Page 1

NO. 3 SEPTEMBER 2016 JAARGANG 12

Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl

Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven


Ook in onze regio lijkt vertrouwen in de economie hersteld In mijn vorige voorwoord vroeg ik u of het waar of niet waar was dat de economische crisis in het oosten veel later te merken was dan in het westen. Daarop kwamen veel reacties en enkele daarvan wil ik u niet onthouden. Wouter Jansen van Jansen Business Innovatie kent de cijfers en trends van alle banken en daaruit blijkt niet dat het MKB in het oosten aan aparte positie heeft in Nederland. Eerder het tegendeel. Piet Egbers van Business Service Centre daarentegen vindt dat de economische opleving in de rest van Nederland wel veel sneller gaat dan in Oost Nederland. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is volgens Piet dat - meer dan in de rest van Nederland - ondernemers in het oosten elkaar binnen het netwerk veel opdrachten gunnen en daardoor wordt er onvoldoende naar buiten geacquireerd. Als het binnen het netwerk met een paar bedrijven minder goed gaat, dan wordt de hele keten uiteindelijk meegesleurd en duurt het ook veel langer dat je er economisch weer bovenop komt. Ook Bart Stroot, districtsmanager Bouw bij Berner Produkten, mengde zich in de discussie: “De crisis blijft in het oosten langer hangen, omdat bouwprofessionals in het westen sneller reageren en bouwprofessionals in het oosten vaak volgers zijn. Het werk is er wel weer en ik zie dat het werk weer langzaam dichter bij huis, dus onze regio, komt”.

Architect Jan Stapel weet niet of er in het algemeen verschil in economische groei is tussen het oosten en westen van het land, maar hij ervaart wel regionaal groeiverschil. “De stad Zwolle is bijvoorbeeld een toplocatie en hoort bij de grootste groeisteden van ons land. Mede door de inzet van de burgemeesters Hermans, Fransen en Meijer ging Zwolle sterk de crisis in en werd tijdens de crisis zelfs sterker. Alle gemeenten grenzend aan Zwolle profiteren van de Zwolse cultuuromslag, maar het is vreemd dat dit niet geldt voor de gemeente Raalte. Raalte blijft krimpen.” Allemaal dank voor de reacties. Nu we alweer ruim drie maanden verder zijn, merken wij van Salland Zakelijk dat ook onze regionale ondernemers – evenals eerder hun collega’s in de rest van ons land - steeds meer vertrouwen krijgen in de toekomst. Ondernemers willen hun producten of diensten weer vaker promoten via Salland Zakelijk. Onze vorige editie kende slechts 24 pagina’s inclusief omslag, deze editie heeft maar liefst 8 pagina’s meer. Fijn dat we op deze wijze weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de promotie van het interessante Sallandse bedrijfsleven. In deze editie vindt u daar weer talrijke inspirerende voorbeelden van. Jos Tielbeke Uitgever Salland Zakelijk

Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte Redactie: Rudi Buitenkamp, Yvonne Haaxman, Jeroen Kuiper en Jos Tielbeke (eindredactie) Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Veldhuis Media - Raalte Telefoon: 0572-363781 E-mail: info@sallandzakelijk.nl Internet: www.sallandzakelijk.nl Oplage: 5.400 exemplaren © COPYRIGHT 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. 2

3


Bezoek LA VIDA ALLURE aan de Burgemeester

Inhoudsopgave

Backxlaan 15 te Nieuwleusen DAMES-MODE

MERKEN

IN

6

Column Jasper Guldemond: Afscheid van de One Day

7

Notariskantoor De Zwart:

8

HET

10

HOGERE SEGMENT ZOALS: TAIFUN, MOS MOSH, KYRA EN CO, POOOLS,

11

GARDEUR, JANE LUSHKA EN BRIDGET

12 14

THE LABEL De vrouw voor La Vida Allure voelt zich jong, is

15

sociaal bewogen en actief. Een vrouw met eigen visie en interesses. In deze nieuwe modezaak

16 17 18

met allure is ruime keuze voor alle soorten van gelegenheden: zakelijk, speciale gelegenheden en natuurlijk ook voor uw vrije tijd. In combinatie met de lingeriemerken Marie-Jo en Prima Donna geniet u bij La Vida Allure van

19

een totale modebeleving. In onze schoenenzaak vindt u schoenenmerken die prima passen bij

20 21

de modemerken van La Vida Allure. Kom naar La Vida en ervaar zelf onze persoonlijke aandacht en gezelligheid.

Met

een heerlijke kop koffie of thee en de altijd aanwezige versnaperingen bieden we iedere gast een verwenmoment.

EEN TOTALE MODE-BELEVING WWW.LAVIDASHOP.NL 4

Nog dit jaar schenken om volgend jaar meer te kunnen schenken

Natuurlijk Graniet voor eenvoudige en exclusieve natuursteenproducten Column Bart Online: Gebruik nooit meer: Welkom op onze website

Dienstverlening maakt clouddiensten C4IT onderscheidend

Natuurlijk Graniet

Column Rabobank Salland: Innovatie: Noodzakelijk voor uw duurzame businessmodellen

Eriswerk.nl biedt verdieping en Sallandse zakelijkheid Haspels&Zn: De vrijheid om uniek te zijn Ter Haar Mode: Unieke maatpakken van zeer hoge kwaliteit Sallandse Starters: MeesterZ Reclame & Advies MHWebdevelopment.nl | Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies Sociaal ondernemen zit Novon schoonmaak in het DNA Winnaars ROJA 2016

12 Leerkes Elektro

Voor iedereen een baan. Daar werken we aan in Raalte. Besten Machines in Haarle:

24

Sallandse Ondernemers Promotie:

30

8

Leerkes Lichtconcepten brengt verlichting

23

27 28 29

KOM NAAR LA VIDA VOOR

Worker

Stille kracht op de achtergrond

Rensink Totaal Vastgoed-Onderhoud | BusinessFlow | Wantix LED Marbro Administratie | 4 Every-Body | Beter Leren Lezen | Kippers HRM Advies SylFinance

Toyota Morrenhof is ‘back in business’ Ondernemers Maken er Samen Werk Van Festival-Z nieuw zakelijk topevenement voor Noordoost-Nederland Starters en nieuwe inschrijvingen

19 NOVON Schoonmaak 5


COLUM COLUMN COLUMN

Nog dit jaar schenken om volgend jaar meer te kunnen schenken

Afscheid van de One Day Worker

Er bestáát geen zekerheid!

Klanten willen steeds meer maatwerk. We leven in een tijd met goed geïnformeerde consumenten en goed geschoolde mensen dieorganisatie consumentenklaar op Heb je net bedacht hoeom jouw is voor de toekomst, enNiets weetstaat je hoe je en datalles gaat hun wenken te bedienen. vast w organisatie klaar HebHeb je net je net bedacht bedacht hoehoe jouw jouw organisatie organisatie klaar klaar organiseren? Dan hoef alleen nog je en iedereen in beweging. Om organisatie t je hoe je dat gaat is voor is voor de toekomst, deistoekomst, en weet enjeweet je hoe jeals hoe je dat jemaar dat gaatgaat medewerkers te overtuigen van jouw visie en te komenDan in Dan zo’n wereld, is nog flexibiliteit een lleen nog maar mee organiseren? je organiseren? hoef hoef je alleen je alleen nog maar maar je je gaaaan! van jouw visie en medewerkers medewerkers te overtuigen testap overtuigen jouw jouw visievisie vereiste. De kortste naar van die van flexibiliteit isen heten gaaaan! gaaaan! afscheid van de One Day Worker.

zekerheid! ErEr bestáát bestáát geen geen zekerheid! zekerheid!

Schenkingen aan alle personen tussen de 18 en 40 jaar

Zou je denken.

Ook voor schenkingen door mensen zonder kinderen komt er een

ZouZou je denken. je denken. We moeten even terug naar Frederick Winslow Dat gaaaan! pakt in de praktijk vaak teleurTaylor, een van depakt eerste managementconsultants. aktijk vaak teleurDatDat gaaaan! gaaaan! in de in praktijk praktijk vaak vaak teleurteleurstellend uit.pakt Want je de medewerkers blijken Taylor geloofde in de one day worker: inwisselbare dewerkers blijken stellend stellend Want je medewerkers je medewerkers blijken niet klaaruit. teuit. zijnWant voor jouw aanpak. Zeblijken zien medewerkers aan worden gestuurd w aanpak. Ze zien niethet niet klaar klaar teniet zijn tedie zijn voor voor jouw aanpak. aanpak. Ze Ze zien zien er nut van in enjouw komen met allerlei omen met allerlei er het er het nut nut niet vanvan in inzoveelste komen en komen met met allerlei allerlei door managers met verantwoordelijkheid. bezwaren: “Ja niet hoor, deen verandering. elste verandering. bezwaren: bezwaren: “Ja Ford hoor, “Ja hoor, zoveelste degroot zoveelste verandering. verandering. Autofabrikant isdeechte er mee geworden, Ze doen maar.” Op medewerking hoef medewerking hoef Ze doen Ze doen maar.” maar.” Op Op echte echte medewerking medewerking hoef hoef net als niet honderdduizenden bedrijven. je vaak te rekenen. Hetandere is de kunst geen t is de kunst geen je vaak je vaak nietniet te rekenen. te rekenen. HetHet is de is kunst de kunst geen geen water bij bij dede wijn tedoen. doen. Want voor je het De aanhangers Taylorisme zagen Want voor je het water water bij de wijnvan wijn te het te doen. Want Want voor voor je het jedat het weet heb je een organisatie waarvan het onderscheidende vermogen vanwaarvan bedrijven satie waarvan de weet weet hebheb je een je een organisatie organisatie waarvan de de de basis teveel veranderd om solide te wordt bepaald strakke om organisatie, om solide te zijn, basis basis teveel teveel isisdoor veranderd is veranderd om solide solide teheldere zijn, te zijn, zijn, en waarvan de nieuwe weg niet voldoende eg niet voldoende en en waarvan waarvan de nieuwe nieuwe weg weg niet niet voldoende voldoende processen ende slimme managers. Medewerkers van is ingeslagen om naar een mooie r een mooie toevanvan is er ingeslagen is‘slechts’ ingeslagen om naar naar eeneen mooie mooie toe-toetoedienen alsom brandstof. komst te leiden. komst komst te leiden. te leiden.

vrijstelling in 2017 voor het doen van een schenking aan personen tussen de 18 en de 40 jaar. Niet wachten dus tot de 40e verjaardag, want dan bent u een dag te laat. Deze vrijstelling zal maximaal € 100.000 bedragen. De schenking dient dan wel bestemd te zijn voor de verwerving van een Box 1 woning (de eigen woning), aflossing van een eigenwoningschuld of aflossing van een eigenwoning restschuld. Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart

Hiermee wordt het ook mogelijk dat er aan personen geschonken wordt die normaal maar een vrijstelling hebben van € 2.122 (voor het jaar 2016). Over het meerdere is dan 30% en 40% belasting verschuldigd, afhankelijk van de hoogte van de schenking.

En hoewel Taylor al meer dan honderd jaar asis voor de weerje je wel kan kan doen: doen: dedebasis debasis basis voor voor dede weerde weerweerWatWat je wel wel kan doen: voor dood is, is het one day worker-principe in stand komt voort stand stand wegnemen. wegnemen. De De weerstand weerstand komt komt voort voort stand wegnemen. De weerstand komt voort de meeste organisaties nog steeds het ende. Je kan dus uit uit angst angst voor voor het het onbekende. onbekende. Je Je kan Je kan kan dusdus dus uit angst voor het onbekende. uitgangspunt. Medewerkers krijgen nauwelijks onbekend maken. (1) het (1) het onbekende onbekende minder minder onbekend onbekend maken. maken. (1) het onbekende minder onbekend maken. ngstig maken voor En (2): En (2): je je mensen minder minder maken maken voor voor verantwoordelijkheden en angstig inangstig een gemiddeld En (2): je mensen mensen minder angstig maken voor rheid, dat bestaat het het onbekende. onbekende. Want Want zekerheid, zekerheid, dat dat bestaat bestaat bedrijf vind je meerdere managementlagen om het onbekende. Want zekerheid, dat bestaat tóchtóch niet!niet! werknemers tóch niet! aan te sturen.

:)

nbekende, bekend 1 Zorg 1 Zorg er voor er voor dat dat het het onbekende, onbekende, bekend bekend 1 er Informeer vooris dat onbekende, bekend Semler een van de eerste CEO’s ewerkers over Ricardo wordt. je Zorg wordt. Informeer je het medewerkers je medewerkers over over jedieje wordt. Informeer jeday medewerkers over je afrekende met het onevisie worker-principe. Begin e formuleren en wens wens een een nieuwe nieuwe visie te te formuleren formuleren en en wens een nieuwetijdens visie te het formuleren en het proces. Als jaren blijf je blijf ze informeren ze informeren tijdens het proces. proces. Als Als je je tachtig ontsloeg hij zestig procent van zijn blijf ze informeren tijdens het proces. Als je medewerkers op bereid bereid bent bent samen samen met met je medewerkers je medewerkers op op middenkader. Het onvoorstelbare gebeurde: de bereid bentgeef samen met jevoor medewerkers op or inspraak! Kantte trekken: te trekken: geef ruimte ruimte inspraak! inspraak! KantKantmedewerkers namen zelf voor verantwoordelijkheid en daar te eigenwijs tekening: tekening: niet niet doen doen als als jevoor daar je daar te eigenwijs te eigenwijs te trekken: geef ruimte inspraak! Kanthielpen hun bedrijf stabiel te maken. Semler redde w eigengereidheid voor voor bent. bent. OokOok goed. goed. Jouw Jouw eigengereidheid eigengereidheid tekening: niet doen als je daar te eigenwijs hiermee zijn bedrijf Semco SA engebracht de medewerkers gebracht tenslotte. heeft heeft je bedrijf je bedrijf al een al een eind eind gebracht tenslotte. tenslotte. voor bent. Ook goed. Jouw eigengereidheid zorgden ervoor dat de omzet van het bedrijf heeft je bedrijf al een eind gebracht tenslotte. fvertrouwen bij verveelvoudigde. 2 je Zorg 2 Zorg voor voor voldoende voldoende zelfvertrouwen zelfvertrouwen bij je bij je stáát geen zekermedewerkers. medewerkers. Want Want er bestáát er bestáát geen geen zekerzeker2 Zorg voor voldoende zelfvertrouwen bij je an er over vijf jaar heid. heid. Wie Wie zegtzegt dat dat hunhun baan baan erde over ermedewerkers over vijf vijf jaarjaar In een flexibele organisatie medewerkers. Want ermaken bestáát geen zekernieuwe visie? Het nog is nog is. Mét is. Mét of zónder of zónder jouw jouw nieuwe nieuwe visie? visie? HetHet is is het bedrijf. bij deerteams heid. Wie Het zegtmandaat dat hunligtbaan over en vijfhun jaar helpen klaar te zijn beter beter om om je medewerkers je medewerkers helpen helpen klaar klaar te zijn te zijn nog is. Mét of zónder jouw nieuwe visie? Het is klanten. Het resultaat is een omgeving zonder st. Help ze om zich voor voor eeneen onzekere onzekere toekomst. toekomst. Help Help ze om ze om zichzich beter om je medewerkers helpen klaar te zijn middelmanagers. Het gevolg: bedrijven zijn super rachten die iederte ontwikkelen te ontwikkelen tot tot arbeidskrachten arbeidskrachten die die iederiedervoor een toekomst. Help zich wendbaar en in dan staat om risico’s te dan heb je mensen eeneen wel wel wilonzekere hebben. wil daarmee hebben. Alleen Alleen dan heb heb je ze mensen jeom mensen te ontwikkelen tot arbeidskrachten die iederen helpen de nieudie die jou jou vanuit vanuit zelfvertrouwen zelfvertrouwen helpen helpen de nieude nieuelimineren. een wel wilrealiseren. hebben. Alleen dan heb je mensen we we visie visie te te realiseren.

die jou vanuit zelfvertrouwen helpen de nieuwe visie te realiseren.

Dussuh: bye bye One Day Worker.

nd

Jasper Jasper Guldemond Guldemond

Jasper Guldemond guldemondpragmatiek.nl guldemondpragmatiek.nl

6

guldemondpragmatiek.nl guldemondpragmatiek.nl

Open inschrijvingen 2016 Open inschrijvingen 2016

14 oktober 2016 14 17 oktober oktober 2016 2016 17 2016 24 oktober oktober 2016 24 oktober 2016 28 oktober 2016 oktober 2016 1128 november 2016 11 2016 23 november november 2016 23 25 november november 2016 2016 25 2016 02 november december 2016 02 december december 2016 2016 08 08 december december 2016 2016 09 09 december december 2016 2016 16 16 december 2016

Herhaling Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling Herhaling Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding

BHV BHV Eerste Hulp BHV BHV Eerste & Hulp BHV Brand Ontruiming BHV Brand&&VOL Ontruiming VCA Basis VCA Basis & VOL BHV BHV e-learning BHV BHV e-learning VCA Basis & VOL VCA VOL BHV Basis Eerste&Hulp BHV BHV Eerste Hulp BHV Brand & Ontruiming BHV BHV Brand&&VOL Ontruiming VCA Basis VCA Basis & VOL

Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte T: 0572-850886 M: 06-18376783 T: 0572-850886 M: 06-18376783 E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl

Bij kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag de vrijstelling van € 5.304 eenmalig verhoogd worden tot € 25.449 (zonder verdere vereisten). Voorts is het mogelijk om gebruik te maken van een schenkingsvrijstelling waarbij de zojuist genoemde € 25.449 nog wordt opgerekt naar € 53.016, mits dit bestemd is voor de eigen woning zoals hiervoor omschreven. Zoals aangegeven komt er in 2017 een nieuwe vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen aan alle personen tussen de 18 en 40 jaar ter besteding aan of in verband met de eigen woning.

Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar speelt het schenkingsverleden mee Wat van belang is voor een schenking aan kinderen in die leeftijdscategorie 18 - 40 is het schenkingsverleden, m.a.w. hebben er in het verleden schenkingen plaatsgevonden aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar en is daarbij een beroep gedaan op

de eenmalig verhoogde vrijstelling. Zo kan het zijn, dat een kind tussen de 18 en de 40 jaar een schenking heeft ontvangen vóór 1 januari 2010, waarbij er een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling van rond de € 20.000 (voorheen de huwelijksgift). Dat er vervolgens een schenking is geweest tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 met een beroep op de zogenaamde inhaalvrijstelling tot ongeveer € 50.000, waardoor het kind volgens de overgangswetgeving geen recht meer heeft op een verhoging van een schenking tot € 100.000. Dit is eveneens het geval als het kind voor 1 januari 2010 geen gebruik heeft gemaakt van die eenmalig verhoogde vrijstelling van ongeveer € 20.000, maar er wel een schenking heeft plaatsgevonden tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 van de eenmalig verhoogde vrijstelling tot ongeveer € 25.000. De € 100.000 vrijstelling bij kinderen in

gemelde leeftijdscategorie is alleen mogelijk als er nimmer een beroep is gedaan bij een schenking op een verhoogde vrijstelling. Of er een mogelijkheid is om tot een aanvullende schenking tot € 100.000 te komen, vrijgesteld van schenkbelasting, kan het van belang zijn, dat de ouders in 2016 een schenking doen met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal € 53.016 of een schenking waarbij een beroep wordt gedaan op de inhaalvrijstelling tot ongeveer een gelijk bedrag.

Kortom: Actie is in 2016 vereist! Het kan dus van belang zijn, dat - als u een schenking wenst te doen aan kinderen in gemelde leeftijdscategorie - dat u niet moet wachten tot 1 januari 2017, maar dat actie in 2016 vereist kan zijn. In een gratis vrijblijvend gesprek kan ik u hierover nader informeren.

Notariskantoor de Zwart Raalte Drostenkamp 2 | 8101 BX Raalte | T 0572 363619 E info@notarisdezwart.nl | www.notarisdezwart.nl

7


Natuurlijk Graniet voor eenvoudige en exclusieve natuursteenproducten

Enigszins verstopt in het agrarische platteland van Salland vind je in Haarle een bijzonder bedrijf. Natuurlijk Graniet is een steenhouwerij die van natuursteen alles maakt wat de klant maar wenst. Van eenvoudige dorpels voor de hobbywinkel tot exclusieve ornamenten voor de sjeik in Dubai. Bij Natuurlijk Graniet is niets onmogelijk als het om natuursteen gaat.

Frank Looyé is drijvende kracht achter Natuurlijk Graniet. Samen met zijn vrouw Jantine Flierman bouwt hij zijn unieke bedrijf verder uit. Natuurlijk Graniet zoekt en vindt voor elke vraag op het gebied van natuursteen een passende oplossing. Voor grote en kleine projecten werken zij met vakmanschap en de nieuwste apparatuur elk idee uit tot een product naar wens.

op prijs eerst met de klant te praten over wensen en mogelijkheden. We maken duidelijke afspraken. De klant kan altijd op ons rekenen. Als er iets niet mogelijk is, hoort hij dat ook vooraf. Afspraak is afspraak. Dat geldt ook voor de prijs en levertijd. Van beide kanten geeft dat meer duidelijkheid en wederzijds vertrouwen en dat vind ik belangrijk,“ benadrukt Frank.

Vakwerk op maat

Sprong in het diepe

Lawaai en veel stof. Dat zou je verwachten in een steenhouwerij waar dagelijks steen wordt gezaagd, geschuurd en geslepen. Desondanks ziet de werkplaats er stofvrij uit. “Wij werken altijd met water. Dat moet ook voor de koeling. Anders slaan de vlammen eraf,” legt Frank uit. In de goed geïsoleerde werkplaats staan grote, volautomatische machines. “Daarmee kan ik alles maken wat ik wil. Van elk verzoek maak ik een tekening. Dat is het belangrijkste. De maten moeten kloppen. De machine maakt precies wat gevraagd wordt.“ In de werkplaats staan diverse machines om producten naar wens te vervaardigen. Naast volautomatische zaagmachines, werkt Natuurlijk Graniet ook met enkele handmachines, een brugzaag en ze gebruiken een slijper om oppervlaktes te polijsten. Met de computergestuurde (CNC) freesmachine maken ze vormen tot op de millimeter nauwkeurig.

Frank Looyé is met zijn bedrijf in 1999 begonnen in Polen. “Ik ben gestart met het maken van dorpels voor bouwmarkten. Destijds waren er geen standaard dorpels van natuursteen of graniet te koop, terwijl er wel vraag naar was. Ik kon deze producten leveren tegen een gunstige prijs. In een snel tempo had ik veel klanten. Mijn natuursteenproducten werden in Polen gemaakt. Na verloop van tijd merkte Frank, dat hij niet meer kon rekenen op zijn medewerkers in Polen. Afspraken werden niet nagekomen en hij kon niet meer vertrouwen op bestelde leveringen. “In 2004 heb ik de stekker eruit getrokken. Hals-over-kop heb ik toen zelf machines aangeschaft. We zijn hier in Haarle neergestreken en hier ben ik in het diepe gesprongen. Dat was best spannend. Ik heb geen specifieke opleiding gevolgd voor het steenhouwen. Ik ben een autodidact en al doende heb ik me dit vak aangeleerd. Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen

"Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken." Dichtbij en wereldwijd Natuurlijk Graniet maakt talrijke producten van graniet, marmer, leisteen en andere harde natuursteensoorten. Dorpels, aanrechtbladen, vloeren, vensterbanken, gevelbekleding, zuilen, grafstenen, wasbakken enzovoorts. Alles is te maken. Natuurlijk Graniet levert in samenwerking met internationale transportbedrijven zijn producten voor maar liefst 171 landen, van Australië tot aan Zuid-Afrika. Natuurlijk Graniet werkt voor bouwmarkten, keukenzaken, bouwbedrijven, steenhouwers en andere bedrijven. Maar ook voor particulieren om de hoek tot internationale opdrachtgevers aan de andere kant van de wereld. De steenhouwerij krijgt bovendien regelmatig vragen om steenproducten te repareren, aan te passen of te vernieuwen.

Steengoede kwaliteit “Ik sta garant voor de kwaliteit van mijn producten. Ik gebruik de beste steensoort. Veel hardsteen van goede kwaliteit komt uit België. Verder haal ik mijn grondstoffen uit de hele wereld. Jaarlijks is er in Italië een beurs, waar ik contacten leg met steenleveranciers en bestellingen doe. Ik wil graag met mijn eigen ogen zien hoe het materiaal eruitziet. In principe haal ik geen kanten-klare producten uit India en China. Ik kan me niet vinden in de arbeidsomstandigheden daar. Dat geeft geen goed gevoel,” is de stellige overtuiging van de ondernemer. “Ook is het materiaal slecht van kwaliteit. Vaak zit er veel ijzer in.“

Het draait om vertrouwen

maken. Ik zoek voor elke vraag een passende oplossing voor de klant. En als het niet kan, dan zeg ik dat ook. Ik doe het blijkbaar niet slecht, want van over hele wereld weten ze me te vinden.” vertelt Frank trots. Natuurlijk Graniet blijft zich ontwikkelen. Binnenkort komt er een nieuwe volautomatische zaagmachine met nog meer mogelijkheden.

Milieubewust en energieneutraal “We zijn geen heilige boontjes,” zegt Jantine. “Maar we doen wat we kunnen om milieubewust met energie om te gaan. Daarnaast proberen we de CO2 uitstoot te beperken. De prachtige stenen komen natuurlijk uit de natuur. Daarom voelen we ons verplicht iets terug te geven. We besparen zoveel mogelijk op ons energieverbruik door 2000 kubieke meter water te recyclen. De hele werkplaats is voorzien van ledverlichting en we verwarmen de ruimte met het hout, dat we in onze biomassacentrale verbranden. Daarnaast planten we elk jaar 10 bomen om de uitstoot van CO2 te verminderen. En een windmolen op ons terrein is een wens voor de toekomst,” verklapt Jantine.

Natuurlijk Graniet Eekteweg 5 | Haarle | T 0548 – 546 215 E info@natuurlijkgraniet.nl | www.natuurlijkgraniet.nl

“Ik begin altijd met een goed en oprecht gesprek. Ik stel het 8

9


Column Gebruik nooit meer: Welkom op onze website

‘Welkom op onze website’ of zinnen met vergelijkbare strekking. Helaas kom ik het nog dagelijks tegen. En je staat versteld van het aantal resultaten als je daar zelf op Googelt. Het is vast goed bedoeld van website-eigenaren, maar het voegt niets toe. Het probleem is dat het vaak ook nog eens op de meest prominente plek op de homepagina staat. En in de titel van een zoekresultaat in Google. Juist de posities waar jij de belangrijkste zoekwoorden kunt plaatsen als je tenminste gevonden wilt worden in Google. Doodzonde dus! De tekst wordt weleens vergeleken met een welkomstmat bij de voordeur. Mooi en goed bedoeld, maar had jij je zonder de tekst op de mat niet welkom gevoeld? Op websites werkt het precies zo. De tekst zegt eigenlijk niets over de mensen achter het bedrijf en welke problemen het op kan lossen. En als jij vanuit Google naar een website gaat, dan voel jij je toch sowieso al welkom? Je bent dan op zoek naar een oplossing voor je probleem. Niemand is op dat moment geïnteresseerd in een welkom. De bezoeker wil binnen een paar seconden zien of jij het probleem op kunt lossen. Hoe heet je mensen dan wel welkom op je website? Zorg ervoor dat de bezoeker niet hoeft na te denken of te zoeken. Neem ze bij de hand op je website. Dus heet jij jouw bezoekers nog steeds welkom op de website? Verander dat dan snel! Afgesproken?

Dienstverlening maakt clouddiensten C4IT onderscheidend Plaats hier een Al eens gedacht pakkende tekst! aan een elektrische leasefiets voor uw medewerkers? Wij vertellen u hier graag meer over.

Plaats hier een pakkende tekst!

Communicatiediensten

in

de

cloud: dat verzorgt C4IT. ,,We zorgen voor een totaaloplossing en willen onderscheidend zijn door onze

dienstverlening",

vertellen

Jaap Meijer en Marco Vermooten van het Nieuwleuser bedrijf. Jaap Meijer (rechts) en Marco Vermooten van C4IT

Kruiper Tweewielers en Tuinmachines Tjalkstraat 6 8102 HG Raalte T (0572) 36 28 00 E info@kruipertweewielers.nl

Kruiper Tweewielers en Tuinmachines Tjalkstraat 6 8102 HG Raalte T (0572) 36 28 00 E info@kruipertweewielers.nl

Plaats hier een pakkende tekst! • Opzetten, implementeren en onderhouden van

• Opzetten, implementeren en onderhouden van diverse managementsystemen;

C4IT staat voor Cloud voor Informatie Technologie en valt onder de Ravelin Holding. Hieronder vallen diverse vennootschappen zoals Selecsys, Selcom en Selcare. De eerste twee bedrijven richten zich op distributie van portofoons en mobilofoons (radio). Resellers verkopen de producten aan klanten zoals politie, brandweer, BHV diensten, scheepvaart en petrochemische industrie of verhuren deze aan festivals in Nederland en België. Selcare is een serviceorganisatie, die resellers volledige ondersteuning kan bieden ten aanzien van alle operationele activiteiten (zoals installatie, systeemintegratie, programmeren) en reparaties. De Ravelin Holding begon ruim twintig jaar geleden in Zwolle. Door de jaren heen zijn de activiteiten verplaatst naar Nieuwleusen. Het pand aan de Burgemeester Backxlaan staat letterlijk in de steigers, want er wordt behoorlijk verbouwd en uitgebreid. Het magazijn wordt uitgebreid en er komt een verdieping bij, waardoor er onder andere ruimte beschikbaar komt voor in-house trainingen. Clouddiensten van C4IT passen goed binnen de Ravelin Holding. De holding is continu bezig met verbreding van haar activiteiten.

• Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; diverse managementsystemen;

Bart Pronk Eigenaar Bart Online NB: Benieuwd naar meer tips hoe je mensen dan wel welkom kunt heten? Ga naar www.bartonline.nl/welkom

10

• Uitvoeren van audits; • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; • Opzetten, implementeren onderhouden van • Risico, Inventarisatie &en Evaluatie (R,I&E); • Uitvoeren van audits; • Hogere veiligheidskundige (HVK); diverseondersteuning managementsystemen;

• CO2&prestatieladder; • Risico, Inventarisatie Evaluatie (R,I&E); • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; • Adviseur gevaarlijke stoffen (ADR); • Hogere veiligheidskundige• ondersteuning Uitvoeren van(HVK); audits; • Opleidingen.

• CO2 prestatieladder; • Risico, Inventarisatie & Evaluatie (R,I&E); Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 • Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen • Hogere veiligheidskundige ondersteuning (ADR); (HVK); • Opleidingen. WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL • CO2 prestatieladder; • Adviseur gevaarlijke stoffen (ADR); Rutger terLaak Laak T 06 06 282 660 660 27 Rutger ter | |T 282 27 • Opleidingen. Hogere Veiligheidskundige (HVK) Kruiper Tweewielers en Tuinmachines WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 Tjalkstraat 6 8102 HG Raalte WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL T (0572) 36 28 00 E info@kruipertweewielers.nl

Digitale mogelijkheden De eigenaar van de Ravelin Holding, Lucien de Groot, zag voldoende mogelijkheden in clouddiensten om uit te breiden met de activiteiten van C4IT. Directeur Jaap Meijer: “In eerste instantie bestaan onze clouddiensten uit hoogwaardige voip-, video- en datadiensten in het vaste en mobiele domein. Deze functionaliteit past goed bij ons bestaande resellerkanaal, aangezien hierin vooral telecommunicatiebedrijven zitten. In tweede instantie zullen we het aantal clouddiensten gaan uitbreiden met radio (portofoon en mobilofoon) over IP (roip) en daaraan verwante mogelijkheden.” Vanuit de eindklant bestaat de wens om deze functionaliteit zonder technische complexiteit, schaalbaar en flexibel af te nemen. Volgens accountmanager Marco Vermooten krijgt deze markt nieuwe impulsen door de digitale mogelijkheden van radioap-

paratuur en het beschikbaar maken vanuit een cloudomgeving. "Er ontstaan nieuwe toepassingen in bestaande markten, maar er ontstaan ook compleet nieuwe markten waar we voorheen met radio helemaal niet actief waren.”

Onderscheidend qua dienstverlening Meijer en Vermooten willen met C4IT niet alleen onderscheidend zijn op het gebied van de diensten die aangeboden worden, maar ook op de wijze waarop de dienstverlening tot stand komt. Er zijn immers al meer aanbieders die telefonie via de cloud aanbieden. "Wij zorgen voor een breed aanbod van communicatiediensten uit de cloud. We bieden onze resellers ook complete ondersteuning aan van verkoop tot implementatie met alles wat daarbij hoort. De eindgebruiker krijgt zo een product en dienst dat van a tot z aan de wensen voldoet. We leveren dus niet alleen de dienst maar ook de benodigde hardware waarbij niet, als voorbeeld, alleen aan telefoontoestellen moet worden gedacht maar ook aan netwerkapparatuur. Ook het in goede banen leiden van de inrichting van een netwerkomgeving die geschikt is voor voip (LAN/WLAN) en/of roip en projectmanagement behoort tot onze standaard dienstverlening.” C4IT gaat in de komende periode de clouddiensten verder uitrollen. Beetje bij beetje wordt dan duidelijk hoe het bedrijf uit Nieuwleusen te werk gaat. In de komende editie van Salland Zakelijk vertellen Meijer en Vermooten meer over de oplossingen die C4IT aanbiedt. "We wilden voor de lezers graag een tipje van de sluier oplichten."

C4IT Burgemeester Backxlaan 265 | 7711 AD Nieuwleusen T 088‐0086666 | E info@c4it.nl | www.c4it.nl

11


Leerkes Lichtconcepten brengt verlichting

Ergens in het gesprek gaat een prachtige kreet over tafel: realistische duurzaamheid. Willy Leerkes, oprichter en naamgever van Leerkes Lichtconcepten, wordt wel eens een beetje moe dat iedereen maar te pas en te

aan huiselijke warmte en een lossere werksfeer terrein wint.” Leerkes Lichtconcepten is zonder twijfel een specialist. Een specialist die kan worden ingezet bij nieuwbouwprojecten waar de eigenaar zelf graag deel uitmaakt van een bouwteam om vanaf het begin betrokken te zijn. Maar ook een specialist als het gaat om bestaande bebouwing. Waar een ander (te) snel overgaat tot totale vervanging weten de Haarlenaren vaak het principe ‘nieuw in oud’ te huldigen: bestaande armaturen met nieuwe technologie. “Je behoudt de sfeer en creëert een besparende lichtoplossing. Zowel in energie als in de portemonnee”, aldus het drietal. Het heeft Leerkes Lichtconcepten mooie opdrachten in bijzondere gebouwen opgeleverd. “We zwerven inmiddels door heel Nederland.” Zo ging het van een concertgebouw in Nijmegen naar een museum in Utrecht en een kerk in Rotterdam. “We hebben de kennis en het vakmanschap in huis om alles zelf op

maat te maken. Op deze manier halen we alle schakels uit het traject tussen opdrachtgever en producent en daarmee hebben we ook de kwaliteitscontrole beter in de hand.”

Lief zijn voor de klant Het is een bewuste keuze om geen klanten bij naam te noemen en daarmee in de publiciteit goede sier te maken. Bij Leerkes Lichtconcepten willen ze niemand in verlegenheid brengen. Het past in het bijzondere statement dat Willy Leerkes vijf jaar geleden deed ten overstaan van zijn medewerkers. Geen statement dat is ontsproten aan het brein van een te dure organisatieadviseur, maar gewoon op basis van hedendaagse realiteit en het nuchtere zakendoen van de ondernemer in kwestie. Ook geen statement dat in een veel te lang rapport is uitgewerkt, maar gewoon uitgesproken tijdens een bijeenkomst met het personeel: wees lief voor de klant! Eigenlijk betekent het: doe nog beter je best voor de klant. “We verkondigen het

continu en het is een breed gedragen opdracht aan de adviseurs lichtconcepten die iedere dag op pad gaan. We waren lang verwend met een hoogconjunctuur waarin iedereen genoeg werk had en aannemers bijna automatisch bij ons terecht kwamen, maar dat is wel voorbij. Word één met en wees lief voor de klant. Helemaal niets mis mee!”, stelt Leerkes die tot slot meldt dat het statement min of meer ook een interne vertaling heeft gekregen. Door een brug te slaan tussen adviseurs lichtconcepten en monteurs is meer betrokkenheid gecreëerd. “Monteurs weten eerder hoe een lichtconcept wordt opgebouwd en kunnen daar met hun ervaring hun licht over laten schijnen. We zijn zuinig op deze werkwijze die uiteindelijk ook voor de klant goed uitpakt.” Leerkes Lichtconcepten is voortdurend op zoek naar nieuwe adviseurs en medewerkers om het team lichtconcepten verder uit te breiden. Neem gerust contact op voor meer informatie.

onpas het woord duurzaamheid in de mond neemt. “Prima dat we duurzaam willen zijn. Zelfs heel goed, maar laten we het vooral wel in perspectief plaatsen. Je hebt te maken met een snelle wereld waarin productveranderingen elkaar in razend tempo opvolgen.”

Vertaald naar de filosofie van Leerkes Lichtconcepten, onderdeel van Leerkes Elektro, betekent dit dat ze LED-verlichting adviseren en garanderen voor een periode van tien jaar. “Hoewel de verlichting langer meegaat, is het goed om na die periode pas op de plaats te maken. Situaties en zeker ook de wijze waarop een gebouw wordt gebruikt, kunnen soms behoorlijk veranderen. Niets is heilig”, aldus de grondlegger van het bedrijf die in het gesprek wordt bijgestaan door Clemens Zwijnenberg (adviseur lichtconcepten) en Marleen Melenboer (medewerker lichtconcepten). Leerkes zelf weet hoe dingen anders kunnen gaan dan je in eerste instantie vermoedt. In 1985 waagde hij de stap naar het eigen ondernemerschap met misschien wel het gevoel voor de rest van zijn werkzame leven lekker alleen te werken. Anno 2016 werken 35 mensen 12

in het imposante, moderne bedrijfspand op bedrijventerrein Bloeme-Weide in Haarle. “Ach”, bagatelliseert de oprichter. “Je maakt je het meest druk bij het aannemen van de eerste werknemer of het kopen van de eerste bedrijfsauto.

Daarna verloopt alles een stuk gemakkelijker.”

Lichtoplossing Er zijn ondernemers die goed zijn in hun vak en toch moeite hebben om voor het voetlicht te brengen waarin ze onderscheidend zijn ten opzichte van de concullega’s. Leerkes, Zwijnenberg en Melenboer hebben daar geen enkele moeite mee. Ten eerste: Leerkes Lichtconcepten beheerst de hele keten: concepten, ontwerpen, installeren, garanderen en waar nodig ook repareren. Ten tweede: de klant krijgt een offerte op basis van een lichtoplossing, oftewel het bedrijf gaat op zoek naar het beste resultaat voor mens en gebouw. De mooiste voorbeelden zijn te vinden in de gezondheidszorg. Overdag functioneel wit licht en in de avonduren gezellig schemerlicht met het oog op het welzijn van de patiënt. “Je merkt overal dat de behoefte

Leerkes Lichtconcepten Bloeme-Weide 7 | 7448 PX Haarle T 0548 595 625 | E info@leerkes.nl | www.leerkes.nl

13


Column Rabobank Salland Innovatie: Noodzakelijk voor uw duurzame businessmodellen

Eriswerk.nl biedt verdieping en Sallandse zakelijkheid Ontdekken wat de kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn van werkzoekenden en nauwkeurig in

De wereld verandert sterk, met name onder invloed

kaart brengen wat een bedrijf nodig heeft voor een

van demografische verschuivingen, geopolitiek en

bepaalde functie. Het is het fundament waarmee

technologie. De kracht van organisaties om zich

Eriswerk.nl een succesvolle match tot stand brengt.

permanent te vernieuwen, bepaalt steeds vaker het

Op deze manier kan de nieuwe uitzendorganisatie

verschil tussen succes en verlies. Innoveren is niet

in Raalte een grote kans op succes garanderen. Met

langer een vooruitstrevende keuze of een optie.

dank aan decennia ervaring van Ben Poppe in het

Zonder innovatie is er namelijk geen vooruitgang.

bedrijfsleven (HR, bedrijfsprocessen, reorganisaties,

Verandering is noodzakelijk om duurzame business-

leidinggeven) en de uitzendbranche, aangevuld met

modellen te creëren.

de theoretische kennis van Daniëlle Poppe (Master Bedrijfskunde en Bachelor Psychologie).

De definitie van innovatie is echter moeilijk te bepalen. De grens tussen reguliere vernieuwing en innovatie is onduidelijk en verandert met de tijd. Een innovatiesticker wordt nu op allerlei initiatieven geplakt zonder afspraak wat dat nu eigenlijk betekent.

Innovatiepunt Een scherpe ondernemer gaat mee met zijn tijd of zet de tijd naar zijn hand. Innovatief vermogen juicht Rabobank Salland van harte toe bij haar zakelijke klanten. En steeds vaker geeft de bank zelf het goede voorbeeld. De Rabobank is een toonaangevende en betrokken bank die ondernemers ondersteunt wanneer het om een nieuwe richting of oplossing gaat. Onze accountmanagers spelen daarin een centrale en vooruitgeschoven rol. Zij maken ondernemers bewust van hun mogelijkheden tot vernieuwen. Zij helpen hen deze vernieuwingskansen te realiseren met kapitaal, kennis en/of netwerken. Om onze accountmanagers en hun relaties in deze behoefte aan innovatie te ondersteunen, heeft de Rabobank het Innovatiepunt opgezet. Dit is de centrale plek binnen de organisatie waar zij alle beschikbare kennis en expertise rondom innovatie kunnen vinden. Het biedt een pool van deskundigen, zoals experts die alles weten van sectoren als Food & Agri of Automotive. Voor iedere vraag van een accountmanager die hij of zij niet zelf kan beantwoorden, heeft het Innovatiepunt het antwoord.

Rabobank Salland Afdeling Bedrijven

t 0570-508444 | e Grootzakelijk.salland@rabobank.nl www.rabobank.nl/salland

14

Edwin Leenes, directeur Bedrijven en Private Banking

Innovatie next level In 2016 is onze doelstelling om innovatie naar een hoger niveau te brengen voor onze klanten. Dat doet de bank op vele manieren: door deel te nemen aan regionale innovatieclusters, door start ups in contact te brengen met grote bedrijven, door de ondersteuning van lokale innovatieve initiatieven en door de Herman Wijffels Award, al jarenlang een pioniersprijs voor duurzame innovaties van onze klanten.

Innovation Challenge Ook Rabobank Salland innoveert voortdurend. Zo hebben wij een aantal jaren de Sallandse Ondernemersavond georganiseerd. Een prachtige en inspirerende avond voor alle ondernemers in Salland. Wij vinden het echter jammer dat de inspiratie vaak beperkt blijft tot deze avond en wellicht nog een aantal dagen daarna. Wij willen graag echt iets blijvends bijdragen aan het ondernemerschap en de samenleving.

Er spreekt vertrouwen uit de woorden van vader en dochter en dat is belangrijk om een nauwe band met het bedrijfsleven op te bouwen. Hun streven is om de band te laten groeien van samenwerking naar partnerschap. “Zeker nu de arbeidsmarkt continu verandert, is er behoefte aan maximale ondersteuning op het gebied van P&O.” Dat begint al bij het allereerste bezoek, want de afspraken vinden steevast plaats op het bedrijf zelf. “Dat is de plek waar onze werkzoekende aan de slag gaat. We spreken met het management, maar kijken vooral ook rond op de werkvloer. Om sfeer te proeven en in gesprek te gaan met teamleiders en medewer-

kers. Dat is belangrijk voor de feeling met het bedrijf waar onze uitzendkracht wordt geplaatst. We willen onze uitzendkrachten alleen aanbieden als we ze goed genoeg vinden voor de job en als ze passen in de werkomgeving. Dat is het kwaliteitsdenken van Eriswerk.nl.”

Coach en sparringpartner In alle opzichten kun je stellen dat Eriswerk.nl gaat voor een lange termijn relatie. “Wij willen zo veel mogelijk ontzorgen, zodat de ondernemer zich volledig kan focussen op zijn bedrijf. Dat doen we door het leveren van deskundig en goed voorbereide arbeidskrachten, maar we kunnen bijvoorbeeld ook payrolling voor onze rekening nemen. En als de ondernemer behoefte heeft aan een coach of sparringpartner staan we ook voor hem of haar klaar. Dat kan een werving- en selectietraject zijn, want hoe vreemd of het ook klinkt, veel bedrijven hebben moeite met het opstellen van het juiste profiel en het vinden van de juiste kandidaat. Maar het kan ook advies zijn op het gebied van loopbaan- en organisatieontwikkeling. Zitten de mensen wel op de goede plek, wat zijn hun doorgroeimogelijkheden en waar heeft het bedrijf de komende jaren behoefte aan?”

Match in alle branches Dat er ondanks de wildgroei van uitzendbureaus behoefte is aan een uitzendbureau zoals Eriswerk.nl is in de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Nadat de regionale media melding maakten van de oprichting zijn verschillende afspraken gemaakt met zowel werkzoekenden als opdrachtgevers. “In die gesprekken gaf het bedrijfsleven met name aan zich aangesproken te voelen door de ondersteuning en coaching van Eriswerk.nl”, aldus Daniëlle en Ben Poppe die in alle sectoren een match tot stand kunnen brengen zoals in de branches hout, metaal, agrarisch, groenvoorziening, productie en administratie.

Daarom zijn wij nu bezig met een nieuw concept: de Salland Innovation Challenge. De mooie inspirerende avond blijft, maar wij vragen de ondernemers wel om vervolgens, met andere ondernemers en partijen, aan de slag te gaan. Om samen te komen tot nieuwe, innovatieve ideeën, die bijdragen aan een beter werk- en leefklimaat. Het beste idee wordt daadwerkelijk, met ondersteuning van de Gasfabriek, uitgevoerd. De start van het traject is begin 2017, met een inspirerende avond met een toonaangevende spreker, met hopelijk veel innovatieve ideeën en met een mooi vervolgtraject. Wij houden u op de hoogte!

Passage 1a | 8102 EW Raalte T 06 1096 0763 | E info@eriswerk.nl | www.eriswerk.nl Montserrat Exo DemiBoldItalic 77.7.45.0 2.167.156 30.30.30.80

15


magnimus, utatur atin consenduscit volo tecepudis es dolupta.

www.terhaarm

de vrijheid om uniek te zijn.

Unieke maatpakken van zeer hoge kwaliteit

Martijn ter Haar en Jeroen Priem van Ter Haar Mode in Raalte zijn acht jaar geleden gestart met een nieuw concept, waarbij het mogelijk is om binnen vier weken een compleet maatpak te leveren van een zeer hoog kwaliteitsniveau. De mooiste stoffen worden hiervoor gebruikt, voor het grootste deel van Italiaanse stoffenHaspels&Zn maakt herenschoenen op maat. Op ambachtelijke wijze. Oog voor detail en echt vakmanschap,

huizen. Samen met een zeer groot assortiment van stoffen, voeringen, knopen, kraagvilt en garen stelt Ter

maar dan met een moderne twist. Dat zijn de uitgangspunten van Haspels&Zn. Rob Haspels en zijn zoons

Haar Mode voor elke klant een uniek pak samen.

Jelco en Jelmer koppelen het ambacht van toen aan de technologie van nu. En die combinatie zorgt voor perfect passende schoenen in vele variaties.

Rob: “Het maatnemen van schoenen gebeurt met moderne 3d-scantechnologie waardoor we exacte maatgegevens verkrijgen voor perfect passende schoenen. Bovendien zijn onze schoenen volledig naar wens samen te stellen. U kunt daarbij kiezen uit een van onze vele modellen in de leersoort en kleur van uw keuze. Ook een wens of idee buiten onze collectie om is geen probleem, desgewenst vervaardigen we zelfs uw eigen ontwerp als dat kan. Deze manier van werken maakt iedere schoen uniek”.

Haspels&Zn Arnsbergstraat 9 C12 | 7418 EZ Deventer T 0570-624561 | E info@haspelsenzn.nl www.haspelsenzn.nl

16

Jelmer: “Wij vinden dat u alle tijd en aandacht verdient om op gepaste wijze kennis te maken met ons mooie product. We nemen daarom in alle rust persoonlijk de maat op van uw schoenen op een locatie van uw keuze. Dag en tijdstip bepalen we in overleg, waarbij u kunt rekenen op onze flexibiliteit. Als uw schoenen klaar zijn, leveren we ze ook persoonlijk bij u af”.

Martijn: “Twee- of driedelig, enkel knoops of double breasted, alles is mogelijk. De klant bepaalt de stof, het wordt aangemeten en vervolgens op maat gemaakt. De mogelijkheden zijn de laatste jaren zeer uitgebreid naar de nieuwste mode. Gekleurde knoopsgaten of het colbert voorzien van contrast stiksel, uitbundig of ingetogen, de klant bepaalt”. Via een aantal pasvormen, van slim fit tot regular fit, kunt u als klant daadwerkelijk voelen en zien hoe uw pak zit en waar aanpassingen gewenst zijn. Op basis hiervan wordt een compleet nieuw patroon gemaakt in de fabriek waarna de stof wordt gesneden. Vervolgens krijgt het pak alle gekozen accessoires en wordt alles vakkundig in elkaar genaaid. De naam, initialen of andere tekens komen in de voering om het pak te personaliseren. Jeroen: “De klant hoeft maar één keer te komen doorpassen. Als de maten bij ons bekend zijn, is een volgende keuze een kwestie van samenstellen. Onder het genot van een kop koffie wordt het geregeld. Zo hebben we klanten die jaarlijks terug-

komen, geen broek hoeven te passen, maar zich wel binnen vier weken weer in een schitterend nieuw pak kunnen vertonen. Tot nu toe is er nog nooit een klant ontevreden geweest over het resultaat”. Vanaf € 549 heeft u bij Ter Haar Mode al een maatpak. Bovendien profiteert u in de maand oktober ter kennismaking van 10% korting of een 2e pantalon voor de helft van de prijs bij aanschaf van een maatpak. U kunt uw maatpak compleet maken met een maatoverhemd van John Miller. Hiervoor geldt hetzelfde principe als bij het maatpak, u kunt uw overhemd volledig zelf samenstellen en het is binnen twee weken gereed.

Ter Haar Mode Marktstraat 11 | Raalte T 0572-363177 | E info@terhaarmode.nl

17


Sallandse Starters presenteren zich MeesterZ Reclame & Advies MeesterZ Reclame & Advies is een veelzijdig reclamebureau uit Haarle, opgericht door Jiffree Wichers Schreur. “Met een flinke dosis Sallandse nuchterheid zorgen wij ervoor dat u opvalt, een relevant verhaal vertelt en uw doelgroep in beweging krijgt. Door onze jarenlange ervaring en een frisse, strategische, creatieve blik kunnen we alle mogelijke reclame-uitingen en concepten snel, creatief en effectief vertalen naar alle mogelijke middelen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van kwalitatief uitstekende specialisten.” Of u nu groot of klein bent, MeesterZ Reclame & Advies zoekt voor elk budget de beste oplossing. Nodig MeesterZ Reclame & Advies eens uit om bij u op locatie uw ideeën te vertalen naar een tevreden eindresultaat, want: Het is een Meesterzet wanneer u wordt ontzorgd door MeesterZ Reclame & Advies. Bel of mail voor een afspraak! MeesterZ Reclame & Advies | M 06 28 41 33 57 E info@meesterzreclame.nl | www.meesterzreclame.nl

MHWebdevelopment.nl In 2015 heeft de 19-jarige Mart Haarman MHWebdevelopment.nl (MHWD) opgericht. Met zijn bedrijf maakt hij (web)systemen, apps en websites voor alle doelgroepen. Vanwege zijn frisse blik op het groeiende digitale tijdperk heeft hij de ervaring met het vinden van mogelijkheden om data van bedrijven digitaal te kunnen verwerken. Bovendien wordt zijn kennis de komende jaren uitgebreid, vanwege zijn nieuwe studie Electrical Engineering aan de TU Delft. Mart: “Wat kan ik voor u betekenen? Ik bouw systemen op maat, om bijvoorbeeld papierwerk te vervangen met een simpele druk op de knop van uw telefoon, tablet of pc. Functionaliteit en efficiëntie staat voorop, want iedereen moet uiteraard overweg kunnen met de functies van het programma”. Neemt voor een meer uitgebreide indruk ook eens een kijkje op www.mhwd.nl.

Sociaal ondernemen zit Novon schoonmaak in het DNA Sociaal

ondernemen,

schoonmaak

het

schoonmaakbedrijf

daarmee

verschil doet

wil

Novon

maken.

"Ieder

het

klassieke

schoonmaakwerk. Wij willen er daarnaast voor zorgen dat ook kwetsbare mensen een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het zit in ons DNA", vertellen algemeen directeur Elbert-Jan Hesse en rayonmanager Anneke van Telgen.

Dat Novon sociaal onderneemt, blijkt uit de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt. Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met TNO en de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het PSO-keurmerk deelt organisaties in aan de hand van vier prestatieniveaus: aspirant-status, trede 1, trede2 en trede 3. Organisaties kunnen groeien op deze prestatieladder naarmate ze meer werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen. Novon is bij haar eerste meting direct ingeschaald in trede 3, het hoogste niveau. "Dat betekent dat we sociaal ondernemen en veel mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een plek geven", legt algemeen directeur Elbert-Jan Hesse uit.

Carmel College MHWD | Mart Haarman | Hogebroeksweg 18 | Raalte | E info@mhwd.nl | www.mhwd.nl

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies Hebben ze lang moeten nadenken over de naam voor hun administratie- en belastingadvieskantoor? Edward Heijmerikx en Laurens Mulder kijken elkaar even aan en schieten dan in de lach. “Nee, niet echt!.” Het is echter te simpel om dit te zien als een klassiek voorbeeld van ‘waarom moeilijk doen als het makkelijk kan’. Er schuilt namelijk een heel verhaal achter Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies. Een verhaal dat ze graag nader uit de doeken doen. “Door onze namen te gebruiken, willen we aangeven dat je bij ons nog gewoon kunt aanwaaien voor een kort gesprek of advies. En het staat voor de bundeling van onze jarenlange ervaring in boekhouding, administratie en belastingadvies”, aldus de grondleggers die aangeven dat ze zijn voortgekomen uit Aben Administratie Belastingadvies uit Raalte, een administratiekantoor met een reputatie van grondigheid, degelijkheid en deskundigheid. Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies | Spitsstraat 25A | Raalte T 0572 - 352622 | E info@hmadministratie.nl | www.hmadministratie.nl 18

Het sociaal ondernemen zit onderhand in het DNA van het van oorsprong Zwolse schoonmaakbedrijf. Zo'n twaalf jaar geleden werd het steeds lastiger om personeel te vinden voor de schoon-

maakwereld, omdat het kennisniveau steeds hoger en hoger wordt. Daarom is Novon zich gaan richten op de groep kwetsbare mensen, zoals wajongeren, 55+'ers en andere mensen die lang buiten de arbeidsmarkt hebben gestaan. Rayonmanager Anneke van Telgen is samen met objectleider Hermien ten Brinke verantwoordelijk voor de regio Raalte. Ze vertelt over het Carmel College in Raalte, waarmee nauw wordt samengewerkt. Leerlingen van het praktijkonderwijs lopen drie maanden of langer stage bij Novon. De praktijk en het onderwijs zijn in de afgelopen periode beter op elkaar gaan aansluiten, waardoor er twee leerlingen inmiddels een baan hebben bij Novon. "Een van hen is in vaste dienst gekomen en de ander begint aan haar tweede jaar werk en stage bij ons. We zorgen dat ze veel aandacht en begeleiding krijgen", legt Van Telgen uit.

Begeleiding Ook in samenwerking met de gemeente Raalte doet Novon veel voor deze doelgroep. Waarbij goed in de gaten wordt gehouden wat de achtergrond van de medewerker is. Zo zijn er mensen werkzaam die het financieel ontzettend moeilijk hebben. "Er gaat veel tijd in overleg met de kring rondom zo'n persoon. Wie is de financieel beheerder, wat doen we met het overmaken van het salaris. Het zijn allemaal vragen die meespelen", stelt Van Telgen. "Het fijne met de gemeente Raalte is, dat we weten wie we daarvoor kunnen benaderen." Want, dat weten Van Telgen en Hesse als geen ander, begeleiding is cruciaal. "Het loopt niet van de ene op de andere dag soepel. Maar als je er tijd en begeleiding in stopt, krijg je er veel voor terug."

Voorloper Voor de toekomst verwacht men bij Novon dat deze sociale vraagstukken steeds belangrijker worden. Eind 2020 worden schoonmakers in dienst genomen door de overheid. Novon heeft om die reden een insource adviesgroep opgericht. "Wij zijn er straks om de vragen op te lossen voor het MKB met betrekking tot sociaal ondernemen", denkt Hesse. "Wij beschikken over twaalf jaar ervaring, die voorsprong raken we niet kwijt. Andere bedrijven willen we hiermee graag helpen. Want delen is vermenigvuldigen."

Novon schoonmaak Hoofdvestiging Zwolle | Botterweg 16 | 8042 PA Zwolle T 038-4601610 | info@novon.nl | www.novon.nl

19


Winnaars ROJA 2016

Voor iedereen een baan.

Daar werken we aan in Raalte.

Als werkgever bent u altijd op zoek naar nieuw talent in uw bedrijf. Bij het aannemen van een nieuwe medewerker kijkt u naar het rendement. Dat gaat uiteraard niet alleen over geld, maar ook over een goede werksfeer en een sociaal imago. Als u binnen uw organisatie iemand met een arbeidsbeperking aanneemt, krijgt u daar een gemotiveerde medewerker voor terug. Iemand die zorgt voor diversiteit in uw bedrijf.

Dunlop Protective Footwear, De Buurman en agrarisch bedrijf Nijkamp zijn uitverkoren tot winnaars van de ROJA 2016. Dat is op 26 augustus jl. bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse ROJA-bijeenkomst van Stöppelhaene in de Sallandse Herberg. Dunlop Protective Footwear won in de categorie MKB, De Buurman in de categorie Starters en Nijkamp in de categorie Agrarisch. De jury bracht bedrijfsbezoeken aan de deelnemers die op een shortlist waren gekomen. Na zorgvuldig wikken en wegen werden deze drie uitgeroepen tot Raalter Onderneming van het Jaar.

Bij de starters waren de volgende bedrijven genomineerd: ProWork Salland, De Buurman en Partyboerderij Sallandshoeve. De jury was over het algemeen enthousiast over de snelle manier waarop de deelnemende bedrijven hun marktaandeel hebben weten te bewerkstelligen en hoe ze daarmee ook Salland op de kaart weten te zetten. De Buurman won uiteindelijk vanwege hun voortreffelijke mix van commercie en logistiek ten behoeve van de circulaire economie. Ze brengen het lokale boerenproduct rechtstreeks naar de consument en vormen zo een zichtbaar uithangbord voor meerdere regionale bedrijven. In de categorie MKB viel op dat de drie genomineerden, Schilderwerken Lenferink Heino, Installatie Techniek Raalte en Dunlop Protective Footwear, een langdurige relatie met de klant nastreven. Dit komt voort uit een bewuste keuze voor kwaliteit en continue ontwikkeling van producten die goed aansluiten bij de specifieke klantwensen. De winnaar, Dunlop Protective 20

Footwear, stelt zichzelf jaarlijks voor de uitdaging om 20% van zijn omzet uit nieuwe producten te halen, en is mede daardoor wereldmarktleider geworden. De jury vond het opmerkelijk te constateren dat bij een dergelijk hoogtechnologisch bedrijf de menselijke hand nog steeds zo belangrijk is. Omdat diercomfort uitgangspunt was bij alle genomineerde agrarische bedrijven (melkveebedrijf Frank en Gerda van Rossum in Nieuw Heeten, melk- en fokveebedrijf Booijink in Broekland en scharrelvleeskuikens- en melkveebedrijf Nijkamp in Raalte) leveren deze ondernemers een belangrijke bijdrage in de verbetering van het imago van de agrarische sector. Het bedrijf met de innovatieve windstreekstal van voormalig Sallandse Boer Robert Nijkamp werd uitverkoren tot winnaar. De jury vond Robert een commerciële denker die op verantwoorde schaal nieuwe invalshoeken en samenwerkingen betrekt in zijn innovaties.

Drempels wegnemen

Extra ondersteuning

Wellicht kent u een ondernemer die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. Misschien heeft u hier zelf ook al over nagedacht. Dit najaar is er een aantal bijeenkomsten, waarin u geïnformeerd wordt over de voordelen en de aanpak om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het Werkbedrijf Regio Zwolle organiseert deze bijeenkomsten. “We hebben gemerkt, dat er voor ondernemers veel onbekend is over de mogelijkheden en aanpak om iemand uit die doelgroep een baan aan te bieden. Wij helpen ondernemers om die drempels weg te nemen,“ licht Karen van Rhijn toe. Zij is als accountmanager Bedrijven van de gemeente Raalte betrokken bij het Werkbedrijf Regio Zwolle.

“Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn erg gemotiveerd en betrokken om hun taken perfect uit te voeren. Om De trotse winnaars van de ROJA 2015 (foto: Ronny Koggel) werkgevers te ondersteunen bij het plaatsen van iemand met een arbeidsbeperking bieden we vanuit het Werkbedrijf diverse tools aan. Zo maakt het UWV kosteloos een scan van de processen om te kijken of er geschikt werk in je bedrijf is. Mogelijkheden om te proberen zijn er altijd. Wij helpen ook met proefplaatsingen.” Karen vervolgt: “Wanneer iemand als gevolg van een beperking niet de 100% productiviteit kan leveren, kan loonkostensubsidie dit bijvoorbeeld compenseren. Andere tools zijn een no-risk polis, jobcoaching of werkplekaanpassing. Eventuele risico’s die de werkgever ervaart, kunnen we hiermee ondervangen.”

Het Werkbedrijf Gemeente Raalte is een van de deelnemers van het Werkbedrijf Regio Zwolle. Veertien gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs werken daarin samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. In het regionaal Sociaal Akkoord is afgesproken om voor eind 2016 in de regio 1.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de zogenaamde Banenafspraak. Raalte heeft ervoor gekozen dit regionaal op te pakken. Karen: “We zijn lokaal, maar regionaal verbonden, want wij kunnen het niet alleen. Zowel medewerkers als banen zijn niet plaatsgebonden.”

Tevreden werkgever Op 10 november zetten ondernemers in de regio hun deuren open om te laten zien hoe Inclusief Werkgeverschap in de praktijk functioneert en wat de voordelen zijn. Eén van deze ondernemers is Jeroen te Wierik, directeur van Azerty Computers & Elektronica in Raalte. Hij is erg tevreden over de inzet van mensen, die via het Werkbedrijf Regio Zwolle in zijn bedrijf een plek hebben gevonden. “Patrick is onze inpakker. We hebben nog nooit een klacht gehad, dat de spullen slecht waren ingepakt. Daar zijn we allemaal trots op. Ik doe dit vanuit sociaal oogpunt, maar wel met een commerciële invalshoek,” stelt Jeroen. “Ondernemers hebben geen filantropische instelling. En dat is ook helemaal niet nodig. Als je het goed aanpakt, leg je als werkgever er geen geld op toe.”

Informatie- en inspiratie- bijeenkomst voor ondernemers

Voor iedereen een baan. Daar werken we aan. Datum: 10 november 2016 Locatie: Azerty, Kotterstraat 14, Raalte Locatie: Huyskamp’s Fijnhouthandel, Nipkowstraat 17, Zwolle

Meer informatie bij Karen van Rhijn en Aniek Spronk, accountmanagers Bedrijven gemeente Raalte, telefoon 0572-347799 of e-mail: werkgeverspunt@raalte.nl

Ondernemers, waaronder Jeroen te Wierik van Azerty, stellen hun bedrijf op 10 november open voor de Banenafspraak 21


moet weten wat kan…

Besten Machines in Haarle: Specialist in:

Stille kracht op de achtergrond

! bestemmingsplanprocedures ! omgevingsvergunningen (milieu, bouwen)

Ron Besten is de eerste om toe te geven dat zijn bedrijf niet op

Neem vrijblijvend contact op met Vincent van ’t Erve. Bel 0572-363218 / 06- 23890905 of mail: info@vanterveadvies.nl

het fraaiste stukje industrieterrein is gevestigd. Diep inwendig ziet hij het ook liever anders, maar zichtbaarheid en uitstra-

www.vanterveadvies.nl

ling zijn geen kernwaarden voor Besten Machines. Het bedrijf is zo’n typisch voorbeeld van een onderneming

Persoonlijk advies voor de bouw professional, dat is onze kracht.

waarin een combinatie van Sallandse nuchterheid en vakmanschap leidt tot mooie prestaties. Een mooie, stille kracht op de achtergrond waar je aller-

Denk aan advies en services via/in de vorm van: • Vertegenwoordiger • Klantenservice/After Sales Service • Webshop/app • Constructieve verankeringen • Rekensoftware verankeringen • Trainingen & seminars, zoals een toolboxmeeting

www.berner.nl

hande machines en gereedschappen kunt kopen en laten repareren en die je tevens inschakelt voor NEN 3140 keuringen.

info@berner.nl

Bijna elke onderneming wil graag groeien maar vindt koude acquisitie lastig. Business Service Centre is hierin de specialist. Wij zorgen ervoor dat u aan tafel komt bij potentiële nieuwe klanten. Dit doen we op een zeer professionele manier en wij rekenen af op no cure no pay basis!

Business Service Centre Botermakerstraat 7 8102 CW RAALTE T: 0572 - 348200 M: 06 – 24990969 E: info@business-service-centre.nl www.business-service-centre.nl

22

Je hebt vakmensen die zo opgaan in hun ambacht dat ze vergeten om een bedrijf te leiden. In die categorie ondernemers kun je Ron Besten zeker niet scharen, blijkt uit zijn verhaal. “Tot de economische crisis hielden we ons veel bezig met de handel in machines, maar dat kwam ineens stil te liggen. Niemand durfde het meer aan om machines te kopen. Daar hadden we veel last van. We hebben toen het roer omgegooid door op meerdere paarden te wedden. Handel, revisie en onderhoud, ARBO-advies en veiligheidskeuringen. Bovendien zijn we in 2011 importeur geworden van Mubea, een grote naam op het gebied van pons-knip machines. We hebben net op tijd geschakeld en dat is ontzettend goed uitgepakt. Inmiddels hebben we zeven man op de loonlijst staan.” Besten Machines geniet in de metaalen staalverwerkende industrie al een grote regionale bekendheid, maar het importeurschap van Mubea zorgde er voor dat het Haarlese bedrijf uitgroeide tot een nationale speler. “We komen nu regelmatig in het westen van het land. Elk constructiebedrijf heeft wel een pons-knipmachine nodig om specifieke gaten te kunnen maken die met boren niet te realiseren zijn. Zo zijn we

ineens actief in de offshore-industrie, de scheepsbouw en bij gieterijen. En komen we bij partijen als Tata Steel (Hoogovens), de Reddingsbrigade Nederland en de Penitentiaire Inrichting in Vught over de vloer.”

Lasertechnologie

bij een machine die door henzelf is geleverd. “Een slager keurt toch ook niet zijn eigen vlees…” De slotvraag aan eigenaar Ron Besten is of hij nog ambities heeft. “Nou, de kantine is momenteel wel aan de kleine kant”, grapt hij om vervolgens serieus verder te gaan. “Er is ruimte om uit te breiden met een paar medewerkers. Gezien de ervaringen in de crisistijd ben ik echter wel voorzichtig geworden. We lossen het nu vaak op met ZZP’ers, maar er is altijd behoefte aan deskundig personeel met een no nonsense mentaliteit. De huidige monteurs klagen ook niet als ze een uurtje langer door moeten omdat een storing moet worden verholpen.”

Het is hard werken, maar het gaat hem momenteel aardig voor de wind. Toch heeft de crisis hem wel realistischer gemaakt. Zo rekent Besten zich dus niet rijk met de pons-knipmachines. “We moeten er rekening mee houden dat de verkoop minder gaat worden. De grotere bedrijven stappen steeds meer over op de lasertechnologie. Onze aandacht gaat dus zeker uit naar de kleinere ondernemingen, want zij kunnen geen drie ton uitgeven voor een laser.” De kracht van Besten Machines – en dat wordt door vele, zo niet alle relaties onderkend – ligt ‘m vooral in het complete pakket. Nieuwe of gebruikte machines leveren, onderhoud aan de machines, waar nodig revisie en eventueel ook keuring. Bloeme-weide 25 | 7448 PX Haarle Al komt dat T 0548 - 656 148 | E info@bestenmachines.nl laatste niet www.bestenmachines.nl snel voor

Besten Machines 23


Sallandse Ondernemers

Promotie

Rensink Totaal Vastgoed-onderhoud Rensink is een toonaangevende speler op de vastgoed-onderhoudsmarkt in Midden- en Oost-Nederland. Het Deventer bedrijf levert al 84 jaar vakmanschap en heeft voortdurend de drive om vernieuwend te ondernemen. Gerdy Pusceddu-Smoes (DGA): “Rensink begon in 1932 met schilderwerken, maar dat dekt inmiddels allang de lading niet meer. Naast schilderwerk zijn we ook specialist in houtrenovatie, betonreparatie, beglazing, asbestsanering, gevelreparatie, vloer- en wandafwerking en natuurlijk energetische oplossingen. In onze eigen timmerwerkplaats produceren we kozijnen, houten onderdelen, etc. Wij zijn een no-nonsense organisatie die doet wat ze zegt. Afspraak = afspraak!”

Managementteam Rensink

Als bezitter of beheerder van vastgoed bent u uiteraard geïnteresseerd in goed onderhoud. Voor nu, maar ook voor de toekomst. U wilt bovendien zekerheid, zowel financieel als technisch. Goed onderhoud, maar wél tegen de afgesproken financiële condities. Rensink is daarin uw ideale partner en maakt uw vastgoed toekomstbestendig. Bent u benieuwd wat Rensink voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerdy Pusceddu-Smoes van:

(vlnr Wim Hondeveld, Gerdy Pusceddu-Smoes, Teo van ’t Verlaat en Willem Kleinbussink)

Rensink bv | Duurstedeweg 10 | 7418 CK Deventer T 0570 - 630 031 | E g.pusceddu@rensinkbv.nl | www.rensinkbv.nl

BusinessFlow BusinessFlow is opgericht door Lilian Eijkelkamp. Vanuit haar jarenlange carrière als manager, trainer, coach en adviseur vond ze het tijd om haar eigen koers te gaan varen. Nu begeleidt ze mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Haar missie: Meer Menselijke Organisaties. “Ik wil de vrouwelijke touche in de zakelijke wereld brengen, zodat er meer bezieling in een organisatie komt. Samen vanuit intuïtie en zakelijkheid naar het gewenste resultaat toewerken. Je komt in de juiste Flow als je je hart durft open te stellen. Dan kom je bij een diepere laag, bij de kern. Zo ontstaan er vaak mooie bewustwordingen wat het begin is van een ontwikkeling.” BusinessFlow brengt meer persoonlijke kracht in uw organisatie! Wilt u dat ook? Neem dan contact op met: BusinessFlow | Dalfsen | M 06-273 964 43 | T 0529 - 435 651 E lilian@businessflow.nl | www.businessflow.nl

De posttarieven stijgen, maar een insert bij Salland Zakelijk kan nu al voor 24

Lever uw promotie-uiting (leaflet, folder,e.d.) aan en wij verzorgen de rest. Uw insert brengen wij onder de aandacht bij maar liefst 5.400 bedrijven in uw eigen regio. Het is zelfs mogelijk om uw insert te laten bezorgen in een deel van ons verspreidingsgebied. Vraag naar de interessante mogelijkheden via info@sallandzakelijk.nl of bel 0572-363781

Wantix LED Wantix LED is leverancier van LED panelen, LED fotoplafonds, LED High Bay, LED strippen en LED TL buizen met een uitstekende prijs en hoge kwaliteit. Bülent Köse richtte dit Raalter bedrijf zeven jaar geleden op. “Zonder probleem leveren wij grote aantallen, zelfs binnen enkele werkdagen. Wederverkopers, installateurs en aannemers kunnen bij ons rekenen op een snelle levering voor een aantrekkelijke prijs. Maar bovenal hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze producten en het bieden van goed advies, service en nazorg.” Wantix LED heeft inmiddels vele klanten in Nederland, België en Duitsland, want Wantix geeft u de goedkoopste en meest energiezuinige oplossing voor de verlichting van uw pand. Wantix LED | Boeierstraat 10G Raalte | T 06-53111346 E info@wantix.nl | www.wantix.nl

Marbro Administratie Marga Brouwer uit Bathmen verzorgt al sinds 2004 boekhoudingen voor zzp’ers en kleine ondernemers. “Ik begeleid ook starters om hun gegevens zo netjes mogelijk aan te leveren en de boekhouding praktisch in te delen. Omdat ik thuis mijn kantoor heb, zijn mijn tarieven betaalbaar. Thuis werk ik met het programma Snelstart, een erg geschikt programma voor kleine ondernemers. Door mijn jarenlange ervaring bij meerdere bedrijven beheers ik ook diverse andere boekhoudprogramma’s. Voor grotere bedrijven maak ik de boekhouding klaar voor de accountant, zodat de kosten voor deze ondernemers zo laag mogelijk blijven.” Marbro Administratie, zowel thuis als op locatie. U kunt Marga per dag of per uur inhuren. Marbro Administratie | Prins Mauritslaan 19 | Bathmen | T 0570-541950 M 06-20237031 | E marbro@ziggo.nl | www.marbro.info

4 every-body Sinds januari 2009 runt Ilona Hack-Koerhuis haar eigen salon 4 Every-Body, samen met collega José Willems. “Bij ons kun je van top tot teen behandeld worden. Wij bieden diverse gelaatsbehandelingen, pedicure, manicure, maniQ-color, make-up, lichaamsbehandelingen, harsen, epileren, verven van wimpers en wenkbrauwen. Ook beschikken wij over een zonnebank.” De medewerksters van 4 Every-Body zijn gediplomeerd, gespecialiseerd, vakbekwaam en zorgvuldig en ze worden regelmatig bijgeschoold. De openingstijden zijn ruim, zodat u er ook ’s avonds terecht kunt als u overdag verhinderd bent. Ilona: “Wilt u genieten van de zorg en aandacht bij huidverzorgingssalon 4 EveryBody? Ik nodig u graag uit in onze salon voor een van onze behandelingen”. 4 Every-Body: Voor iedereen en voor ieder lichaam! Huidverzorgingssalon - zonnestudio - pedicure 4 Every-Body Stationsstraat 36 | Raalte | T 0572-365135 | E info@4every-body.com www.4every-body.com

25


vervolg Sallandse Ondernemers

Promotie

Beter Leren Lezen Eliza Haarman-Tielbeke begeleidt vanuit haar praktijk Beter Leren Lezen kinderen die leesmoeilijkheden ervaren. De begeleiding is zeer breed en richt zich op het aanleren van de letters, vloeiend leren lezen, verbeteren van het leestempo en vergroten van het leesbegrip. Tijdens de begeleiding staat het vergroten van het leesplezier altijd voorop! Eliza begeleidt kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool in de gemeente Raalte. Indien gewenst, vindt de begeleiding van uw kind plaats onder schooltijd, op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie over de leesbegeleiding en de tarieven op www.beterlerenlezen.nl Beter Leren Lezen | Eliza Haarman-Tielbeke | M 06-50501864 E eliza@beterlerenlezen.nl | www.beterlerenlezen.nl

Toyota Morrenhof is ‘back in business’ Het is zes jaar geleden dat de laatste Toyota Hiace van de band rolde. In de tussentijd is Toyota, werelds grootste autofabrikant, bezig geweest

Morrenhof, dé Toyota-dealer van Salland.

Binnen deze uitvoeringen kan vrijwel elke wens worden gehonoreerd. Heb je een koelgedeelte nodig omdat je verse producten of bloemen moet vervoeren? Geen probleem! Heb je juist grote behoefte aan allerlei vakken voor gereedschap en andere materialen? Ook geen probleem! Het is slechts een greep uit de mogelijkheden. “We kunnen echt maatwerk leveren. Niet voor niets is onze slogan: voor elke klus een bus! Overigens worden alle aanpassingen in Nederland of zelfs bij ons in Raalte doorgevoerd. En waar mogelijk werken we samen met lokale partners”, stelt eigenaar Roy Morrenhof.

Het is voor de 40-jarige een goede gelegenheid om de banden met het bedrijfsleven (verder) aan te halen. Morrenhof kan de ondernemers trakteren op één model dat maar liefst in zes uitvoeringen verkrijgbaar is. Afhankelijk van het soort onderne-

In de PROACE serie worden nog meer gunstige zaken gecombineerd. De bedrijfswagens zijn lekker pittig (95 tot 174 pk), de prijs is gunstig (vanaf € 17.945) en er is een standaardgarantie van drie jaar. “Bovendien zijn ze uitgerust met Euro 6 dieselmotoren, de meest zuinige en milieuvriendelijkste versie.”

met het ontwikkelen van een nieuwe lijn bedrijfswagens. Het is niet gek dat Toyota Morrenhof en ondernemers uitkijken naar de eerste auto’s van de nieuwe lijn PROACE. Het bedrijfsleven in deze regio weet dan dat het terecht kan bij Toyota

Kippers HRM Advies

Kippers HRM Advies

Ruim dertig jaar ervaring met meer of minder complexe organisatievraagstukken en uitdagingen met personeel in groteLaanlijnen de adviespraktijk van Kippers HRM Advies gevormd. Praktisch Johan hebben Kippers van Westerkappeln 5 Mobiel 06 51 78 34 05 7437 XG Bathmen en áán deE-mail slagjohan@kippershrm.nl in het hele, brede werkveld! www.kippershrm.nl Adviseur en eigenaar, Johan Kippers: “Een opdracht begint met het uitwerken van de visie en doelstellingen van het management tot een heldere adviesvraag. Vervolgens werk ik graag met KIP1001 P_HS Visitekaartje.indd 1 24-10-13 12:21 medewerkers om te horen wat, vanuit hun perspectief, belangrijk is om dat doel te kunnen realiseren. Dit samen levert mooie bouwstenen op. Ik adviseer niet alleen, ook bij de belangrijke fase van uitwerken en invoeren kan ik ondersteuning bieden”. Kippers HRM Advies gaat voor kwaliteit. Niet tevreden? Dan betaalt u niets! Kippers HRM Advies | Bathmen | Johan Kippers M 06 - 51783405 | E info@kippershrm.nl | www.kippershrm.nl

SylFinance Sylvia Grooten startte zeven jaar geleden SylFinance, een administratiekantoor voor fanatieke ondernemers en zzp’ers die zich bevlogen op hun werk storten. “Sallandse nuchterheid voert in onze aanpak de boventoon en vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel. Administratie draait immers om belangrijke cijfers en geld.

ming is de PROACE leverbaar in de uitvoeringen kort, middellang, lang en truck. Tevens zijn er dubbelcabines en uitvoeringen voor personenvervoer leverbaar.

“We kunnen echt maatwerk leveren. Niet voor niets is onze slogan: voor elke klus een bus!"

We willen de ondernemer duidelijk inzicht geven in cijfers en resultaten van zijn of haar onderneming. Hierdoor kunnen ze tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten eventueel bijstellen. Een goed ingerichte en bijgehouden administratie is hiervoor onmisbaar.” SylFinance werkt snel, accuraat en volgens vooraf gemaakte afspraken. Maak ook kennis met SylFinance en neem contact op met Sylvia Grooten van: SylFinance | De Hoeve 3 | Nieuw Heeten | M 06-57042837 E info@sylfinance-nh.nl | www.sylfinance-nh.nl

26

Toyota Morrenhof Klipperweg 5 | 8102 HR Raalte T 0572 - 361 616 | E info@morrenhof.nl www.morrenhof.nl

27


Sallandse Ondernemers maken er samen werk van Kring Raalter Werkgevers

festival 11.00 - 17.00 UUR

Platform Techniek Salland Vrijdag 7 en zondag 9 oktober

De jeugd heeft de toekomst, ook daar gaat de aandacht van de KRW naar uit. De KRW heeft goede contacten met het onderwijs en steunt al jaren de Techniekdag die wordt georganiseerd door het Platform Techniek Salland. Dit jaar voor de elfde keer.

11 e TECH NIEK DAG OND ERW IJS SALL AND

2016

Techniek st slim bewu

gebruiken

De elfde Techniekdag Onderwijs Salland vindt plaats op vrijdag 7 en zondag 9 oktober 2016. Zes bedrijven zetten tijdens deze dagen hun deuren open

Zit jij in groep 6, 7 of 8 of ben jij 1e of 2e jaars leerling? pro- vmbo- havo- of vwo-

voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs en de 1e en 2e jaars van het voortgezet onderwijs. Dit jaar zijn de deelnemende bedrijven: Veldkamp BV uit Raalte, Bajo Bouw & IJzerwerken uit Mariënheem, Dunlop (Hevea) Protective Footwear, Machinefabriek Veerman BV uit Olst, Installatietechniek Koetsier Wesepe B.V. en Carrosseriebouw Jansen Wesepe. Om alvast een indruk te krijgen van de bedrijven is er een filmpje gemaakt, deze is te zien op: www.platformtechnieksalland.nl

06-09-16 10:16

1

Scannen, mailen en klaar!

28

inspirerende presentaties *trainingen *culinaire verrassingen *creatieve netwerkmogelijkheden *workshops *food trucks

Festival-Z nieuw zakelijk topevenement voor Noordoost-Nederland

en Vrijdag van 18.00 -21.00 uur zondag van 11.00 -16.00 uur.

Schoolstraat 16 B

Netwerken in een festivalsetting:

VOOR MEER INFORMATIE: EVENEMENTENHAL.NL/FESTIVALZ

Kom dan naar de d Techniekdag Onderwijs Sallan n over techniek! om alles te weten te kome

Poster Techniekdagen 2016.indd

HÉT ZAKELIJKE FESTIVAL VAN NOORDOOST-NEDERLAND

8102 EM Raalte

Hardenberg - Een nieuw evenement op de zakelijke kalender: Festival-Z. Het belooft hét verrassende businessen netwerkevent voor Noordoost-Nederland te worden. Dinsdag 22 november is de dag waarop ondernemers elkaar ongedwongen kunnen treffen in een unieke open festivalsetting.

Wel de lusten, maar niet de lasten van de administratie? Meer grip op uw onderneming? Hoe kom ik tijdig aan betrouwbare managementinformatie? Hangt hier niet een flink prijskaartje aan?

Op Festival-Z in Hardenberg komt het beste van twee werelden samen: interactieve productpresentaties en boeiende workshops, gegoten in een unieke festivalsetting. Dat betekent dat je inspirerende presentaties van grote namen en regionale ondernemers aanschouwt vanaf een zitzak, daarna een training in de theatercorner volgt en vervolgens een speeddate-sessie met Nanno Busker. Ondertussen kun je netwerken tussen foodtrucks en entertainmentpodia, terwijl je geniet van de uiteenlopende culinaire verrassingen.

Kijk voor de antwoorden op simplyincontrol.nl

T 0572 36 33 95

info@simplyincontrol.nl

Dit wil je niet missen Of je nu een ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf bent, eigenaar, directeur, manager of zzp’er, het maakt niet uit: Festival-Z gaat voor ieder ondernemingsgezind persoon uit de regio Noordoost-Nederland een geweldige ontmoetingsplek worden. Bestel daarom vandaag nog kaarten, dan weet je zeker dat je er 22 november ook bij bent. Tijdens Festival-Z kunnen 40 ondernemers een ludieke presentatie van hun product of dienst geven. Iets voor jou? Bel voor meer informatie 0523-28 98 98 of mail naar hardenberg@ evenementenhal.nl.

Festival-Z wordt 22 november 2016 van 11:00 tot 17:00 uur gehouden in Evenementenhal Hardenberg op de Energieweg 2. Kaarten à € 95,– (inclusief € 20,– aan consumptiebonnen) zijn via evenementenhal.nl/Festival-Z verkrijgbaar.

www.simplyincontrol.nl

29


Zompstraat 8, 8102 HX Raalte W www.businesspoint.nl E info@businesspoint.nl T (0)85 4891139

Starters en nieuwe inschrijvingen vanaf

Op deze pagina ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen binnen het verspreidingsgebied

vanaf

€ 75,-

€ 119,-

ex. BTW

van Salland Zakelijk die van 18 mei tot 1 september 2016 aan het Handelsregister van de Kamer van

ex. BTW

Koophandel zijn toegevoegd. DEVENTER / DIEPENVEEN / SCHALKHAAR / LETTELE De Hypotheekshop Christel! B.V. Aslan Bouw- en Aftimmerbedrijf Veldink Van Hanze Frank Mediation hulp bij conflicten Wekat Bert Spijkerman Safety Management Klein Beernink KCS B.V. Sambros Auto Service Bekedam Food en Events REMONDIS Dusseldorp vestiging Deventer iBusiness Services B.V. D.B. Timmerwerk Bespaar Advies Nederland B.V. Mannen met een plan V.O.F. Julyet Two HuMan Fotografie Effectiev Fountain Fuel B.V. Advies en administratiekantoor te Riele

Kazernestraat 2 Hoge Hondstraat 56 Dreef 308 Vestdijkgaarde 67 H.G. Gooszenstraat 1 Margijnenenk 191 Venenstraat 13 G.D. Jordensplein 20 Bergweidedijk 2 Zutphenseweg 8 Hanzeweg 20-BG Westfalenstraat 3 Keulenstraat 12 Slangenburg 327 J.B. Jongkindstraat 23 Michel de Klerkstraat 15 Hendrick Goltziusstraat 40 M. Bossestraat 9 Gewestlaan 2 Colmschaterstraatweg 1E Spanjaardsdijk 104

7411 CJ DEVENTER 7413 CB DEVENTER 7414 EN DEVENTER 7414 VP DEVENTER 7415 CL DEVENTER 7415 JV DEVENTER 7416 BH DEVENTER 7417 ZP DEVENTER 7418 AD DEVENTER 7418 AJ DEVENTER 7418 AT DEVENTER 7418 DC DEVENTER 7418 ET DEVENTER 7423 ZN DEVENTER 7424 ER DEVENTER 7425 DC DEVENTER 7425 PK DEVENTER 7425 SK DEVENTER 7431 AH DIEPENVEEN 7433 PR SCHALKHAAR 7434 RT LETTELE

NIEUWLEUSEN / DALFSEN / ZWOLLE / RAALTE Jordysign NCM B.V. HJK Schilders- en Klussenbedrijf Speaks TIC Forensic B.V. Capra advocaten Youngcapital Staff Zwolle Green Relax Ready for More Communication B.V. De Lange Mediation ENERCON GmbH - Dutch Branch BS Corporation Van Dijk-Dunning Schilderwerken & Isolatie Autobedrijf Stok Prak Bedrijfsdiensten Overallschoon4U Incotech Europe B.V. Clay Render TrendingIndustries Designbar Belastingadvieskantoor Falkor Asset Armour blauw pak Projecten drone-rebel.nl R.T. Auto`s Het Strafrechtkantoor Autocentrum De Lichtmis Doboz Verhuur Queen Systems Vromans strategisch- en tactisch adviesbureau 30

Hulsterpad 23 Burg. Bosch Bruiststraat 34 Stegemanserf 19 Jachthuisweg 4 Burg van Roijensingel 2 Terborchstraat 12 Sassenstraat 37 Nieuwe Markt 24 Wilhelminasingel 3 Lindestraat 62 Voltastraat 19 Edisonstraat 16 Pascalweg 1 Stokmeesterslaan 8 Van der Capellenstraat 270 Rommestraat 105 Hanzeplein 11-27 Meppelerstraatweg 422 Ceintuurbaan 15 Dokter van Deenweg 108 Dollard 285 Van Blankenheimlaan 6 Westenholterweg 15 Papaverweg 116 Arnicaweg 19 Buckhorstlaan 65 Canneveltstraat 37 Benthuislaan 39 Praamstraat 3 Patrijs 32

7711 HZ NIEUWLEUSEN 7711 JB NIEUWLEUSEN 7722 AN DALFSEN 7722 PL DALFSEN 8011 CS ZWOLLE 8011 GG ZWOLLE 8011 PB ZWOLLE 8011 PG ZWOLLE 8011 SJ ZWOLLE 8012 VT ZWOLLE 8013 PM ZWOLLE 8013 PS ZWOLLE 8013 RC ZWOLLE 8014 GN ZWOLLE 8014 VZ ZWOLLE 8015 AS ZWOLLE 8017 JD ZWOLLE 8022 AS ZWOLLE 8022 AW ZWOLLE 8025 BK ZWOLLE 8032 KH ZWOLLE 8034 PE ZWOLLE 8042 AE ZWOLLE 8042 EK ZWOLLE 8042 HE ZWOLLE 8043 RK ZWOLLE 8043 TE ZWOLLE 8043 TH ZWOLLE 8102 HM RAALTE 8103 DA RAALTE

vanaf

€ 289,ex. BTW

vanaf

MaakT binnen bijzonder -

€ 275,ex. BTW

vanaf

Nijboer realiseerde het complete interieur voor Van der Valk Hotel Enschede: van bar, lounge, hotelkamers en live cooking tot een compleet wellness centrum. Dat is pas overnachten in stijl! www.nijboer.nl

€ 119,ex. BTW

Waar koopt u uw zakelijke elektronica?

Letter- en lichtreclame Technoprint, de specialist in letter- en lichtreclame

Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept. Bij ons bent u aan het juiste adres!

Waarom Technoprint? Veel technische kennis en 26 jaar ervaring. Snelle levering. Eigen technisch montageteam.

L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino | Telefoon: 0572 393015 Kijk ook op: www.technoprintholland.nl

31


Groen drukken

High-Tech Offset

met 5 kleuren Makkelijker produceren Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: High-Tech Offset volgens • Prettige samenwerking op menselijke maat. Veldhuis Media • Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO. • Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd. Veldhuis Media heeft het drukproces • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een volledig geïntegreerd, geautomativoorspelbaar drukresultaat. seerd en gedigitaliseerd. Dit superKortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder. snelle en slimme concept noemen we

Meer informatie? High-Tech Offset. Neem contact op met één van account managers. Door uwonze en ons drukwerkproces

naadloos op elkaar aan te Volg ons ook op volledig Twitter: en @veldhuismedia sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk sneller, ciënter en toch Veldhuis Media daar een krijgstuk je een kleureffi van! voordelig. Snel en efficiënt het drukwerk op de

Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

T 0572 - 34 97 00 F 0572 - 34 97 99

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647 G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

RA

A

G

plaats van bestemming.

Salland Zakelijk - september 2016  
Salland Zakelijk - september 2016  
Advertisement