Page 1

številka 26 - december 2016

glasilo skupine

GRADNJI DAJEMO KAKOVOST ŽE

Obeležitev 95. obletnice družbe Salonit Anhovo Naš list

26/2016

1


GLASILO SKUPINE SALONIT

POSLOVNO 4 Cementi prihodnosti že na trgovskih policah

4

SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d.d. Anhovo 1, 5210 Deskle

DOGODKI 6

T: 05/ 39 21 000, F: 05/ 39 21 700 E: salonit@salonit.si

Praznovanje 95-letnice družbe Salonit Anhovo 6

INDE, Salonit Anhovo, d.o.o. Anhovo 83, 5210 Deskle

KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST IN ZDRAVJE

T: 05/ 39 21 550, F: 05/ 39 21 775 E: inde@inde-salonit.si

Oktober, mesec požarne varnosti, smo obeležili tudi v družbi Salonit Anhovo

SPOZNAJMO SE

Salonit Anhovo, KAMNOLOMI, d.o.o. Anhovo 1, 5210 Deskle

Sašo Seljak

T: 05/ 39 21 212, F: 05/ 39 21 650 E: kamnolomi@kamnolomi.si

SALINVEST, d.o.o. Anhovo 1, 5210 Deskle

25 27

32

32

IZ LOKALNEGA OKOLJA

33

Obisk pri sosedu

33

T: 05/ 39 21 352, F: 05/ 39 21 656 E: salinvest@salinvest.si

ŠPORT IN PROSTI ČAS 34 ROKAVA, d.o.o. Dekani 3/c, 6271 Dekani

Modra izbira

35

T: 05/ 66 32 663, F: 05/ 66 32 660 E: rokava@rokava.si

FRIULANA CALCESTRUZZI, S.p.A. Via Morelli 14, 34170 Gorizia, Italija T: +39 0481 32 948, F: +39 0481 32 949 E: info@friulanacalcestruzzispa.it

UREDNIŠTVO Peter Korenjak – področje kadrov in splošnih zadev, odgovorni urednik dr. Tanja Ljubič Mlakar – tehnično področje, članica Lucija Zalaznik – področje prodaje, financ, ekonomike in informatike, članica Jelka Usico – tehnična urednica

FOTOGRAFIJE: Foto arhiv družb v skupini Salonit

DOPISNI ČLANI Igor Jakopič – Inde, Salonit Anhovo, d.o.o. Milojka Leban – Salinvest, d.o.o. Mitja Šuligoj – Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. Nadja Kralj – Rokava, d.o.o. Tiziana Grandelis - Friulana Calcestruzzi, S.p.A. Lojzka Reščič - SLOCEM, GIZ

IZDAJATELJ Salonit Anhovo, d.d. E: glasilo@salonit.si

OBLIKOVANJE Jelka Usico - Salonit Anhovo, d.d.

NAKLADA 4000 izvodov Glasilo je brezplačno in ni namenjeno prodaji. Publikacija se uvršča v 6. točko Priloge I ZDDV-1.

2

Naš list

26/2016


UVODNIK

Maratonsko leto 2016 Leto 2016 je bilo nedvomno maratonsko. Vsem sodelavcem sem hvaležen, da smo bili dobro kondicijsko pripravljeni in da smo maratonsko leto tudi zaključili z dobrimi rezultati. Dobesedno maratonsko je bilo za našo vedno bolj številčno tekaško skupino. V prenesem pomenu pa maratonsko na prav vseh področjih v družbi Salonit Anhovo. Leto 2016 smo obeležili s prenovljenimi cementi, zaključujemo delo na letos načrtovanih investicijah, okrepili smo se z najsodobnejšo tehniko (od kamnoloma, proizvodnje do laboratorija), zelo uspešno smo prestali vse kontrole certifikatov (kakovosti, okolja, zdravja pri delu, za gradbene proizvode in za akreditacijo laboratorija), za nami so izjemno uspešni Dnevi odprtih vrat: v kakšnem okolju živimo, obeležili smo 95. obletnico in neskončno dolg tekst bi nastal, če bi želel našteti vse strokovne dosežke in vključevanja sodelavcev na strokovnih konferencah doma in v tujini. Kot se za maratone spodobi, smo v finalu dosegli še en velik rezultat. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) nam je odobrila 15 milijonov EUR vredno posojilo za investicije v energetsko učinkovitost in zmanjševanje vplivov na okolje. Z odobritvijo posojila pa je tudi jasno, da se bo Salonit Anhovo po teh vlaganjih uvrščal med en odstotek najbolj energetsko učinkovitih cementarn z najnižjim ogljičnim odtisom v Evropski uniji. Taki rezultati pa ne pridejo sami od sebe. Za take rezultate maratonsko dela mnogo sodelavcev. Zato bi se še posebej rad zahvalil vsem tistim, ki ste razumeli, da je za Salonit Anhovo to zelo pomembno leto, da ste zbrali vedno znova moč in energijo, da ste lahko oddelali tudi mnoge dodatne ure, nemalokrat tudi vikende. Za začetek bomo zato vzeli en resnejši premor s kolektivnim dopustom – po takem maratonu je počitek obvezen. Ko se bomo vračali na delovna mesta v letu 2017, nas pričakuje mnogo novih ciljev, ki smo jih kljub maratonskemu tempu uspeli postaviti skupaj za prihodnost podjetja. V čast in veselje mi je, da vodim ekipo, ki zmore maratone in hkrati vidi dovolj daleč v prihodnost, da bi zagotovila delovna mesta tudi mnogim naslednjim generacijam. Pri tem pa si upa ustvarjati najboljšo cementarno v evropskem merilu. Želim vam močno in odločno gradnjo na osebnem in poslovnem področju v 2017.

Julijan Fortunat, predsednik uprave

Naš list

26/2016

3


POSLOVNO

Cementi prihodnosti že na trgovskih policah Jožef Kralj – Salonit Anhovo

V družbi Salonit Anhovo predstavljamo cemente prihodnosti z novimi imeni in novo prepoznavno podobo. Za nas je to zelo pomembna prelomnica, ki smo jo skupaj ustvarjali in jo sedaj predstavljamo na domačem in tujih trgih.

Naš cilj je, da cemente prihodnosti dobro pospremimo na trg, saj je uspešnost na trgu pomembna presoja naše učinkovitosti ter s tem tudi možnosti za ohranitev delovnih mest in razvoj podjetja. Cementi prihodnosti so rezultat skoraj stoletne proizvodne tradicije na osnovi domačih surovin, slovenskega znanja in intenzivnega razvoja v zadnjih letih. Kot prvi nas v gradbenih trgovinah čaka cement UNIVERSAL 42,5 N, ki je že sedaj kot Osnovni cement v Sloveniji najbolj široko uporabljen, predvsem pri individualni in drugih najpogostejših gradnjah. V začetku leta 2017 pa se mu bo v novi preobleki pridružil še Maltit®, zidarski cement za enostavno pripravo kakovostnih malt. Več informacij o naših cementih je na voljo na naši spletni strani www.salonit.si.

4

Naš list

26/2016


POSLOVNO

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) odobrila družbi Salonit Anhovo 15 milijonsko posojilo Julijan Fortunat, dr. Tomaž Vuk, mag. Dejan Zwitter - Salonit Anhovo V začetku decembra nam je EBRD odobrila 15 milijonov EUR za investicije v ukrepe za energetsko učinkovitost in učinkovito uporabo naravnih virov. Z načrtovanimi investicijami se bomo uvrstili med 1 odstotek najboljših proizvajalcev cementa v Evropski uniji na področju učinkovitosti proizvodnje in nizkega ogljičnega odtisa. Ob tem je pomočnica direktorja EBRD in EBRD vodja operacij za Slovenijo Jolanta Gabrijel povedala: »Pozdravljamo ta dogovor s Salonitom, saj nam omogoča, da nagovorimo dve pomembni področji hkrati. Naše posojilo bo okrepilo delovanje in konkurenčnost enega pomembnejših podjetij v Sloveniji. Hkrati pa bo vodilo tudi do večje učinkovitosti na energetskem področju in pri uporabi virov v skladu z EBRD pristopom Prehoda v zeleno gospodarstvo.« Salonit Anhovo je vodilni, vertikalno integriran proizvajalec gradbenega materiala, ki proizvaja agregate, klinker, cement in beton. Cementarna družbe je največja v Sloveniji, alternativna goriva pa dosegajo 64 odstotni delež vseh goriv, ki jih potrebujemo za proizvodnjo klinkerja. Posojilo EBRD bo uporabljeno za povečanje tega deleža in izboljšanje donosov ter zmanjšanje emisij CO2. Julijan Fortunat, Salonit Anhovo, predsednik uprave: »Za Salonit Anhovo pomeni odobritev posojila s strani EBRD pomembno potrditev, da udejanjamo pravo strategijo in da smo dosegli visoko učinkovitost, ki se lahko meri z najboljšimi evropskimi proizvajalci. Posojilo bo pomembno okrepilo našo konkurenčnost v regiji. Ob tem želim izpostaviti, da je bil proces celovitega pregleda s strani strokovnjakov EBRD pozitivna izkušnja za vse naše zaposlene, katerega smo uspešno opravili. Podpis dogovora o posojilu z EBRD bo podprl nadaljnja prizadevanja uprave za uresničitev investicijskih načrtov. To bo podjetju omogočilo nadaljnjo rast in investiranje v najsodobnejše tehnologije, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo vplive na okolje.«

Temeljit pregled s strani strokovnjakov EBRD

Zunanji strokovnjaki EBRD so konec preteklega leta izvedli temeljit pregled vseh okoljskih in družbenih vplivov cementarne ter načrtovanih investicij. Pregled so opravili z obiski ter preverjanji procesov in dokumentacije. Pri pregledu so sodelovali predstavnik EBRD in neodvisna revizorska skupina. Postopek je bil enoten, kot ga izvedejo za vse IPPC / IED zavezance v Evropski uniji v primeru odločanja o posojilih. Med ključnimi ugotovitvami so bile: • S  alonit Anhovo izpolnjuje vse zahteve ter skladno s slovensko in evropsko zakonodajo • Podjetje je dobro upravljano in ima uvedene procese vodenja po najvišjih ISO standardih: ISO 14001 in OHSAS 18000 • Uporaba najsodobnejše tehnologije • Pomembne pretekle izboljšave na področju zmanjševanja porabe energije in zmanjševanja vplivov na okolje Revizorji so na podlagi ugotovitev pripravili tudi nekaj ključnih dokumentov, ki predstavljajo ključne investicije. Dokumente bomo v prihodnjih tednih objavili na spletni strani, predstavili pa jih bomo tudi v naslednji številki Našega lista.

Naš list

26/2016

5


POSLOVNO DOGODKI

95. obletnica družbe Salonit Anhovo Dragi sodelavci in dragi upokojenci, spoštovani bralci! V letu, od katerega se poslavljamo, je minilo 95 let od začetka proizvodnje cementa v Anhovem. To je dolgo obdobje, lepa zgodovina, sestavljena iz mozaika številnih izzivov, vzponov in padcev, predvsem pa velike vztrajnosti. Pomemben del ste pomagali in pomagate soustvarjati. In tako lepo obletnico je potrebno obeležiti. To smo storili na čudoviti sončni četrtek 15. septembra. Toplo vroče sonce je v večernih urah pregnal dež, ki pa mu ni uspelo pokvariti našega dobrega razpoloženja, ki je trajalo celo več kot en »šiht«, saj smo začenjali ob 13. uri, nekateri z ogledi že ob 10.30, zadnje goste pa smo pospremili le malo pred 11. uro zvečer. Za vse, ki ste nas počastili s svojim obiskom, mogoče pa še bolj za tiste, ki se nam iz takih ali drugačnih razlogov niste uspeli pridružiti, bi želeli na naslednjih straneh v besedi in sliki podoživeti zanimivo in prijetno dogajanje našega praznika. Vsem, ki ste se nam pridružili, se najlepše zahvaljujemo, ker ste se odzvali našemu povabilu in nas počastili z vašim prihodom ter z nami slavili 15. septembra. To nam zelo veliko pomeni!

6

Naš list

26/2016


POSLOVNO DOGODKI Tereza Pahor – Salonit Anhovo

Nekoč tradicionalno Srečanje generacij smo letos ponovno obudili in ga pripravili v malo drugačni izvedbi. Zvrstilo se je precej novosti: od imena prireditve do ekipe za organizacijo, nove lokacije, mladostniško zastavljenega programa ter avtobusnih prevozov. Dogodek, ki smo ga organizirali 15. septembra, je obiskalo okrog 900 povabljenih upokojencev, gostov in zaposlenih iz skupine Salonit.

Po petletnem premoru smo letos ponovno obudili srečanje naših upokojencev in zaposlenih ter prireditev poimenovali 95. obletnica družbe Salonit Anhovo z naslovom Gradnji dajemo kakovost že 95 let. Prireditev je letos prvič potekala na novem prizorišču, in sicer na parkirišču pod upravno stavbo v cementarni Skale.

Ekipa za organizacijo je bila močno motivirana in tako smo začeli zbirati ideje. Nova lokacija prireditve nam je prinesla nekaj dodatnih del, saj je bil v prvi vrsti problem zagotoviti dovolj parkirnih mest za zaposlene in upokojence. Ker je bilo prizorišče na parkirišču, kjer običajno parkiramo vsi zaposleni, smo morali najprej na novo urediti parkirna mesta. Premalo parkirnega prostora je bilo tudi za vse upokojence, zato smo se odločili, da organiziramo avtobusne prevoze, ki so vozili iz starega dela cementarne, kjer je večja površina za parkiranje, na prizorišče v cementarno Skale. Na vsakem avtobusu je bil vodič, ki je povabljene lepo sprejel, jih pospremil na avtobus ter že med potjo razlagal o cementarni in samem dogodku. Kot vodiči so se izkazali naši najmlajši sodelavci, ki jim je bil to še prav poseben izziv.

Dan smo organizirali tako, da se je del dogajanja začel že dopoldne z ogledi kamnoloma Lastivnica, proizvodnje cementa vključno z novo investicijo v doziranje 3D odpadkov, vzponom na izmenjevalnik toplote ter laboratorija in upravne stavbe.

Naš list

26/2016

7


DOGODKI Za popoldansko dobrodošlico gostom je Pihalni orkester Salonit Anhovo igral skladbe in tako pričaral veselo vzdušje že od prihodu.

Zaradi toplega popoldneva je dobro sedla tudi pijača dobrodošlice, ki je bila primerno ohlajena. Aperitiv so pomagale deliti punce iz Športnega twirling kluba Deskle ter fantje iz Odbojkarskega kluba Salonit Anhovo-Kanal. Za uvod v prireditev sta sledila skupna nastopa Pihalnega orkestra Salonit Anhovo in Športnega twirling kluba Deskle.

8

Naš list

26/2016

Sledil je uvodni pozdrav vseh udeležencev in gostov, ki ga je izpeljala povezovalka programa Martina Arčon z Radia Robin, ki je tudi povezovala celoten program.

Pozdravni nagovor je imel tudi predsednik uprave Julijan Fortunat, ki je udeležence pozdravil in čestital ob pomembnem prazniku podjetja. Prav tako je udeležence pozdravil tudi župan Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi.

Tudi vrtec in šola v Kanalu ter Desklah sta močno vpeta v življenje in delo lokalne skupnosti. Šoli sta pripravili razstavo foto utrinkov, ki je bila razstavljena v recepciji upravne stavbe. Do konca leta bo razstava krasila hodnike upravne stavbe, potem pa bomo iz fotografij naredili foto knjigo, ki nam bo ostala za spomin, saj sta nam šoli ti razstavi podarili. Ker pa bi bilo škoda, če teh lepih fotografij ne bi lahko videlo več ljudi, smo se odločili, da celotno razstavo predstavimo na naši spletni strani www.salonit.si, pod rubriko 95-let. Vredna pozornosti!


POSLOVNO DOGODKI V teh sodobnih časih skoraj ne gre brez video vsebin, ki nas spremljajo prav na vsakem koraku. Zato tudi mi nismo hoteli zaostajati in smo poleg ostalega programa pripravili tudi kratek »filmček«, ki se je skozi celotno prireditev vrtel na štirih LCD zaslonih. Seveda pa s filmom nismo želeli biti samo sodobni, predvsem smo z njim želeli obiskovalcem posredovati pomembno sporočilo. SALONIT ANHOVO – 95 let izzivov je bil naslov filma, s katerim smo želeli povedati, da je življenje podjetja kot je naše, sestavljeno iz nenehnih izzivov, ti pa so tisti, ki nas potiskajo naprej, ki nas vodijo v inovacije in stalen razvoj ter v iskanje harmonije v nenehno spreminjajočem se okolju.

Nagovorila nas je tudi harmonika, menda je čedalje več mladih, ki radi razvlečejo meh, ne le fantov, tudi deklet. Skupinica harmonikarjev, ki se nam je predstavila, deluje pod mentorstvom Andreja Plesničarja oz. GD HRAM. Obiskovalci so bili navdušeni. Že smo videli nastop Športnega twirling kluba Deskle, zvestih spremljevalk Pihalnega orkestra Salonit Anhovo. Pripravile pa so nam tudi dvojni samostojni nastop, ki smo mu bili priča na prireditvi.

Želeli smo povedati, da povezujemo: zgodovino, sedanjost in prihodnost, povezujemo izkušnje, strokovnost in mladostno energijo. Želeli smo povedati, da sodelujemo z lokalno skupnostjo, kupci, strokovno javnostjo in odločevalci. Pomagamo, podpiramo in vzpodbujamo številna društva, ekipe in dogodke, predvsem v naši občini. S cementom, ki je glavna sestavina betona lahko rečemo, da prispevamo k energetski učinkovitosti, omogočamo dosegati nove višine, odpiramo podzemne prostore, prečkamo gore in doline, združujemo vodo in zemljo, povezujemo dobrine in ljudi in zadnje, mogoče najpomembnejše sporočilo: ustvarjamo delovna mesta, kjer smo želeli predstaviti številne mlade, ki so se v Salonitu Anhovo zaposlili v zadnjem času. Ker si želimo, da bi bilo sporočilo našega filma dostopno tudi širše, si film lahko ogledate na naši spletni strani www.salonit.si, pod rubriko 95-let.

Naš list

26/2016

9


DOGODKI Predstavili so se nam tudi hip hop in break dance plesalci Športno plesnega kluba Kreart, ki so že pred skoraj desetimi leti pripeljali to vrsto plesa v našo občino. Za našo slovesnost sta se združili dve skupini. Skupna jim je ljubezen, ki jo gojijo do plesa.

10

Naš list

26/2016

Mladostno energijo, z natančno izdelano strategijo, ki je izredno pomembna ne samo v športu, so nam pokazali člani Športnega kluba Twist, ki vključuje športno gimnastiko in cheer ples (pom, jazz in hip hop) ter seveda cheerleading. Videti je bilo, da so večkratni državni prvaki.


POSLOVNO DOGODKI Višek celotne prireditve, s katerim smo bili precej skrivnostni, pa sta bila Marija in Bonifacij iz priznane slovenske serije Ena žlahtna štorija. Župnik Bonifacij je vedno na tekočem z dogajanjem v vsej vasi in seveda tudi v hiši Špacapanovih.

Na odru ga je presenetila Marija, ki se je hotela spovedati, tako sta skupaj obnovila 10 božjih zapovedi. Verjemite, da smeha ni manjkalo. Po igralskem insertu sta bila igralca na voljo še za fotografiranje in deljenje avtogramov.

Ker je prireditev potekala v cementarni, se spodobi, da se na prizorišču pojavijo naši proizvodi. Tako smo organizirali nagradno igro, v kateri so bile glavne nagrade 2 paleti cementa in 1 paleta Maltita. V nagradni igri so lahko sodelovali tisti, ki so pravočasno oddali izpolnjen listek. Na koncu so nagrade izžrebali predsednik uprave in člana uprave.

Naš list

26/2016

11


DOGODKI

Ponovno so sledili ogledi in kljub slabšemu vremenu se jih je udeležilo precej ljudi. Predvsem upokojenci se radi sprehodijo po tovarni, ker tako vidijo, kaj vse je novega v cementarni. Veliko pa jih rado zaide na stara delovna mesta, kjer obujajo spomine. Ko se je dan prevesil v večer, nam je malo zagodel tudi dež. Na odru je zaigrala skupina 7 šrit, ki je s svojo glasbo pritegnila k odru številne ljudi, željne plesa.

12

Naš list

26/2016

Hoteli smo, da praznovanje ostane v spominu tudi po dogodku, zato smo za vsakega udeleženca pripravili darilo: flis majice v darilni vrečki, ki so jih udeleženci prevzeli ob odhodu s prireditve z željo, da bi jih prijetno grele. Zadovoljni smo, ker opažamo, da se majice že precej uporabljajo in koristijo svojemu namenu.


DOGODKI Iz izjav obiskovalcev vemo, da so bili upokojenci zelo zadovoljni, ker smo ponovno obudili srečanje. Veliko jim pomeni to, da lahko še pridejo v podjetje, vidijo kaj je novega, se srečajo z ostalimi zaposlenimi in upokojenci, poklepetajo in se skupaj poveselijo. Prireditev je uspela tako, kot smo si zamislili in zastavili. Veseli nas, da so udeleženci odhajali veselih in zadovoljnih obrazov in da komaj čakajo ponovno snidenje s celotno družbo Salonit. Ker pa smo po prireditvi dobivali veliko telefonskih klicev upokojencev, ki na srečanje nikakor niso uspeli priti iz različnih vzrokov, smo se odločili, da organiziramo še eno manjše druženje, zato smo ponovno povabili zainteresirane upokojence na obisk. V petek 4. 11. 2016 je polovica povabljenih prišla na obisk, sprejeli smo jih s pozdravnim govorom, jim pokazali filmček z utrinki prireditve in izjavami obiskovalcev, da so dobili malo vtisa, kako je prireditev potekala, ter ob odhodu razdelili darila. Veselje upokojencev je bilo veliko, tako da nas je en udeleženec počastil celo s petjem.

95 let naše tovarne je dolgo obdobje, lepa zgodovina, katere pomemben del ste pomagali soustvarjati. Brez vas se letos ne bi družili. Brez vas ne bi dosegli tako visokega jubileja in tako lepih uspehov in razvoja. Najlepše se vam zahvaljujemo, ker ste se odzvali našemu povabilu, nas počastili s svojim prihodom ter z nami slavili. Za konec pa samo še to:

nasvidenje čez 5 let ob 100. obletnici!

Naš list

26/2016

13


DOGODKI Utrinki

14

NaĹĄ list

26/2016


POSLOVNO DOGODKI

Naš list

26/2016

15


DOGODKI

16

Naš list

26/2016


DOGODKI

Naš list

26/2016

17


DOGODKI

Kot vodja organizacije prireditve se najprej zahvaljujem upravi družbe Salonit Anhovo za izkazano zaupanje za vodenje. Veliko zahvalo si zasluži celotna ekipa za organizacijo prireditve, ki je odlično izpeljala delo. Ekipo smo sestavljali: Tereza Pahor, Lojzka Reščič, Peter Korenjak, Gracijela Simčič, Jelka Usico, Marko Maffi, Klemen Stanič, Mirjam Markočič ter Natali Krašček. Hvala tudi vsem nastopajočim, ki ste s svojo mladostno energijo prispevali k večjemu in boljšemu vzdušju na prireditvi. Tereza Pahor

18

Naš list

26/2016


POSLOVNO DOGODKI Izjave nastopajočih Veseli nas, da je pri tako pomembnem jubileju našega glavnega pokrovitelja družbe Salonit Anhovo sodelovala tudi članska ekipa Odbojkarskega kluba Salonit Anhovo – Kanal. Fantje so z veseljem pomagali pri delitvi pijače dobrodošlice in so bili zelo veseli osebnega pozdrava našega predsednika g. Julijana Fortunata. Odbojkarski klub Salonit Anhovo - Kanal Sodelovati in sooblikovati praznično dogajanje ob obletnici družbe Salonit Anhovo je bilo izredno prijetno. Skupaj s številnimi nastopajočimi smo oblikovali pisan in raznolik program, ki so ga udeleženi spremljali z veliko radosti. To se je potrdilo skozi številne ovacije in čestitke nastopajočim, ki so se res potrudili in pričarali praznično vzdušje. Organizatorji so poskrbeli za različne okuse in starosti – paleta nastopajočih je bila res široka. Med zaposlenimi in nekdanjimi zaposlenimi je bilo zaznati tudi zavedanje o pomenu tovrstnih druženj, predvsem pa o pomenu vpetosti podjetja v lokalno okolje. Topli odnosi predstavnikov organizatorja dogodka in profesionalna izvedba pa so sploh nekaj, kar potrjuje odgovorno in profesionalno delo, česar si želi vsak vpleten. Lepo je bilo spoznati nove ljudi in prispevati k prijetnemu vzdušju! Martina Arčon, Radio Robin, voditeljica programa V času, ko velikokrat slišimo, da nam primanjkuje priložnosti za sproščeno druženje s prijatelji, znanci, sodelavci, so tovrstni dogodki še kako pomembni. Z velikim številom nastopajočih z različnih področij, od glasbe do športa in bogatim spremljevalnim programom ste zagotovo polepšali dan vašim sedanjim in bivšim zaposlenim ter ostalim povabljenim. mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle

Na topel in sončen četrtek 15. 9. 2016 se je tudi Športni twirling klub Deskle udeležil praznovanja 95. obletnice družbe Salonit Anhovo. Dekleta so najprej razdelila aperitive gostom, nato pa so ob spremljavi Pihalnega orkestra Salonit Anhovo prikorakala v šotor. Tam so odplesala še dve plesni točki in požele lep aplavz.

Po končanem nastopu so se pridružile gostom v šotoru, kjer so se nasmejale ob štorijah Bonifacija in Marije. Dekleta ŠTK Deskle so na nastopu ob 95. obletnici družbe Salonit Anhovo uživale, saj je bilo vzdušje lepo, sproščeno in zabavno. Celoten program je bil ravno tako zanimiv in zabaven. Športni twirling klub Deskle

Vtisi obiskovalcev

Zdravko Goljevšček Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Lepo je, lepše ne more biti. Jaz sem že od leta 1997 v pokoju. V kakšni formi se vam zdi družba Salonit Anhovo po 95 letih? Dobro. Vse drugače. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Tako kot do zdaj. Saj delajo dobro.

Albert Pušnar Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Moram pohvalit, da je v redu. Vsaj nekaj sodelavcev še poznam. Imam 87 let in pred leti sem še koga poznal, zdaj pa bolj malo več. V kakšni formi se vam zdi družba Salonit Anhovo po 95 letih? Izgleda že po izgradnji, da je v super formi. Ne more bit boljše. Se lahko kosa z bilo katerim gradbenim objektom bilo kje. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Da bi bili zdravi in pridno delali. Da bi služili in da bi tudi za upokojence kaj prišparali. Kako ste zadovoljni z današnjim dogodkom? V redu je. Spomini, spomini: Za šefa maloprodaje je eden poslal flaškon vina, za Pipana. In jaz sem spodaj na karton napisal še: in za Pušnarja. In potem smo skupaj pili.

Kako ste zadovoljni z današnjim dogodkom? V redu. Ana Velišček Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Zelo mi je všeč, da vidim, kaj je novega v naši cementarni. Jože Valentinčič Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Malokrat se vidimo. Par let te prireditve ni bilo. Zdaj je že 8 let od tega, kar sem bil operiran zaradi azbesta in sem vesel, da lahko še pridem. V kakšni formi se vam zdi družba Salonit Anhovo po 95 letih? V začetku je bilo bolj kritično. Zdaj je odlično. Bo treba še kaj dokončat, ma se mi zdi, da je podjetje zdaj v dobri formi. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Ekipi Salonita bi predlagal, da bi šlo uspešno tako naprej. Spomini, spomini: Spominov je ogromno. Najlepši spomini ostanejo za zmeraj.

V kakšni formi se vam zdi družba Salonit Anhovo po 95 letih? V redu posluje. Sem zadovoljna, ker tudi sin dela v fabriki in mu cementarna daje delo. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Naj delajo tako, kot je treba. Naj vodijo tako, da bodo imeli vsi službe. Kako ste zadovoljni z današnjim dogodkom? Z organizacijo sem prav lepo zadovoljna. Lepo se mi zdi, ker so nas povabili. Spomini, spomini: Zato, ker sem delala več kot 10 let izmeno pri stroju cevi, me je Salonit dal v Terme Topolščica in smo se lepo imeli 7 dni. In pa še to: bila sem na žerjavu in ob 6. uri zjutraj sem zaspala in jarem je padel dol. In je zaropotalo in sem se zbudila. Sem bila zadovoljna, da ni bilo nobenega zraven, da ni na koga padlo. Naš list

26/2016

19


DOGODKI Vtisi vodje prireditve Ana Stubičar

Florjan Ivančič

Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Sem zelo zadovoljna, da smo se srečali tukaj s sodelavci po 25 letih odkar sem v pokoju.

Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Lepo so prištimali. Danes je vzdušje ta pravo.

V kakšni formi se vam zdi družba Salonit Anhovo po 95 letih? Ne vem točno, ma mislim, da je v redu. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Pogumno naj gre naprej. So ovire in tudi bodo, ma korajžno naprej. Kako ste zadovoljni z današnjim dogodkom? Sem zadovoljna. Je bilo zmeraj lepo in lepo organizirano. Spomini, spomini: Bilo je veliko lepih, žalostnih. Najbolj vesela sem bila, ko sem šla v pokoj. Najprej so me spustili iz seznama in sem šla na kadrovsko in uredila, da sem imela dovolj delovne dobe. Po 32 letih sem imela dovolj.

V kakšni formi se vam zdi družba Salonit Anhovo po 95 letih? Jaz sem delal v cementarni 40 let. Danes, ko sem se peljal skozi staro cementarno, sem bil presenečen. Vsi stari stroji stojijo, ali pa so za v odpad; zgradi se pa toliko novega. Tako da je en velik plus. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Naj delajo čim boljše, kot upajo. In pa delavcem naj se zviša malo plača. Kako ste zadovoljni z današnjim dogodkom? Velika sprememba, kot pred leti. Bolj pošteno in bolj lepo. Bolj smo združeni, bolj skupaj.

Vtisi zaposlene Fani Velišček Ste zadovoljni, ker ste se srečali z bivšimi zaposlenimi? Sem srečna, da smo se dobili po tolikih letih. Samo takrat smo bili bolj mladi in je bilo bolj živahno. Kaj bi svetovali - sporočili zaposlenim? Kako delati naprej? Bolj bi se mogli združit in ne bit vsak po svoje. Kako ste zadovoljni z današnjim dogodkom? Zelo, zelo zadovoljna. Spomini, spomini: Za 29. november je bil praznik in je bilo lepo. In za novo leto je bilo zmeraj praznovanje v fabriki. Smo bili mladi in je bilo veselo.

20

Naš list

26/2016

Lucija Zalaznik Spominjam se, da se je Srečanja generacij, kot se je nekdaj imenovalo praznovanje obletnice obratovanja cementarne, vedno udeleževal sedaj že pokojni nono. Z veseljem se je odzval povabilu in komaj čakal na ta dogodek. Letos sem na tem praznovanju sodelovala tudi sama. Skupaj z drugimi mlajšimi sodelavci smo upokojence, nekdaj zaposlene v družbi Salonit Anhovo, sprejeli na parkirišču »stare cementarne« in jih z avtobusom pospremili do glavnega prizorišča dogajanja. Pot je vodila mimo v preteklosti pomembnih obratov in stavb. Na obrazih mnogih upokojencev se je pojavil nasmešek; z nekaterimi sem imela možnost daljšega pogovora, v katerem so s pristnim zadovoljstvom obujali spomine na čase, ko so bili tukaj zaposleni. Kasneje sem se pridružila ostalim sodelavcem v šotoru ter spremljala celoten program praznovanja. Priložnost druženja s sodelavci in upokojenci v tako sproščenem vzdušju mi je vsekakor všeč in se veselim naslednje jubilejne stote obletnice.

Tereza Pahor Moram priznati, da sem s strahospoštovanjem sprejela izziv vodje prireditve. Tak dogodek pripelje s seboj mnogo raznolike organizacije. Glavno mi je bilo to, da sem si sestavila odlično skupino, s katero je bilo užitek delati. Vsak član ekipe je točno vedel za kaj je zadolžen in stvari so se dobro odvijale. Tudi vsi ostali, katere smo prosili za pomoč, so se hitro odzvali in poprijeli za svoje zadolžitve. V veselje mi je bilo videti zadovoljne udeležence, ki so nasmejanih obrazov prihajali na prireditev, tam uživali in nasmejani tudi odšli. To je največje poplačilo za trud, ki smo ga vložili. Program je bil sestavljen izključno na mladostni energiji, ki je žarela iz vsakega nastopa posebej. Raznolike točke nastopov so pritegnile poglede udeležence in jih tudi nasmejale. V spominu mi je najbolj ostal prizor, kako se je vzdušje v šotoru povsem umirilo, pogledi osredotočeni, oči presenečene, ko sta se na prizorišču pojavila Marija in Bonifacij iz Ene žlahtne štorije. Nadaljnji prizori pa so bili polni smeha. Vesela sem, da smo se uspeli ob zvokih glasbe tudi poveseliti, se sprostiti in se ob ritmih tudi zavrteti. Kljub naporom in kakšni neprespani noči zaradi skrbi sem zadovoljna, saj smo izpeljali prireditev tako, kot smo si jo zamislili. Vedno se da stvari še nadgraditi in te nadgradnje bomo upoštevali ob naslednjem dogodku za 100. obletnico. Vsekakor smo si pridobili ogromno izkušenj, ki nam bodo v življenju še kako prav prišle. Zame je bila to zagotovo nepozabna izkušnja.


DOGODKI

Obiskali so nas projektni partnerji projekta MINATURA 2020 Mateja Čubej – Salonit Anhovo Na pobudo geologa dr. Željka Pogačnika smo 17. novembra 2016 v naših kamnolomih in tovarni gostili partnerje, ki so se udeležili 3. sestanka projektnih partnerjev evropskega projekta MINATURA 2020. Na tridnevnem dogodku, ki je potekal v Ljubljani od 15. do 17. novembra 2016, je družba Salonit Anhovo s pomočjo dveh posterjev predstavila svoje sodelovanje v projektu EVROPSKI DNEVI MINERALOV 2015 (EUROPEAN MINERALS DAY 2015) ter ureditev opuščenega kamnoloma Lastivnica, ki zaradi svojega edinstvenega eocenskega flišnega profila spada pod naravovarstveno zaščito Republike Slovenije. EUROPEAN MINERALS DAY IN SALONIT ANHOVO

WHAT KNOWLEDGE CAN YOU GET IN OUR QUARRY

OGLED KAMNOLOMOV IN TOVARNE SALONIT ANHOVO

Obisk smo začeli z ogledom kamnolomov naše družbe, ki ležijo na levem bregu reke Soče. Obiskovalce smo najprej popeljali v opuščen kamnolom Lastivnica, kjer smo po lanskoletni odločitvi, da pristopimo k projektu Evropski dnevi mineralov, pričeli z urejanjem učne poti na temo mineralov, prisotnih v cementni industriji. Pot smo nadaljevali v naših aktivnih kamnolomih Perunku in Rodežu. Celoten ogled kamnolomov je bil podprt s strokovno razlago dr. Željka Pogačnika o nastanku naših kamnolomov in Soške doline ter mineralogiji, ki je prisotna na tem območju.

The European Minerals Day was organized for the first time in 2007 on initiative of European mineral sector. Since then, every two years, quarries and factories from the mineral sector open their doors for one weekend. The project aim is to approximate the world of minerals to the general public, especially families, young children and local people and to present them the importance of minerals for a person's everyday life and for the economy.

In 2015 the company Salonit Anhovo have for the first time joined to the project European Minerals Day. The event entitled th th »LET'S EXPLORE MINERALS IN CEMENT INDUSTRY« was held on 25 and 26 September 2015, in an abandoned quarry Lastivnica, where the geological profile is protected as natural heritage of the Republic of Slovenia. Two-day event has attracted around 250 visitors, among which were mostly children from local schools.

a

Company Salonit Anhovo decided to participate to this project because we wanted to offer our visitors opportunity to learn more about our cement industry and to explore minerals that are present in our environment and those in the cement industry.

3

Carbonate crystals in faulted carbonate sandstones

THE FORMATION OF SOÈA VALLEY

4

b

QUARRY THROUGH THE TIME

Carbonate sandstones with sediment structures

5

An accidental discovery of Ivan Nibrant, a mason from Anhovo, and the visionaries of the entrepreneur from Split, Emil Stock, were the reasons for the start of production of cement in Anhovo. The most important factor was the availability of an excellent raw material, available workforce, proximity to railways and a large request for cement. The beginnings of the extraction of raw material in the quarry Rodez extend back to the year 1921. The procedures of extraction changed from initial surface mining, when only marl was explored, through cave excavation and transport by cable over the river Soèa to today's extraction, suitable for a high capacity cement plant. Current extraction of raw materials, with a suitable pre-treatment of materials, allows the use of raw materials, which contain 35 % - 95% CaCO3.

Sea and glacier were the dominant surface forces which transformed Soèa's valley. Planet Earth is about 4,6 billion years old, but the rocks in the valley and the hills around river Soèa are not more than 250 million years old. These rocks were formed by deposition or sedimentation in the sea. The oldest are the upper Triassic carbonates, on them were deposited Jurassic limestones (200-145 million years), which were subjected to erosion and re-sedimentation of the Jurassic and Cretaceous limestones and flysch. During the Pleistocene the Ice Age occurred and lasted almost 2 million years. During this period the Soèa's Glacier formed the northern part of the Soèa valley.

For this purpose, we created an educational path in abandoned quarry Lastivnica with educational panels and interesting exhibits. Through guided tours can visitors now learn about formation of the Soèa valley and our quarries, processes of raw material extraction in the quarries in the past and today and research work in the quarry. Furthermore, they can also learn about the conversion of minerals from the raw material to clinker minerals and at the end to the minerals in hardened cement .

MINEAROLOGY IN THE QUARRY Based on the geological research results we can claim, that the area of today central Soèa Valley was under the sea in the upper Cretaceous, Paleocene and lower Eocene. Tectonic movements and sedimentological conditions caused the occurrence of underwater landslides thickness of around 100 m. Seabed sediments, which were not yet completely petrified, have been eroded. After slipping layers deposited in accordance with the gravity law. Thus were formed the cyclothems, which represent a sequence of rocks. In the area of Anhovo quarries, cyclothems have quite similar composition, they differ only in the share of individual rock layers.

PLANS FOR THE FUTURE We plane to complement the educational path with:

Children from local primary schools in our quarry.

The youngest visitors were very excited about the exhibits.

1

Litostratigraphic column with explanation table

2

Educational panel about mineralogy

8

Educational panel about degradation and recycling of concrete

c

Thicket of rudists

d

Clinker and natural gypsum

Visitors at the waterfall

Within of this project we also prepare a short movie about minerals in cement industry. The title of movie is LET'S EXPLORE MINERALS IN CEMENT INDUSTRY and you can watch it in our web site www.salonit.si.

QUARRY LASTIVNICA In the municipality of Kanal ob Soèi, Salonit Anhovo manage 4 quarries: Rodež, Perunk, Lastivnica and Deskle. They are located on the left bank of the river Soèa and together they occupy around 44 ha of land. Active excavations take place only in quarries Rodež and Perunk. Quarries Lastivnice and Deskle are abandoned.

f

5

Quarry Lastivnica is located between the quarry Deskle and Perunk. We started to extract the raw material for the production of cement in year 1978 and ended in year 1989. Quarry Lastivnica is now protected as natural heritage of the Republic of Slovenia, because of the special Eocene flysch profile.

https://www.google.si/maps/@46.0668302,13.6130186,7373m/data=!3m1!1e3

Concrete test specimens

RESEARCH WORK IN THE QUARRY Methods of prospecting and exploration of mineral resources are presented. Geological searching for mineral resources is not constituted of material-invasive procedures that could change the designated use of the area. In searching for mineral deposits, non-invasive investigative methods are used, such as geological mapping, detailed and continual geological point sampling, geochemical, geophysical, pedological and geotechnical exploration of earth structures and 3D interpretation of the obtained results. Research works represent the execution of specific works, for which it is necessary to obtain the permission from the responsible ministries in order to implement such interventions.

6

e

MINERALS IN CEMENT CLINKER On this poster are presented minerals in cement clinker which is the main component for the production of cement. Clinker minerals are clearly visible with observation under an optical microscope. The most important clinker mineral alite can be identified under the microscope by its blue colour and sharp edges. It is very reactive and provides high initial and final strength in hardened cement binder. The second most important mineral belite, can be identified by its brown coloration and oval, rounded forms. The space between alite and belite is filled with aluminates and ferrites, that are formed during the cooling of the melt.

Hardened cement founded in the caverns of the First World War on Sveta Gora (Holy Moutain)

7

MINERALS IN HARDENED CEMENT STONE

Mixture of cement, water and suitable aggregate is concrete, which is the most widely used building material nowadays. Its binding component is hydrated cement binder or cement stone. This occur in the process of hydration, when cement is mixed with water and clinker minerals react with it. Formed minerals can be observed only under the electron microscope, because of their small size. In the hydration of silicate phases (alite and belite) C-S-H (Calcium-Silicate-Hydrate) gel and calcium hydroxide are formed. In the hydration of aluminate phases (aluminate and ferrite) so-called AFt and AFm minerals are obtained.

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

Posterja, s katerima smo se predstavili na dogodku v Ljubljani

EVROPSKI PROJEKT MINATURA 2020

Splošni cilj evropskega projekta MINATURA 2020, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa raziskave in inovacije OBZORJE 2020 (HORIZON 2020), je razviti koncept in metodologijo za opredelitev in ustrezno varovanje nahajališč mineralnih surovin javnega pomena z namenom zagotavljanja njihove najučinkovitejše rabe v prihodnosti. Tak koncept bo vključen v harmoniziran evropski regulativni/zakonodajni/politični okvir. Prav to je osnovno vodilo projekta: ponuditi okvir za načrtovanje politike, ki obravnava načelo trajnosti na področju rudarstva na isti način kot na področju drugih rab prostora. Izvajanje projekta poteka pod vodstvom avstrijske Agencije za mednarodno politiko na področju mineralnih surovin – MinPol in ob sodelovanju mednarodnega združenja 24 partnerjev iz 16 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Hrvaška, Francija, Madžarska, Italija, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo) ter treh držav nečlanic EU (Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija). Triletni projekt je tako podprt z bogatim znanjem in izkušnjami strokovnjakov z različnih področij. Slovenski partnerji v projektu so Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Društvo tehničnih vodij - Površinsko odkopavanje (DTVPO) in ISKRIVA, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov (http://minatura2020.eu).

Razlaga ob panojih v kamnolomu Lastivnica

Ogled smo nadaljevali na desnem bregu reke Soče, v proizvodnji, ker smo obiskovalcem predstavili postopek pridobivanja cementa ter naše proizvode. Obisk smo zaključili z vzponom na izmenjevalnik toplote, od koder so obiskovalci z navdušenjem opazovali kompleks cementarne, naš največji kamnolom Rodež in okoliške kraje.

Skupinska fotografija na izmenjevalniku toplote, v ozadju kamnolom Rodež Naš list

26/2016

21


DOGODKI

Gospodarstveniki na obisku Peter Korenjak – Salonit Anhovo Z družbo Salonit Anhovo, bi lahko rekli, da imate vezi še iz otroštva. Kako ocenjujete razvoj podjetja?

V začetku oktobra smo gostili sejo Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice za severno Primorsko. Udeležence je na seji nagovoril predsednik uprave družbe Salonit Anhovo Julijan Fortunat. Skupaj s članom uprave dr. Tomažem Vukom sta članom upravnega odbora predstavila proizvodni proces ter v tem trenutku največjo primorsko investicijo, ki je v gradnji v družbi Salonit Anhovo. Po obisku sta z nami delili svoje vtise članica območne zbornice GZS za severno primorsko Renata Bajt Kovač, direktorica TIK, d.o.o., ter članica predsedstva in upravnega odbora območne zbornice za severno primorsko Sonja Šinigoj, direktorica podjetja SAOP.

Renata Bajt Kovač

Kaj je najbolj pritegnilo vašo pozornost?

Kakšni so bili vaši prvi vtisi o družbi Salonit Anhovo? Renata Bajt Kovač: »Prej nisem poznala vašega dela, samo kar sem spremljala v medijih - od problemov z azbestom do finančnih težav, ki ste jih imeli pred leti. Predvidevam, da so bila pogojena z razsulom gradbenega sektorja. Zato sem bila toliko bolj presenečena ob trenutno videnem. Zanimivo mi je bilo, da so mi ob prihodu, ko sem iskala upravno stavbo, vaši sodelavci (so ravno končali delo) z veseljem pomagali in me usmerjali. Pomislila sem na dobro vzdušje med zaposlenimi. Potem je predsednik Salonitove uprave ob predstavitvi omenil izredno lojalnost in zavzetost zaposlenih. Mogoče se kaže tudi v takih malih primerih, ki jih opazi naključni obiskovalec.« 22

Naš list

26/2016

Renata Bajt Kovač: »Mojo pozornost je pritegnila zavzetost trenutnega vodstva, da uskladi poslovne načrte in cilje ter zahteve lokalnega okolja. Viden je velik poudarek politike družbe, da poleg rezultatov skrbi tudi za okolje ter vpetost družbe v življenje domačinov. Vidi se, da trenutno vodstvo deluje družbeno odgovorno, čeprav glede na zgodovino in slabe izkušnje domačinov ni lahko pridobiti zaupanja.« Kakšni so vaši vtisi o razvojnih načrtih družbe? Renata Bajt Kovač: »Investicija, ki se odvija, je po mojem mnenju velik izziv za trenutno zaposlene in seveda tudi lokalno okolje. Prav gotovo je to promocija domačega znanja (iz same družbe in iz akademskih krogov) - poleg tega je za zaposlene tudi velik izziv uvedba nove tehnologije, širitev proizvodnje in s tem ohranitev oziroma razširitev delovnih mest (predvidevam) ter hkrati spoštovanje in varovanje naravnega okolja in lokalnega prebivalstva. Poleg tega pa je (ko bo končana) tudi primer, kako zavzetost zaposlenih, znanje, dobro vodenje družbe prinašajo vsem deležnikom (zaposlenim, lastnikom in lokalnemu okolju ter nenazadnje državi) koristi.«

Sonja Šinigoj: »Moja mama je doma iz Deskel, zato me na ta kraj vežejo lepi spomini, saj sem kot majhen otrok tam preživljala počitnice. Moji strici in tete so bili zaposleni v Salonitu Anhovo, zato sem bila zelo povezana s tem podjetjem. Ko sem letos v začetku oktobra obiskala podjetje, ki je danes največji slovenski proizvajalec cementa s skoraj 100-letno zgodovino, sem začutila, da so bili narejeni veliki koraki naprej – tako na področju ekologije in obnovljivih virov kot na področju poslovnega povezovanja in tehnološkega napredka. Menim, da je bil največji napredek narejen ravno na področju okoljske usmeritve in zavezanosti skrbi za okolje. Prepričana sem, da bo podjetje s svojim programom stalnih okoljskih izboljšav doseglo trajnostni razvoj na področju okolja in energije.« Kakšni so vaši vtisi o podjetju? Sonja Šinigoj: »Ko sem se povzpela na 108 metrov visok izmenjevalec toplote Salonita Anhovo, je bil občutek nepopisno lep. Šele s te višine je mogoče res videti, kako velik napredek je bil storjen v podjetju. Soška dolina je bila nekoč siva in bela, danes je ponovno zelena. Poleg tega pa podjetje prebivalcem Soške doline in bližnje okolice zagotavlja delo in zaposlitev, kar je danes velika dobrina.«

Sonja Šinigoj


DOGODKI

Jesen v znamenju obiskov dr. Tanja Ljubič Mlakar – Salonit Anhovo V jesenskem času se je v Salonitu Anhovo zvrstilo precejšnje število obiskov. Tako so nas obiskali tudi sodelavci podjetja IGM Zagorje, sodelavci in upokojenci iz podjetja Gorenje ter dve skupini študentov iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.

Proces proizvodnje cementa je zanimiv za marsikoga. Nekateri od sodelavcev IGM Zagorja še niso bili v našem podjetju in so si naše podjetje z zanimanjem ogledali. Predvsem jih je zanimal naš visokotemperaturni proces ter kako poteka njegovo vodenje.

Sodelavci in upokojenci oddelka podjetja Gorenje, ki pokriva področja varstva okolja, varnega in zdravega dela ter požarne varnosti so prišli na obisk z željo, da bi spoznali naše tehnološke procese, s poudarkom na varstvu okolja. Idejo o obisku so dobili, ko so prebirali jubilejno številko Našega lista izdano ob naši 95 obletnici.

Sodelavci Gorenja

Skupino študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, smeri vodarstvo in okoljsko inženirstvo, pri predmetu Gospodarjenje s sekundarnimi in odpadnimi snovmi, je zanimala predvsem uporaba alternativnih goriv, ravnanje z odpadki pa tudi okoljski vidiki proizvodnje cementa (emisije in imisije).

Sodelavci IGM Zagorje

Druga skupina študentov 1. letnika univerzitetnega študija gradbeništva pod vodstvom prof. Violete Bokan Bosiljkov, ki nas je obiskala v novembru 2016, pa je bila bolj osredotočena na tehnološki proces proizvodnje cementa in lastnosti materialov ter na laboratorijske preiskave in nov betonski laboratorij. Več študentov različnih smeri se odloča za opravljanje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog na teme, povezane s proizvodnjo cementa.

Študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Naš list

26/2016

23


DOGODKI

Srečanje najvišjih predstavnikov CEMBUREAU Lojzka Reščič – Slocem Dne 30. septembra 2016 je v organizaciji SLOCEM-a (Združenja slovenske cementne industrije) potekal na Bledu plenarni sestanek predstavnikov članov CEMBUREAU-ja (Evropskega združenja cementne industrije). Sestanka se je udeležilo 19 predstavnikov nacionalnih cementnih združenj iz 16 držav: Avstrije, Belgije, Nizozemske, Italije, Španije, Poljske, Madžarske, Švedske, Turčije, Nemčije, Romunije, Švice, Francije, Estonije, Češke. Prisotni so bili tudi predstavniki CEMBUREAU-ja iz Bruslja ter seveda predstavnik Slovenije dr. Tomaž Vuk, predsednik SLOCEM-a, kot gostitelj. Podobni sestanki potekajo dvakrat letno, enkrat na sedežu CEMBUREAU-ja v Bruslju, enkrat v eni od držav članic. In tokrat smo se v SLOCEM-u odločili, da gostimo ta evropski vrh cementne industrije v naši lepi domovini Sloveniji. Izkoristili smo priložnost, da smo udeležencem dogodka poskusili predstaviti našo državo v najlepši luči. Že izbor kraja dogodka, Bled, GH Toplice tik ob Blejskem jezeru s čudovitim pogledom na Blejski grad in otok, je bila prava odločitev, ki je vse udeležence zelo navdušila.

nim sadnim napitkom, je po celodnevnem sedenju na sestanku pomenil pravo sprostitev in nabiranje energije.

Sestanek MPG

Večerja dobrodošlice na Blejskem gradu na predvečer sestanka nas je popeljala v knežje dogajanje na dvoru in med tradicionalne slovenske jedi. Petek je bil za člane delovni dan, saj je sestanek trajal od 10. do 16. ure. Na sestanku so bile obravnavane aktualne teme, kot npr.: stanje cementne industrije, zbiranje statističnih podatkov, krožno gospodarstvo (od odpadkov do energije), recikliranje materialov, strategija standardizacije in drugo. Zeleni program, sprehod okrog Blejskega jezera v dolžini 6 km z vmesnim okrepčil-

Poskrbeli smo tudi za spremljevalce udeležencev sestanka in jim v petek organizirali celodnevni turistični program, ki je vključeval vožnjo s pletno na Blejski otok ter obisk zgodovinskega starega centra Radovljice z lectarsko delavnico, po kosilu pa še ogled Avsenikovega muzeja v Begunjah. Za zelo lepo slovo od Slovenije in obljubo, da se zagotovo vrnejo, pa je poskrbel sobotni izlet v prestolnico Ljubljano. Vreme nam je bilo izredno naklonjeno, ravno tako vzdušje v Ljubljani, polni turistov in s številnimi prireditvami. Ogled stare Ljubljane in prost sprehod po tržnici smo zaključili s kosilom na Ljubljanskem gradu. Čeprav je organizacija takega dogodka zahtevala veliko angažiranja, je bil ves trud poplačan, saj smo po dogodku prejeli številne prisrčne zahvale udeležencev ter pohvale organizacije in naše lepe dežele.

Salonit Anhovo sodeluje v dobrodelnih akcijah Peter Korenjak – Salonit Anhovo V družbi Salonit Anhovo smo se z veseljem odzvali povabilu k dobrodelni akciji Radia Robin. Voditeljica jutranjega programa Mateja Grebenjak je sodelovala pri vodenju mlina cementa z zagonom transporterja, odvzela vzorec cementa in ga v laboratoriju tudi analizirala. Za opravljeno delo smo v družbi Salonit Anhovo sredstva namenili v dobrodelne namene.

Ekipa Radia Robin je sodelavcem v družbi Salonit Anhovo popestrila predpraznično dogajanje. Verjamemo pa, da bomo skupaj družinam v stiski pomagali ustvariti lepe praznike. V Salonitu Anhovo se ob koncu leta spomnimo tudi na učence obeh osnovnih šol v občini.

Voditeljico jutranjega programa Radia Robin smo najprej ustrezno usposobili za varno delo ter jo opremili z ustrezno osebno varovalno opremo. Mateji Grebenjak so ves čas ob strani stali strokovnjaki družbe Salonit Anhovo in ji pomagali pri izpolnjevanju postavljenih izzivov. Mateja Grebenjak v laboratoriju

24

Naš list

26/2016

Kot je že tradicija, smo tudi letos Osnovni šoli Deskle in Osnovni šoli Kanal donirali sredstva, ki ju bosta obe šoli namenili dodatni popestritvi izobraževalnih vsebin.

Ravnateljica OŠ Deskle mag. Ana Košuta Skok in ravnateljica OŠ Kanal Milka Zimic na prednovoletnem srečanju v Salonitu Anhovo


KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST IN ZDRAVJE

Nov instrument v laboratoriju – laserski granulometer SYPMATEC Tatjana Pešič – Salonit Anhovo V članku predstavljamo nov laserski granulometer SYMPATEC HELOS. Instrument bo del avtomatiziranega procesnega laboratorija in bo služil vodenju procesa mletja cementa.

V prvi letošnji številki Našega lista smo že pisali o dveh pomembnih pridobitvah za potrebe kontrole kakovosti - to sta rentgenski fluorescenčni analizator S8 TIGER in rentgenski difraktometer D8 ENDEAVOR - in že takrat tudi napovedali nadaljnje posodobitve opreme v sklopu projekta »Avtomatizacija procesne kontrole«. Tokrat vam predstavljamo laserski granulometer SYMPATEC HELOS (slika 1). Instrument smo kupili v septembru kot zamenjavo za dotrajani instrument Malvern Mastersizer S (slika 2), ki smo ga v Salonitu Anhovo uporabljali od leta 1996. Nov laserski granulometer omogoča merjenje porazdelitve velikosti delcev cementa v območju med 0,1 in 875 mikrometrov. Granulometer je sestavljen iz osrednje enote HELOS in dozirne enote RODOS. Osrednjo enoto sestavljajo helij – neonski laser, detektor in leče za materiale različnih velikostnih porazdelitev. Dozirna enota pa je namenjena razprševanju cementa v zračnem toku, ki prečka laserski žarek. Kaj je laserska granulometrija? Laserska granulometrija je metoda, s pomočjo katere lahko zelo natančno določimo velikostno porazdelitev delcev v finih praškastih materialih, kakršen je tudi cement. Sprva se je granulometrična analiza na področju cementa uporabljala predvsem v razvojne namene in za napovedovanje lastnosti cementa, na primer razvoja trdnosti cementa. Z uvajanjem visokozmogljivih separatorjev v proizvodnjo mletja cementa pa je metoda postajala vse pomembnejša tudi za obvladovanje procesa mletja. Tako se je v zadnjih dveh desetletjih zgodil velik razmah na področju uporabe laserske granulometrije za potrebe vodenja mlinov cementa. Laserski granulometer je danes obvezen člen vsakega sodobno opremljenega procesnega laboratorija v cementni industriji.

Slika 1: Nov laserski granulometer Sympatec HELOS/BR bo vključen v avtomatiziran procesni laboratorij

Slika 2: Prvi laserski granulometer Malvern Mastersizer S smo v Salonitu Anhovo uporabljali od leta 1996 Naš list

26/2016

25


KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST IN ZDRAVJE Zakaj je velikostna porazdelitev delcev cementa tako pomembna? Cement sestavljajo delci, ki so praviloma manjši od desetinke milimetra (100 mikronov). Poenostavljeno lahko rečemo, da so bolj fini cementi tudi bolj reaktivni. To pa zato, ker reakcije cementa z vodo potekaj hitreje, pri tem pa se v krajšem času sprosti več toplote, cement hitreje veže in se strjuje, trdnosti cementa so višje. Za različne vrste cementov, za različne namene uporabe, pa so pomembne različne lastnosti. Pri nekaterih cementih potrebujemo visoke začetne, pri drugih višje končne trdnosti, pri nekaterih pa je pomembnejša npr. hitrost sproščanja hidratacijske toplote. Vsi delci cementa tudi ne prispevajo enako pomembno k razvoju trdnosti cementa (slika 3). Zato je za vsak cement pomembna pravilna velikostna porazdelitev delcev. To pa je informacija, ki nam jo poda le granulometrična analiza, druge tradicionalne metode določanja finosti cementa, kot so npr. določanje ostanka na 0,09 mm situ in specifična površina po Blaine-u, pa ne. Prednost granulometrične analize je tudi, da je metoda hitra in jo lahko v celoti avtomatiziramo. Zaključek Izvedba granulometra Sypatec HELOS omogoča, da bomo v bodoče instrument lahko vključili v nov avtomatiziran procesni laboratorij, katerega zagon je planiran za sredino leta 2017. Za dobavo opreme, ki poleg robotiziranega laboratorija zajema tudi avtomatski odvzem vzorcev v proizvodnji laporne moke, klinkerja in cementa, je bila konec julija že podpisana pogodba z dobaviteljem ThyssenKrupp v višini več kot milijon evrov. Dodatno bo v predhomogenizacijski hali v kamnolomu nameščena tudi naprava nevtronski analizator CB Omni Fusion za kemijsko analizo surovine. Vse nove instrumente vam bomo tudi predstavili v naslednjih številkah Našega lista.

26

Naš list

26/2016

Slika 3: Za razvoj trdnosti cementa so najpomembnejši delci velikosti od 3 do 30 mikrometrov

Primer velikostne porazdelitve delcev cementa določene z novim instrumentom Sympatec HELOS


KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST IN ZDRAVJE

Oktober, mesec požarne varnosti, smo obeležili tudi v družbi Salonit Anhovo Klemen Stanič – Salonit Anhovo Mesec oktober je znan tudi kot mesec požarne varnosti, v letošnjem letu so ga oglaševali z geslom: »Delujmo preventivno.« Glavni poudarki so bili namenjeni promociji požarne preventive v gospodinjstvih ter tudi v javnih prostorih in zgradbah. Aktivnostim v mesecu požarne varnosti so se z gasilskimi vajami in izobraževanji pridružili tudi v marsikaterem podjetju, tako tudi v Salonitu Anhovo, v katerem je bila organizirana večja gasilska vaja »SALONIT 2016« in strokovno posvetovanje na temo predstavitve praks s področja požarne varnosti pri skladiščenju avtomobilskih gum.

Za podjetja sicer velja, da so zanje predpisi in zakonska določila glede požarnovarnostnih zahtev zelo podrobna, podjetje pa je te zahteve dolžno izpolnjevati, saj bi ob požaru lahko nastala ne samo gospodarska škoda, ampak bi prišlo tudi do neposredne nevarnosti za zaposlene in okolje. V družbi Salonit Anhovo še nismo imeli velikega požara, vendar kljub temu vlagamo v preventivo in izboljšanje požarne varnosti veliko sredstev in energije. Letošnje aktivnosti meseca požarne varnosti v družbi Salonit Anhovo so bile usmerjene v izobraževanje zaposlenih, izvedbo posveta o ravnanju in skladiščenju izrabljenih avtomobilskih gum, izvedbo obsežne velike gasilske vaje ter v preventivne aktivnosti požarnega varstva. Izobraževanje zaposlenih iz požarnega varstva v podjetju je stalen, zakonsko predpisan proces, ki se izvaja skozi vse leto. V mesecu oktobru je v Salonitu Anhovo potekalo izobraževanje večjega števila odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije. Namen tega izobraževanja je, da ključni zaposleni bolje poznajo interne postopke, predvidene ob nastanku izrednih razmer, kot je požar in tudi druge nesreče. Zaposleni v Salonitu postajajo vse bolj ozaveščeni in boljši uporabniki prostorov in opreme. Viden je napredek iz leta v leto, ki se kaže v vse boljšem vzdrževanju objektov ter sistemov požarne varnosti. Vlaganje v tehnološko opremo in vse bolj izpopolnjeno znanje povečujeta varnost pred požarom in varnost pred drugimi nesrečami.

uprave Salonita Anhovo, je uvodoma poudaril, da je namen posveta in gasilske vaje pokazati in si izmenjati dosedanje izkušnje družbe Salonit Anhovo pri uporabi izrabljenih avtomobilskih gum kot goriva in izkušnje drugih udeleženih institucij, primarna naloga vseh pa je preprečevanje začetnih požarov, ki ne smejo prerasti v kaj večjega. Aleš Markočič, direktor JZGR Nova Gorica, je dodal, da se uresničuje želja organizirati veliko skupno veliko vajo, na kateri se srečajo vsi gasilci iz Goriške regije, tako poklicni kot tudi prostovoljci, in se poiščejo skupni vzvodi za učinkovitejše reševanje, če bi prišlo do najhujših primerov.

Moderator posveta Borut Mihelj, GENG

Redne vaje Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva (PIGD) Salonit Anhovo zagotavljajo takojšnjo prisotnost domačih gasilcev ob vsakem izrednem dogodku. Gasilci prihajajo predvsem iz vrst zaposlenih, ki detajlno poznajo naprave in prostor celotnega kompleksa družbe Salonit Anhovo. Zelo hitra intervencija domačih gasilcev je garancija, da se začetni požar ne razvije v večjega. S preprečevanjem nastanka požara posredno skrbimo tudi za zdravje in varnost zaposlenih ter okoliških prebivalcev. Posvet o ravnanju in skladiščenju izrabljenih avtomobilskih gum, ki je potekal 12. oktobra v družbi Salonit Anhovo, je bil zastavljen kot uvod v veliko gasilsko vajo. Posvet smo pripravili skupaj z Javnim zavodom za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica. Dr. Tomaž Vuk, član

V prvi vrsti dr. Tomaž Vuk in Aleš Markočič Naš list

26/2016

27


KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST IN ZDRAVJE Posveta so se udeležili številni predstavniki gasilskih enot iz Goriške regije, strokovni delavci in vodje iz družbe Salonit Anhovo, komandir Policijske uprave iz Nove Gorice, predstavnik Inšpektorata za naravne in druge nesreče iz Nove Gorice, predstavniki civilne zaščite in župan Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi.

Še zadnje usklajevanje Boruta Mihlja s predavatelji na posvetu: z leve Matej Polanc, Martin Vrbanšek, dr. Tomaž Vuk, Simon Vendramin in Božidar Vivod.

Na posvetu so bile predstavljene naslednje teme: Æ Zbiranje in shranjevanje odpadnih gum - Zakonodajni okvir skladiščenja gum, Matej Polanc iz podjetja Požarni sektor, d.o.o.; Æ Praksa Salonita Anhovo in postopki varnega ravnanja z odpadnimi gumami, Klemen Stanič, Salonit Anhovo, d.d.; Æ Primer požara gum v Avstraliji in monitoring zraka med požarom, dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo, d.d.; Æ Organizacija gasilstva na Goriškem, Simon Vendramin, JZGR GE Nova Gorica; Æ Primer požara v skladišču Gorenje Surovina v Mariboru, Božidar Vivod, GB Maribor; Æ Primer požara na odlagališču gum Lovrenc na Dravskem Polju, Martin Vrbančič, GE Ptuj; Æ Prisotnost policije in kriminalistov in njihove aktivnosti v primeru požara, komandir Sead Jušič, PU Nova Gorica.

Borut Mihelj, dr. Tomaž Vuk in Božidar Vivod

28

Naš list

26/2016

Posvet je odgovoril na marsikatero vprašanje, pokazal primere dobre prakse in kaj je bilo v podjetju Salonit Anhovo, d.d., narejenega za varno ravnanje z izrabljenimi gumami. Zaključki posveta so zastavili dobra vodila za nadaljnje izboljšave na področju požarne varnosti pri skladiščenju odpadnih gum. Župan Andrej Maffi je po posvetu izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do organizacije takšnega posveta in velike gasilske vaje in da se tej tematiki posveča veliko pozornosti, saj se tudi sam zaveda velike odgovornosti. Na posvetu se je uspel pobliže seznaniti s postopki varstva pred požari pri ravnanju z gumami. Ob tej priložnosti pa je še posebej pohvalil motiviranost in aktivnosti prostovoljnih gasilcev PIGD iz Anhovega. V soboto 15. oktobra je bila organizirana velika gasilska vaja »SALONIT 2016«, v kateri je sodelovalo kar 105 gasilcev iz gasilskih društev Gasilske zveze Nova Gorica-Šempeter in Gasilske zveze Goriške ter iz Gasilske enote Nova Gorica. Sodelovala je tudi ekipa reševalcev iz reševalne službe Zdravstvenega doma Nova Gorica ter ekipa policistov Policijske uprave Nova Gorica. Program vaje je bil široko zastavljen. Predvideval je požar na zunanjem prehodnem skladišču gum v cementarni Skale. Poleg tega pa so bili na vaji predstavljeni in testirani postopki reševanja razlitja nevarnih snovi v reko Sočo in primer reševanja ponesrečenca iz industrijskega objekta. Glavni namen vaje je bil ugotoviti, kako so zaposleni v cementarni pripravljeni na gašenje začetnega požara gum, kako hitro na kraj dogodka intervenira domače gasilsko društvo PIGD Salonit Anhovo in kako se na industrijskem prostoru razporedijo gasilci z gasilskimi vozili iz številnih gasilskih društev iz cele Goriške regije ter pomagajo pri gašenju požara gum. Vaja je potekala po naslednjih sklopih: Zjutraj so požar preko kamer videonadzora prvi opazili zaposleni na izmenskem delu in ga prijavili regijskemu centru za obveščanje – RECO (112) ter na kraj dogodka poslali osebe, usposobljene za gašenje začetnih požarov, da požar omejijo.

Operater Miran Mavrič na komandnem pultu ob rdečem telefonu prijavlja požar na RECO


KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST POSLOVNO IN ZDRAVJE Na vaji je bil prikazan tudi sklop postopkov reševanja ob izlivu nevarnih snovi v reko Sočo. V to sodi postavljanje montažnih gumijastih bazenov za zajemanje onesnaženih voda, ki nastanejo ob gašenju požara.

Prvo posredovanje zaposlenega ob začetnem požaru

Gasilski napad z vodnim topom

Gašenju so se kmalu pridružili domači gasilci PIGD Salonit Anhovo z gasilskim vozilom, ki lahko z vodno peno v celoti pogasi začetni požar. Postavitev gumijastega bazena za zajem odpadne požarne vode

Razvijanje gasilskih cevi

Preverjeni so bili tudi postopki dodatnega črpanja vode iz reke in prevoz vode z gasilskimi vozili in s Salonitovim predelanim dumperjem. To vozilo lahko z druge lokacije prepelje 20 kubičnih metrov vode naenkrat.

Vozilo za nevarne snovi, ki ga ima poklicna gasilska enota iz Nove Gorice, se sicer uporablja pri vseh nesrečah, kjer pride do izlitij nevarnih snovi, največkrat v prometu. Pri požaru pa lahko s svojo opremo črpa onesnažene odpadne vode, ki nastajajo ob požaru gum in so obremenjene z nevarnimi snovmi.

Delo v štabu

Dodatna oskrba z vodo z dumperjem

Gasilci PIGD Salonit Anhovo

Regijski center za obveščanje je najprej alarmiral društva iz občine in Gasilsko enoto Nova Gorica, nato pa so na pomoč prispela še prostovoljna društva obeh gasilskih zvez Goriške regije. Na industrijskem območju požara se je zvrstilo veliko število gasilskih vozil.

Gašenje od blizu, gasilci z dihalnimi aparati

Vodja intervencije poveljnik PIGD Primož Stanič v družbi s poveljnikom CZ iz Občine Kanal ob Soči Dušanom Petrevčičem in poveljnikom GENG Simonom Vendraminom Naš list

26/2016

29


KAKOVOST, RAZVOJ, OKOLJE, VARNOST IN ZDRAVJE Postavljanje pregrad za zajemanje nevarnih snovi na reki Soči je bilo na dveh lokacijah; prva, hitra, z absorpcijskimi pivniki v višini stare cementarne, druga na lokaciji Dolge njive. Prvo pregrado na Soči v višini cementarne večkrat postavljajo dobro usposobljeni domači gasilci, drugo plavajočo vodno zaveso so postavljali PGD in GENG iz Nove Gorice, ki so za to potrebovali dodatno opremo, čoln in dobro izurjeno posadko.

Po končani vaji je bil zbor vseh društev in poklicne enote pred gasilskim domom v Anhovem, krajšo analizo poteka vaje je opravilo poveljstvo vaje in organizatorji. Vse prisotne so gasilke domačega PIGD pogostile s toplo malico. Društvo se je pri tej organizaciji oskrbe in strežbe posebej izkazalo.

Članice PIGD Salonit Anhovo

Gasilska vaja je bila zelo široko zastavljena, v njej so bile prikazane glavne aktivnosti gašenja in reševanja ob začetnem in že razvitem požaru avtomobilskih gum. Menimo, da se je gasilska vaja v povezavi s predhodnim posvetom dobro odvila in je kljub manjšim težavam pustila dober občutek za ukrepanje v primeru, da bi prišlo do nastanka pravega razvitega požara. Vsem obiskovalcem in udeleženim gasilcem ostaja udeležba na tako veliki vaji dragocena izkušnja, vsem odgovornim v podjetju pa so zaključki vaje lahko vodilo za nadaljnje izboljšanje požarne varnosti. Postavljanje prve pregrade PIGD Salonit Anhovo

Postavitev naslednje pregrade na Dolgi njivi

30

Naš list

26/2016

Zahvaljujemo se vsem predavateljem na posvetu, vsem udeležencem za požrtvovalno sodelovanje na gasilski vaji, posebno pa soorganizatorju JZGR Gasilski enoti Nova Gorica.


ŠPORT IN POSLOVNO PROSTI ČAS

Kotiček za promocijo zdravja Tereza Pahor – Salonit Anhovo Konec novembra smo na dveh lokacijah uredili kotiček za promocijo zdravja. Eden je lociran v kuhinji v prvem nadstropju upravne stavbe, drugi pa v prvem nadstropju v upravni stavbi proizvodnje cementa (ob avtomatu za kavo). V kotičku ponujamo članke, letake, plakate, brošure, videovsebine ter vabila na dogodke za krepitev in ohranjanje zdravja.

Upamo, da boste našli kaj primernega zase! Vsekakor je dobrodošlo, da tudi vi delite informacije z nami. Prilepite koristne podatke na tablo.

Kotička promocije zdravja

Video vsebine o letošnjih dnevih odprtih vrat V družbi Salonit Anhovo smo v začetku junija 2016 organizirali dvodnevno okoljsko konferenco z naslovom V kakšnem okolju živimo. Obiskovalci so imeli možnost prisluhniti predavanjem uglednih slovenskih strokovnjakov na teme zraka, tal, vode, hrupa in tresljajev v naši okolici. Preko predstavljenih vsebin so lahko spoznali, kakšno je stanje okolja v spodnji Soški dolini in kako poteka spremljanje le-tega s strani različnih organizacij. Predavanja in izjave predavateljev ter vtise obiskovalcev smo strnili v pet kratkih filmov:

• Uvodni film: Dobrodošli v družbi Salonit Anhovo, • Zrak v naši okolici, • Stanje voda v naši okolici, • Hrup v naši okolici, • Tresljaji v naši okolici. Vabimo vas, da si pripravljene videovsebine ogledate na naši spletni strani www.salonit.si.

Naš list

26/2016

31


SPOZNAJMO SE

Sašo Seljak okrepil razvojno ekipo Potem ko smo v družbi Salonit Anhovo, d.d., v letu 2014/2015 po desetletju ponovno podelili 6 kadrovskih štipendij, smo letos že zaposlili prvega štipendista druge bolonjske stopnje. Sašo Seljak je letos poleti magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na temo betonskih voziščnih konstrukcij, pri čemer je magistrsko delo aktivno pisal v našem podjetju. V prispevku se vam bo na kratko predstavil in opisal, kako vidi svoje delo v podjetju.

Sašo Seljak – Salonit Anhovo

Prihajam iz majhne vasi Hudajužna, ki leži v zgornjem delu Baške grape. Osnovno šolo sem obiskoval v Podbrdu, šolanje pa nadaljeval na splošni gimnaziji v Novi Gorici. Ta leta sem si zapomnil predvsem kot zelo brezskrbna, polna druženj in prijateljstev. Ker me je v gimnaziji od vseh predmetov najbolj pritegnila fizika in ker je bilo gradbeništvo takrat v razcvetu, sem se po opravljeni maturi odločil za študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Prvi dve leti študija na fakulteti sta bili precej naporni, saj se sam sistem dela močno razlikuje od srednješolskega. Ker gre za tehnično fakulteto, je bolj kot pomnjenje podatkov pomembno globje razumevanje fizikalnih zakonitosti, za kar je potrebno veliko število vaj. Pa vendar, ko se privadiš na sistem, fakulteta ponuja pester nabor predmetov, s pomočjo katerih lahko bolj poglobljeno študiraš področje, ki te najbolj pritegne. Sam sem se odločil za smer nizkih gradenj, kjer se ukvarjamo predvsem s projektiranjem prometne infrastrukture in problemi geotehnike. Sam študij sem že od začetka poskušal kar čimbolj povezovati z delom v praksi. Tako sem si izkušnje med poletnimi počitnicami nabiral v projektnem biroju, kjer sem sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije cest, križanj cest, vodovodov in ostalih objektov s področja nizkih gradenj. V šolskem letu 2012/2013 sem diplomiral s praktično diplomsko nalogo s področja projektiranja krožnih križišč, izobraževanje pa nadaljeval na drugi bolonjski stopnji. V času mojega študija je svetovno gospodarstvo zašlo v krizo, ki je bila še posebej očitna v gradbeni panogi. To je bilo moč opaziti tudi na fakulteti. Med predavanji so na to temo 32

Naš list

26/2016

večkrat potekali pogovori s profesorji, ki so nas vselej bodrili ter nam polagali na srce, kako pomembno je, da obdržimo visok nivo znanja ter pričakamo boljše čase kar čimbolj pripravljeni. Krizo so najbolj občutili diplomanti, ki so študij zaključili med letoma 2010 in 2014, saj na trgu v Sloveniji ni bilo moč dobiti dela, vsaj ne takega, ki bi bilo izobrazbi primerno plačano. Številni so se zato odločili, da si delo poiščejo v tujini, večinoma v državah EU, tisti bolj drzni pa tudi v nam bolj oddaljenih državah, kot sta na primer Avstralija in Nova Zelandija. Povratne informacije, ki smo jih dobivali od njih, so nam vselej potrdile, da je naše znanje vsaj primerljivo z znanjem tujih inženirjev, če ne celo boljše, kar nam je dajalo dodatne motivacije za študij. Krizo v gradbeništvu je bilo med študenti gradbeništva moč opaziti tudi v pomanjkanju kadrovskih štipendij, saj le-teh med leti 2010 in 2014 praktično ni bilo. Tako sem poleti leta 2014 bolj iz radovednosti preveril razpis kadrovskih štipendij, ki ga je objavil Posoški razvojni center. Na presenečenje sem opazil, da Salonit Anhovo razpisuje kadrovsko štipendijo tudi za študenta gradbeništva. Ker sem se do tedaj ukvarjal izključno s področjem projektiranja, je bila prva misel, da štipendija ne ustreza mojemu poklicnemu profilu. Moje vedenje o dejavnostih Salonita Anhovo je bilo, kljub temu da sem se v srednjo šolo dnevno vozil mimo »fabrike«, tedaj omejeno na to, da družba proizvaja cement. Na srečo smo imeli ravno tisti semester na fakulteti krajše predavanje o betonskih voziščih, ki mi je vzbudilo zanimanje. Tako sem po razmisleku hitro povezal možnost sodelovanja s Salonitom na tem področju. Na razgovoru za štipendijo sem nato podjetju predstavil svojo idejo, očitno uspešno. Potem ko sem pridobil štipendijo in uspešno zaključil obveznosti glede formalnih preverjanj znanja, sem se znašel pred zadnjo oviro, magistrsko nalogo. Magistrska naloga na temo betonskih vozišč je bila optimalna izbira teme, ki mi je omogočala, da unovčim znanje s področja cestogradnje, pridobljeno na fakulteti, in hkrati pridobim znanje o tehnologiji betona, ki ga bom potreboval za

delo v podjetju Salonit Anhovo. Veliko večino naloge sem opravil v Salonitu Anhovo pod mentorstvom vodje razvoja dr. Andreja Ipavca. Ker je vsebina naloge splošno zanimiva, slaba trenutna prometna infrastruktura se namreč tiče vseh nas, bom vsebino magistrske naloge predstavil v naslednjih številkah Našega lista. Trenutno sem v Salonitu Anhovo zaposlen na mestu razvojnika. Delo v podjetju se izkazuje za izredno dinamično, zanimivo in polno izzivov in mi je kot tako resnično pisano na kožo. Spoznavanje in testiranje gradbenih materialov v betonskem laboratoriju, pisanje poročil in analiz, spremljanje betonskih del na gradbiščih in številne druge naloge so hitro postali del vsakdana, v katerem resnično uživam. Če trenutno delo primerjam z delom projektanta, katerega sem izkusil v času študija, bi kot glavno prednost izpostavil predvsem naravnanost k nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju, kateremu se v Salonitu nameni veliko časa. V nasprotju s tipičnim delom v gradbeništvu je bolj kot časovni okvir pomembna strokovnost opravljenega dela, kar mi omogoča, da se vsaki nalogi lahko resnično posvetim. Če se sedaj ozrem nazaj na celoten proces izobraževanja, ki me je pripeljal na delavno mesto razvojnika, lahko z veseljem ugotovim, da ne bi spremenil ničesar bistvenega. Bodočim študentom svetujem, naj se že v času študija aktivno povežejo s podjetji in si pridobijo prepotrebne izkušnje za nadaljnje delo. Nenazadnje bo tudi motivacija za študij tako močno narasla. V kolikor pa katerega študenta zanima študijska praksa v našem laboratoriju, se bo naša kadrovska služba z njim z veseljem pogovorila o tej možnosti. Naj za konec še povabim bralce, da če kdo od vas potrebuje kakršen koli nasvet s področja tehnologije priprave, vgradnje in nege betona, mu bom na to vprašanje z veseljem odgovoril, bodisi osebno, preko elektronske pošte ali pa kar v kateri od naslednjih številk te revije. Zavedam se namreč pomembnosti sodelovanja podjetja z lokalno skupnostjo, ki je v manjših skupnostih, kot je naša, še toliko bolj pomembno.


IZ LOKALNEGA POSLOVNO OKOLJA

Obisk pri sosedu – družbi Salonit Anhovo Marta Bitežnik

Neko majsko popoldne se nas je zbralo devet Gorenjepoljcev – od srednješolcev do upokojencev – in se odpravilo na obisk k sosedu. Sosed nas je prijazno sprejel in v prijetnem vzdušju smo poklepetali o tem in onem. Povedali smo si, kaj trenutno počnemo in kaj bi še radi postorili. Čeprav je sosed precej star, že 95 jih šteje, je še vedno agilen in poln načrtov za bodočnost, pa tudi na Gorenjem Polju ne zmanjka idej. Spodobi se, da sosedu tudi potarnamo, kaj nas moti. Najlepše pri sosedu pa je, da ima tako visoko stavbo kot nihče drug daleč naokoli, in popeljal nas je čisto na vrh, kjer se je odprl čudovit pogled na domačo vas.

Pa na darilo tudi nismo pozabili. Sosedu smo predali prometni znak »obvezna smer« (izdelan na Gorenjem Polju) z željo, da bi še naprej hodil po poti uspeha, pri tem pa upošteval tudi prve sosede.

Naš list

26/2016

33


ŠPORT IN PROSTI ČAS

Jeseni kar na dveh maratonih dr. Tanja Ljubič Mlakar – Salonit Anhovo Letos jeseni smo se tekači Salonita Anhovo udeležili kar dveh maratonov – v Bovcu in v Ljubljani. Na maraton v Bovcu, ki je potekal 18. septembra 2016, se nas je prijavilo rekordno število iz Salonita Anhovo – skupno 24 tekačev, od tega 11 punc in 13 fantov, in sicer na progah, dolgih 8 km in 21 km. Tako visoke udeležbe do sedaj še nismo imeli, ekipa se je okrepila z novimi, predvsem mladimi obrazi. Mogoče je temu botrovala naša nova pridobitev – posebno dizajnirani tekaški dresi Salonita Anhovo, po katerih smo bili tudi v množici dobro prepoznavni, obeležili pa smo tudi našo 95. obletnico delovanja.

če in obiskovalce med prireditvijo, godba na pihala pa nas je prijetno presenetila tudi na pikniku, ki smo ga organizirali po prireditvi.

Salonitova tekaška ekipa med tekom na 8 km in tekom na 21 km

Največja tekaška prireditev v Sloveniji je brez dvoma Ljubljanski maraton - letos je potekal 30. oktobra. Tudi na tej prireditvi je bila Salonitova tekaška ekipa zelo dobro zastopana – skupno 17 tekačev na 10 km oz. 21 km dolgi progi. Vzdušje na takšnih prireditvah je nepopisno, navdušenje vedno veliko, tako za odlične kot za malo manj odlične tekače. Vsak, ki preteče progo, je zmagovalec – in smo jo pretekli vsi. Bovec, start na 8 km - Salonitove majice so na daleč razpoznavne www.bovecmaraton.si - galerija

Trase so bile resnično slikovite, celo dež, ki je bil napovedan, nam je prizanašal. Naša godba na pihala in mažoretke so zabavali teka-

Tekači na Ljubljanskem maratonu www.planet.si - aplikacije

34

Naš list

26/2016

Ni kaj, maratona v Bovcu in v Ljubljani si bomo zapomnili. Od lanskega leta dalje, ko smo v mrzlem februarju ženske tekačice začele s prvimi treningi po soški kolesarski stezi, je bil to že deveti organiziran tek, ki smo se ga udeležili kot ekipa Salonita Anhovo. Na vse nadaljnje tekaške urice vabljeni tudi vsi novi interesenti!


ŠPORT IN POSLOVNO PROSTI ČAS

Modra izbira Andra Mezek - Športno društvo Salonit Anhovo

Ena gasilska, ko smo še spočiti

Nič ne pretiravamo, če rečemo, da je kolesarski izlet za zaposlene že postal tradicionalen. Sedaj je to že stalna ekipa, ki z veseljem sprejme medse vse, tudi novince, ki se radi, če jim le dopušča čas in delo, udeležijo krajših popoldanskih izletov. Tudi letos ni bilo nič drugače. V spomladanskem času nam je vreme resda pokvarilo načrte, zato pa smo v začetku septembra kolesarski izlet vendarle izpeljali. Bil je čudovit septembrski dan, ravno prav topel, kot naročen za kolesarjenje. Kam smo se namenili? Načrt je bil že vnaprej jasen. Start izpred Športnega parka Ložice, do Solkana, na italijansko stran do Števerjana, zopet na slovensko stran na Hum, mimo Kojskega na Vrhovlje, spust v Plave ter zaključek poti zopet v Športnem parku Ložice. Na startu sem se tudi sama nalezla dobre volje, ki so jo širili navzoči, za katere sem dobro vedela, da so sicer rekreativni kolesarji, da pa so dobro in veliko trenirali in kolesarili čez poletje. Moje začetno navdušenje pa je plahnelo z vsakim prevoženim kilometrom. Ali veste, da je nova kolesarska steza, ki se vije ob Soči, en sam dolg klanec? Vsaj meni se je tako zdelo. Takoj mi je postalo jasno, kaj imajo v mislih vrhunski športniki, ko rečejo, da so psihično dobro pripravljeni, le fizična kondicija jih je pustila na cedilu. Tudi mene je. Nikakor mi kolesarjenje ni šlo od nog. Jasno, da me ostali niso pustili na cedilu, počakali so, da sem se priključila skupini, vendar je že bilo jasno, da je moja kondicija na psu, kar sem tudi takoj športno priznala. Vem tudi, kako se počutijo kolesarji, ki predčasno končajo naporne kolesarske ture, čeprav je takrat, ko to spremljaš po televiziji, popolnoma nerazumljivo.

Vendar se je zadeva v trenutku spremenila, ko je nekdo omenil, da nadaljujemo pot, da pa predlaga, da se dobimo vsi skupaj pred kolesarsko trgovino Kult v Solkanu. Rečeno, storjeno. Tam pa, rešitev za mojo slabo voljo in boleče mišice. Pred trgovino me je čakalo električno kolo. Pa seveda prijazen prodajalec, ki mi je v nekaj stavkih obrazložil uporabo tega kolesa, o katerem sem sicer že nekaj slišala, sedaj pa sem ga imela priliko tudi preizkusiti.

Na štartu

Naš list

26/2016

35


ŠPORT IN PROSTI ČAS Kolesarjenje smo nadaljevali po začrtani poti. Na prvi pogled smo bili skupina kolesarjev, ki so na popoldanskem izletu. Vsi smo imeli kolesa, vsi smo poganjali pedala, a vendar je bila med nami ogromna razlika. Pri mojem kolesu je pri pogonu pomagal še električni motor in mi preostanek izleta spremenil v čudovito izkušnjo, saj sem z občutno manjšim naporom vozila v klanec. Če zanemarim dejstvo, da sem iz Solkana vozila na čelu skupine, se je cesta proti Števerjanu začela vzpenjati, pa tega sploh nisem opazila. Vožnja z »novim kolesom« je bila pravi užitek, med kolesarjenjem sem imela celo čas, da sem opazila vso lepoto italijanskih Brd, tako da niti nisem opazila, kdaj smo prišli na slovensko stran in zagrizli v klanec proti Humu, ki se proti Kojskemu stopnjuje, Vrhovlje pa je bila naša najvišja točka tokratnega kolesarjenja. Ta del poti pa se tudi dobro fizično pripravljenim kolesarjem pozna, da so mišice utrujene in boleče, tempo se upočasni. Tokrat je bilo meni vse našteto prihranjeno.

Popolna oprema dobrega kolesarja

Pot smo zaključili pred Športnim parkom Ložice, kjer se je kolesarjenje tudi začelo, se zame bolj klavrno nadaljevalo in odlično zaključilo. Tudi zato, ker smo kolesarko druženje zaključili ob dobrem prigrizku, sproščenem pogovoru in smehu, kar je dalo piko na i celotnemu dnevu. Mogoče se motim, ampak meni se je kljub vsemu zdelo, da sem bila jaz za odtenek bolj spočita od ostalih, ki so sedeli za mizo. Me prav zanima ali so to opazili tudi ostali?

Trenutek pred zasluženim počitkom

Kaj dodati za konec? Zdaj je verjetno bolj jasno, zakaj ima ta prispevek tak naslov. Zamenjava kolesa je bila resnično modra izbira glede na to, da pri športnem udejstvovanju riniti z glavo skozi zid ni pametna odločitev. Prav je, da se pravočasno zavemo svojih fizičnih zmožnosti in ne pretiravamo, če je naša kondicijska pripravljenost slaba in pomanjkljiva. Z vztrajanjem si lahko naredimo veliko, če ne celo nepopravljivo škodo. Pogosto pa zaradi take slabe izkušnje ocenimo, da šport ni za nas, in pozabimo, da fizična aktivnost upočasnjuje biološke procese staranja, zmanjšuje posledice stresa, psihično sprošča, povečuje splošno kondicijo in vzdržljivost. Ta prispevek je dokaz, da se z majhnimi koraki ali še boljše s pametnimi odločitvami daleč pride.

Klanec je huda stvar

36

Naš list

26/2016

Športno društvo bo kolesarski izlet organiziralo tudi prihodnje leto. Upam le, da ostali kolesarji ne bodo nasprotovali, da bo izbrana trasa vodila skozi Novo Gorico in Solkan, kjer bo obvezen krajši postanek. Samo toliko, da si izposodim kolo za nadaljevanje kolesarskega izleta. Ocenila sem, da ne zmorem več napora daljših klancev, ki se jim na poti le težko izogibaš. Kolesarim pa kljub temu rada. Električno kolo pa je zame pravo odkritje. Priporočam.


ŠPORT IN POSLOVNO PROSTI ČAS

Kanalsko odbojkarsko leto se ni začelo po napovedih Boštjan Simčič – OK Salonit Anhovo - Kanal Če pogledamo v zgodovino - pred tremi leti je ekipa Salonita ta čas zanesljivo zasedla prvo mesto na lestvici. Tisto sezono so igralci osvojili tudi pokalni naslov. Popoln ligaški spored pa so letos načele poškodbe in ekipo prisilile k spremembi udarne prve postave.

Kakšno je stanje ostalih selekcij OK Salonit Anhovo – Kanal? Druga ekipa išče svoj preboj v zgornjo polovico lestvice v 3. DOL zahod. Mladinci pa so izpadli v četrt finalu in se tako niso uvrstili na nadaljevanje tekmovanja v mladinskem državnem prvenstvu. V Skupini A so igrale ekipe: Črnuče ACH, KEKO Oprema Žužemberk, Triglav Kranj in Salonit Anhovo. Kanalci so osvojili 3. mesto in tako končali tekmovanje. Nastop v Pokalu Slovenije se je končal tudi za prvo ekipo. Odbojkarji Hoč so na povratni tekmi osmine finala Pokala Slovenije premagali ekipo Salonit Anhovo z rezultatom 3:0 in se tako uvrstili v četrt finale. Kanalci so se tako v letošnji sezoni poslovili od pokalnega tekmovanja.

Članska ekipa OK Salonit Anhovo – Kanal

Vendar kot radi rečemo, slab začetek, dober konec. Svoje moči bo klub sedaj usmeril samo v državno prvenstvo, kjer jih čakajo še zahtevni boji za uvrstitev med šest najboljših ekip.

Spomnimo se, da so letošnje glavne okrepitve moštva trener Gregor Jerončič, napadalec Saša Gadnik, bloker Dane Mijatović, sprejemalec Luka Jerončič (med študijem je igral za Črnuče), organizator Matija Jereb in ofenzivni sprejemalec Matic Vrtovec (Go Volley). Iz mlajših selekcij sta napredovala Aleks Kovačič in Grega Pirih. Kariero so zaključili nekdanji stebri ekipe Andrej Kovačič, Luka Krivec, Darijo Savičić, Israel Dos Santos, Jure Okroglič pa je prestopil k državnemu podprvaku Calcitu iz Kamnika. OK Salonit Anhovo – Kanal je predstavitev članskega moštva pripravil na sedežu podjetja Salonit Anhovo, d.d. V začetku novembra je, po zadnjih pregledih, zeleno luč za igranje dobil prvi organizator Matija Jereb. Žal pa je sezona končana za Matica Vrtovca. Zaradi poškodb sprednjih kolenskih križnih vezi bo okrevanje še dolgo. Predsednik kluba Julijan Fortunat je poudaril odločenost vodstva, da se bo v primeru osvojitve odličja v prvenstvu Salonit z okrepljeno ekipo vrnil v evropska tekmovanja. Direktor kluba Miloš Grilanc si dolgoročno veliko obeta od mladinskega pogona, za katerega je klub pridobil tudi denar iz naslova nacionalnih panožnih šol, novi trener Gregor Jerončič pa ob zmagovalni mentaliteti opozarja na pomembnost sodelovanja pri razvoju odbojkarjev na Goriškem z bližnjim Go Volleyjem. Poškodba Matica Vrtovca pa je zahtevala spremembo taktike. Kapetan Dejan Čabarkapa je prevzel breme v napadu. Kot drugi sprejemalec je namesto Vrtovca zaigral Dalibor Tomić.

Predsednik kluba Julijan Fortunat v družbi prvega trenerja in direktorja kluba

Utrinek z novinarske konference

Naš list

26/2016

37


POBARVANKA ZA NAJMLAJŠE

38

Naš list

26/2016 24/2016


NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 26

PRAVILA NAGRADNE KRIŽANKE

REZULTATI ŽREBANJA 25. NAGRADNE KRIŽANKE

Pravilna rešitev gesla križanke 25/2016: DNEVI ODPRTIH VRAT Izmed pravilno izpolnjenih kuponov, smo izžrebali šest nagrajencev: 1. nagrada 30 EUR Vladimir Žabar, Avče 57, 5213 Kanal 2. nagrada 20 EUR Rihard Kodelja, Inde, Salonit Anhovo , d.o.o. 3. nagrada 15 EUR Alenka Bucik Pavšič, Kanalski vrh 18, 5213 Kanal 4. nagrada uporabna nagrada Petra Bucik, Bodrež 4, 5213 Kanal 5. nagrada uporabna nagrada Darko Markič, Lig 23, 5213 Kanal 6. nagrada uporabna nagrada Peter Nanut, Trg svobode 25, 5213 Kanal Dobitnikom denarnih nagrad bomo zneske nakazali na osebni račun, uporabne nagrade pa bomo izžrebanim PROSIMO, DA POŠLJETE SAMO ORIGINALE KUPONOV. reševalcem poslali po pošti. ✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izpolnjen kupon z geslom pošljite v kuverti do 28. februarja 2017 na naslov: Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, s pripisom Križanka. Izmed kuponov s pravilnimi gesli bomo izžrebali šest nagrajencev ter podelili tri vrednostne in tri uporabne nagrade: 1. nagrada - 30 EUR, 2. nagrada - 20 EUR, 3. nagrada - 15 EUR, 4., 5. in 6. uporabna nagrada.

Ime in priimek:

KUPON - NAGRADNA KRIŽANKA 26

Naslov:

- družba in organizacijska enota ali - domači naslov

Podpis:

Rešitev gesla: Naš list

26/2016

39


Naš list 26  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you