__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

En verden af 3D fra Kina til Durup Af Susie Bjerggaard Jensen Teknologien i dag byder på mange muligheder. Det samme gør sig gældende, når der skal laves prototyper i 3D print. En metode, som kan spare virksomheder for mange penge under produktudvikling. CP Sourcing ApS i Durup er en af de virksomheder i Danmark, som  beskæftiger sig med at assistere andre virksomheder med at outsource produktionen af dele eller færdigproducerede produkter.  At outsource er et økonomisk begreb, der dækker over en virksomhed, som vælger at købe varer, den tidligere selv har produceret, hos en underleverandør. Grunden til dette kan være et ønske om at opnå bedre kvalitet, en lavere pris samt en højere forrentningsgrad for den invisterede kapital. CP Sourcing ApS blev etableret i 2005 af    Per Veile, som startede op med et kontor  hjemme i kælderen. Herfra lavede han konstruktioner, som blev videreproduceret i Kina. I 2007 købte han så lokalerne i Durup, hvor virksomheden har til huse i dag. Peter Veile er uddannet værktøjsmager og maskintekniker med speciale i produktudvikling og design. I 2001 blev han ansat som kvalitetsingeniør hos JAMO, en  dansk virksomhed, der producerer højtalere. Målet var, at få lavet en kvalitetsafdeling i Kina.

- I kontrakten stod der, at jeg  skulle rejse til Kina en gang det første år. Det blev så  til 13 gange i stedet. Jeg valgte derfor at flytte derover et års tid, hvorefter jeg så vendte hjemad igen, fortæller Per Veile. I dag sidder Per Veile som bekendt som direktør i egen virksomhed. Udover kontoret her i Danmark har CP Sourcing ApS  også kontor i Kina med fire ansatte. Her i Danmark er de ligeledes fire ansatte inklusive Per Veile selv. - Vi har mange kasketter på her på stedet. Claus Veile er for eksempel salgsingeniør, men er også med til at udvikle nye projekter. Derudover har vi en pensionist, Leif Kristensen, som kommer og hjælper til i værkstedet samt Maria Kokholm, fra Revision Limfjord,  som står for bogholderiet. Alt regnskab foregår i Kina, men Maria tjekker blandt andet, om alt er bogført korrekt derovre fra, fortæller Per Veile. Fagre nye verden For to et halvt år siden købte CP Sourcing ApS den første 3D printer til udarbejdelsen  af prototyper. Det er siden hen blevet til fire, som har gjort arbejdet langt nemmere, da virksomheden før anskaffelsen af printerne selv måtte  lave de fysiske dele. Det har også betydet, at den nu har muligheden for at løse endnu flere  opgaver end tid-

Per Veile foran nogle af de specielle 3D printere i Durup.

ligere. Nogle af opgaverne består blandt andet af designermøbler, plastikredskaber, metalemner, varmeborde, olieskimmere high end hifi udstyr og meget mere.  - Vi laver rigtig mange forskellige opgaver, som har det  formål, at hjælpe både små og store virksomheder med sourcing i østen. Og det kan vi kun  gøre i kraft af, at vi har så mange leverandører, hvorfra vi modtager mange forskellige kompo-

nenter. Vi har ingen varer selv. Virksomheden er ren underleverandør. Claus og jeg tager os hovedsageligt af nye projekter her på stedet, men den løbende produktionen af det færdige produkt bliver lavet i Kina, hvor der hele tiden er mellem 100 og 150 mand til at arbejde på projekter fordelt ud på 40 forskellige fabrikker. Vi fokuserer ikke på branche, men har hovedvægt på produkter med samme kvalitet,

Penge retur ved netkøb v/Fodplejer og Sygeplejerske

Else Espersen

Stadion Allé 3, Balling

Åben efter aftale Tidsbestilling på

24 25 83 50

Altid gratis råd og vejleding om dine fødder

Når du køber gaver og andre ting på nettet, skal netbutikken klart og tydeligt oplyse dig om betingelserne for at fortryde købet. Gør netbutikken ikke det, hæfter du ikke, hvis varens værdi eventuelt er forringet, når du fortryder købet og returnerer den til netbutikken. Det slår Forbrugerklagenævnet nu fast i de første

to sager efter reglerne om værdiforringelse, når forbrugerne fortryder et netkøb. Reglerne trådte i kraft i sommeren 2014. - I begge tilfælde har netbutikkerne ikke oplyst forbrugerne klart og tydeligt om betingelserne for at fortryde købet. Derfor har nævnet vurderet, at forbrugerne har krav på at få alle deres penge

tilbage, siger konstitueret kontorchef i Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Susanne Bager. De to sager vedrører henholdsvis køb af seks tremmestole og køb af et bundkort til en computer. I begge sager har forbrugerne fortrudt købet og ønsket at få hele købesummen retur, men det har netbutikkerne afvist. I det ene tilfælde fordi forbrugeren havde samlet tremmestolene

som var det lavet herhjemme, siger Per veile. Virksomheden producerer på årsbasis for 18 millioner i Kina, og ønsker på sigt at skabe mere produktion.  - Vi vil  fremadrettet invistere mere, men lige nu er vi tilfredse med en belægning på 25 procent på årsbasis, der skal jo også være tid til projekter. Vi skal selvfølgelig  være konkurrencedygtige. Der skal mange varer igennem for at kunne køre

virksomheden videre. Der er mange omkostninger ved at have kontor både herhjemme og Kina, hvor vi i alt råder over 900 kvadratmeter. 300 kvadratmeter her i Danmark og 600 kvadratmeter i Kina, siger Per Veile, som også gerne står til rådighed over for virksomheder, som ikke har brug for outsourcing men i stedet ønsker professionel bistand i forbindelse med virkeliggørelsen af en idé.

og smidt emballagen til stolene ud. I det andet tilfælde fordi bundkortet var gået i stykker. Forbrugerklagenævnet har i begge tilfælde vurderet, at forbrugerne har krav på at få alle deres penge retur, fordi netbutikkerne ikke havde oplyst dem klart og tydeligt om betingelser for at fortryde købet. - Sagerne understreger, at det er vigtigt for både forbrugerne og netbutikkerne selv, at kunderne får fyldestgørende oplysninger om

betingelserne for at fortryde. Får kunderne ikke de oplysninger, risikerer netbutikken at hænge på hele regningen, hvis varen viser sig at være forringet i værdi, siger Susanne Bager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet. Du har som udgangspunkt 14 dage til at fortryde et netkøb, og du må prøve og undersøge varen på samme måde, som du kan og må i en fysisk butik.

Kjems fortæller om sin morfar Den 12. januar gæster Rud Kjems, der er barnebarn til Danmarks første folkevalgte borgmester Hjalmar Kjems, Roslev Sognehus med et foredrag, og alle er velkommen. Rud Kjems har i år udgivet en biografi om sin morfar, og han vil fortælle om morfarens spændende liv med ho-

BLIV SET!

Ri n g p å

97 57 14 00 6

vedvægten lagt på hans lange virke i Skive. Det var et lærervikariat, der bragte Hjalmar Kjems til Skive, hvor han stillede sig i spidsen for et opgør med byens forældede skolevæsen. I 1905 blev ham medlem af Socialdemokratiet, kom i byrådet året efter, og ved folkeafstemningen i 1914 blev

Hjalmar Kjems Skives og Danmarks første folkevalgte borgmester. Hans politiske liv var præget af en del kaos og skandalesager i byens politiske liv generelt og til sidst forlod Kjems politik og helligede sig skolearbejdet. Han døde i 1969, 90 år gammel.

Stilletid i Jebjerg Den 12. januar er der fyraftensgudstjeneste i Jebjerg Kirke. Her kan borgere nyde en stille stund i mørkningen i kirken, oplyser Østsalling Pastorat, der står bag. Også

den 19. januar er der arrangement - denne gang i konfirmandstuen, hvor der er sangaften med fællessang afbrudt af kaffebord og samtale om nogle af sangenes tekster.

sallingavis@sallingavis.dk

Profile for Salling Avis

Salling Avis 01-2016  

Salling Avis 01-2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded