Page 1

Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.vechtdalcentraal.nl • week 47 • dinsdag 20 november 2012

Ik doe ook dit jaar aan Sinterklaas.

obedrijf obedrijf enNN ii jj bb oo ee rr

ercotest aanbieding rcotest en en /of /of

eparatie eparatie

Op Op zaterdag zaterdag bon 8 mei a.s. bon 8 mei a.s. ng ng 8.30 12.30 8.30 12.30 Sint arriveert irco irco uur in het Vechtdal uur Ook in het Vechtdal maakte Sinterklaas zaterdag zijn entree. Waar de goedheiligman in Dalfsen en Ommen via de Vecht arriveerde, kwam hij in Nieuwleusen aan bij ’t Olde Gemientehuus. Na een gesprekje met burgemeester Han Noten, moest de weer in door aantocht! u Zie verder pagina 20 en 21. Sint zich is een weg de mensenmassaMaar banen voor weet de balkonscene. Foto: Johan Bokma

oie oie weer is getest in aantocht! Maar weet u ijk jaarlijks moet worden. Jaarijk jaarlijks getest moet worden. Jaarwensen10% overgelaten; ABS met EBD, BAS, airbags voor zo’n koudemiddel waardoor de zo’n 10% koudemiddel waardoor de bestuurder en passagier, zij-airbags in de voorstoelen, Welkom bij de rmindert. Wij hebben de middelen en en gordijnhoofdairbags voor én achter.de En numiddelen is deze rmindert. Wij hebben en goedkoopste n goede staat brengen en te houden. Swift dus ook nog eenste voorzien van gratis airconvan Ommen! ndgoede staat tewilde brengen ditioning. Hoe compleet u het autoruiten. hebben?en te houden. controleren wij uw Even-Schuurhuis Autobedrijf Er is overigens al een Swift vanaf € 10.954,-. Vermeerstraat 2, Ommen d controleren wij uw autoruiten. Eveneloos gerepareerd. A la minuut of na0529 454600 Telefoon eloos gerepareerd. km; 14,3-17,2 km/l; CO : 139-165 g/km.A la minuut of na p: zorg ervoor dat u uw groene kaart p: zorg ervoor dat u uw groene kaart Nu nog goedkoper! Kijk op pagina 2.

Ommen: Markt 22-24

2

Crisis wordt bouwbedrijf Exel fataal

3

Glazen Huis in Nieuwleusen-noord

15

Nieuwe eigenaren voor Jumbo

17

Hypotheek 5 jaar vast JKP is 3,8% Wijzigingen in rentetarieven voorbehouden

vanaf

3,7%

met NHG tot en met €350.000


3

Foreco heeft picknickbanken met een hoog kwaliteitsniveau!

Bouwbedrijf Exel uit Lemele failliet De rechtbank in Zwolle heeft maandagmiddag 12 november het faillissement uitgesproken van Exel’s Aannemingsbedrijf Lemele. Dit bedrijf is onderdeel van de Exel Lemele Bouwgroep. De crisis in de bouwwereld werd het bedrijf fataal. “Het is een klap voor het dorp,” zegt medewerker Sanne Koster van curator Dignus Meulenberg.

• Tuinhout • Speeltoestellen • Poorten • Tuinbanken & picknick sets • Afrasteringen • Tuinschermen

Wat het faillissement allemaal teweeg brengt wordt momenteel in kaart gebracht. De gevolgen voor bijvoorbeeld de opdrachtgevers en de leveranciers zijn nog niet duidelijk. “We zijn nu druk bezig om de situatie in beeld te brengen,” vertelt Koster. Wel is duidelijk dat de 69 personeelsleden, voornamelijk afkomstig uit Lemele en omgeving,

Elke werkdag van 7.30-17.00 uur en zaterdag van 8.00-13.00 uur geopend. Dalmsholterweg 5 7722 KJ Dalfsen 0529-431548 www.thewoodshop.nl

Wordt vervolgd...

������������������������������������������

������24,90 ����������

VVD en Vrienden van de Stadskern Ommen in debat over centrum

VVD: ‘Vrienden, laat bezwaren vallen’

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

De VVD in Ommen roept de Vrienden van de Stadskern Ommen op om te stoppen met het indienen van bezwaarschriften tegen het Centrumplan. ‘De Vrienden’ houden echter voet bij stuk.

������������������ ������������� �����������

Er moet gestopt worden met het indienen van bezwaarschriften tegen de bouw in het centrum. Dat vindt VVD Ommen. “Iedere dag dat de bouw nu wordt uitgesteld, wordt de kans op faillissementen en werkloosheid groter”, zegt raadslid Rini Schunselaar. “In deze tijd van economische malaise moeten we al-

VEURINK Vakkleding De zaak waar klanten vrienden worden

les op alles zetten om de economie draaiende te houden.” “Dat de Vrienden van de Stadskern Ommen het niet eens zijn met de bouwplannen is inmiddels allang bekend. Dat de plannen uiteindelijk hoe dan ook door zullen gaan ook. Dat de Vrienden de boel door middel van bezwaarschriften zolang

mogelijk proberen uit te stellen is in principe hun goed recht, maar de VVD vraagt zich af of deze Vrienden zich wel realiseren wat dit betekent voor de ontwikkeling en de economie van Ommen.” Wij vernamen via de pers dat de Vrienden van de Stadskern Ommen opnieuw een bezwaarschrift hebben

voorlopig op straat staan. Het personeel kreeg vorige week maandag te horen dat het doek gevallen was. Donderdag werden ze geacht hun auto’s en materialen in te leveren. De loonverplichtingen konden niet meer worden voldaan en worden volgens de loongarantieregeling door het UWV overgenomen. Meulenberg en Koster onderzoeken namens ad-

ingediend op de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van winkels en appartementen op het 11 aprilplein en voor de nieuwbouw van een apotheek met daarboven 5 appartementen op de kop van de Varsenerstraat”, zegt Schunselaar. “Naast het feit dat deze stagnatie weer veel onnodige juridische kosten met zich mee zal brengen, kunnen dit soort acties in deze crisistijd verstrekkende gevolgen hebben voor de aannemers die de klus zullen klaren. Want werk dat er ligt, maar waarmee niet gestart kan worden, wordt ook niet betaald. Je moet er toch niet aan denken dat

Vrienden van de Stadskern: ‘VVD, kom tot bezinning’

Hardenberg, Parkweg 1-a • Coevorden, Looweg 51 Ommen, Hessenweg West 5

Gevraagd naar de redenen van de bezwaren van de Vrienden van de Stadskern Ommen, reageerde woordvoerder Gerrit te Rietstap als volgt op de oproep van de VVD. “Wij zijn blij dat de VVD ons uitdaagt onze motieven voor de bezwaarschriften duidelijk naar voren te brengen. Wij willen geen partijen pesten of bedrijven in de problemen brengen, maar wel het beste voor de kern van Ommen bereiken. Want het bestemmingsplan Westflank is gebaseerd op een aantal achterhaalde of onrealistische uitgangspunten. We hebben steeds aangegeven dat een bioscoop in het Marktgebouw geen zinnige optie is. Volgens de gemeente was zoiets het risico van de projectontwikkelaar, maar bij het indienen van de plannen bleek er een bestemming detailhandel aangevraagd te zijn, waardoor het risico gewoon op Ommen afgewenteld wordt. Het heeft er alle schijn van dat de belangen van de projectontwikkelaar de leidraad vormen voor het beleid van de gemeente Ommen. De inwoners van Ommen zouden waarschijnlijk in grote meerderheid gezegd hebben: “Pak als eerste die lelijke plek van de oude Aldi en apotheek aan.” Dan was u waarschijn-

P

Gratis parkeren! Denk aan uw parkeerschijf.

Ommen: Markt 22-24

lijk ook al lang aan het bouwen geweest. Maar nee, de financiële belangen van de projectontwikkelaar bepalen kennelijk de volgorde van de plannen. Bovendien zoekt de projectontwikkelaar steeds de grenzen op, maar helaas lijkt de gemeente Ommen die niet te stellen. Ondanks het reeds vastgestelde bestemmingsplan en ondanks de grote weerstand van een groot deel van de burgers tegen de omvang van het Marktgebouw, wordt nu om een nog groter gebouw gevraagd. Bij het gebouw aan de kop van de Varsenerstraat wordt zelfs zoveel meer oppervlakte gevraagd dat het College van B&W zijn eigen bevoegdheden heeft overschreden.

toegevoegd. Waar wilt u al deze detailhandel vandaan halen? Immers niet alleen de economische omstandigheden werken – tijdelijk – tegen, maar ook de handel via internet werkt – structureel – tegen. Dus de vulling van deze nieuwbouw zal wel uit het bestaande Centrum moeten komen, waardoor de kwaliteit hiervan nog verder achteruit gaat. En de leegstand loopt dan op tot zo’n 40% van de beschikbare winkelruimte. Hier lijken korte termijn overwegingen voor de VVD veel belangrijker dan de structurele nadelen op langere termijn. En met dit laatste laat men de detailhandel en de burgerij van Ommen dan maar in de kou staan. Dat de Markt en het 11 Aprilplein zo’n bouwput lijken, is niet aan de Vrienden toe te rekenen: waarom spreekt u het college en de Raad niet aan? Waarom moesten al die bomen zo nodig direct gekapt worden, terwijl er voor het marktgebouw nog geen bouwvergunning was afgegeven en de andere 2 bouwvergunningen nog in procedure waren? Terwijl er zelfs nog een procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan gestart moest worden. Hier lijkt opnieuw

sprake van overmoed van het College. De Vrienden zijn dus beslist niet tegen het bouwen. Maar begin dan eens met de prioriteit zoals die ook bij de bevolking leeft. Begin met de oude Aldi en Apotheek locatie en met een meer bescheiden marktgebouw gebaseerd op de historische omvang, waarin ook de gemeente zijn publieksfuncties weer zou kunnen vestigen. En waarbij de muziekkoepel kan blijven staan. Misschien moet de VVD wel tot inkeer komen en meer luisteren naar de burgers en minder naar projectontwikkelaars en makelaars. En wij hopen dat u zich verder gaat verdiepen in een wat langere termijnvisie op de ontwikkeling van de middenstand in het Centrum van Ommen, waar de huren te hoog zijn. Wees blij dat er nog niet gebouwd is, zodat er nog geen onomkeerbare activiteiten zijn geweest, afgezien van de bomenkap. Daardoor wint u tijd om zich nog eens te bezinnen op de houdbaarheid of onhoudbaarheid van een aantal essentiële uitgangspunten van het bestemmingsplan Westflank.”

ech we tsche De verwijzing naar het belang van stij ide den l ec nndeieOmmer middenstand vinden boeiend. uw In 2008 was de leegech nie htsc wij stand 1.200 m , u s10tijCentrum eid inehet we tsche west hongeveer procent van bel ec Diedeleegenn oppervlakte. stij ide ijl schikbare hts tot ca ieu opgelopen ech is inmiddels den l ec nnie stand che w ech nie htsc uw5.000tmsch. In de ehuidige plannen ide s t u i e e h t j s i w wordt daar nog eens 4.000 m aannn s l e d t c i we he e i e e d j c n s l e h stij ide tijl nni ech nie tsc ieuw den l ec nnie echt euw tsch uwe heid esti ech nie htsc uw sch est eid stij enn jl ec we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie l echt ieuw htsch ide ijl nni ech nie tsc uw sch est eid s nni ech euw echtscheidennieuwestijl.nl tsc uw hei esti eid ijl e enn den tijlwww. e c e t ech nie htsc uw sch est heid estij denn jl ec enni chts ieu l ecder Heyden est eid ijl e enFrieda hei informatiespreekuur ieu htsc euw che van n we tsche uwTelefonisch i e e d h j i c n s l ec uur totni hts Canadastraat euw tsc 8 wes hei est i ennvan 12.00 tijlwerkdag stij ide Iedere e h ieu102 00 490 estHeinoheid tijl e denn ijl l ec nni 14.00euur tsc uw chei8141 AC c op 06 h w hts euw tsch es heid esti den ijl e enn cht ieu che est eid tijl enn jl ec nieu chts ieuw sche ide ijl e e nni ech nnie chtsc ieuw htsch west cheid estij i u l i e e e h e t 2

2

2

vocatenkantoor Benthem Gratama de mogelijkheden voor een doorstart. “Er hebben al veel gegadigden geïnformeerd naar de mogelijkheden om het bedrijf of delen daarvan over te nemen. Wat dat concreet gaat opleveren is eveneens nog niet bekend.” Exel werd opgericht in 1964 en werd vooral bekend door stallenbouw in de agrarische sector. Exel Lemele Bouwgroep bestaat uit drie delen: Exel’s Aannemingsbedrijf Lemele, Exel Lemele Projectontwikkeling en Tiimmerfabriek Tifa Lemele. Die laatste twee zijn niet failliet en draaien dus gewoon door.

uitvoerende partijen door toedoen van de Vrienden in de financiële problemen komen. Juist nu moeten we alles op alles zetten om mensen aan het werk te houden.” Ook voor de Ommer middenstand is deze nieuwe vertraging volgens de VVD dramatisch. “Zij zitten nog langer in de bouwput en moeten weer langer wachten tot ze kunnen profiteren van de nieuwe uitstraling van het centrum. Iedere dag dat dit langer duurt, zorgt voor inkomstenderving bij de middenstand”, verwacht Schunselaar. “Ook de toeristen, die voor een groot deel onze inkomstenbron vormen, zullen langer met werkzaamheden te maken krijgen. Dit zal naam van Ommen geen goed doen. Ik vraag me af of de Vrienden zich wel realiseren wat door hun actie allemaal op het spel komt te staan. Wij roepen hen op om tot inkeer te komen.”

Bezoek ook onze site voor nog meer nieuws Vechtdal Centraal is een podium voor iedereen. Gemaakt voor, maar vooral ook door de inwoners van het Vechtdal. Alle nieuwsberichten en foto’s van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, politieke partijen en individuele burgers zijn bij ons welkom. Wij kunnen – helaas – niet alle berichten die we wekelijks binnen krijgen in onze krant plaatsen, maar op onze site is onbeperkt ruimte, dus daar plaatsen wij alles wat onze lezers opsturen. Ga daarom vooral ook naar onze website www.vechtdalcentraal.nl voor nog meer nieuws uit het Vechtdal!

Gratis Energie advies nodig? Bel ons!


5 Donaties brengen nieuw Polhaarplein stap dichterbij

Dankzij een donatie van het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Vaart- en Vechtstreek lijkt de realisatie van een nieuw Sport- en Speelplein naast basisschool De Polhaar in Dalfsen binnen handbereik. Eerder al kreeg de mondiale, katholieke basisschool een gift van het Benny Wennemars Fonds (Woningstichting VechtHorst in Dalfsen) en het Unifonds van Univé. Ondertussen zamelden de kinderen deze maand een fors geldbedrag in met een succesvolle bloembollenactie. “Ons doel om hier een veilige speelplek te creëren waar kinderen – van onze school én uit de buurt – 365 dagen per jaar kunnen spelen, spreekt duidelijk meer mensen aan”, reageert Ria van Hulzen, directeur van De Polhaar, enthousiast. “Zo heeft Rabobank Vaarten Vechtstreek geld beschikbaar gesteld om rondom het Sport- en Speelplein een hekwerk te realiseren. Onze nadruk ligt daarbij op een 2,80 meter hoog hekwerk aan de zijde van de Brethouwerstraat. Te vaak rollen daar nu ballen de straat op. De afspraak is dat kin-

deren ons eerst vragen of ze die mogen halen. Dat werkt in het algemeen goed, maar veel liever zien wij natuurlijk helemaal geen ballen op straat. Voor ieders veiligheid. ” Het Unifonds stelt via het Unifonds twee goals beschikbaar voor het Sport- en Speelplein. De donatie van het Benny Wennemars Fonds wordt met een gift van de school zelf, de Oudervereniging, de opbrengst van de bloembollenactie van de kinderen en de eerder gehouden oud ijzeractie, gebruikt voor de verdere inrich-

ting van het Sport- en Speelplein. De gemeente Dalfsen juicht de grote zelfwerkzaamheid vanuit de school toe en denkt mee over de aankleding en aanleg van het Polhaarplein. Centraal daarin staat de aanleg van een kunstgrasmat op het huidige trapveldje. “Dat veldje staat nu nog regelmatig onder water, maar in de nieuwe situatie zal het plein het hele jaar bespeelbaar zijn”, verduidelijkt Van Hulzen. “Dat alles hopen wij begin april te realiseren, gelijk met het 85-jarig bestaan van katholiek onderwijs in Dalfsen.“

Provincie twittert over gladheid De provincie Overijssel zet de komende winter Twitter in om weggebruikers op de hoogte te houden over gladheid. Via het twitteraccount @ProvOverijssel worden weggebruikers geïnformeerd over actuele situaties. Zodra de opdracht wordt gegeven om te gaan strooien, wordt dat onmiddellijk via het twitteraccount van de provincie doorgegeven. De tweet stuurt ook automatisch een link naar de strooiroutes in Overijssel mee. Zo weet je als automobilist waar in geval van gladheid en vorst wordt gestrooid. De gladheidstweets worden per regio ingedeeld, zodat weggebruikers vooral de juiste info krijgen voor hun eigen woonomgeving. Twee weken geleden werd de eerste test gedaan met het systeem, toen er gestrooid moest worden tijdens strenge nachtvorst in West-Overijssel. De service is een samenwerking van de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

Piratenfestijn niet in Nieuwleusen, wel in Gelredome Het was niet gemakkelijk, maar vorig jaar maakte Eddy Mensink de keuze om in 2012 Nieuwleusen over te slaan met de Mega Piraten Festijnen tourkaravaan. “Veel mensen waren teleurgesteld”, zegt de organisator uit Nieuwleusen. “Maar het was een bewuste keuze. We kregen de indruk dat we anders het publiek hier zouden verzadigen. Dat wilden we voorkomen.” Toch blijft de belangstelling vanuit Nieuwleusen en omstreken voor het Mega Piraten Festijn groot. “Verschillende mensen uit de regio willen nu op zaterdag 15 december naar het Mega Piraten Festijn in het GelreDome.” Mensink benadrukt dat hij niet uitsluit dat het MPF in de komende jaren terugkeert naar Nieuwleusen. “We hebben wel vaker locaties tijdelijk afgestoten. We gaan ook niet elk jaar naar Lemelerveld.” Het Mega Piraten Festijn is dit jaar voor de vierde keer te gast in het GeldreDome. “Het is nog elke keer een droom die uitkomt. De vorige keer waren we vrijwel uitverkocht, de keer daarvoor echt. Ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijk mee horen zingen met het Nederlandstalige lied. Samen met andere leden van de organisatie stonden we langs de zijkant toe te kijken. Dat zijn momentjes hoor, dat vergeet je niet. Kippenvel, dat je met elkaar het GelreDome hebt vol gekregen. Wie kan dat nou zeggen?” Iedereen die vanuit Nieuwleusen en omgeving meewil naar het GelreDome kan zich melden bij

de Gebo, dat speciale busarrangementen voor het MPF heeft samengesteld. “Het zou mooi zijn als ik weer veel mensen uit de buurt in Arnhem tegenkom”, stelt Mensink. “Natuurlijk is het MPF altijd een feest, maar deze stadioneditie heeft echt iets extra’s. Het is de bedoeling om samen met alle liefhebbers van het Nederlandstalige lied een grandioos feest te vieren. Een locatie als het GelreDome geeft ons bovendien alle ruimte voor een zeer uitgebreide podiumproductie. We willen er een feest voor het oog van maken. Ik heb er weer ontzettend veel zin in!” Het stadion is geopend vanaf 18.00 uur. Het programma duurt van 18.30 tot 23.00 uur. Kaarten (vanaf 17,50 euro) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle vestigingen van Primera. Daarnaast via www.megapiratenfestijn.nl en www.paylogic.nl

GOEDE BALANS U heeft vast al gehoord of gezien dat Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V. gaat verhuizen. Vanaf januari 2013 gaan we ons werk doen vanuit het pand aan de Van Reeuwijkstraat 44. In de aanloop naar de verhuizing willen we onszelf graag aan u voorstellen. Dat doen we door iets over ons vak te vertellen. Dan weet u straks wie er in dat pand werkt en wat we er doen. Deze week: Marieke Rensink (28), assistent-accountant. Marieke is assistent-accountant en stelt de jaarrekeningen samen van diverse ondernemingen, daarnaast verzorgd ze ook de daarbij behorende belastingaangiften. “Inmiddels ben ik ruim 4 jaar met plezier werkzaam voor Van Elderen Accountants|Belasting-adviseurs. Naast het op maat bedienen van de diverse relaties heeft Van Elderen ook oog voor de interne ‘klant’, haar medewerkers. Deze kant zou ik kort willen belichten.” “Middels voldoende mogelijkheden tot het volgen van studies of cursussen en de terugkerende ontwikkelingsgesprekken is er voldoende ruimte tot zelfontplooiing. Dit houdt het werk interessant en de deskundigheid up-to-date. Daarnaast is er binnen het kantoor sprake van korte lijnen en heerst er een informele sfeer. Wellicht dat u dit al ervaart zodra u bij ons kantoor binnenkomt.”

Dit betreft een foto van de Pastoriestraat in Dalfsen uit de zestiger jaren. Links op de voorgrond de v.m. openbare school “De Pleijen”. Op deze lokatie staat nu het ouderencentrum “Rosengaerde”. Bron: Historische Kring Dalfsen.

OUD PAPIER − OUD PAPIER − OUD PAPIER

“Met de 25 medewerkers op de vestiging in Ommen is het team een mooie mix tussen diverse leeftijdsgroepen en persoonlijkheden. Doordat er binnen het team weinig personeelsverloop is, worden deze eigenschappen op een zodanige manier ingezet om een goede klik te krijgen en te houden met de relaties. Dus al met al voor mij voldoende redenen om met plezier naar het werk te gaan.”

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Deze dag wordt in de bekende wijken van Ommen het oud papier weer opgehaald. VANAF 8.45 UUR!! De volgende ophaaldag is 22 dec. 2012. (i.v.m. de feestdagen is dit een week eerder) Muziekverenigingen De Bazuin, Crescendo en Soli Deo Gloria

Chevalleraustraat 4 | Postbus 181 | 7730 AD Ommen T 0529 – 46 96 00 | F 0529 – 45 25 79 | www.vanelderen.nl


De week van de burgemeester In ‘De week van de burgemeester’ beschrijft onze burgemeester, Marc-Jan Ahne, wat hij allemaal meemaakt in de gemeente Ommen. Wekelijks brengt hij u op de hoogte van zijn activiteiten. Dus bent u ook benieuwd naar zijn ervaringen, neem eens een kijkje op www.ommen.nl/weblog of lees op deze pagina het verhaal.

G e m ee n te n i e u w s 2012, week 47

Een week met uitersten sDe afgelopen week was een hele diverse week . Op woen anen dag en donderdag zat ik in Garderen met veerti dere burgemeesters die in het afgelopen jaar nieuw aangetreden zijn. Vanuit het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wordt jaarlijks een introductie gehouden voor nieuwe burgemeesters met de nadruk op het delen van ervaringen. Deze dagen ging het vooral over communicatie en media. En wanneer de burge dat het ondermeester van Haren deel uitmaakt van de groep, begrijpt u de gesprekdeel nieuwe media een belangrijk onderdeel uitmaakte van ken. het VechtgenZaterdag was ik ‘s ochtends bij de start van de open dag van Een fontein otenhuis. Ik mocht de zogenaamde ‘Luisterbron’ onthullen. briefjes in kundie met mozaïeken bekleed is waar met name kinderen et. Belangrijk nen gooien met hun gedachten, hun angst, woede en verdri zichzelf of hun voor kinderen die geconfronteerd worden met kanker (bij n vertrouwen. familie) om die emotie veilig aan het papier toe te kunne ente overhanTegelijkertijd mocht ik een drietal computers van de geme n met de make digen, deze worden ingezet om vooral ouderen bekend te ziekte wellicht computer. Computers kunnen voor mensen die door hun ld naar binnen meer thuis zijn mogelijkheden bieden om de buitenwere te halen. een hele span‘s Middags was het uiteraard voor de jongsten onder ons ook dit jaar nende middag met de aankomst van Sinterklaas. Hij had Ommen Leeft vergezeld met vele pieten de weg naar Ommen gevonden. het slot live an TV had wederom weer een spannend verhaal gefilmd waarv mensen heeft aan de kade werd gespeeld. Door de enorme toeloop van de film wordt niet iedereen dit ter plekke even goed meegekregen, maar internet te op ook de komende weken op woensdag uitgezonden en is bekijken. blijft hangen Een mooie week dus, maar wel één waar een nare gedachte e schok dat zo’n door het faillissement van Exel in Lemele. Wat een enorm Een drama voor mooi familiebedrijf het niet heeft gered in deze lastige tijd. of er nog kansde eigenaren en de medewerkers die nu af moeten wachten en wel mensen en zijn op een doorstart. Voor het dorp Lemele waar iedere kent die bij Exel werken, maar ook bij veel verenigingen waar Exel enorm bij betrokken was is het een enorme slag. En, wat veel mensen misschien niet beseffen, de onzekerheid bij klanten die hun huis of bedrijf lieten (ver)bouwen en nu onzekerheid hebben over het vervolg. Zij zijn bij al het moois deze week ook voortdurend in mijn gedachten geweest. Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne Burgemeester

Nieuwe gemeentegids en plattegrond Ommen De gemeente Ommen is bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids en plattegrond. De gemeentegids en plattegrond wordt verzorgd door De Kleine Media BV. In de gemeentegids staan alle verenigingen, instellingen en organisaties binnen de gemeente. De gids verschijnt ieder jaar en wordt gratis huis aan huis verspreid in de hele gemeente.

Bijstandsfraude wordt steeds vaker digitaal opgespoord. Hoe zit dat? Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u de periode totdat u weer een baan vindt overbruggen. Het is vanzelfsprekend dat er een aantal regels zijn die de hoogte van uw bijstandsuitkering kunnen beïnvloeden. Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering is het van belang dat de gemeente op de hoogte is van uw woonsituatie, welke inkomsten u en uw huisgenoten hebben en hoeveel eigen bezit u hebt. Als de gemeente niet over uw juiste gegevens beschikt, omdat u informatie niet meldt, kan het zijn dat u ten onrechte een te hoge uitkering ontvangt. U pleegt dan, bewust of onbewust fraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw uitkering wordt beëindigd of aangepast. Hoe controleert de gemeente? U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Maar de gemeente is ook aangesloten op een landelijk databasebestand. Hierin zitten gegevens van UWV, Belastingdienst, RDW, SVB en andere publieke organisaties. Door de koppeling van verschillende bestanden met elkaar, beschikken we over veel gegevens van u. Afwijkende gegevens zijn vaak reden voor de start van een onderzoek. De gemeente schakelt indien nodig de Sociale Recherche in. Verandert uw situatie? Het is dus ontzettend belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie direct meldt, dit kan via het mutatieformulier of telefonisch (via uw vaste contactpersoon ). Het niet of te laat melden kan grote gevolgen hebben voor uw uitkering. Vraag na hoe het zit Het kan zijn dat u twijfelt over uw situatie. Neem dan ook contact op met uw contactpersoon van de gemeente. Of kijk op weethoehetzit.nl; dé wegwijzer in regels bij uitkeringen.

Milieutip: Verbeter uw huis! Wilt u snel energie besparen in uw huis, maar weet u niet waar u moet beginnen? Kijk dan op www.verbeteruwhuis.nl. Hier kunt u invullen in wat voor woning u woont en de besparingsmogelijkheden komen gelijk in beeld. Daarnaast worden per maatregel de mogelijkheden voor subsidie weergegeven, bijvoorbeeld de Duurzaamheidpremie van de gemeente Ommen en Provincie Overijssel van €300,- voor een isolerende maatregel of de Duurzaamheidslening. Kijk hiervoor ook op www.slimenergiethuis.nl. Grijp uw kans en begin snel met besparen!

Inloopspreekuur politieke partij De aankomende periode organiseert de volgende politieke partij een inloopspreekuur: Partij Datum Tijd Locatie CDA 26 november 19.30 uur Gemeentehuis Ommen

De Kleine Media BV is inmiddels gestart met de acquisitie voor de nieuwe gemeentegids en plattegrond die in januari 2013 gaat verschijnen. Iedere ondernemer in de gemeente heeft de mogelijkheid te adverteren in de gemeentegids en/of op de plattegrond. Binnenkort kunt u benaderd worden door een vertegenwoordiger van De Kleine Media BV die u alle mogelijkheden tot adverteren voor kan leggen. De vertegenwoordiger is in het bezit van een opdrachtbrief van de gemeente waarin de gemeente bevestigd dat De Kleine Media BV de enige officiële uitgever is van de gemeentegids. Mocht u meer informatie willen over advertentiemogelijkheden dan kunt u contact opnemen met 0224-210990 of via www.dekleinemedia.nl

De Druppel in Witharen geopend Afgelopen week heeft wethouder Ilona Lagas eetcafé, snackbar en zalencentrum “De Druppel” geopend. Na een intensieve periode van 4 weken van verbouwen, schilderen en inrichten is in Witharen weer een goede plek waar je even lekker een patatje kunt halen, een kop koffie kunt drinken, lunchen, eten, vergaderen , een groot feest kunt vieren of even gezellig met vrienden een pilsje kunt pakken. Janny en Rolf Veenstra staan hiervoor garant met hun gastvrijheid en hartelijkheid . De naam “De Druppel” is ontleed aan het mooie beeld dat ook in Witharen staat. De wethouder wenste in haar toespraak de enthousiaste uitbaters heel veel succes waarna ze met Janny een lint doorknipte.

Tinnenfigurenmuseum in kerstsfeer Hoewel sinterklaas nog maar net voet aan wal heeft gezet, is het Tinnenfigurenmuseum al volledig in kerstsferen. Afgelopen vrijdag opende wethouder Scheele de tentoonstelling “Oude kerstversiering aan de Vecht in Ommen”. De tentoonstelling in het museum is een mooie en grote expositie van oude glazen kerstversiering, kerstbomen opgetuigd met oude kerstversiering en andere nostalgische kerstbenodigdheden. Wethouder Scheele: ‘Het bestuur heeft veel aandacht besteedt aan deze expositie en ik nodig iedereen uit om eens een kijkje te gaan nemen.’ De collectie heeft het museum in bruikleen gekregen van de Zwollenaar Egbert Dikken. Meneer Dikken beschikt over een enorme verzameling, doet veel studie naar de collectie en beschrijft de resultaten hiervan in boekwerkjes. Voor deze expositie geeft hij het derde deel van zijn serie “kerstversieringen uit de oude doos” uit. Voor meer informatie: www.tinnenfigurenmuseum.nl

Ontvang sms als reisbescheiden Aftrap Smartconnection in Zaal Dijk klaarliggen Wethouder Scheele was zaterdagavond in Zaal Dijk bij de aftrap van het project Smartconnection in Ommen. Doel van het project is dat jongeren aan leeftijdsgenoten laten zien dat je ook zonder veel drank een vet feest kan hebben. Smartconnectionteams staan in clubs, discotheken en festivals. En ook afgelopen zaterdag in Zaal Dijk, waar wethouder Scheele zelf liet zien hoe je een lekkere, bijzondere en alcoholvrije cocktail moet shaken. Doel van het project is om jongeren te belonen als ze alcohol laten staan. Een andere aanpak dan voorheen, omdat is gebleken dat het waarschuwende vingertje weinig invloed heeft op de alcoholconsumptie. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar kunnen zich aanmelden bij het team kunnen prijzen verdienen wanneer ze door middel van een blaastest aantonen dat ze op een verantwoorde wijze met alcohol omgaan. Aanmelden kan ook op de site www.smartconnection.nl. Wethouder was in gesprek met jongeren: ‘Het blijkt dat jongeren de gevolgen van alcohol nog steeds beperkt kennen. Ik hoop dat dergelijke acties hun kunnen overtuigen van de gevaren,’ aldus de wethouder.

Vanaf heden kunt u na uw aanvraag voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs u een sms ontvangen zodra uw reisdocument afgehaald kan worden bij de Publieksdienst. Aan deze nieuwe service zijn geen kosten verbonden. Als u gebruik wilt maken van deze sms-dienst, kunt u bij de aanvraag van uw rijbewijs of reisdocument uw mobiele nummer doorgeven aan de medewerker van de Publieksdienst. Met de invoering van deze service wil het college van Ommen blijvend werken aan het verbeteren van de dienstverlening.

Hebt u een vraag ….? Kom op afspraak! Hebt u een vraag voor ons met betrekking tot het (ver)bouwen van…….? Wilt u graag weten of er een vergunning nodig is voor het houden van een collecte, verkoopactie, rommelmarkt of een standplaats? Wilt u graag weten of er nog bouwkavels zijn voor uw nieuwe woning of bedrijf? Heeft u een eigen bedrijf? Bent u bezig met nieuwe ontwikkelingen en vraagt u zich af of de gemeente Ommen vergunning kan verlenen? Maak dan een afspraak bij de Publieksdienst, dan kunnen wij meer voor u betekenen. U hoeft dan niet te wachten en heeft sneller een antwoord, want wij kunnen ons goed voorbereiden op het gesprek. Wij toetsen u voorstel alvast aan regels en wetgeving en het huidige beleid. Indien nodig raadplegen wij alvast een specialist of een andere vakafdeling. Hierdoor kunnen wij u in één keer zo volledig mogelijk informeren en u verder helpen. Kortom u heeft sneller een antwoord. U kunt op afspraak bij de Publieksdienst terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, plus woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Een afspraak maakt u via www.ommen.nl, of u belt 140529.


G e m ee n tel i j ke beke n d m ak i n ge n ge m ee n te O m m e n , 2012 week 47 van de gemeenteraad

Omgevingsvergunning

Raadscommissie

Beslistermijn

Datum: do. 29 november 2012 Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

Het college maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met zes weken:

Agendapunten • Intrekken Subsidieverordening Evenementen 2009 en kennisnemen van Beleidsregels subsidieverlening gemeente Ommen 2012 • Voortgang Veiligheidsregio IJsselland, vorming brandweer IJsselland, Veiligheidsstrategie politie Oost-Nederland en vorming politieteam Hardenberg-Ommen-Dalfsen

OMMEN • 7731 PZ, Varsenerweg 4 (dossiernummer R12220) voor een aanlegvergunning voor verlaging van het maaiveld (de nieuwe beslistermijn eindigt op 15 januari 2013).

Verleend uitgebreide procedure: WITHAREN • 7738 PK, Engelandsweg 4 in Witharen, voor het bouwen van twee agrarische bouwwerken en het veranderen van een inrichting (revisie).

Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken op agendapunten. Dit kunt u voorafgaand aan de vergadering doorgeven per mail: griffie@ommen.nl of telefonisch T 14 0529 en op de avond zelf voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter. Commissievergaderingen kunt u live beluisteren via ommen.raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande vergaderingen. De commissiestukken kunt u inzien via www.ommen.nl> Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderkalender en ook in het gemeentehuis bij de informatiebalie en bij de openbare bibliotheek in Ommen.

De omgevingsvergunning en de andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 21 november 2012 tot en met 2 januari 2013 ter inzage. Tijdens deze termijn staat beroep open bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad door: a. belanghebbenden die tijdig schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kon worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Raadsinformatie Datum: do. 22 november 2012 Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan; de beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Rechtbank Zwolle – Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ZwolleLelystad.

Onderwerp: • Armoedebeleid Tijdens een openbare informatiebijeenkomst kunt u een korte bijdrage leveren over het geagendeerde onderwerp. Dit is geen officiële vorm van inspraak. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven per mail: griffie@ommen.nl of telefonisch T 14 0529. Informatiebijeenkomsten zijn live te beluisteren op ommen.raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande informatiebijeenkomsten. De stukken zijn in te zien op www.ommen.nl> Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderkalender.

Ommerkanaal West 22 te Ommen Op 5 oktober 2012 is een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd voor de locatie Ommerkanaal West 22 in Ommen.

De vergunningaanvraag betreft het brandveiliggebruik van het kinderdagverblijf. Het college is voornemens om de gevraagde vergunning te verlenen en heeft een ontwerpbeschikking opgesteld. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 21 november 2012 tot en met 2 januari 2013 ter inzage bij het Omgevingsplein in het gemeentehuis van Ommen. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van de gemeente Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen. Degene die een mondelinge zienswijze wil indienen, kan hiervoor contact opnemen met het Klanten Contact Centrum T 14 0529.

Hammerweg 62 te Ommen Het college maakt bekend dat een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het planologisch strijdig gebruiken ten behoeve van het bouwen van een schuur op het adres Hammerweg 62 te Ommen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan “Ommen-Zuid” omdat gebouwd wordt buiten de te bebouwen erven. Het college wil meewerken aan het plan door op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verder uitgewerkt in bijlage II, hoofdstuk IV, artikel 4, lid 1b van het Besluit omgevingsrecht toe te staan dat van het bestemmingsplan planologisch wordt afgeweken.

Ruimtelijke Ordening Ontwerpbestemmingsplan Schurinkhof 2 Ommen” Vanaf donderdag 22 november 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Schurinkhof 2 Ommen” gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 2 januari 2013. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel waar supermarkt Albert Heijn gevestigd was. In mei 2012 is de Albert Heijn verhuisd naar de Haven-Noord in Ommen. Ahold is als

DE NIEUWE BARE METAL EN AVIATOR VERKRIJGBAAR IN ONZE WINKEL ÈN ONZE WEBSHOP.

25

Dalfsen

|

Tel.

d | o www.wijnbergermode.nl eite waar m e d Altijd 0529-431329

eigenaar van het vrijkomende pand op zoek naar een nieuwe invulling. De gemeente vindt het niet wenselijk dat zich opnieuw een supermarkt op het perceel Schrinkhof 2 vestigt en wil uitsluitend detailhandel in het vrijgekomen pand toestaan, die door aard, schaal en omvang geen passende plek in het centrum kan worden geboden of kan vinden. Partijen hebben over dit standpunt overeenstemming bereikt. Om een en ander vast te leggen is een partiële bestemmingsplanherziening opgesteld voor het perceel Schurinkhof 2 te Ommen, dat het juridisch-planologisch kader moet vormen voor een nieuwe invulling van het pand. Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 22 november 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.0175.20121005005-on01 Op papier, tijdens openingstijden, bij het publieksplein in het gemeentehuis van Ommen. Ook zijn de bronbestanden digitaal in te zien op http://ro.hardenberg.nl/Ommen/Publicatie/ NL.IMRO.0175.20121005005-on01/ digitaal op de gemeentelijke website: http://www.ommen.nl/ wonen-verkeer-en-veiligheid/bestemmingsplannen-ruimtelijke-besluiten_43389/

Het bouwplan ligt met ingang van 22 november t/m 5 december 2012 voor belanghebbenden ter inzage bij de balie van het Omgevingsplein. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het bouwplan naar voren brengen bij het college. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

waard e it e o m Altijd de

Prinsenstraat

G e m ee n tel i j ke beke n d m ak i n ge n ge m ee n te O m m e n , 2012 w eek 47 - V e r volg

Wijnberger Prinsenstraat 25, Dalfsen Tel. 0529-431329

Prinsenstraat 25 Dalfsen | Tel. 0529-431329 | www.wijnbergermode.nl

NU OOK ONLINE SHOPPEN OP WWW.WIJNBERGERMODE.NL

Zienswijzen indienen Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd aan de gemeenteraad van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan binnen de termijn van ter inzage legging een afspraak worden gemaakt bij het Publieksplein, T 14 0529. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Ontwerpbestemmingsplan Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte Het college maakt bekend, dat vanaf donderdag 22 november 2012 gedurende 6 weken in het gemeentehuis te Ommen, Chevallereaustraat 2 te Ommen bij de balie van het Publieksplein, ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte”. Het ontwerp-bestemmingsplan is tevens elektronisch te raadplegen op de website van de gemeente Ommen, www.ommen.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bijbehorende stukken worden tevens langs deze weg ter beschikking gesteld.

Openingstijden

Gemeentehuis Chevalleraustraat 2 te Ommen

Correspondentie-adres Postbus 100, 7730 AC Ommen Telefoon 14 0529 Fax (0529) 45 65 95 E-mail gemeente@ommen.nl Internet www.ommen.nl

Alle producten en diensten met en zonder afspraak • Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. • Woensdag van 16.30 tot 19.00 uur alleen voor burgerzakenproducten. Aanvragen en afhalen burgerzakenproducten op afspraak: • Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid 14 0529 Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

Over 140529 Vanaf 2015 zijn gemeenten de ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor nagenoeg alle vragen

Ligging en zakelijke inhoud Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische basis voor het realiseren van waterberging op percelen langs de Vlierwaterleiding te Dalmsholte. Het project bestaat uit twee deelgebieden: • het perceel tussen Vlierwaterleiding en N348 (Deventerweg), direct ten westen van deze weg; • delen van percelen langs de Vlierwaterleiding ter hoogte van het bungalowpark Giethmense Veld. Het is de bedoeling in totaal bijna 5 hectare agrarische percelen gemiddeld 45 centimeter af te graven, om zo de waterhuishouding van de omliggende gebieden te kunnen verbeteren. Het voornemen is aan de agrarische percelen de bestemming ‘Water’ met aanduiding ‘waterberging’ toe te kennen, ten behoeve van het gebruik als retentiegebied met daaraan ondergeschikt agrarisch medegebruik. Indienen van zienswijzen Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen. Degene die een mondelinge zienswijze zienswijze wil indienen kan contact opnemen met het Publieksplein T 14 0529. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

en transacties kunt u in de toekomst terecht aan de balie in het gemeentehuis, op internet of door te bellen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

Spreekuur college • Burgemeester: elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur. • Wethouders: elke dinsdag tussen 09.00 en 09.30 uur. Voor het spreekuur moet u zich vooraf aanmelden. Telefoon 14 0529

Cultuuragenda en evenementen www.ommenleeft.nl www.vvvommen.nl www.ommen.nl/inwoners (actueel)


Nu het nieuwe regeerakkoord bekend is, maar de uitwerking ervan nog niet, komt voor de ChristenUnie de programmabegroting enigszins op losse schroeven te staan. “We kunnen bij benadering niet inschatten wat hiervan op termijn de gevolgen zullen zijn voor de gemeente Ommen. Wij zijn nu bezig met de begroting 2013, maar het regeerakkoord reikt veel verder. We moeten 2013 dus niet inrichten alsof er geen 2014 komt, want regeren is vooruitzien”, vindt fractievoorzitter Frans van der Mooren.

Financieel rentmeesterschap is duidelijk zichtbaar in deze begroting, vindt CDA-fractievoorzitter Annelies Bakelaar. “Ommen gaan zuinig om met haar geld en denkt vooruit. Er is veel gezegd over de grondexploitatie, maar uiteindelijk is het dossier goed afgesloten en hebben we zelfs wat appeltjes voor de dorst. Dat is ook hard nodig, omdat we als gemeente steeds meer taken krijgen toegewezen en tegelijkertijd steeds minder geld.”

CDA: ‘We hebben weer appeltjes voor de dorst’

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het CDA maakt zich zorgen om het sociale domein. “Als gevolg van de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord, zullen er steeds meer mensen de armoedegrens benaderen en een beroep doen op een uitkering. Daarover maken wij ons zorgen”, zegt Bakelaar. “Ook horen wij veel inwoners klagen over het WMO-loket. Ze weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en ook niet wanneer het loket open is. Wij pleiten ervoor om hierover meer duidelijk informatie te geven, bijvoorbeeld door advertenties in de kranten of op Ommen Leeft. Op aandringen van het CDA via een motie, komt er ook een afzon-

derlijke nieuwsbrief en een duidelijk aanspreekpunt voor de zorg binnen de gemeente.” Het CDA mist verder reserveringen en afschrijvingen van grote investeringen. “Er is sprake van het opknappen van de basisscholen en de komst van een Kindplein, maar daarover staat helemaal niets in de begroting. Als CDA willen wij hierover nog voor het einde van dit jaar duidelijkheid hebben, want dit soort kosten kunnen enorm oplopen. Ik denk dat het verstandiger is om hiervoor geld te reserveren, dan om bijvoorbeeld ieder huishouden 100 euro terug te geven. Om dit kracht bij te zetten, hebben we een motie ingediend over de vervangingsinvesteringen. Deze is

breed ondersteund.” Bakelaar verbaast zich ook over het feit dat er in de begroting geen woord over de Stichting Promotie Ommen wordt genoemd. “We kiezen als gemeente voor deze stichting, maar dan kan je vervolgens niet zeggen: zoek het zelf maar uit. Ongeacht of er nu wel een Ondernemingsfonds komt of niet, vind ik dat we ons ook als gemeente moeten verbinden aan zo’n stichting. Gelukkig is er donderdagavond, 8 november, besloten een startkapitaal van 20.000 euro te reserveren voor de SPO.”

Christenunie: ‘Omslag van ‘ik’ naar ‘wij’

VVD: ‘Forse zwakheden en onevenwichtigheden’

Op het armoedebeleid is Ommen volgens Nijhuis tekort geschoten. “Sterker nog, we kennen niet eens een armoedebeleid, terwijl dat probleem vanaf 2008, mede door de crisis, snel oploopt. We moeten hiermee dus zo snel mogelijk aan de slag, zeker omdat er een fors verschil zit tussen wat Ommen uitgeeft en wat we daarvoor krijgen van het Rijk. Op het gebied van ‘algemene uitkeringen’ is zo’n 1,5 miljoen als inkomsten opgenomen, maar er is een last van 4 miljoen begroot. Wij willen graag een

verklaring over dit grote verschil.” De angst die de VVD had over het openluchtbad is bewaarheid geworden. Het bezoekersaantal is volgens Nijhuis dramatisch laag en levert nog geen dertig procent van de verwachte inkomsten op. De VVD wil uiteraard graag van het college horen hoe dit financiële debacle wordt opgelost.”

PvdA: ‘Olde Vechte onderbrengen in een stichting’

D66OMMEN: ‘Hoofdpijndossiers weggewerkt’

Ondernemersloket, waar alle vragen rond ondernemen worden afgehandeld. “We moeten veel meer dienstverlenend te werk gaan. Wanneer iemand bijvoorbeeld een vergunning voor een feesttent komt aanvragen, moeten daar direct de geluidsnormen, de milieunormen, de stankcirkels en dergelijke in meegenomen worden. De aanvrager moet voortvarend worden geholpen en direct gewezen worden op eventuele mogelijkheden, bijkomstigheden en gevolgen. Wij vinden overigens dat dit loket kostenneutraal moet worden ingevoerd.” Op gebied van duurzaamheid kan er volgens de fractievoorzitter veel meer gebeuren dan er nu gedaan wordt. “We hebben diverse molens binnen de gemeente. Misschien zou er bijvoorbeeld wel één kunnen worden

omgebouwd tot stroomopwekker. Daarnaast biedt ons binnenzwembad ook mogelijkheden tot besparing op gebied van energie én financiën die in de tienduizenden euro’s per jaar kunnen opleveren. Wij vinden dat de gemeente dit moet laten uitzoeken op een basis van no-cure-no-pay. En wat betreft de afvalstoffenheffing: die moet wat ons betreft komen te vervallen. Afval is momenteel big business. Men praat nu zelfs over grondstoffen in plaats van over ‘afvalstoffen’. Dus wanneer we het een beetje slim aanpakken, kunnen we hier zelfs op verdienen. De raad heeft al onze voorstellen aangenomen, dus we wachten de uitkomsten nu af.”

willen de zorg van en voor elkaar in standhouden. Betrokken en betaalbaar. Wij willen een gemeente zijn die een samenleving vormt waarin ruimte is om gehoord te worden en waarin de zwakkeren beschermd worden. Waarin we zelf vrijheid en verantwoordelijkheid nemen en onze eigen keuzes maken. We gaan nu de kant uit van ‘wie niet werkt, zal ook niet eten’, maar daar staan wij wat anders in. Natuurlijk moet iedereen zelf zijn best doen, maar in duidelijk behoeftige gevallen moet worden geholpen. Kortom, we willen een omslag van het ‘ik’ naar ‘wij’.”

Daarnaast mist de partij de subsidie voor Stichting Promotie Ommen (SPO). “Omdat wij vinden dat de stichting aan de slag moet gaan, hebben wij een amendement gemaakt om de SPO een incidentele subsidie van 52.950,00 euro te verlenen. De rest zou volgens de begroting bekostigd worden uit het nog op te zetten Ondernemersfonds. Daar zijn wij weer minder blij mee. Want hiervoor gaat de OZB voor ondernemers omhoog, ook voor de boeren. Dat zijn ook ondernemers, maar niet belanghebbenden. Zij zijn daar dus niet zo blij mee. Zolang er dus geen draagvlak voor is bij alle belanghebbende partijen, zullen wij het Ondernemers-

fonds niet steunen. Wat ons betreft wordt dat geld uit bijvoorbeeld de inkomsten van de toeristenbelasting gehaald. Want dat levert jaarlijks toch zo’n 8 ton op.” Liever nog heeft het PvdA dat de toeristenbelasting wordt afgeschaft, want in ruil daarvoor heeft de recreatiesector aangegeven 45 mensen uit de bijstand te willen halen. “Dat levert ons direct geld op. Er zitten momenteel 160 mensen in de WWB. Als daar een derde wordt uitgehaald, scheelt dat nogal.” De hoge exploitatiekosten van het openluchtbad zijn De Jonge een doorn in het oog. “Wij vinden dat onderzocht moet worden of de Olde Vechte geëxploiteerd kan worden

door een stichting bestaande uit vrijwilligers en combinatie met vakkrachten. Dit wordt in een aantal Overijsselse gemeenten al met succes gedaan. Wat ons betreft mag de toegang gratis worden. We beuren met moeite dertigduizend euro aan inkomsten, net iets minder dan de loonkosten van het baliepersoneel. Zonde geld dus, om die daar achter de kassa te laten zitten.”

Ommen financieel gezond? De LPO heeft het gevoel van niet. Want waar Ommen aan het begin van 2011 nog een eigen vermogen had van zo’n 36 miljoen, is daar volgens de lokale partij nu nog maar krap 27 miljoen van over. “Weg spaarcentjes van de inwoners van Ommen”, zegt woordvoerder Leo Bongers. “Een begroting kloppend maken is niet zo moeilijk. Het liefst met een klein overschot, zodat het lijkt alsof er een geweldige prestatie is geleverd. Maar dan wil ik toch nog even wijzen op de wanprestaties van de afgelopen jaren, die mede reden zijn van ons vermogensverlies. Denk alleen maar eens aan het Sportpark en het Havengebied.”

“De grote hoofdpijndossiers zijn weggewerkt en we hebben een sluitende begroting: Ommen kan verder bouwen aan de toekomst”, zegt D66OMMEN-fractievoorzitter Roos ter Beek. “De begroting stemt betrekkelijk optimistisch, maar we blijven kritisch. Want we missen een aantal kostenposten. Ten eerste zien we nog steeds geen reservering voor verbouw, nieuwbouw of renovatie van de basisschoolgebouwen in Ommen. Sterker nog, in de afgelopen 40 jaar is er vrijwel niets gereserveerd. Dat hadden we graag anders gezien.”

Een tweede punt is het city-management. “De centrum-manager staat nog steeds niet in de plannen en de SPO krijgt volgens de begroting geen cent. En dat, terwijl de recreatiemanager volgens het College Uitvoeringsprogramma al in 2011 van start had moeten gaan. We praten hier nu al twee jaar over en hebben diverse financieringsmogelijkheden de revue laten passeren, maar de concrete voorstellen blijven uit en ook in de begroting is hierover nog steeds niets opgenomen. Wij willen dat hierover voor het einde van dit jaar een besluit wordt genomen en we hebben met een amendement opdracht gegeven om via de begroting 2013 alvast een opstartkrediet van 20.000 euro ter beschikking te stellen.” D66OMMEN wil ook insteken op een

hierover denken. Want dit gaat hen een smak geld kosten. Ik denk verder ook niet dat het goed is om het geld vervolgens aan een private stichting zonder toezicht over te dragen. Wij willen dat dit onderwerp eerst heel duidelijk wordt uitgewerkt, pas dan nemen we een standpunt in.” Toch wil de fractievoorzitter het niet alleen maar hebben over geld en goed. “Wat wij nodig hebben, is verandering. De verandering waar de CU vorm aan wil geven is allereerst om mensen geen verantwoordelijkheid te ontnemen, maar gelegenheid te geven in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen kansen voor de jongeren en daarom investeren in jeugd, gezin en onderwijs. We

Volgens de PvdA geeft de programmabegroting de indruk dat Ommen door bezuinigingen en offers weer een gezonde gemeente is geworden. “Maar er staat niet bij dat de financiële offers in 2012 wel erg groot waren”, zegt fractievoorzitter Gerrit de Jonge. “Uit de begroting maken wij op dat er wat betreft grondposities in 2013 nog meer offers gebracht moeten worden. Wij willen daarom heel graag weten hoeveel bouwgrond Ommen in haar bezit heeft, voor welk bedrag dit op de balans staat, wat de boekwaarde ons gaat kosten en wanneer wij de bouwplannen tegemoet kunnen zien.”

De begroting 2013 lijkt een keurige begroting, maar de VVD vraagt zich af of dit beeld ook echt klopt. “Deze begroting heeft namelijk ook enkele forse zwakheden en onevenwichtigheden in zich”, waarschuwt VVD-fractievoorzitter Ad Nijhuis. “Allereerst moeten we rekening houden met het rijksbeleid, dat mede door het recente regeerakkoord een onzekere factor is. Daardoor staan in onze begroting bijvoorbeeld alle voorstellen op gebied van zorg op losse schroeven. Tweede zwakke punt is ons geringe weerstandvermogen. Had Ommen tot voor kort nog een aantal miljoenen in reserve, door de afwaardering van zo’n 12 miljoen van de Haven en Ommen Oost is deze buffer als sneeuw voor de zon verdwenen. Als we nog eens een misrekening maken zoals bij het sportpark, dan verandert Ommen van een ‘gewone’ gemeente in een failliete gemeente. We moeten dit weerstandsvermogen in de komende periode weer op niveau brengen.”

Een derde en volgens de VVD forse probleem, is dat er geen vervangingsinvesteringen zijn opgebouwd. “Er is nooit iets afgeschreven op openbare gebouwen. Dat betekent dus, dat als een bepaald gebouw aan renovatie of vervanging toe is, daar geen geld voor is gereserveerd”, zegt Nijhuis. “Volgens het college is dit probleem ‘pas na 2016’ aan de orde, maar 2016 nadert met rasse schreden. Wij willen daarom graag duidelijk op een rijtje hebben om welke gebouwen en andere investeringen het gaat.”

De slogan van de begroting is ‘Ommen kan weer vooruit.’ Daar hoort het op de kaart zetten van Ommen ook bij. Maar met alle waardering voor de al verrichte werkzaamheden, vraagt de het CU zich af of dit gedaan moet worden door een SPO dat alleen bestaat uit ondernemers uit de gemeente. “Sommige bedrijven die lid zijn van het SPO hebben de schijn tegen, omdat er belangenverstrengeling kan ontstaan. Daarnaast hebben wij onze vraagtekens bij de financieringswijze”, zegt Van der Mooren. “Dit lijkt alleen te worden gedaan via een belastingverhoging voor ondernemers. Wij vragen ons af hoe de ondernemers en dan met name de agrarische ondernemers,

LPO: ‘Ommen is nog lang niet financieel gezond’

Ommen moet en kan vooruit, vindt Bongers. Maar dat geldt volgens hem ook voor de burgers die het op dit moment niet gemakkelijk hebben. “De LPO pleit ervoor om alle huishoudens een eenmalige korting van 100 euro te geven op de gemeentelijke belasting en de OZB-belasting voor gebruikers van niet-woningen eenmalige verlagen met 15 procent.” Volgens de woordvoerder kan de dekking hiervan worden gehaald uit bezuinigingen op de inhuur van inleenkrachten en bureautjes, het aantal gemeente-pagina’s in de Vechtdal Centraal, en het stoppen met extra stortingen in het Ontwikkelingsfonds Centrumvisie. “Daarnaast moeten de aangekochte gronden in onder an-

dere Ommen Oost die waarschijnlijk toch niet bebouwd gaan worden, zo snel mogelijk worden verkocht.” De LPO zou verder graag zien dat er meer aandacht en geld werd besteed aan het onderhoud van de wegen en de bermen. “De aanleg van een rotonde op de kruising Schurinkstraat/ Chevallerausstraat vinden wij een goed idee, maar waarom de kosten hiervan uit de exploitatie van het Havengebied moeten komen, is ons dan weer niet duidelijk”, zegt hij. Bongers roept het College op om de bouw van de nieuwe winkelstraat aan het 11 April-plein opnieuw te bekijken. “Er is al grote leegstand in het centrum. Laat die prestigedwang vallen en maak opnieuw de balans op,

voor het weer te laat is”, waarschuwt hij. “Het is veel verstandiger om te investeren in onderhuisvesting. Want daarmee investeren we voor een Ommen dat ook in de toekomst nog leefbaar is.”


straatpraat 13 Wat staat er bij jou op het verlanglijstje? Nu het volledige Sinterklaasassortiment al lang en breed in de winkels ligt en de eerste feestverlichting alweer ontstoken is, wordt het eens tijd om de verlanglijstjes op te stellen voor de jaarlijkse feestdagen in december. Waar de één de traditionele pakjesavond in stand houdt, richt een ander zich tot het maken van een surprise. Hoe dan ook, een verlanglijstje hebben we allemaal. Dus richtten wij ons tot de vraag: wat staat er bij jou dit jaar bovenaan de lijst? We vroegen het de mensen uit de regio.

Puppy

Nieuwe tas

“Ik wil een puppy”, zegt Lichel Jansman met een grote glimlach. “We hebben er al wel een, maar eentje erbij zou ik wel heel erg leuk vinden.” Lichel plaatst wel direct een kanttekening bij haar wens: “Ik denk eigenlijk niet dat ik er een krijg, maar ik kan het altijd proberen.” Ze laat weten dit jaar Sinterklaas te vieren met surprises. Een puppy in een surprise dus.

“Ik krijg het nooit, maar de Iphone5 zou ik wel heel graag willen hebben”, vertelt Myrthe Loozeman. “Als ik een serieus verlanglijstje moet opstellen dan zou een nieuwe tas bovenaan staan. Thuis vieren we zowel Kerst als Sinterklaas, dus ik hoop dat een tas er wel in zit voor mij.”

Call of Duty

FIFA13

Ruben van Heydoorn heeft wel een passend cadeau in gedachten om de koude winterdagen door te komen. “Call of Duty Black Ops II staat bij mij bovenaan.” Het populaire computerspel dat vorige week voor het eerst in de verkoop ging moet je volgens Ruben hebben. “Ik heb de vorige edities van het spel allemaal gespeeld en het is me nog lang niet gaan vervelen. Ik hoop dus dat ik hem voor Kerst krijg, want Sinterklaas vieren wij niet thuis.”

Make-up

VERBOUWINGSOPRUIMING

Anouk Harms viert dit jaar het Sinterklaasfeest met familie. “Wij doen een spel met cadeautjes, dus dat zijn vaak veel kleine dingetjes.” Anouk weet wel wat ze graag in het spel ziet verschijnen: “Sieraden, nagellak en make-up. Dat staat op mijn lijstje, want dat kan ik eigenlijk altijd wel gebruiken.”

coupons TAPIJT / VINYL / TEGELS / GORDIJNEN / VITRAGE DEKBEDOVERTREKKEN

HOOFDKUSSENS

TOT 50% KORTING

TOT 50% KORTING

DEKBEDDEN dons

TOT 50% KORTING

BOXSPRING met topper Hollands Comfort 180x200/elektrisch verstelbaar LAATSTE van e 3245,- NU e 1995,- LAATSTE BOXSPRING met GRATIS topper BOB 180 x 200 van e 1495,-

NU e 995,-

ALLEEN DEzE wEEK

elke 2e Luxaflex product HALVE T OUWEN

T OU TOU WW ENEN

LAAPKENNER TOUWEN OPENINGSTIJDEN S L A A P K TOUWEN E N N E R T O U W E N SSchurinkstraat N I N G S T13.30 I J D- 18.00 E Nuur 26a 7731 GD Ommen Tel. 0529 45 17 16 O P E Maandag: www.slaapkenner.nl Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00- uur Schurinkstraat 26a 7731 GD Ommen Tel. 0529 45 17 16 Maandag: 18.00 uur S L A A P K E N N E R T O U W E N O P E N I N G S T I J D EENN 9.30 - 21.00 uur13.30 SLAAPKENNER TOUWEN O P E N I N G S T I J DVrijdag: (koopavond) Schurinkstraat 26a 7731 OmmenTel. Tel.0529 052945 4517 1716 16 Maandag: 13.30 -t/m uur Zaterdag: 9.30 www.slaapkenner.nl Dinsdag donderdag Schurinkstraat 26a 7731 GDGD Ommen Maandag: 13.30 -18.00 18.00 uur- 17.00 uur 9.30 - 18.00 uur www.slaapkenner.nl Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag: 9.30 - 21.00 www.slaapkenner.nl Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur uur (koopavond) ervaar het verschil A U P I N G • F Ø R S S • N OVrijdag: R M A • 9.30 O P T- I21.00 S L E E Puur•(koopavond) P U L L M A N • S I LVA N A S U P P O R T Vrijdag: 9.30 Zaterdag: - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur 9.30 - 17.00 uur

Zaterdag:

e r v a ea rrv eahraevrat ha vre eth rev ste crvshecrihsl iclh i l

PRIJS

9.30 - 17.00 uur

A U PI INNG G • FØ O R M A • O P T• I S L E E P T I•S LPEUEL P L M A N • USLI L LVA A NA SUPPORT F SRØSSRS S•S• NN• AAUUPPI N G • •F Ø R O R MNAO R• M A O P T I S L EOE P P • P U L L M A•N P • S I LM V A NNA S•U P PSOIRLTV A N A

AUPING tot e

Laptop “Een laptop lijkt mij wel heel handig”, zegt Sharon Lobbert. “Wij vieren zowel Kerst als Sinterklaas maar ik verwacht niet dat in één van de pakjes daadwerkelijk een laptop zit”, lacht Sharon. “Heel misschien zit er voor mij dit jaar een nieuwe mobiel in. De Samsung Galaxy Ace staat op mijn verlanglijstje, dus hopelijk heb ik geluk.”

Vakantie “Doe mij maar een vakantie naar een warm land”, zegt Charlotte Doedens. “Het liefst met vriendinnen”, voegt ze hieraan toe. Charlotte is naar eigen zegge toe aan een dergelijk reisje. “Ik ben de kou in Nederland wel een beetje zat en een paar weken vrij van school zou ik ook niet erg vinden.” Voor de rest blijft het verlanglijstje blanco. “Ik ben een gelukkig mens”, besluit Charlotte.

500,-

retour op uw oude matras vraag naar de voorwaarden

HEBBES Edition 7 2e matras GRATIS Combispring / pocket / Latex, div. hardheden SUPPORT

Brent Herbrink ziet graag een pakketje met zijn naam erop verschijnen met daarin het spel FIFA13. “Op het moment zit ik zelf wat krap bij kas, dus vraag ik het voor Kerst.” De Kerstdagen worden bij Brent gevierd met lootjes. “Tijdens Sinterklaas doen we verder niet zoveel bijzonders.”

Wietplanters gepakt bij grote actie

Verdachte woninginbraak gepakt

Bij een gezamenlijke actie van de politie, het openbaar ministerie en defensie tegen georganiseerde hennephandel zijn op woensdag acht personen aangehouden. Gedurende de actie werden zestien locaties in Zwolle, Heerde, Raalte, Apeldoorn en Dalfsen bezocht. Daarbij werden, naast de acht aangehouden verdachten, ook zeven hennepkwekerijen aangetroffen. In deze kwekerijen stonden op dat moment ruim 700 planten en 1200 stekken. De planten, stekken en de apparatuur werden in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Bij de kwekerijen werd de stroom illegaal aan het net onttrokken en

Op 16 oktober werd door de politie een 43-jarige man uit Epe aangehouden op verdenking van inbraak in een woning. Hij wordt verdachte van meerdere woninginbraken. De politie was naar aanleiding van technisch onderzoek de man op het spoor gekomen door middel van een match van zijn vingerafdrukken met vingerafdrukken die op de plaats delict, een woning aan de Den Hulst in Nieuwleusen, waren achter gebleven. Uit het onderzoek in de genoemde zaak blijkt de man gekoppeld te kun-

was er sprake van een (brand)gevaarlijke situatie. Bij deze locaties werd de elektriciteit afgesloten. Daarnaast werden twaalf auto’s, zeven scooters, twee caravans, een autoambulance en een paardentrailer in beslag genomen. Tevens werd beslag gelegd op contant geld, verdovende middelen (hard- en softdrugs), wapens, munitie, schilderijen, flatscreens, meubilair, sieraden en twee woonwagens. Alle verdachten werden ingesloten op het bureau. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie.

nen worden aan een serie woninginbraken en diefstallen in het Vechtdal en Noord-Gelderland. Uit het onderzoek en de verhoren in de zaak blijkt de man vermoedelijk verantwoordelijk te zijn voor minstens twaalf woninginbraken, twee inbraken in een schuur en een fietsendiefstal. Bij de woninginbraken werden tevens drie auto’s gestolen. De meeste inbraken in het Vechtdal vonden plaats rondom de N377, bijvoorbeeld in Nieuwleusen en Balkbrug, maar ook vonden inbraken in Zwolle en Hasselt plaats.


De laatste 4 weken van 2012 elke week 2x kans op een

week 47 - 2012

ROOM CHOCOLADE LETTERS

Gratis voetbehandeling of een heerlijke voetencrème Maak dit jaar nog een afspraak!

uit eigen bakkerij Uienburgers 5,95

10 stuks

kip karbonade gemarineerd

Rolladeschijven

2 kilo 4,50

5,95

10 stuks

Uit de diepvRieS:

6 stuks

magere

runder stooflappen kilo 6,95

4,95

Grillworst naturel of met kaas 500 gram

3,45

Heerlijk bij de stamppot, beenhamkluifjes gebraden kilo

7,95

Rookworst grof of fijn 2 stuks

4,00

shoarmavlees kilo 4,75 OpeninGStijden vrijdag 9.00 – 17.00 uur Zaterdag 9.00 – 14.00 uur

Melk-Puur-Wit

Slavinken tray 15 stuks

7,95

5,95 in de Prinses Julianastraat

Gebraden gehaktballen 10 stuks

Tel. 0529 - 462727

www.voetenwelzijn.nl

8,95

Gekruid gehakt 4x500 gram

6,95

Gepaneerde schnitzels (losgevroren) kilo

5,95

waar de deejays in gaan zitten is bijvoorbeeld al geregeld. De mensen zijn heel enthousiast.” Klinge en zijn kompanen Sijvert de Boer en Berrie Lamberts zijn van plan om rondom het glazen huis verschillende acties te organiseren om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. “Het is een win-win-situatie. Normaal gesproken organiseer je acties om er zelf beter van te worden. Nu helpen we mensen en zetten we Nieuwleusennoord ook nog eens extra goed op de kaart.” Een streefbedrag kan Klinge echter nog niet noemen. Deze week wordt bekend wie er in het glazen huis plaats gaan nemen.

In het Roode Hert in Dalfsen is donderdag 22 november een voorlichtingsavond over zonnepanelen. De stichting Stimuland is van plan om, in samenwerking met de gemeente Dalfsen, namens een groep geïnteresseerde agrarische bedrijven een aanvraag in te dienen voor een subsidie op zonnepanelen. Binnen deze aanvraag is plaats voor maximaal 15 actieve agrarische bedrijven.

3,75

NAM LAARZEN v.a. 69.90 t/m 129.00 (incl BTW) binnenzijde gevoerd met echte lamswol. isolatiemateriaal met een effectieve bescherming tegen kou.

comfortabele hielvoering, voorkomt slijtage en zorgt voor betere pasvorm.

De kerstcollectie is binnen!

Hij liep al een aantal jaren met het idee. Steeds werd het weer december zonder dat hij actie ondernam, maar nu moest het er toch maar eens van komen. Met de Vereniging Activiteiten Noord organiseert Gerco Klinge de actie Serious Nieuwleusen. Drie deejays van Vechtdal FM laten zich 20, 21 en 22 december opsluiten in een ‘glazen huis’ naast café De Brouwerij om geld op te halen voor de wereldwijde strijd tegen babysterfte. “We verwachten er veel van,” aldus een enthousiaste Klinge.

Zonnepanelen voor agrariërs Dalfsen

Schouderkarbonade (losgevroren) kilo

Glazen Huis bij de Brouwerij in Nieuwleusen

Al sinds 2004 organiseert radiozender 3FM eind december een actie voor een goed doel, waarbij verschillende deejays zich zes dagen lang laten opsluiten in een zogeheten glazen huis. Dit gebeurt elk jaar in een andere stad. Daarnaast worden ook steeds meer acties georganiseerd om Serious Request te ondersteunen. Voor het eerst gebeurt dat nu ook in Nieuwleusen. Gerco Klinge neemt met de Vereniging Activiteiten Noord het initiatief. “We krijgen heel veel positieve reacties en veel mensen willen ons ondersteunen,” vertelt Klinge. “Van verschillende mensen en bedrijven hebben we al toezeggingen gekregen dat ze willen helpen. De unit

Kipschnitzels 10 stuks

Boeren gehaktrollen

EVENTUEEL MET LOGO

15

Met de beschikbare subsidie kan per bedrijf een installatie gerealiseerd worden van ca. 20 kWp (kiloWattpiek) met een opgewekt vermogen van ca. 18000 kWh (kiloWattuur) en met een terugverdientijd van ca. 8 jaar in een gemiddelde bedrijfssituatie. De verwachte netto investering voor deze installatie bedraagt bij de

huidige prijzen en de verwachte subsidie ongeveer € 15.000,- oftewel € 0,75 per Wp. De voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 22 november begint om 20 uur. Vooraf aanmelden is verplicht. U kunt zich op www.dalfsen.nl digitaal aanmelden voor “Boeren op zon”. Tijdens de bijeenkomst wordt de regeling en de voorwaarden vanuit Stimu-

land gepresenteerd. Ook wordt nader ingegaan op terugverdientijden middels rekenmodellen en wordt een voorstel gepresenteerd voor een gezamenlijke inkoop en keuze van leverancier. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Stimuland is een onafhankelijke stichting die projecten ontwikkelt en uitvoert.

Feestelijke heropening Cecil Store Ommen

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

extra stiksels voor langere levensduur.

ademend en waterdicht

Kok Johan Drenth wint Vechttroffee Johan van Drenth is vrijdagmiddag uitgeroepen tot de winnaar van de Vechttrofee 2012. Dat gebeurde op de deelnemersbijeenkomst van Vechtdal Marketing. Johan mag zich een jaar lang de beste promotor van het Vechtdal noemen. Jaarlijks reikt Vechtdal Marketing de Vechttrofee uit aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om de naam van het Vechtdal in positieve zin uit te dragen. Kandidaten voor deze prijs worden aangedragen door bewoners en bedrijven in het Vechtdal. Nadat uit alle aanmeldingen een top drie was samengesteld, waren zij ook degenen die uiteindelijk bepaalden wie de prijs won. In de keuken van Hotel & Restaurant Paping gebruikt Johan de streekproducten uit het Vechtdal. Hij zet zich volledig in om de streekproducten te promoten. Daarnaast heeft hij zijn eigen kookprogramma

‘de smaak van het Vechtdal’, waarvoor hij filmpjes op locatie maakt. Deze filmpjes zijn te zien via Vechtdalleefttv en Ommen Leeft. De afgelopen twee weken werd er fanatiek gestemd via de diverse social media van Vechtdal Marketing. Aangezien de winnaar aanwezig was, kon de Vechttrofee ter plekke uitgereikt worden. Johan Drenth vond het al een eer om genomineerd te worden, hij noemde het dan ook ‘een waardering voor zijn inzet voor het Vechtdal’. De Vechttrofee bestaat uit een speciaal ontworpen gepatineerd koperen Vechtanjer, hét symbool van het Vechtdal.

Wientjes meest invloedrijke Nederlander Ommenaar Bernard Wientjes is door de Volkskrant voor het derde jaar op rij verkozen tot meest invloedrijke Nederland. De 69-jarige voorzitter van de VNO-NCW wint volgens de krant doordat werkgevers onder zijn leiding de PvdA en VVD ervan konden overtuigen het bedrijfsleven in de crisis buiten schot te laten. Ook werd dankzij Wientjes de opmars van de SP door de werkgevers bestreden.

Aanbieding van de week bij aankoop van e 15,aan kerstartikelen

Een windlicht van e 4,95

Cecil Store Ommen, al jarenlang gevestigd in het monumentale pand van boekhandel van Eerten, heropende afgelopen donderdag op feestelijke wijze haar deuren.

Zolang de voorraad strekt!

kado!

VEURINK

Vakkleding

VOOR MEER INFORMATIE KLIK OP WWW.VEURINKMODE.NL

Bij ons gratis parkeren

- Hardenberg - Ommen - Coevorden

De kledingwinkel aan de Kruisstraat 1 te Ommen is na een complete restyling ingericht volgens de nieuwste Cecil winkelformule en oogt nu gezelliger dan ooit te voren. Naast frisse nieuwe kleuren op de muren is ook het interieur volledig aangepakt, waardoor de kleding optimaal gepresenteerd

kan worden en het shoppen voor de klant nog aantrekkelijker wordt. Elke maand zal er een compleet nieuwe collectie in de rekken hangen, hiervan wordt elke week een deel uitgeleverd. De collecties worden aangevuld met populaire basics en accessoires. Zo kunt u on-

eindig variëren en combineren en wordt elke outfit individueel, elke stijl uniek. De winkel mag dan volledig gerestyled zijn, aan het verkoopteam is niets gewijzigd. Wendy, Sabine, Herma, Daniëlle en Anita helpen u graag bij het samenstellen van de perfecte outfit.

Wientjes laat voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer en oud Akzo Nobel-man Hans Wijers achter zich.

OUD PAPIER − OUD PAPIER − OUD PAPIER

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Deze dag wordt in de bekende wijken van Ommen het oud papier weer opgehaald. VANAF 8.45 UUR!! De volgende ophaaldag is 22 dec. 2012. (i.v.m. de feestdagen is dit een week eerder) Muziekverenigingen De Bazuin, Crescendo en Soli Deo Gloria


IN ’T ZONNETJE BIJ ARIANE INDEN: HERMA BIJLSTRA Herma Bijlstra snapte er helemaal niets van toen ze gebeld werd door Janny Sturris van Schoonheidssalon Ariane Inden. Ze wist wel dat ze was opgegeven voor In ’t Zonnetje door een goede kennis van haar, maar ze had er echt niet op gerekend dat ze uitgekozen zou worden. “O jee, nee toch!” was haar eerste reactie, maar twee dagen later is ze er toch heel blij mee en vindt ze het helemaal geweldig. “Ik ben er klaar voor en geef me helemaal over”, laat ze weten als ze de salon binnenkomt. Dat ze werd uitgenodigd voor de metamorfose komt haar heel goed uit, want ze wilde al langere tijd iets anders met haar haar.

17 Nieuwe eigenaren Jumbo ‘vullen elkaar goed aan’

‘Het is een fantastische winkel in een prachtige omgeving’

Herma heeft Multiple Sclerose en kan daardoor al een aantal jaar niet meer werken. Natuurlijk is ze daar niet blij mee, maar ze weigert om bij de pakken neer te zitten en geniet van alles wat ze nog wél kan. “Ik heb al 10 jaar MS, maar ik loop tenminste nog! Ik zit blijkbaar aan de goede kant van de streep. Op de laatste MRI was weinig verandering te zien, dat is heel gunstig. Mijn motto is: Pluk de dag!”, laat ze weten. Ze is dol op haar hondje Luna, dat nooit van haar zijde wijkt. Ze heeft het gekregen van haar man, toen ze steeds vaker thuis kwam te zitten. rende producten van het Nederlandse topmerk Ariane Inden. Herma’s wenkbrauwen worden geëpileerd en een tintje donkerder geverfd. Dit geeft meteen een grote verandering. De ontspannende gezichtsmassage laat Herma heerlijk over zich heen komen. Heleen, die bezig is met een opleiding voor kleurenanalyse adviseert Herma geen zwart meer te dragen, maar warme tinten en koel blauw, een kleur die prachtig staat bij haar helderblauwe ogen.

VOCHTREGULEREND Herma krijgt van schoonheidssalonmedewerkster Heleen een uitgebreide behandeling na een huidanalyse. Het vochtgehalte is erg laag, het vetgehalte juist hoog. Heleen gebruikt, na reiniging van de huid daarvoor vochtregule-

GLINSTERING Herma heeft dik haar en de kapster dunt het haar behoorlijk uit. Er wordt een stuk vanaf geknipt en er komt een heel ander model in. De kapster had graag iets leuks met de haarkleur gedaan, maar helaas heeft Herma daar geen tijd voor. Nadat het haar in model geföhnd is, gaat Heleen verder met de make-up, natuurlijk

alles van het topcosmeticamerk. Voor de ogen gebruikt ze als basis Shadow Magnet, waardoor de oogschaduw goed blijft zitten. Op de oogleden komen de kleuren Opal en Titanium, waardoor Herma’s ogen nog meer spreken. Als high light wordt voor wit met een lichte glinstering gekozen en op de wimpers komt mascara. Op de lippen komt een lipglos in de roze kleur Plush. Bij Janny Sturris en haar medewerksters is de Photo Touch Foundation favoriet en die wordt ook nu gebruikt. Deze foundation ligt op een natuurlijke manier op de huid en camoufleert tevens kleine oneffenheden. Herma heeft genoten van de hele dag en is verrast over de metamorfose: “Echt een complete verandering! Wat een verschil maakt die kleur. Ik denk, dat ik in de toekomst minder voor zwart ga en meer kleur ga dragen!”

GRATIS Kent u ook iemand in uw omgeving waarvan u vindt dat zij (of hij!) In ‘t Zonnetje gezet moet worden, loop dan even binnen bij Schoonheidssalon Ariane Inden aan de Van Raaltestraat 6 te Ommen en vul een formuliertje in! Maandelijks wordt er iemand uitgenodigd voor een gratis metamorfose met fotosessie door Dook van Gils.

Gezond, fit en vitaal Gezond, fi tt en vitaal Gezond, fi en vitaal Duo arrangement Weg met de centimeters! Gezond, fi t en vitaal Gezond, fi t en vitaal Een anti-ageing gezichtsbehandeling Weg met de centimeters! Gezond, fivitaal t en vitaal met de centimeters! - Weg U wilt gezond, en in een goede conditie blijven Weg met de centimeters! Weg met de centimeters! en daarbij ook nog heerlijk ontspannen?

Weg met de centimeters!

• Ontvangst met lekker kopje koffie of thee • Huidanalyse met huidcomputer - U wilt gezond, vitaal en in een goede conditie blijven • Anti ageing gezichtsbehandeling

- U wilt gezond, vitaal en in een goede conditie blijven U wilt gezond, vitaal en in een goede conditie --- Ondanks dat het eetpatroon eenblijven dieet en daarbij ooku nog heerlijk U wilt gezond, vitaal en in ontspannen? eenveranderde, goede conditie blijven en daarbij ook nog heerlijk ontspannen? training volgde u niet heteen gewenste - en Ondanks u het veranderde, dieet en daarbij ook nog heerlijk ontspannen? en conditie daarbijdat ook nogeetpatroon heerlijk kreeg ontspannen? - resultaat? Ondanks dat u het eetpatroon veranderde, een dieet reinigingstreatment warmtewerking, epileren, conditie training volgde kreeg u niet het gewenste - Ondanks dat u het( reiniging, eetpatroon veranderde, een scrub) dieet onzui- en Ondanks dat u het eetpatroon veranderde, een dieet en conditie training volgde kreeg u niet het gewenste verheden verwijderen, huidverjongingsmasker, oogzone behandeling - Wilt uen eindelijk een goede meetbaar succesu zien? -huidconditie.) U wilt gezond, vitaal in training een conditie resultaat? en conditie training volgdeaangepast kreeg uaan nietdehet gewenste en conditie volgde kreeg niet blijven het gewenste grondstoffen en crèmes resultaat? - Wilt u eindelijkontspannen? een meetbaar succes zien? resultaat? resultaat? en daarbij ook nog Tot slot, brengen wij een prachtige dag make-up aan - Wiltheerlijk u eindelijk een meetbaar succes zien? - Wilt u eindelijk een meetbaar succes zien? - Wilt een meetbaar zien? Alu eindelijk resultaat na éénsucces behandeling!

- Ondanks dat u het eetpatroon veranderde, een dieet Al resultaat na behandeling! Nu uitproberen voor € 20,Alvolgde resultaat nau één één behandeling! en conditie training kreeg niet het gewenste Boekt u dit arrangement voor twee personen Al resultaat na één behandeling! Al resultaat na éénvoor behandeling! Nu uitproberen € dan krijgt de 2e persoon 50% korting! Nu uitproberen voor € 20,20,resultaat? Nu uitproberen voor € 20,Nu uitproberen voor € 20,Geldigt/m t/m augustus2012 2011tegen tegeninlevering inlevering van deze coupon Geldig 3131 december van deze coupon - Wilt u eindelijk een Geldig meetbaar succes zien? Centre cosmétique Janny Sturris t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon € 49,-

Dr. A.C Van Raaltestraat 6 – 7731 GN Ommen Tel: 0529- 45 00 48

Geldig t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon

Geldig t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon Geldig t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon

Centre Cosmetique Janny Sturris Al resultaat na één behandeling! Centre Cosmetique Janny Sturris Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731 GN Ommen - Tel. 0529 450 048 Centre Cosmetique Janny Sturris ariane@inden-ommen.nl www.schoonheidtotaal.nl Centre Cosmetique Janny SturrisNu uitproberen Centre Cosmetique Dr. A.C. van Raaltestraat 6,voor 7731-GN Ommen - Tel.Sturris 0529 450 048 €Janny 20,Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731 GN Ommen - Tel. 0529 450 048

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2012, op basis van beschikbaarheid, niet in combinatie met andere aanbiedingen en cadeaubonnen en niet inwisselbaar voor geld.

Gezond, fit en vitaal

Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731 GN Ommen - Tel. 0529 450 048 ariane@inden-ommen.nl - www.schoonheidtotaal.nl

ariane@inden-ommen.nl www.schoonheidtotaal.nl Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731-- GN Ommen - Tel. 0529 450 048 ariane@inden-ommen.nl www.schoonheidtotaal.nl ariane@inden-ommen.nl - www.schoonheidtotaal.nl

Fotobijschrift: Eric Epskamp (L) en Ronald Heemskerk aan de koffietafel in de supermarkt.

Al op de tweede dag na de overname keerde de koffietafel terug in de Jumbo in Ommen. De nieuwe eigenaren Eric Epskamp en Ronald Heemskerk proberen ‘iets extra’s’ te doen voor de klanten en een goede sfeer in de winkel te scheppen. “Een supermarkt is ook een ontmoetingspunt,” zegt een enthousiaste Heemskerk. In januari van dit jaar werd de Jumbo aan de Markt in Ommen geopend, nadat deze formule de Super de Boer had vervangen. Sinds 8 oktober is de winkel als ‘franchise’ in handen van Epskamp en Heemskerk. “Als franchise-ondernemer heb je de vrijheid om zelf invulling aan je winkel te geven,” vertelt Epskamp. “Met betrekking tot het assortiment kun je inspelen op de wensen van je klant, je kunt zelf keuzes maken over

bijvoorbeeld sponsoring en je hebt meer vrijheid om samenwerking te zoeken met andere ondernemers. Daar gaan we dus ook zeker gebruik van maken.” Epskamp en Heemskerk introduceerden bijvoorbeeld een persmachine voor sinaasappelen, waar klanten zelf hun sinaasappelsap kunnen maken. Ook de koffietafel, waar mensen met een krantje rustig kunnen gaan zitten, prijkt weer in de supermarkt.

“Daar hebben we veel goede reacties op gehad. De tafel zorgt voor een goede sfeer in de winkel.” 2 weken geleden is begonnen met het branden van verse nootjes in de winkel welke de klanten zelf in bakjes kunnen scheppen. De ondernemers zijn niet verbaasd dat er direct al veel gebruik van wordt gemaakt want het ruikt heerlijk en er is voor ieder wat wils. De beide ondernemers maakten een lange tocht door su-

permarktland voor ze uiteindelijk in Ommen terecht kwamen. Ze kennen elkaar sinds 2000, toen ze allebei in het westen van het land werkzaam waren bij Plus. Later verhuisden ze naar Drenthe, waar de twee rayonmanager van deze supermarktketen werden. “In die periode ontstond het idee om samen een supermarkt over te nemen,” vertelt Ronald. “Als rayonmanager hadden we lange tijd vanaf de zijlijn gekeken hoe je een supermarkt moet runnen en het leek ons een uitdaging om dat samen te gaan doen.” Eric gaat verder: “We vullen elkaar heel goed aan, dat bleek ook uit verschillende tests, dus we hadden er alle vertrouwen in dat het goed zou gaan.” De turbulente ontwikkelingen in de supermarktwereld van de afgelopen jaren – met allerlei overnames – bezorgden de twee diverse hindernissen. Toen ze bijvoorbeeld in november vorig jaar een Jumbo in Beilen openden, werd elf dagen na de opening bekend dat Jumbo C1000 overnam. Omdat de door Jumbo aangekochte C1000 in Beilen een grotere winkel was, besloot deze organisatie om die winkel om te bouwen naar Jumbo. Vanaf dat moment mocht hun winkel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) niet onder die vlag blijven bestaan. “Vervolgens bood Jumbo ons de mogelijkheid om deze winkel in Ommen over te nemen en daar zijn we heel blij mee. Het is een fantastische winkel in een leuke stad met een mooie omgeving.” Epskamp en Heemskerk zijn van plan om nadrukkelijk de betrokkenheid bij de andere middenstanders in het centrum te zoeken. “We willen graag samenwerken om Ommen nog meer leven in te blazen,” zo besluit Heemskerk optimistisch.

Waterfront Dalfsen nieuwe hoofdsponsor Damito consumentenbeurs De stichting Damito heeft voor haar consumentenbeurs in het voorjaar van 2013 het Waterfront Dalfsen als nieuwe hoofdsponsor gecontracteerd. De Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen, een dochteronderneming van VolkerWessels, heeft in de Damito Consumentenbeurs een evenement gevonden waarop zij het startsein gaat geven voor de verkoop van bouwdeel 2 en plannen presenteert voor bouwdeel 5 in Waterfront Dalfsen. Met de ondertekening van het sponsorcontract in de Hof van Dalfsen is de doorgang van de Damitobeurs Consumentenbeurs definitief geworden. Van donderdag 28 februari tot en met zaterdag 2 maart biedt De Trefkoele weer onderdak aan deze beurs, die volgend jaar haar zestigjarig bestaan viert. De voorbereiding is in een vergevorderd stadium en de beursvloer is nagenoeg verhuurd. Voor de laatste beursplaatsen kan men zich nog aanmelden via de website www.damito.nl De stichting is blij met Ontwikkelingscombinatie Waterfront (OCW) Dalfsen als hoofdsponsor. OCW ondersteunt het initiatief van de stichting Damito om een

bijdrage te leveren aan De Imminkhoeve, een vakantiecentrum voor mensen met een beperking. OCW wil hiermee haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel uitdragen. De samenwerking tussen stichting Damito en OCW heeft voor beiden een toegevoegde waarde. De stichting Damito wil een goede en gezellige beurs organiseren voor zowel ondernemers als bezoekers. Als er dan ook nog een bedrag overblijft waarmee De Imminkhoeve ondersteund kan worden is voor hen de beurs zeker geslaagd. Voor OCW is het een goed moment om naar buiten te treden met de start van de ver-

koop en een consumentenbeurs is daarvoor een gelegenheid bij uitstek. De reguliere beursbezoeker kan kennis nemen van het Waterfront Dalfsen terwijl belangstellenden voor de bouwplannen ook de andere ondernemers op de beurs kunnen bezoeken. Het Waterfront is het gebied tussen het centrum van het dorp en de rivier de Vecht. Het is een bijzondere locatie, naast het nieuwe gemeentehuis, aan het water. Dit gebied verandert de komende jaren ingrijpend. De voormalige Eshuisfabriek is al afgebroken en ook met de sloop van het voormalige gemeentehuis is begonnen. Op de plek van de voormalige

Eshuisfabriek wordt gestart met de eerste fase in het Waterfront. In deze fase worden 2 bouwdelen gerealiseerd. In bouwdeel 1 komt de supermarkt Albert Heijn op de begane grond. Op de 1e en 2e verdieping worden huurappartementen gerealiseerd die door woningstichting Vechthorst verhuurd gaan worden. In bouwdeel 2 komen in totaal 13 woningen in verkoop tijdens de Damito. Op de Damitobeurs wordt het startsein gegeven voor de verkoop. In de stand van OCW is materiaal van de te verkopen woningen, plattegronden en verkoopprijzen aanwezig. Belangstellenden kunnen hier terecht met al hun vragen.

van Knöldert

Gestrand D’r was een trein estrand tussen Zwolle en Ommen. Dus mossen wie met bussen vervoerd wönn. Een hele onderneming is det. En frustrerend ok, want het was al late op dag. Mar vöaral ömdet ik niet wus wrum ik vertraging had. Öm de ien of andere reden denkt de NS det het goed vöar mie is niks te weten. Macht corrumpeert, zegt ze. Zo gauw zo’n NS-baas völ te völle verdient, denkt hij te kunnen beslissen det het better is de reiziger mar niet te völle mee te delen. En dan wörd ik kwoad op zo’n bedrijf, op de baas van zo’n bedrief. Noe kreeg ik in het leger al een S5 wegens extreme muuite met autoritair gezag. En de psycholoog die det op papier zetten, kan ik noa dertig joar later wel toegee’m, had det donders goed in eschat. Ik kan mie wel bedwingen as d’r een baas in de buurte is. Mar as ze ’t d’r noa maakt, dan sloa ik an as een slecht ofgerichte herdershond. Bankdirecteuren die zwemt in de bonussen terwijl ze landen an de afgrond brengt, burgemeesters die van riool- noar gifschandaal hobbelt, iederiene en alles teeng zich in het harnas jaagt, mar nooit iets vöar de rechter kriegt, schoolmeesters die wichter op drie tiende punt loat zitten, de VVD die criminelen harder wul anpakken op hun eigen corrupte bestuurders noa, de belastingdienst die noa 25 joar keurig op tied betalen, mie een boete geef wegens twee dagen te late betalen, alle leiders van de wereld bie mekare die drugs blieft bestrijden in plaatsen van het vrie te gee’m en zo twee derde van de wereldcriminaliteit zollen oplossen… Gek wörd ik d’r van. Wie zaten in de busse die ons vanwege die weigerende trein noar Ommen brach, toen ik op de radio höaren det het rapport oaver uutvallende treinen van de vöarige winter niet kwam döardet NS en Pro Rail oavervallen waren döar het slechte wear, nee, de heren wussen det wel, zie haa’n allenig slecht met mekare gecommuniceerd… Het is dus niet allenig zo det de graaiers hun werkvolk opdracht geeft niet te communiceren, zie doet het zelf ok niet. Misschien det ze vöarig joar net de joarbonus wear op zak hadden en det de NS-baas op een ander eiland ver weg in de zunne lag dan de ProRail-baas? Det communiceert natuurlijk niet makkelijk zo an de rand van oe zwembad, met völle tiedverschil met mekare en met Nederland.

Denne van Knöldert


GROTE KEUZE IN TRUIEN

Vechtstede Notarissen let ook op de kleintjes en laat u profiteren van de meest gunstige tarieven in de regio

Maat 36 - 56

- Leveringsakte

Wij adviseren u graag

€ 850,-

- Combi hypotheek- & leveringsakte € 1.095,-

Nieuw bedrijf? - Oprichtingsakte BV € 630,-

(excl. btw)

Interesse?

Eigenaren de VII Deugden starten nieuw avontuur

Hotel Restaurant ‘De Barones’ op landgoed Gerner

Verhuisplannen? - Hypotheekakte € 525,-

19

Bel direct met 0529-431742 of stuur een mail naar offerte@vechtstede.com

Goed Geregeld !

Vechtstede Notarissen heeft vestigingen in Hardenberg, Dalfsen en Nieuwleusen

GROTE VOORRAAD STRETCH BROEKEN Effen Colltruien 2 stuks 39,95

La Femme MODE - OMMEN

Help!

Parkeren voor de deur. Op zicht kan altijd. Markt 20 7731 DB Ommen Telefoon: 0529-456500

Er is een boef ontsnapt en

Sinterklaas

SUPERSUPER WINTERBANDEN AKTIEAKTIE !!! WINTERBANDEN !!! PER WINTERBANDEN AKTIE !!!1 DEC) !!! ALLEEN DEZE WEEKDEZE (26 NOV T/M DEC)T/M !!! ALLEEN WEEK (261 NOV

SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!!

ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!!

heeft jouw hulp nodig!

ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!! DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H

spelen en , n e r e t u a l k DUNLOP Klimmen, ater e h t g n i z VRAAG NAARVRAAG ONZE SCHERPE PRIJZEN!!! e e m NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!! f ANDERE MAAT??? een giga gaa VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!! e, Aart, j KAMPMANSWEG 6 DALFSEN6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2/OMMEN 0529-451261 t l u KAMPMANSWEG 0529-432153 BRINK 2 OMMEN 0529-451261 B t e m r avontuu UPER WINTERBANDEN AKTIE !!! 2 OMMEN 0529-451261 MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK rte Piet! a w Z n e s a a l VENTIELEN, BALANCEREN SinteENrkINCL BTW. ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!! MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, WINTERSPORT 4D 205/55-16 ANDERE91H MAAT??? ANDERE MAAT??? VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. (ZOLANG DE VOORRAAD (ZOLANGSTREKT) DE VOORRAAD STREKT)

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!!

KAMPMANSWEG 6 DALFSEN

ANDERE MAAT??? VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!!

tie Meer informa ulten.nl/sinterklaas

ww.beerzeb w 0529-432153 / BRINK 2 OMMEN 0529-451261 (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H

TIE !!!

DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. ANDERE MAAT??? VRAAG MONTAGE, NAAR ONZE VERWIJDERINGSBIJDRAGE, SCHERPE PRIJZEN!!! VENTIELEN, BALANCEREN (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) EN INCL BTW.

MAAT??? KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2 OMMEN ANDERE 0529-451261 1H VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!! (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2 OMMEN 0529-451261 MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. ANDERE MAAT??? VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!! (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

36 PK Beerze Kampweg 1, 77 398 1 Tel.: 0523 - 25 NÚ VOOR...

Landgoed Gerner ligt verscholen in de bossen aan de Gerner Es. De VII Deugden werd benaderd door de eigenaren van het pand of deze uitdaging iets voor hen zou zijn. Na een bezoek aan het landhuis was de keuze eigenlijk snel gemaakt. “Het is een heel mooi karakteristiek pand in een geweldige omgeving. Wij zagen direct veel mogelijkheden en zijn daarom ook het avontuur aangegaan”, laat Jolanda Koggel, vrouw van Marc, weten. “De omgeving leent zich uitstekend voor een wandel- of fietstocht. Met een restaurant en hotel kunnen wij

onder andere de wandelaars en fietsers voorzien van een heerlijke plek om tot rust te komen en een hapje te eten.” In het restaurant worden naast pannenkoeken, ook diverse andere gerechten geserveerd. Het nieuwe interieur draagt een lichte kleur met meubels passend in dit 30 er jaren landhuis en voor de kids is er een speciale kinderspeelruimte. Het hotel bevindt zich achter het restaurant en telt 12 eenpersoonsen 14 tweepersoonskamers . “Het is een sfeervol geheel geworden en is geschikt voor zowel zakelijke als

informele bijeenkomsten. Ook is de Barones een schitterende locatie voor bijvoorbeeld kinderfeestjes of een trouwerij”, aldus Jolanda. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opzetten van de nieuwe website www.debaronesdalfsen. nl. Deze gaat 23 november online en hierop is alles te vinden over het nieuwe pannenkoekenhuis en hotel. Wil je nu al meer informatie dan kun je telefonisch contact opnemen via 0529 – 435666. De Barones bevindt zich aan de Gerner Es 5a in Dalfsen.

Touwen verbouwt in crisistijd De firma Fred Touwen heeft plannen. Binnenkort wordt de winkel aan de Schurinkstraat verbouwd. “Stil blijven staan betekent achteruitgang,” aldus Fred Touwen.

DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H

SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!!

Marc Koggel en Marco de Vries, eigenaren van de VII Deugden in Dalfsen, openen deze week hun nieuwe pannenkoekenhuis en restaurant ‘De Barones’ en hotel “Haersolte”op landgoed Gerner. Het pand, dat vroeger werd bewoond door de familie van de baronesse van Haersolte, is van binnen en buiten onder handen genomen en bijna klaar voor gebruik. Vrijdag 23 november wordt de officiële opening verricht door de uitbaters en de familie van de barones.

KIND

€6 ,00 PER VOLW €2 ,50 PER

De firma Fred Touwen heeft zich sinds 2008 steeds verder gespecialiseerd op het gebied van slaapcomfort en zich aangesloten bij Slaapkenner. “Een goede keuze voor Ommen en verre omstreken, want de mensen weten ons te vinden,” zegt Fred.

met deze plannen en in alle eerlijkheid moet hij bekennen, dat hij wel heel veel moed bij elkaar heeft moeten rapen om deze stap te nemen. “Ondernemen is dan ook nooit zonder risico. Stil blijven staan betekent voor mij achteruitgang.”

Het assortiment is breed en voor iedereen toegankelijk, met onder meer bekende merken als Auping, Pullman, Tempur, Optisleep, Forss en Nox. “Wij willen in alle rust de tijd nemen voor onze klanten om de juiste keuze te bepalen. Ook de kennis van het inrichten van een woning, het aankleden van vloeren, wanden en ramen is voor veel mensen een welkome aanvulling. De afdeling woningtextiel blijft op een aantal vernieuwingen na, dan ook geheel intact.” Waarom dan toch verbouwen in crisistijd? Fred liep al langer

De ontwikkelingen op het gebied van slaapcomfort gaan elke dag verder. “We weten steeds beter hoe we mensen aangenamer kunnen laten slapen. Een goed bed is natuurlijk geen aspirientje, maar een juiste ondersteuning helpt wel bij een ontspannen nachtrust. We gaan ons assortiment dan ook verder uitbreiden met een zogenaamd ‘custom made’ slaapprogramma. Voor iedereen, man, vrouw, lang, kort, zwaar of licht, bieden wij het juiste matras en de juiste bodem. Indien gewenst kan dit met

een computerprogramma ondersteund worden. Ook worden alle matrassen geleverd met een 100 dagen omruilgarantie. “Vraag dan wel even naar de voorwaarden.” Ook wordt het assortiment hoofdkussens, dekbedden en dekbedovertrekken nog verder uitgebreid en daarvoor wordt het interieur vernieuwd. “Nieuwe bedden zijn besteld, maar die kunnen niet eerder geplaatst worden dan er ruimte is. Daarom moet er eerst opgeruimd worden en goed ook.” Kortom: er is nogal wat werk aan de winkel de komende weken. Wanneer het precies klaar moet zijn is nog niet bekend. “Wel zal er voor gezorgd worden dat er steeds voldoende bereikbaarheid, voorraad en aandacht voor de klanten is.”

Kijk op

het Vechtdal

De mooiste traditie…. Afgelopen zaterdag was het weer geweldig om het mooiste kinderfeest dat er is, mee te kunnen maken. De Sint kwam weer aan in het land en ook in Ommen. Dit jaar vergde het wel wat improvisatie, omdat er aan de brug gewerkt wordt. Met veel stuurmanskunst werd de pakjesboot dit jaar aan de noordkant van de Vecht aangelegd. Vele kleurrijke pieten en de Sint stonden al snel tussen alle toegestroomde kinderen, die met de aan hen uitgereikte vlaggetjes hun geestdrift versterkten. Even moest ik aan het artikel denken dat ik de afgelopen week weer las. De discussie over wel of geen zwarte piet. Ik probeerde mij voor te stellen hoe dat er uit zou zien. Moet het dan een mix worden van allerlei kleuren, of een zwarte Sint? Laat die discussie maar zijn gang gaan, want het jaar gaat zo snel voorbij, dat de drukte over dit zogenaamde ‘probleem’ pas weer een paar weken voor de intocht losbarst. In die paar weken is het voor alle hardwerkende vrijwilligers niet eens te organiseren om een veelkleurig gezelschap bij elkaar te krijgen. Het lijkt mij een onmogelijke opgave om dat evenwichtig geregeld te krijgen. Het is al zo fantastisch dat relatief weinig mensen er toch ieder jaar weer zo’n feest van weten te maken. In Ommen wordt er tegenwoordig ook nog een prachtige film gemaakt rondom het mooie kinderfeest. Hulde hiervoor. Dat er dan ieder jaar ook nog kleine en grote problemen op te lossen zijn, weten velen van u niet, maar ze zijn er wel degelijk. Wat goed dat iedereen er toch zo de schouders onder blijft zetten en nu al weer met plannen voor volgend jaar rondloopt. En voor ieder die er aan mee wil denken of doen, is er altijd plaats in Ommen, want ook dat is een mooie traditie.

Ilona Lagas, wethouder gemeente Ommen. I.lagas@ommen.nl

Oud papier opgehaald in Ommen

De leden van de muziekverenigingen de Bazuin, Crescendo en Soli Deo Gloria zaterdag 24 november weer oud papier ophalen in de wijken Alteveer, de Dante, Centrum, Laarakkers, over de Brug tot aan het spoor, de Zeeheldenbuurt, de Hardenbergerweg en de Ommeresstraat. Iedereen wordt verzocht het oude papier voor 08.45 uur goed gebundeld aan de straat te zetten. De volgende ophaaldatum is op zaterdag 22 december. In verband met de feestdagen is dat een week eerder dan normaal.

Zwarte Piet opent elektrisch oplaadpunt Zwarte Piet was speciaal voor de gelegenheid naar Ommen gekomen. Hij stelde, uitgedost in de kleuren van Installatietechniek Groen, een van de eerste oplaadpunten voor elektrische auto’s in Ommen in werking bij het bedrijf aan de Patrijsstraat. Daarnaast hield Installatietechniek Groen voor het derde achtereenvolgende jaar de energiebespaardag, die ook nu weer een schot in de roos bleek. Eigenaar Gerbrand Groen: “Of het nu door de crisis komt en iedereen op de kosten let of omdat mensen willen meehelpen het milieu minder te belasten weet ik niet, maar we hadden veel meer geïnteresseerde bezoekers dan andere jaren. Er was opvallend veel belangstelling voor zonnepanelen, maar ook voor ledverlichting, energiezuinige Cv-ketels en dit jaar voor pelletkachels. Wat ik ook geweldig vind, is dat al het personeel op zaterdag,

normaal hun vrije dag, graag meewerkt. Iedereen heeft toch z’n eigen specialiteit. En dat kunnen we op zo’n dag goed gebruiken. Het duurzaamheidscentrum heeft de hele dag bezoekers gehad.” Installatietechniek Groen is al jaren actief op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. En dat is, gezien het aantal bezoekers, bekend in Ommen en omstreken. Er werden onder de bezoekers diverse prijzen verloot. Een dag lang de elektrische auto gebruiken werd gewonnen door Joyce Rietman uit Vilsteren, een cv-ketel door Henk van Oene uit Lemele en een set zonnepanelen door de heer Oosterbaan uit Ommen. Degenen die niet in de gelegenheid waren om tijdens de energiebespaardag te komen zijn welkom op een later tijdstip, liefst op afspraak, langs te komen aan de Patrijsstraat 3-5 in Ommen.


20

21

Sint arriveert in het Vechtdal Sinterklaas arriveerde afgelopen zaterdag in het Vechtdal. In Ommen en Dalfsen kwam hij met zijn Zwarte Pieten over de Vecht, in Nieuwleusen arriveerde hij bij ’t Olde Gemientehuus. Johan Bokma en Mark Timmerman maakten voor Vechtdal Centraal een reportage.

oven

In combinatie met een keuken EXTRA

van 749 nu voor

VOORDEEL!

vaatwasser van 1299 nu voor

599,-

• volledig geïntegreerd • 60 cm breed • inbouw

549,-

• 60 cm breed • 59,5 cm hoog • rvs

magazijn opruiming

325,-

Opgekochte faillissementspartij. Pak nu uw voordeel! combi magnetron

vaatwasser

A KLASSE IN DIVERSE INBOUWHOOGTES EN DIVERSE MERKEN

Bij Atag kostenloos garantie uit te breiden naar 8 jaar

gaskookplaat van 450 nu voor

van 749 nu voor

399,-

• volledig geïntegreerd • 60 cm breed • inbouw

van 399 nu voor

249,-

• 45 cm hoog • 60 cm breed • rvs

• 75 cm breed • 5 pits • wokbrander

Dit is slechts een kleine greep uit ons GIGANTISCHE assortiment inbouwapparatuur. Eskampweg 4a 7731 TA Ommen Tel: 0529 - 46 25 00

XXL vaatwasser

van 1599 nu voor

899,-

combi bakoven magnetron

• 47 liter • kleur grafiet • volwaardige bakoven

van 1649 nu voor

899,-

• volledig geïntegreerd • 60 cm breed • extra ruim • zeer luxe

299,-

w w w. d e l a n g e ke u ke n s . n l

induktiekookplaat

vanaf

van 707 nu voor

399,-

• 4 zones • 60 cm breed • timer • facetrand

gasfornuis vanaf

899,-

• met brede electrische oven • 90 cm breed • strak modern of landelijke uitvoering

SPECIALE UITVOERING VOLLEDIG ANTRACIET

van 2695 nu voor

1999,-

gasfornuis

• 6 pits met brede oven • 90 cm breed • strak modern of landelijke uitvoering

Scan deze QR code met uw smartphone en ontdek nog meer prachtige de Lange keukens!


21

VECHTDALCENTRAAL

Uw eigen nieuws

prikbord 23

Woensdag 21 november 2012 ■ ∙

Ommen Spelmiddag. Thema: Aquakids. Zwembad Carrousel. Openingstijden: 13:30 uur - 17:00 uur Donderdag 22 november 2012

■ ∙

Dalfsen Lezing. De donkere kamer van Damokles. Bibliotheek. Prijs: gratis toegang Openingstijden: 20:00 uur Vrijdag 23 november 2012

■ ∙

IjS R p D f Hoo weg

kend Een wee rsonen pe voor 20 439,1 t .w.v. € door: ord gespons wpark o l a g n u B exel Hoge H

Zaterdag 24 november 2012 ■ ∙

Van 17 november t/m 24 december 2012 ontvangt u bij elke € 5,00 die u bij de deelnemende winkeliers in Ommen besteedt, een zegel. Bij Albert Heijn en Jumbo ontvangt u bij iedere € 12,50 een zegel. Volle spaarkaarten kunt u deponeren in de bussen tot en met vrijdag 28 december 17.00 uur, bij de volgende winkels: Ten Brinke, Expert Westerman, Albert Heijn, Jumbo, Intertoys en Hema. Er worden 5 weekprijzen (waardebonnen variërend van € 40,- tot € 200,- en vele slagroomtaarten) getrokken op de volgende data: 30 november en 7, 14, 21 en 28 december. Trekking hoofdprijs: maandag 31 december uit de ingeleverde volle spaarkaarten.

■ ∙

EXTRA koopavond SINTERKLAAS 4 december

KERST MARKT 15 december

EXTRA koopavond KERST 20 december

Deelnemende winkels van de spaaractie 2012 De meer dan 40 deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan het raamposter!

Ommen Toneel. Zoals elk jaar heeft de toneelgroep van de LTO afdeling Ommen weer een lachwekkend toneelstuk voor u ingestudeerd. Hervormd Centrum. Prijs: kaarten zijn € 5,- incl. een kop koffie of thee Openingstijden: 20:00 uur De Boer’nleu. Voorstelling: Het leste bedrief. Theater Carrousel. Prijs: € 19,- Openingstijden: 20:15 uur

S j I R p K E E W A R T EX R o o v T I u DAgjE 4 pERSoNEN

wembad. Z n e l o h n e n ij Kon ekenden. e w e Toegang giga d in r a a b ren, beschik Vooraf reserve

Lemelerveld Concert. Door shantykoor de Stuwzangers uit Vilsteren, presentatie van de 2e cd. Cafe Reimink. Openingstijden: 20:00 uur Ommen Toneel. Zoals elk jaar heeft de toneelgroep van de LTO afdeling Ommen weer een lachwekkend toneelstuk voor u ingestudeerd. Hervormd Centrum. Prijs: kaarten zijn € 5,- incl. een kop koffie of thee Openingstijden: 20:00 uur Viltworkshop; Kleur bekennen. Deze dag duiken we ’s morgens op een speelse manier in de betekenis van kleur. ’s Middags na een heerlijke lunch, gaan we een zelf te bepalen werkstuk vilten, met de kleuren die jouw inspireren voor dit moment. Atelier Bodyflower, Balkerweg 37 . Openingstijden: 10:00 uur - 16:00 uur Sterrenparade Overijssel. Presentatie: Marga Bult en Wilfried Finkers. Theater Carrousel. Prijs: € 24,- Openingstijden: 20:15 uur Zondag 25 november 2012

■ ∙

Dalmsholte Kijk en doedag. Kom snuffelen tussen de 2de hands spullen en verwen de paarden. ‘t Olde Manegepeerd, Beukenlaan 2. Openingstijden: 10:00 uur - 17:00 uur Dinsdag 27 november 2012

■ ∙

■ ∙

Giethmen Najaarsexpositie. Vijf dagen genieten van kunst. Met lezingen van Koos Geerds, Joke Verweerd en Eric Schutte. Galerie Aly Schutte/Galerie Eric Schutte, Dalmsholterweg 6. Openingstijden: 14.00 - 17.00 Ommen Lezing. ‘Kiezels die nooit verdwijnen, het Joodse leven in Ommen’ door Gerko Warner. Bibliotheek Prijs: entree € 5,- vrienden van ccoba en bibliotheekleden betalen € 2,50 Openingstijden: 20:00 uur

Uitgaan Toneelstuk LTO Ommen Zoals elk jaar heeft de toneelgroep van de LTO afdeling Ommen een toneelstuk ingestudeerd. Op 23 en 24 november spelen zij in het Hervormd Centrum in Ommen met een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Heidi Hillreiner, vertaald door B. v.d. Haar. In het gezin van brood- en banketbakker Horstman is er sprake van grote opwinding vanwege een aanstaande bakwedstrijd. Horstman is er van overtuigd dat hij de eerste prijs zal winnen, maar ook Hans, de knecht heeft een taart ingezonden en … heeft meer succes dan zijn baas. De baas krijgt niet de eerste prijs en moet genoegen nemen met de poedelprijs: een etalagepop! Horstman vat dit als een regelrechte belediging op en probeert op allerlei manieren de pop te verdoezelen in de kast. Als zijn zus Dini de pop aanziet voor een lijk, zijn de poppen aan het dansen! De situatie lijkt hopeloos als er, heel toevallig overigens, een damesslipje in de kamer wordt gevonden. Van wie is dit slipje? En … hoe kwam het daar? Aanvang beide avonden 20:00 uur, kaarten zijn €5,00 inclusief een kop koffie of thee. Sing In in Grote Kerk Dalfsen Op zondagavond 25 november wordt er in de Grote Kerk in Dalfsen een Sing-in gehouden. Het thema op deze Eeuwigheidzondag is ‘Het Koninkrijk van God’. Henriëtta Broersma zal presenteren. Er is geen preek. De liederen worden begeleid door een band, die bestaat uit: Maurice Compagner (piano), Jan Kramer en Christine van den Brink (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar) en Erik Ritsema (drums). Kinderen mogen op het podium de kinderliederen meezingen. Ook zal er weer gelegenheid zijn een verzoeknummer op te geven uit de Evangelische Liedbundel. De Sing-in begint om 19.00 uur. De toegang is vrij. Er is wel een collecte. Na afloop is er koffie, thee en limonade in de kerk. Meer info.: 434203. Samenzangavond in Dalfsen De samenzangavond Dalfsen Zingt vindt plaats op zaterdagavond 24 november in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Polhaarweg in Dalfsen. Medewerking is er van het Chr. Gemengd Koor “Vox Humana” uit Oldebroek o.l.v. Bert Gelderman, die ook de samenzang begeleidt. Er worden liederen gezongen uit verschillende liedbundels. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij. Wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Voor meer info www.ngkdalfsen.nl of Tiny Mol: 0529-431216

Cursussen Kleur bekennen bij Atelier Bodyflower Atelier Bodyflower houdt op 24 november een viltworkshop met als titel Kleur bekennen. ‘s Morgens wordt aandacht besteed aan de betekenis van kleur. Na de luncht wordt een zelf te bepalen werkstuk gevilt, met de kleuren die de deelnemer inspireren voor dit moment. Ervaring met vilten is niet noodzakelijk voor de workshop, die gehouden wordt van 10.00 tot 16.00 uur. De workshop is een samenwerkingsverband van Ingeborg Honer en Geerte Cammeraat. De locatie van de workshop is Atelier Bodyflower, Balkerweg 37 te Ommen. Kijk voor meer informatie op http://www.bodyflower.nl of bel met Ingeborg Honer 0523234003 of Geerte Cammeraat 0529-432297. Tinnen figuren beschilderen in Ommerkanaal Triple L Miniatures houdt op woensdag 28 november een workshop tinnen figuren beschilderen in het Buurthuis Ommerkanaal in Ommen. Tijdens deze avond kunnen deelnemers een tinnen figuur naar keuze beschilderen. Er is een groot assortiment kerstfiguren aanwezig, maar ook Sinterklaas zal niet ontbreken. Daarnaast kan er gekozen worden uit diverse dieren, bloemen en sprookjesfiguren. Er wordt deze avond gewerkt met acrylverf die snel droogt zodat, je je figuur aan het eind van de avond mee naar huis kunt nemen. De kosten voor deze avond bedragen 9,50 euro per persoon, inclusief twee kopjes koffie of thee met iets lekkers. De avond wordt gehouden in het Buurthuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22, 7731 XR Ommen, aanvang 20.00 uur. Opgave voor de workshop kan voor 23 november bij Triple L Miniatures, 0523-612721 of triplel@planet.nl

Mededelingen DORCAS kledinginzameling Op dinsdagmiddag 27 november en woensdagmiddag 28 november is er weer gelegenheid om overtollige (schone en hele) kleding in te leveren. Dit kan van 13.3015.30uur bij het depot aan de van Ruisdaelstraat 31 in Ommen. U wordt verzocht buiten deze uren geen spullen neer te zetten.

Ook goede schoenen, huishoudtextiel, breiwol en mobieltjes zijn welkom. Bij voorbaat hartelijk dank! Dorcas Werkgroep Ommen. Voor info:0523-676238/0572-331281 Inloopuurtje bij LPO De Lokale Partij Ommen houdt op dinsdagavond 27 november van 19.30 uur tot 20.30 uur een inloopuurtje voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Deze bijeenkomst zal gehouden worden in Café-Restaurant ‘De Wildzang’ aan de Stationsweg 31 te Ommen. CDA houdt spreekuur in Ommen Het CDA in Ommen houdt 26 november het maandelijkse spreekuur. Centraal hierbij zullen de gevolgen van het regeerakkoord voor met name de zwakkeren in de samenleving staan. “Bij met name de ouderen en gehandicapten in onze samenleving is grote onzekerheid over wat er allemaal met hen gaat gebeuren,” aldus de woordvoerder. “Deze groep mensen is niet altijd meer in staat om te volgen wat er allemaal op hen afkomt. Het CDA in Ommen begrijpt deze ongerustheid en wil voor deze mensen een rustpunt zijn; een baken waar men met de vragen terecht kan. De gevolgen oplossen of teniet doen ligt niet in de macht van het CDA. Wel kan er hulp geboden worden om de zorg beheersbaar te maken, gevolgen uitleggen en mensen terzijde staan.” Het spreekuur van de fractie en het bestuur in het Gemeentehuis van Ommen begint om 19.30 uur.

Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligerspunt Dalfsen/Nieuwleusen Het Vrijwilligerspunt Dalfsen/ Nieuwleusen is wekelijks op zoek naar vrijwilligers. Het Nederlandse Rode Kruis zoekt een voorzitter voor het bestuur en een notulist. Contact: mevr. R. Warnar: 0572-371962 of riethendrikson@ziggo.nl. Z&PC Nieuwleusen zoekt assistent-trainers voor het zwemmen met kinderen. Vrijdagavond van 18.15 – 19.00 uur. Contact: www. zpcnieuwleusen.nl Voor verdere informatie kunt u terecht bij de organisatie of Vrijwilligerspunt Dalfsen/Nieuwleusen. Spreekuur Dalfsen: dinsdagmiddag en donderdagmiddag 13.30 tot 14.30 uur, Ruitenborghstraat 56, Dalfsen. Spreekuur Nieuwleusen: donderdagochtend 10.00 tot 11.00 uur in de Olmen, Oosterveen 21, Nieuwleusen. www.vrijwilligerswerkdalfsen.nl

OUD PAPIER − OUD PAPIER − OUD PAPIER

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Deze dag wordt in de bekende wijken van Ommen het oud papier weer opgehaald. VANAF 8.45 UUR!! De volgende ophaaldag is 22 dec. 2012. (i.v.m. de feestdagen is dit een week eerder) Muziekverenigingen De Bazuin, Crescendo en Soli Deo Gloria


24

SPORT Eerste in serie crosswedstrijden ACO van Elderen

25 Sportverkiezing Ommen van start

ARNO’S AVONTUREN

Donderdag 15 november is de website van de sportverkiezing van de Gemeente Ommen geopend. Patrick Kolk heeft de website gemaakt. De sportverkiezing heeft dezelfde opzet als vorig jaar. Nu zijn er ook weer vijf categorieën, sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en de pluim van het jaar 2012. Het enige verschil met vorig jaar is dat in de categorie sporttalent ook ploegen kunnen worden gekozen. Kon er vorig jaar alleen gestemd worden, nu moet er via de website eerst genomineerd worden, waarna een jury gaat bepalen welke drie er in elke categorie door gaan. Het nomineren kan tot 20 december. Vanaf 2 januari 2013 kan er dan via dezelfde site gestemd worden. Vorig jaar was het een groot succes en kwamen er bijna 5000 stemmen binnen. Wethouder Ko Scheele was dan heel enthousiast over de nieuwe manier van de sportver-

De eerste in een serie van drie ACO-crosswedstrijden vond zaterdag plaats. 28 ACO-atleten schreven zich in voor hun thuiswedstrijd. Emma Westenberg wist bij de 1500m haar slag te slaan , zij werd netjes 1e in een 6.51.

Bij de 3000 meter nam de Milaatleet Nick Marsman de kop, stond deze niet meer af en finishte in een zeer snelle 11.51. Master Harold van de Enk wist de 5000 meter op zijn naam te brengen in een 20.32. Bij de dames op dezelfde af-

stand pakte Ineke Nawijn goud in 26.10. Stefan Vogelzang won zijn 10000m–cross in een 41.08, Ook Astrid van Velden en Gerda Willems scoorden beiden goud in hun klasse in respectievelijk 47.00 en 44.52.

n IJsvereniging de Doorloper e e n n e e e g n e estet gen een , blij met komst Gretha Smit AAAlllllle ess tegew e,,r t r in e t in e r w g e t e n Bij Paviljoen de IJskelder vindt donderdag 22 novemngge win ssstttr een rre ber de jaarlijkse ledenvergadering plaats van IJsve: s reniging de Doorloper. Alle leden van de natuurijs: l s a l o a : s z o l z a o z , baan en daarmee ook van ijsvereniging de Doorloper

ls zijn daarbij uitgenodigd. Tijdens de pauze gaat Gretha ne,ttPene,ttSejana, lsS,jaa e ts u P M , , n n e e ts n u e o ch n, M Smit wat vertellen over haar carrière en over haar nieu, en, HHaanndsdcshoene denh,eTrm oa-rzlaeanrz rm a e -l h o T , n, we passie: schaats- en skeelermateriaal. e ermo-ho-ehmedmen k , k n o e s k k TThherm o o -s rm o e h o,eTdh,eTrm ermo-oo-nodnedrgeorged s, Tru TThherm Flene, cFeleeetcc.e etc.In de jaarvergadering zal het seizoen 2011/2012 geëvalueerd , ie n ie ru T , s k k c c a a J J , , worden en wordt er ook vooruit gekeken naar de toekomst. ermo-loe-gleggingsins volooplokepukzee!uze! TThherm Dit jaar heeft het bestuur van de ijsvereniging ook geprobeerd g v u no og KKoommsnsenl,enl, nu n iets extra’s aan het programma toe te voegen. “Het is altijd Epaper:(www.veurinkmode.nl) Epaper:(www.veurinkmode.nl) Epaper:(www.veurinkmode.nl)

leuk om een (oud) topschaats(t)er iets te horen vertellen over zijn of haar carrière, dit motiveert altijd,” aldus voorzitter Andre Hoogeveen. We zijn dan ook zeer blij met de komst van Gretha Smit. Ze is een vrouw uit de regio met een behoorlijke staat van dienst en ze heeft veel betekend voor de schaats- en Het Veurink Mode team. ,skeelersport. ls a ja S , n e tt e Het Veurink Mode team. Mutsen, P

Tot Totziens, ziens,

n en, Handschoene , Thermo-laarz n Vakmansbroek e d m e -h o Therm okken, oed, Thermo-s ,

Vakmansbroek

De meeste mensen zullen Smit kennen van de vijf kilometer rg e etc. de Olympische Spelen in Salt Lake City in 2002. Hier leece tijdens Thermo-ondvakmansbroek F , n Topkwaliteit met ie ru T , s k behaalde ze een mooie zilveren plak. Het was een ereplaats c ins, Ja rmo-leggvakmansbroek e ! h e T z Topkwaliteit met u e k die haar al p metalen rits brede riemlussen. wel bekend was, want Gretha was namelijk ook og volo u nextra nen l, e n s m o de tweede dame bij de laatste Elfstedentocht van 1997. Naast K metalen rits en extra brede riemlussen. Voorzien van vele ruime zakken deze twee Vakmansbroek va. prestaties heeft ze ook behoorlijk wat nationale Voorzien van vele ruime zakken va. op haar palmares op zowel de marathons als de lantitels en eventueel kniestukken. Topkwaliteit vakmansbroek met opkwaliteit vakmansbroek Topkwaliteit met vakmansbroek 90met en eventueel kniestukken. 90 maar ook op de skeelers. Sinds een paar jaar is ze metalen rits en extra brede riemlussen. gebaan, Maten 44 t/m 60ruime zakkenrits en extrahelemaal etalen rits en extra brede riemlussen. metalen brede Voorzien van vele (incl. btw)riemlussen. gestopt als professioneel schaatsster, maar ze kan Maten 44 t/m 60 (incl. btw) en eventueel kniestukken. 90 de sport nog niet helemaal vaarwel zeggen. Ze is namelijk de oorzien van vele ruime zakken Voorzien van vele ruime zakken HetMaten Veurink team. 24, 44 t/m Mode 60 va. va. (incl. btw) bedrijfsleidster en verkoopster bij Free-Wheel schaatsen en n eventueel kniestukken. en eventueel 90 kniestukken. 90 skeelers in Gramsbergen. Hierdoor weet ze nu andere menaten 44 t/m 60 Maten (incl. 44 t/m 60 sen te adviseren en tebtw) enthousiasmeren voor het schaatsen btw) (incl. De zaak waar klanten vrienden worden en skeeleren. De zaak waar klanten vrienden worden Grote maten heren in:waar Maat meer voor dames: De zaak klanten vrienden worden Hardenberg, Parkweg 1-a Epaper:(www.veurinkmode.nl)

Vakmansbroek Vakmansbroek Epaper:(www.veurinkmode.nl)

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

Tot ziens,

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

va.

24, 24,

VEURINK 24, Mode VEURINK Mode VEURINK Mode 24, RINK VEURINK Mode Mode Veurink Hardenberg,

Veurink Ommen en Coevorden

Coevorden, Looweg 51 e maten heren Ommen Hardenberg, Parkweg Ommen, Hessenweg West 5 1-a en heren in: in: en Coevorden Hardenberg, Parkweg 1-a ink Hardenberg, Coevorden, Looweg 51 Hardenberg, en en Coevorden Coevorden, Looweg 51

Maat meer voor dames: Maat meer voor dames: Veurink Ommen en de pauze Tijdens Veurink Ommen en Coevorden van 21.00 uur zal

van de jaarvergadering, rond de klok Gretha, dan ook iets gaat vertellen over Ommen, Hessenweg West 5 n Coevorden Coevorden Ommen, Hessenweg West 5 schaatsmateriaal, kleding en veiligheid, tussendoor zou ze k waar klanten vrienden De worden zaak waar klanten vrienden worden wat leuke anekdotes vertellen over haar eigen carrière. Alle Grote maten heren Maat meer voor dames: Maat meer voor dames: Hardenberg, Parkweg 1-ain: Hardenberg, Parkweg 1-a belangstellende zijn van en harte welkom om aanwezig te zijn. Hardenberg, Veurink Ommen enLooweg 51 Veurink Ommen Coevorden,Veurink Looweg 51 Coevorden, De vergadering begint om 20 uur. Ommen en Coevorden Coevorden Coevorden

Ommen, Hessenweg West 5

Ommen, Hessenweg West 5

kiezing. ,, Als het net zo als vorig jaar wordt vind ik het prima. Het leefde enorm en de zaal zat goed vol”. Vorig jaar kwam Reinier Paping één van de prijzen uitreiken. Dit keer zullen, zoals het er nu uitziet de zusjes Marianne en Mildred Muis de prijzen uitreiken. Beiden waren zwemtoppers in Nederland. De prijsuitreiking zal dit jaar ook weer in de Carrousel plaatsvinden en wel op 30 januari 2013. Johan Dankelman de spreekstalmeester van Ommen zal deze avond presenteren. Kijk voor meer informatie www. sportverkiezingommen.nl.

Peter Lenderink weer sneller op de schaats Ommenaar Peter Lenderink is dit seizoen weer sterk begonnen. Op diverse afstanden heeft zijn pr. al weten te verbeteren. Afgelopen weekend deed hij mee aan de landelijke selectie wedstrijd voor B-junioren in Den Haag. Op de 500m was hij wederom sneller dan voorheen. Zijn tijd van 39.11 was nog geen seconde langzamer dan Wesley Dijs (38.19), maar wel sneller dan zijn eigen 39.23. Dus de 38 seconden grens komt er aan. Hij werd vierde op de 500m. Op de 1500m reed Lenderink met 1.57.46 de derde tijd. Dat was iets langzamer dan zijn 1.55.99 die hij onlangs reed in Erfurt. Den Haag is niet bepaald een

De Dalfsense actrices Saskia Postma en Miriam Warringa zijn door regisseur Sandra Macrander en de mannen van de Amsterdamse toneelgroep WARNS gekozen voor een rol in het toneelstuk ‘De vrouw van de zee’. Het stuk van de Noorse schrijver Henrik Ibsen wordt op 24 en 25 november gepresenteerd in Onder Ons aan de Wilhelminastraat in Dalfsen.

Zieke(n)zorg De zorgsector groeit. Vanwege kunstige ingrepen en technologische hoogstandjes in onze huiskamers worden levens langer en beter van kwaliteit. Die uitvindingen verlichten het werk van in de zorg werkzame mensen. Heel nuttig en prettig voor alle partijen. Meer en meer vervangen apparaten zelfs de inzet van mensen van vlees en bloed. Waar voorheen de wijkzuster langs kwam, kijkt nu de thuiszorg via een scherm naar de cliënt. Als er tenminste geen handelingen nodig zijn. Dat is even wennen. Eenzaamheid bestrijd je immers gericht en op andere momenten en manieren. Voor maximale benutting van de mogelijkheden van die domotica zijn goede verbindingen zoals glasvezel van levensbelang. Zeker voor mensen die buiten de zogenaamde woonservice-gebieden wonen.

snelle baan, dus die 1.57.46 is meer dan goed te noemen. Op de 3000m was hij met 4.05.55 de vijfde en bleef maar vijf seconden achter op de nummer één. Hier reed hij vorig seizoen in Berlijn 4.03.64, dus binnenkort gaat Peter Lenderink onder de vier minuten. Hij is met deze tijden wel zeker van deelname aan het NK. Op de Sara Ranglijst staat hij keurig vijfde.

Ommen sterkste in dubbele Vechtdalderby Ommen toonde zich afgelopen weekend op voetbalgebied de sterkere van Nieuwleusen. De dubbele Vechtdalderby tussen Nieuwleusen en OZC Ommen op zaterdag en USV en OVC ’21 op zondag, leverde de Ommenaren samen vier punten op: 2-0 en 2-2. OZC steeg met de winst naar de vierde plaats op de ranglijst. Het duurde zaterdagmiddag maar vijf minuten voordat Wilmer Makkinga de knikker erin had liggen. Daarna kreeg Nieuwleusen veel kansen, maar het doelpunt viel niet. Uiteindelijk viel het doelpunt alsnog aan de andere kant: Nick Hekman deed in blessuretijd Nieuwleusen de das om. Gerrit Makkinga vond de zege wel een beetje tegen de verhouding in. “Als Nieuwleusen niet scoort, dan houdt het op. Ze hebben heel veel kansen gehad, maar ze doen het niet. Moet wel zeggen, dat onze keeper Rico Magsino weer prima stond te keepen.” OZC heeft nu 19 punten en dat is maar vier minder dan koploper Vroomhoopse Boys dat thuis met 2-5 verloor van AVW’66. Nieuwleusen blijft voorlaatste met 9 punten, ASC ’62 uit Dalfsen staat tweede met 22 punten. OVC ’21 ontsnapte op sportpark Hulsterlanden ternauwernood aan een verlies tegen USV. Met het gelijke spel op het scorebord kreeg de Nieuwleusense ploeg een unieke kans om de wedstrijd te beslissen. Een strafschop. Deze werd echter gemist. In de eerste helft vielen er geen doelpunten. Pas in de tweede helft, in de ’50 minuut, was het Matthijs van Faassen die de score opende. In naam van Union SV schoot hij van elf meter een strafschop binnen. OVC ’21 wist de achterstand om te buigen. Met twee doelpunten stonden de Ommenaren binnen no time met 1-2 voor. In de 68e minuut trok Rick Timmerman de stand weer gelijk. Van Faassen kreeg een paar minuten later de uitgelezen mogelijkheid om USV de winst te bezorgen, maar faalde vanaf de stip.

Twee Dalfsense actrices in toneelstuk ‘De vrouw van de zee’

Toch is de zorgsector zelf een beetje ziek. Niet de mannen en (vooral) vrouwen die de zorg leveren, zij hebben over het algemeen een grote passie: mensen vooruit helpen en als het even kan genezen. Ook aan de patiënten ligt het niet: zij hebben in tegenstelling tot veel andere mensen maar 1 enkele wens: beter worden. Het is geen onschuldig griepje of verkoudheid. Nee, het zorgsysteem heeft een chronische aandoening. De diagnose is: een ernstige verslaving aan het gebruik van pecunia. Een van de symptomen is: ingrepen waardoor je langer of wellicht helemaal uit het verpleeghuis weg kan blijven, worden geclaimd. De redenering is vaak: “De zorgvrager heeft er recht op, en anders komt er een nog veel groter beroep op het budget”. Zo lust ik er nog wel een paar. Als we alle zaken die de zelfredzaamheid bevorderen compleet uit onze gezamenlijke zorgpot willen betalen dan is het einde zoek. Hoe je woont is een vrije keuze. Bij het stijgen der jaren kies je bijvoorbeeld voor een slaap- en badkamer op de begane grond en dat betaal je helemaal zelf. Naast het zo comfortabel en veilig mogelijk wonen voorzie je ook in de schoonmaak van je huis. In aanvulling op mantel- en buurtzorg zijn er zo nog kansen genoeg voor ondernemers om huishoudens hun diensten aan te bieden. Grijp ze! Arno van Dijk

De voorstelling gaat over de dochter van een vuurtorenwachter, Ellida, die is getrouwd met de plaatselijke dokter. Het huwelijk wil echter niet vlotten, omdat Ellida een belofte heeft gedaan aan een ruwe zeebonk, die ooit langskwam op de vuurtoren. Naast het verhaal van de dochter van de vuurtorenwachter zijn er

in het stuk verwikkelingen met een beeldhouwer, een voormalig huisleraar, en de dochters van de dokter. Saskia en Miriam hebben de rol van deze dochters toegewezen gekregen. Op zaterdag 24 november start de voorstelling om 20.30 uur en op zondagmiddag 25 november om 14.00 uur.

Oude en nieuwe muziek bij uitvoering Con Brio Accordeonorkest Con Brio uit Nieuwleusen presenteert op zaterdag 24 november de jaarlijkse uitvoering. Evenals vorig jaar vindt dit plaats in De Wiekelaar te Oudleusen. Elk jaar zorgt dit orkest voor verrassende elementen tijdens de uitvoering. Bovendien is het een goede gewoonte om “muzikale gasten” uit te nodigen. Ook dit jaar heeft Con Brio weer gemaakt, zo nauwkeurig en gehard gestudeerd. De bevlogen detailleerd dat je denkt aan een dirigent, Joop van Strien, is er foto. En op deze beelden, die altijd op uit om een gevarieerd tijdens de uitvoering geprojecteerd zullen worden, is de muprogramma samen te stellen. “Naast vele mooie muziek als ziek gemaakt. De uitvoering van de tango en ouvertures staan dit mooie arrangement betekent dit jaar ook actuele nummers een premiere in Nederland. Dat op het programma, zoals de ti- Con Brio van vele markten thuis telsong uit de film Titanic, over is blijkt uit de muziek die na de het schip dat juist dit jaar 100 pauze wordt gespeeld, met enjaar geleden verging. Heel bij- kele swingende nummers.” zonder is een muziekstuk dat Muzikale gasten, dit keer uit (evenals alle andere muziek) Friesland, country en blues duo door de dirigent speciaal be- “Tuff Enuff”. Kaarten kosten werkt werd voor orkest, vanuit 8 euro per persoon en zijn te besimpele bladmuziek voor pi- stellen via 0572-392463 of af te ano. Deze muziek gaat over een halen bij ‘t Witte Peerd-NieuwAmerikaanse boer, die op zeer leusen. Tevens aan de zaal vanaf jonge leeftijd begon als amateur 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. kunstschilder. Hij heeft verbluf- Bezoek ook eens www.conbriofend realistische schilderijen nieuwleusen.nl

Koop-niets-dag

PvdA praat met Dalfsenaren over landbouw Sjoera Dikkers, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, gaat woensdag 28 november in gesprek met bewoners over de veranderende landbouw in Dalfsen. Het platteland is volop in beweging. Sommige agrariërs breiden hun bedrijf uit, terwijl anderen hun activiteiten stoppen of hun ondernemerschap verleggen naar andere sectoren. Deze veranderingen hebben hun invloed op het landschap. Het landschap waarin we wonen en recreëren en waar we allemaal mee verbonden zijn. Met deze avond hoopt de Partij van de Arbeid Dalfsen bewoners aan het denken te zetten over hun omgeving. De landbouw is van oudsher een beeldbepalende sector in onze regio. Als beheerders van het landschap en hun groene erven bepalen zij voor een groot deel het beeld en de kwaliteit van het buitengebied. Het platteland is volop in verandering. Deze veranderingen bieden kansen, maar brengen ook conflicten met zich mee. Bewoners van het buitengebied zien steeds grotere bedrijven naast zich verrijzen. Bedrijven die minder goed in het landschap passen, waar veel dieren leven die soms voor overlast zorgen. Er wordt steeds meer bekend over gezondheidsrisco’s. Burgers maken zich meer en meer zorgen over deze ongewenste neveneffecten van de (intensieve) landbouw. De avond start met een bijdrage van Sjoera Dikkers, waarna de Overijsselse Statenfractie en de Dalfser landbouworganisaties hun bijdrage leveren. Een panel gaat vervolgens in discussie met het publiek. Aan de hand van verschillende stellingen wordt het publiek uitgedaagd hun mening te geven en wordt gekeken hoe het onderwerp leeft in Dalfsen. Iedereen is welkom, van 19.45 tot 22.00 uur in het bijgebouw van de Westermolen in Dalfsen. Meer informatie www.dalfsen.pvda.nl

vechtdal

Colofon is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 18.900 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele Uitgiftepunten: Voordeelhal Bermerstraat 15 a, Ommen Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen Ontmoetingscentrum De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, Dalfsen Kantooradres: Boeierstraat 10 (De Boei), 8102 HS Raalte Telefoon 0572 - 364864 www.vechtdalcentraal.nl Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Erwin Dijk: 06 3013 9314 Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Harry Dunnewind 06 4290 9933 Ellen van Lohuizen 06 5179 1050 Vormgeving: Debby Grootentraast Josine Willemsen Mirjam Borger Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl Salland Centraal De Krant BV behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Je mag dus niets overnemen van deze uitgave en/ of website, zonder toestemming gekregen te hebben.

Partner van:

click abrick.nl De leukste kortingssite van jouw plaats

Nomineer het Nomineer het info@clickabrick.nl familiebedrijf van familiebedrijf van het ja het jaar 2010 Salland Centraal De Krant BV is lid van: Ga naar www.familiebedrijfoostnederland.nl

Nomineer het familiebedrijf van het jaar 2010

www.familiebedrijf-oostned

Nomineer het familiebedrijf van het ja


Een welkom warm welkom Een warm Stichting OudOmmen zoekt vrijwilligers en oude foto’s Een in uwwelkom nieuwe in uwwarm nieuwe in uw Albert nieuwe Albert Heijn! Heijn! Albert Heijn!

Ommen, Haven NoordHaven 1. Ommen, Noord 1.

27 Familieberichten Na een langdurige periode van ziek zijn, is toch nog onverwachts overleden onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Berend Boezelman

Ma Boezelman Henny en Derk Jan Gerard en Mannie Jan en Dinie Jennie en Henk Annie en Jan Gerrie en Jacob Marjo en Arent en kinderen Ommen, 17 november 2012

Ommen, Haven Noord 1.

Deze aanbiedingen gelden in week 47 vanaf 19 november t/m 25 november 2012.

Provinciale sterrenparade in Carrousel De Stichting OudOmmen is op zoek naar twee dingen: vrijwilligers en foto’s. Vrijwilligers voor de vele activiteiten van de stichting en historische foto’s van Ommen en omgeving. De website van de stichting trok vorige maand een recordaantal bezoekers van gemiddeld 872 per dag. “Onze bezoekers zijn echt geïnteresseerd in de historie van Ommen en omgeving en zij dragen ook in belangrijke mate bij aan de vorming van het archief,” aldus de woordvoerder van de stichting. “Zij leveren steeds vaker materiaal en informatie aan, waardoor de site voor steeds meer mensen interessant wordt. Maar de stijgende belangstelling heeft ook een keerzijde. De stichting kan de evenredig groeiende hoeveelheid werk haast niet meer bolwerken en is dringend op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen.”

• • • •

Er zijn veel mogelijkheden bij OudOmmen. Wie geïnteresseerd is in geschiedenis over het algeGeldig t/m zaterdag 26 mei 2012. meen en de rijke historie van OmAlleen geldig bij in Albert Heijn, men het bijzonder, is welkom. Haven Noord Bij1,deOmmen. stichting draait het om het Maximaal één kortingsbon verzamelen en toegankelijk maken van historisch materiaal van per klant. de regio Ommen. Alleen originele kortingsbonnenVoorbeelden van activiteiten zijn: interviewen, zijn geldig. Geldig t/m zaterdag 26 mei 2012. schrijven van artikelen, organiseAlleen geldig bij Albert Heijn, De korting• wordt niet verrekend Haven Noord 1, Ommen. over tabak, geneesmiddelen, • Maximaal één kortingsbon boeken, babyvoeding per klant. tot 1 jaar en artikelen die bij de servicebalie • Alleen originele kortingsbonnen zijn geldig. van Albert Heijn worden verkocht. • De korting wordt niet verrekend Zoals postzegels, loten, telefoons, over tabak, geneesmiddelen, kraskaartenGedeputeerde en cadeaubonnen. Theo Rietkerk en

ren en coördineren van activiteiten, onderhouden van contacten en stimuleren van samenwerking met andere historische instellingen en foto- en/of filmopnames maken. Jong en oud zijn welkom bij OudOmmen. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tjeerd de Leeuw (t.deleeuw@ OudOmmen.nl of ‘s avonds 0529452945). De stichting OudOm-

men is ook op zoek naar foto’s van de regio Ommen om te publiceren op haar website. Vrijwilliger Arie van Tongeren houdt zich bezig met het digitaliseren van afbeeldingen en foto’s. Iedereen die oude afbeeldingen of foto’s van Ommen en omgeving beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met Van Tongeren (arievantongeren@kpnmail.nl of 0529-466711).

Ondernemers kunnen duurzaam vervoeren in Dalfsen

Kijk op www.AH.nl voor al onze aanbiedingen

Ommen, Haven Noord 1. Openingstijden: Ommen, Haven Noord 1. Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Openingstijden: Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Maandag

Wij verzorgen uw kerstpAkket op maat! Informeer naar de mogelijkheden.

Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Gewoon bij AlbertbijHeijn. Gewoon Albert Heijn.

Theater Carrousel biedt zaterdag 24 november een muziekavond met zeer uiteenlopende artiesten uit heel Overijssel. Zeven verschillende muzikale ensembles van eigen bodem zorgen voor een avondvullende, afwisselende voorstelling. De presentatie is in handen van Marga Bult en zij wordt bijgestaan door Wilfried Finkers. Annemiek van Bussel Annemiek van Bussel uit Zwolle zingt - met donkerbruine stem - Duits en Frans repertoire uit vergeten tijden. Ellen Vos en Casper van Vulpen vormen samen het kersverse duo Caselle. Ellen, opgegroeid in Ommen, is een jonge, zeer talentvolle zangeres. Moiren is een nieuwe formatie, met zangeres Erna Hemming, geboren in Almelo en de Overijsselse harpiste Janne-Minke Nijp. Al jaren mixen zij de klassieke achtergrond met hedendaagse muziek. De Italiaanse zangeres Natasja Valletta en gitarist Eddy Büter uit Almelo vormen samen Le Due Sorelle. Zij brengen, op een unieke, aangrijpende manier, Italiaanse, nostalgische liedjes. Luuck Droste is een aanstormend talent van Twentse bodem. Met zijn warme stem en de liefde voor de Franse chansons weet hij het publiek te raken. Bella Tubejeva staat hem bij. Tanja Klerkx is een getalenteerde, allround zangeres, met een bijzonder stemgeluid. Mircea Constantin, altviolist, uit Holten vormt tenslotte met andere zigeunermusici het Bizarcorde trio. Kaarten kosten 24 euro per stuk. Bij iedere twee gekochte kaarten voor De Sterrenparade krijgt de bezoeker twee kaarten cadeau. Zijn er al kaarten gekocht? Neem dan even contact op met het theater om de twee gratis kaarten alsnog te bestellen. Het programma begint om 20.15 uur.

wethouder Klaas Agricola maakten 15 november een rit in een boeken, babyvoeding tot 1 jaar en 100% duurzame auto. Met deze rit willen zij aandacht vragen voor de gezamenlijke ambitie om binartikelen die bij de servicebalie nen het transport en vervoer te verduurzamen. van Albert Heijn worden verkocht. Zoals postzegels, loten, telefoons, De provincie en de ge- heel duurzaam rijden mogelijk is bestaande bouw, nieuwbouw en kraskaarten en Overijssel cadeaubonnen. meente Dalfsen zetten in op het stimuleren van het rijden op groengas en elektriciteit. Daarnaast is verdere uitbreiding van het landelijke netwerk van groengasstations wenselijk. Binnen de gemeente Dalfsen zijn reeds enkele elektrische oplaadpunten geplaatst ter bevordering van het elektrisch vervoer en transport. Om het rijden op groengas binnen de transport- en vervoerssector te stimuleren en verdere uitbreiding van het landelijk netwerk van groengasstations te bevorderen is de gemeente Dalfsen een onderzoek gestart naar het realiseren van één of meer groengasstation(s). Om de lokale ondernemers te stimuleren dienen deze namelijk ook de faciliteiten te hebben om op groengas te rijden. De auto van eigenaar Gertjan Brand van BPA Project & Advies is uniek in zijn soort en bevestigt dat ge-

en loont. Zijn auto, The EGG, rijdt naast elektriciteit ook op groengas waardoor deze auto 100% duurzaam is. The EGG staat voor Elektrisch GroenGas en is in zijn klasse een wereldprimeur. In Nederland rijden slechts drie EGGS. Elektrisch rijdt de auto 60 km en daaropvolgend heeft het een actieradius van 250 km op groengas. De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om in 2025 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Dit betekent dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Om deze doelstelling te bereiken heeft de gemeente Dalfsen het Meerjarenprogramma Duurzaamheid opgesteld. Met de projecten die binnen het Meerjarenprogramma worden uitgevoerd geeft Dalfsen het goede voorbeeld, wordt onder andere ingezet op het verduurzamen van

duurzame energieopwekking binnen de gemeentegrenzen. Duurzaam transport en vervoer is één van de speerpunten binnen dit Meerjarenprogramma. De duurzame rit is aangegrepen om dit speerpunt meer te benadrukken en aandacht te vragen voor het verduurzamen van het transport- en vervoer binnen de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel. Doordat een relatief kleine ondernemer als BPA Project & Advies 100% duurzaam rijdt wordt aangetoond dat duurzaam vervoer en transport binnen het bereik is van iedere ondernemer. Tevens is elektrisch en/of op groengas rijden ook voor de particulier bereikbaar. Naast het feit dat elektrisch en op groengas rijden fiscaal aantrekkelijk is, doordat geen wegenbelasting en BPM betaald hoeft te worden, zijn ook de brandstofkosten aan-

zienlijk lager. Dit levert een flinke besparing. De provincie Overijssel heeft daarnaast een subsidieregeling voor het “Rijden op groengas

en elektriciteit”. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie Overijssel.


EIN

DEJ AAR

SFE

EST

- NI

EUW

JAA R

SBO

RR

EL

- PE

RSO

NEE

LSU

ITJ

IN HET OVERIJSSELS VECHTDAL Het jaar passend uitluiden? Of liever het jaar sprankelend ingaan?

WINTERS ‘STAMPOT-ARRANGEMENT’

~ Ontvangst met een feestelijk glas prosecco ~ Onbeperkt drankjes naar keus (3 uur) ~ compleet stamppotten buffet ~ Koffie/ thee met bonbons en zoetigheden

Het Laer met het nieuwe pagode bordes met infrarood-stralers, schuifbare dak en zijpanelen is hier uitermate geschikt voor! Om inzicht te geven in wat wij te bieden hebben, hierbij vriendelijk geprijsde arrangementen:

Prijs all in *

BORREL ARRANGEMENT  24,50 PP ~ Hapjes en drankjes gedurende 3 uur HIGH TEA ARRANGEMENT  19,50 PP ~ Onbeperkt koffie/ thee en een assortiment aan lekkernijen gedurende 2 uur

 49,50 pp

...Eens jonkheren en jonkvrouwen... sfeervolle barokke tuinen... onbeperkte mogelijkheden.

Landgoed Het Laer

‘ V E C H T D A L’

pa Voorbrug 1, 7731 BB Ommen

Tel. 0529 45 55 50, www.laer.nl, landgoed@laer.nl

K E R S T B R U N C H 1E K E R S T D A G Het souterrain is als kinderhoek ingericht. Kinderen kunnen tijdens de brunch knippen, plakken en knutselen. • Aanvang: 11.00 uur • Eindtijd: 14.00 uur 19,50 incl. kindervermaak Prijs kinderen

MET O.A. • verschillende salades • huisgerookte Vechtdal vleessoorten • vis- en vleesgerechten • nationale en regionale kazen • diverse broodsoorten, sauzen en boters • een keur aan feestelijke zoetigheden

PRIJS ALL IN *

Dit is nog maar een kleine selectie uit de diverse gerechten die we zullen serveren tijdens deze Kerstbrunch.

3 4 ,5 0

PP

* incl. koffie en thee, vruchtensappen, melk, karnemelk

Reserveren noodzakelijk (0529 45 55 50).

Laar 2 • Ommen

M I DW I N T E R H O O R N B L A Z E R S & CHRISTMAS CAROLS LAN D G O E D H E T LAE R 2e K E R S T D A G V A N A F 1 6 . 0 0 U U R

    

Eeuwenoude traditie Glühwein, warme chocolademelk & oliebollen Verhalenverteller Muzikale begeleiding van Christmas Carol koor Met vuurkorven en geheel in Kerstsfeer

Tussen 16.00 tot 18.00 uur (toegang is gratis).

E

Vechtdal Centraal 47-2012  

Vechtdal Centraal, de krant, de weekkrant, vechtdalcentraal, week 47, jaar 2012, 47, 2012

Advertisement