Issuu on Google+

NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10

Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl

HĂŠt promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven


Zompstraat 31

Autobelettering

8102 HX Raalte

Carwrapping

T (0572) 745 002

Bouwborden

info@1enalreclame.nl

Reclameborden

www.1enalreclame.nl

Spandoeken Spanframes Gevelreclame Reclamezuilen

Wij ontwerpen, produceren en realiseren vele vormen van

Bewegwijzering

visuele communicatie. Visuele communicatie moet doeltreffend

Vlaggen (masten)

en herkenbaar zijn. Uw boodschap moet gezien worden door de

Beurssystemen

juiste doelgroep. Daar werken we dagelijks met veel plezier aan.

Presentatiesystemen Raamstickers Windowfilm

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op of ga naar onze site.

Posters Stickers

1enalreclame.nl

Drukwerk Textielbedrukking Bedrijfskleding Canvas Fotowanden

Salland Zakelijk sluit jubileumjaar succesvol af Met deze vierde editie van Salland Zakelijk, hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven, sluiten we onze tiende jaargang af. We kunnen terugkijken op een succesvol jubileumjaar, waarin we alweer een flinke groei hebben meegemaakt. Zo is onze oplage met ruim 400 exemplaren verhoogd, o.a. doordat we nu ook enkele Deventer bedrijfsterreinen aan ons adressenbestand hebben toegevoegd. Deze vierde editie wordt hierdoor bezorgd bij maar liefst 6.250 regionale ondernemers en daarmee krijgt u als ondernemer een nog groter en interessanter platform om uw producten of diensten te promoten. En dat zonder verhoging van onze toch al aantrekkelijke tarieven!

een advertentie of bedrijfsreportage, de exploitatie van ons glossy magazine mogelijk gemaakt. Daarmee hebben we een bijdrage geleverd aan hun zakelijke succes, want van veel relaties weten we dat een bedrijfspromotie via Salland Zakelijk heeft geleid tot interessante opdrachten en nieuwe opdrachtgevers.

Ook zijn er steeds meer mensen die ons Twitter-account volgen, de teller staat nu op 1.156 volgers. Volgt u ons nog niet op Twitter? Ga dan naar @sallandzakelijk en u bent altijd op de hoogte van actueel economisch nieuws uit onze regio. Ons LinkedIn-account kent maar liefst 810 relaties en ook daar zijn we trots op.

Prettige feestdagen en veel succes in 2015.

Met veel enthousiasme en betrokkenheid gaat het team van Salland Zakelijk zich ook het nieuwe jaar inzetten om ondernemend Salland te promoten. Neem contact met ons op en op basis van uw wensen en onze mogelijkheden geven wij dan graag en in goed overleg een flinke oppepper aan uw zakelijke succes.

Huisstijlontwerp

Met vriendelijke groet, Namens het team van Salland Zakelijk, Jos Tielbeke (uitgever)

Nu het einde van 2014 nadert, willen we uiteraard al onze relaties van harte bedanken. Zij hebben, bijvoorbeeld door plaatsing van

• Efficiënt wagenparkbeheer • Bedrijfswageninrichting • Bedrijfswagenverhuur • Ritregistratiesystemen FICS & FICS secure

Zompstraat 31 8102 HX Raalte T +31 (0)572 365 384 info@diepeveen-automotive.nl www.diepeveen-automotive.nl

2

Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte Eindredactie: Jos Tielbeke Redactie: Rudi Buitenkamp en Linda Klein Overmeen Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Sonodruk - Heino Telefoon: 0572-363781 E-mail: info@sallandzakelijk.nl Internet: www.sallandzakelijk.nl Oplage: 6250 exemplaren © COPYRIGHT 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. 3


Inhoudsopgave 6

persoonlijk

7

betrokken deskundig

8 10 11 13

Schoolstraat 16B 8102 EM Raalte info@bwa.nu www.bwa.nu

T: 0572 36 33 95

15 17 19 20 23

Voor meer naamsbekendheid, meer zichtbaarheid en meer klanten De meeste Nederlanders oriënteren zich eerst via internet, voordat zij een grote aankoop doen! Dat doet u toch ook? Salland Communicatie kan u helpen met

Maar bij Salland Communicatie kunt u

online zichtbaarheid door:

ook terecht voor:

• het schrijven van (SEO)teksten voor uw website

• het schrijven van commerciële brieven

• het schrijven van online artikelen (blogs)

• het schrijven van persberichten

• het opzetten van een strategie voor social media • het schrijven van teksten voor uw nieuwsbrief

4

25 26 27 29

Heeft uw bedrijf op strategisch niveau een steuntje in de rug nodig? Salland Communicatie helpt u ook met het opstellen van een (marketing)communicatieplan. Kijk ook eens op www.sallandcommunicatie.nl voor informatie en tips

24

|

Edwin Blankenvoort

30

Column Guts: Ik ben (toch niet) van gisteren Notariskantoor De Zwart Tesink: Leg vergaderingen schriftelijk vast ter voorkoming van aansprakelijkheid Van organisatie naar successtory met De Groot & Kolman Leiders en Managers

8

Column Bart Online: Hoe mobiel is jouw website?

De Groot & Kolkman

Vind (de) UV Spot en het is genieten geblazen! Grip op uw onderneming? Get in control by BWA Locosoft laat uw rendement groeien met 4onePOS Ondernemend Salland in het nieuws Rabelink Finance Consultancy maximaliseert de kans op succes Ondernemend Noaberschap Raalte brengt mooie verbindingen Succes Werkgeverspunt Gemeente Raalte maakt versterking noodzakelijk

11 UV SPOT

Column Rabobank Salland: Co-financieren: De nieuwe toekomst Bedrijfsadministratie lastig? Low Tax: uw financiële steun en toeverlaat! Ondernemers maken er samen werk van: BNI Aquila Deventer vijf jaar Dalfsen koestert zijn ondernemers: Handen ineen slaan voor de toekomst Recreate: Ervaar de wereld van straks, NU! Starters en nieuwe inschrijvingen

29 Recreate 5


Ik ben (toch niet) van gisteren

Wenst u groene feestdagen en een duurzaam nieuwjaar!

Leg vergaderingen schriftelijk vast ter voorkoming van aansprakelijkheid

Terwijl u dit leest, vertel ik u oud nieuws. Zo snel gaat de wereld tegenwoordig. Dankzij sociale media en uw mobiel zijn we vluchtiger dan ooit. Techniek en

In mijn vorige bijdrage heb ik al een aantal zaken de revue laten

informatie is voor iedereen beschikbaar (en betaal-

passeren met betrekking tot de bepalingen van de Flex-BV. In deze

baar). Wat we vandaag weten, delen we. Wie niet

bijdrage ga ik op één van de aspecten van deze bepalingen in.

durft te delen, zal nooit vermenigvuldigen. Steeds

Hoewel er in het burgerlijk wetboek reeds regels waren die schriftelijke

meer werken we samen en maken we slim gebruik van elkaars kennis. Hierdoor ontwikkelen we ons sneller dan wanneer we het voor onszelf houden. Innovaties ontstaan daardoor bizar snel. Transparantie. Daar draait het om in 2015. Koopt de consument iets? Dan checkt ze eerst de meningen van anderen. Diverse websites (zoals Kieskeurig) verzamelen deze reviews en maken zaken meetbaar. Ze bestaan er zelfs van. In 2015 verandert dit. Consumenten nemen de macht over. Zij bepalen de tekst op uw uithangbord, figuurlijk gezien. Er zijn al sites (Rivvur.com bijvoorbeeld) die hier actief mee bezig zijn. Consumenten bevelen bedrijven aan. Het wordt voor bedrijven de nieuwe manier om klanten te werven. Ik hoop maar dat u niet denkt dat u er komt met uw standaard website, desktop-versie.

Energieneutrale woning te Lemelerveld. Ontwerp en bouwbegeleiding door KoenAdvies. Wilt u duurzaam (ver)bouwen of advies over het verduurzamen van uw pand? KoenAdvies helpt u graag verder.

www.koenadvies.nl Handelsweg 33A | 8152 BN Lemelerveld michel@koenadvies.nl | 06 16 12 18 10

Wij helpen u graag met uw dagelijkse administratie en het maken van aangiften en jaarrekeningen!

Alles is tegenwoordig smart; uw mobiel wordt alleen nog maar belangrijker. Want laten we de ‘wearables’ niet vergeten. U weet wel, slimme brillen, intelligente horloges, armbanden. Ze zitten bomvol sensoren die registreren en meten. Handig, want zo weet uw fitnessinstructeur aan het eind van de dag of hij u nog een sprintje moet laten trekken. En WE-fashion (dames) en de Gamma (heren) weten hoe vaak u deze week hun winkel heeft bezocht en waar uw interesses liggen. Ondertussen regelt u er alles mee. U schroeft er in Luttenberg de temperatuur van uw woning in Broekland mee op.

Barbara Jansen, eigenaar GUTS Communication 6

de bepalingen van de Flex-BV besluiten binnen de BV toch in een ander daglicht komen te staan.

Flexibeler, door het vervallen van regels van kapitaalbescherming Dit houdt met name verband met het feit, dat we de kapitaalbeschermingsregels niet meer kennen sinds de invoering van de Flex-BV. De kapitaalbescherming was de grondslag voor de eis van de verplichte storting van € 18.000 kapitaal bij de oprichting van de BV, als ook bijvoorbeeld de daartoe vereiste bankverklaring. Deze vereisten zijn komen te vervallen. Dit is dus flexibeler dan vóór de invoering van de Flex-BV.

Flexibeler betekent vergroting van de bestuurdersaansprakelijkheid

Oh ja, u laadt uw wearable straks op met uw eigen lichaamstemperatuur. Handig en dat scheelt weer in de portemonnee het nieuwe jaar. Dat is dan weer het actuele nieuws. Kortom: blijf erbij en maak er wat moois van (en vertel het verder)! Alle goeds voor 2015.

vastlegging van vergaderingen vereisten, zijn door de invoering van

Manon Platje  06 12 44 51 26  Grote Bisschop 23 8141 WK Heino  info@low-tax.nl  www.low-tax.nl

Toch is voor de flexibiliteit iets in de plaats gekomen en dat is de toegenomen bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zien we bijvoorbeeld bij de besluitvorming omtrent het uitkeren van winst. Voor uitkeringen van winst is nog steeds in de wet bepaald, dat dit alleen mogelijk is voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten dienen te worden aangehouden. Voorheen was het besluit tot uitkering van winst voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders en dit besluit had directe en ook externe werking.

Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart

In de nieuwe wetgeving is bepaald, dat een besluit tot uitkering geen gevolgen heeft zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Vervolgens wordt in de wet aangegeven, dat het bestuur de uitkering slechts weigert indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. In de wet is verankerd wat reeds in rechtspraak naar voren is gekomen. Deze uitkeringstoets geldt voor uitkering van de winst die met de bedrijfsuitoefening wordt behaald, maar ook voor elke andere vorm van uitkering. Dus ook bij inkoop van aandelen, intrekking van aandelen en terugbetaling op de aandelen (afstempeling) geldt deze uitkeringstoets. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om reserves om te zetten in kapitaal en daarop vervolgens af te stempelen. Als het bestuur ten onrechte goedkeuring verleent, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door

de uitkering ontstaat, vermeerderd met de wettelijke rente.

Schriftelijk besluiten

vastleggen

van

Mocht een bestuurder bewijzen dat het niet aan hem te wijten is dat de uitkering is gedaan en dat hij niet nalatig is geweest tot het nemen van maatregelen om de gevolgen af te wenden, dan is deze bestuurder niet verbonden. Vorenstaande geldt ook voor degene die het beleid van de BV (mede) heeft bepaald. Het is dus van groot belang dat vergaderingen van aandeelhouders en bestuur goed worden genotuleerd, zodat ook de personen die aansprakelijkheid kan treffen hun bezwaren tegen een gevoerd of te voeren beleid, waaronder het doen van uitkeringen, kunnen laten vastleggen, waardoor zij hier op kunnen terugvallen als zij in rechte worden aangesproken. Voor vragen of een oriënterend vrijblijvend gesprek? Neem contact op met notaris De Zwart.

De Zwart Tesink

Drostenkamp 2 | 8101 BX Raalte T 0572 363619 | E info@dezwarttesink.nl | www.dezwarttesink.nl

7


Van organisatie naar successtory met De Groot & Kolman Leiders en Managers Hoe bereik je als organisatie het maximale aan efficiëntie en effectiviteit? Door vanuit een helder en duidelijk fundament de talenten en kwaliteiten van je mensen te benutten en hun drijfveren af te stemmen op de ambitie van de organisatie. Klinkt logisch, maar waarom wordt dit in de praktijk dan zo weinig toegepast? Michel Kolman en Roland de Groot bogen zich over deze kwestie en ontwikkelden een geheel nieuw, baanbrekend organisatieverbeterings-concept. Toepasbaar op elke hulpvraag en elke organisatie en dat snel, gegarandeerd blijvende resultaten oplevert.

8

De één is al 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, waarvan de laatste 15 jaar in managementfuncties op verschillende organisatieniveaus; de ander bekleedde 16 jaar lang diverse functies bij lokale Rabobanken (waaronder Salland), waarvan de laatste 7 jaar als manager: Roland de Groot en Michel Kolman. Van oudsher studiegenoten Bedrijfskunde, vonden de twee elkaar op de scheidslijn tussen de vraagstukken: ‘hoe breng je de organisatie dichter bij de mensen?’ en ‘hoe betrek je de mensen bij de organisatie?’ Roland: “Wanneer je dat samenbrengt, ontstaat er synergie”.

is dat we niet alleen adviseren maar ook daadwerkelijk zelf implementeren. Die aanpak begint bij het vaststellen van een duidelijk basiskader (het fundament van waaruit je als organisatie keuzes maakt en opereert) bestaande uit 4 elementen, van abstract tot heel concreet. Het begint bij het vaststellen van je identiteit, om vervolgens af te dalen in ‘welke waarde(n) voeg je toe aan je omgeving’, ‘vanuit welke principes werk je’ en ‘welke doelstellingen definieer je?’ Dat geeft mensen binnen de organisatie houvast: dit zijn we, zo willen we zijn en daar gaan we voor. En… wat betekent dit voor mijn dagelijks werk?”

“We maken organisaties succesvol. Heel specifiek betekent dit: de koers scherp zetten en directie, management en medewerkers effectief en efficiënt laten werken. Dit doen we met interim leiderschap en -management, consultancy en het verzorgen van trainingen. Al onze activiteiten vallen onder ons zogenaamde ‘GVS’-model: Garantie Voor Succes. Wat onze aanpak in essentie anders maakt,

De vraagstelling vanuit opdrachtgevers is heel divers. Michel: “De ene keer is de hulpvraag heel specifiek: een managementteam dat te maken heeft met een zeer lage medewerkerstevredenheid, voortkomend uit gebrek aan inspirerend leiderschap van het MT. Een andere keer komt de vraag meer vanuit het totaal: ‘Hoe kunnen we als bedrijf effectiever worden?’”

Een van de eerste grote opdrachtgevers was Boerhof Project inrichters uit Heeten, die De Groot & Kolman | Leiders en Managers benaderde vanuit een positieve hulpvraag: ‘We weten waar we goed in zijn, maar we zijn op zoek naar wat ons beter maakt’. Directeur Kristel Leerkes-Boerhof: “We hebben als bedrijf een paar lastige jaren achter de rug en als gevolg hiervan de nodige maatregelen moeten treffen in onze bedrijfsvoering. Desondanks leidde dit nog niet tot voldoende resultaatverbetering. Verder snijden in onze personeelsbezetting was echter geen optie meer. We moesten dus efficiënter en effectiever leren werken. Michel had al eerder met ons MT gewerkt en keek daarbij heel erg naar talenten en kwaliteiten van de mensen: ‘Wat zijn je drijfveren, waar gaat je hart nu sneller van kloppen?’ En omdat niet de producten maar de mensen voor onze organisatie het allerbelangrijkste zijn, leek het mij mooi dit ook toe te passen op de medewerkers: wat zijn hun passies en talenten

en hoe kunnen we daar als Boerhof zo optimaal mogelijk gebruik van maken? We wilden vooral ‘doen’ i.p.v. ‘denken’; over de brug lopen terwijl je hem bouwt. Ons plan van aanpak kreeg dan ook de werktitel: Expeditie Boerhof”. Michel: “We hielden een uitgebreide audit om in kaart te brengen waar ieders passie en talenten lagen en van daaruit invulling te kunnen geven aan: wat past bij je functie en wat past bij jou? Taakscheiding is heel belangrijk. Verkopers willen graag verkopen, die moet je niet vermoeien met alle papierwerk erom heen, terwijl dat voor een werkvoorbereider juist zijn of haar ding is. Zo werkt iedereen vanuit z’n eigen drijfveer en kracht. Bij Boerhof had, mede als gevolg van de reorganisatie, iedereen veel neventaken, wat de efficiency niet ten goede kwam. Wij hebben dus gekeken naar wat hierin logisch was en vervolgens zaken opnieuw verdeeld. Hierdoor worden alle functies binnen het bedrijf nu veel beter benut. Een ander wezenlijk

onderdeel van de aanpak was vereenvoudiging van het verkoopproces door gebruik van één administratiesysteem. Voorheen hanteerde ieder hierin deels z’n eigen werkwijze en was er onvoldoende eenduidigheid. Daarop stelden wij: ‘je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je het invult, maar los het met elkaar op’. Het resultaat? Het proces ging van 12 stappen naar 6 en wordt nu stapsgewijs ingevoerd. De kern van onze aanpak is: medewerkers betrekken en invloed geven bij wat er precies in de organisatie speelt. Dus inzicht geven in ‘hoe staan we ervoor’ en ‘wat vinden wij belangrijk’. Doordat mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelen worden ze crea-

tiever en komen zelf met oplossingen en ideeën. En daarin merk je als organisatie heel snel resultaat.” Kristel beaamt: “We zien dit onder andere terug in de motivatie en de sfeer. Dat was er voorheen ook al wel, maar er ontbrak als het ware een gezamenlijk doel. Inmiddels is er door krachtenbundeling veel meer synergie ontstaan. Dat vind je niet alleen terug in de cijfers, maar ook in de manier van met elkaar omgaan, ideeën die uitgewerkt worden”. Roland: “Vanuit literatuur en ervaring wisten we dat ons concept zou moeten werken, maar bij Boerhof bleek dit ook daadwerkelijk zo te zijn en op de plek te vallen.”

De Groot & Kolman Leiders en Managers Oude Apeldoornseweg 41-45 | 7333 NR Apeldoorn Roland: 06 - 15 49 66 12 of roland@degrootkolman.nl Michel: 06 - 10 26 59 82 of michel@degrootkolman.nl www.degrootkolman.nl

9


Column

TE HUUR

Hoe mobiel is jouw website?

CENTRUM HEINO

Vind (de) UV Spot en het is genieten geblazen! We zijn de eersten om het toe te geven. Het is een wat ondeugende kop boven dit verhaal. Kan

Stel je eens voor: je bent eigenaar van een restaurant in Raalte. Iemand is op z'n mobiel op zoek naar een restaurant in de buurt en komt op jouw website terecht. Helaas is jouw website niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Wat denk je dat er gebeurt?

Zelfstandige kantoor/praktijkruimten ca. 50m vloeropppervlakte 2

dat niet anders? Natuurlijk wel, maar soms is het goed om even te prikkelen en uit te dagen. Het is in ieder geval koren op de molen van Adri Bults van UV Spot uit Deventer. Met zijn bedrijf in drukwerkveredeling is hij namelijk de gehele dag bezig met prikkelen en uitdagen. “Wij zorgen

Juist ja, hij of zij vertrekt weer. Gemiste kans!

voor onderscheidend drukwerk.”

 

Meijer Heino Beheer B.V. Vastgoedontwikkeling

Maar niet alleen de bezoeker 'straft' je door niet bij je te komen eten, ook Google zal opmerken dat het gebruiksgemak van je website op mobiel laag is. Google kan je daarvoor straffen met een lagere positie, waardoor je minder goed gevonden wordt. Dubbele pech dus!

0572 - 39 32 91

TE  HUUR   CENTRUM  HEINO  

In 2013 gebruikte maar liefst 72% van de Nederlanders mobiel internet. In de nabije toekomst wordt internet op mobiel meer gebruikt dan op de computer. Veel mensen gebruiken de telefoon in de oriënterende fase vóór aankoop van een product of dienst. Daarom moet je anno 2014 een website hebben die geschikt is voor mobiel gebruik. Dat noemen we een responsive webdesign.

 

Zelfstandige     Het voordeel van een responsive website is dat je niet meer een aparte mobiele website of app hoeft te hebben. De website past kantoor/praktijkruimte   zich automatisch aan naar de breedte van het scherm dat je   gebruikt. Niet alleen de indeling kan variëren, maar ook de inhoud. Zo zijn gebruikers op mobiel misschien wel op zoek naar ca.   andere informatie dan op de computer. En wellicht gebruiken ze 50  m²  vloeroppervlakte   een site anders, bijvoorbeeld om rechtstreeks te bellen door op   het telefoonnummer te drukken. Meijer  Heino  Beheer  B.V.   Meer weten over de voordelen van een responsive website en de nieuwste ontwikkelingen bij Google hierover? Neem gerustVastgoedontwikkeling   contact op met Bart Online, via www.bartonline.nl of telefonisch 0572 – 700 215.   0572-­‐393291

Heeft u nog nooit gehoord van (de) UV Spot? Dat is misschien niet zo vreemd, want hoewel Bults zichzelf al bijna vijf jaar eigen ondernemer mag noemen, is het merendeel van de klanten afkomstig uit of heeft het in ieder geval een relatie met de grafische industrie. “In feite kun je ons werk omschrijven als een soort bypass in het proces van ontwerp naar eindproduct. Het is een extra stap nadat het drukwerk van de pers rolt en voordat het naar de afwerker gaat. De klant kan dan besluiten om het drukwerk te laten verfraaien met laminaat en/of UV spotlak.”

In de race om het meest onderscheidende drukwerk heeft Bults overigens nog een nieuwtje. Vanaf april 2015 kan hij in eigen huis namelijk ook werken met goud- en zilverfolie. Dit systeem – Digi-Foil genaamd – is ideaal voor de afwerking van reclame- en promotiedoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, kalender, brochures, kerstkaarten en andere uitnodigingen. “Waarom die nieuwe investering”, herhaalt hij de vraag. “Ik heb vertrouwen in een zonnige toekomst. Ik merk echt dat er sprake is van een kantelpunt en dat bedrijven meer zin krijgen om te investeren. En hoe kun je je als bedrijf beter promoten dan door jouw drukwerk in de spotlight te zetten?”

De grafisch georiënteerde bedrijven weten de weg naar UV Spot goed te vinden. Niet alleen in Oost-Nederland, want de crisis heeft wel gezorgd voor enige verschraling in het aanbod, maar ook landelijk (van Groningen tot Goes) en zelfs internationaal (België en Duitsland). Een duidelijk signaal dat het met de kwaliteit wel goed zit en dat de hoge servicegraad overal enorm wordt gewaardeerd.

Goud- en zilverfolie UV Spot richt zijn pijlen niet alleen op de grafische sector. Overige bedrijven en zelfs particulieren kunnen rechtstreeks contact opnemen voor het lamineren en/of spotlakken van drukwerk. Dan kun je denken aan brochures, maar ook aan visitekaartjes en bijzondere uitnodigingskaarten. “Wil je als bedrijf meer uitstraling, dan is het zeker een overweging. Je kunt er hele mooie dingen mee doen en met de kosten valt het reuze mee. Als je ziet wat er aan promotie en reclame wordt uitgegeven…”, laat de Lemelervelder bewust een stilte vallen. Aangezien ook hij slechts 24 uur in een dag heeft en het dus gewoon aan tijd ontbreekt om vaak de boer op te gaan, lijkt Salland Zakelijk het geijkte middel om ondernemers in de regio te wijzen op zijn vakmanschap. Hij verrijkt hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

10

immers al jaren van een fraaie laminaatlaag. Het mooie van UV Spot is dat het zich richt op de digitale variant van drukwerkveredeling. Dat betekent in theorie dat je al voor één vel papier in Deventer terecht kunt. Aangezien de opstartkosten veel lager zijn dan bij de concurrentie, die gebruik maakt van de traditionele zeefdruktechniek, is het ook voor ondernemers met relatief kleine oplages interessant om in zee te gaan met UV Spot. “In algemene zin kun je stellen dat we efficiënter, sneller en goedkoper zijn.”

UV Spot digitale drukwerkveredeling Staverenstraat 13 | 7418 CJ Deventer T 0570 624 213 | E info@uv-spot.nl | www.uv-spot.nl

11


Grip op uw onderneming? Get in control by BWA

De wereld om ons heen verandert snel, marges staan onder druk, banken en andere belanghebbenden willen meer dan ooit snel betrouwbare (tussentijdse) cijfers ontvangen, goede en adequate bewaking van debiteuren, enz. Alles draait om informatie, snel

BUSINESS CLUB

en vanzelfsprekend betrouwbaar. Een jaar geleden startte BWA, Bruggeman Wieferink Accountancy, met het concept Simply in Control. Doel hiervan is om

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE LEUKSTE BUSINESSCLUB VAN SALLAND...

GEEN SAAIE LEZINGEN, VERPLICHTE BORRELS, AMERIKAANSE SPELREGELS OF AGRESSIEVE VERKOOPTECHNIEKEN? KOM BIJ BUSINESSCLUB DE FIRMA. WAAR GEZELLIGHEID VOOROP STAAT EN JE EEN KWALITATIEF HOOGSTAAND EN GEVARIEERD PROGRAMMA AANGEBODEN WORDT. IEDERE MAAND. MELD JE NU AAN VIA:

deleukstesecretaris@defirma.biz

...EN VERBREED JE HORIZON

ondernemers binnen het MKB volledig te ontzorgen op administratief gebied en hen te voorzien van Het BWA-team, met v.l.n.r. Wilfried Bruggeman, Emiel Bennink, Irma in ’t Veld, Evelien Meijerman en Gerard Wieferink

Nu een jaar later kijken Gerard Wieferink (38) en Wilfried Bruggeman (40) tevreden terug op het eerste jaar. Het concept staat als een huis, klanten zijn enthousiast. Gerard: “Veel ondernemers binnen het MKB zien de administratie nog steeds als last, terwijl het juist een bron van informatie moet zijn. Door deel te nemen aan Simply in Control wordt de ondernemer volledig ontlast. Het enige wat de ondernemer hoeft te doen is de factuur te scannen (of een foto te maken), deze te mailen naar het eigen persoonlijke e-mailadres en klaar. Wij voeren vervolgens de dagelijkse administratie, verzorgen de btw-aangiften, de jaarstukken en voorzien de ondernemers van de gewenste informatie, zoals maandelijkse tussentijdse cijfers, openstaande posten debiteuren, specifieke analyses, etc. Deze belangrijke informatie is allemaal 24/7 benaderbaar. En dit alles voor een vaste maandelijkse prijs. Kortom: niet de lasten, maar wel de lusten (informatie) van de administratie”. Wilfried vult aan: “De informatie uit de administratie is veruit de belangrijkste winst voor onze klanten, maar onderschat ook zeker niet de kostenbesparingen die bedrijven kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudscontracten of maandelijkse huurkosten van de meeste softwarepakketten en niet te vergeten de eigen tijdsbestedingen of personele kosten”.

BWA

www.defirma.biz 12

Persoonlijk, betrokken en deskundig zijn al jaren de kernwoorden van de dienstverlening van BWA. De organisatie bestaat ondertussen uit vijf mensen en richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Tot onze klantenkring behoort de zzp’er, de winkel op de hoek tot grote dienstverleners met circa 100 mensen op de loonlijst. Wilfried: “Wij ervaren binnen deze segmenten dat klanten, ieder op hun eigen wijze en niveau behoefte

tijdige en betrouwbare managementinformatie. hebben aan een financiële coach of parttime controller, een rol welke wij graag vervullen. Juist deze mix van klanten maakt ons werk leuk en maakt dat wij iedere dag met veel enthousiasme en passie ons vak uitoefenen”. Gerard: “Een klant van BWA heeft één vast aanspreekpunt, die zowel de accountancy als de fiscale werkzaamheden voor een klant verricht. Daar waar traditionele accountants één keer per jaar mutaties in het grootboek zien, hebben wij middels Simply in Control continu inzicht. Hierdoor weten wij precies wat er bij een klant speelt, de basis om je klanten proactief te kunnen adviseren. Dit noemen wij betrokkenheid en geeft wat ons betreft een uitstekend beeld van wat wij vinden wat dienstverlening is”. Dat deze aanpak aanslaat blijkt wel uit de groei van BWA in de afgelopen jaren, zowel binnen de regio als daarbuiten. Door gebruik te maken van de hedendaagse technologieën bestaan er geen afstanden meer. Wilfried: “Hoewel onze voorkeur altijd uitgaat naar een persoonlijk gesprek, worden korte besprekingen en overleg, regelmatig via media als Skype gevoerd. Als dit voor ons en de klant efficiënt werkt, waarom zullen we er dan geen gebruik van maken? Wij zijn nog steeds het ouderwetse accountantskantoor, maar wel in een modern jasje! Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Wij maken graag kennis met u!”.

BWA Bruggeman Wieferink Accountancy Schoolstraat 16B | 8102 EM Raalte T 0572-363395 | F 0572-363248 | E info@bwa.nu www.bwa.nu | www.simplyincontrol.nl

13


Goedkope Rolbanners!

Locosoft laat uw rendement groeien met 4onePOS

Wilt u reclame maken door middel van rolbanners? Dan bent u bij PrintXpert op het juiste adres. Wij leveren uw product snel, goedkoop en altijd in topkwaliteit af.

Locosoft ontwikkelt en ondersteunt al bijna 20 jaar maatwerkapplicaties, digitaal factureren, hosting, mobiel werken en migratiediensten. Ook het realiseren van doeltreffende websites en content management systemen horen bij het uitgebreide takenpakket van dit bedrijf uit Heeten. Mede dankzij deze diensten creëert Locosoft toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen, kostenreducties en verbeteringen van de arbeidsproductiOpen inschrijvingen Open 2014 / 2015 inschrijvingen 19 december 2014 19 december Opleiding VCA Basis 2014 & VOL januari 2015 15 januari 2015 15 Herhaling BHV januari 23 januari 2015 23 Opleiding VCA Basis 2015 & VOL 26 januari 2015 26 Opleiding BHV Eerste2015 Hulp januari 2 februari 2015 2Opleiding BHV Brand2015 & Ontruiming februari 20 februari 2015 20Herhaling BHV februari 2015 18 maart 2015 Herhaling BHV 18 maart 2015 19 maart 2015 Opleiding BHV Eerste2015 Hulp 19 maart 26 maart 2015 Opleiding BHV Brand2015 & Ontruiming 26 maart 27 maart 2015 Opleiding VCA Basis 2015 & VOL 27 maart 24 april 2015 24 april 2015 Herhaling BHV

Opleiding Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling

al vanaf

viteit. Naast deze activiteiten heeft Locosoft sinds kort een nieuwe missie. Via de website www.retail.locosoft.nl

2014 /Open 2015 inschrijvingen

VCA BHV VCA BHV BHV BHV BHV BHV BHV VCA BHV

Basis 19 december & VOL 2014 15 januari 2015 Basis23 & januari VOL 2015 Eerste 26Hulp januari 2015 Brand 2 februari & Ontruiming 2015 20 februari 2015 18 maart 2015 Eerste 19 Hulp maart 2015 Brand 26 & maart Ontruiming 2015 Basis 27 & VOL maart 2015 24 april 2015

Opleiding Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling

2014 / 2015

VCA BHV VCA BHV BHV BHV BHV BHV BHV VCA BHV

brengen ze alle retailers in Oost Nederland op de hoogte van het softwareprogramma 4onePOS, een effec-

Basis & VOL

tief en betaalbaar systeem waarmee retailers veel toegevoegde waarde kunnen genereren uit hun kassage-

Basis & VOL Eerste Hulp Brand & Ontruiming

gevens. Binnen Locosoft zijn Eric Marsman en Peter van Alphen verantwoordelijk voor dit innovatieve product.

Eerste Hulp Brand & Ontruiming Basis & VOL

de hoogte van de inkopen, verkopen, voorraad en omzetgegevens. Als het goed is, weten ze ook het een en ander van hun klanten en zijn ze actief op social media. Met 4onePOS zijn er echter onbegrensde mogelijkheden om deze gegevens optimaal te gebruiken. Het levert kosten- en tijdsbesparing op door minder voorraad en effectiever werken. Dankzij de financiële rapportage kan de retailer inspelen op de trends in zijn omzet. Dankzij 4onePOS leert hij zijn klanten beter kennen en kan hij ze doelgericht en persoonlijk benaderen bij bijvoorbeeld acties en nieuwe artikelen”.

Wanneer het budget er om vraagt: Goedkope Rolbanner Budget De goedkope rolbanner budget is eenRaalte Nieuwe Lemelerveldseweg Nieuwe 11, 8102 Lemelerveldseweg SH 11, 8102 SH Raalte Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte compleet gebruiksklaar product. T: 0572-850886 M: 06-18376783 T: 0572-850886 M: 06-18376783 T: 0572-850886 M: 06-18376783 E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl

www.printxpert.nl

Bent u op zoek naar enthousiast personeel, kwalitatief goede mensen en waardeert u service en de lokale binding?

De mannen achter 4onePOS: Peter van Alphen (links) en Eric Marsman

Get Work is professioneel, klantgericht en onze medewerkers nemen de wensen van de relatie zeer serieus. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hebben wij een sterke binding met onze uitzendkrachten. Wij beschikken over een breed netwerk, leveren kwaliteit en kunnen snel schakelen. Wij kennen onze kandidaten en hun vaardigheden. Waar nodig investeren wij in opleiding op maat en hanteren wij professionele instrumenten zoals assessments. Voor u als ondernemer betekent dit continuïteit en rust op de werkvloer!

“De economie is constant aan verandering onderhevig en of je nu wilt of niet, je moet als ondernemer mee bewegen. Veel retailers hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk en draaien vaak slechte omzetten. Met de introductie van het softwareprogramma 4onePOS bieden we retailers een tool om te veranderen en meer rendement te behalen. Onze missie is om veel van de huidige zorgen voor de retailer om te zeten in acties die gaan zorgen voor groei van het bedrijf. Wij van Locosoft zijn ervan overtuigd dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken met 4onePOS”, aldus een enthousiaste Eric Marsman.

www.getwork.nl

4onePOS is ontwikkeld door 4Motivation en geschikt voor diverse branches, zoals

Voor vragen over uitzenden, payrollen en werving en selectie bent u bij Get Work aan het juiste adres! Wij zijn een gecertificeerde organisatie en aangesloten bij de NBBU. Wij richten ons op personeelsbemiddeling bij het midden- en kleinbedrijf. Naast personeelsbemiddeling kunt u bij ons ook terecht met vragen rondom juridische kwesties.

14

de mode-, schoenen- en sportbranche, kleine supermarkten, dierenspeciaalzaken, telecomwinkels, computerwinkels, drankenhandel en horeca. Het is software die iedereen binnen een paar uur begrijpt. Zonder dure opleiding kunt u direct aan de slag. Bovendien werkt 4onePOS niet met lastige abonnementen waar u aan vast hangt. Het all in gebruik kent slechts een kleine maandelijkse vergoeding. Peter van Alphen over de vele voordelen van 4onePOS: “De meeste retailers beschikken over veel informatie maar ze doen daar eigenlijk te weinig mee. Ze zijn op

Zowel Eric als Peter gaan met veel enthousiasme en inzet aan de slag om van dit nieuwe product binnen het uitgebreide takenpakket van Locosoft een succes te maken. Ze hebben er beiden alle vertrouwen in dat dit gaat slagen: “4onePOS is een schitterend product en we gunnen het alle retailers in onze regio om met deze software hun rendement te laten groeien”. Retailers die meer willen weten over 4onePOS kunnen contact opnemen met Peter of Eric van:

Locosoft B.V. Hademanstraat 6A | 8111 AK Heeten T 0572-381043 | E retail@locosoft.nl www.locosoft.nl

15


Flexibele kantoorruimte houdt huisvestingskosten op orde Ontmoeten, vergaderen en flexwerken: welkom OP1! Wij bieden een open, modern en fraai ingericht kantoor voor de tijd die je nodig hebt. Je vindt ons op de eerste verdieping van het Raalter Kulturhus. Onze tarieven zijn laagdrempelig en concurrerend met flexwerkplekken elders in het land. Ideaal dus voor starters, zzp’ers, freelancers en ieder ander die huisvestingskosten in de hand wil houden. De koffie of thee is gratis en bij onze gastvrouwen kun je alle praktische zaken regelen. We zijn open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en op afspraak beschikbaar voor bijeenkomsten en activiteiten in de avonduren of het weekend.

Beter Leren Lezen is specialist in het verbeteren van de leesvaardigheid van kinderen uit het basisonderwijs, vanaf groep 3 tot en met groep 8

sfeer OP1 proef de

Ondernemend Salland in het nieuws Op deze pagina vindt u een overzicht van economisch nieuws uit het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk. Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van Salland Centraal. Het volledige artikel is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl. Volg ons op Twitter via @sallandzakelijk en u bent altijd op de hoogte

Begeleiding vindt plaats op de school van uw kind

van actueel economisch nieuws uit de regio.

Eliza Haarman - Tielbeke 06-50501864 eliza@beterlerenlezen.nl Jelly Lodder - van Dellen 06-20222975 jelly@beterlerenlezen.nl

Voor meer informatie en tarieven:

www.beterlerenlezen.nl

www.op1raalte.nl | info@op1raalte.nl

RS TE T MA DIA AL VIJ E M R A F JA

10 september 2014: Drukkerij van Koninklijke Van Gorcum uit Assen verplaatst productie naar Veldhuis Media Raalte.

3 oktober 2014: Zwolse organisaties en bedrijfsleven hebben elkaar massaal gevonden op Beursvloer Zwolle. 7 oktober 2014: Vorming ondernemersfonds voor winkelcentra in gemeente Raalte krijgt brede steun vanuit Raalter politiek. 9 oktober 2014: De Heinose ondernemer Martijn Besselsen koopt Ecodrome in Zwolle om er een familiepark van te maken. 9 oktober 2014: De groei van het midden- en kleinbedrijf in 2015 is bescheiden maar onmiskenbaar.

10 september 2014: Reclamebelasting voor ondernemers in centrum Raalte.

5 november 2014: De Aldi aan de Molenhof in Raalte mag van Raalter College van B&W uitbreiden.

16 september 2014: Collectief beveiligen van bedrijventerreinen in Dalfsen en Lemelerveld gaat traag.

11 november 2014: Klink Nijland GWW uit Raalte is Beste Leerbedrijf Bouw & Infra 2014.

22 september 2014: Startende ondernemers in regio Zwolle kunnen binnenkort hun initiatief financieren door crowdfunding. 23 september 2014: Vijf werkgevers uit gemeente Raalte krijgen landelijke erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk'. Zie ook pagina 20 en 21.

11 november 2014: In Overijssel zijn dit jaar tot nu toe 800 bedrijven failliet gegaan, een flinke daling t.o.v. vorig jaar.

drukwerk teksten acquisitie reclame webdesign kranten grafisch ontwerp sponsored magazines huisstijl N35 MEDIA | MARTIJN JANSMAN | MARKTPLEIN 4 A | HEINO | 0572-39 55 58 | INFO@N35.NL | WWW.N35.NL 16

21 november 2014: Bedrijventerreinen ’t Zeegsveld en Blankenfoort in Heino krijgen flinke onderhoudsbeurt. 29 september 2014: 'Gastvrij Wijhe' begint nieuw initiatief om kwaliteit van winkel- en horecateams van Wijhe te versterken.

28 november 2014: BNI de Wouw viert eerste lustrum met feestelijk ontbijt in Grand Café Neuf in Raalte. 17


Rabelink Finance Consultancy maximaliseert de kans op succes!

NEVER IN

“Dat vrachtwagentje waarmee ik op de foto sta? Ja, grappig is dat. Die staat symbool voor een compleet nieuw wagenpark dat ik voor een logistiek dienstverlener heb mogen regelen. Ze wilden graag uitbreiden. Mooi, denk ik, maar daarmee begint het pas voor mij. Want het financieren van een uitbreiding op zich is niet zo spannend. Dat wordt het wel als het tegen gunstiger condities kan en bovendien een flinke kostenbe-

THE SPOTLIGHTS

sparing voor de klant oplevert. En daarin zit nu precies voor mij de uitdaging. Net dat beetje extra kunnen doen. Meer dan de klant verwacht. Banken en andere financiële instellingen zijn vandaag de dag huiverig een lening te verstrekken wanneer een onderneming daarom vraagt en daarom ben ik er trots op dat Rabelink Finance Consultancy voor dit project de financiering wel heeft kunnen regelen”.

De gedrevenheid is tekenend voor Michel Rabelink en zijn enthousiasme aanstekelijk. De geboren en getogen Raaltenaar, 33 jaar en vader van drie kinderen, is afgelopen zomer officieel van start gegaan met zijn bedrijf waarin financiering en advies centraal staan. Met vele jaren ervaring en een zeer uitgebreid netwerk binnen de bancaire wereld, kent hij als geen ander de weg naar succesvolle financiering voor bedrijf en organisatie. Rabelink is gek op innovatieve ideeën. Innovatie is dan ook de motor van de economie, volgens hem. En daar past ook een innovatieve manier van financieren bij zoals crowdfunding. Maar naast crowdfunding en andere alternatieve financieringsmogelijkheden, is Rabelink natuurlijk ook vertrouwd met de reguliere manier van financiering.

We don’t much like the limelight,

“Wanneer banken geen financiering willen verstrekken aan ondernemingen ligt dat maar al te vaak aan een niet goed doortimmerd plan of matige voorbereiding. Het is eigenlijk best simpel; banken willen zien hoe en op welke termijn ze hun investeringen kunnen terugverdienen. Ik help die ondernemers met hoe ze voor de bank dan wel aantrekkelijk kunnen

yet we feel like we’re the headliner.

neroverslag bij Hasselt, Rabelink is bij alle projecten even betrokken. Daar zit ook zijn grote motivatie; de kans van slagen maximaliseren.

"Ik help ondernemers met hoe ze voor de bank dan wel aantrekkelijk kunnen zijn."

De deuren van Rabelink Finance Consultancy staan open voor alle ondernemers, groot en klein, met eenvoudige tot complexe financieringsvraagstukken. Of het nu gaat om de aanschaf van een extra grondverzetmachine, internationale expansie of de realisatie van Logistiek Knooppunt Zwartewater, een grote contai-

Rabelink Finance Consultancy

Temporary power service, generator sets & electrical equipment

Boeierstraat 10 | 8102 HS Raalte T 0572-760121 | E info@rabelinkfc.nl | www.rabelinkfc.nl

www.thepowershop.nl 18POW2001_Advertentie_165x230_DEF.indd 1

zijn door samen met hen een perspectief biedend financieringsplan te maken. Zo is bedrijfsuitbreiding, bijvoorbeeld in panden, inventaris of wagenpark, ook in moeilijke tijden heel goed realiseerbaar. Maak het inzichtelijk, wees ambitieus, maar wel met beide voeten op de grond”. Vaak kan het shoppen bij verschillende financiële instellingen flinke besparingen opleveren. Ook onder welke condities er gefinancierd gaat worden is essentieel. “Jazeker, daarom is je netwerk zo belangrijk. Weten met wie je om tafel zit en wat je van elkaar verwachten kunt. Natuurlijk is het fijn als je een besparing kunt regelen voor een klant, maar als dat betekent dat hij vervolgens allerlei boetebedingen voor zijn kiezen krijgt, is dat ook niet de bedoeling. Ik zoek dus altijd naar de optimale balans tussen die twee”.

07-12-12 16:06

19


”Beter een goede buur…” Ondernemend noaberschap brengt mooie verbindingen Ondernemend Noaberschap Raalte op maandag 29 september trok ruim 90 ondernemers uit de gemeente Raalte. Het event, met een interactief middagprogramma in het HOFtheater, leverde nieuwe verbindingen en inzichten op. En krijgt zeker een vervolg, zeggen de initiatiefnemers. “De basis voor noaberschap is elkaar kennen en vertrouwen. Samenwerken en elkaar business gunnen is stap twee”, zegt Bram Steijn van Heino Aktief vol vertrouwen in dit vervolg binnen de gemeente Raalte.

20

Vanuit de Kamer van Koophandel kreeg het bestuur van de Kring Raalter Werkgevers (KRW) begin 2014 de regie over het project Ondernemend Noaberschap Raalte. Het doel van dit project is om verbinding tussen de verschillende bedrijven en ondernemersverenigingen in de gemeente te maken en te versterken. ”Daarbij hebben we van begin af aan de samenwerking gezocht met alle andere ondernemers- en winkeliersverenigingen”, benadrukt Willy Haarman, voorzitter van de KRW. ”Want samen bereik je meer.” Zo rolde er een gezamenlijk politiek manifest van de drukpers en is, met medewerking van Kennispoort Zwolle en de gemeente Raalte, de bedrijvenontmoetingsdag georganiseerd.

bestuur bezig is met de organisatie van verschillende kennistafels. Haarman: ”In kleine groepjes kan op een specifiek onderwerp worden ingegaan. Juist in zo’n setting ontstaat het échte verbinden en delen. Onder onze leden is hier veel behoefte aan. ”

Verbinding van ZZP’ers Opvallend was dat het noaberschapsevent op 29 september veel ondernemers trok die geen lid waren van een ondernemersvereniging. Steijn: ”Binnen onze gemeente groeit het aantal zelfstandige professionals. Ook zij hebben behoefte aan onderlinge verbinding en krachtenbundeling, merken we. Vanzelfsprekend kunnen ook deze éénpitters zich aansluiten bij onze bestaande clubs. Ook onderzoeken we momenteel of en hoe we een eigen platform kunnen organiseren voor zelfstandigen”.

Mantelzorg Als afsluiter van Ondernemend Noaberschap Raalte werden erkenningen uitgereikt aan vijf bedrijven met een mantelzorgvriendelijk beleid. Haarman: ”Dat past bij het thema Noaberschap. Eén op de acht werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken. Daar moeten we als werkgever iets mee. Ik ben er trots op dat deze vijf bedrijven, allemaal lid van één van onze ondernemersverenigingen, hun nek hiervoor wilden uitsteken. En dat we hiermee de meest ’werk- en mantelzorg vriendelijkste’ gemeente van Nederland zijn geworden”.

Van links naar rechts: Nijhof Installatietechniek Angelique Nijhof, Ondernemersnetwerk Raalte Willy Haarman, Braakman BV Gerrit Braakman, Sonodruk Ferdi Zwerink, Heidi de Jong van Jong en Veer, Gaston Sporre, Boerhof Projectinrichters Kristel Leerkes, Gemeente Raalte Wethouder Gosse Hiemstra.

Kennistafels

Ondernemersplatform gemeente Raalte

Noaberschap is vanouds een ruime en intensieve vorm van burenhulp en samenwerking. Na het openingswoord van dagvoorzitter Marius Woldberg van Kennispoort Zwolle, maakte Bram Steijn duidelijk dat hiervoor in de eerste plaats een gevoel van wederzijds vertrouwen nodig is. Bezoekers gingen vervolgens uiteen om daarvoor een voorzichtige basis te leggen. ”We realiseerden ons dat we met een eenmalig business-event niet meteen de diepte in konden gaan. Kennismaken en een basis leggen voor vertrouwen, dat was ons streven”, legt Steijn uit. Als voorzitter van Heino Aktief blijft hij binnen zijn club het thema actief op de agenda zetten. Net als de KRW, waar het

De bestuurders van negen winkeliers-en ondernemersverenigingen uit de gemeente Raalte gaan in het kader van noaberschap in 2015 een stap verder met samenwerken en krachten bundelen. Haarman en Steijn vertellen: ”We gaan structureel een aantal keer per jaar met elkaar om tafel, waarvan tweemaal met het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. In dat overleg zullen we werkgelegenheid, lokale economie en ruimte voor ondernemen op de kaart zetten bij onze bestuurders. We hebben veel vertrouwen in deze manier van communiceren en samenwerken. En zien dit echt als een resultaat van ons noaberschapsproject.’

21


Succes Werkgeverspunt Gemeente Raalte maakt versterking noodzakelijk

€69,excl. BTW

Elke maand

Telfort

10,-*

Eindejaarsknaller 300 min 500 MB 100 sms

In het collegeakkoord voor de nieuwe bestuurlijke periode viel het al te lezen: de gemeente Raalte wil goede faciliteiten creëren voor zijn bedrijfsleven. Mooie woorden en het wordt gelukkig gevolgd door mooie daden. Zo breekt wethouder Jacques van Loevezijn (Economie, Participatiewet, Werk en Inkomen) momenteel zijn hoofd over het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers.

Spitsstraat 3• 8102 HW RAALTE • T 0572 - 362 918 • F 0572 - 362 919 • info@elcototaal.nl • www.elcototaal.nl

Spitsstraat 3• 8102 HW RAALTE • T 0572 - 362 918 • F 0572 - 362 919 • info@elcototaal.nl • www.elcototaal.nl

Deelnemen als exposant? Ga naar www.denetwerkvloer.nl

Hotel van der Valk Zwolle 13 januari 2015

Op voorhand is al wel besloten het Werkgeverspunt Gemeente Raalte uit te breiden met een tweede medewerker. Sinds de oprichting was Karen van Rhijn het gezicht van Werkgeverspunt Gemeente Raalte dat speciaal voor ondernemers in het leven is geroepen om de zoektocht naar personeel, subsidies en dergelijke te vergemakkelijken. “In de afgelopen jaren is gebleken dat werkgevers het als een belangrijke schakel ervaren. Het succes noopte ons om uit te kijken naar versterking”, verklaart Van Loevezijn het aantrekken van Aniek Spronk als extra medewerker. De bedoeling is dat Van Rhijn zich richt op het onderhouden van bestaande contacten en dat Spronk nieuwe contacten gaat aanboren. “Het geeft ons de mogelijkheid om ondernemers volgend jaar nog beter te faciliteren”, geven de twee aan. Als rasechte Raaltese kent Spronk het lokale ondernemersklimaat en heeft ze al een aardig netwerk opgebouwd. Bovendien kan

Munsterhuis Hengelo 31 maart 2015

22

Exposantenavond

Het Event

Participatiewet In de ontmoetingen met ondernemers komen natuurlijk allerlei zaken aan de orde. De ene keer is het iets dat al langer speelt, de andere keer is het actueel. Voor het nieuwe jaar kan in ieder geval een nieuw gespreksonderwerp aan het lijstje worden toegevoegd, namelijk de Participatiewet. Een belangrijke wet voor het zakenleven, want ondernemers krijgen een belangrijke inspanningsverplichting. “Er is op landelijk niveau een hele duidelijke afspraak gemaakt met diverse partijen, dus ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, om voor mensen met een beperking de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Als gevolg van dit sociaal akkoord moeten honderdduizend mensen met een beperking aan de slag komen bij reguliere werkgevers.” Dit aantal moet worden behaald voor 1 januari 2026, maar er vindt ieder jaar wel een monitoring plaats. Op het moment dat wordt geconcludeerd dat de doelstelling niet is behaald, treedt de zogenaamde quotumwet in werking. En dat heeft vooral gevolgen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. “Stilzitten en afwachten lijkt dus niet de meest verstandige houding”, stellen Van Loevezijn en Van Rhijn vast. De Participatiewet is zo’n typisch voorbeeld van hoe de gemeente Raalte en lokale ondernemers elkaar kunnen versterken. De specialisatie van het Werkgeverspunt is namelijk om ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel bij elkaar te brengen. De gemeente neemt evenmin een afwachtende houding aan, want op 24 november en 1 december zijn al bijeenkomsten gehouden met het bedrijfsleven waarin de Participatiewet centraal stond. “We hebben het idee dat ondernemers wel zijn doordrongen van hun verantwoordelijkheid en dat ze beseffen dat ze op onze expertise kunnen terugvallen”, aldus Van Loevezijn en Van Rhijn die besluiten met een oproep richting het lokale zakenleven. “Schroom niet om ons te bellen. Samen moeten we deze klus klaren.” Werkgeverspunt Gemeente Raalte is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Raalte: 0572 - 347 799 of e-mail werkgeverspunt@raalte.nl.

Succesvol ondernemen in drie stappen bij De Netwerkvloer:

Online

ze terugvallen op jarenlange ervaring in de sector arbeidsbemiddeling. Vanuit die functie is ze ook lid geweest van de BNI en Kring Raalter Werkgevers.

Werkgeverspunt Gemeente Raalte Karen van Rhijn (links), Aniek Spronk en wethouder Jacques van Loevezijn

T 0572 - 347 799 | werkgeverspunt@raalte.nl.

23


Bedrijfsadministratie lastig?

Column Rabobank

Low Tax: uw financiële steun en toeverlaat!

Co-financieren: De nieuwe toekomst

Op de vraag waarom ze in 2011 de stap zette naar het zelfstandig ondernemerschap, hoeft

De consument is volop in beweging en zo ook de

Manon Platje niet lang na te denken: “In onze

wereld van ondernemers en bankiers. Het helpen

branche betekent een stap omhoog ook meteen

realiseren van de dromen en doelen van onder-

het loslaten van de onderste treden”. Oftewel: hoe

nemers vraagt hierdoor om een andere aanpak

hoger het niveau waarop je werkt, hoe minder

in vergelijking met enkele jaren geleden. Stefan

administratieve binding met de klant. En juist dat

Matel: "Voor mij als accountmanager Grootzake-

persoonlijke aspect, in combinatie met inhoudelijke

lijk bij Rabobank Salland staan in het investerings-

expertise, is wat het vak voor Manon zo boeiend

proces drie kernbegrippen centraal: Samen-

maakt: begeleiden, adviseren en op het juiste

werken, Verbinden en Kennisdeling."

moment bij kunnen sturen. Ze volgde haar eigen koers en begon voor zichzelf met administratiekan-

Anno 2014 zien we een beperkt herstel van de economie, een herstel dat naar verwachting in 2015 breder gedragen zal zijn. Het herstel in de economie zal resulteren in een groeiende vraag naar kapitaal. Werk aan de winkel dus. Aangezien de wereld sinds 2008 ingrijpend is veranderd voor zowel ondernemers als de financiële sector vraagt het invullen van deze behoefte een andere aanpak. Samenwerken staat hierbij centraal. Middels een driehoeksverhouding tussen klant, accountant en bank gaan we gezamenlijk dit traject in. In deze samenwerking tussen drie partijen met ieder specifieke kennis is in mijn ogen nog veel winst te behalen. Wat mag de ondernemer in deze samenwerking verwachten van zijn bank, wat is de toegevoegde waarde? Deze toegevoegde waarde ligt vooral lokaal. Door mensen te verbinden en toegang te geven tot financiële diensten, kennis en netwerken. Door lokale betrokkenheid in de gemeenschap, de werk- en leefomgeving van de ondernemers, een bijdrage leveren aan het realiseren van een droom of ambitie. Dat doen mensen onderling en dat kunnen we als bank versterken. De ondernemer staat in het gehele proces centraal. Wat is zijn droom en hoe zorgt hij ervoor dat zijn businessmodel voor de lange termijn houdbaar is? Vanuit onze lokale en (inter-)natio-

Rabobank Salland afdeling Bedrijven | telefoon: (0570) 50 84 44 e-mail: bedrijven@salland.rabobank.nl internet: www.salland.rabobank.nl Twitter: www.twitter.com/RabobankSalland YouTube: www.youtube.com/RabobankSalland

24

toor Low Tax in Heino.

Stefan Matel

nale kennis vind ik het mooi hier een bijdrage aan te kunnen leveren op strategisch niveau. Indien nodig schakelen wij sectorspecialisten van Rabobank Nederland in om specialistische kennis toe te voegen. Daarnaast kan de klant continu op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in zijn branche middels de Rabo Kennis app. Het feit dat Rabobank Salland de afgelopen jaren voldoende vertrouwen heeft gehad in de strategische keuzes van ondernemers, vertaalt zich in een jaarlijkse groei van bedrijfsfinancieringen. Over de afgelopen jaren zijn wij, ondanks de economische ontwikkeling, 5 tot 6% gegroeid in ons kredietvolume. De ontwikkelingen in de financiële sector vragen soms om een creatievere invulling van bedrijfsfinancieringen. Een volledige bancaire financiering is hierbij niet meer vanzelfsprekend. Vanuit ons brede netwerk zoeken we de samenwerking met andere investeerders, crowdfunding platformen of investeringsmaatschappijen. Proberen we partijen met elkaar te verbinden om te komen tot een passende invulling van de ondernemersvraag. Kortom een wereld in beweging, waarbij we elkaar nodig hebben en krachten moeten bundelen om ondernemersdoelen te kunnen realiseren.

Manon Platje: “Bij sommige ondernemers kom ik eens in de 2 à 3 weken om de administratie in te boeken en te factureren en aansluitend verzorg ik dan de jaarrekening en de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar er zijn ook klanten die hun administratie grotendeels zelf regelen en waarvoor ik alleen de jaarrekeningen en de inkomstenbelasting doe. In alle gevallen kijk ik: hoe draait het bedrijf, moeten we bijsturen, zijn er andere opties? Hoe eerder bepaalde ontwikkelingen naar voren komen, des te sneller je hierop kunt anticiperen. Zo voorkom je dat problemen ontstaan of zelfs oplopen. Dit laatste is helaas ook een onderdeel van de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij sommige zzp’ers. Een vakman is niet automatisch ook een goede ondernemer; daar verkijkt men zich nog wel eens op”. Bij calamiteiten kan Manon ‘schade herstellen’ door achterstallige administratie en/of –aangiftes op orde te brengen en indien nodig (betalings-)afspraken te maken met de Belastingdienst. Low Tax kent een afwisselende klantenkring. Een belangrijk deel wordt gevormd door zzp’ers. Inmiddels is Manon dan ook aardig gespecialiseerd in deze specifieke ondernemersvorm. En dat biedt uiteraard voordelen. “Ik weet waar zzp’ers in de praktijk veelal tegenaan lopen, welke regelingen voor hen interessant zijn en hoe ze hier het beste gebruik van kunnen maken.” Maar ook op andere terreinen sluit haar werkwijze op hun behoeftes aan; met flexibele openingstijden (ook ’s avonds en op zaterdag) en een schappelijk tarief.

Low Tax beperkt zich echter niet tot zzp’ers, ook kleine bedrijven tot maximaal vijf werknemers zijn er aan het juiste adres. Desgewenst inclusief loonadministratie. Al schakelt Manon voor laatstgenoemde werkzaamheden wel de capaciteit in van derden. Ook voor complexere vraagstukken, zoals een overgang van eenmanszaak naar bv, wordt gebruik gemaakt van externe expertise. Low Tax blijft echter te allen tijde het voor klanten vertrouwde aanspreekpunt. Om haar eigen kennis en ervaring up-to-date te houden, is Manon lid van het register Belastingadviseurs, waarvoor ze o.a. verplicht 40 uur per jaar scholing volgt. “Ik vind mijn vak het allerleukste wat er is. Daar kan ik niet gauw te veel mee bezig zijn.”

Low Tax Grote Bisschop 23 | 8141 WK Heino T 0572-850878 | M 06-12445126 E info@low-tax.nl | www.low-tax.nl

25


Ondernemers maken er samen werk van Salland Zakelijk wil een platform bieden aan de diverse ondernemersverenigingen die actief zijn in Salland. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen, bijzonderheden en/of spraakmakende zaken te melden, dan leest u dat in Salland Zakelijk.

Dalfsen koestert zijn ondernemers: Handen ineen slaan voor de toekomst

Wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen had graag een andere boodschap verkondigd. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactavond deed hij echter geen enkele poging om zijn verhaal mooier in te kleuren. Ondanks de positieve berichten in de media is de economie in zijn ogen namelijk nog behoorlijk broos. “In de afgelopen vijf jaar heeft op onze industrieterreinen geen noemenswaardige bouwactiviteit plaatsgevonden…”

BNI Aquila Deventer vijf jaar Netwerkclub BNI Aquila Deventer bestaat vijf jaar. Begonnen met twintig leden zijn er inmiddels veertig ondernemers uit Deventer en regio aangesloten bij dit ondernemersnetwerk. Voorzitter Raymond von den Benken: ‘Dat bewijst het succes van onze vaste wekelijkse ontbijtbijeenkomsten. We vormen een hechte club ondernemers die voor en met elkaar zakendoen.’ BNI Aquila Deventer is in september 2009 opgericht door Arne van de Graaff (Postma van de Graaff) en Eric Sterenberg (recruitment consultant). Een van de ondernemers die er ook vanaf het eerste uur bij is, is Arno van Dijk. “Een netwerkclub oprichten doe je niet zomaar. Maar al vrij snel raakte BNI ingeburgerd in Deventer. En uit het feit dat we alweer vijf jaar verder zijn, bewijst dat het concept van ‘geven loont’ werkt!”

Wekelijks netwerkontbijt Het principe van BNI Aquila is eenvoudig. Iedere vrijdagochtend van 7.00 tot 8.30 uur is het netwerkontbijt. Ieder lid wordt ook geacht aanwezig te zijn, zo niet dan regelt hij of zij

een vervanger. Na het ontbijt begint de wekelijkse vergadering die volgens een vast stramien verloopt. Iedereen houdt zijn elevatorpitch van één minuut en legt een zoekvraag neer, met andere woorden, je wilt graag met een bepaalde persoon van een organisatie in contact komen. “De zoekvraag is heel belangrijk, want daarmee kunnen we elkaar helpen door gebruik te maken van elkaars netwerk. Zo genereer je warme aanbevelingen”, aldus Von den Benken. En dat blijkt te werken, want inmiddels is Aquila de beste club van Nederland met € 1,36 miljoen omzet en 1.300 aanbevelingen met een waarde van € 36.000 per lid.

Een eerlijk en realistisch verhaal ten overstaan van de verzamelde ondernemers uit de gemeente Dalfsen die dit keer bijeen waren gekomen bij de firma Bos Bedden in Nieuwleusen. Maar Agricola zou Agricola niet zijn als hij niet met een oplossing zou komen. “Ik heb al vaker gezegd dat de sleutel in deze nieuwe economische tijd is dat bedrijven meer moeten samenwerken om er het beste uit te halen. Binnen de ruimte die wij als gemeente hebben, moeten ook gemeente en bedrijfsleven samenwerken om de gemeenschappen leefbaar en vitaal te houden. Ik wil daarbij wel de kanttekening maken dat we de consument mee moeten krijgen. Anders is het trekken aan een dood paard.”

Speciale gastenochtend Eind januari organiseert de club haar jaarlijkse gastenochtend waar iedere ondernemer uit de regio van harte welkom is om kennis te maken en te netwerken. Overigens kan een geïnteresseerde ondernemer zich ook aanmelden voor het wekelijkse ontbijt. Meer informatie over BNI Aquila op www.bnideventer.nl

Net als tijdens voorgaande edities van de bedrijvencontactavond was er tevens een interessante gastspreker uitgenodigd. Dit keer kreeg Eddy Wiersema van MKB-REVA de eer om een draai te geven aan het thema van de avond ‘Incasseren vraagt om ondernemerschap!’ Zijn boodschap voor de ondernemers uit de gemeente Dalfsen was vrij vertaald: het kan even zwaar weer zijn, maar elk tijdperk heeft zo zijn uitdagingen. Voor de middenstand ligt die met name in de verschuiving van het beeld hoe een winkel er uit moet zien. Van de zogenaamde single channel (fysieke winkel), zijn we uitgekomen bij de multi channel (web- en fysieke winkel). En we gaan toe naar de omni channel (een combi van webshop, fysieke winkel en social media). Tevens moeten ondernemers en gemeente investeren in funshopping (beleving en identiteit) en runshopping (bereikbaarheid, snelheid en gemak). Daarbij kan het soms goed en noodzakelijk zijn om winkelaanbod te bundelen. Kiezen voor samenwerking i.p.v. verscheidenheid!

Gaat het dan slecht met het winkelaanbod in de gemeente Dalfsen? Nee, zeker niet Wethouder Agricola en de prijswinnaars (foto’s: Marcel van Saltbommel) in vergelijking met de gemiddelden voor Overijssel. Bijna op alle punten scoort Dalfsen beter dan het gemiddelde. Alleen als het gaat om de voorzieningen op het gebied van daghoreca moet Dalfsen Gelukkig was er tijdens de bedrijvencontactavond ook iets te het doen met een mager zesje. Eigenlijk wel bijzonder als je vieren. De bijeenkomst bood de gemeente een ideaal podium nagaat welke aantrekkingskracht het prachtige buitengebied en om de Duurzaamheidsprijs 2014 uit te reiken. Die ging naar de Vecht hebben op toeristen en dagjesmensen. Daar ligt een Oerwater, het bedrijf van eigenaar Ger Kappert dat onder mooie uitdaging voor een initiatiefrijke ondernemer! andere bekend is geworden door water dat is gezuiverd van alle overbodige en soms zelfs ‘schadelijke’ informatie dat water in de loop der tijd heeft verzameld. “Het bedrijf inspireert anderen om met een andere bril naar de wereld te kijken”, aldus de wethouder Duurzaamheid die ook nog twee aanmoedigingsprijzen mocht uitdelen aan ACON BV en Lenferink BV, beiden uit Lemelerveld.

26

Incasseren

Een andere zorg is de leegstand in de kern Nieuwleusen die veel hoger ligt ten opzichte van de andere plaatsen binnen de gemeente Dalfsen: 12,6% van het winkelaanbod in Nieuwleusen t.o.v. 1,6% in Dalfsen. Aan het eind van zijn betoog gaf Wiersema gemeente en ondernemers nog wel tips voor verbetering: creëer meer diversiteit van functies in centra, versterk het historisch karakter van Dalfsen en doe (collectief?) meer met internet en social media. Werk aan de winkel dus!

27


Roy Kamphuis (links) en

Recreate:

Martijn Antonissen van Recreate bv

Ervaar de wereld van straks, NU!

Martijn Antonissen uit Lemelerveld en Roy Kamphuis uit Wierden zijn begin 2014 gestart met Recreate bv, een nieuw en innovatief bedrijf rond software- en 3d-ontwikkeling. De focus ligt met name op business development, procesverbetering, effectiviteit en sales tools, waarbij gebruik wordt gemaakt van Virtual Reality, Augmented Reality, Web Development, Virtual tours en Software engineering. Geen alledaagse begrippen voor de meeste ondernemers, maar Martijn en Roy geven in dit artikel graag en enthousiast uitleg over hun expertises waarmee ze uw klant- en bedrijfsprocessen een flinke oppepper kunnen geven. Martijn: “Bij Software engineering verhogen we de effectiviteit en productiviteit van bedrijven met op maat gemaakte software. Daarnaast denken we mee met bedrijven, wat is nou daadwerkelijk belangrijk? Hoe ziet het proces er op dit moment uit en hoe is dit te verbeteren? Met onze expertise kunnen we bijvoorbeeld het calculatieproces of offertetraject optimaliseren. Ook kunnen we bedrijven ondersteunen bij klantervaring: Hoe tonen we de producten op een aantrekkelijke manier en hoe kunnen we het beslissingstraject verkorten?”

Indruk met kleur

L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl @sonodruk

28

We zijn tegenwoordig al heel ver in het visualiseren van producten en de vertaalslag naar Virtual Reality maakt zijn opkomst. Roy: “Met de komst van de Oculus Rift waant uw klant zich in een virtuele wereld van uw product, machine, medische oplossing, woning, etc. Hierdoor geeft u als ondernemer uw gebruiker of klant de meest uitgebreide ervaring of beleving. De oplossingen zijn eindeloos en Recreate helpt u graag met dit creativiteitsproces”.

sonodruk.nllll

Met behulp van de Augmented Reality (AR) wordt informatie op een intuïtieve en interactieve manier weergegeven op tablet of

smartphone. Hierdoor krijgt de gebruiker een beter beeld van het product, dienst of proces. Martijn legt uit: “AR is gerelateerd aan Virtual Reality, maar het grote verschil is dat bij virtuele realiteit de ervaring van de echte wereld grotendeels wordt vervangen door een gesimuleerde wereld. AR voegt echter een extra informatielaag toe aan de waarneming van de reële wereld. Bijna iedereen kan tegenwoordig werken met apps en daarom is het perfect om uw producten of diensten via AR te visualiseren”. U bent als ondernemer toch trots op uw bedrijf? Waarom stelt u uw bedrijf dan niet 24 uur per dag open voor huidige en potentiele klanten? Roy: “Met een Virtuele tour kunnen we met 360 graden fotografie en film een perfecte impressie geven van uw bedrijfslocatie. Ook kan de 360 graden fotografie worden gekoppeld aan Google Maps, waardoor de bezoeker via Google Maps door uw pand wandelt.

Dit is te vertalen naar fotografie en film, maar ook naar 3D impressies, bijvoorbeeld een casco woning die middels een impressie al volledig is ingericht. Ook dit werkt via tablet of smartphone”. Naast bovengenoemde expertises is Recreate bv ook gespecialiseerd in Web Development, van het aanpassen of bijwerken van een bestaande website tot het ontwikkelen van een complete E-commerce site. Het jonge en innovatieve bedrijf wil haar klanten op verschillende manieren meer exposure geven, effectiever laten werken en een boost geven aan het bedrijfsproces. Al diverse grote klanten maken gebruik van de expertise van Recreate, zoals Telfort, KPN, Stork, WEBO, BJW-wonen, Zehnder group. Wilt u de bovenstaande technieken met eigen ogen beleven, pak dan uw tablet of telefoon en download de Recreate App, of maak een afspraak voor een vrijblijvende demo.

Recreate bv Propaanstraat 7 | 7463 PN Rijssen T 0546 - 789110 | E info@recreate.nl | www.recreate.nl

29


Letter- en lichtreclame

Starters en nieuwe inschrijvingen

Technoprint, de specialist in letter- en lichtreclame

Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept. Bij ons bent u aan het juiste adres!

Hieronder ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen binnen het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk die van 1 september tot en met 20 november 2014 aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd. SHE Fashion SchoeBroek advocaten & mediators Roelofsen Carrosseriebouw Raalte B.V. AB Metalen Lars Henning Radical body plan Stuntcamp ICT op de Zaak Sterken Ondermode TiZwolle B.V. Terma Dakspecialisten Jessica Fietsband IT-Helden B.V. Alex TaS - trade and services ROKOFLOORS La Vita afhaal- en bezorgcentrum Slimdenken Schoonmaakbedrijf Marsman Hofman FMD Dustengine.nl B.V. Ferdesign Dalfsen Huys18 Rienstra Software Engineering Yrsa Kidswear Raalte Coosjer Brandganz GBV Test Consultancy Marieke Korterik Organiseert! Rebus DecoArt Raalte B.V. HoevevdSleen Motoren

Aaldert Geertsstraat 17A Westdorplaan 229 Heesweg 18 Meeleweg 8A Weidelaan 95 Geniestraat 1 Overkampsweg 12A Heuvelweg 3 Boxbergerweg 24A Schaarshoekweg 1 De Geere 10 Stationsweg 5 Pastoorsdijk 16 Raalterstraat 48 Johan van Twickelostraat 52 Burg. Backxlaan 23 Roggestraat 10 Haverstraat 57 Linde 36 Saffraan 15 Hoevenweg 2 Schimmelpennincklaan 18B Teunisbloem 63 Lijster 49 Korenbloem 4 Nachtegaalplein 1 Vossenweg 1 Wittenbergsweg 3 Iepensingel 148 Plaggenslag 29

8121 BK OLST 8101 PN RAALTE 8102 HJ RAALTE 7711 EM NIEUWLEUSEN 8103 EW RAALTE 7433 MG SCHALKHAAR 8102 PH RAALTE 8105 SZ LUTTENBERG 8121 PT OLST 8131 RE WIJHE 8131 NC WIJHE 7429 AC COLMSCHATE 7433 DK SCHALKHAAR 8141 RM HEINO 8101 EZ RAALTE 7711 AA NIEUWLEUSEN 8121 XK OLST 8102 AP RAALTE 8141 SR HEINO 8101 DH RAALTE 7722 PN DALFSEN 8131 VX WIJHE 7721 JH DALFSEN 8103 AE RAALTE 8141 DE HEINO 7711 LR NIEUWLEUSEN 8196 KN WELSUM 8124 PR WESEPE 8102 XR RAALTE 7711 MT NIEUWLEUSEN

Waarom Technoprint? Veel technische kennis en 24 jaar ervaring. Snelle levering. Eigen technisch montageteam.

Technoprint BV L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino Telefoon: 0572 393015 Kijk ook op: www.technoprintholland.nl

Scannen, mailen en klaar!

Wel de lusten, maar niet de lasten van de administratie? Meer grip op uw onderneming? Hoe kom ik tijdig aan betrouwbare managementinformatie? Hangt hier niet een flink prijskaartje aan? Kijk voor de antwoorden op simplyincontrol.nl

TUINAANLEG | TUINONDERHOUD TUINARCHITECTUUR | BOOMVERZORGING LEVERANTIE BEPLANTINGEN Henrik Renting • Raalterdijk 1b • 7448 RA Haarle • T 06-24261705 info@puurhoveniers.nl • www.puurhoveniers.nl

30

Schoolstraat 16 B

31

8102 EM Raalte

T 0572 36 33 95

info@simplyincontrol.nl

www.simplyincontrol.nl


wegens groot succes: volgend jaar weer een nieuw jaar.

nijboer Interieur & Design wenst u hele fijne dagen! Wij staan weer vol energie voor u klaar in het nieuwe jaar. www.nijboer.nl


Salland Zakelijk - december 2014