Page 2

Hét signbedrijf voor binnen- en buitenreclame

Salland Zakelijk zet uw bedrijf in de spotlights Salland Zakelijk, hét promotiemagazine van Salland, gaat alweer haar dertiende jaargang in. Al vanaf maart 2005 zetten we Sallandse bedrijven in de spotlights en bovendien bieden we een platform aan gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen in onze regio om hun economische activiteiten te promoten. Ons glossy magazine valt bij ongeveer 5.100 regionale ondernemers viermaal per jaar op de bedrijfsmat en bij veel van onze adverteerders heeft dat geleid tot waardevolle relaties en interessante opdrachten. Met veel liefde en inzet maken we van elke editie een zo goed mogelijk product en uit de talrijke positieve reacties op Salland Zakelijk merken we dat dit gewaardeerd wordt. Hartelijk dank voor deze ondersteuning. Daarbij werken we constant aan mogelijke verbeteringen en ook deze editie ziet er weer anders uit dan voorgaande edities. Vanaf september 2013 hebben we op onze cover en site tientallen Sallandse ondernemers letterlijk en figuurlijk een gezicht gegeven. Na ruim drie jaar vinden we het tijd om niet alleen portretfotootjes te plaatsen, maar ook ruimte te bieden aan bedrijfspanden en/of producten uit onze ondernemende regio. Omdat dit niet goed tot zijn recht komt

in een kleine afbeelding ziet u vanaf deze editie geen twintig portretfotootjes meer, maar negen afbeeldingen waarmee we bedrijven wat breder in de spotlights zetten. Onder de afbeeldingen staan de namen van deze ondernemingen en bovendien plaatsen we deze afbeeldingen ook op onze site met een link naar de website van de getoonde onderneming. Wij vinden dit een goede verbetering en we hopen dat u deze nieuwe opzet ook weet te waarderen. Zo niet, mail dan uw op- en aanmerkingen, want Salland Zakelijk staat altijd open voor opbouwende kritiek. Mogen we uw bedrijf ook in de spotlights zetten? Neem dan contact met ons op om te bespreken hoe we uw wensen het beste kunnen aansluiten bij onze mogelijkheden. Onze contactgegevens ziet u in de colofon hieronder. Jos Tielbeke Uitgever Salland Zakelijk

Zompstraat 31 8102 HX Raalte T (0572) 745 002 info@1enalreclame.nl www.1enalreclame.nl Volg ons ook op

Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte Redactie: Rudi Buitenkamp, Yvonne Haaxman, Jeroen Kuiper en Jos Tielbeke (eindredactie) Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Veldhuis Media - Raalte Telefoon: 0572-363781 E-mail: info@sallandzakelijk.nl Internet: www.sallandzakelijk.nl Oplage: 5.100 exemplaren

1 & al reclame is onderdeel van Diepeveen Groep bv © COPYRIGHT 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. 2

3

Salland Zakelijk - Maart 2017  
Salland Zakelijk - Maart 2017  
Advertisement