Page 1

NO. 1 MAART 2016 JAARGANG 12

Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl

HĂŠt promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven


Laatste kans: rijden in een Auris Hybrid met maar 14% bijtelling!

Crossmediaal adverteren

TOT 5 JAAR 14% BIJTELLING

Regel het nu, want de voorraad is beperkt De klok loopt, maar het kan nog net: rijden in een Auris Hybrid met maar 14% bijtelling tot 2020 - en dat is maar € 129,- netto per maand! Maar dan moet u nú in actie komen, want de voorraad is beperkt. U kunt kiezen uit twee uitvoeringen, de Auris TS 1.8 Hybrid Lease en de Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro, die onder meer beschikken over: 16” lichtmetalen velgen, Skyview® panoramisch dak, privacy glass achter, Toyota Touch® 2 with Go Plus-navigatiesysteem en cruise control. Redenen genoeg om nu nog te profiteren van uw laatste kans op maar 14% bijtelling. Kijk dus vandaag nog op toyota.nl of kom langs in onze showroom. U bent van harte welkom. Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,5-3,6 l/100km (27,8-28,6 km/l); CO2 79-82 g/km.

Dat adverteren loont, heb ik u al eens eerder verteld. Als niemand weet over welke fantastische producten of diensten u beschikt, dan volgt er namelijk geen succes. Tegenwoordig zijn er echter zoveel mogelijkheden om uw doelgroepen te bereiken, dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. U kunt bijvoorbeeld specifiek kiezen voor online marketing of uitsluitend voor de gedrukte media. Promotie kan ook via evenementen, radio, tv of film. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zet u meerdere middelen in voor uw marketing, bijvoorbeeld online én print, dan spreken we van multimediaal of crossmediaal adverteren.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat crossmediaal adverteren zeer effectief is. U bereikt uw beoogde klanten niet alleen, maar u raakt ze ook en zet ze in beweging. Richting uw bedrijf. En dat is toch waar het om draait? Voor slechts € 95 staat uw foto al op onze cover en onze website met een link naar uw website. Combineer die foto met een advertorial, advertentie of insert en ook u profiteert van de effecten van crossmediaal adverteren. Op de cover kunt u zien welke ondernemers hiervan dit keer gebruik hebben gemaakt. U krijgt weer een kans in onze volgende editie die medio juni verschijnt.

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld is de Auris Touris Sports Hybrid Lease vanaf € 28.250,- met Exclusivo velgen t.w.v. € 895,-. Wijzigingen voorbehouden.

Morrenhof

Bezoek onze nieuwe website op:

Raalte, Klipperweg 5, 0572-361616, info@morrenhof.nl

www.morrenhof.nl

Adverteren in de gedrukte media zoals Salland Zakelijk werkt prima om uw doelgroep te laten merken dat u er bent en wat u voor uw doelgroep kunt betekenen. Online marketing is bij uitstek geschikt voor interactie. Een voorbeeld hiervan is onze website waar we Sallandse ondernemers een gezicht geven. Via een foto kunt u doorklikken naar de website van die ondernemer. Deze ondernemer staat bovendien ook op onze cover en zo blijft hij of zij drie maanden letterlijk en figuurlijk ‘in the picture’ bij ondernemend Salland.

Jos Tielbeke (uitgever Salland Zakelijk)

Uw regionale lease intermediair

T 0572 700 244 E info@salland-lease.nl I www.salland-lease.nl

ONDERDEEL VAN REGIO MKB LEASE

2

www.salland-lease.nl

T (038) 202 22 82 E info@ijsseldelta-lease.nl I www.ijsseldelta-lease.nl

www.ijsseldelta-lease.nl

Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte

THUIS IN UW BRANCHE

Redactie: Rudi Buitenkamp, Yvonne Haaxman, Jeroen Kuiper en Jos Tielbeke (eindredactie) Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Veldhuis Media - Raalte Telefoon: 0572-363781 E-mail: info@sallandzakelijk.nl Internet: www.sallandzakelijk.nl Oplage: 6600 exemplaren © COPYRIGHT 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. 3


Kristel Leerkes-Boerhof Boerhof Projectinrichters

Roy Veldman IBP Interieurbouw

Olaf Nijenkamp Olaf Nijenkamp b.v.

?

Inge Smit & Erna Koolhof Blijkaartje

Martine Huisman Guts Communication

7

Baken voor starters en inspiratie

8

v.aFame! . € 99 p Ruimte in onze Hall of

.m.

Wij leggen graag de juiste connecties. Schuif eens aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Inhoudsopgave

10 11 12 14

Zutphenseweg 42 7211 ED Eefde

Postbus 132 7400 AC Deventer

T: 0570-611540 @Bdata

info@bdata.nl www.bdata.nl

Adv.hall of fame_2015.indd 1

27-08-15 10:22

Self storage

Flexplek

Neem contact op voor tarieven en voorwaarden: 06 537 183 24

Baken voor Wij verhuren ook Baken voor Baken voor Baken voor Netwerk starters en inspiratie starters en inspiratie starters en inspiratie Flex starters en inspiratie

borrel

ruimtes voor:

v.a. € 9 v.a. € 9 9vp.m. .a. € 9 p.m.

11 juni 2015 17-19 uur Self storage Self storage

9 vv.a. € 9 . .a. € 9999 pp..m m p .m.. Vergaderen

Workshops Lezingen Presentaties

FlexplekVraag Flexplek naar de

mogelijkheden Neem contactNeem op voor tarieven en voorwaarden: 06 537 183 24 contact op voor tarieven en voorwaarden: 06 537 183 24

Self storage Flexplek Boeierstraat 10 | 8102 HS Raalte |verhuren www.boei10.nl info@boei10.nl Self storage ook06 |537 Wij verhuren ook Neem op voor tarievenWij enFlexplek voorwaarden: 183 24 Self contact storage Flexplek 4

Netwerk Netwerk

Neem contact op voor tarieven en voorwaarden: 06 537 183 24 Neem contact op voor tarieven en voorwaarden: 06 537 183 24

15 16 18 19 20 22 23 24 24 25 26 28

Notariskantoor De Zwart: Ontbinding bv en turboliquidatie Businesspoint.nl: Het ei van Columbus als het gaat om de zakelijke elektronicabehoefte Column Bart Online: Hoe zinvol is een website? Coach Rosa Kiekebosch-Wigink haalt het beste uit uzelf

10 Column Bart Online

Nexus Infra investeert liever in mensen dan in machines Column Rabobank Salland: Vaessen-Schoemaker, innovatieve Deventer onderneming met internationale uitstraling Hovenier Stefan van den Berg en de filosofie van de gestage groei Van Lenthe Dalfsen is klaar voor een duurzame toekomst Sallandse Ondernemers Promotie SmitDeVries maakt bedrijven toekomstbestendig Ambtenaren en ondernemers in gesprek over inkoopbeleid gemeente Raalte

12 Nexus

Ondernemers maken er samen werk van PraktijkPlaza: Uw bedrijf op school Ilona Bloeme: Zitten is het nieuwe roken! SamenLoop voor Hoop: Loop 24 uur samen tegen kanker Rating Finance Consultants levert geld op voor uw bedrijf! Sallandse Starters Presenteren Zich Starters en nieuwe inschrijvingen

15 Van den Berg Groen 5


Ontbinding bv en turboliquidatie In deze bijdrage wil ik graag stil staan bij de ontbinding van rechtspersonen en met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv). Tevens kijken we naar de zogenaamde turboliquidatie. We zien bij de bv met name de ontbinding aan de orde komen bij zogenaamde lege bv’s. Vaak wordt uit een oogpunt van het besparen van de kosten de stap naar ontbinding gezet. Wettelijke basis en inhoud van statuten

)))) :) Open inschrijvingen 2016 25 maart 2016 04 april 2016 11 april 2016 22 april 2016 29 april 2016 18 & 25 mei 2016 27 mei 2016 22 juni 2016 24 juni 2016

Opleiding Opleiding Opleiding Herhaling Opleiding Herhaling Opleiding Herhaling Opleiding

VCA Basis & VOL BHV Eerste Hulp BHV Brand & Ontruiming BHV VCA Basis & VOL BHV (avondcursus) VCA Basis & VOL BHV VCA Basis & VOL

Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte T: 0572-850886 M: 06-18376783 E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl 6

Rechtspersonen kunnen ontbonden worden. Allereerst dient men de statuten van de betreffende rechtspersoon, alsmede de wettelijke bepalingen, te raadplegen om te zien wat de vereisten voor de ontbinding zijn. In de statuten staat meestal een regeling voor het besluit tot ontbinding. Bij de bv is de algemene vergadering het bevoegde orgaan. Vaak worden er, doordat ontbinding een ingrijpende gebeurtenis kan zijn, vereisten beschreven voor de besluitvorming, zoals dat een bepaald gedeelte van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn bij die vergadering (bijvoorbeeld 2/3) en vaak ook dat het besluit met een bepaalde meerderheid van stemmen (bijvoorbeeld 3/4) dient te worden genomen. Bij gewone besluiten zien we in het algemeen een meerderheid van stemmen (de helft plus één) ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders. Door het ontbindingsbesluit treedt ook de ontbinding in, tenzij er uitdrukkelijk in het besluit een toekomstig tijdstip is genoemd. Een besluit tot ontbinding is op zich snel genomen, maar men dient wel te bedenken dat een genomen besluit niet zomaar ongedaan gemaakt kan worden. Om een besluit tot ontbinding ongedaan te maken is rechterlijke tussenkomst vereist. Ook herroeping van de hierna omschreven turboliquidatie kan alleen via de rechter. Naast de hiervoor genoemde wijze van ontbinding door een besluit, staan in de wettelijke regeling nog andere zaken die

leiden tot een ontbinding, te weten: • bij het intreden van een bepaalde toekomstige gebeurtenis als in de statuten omschreven; • na faillietverklaring, door opheffing wegens toestand van de boedel of door insolventie; • door een beschikking van de Kamer van Koophandel; • door de rechter. Op deze zaken ga ik in deze bijdrage niet verder in. Wetgeving is gericht op het feit, dat men zo min mogelijk lege bv’s wenst, bijvoorbeeld om te voorkomen dat deze in handen komen van personen die daar geen legale activiteiten mee willen ontplooien.

Vereffeningsprocedure De ontbonden bv houdt niet op te bestaan als dat voor haar vereffening nodig is. Het vermogen van de bv dient vereffend te worden en aan de naam van de bv wordt dan toegevoegd ‘in liquidatie’. Vervolgens dienen de vereffenaars (meestal de bestuurders) tot de vereffening over te gaan. Dit houdt in dat zij alle openstaande vorderingen dienen te innen, de schulden dienen te voldoen en bezittingen dienen te verkopen, enzovoort. Er zit een wettelijke procedure aan deze

vereffening vast, waarin de vereffenaars tot rekening en verantwoording dienen over te gaan, een plan van verdeling Mr.en A.P .F. (Arnoud) de wordt Zwart moeten opstellen een en ander kenbaar gemaakt via de krant.

Turboliquidatie De snelste (vandaar het woord turbo) en goedkoopste weg naar liquidatie is de zogenaamde turboliquidatie. Turboliquidatie is liquidatie zonder vereffening, dus ook bijvoorbeeld zonder advertentie in de krant, waardoor een negatieve uitwerking kan worden voorkomen (denk aan liquidatie van een bepaalde werk-bv binnen gezonde concernverhoudingen). Deze houdt in, dat als aan de wettelijke regels is voldaan en de rechtspersoon op het tijdstip van haar ontbinding (zoals bijvoorbeeld bij het genomen besluit tot ontbinding) geen baten heeft, de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande, dan wel anderszins vragen hebben of een nadere toelichting wensen, neemt u dan voor een vrijblijvende afspraak contact met mij op. Meld u ook aan voor de Nieuwsbrief Notariskantoor De Zwart op de homepagina van www.notarisdezwart.nl

Notariskantoor de Zwart Raalte Drostenkamp 2 | 8101 BX Raalte | T 0572 363619 E info@notarisdezwart.nl | www.notarisdezwart.nl

7


Businesspoint.nl:

Geen webshop

Het ei van Columbus als het gaat om de zakelijke elektronicabehoefte Ondernemers hebben vaak het gevoel dat ze zijn aangewezen op de retailmarkt als ze iets nodig hebben op het gebied van elektronica. Dan ga je misschien wel naar een winkel die iedere dag met schreeuwerige reclame adverteert op de landelijke televisie. “Het probleem is echter dat de Retail geen luisterend oor heeft voor de zakelijke klant. Ze denken niet vanuit de vraag, maar vanuit hun eigen aanbod. Bovendien is het vaak lastig om op rekening te kopen”, stelt Roel Bonants, initiatiefnemer en mede-eigenaar van Businesspoint.nl in Raalte.

Maak niet de fout om Businesspoint.nl te omschrijven als webshop. Weliswaar draait het om digitaal bestellen, maar de bestelling komt pas tot stand nadat persoonlijk advies is uitgebracht. En waar je bij webshops verdwaalt tussen alle mogelijkheden, is het aanbod bij Businesspoint.nl per branche (b.v. zorg, recreatie, hotel, kantoor, onderwijs en horeca) gesorteerd. ”Noem het maar een online gesloten bestelplatform dat mede door tips en adviezen van relaties tot stand is gekomen. Het is letterlijk ’u vraagt, wij draaien’. En daar gaan we heel ver in. Als de wensen van onze klanten veranderen, passen we het assortiment aan. Dat is een proces dat 24 uur per dag doorgaat”, benadrukt Bonants. ”We worden soms al betrokken bij de nieuwbouw. In het meest ideale scenario praten we zelfs mee over de kabels in de grond.”

De bestelling gaat rechtstreeks van de fabriek naar de klant. Voor de klant betekent dit snelle levering en Businesspoint. nl heeft geen ruimte nodig om voorraad op te slaan. Dit zorgt er mede voor dat het ook nog eens bijzonder aantrekkelijke en zeker concurrerende prijzen kan hanteren. Het Raalter bedrijf verovert daarom in sneltreinvaart het land en daar zitten geen misselijke opdrachtgevers bij. Zo hebben ze de grootste tender binnen de Nederlandse penitentiaire inrichtingen (het gevangeniswezen) gewonnen. En mogen ze een aantal grote hotels, zorgpartijen en zelfs organisaties die de tijdelijke opvang van vluchtelingen organiseren tot hun klanten rekenen. ”Of ik me wel eens in de arm knijp? Nou, het is echt nog steeds vechten voor iedere euro. Ondanks dat we vanuit ons verleden beschikken over een groot netwerk, moeten we nu veel tijd en energie stoppen in acquisitie. Maar het betaalt zich zeker uit, want we worden steeds beter zichtbaar en bekender.”

Businesspoint en Landgoed de Hellendoornse Berg: Twee handen op één buik! Businesspoint.nl is in het gehele land actief. Van de Zeeuwse eilanden tot de Groningse vlaktes en van het drukke Noord-Holland tot het gemoedelijke Limburg. Dat betekent dat er veel zakelijke kilometers worden gereden, maar uiteraard zijn ook in de regio rondom Raalte allerlei klanten te vinden. Zoals Landgoed de Hellendoornse Berg dat onderdeel uitmaakt van het Landal-concern. Parkmanager Walter Mars laat desgevraagd weten bijzonder plezierig samen te werken met Businesspoint.nl. ”Er zijn duidelijke, korte lijnen. Als we een artikel bestellen, dan wordt het gelijk digitaal bevestigd. Binnen enkele dagen is het binnen en mocht het onverhoopt iets langer duren, dan krijgen we bericht. Ook eventuele retourzendingen of verkeerd bestelde artikelen worden snel weer opgehaald.”

Maak een rondje over een willekeurig industrieterrein en je komt ze regelmatig tegen: bedrijven waarbij je aan de buitenkant niet kunt afleiden wat zich binnen de bedrijfsmuren allemaal afspeelt. Businesspoint.nl kan ook in die categorie worden geplaatst. Het pand dient vooral als kantoor voor een team van medewerkers dat beschikt over grote ervaring in de detailhandel. Verder biedt Businesspoint.nl de zakelijke klant - groot en klein - een persoonlijk digitaal bestelplatform (met historie van de facturen) en een branchegericht assortiment. “In één oogopslag is duidelijk welke producten voor uw bedrijf geschikt zijn.” Net zo 8

handig als je een keuze moet maken uit maar liefst zeventienduizend producten. De slogan is niet voor niets: ‘Laten we zaken doen eenvoudig houden’. Businesspoint.nl is ruim een jaar actief op de business to business markt, maar het kent eigenlijk een langere geschiedenis. Het is namelijk min of meer voortgekomen uit Box Electronics, het bedrijf waar Bonants voorheen werkzaam was. Deze onderneming richtte zich op de distributie en installatie van Samsung-Hospitality schermen. Hij voelde in het hele land een sterke behoefte aan een partij die

op het gebied van elektronica zowel kan begeleiden als ontzorgen. Dat was het signaal om te starten met Businesspoint. nl en te stoppen met Box Electronics dat zich alleen op de Samsung producten richtte. “De zakenwereld vindt het prettig als het één aanspreekpunt heeft voor alle elektronica van welk merk dan ook en dat er maatwerk wordt geleverd. Een recreatiepark geeft bijvoorbeeld aan dat ze inbouwovens nodig hebben, maar ze weten niet goed welke ze moeten kiezen. Wij doen het denkwerk, kijken op locatie, geven advies en nemen indien gewenst ook nog de installatie en het onderhoud voor onze rekening.”

Ondernemers zijn altijd druk en Mars vormt op die regel geen uitzondering. Dan is het fijn als je weet dat een partner als Businesspoint.nl de zaken goed op een rij heeft gezet. Artikelen en de bijbehorende prijzen zijn via de digitale snelweg gemakkelijk te vinden. ”Het assortiment is afgestemd op onze behoefte zodat we niet lang hoeven te zoeken. En de prijzen zijn heel concurrerend met vergelijkbare aanbieders. Ze zijn zelfs bijna altijd de goedkoopste”, klinkt het tevreden. ”Onze ervaring is erg positief dus we blijven zeker bij Businesspoint.nl bestellen.”

Businesspoint.nl Zompstraat 8 ǀ 8102 HX Raalte T 085 - 489 11 39 ǀ E info@businesspoint.nl I www.businesspoint.nl

9


Column

Coach Rosa Kiekebosch-Wigink haalt het beste uit uzelf

Hoe zinvol is een website?

Dinsdag

19 april 2016

Natuurlijk zijn er ondernemers die geen effectieve website nodig hebben of zelfs helemaal geen website hebben, maar die al hun omzet binnenhalen via mond-tot-mond reclame. En natuurlijk is mond-tot-mond reclame enorm belangrijk. Maar feit is wel dat 95% van de consumenten zich eerst online oriënteren voordat ze een aankoop (vaak in de fysieke winkel) doen. Ook nadat een bedrijf is aanbevolen door mond-tot-mond reclame gaan we online op zoek naar bevestiging. Stel dat je een nieuw huis gaat bouwen, dan vraag je op een feestje aan vrienden of familie of ze ervaringen hebben met verschillende regionale bouwbedrijven. Op basis van die ervaringen ga je online verder oriënteren. Op zoek naar bevestiging. Dit door de websites of social media van de bedrijven te bekijken, op zoek naar aansprekende referenties of aanbevelingen van anderen.

Ondernemers, kom in

13:30 - 18:30 uur

actie in Postillion Hotel Deventer,

Als ondernemer bent u de praatpaal en inspirator voor uw medewerkers. Maar bij wie kunt u uw verhaal kwijt? Dat kan bij Rosa Kiekebosch-Wigink. Sinds 10 jaar werkt Rosa als zelfstandig coach & counsellor. Daarvoor werkte ze 20 jaar in het

Deventerweg 121 te Deventer

bedrijfsleven bij o.a. uitgeverij Wolters Kluwer en

De Netwerkvloer, de wil om het verschil te maken!

bekend met de zakelijke wereld. In 2013 werd

Netwerken leuk en interessant maken, het verschil in zakendoen, dat is waar wij voor staan. Wij zijn een netwerkorganisatie welke zich richt op het real life aspect van netwerken. Dat is de wil om jezelf als ondernemer te presenteren en onze drijfveer die als een rode draad door De Netwerkvloer loopt. Netwerken en jezelf als ondernemer presenteren gaan hand in hand op De Netwerkvloer.

Twijnstra Gudde organisatie advies. Ze is dus goed Rosa verkozen tot de op één na beste coach en counsellor van Nederland en België.

Deelnemen als exposant? Ga naar www.denetwerkvloer.nl

Biedt jouw website niet waar de bezoeker naar op zoek is en vindt hij of zij niet de bevestiging? Dan is de bezoeker vertrokken en is de offline aanbeveling voor niets geweest. Zorg dat je het vertrouwen van de bezoeker wint, want zo’n 90% van onze beslissingen maken we op basis van emotie (goed gevoel).

Rosa vindt het iedere keer geweldig om te zien dat mensen (mentaal) vitaler worden en persoonlijk groeien. De bron van ontwikkeling kan in het werk maar ook in de privésituatie liggen. ”Ondernemers komen bijvoorbeeld bij me omdat ze last hebben van stress, of ze willen inzicht krijgen in hoe om te gaan met werkdruk, soms is de balans tussen werk en privé verstoord. Verder willen ondernemers in een veranderingsproces graag een ervaren coach die met ze meedenkt. We kijken samen hoe je met jouw situatie wilt en kunt omgaan. Ik laat ondernemers naar hun eigen gedrag kijken, prikkel ze en daag ze uit.”

Reacties van enkele ondernemers die worden gecoacht door Rosa Kiekebosch-Wigink: ”Wanneer de druk groot is en ik een grote werkachterstand heb, is Rosa mijn rustpunt. De gesprekken zorgen voor verheldering en het houden van een goede focus. Ik ben blij met de structuur die Rosa aanbrengt.”

Deelnemen als exposant? Ga naar www.denetwerkvloer.nl

”Ik kan nu alles wat zakelijk passeert op een rustig moment naar voren halen. Hierdoor sta ik bewust stil en pak ik zaken adequaat op.”

De toekomst hangt van een hoop dingen af, maar vooral van jezelf!

Dagelijks kom ik op websites van bedrijven die alleen informatie op de website hebben staan over het eigen bedrijf en hoe goed de diensten en producten die ze aanbieden wel niet zijn. Maar het gaat er niet om wat jij de bezoeker wilt vertellen, het gaat er om dat de bezoekers vinden wat ze zoeken.

Naast klankborden gaat het tijdens coaching o.a. over grenzen stellen, over zelfvertrouwen of het gebrek eraan, over onvrede. Nogmaals Rosa: ”Het is bij coaching dan ook erg belangrijk dat er een wederzijdse vertrouwensband is. De talrijke mensen die ik in de afgelopen tien jaar heb mogen begeleiden, noemen mij toegankelijk, betrokken, ervaren én betrouwbaar. Ik ben van mening dat iedere ondernemer, maar ook andere professionals, vroeg of laat, voor kortere of langere tijd, een ervaren coach kan gebruiken. Je wordt zelfbewuster en haalt op die manier het beste uit jezelf”.

Een effectieve website trekt bezoekers over de streep en zorgt voor extra omzet. Wil jij weten of jouw website effectief is? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Hotel van der Valk Munsterhuis Zwolle Hengelo Hotel van der Valk 13 januari 2015 31 maart 2015 Zwolle Meld je nu aan als of bezoeker op: 13exposant januari 2015

Bart Pronk Eigenaar Bart Online

”De balans tussen werk en privé is verbeterd. Ik heb meer rust gekregen en zaken beter in de hand.” ”Ik kom vaak niet toe aan de dingen die ik voor me uitschuif of waar ik een hekel aan heb. Rosa bespreekt dit met mij en confronteert me ermee. Ze leert me beter te plannen en hoofd- en bijzaken te scheiden.”

Munsterhuis Hengelo Kiekebosch-Wigink 31 maartRosa 2015

Voor ondernemers zijn de kosten van coaching als bedrijfskosten aftrekbaar. Ook kan een werkgever zijn medewerkers een coachingtraject laten volgen en als zakelijke kosten aanmerken. Omzetbelastingplichtige ondernemers kunnen ook de btw verrekenen.

Succesvol ondernemen in drie stappen bij De Netwerkvloer: www.denetwerkvloer.nl

”Rosa is vertrouwd om mee te praten. Ze leert me beter communiceren en doelen stellen. Haar meekijken en meedenken is zeer waardevol voor me.”

Alingcamp 51A ǀ 8111 BV Heeten M 06 - 486 47 561 ǀ E info@rosakiekebosch.nl www.rosakiekebosch.nl

Wilt u ook het beste uit uzelf halen, neem dan contact op met: 10

Succesvol ondernemen in drie stappen bij De Netwerkvloer:

11


Nexus Infra investeert liever in mensen dan in machines

Keurig gedrag In een crisistijd beginnen lijkt link, maar er was voldoende werk om het bedrijf een vliegende start te geven. Nexus Infra kon daardoor gestaag groeien naar het huidige aantal van vijftien medewerkers. En het einde is nog niet in zicht, want hoewel groei op zich geen doel is, verwacht Wijnen over een paar jaar zo’n twintig vakmensen op de loonlijst te hebben staan. De klantenkring bestaat grofweg voor negentig procent uit gemeenten en voor tien procent uit het bedrijfsleven. Het werk is op te delen in drie gelijke categorieën: onderhoud van asfaltwegen, reconstructie (verwijderen en vervangen van oude riolering en wegen) en speciale klussen. In deze regio heeft Nexus Infra zich onder andere beziggehouden met de inrichting van het terrein van de waterzuivering in Raalte, het Blokkenpark in Nijverdal, het Avonturenpark Hellendoorn en bij het IJsselhotel in Deventer. Ook heeft Nexus Infra en zijn voorganger al jaren de verantwoordelijkheid voor het asfaltonderhoud in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe, Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en Twenterand. ”Na drie jaar kunnen we constateren dat we absoluut bestaansrecht hebben. Uit een recente enquête onder onze klanten blijkt dat we worden gewaardeerd voor onze kwaliteit, maar ook voor het keurige gedrag van onze werknemers en het feit dat we onze afspraken nakomen. Deels hebben we dat natuurlijk ook te danken aan onze vaste groep van onderaannemers en ZZP’ers, zo’n twintig in getal. Dat noemen we onze harde kern met de flexibele schil.”

Of het personeel het naar zijn zin heeft, is een vraag die je bij Nexus Infra eigenlijk niet hoeft te stellen. Als een van de werknemers een noodzakelijke operatie aan de knie uitstelt tot de relatief rustige feestmaand december geeft dat overduidelijk aan dat de medewerkers hart voor de zaak hebben. ”In onze wereld draait veel om techniek, maar wij investeren liever in mensen dan in machines”, zegt Marco Wijnen, samen met Peter Boksebeld eigenaar van Nexus Infra. ”Dat betekent dat we zwaar inzetten op goed personeel en het voor lief nemen dat we soms ook iets meer moeten betalen. Tevens stellen we ons bedrijf open voor leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Het is een visie waarmee het ondernemersduo zich onderscheidt ten opzichte van vele collega’s in een wereld die wordt gedomineerd door mannen met een ruwe bolster en een blanke pit. ”We vergaderen niet meer dan noodzakelijk, maar onze werknemers weten wel dat ze met goede ideeën altijd bij ons terecht kunnen. Sterker nog: elk goed idee komt vaak van de werkvloer en kom je in de praktijk weer tegen”, vertelt Wijnen enthousiast. Nexus Infra is een jong bedrijf met een 12

lange geschiedenis. Dat klinkt enigszins cryptisch, maar het is gemakkelijk uit te leggen. De onderneming is namelijk ontsproten uit de regionale vestiging van Ballast Nedam die tachtig jaar lang vanuit Nijverdal het vizier op Oost-Nederland heeft gericht. ”In 2012 bleven we na een aantal reorganisaties slechts met twee medewerkers over, terwijl we ooit zeventig man in dienst hadden. Het wrange was dat de orderportefeuille hartstikke vol was. Op 20 mei 2013 zijn we begonnen met Nexus Infra en hebben we de klussen afgemaakt.”

Nexus Infra Ambachtsweg 5 ǀ 7442 CS Nijverdal ǀ T 0548 618 200 E info@nexusinfra.nl ǀ www.nexusinfra.nl The Nexus Boys

13


Column Rabobank

Hovenier Stefan van den Berg en de filosofie van de gestage groei

Vaessen-Schoemaker, innovatieve Deventer onderneming met internationale uitstraling Vaessen-Schoemaker is een van oudsher Deventer familiebedrijf, gestart in 1946 en gespecialiseerd

Als lid van de Ronde Tafel 151 Zuid Salland,

in de productie van functionele ingrediënten voor

waarbij ondernemers tot 40 jaar ervaringen uitwis-

de vlees- en bakkerij-industrie. De ambitie is uit te

selen, krijgt hij met enige regelmaat allerlei ver-

groeien tot een leidende partij op het gebied van

halen mee. Stefan van den Berg hoort ze aan,

functionele marinades en hartige vullingen. Direc-

filtert de belangrijkste informatie, maar laat zich

teur Ad de Haas: ”Die ambitie kun je waarmaken,

vooral niet gek maken. De jonge eigenaar van Van

als je als ondernemer de focus houdt op de kern

den Berg Groen uit Raalte kiest zijn eigen weg. In

van je business en vasthoudt aan je visie.” In 2011 is De Haas directeur geworden van Vaessen-Schoemaker. Het bedrijf had geen opvolger binnen de familie en voor De Haas was dit de kans zijn droom van een eigen onderneming waar te maken. ”Samen met Rabobank Salland hebben we het hele proces van bedrijfsovername gerealiseerd. De Rabobank heeft een sterke affiniteit met en kennis van de food- en agroindustrie en ik ben zeer te spreken over de handelingssnelheid en aanpak van de bank.”

Innovatief Vaessen-Schoemaker mag gerust een innovatieve onderneming worden genoemd. Maar liefst twintig procent van de medewerkers is dagelijks bezig met productontwikkeling. Het bedrijf werkt continu aan productverbetering, -optimalisatie en -vernieuwing, vooral in de rol van co-maker met zijn klanten. Voor de toepassingen in de vlees- en bakkerij-industrie zijn bijvoorbeeld E-nummervrije producten ontwikkeld. ”E-nummers hebben in mijn ogen vaak een onterecht negatief imago, maar het onderwerp speelt wel bij de consument en dus moet je daarop als onderneming inspelen”, aldus De Haas.

Internationaal De Haas: ”Ongeveer 25% van onze producten zetten we af in de Nederlandse markt. Wij richten ons dus met name op de interna-

het pad dat hij voor zichzelf heeft uitgestippeld, is sprake van geleidelijke groei en gloort aan de horizon wellicht ooit een eigen bedrijfspand. ”Ik

tionale markt en daar zit ook onze belangrijkste groei. In Europa zijn Duitsland, Polen en België nu voor ons de belangrijkste afzetlanden en buiten Europa leveren we onder meer aan Mexico en Taiwan. Ook willen we doorbreken in de markten van Turkije, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in landen waar de pluimveeindustrie sterk ontwikkeld is. Onze doelstelling voor de komende vijf jaren is dat we ieder jaar autonoom blijven groeien met een percentage tussen de tien en twintig. Acquisities sluiten we niet uit, maar dan moeten deze echt toegevoegde waarde bieden aan onze onderneming en passen binnen onze visie. Ook in die groeiambitie zullen we samen optrekken met Rabobank Salland.”

Duurzaamheid De Haas: ”Dat is een zeer belangrijk thema voor ons de komende jaren, staat hoog op de agenda. We hebben recent een project opgestart dat zich richt op de positieve consequenties van de toepassing van onze producten op vermindering van de belasting op het milieu. We zijn zeer benieuwd naar de uitkomst.”

Personeel

Vaessen-Schoemaker

Munsterstraat 22 ǀ 7418 EV Deventer ǀ t 0570-500840 e info@vaessen-schoemaker.nl ǀ www.vaessen-schoemaker.nl

Rabobank Salland

Hanzeweg 3 ǀ 7418 AW Deventer ǀ t 0570-508444 e Grootzakelijk.salland@rabobank.nl www.rabobank.nl/salland

14

kan wel roepen dat ik snel drie man in dienst wil

Directeur Ad de Haas van Vaessen-Schoemaker

Vaessen-Schoemaker heeft dertig mensen in dienst. Op het gebied van productie en administratieve ondersteuning komen de medewerkers meestal uit Deventer en directe omgeving. Voor de werving van nieuwe medewerkers op het gebied van productontwikkeling en commerciële zaken is het bedrijf nationaal actief: ”We zoeken dan die toppers met een afgeronde opleiding Levensmiddelentechnologie, afgestudeerd aan Wageningen University of de hbo-opleidingen in Leeuwarden en Den Bosch”, zegt De Haas.

hebben, maar dat is in deze tijd niet realistisch.” De concurrentie is groot en de werkzaamheden zijn veelal hetzelfde. Iedere hovenier roept namelijk dat hij zich bezighoudt met ontwerp, aanleg en onderhoud. Van den Berg Groen probeert zich te onderscheiden door te kiezen voor twee verschillende markten: de particulier en het bedrijfsleven. En hij loopt voorop als het gaat om theoretische kennis. ”Ik ga naar allerlei beurzen en laat me regelmatig bijscholen. Wat ieder jaar sowieso op de agenda staat, is een cursus Grondverbetering.” Juist die grondverbetering wordt nog weleens onderschat. Ook door sommige vakgenoten. Het is echter een essentieel onderdeel of misschien wel het fundament van het hoveniersvak. ”Neem bijvoorbeeld de situatie bij een bedrijf of particulier waarbij men al langere tijd last heeft van mosgroei. Dat kun je direct gaan bestrijden, maar het is beter om op zoek te gaan naar de oorzaak. Veel mosgroei betekent namelijk dat je waarschijnlijk een probleem hebt met de zuurgraad van de bodem.”

Communicatie met klant Een sterk punt van Van den Berg Groen is zeker ook het machinepark. De oprichter annex eigenaar kijkt - gesteund door zijn vaste kracht voor drie dagen in de week - altijd om zich heen naar nieuwe mogelijkheden. ”Zo heb ik onlangs geïnvesteerd in een machine waarmee je gemakkelijk in de achtertuin van een huis of bedrijf kunt komen. Dan kun je dus beter uit de voeten en het werk sneller realiseren.”

Efficiënt werken staat bij Stefan van den Berg hoog in het vaandel. Dat levert voordelen op voor zowel de hovenier als voor degene die hem inschakelt. ”Ik neem ook ruim de tijd om de werkzaamheden met de klant af te stemmen. Beplanting, tuinhuisje, elektra, het is zaak om alles vlot achter elkaar in te plannen zodat er zo min mogelijk sprake is van overlast. Goede communicatie is essentieel!” Zijn werkwijze en vakmanschap zorgt ervoor dat Van den Berg Groen steeds meer klussen krijgt vanuit het bedrijfsleven in Salland. De meeste ondernemers kiezen dan voor het gemak van een vast contract. Zoals de Maan Group in Raalte. ”Een natuurlijke uitstraling van het bedrijf is voor ons erg belangrijk. Als je komt aanrijden, moet het er vriendelijk uitzien. Bij Van den Berg Groen hoeven we daar nooit achteraan. Het gazon is altijd strak en er is geen onkruid te zien. Bovendien denken ze goed mee en geven ze ongevraagd advies. Bijvoorbeeld als de straat is verzakt of als er bomen moeten worden gesnoeid”, aldus een tevreden Annelie Jansen van de Maan Group.

Van den Berg Groen T 06 - 5215 2996 ǀ E info@vandenberggroen.nl www.vandenberggroen.nl

15


Van Lenthe Dalfsen is klaar voor een duurzame toekomst Van Lenthe Dalfsen heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een breed inzetbare, flexibele en innovatieve partner voor de Infra & Milieu, Bestuurbare Boringen, Groenrecycling en Grond- en Reststoffenbank. De directie, bestaande uit Herman van Lenthe, Henk van Lenthe en Herco van de Langemheen, kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst. Het bedrijf uit Hoonhorst begon in 1950 als agrarisch loonwerkbedrijf. Boeren konden bij oprichter en vader Hendrik Jan van Lenthe terecht voor personeel en machines om te oogsten en het land te bemesten. Door de jaren heen verschoof de focus van het agrarische, die tak is inmiddels meer dan vijftien jaar geleden afgestoten, richting de vier pijlers waarop het bedrijf tegen-

woordig rust: Van Lenthe Dalfsen Infra & Milieu, Van Lenthe Dalfsen Bestuurbare Boringen, Grond- en Reststoffenbank Salland (GRS) en Groenrecycling Dalfsen. ”Het is onze kracht om te zorgen voor een oplossing als een opdrachtgever ergens tegen aanloopt”, vertelt Herman, die de zaak met broer Henk eind jaren tachtig van zijn vader heeft overgenomen.

Van Lenthe Infra & Milieu De laatste jaren is met name de bermverharding een specialiteit geworden van Van Lenthe Dalfsen. Jaarlijks worden er vele kilometers grasbetonstenen aangelegd voor het verbreden van de weg. Dit gebeurt machinaal. ”De machines die wij hiervoor gebruiken zijn in eigen beheer ontwikkeld. Dat kenmerkt het innovatieve karakter van Van Lenthe Dalfsen en heeft ons bekendheid opgeleverd in heel Nederland”, vertelt Herco. De machines hebben hulpstukken, zoals een cunetploeg, grasstenenklem en doseerbak. Hierdoor wordt er op een veilige en verantwoorde manier gewerkt. Recent is er in de gemeente Zwartewaterland gewerkt aan een halfverharding in de bermen. Dit is een mengsel van ongebonden restproduct uit de hoogovens en een gespecificeerd cement. Qua hardheid zit het tussen zand en beton in. Een mooi recent project is de herinrichting van het Kroonplein in Lemelerveld. In combinatie met Pekkeriet Dalfsen en in samenwerking met andere lokale partijen verzorgde Van Lenthe Dalfsen als penvoerder de complete reconstructie, zoals de riolering, bestrating en de verlichting en een betonnen verkeersbrug. ”Samen met de gemeente Dalfsen hebben wij in het bouwteam ook een nieuwe betonnen brug gerealiseerd. Mooi om zo samen te werken met opdrachtgever en partners in de regio”, stelt Herco. Bijzonder was de inzet van een buurtbutler. Deze jongere, die moeilijk aan werk kon komen, werd door de combinatie ingezet om de bewoners en bezoekers van het winkelplein te begeleiden. Herco: ”Zo belden blinde mensen hem bijvoorbeeld als ze boodschappen wilden doen. Hij hielp ze vervolgens langs de diverse obstakels die er waren”. Dit is een project waar de totale communicatie naar de omgeving en belanghebbende verzorgd wordt door de aannemer Van Lenthe Dalfsen.

16

Binnenkort wordt er gestart met een rioolreconstructie in de gemeente OlstWijhe aan de Hooiberglaan en de Meente. Hierbij wordt het bestaande riool vervangen door een riool met een grotere afvoercapaciteit. De voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels al begonnen. Van Lenthe Dalfsen heeft ook het certificaat BRL 7000. Hiermee mag het saneringen uitvoeren, zoals het bijvoorbeeld heeft gedaan voor de gemeente Zwolle in de Goudsteeg. In de Zwolse binnenstad was de ondergrond vervuild en dit moest gesaneerd worden. Van Lenthe Dalfsen heeft deze klus met beleid uitgevoerd. Deze omgeving heeft archeologisch gezien veel waarde. Herco: ”De gemeente ziet ons daarin als een professionele en betrouwbare partner”.

Bestuurbare boringen Dit bedrijfsonderdeel wordt aangestuurd door Henk van Lenthe. Het innovatieve karakter van Van Lenthe Dalfsen komt ook tot uiting bij de bestuurbare boringen. Dit is een techniek, waarbij horizontale boringen worden uitgevoerd voor het sleufloos aanbrengen van ondergrondse infrastructuur. Denk hierbij aan riolering en gas- en watervoerende buizen. ”Ideaal wanneer het niet mogelijk is om de grond open te breken, zoals bij een weg, spoorlijn of al aanwezige beplanting”, stelt Henk. Deze techniek zorgt ervoor dat beplanting niet geraakt wordt, terwijl wegen of spoorlijnen niet hoeven te worden afgezet. Een van onze specialiteiten is het sleufloos aanbrengen van vrij-verval-riool onder wegen en kruisingen.

Groenrecycling Dalfsen Groenrecycling Dalfsen neemt allerlei reststromen in, zoals groenafval, hout, takken en slootvuil. Dit wordt gerecycled en hergebruikt tot ondermeer compostproducten, houtchips en houtschreds. Deze producten worden vervolgens gedroogd om ze daarna in houtkachels te gebruiken. Zo staat er in de Zwolse wijk Stadshagen een houtkachel, waarmee vierhonderd huizen en een zwembad verwarmd worden. Daarnaast produceert het bedrijf compost, volgens de eisen en richtlijnen van Keurcompost. Dit wordt vervolgens weer afgezet in de landbouw en bij hoveniers. ”Wij willen duurzaam opereren, daarin is dit heel belangrijk”, vindt Herman.

Duurzaam ondernemen Duurzaamheid zit de familie Van Lenthe in de genen. Herman en Henk van Lenthe zijn opgegroeid in een gezin waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelde. Zo gooide hun vader bijvoorbeeld nooit zomaar iets weg. Die mentaliteit zit ook verankerd in Van Lenthe Dalfsen. Al in 2009 werd de onderneming uitgeroepen tot meest duurzame onderne-

ming van de regio Salland. Zo wordt er bij de aanschaf van nieuwe machines gelet op de zuinigheid van de motoren. Ook wordt er bij Van Lenthe Dalfsen vrijwel CO2-neutraal gewerkt. ”Door ons grote machinepark hebben wij een relatief hoge CO2 uitstoot. Maar omdat wij ook veel CO2 inzamelen, werken we nagenoeg CO2 energieneutraal. Ook de warmte die houtkachels uitstoten, wordt bijvoorbeeld weer elders hergebruikt”, legt Herman uit. Daarnaast werkt Van Lenthe Dalfsen duurzaam op het gebied van personeelsbeleid. Afgelopen jaar ontving het bedrijf de derde prijs van STIGAS (arbodienst) in de regio Salland voor gezond en vitaal werken. Toch is het bedrijf nog lang niet klaar. Jaarlijks worden doelen geëvalueerd en bijgesteld. Dit jaar wil het haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid certificeren. ”We werken eigenlijk al jaren zo, voor ons is het heel vanzelfsprekend. Het moet alleen nog goed worden vastgelegd”, stelt Herman. Het Hoonhorster bedrijf is klaar voor de toekomst!

Grond- en Reststoffenbank Salland Bedrijven kunnen bij Van Lenthe Dalfsen ook terecht voor grond waarmee ze niets kunnen. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is uit welke grondstoffen het bestaat. ”Het onderzoek om dit uit te laten voeren, is heel prijzig”, stelt Herman. Wanneer dit wordt ingeleverd bij de Grond- en Reststoffenbank Salland, wordt de grond gekeurd, gelabeld en vervolgens weer afgezet richting andere partijen. Hiervoor is Van Lenthe BRL 9335 gecertificeerd.

Van Lenthe Dalfsen Groep Koelmansstraat 73 ǀ 7722 LW Dalfsen ǀ T 0529-401215 E info@van-lenthe.nl ǀ www.van-lenthe.nl

17


Sallandse Ondernemers

Promotie

Vrielink Makelaars Vrielink Makelaars is al meer dan 20 jaar actief in de makelaardij van zowel woningen als bedrijfspanden. Sinds kort is het team uitgebreid met Raaltenaar Erik-Jan Meenhorst. Veel Sallanders kennen Erik-Jan nog van zijn activiteiten in de automotive branche, maar vanaf begin 2016 heeft hij in de makelaardij een nieuwe uitdaging gevonden. ”Vrielink Makelaars past prima bij mij en ik voel me er helemaal thuis. Mijn werkgebied is de gemeente Raalte en ik ben daarbij actief in verkoopbemiddeling, aankoopbemiddeling en taxatie van panden voor een hypotheek. Elke vrijdagmiddag houd ik van 14.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur bij de Rabobank aan de Domineeskamp te Raalte. Ik hoop u spoedig te ontmoeten.” Vrielink Makelaars ǀ T 0570 - 591 007 ǀ E: info@vrielinkmakelaars.nl Erik-Jan Meenhorst ǀ M 06 - 51547187 ǀ E: meenhorst@vrielinkmakelaars.nl www.vrielinkmakelaars.nl

NL Power NL Power Autostyling Zwolle is al tientallen jaren dé auto-accessoire specialist van Nederland. Het bedrijf heeft alles op het gebied van styling en tuning van auto's, waaronder ook zijwindschermen, privacyshades, steenslaghoezen en xenon. De directie van NL Power bestaat uit Ruud Willemsen en zijn zoon Pascal. ”Ook voor de bestelwagenmarkt beschikken we over een compleet accessoire-programma met ruim 150.000 artikelen, online te bekijken op onze nieuwe website nlpower.nl. Vanzelfsprekend ontvangen wij u graag in onze winkel onder het genot van een kop koffie. Ons uitgangspunt is zorgen voor tevreden klanten die net als wij genieten van het nog mooier maken van uw auto. Subtiel, extreem, laag, breed, vet, maar ook veilig en functioneel.”

SmitDeVries maakt bedrijven toekomstbestendig Veranderingen zijn van alle tijden. De wereld om u

Kansen en risico’s

heen staat zeker niet stil. Tegenwoordig zijn er veel

SmitDeVries merkt dagelijks dat innovatie en risicobeheersing onderbelicht zijn binnen bedrijven, terwijl het juist in de huidige tijd twee essentiële thema’s zijn voor elk bedrijf. ”Zonder innovatie is er geen toekomst”, benadrukt Jeroen de Vries. ”Ontwikkelingen gaan sneller dan dat veel mensen denken. Wil een organisatie succesvol zijn, dan is het belangrijk dat zij op de ontwikkelingen inspelen.” Tegenwoordig vinden ontwikkelingen veelal plaats op technologisch gebied. De technologische mogelijkheden gaan erg ver. Veel kan digitaal en/of automatisch geregeld worden. Ondanks of misschien wel juist door deze mogelijkheden staat een organisatie dagelijks bloot aan vele risico’s. Deze risico’s kunnen soms sneller dan gedacht een gevaar vormen voor de continuïteit van een organisatie. Zaak dus om risico’s inzichtelijk en beheersbaar te hebben.

veranderingen die in een rap tempo plaatsvinden. Al deze veranderingen hebben ook gevolgen voor uw organisatie. Hoe speelt u daar op in? En afgezien van dit alles, hoe kunt u uw organisatie optimaal laten presteren? Deze vragen worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Het is voor een organisatie een grote opgave om goed in te spelen op veranderingen in de markt en daarnaast ook nog simpelweg draaiende te blijven. Een belangrijke reden dat bedrijven niet optimaal presteren is dat er te weinig aandacht is voor de inrichting van de organisatie. Zaken zijn niet (meer) optimaal geregeld. Medewerkers werken bijvoorbeeld naar eigen inzicht, zonder zich meer af te vragen of hun werkwijze ook de beste is. ”Om als organisatie toekomstbestendig te zijn, is het voor een ondernemer belangrijk om zaken goed te blijven regelen. Dat betekent dus naast inhoudelijk werk uitvoeren, ook focus op het goed organiseren van het werk”, zegt Cyril Mentink.

Hoe scoort u op de BQ700? SmitDeVries helpt uw organisatie graag richting succes. Vanuit onze visie op succesvolle ondernemingen scannen wij uw bedrijf en bieden concrete handvatten waarmee u aan de slag kunt om uw bedrijf blijvend toekomstbestendig in te richten. Wilt u weten hoe u scoort op de BQ700? Neem dan contact op met:

Meer inzicht leidt tot succes

NL Power Autostyling ǀ Popovstraat 9 ǀ 8013 RK Zwolle T 038-42 13 209 ǀ E: info@nlpower.nl ǀ www.nlpower.nl

BQ700 - de nieuwe standaard

Wanneer u kiest voor kwaliteit, gemak en een goed advies!

Dé totaalleverancier voor uw;

BEDRIJFSKLEDING PROMOTIONELE-TEXTIEL RELATIEGESCHENKEN

NZE NU IN O S H OW R

OOM

Onze uitgebreide collectie tegels en nu ook designradiatoren en draingoten.

Almelosestraat 7a ǀ 8102 HA Raalte ǀ 0572-361231 ǀ 0621268071 Tjalkstraat 9, 8102 HG RAALTE 085 - 73 25 878, info@proworksalland.nl www.proworksalland.nl

18

schuin tegenover de Leeren Lampe

www.hansmeulman.com

Een organisatie die optimaal wil (blijven) presteren, moet aandacht besteden aan zeven cruciale onderdelen van haar bedrijfsvoering. SmitDeVries ontwikkelde daarvoor de BQ700 als dé praktisch toepasbare standaard voor gedegen ondernemerschap. In de aanpak komen de kernonderdelen van een organisatie aan bod: strategie, management control, bedrijfsprocessen, mens & organisatie, risk & control, innovatie en IT & communicatie. SmitDeVries licht bedrijven door op deze onderdelen en komt met concrete oplossingen om prestaties en daarmee de toekomstbestendigheid te optimaliseren. ”Wij vergelijken een organisatie met een huis, vandaar dat het model in een huisvorm staat weergegeven. Alle onderdelen moeten sterk gebouwd zijn en goed op elkaar zijn afgestemd. Alleen dan heeft een organisatie kans van slagen”, aldus Jeroen de Vries.

SmitDeVries Langkampweg 2a ǀ 8101 AS Raalte ǀ T 0572-362008 E info@smitdevries.nl ǀ www.smitdevries.nl

19


Ambtenaren en ondernemers in gesprek over inkoopbeleid gemeente Raalte

Openhartige tafelgesprekken

”De opkomst is grandioos. Als je bedenkt, dat we twee weken geleden nog geen 30 aanmeldingen hadden en we bang waren de bijeenkomst te moeten afblazen, heeft u ons vanmiddag behoorlijk verrast.” Zo introduceert Willy Haarman op 16 februari jl. de bijeenkomst Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte voor een volle zaal in restaurant Zwakenberg. De bijeenkomst is een initiatief van het MKB Regio Zwolle, Kring Raalter Werkgevers, Ondernemersvereniging Broekland en de gemeente Raalte. Willy Haarman: ”We hebben samen met de gemeente al veel bereikt voor ondernemend Raalte” (foto's: Ilse de Vries)

Gelijke kansen voor iedereen Arjan Dankert, inkoopadviseur bij de gemeente Raalte, houdt een presentatie over de inkoop- en aanbestedingsregels bij de overheid en in Raalte. De kern van de wetgeving is, dat iedereen eerlijke kansen moet hebben bij het verkrijgen van opdrachten. De gemeente besteedt overheidsgeld op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze, waarbij de beste prijs-kwaliteitsverhouding centraal staat. Verleende opdrachten vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde, zoals het bevorderen van lokale en regionale economie en het stimuleren van werkgelegenheid (Social Return On Investment). Ook duurzaamheid is een voorwaarde bij de aankoop van producten, werken en diensten. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken intensief samen. Dat geldt ook voor inkooptrajecten en aanbestedingen.

Wettelijke regels en drempelbedragen Wettelijke regels bepalen dat de gemeente Raalte drempelbedragen in acht neemt voor inkoopprocedures. Voor werken hoger dan vijf miljoen euro en leveringen of diensten boven de twee ton geldt een Europese aanbestedingsprocedure. Opdrachten voor werken tussen vijf miljoen en € 150.000 en voor leveringen en diensten tussen de € 50.000 en € 200.000 hanteert de gemeente meestal een meervoudige inkoopprocedure. Is de opdracht voor een werk lager dan € 150.000 en voor een dienst of levering lager dan € 50.000, dan wordt gekozen voor een enkelvoudige onderhandse uitnodiging bij wisselende bedrijven. Juist in deze laatste situatie is het van belang, dat ondernemers en gemeenteambtenaren weten wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Na de presentaties over het gemeentelijke beleid praten de ondernemers in groepen verder over hun ervaringen en mogelijkheden. Per branche maken de bedrijven kennis met elkaar en met de budgethouders van de gemeente. Voor velen is de cruciale vraag hoe Raalter bedrijven in aanmerking komen voor een gemeentelijke opdracht. Medewerkers van de gemeente Raalte vertellen over de wensen en behoeften binnen hun vakgebied en hoe zij opereren binnen de voorwaarden die het inkoopbeleid stelt. Daarnaast krijgt iedereen de gelegenheid zich voor te stellen en uit te leggen op welke punten zijn of haar bedrijf iets voor de gemeente Raalte zou kunnen betekenen. Boeiende en openhartige gesprekken werken verhelderend, waardoor er meer begrip en inzicht ontstaat in elkaars situatie.

Dat smaakt naar meer De ondernemers waren enthousiast over de bijeenkomst en toonden zich positief over dit initiatief. De deelnemers kijken terug op een geslaagde, leerzame bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is. Wethouder van Loevezijn gaf aan, dat dergelijke bijeenkomsten vaker georganiseerd gaan worden. ”We vinden Meet & Greet met ondernemers erg belangrijk. We hebben vandaag opnieuw gehoord, dat Raalte veel te bieden heeft. De gemeente Raalte wil daar zo veel mogelijk gebruik van maken. Dat komt ten goede aan ons allemaal.”

Wethouder van Loevezijn (links) met naast hem bedrijvencontactfunctionaris Harrie Wanningen in gesprek met enkele ondernemers Ruim 100 ondernemers zijn aanwezig voor informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte. ”Een aantal jaren geleden maakten we ons ernstige zorgen om de werkgelegenheid in Raalte aan de gang te houden. Sindsdien hebben de ondernemersorganisaties in Raalte regelmatig overleg met de portefeuillehouder Economische Zaken. In 2009 hebben we het Economisch Café opgestart om mee te denken over oplossingen voor lokale economische knelpunten. De contacten met de gemeente zijn goed en we hebben samen voor ondernemend Raalte al veel bereikt,” legt Willy Haarman uit. 20

Lokale bedrijven benutten

betrekken

en

Wethouder Jacques van Loevezijn maakt duidelijk, dat de bijeenkomst vooral bedoeld is om elkaar beter te leren kennen en ondernemers te informeren over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte. Hij vertelt hoe het huidige inkoopbeleid tot stand is gekomen. ”We hebben regelmatig contact met de ondernemersorganisaties in Raalte en luisteren naar wat er speelt in het bedrijfsleven. Samen hebben we het gemeentelijke inkoopbeleid vormgegeven. Elkaar kennen, weten wie je bent, wat je doet en wat je voor de

gemeente Raalte kunt betekenen. Dat is voor ons het belangrijkste doel van deze bijeenkomst,” benadrukt de wethouder. ”We krijgen regelmatig vragen over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarom organiseren wij een ontmoeting tussen de ondernemers en onze eigen medewerkers. Voor ondernemers is het belangrijk, dat zij hun kansen op gemeentelijke opdrachten maximaal kunnen benutten. Voor onze eigen medewerkers is het goed om te weten wat er in de gemeente Raalte te koop is.“

21


Sallandse Ondernemers maken er samen werk van

PraktijkPlaza: uw bedrijf op school Landstede Salland Raalte is dit

Kring Raalter Werkgevers

jaar begonnen met PraktijkPlaza. Dat brengt de beroeps-

Kennistafel Lean Management

Voordelige energie

De KRW nodigt u uit voor een ontbijtsessie bij SmitDeVries op dinsdag 29 maart van 8.00-10.00 uur. Het thema is succesvol zijn en blijven ondernemen vanuit concrete aanpakken en tips over Lean Management’. We gaan aan de slag met een breed scala aan onderwerpen rond Lean Management, een succesvolle methode. Een integrale aanpak biedt het meeste rendement. Vanuit kennisdeling en een stevige discussie gaat u na de ontbijtsessie met inspiratie de deur uit met concrete tips om mee aan de slag te gaan. Aanmelden kan per e-mail: contact@krw-raalte.nl

De KRW biedt een energiecollectief waaraan alle leden kunnen deelnemen. De afgelopen twee jaar hebben we 36 woningen en bedrijven aangesloten, die totaal maar liefst € 16.852,32 exclusief btw besparen. Gemiddeld besparen onze deelnemers tussen de € 300 en € 2.641 exclusief btw per woning/bedrijf per jaar! Wilt u ook weten hoeveel u kunt besparen? Stuur per e-mail de energiejaarrekening op naar e.beekman@beekmanelektro.nl en u ontvangt een besparingsberekening. Daarna hoeft u pas te beslissen of u deel wilt nemen. Echt de moeite waard om te doen.

Samenwerking Kennispoort

Jubileumjaar

Kennispoort Zwolle en de KRW gaan samenwerken. Marius Woldberg (directeur Kennispoort regio Zwolle) en Paul Maas (voorzitter KRW) hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst en daarmee zijn we een netwerkclub Partnerschap aangegaan. Vanuit de KRW is Annelie Jansen van Maan Groep de contactpersoon voor Kennispoort. De samenwerking houdt onder andere in dat we onze netwerken met elkaar delen, eenmaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst organiseren en dat we ernaar streven innovatie en kennis in toenemende mate toegankelijk en beschikbaar te stellen voor ondernemers in de gemeente Raalte.

De KRW bestaat 60 jaar en dat gaan we vieren! 60 jaar noeste arbeid, van handgeschreven afspraken naar innovaties en digitalisering. Ook het bedrijfsleven is in de jaren behoorlijk veranderd en dat gaat alsmaar door. In april verschijnt het magazine over het 60-jarig jubileum met prachtige verhalen en interviews over het bedrijfsleven rondom Raalte van toen en nu, maar we gaan ook over onze landsgrenzen. Houd uw brievenbus in de gaten voor deze speciale uitgave. We gaan ook feest vieren, met elkaar, leden en oud leden op vrijdag 20 mei 2016 bij Hotel de Zwaan. Samen proosten, genieten en vooral bijpraten.

Nieuwsbrieven Actuele onderwerpen, informatie over projecten van de KRW, uitnodigingen en mededelingen, regelmatig sturen wij een nieuwsbrief naar onze leden. Aanmelden voor bijeenkomsten kan via een link in de nieuwsbrief.

v.l.n.r. Marius Woldberg, Annelie Jansen en Paul Maas

Bijeenkomsten • • • •

22

Dinsdag 29 maart Maandag 18 april Vrijdag 20 mei Woensdag 22 juni

Kennistafel Lean Management bij SmitDeVries Buffetvergadering bij Horeca Zwakenberg Jubileumfeest bij Hotel de Zwaan Zomerborrel bij Taveerne Tivoli

aanvang 17.45 uur aanvang 17.00 uur aanvang 17.00 uur

praktijk bedrijven

binnen laten

de

school:

opdrachten

uitvoeren door de studenten van de mbo-instelling. En dat werkt, eigenlijk al vanaf dag één. Ook iets voor u?

Organisatoren van Skills Talent, een PraktijkPlaza-project. Rechtsonder: Maarten Augusteijn

PraktijkPlaza is in de zomer van 2015 in het leven geroepen om praktijkopdrachten structureel in het onderwijsaanbod te verankeren. En dat werpt inmiddels zijn vruchten af. Studenten van verschillende opleidingen binnen Landstede Raalte komen naar PraktijkPlaza en kiezen uit een database vol opdrachten de opdracht die zij willen uitvoeren. Daarbij kijken zij naar de kerntaken en werkprocessen van hun opleiding en kiezen zij de opdracht waarbij zij het meest kunnen leren en/of die hen het meest aanspreekt. Zij kiezen zelf en zijn daardoor altijd gemotiveerd!

Allerhande opdrachten

Leerproces

Voor elke opdracht wordt een projectgroep samengesteld van rond de vijf personen. Meestal van verschillende opleidingen, zodat zij elkaar kunnen aanvullen. De opdrachten waarmee studenten onder de vlag van PraktijkPlaza tot nu toe hebben gewerkt, lopen enorm uiteen. Websites bouwen voor verenigingen, bijvoorbeeld. (Sport-) activiteiten organiseren voor leerlingen of mensen met een zorgbehoefte, ouderen wegwijs maken in het gebruik van smartphone en tablet of moestuintjes aanleggen bij een zorgboerderij. Je kunt het zo gek niet bedenken of de studenten van Landstede gaan er met groot plezier mee aan de slag!

Voor de Landstede-studenten gaat het in een PraktijkPlaza-opdracht bovenal om het leerproces. Dat betekent een streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, zonder die te kunnen garanderen. De eerste ervaringen leren echter dat de studenten vrijwel alle opdrachten naar volle tevredenheid uitvoeren.

Kosten Aan de meeste opdrachten zijn (materiaal-) kosten verbonden, al probeert PraktijkPlaza die zo laag mogelijk te houden en heeft het geen winstoogmerk. De inzet van de studenten valt onder onderwijstijd en daar zijn dus geen extra kosten aan verbonden. Over de te maken kosten vindt altijd vooraf overleg plaats met de opdrachtgever.

Ook een opdracht?

Opleidingen Landstede Raalte

Heeft uw bedrijf of instelling een opdracht voor PraktijkPlaza? Dan kunt u die heel eenvoudig plaatsen op www.landstedeprojectteams.nl. Zodra uw opdracht in de mailbox van PraktijkPlaza zit, bespreken we deze en nemen we contact met u op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Augusteijn, maugusteyn@landstede.nl of bellen met 088-8508200.

Studenten volgen Landstede Raalte opleidingen binnen de landschappen Gezond & Wel, Groen & Dier, Handel & Commercie, Ict & Technologie, Office & Management, Onderwijs & Opvoeding, Techniek & Innovatie en Veilig & Beschermd. Wilt u meer weten over de landschappen en de precieze opleidingen die studenten volgen bij Landstede Raalte? Kijk dan op www.landstedembo.nl/mbo/raalte.

23


Ilona Bloeme:

Zitten is het nieuwe roken! Veel ondernemers en hun medewerkers brengen de werkdag grotendeels zittend door.

Rating Finance Consultants levert geld op voor uw bedrijf!

Mensen die overdag inactief zijn, zijn ’s avonds moe. Bewegen is, wetenschappelijk bewezen, belangrijk voor je hersenen. Vitaliteit zorgt voor een gezonder brein en betere prestaties. Wilt u geld verdienen aan een financieel adviseur? Vitale bedrijven presteren over het algemeen beter. Er is een hogere betrokkenheid, minder verzuim, de productiviteit neemt toe. Een goede investering voor nu en de toekomst. Werken aan een vitaal bedrijf betekent investeren in gemotiveerde werknemers en hun gezondheid. Zitten is het nieuwe roken. De gevolgen van roken zijn bij velen wel bekend. De consequenties van langere tijd aaneen-

gesloten zitten, zijn net zo erg. Naast de bekende welvaartziekten stimuleert het zitten ook rug-, nek- en schouderklachten, hoofdpijn, futloosheid, concentratievermindering, maar ook stress en depressiviteit. Maar er is ook goed nieuws! Door een aantal kleine interventies die makkelijk toe te passen zijn, kun je het risico op deze klachten al verminderen. Klinkt goed toch?

Wist u dat u beter 2 minuten per uur aaneengesloten kunt bewegen dan 30 minuten aaneengesloten te sporten en de rest van de dag zittend door te brengen? Nu wel! Gun uw bedrijf en medewerkers een vitaal bestaan door ze de leerzame maar ook leuke interactieve training ‘Vitaal Werken’ te laten doen. Een training vol informatie, tips & trucs en oefeningen over de werking van het brein, voeding, beweging, ademhaling en slapen. Het is ook mogelijk een training op maat te maken.

Proud! Coaching M 06-20414823 ǀ info@proud-coaching.nl

Neem voor meer informatie contact op met Ilona Bloeme

SamenLoop voor Hoop: 24 uur samen tegen kanker

Ook be

drijvente ams zijn van hart e welko m!

In navolging van de meer dan honderd andere locaties waar de 24-uurswandelestafette SamenLoop voor Hoop nu al succesvol is georganiseerd, houdt KWF Kankerbestrijding Raalte op 28 en 29 mei 2016 een editie in Raalte. SamenLoop voor Hoop is een 24-uurswandelevenement, waarbij door wandelteams van 10 tot 15 personen geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. Tevens worden (ex-)kankerpatiënten in het zonnetje gezet. Een etmaal lang wandelen teams in estafetteverband om hun solidariteit met (ex-) kankerpatiënten te tonen en het leven te vieren. Het is geen wedstrijd, maar een wandelestafette waarbij teamleden uit een wandelteam elkaar afwisselen. Er loopt minstens één teamlid als symbool van de voortdurende strijd tegen kanker. Deelnemers hoeven dus geen getrainde lopers te zijn. 24

De wandelteams zullen acties bedenken om geld in te zamelen in de weken voorafgaand aan SamenLoop voor Hoop, maar ook tijdens het evenement. SamenLoop voor Hoop Raalte wordt gehouden op Sportpark Ramele op het terrein van CRT. Het bruist er deze 24 uur van activiteiten voor deelnemers en bezoekers. Zo staan er tijdens het evenement kramen van de teams en zijn er (muzikale) optredens. Zonder deelname is er geen SamenLoop voor Hoop Raalte. Loop daarom als familie, bedrijf, vriendengroep of vereniging mee met de

SamenLoop voor Hoop Raalte. De eerste opgave gebeurt door de teamleider. Opgave van de andere teamleden volgt dan later. Geef u z.s.m. op, want dan ontvangt u tijdig alle informatie. Wilt u meer weten of wilt u een team opgeven? Kijk dan op www.samenloopvoorhoop.nl/raalte of mail naar samenloopvoorhoopraalte@gmail.com. U kunt ook bellen met Ed van Houselt, voorzitter Samenloop Commissie Raalte: 0572 – 35 39 86.

Dan bent u bij Rating Finance Consultants aan het juiste adres! Rating is een allround financieel adviesbureau dat actief is in financieringsbemiddeling, risicokapitaal, corporate recovery en aanen verkoop van bedrijven. De Twentse en Sallandse nuchterheid van de drie ervaren en pragmatisch ingestelde adviseurs sluit goed aan bij de klanten van Rating. Net als de MKB-ondernemer staan ook de Rating-professionals graag met de laarzen in de klei. Rating heeft in haar 16-jarig bestaan in heel Nederland bedrijven geholpen. De focus ligt echter op Oost-Nederland, waarbij Wim Heemstra en Edwin Arens zich voornamelijk richten op Twente. Raaltenaar Martijn Smit is het eerste aanspreekpunt voor klanten in Salland.

Financieringen Een trend in financieringsland is het stapelen van financieringen. Naast een bancaire financiering worden alternatieve financieringsvormen toegevoegd, zoals financiering door particuliere financiers, lease, factoring en crowdfunding. Al deze partijen bevinden zich in het uitgebreide netwerk van Rating. Bij het afsluiten of oversluiten van een financiering laten veel MKB-ondernemers onnodig geld liggen. Wim Heemstra: ”Een bekend Engels spreekwoord luidt: ‘penny wise, pound foolish’ wat vrij vertaald betekent dat vaak onverstandig wordt bezuinigd. Het is heel goed om de kosten in de grip te houden door te besparen op bijvoorbeeld inkoop van een kopieerapparaat of schoonmaak, maar besparing bij de inkoop van geld levert pas echt voordelen op. Een half procent rentevoordeel op een lening van € 1.000.000 met een 10-jaars vaste rente levert al snel een besparing op van € 50.000. En dat zonder al te veel inspanningen”.

Aan- en verkoop van bedrijven Als ondernemer kunt u uw bedrijf maar één keer verkopen. Het gaat daarbij om de juiste strategie, maar ook om emotie, inlevingsvermogen, creativiteit, zorgvuldigheid en handelsgeest. De waarde van een bedrijf wordt steeds meer bepaald door de financierbaarheid daarvan. En dat is juist een van de kwaliteiten van Rating. Edwin Arens: ”Doordat wij het gehele speelveld overzien en beschikken over een groot netwerk halen wij er voor de ondernemer het maximale uit”.

De Rating-adviseurs met v.l.n.r. Wim Heemstra, Martijn Smit en Edwin Arens

Toegevoegde waarde De kracht van de Rating-adviseurs is dat zij voor bijna ieder financieel of financieringsvraagstuk een oplossing weten te bedenken én te realiseren. Creativiteit, betrokkenheid en deskundigheid staan daarbij hoog in het vaandel. Door deze toegevoegde waarde realiseert Rating voor haar klanten de beste deals en dus veel financieel voordeel. Martijn Smit: ”Een eerste afspraak is altijd vrijblijvend. Na een inventarisatie van een uur kunnen wij over het algemeen goed inschatten wat wij al dan niet voor het bedrijf kunnen betekenen. Wij komen graag langs, schroom dus niet om contact op te nemen”.

Een recente opdracht voor Rating was de realisatie van een passende financiering voor aankoop van onroerend goed. Het ging om een bedrijf dat gewend is klanten te ontzorgen en een optimaal resultaat tot stand te brengen. Dezelfde eigenschappen vond dit bedrijf ook bij Rating. ”Wij kunnen Rating iedereen aanbevelen. Wat zij door hun kennis en kunde voor ons hebben weten te realiseren, hadden wij niet voor mogelijk gehouden. Bovendien liep alles zeer soepel. Een absolute toegevoegde waarde waar wij qua rente nog jaren voordeel van gaan hebben. Wij hebben in het hele traject nergens omkijken naar gehad. Kortom: het was de investering meer dan waard.”

Interesse in de activiteiten van Rating. Kijk op www.rating.nl Een vrijblijvende afspraak? Neem dan contact op met:

Rating Finance Consultants Zutphenstraat 12 ǀ Oldenzaal T 0541-294733 ǀ E info@rating.nl

25


Sallandse Starters presenteren zich Waardevol Vastgoed Waardevol Vastgoed adviseert vastgoedeigenaren hoe zij meer uit hun vastgoed kunnen halen. Het gaat dan om bestaande vastgoedportefeuilles optimaliseren of vastgoed een toegevoegde waarde voor de omgeving geven. Daarnaast helpt Waardevol Vastgoed passende en betaalbare (maatschappelijke) voorzieningen te realiseren en in stand te houden op het gebied van wonen, werken, leren, welzijn en zorg, maar ook cultuur en ontspanning. Met als doel: aantrekkelijke woon- en werkgebieden. ”Ik focus mij vooral op de functie van het vastgoed”, legt eigenaar Vanessa Holtkuile uit. ”Ik creëer meerwaarde door de inhoud van een gebouw (huurders, gebruikers, functies, activiteiten) te optimaliseren met goed doordachte verhuurconcepten. Met als resultaat een waardevol en aantrekkelijk gebouw voor eigenaar, huurder en samenleving. Ik ben gespecialiseerd in bedrijfsverzamelgebouwen en multifunctionele gebouwen, zoals kulturhusen.”

Waardevol Vastgoed voor vastgoed met inhoud.

ck Coating Salland

Waardevol Vastgoed ǀ Vanessa Holtkuile ǀ M 06 – 36 55 26 20 E info@waardevolvastgoed.nl ǀ www.waardevolvastgoed.nl

Studio nenontwerp Studio nenontwerp is een grafisch ontwerpbureau, opgericht door Martin van Wijngaarden. Hij is gespecialiseerd in het begrijpelijk maken van informatie. ”Geef mij maar saaie cijferdata en ik maak er een mooie visuele weergave van in een grafiek of infographic. Ook meer abstracte processen zijn door mij te vangen in een aantrekkelijke illustratieve of schematische weergave. Naast deze illustratieve uitingen kan ik ook een heldere en duidelijke factuur, productsheet of handleiding opmaken. Ik vertaal uw gegevens naar een gebruiksvriendelijke uiting voor uw klanten.” Dit heet Information Design: helderheid scheppen door informatie op de juiste manier weer te geven. Het eindresultaat is drukwerk, print of een interactieve/geanimeerde weergave voor website of PowerPoint. Met deze manier van kijken/werken ontwikkelt hij ook Wordpress-websites. Hij haalt het uiterste uit de mogelijkheden, met een focus op een heldere beheertool aan de achterkant en een klantvriendelijke weergave aan de voorkant. Studio nenontwerp ǀ Pinksterbloem 27 ǀ 8141 DP Heino ǀ M 06 - 1665 0665 E martin@nenontwerp.nl ǀ www.nenontwerp.nl

De posttarieven stijgen, maar een insert bij Salland Zakelijk kan nu al voor 26

Lever uw promotie-uiting (leaflet, folder,e.d.) aan en wij verzorgen de rest. Uw insert brengen wij onder de aandacht bij maar liefst 6.500 bedrijven in uw eigen regio. Het is zelfs mogelijk om uw insert te laten bezorgen in een deel van ons verspreidingsgebied. Vraag naar de interessante mogelijkheden via info@sallandzakelijk.nl of bel 0572-363781

Geldwijs Geldwijs - financiële en administratieve advisering is opgericht door Mariska Hilgenkamp-Boer vanuit de ambitie om persoonlijk en lokaal, allround professionele advisering te bieden voor particulieren en zelfstandigen. Haar werkervaring van meer dan 18 jaar in de financiële wereld zet ze hierbij in. “In deze tijd van vele veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen, ben ik u graag van dienst om uw financiën op orde te brengen. U kunt mij ook boeken als gastspreker voor inspirerende business events. Ook verzorg ik in-company (budget) trainingen en begeleiding voor werknemers. Werkgevers kunnen hierbij gebruik maken van fiscale mogelijkheden voor educatie, persoonlijke ontwikkeling en MVO. Voor jongeren houd ik leerzame workshops op locatie over geldzaken.” Geldwijs biedt belastingadvies (aangesloten bij het RB register), financieel advies, budget coaching, PGB begeleiding en bedrijfsadministratie. Laat geen fiscale mogelijkheden liggen bij uw belastingaangifte en informeer naar de mogelijkheden bij Mariska Hilgenkamp – Boer van: Geldwijs ǀ R. Koetsierstraat 32 ǀ 8151 BJ Lemelerveld M 06 - 38 91 11 32 ǀ E info@geldwijs.eu ǀ www.geldwijs.eu

Dion Vastgoed Support Dion Vastgoed Support uit Hardenberg is sinds 2015 ook gevestigd in Zwolle. Dion Vastgoed Support maakt deel uit van Dion Groep en is gespecialiseerd in de branches onderwijs, zorg, overheid en industrie. Dion Vastgoed Support ondersteunt bedrijven en organisaties bij het beheer van hun vastgoed. Beide vestigingen worden geleid door Peter van Gulik. ”Onze 25 medewerkers zijn allemaal technisch opgeleide mensen met een bouwkundige, installatietechnische of facilitaire achtergrond. Sleutelwoorden in ons dienstenpakket zijn Advies, Beheer & Onderhoud en Duurzaamheid. We adviseren bij vastgoedbeheer, contractmanagement en meerjarenonderhoudsplannen. Bij het beheer en onderhoud willen we kapitaalvernietiging voorkomen en de levensduur van het vastgoed verlengen. Bij ons staat de klantvraag centraal en van daaruit zetten we onze specialistische kennis en praktische insteek in om vastgoedeigenaren en -beheerders te ontzorgen.” Dion Vastgoed Support haalt rendement uit uw gebouwen! Dion Vastgoed Support ǀ Aagje Dekenstraat 51 ǀ 8023 BZ Zwolle T 0523-208228 ǀ E info@dionvastgoedsupport.nl ǀ www.dionvastgoedsupport.nl

Truck Coating Salland Truck Coating Salland (TCS) is een spuiterij, hoofdzakelijk voor horse-trucks, trucks, trailers, bedrijfswagens en carrosserieën. TCS heeft veel ervaring in het voorbewerken en spuiten van aluminium, staal, polyester, kunststoffen en reclame. Ook het strak maken van pluggen en mallen is voor de vakkundige medewerkers geen probleem. TCS werkt bij de keuze van een laksysteem samen met een leverancier die net als TCS achter haar product en diensten staat. Samen met de leverancier worden er bij nieuwe toepassingen of producten uitgebreide testen gedaan. Zo kan TCS een goed en duurzaam product leveren en dat zorgt voor tevreden klanten. Nieuwsgierig geworden of TCS ook wat voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Melvin van Tongeren van: Truck Coating Salland ǀ Kanaaldijk O.Z. 7A ǀ 8102 HL Raalte ǀ T 0572 - 36 57 75 E info@truckcoatingsalland.nl ǀ www.truckcoatingsalland.nl 27


Starters en nieuwe inschrijvingen

Op maar liefst drie pagina's ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen binnen het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk die van 17 november 2015 tot en met 24 februari 2016 aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd.

Singel 25 Grote Kerkhof 25 Oostzeestraat 2 Molenstraat 46 Nieuwe Markt 14 Leeuwenbrug 1 Zwolseweg 127 Boxbergerweg 88 Brinkgreverweg 20 Eendrachtstraat 11 Voorhorst 15 Nassaustraat 43 Wezenland 155 Eleonorastraat 3 Severdinkstraat 26 Rielerweg 23 Rielerweg 74 Vliststraat 5 Mr. H.F. de Boerlaan 63A Finsestraat 1 Hanzeweg 55 Hanzeweg 57 Hanzeweg 53 Hannoverstraat 2 Emdenstraat 14 Dordrechtweg 11 Heukelenseweg 2 Danzigweg 2C Keulenstraat 10G Pioenhof 7 Doornenburg 405 Zwaluwenburg 21-23 Gildenburg 306 Gildenburg 306 Goudriaanpad 22 Willem Roelofsstraat 44 Willem Roelofsstraat 44 Albert Haelweghstraat 17

7411 HW DEVENTER 7411 KV DEVENTER 7411 MD DEVENTER 7411 NS DEVENTER 7411 PA DEVENTER 7411 TE DEVENTER 7412 AD DEVENTER 7412 BG DEVENTER 7413 AC DEVENTER 7413 ZS DEVENTER 7414 BA DEVENTER 7415 GV DEVENTER 7415 HT DEVENTER 7415 MC DEVENTER 7416 SJ DEVENTER 7416 ZA DEVENTER 7416 ZJ DEVENTER 7417 CC DEVENTER 7417 DD DEVENTER 7418 AN DEVENTER 7418 AV DEVENTER 7418 AV DEVENTER 7418 AV DEVENTER 7418 BL DEVENTER 7418 BR DEVENTER 7418 CH DEVENTER 7418 ED DEVENTER 7418 EN DEVENTER 7418 ET DEVENTER 7419 CJ DEVENTER 7423 BK DEVENTER 7423 DV DEVENTER 7423 ZH DEVENTER 7423 ZH DEVENTER 7424 BG DEVENTER 7424 GG DEVENTER 7424 GG DEVENTER 7425 PA DEVENTER

Past vd Vondervoortstr 10

7433 SX SCHALKHAAR

Bathmenseweg 38A

7434 PZ LETTELE

Kerkdijk 6 Looweg 73 Noorderenk 89

7437 AN BATHMEN 7437 RP BATHMEN 7437 VS BATHMEN

Bloeme-weide 1

7448 PX HAARLE

SCHALKHAAR Flyteam.nl

LETTELE Boocom V.O.F.

BATHMEN Schutte Productions Platvoet Bemiddeling en Coaching Rijschool Grave

HAARLE LvL Trading

28

Helga Schuurman Schoenen en Podologie Administratiekantoor JJ Koerhuis VOBRU Autobedrijf Henri van der Veen Coöperatie Toolkit for Life UA Taxi-Lux

Burg. Backxlaan 37B Burg. Backxlaan 259 Middeldijk 12 Arendnevenweg 2A G.W. van Marleweg 4 Berkenlaan 60

7711 AA NIEUWLEUSEN 7711 AD NIEUWLEUSEN 7711 CB NIEUWLEUSEN 7711 CV NIEUWLEUSEN 7711 ER NIEUWLEUSEN 7711 MD NIEUWLEUSEN

Kerkplein 1B Hessenweg 40 Wolfkampstraat 6

7721 AC DALFSEN 7722 SP DALFSEN 7722 TB DALFSEN

Hoogstraat 9 Westerlaan 51A Burg van Roijensingel 19 Melkmarkt 34 Nieuwstraat 100A Menno van Coehoornsingel 2 Groeneweg 82A Assendorperstraat 141 Coetsstraat 4 Eendrachtstraat 1B Hortensiastraat 29 Benjamin Franklinstraat 2 Amperestraat 35 Pascalweg 8A Newtonweg 51 Popovstraat 56 Conradstraat 1 IJsselcentraleweg 41 Tichelmeesterlaan 39 Van Bosseware 64 Vrijheid 2B Van Hasseltmarke 36 Vrouwenlaan 162 Stockholmstraat 40 Hanzeplein 11-27 Koggelaan 73 Stationspassage 2 Schuttevaerkade 12 Rembrandtlaan 14 Ruysdaelstraat 42 Burgemeester Roelenweg 9 Meppelerstraatweg 238 Schutkenstraat 24 Hogenkampsweg 120 Sumatrastraat 69 Jacob Gillesstraat 5 Pieter Steynstraat 55 Ceintuurbaan 8 Boerendanserdijk 89 Erasmuslaan 96 Eykmanlaan 17 Dokter Stolteweg 68A Dokter van Deenweg 108 Campus 1 Heinoseweg 51 Erfgenamenweg 22-1 Herfterlaan 26 Handellaan 65 Mozartlaan 110 Vivaldistraat 51 Vivaldistraat 32 Lassuslaan 89

8011 AV ZWOLLE 8011 CA ZWOLLE 8011 CT ZWOLLE 8011 MD ZWOLLE 8011 TS ZWOLLE 8011 XA ZWOLLE 8012 AP ZWOLLE 8012 DK ZWOLLE 8012 VD ZWOLLE 8012 VV ZWOLLE 8013 AA ZWOLLE 8013 NC ZWOLLE 8013 PT ZWOLLE 8013 RC ZWOLLE 8013 RE ZWOLLE 8013 RK ZWOLLE 8013 RN ZWOLLE 8014 BK ZWOLLE 8014 LA ZWOLLE 8014 TC ZWOLLE 8014 XW ZWOLLE 8016 BS ZWOLLE 8017 HW ZWOLLE 8017 JA ZWOLLE 8017 JD ZWOLLE 8017 JN ZWOLLE 8017 JR ZWOLLE 8021 DB ZWOLLE 8021 DH ZWOLLE 8021 DR ZWOLLE 8021 EV ZWOLLE 8022 AM ZWOLLE 8022 CR ZWOLLE 8022 DK ZWOLLE 8022 PJ ZWOLLE 8022 SN ZWOLLE 8022 TB ZWOLLE 8024 AA ZWOLLE 8024 AG ZWOLLE 8024 DC ZWOLLE 8024 EG ZWOLLE 8025 AZ ZWOLLE 8025 BK ZWOLLE 8025 BP ZWOLLE 8026 PB ZWOLLE 8026 PS ZWOLLE 8026 RA ZWOLLE 8031 EG ZWOLLE 8031 EX ZWOLLE 8031 JB ZWOLLE 8031 JC ZWOLLE 8031 XC ZWOLLE

DALFSEN Pizzeria Jackino Stal De Ontginning MarekCar

ZWOLLE

DEVENTER Topicus.HealthcareFirst B.V. Bar-Bistro De Rode Kater Gasfabriek B.V. The Bird Company Oñexx B.V. Hypotheek Visie Deventer PIT! Relax Beauty & Sun Kapsalon Gayana Voegbedrijf Straaten Zwemschool Broekhuis Haar Care Taxiservice Deventer Taxibedrijf Soner Broodjeszaak de Vlinder V.O.F. Deventer Market Bakkerij Avsar Klusssen- en schoorsteenveegbedrijf Braat Monuta Spaans B.V. IWEAK B.V. Plieger B.V. Munckhof Business Travel Deventer BMN Bouwstoffen B.V. Groencentrum Deventer B.V. Elit Keukens B.V. TCR B.V. AdVicus IV B.V. S.M.F. Transport B.V. Getonthefloor B.V. Douwel Talent4Careers Huisartsenpraktijk Boorsma TyczkaKlusBedrijf PG-bedrijf Marc Arends Klussenbedrijf Utile Dulci Ina Pertien Buddies

NIEUWLEUSEN

Webuli Decoded Uitzendbureau Otter-Westelaken B.V. Woodies Zwolle B.V. 101winkels Insurance Managers B.V. Ruizendaal Muziekproducties Maxx Aanhuurmakelaars Leeuwarden B.V. Fouroos Marketing & Communicatie Charlotte de Weerdt V.O.F. Van Riezen Vastgoed Nederlandse Drogisterij Service RPS advies- en ingenieursbureau Schenker Logistics Nederland B.V. Masakan Indonesia Adboard B.V. 4Dental CAM HKR Recycling V.O.F. Inkelaar Dienstverlening AAnimo Dok Zuid Chauffeursdienst Zwolle Bethlehem Bouwtoezicht Improving bijHanz, B.V. Roler Personeelsdiensten B.V. Mr. Long Merci Haarmode E.E. Steigerwerken MVI Engineering B.V. Polikliniek De Tender Zwolle Defence Lab Nederland Rockhammer Games Sikkes en Jansen Schoonmaakklussen Autocentrum De Kroon SVZ Scooter Verhuur Zwolle FABRIEKFANATIEK GlassConnect Vriend Wartena Nederland Keepers Equipe Van Swoll Makelaars Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. RVA Neurofeedback Eurasia Solutions & Services Rizzo's Sportfeest Zwolle Den Hamer Consulting B.V. Handelsonderneming M.J. de Vries B.V. Ceyiz Evim Studiodoccia AudiuM WJ Transport Zwolle B.V.

29


Mine-fashion DP promotie Withaar Montage & Installatie Klussen Ja Duim Disposables DJ Hanno Drive-in Shows Move 4 Health Rijnja Repro B.V. Brouwer Advies Bureau ME Kids By Miranda Everts JC occasions Geel Rivier B.V. WebExpansie NB Consultancy FT Personal Training Development & Research Dogger Facility Jaicyo Exclusive

Lassuslaan 84 Westeinder 19 Morra 56 Rutbeek 1 Voorsterweg 8 Veronicaweg 6 Papaverweg 33 Branderweg 1-B Zalkerdijk 55 Kannenmakerstraat 37 Kannenmakerstraat 2 Bronstraat 24 Rietgansstraat 10 Bermzegge 7 Haakmos 52 Biezenknoppen 46 Bonkenhavestraat 3 Nijerwalstraat 67

8031 XH ZWOLLE 8032 CW ZWOLLE 8032 ZP ZWOLLE 8033 BK ZWOLLE 8042 AC ZWOLLE 8042 CE ZWOLLE 8042 EC ZWOLLE 8042 PD ZWOLLE 8042 PP ZWOLLE 8043 BX ZWOLLE 8043 BX ZWOLLE 8043 GK ZWOLLE 8043 JE ZWOLLE 8043 KT ZWOLLE 8043 ME ZWOLLE 8043 NM ZWOLLE 8043 TB ZWOLLE 8043 TM ZWOLLE

Gravenweg 20

8055 PW LAAG ZUTHEM

Nieuwe Deventerweg 5A Marktstraat 72 Herenstraat 15 Herenstraat 30 Herenstraat 24 Enkstraat 3 Kaagstraat 27 Punterstraat 3 Zompstraat 31 Kotterstraat 12 Wilgensingel 56 Tuinfluiter 29 Oosterveen 37 Arendshorst 26

8101 PM RAALTE 8102 CL RAALTE 8102 CN RAALTE 8102 CP RAALTE 8102 CP RAALTE 8102 GH RAALTE 8102 GZ RAALTE 8102 HV RAALTE 8102 HX RAALTE 8102 HZ RAALTE 8102 ZJ RAALTE 8103 EX RAALTE 8103 PH RAALTE 8103 RL RAALTE

Zandrug 20 Luttenbergerweg 17 L H Pottstraat 3

8105 BH LUTTENBERG 8105 RT LUTTENBERG 8121 BN OLST

Scholtensweg 61 Rozenvoorderdijk 1 Rozenvoorderdijk 1

8124 AH WESEPE 8124 PC WESEPE 8124 PC WESEPE

Langstraat 5 Langstraat 69 Langstraat 80 Industrieweg 12

8131 BA WIJHE 8131 BB WIJHE 8131 BG WIJHE 8131 VZ WIJHE

Canadastraat 2a Van Sonsbeeckstraat 18

8141 AC HEINO 8141 VB HEINO

Kerkslagen 17 Nieuwe Berkendijk 1A

8144 RD LIERDERHOLTHUIS 8151 PN LEMELERVELD

IJsseldijk 105 Erveweg 10 Zijlweg 11

8196 KD WELSUM 8196 KG WELSUM 8196 KJ WELSUM

Nijboer maakt binnen bijzonder

Zompstraat 8, 8102 HX Raalte W www.businesspoint.nl E info@businesspoint.nl T (0)85 489 1139

435 stijlvolle kamers in het Hilton hotel Amsterdam Airport Schiphol, uit de handen van onze vakmensen.

LAAG ZUTHEM JD Bomhof

Waarom u voor ons kiest:

RAALTE Texaco Raalte Zuid Dierenwinkel Raalte Hond en Dier Sporthuis Schutte N-Store Sportcasuals Van Beek Opticiens Autorestauratie Raalte Van den Berg Metaal Auto-Motorrijschool Oosterlaar 1 & al reclame B.V. Jumbo Distributiecentrum Hurrem meubel - showroom DHV Montage, Installatie & Machinebouw Sallands Poort Schaake Holding B.V.

LUTTENBERG / OLST Bosgoed Dutch Equip Edufocus Van de Velde Veldwerk

WESEPE J. Huijgens LAB68 B.V. Annalisa B.V.

Bekijk meer foto’s op:

Onze toegevoegde waarde:

Productgroepen

* Professionele & consumenten producten * Kopen op rekening * Installatie door heel Nederland! * 24 uur per dag online bestellen * Professioneel advies op locatie * Wij verzorgen al uw NEN3140 keuringen!

* Consumenten & Hospitality TV’s * Muurbeugels & trolleys * Professionele monitoren * Narrowcasting oplossingen * Was- en droogapparatuur * Koelkasten en vriezers * Huishoudapparatuur * Keuken inbouw apparatuur

Letter- en lichtreclame Technoprint, de specialist in letter- en lichtreclame

Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept. Bij ons bent u aan het juiste adres!

WIJHE J. Eisink What's hap Hairstudio Lise Autobedrijf J. Kleine Schaars

HEINO Taaluilen B.V. Kouprie Technical Support

Waarom Technoprint? Veel technische kennis en 24 jaar ervaring. Snelle levering. Eigen technisch montageteam.

LIEDERHOLTHUIS / LEMELERVELD Olstson Rens Rovers Sporthorses

WELSUM Handelsonderneming Appel@work Sander Dijkstra T. van der Horst reparatie witgoedartikelen

30

L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino | Telefoon: 0572 393015 Kijk ook op: www.technoprintholland.nl

31


Groen drukken

High-Tech Offset

met 5 kleuren Makkelijker produceren Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: High-Tech Offset volgens • Prettige samenwerking op menselijke maat. Veldhuis Media • Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO. • Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd. Veldhuis Media heeft het drukproces • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een volledig geïntegreerd, geautomativoorspelbaar drukresultaat. seerd en gedigitaliseerd. Dit superKortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder. snelle en slimme concept noemen we

Meer informatie? High-Tech Offset. Neem contact op met één van account managers. Door uwonze en ons drukwerkproces

naadloos op elkaar aan te Volg ons ook op volledig Twitter: en @veldhuismedia sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk sneller, ciënter en toch Veldhuis Media daar een krijgstuk je een kleureffi van! voordelig. Snel en efficiënt het drukwerk op de

Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

T 0572 - 34 97 00 F 0572 - 34 97 99

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647 G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

RA

A

G

plaats van bestemming.

Salland Zakelijk - maart 2016  
Salland Zakelijk - maart 2016  
Advertisement