Page 1

RINGKASAN RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2013 TARIKH/ MINGGU Minggu 1 01/01/13 – 04/01/13

TAJUK

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Orientasi Tingkatan 2

Pelajar dapat:

• Pengurusan kelas. • Pengenalan kepada PSV

Mengenali rakan-rakan dan mengenali konsep PSV dan PBS.

Penerengan PBS tingkatan 2:

Minggu 2 07/01/13– 11/01/13

Pelajar dapat:

• Pengurusan kelas. • Pengenalan kepada PSV. • Penjelasan mengenai PBS PSV, band. • Penjelasan ringkas unsur seni (US) dan prinsip

Mengenali rakan-rakan dan mengenali konsep PSV dan PBS.

rekaan (PR)

Minggu 3 14/01/13– 18/01/13

Minggu 4 21/01/13 -25/01/13

Minggu 5 28/01/13 – 01/02/13

Unsur Seni :

Pelajar dapat:

i.

1. Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi unsur seni

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi unsur seni pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional.

pada gambarajah yang ditunjukkan.

2. Melaksanakan PBS B1D1E1, B2D1E, B2D1E2, B2D1E3, B2D1E4

Prinsip rekaan :

Pelajar dapat:

i.

1. Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi prinsip rekaan

i.

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional. Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni halus berkaitan

pada gambarajah yang ditunjukkan.

2. Melaksanakan PBS B1D2E2, B2D2E1, B2D2E2,B2D2E3, B2D2E4 1. Pelajar mempelajari lukisan teknik silang, silang pangkah dan pointilism. 2. Melaksnakan PBS B3D1E1

Aras 1 Pelajar mempelajari teknik lukisan still life.

i. Minggu 6 04/02/13 – 08/02/13

ii. iii.

Memahami Teori ruang dan perspektif, imbangan dan kontra dalam pemilihan dan penyusunan objek pegun (still life). Mengumpul maklumat berkaitan dengan Konsep kadar banding dan konsep satu pertiga dalam mencari sudut lukisan sesuai. Praktikal menyusun still life.

Minggu 7 11/02/201315/02/2013 Aras 2

i. Minggu 8 18/02/201322/02/2013

Minggu 9 25/02/13 – 01/03/13

ii.

CUTI TAHUN BARU CINA, CUTI BERGANTI SEMPENA TAHUN BARU CINA Pelajar dapat:

Menyusun objek still life dan menghasilkan lakaran cara grid kasar.

1. 2.

Menghasilkan lukisan still life mengikut grid, menggunakan teknik silang, silang pangkah dan pointilism. Melaksanakan PBS B3D2E1

Menghasilkan ton, bayang dan bentuk menggunakan teknik silang, silang pangkah dan pointilism.

Lukisan (jurnal):

Pelajar dapat:

TARIKH SIAP


i. ii.

Tema: Kajian alam : tumbuhan.

1.

Mempelajari proses menghasilkan jurnal kajian tumbuhan.

(outdoor – realistik atau indoor-koleksi gambar). Media kering-bebas.

2.

Mempelajari cara mendapatkan maklumat untuk kajian.

iii.

Pemilihan subjek matter: pokok /daun/bunga/buah/sayur.

3.

Melaksanakan PBS B4D1E1, B4D2E1,B4D3E1,B4D4E1

iv.

Kajian subjek matter.

Lukisan (jurnal): Minggu 10 04/03/13 – 08/03/13

v. vi.

Pelajar dapat :

1. 2.

Kajian subjek matter. Lakaran subjek matter.

Lukisan (jurnal): Minggu 11 11/03/13 – 15/03/13

vii. viii.

1.

Lakaran subjek matter.

Menghasilkan lakaran akhir kajian dan mempelajari cara membuat kemasan untuk jurnal.

Kemasan.

2.

Melaksanakan PBS B6D1E1,B6D2E1,B6D3E1,B6D4E1,B6D5E1

Aras 1

i. ii. iii.

Pelajar dapat :

1.

Memahami sejarah jenis, media catan. Pengenalan catan cat air dan media.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Aras 2

i. ii. iii.

Pelajar dapat: Memahami teknik catan kering atas kering, kering atas basah, basah atas kering, basah atas basah. Menghasilkan teknik sapuan berus.

i. ii. iii.

Minggu 16 15/04/13 – 19/04/13

ii. iii.

Menghasilkan komposisi objek (still life) Menghasilkan lakaran kasar.

2.

Melaksanakan PBS B3D1E2, B3D2E2

1. 2.

Menghasilkan lakaran dan lapisan pertama catan still life. Melaksanakan PBS B4D1E2, B4D2E2

Menghasilkan lapisan pertama. Pelajar dapat: Menghasilkan lapisan kedua dan seterusnya.

1.

Menghasilkan catan dan kemasan catan.

Kemasan

2.

Memberikan kritikan dan apresiasi terhadap kerya mereka.

3.

Melaksanakan PBS B5D1E2, B5D2E2,B5D3E2, B6D1E2, B6D2E2,B6D5E2.

Kritikan dan apresiasi.

Aras 1 Minggu 17 22/04/13 – 26/04/13

Menghasilkan teknik catan kering atas kering, kering atas basah, basah atas kering, basah atas basah.

Pelajar dapat:

Aras 3

i.

1.

Penerokaan teknik catan.

Aras 3 Minggu 15 08/04/13 – 12/04/13

Mengenali dan memahami proses penghasilan catan cat air dan cara penjagaan media dan bahan catan.

Mengenalpasti proses penghasilan catan cat air dan cara penjagaan media dan bahan catan.

Minggu 13 25/03/13 – 29/03/13

Minggu 14 01/04/13– 05/04/13

Melaksanakan PBS B5D1E1,B5D2E1,B5D3E1,B5D4E1

Pelajar dapat :

(hantar apabila kelas tamat)

Minggu 12 18/03/13 – 22/03/13

Menghasilkan lakaran-lakaran kajian mengikut aturan proses.

Pelajar dapat:

i.

Memahami definisi, sejarah, tokoh dan jenis-jenis arca.

ii.

Mengenalpasti media dan teknik luakan dalam penghasilan arca.

1.

Mempelajari media dan teknik luakan dalam penghasilan arca.


Aras 2 Minggu 18 29/04/13 – 03/05/13

i.

Pelajar dapat: Menghasilkan lakaran arca daripada subject matter: Haiwan.

Aras 3 Minggu 19 06/05/13– 10/05/13

i. ii.

i.

Menghasilkan arca timbulan. Tema: haiwan

1.

Kritikan dan apresiasi.

2.

i. ii.

Menghasilkan arca timbulan bertema haiwan dan melakukan kritikan dan apresiasi terhadap karya.

Memahami teori: definisi, sejarah, tokoh, pengenalan jenis-jenis arca.

1. 2.

Menerokai media dan teknik gurisan dan potongan dalam penghasilan cetakan timbulan/stensil. Melakarkan motif cetakan timbulan/stensil.

Mempelajari media dan teknik gurisan dan potongan dalam penghasilan cetakan timbulan/stensil.

2. 3.

i. ii. i. ii.

Menghasikan cetakan timbulan/stensil. (Tema hidupan laut)

1.

Kritikan dan apresiasi.

2.

i. ii. i. ii. iii.

Memahami teori: definisi, pengenalan elemen seni grafik, sejarah dan jenis-jenis muka taip. Mengenalpasti proses dan media penghasilan poster.

Aras 1

Melaksanakan PBS B5D1E4, B5D2E4,B6D1E4,B6D2E4

1.

Mempelajari elemen seni grafik, sejarah dan jenis-jenis muka taip serta proses dan media penghasilan poster.

2.

Melaksanakan PBS B3D1E5, B3D2E5

Pelajar dapat: Penerokaan ilustrasi dan susun atur poster. Lakaran poster: tema kenderaan.

1.

Mempelajari ilustrasi dan susun atur poster dan menghasilkan lakaran poster bertema kenderaan.

2.

Melaksanakan PBS B4D1E5, B4D2E5 Pelajar dapat: Mewarnakan poster. Kemasan Kritikan dan apresiasi.

Aras 1

i.

Menghasikan cetakan timbulan/stensil. bertema hidupan laut dan kritikan dan apresiasi.

Pelajar dapat:

Aras 2

Minggu 29 15/07/13 –

Melaksanakan PBS B4D1E4, B4D2E4

Pelajar dapat:

Aras 1

Minggu 28 08/07/13 – 12/07/13

Menghasilkan lakaran motif cetakan timbulan/stensil

CUTI PENGGAL 1

Aras 1

Minggu 27 01/07/13 – 05/07/13

Melaksanakan PBS B3D1E4, B3D2E4

CUTI PENGGAL 1

Aras 3

Minggu 26 24/06/13– 28/06/13

Mengenali sejarah, tokoh dan jenis-jenis arca.

1.

Minggu 23 03/06/13 – 07/06/13

Minggu 25 17/06/13 – 21/05/13

Melaksanakan PBS B5D1E3, B5D2E3,B6D1E3,B6D2E3

Pelajar dapat:

Minggu 22 27/05/13 – 31/05/13

Minggu 24 10/06/13 – 14/06/13

Melaksanakan PBS B3D2E3, B4D1E3,B4D2E3

Pelajar dapat:

Aras 2 Minggu 21 20/05/13 – 24/05/13

Menghasilkan lakaran arca daripada subject matter: Haiwan.

Pelajar dapat:

Aras 1 Minggu 20 13/05/13 – 17/05/13

1. 2.

1.

Menghasilkan catan poster, membuat kemasan dan kritikan dan apresiasi terhadap karya.

2.

Melaksanakan PBS B5D1E5, B5D2E5,B6D1E5,B6D2E5

Pelajar dapat: Mengenalpasti definisi, jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh.

1.

Mempelajari jenis-jenis motif, sejarah, fungsi dan pandai tukang/tokoh ukiran.

Pelajar dapat:


i.

Menerokai motif, media dan proses, teknik-teknik ukiran.

19/07/13

Aras 2 Minggu 30 22/07/13 – 26/07/13

i. ii. i.

Menghasilkan motif ukiran kayu menggunakan subjek matter bunga.

1.

Lakaran pada permukaan kayu/ bahan alternatif.

2.

i. ii. iii. i.

i.

Kemasan. Kritikan dan apresiasi.

Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih.

2.

Melaksanakan PBS B4D1E6, B4D2E6

ii.

i. ii.

Memahami teori: definisi, jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh.

Menerokai motif, media dan proses, teknik-teknik tekat.

Menghasilkan kraf ukiran, membuat kemasan dan membuat kritikan dan apresiasi terhadap hasil karya.

2.

Melaksanakan PBS B5D1E6, B5D2E6, B6D1E6, B6D2E6

1.

Mempelajari jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh tekat.

Pelajar dapat:

1.

Mempelajari motif, media dan proses, teknik-teknik tekat serta menghasilkan motif mempulur tekat.

Menghasilkan motif /lakaran mempulur tekat menggunakan subjek matter bunga.

Pelajar dapat: Menghasilkan motif tekat menggunakan subjek matter bunga.

1.

Menghasilkan mempulur untuk tekat.

Menghasilkan mempulur.

Aras 3

i.

1.

Pelajar dapat:

Aras 3

Minggu 38 16/09/13-20/09/13

1.

Pelajar dapat: Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih.

Aras 2 Aras 3

Minggu 37 09/09/13-13/09/13

Melaksanakan PBS B3D2E6

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Aras 1

Minggu 36 02/09/13-06/09/13

Menghasilkan motif ukiran kayu menggunakan subjek matter bunga dan menghasilkan lakaran pada permukaan kayu/ bahan alternatif.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Aras 3

Minggu 35 26/08/1330/08/13

Melaksanakan PBS B3D1E6

Pelajar dapat: Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih.

Minggu 32 05/08/13 – 09/08/13 Minggu 33 12/08/13 16/08/13

Minggu 34 19/08/13 – 23/08/13

Mempelajari motif, media dan proses, teknik-teknik ukiran.

Pelajar dapat:

Aras 3 Minggu 31 29/07/13 -02/08/13

1. 2.

Pelajar dapat: Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih.

1.

Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih.

2.

Melaksanakan PBS B3D2E6 Pelajar dapat:

Aras 3 Minggu 39 23/09/1327/09/13

Minggu 40 30/09/13-04/10/13

i. ii. iii.

Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih.

1.

Menghasilkan kraf tekat, membuat kemasan, membuat kritikan dan apresiasi terhadap hasil karya.

Kemasan. Kritikan dan apresiasi.

Latihan catan/ poster ilustrasi : tema alam

Pelajar dapat:

1.

Menghasilkan ilustrasi bertema alam.


Minggu 41 07/10/13-11/10/13

Refleksi/ kuiz/ latihan.

Minggu 42 14/10/13-18/10/13

ULANGKAJI

Minggu 43 21/10/13-25/10/13

ULANGKAJI

Minggu 44 28/10/13-01/11/13

PEPERIKSAAN AKHIT TAHUN

Minggu 45 04/11/13-08/11/13 Minggu 46 11/11/1315/11/13 18/11/13-1/12/13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN EPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

CATATAN: PENTAFSIRAN PUSAT MENGIKUT KEPERLUAN SEMASA

Ringkasan rancangan tahunan ting 2 2013 seni  
Ringkasan rancangan tahunan ting 2 2013 seni  
Advertisement