Page 1

ANTROPOSOFINEN

TAPAHTUMAKALENTERI Syksy 202 Händelsekalender för hösten 2021 Antroposo ska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 10 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ, KURSSEJA, KESKUSTELUA...

1

fi

1


SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Antroposo sen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla.

ESITELMÄT JA TYÖRYHMÄT Liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia esityksiä ja kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Tässä esitteessä mainitut tilaisuudet ja ryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ellei toisin ole mainittu. Uudet osanottajat ovat tervetulleita työryhmiin.

TOIMISTO, KIRJASTO JA KIRJAMY YNTI Liiton toimisto on avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 09–16 (huom. uusi aika), puhelimella ja sähköpostilla tavoittaa maanantaista perjantaihin. Kirjastonhoitaja Jukka Sinkkonen on loma-aikoja lukuun ottamatta paikalla maanantaisin klo 17–19, jolloin hoidetaan myös Antroposo ska Biblioteketin lainaasioita. Kirjastosta saavat kotilainoja kaikki kiinnostuneet. Suomen antroposo sen liiton kirjaston sähköpostiosoite on: kirjasto.antropos@pp.inet. . Liiton omien julkaisujen kirjamyyntiä hoidetaan liiton toimistosta käsin: www.antropos. , toimisto@antropos. ja 050 424 1520

TIEDOTTEET JA KOTISIVU Kahdesti vuodessa ilmestyvät tiedotteet antroposo sesta toiminnasta sekä julkaistusta kirjallisuudesta ovat luettavissa ja tulostettavissa liiton kotisivuilla www.antropos. Jäsenille nämä tiedotteet lähetetään kerran vuodessa. Liiton internet-kotisivu on www.antropos. , josta löytyy ladattava Tapahtumakalenteri sekä koko maan tapahtumat kohdasta Toimintaa paikkakunnilla.

TAKOJA Takoja on Suomen antroposo sen liiton julkaisema, neljästi vuodessa ilmestyvä kulttuurilehti, jonka voi tilata liiton toimistosta tai sähköpostilla toimisto@antropos. Kestotilaus 2021, 4 numeroa, 40-50 euroa, numerot 3–4/2021 30 euroa (tili Danske Bank FI44 8000 1901 4526 57, viitenumero 1009). Lisätietoja Takojasta ja tilausmahdollisuus: www.takojalehti.

SEURAN JÄSENYYS Antroposo sen seuran jäseneksi voi tulla jokainen, joka tahtoo oppia tuntemaan antroposo aa. Jäsenyys ei edellytä sitoutumista mihinkään oppiin. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Helsingissä liiton toimistoon, josta saa seuran sääntöjä. Jäseneksi voi liittyä liiton kotisivujen kautta tai pyytämällä toimistosta lisätietoja. Antroposo nen liitto järjestää esitelmä-, taide- ja seminaaritilaisuuksia sekä työryhmiä ja julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kirjokansi-lehteä.

LIITON TALOUS Tulot saadaan pääasiassa omasta toiminnasta ja jäsenmaksuista, joista osalla tuetaan Yleisen antroposo sen seuran ja hengentieteen vapaan korkeakoulun toimintaa Goetheanumissa. Liitto ottaa kiitollisena vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki, puh. +358 50 4241 520, sähköposti: toimisto@antropos. internet: www.antropos. tili: FI44 8000 1901 4526 57

fi

fi

f

f

f

f

f

fi

fi

f

fi

f

f

fi

fi

fi

fi

fi

2


SVENSKT PROGRAM SE SIDAN 9

VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA

Muutokset tapahtumissa ja kursseissa mahdollisia! Tiedustelut yhteyshenkilöiltä ennen tapahtumia suotavia.

Antroposo nen syysseminaari 2.-3.10.2021 Helsingiss

KOHTALOIDEN DYNAMIIKKA 1. ja 2. mysteerinäytelmässä Mysteeridraamaryhmä esittää kuvat 1, 4, 6 ja 7 Rudolf Steinerin ensimmäisestä mysteeridraamasta Vihkimyksen portti ja kuvat 5–10 toisesta mysteeridraamasta Sielun koettelemus. Esitelmät pitää Michael Debus saksasta. Michael Debus on tuottelias kirjailija (yli 15 teosta hengentutkimuksen aiheista, mm. johdanto Rudolf Steinerin mysteerinäytelmiin) ja hän on pitänyt laajalti esitelmiä eri puolilla maailmaa. Seminaari järjestetään Marjatta-koululla, Helsingissä. Katso erillinen ohjelma www.antropos. , painettu ohjelma on lähetetty jäsenille Kirjokannen mukana kesäkuussa.

HUOM! Seminaariin osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen: toimisto@antropos.

f

ä

A

f

fi

3


Elävyys ja ravinnon laatu -seminaari 8.–10.10.2021 Helsingissä Asiantuntijana, luennoitsijana

maatal.tri Jens-Otto Andersen, Tanska

Ohjelma

Perjantai 8.10. klo 9 –12.30

Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 Helsinki

Aiheena:

Ravinnon laatu ja elävyys

Perjantai 8.10. klo 18 –20.30

Antroposo sen liiton sali, Uudenmaankatu 25 A, 00120 Helsinki

Aiheena:

Ravinnon laatu ja sen tutkimus biodynaamiselta kannalta

Viikonloppuseminaari Lauantai 9. 10. klo 9.45–16, Marjatta-koulu, Poutuntie 12

Luentojen kieli englanti, käännetään suomeksi

Aiheina: Kasvien salatut kyvyt, Elävyys ja terveys, Ravinnon laatu ja sen tutkimus ja

Terveyttä ylläpitävän ravinnon tuottaminen

klo 12.30–13.30

lounas

klo 13.30–14.30

Taiteellinen työskentely

klo 14.30–16.00

Keskustelu

Sunnuntai 10.10 klo 10–16, Marjatta-koulu, Poutuntie 12 Aiheita: Uusien viljelytapojen sudenkuopat

Kestävä maatalous, Onko biodynaaminen ja luomuravinto elävämpää?

klo 12.30–13.30

lounas

klo 13.30–14.30

Taiteellinen työskentely

klo 14.30–16.00

Keskustelu

klo 16.00–16.15

Seminaarin päätös

Lisätietoja www.biodyn. , Ks. artikkelit Demeter-Takoja 4/2019, Demeter 1–3/2021

VAINAJIEN MUISTOJUHLA Yhteinen Vainajien muistojuhla lauantaina 6.11.21 klo 15 Seuran huoneistossa Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Ohjelma ilmestyy pari viikkoa ennen juhlaa liiton ja Sällskapetin kotisivuille. Järjestäjät Antroposo ska Sällskapet i Finland ja Juhlatoimikunta.

fi

fi

f

4


HELSINKI HÖSTMÖTE på Nylandsgatan i Helsingfors lördagen den 23.10. kl.14. Föredrag på nska av Markku Maula om Antroposo ska Sällskapets historia i Finland med diskussion efteråt. Ka e med tilltugg. Arrangeras av Antroposo ska Sällskapet i Finland

SYYSTAPAAMINEN Helsingissä Uudenmaankadulla lauantaina 23.10. klo 14. Markku Maula esitelmöi suomeksi Antroposo ska Sällskapetin historiasta. Esitelmän jälkeen keskustelua. Kahvitarjoilu.

Järjestäjä Antroposo ska Sällskapet i Finland.

Näyttely ja luentosarja: Alkemiasta Antroposo aan 1.9-15.10.2021 Suomen antroposo sen liiton salissa järjestetään 1.9-15.10.2021 taidenäyttely ja luentosarja: rosenkreuzilainen symboliikka ja moderni hengentiede. Näyttelyn työt on maalannut Henri Murto vuosien 2001-2020 välillä ja syys-lokakuun aikana näyttelyn yhteydessä järjestetään myös Henri Murron kolme yleisöluentoa.

Näyttelyssä on yhteensä 14 työtä, jotka koostuvat kolmesta eri sarjasta: "Matka. Muutos. Maailma. Minuus 2001-2020", "Viikonpäivät 2018-2020" ja "Viisasten kivestä rakkauden peruskiveen 2019-2021”. Luentopäivät ovat:

TO 9.9 klo 18.00 "Rosenkreuzilainen symboliikka - universaali kieli henkisen kasvun oppaana"

TO 23.9 klo 18.00 "Rosenkreuzilainen symboliikka ja antroposo nen hengentiede"

TO 7.10 klo 18.00 "Ihmiskunnan temppeli ja universaali ihminen - rosenkreuzilainen viisaus, antroposo a ja uudet mysteerit”

HUOM! Luennoille osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen: toimisto@antropos. ja saliin otetaan max 20 henkilöä per luento Paikka: Suomen antroposo nen liitto, Uudenmaankatu 25 A 4 Helsinki.

Järjestäjinä: Helsingin antroposo nen työpiiri ja Henri Murto

TYÖRYHMIÄ

Ryhmät kokoontuvat antroposo sen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainittu toisin. Oviraha 2 € /kerta.

Agricola-ryhmä toimii biodynaamisena alueryhmänä Helsingissä ja kokoontuu osoitteessa Uudenmaankatu 25 A 4. Syksyn kokoontumiset 15.09., 20.10., 17.11. ja 15.12.2020 klo 16.30-18.30. Tiedustelut: Aune 044 9987723.

.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

ff

f

fi

fi

fi

5

fi

fi

PAIKKAKUNTIEN TAPAHTUMIA


Kaksikielinen työryhmä jatkaa työskentelyä Rudolf Steinerin karmaesitelmien parissa. Tapaamme joka toinen tiistai, parittomina viikkoina klo 18.30–20. Toivotamme uudet kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan! Tiedustelut Marina Reuter 050 5997979 tai Helena Pihlström 050 3713927.

Perjantairyhmä kokoontuu joka kuukauden toisena perjantaina klo 13. Yhteydenotot Arto Ingervo, 050 3137199.

Työpajat kaikille kiinnostuneille - Sisäisen tasapainon ja rauhan edistämiseksi Rudolf Steinerin perusharjoitusten parissa työskentelyä. Työpaja: kokoontumiset yhteensä 7 kertaa, kerran kuussa keskiviikkoiltaisin 15.9., 13.10., 10.11., 8.12., keväällä 2022: 12.1., 9.2. ja 9.3. Online-työpaja: kokoontumiset zoomissa, yhteensä 7 kertaa, kerran kuussa keskiviikkoiltaisin kello 19:00-20:30. Päivämäärät; syksyllä 2021: 22.9., 20.10., 17.11., 15.12., keväällä 2022: 19.1., 16.2., 16.3. Paikkana: Taitein ry, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki. Lisätiedot: p. 050 4343432 (Tuulikki) tai p. 050 3306350 (Päivi) Mysteerinäytelmien Sielun koettelemus ja Vihkimyksen portti käsittely jatkuu työryhmässä kerran kuukaudessa torstaisin klo 15: 16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. Yhteyshenkilöt Sirpa Helminen 044 066 5445 ja Eeva-Liisa Pesonen 050 565 8849.

Yhteiskunnallinen työryhmä kokoontuu keskustelemaan kolmijäsennyksen pohjalta ajankohtaisista asioista kerran kuukaudessa. Tiedustelut Mirja Loikala, mirja. loikala@protonmail.com, 040 7639712.

TAITEELLISIA RYHMIÄ

Ryhmät kokoontuvat antroposo sen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei toisin ole mainittu.

Eurytmian avoin viikkokurssi maanantaisin 30.8.–1.11.2021 klo 17–18.30.

Antroposo sen liiton salissa, Uudenmaankatu 25 A 4.

Koko kurssi 150€ / 100€, yksittäiset kerrat 20€ / 15€.

Ilmoittautuminen janittamaria@gmail.com tai 040 738 6135

Jouluinen eurytmiakurssi Antroposo sessa liitossa kaikille kiinnostuneille, maanantaisin klo 17.30-18.30, alkaen 8. marraskuuta , 5 kertaa ( ei itsenäisyyspäivänä). Kurssimaksu 50€. Claire Federer-Rahkone Jupiter-sinetin eurytminen esitys Oodi-kirjaston Maija-salissa su 17.10.klo14.00.

”Eurytmiaterapia/hoitoeurytmia 100 vuotta”-juhlan kunniaksi.

Sisäänpääsy vapaa. (Korona rajoitukset huomioon ottaen.)

Sydämellisesti tervetuloa! Järjestää: Suomen eurytmiaterapeutit ry

Tervetuloa osallistumaan taas Äänen, Kuuntelun, Laulun ja Liikkeen yhteiseen virtaan Kokoonnumme 17.8. alkaen tiistaisin klo 17.00-18.30. Aiempaa kokemusta ei tarvita Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset tiina.laulaja@gmail.com

PERUSKIVEN SANAT luetaan joulupäivänä 25.12.2021 klo 13 Liiton tiloissa.

Tiedustelut Anneli Ratamäki, puh. 040 759 6934.

TOIMINTOJA HELSINGIN SEUDULLA

Koulutuspaikat

n

fi

fi

fi

6


Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 Hki, (09) 6211 060, www.snellman-korkeakoulu. , info@snellman-korkeakoulu. 
 Arte Mhisia -koulu, Marina Reuter 050 5997979 (kuvataideterapiakoulu)

Marjatta-seminaari, Poutuntie 12, (lääkintäpedagoginen seminaari kehitysvammais- ten lasten ja nuorten hoitoa ja opetusta varten) http://marjatta-koulu. /

Steinerkoulut

Rudolf Steiner -koulu – Rudolf Steiner -skolan, Lehtikuusentie 6, (A- ja B-luokat), Paraistentie 3, (C-luokat). http://www.rudolfsteinerkoulu. Elias-koulu, Ehrensvärdintie 31–35. http://eliaskoulu. / toimisto@eliaskoulu.

Steiner-esiaste

A-esiluokka, Lehtikuusentie 6, 00270 Hki, (09) 4777070, B- ja C-esiluokat, Paraistentie 3, 00280 Hki

Steinerpäiväkodit Aurinkoinen, Korppaanpolku 5; Karitsa, Tuhkimontie 10 I; Pellava, Pohjolankatu 3–5; Mansikkala, Vuorenpeikontie 5, 0440 969009, mansikkala@ welho.com; Sirius, Paraistentie 3 K, 050 4653634; Pikku-Marjatta, Papinmäentie 31 Steinerlekskolan Näckrosen, Resovägen 10, 00280 Helsingfors, 050 309 6786, forestandaren@nackrosen. , www.nackrosen. ;

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920, https://www.steiner. /startsida/forskolan/
 Lekskolan Gryningen, Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors, (09) 877 7759 info@ gryningen. , www.gryningen.

Kehitysvammatyö – hoitopedagogia, sosiaaliterapia

Marjatta-koulu, Poutuntie 12, 09 4777 1220 http://marjatta-koulu. /
 Ristola-yhteisö (ammattikoulu), Tinasepäntie 46, 046 9212840 http://www.ristolayhteiso. /
 Vanhustyö: Palvelukoti So a, Kuvernöörintie 14

HENGENTIETEEN VAPAA KORKEAKOULU Hengentieteen vapaan korkeakoulun luokkatunnit Helsingissä, Uudenmaankatu 25 A 4.

Suomenkieliset luokkatunnit lauantaisin klo 17. Joka toinen kuukausi on vapaasti pidetty tunti ja keskustelu: 18.9. (12.tunti), Huom! 23.10. klo 18 (12.tunti+kesk.), 20.11. (13.tunti) ja 18.12. (13.tunti+kesk.). Vastuuhenkilöt Eeva-Liisa Pesonen 050 565 8849 ja Eila Väisänen 040 738 4949.

Ruotsinkieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo 17.00, tiedustelut Pia Teckenberg-Jansson 0400 449550 Saksankieliset luokkatunnit seuraavina sunnuntaina klo 11.15

5.9. vapaasti pidetty 2. luokkatunti, 24.10. luettuna 3. luokkatunti, ja niin edelleen vuorotellen vapaasti ja luettuna 14.11. ja 19.12.

Tiedustelut Anja Riska

HELSINGIN SEUDUN JÄSENILLAT

fi

fi

f

f

fi

fi

fi

fi

fi

fi

f

f

fi

fi

7


Imaginaatioihin valmistautuminen tapahtuu Kirjokannen numeroiden 4/86 Joulu-, 1/90 Pääsiäis-, 2/88 Juhannus- ja 9/94 Mikael-imaginaatioiden pohjalta. Lisäksi Arkkienkeliimaginaatio numerossa 4/95.

vko

päivä

tapahtuma

37 38

6.9. 13.9

syyskauden aloitus, kesäterveiset
 klo 17.00 Helsingin työpiirin yleiskokous

klo 19.00 Kohtalonyhteyksiä, osa V jatkuu

39+ 40

20.9 27.9

Kohtalonyhteyksiä

Kohtalonyhteyksiä

41 42 43 44

4.10 11.10 18.10 25.10

Mikael-imaginaatio

Kohtalonyhteyksiä

Kohtalonyhteyksiä

Kevään ohjelman suunnittely, Kohtalonyhteyksiä

45 46 47+ 48 49 50 51 52

1.11 6.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12

Taivaankappaleet, Helena Heikkilä, vapaaehtoinen oviraha
 Vainajien muistojuhla lauantaina

Sibelius, esitelmä ja konsertti, Pekka Asikainen, Pekka Helasvuo, Sirpa Juvonen, oviraha

Kohtalonyhteyksiä

Kohtalonyhteyksiä

Rytmeistä liikkuen ja puhuen, Eila Väisänen

itsenäisyyspäivä, ei jäseniltaa

Kohtalonyhteyksiä

joulun odotus, Jouluimaginaatio

Ohjelman mahdollisista muutostarpeista kauden aikana voi ottaa yhteyttä Petri Mikkolaan, puh. 050- 3748390. Ohjelmasta voi olla yhteydessä myös liiton toimistoon. Jäsenilta pidetään liiton huoneistossa maanantaisin klo 19.00, jos mahdollista.

+ Jo 17.30 alkaen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun koskien ajankohtaisia maailmantapahtumia. Juontajana kulmahuoneessa toimii Jukka Sinkkonen. Illan ohjelma alkaa normaalisti klo 19.00.

HENGENTIETEEN VAPAA KORKEAKOULU ja sen osastot Kohtaloiden dynamiikkaa, Mysteerinäytelmäesitysten ja syysseminaarin aluksi Helsingissä 2.10.21 klo 9 on 11. tunti luokan jäsenille. Muista luokkakortti! Kts. erillinen ohjelma.

fi

fi

8

Illat ovat avoimia kaikille Antroposo sen seuran jäsenille ja antroposo asta kiinnostuneille. Illoissa pyritään tulkitsemaan nykyajan tapahtumien henkistä taustaa. Pohjana käytetään esitelmäsarjoja GA 239 ”Kohtalonyhteyksiä osa V" ja GA 240 ”Kohtalonyhteyksiä osa VI”. Käsittely tapahtuu esitelmäsarjaan syventyen ja oman työskentelyn pohjalta keskustellen.


Korkeakoulupäivät Helsingissä, vastuuhenkilöt 16.10.2021 ja luokan jäsenet 16.-17.10.2021. Koronatilanteen takia kokoontumispaikka ja tarkka ohjelma varmistetaan ja ilmoitetaan Kirjokansi 3-21 -lehdessä. Tiedot saatavissa myös korkeakoulun vastuuhenkilöiltä syyskuussa 2021.

Lääketieteellinen osasto kokoontuu Helsingissä 9.10.21. Tiedustelut Eeva-Liisa Pesonen 050 565 8849 tai eevaliisa.pesonen@gmail.com

Kuvataiteiden osasto. Tiedustelut Maarit Holttinen, 040 5100055.

Luonnontieteellinen ja matemaattis-astronominen osasto. Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Pesonen 050 565 8849. Pedagoginen osasto. Tiedustelut Liisa Hertell, 040 548 4128.

Yhteiskuntatieteiden osasto. Tiedustelut Mirja Loikala, 040 7639712, mirja.loikala@protonmail.com.

Yleinen osasto. Luokkatyöryhmä kokoontuu kerran kuussa Helsingissä Antroposo sen liiton tiloissa. Käsitellään kirjaa Sergei O. Prokofjev: ”Esoteerinen tie yhdeksäntoista luokkatunnin läpi.” Tiedustelut Anneli Ratamäki, 040 759 6934 Tiedustelut paikkakuntien vastuuhenkilöiltä.

Katso luokkatunnit myös paikkakunnittain. Koronatilanteen takia muutokset ovat mahdollisia.

ESPOO

Espoon Steiner-koulu, Olarinniityntie 10, 040 842 1520 (toimisto), 040 8421 523 (kouluisäntä), Iltavahtimestarit 040 842 1524, http://www.espoonsteinerkoulu. / Steinerpäiväkoti Peukaloinen, Meteorinkatu 8 C, p. 050 4116004. Steiner-päiväkoti Mesimarja, Sammalkallionkuja 2 D, Olari, p. 050 4081083

Taitein ry, taiteinry@gmail.com, http://taitein. /

Takoja – Antroposofinen kulttuurilehti

Takojan nettisivut ovat auki, tervetuloa tutustumaan sivuihin osoitteessa takojalehti.fi

fi

fi

fi

9


ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

Fria högskolan för andevetenskap Klasstimmar för medlemmar i Högskolan för andevetenskap Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550.

STIFTELSEN FÖR ANTROPOSOFISKT ARBETE I SVENSKFINLAND

Stiftelsens ändamål är att främja antroposofisk verksamhet bland företrädesvis den svenskspråkiga befolkningen i Finland. De senaste 3 åren har Stiftelsen kunnat årligen stödja olika projekt för ca 5000 – 8000 euro. En fritt formulerad ansökan med en preliminär budget hur sökanden kommer att förverkliga och finan- siera sitt projekt skickas till styrelsen inom september månad. Beslut om inkomna ansökningar fattas på styrelsens höstmöte i oktober. Kontaktuppgifter

.

På svenska i Helsingfors söndagar kl. 17.00.

STUDIEGRUPPER

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, ojämna veckor kl. 18:30-20. Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag V delen. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter 050 5997979 eller Helena Pihlström 050 371392 Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under våren. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia TeckenbergJansson, tfn: 0400 449550.

.

7

Ansökningar skickas elektroniskt till adressen: Antropos.Stiftelsen(at) gmail.com, eller brevledes till: Stiftelsen för Antroposo skt arbete i Helsingfors

HÖSTMÖTE på Nylandsgatan i Helsingfors lördagen den 23.10. kl.14. Föredrag på nska av Markku Maula om Antroposo ska Sällskapets historia i Finland med diskussion efteråt. Ka e med tilltugg. Arrangeras av Antroposo ska Sällskapet i Finland

fi

fi

fi

ff

10

fi


BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn 050 3096786, forestandaren@nackrosen. , www.nackrosen.

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https:// www.steiner.fi/startsida/forskolan/ Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: (09)877 7759, info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi,

www.regnbagen.fi/ Rudolf Steinerskolan i Helsingfors Lärkträdsvägen Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, 09 477 7070. epost: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

VÄSTNYLAND

STUDIEGRUPPER Odiliegruppen trä as varje onsdag kl 19.00 med början i september. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi trä as i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Grae e 045 6305538

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner:

Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATI 
 Alfa Omega Raseborg rf. Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barn- trädgård framskrider.

Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt! Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg. Följande satsning blir ’Livsgnistan i arbetet’. Kontaktperson i Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tel. 0400 127174, virve.weckstrom@gmail.com

ff

fi

ff

V

ff

f

11


Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Erika Kihlman. Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 Hemsida: www.rosengarden.fi Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström

Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964

Epost: kansli@mikaelskolan.fi, Hemsida: www.mikaelskolan.fi

ÅLAND Studiegrupper Den antroposo ska studiecirkeln kommer att sammaträda från september 2021 till 2022 maj i Mariehamn med början den sjunde september, en gång per månad. Temat är Mikael. Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposo ska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposo n.

Eurytmigruppen möts också gång per månad.

Kontaktperson för grupperna är Raili Hake tel. 0408346465 Barnträdgård Vi söker någon med waldorfpedagogisk utbildning som vill bli en del av vårt kollegium – intresserade kan maila kansli@waldorf.ax.

Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Föreståndare Lotta Jakobsson tel. dagtid: 0457 3448 299 mail: kansli@waldorf.ax. Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax Antroposofiska initiativ: Terapi och hälsovård Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar. Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 0405240080 Vård i Livet r.f. www.vardilivet.ax Fortbildningar ordnas för åldringsvårdspersonal med föreläsningar inom demens och inom palliativ vård. Boken” Vård i livet och döden “ säljs på Åland i Mariehamns bokhandel och via Föreningen. Mer information fås från Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

fi

R

fi

12

fi

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLO


ÖSTERBOTTEN, VASA PARSIFAL-gruppen. Öppen antroposofisk studiegrupp. Höstens tema är ”Änglar, Ärkeänglar och Tidsandar i vår tid”. Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.nystrom@bob.fi

Fria högskolan för antroposofi Klasstimmar på svenska en gång i månaden, för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Barnträdgård Steinerdaghemmet IDUNA – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem och Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf . Adress: Valhallavägen 21.

Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.

Antroposo ska initiativ Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

******

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

ETELÄ-POHJANMAA

Kirjamyynti, tiedustelut Riitta Iso-Koivisto, 040 9136149.
 Jäsenryhmä, tiedustelut Sari Kujala, 040 5527733.
 Hengentieteen Vapaan korkeakoulun luokkatunnit
 Tiedustelut Heikki Honkavirta, 040 9129728.
 Laulukoulu, Luovantie 125, 60760 Pojanluoma, puh./faksi (06) 424 8808, sähköposti: info@laulukoulu. , http://www.laulukoulu. /
 Jalasjärvi
 Koivukoti, kehitysvammaisten aikuisten yhteisö, Perälänmäentie 111, 61270 Luopajärvi
 Seinäjoki
 Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Simunankatu 10, 60200 Seinäjoki

Steinerpäiväkoti Pajulintu, Vuorenmaanrinne 28, 60220 Seinäjoki

HEINOLA
 Opintoryhmä Tiedustelut Liisa Kolli, 040 5085765.
 Rihu ry:n kurssit ja lomanviettomahdollisuudesta tiedustelut, 040 5085765.

fi

f

fi

13


HÄMEENLINNAN SEUTU

Tiedustelut Pirjo Selonen, Juhontie 1 as 2, 13210 Hämeenlinna, pirjo.selonen@gmail. com, p. 050 365 0596

IMATRA
 Antroposo sen hengentieteen Vapaan korkeakoulun luokkatunnit Lappeenrannassa. ks. Lappeenrannan tiedot. Yhdyshenkilö Imatralla Merja Ijäs 0407741567 Steinerpäiväkoti Koskitonttu 0405102599.

JOENSUU
 Muotopiirustus- ja lukupiiri Steinerpäiväkodilla.
 Jäsenryhmä ja Hengentieteen Vapaan korkeakoulun luokkatunnit, kaikki tiedustelut Helinä Wyss, (013) 312719, 040 8235834.
 Steinerpäiväkoti Päivänsini, Pekkalank. 7 B, (013) 311754, www.paivakotipaivansini. Joensuun steinerkoulu, Lastenkatu 4 a, 80100 Joensuu, 050 5791220, toimisto@jnssteiner.

JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän seudun antroposo nen yhdistys ry.
 Luokkatunnit: keskiviikkoisin 22.9., 20.10., 17.11. ja 22.12. klo 18.30 Jyväskylän steinerkoululla Wilhelm Schildtin katu 2, tiedustelut Helena Heikkilä puh. 0500569291

Jäsenryhmä: tiedustelut Pirjo Nieminen / famunieminen@gmail.com

Kirjamyynti: Pertti Oksanen p. 050 304 6910
 Steinerpäiväkoti Tähtitarha, Kypärätie 37, 40630 JKL
 Steinerpäiväkoti Pikku-Otava, Korppumäentie 1A, 40270 Palokka

Jyväskylän steinerkoulu, Wilhelm Schildtin katu 2

JÄRVENPÄÄ
 Steinerpäiväkoti Pikkukarhu, Kukkakatu 6, 04440 Järvenpää, 050 4430238.

KARJALOHJA-LOHJA-SAMMATTI-VIHTI

Vapaa kyläkoulu, Lohilammentie 299, Sammatti, (019) 356028, http://www.sammatinvapaakylakoulu. /
 Steinerpäiväkoti Pääskynpesä, Lohilammentie 299, Sammatti
 Harjulanmäki (kehitysvammaisten kotiyhteisö), Purhaantie 25, Vihti.
 Kisälli (kehitysvammaisten työpaja), Käpykylä, Vihdintie 7, Vihti, 040 8306742.

Päiväkoti Pikkulyhty, Kaartotie 1, 03400 Vihti, 050 4900375
 Vihdin vapaa antroposo nen työryhmä Yhteyshenkilöt Marja Mannaberg, 050 3052233.
 Antroposo nen työryhmä Karjalohjalla. Tiedustelut Anna-Maija Penninckx 045 2360804.

KOUVOLA

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

14


Työryhmä, tiedustelut Eija Rauhansalo, 050 9132999.
 Kymenlaakson steinerkoulu, Lauttakatu 6 F, 45700 Kuusankoski. Tiedustelut Eero Peltonen, 050 3273289. Pohjois-Kymen steinerlastentarha Aamurusko, Uudenmaankatu 49, 050 5553614. Päivänkehrä, Valtakatu 72, Kuusankoski, 050 5552743. Pohjois-Kymen kulttuuri- ja terapiatyön kannatusyhdistys Sädesilta, tiedustelut Eija Rauhansalo, 050 9132999.

KUOPIO
 Avoin antroposo nen työpiiri kokoontuu joka kuukauden viimeinen keskiviikko. Tiedustelut Raili Nokso-Koivisto, 050 492 5577.
 Kuopion steinerkoulu Virkkula, Asemakatu 3, 70110 Kuopio, 044 3668221 (kanslia) Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, Punakukonkatu 8 D, 70820 Kuopio, 044 0617372

LAHTI Antroposo nen työryhmä, alkaa 31.8. tiistaisin klo 18 Sylvia-kodissa. Tiedostelut: Päivi Lappalainen, 045 1857779.

Hengentieteen Vapaa Korkeakoulu Luokkatunnit Lahdessa Tiedustelut: O. I ll, 050 38 22805. Hengentieteen Vapaata Korkeakoulua koskevaa yleistä tietoa: www.antropos. ja www.goetheanum.org
 Steinerkoulu, Eeronkatu 2a, 010 3212600.
 Steiner-esiaste, Sammalsuonkatu 15, 15900 Lahti, 010 3212614.
 Sylvia-koti (erityiskoulu ja kotiyhteisö kehitysvammaisille lapsille ja nuorille), Kylä- katu 140, (03) 883130 www.sylvia-koti. 
 Steinerpedagoginen erityiskoulu Sylvia-kodissa, (03) 8831360.
 Ekokahvila MeaManna, Hollolankatu 1, 044 7722855, meamanna@kaupunkikyla. Kaupunkikylä-aikuisyhteisö, Kyläkatu 140, Mika.Aaltonen@phnet.

Myllylähde-yhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Aholantie 133, Hämeenkoski, Tapolan kyläyhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Raikkolantie 40, 16350 Niinikoski, www.tapola-camphill.net

LAPPEENRANTA
 Antroposo nen työryhmä. Tiedustelut: Hannele Aaltonen, 040 729 1149 Historiaryhmä. Tiedustelut: Hannele Aaltonen, 040 729 1149
 Hengentieteen vapaa korkeakoulu. Tiedustelut: Seija Kemppainen, 040 0701742 ja Leena Westergrén, 040 5112062.
 Antroposo sen työryhmän kirjasto steinerkoululla os. Marssitie 21. Tiedustelut: Tinna Aalto, 040 6416700

Lappeenrannan steinerkoulu, Marssitie 21, 53600 Lappeenranta, (05) 677 6600, lpr. steinerkoulu@lprsteinerkoulu. 
 Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Valtakatu 79 rak. 79, (05) 4516833 tai 040 1457474, steiner.paivakoti@tontuntupa.inet.

MIKKELI

Tiedustelut Ritva Pesonen, (015) 367956.

ORIVESI
 Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu, Mäkelänkuja 1.

fi

fi

f

fi

f

f

fi

fi

fi

fi

fi

15


Työryhmä joka toinen viikko ma klo 18.00. Nuottasaaritalolla. Alkaen 30.8.2021. Käsittelemme Sergei Prokofjevin kirjaa Vuoden kiertokulku Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä. Tiedustelut, Tommi Räsänen´
 Hengentieteen vapaan korkeakoulun tunnit sunnuntaisin klo 18 steinerkoululla 23.8., 20.9., 18.10. ja 15.11. Aloitetaan 10. tunnilla. Uudet jäsenet ovat tervetulleita, tiedustelut Tommilta.
 Kirjamyynti opintoryhmän kokouksien yhteydessä, koulun myyjäisissä tai erikseen sopien. Tiedustelut Tarja Taskinen, 050 3401474.
 Oulun seudun steinerkoulu, Isokatu 94, 90120 Oulu, (08) 5542875. Steinerpäiväkoti Punavarpunen, Koskitie 2, puh. 044 7748639
 Steinerpäiväkoti Taivonkaari, Hiidentie 1 C.

PORI

Kaikki alla mainitut tilaisuudet ovat klo 18 Porin Antroposo t ry:n huoneistossa, Ruhtinaankatu 2.
 Jäsenilta kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
 Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa Tutustumiskäyntejä Markuksen evankeliumin alueelle tarkastellaan kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina.

Hengentieteen vapaan korkeakoulun luokkatunnit: 13.09., 18.10., 15.11. ja 13.12. Porin seudun steinerkoulu, Tasavallankatu 2, 02 634 1100.

PORVOO
 Päiväkoti Päivänsäde, Kaivokatu 41, 06100 Porvoo, 0440 432790.

Steinerlekskolan Regnbågen, Finnbyvägen 3, 06100 TOLKIS, 045 1102226. Fredrikakoulu – Fredrikaskolan,Lohentie 60, 06150 Porvoo, 0503560236, info@fredrikakoulu. , www.fredrikakoulu.

ROVANIEMI
 Kaikille avoin antroposo nen keskusteluryhmä, tiedustelut 040 8797 037 /Eeva Rovaniemen steinerkoulu, Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi, toimiston puh. 044 7440795, steiner.koulu@rovaniemi.inet. 
 Steinerpäiväkodit: Aurelia, 0400 017837 ja Lyyra, 040 3278737, Viirikankaantie 1, 96300 Rovaniemi.

TAMPERE
 PIRKANMAAN ANTROPOSOFIT RY:N ALUSTAVA JÄSENOHJELMA Syksy 2021 Jäsenohjelma maanantai-iltaisin Tampereen Rudolf Steiner –koululla, Muotialantie 79-81. Aloitus normaalisti klo 19.00. Eurytmiaa ennen maanantai-iltaa klo 18.00-18.45 Aarne Väisäsen johdolla. Alla olevaan ohjelmaan voi tulla muutoksia. Muutoksista pyritään sopimaan viimeistään edellisenä maanantai-iltana. Pirkanmaan antroposofit ry, tiedustelut pj. Kristian Hyvönen, 044 5773428

fi

fi

f

fi

16

f

OULU


6.9

klo 19.00

Kesän kuulumiset, ideointi

13.9

klo 19.00

Kirja (Sergei O. Prokofjev, Vuoden kiertokulku

Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä)

20.9

klo 19.00

AVOIN ILTA, aihe avoin

27.9

klo 19.00

Mikaelimaginaatio, Rudolf Steiner

4.10

klo 19.00

Peruskivityöskentelyä

11.10

klo 19.00

Kirja (Sergei O. Prokofjev, Vuoden kiertokulku

Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä

18.10

klo 19.00

Peruskivityöskentelyä

25.10

klo 19.00

Kirja (Sergei O. Prokofjev, Vuoden kiertokulku

Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä

1.11

klo 19.00

Peruskivityöskentelyä

8.11

klo 19.00

Kirja (Sergei O. Prokofjev, Vuoden kiertokulku

Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä

15.11

klo 19.00

AVOIN ILTA, aihe avoin

22.11

klo 19.00

Kirja (Sergei O. Prokofjev, Vuoden kiertokulku

Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä

29.11

klo 19.00

Peruskivityöskentelyä

6.12

klo 19.00

Kirja/alustus/esitelmä (Sergei O. Prokofjev, Vuoden

kiertokulku Kristuksen kokemiseen johtavana

vihkimystienä)

13.12

klo 19.00

Jouluimaginaatio, Rudolf Steiner, nyyttikestit

Terveisin Johtokunta

Samuel-ryhmä Tiedustelut Jaakko Erkkonen, 0400 857117.
 Hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Pirkko Helakangas, 040 7288677 ja Ulla Ahmavaara, 0400 741667
 Goetheanistinen seminaari – jo 40 vuotta aikuiskoulutusta. Kaikille avointa steinerpedagogista opiskelua, taidetta, uusia ajatuksia ja elämän ilmiöitä Goethen jalanjäljissä. Tiedustelut maria.kanko@tampereensteinerkoulu. , 045 1462009.

Steinerpedagoginen taideoppilaitos eli Taidekoulu Tuulikello www.taidekoulutuulikello.net, rehtori Vesa Sädekoski, vsadekoski@gmail.com, 044 5359467
 Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Muotialantie 79–81, 33800 Tampere, (03) 31416140.
 Steiner-päiväkoti ja esiluokka, Steinerpäiväkoti Teeri, Jukolankatu 2, 33560 Tampere, 050-4068496, www.tampereensteinerpaivakoti.

Instagram: steinerpaivakotiteer Facebook: Steinerpäiväkoti Teer

fi

f

i

i

17


Steiner-päiväkoti Sinilintu, Muotialantie 77
 Steinerpedagoginen taideoppilaitos, toimisto@steinermus.net, www.steinermus.net

TURKU
 Valonjuuren ystävät – Ljusrotens vänner ry, yhdistys, joka on perustettu v. 2016, haluaa tehdä valojuurta tunnetuksi Suomessa. Järjestämme luentoja ja eri tilaisuuksia. Otamme mielellään uusia jäseniä. Kysymyksiin vastaavat Rolf Nylund 0440 225147 ja Pirja Räsänen 040 7782396.
 Mikaeliitat-ryhmä, Yhteyshenkilö Marjukka Lulli-Seppälä, 050 3424547.

Eurytmiaa aikuisille, tiedustelut Pirkko Tolmunen, 040 7025227.
 Turun seudun Hengentieteen vapaan korkeakoulun yhteyshenkilöt: Pentti Paak- kola, 0400 569967, ja Leena Westergrén, 040 511 2062.
 Werbeck-laulua Turussa: Aurinkokuoro harjoittelee pääsääntöisesti maanantaisin klo 18–20.30. Se käyttää Werbeck-harjoitteita ja laulua toiminnassaan. Tiedustelut kuoron johtajalta Markku Lulli-Seppälältä, mils@netti. tai puh. 050 3424545. Hän pitää myös kaksi kertaa vuodessa Werbeck-laulukursseja, jotka sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin harrastaneille.
 Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2
 Turun Steiner-päiväkoti, Ylioppilaskylä 20 B, 20540 Turku, 040 5040605, 040 5048819, info@turunsteinerpaivakoti.

TUUSULA
 Tuusulan antroposo nen työryhmä Tiedustelut Vilho Grenfors, 050 9116027. Steinerpäiväkoti Pohjantähti, Kirkkotie 8.

VAASA

Toiminta Vaasan Antroposo t ry:n tilassa Raastuvankatu 3 D K2 (käynti myös Kirjastonkujan puolelta)
 Seppo-ryhmä kokoontuu kerhotilassa luku- ja keskustelupiirinä syyskuun alusta alkaen joka tiistai klo 18.00. Illoissa voidaan lukemisen ja opiskelun ohella pitää eri aiheisia jäseniä kiinnostava puheenvuoroja. Syksyllä luetaan loppuun Rudolf Steinerin kirja ”Mikaelin tehtävä”.

Lisätietoja: www.vaasanantroposo t@wordpress.com

Vaasan Antroposo t ry:n kirjasto. Kirjat ovat lainattavissa tilaisuuksien aikana yhdistyksen tilassa.
 Hengentieteen vapaan korkeakoulun luokkatunnit. Suomeksi sunnuntaisin kerran kuukaudessa. Tiedustelut Annika Martikainen 050 5224463

Vaasan Rudolf Steiner koulu Kalastajankatu 14, (06) 3128263
 Steinerpäiväkoti Tiitiäinen, Kauppapuistikko 1 ja seimi, Kalastajankatu 14, (06) 3176855

VANTAA
 Biodynaaminen Itä-Uusimaan alueryhmä. Tiedustelut Liisa Hertell, liisa.leijona@ gmail.com
 Vantaan seudun steinerkoulu, Satakielentie 5, 01450 Vantaa. http:// www.vantaansteinerkoulu. , 040 7182 797, toimisto@vantaansteinerkoulu.

fi

f

fi

f

fi

fi

fi

fi

18


Uusi tekniikka -ryhmä kokoontuu Vantaan Hiekkaharjussa. Yhteyshenkilö: Jukka Lahti, 040 5535722

MUIDEN KUIN SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA:

BIODYNAAMINEN YHDISTYS – BIODYNAMISKA FÖRENINGEN RY

Preparaattitutkimuksen (The biodynamic preparations in context: individual ap- proaches to preparation work – Case studies of worldwide practice) lukuryhmä (suomeksi kääntäen). Joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 17–19. Paikka sovitaan kun tiedetään, ketkä osallistuvat. Skypellä voi myös osallistua. Lisätietoja Pirkko Okkonen, 040 518 7695, info@biodyn.

KAMARIKUORO AAVA Tervetuloa mukaan!
 Kuoronjohtajana Petr Potchinchtchikov. Tiedustelut Leena Tiitta 050 3796919.

PALVELUKOTI SOFIA

Kuvernöörintie 14, 00840 Helsinki, toimisto@palvelukotiso a. , puh. (09) 622 96 111 Palvelukoti So assa on runsaasti kaikille kiinnostuneille avoimia konsertteja, tai- denäyttelyitä sekä esitelmiä. Vanhustyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan myös So an vapaaehtoistoimintaan! So an kulttuuritarjontaa ja tapahtumia voi seurata kotisivuiltamme www.palvelukotiso a. sekä Facebookissa.

SNELLMAN-KORKEAKOULUN TAPAHTUMIA

Tiedot: Puuskakuja 14, 00850 Hki, (09) 6211 0600, info@snellmankorkeakoulu. , www.snellman-korkeakoulu.

TAITEIN RY

Järjestämme kaikille kiinnostuneille avoimia pajoja ja kursseja eri taiteiden parissa. Valitse omasi ”hunajakursseista” tai tule mukaan Tutkivan ihmisyyden työryhmiin ja kursseille. Lämpimästi tervetuloa mukaan taiteiden ja taiteellisen harjoittamisen pariin! Tiedustelut: taiteinry@gmail.com / 050 4343432. Ajankohtaiset kurssi- ja tapahtumatiedot: http://taitein. /

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

f

19


HYVÄ SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON TAPAHTUMAKALENTERIN YHTEYS-/TAPAHTUMATAHO

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan sähköpostiosoitteeseen (mieluiten Word- tiedostona ja liitteenä): tapahtumat@antropos. ajankohtaiset yhteys- ja tapahtumatiedot kevättä 2022 varten 1. joulukuuta mennessä, kiitos! Kirjoittakaa tiedot mahdollisimman lyhyesti, ilman pitkiä selostuksia! Pidätämme oikeuden lyhentää meille välitettyjä tietoja kalenteriin sopiviksi.

Suomen antroposo sen liiton johtokunta

Kirjauutuus! Kohti uutta rakennustaidetta - Rudolf Steinerin arkkitehtuuriesitelmät (KT 286) nyt suomeksi! Teemoja: Arkkitehtuurin alkuperä ihmisen sielullisuudessa ja ihmiskunnan kehityskulussa uusi rakennustaiteellinen ajatus – ohjeita antroposo sen siirtokunnan rakennusten suunnitteluun Dornachissa – muodon esteettiset lainalaisuudet – värin luova maailma – Goetheanumin jälleenrakentaminen. Julkaisija: Goetheanisen taiteen yhdistys ry - Förening för goetheanisk konst rf Suomennos ja kansi Maarit Holttinen 214 sivua, Hinta 25 euroa + postimaksu Tilaukset: maarit.arkh. tai klaus.salomaa@salomaa. tai toimisto@antropos.

Kohtalon yhteyksiä, osa 6 Rudolf Steiner

I Ihmiskunnan historiallisen kehityksen karmallisia tarkasteluja. II Antroposo sen seuran karma ja antroposo sen liikkeen sisältö. III Karma yksittäisessä ihmisessä ja ihmiskunnan kehityksessä. 328 sivua, lankasidottu kovakantinen, svh 30€ Suomentanut, Maire Olkkonen

fi

f

fi

fi

.

f

fi

fi

fi

20


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.