / 1131,60

1840 /

2263,20

1200 /

1476,00

2400 /

2952,00

LUKKA 2

870 / 1070,10

1740 /

2140,20

1130 /

1389,90

2260 /

2779,80

LUKKA 3

850 / 1045,50

1700 /

2091,00

1110 /

1365,30

2220 /

2730,60

dla muru o grubości [mm]: 75-99

WYMIARY

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

390 / 479,70

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

400-429 430-459 460-489

26

STAŁA D O PŁ AT Y

SŁOMKOWY BEŻ

SŁOMKOWY BEŻ

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy podfrezowanie wentylacyjne

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

27


pertini

skrzydło od

pertini 1

930/1143,90

pertini 2

DAB KURKUMA

MINIMALIZM Lek k a for ma dr z w i b ezp r z yl gow ych, k tóre t wor zą niemal jednol it ą p o wier zchnię z płaszcz yzną ościeżnic y. Brak ra mek p r z ys z yb ow ych i niew idoczne łączenia elementów dają efekt mi ni mal is t ycznej rów nowagi.

pertini 3

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA PERTINI 1

995 / 1223,85

1990 /

2447,70

1290 /

1586,70

2580 /

3173,40

PERTINI 2

960 / 1180,80

1920 /

2361,60

1250 /

1537,50

2500 /

3075,00

PERTINI 3

930 / 1143,90

1860 /

2287,80

1210 /

1488,30

2420 /

2976,60

dla muru o grubości [mm]: 75-99

WYMIARY

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

390 / 479,70

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

400-429 430-459 460-489

28

STAŁA D O P Ł AT Y

DĄB KURKMA

ORZECH KERNER

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy szczelina wentylacyjna

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

29


pertini

skrzydło od

940/1153,20

pertini 5

T O CZEG O NIE WIDAĆ... Uk r yte zawiasy z regulacją w tr zech płaszc z yznach i b rak w idocznej p r z yl gi to detale, na które s zczegól nie z w racamy uwagę. Pros t a s t yl is t yk a i p rec yzja w ykonania to nasza specjalność.

pertini 4

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

SKRZYDŁO

KONSTRUKCJA PERTINI 4

940 / 1156,20

1880 /

2312,40

1220 /

1500,60

2440 /

3001,20

PERTINI 5

950 / 1168,50

1900 /

2337,00

1240 /

1525,20

2480 /

3050,40

dla muru o grubości [mm]: 75-99

WYMIARY

100-129

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

130-159

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,84

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 858,54

600 / 738,00

900 / 1107,00

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

260 / 319,80

390 / 479,70

340 / 418,20

510 / 627,30

160-189 REGULOWANA

190-219 OŚCIEŻNICA

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

390 / 479,70

220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową - 2 zawiasy widoczne

400-429 430-459 460-489

30

STAŁA D OP Ł AT Y

ŚNIEŻNA BIEL

ŚNIEŻNA BIEL

490-520

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

wymiar dodatkowy ukryte zawiasy szczelina wentylacyjna

150 /

184,50

300 /

369,00

150 /

184,50

300 /

369,00

40 /

49,20

80 /

98,40

40 /

49,20

80 /

98,40

ceny netto/brutto z 23% VAT

31


aliante

zestaw od

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

Drzwi rozwierne całoszklane jednoskrzydłowe.v Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby hartowanej jednostronnie satynowanej. WYMIARY PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90” DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100” SATYNOWANIE Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci, dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy wybrać właściwy model. Skrzydło Aliante 1 satynowane jest po stronie przeciwzawiasowej. Skrzydło Aliante 2 satynowane jest po stronie zawiasowej.

TAFLA SZKLANA

KONSTRUKCJA

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

rozmiar „60”/„70”

435/535,05

rozmiar „80”/„90”

530/651,90

rozmiar „100”

560/688,80

dla muru o grubości: 75-99 100-129 OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-A

aliante 2

1335/1642,05

130-159

450/553,50

590/725,70

500/615,00

650/799,50

560/688,80

v730/897,90

630/774,90

820/1008,60

700/861,00

910/1119,30

800/984,00

1040/1279,20

160-189 190-219 220-249 250-279 280-309 310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

D OPŁ AT Y

OKU CIA

490-519

32

450/553,50

STRENGER (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)

600/738,00

ASSA ABLOY (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)

480/590,40

ASSA ABLOY (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)

550/676,50

szczelina wentylacyjna (szyba krótsza o 10 mm) wymiar dodatkowy

0/0,00 +15% DO CENY TAFLI SZKLANEJ I OŚCIEŻNICY ceny netto/brutto z 23% VAT

ŚNIEŻNA BIEL

DĄB KURKUMA

aliante 1

STRENGER (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)

33


WYMI ARY D RZ WI PRZ ESUWNYCH N AŚCI EN NYCH BEZ TUN ELU.

drzwi przesuwne nascienne

Wymiar w świetle przejścia

Szerokość drzwi

S

Wymiar zewnętrzny maskownicy drewnianej

Optymalny wymiar otworu w murze

H

S0

H0

SM

HM

„60”

610

610

1426

„70”

710

710

1626

„80”

810

810

1826

„90”c

910

910

2026

„100”

1010

1010

„60”+ „60”

1242

„70”+ „70”

1442

1442

3061

„80”+ „80”

1642

1642

3461

wymiary w [mm]

„90”+ „90”

1842

1842

3861

„100”+ „100”

2042

2042

4261

*System podwójny naścienny składa się z dwóch osobnych systemów dlatego będzie widoczne miejsce łączenia maskownic

2017

2226

2015-2020

1242

2105

2661

WYMI ARY D RZ WI PRZ ESUWNYCH N AŚCI EN NYCH Z TUN EL EM I TUN EL EM 2/3. Szerokość drzwi

Wymiar w świetle przejścia S

H

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy SZ

HZ

Optymalny wymiar otworu w murze S0

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami

H0

SMAX

HMAX

Wymiar zewnętrzny maskownicy drewnianej SM

HM

„60”

594

654

675-685

778

1366

„70”

694

754

775-785

878

1566

„80”

794

854

875-885

978

1766

„90”

894

954

975-985

1078

1966

„100”

994

1054

1075-1085

1178

„60”+ „60”

1210

„70”+ „70”

1410

1470

1505-1525

1594

3001

„80”+ „80”

1610

1670

1705-1725

1794

3401

wymiary w [mm]

„90”+ „90”

1810

1870

1905-1925

1994

3801

„100”+ „100”

2010

2070

2105-2125

2194

4201

*System podwójny naścienny składa się z dwóch osobnych systemów dlatego będzie widoczne miejsce łączenia maskownic

2017

1270

2047

1305-1325

2055-2065

1394

2166

2109

2601

2105

SYSTEM BEZ TUN ELU

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

Sm

DWUSKRZYDŁOWE

12 SKRZYDŁO SYSTEM PRZESUWNY

260 / 319,80

520 /

390 / 479,70

585 / 719,55

510 / 627,30

765 / 940,95

405 / 498,15

608 / 747,23

530 / 651,90

795 / 977,85

465 / 571,95

698 / 857,93

600 / 738,00

900 / 1107,00

639,60

340 /

418,20

680 /

SYSTEM Z TUN EL EM 2/3

836,40

130-159

Hz Ho Hmax

Hs

75-99 100-129

30

160-189 TUNEL/TUNEL 2/3

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm, stal nierdzewna - samodomykacz

- mechanizm przesuwny - maskownica - belka odbojowa

cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła

Hm

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DOWOLNY MODEL

dla muru o grubości [mm]:

WYMIARY

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250 szerokość: „60”/„100”

H

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

KONSTRUKCJA Drzwi przesuwne naścienne z drewnianą maskownicą systemu przesuwnego oraz belką odbojową. Maskownica fornirowana po stronie zewnętrznej, od wewnątrz osłonięta profilem aluminiowym. System dostępny w trzech wersjach: - bez tunelu - z tunelem 2/3 - z tunelem

Ho

Hs

Hm

S=SO

190-219 220-249

550 / 676,50

825 / 1014,75

720 / 885,60

1080 / 1328,40

670 / 824,10

1005 / 1236,15

870 / 1070,10

1305 / 1605,15

760 / 934,80

1140 / 1402,20

990 / 1217,70

1485 / 1826,55

zamek hakowy zwykły lub patentowy

110 / 135,30

110 / 135,30

110 / 135,30

110 / 135,30

zamek hakowy wc

160 / 196,80

160 / 196,80

160 / 196,80

160 / 196,80

280-309

Sm

12

250-279

SYSTEM Z TUN EL EM

310-339 340-369 370-399 400-429 430-459 460-489

wymiar dodatkowy

Hz

Ho Hmax

Hs

30

+15% DO CENY SKRZYDŁA, SYSTEMU PRZESUWNEGO I OŚCIEŻNICY ceny netto/brutto z 23% VAT

34

Hm

DOPŁATY

490-520

Sm 12 G - grubość muru

35


drzwi przesuwne chowane w sciane

WYMI ARY D RZ WI PRZ ESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCI AN Ę.

Szerokość drzwi

Wymiar zewnętrzny zabudowy z opaskami

Wymiar w świetle przejścia

S

H

Smax

Wymiar zewnętrzny kasety

Optymalny wymiar otworu w murze

Hmax

S0

H0

SK

„60”

604

788

1355

1350

„70”

704

888

1555

1550

„80”

804

988

1755

1750

„90”

904

1088

1955

1950

„100”

1004

„60”+ „60”

1210

„70”+ „70”

1410

1594

3005

3000

„80”+ „80”

1610

1794

3405

3400

„90”+ „90”

1810

1994

3805

3800

„100”+ „100”

2010

2194

4205

4200

2015

1188

2155

2107

1394

2605

2095

HK

2150

2090

2600

wymiary w [mm]

PRZYKŁADOWE ZABUDOWY KASET

100

80

ASILO-E “100”

S Y S T E M C H O WA N Y W Ś C I A N I E G K „ 1 0 0 ” : - SKRZYDŁO - KASETA ECLISSE 100 - ASILO-E „100”

ASILO-E “125”

WYMIARY

cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła

ECLISSE 100

725/891,75

1450/1783,50

725/891,75

1450/1783,50

ECLISSE 125

725/891,75

1450/1783,50

725/891,75

1450/1783,50

100

810/996,30

1215/1494,45

1050/1291,50

1575/1937,25

125

880/1082,40

1320/1623,60

1140/1402,20

1710/2103,30

125

DWUSKRZYDŁOWE H=2015

DOWOLNY MODEL

JEDNOSKRZYDŁOWE

Hmax=2107

SKRZYDŁO

S Y S T E M C H O WA N Y W Ś C I A N I E G K „ 1 2 5 ” : - SKRZYDŁO - KASETA ECLISSE 125 - ASILO-E „125”

ASILO-TE

ASILO - E

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90” DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA szerokość: „60”/„100”

7,5-52

Drzwi przesuwne chowane w ścianę. Występują w opcjach: - chowanej w ścianę gipsowo-kartonową 100mm - chowanej w ścianę gipsowo-kartonową 125mm - dostawianej do ściany murowanej lub gipsowo-kartonowej o grubości od 75 do 520mm

KASETA

KONSTRUKCJA

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

DWUSKRZYDŁOWE

Hk Hz=2020

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń JEDNOSKRZYDŁOWE

S Y S T E M D O S TAW I A N Y D O Ś C I A N Y : - SKRZYDŁO - KASETA ECLISSE 100/125 - ASILO-E „100”/„125” - ASILO-TE

dla muru o grubości: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

75-100

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm, stal nierdzewna

101-130 OŚCIEŻNICA

131-160

390/479,70

585/719,55

510/627,30

765/940,95

405/498,15

608/747,84

530/651,90

795/977,85

465/571,95

698/857,93

600/738,00

900/1107,00

550/676,50

825/1014,75

720/885,60

1080/1328,40

670/824,10

1005/1236,15

870/1070,10

1305/1605,15

760/934,80

1140/1402,20

990/1217,70

1485/1826,55

161-190

ASILO-TE

191-220 221-250 251-280 281-310

ASILO-E “100”/“125”

311-340 341-370 371-400 401-430

Sk

431-460 461-490

DOPŁATY

491-520 zamek hakowy zwykły

110/135,30

zamek hakowy patentowy

130/159,90

zamek hakowy WC

180/221,40

wymiar dodatkowy

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

S ceny netto/brutto z 23% VAT

36

80

Smax

37


oscieznica regulowana ASILO-R

SZ EROKOŚĆ D RZ WI DWUSKRZ YD ŁOWYCH Z OŚCI EŻ N I C Ą REGULOWAN Ą ASI LO -R. Wymiar w świetle przejścia

Szerokość drzwi KONSTRUKCJA Ościeżnica w całości wykanana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokraglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90o. Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.

S ZE RO KOŚĆ DRZWI JEDN O S KR Z YDŁOWYC H Z O Ś C I E Ż N I C Ą R E G ULOWA N Ą A S I LO -R.

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

czynne

bierne

S

SZ

„60”

„40”

1048

1109

Optymalny wymiar otworu w murze

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami

SO 1130

-

SMAX 1150

1232

„60”

„50”

1148

1209

1230

-

1250

1332

„60”

„60”

1248

1309

1330

-

1350

1432

„60”

„70”

1348

1409

1430

-

1450

1532

„60”

„80”

1448

1509

1530

-

1550

1632 1732

„60”

„90”

1548

1609

1630

-

1650

„60”

„100”

1648

1709

1730

-

1750

1832

„70”

„40”

1148

1209

1230

-

1250

1332

Wymiar w świetle przejścia

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

Optymalny wymiar otworu w murze

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami

S

SZ

SO*

SMAX

„60”

620

681

700

-

720

804

„70”

„80”

1548

1609

1630

-

1650

1732

„70”

720

781

800

-

820

904

„70”

„90”

1648

1709

1730

-

1750

1832

„80”

820

881

900

-

920

1004

„70”

„100”

1748

1809

1830

-

1850

1932

„90”

920

981

1000

-

1020

1104

„80”

„40”

1248

1309

1330

-

1350

1432

„100”

1020

1081

1100

-

1120

1204

Szerokość drzwi

wymiary w [mm] *W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć potrzeba podkucia otworów w miejscu zawiasów. Wtedy należy postąpić zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi.

WYSO KOŚ Ć DRZWI JEDNO S KR Z YDŁOWYC H Z O Ś C I E Ż NI C Ą RE GULOWA N Ą A S I LO -R.

„70”

„50”

1248

1309

1330

-

1350

1432

„70”

„70”

1448

1509

1530

-

1550

1632

„80”

„50”

1348

1409

1430

-

1450

1532

„80”

„80”

1648

1709

1730

-

1750

1832 1932

„80”

„90”

1748

1809

1830

-

1850

„80”

„100”

1848

1909

1930

-

1950

2032

„90”

„40”

1348

1409

1430

-

1450

1532

„90”

„50”

1448

1509

1530

-

1550

1632

„90”

„90”

1848

1909

1930

-

1950

2032

„90”

„100”

1948

2009

2030

-

2050

2132

„100”

„40”

1448

1509

1530

-

1550

1632

Wysokość skrzydła

Wymiar w świetle przejścia

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

Optymalny wymiar otworu w murze

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami

HS

H

HZ

HO

HMAX

1950

1947

1977

1985-1995

2039

2020

2017

2047

2055-2065

2109

2100

2097

2127

2135-2145

2189

WYSOKOŚĆ D RZ WI DWUSKRZ YD ŁOWYCH Z OŚCI EŻ N I C Ą REGULOWAN Ą ASI LO -R.

2150

2147

2177

2185-2195

2239

Patrz: WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-R, str. 38.

2200

2197

2227

2235-2245

2289

2250

2247

2277

2285-2295

2339

„100”

„50”

1548

1609

1630

-

1650

1732

„100”

„100”

2048

2109

2130

-

2150

2232

wymiary w [mm]

P R Z E K RÓ J P IO N OW Y

P R Z E K RÓJ PI O NOWY

P R Z E K RÓ J P O Z IO M Y DR Z W I L E W E

P RZ EKRÓJ P OZI OMY D R Z W I L E W E

30

Hs

Hs

30

P R Z E K RÓ J P O Z IO M Y DR Z W I P R AW E

P RZ EKRÓJ P OZ I OMY D R Z W I P R AW E

30

30

G - grubość muru 38

G - grubość muru 39


oscieznica stała ASILO-S

SZ EROKOŚĆ D RZ WI DWUSKRZ YD ŁOWYCH Z OŚCI EŻ N I C Ą STAŁ Ą ASI LO -S. Wymiar w świetle przejścia

Szerokość drzwi KONSTRUKCJA Ościeżnica w całości wykanana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokraglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90o.

S ZE RO KOŚĆ DRZWI JEDN O S KR Z YDŁOWYC H Z O Ś C I E Ż N I C Ą S TA Ł Ą A S I LO -S .

Optymalny wymiar otworu w murze

czynne

bierne

S

SZ

„60”

„40”

1048

1124

1145

-

1165

„60”

„50”

1148

1224

1245

-

1265

SO*

„60”

„60”

1248

1324

1345

-

1365

„60”

„70”

1348

1424

1445

-

1465

„60”

„80”

1448

1524

1545

-

1565

„60”

„90”

1548

1624

1645

-

1665

„60”

„100”

1648

1724

1745

-

1765

„70”

„40”

1148

1224

1245

-

1265

Wymiar w świetle przejścia

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

Optymalny wymiar otworu w murze

S

SZ

SO *

„60”

620

698

720-740

„70”

720

798

820-840

„70”

„80”

1548

1624

1645

-

1665

„80”

820

898

920-940

„70”

„90”

1648

1724

1745

-

1765

Szerokość drzwi

„70”

„50”

1248

1324

1345

-

1365

„70”

„70”

1448

1524

1545

-

1565

„90”

920

998

1020-1040

„70”

„100”

1748

1824

1845

-

1865

„100”

1020

1098

1120-1140

„80”

„40”

1248

1324

1345

-

1365

wymiary w [mm] *W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć potrzeba podkucia otworów w miejscu zawiasów. Wtedy należy postąpić zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi.

WYSO KOŚ Ć DRZWI JEDNO S KR Z YDŁOWYC H Z O Ś C I E Ż NI C Ą S TA Ł Ą A S I LO -S . Wymiar w świetle przejścia

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

Optymalny wymiar otworu w murze

HS

H

HZ

1950

1947

2020

2017

Wysokośc skrzydła

2100

2097

„80”

„50”

1348

1424

1445

-

1465

„80”

„80”

1648

1724

1745

-

1765 1865

„80”

„90”

1748

1824

1845

-

„80”

„100”

1848

1924

1945

-

1965

„90”

„40”

1348

1424

1445

-

1465

„90”

„50”

1448

1524

1545

-

1565

„90”

„90”

1848

1924

1945

-

1965

HO

„90”

„100”

1948

2024

2045

-

2065

1985

1995-2005

„100”

„40”

1448

1524

1545

-

1565

2055

2065-2075

„100”

„50”

1548

1624

1645

-

1665

„100”

„100”

2048

2124

2145

-

2165

2135

2145-2155

2150

2147

2185

2195-2205

2200

2197

2235

2245-2255

2250

2247

2285

2295-2305

wymiary w [mm] *W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć potrzeba podkucia otworów w miejscu zawiasów. Wtedy należy postąpić zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi.

WYSOKOŚĆ D RZ WI DWUSKRZ YD ŁOWYCH Z OŚCI EŻ N I C Ą STAŁ Ą ASI LO -S. Patrz: WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-S, str. 40.

wymiary w [mm]

P R Z E K RÓJ PI ONOWY

P R Z E K RÓ J P IO N OW Y

75

75

P RZ EKRÓJ P OZ I OMY D R Z W I L E W E

P R Z E K RÓ J P O Z IO M Y DR Z W I L E W E

Szew=Smax

Szew=Smax

38

Hzew=Hmax

Hzew=Hmax

75

75

38

P RZ EKRÓJ P OZ I OMY D R Z W I P R AW E

P R Z E K RÓ J P O Z IO M Y DR Z W I P R AW E

Szew=Smax

38

75

75

Szew=Smax

40

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

38

41


oscieznica regulowana do drzwi całoszklanych

opaski i listwy

ASILO-A KONSTRUKCJA Ościeżnica w całości wykanana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokraglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90o. Zakres regulacji ościeżnicy 30mm. Tafla szklana satynowana jednostronnie. Na poniższym schemacie zaznaczono stronę satynowania dla modelu Aliante 1.

S ZE RO KOŚĆ DRZWI C AŁO S ZKL A NYC H Z O Ś C I E ŻNI C Ą R E GULOWA N Ą A S I LO -A . Szerokość drzwi

Wymiar w świetle przejścia

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

Optymalny wymiar otworu w murze

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami

S

SZ

„60”

620

681

700

SO* -

720

SMAX

„70”

720

781

800

-

820

904

„80”

820

881

900

-

920

1004

804

„90”

920

981

1000

-

1020

1104

„100”

1020

1081

1100

-

1120

1204 wymiary w [mm]

WYSO KOŚ Ć DRZWI C AŁO S ZKL A NYC H Z O Ś C I E ŻNI C Ą R E G ULOWA N Ą A S I LO -A . Wysokość skrzydła

Wymiar w świetle przejścia

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy

Optymalny wymiar otworu w murze

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami

HS

H

HZ

HO

HMAX

1950

1947

1977

1985-1995

2039

2020

2017

2047

2055-2065

2109

2100

2097

2127

2135-2145

2189

2150

2147

2177

2185-2195

2239

2200

2197

2227

2235-2245

2289

2250

2247

2277

2285-2295

2339 wymiary w [mm]

52

P R ZE K RÓJ PI O NOWY

80

P RZ EKRÓJ P OZ I OMY D R Z W I L E W E

30

Smax So Sz

listwa pionowa

listwa pozioma

52

Hs

30

opaska pozioma

G

opaska pionowa

P RZ EKRÓJ P OZI OMY D R Z W I P R AW E

Smax So Sz

OPASKI DRZWIOWE

30

G

LISTWY WYK.

I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

I I G R U PA W Y K O Ń C Z E Ń

pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.

50

/

61,50

65 / 79,95

pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.

50

/

61,50

65 / 79,95

pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.

50 /

61,50

65 /

79,95

pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.

50 /

61,50

65 /

79,95

komplet do drzwi jednoskrzydłowych

130 /

159,90

170 /

209,10

komplet do drzwi dwuskrzydłowych

195 /

239,85

250 /

307,50

ceny netto/brutto z 23% VAT

G - grubość muru strona satynowania 42

43


KL AMKI D E DYKO WANE

okucia

K lamk i TUPAI z prostok ątnym sz yldem to absolutna nowość, dlatego zarezer wowaliśmy je t ylko dla nasz ych K lientów.

Z A M E K MAG NE T YC ZNY - ciche zamykanie drzwi bez naciskania klamki - brak widocznej blachy zaczepowej przy zamkniętych drzwiach - nowoczesne rozwiązanie - 4 funkcje zamka (patentowy, wc, zwykły, oszczędny) dają możliwość stosowania w każdym pomieszczeniu - występuje w standardowym wyposażeniu drzwi

Eleganck ie k lamk i o nowoczesnym charakter ze z ergonomiczną, w ygodną ręk oj eścią. D os tęp ne w p ięciu w yk ońc zeniach.

bez dopłat! 96 CH RO M S ZCZOT KOWANY

Z AW I A S W IDOC ZNY - 2 sztuki/skrzydło - regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych - polski producent - klasyczne i sprawdzone rozwiązanie - występuje w standardowym wyposażeniu drzwi

bez dopłat!

0 3 C HRO M BŁYSZC Z ĄC Y

Z AW I A S U KRY T Y - 2 sztuki/skrzydło - niewidoczny przy zamkniętych drzwiach - regulacja w trzech płaszczyznach - polski producent - przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi - bezawaryjny - dodatkowa opłata za komplet zawiasów do skrzydła

jedynie 150 PLN netto!

142 N IK IE L S ZCZOT KOWANY

wentylacja 1 4 1 T Y TA N

1. podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)

2. szczelina wentylacyjna

CZ AR NY

(w modelach PERTINI szyba/płycina krótsza o 15 mm)

3. szczelina wentylacyjna (w modelach ALIANTE szyba krótsza o 10 mm)

TUPAI 2730 RE

03,96,141,142

CZARNY

BEZ ROZETY

155

/

190,65

170 / 209,10

Z ROZETĄ KLUCZ

170

/

209,10

190 / 233,70

Z ROZETĄ WC

190

/

233,70

210 / 258,30 ceny netto/brutto z 23% VAT

44

45


wykonczenia GRUPA I

46

GRUPA II

ŚNIEŻNA BIEL

DĄB BIELONY

DĄB LAGOSTA

DĄB KURKUMA

DĄB MOSCATO

DĄB SIWY

DĄB NEGRETTE

DĄB SZARY

ORZECH ALIGOTE

ORZECH KERNER

ORZECH CARDINAL

ORZECH VILLARD

WENGE BARBERA

WENGE ORVIETTO

WENGE MERLOT

WENGE REGENT

DĄB WĘDZONY

DĄB CORVINA

DĄB CZEKOLADA

ORZECH KARDAMON

SŁOMKOWY BEŻ

SZARA PLATYNA

ORZECH CANALETTO

PIASKOWY BEŻ

SZARY KAMIEŃ

47


Gdańsk

Gdańsk

Olsztyn Szczecin

Olsztyn

Szczecin Bydgoszcz

Gorzów Wielkopolski

Białystok

Bydgoszcz

Gorzów Wielkopolski Poznań

Poznań Warszawa

Gdańsk

Olsztyn

Gdańsk

Olsztyn

Białystok

Bydgoszcz

Łódź

Warszawa

Łódź

Lublin

Wrocław

Białystok

Kielce Opole

Kielce

Olsztyn

Katowice

oznań

Łódź

Katowice Rzeszów Kraków

Kraków

Warszawa

Szczecin Lublin

Kielce

Katowice Kraków

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Bydgoszcz

Lublin

+48 512 413 665

Białystok wschod@entra.pl

Kielce

Opole

owice

Rzeszów

POLSKA WSCHODNIA

Łódź

Wrocław

Lublin

Wrocław

Opole

Warszawa

Białystok

Rzeszów Kraków

Gorzów Wielkopolski Rzeszów

POLSKA ZACHODNIA

Poznań

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY +48 785 880 071

Warszawa zachod@entra.pl

Łódź

Lublin

Wrocław Gdańsk

Gdańsk

Kielce

Opole Olsztyn Szczecin

Olsztyn

Szczecin

Katowice Bydgoszcz Gorzów Wielkopolski

Białystok

Bydgoszcz

Rzeszów

Kraków

Gorzów Wielkopolski Poznań

Poznań Warszawa Gdańsk

Wrocław Szczecin

Gdańsk

Łódź

Łódź

Lublin Olsztyn

Kielce Opole Bydgoszcz

Gorzów Wielkopolski Poznań

Warszawa

Olsztyn

Wrocław

Szczecin

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Lublin

Kielce Białystok

Opole Bydgoszcz

Białystok

Katowice Rzeszów Kraków

Kraków Poznań

Rzeszów

DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY Warszawa

Warszawa

Ceny w katalogu podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT) i obowiązują od dnia 01.10.2013.

Białystok

Łódź

Łódź

+48 58 692 04 57

Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność.

Wrocław

Opole Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Katowice Więcej informacji dostępne w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu.

Opole

Kielce

Katowice Kraków

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia.

Kielce

PRODUCENTRzeszów DRZWI Rzeszów Kraków

MARKI ASILO:

ENTRA sp. z o.o. Juszkowo, Zdrowa 10 83-000 Pruszcz Gdański +48 58 692 04 50

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

sprzedaz@entra.pl

Lublin

Lublin

Wrocław

TU KUPISZ DRZWI ASILO:

entra@entra.pl

Asilo katalog produktów  
Advertisement