Page 1

Antroposofiska Sällskapet i Finland Händelsekalender 2021–2022


Antroposofiska biblioteket

Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors. Öppethållningstid: måndagar kl. 17–19.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan i Helsingfors ordnas. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.


Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura rf. Adress: Nylandsgatan 25 A 4, Helsingfors

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2022 hålls på Nylandsgatan 25 A i Helsingfors i mars. Datum och program meddelas senare på adressen www.antropos.sallskapet.fi

HÖSTMÖTE på Nylandsgatan i Helsingfors lördagen den 23.10. kl.15.00. Föredrag av Markku Maula om Antroposofiska Sällskapets historia i Finland. Föredraget hålls på finska. Översättning till svenska ordnas vid behov. Efter föredraget kaffe och te och möjlighet till diskussion.

ALLHELGONASAMMANKOMST Vi samlas lördagen den 6.11. kl. 15.00 i Helsingfors på Nylandsgatan 25 A för att minnas dem som senaste år gått över gränsen till den andliga världen. Lars Karlsson talar under rubriken ”De avlidna i vår närhet”.

ADVENTSFEST lördagen 4.12.2020 kl. 15.00. Närmare program meddelas senare på adressen www.antropos.sallskapet.fi ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS PÅSKFEST, påsksöndagen den 17 april 2022. Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida: www.antropos.sallskapet.fi


VERKSAMHET I HELSINGFORS och ÖSTNYLAND STUDIEGRUPPER Karmagruppen träffas på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, ojämna veckor kl. 18:00-19.30. Höstens första träff den 14.9.2021. Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Helena Pihlström tfn 050 3713927.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP Klasstimmar för medlemmar. På svenska söndagar kl. 17.00: 19.9., 10.10., 21.11., och 12.12. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400449550. På tyska söndagar kl. 11.15: Kontaktperson Anja Riska 0400 878 277.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta SvanbäckNietosvaara, tfn 050 3096786, Epost: forestandaren@nackrosen.fi www.nackrosen.fi Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan


Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Malin Fagerström, (09)877 7759, Epost: info@gryningen.fi www.gryningen.fi Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, Epost: lekskolan@regnbagen.fi www.regnbagen.fi Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors. Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070. E-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

****


VERKSAMHET I VÄSTNYLAND

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS PÅSKFEST Påsksöndagen den 17 april 2022. Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida: www.antropos.sallskapet.fi

STUDIEGRUPPER Odiliegruppen träffas varje onsdag kl. 19.00 med början i september. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP. Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATIV Alfa Omega Raseborg rf. Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barnträdgård framskrider. På grund av dålig grund för byggandet har planeringsområdet för boendet flyttats delvis på Rikullen, bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. Därför en försening av detaljplanen, som räknas vara färdig under år 2021. Under året 2021 ordnas presentationer av bostäderna och planeringen av området. Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt!


Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg.1Kontaktperson i Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tel. 0400 127174, Epost: virve.weckstrom@gmail.com

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Erika Kihlman Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: forestandare@gmail.com www.solgardenaurinkotarha.fi Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 www.rosengarden.fi Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi www.mikaelskolan.fi

****


VERKSAMHET PÅ ÅLAND STUDIEGRUPPER Den antroposofiska studiecirkeln kommer att sammanträda från september 2021 till 2022 maj i Mariehamn, en gång per månad. Vi fördjupar oss in i tidens aktuella frågor via antroposofi och eurytmi. Studie innehållet bestämmer vi gemensamt under första mötet. Kontaktperson för grupperna: Raili Hake tel. 0408346465

BARNTRÄDGÅRD Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

ANTROPOSOFISKA INITIATIV: TERAPI OCH HÄLSOVÅRD Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar. Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 0405240080 Vård i Livet r.f. Boken" Vård i livet och döden” säljs på Åland i Mariehamns bokhandel och via föreningen. Mer information: Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

PÅ KOMMANDE UNDER ÅR 2022: MIKAELSEMINARIUM I Mariehamn 9-11.9.2022. med Peter Selg. Mer information senare bl.a. på adressen www.antropos.sallskapet.fi


VERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

STUDIEGRUPPER PARSIFAL-GRUPPEN. Öppen antroposofisk studiegrupp. I höst 2021 arbetar vi med aktuella tidsfrågor. Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Annika Martikainen tel. 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI Klasstimmar på svenska en gång i månaden för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 5224463. annika.martikainen@gmail.com BARNTRÄDGÅRD Steinerdaghemmet Iduna, Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199 iduna@steineriduna.fi ANTROPOSOFISKA INITIATIV ÖSTERBOTTENS BIODYNAMISKA FÖRENING, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

****


Antroposofiska Sällskapets hemsida https://antropos.sallskapet.fi/ Sällskapets hemsida är nu några år gammal och har hunnit växa till sig vad gäller information om verksamheterna inom Sällskapet och intressanta aktuella artiklar. Sidan har fått spridning och uppmärksamhet också internationellt, främst i de nordiska länderna. Välkommen att besöka! ****


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.