Page 1

DÉ TOEKOMSTGERICHTE VERPLEEGKUNDEOPLEIDING

HBO5

PRAKTIJKGERICHTE VERPLEEGKUNDE in LIER


WAT VIND JE IN DEZE GIDS?

2

Welkom student

4

Verpleegkunde is een kunst

5

Kies voor je toekomst

6

Leren in de praktijk

8

Kies zelf hoe je studeert

9

Hoe verloopt je studie

10

Je bent niet alleen

11

Samen thuis

12

Bereikbare campus

1


2

WELKOM STUDENT

“

Dag student Welkom bij het SAL in Lier! Tof dat je voor onze HBO5-opleiding verpleegkunde kiest. Zorgen op het SAL betekent zorgen voor elkaar. Ons team van directie, docenten en ondersteunend personeel staat voor je klaar. Wij willen jou zo goed mogelijk begeleiden naar een mooie toekomst als professioneel verpleegkundige. In een aangename, ontspannen omgeving laten we je voelen, ontdekken, experimenteren en leren. En leren is actief. Zelf doen. Zelf proberen. Zelf ervaren. Maar je doet het niet alleen. Wij zorgen voor jou.

Mevr. Sabine De Keyser Directeur

3


4

KIES VOOR JE TOEKOMST

VERPLEEGKUNDE IS EEN KUNST Hou je van mensen? Kan je goed luisteren? Leer je het liefst verplegen vanuit de praktijk? Dan moet je bij SAL in Lier zijn.

Als verpleegkundige sta je patiënten dag en nacht

Dé verpleegkundige bestaat niet. Als verpleeg-

Je bent verantwoordelijk en draagt graag zorg

bij. Je biedt lichamelijke zorg, dient medicatie toe

kundige kan jij in heel wat voorzieningen aan

voor anderen. Je wil zieke personen beter ma-

en geeft injecties.

de slag. In ziekenhuizen, woonzorgcentra en de

ken. Psychiatrische patiënten bijstaan. Of ouderen

thuisverpleging, maar ook in derdewereldlan-

van hun oude dag laten genieten. Je werkt goed

Onze modulaire HBO5-opleiding praktijkgerichte

Maar verpleegkunde is veel meer dan dat. Je kan

den, onderwijs, centra voor personen met een

in team en houdt van verandering. Met de HBO5-

verpleegkunde stoomt jou in drie jaar klaar tot ver-

goed observeren, klinisch redeneren en als team-

beperking enzovoort. Je toekomst begint bij

opleiding verpleegkunde kies je voor de toekomst.

pleegkundige. Je bent meteen –en multi-inzetbaar

speler communiceren. Jouw toekomstige job is

SAL in Lier. Erover lezen doe je hier.

Voor een boeiend, creatief en dynamisch beroep

in de verschillende sectoren van de gezondheids-

een kunst.

zorg.

met een hart voor mensen.

5


OEFENING BAART KUNST

toegepaste verpleegkunde in de algemene gezondheidszorg

De HBO5-opleiding verpleegkunde in het hoger

oriëntatie algemene gezondheidszorg initiatie verpleegkunde

toegepaste verpleegkunde in de ouderenzorg

verpleegkundige basiszorg oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

6

beroepsonderwijs telt vijf verschillende modules, DIPLOMA van gegradueerde verpleegkundige

gespreid over drie studiejaren. In deze opleiding ontwikkel je niet alleen je kennis, maar ook je vaardigheden en houding op het werkveld. Verpleegkunde is een opleiding die je niet enkel

toegepaste verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg

vanop de schoolbanken volgt. Lessen en stages wisselen elkaar af vanaf de eerste module. Je leert van professionals die met beide voeten in de praktijk staan.

DAGONDERWIJS AVONDONDERWIJS

toegepaste verpleegkunde in de zorg voor mensen met beperkingen

Oefening baart kunst. In het skillslab leer je alle essentiële verpleegtechnische handelingen van het vak. Of train je op zelfstandige basis je vaardigheden. Er is altijd een docent aanwezig als je vragen hebt. Na de volledige studie ontvang je het diploma van gegradueerde verpleegkunde en stap je zo het werkveld in.

7


STAGE OVERZEE

KIES ZELF HOE JE STUDEERT

De helft van je opleiding bestaat uit stages. Zo

Deze opleiding is 100% studentgericht.

leer je je kennis geleidelijk omzetten in vaardighe-

den. Je leert uit eerste hand van gediplomeerde verpleegkundigen. In de loop van je studietraject 8

Je kiest voor dag- of avondonderwijs, zodat je werk en studie makkelijk kan combineren.

Je kan voortbouwen op je studies in het secun-

bouw je stelselmatig meer verantwoordelijkhe-

dair onderwijs. Ook zonder diploma of getuig-

den op en leer je zelfstandig werken. Stage volg

schrift kan je starten, als je de toelatingsproef

je in thuiszorg, ziekenhuizen, woon- en zorgcen-

succesvol aflegt.

tra, revalidatie- en psychiatrische centra. Zo doe je

Kom je uit de Bachelor Verpleegkunde? Vraag

enorm veel werkervaring op. Kies voor een stage-

dan vrijstellingen aan om een traject op maat

plek dichtbij huis. Of zoek het avontuur op in India,

te starten.

Malta, Peru, of volg stage op het vakantieschip van het Rode Kruis.

Hoe ziet jouw modeltraject eruit? Ontdek je module traject op www.sal.be


Heb ik recht op VDAB – overheidssteun? Als je werkloos bent en beslist om verpleegkunde

JE BEN NIET ALLEEN

te gaan studeren, dan kan de VDAB je op weg helpen. Contacteer je dichtstbijzijnde VDAB–kantoor of kom even langs. Wie reeds werkzaam is in de zorgsector en een diploma van gegradueerde verpleegkundige wilt behalen, kan hiervoor beroep

10

Studeren kan een hele opgave zijn. Je staat er ech-

doen op bijzondere opleidingsprojecten van de

ter niet alleen voor! Reken op de hulp van een tra-

overheid.

jectbegeleider bij het studeren. Heb je taalonder-

ject ‘leren leren’ of ‘faalangsttraining’ kan je mee-

Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?

gegeven worden. Indien nodig staat het studie- en

Studeren is fijn. Maar het is niet gratis. Als je aan de

studentenbegeleidingsteam voor je klaar.

door de overheid gestelde voorwaarden voldoet,

steuning nodig? Dan kan dit via het praatcafé voor anderstaligen of via Nederlandse les. Ook het tra-

kom je in aanmerking voor een studietoelage. Het is niet altijd eenvoudig om te weten of je recht hebt op een toelage, dus kom even langs en we bespreken dit samen met jou. Of steek even je licht op bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: http://www.ond.vlaanderen.be/

SAMEN THUIS Woon je buiten Lier en wil je graag dichter bij huis studeren? Kom dan zelfstandig op onze campus wonen. De SAL-Residentie is een eigentijds studentenhuis waar 18+’ers samen leren en leven. Lier is een ideaal stadje om af en toe de bloemetjes buiten te zetten.

RESIDENTIE

VERSTANDIG VERBLIJVEN in LIER

11


Antwerpen Mortsel Boechout

Zandhoven, Malle Turnhout, E34 - E313

A

nt

w er

ps

TRACK 5?

CAMPUS

es tr aa t

Kessel Nijlen Herentals E313

menwerkingsverband tussen hogescholen, centra Lint

campus.

BEREIKBARE CAMPUS

DAGEN

Berlaar

Kolveniersvest

13

len. In Track 5 werkt het SAL samen met o.a de Thomas More Hogeschool, gelegen op dezelfde

LESDAG

INFO

DATA TE RAADPLEGEN OP http://hbo5.sal.be/Inschrijvingen-infomomenten

HBO5–opleidingen worden aangeboden in een savoor volwassenenonderwijs en secundaire scho-

OPEN

Duffel Rumst Mechelen

Duffel St. Kat. Waver

Heist-op-den-Berg Aarschot

Plan je route naar de campus NMBS: www.railtime.be De Lijn: www.delijn.be Als je met de auto komt, parkeer je best aan de

Onze campus ligt pal in het centrum van Lier, op

rand van het centrum op de voorziene parkings.

wandelafstand van de Grote Markt, het Zimmer-

Een gedetailleerd stratenplan vind je op

plein en het station.

www.lier.be


HBO5

PROFESSIONELE VERPLEEGKUNDE in LIER

www.facebook.be/salhbo5lier

Antwerpsestraat 99 2500 Lier • 03 480 29 10 • Info@salhbo5.be • www.sal.be

Brochure HBO5 2017-18  

Informatiebrochure van de opleiding HBO5 verpleegkunde.

Brochure HBO5 2017-18  

Informatiebrochure van de opleiding HBO5 verpleegkunde.

Advertisement