Page 1

Zewnętrzny wymiar ramy

Wymiar do druku Obszar widoczny


Wstęp Czym jest KSIW?

1

Jak działa KSIW?

1

Grafika Kolor

3

Typografia

4

Piktogramy

5

Mapa

6

Budynki 3D

7

Mapa arterii

8

Produkt Nośnik informacji

9

Segmenty nośnika

10

Ergonomia

11


ur

Czym jest KSIW? KSIW, czyli Kielecki System Informacji Wizualnej jest projektem skierowanym do wszystkich osób poruszających się po ulicach Kielc: zarówno przyjezdnych, jak i mieszkanców miasta. Poza najistotniejszym celem jakim jest pomoc w orientacji w przestrzeni miejskiej, ma za

na

zadanie odkryć przed użytkownikami potencjał turystyczny okolicy oraz skłonić do poznawania ciekawych, często zapomnianych lokacji.

Jak działa KSIW? Aby zrozumieć jak działa KSIW należy zapoznać się z jego elementami składowymi. Najważniejszymi z nich są dwustronne, pionowe tablice, stanowiące nośniki dla różnorodnych wskazówek nawigacyjnych i informacji graficznych. Rzeczone wskazówki i informacje zostały 30

przedstawione m. in. w formie przejrzystych map, obejmujących swym zasięgiem

13

28

15 17 najbliższą okolicę, jak również główne arterie 11 miasta i drogi wyjazdowe. 7 a

3

1

Poln

2


Rad iow a

12

10

leria rona

acz oro ws kie go

CMY K PAN : 0/25/ 100 TON /0 E: RG B : 25 7548 C SYM 2 U /1 WEB D E U L A C JA : #F 95/0 T CC 3 MAL ERANO 00 II -

5 WEB 218/14 C 9/0 : #D A95 00

Rad iow a

le j

6

14

5m inu tp Kolor ies zo Barwy z palety skomponowanej dla systemu

Klinika Chorób CMY Zakaźnych K: PAN 0/40/1 WSZRGBT:ONE: 12040/15

15A zostały dobrane w taki sposób, by zmaksy1

CMY K: PAN 50/35/ 1 T RG B O N E : 7 0 0 / 0 945 : 15 SYM U WEB 0/146/ C D E U L A C JA 29 : #9 T 692 MAL ERANO 1D II -

20

5

SYM U D E U L A C JA TER MAL ANO II -

22

a IXmalizować ich rozpoznawalność wśród osób W ie cierpiących na deuteranomalię. Jest ona ków a IX najczęściej występującym typem ślepoty barw Ki e Wiek CMY l c populacji). K: 7 w Kmęskiej (okołoó5% PAN 5/30/1 ielc 0 TON Wydział Nauk E: 7 0/10 RG B

7

97D

w. Wo jc ie cha

Ale ja

Miejski

CMY K PAN : 70/20 /15/ TON RG B E : 70 : 7702 0 SYM U WEB /161/1 C D E U L A C JA 93 : #4 T 6A1 MAL ERANO C1 II -

IX W i Ale eków ja Ki IX elc CMY W K: 2 5/25 iek PAN RGB TONE: /35/0 ów 752 : 20 SK 2 8 YMU WEB /188/1 C DEUie LACJA 66 : #C TER ABC M

3

Pla cŚ

2

16

MAL ERANO II -

29

ANO

WEB

2 : #7 /106 070 6A 15

9

CMY 21

dzentyńska

Jest pismem bezszeryfowym, powstałym w przypadku których czytelność i klarowność przekazu jest jedną z kluczowych cech. Wszelkie odmiany kroju, od lekkiego Light do pogrubionego Bold posiadają swoje odzwierciedlenie w alternatywnej wersji fontu do użytku na ciemnym tle - Signika Negative.

zamiast jedynie tych pierwszych zdecydo-

-

wanie zwiększa czytelność. Dzieje się tak, się dzięki kombinacji wydłużeń górnych

a

K: 6 PAN 5/65/6 5/ TO RG B N E : 4 1 2 0 SYM 44 1 : UL WEB4097/82/ C D 7 E U T A C JA : #6 152 4 MAL ERANO 4A II -

Bodzentyńska 32/40

n

na zasadach licencji OFL w 2010 roku.

i dolnych, różnicując ich formę optyczną. Fakt ten wpływa na rozpoznawalność wyrazów, a także przyspiesza i ułatwia czytanie. 44A

CMY PAN K: 65/6 5/65 TON E / RG B : B l ac k 5 0 SYM 7C : 69 U /5 WEB D E U L A C JA : #4 9/53 TER 53B MAL ANO 35 II 26

24/26 28/30

Bo d z e

sk tyń

przez Annę Giedryś i udostępniony do użytku

gdyż w tym przypadku kształt słów komplikuje

Kośc iusz ki

19

D E U L A C JA T MAL ERANO II -

krój pisma o nazwie Signika, zaprojektowany

Stosowanie dużych liter wraz z małymi

17

lc

A6 ALII Kościół CMY K: Świętego PAN 65/55/ RGB TONE 55/0 : 11 : Wojciecha SYM 2/11 424 C U

W całym projekcie zastosowano wyłącznie

na potrzeby projektów graficznych,

41 C : 73 SYM /1 U o ZdrowiuWEUJK D E U L A C JA B: # 25/41 4 T Szpital

14

Typografia

34 3 6

Hotel Astoria

3

Studium Wychowania Fizycznego

Ja r ońs kich 2A

7

4


14

16

ki Kośc iusz

5

10

9 11

12

7/9

7

7

10

Zdro jowa 12

14

8

projektu została opracowana na podstawie

3

5

6

iuszk i

Kop erni ka

materiałów dostępnych w internecie 7

(m. in. OpenStreetMap, Geoportal KIELCE),

9

11

Historii Proces tworzenia piktogramów zastosowanych w projeKielc kcie polegał przede wszystkim na obserwacjach cech L

Elementy kreujące charakter mapy, które nie

na charakterystycznych znaków, z których składa się krój 2 rd

występują pospolicie w innych rozwiązaniach

Signika. Takie adziałanie pozwoliło wykreować symbole

oraz te o których warto wspomnieć:

będące spójne graficznie z tekstem występującym tuż 4A

Sie

a także obserwacji środowiska miejskiego w terenie.

Kośc

eo

Mapa Mapa centrum Kielc stanowiąca trzon

12A

3

Piktogramy Muzeum

N

• Znacznik Tu jesteś oraz okrąg, którego

nkiobok4Bnich. Na potrzeby systemu ostatecznie powstały 4 1 e w 3 icz dwadzieścia a cztery2 piktogramy.

obwód w przybliżeniu ukazuje obszar do którego dotrzemy w ciągu 5 minut pieszo (tylko na mapach dostępnych na pionowych nośnikach informacji),

Wi

nn

ic k

a

Plac Moniuszki 2 3

9

on

4

6

4

5B

5

1A

1

Filharmonia Świętokrzyska

8

Gło wac kieg o

9

• Obrysy budynków wraz z ich numeracją, • Obrysy budynków wartych uwagi, • Przejścia podziemne,

4/6

5 7

6

6A

• Obszary zieleni, rzeki i zbiorniki wodne,

Kieleckie Centrum Kultury

zk i

Żer oms kieg o

5

13

4

i us

Hotel Pod Złotą Różą

i

3

i pojazdów kołowych,

a

Muzeum Zabawek i Zabawy

cM

• Obszary ruchu pieszych, chodniki, place, • Tereny warunkowego dostępu pieszych

Pl

11

• Uproszczona róża kompasowa,

2

• Przejścia dla pieszych, 4

• Oznaczenia dróg jednokierunkowych, • Jezdnie i przydrożne chodniki o trzech stopniach szerokości, • Drzewa i większe krzewy, • Ogrodzenia, mury, płoty.


Żer o

16

13

18

Instytut Historii i Rektorat UJK

Obszar ruchu pieszych Warunkowy dostęp Obszar zieleni

busowy

Budynki 3D

Rzeka, zbiornik wodny

tet Kieleckie budynki i obiekty przestrzenne Droga kołowa o kluczowym znaczeniu, charakterystycznych

kształtach i innych cechach sprawiających, orium Przejście dla pieszych

a

iż mogą stanowić swojego rodzaju punkty orientacyjne zostały przedstawione na mapie w rzucie aksonometrycznym.

Droga jednokierunkowa

Tzw. budynki 3D są uproszczone w taki sposób,

Budynek z numeracją

aby pasowały do prostego 23 stylu graficznego map oraz aby maksymalnie eksponowały swoje charakterystyczne kształty.

Budynek wart uwagi Ogrodzenie, mur, płot Drzewo

Mapa arterii Niewielka mapa arterii, która pojawia się pod podstawową, obejmuje swoim zasięgiem terytorium niemal całego miasta. Ma za zadanie przede wszystkim ukazać drogi wyjazdowe, odległości do większych miast oraz lokacje kluczowe dla transportu międzymiejskiego.

7


Segmenty nośnika • główna, masywna część, zbudowana ze spawanych, stalowych blach i teowników,

Nośnik informacji Integralną częścią projektu jest pionowy nośnik informacji, wykonany w skali 1:1. Głównymi założeniami przyświecającymi jego powstawaniu było przetestowanie działania produktu, który sprosta niniejszym kryteriom: • odporny na uszkodzenia ze strony aktów wandalizmu i warunków atmosferycznych, • prosty i niedrogi w produkcji i instalacji, • zbudowany z łatwo dostępnych materiałów, • umożliwiający sprawną wymianę grafiki w przypadku dezaktualizacji informacji. Prototypowa wersja konstrukcji różni się od docelowej m.in. podstawą, przygotowaną w taki sposób, aby można ją było swobodnie przemieszczać celem prezentacji. Każdy egzemplarz może funkcjonować samodzielnie, jednak najlepsze działanie systemu można uzyskać tworząc sieć nośników instalowanych przy często uczęszczanych lokacjach takich jak place, dworce, urzędy, bądź parkingi.

9

• dwie aluminiowe ramy - po jednej na każdą stronę konstrukcji, docelowy nośnik grafiki.


Ergonomia Mapy są orientowane w taki sposób, aby zawsze wskazywały kierunek geograficzny w którym zwrócony jest użytkownik. Kluczowe elementy grafiki systemu (czyli

250 cm

mapy wraz z legendą) umieszczone są na takiej wysokości, aby zarówno dorośli, jak i dzieci oraz osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogły swobodnie odczytać ich treść. 190 cm

www.ksiw.pl tel. 697 484 072

140 cm (średnia wysokość padania wzroku)

90 cm

11


KSIW - Catalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you