Page 1

www.vechtdalcentraal.nl • week 52 • dinsdag 28 december 2010

Wekelijks nieuws uit eigen regio

VECHTDALCENTRAAL Stille nacht in Vilsteren

Vuurwerk schaf ik niet aan. Zonde van het geld!

Ko Scheele: al met al een tevreden gevoel

3

Geveld door een burnout 11

In het Vechtdal werden tijdens het afgelopen weekend talloze kerstwandelingen georganiseerd. Eén van de meest bekende is de levende kerststallenwandeling in Vilsteren. Deze tippel trok ook dit jaar weer honderden bezoekers uit het hele land. Tegen het schemerdonker gingen de groepen op weg om in het met sneeuw bedekte bos het kerstverhaal persoonlijk te beleven. Ommen Leeft TV was erbij en maakte een reportage. Foto: Ingrid van der Velde

Het mooiste kerstcadeau 15 van de wereld goedvuurwerk.nl

die doet het

Bekijk en bestel nu online uw vuurwerk en ontvang tot

OOK VOOR UW SNELLE WITGOEDREPARATIE!

85 euro aan gratis vuurwerk!

TV

Ommen

Beeld & Geluid - Telecom - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Multimedia - Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Gasthuisstraat 52 - 7731 DA Ommen Tel.: (0529) 45 03 65 - Fax: (0529) 45 25 37 - info@epommen.nl

KORTING KNALLEN! nu tot 25% korting zie pagina 8

De Vesting 15, 7722 GA Dalfsen. Telefoon: 0529 431 312


2

VechtdalCENTRAAL

‘De betrokken boeren zijn enthousiast’

Blij met opheffen stop op PGB

Gemeente Dalfsen tevreden over inzet eigen gebiedscoördinator De gemeente Dalfsen is tevreden over de samenwerking met de vaste gebiedscoördinator van Stichting Stimuland. Sinds kort gaat het om Marcel van der Vegt. Hij helpt boeren die bijvoorbeeld plannen hebben voor kavelruilen, beschikken over vrijkomende agrarische bebouwingen, gebruik willen maken van de ‘Rood voor rood’-regeling of van plan zijn hun activiteiten te verbreden. “De boeren die hulp hebben gekregen van Marcel zijn enthousiast over de extra kennis die hij inbrengt”, vertelt wethouder Maurits von Martels. Sinds 2008 beschikt Dalfsen over een eigen gebiedscoördinator van Stichting Stimuland. Daarvoor moest de gemeente die ‘dienst’ delen met de gemeenten Ommen en Hardenberg. Leonie van Dam vormt als beleidsmedewerkster Ruimtelijke Ordening het eerste aanspreekpunt voor Marcel. Gemeente en gebiedscoördinator fungeren daarbij als elkaars antenne. “Als Leonie benaderd

wordt door een boer met plannen om zijn bedrijf te verbreden, verwijst zie die vaak voor advies door naar Marcel”, vertelt Von Martels. “En andersom gebeurt het ook dat de agrariër eerst contact legt met Marcel en hij hem vervolgens, als de plannen wat verder zijn uitgewerkt, doorverwijst naar de gemeente!” Leonie voegt toe: “Sinds 2008 hebben we al samengewerkt bij enkele

Uitvaartverzorging Rina Uulders Uitvaartverzorging met Respect, Aandacht en Liefde Tel.: 06 - 50661632

Dag en nacht bereikbaar. Ook al bent u niet, of ergens anders verzekerd. www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

projecten. Zo heeft de gebiedscoördinator een adviserende en bemiddelende rol gehad bij een aantal ‘Rood voor rood’-regelingen en heeft hij ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het kinderdagverblijf van de familie Noordman aan de Hofmansteeg. Deze familie heeft de melkveetak van hun boerenbedrijf behouden, maar de varkenstak ingeruild voor een kinderdagverblijf.” Voorsprong Van Dam en Von Martels benadrukken dan ook dat de gebiedscoördinator van Stichting Stimuland niet alleen ingezet wordt bij bedrijfsbeëindiging. “Stimuland beschikt over enorm veel waardevolle kennis als het gaat om bedrijfsverbreding, maar ook duurzaamheid en alternatieve energie”, stelt Von Martels. “Daarmee hebben ze een voorsprong opgebouwd ten opzichte van andere partijen die betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen op het platteland. Stimuland anticipeert snel. Daarin ligt ook een stukje van de meerwaarde.”Von Martels weet waarover hij praat. Hij was vijf jaar lang voorzitter van de LTO Noord, afdeling Dalfsen, voordat hij in april dit jaar namens het CDA wethouder van de

gemeente Dalfsen werd. Daarnaast heeft hij zijn eigen melkveebedrijf met zo’n tachtig koeien. “In die hoedanigheden heb ik natuurlijk flink wat ervaring opgedaan met Stichting Stimuland. Ik weet dat ze heel wat meer doen dan alleen maar het aanbieden van lezingen. Er is daar ontzettend veel kennis in huis! De stichting vormt een waardevolle denktank.” ‘Lastig’ ‘Maak gebruik van de kennis van Stichting Stimuland’, is dan ook het advies van Von Martels aan de agrariërs in zijn gemeente. “Naast alle bedrijfseconomische kennis over bedrijfsverbreding en -vernieuwing, duurzaamheid en alternatieve energie kan de gebiedscoördinator ook een rol spelen als het gaat om een kleine kavelruil om je landerijen dichterbij je bedrijf te krijgen. Stimuland heeft zo’n breed pakket dat het soms wel eens lastig is om het allemaal uit te leggen. Mijn indruk is dat al veel boeren de voordelen van de gebiedscoördinator zien, maar dat hij nog niet de bekendheid heeft die hij verdient. Daaraan moeten we meer ruchtbaarheid geven. Wellicht dat dit artikel een mooi begin vormt!”

Op 1 januari wordt de stop op de toekenning van een persoonsgebonden budget (pgb) opgeheven. Daardoor kunnen enkele duizenden mensen die op de wachtlijst stonden, vanaf januari weer zelf zorg inkopen. Wel moet worden gekeken hoe de ongebreidelde instroom in het pgb kan worden tegengegaan. Het pgb wordt de komende jaren ondergebracht bij de AWBZ. Dat zorgt ervoor dat patiënten met een terechte zorgvraag niet jaarlijks afhankelijke blijven van de toereikendheid van een subsidiepot. CDA-ster Sabine Uitslag is blij met deze wettelijke verankering van het PGB. “De staatssecretaris staat hierbij nog wel voor een complexe operatie, omdat niet alle zorg ondergebracht wordt in de AWBZ, maar soms ook binnen de WMO, de Jeugdzorg of de Zorgverzekeringswet. Het is belangrijk om goed in de gaten te houden of mensen hier niet onterecht tussen wal en schip verdwijnen.” Een eerder aangekondigde maatregel voor de ‘zware gevallen’ in instellingen, wordt nu bijvoorbeeld uitgesteld om beter te kunnen bekijken wat de gevolgen zijn. Het CDA heeft de staatssecretaris gevraagd om dit voorjaar uiteen te zetten hoe zij deze operatie gaat uitvoeren.

Zute plassies!!! Het enige echte ommense broodje bereid met bruine basterd suiker en heel anijszaad.

Zie onze website

www.resto-oco.nl

Nu 10 stuks van € 5.50

voor €

4.00

Geldig van do. 4 t/m za. 6 november

ten Brinke brood- en banketbakkerij

Brugstraat 16 Ommen T 0529451429

Kruisstraat 2 Ommen 0529-451561 Markt 43 Dedemsvaart 0523-620202

www.bakkerijtenbrinke.nl


3

VechtdalCENTRAAL

Al met al een tevreden gevoel Ko Scheele: “De problemen werden een beetje gebagatelliseerd, maar het blijken allemaal ingewikkelde vraagstukken” Het is precies een half jaar geleden dat wethouder Ko Scheele zijn intrede deed in Ommen. Terugkijkend op die tijd kan hij twee dingen concluderen. De politieke strijdarena, waarin de partijen elkaar tot de tanden toe gewapend in de haren zouden vliegen, blijkt een stuk minder heftig dan verwacht, terwijl de paar klussen die hij ‘even’ moest oplossen, vele malen ingewikkelder blijken dan hem was voorgespiegeld. Duidelijk was dat er een stevige uitdaging lag om de ambities van de nieuwe coalitie te verenigen met de rijksbezuinigingen. Maar problemen op Sportpark Westbroek, De bibliotheek, de ouderenzorg, De Drieslag, sociale zaken en de WMO, het zijn allemaal ingewikkelde vraagstukken waarbij niet alleen veel geld, maar ook veel emoties gepaard gaan. “De problemen werden een beetje gebagatelliseerd. Het ging een beetje van ‘Ko, je moet even kijken naar de bibliotheek, daar is sprake van een financieel probleempje’, terwijl het in werkelijkheid gaat om een verouderde bibliotheek met een stevige huur en een bibliotheek in Lemele waar jaarlijks veel geld bij moet, maar waarover een keiharde politieke wens ligt om hem daar open te houden”, zo begint hij zijn terugblik op de achterliggende maanden. “Dan had je de Westbroek, waarbij de hardloopvereniging een probleempje zou hebben met de verwarming. Het bleek dat niet alleen ACO, maar ook andere verenigingen problemen hadden, die letterlijk en figuurlijk heel wat energie vraten. Ook was er de WMO/WWB die ‘niet helemaal goed’ liep. Nou, met een tekort van zes ton en vier ton tekort op de WWB, gaat dat inderdaad helemaal niet goed. En was er ook nog de Drieslag, die ‘even’ opgelost moest worden, maar in werkelijkheid ook een zeer complex vraagstuk bleek. Kortom, er moest hier heel wat gebeuren...” Sluitende begroting Met de zware bezuinigingen in het vooruitzicht, besloot Scheele om de bevolking te betrekken bij het opstellen van het College Uitvoeringsprogramma (CUP). “Van tevoren zeiden ze tegen me dat praten met burgers over bezuinigingen, hetzelfde is als de kalkoen uitnodigen voor het kerstdiner, maar daar ben ik het niet mee eens. We hebben hier twee avonden lang grote groepen burgers gehad met wie we uitgebreid hebben

Tevreden Al met al is er veel gebeurd in de afgelopen half jaar. “Ommen is op vele fronten echt anders dan Meppel. Ommen heeft mij postief verrast. Het is hard werken, maar na zes maanden staat er al heel wat in de steigers. Al met al ben ik echt tevreden. Hopelijk geldt dat ook voor de Ommenaren!” gesproken over de komende bezuinigingen. Wat mij betreft waren dat hele goede avonden. Er blijken heel veel mensen te zijn die mee willenen kunnen denken en dat is een hoog goed.” Uiteindelijk is de CUP vorige week met paar bijstellingen aangenomen. “Bezuinigingen op de notuleerservice en de rekenkamer ging de raad te ver, daar kon het college ook wel in meevoelen. Een investering in de automatisering van ongeveer 15.000 euro gaat niet door en de vijf procent korting die we op alles subsidies willen doorvoeren, geldt niet voor exploitatie van de sporthal in Lemele. Over de bezuinigingen in het muziekonderwijs, logopedie en schoolbegeleiding zal de raad bij de kadernota voor 2012 definitief beslissen”, vertelt hij. “We hebben daarmee een structureel sluitende begroting en een sluitende meerjarenraming. Maar, wat ik veel belangrijker vind, het proces ging echt goed. De gesprekken met de bevolking waren een doorslaand succes en dat willen we zeker ook door gaan zetten. Laat ik het zo zeggen: er is geen onderwerp waarover wij niet in gesprek willen gaan met de burgers.” Geen gedwongen ontslagen Nu er breed overeenstemming over de CUP is bereikt, is het tijd om binnenshuis aan de slag te gaan. Er wacht het ambtelijk apparaat een grote reorganisatie, al lijkt het met het aantal gedwongen ontslagen

Gezond kritisch De sfeer in binnen het college en de raad is hem duizendmaal meegevallen. “De sfeer binnen het college is vanaf dag één perfect. We hebben alle drie kwaliteiten die elkaar goed aanvullen, we matchen en dat geeft energie. De gemeenteraad is ondanks alle voorspellingen ongelofelijk positief. Natuurlijk pikken ze niet alles en zijn ze gezond kritisch, en uiteraard is de oppositie het niet overal mee eens, maar ik heb eigenlijk nog geen onvertogen woord gehoord.”

wenst iedereen VECHTDALCENTRAAL een geweldig 2011!

uiteindelijk nog wel los te lopen. “Het roer moet om. Door de vroegere strijdcultuur binnen de politiek is er een enorme regelcultuur ontstaan onder de ambtenaren. Ik ben zelf ook ambtenaar geweest en weet uit ervaring dat als er niets zeker is, je op je tellen gaat passen en alles netjes volgens de regels uit gaat voeren. Dat moet fundamenteel anders. Regels moeten worden versoepeld en eigen initiatieven beloond”, vindt hij. “Na uitvoerig overleg met de OR en de bonden hebben we overeenstemming bereikt op basis van twee belangrijke punten. Er volgen geen gedwongen ontslagen, maar ik verwacht dan wel maximale flexibiliteit bij de invulling van de nieuwe organisatie. In de periode van nu tot 2015 zijn er tien ambtenaren die met pensioen gaan. Dat scheelt op termijn dus aanmerkelijk. Zijn er medewerkers die toe zijn aan wat

Samenwerken Met het samenwerken met andere gemeenten loopt het nog niet zo hard. Dalfsen blijkt al verregaande afspraken te hebben met Staphorst en Zwartewaterland, al wordt er op dit moment wel samengewerkt op het gebied van jeugdbeleid. “Er zitten wel kansen in een samenwerking met Hardenberg. Wat betreft de brandweer en de sociale dienst doen we al dingen samen en dat loopt goed. Hardenberg heeft aangegeven wel iets meer te willen, dus dat hopen we de komende periode wel wat uit te kunnen diepen.” anders, dan gaan wij ze daarbij zeker helpen. Ik wil hoe dan ook wel het maximale halen uit de nieuwe organisatie-inrichting. Dat betekent dat ambtenaren veel meer allround moeten gaan werken. Ik wil geen gedoe over ‘dat staat niet in mijn functieomschrijving’, want ambtenaren die alleen sport of cultuur doen bestaan straks niet meer. Ambtenaren moeten breed kunnen worden ingezet.” Nadat het aantal wethouders sinds de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar is

gehalveerd, moet ook de ambtenarentop eraan geloven. Van de negen managementfuncties blijven er slechts drie over. En die overige zes? “Ook zij kunnen blijven, want er is genoeg hoogwaardig werk te doen, bijvoorbeeld op gebied van ruimtelijke ordening, de Drieslag of de WMO. De crux wordt dus dat we voorlopig met eigen mensen investeren in kwaliteit en dat we tot 2015 jaarlijks meer geld overhouden door natuurlijk verloop.”


Gemeente

Ommen

Winterfoto’s

Nieuwjaarsreceptie

In Ommen is de afgelopen tijd veel sneeuw gevallen. Naast overlast levert dit natuurlijk ook schitterende foto’s op. Heeft u onlangs nog een mooie winterfoto gemaakt. Mail die dan naar communicatie@ommen.nl Wellicht dat u foto op onze website geplaatst zal worden.

Maandag 3 januari 2011 is het gemeentehuis en Wmoloket vanaf 10.00 uur telefonisch weer bereikbaar. Om 19.30 uur vindt in de hal van het gemeentehuis de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Alle inwoners, vertegenwoordigers van besturen, instellingen en bedrijven zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De gemeente Ommen wenst u een gelukkig

2011 Ruim vuurwerk op na Oud en Nieuw! Tijdens de jaarwisseling schiet Nederland zo’n 10 miljoen kilogram (€ 40 miljoen) klein vuurwerk de lucht in. Het grootse deel bestaat uit siervuurwerk (90 %). Elk jaar blijft ruim 3 miljoen kilo vuurwerkafval over. Dat zijn zo’n 300 vuilniswagens. Het opruimen van vuurwerk moet zo snel mogelijk, omdat het achtergelaten afval een gevaar kan zijn. Denk aan lekke banden voor fietsers of kinderen die niet ontstoken vuurwerk alsnog willen afsteken. Daarnaast is het afval slecht voor het milieu. In veel vuurwerk zit zink, lood en koper. Genoeg redenen dus om zelf uw vuurwerk op te ruimen van de straat!

Cultuuragenda 6 nov t/m 9 jan Nat. Tinnen Figuren Museum: expositie van Fotoclub Ommen over de Winter en internationale Kerststallen expositie van mw. T. Bottema. 30 dec. Willem Hendrik Zwart Hal Lemelerveld, Oudejaarsconcert met Everhard Zwart. Aanvang: 15.00 uur. t/m 30 dec. Bibliotheek Ommen, expositie schilderijen van Marry van den Hof uit Ommen. 2 jan. RK kerk Vilsteren: Kamerkoor Salland met harpiste Mona Moog met Nieuwjaarsconcert. Aanvang 15.30 uur. 6 jan. Hervormd Centrum: ruilavond Postzegelver. Ommen e.o. Aanvang 20.00 uur. 8 jan. Theater Carrousel met: Alderliefste met Trois, muziek. Aanvang 20.15 uur. 8 jan. Willem Hendrik Zwart Hal Lemelerveld, Nieuwjaarsconcert met Wim en Wilbert Magre. Aanvang 15.00 uur. 9 jan. huisconcert Kunstkring Ommen: Musica Amphion, met Wilbert Hazelnet, Remy Baudet e.a. Aanvang 15.00 uur. 11 jan. Bibliotheek Ommen/Ccoba: Gees Bartels met Ommen literair, Ommen als inspiratiebron voor lezers en schrijvers. Aanvang 20.00 uur. 14 jan. Theater Carrousel met: Twente Plat 2010/2011, streekrevue. Aanvang 20.15 uur. t/m 6 jan. Bibliotheek Ommen, expositie Kerstnotalgie.

Gewijzigde afvalinzameling en openingstijden afvalbrengstation ROVA met de feestdagen I

n verband met de feestdagen zijn er enkele wijzigingen in de openingstijden van het afvalbrengstation. Dit betekent, dat u rekening moet houden met gewijzigde openingstijden als u afval wilt brengen. Gewijzigde openingstijden afvalbrengstation ROVA Hardenberg (Bovenveld): • Vrijdag 31 december: 07.45 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur (eerder gesloten) • Zaterdag 1 januari: gesloten • Vrijdag 7 januari: 07.45 - 12.30 en 13.00 - 15.00 uur (eerder gesloten) Oud papier en karton wordt op woensdagmiddag 29 december bezorgd. Hierbij gaat het om de wijken Centrum, Dante, Laarakkers, Alteveer, Lodderholt, Hardenberger-

weg, Zeeheldenbuurt, Haven West/Oost, Ommeresstraat, Ommen Zuid ten noorden van het spoor. Zie voor de andere inzamelmogelijkheden in de gemeente Ommen www.ommen.nl\inwoners. Kijk ook hier voor de inzamelkalender 2011 of haal deze af bij het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op: www.rova.nl.

t/m 14 jan. atelier-galerie Azat Malik Artstudio, expositie Steden en Bloemen. t/m 15 jan. Vechtgenotenhuis, expositie schilderijen van Hester Jans en keramiek van Wilma Meijerink.

Stuur uw berichten over culturele activiteiten naar: cultuuragenda-ommen@hotmail.com. Of naar: bibliotheek Ommen Chevalleraustraat 6,7731 EE Ommen. Dan plaatst het cultuurplatform Ommen ze op deze cultuuragenda.

Meer informatie over bovenstaande nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

Voor gemeentelijke bekendmakingen zie: www.ommen.nl Gemeentehuis Chevalleraustraat 2 te Ommen Correspondentie-adres Postbus 100, 7730 AC Ommen Telefoon (0529) 45 91 00 Fax (0529) 45 65 95 E-mail gemeente@ommen.nl Internet www.ommen.nl

Openingstijden • Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. • Woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur. • De cluster Burgerzaken is op woensdag geopend tot 19.00 uur. Telefonische bereikbaarheid • Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30. • Algemeen nummer (0529) 45 91 00 • Betaling/invordering (0529) 45 91 10 • Belastingen (0529) 45 91 50 • Informatienummer (0529) 45 92 00 • Burgerzaken (0529) 45 92 50

Spreekuur burgemeester elke maandag van 9.00 - 10.00 uur s.v.p. vooraf telefonisch melden (0529) 45 91 86 Wmo-loket De Spil Ommen Chevalleraustraat 16, Ommen. T (0529) 45 32 44 Openingstijden: • Maandag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur • Woensdag van 13.30 tot 16.30 uur Telefonische bereikbaarheid: • Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur


5

VechtdalCENTRAAL

Luidt u het oude jaar uit met vuurwerk? Carbid

Duitsland

“Ik ben niet echt gek van vuurwerk, althans niet van harde knallen. Carbid schieten vind ik wel leuk, dat heb ik vroeger veel gedaan. Siervuurwerk vind ik wel aardig, vooral van die Romeinse kaarsen en vuurwerkfonteinen”, zegt Jenne van der Velde. “We vieren oud en nieuw dit jaar samen met een vriendin en haar kinderen, dus schaf ik zeker wel wat aan. Voor hoeveel? Ik denk zo rond de vijftig euro, dat vind ik net een mooi bedrag.”

Haico Roddenhof is gek op vuurwerk, vooral siervuurwerk. “Het mooiste spul komt uit Duitsland. Daar kan je van die dozen kopen met een heel pakket aan siervuurwerk erin. Aan die doos zit een lont, die steek je aan en vervolgens heb je dan een kwartier lang een prachtige vuurwerkshow. Hoe ze het maken, weet ik niet, maar het is prachtig en ook nog eens heel veilig.” Hij heeft geen vast budget. “De ene keer ben ik voor zestig euro klaar, de andere keer voor honderdvijftig. Dat ligt een beetje aan het aanbod.”

Lekker knallen

Beppe

Daniël, Thijmen en Ruben Ruys kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Samen met hun vader hebben ze al het nodige besteld bij de vuurwerkhandel. “We hebben al babyvuurpijltjes, maar we krijgen ook een honderdduizenklapper. Dat wordt de volgende dag dus vegen”, zegt Daniël. Ruben heeft tolletjes uitgezocht en knalerwten. “Lekker knallen, dat vind ik mooi.” Alleen Thijmen is niet echt enthousiast. “Siervuurwerk vind ik wel mooi, maar ik haat harde knallen”, zegt hij. “Ik ga ook niet naar buiten om 12 uur ‘s nachts, ik zie het wel van achter het raam.”

Frouwkje Dokter koopt geen vuurwerk, maar haar broers des te meer. “Ik hou er niet van en vind het eng om het zelf af te steken. Mijn broers vinden het wel leuk, dus we hebben thuis vuurwerk genoeg. Mijn beppe komt oud en nieuw bij ons vieren, maar wat we precies gaan doen, weet ik nog niet. Dat zie ik vanzelf wel.”

Zonde

Knallen

Jan Kortman heeft nog nooit van zijn leven een cent uit gegeven aan vuurwerk. “Ik zou het niemand aanprijzen. Er gebeuren verschrikkelijke ongelukken mee en het kost handen met geld. Dat vind ik nou echt zonde. Ik besteed mijn geld liever aan wat anders.”

Floris Meerveld heeft nu al zin in oud en nieuw. “We gaan het uitzitten bij mijn broer en zijn vrouw. Hij koopt niet zoveel vuurwerk, maar ik wel, ik vind het prachtig”, zegt hij enthousiast. “Ik besteed er meestal zo rond de honderd euro aan. Siervuurwerk vind ik het mooist, maar een paar flinke knallen horen er ook bij. Het is tenslotte maar één keer per jaar oud en nieuw.”

Sierspul

Ontgroeid

Mieke Willemsen houdt niet van vuurwerk, maar haalt wel wat sierspul in huis voor de kinderen. “Bij ons in de buurt wordt niet echt geschoten, het gaat ons meer om de gezelligheid”, zegt ze. “We vieren het dit jaar met de buren. Vanaf een uur of elf komen we bij elkaar om even wat met elkaar te drinken en gezellig bij te kletsen.”

Jacques Helder is van plan om dit jaar geen vuurwerk meer te kopen. Voor het eerst niet meer. “Het trekt me steeds minder. Vroeger vond ik vuurwerk leuk en spannend, vooral als het illegaal was, maar dat is steeds minder goed verkrijgbaar. Ik geloof dat ik het ben ontgroeid”, zegt hij. “Wat ik dan ga doen? Tot twaalf uur blijf ik bij mijn ouders en daarna ga ik met vrienden de stad in.”

112 deze week Vechtdal Centraal, de site plaatst dagelijks politienieuws in de rubriek 112. In de rubriek 112 Deze Week presenteren we de meest opvallende en/of best gelezen berichten.

Gewond bij eenzijdig ongeval Bij een eenzijdig ongeval op de Haar in Witharen raakten donderdagmiddag 23 december twee personen gewond. Zij reden met een auto met paardentrailer erachter en raakten in de slip vanwege een sneeuwduin

op de weg. Vervolgens kwamen zij tegen een boom tot stilstand. De 38-jarige bestuurder uit Ommen en een 16-jarige inzittende moesten voor controle naar het ziekenhuis worden gebracht.

De meest opvallende en/of best gelezen berichten uit de rubriek 112 op www.vechtdalcentraal.nl!

Automobiliste gewond bij ongeval

Rijbewijs ingevorderd

Aanhouding voor gooien tafel

Een 18-jarige automobiliste uit Heino raakte donderdagavond gewond bij een ongeval op de Weerdhuisweg in Lemelerveld. Zij is vermoedelijk van de weg afgegleden vanwege de gladheid, raakte een boom en belandde in een naastgelegen sloot. De brandweer moest de vrouw uit de auto bevrijden. Zij klaagde over pijn in haar benen en rug en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

Aan de Vermeerstraat in Ommen werd vrijdagavond een 38-jarige man uit Ommen betrapt op het rijden onder invloed. De politie kreeg een melding dat er op deze locatie een auto geparkeerd zou staan. Ter plaatse verklaarde de bestuurder uit de bocht te zijn gegleden. Hierop werd een blaastest afgenomen, die een resultaat gaf van 615 ug/l. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd en hij krijgt een proces-verbaal.

Een 36-jarige inwoner van Dedemsvaart werd in de nacht van 26 op 27 december aangehouden in Balkbrug. Hij was boos, omdat een uitgaansgelegenheid aan de Coevorderweg dicht bleek te zijn. Om zijn frustratie te uiten, gooide hij een tafel tegen één van de ruiten van de gelegenheid. Hij werd overgebracht naar het bureau en ingesloten.


VECHTDALCENTRAAL

Landstede MBO Open

DOnDerDag 20 januari 15.00 - 21.00 uur • harderwijk • lelystad • raalte

vrijDag 21 januari

15.00 - 21.00 uur • zwolle

zaterDag 22 januari 10.00 - 14.00 uur • zwolle Ook voor volwassenen 0800-0245666 (gratis) www.landstede-open.nl

Laat jezelf zien


7

VechtdalCENTRAAL

Hart voor Haïti

Kijk op

het Vechtdal

“Dankzij Ommen hebben veel Haïtianen weer dak boven hoofd” Uit het gemeentehuis

Voor veel Haitianen stortte op dinsdag 12 januari 2010 hun wereld letterlijk en figuurlijk in. Een hevige aardbeving zorgde ervoor dat een groot deel van het eiland met de grond gelijk werd gemaakt en veel mensen dakloos werden. Als moeder van twee Haitiaanse dochters werd Ineke Wunnink diep in haar hart geraakt, en zette daarom een grootscheepse geldinzamelingsactie op touw. “Na een aantal dagen de schokkende beelden op televisie te hebben gevolgd, wilde ik actie ondernemen. Niet langer huilend op de bank zitten, maar actie voeren om het land van mijn kinderen de helpende hand te bieden”, vertelt ze. “Ik stuurde een mailtje aan een journaliste van de plaatselijke krant, en wat dat tot gevolg heeft gehad, vind ik nog steeds onverstelbaar. Als ik er aan terugdenk

is het woord hartverwarmend het is eerste dat in me opkomt. Van basisschool tot bejaardentehuis, van gepensioneerde tot directeur, iedereen sloeg de handen ineen voor Haïti en maakte zich hard voor mijn actie ‘Hart voor Haïti’. Het kwam zelfs tot een groots Benefietconcert. Op de één of andere manier kregen SBS 6 en het Jeugdjournaal er lucht van, en kwamen er meerdere malen

cameraploegen naar Ommen om reportages over onze acties te maken. In deze periode kwam heel duidelijk naar voren dat een klein stadje als Ommen groot kan zijn. Hart voor Haïti heeft uiteindelijk 34.000 euro opgebracht.” Ineke heeft de opbrengst geschonken aan de Stichting Projecthulp van Piet Dijkhuizen. “Het mooie van deze kleinschalige stichting is dat zichtbaar is wat er met de donaties is gebeurd. Stichting Projecthulp heeft het geld gebruikt voor houten prefab huizen die ter plaatse in een fabriek worden gemaakt. Deze huizen blijken zo’n groot succes, dat zelfs de oud-presidenten Clinton en Bush op werkbezoek zijn geweest bij de fabriek. Ook de internationale hulporganisaties willen nu gebruik gaan maken van deze veilige prefab woningen”, vertelt ze. “Piet Dijkhuizen is in het najaar samen met een journalist van TV Noord naar Port au Prince gevlogen om reportages te maken. Samen hebben ze op indringende wijze een beeldverslag van de getroffen Haïtianen gemaakt. Op integere wijze is duidelijk gemaakt hoe de giften en donaties op verantwoorde wijze worden besteed. Op www.projecthulp.nl is alle informatie te lezen en te zien. Nu, bijna een jaar na de ramp, word ik nog steeds verdrietig van de beelden op TV uit Haïti. Honderdduizenden mensen leven nog steeds in diepe ellende. Tentenkampen, orkanen, overstromingen en cholera. Maar het doet me goed om te weten dat door de actie in Ommen een groot aantal mensen hoop op een betere toekomst hebben. Ommen, bedankt!”

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat het natuurbeleid in Nederland de laatste tijd veel aandacht krijgt. Aanleiding is het feit dat er met de nieuwe regeling een duidelijke breuk met het verleden is ingezet op het gebied van natuur en landschap. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS: een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden) zal nog wel worden uitgevoerd, maar zonder de later toegevoegde aspecten, als robuuste verbindingszones. De noodzaak tot een koerswijziging is voornamelijk ingegeven door het feit dat de financiële middelen voor zowel de korte als lange termijn volstrekt onvoldoende zijn. Bovendien is er een tekort op beheer na 2018. De EHS is als strategisch netwerk een sterk concept maar de uitvoering, zoals nu vormgegeven, is gezien het financieel kader een onbegaanbare weg geworden. De doeltreffendheid van de EHS kan worden vergroot door aan de kwaliteit van de EHS meer gewicht toe te kennen dan aan de kwantiteit zoals bij het huidige beleid. Argumenten genoeg om het tot nu toe gevoerde natuurbeleid tegen het licht te houden. Wat met name van belang is dat er snel duidelijkheid komt over toekomstig beleid. Momenteel is het al zo dat ondernemers in het landelijk gebied binnen de nu aangewezen EHS-gebieden op slot staan. De materie met zaken rond natuur is momenteel zo ingewikkeld geworden dat van transparantie, als het over regelgeving gaat, al jaren geen sprake meer is. Natuur is mooi en gewenst en ook in een dichtbevolkt land moet dit worden beschermd en gekoesterd. Echter, het is uitermate frustrerend dat (agrarische) bedrijven bij natuurgebieden jarenlang in onzekerheid zitten. Ze worden niet uitgekocht maar ze krijgen ook geen gelegenheid om uit te breiden. Een herijking van de EHS is dus zeer dringend gewenst! Geldgebrek is nu een goede aanleiding om andere oplossingen te vinden. Hopelijk beseffen alle betrokkenen dat er de komende tijd keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die moeten leiden tot een regelgeving waarbij geformuleerde natuurdoelen haalbaar zijn en bedrijven toch ontwikkelingsmogelijkheden behouden. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat economie en ecologie prima hand in hand kunnen gaan. Maurits von Martels Reageren? m.vonmartels@dalfsen.nl

Film Nieuwleusen 1966 in museum Palthehof Terug naar 1966 tijdens theevisite

Aan de weg van Dalfsen naar Zwolle via de Poppenalle ligt het prachtige landgoed De Horte. Dit dateert uit ca. 1800. Op de foto het Prieeltje bij Huize de Horte van december 1993. Foto: Historische Kring Dalfsen

In het najaar van 1999 werd gestart met de theevisites in het Nieuwleusense museum Palthehof. Na een kopje thee met een Nieuwleusener specialiteit werd aan de hand van een diapresentatie een wandeling door een deel van de gemeente gemaakt. De belangstelling voor de eerste theevisite was zo groot dat deze in totaal acht keer moest worden gehouden. Gezien het succes werd besloten om de theevisites in het winterseizoen voort te zetten. Sindsdien wordt er in die periode elke maand op een zaterdag of een zondag een theevisite gehouden. Voor dit winterseizoen is er gekozen voor een volledige nieuwe opzet. Op de theevisites nieuwe stijl wordt de authentieke film ‘Nieuwleusen in 1966’ vertoond. Deze film is destijds gemaakt van het plaatselijk leven in het gehele dorp. Met de filmcamera is men zo ongeveer langs alle straten in Nieuwleusen, Den Hulst en De Meele gereden. Er is toen simpelweg gefilmd wat men zag. De klant die geld stort op de spaarbank, de boer die met paard en wagen door het dorp rijdt, de huisvrouwen die boodschappen doen of met de buurvrouw staan

te praten, de kinderen op school, kortom het leven van alledag trekt in anderhalf uur film voorbij. De film, die destijds een groot succes was, wordt nu 45 jaar na dato weer vertoond tijdens de theevisites in museum Palthehof. Op drie achtereenvolgende zondagen in januari kan iedereen deze theevisite nieuwe stijl meemaken en daarmee een bijzonder aangename middag beleven. Kaarten voor de theevisites nieuwe stijl op 9, 16 en 23 januari zijn voor € 7,50 per stuk alleen in voorverkoop verkrijgbaar in museum Palthehof op woensdagmorgen 23 december en tijdens de kersttentoonstelling van miniatuur landbouwtrekkers op 28, 29 en 30 december. Ook op tweede kerstdag tijdens de kerstwandeling en op oudejaarsdag tijdens de inbrengochtend kan men kaartjes kopen. Indien dan nog voorradig zijn ook kaartjes te koop op de woensdagmorgens in januari. Het aantal kaartjes is echter beperkt en verwacht wordt dat ze snel zijn uitverkocht. Wees er dus snel bij want er worden dit seizoen niet meer dan drie theevisites gehouden.


Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel • Actieperiode: 27 december 2010 t/m 2 januari 2011

KORTING KNALLEN 15% Korting

25% Korting

20% Korting

GA NAAR FORMIDO DALFSEN, KIES ÉÉN OF MEERDERE ARTIKELEN EN PAK

TOT 25% KORTING! n? We stellen er niet ontvange ld fo ze on u ft ee H stelt. van op de hoogte er hi u s al ijs pr het zeer op tvangt rtentie inlevert on ve ad ze de u er Wanne ngen. genoemde korti de k oo s en ig er u ov


9

VechtdalCENTRAAL

Een jaar vol politiek Malik Azmani verwisselde loopbaan bij Immigratie- en Naturalisatiedienst voor dat van Tweede Kamerlid 2010 was voor Ommenaar Malik Azmani een onvergetelijk jaar. Als nieuwkomer in de politiek, stootte hij als een komeet vanuit het niets, via de gemeenteraad door naar de landelijke politiek. Precies zes maanden na zijn intrede in de Tweede Kamer maakte de VVD-er een statement met zijn voorstel om mensen die in de bijstand zitten te verplichten iets terug te doen voor hun uitkering en werd daarmee in één klap bekend bij vriend en vijand. “Tweede Kamerlid ben je zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Je bent steeds gespitst op het nieuws, je moet ontzettend veel lezen, nadenken, post beantwoorden en met mensen spreken. Het is geen beroep, maar een leefstijl.” Sinds Ommenaar en VVD-er Malik Azmani op 9 juni met een kleine tweeduizend voorkeursstemmen in de Tweede Kamer belandde, is zijn leven totaal veranderd. Het grootste deel van de week verblijft hij in de Haagse hofstad en houdt zich daar met name bezig met de problematiek rondom de arbeidsmarkt, armoede, schuldhulp, en uitkeringen. Niet alleen moet hij ieder onderwerp wat te maken heeft met zijn portefeuille Sociale zaken en werkgelegenheid nauwkeurig bestuderen en er zich een mening over vormen, maar ook nog eens actief meedenken aan een structurele oplossing. Om niet alleen abstract bezig te zijn, gaat Azmani minimaal één dag per week de boer op om allerlei werkbezoeken af te leggen. “ Ik vind het heel belangrijk om de ‘BV Nederland’ goed te leren kennen. Net als in het bedrijfsleven, kun je deze onderneming alleen maar goed runnen als je precies weet wat er speelt onder de bevolking en hoe dingen in de praktijk werken”, vindt hij. “Als volksvertegenwoordiger zijn goede contacten binnen alle lagen van de bevolking een

eerste vereiste. Daarom ben ik nu ook bezig om een breed netwerk op te bouwen van mensen uit allerlei beroepsgroepen, zodat ik hen bij nieuwe wetsvoorstellen of wijzigingen kan vragen hoe zaken in de praktijk werken.” ‘Je bent eigenlijk altijd bezig. Ik was van plan om één dag per week vrij te houden, maar in de praktijk lukt dat niet echt’ Kort na zijn installatie werd Azmani benoemd tot woordvoerder van Sociale zaken en werkgelegenheid. Dat betekent dat hij regelmatig op tv te zien zal zijn om verslag uit te brengen van zaken rond deze onderwerpen. “Ik ben heel blij met dit vertrouwen. Sociale zaken en werkgelegenheid is een zware, maar mooie portefeuille die zeker in de komende periode enorm belangrijk is bij allerlei bezuinigingen. Het wordt zeker niet gemakkelijk, maar ik wil die verantwoordelijkheid graag dragen.” Zijn voorstel om mensen in de bijstand vrijwilligerswerk te laten doen, in ruil voor hun uitkering deed begin december veel stof opwaaien, maar het idee is zo gek nog niet. Vrijwilligers worden niet voor niets de hoeksteen van de samenleving genoemd. Als zij er niet waren, zou het leven voor bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen heel wat kleurlozer zijn. Voor de

uitkeringsgerechtigde heeft het ook een positieve kant, want iets nuttigs doen geeft meer gevoel van eigenwaarde dan de bekende vensterbank met de geranium. “Het hoeft geen moeilijk, vies, of zwaar werk te zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld koffie schenken en spelletjes doen in een bejaardenhuis of het terrein rond deze huizen sneeuwvrij houden of schoffelen in een plantsoen”, vindt hij. “In Vlagtwedde en Spijkenisse gebeurt dit al. Mensen die daar in de bijstand zitten ver-

richten allerlei maatschappelijke taken en daarmee vergroten ze ook de kans op een reguliere baan. Uit een onderzoek van Divosa (sociale diensten), bleek dat een meerderheid hiermee geen enkel probleem heeft. Slechts 13 procent van de ondervraagden vindt het niet normaal om een tegenprestatie te leveren voor een uitkering.” Het kamerlid combineert zijn werk in Den Haag nog steeds met de Ommer gemeentepolitiek en hoopt dit te kunnen blijven volhouden. “Juist

de combinatie tussen die twee vind ik heel belangrijk. Ik zie nu heel duidelijk hoe bepaalde zaken die in Den Haag worden besloten worden ervaren binnen een gemeente en kan daar nu sneller op anticiperen.” Druk is het allemaal wel. “Je bent eigenlijk altijd bezig. Ik was van plan om één dag per week vrij te houden, maar in de praktijk lukt dat niet echt. Als je alleen al de meters dossier ziet die je door moet lezen… en dat gaat altijd maar door, ook tijdens een reces.”

Op de fiets met Vrienden van Dalfsen

Het pas aangetreden bestuur van de vereniging Vrienden van Dalfsen is van plan om de werkgroep weer nieuw leven in te blazen. In het voorjaar van 2011 organiseren zij daarom opnieuw de cursus ‘Leer Dalfsen (ver)kennen’.

Deze cursus zal bestaan uit vier sessies, onderverdeeld in drie theorieavonden en één dagdeel op een zaterdag, wanneer per fiets door een gedeelte van het behandelde gebied wordt getoerd. De verhalen worden ondersteund door beelden. Volgens voorzitter Bertil Uittenbogaard was deze cursus in het verleden zeer populair, met name onder de import-Dalfsenaren. De vereniging bestaat volgens Uittenbogaard dan ook voornamelijk uit forenzen en import, nieuwe inwoners dus. “De meeste leden zijn inmiddels allang geen nieuwkomers meer en wonen hier alweer jaren, maar als je hier niet geboren bent, word je nooit een echte Dalfsenaar”, weet hij. “Ik woon hier zelf al vijfentwintig jaar en durf mezelf nog steeds geen autochtoon te noemen. Hoe dat komt? Ik zou het niet kunnen zeggen. De mensen zijn aardig genoeg, daar ligt het niet aan. Ik denk dat het hem vooral zit in de streektaal. Die spreek ik niet en dat maakt een groot verschil. Als twee mensen die dialect spreken elkaar tegenkomen, lijkt dat toch een band te scheppen.” Desalniettemin voelt Uittenbogaard zich helemaal

op zijn plek in Dalfsen en wil hij ook anderen graag laten zien hoe mooi Dalfsen is. “Bij deze cursus gaat het vooral om het leren kennen van de monumenten, de geologische en archeologische kant, de ontwikkeling van de Hessenweg en dat soort zaken. Deze cursus is met name bedoeld voor nieuwe inwoners. Wij gaan ervan uit dat als iemand hier wat langer woont, hij naast de weg naar de supermarkt en de bibliotheek, vast wel wat meer wil weten over zijn nieuwe woonomgeving.” De cursus is zowel bedoeld voor leden als voor niet-leden van de vereniging. Voor leden van de vereniging is deelname gratis, terwijl niet-leden € 10, -- betalen voor de vier bijeenkomsten. Lid worden van de Vrienden van Dalfsen en daarna voor niets aanschuiven, kost overigens ook € 10, -- . De avonden beginnen om 20.00 uur en zullen rond 22.15 uur worden afgesloten. Men kan zich telefonisch ( 431825 ) opgeven bij Jo Bruggeman, of per e-mail grajo@home.nl of vriendenvandalfsen@gmail.com. Het volledige cursusprogramma is te bekijken op www.vechtdalcentraal.nl


Bloemisterij

alle wasprogramma s

/E-lay trouwalbums o- en videobewerking oto- en video apparatuur

& Gratis Stofzuigen!

Nieuwleusen - 0529 48 45 31

ZWEMBAD CARROUSEL

Burg. Backxlaan 210, Nieuwleusen Telefoon 0529-483171

OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE

eurs geopend van

4.00 - 18.00u In de vakantie worden er spectaculaire activiteiten georganiseerd in en rondom het zwembad.

MBT-

eurs geopend van

Op www.carrousel-ommen.nl 6.00 - 22.00u vind je een actueel overzicht van de openingstijden

testdagen

en de activiteiten.

eurs geopend van

Ordernummer: Klant: Datum: Omschrijving: Formaat: Enkel-/Dubbelzijdig: Hoeveelheid: Printprofiel: Printmedia:

0.00 - 16.00u Van Reeuwijkstraat 5

7731 EH Ommen (0529) 452 047 www.carrousel-ommen.nl info@carrousel-ommen.nl

Zagen 3.30u Vleescentrale Ommen

91035 Oosterveen 25.08.09 Doek etentje 5000*3000 mm Enkelzijdig 1x Standaard Bisonyl

Nieuwelandstraat 5 7731 TH Ommen Tel. 0529-452139/ fax. 0529-463446 E. info@vleescentraleommen.nl

www.vleescentraleommen.nl

d

Varkenshaas lang Varkenshaas kort Schnitzel gepaneerd Schnitzel ongepaneerd Fricandeau v.d. ham Varkensfiletlapje/stuk Ommer Varkensrug Beenhammetjes Entrecote Hollandse biefstuk Kogelbiefstuk Haasbiefstuk Rosbief aan stuk Schenkel Rundergehakt Soepvlees Schouderfiletrollade Hamrollade Runderrollade Half om half Rollade Filetrollade Spekrollade Kipfilet Mini kiprollade

Gourmetschotel: 4 pers.+/- 1 kg.

or de jeugd

mini cordonbleu, mini worst, shoarmavlees

Kerstpakket: Vleesschotel:

Aantal

Aantal pers.

Bedrag

Rollades in kerstverpakking vacuüm in doos

Soort

........

........

........

autozieleman.nl

aantal

Gewicht

Burg. Backxlaan Nieuwleusen, Kalkoen, kalfs en lamsvlees een week van te voren204, bestellen

0529-481554

PRINT

........

........

........

BEURSAANBIEDING Aanbiedingen 17 en 18 december: h.o.h.-rollade kilo varkensfiletrollade kilo ommer-varkensrug kilo

6,95 6,95 7,95

ACCOORD

¤ 1498,-

Wij hebben volop hertenvlees Van Hertenboerderij Lindeboom uit Dalfsen: kennismakingspakket: 500 gr. braadvlees + 500 gr biefstuk + soeppakket samen voor € 20,00

Promo boxspringcollectie vanaf

Square/Flexion 2C Let op: Openingstijden rond feestdagen

Kalkoenfilet Hele babykalkoenen +/- 3 kgvlak Kalkoendijen 2 motoren Kalkoendrumsticks Naam: Telefoonnr.: Afhaaldatum:

Aantal

biefstuk, kipfilet, varkensfilet, mini slavink

Kleuren:

Broederband

€ 9,90

Per/ kg

¤ 1998,00 ¤ 1498,00 vrijdag 17 dec.

zaterdag 18 dec.

van 09.00 tot 17.00 uur van 08.00 tot 12.00 uur

donderdag 23 dec. vrijdag 24 dec.

van 09.00 tot 20.00 uur van 08.00 tot 17.00 uur

donderdag 30 dec.

van 09.00 tot 17.00 uur van 08.00 tot 12.00 uur

¤ 3498,00 ¤ 2848,00

Square/Flexion 3C

¤ 2498,00 ¤ 1998,00 vlak vrijdag 31 dec. 1998,00 ¤ 3198,00 motoren Wij wensen u namens2 ons allen ¤fijne feestdagen en een gelukkig 2011 Wim van der Meer en medewerkers. 140/160/180x200/210 levert geen meerprijs op.

2C = box + pocketmatras + hoofdbord + poten


11

VechtdalCENTRAAL

Geveld door een burnout Gerhard Klein Kromhof: “De opbouw van een burnout duurt jaren en als hij dan naar boven komt ben je nergens meer” Ze verkochten hun winkel en leken van de ene op de andere dag met de noorderzon vertrokken. Dat werd hen niet door iedereen in dank afgenomen, maar op dat moment konden ze niet anders. Precies een jaar later vertellen Ommenaren Alie en Gerhard Klein Kromhof hun verhaal en blikken terug op een moeilijke tijd.

Edith ging met vakantie en op de dag van haar terugkomst knapte Gerhard volledig af. “Edith liep het kantoor binnen om haar werkrooster op te halen en op dat moment was het gebeurd. Ik was emotioneel helemaal kapot kon alleen maar huilen, huilen, huilen. Op dat moment wist ik: ik wil dit niet meer, ik moet van die winkel af.”

Wie Gerhard lange tijd niet heeft gezien, heeft moeite om hem te herkennen. De eens zo slanke en altijd alerte ondernemer is ettelijke kilo’s uitgedijd en oogt ontspannen en relaxed. Het vrije leven lijkt hem goed te doen, maar dat is pas sinds korte tijd zo. Het heeft hem ruim een jaar gekost om zover te komen en hij is er nog lang niet. “Ik heb een gigantische burnout gehad, dat is de reden waarom wij de winkel hebben verkocht”, zo begint hij zijn verhaal. “Wie ooit een burnout heeft gehad weet dat je zoiets niet van de ene op de andere dag krijgt. De opbouw van een burnout duurt jaren. Bij mij begon het een jaar of vier geleden toen Alie’s vader en mijn moeder in dezelfde periode begonnen te dementeren. Het ging al snel van kwaad tot erger. Dat betekende dat wij een paar keer per week ’s avonds op bezoek bij onze ouders gingen. Daarnaast moesten we onze twee winkels, Marskramer en Intertoys draaiende houden. We hadden geen moment rust.” Na verloop van tijd werden hun ouders anderhalve

Kapot Bij de inkooporganisatie gaf hij aan dat hij zijn winkel wilde verkopen en benaderde ondertussen zelf ook een paar potentiële kopers. Ondertussen werkte hij door, totdat hij op een maandagmiddag in augustus volledig instortte. “Ik voelde me doodziek en ben naar huis gegaan. Alie zag direct dat het helemaal mis was en belde de dokter. Die gaf me een flinke dosis kalmerende middelen en toen ik wat rustiger werd ging ik weer aan de slag. Ditmaal voor korte duur, ik bleef klachten houden en kreeg van de dokter een rode kaart en een verbod om weer aan het werk te gaan”, vertelt hij. “Alie werkte door en daar zat ik dan, moederziel alleen in dat zomerhuisje. Vreselijk, maar wat moest ik?” In die periode vernam de familie de Groot dat de Marskramer in Ommen te koop kwam. Op een zondagochtend bekeken ze de winkel en stapten de volgende dag binnen bij Alie. “Ze kwamen met drie man sterk: vader Jan de Groot van de Intertoys in Kampen en Michiel en zijn vrouw Jacqueline van de Intertoys in Wezep. Het klikte meteen en ze kwamen de dag erop met een bod. Wat was ik blij, we kenden ze al van beurzen en hadden het gevoel dat de winkel bij hen in goede handen zou zijn.” Vanaf dat moment ging het snel. Nog diezelfde avond namen Alie en Gerhard afscheid van hun medewerkers en kwam de familie de Groot zich aan hen voorstellen. Daarna was alles voorbij. “We hebben nog diezelfde avond onze persoonlijke spullen uit de winkel gehaald en stuiterbal als hij is, begon Michiel direct de volgende dag”, lacht Gerhard.

maand na elkaar opgenomen in een verpleeghuis. “Ze zaten op dezelfde afdeling, dus konden we ze beiden tegelijkertijd bezoeken en gingen daarnaast een paar keer per week mijn vader langs. Mijn vader was hartlongpatiënt en vrijwel blind, maar woonde zelfstandig, dus had hij veel zorg nodig. Iedere minuut van onze tijd was vol gepland en vanaf toen begon het zich op te stapelen. Zelfs de kleinste dingetjes

Lichtpuntjes “Op een week na hebben we de winkel 25 jaar gehad. Dat we zonder afscheid te nemen of iets uit te leggen zijn vertrokken werd niet door iedereen gewaardeerd, maar we konden het op dat moment gewoon niet opbrengen”, zegt Gerhard. “We zijn inmiddels een jaar verder en ik ben nog steeds in behandeling, maar ik zie weer lichtpuntjes aan de horizon. Ik ben afgekeurd en we leven van de huuropbrengst van de winkel en beginnen nu weer een beetje te kijken wat het leven ons te bieden heeft. We zijn ons aan het oriënteren binnen de recreatiesector, maar hoe of wat, dat weten we nog niet.” Alie en Gerhard willen bij deze hun klanten bedanken voor het vertrouwen en hun medewerkers voor alle steun. “Zonder hen hadden we het nooit gered. Ze hebben ons er echt doorheen gesleept. We vinden het ontzettend fijn dat de familie de Groot het zo heeft opgepakt en wensen Michiel heel veel succes toe. Stuiterbal, maak er wat moois van.”

die misgingen leverden stress op en op een gegeven moment voelde ik me continu gestresst. Op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer, maar ja, je hebt een zaak, dus je moet door.” Slapen In juni 2008 was de maat vol en besloten Alie en Gerhard er vier weken tussenuit te trekken om helemaal tot rust te komen. Het werd een camping in Kroatie, maar meer dan hun caravan en het strand hebben ze niet gezien. “We hebben geslapen, geslapen en nog eens geslapen”, vertelt Alie. “We ontbeten, gingen naar het strand, vielen daar in slaap, gingen ’s middags terug naar de caravan om wat te eten en sliepen daarna weer een paar uur in de caravan en ’s avonds gingen we heel vroeg naar bed. Na vier weken slapen, hadden we het gevoel dat we er wel weer tegen konden.” Ze kwamen de winter door en verbouwden in het begin van 2009 de voorkant van de winkel. “We wilden ook de rest aanpassen, maar waren alweer helemaal

Kilometers vreten dankzij bijdrage OOG

kapot, dus lieten we het maar zo”, vertelt Gerhard. “In die tijd vertelde onze oudste zoon ons dat hij op zichzelf wilde gaan wonen en deelde de jongste mee dat hij een half jaar naar Londen wilde en dat hij daarna ook een eigen onderkomen wilde zoeken. Alie en ik besloten toen ons huis te verkopen, want dat vonden we veel te groot voor ons tweeën. We besloten er een goede prijs op te zetten en te kijken wat er zou gebeuren.” Waar iedere huizenverkoper van droomt, overkwam hen. Al op de tweede dag kregen ze een uitstekend bod en verkochten hun woning. Voor ze op zoek gingen naar een nieuwe woning, besloten ze eerst op vakantie te gaan om even bij te komen. “We gingen weer naar dezelfde camping in Kroatie, in de hoop dat we nu wat meer puf zouden hebben om de omgeving te bekijken”, zegt Alie. “Maar niet dus. We hebben nog meer geslapen dan het jaar ervoor en net als toen dachten we aan het einde van de vakantie dat het wel weer zou gaan.” Dat bleek een misrekening. Medewerkster

Dankzij een bijdrage van het Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG), kunnen de bewoners van De Sprank er voorlopig weer zeker van zijn dat zij op tijd zijn voor al hun afspraken. Dankzij de Stichting Vrienden Vervoersfonds, kon De Sprank vorig jaar een eigen rolstoelbus aanschaffen. Om deze rijdende te houden, is veel geld nodig. Daarom heeft het OOG dit jaar besloten de opbrengst van de Angocollecte te schenken aan De Sprank. Ondanks ijzel en sneeuw kwam OOG-voorzitter Klaas Oldenkamp in zijn rolstoel, zonder bus, naar De Sprank om daar kort voor kerst zijn cheque te overhandigen aan de voorzitter van het Vervoersfonds Jan Beniers. “Als OOG zetten wij ons in voor de belangen van onze gehandicapte medemens”, zegt Oldenkamp. “Dat kan variëren van het adviseren van de gemeente over de bereikbaarheid van de winkels, de begaanbaarheid van het openbaar vervoer tot het uitzetten van een rolstoelpad over de Lemelerberg. We zijn zeer alert op zaken rond de WMO en brengen gevraagd en ongevraagd

advies uit aan de gemeente. Zoals het er nu voorstaat blijft er veel werk aan de winkel” De jaarlijkse Angocollecte wordt georganiseerd door het OOG en als tegenprestatie mogen zij eenderde van de opbrengst besteden aan een goed doel in Ommen. “We kiezen jaarlijks voor een ander doel binnen onze gemeente. Dit jaar is dat dus een bijdrage in de vervoerskosten voor De Sprank. Een initiatief als dit juichen wij toe. Door het hebben van eigen vervoer kunnen de bewoners beter deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk leven. Dat is een groot goed”, aldus Oldenkamp.


13

VechtdalCENTRAAL

Vuurwerk afsteken is geen spelletje

Al barst vanaf 29 december de vuurwerkverkoop los, voor 31 december om tien uur ‘s ochtends mogen de lonten niet worden aangestoken. Wie de verleiding niet kan weerstaan, moet zich toch maar even flink achter de oren krabben, want de boetes zijn niet mals. De vuurwerkregels in Nederland zijn streng. Er mag niet geknald worden voor 31 december om 10 uur en niet na 1 januari om 2 uur. Illegaal vuurwerk is uit den boze,

om over een vuurwerkpistool nog maar niet te spreken. Wie de regels overtreedt riskeert een flinke geldstraf of kan gaan klussen via bureau Halt. Volgens wijkagent

Jan Voortman zijn de bedragen vrij hoog. “We beginnen vanaf 90 euro, maar de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort vuurwerk. Als je illegaal spul of een vuurwerkpistool bij je hebt, kan dat flink in de papieren lopen”, zegt hij. Jongeren van 12 tot 18 wacht een bezoekje aan Halt. Daar wordt aan de hand van de

overtreding de straf bepaald. Een jongere kan in elk geval rekenen op een taakstraf van minstens 5 uur. Hoewel gebruik van vuurwerkpistolen in Duitsland als veel veiliger worden gezien dan het handmatig afschieten, zijn ze hier absoluut verboden. “De regels in Duitsland en België zijn een stuk soepeler dan in Nederland”, weet Voortman. “Daarom is voor jongeren de verleiding groot om vuurwerk uit Duitsland te halen. Toch kunnen ze dat maar beter niet doen, want wij hebben ons te houden aan de Nederlandse wet. Dat betekent dat wij zoiets niet door de vingers zien. Een vuurwerkpistool valt onder de wapenwet en is gewoon verboden. Wie daarmee wordt betrapt is echt de sigaar.” Volgens Voortman wordt er rond deze tijd meer dan anders gecontroleerd aan de grens en wordt er gespeurd naar illegale vuurwerkhandeltjes. Ook het afschieten van carbid valt onder de vuurwerkwet en is strafbaar mits de gebruikers zich aan bepaalde regels houden. “Net als vuurwerk mag carbid alleen worden afgeschoten tussen 31 december om 10 uur en 1 januari om 2 uur”, zegt Voortman. “De vaten waarin het wordt afgeschoten moeten worden afgesloten door zachte materialen zoals een voetbal of een bundel plastic. Er mag niet geschoten worden binnen de bebouwde kom en niet in de buurt van een instelling voor bejaardenof gehandicaptenzorg. Bovendien moet het vrije schootsveld minimaal 75 meter zijn.”

te. Ze zijn zeer effectief en staan ook nog eens charmant. We hebben ook een speciale vuurwerkklem waarin elk stuk vuurwerk stevig vast gezet kan worden, waardoor ongelukken door omvallend vuurwerk voorkomen kunnen worden. Al enkele jaren verkopen wij de succesvolle waterafstotende, vuurbestendige vuurwerktas. Vooral de jeugd loopt vaak met plastic draagtassen vol vuurwerk. Een vonkje op de plastic tas kan al voldoende zijn om al

het vuurwerk te doen ontploffen. Onze vuurwerktas die wij voor een paar centen aanbieden voorkomt deze ongelukken en houdt het vuurwerk droog”. Om lange wachttijden in de winkel te voorkomen heeft Van Leussen tijdens de vuurwerkverkoop een speciale routing aangelegd in zijn winkel. “Voorin de winkel hebben we vuurwerkpresentatie opgesteld waar de klant rustig zijn keuze kan maken. Na bij de kassa betaald te

Bukkummers vieren 35-jarig jubileum Het is inmiddels voor zo’n tweehonderd Dalfsenaren vaste prik. Op de laatste dag van het jaar ga je geen oliebollen bakken en ook niet aan het werk, maar zorg je dat je rond kwart over negen in de Trefkoele bent voor het traditionele Bukkumtoernooi. Volgens bestuurslid Herben Scherpenkate heeft het toernooi in de afgelopen 35 jaar vrijwel steeds dezelfde vorm weten te behouden. “We zijn alleen wat gegroeid. Ging het de voorgaande 33 edities in 4 poules van 4 teams, sinds vorig jaar is daar zelfs een poule van 4 bijgekomen, dit om ook hier de vergrijzing tegen te gaan. Sportiviteit staat hierbij wel in een hoog vaandel, eigenlijk is meedoen veel belangrijker dan te winnen. Moet gezegd dat de hoofdprijs wel een aantrekkingskracht bij de teams teweeg brengt, wie wil er nu niet een heel jaar die prachtige melkbus op zijn schouw hebben staan.” De prijs van Erebukkum, en “slechtste speler” zijn volgens hem ook prijzen om mee thuis te komen. Omdat het een klein jubileum gaat worden heeft het bestuur besloten om nog een extra prijs in het leven geroepen en daarbovenop nog wat extra’s te doen voor de samenleving. Waaruit die extra prijzen bestaan, is te zien tijdens de prijsuitreiking rond vier uur ‘s middags. Het evenement wordt voorafgegaan door de fietstocht ‘Day befor Bukkum’. Deze start op 30 december om 12.00 uur bij het Oude Station.

Vuurwerk bij Welkoop Nog een paar dagen wachten en dan is het weer zover. Na wekenlang kijken en kiezen uit de vuurwerkfolders, kan de echte vuurwerkliefhebber op 29 december helemaal uit zijn dak, want vanaf dan barst de vuurwerkverkoop weer los. Ondanks de economische crisis geeft de consument dit jaar toch weer veel geld uit aan vuurwerk. Althans dat is de verwachting van Jan van Leussen, bedrijfsleider bij Welkoop in Dalfsen. “Het aantal bestellingen dat nu al geplaatst wordt in de voorverkoop en het aantal bestellingen dat binnen stroomt via onze internetshop www.goedvuurwerk.nl , laat een forse stijging zien”, zegt hij verheugd. Het bestellen van vuurwerk via het internet wordt volgens hem steeds populairder. “Dit is niet zo verwonderlijk, want bestellen via internet is niet alleen heel gemakkelijk en voordelig, maar men kan door het aanklikken van een filmpje ook een heel reëel beeld krijgen van de effecten die men van een bepaalt stuk vuurwerk mag verwachten. Ook voor het ophalen van het vuurwerk is de internetbesteller beter af, want voor hen hebben wij een aparte balie waar de bestellingen afgehaald hunnen worden, zodat wachttijden tot een minimum worden beperkt. Klanten die t/m 29 december via internet bestellen profiteren ook nog eens van onze gratis vuurwerk-actie”. Bij de jeugd blijven de kanonsla-

gen, grondbloemen, babypijlen en knock outs onverminderd populair, terwijl de wat oudere klanten gaan voor de met 500 gram kruit gevulde vuurwerkpotten en flowerbeds uit de vuurwerklijnen Next Generation en Talk of the Town. “De artikelen uit deze lijnen geven fantastisch effecten die niet onderdoen voor professioneel evenementenvuurwerk. De consument heeft duidelijk geld over voor kwalitatief goed vuurwerk. Om hierop in te spelen hebben wij ons assortiment dit jaar weer uitgebreid met diverse prachtige 500 grams potten met fantastische namen als Beestachtig Bruut, Monsterlijk Mooi en Nachtbraker”, vertelt hij enthousiast. “Ook nieuw is de lijn WhisperZ die, zoals de naam al aangeeft, geluidsarm is. Deze lijn is onder andere bedoeld voor huisdierenbezitters en geeft alleen visuele effecten.” Het afsteken van vuurwerk moet wel veilig gebeuren zowel voor degene die het afsteekt als de omstanders. De meest voorkomende verwoning tijdens de oudejaarsnacht is oogletsel. Hierop heeft Van Leussen handig ingespeeld met veiligheidsbrillen voor kinderen en volwassenen. “Wij adviseren deze brillen van har-

hebben kan men dan zijn vuurwerk afhalen bij een speciale balie achter in de winkel. Door deze werkwijze kunnen wij de drukte spreiden waardoor de wachttijden minimaal zullen zijn”. De verkoopdagen zijn dit jaar op 29-30 en 31 december. Voorkoopbestellingen kunnen nog t/m 24 dec. in de winkel gedaan worden en nog t/m 29 dec. op www.goedvuurwerk.nl . Welkoop is gevestigd aan de Vesting 15 in Dalfsen.


29 30 31

*m.u.v. de basisartikelen en bestellingen. M.u.v. nieuwe voorjaars en kerstcollecties. Niet alle merken zijn in elk filiaal verkrijgbaar.

woensdag

donderdag

vrijdag

EINDEJAARS OUTLET december

december

DE MOOISTE MANNENMERKEN

ONDER

EéN

DAK!

december

n e l a h 2 = n e l a t e b 1 *

Kom binnen, ’t is winter bij de Lange Keukens

U houdt van mooie keukens? En van lekker eten? Van gezelligheid, handige accessoires en mooie serviezen? Kom dan nu naar de sfeervolle showroom van de Lange Keukens in Ommen en

profiteer van winters voordeel.

Echt originele keukens vindt u bij De Lange Keukens in Ommen. Twee verdiepingen vol nostalgische, oud-Hollandse keukens, ambachtelijke stijl-keukens op maat, eigentijdse greeploze én hoogglans keukens, een uitgebreide ovencollectie, ongekend voordelige (inbouw)apparatuur, sfeervolle accessoires en serviezen. Van superbetaalbaar tot super-de-luxe.

Het lekkere leven

Eskampweg 4a, Ommen Telefoon: 0529 - 46 25 00 info@delangekeukens.nl www.delangekeukens.nl


15

VechtdalCENTRAAL

Het mooiste kerstcadeau van de wereld

Dankzij de nier van zijn vader kan Gernand van der Vechte weer leven

Voor de familie Van der Vechte begon 2010 met een flinke domper. Zoon Gernand kreeg kort voor de kerstdagen te horen dat hij zwaar nierpatiënt was en driemaal per week aan de dialyse zou moeten. Precies een jaar later gaf vader Gerard zijn zoon het mooiste kerstcadeau dat hij zich zou kunnen wensen. Dankzij de nier van zijn vader, kan Gernand weer een gewoon leven leiden. Toen Gernand in november 2009 met klachten als opgezette onderbenen en aanvallen van benauwdheid bij zijn huisarts kwam, vermoedde deze direct wat er aan de hand was. “Hij stuurde me linea recta naar de het ziekenhuis en zei erbij dat hij dacht dat er iets aan de hand was met mijn nieren en dat ik waarschijnlijk een paar dagen in het ziekenhuis zou moeten blijven”, vertelt hij. “Hij had gelijk. In Hardenberg stuurden ze me direct door naar het ziekenhuis in Emmen. Daar werd ik de volgende dag

Hele

geopereerd en daarna meteen gedialyseerd.” Uit onderzoek bleek later dat Gernand’s nieren onherstelbaar waren aangetast door zijn jarenlange medicijngebruik tegen eczeem. “Ik heb jarenlang een medicijn geslikt, dat je eigenlijk maar hooguit drie maanden mag gebruiken. Foutje van de dermatoloog en indirect ook van mijn huisarts en apotheker. Op de een of andere manier heeft niemand dit in de gaten gehad en was driemaal per week dialyseren het resultaat”, zegt hij.

maand

Januari:

- HollandscHe Kaart

met o.a.

capuciJners met baKleverworst en stroop proeveriJ van 3 soorten stamppot met daarbiJ verscHillende vleessoorten

wentelteefJe

- gerecHten - Zelfs

met vanille-iJs

vanaf

9,50 pp

!!

grootmoeder is er Jaloers op!

stationsweg 29, ommen 0529 451945 www.restaurantpaping.nl

Kom ouderwets genieten van HollandscHe maand met autHentieKe gerecHten!!

de

Verhoudingen Vanaf dat moment veranderde zijn leven totaal. Het dialyseren bleek een vermoeiende zaak en slecht te combineren met zijn studie rechten. In het ziekenhuis spraken ze over transplantatie en dat er misschien wel een familielid was die een nier wilde afstaan, maar daar wilde Gernand niets van weten. “Mijn beide ouders en mijn oom boden me direct hun nieren aan, maar in de eerste instantie voelde ik daar niets voor. Ik was heel bang dat de verhoudingen zouden veranderen, vooral als de transplantatie niet zou lukken en de nieren zouden worden afgestoten. Dan zou een van mijn familieleden voor niets gehandicapt worden. Ik was bang dat ze me dat zouden gaan verwijten”, bekent Gernand. “Omdat ze in het ziekenhuis zeiden dat dialyseren op de lange duur ook schade aan zou brengen, stemde ik uiteindelijk toch in met een transplantatie, maar dan wel door een anonieme donor.” Na allerlei onderzoeken bleek dat Gernand dankzij zijn bloedgroep minstens vijf jaar zou moeten wachten voor hij aan de beurt zou zijn. Dat vonden zijn ouders onverteerbaar en gingen daarom beiden het onderzoekstraject in. Uit onderzoeken bleek als snel dat een nier van zijn moeder niet zou matchen, maar die van zijn vader hoogstwaarschijnlijk wel. Hoewel het een hele ingreep zou worden, was vader Gerard blij met deze uitslag. “Ik moest er niet aan denken dat hij vijf jaar lang driemaal per week aan de dialyse moest en wilde niets liever dan hem helpen. Bovendien word ik ook een dagje ouder en was ik op dat moment nog goed gezond en gebruikte ik geen medicijnen. Lichamelijk was het voor mij het juiste tijdstip. Natuurlijk speelt het wel door je hoofd dat het niet goed kan gaan, maar als je niets doet, ge-

beurt er ook niets. Ik heb hem echt moeten overhalen. En toen we er eenmaal voor gingen, was het voor de rest een kwestie van vertrouwen op de krachten van boven”, zegt vader Gerard. Vele gesprekken en onderzoeken later gingen vader en zoon op 18 oktober van dit jaar onder het mes. “Ik werd ’s ochtends vroeg geholpen. Mijn nier werd eruit gehaald en in een koelcel gelegd. Vervolgens gingen ze met Gernand aan de gang. Dat was voor ons beiden een bijzondere dag”, kijkt Gerard terug. “We lagen op verschillende afdelingen en hebben elkaar voor de operatie nog even kort aan de telefoon gesproken. Na de operatie duurde het drie dagen voordat we beiden zover waren opgeknapt, dat we elkaar konden bezoeken. Dat was een heel mooi moment.” Cadeau De eerste tien dagen waren spannend voor de familie Van der Vechte, want als de nieren binnen die periode zouden worden afgestoten, zou alles voor niets geweest zijn. Gelukkig ging alles goed en konden vader en zoon na verloop van tijd naar huis. Nu, twee maanden later gaat alles nog steeds goed. De wonden zijn geheeld en beiden kunnen verder met hun leven. Tot Gernand’s opluchting is de onderlinge relatie niet veranderd. “Je bent iets alerter op elkaar, want je weet van de ander dat hij zichzelf niet teveel mag vermoeien, verder is er niet veranderd”, vindt vader Gerard. “Je moet er niet teveel bij blijven stilstaan. In het ziekenhuis zeiden ze: zie je nieuwe nier als een cadeau. Je hebt deze nier gekregen en nu is hij helemaal van jou. Zo probeer ik het ook te zien”, zegt zoon Gernand. Volgens zijn vader is dit het grootste geschenk dat je een kind kan geven. “Ik zou het zo weer doen”, zegt hij stellig.

Dieet Moeder Annie heeft het er voorlopig nog wel even druk mee. Want wie pas een transplantatie achter de rug heeft, moet erg opletten met kalium, natrium en bacteriën. “Vooral het kaliumgehalte steekt erg nauw. Als dat te hoog of te laag is, krijg je hartproblemen. Gelukkig heb ik een kookboekje meegekregen uit het ziekenhuis waar precies in staat hoeveel kalium er in welk product zit”, vertelt ze. “Bacteriën zijn ook levensgevaarlijk. Zodra voedsel of drinken langer dan twee uur is blootgesteld aan de lucht, mag Gernand het al niet meer eten. Dus gebruiken we zoveel mogelijk voorverpakte producten: kleine pakjes drinken, cupjes boter, jam, koffiemelk enzovoorts. Laatst zei een vriendin dat ze vond dat ik er wel erg veel werk aan besteedde, maar dat is toch logisch. Ik heb alles over voor de gezondheid van mijn zoon.”


• live muziek! • 4 DJ‘s! de n e l l i h c s r e v 5 • zalen! • leeftijd 16+

0 1 0 2 E Y B GOOD 1 1 0 2 O L L HE

S R A E Y W E N Y T R A P 00-02.30 UUR 22.

’s J D t n e d i s e R n mmv Moozz e

. N A J 1 G ZATERDA UR U 0 0 . 5 0 0 0 . 1 0

R E T S E SILV PARTY t DJ’s n e id s e R v m m

af 8 dec. n a v p o o k r e v voor Kaarten in de en DLL. n e lt u h c S n bij Lederware

. N A J 7 G A D J VRI

R A E Y W NE S C I S S A L DANCE C

Binnenkort e grens de magischembers! van 750 membercard, Koop nu je m ste lid 0 wordt het 75 -prijs L en win de DL

R A A J 1 S J I HOOFDPR TREE GRATIS E52Nmogen 10x gratis en 7 Members 751 naar binnen.

L L D r a a n s u b Met de r 4 bussen e n e d ij r u n f a n a V trektijden

er • met betere v enieten bij DLL rg • je kunt lange er geworden oordelig v is t e h • , site waarden. koop via onze e speciale voor

21+

voorver Kaarten in de en bij DLL. n e lt u h c S n e Lederwar

* Vraag naar d

www.deleerenlampe.nl of bel 0572-355855


VechtdalCENTRAAL Uitgaan Carbid schieten in Ommen Op oudejaarsdag kan iedereen gezellig met Rond de Regge het jaar 2010 uitknallen. Er wordt weer met carbid geschoten op het land van Evert Schuttert in Ommen, te zien vanaf de Hammerweg. Vanaf 12.00 uur barst het spektakel los. U kunt heerlijk warm staan bij de vuurkorven onder het genot van een drankje en een hapje. Kaarverkoop Columbinehuis De kaartverkoop voor het benefietconcert voor het Columbinehuis in de Koperen Hoogte in Zwolle is van start gegaan. Tijdens een feestelijke avond zal op 21 januari de presentatie zijn van de benefiet-CD. De kaarten zijn te bestellen via loes. meijer@colombinehuis-twente.nl en te koop bij Slijterij ‘de ommerdieck’ aan de Backxlaan in Nieuwleusen. Meer informatie is te vinden op www.colombinehuis-twente.nl Midwinterhoorn wandeltocht In Dalfsen wordt een midwinterhoorn wandeltocht georganiseerd op 29 en 30 december. De wandeltocht duurt op beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur. De tocht start vanaf het Oude Station, aan de zuidzijde Vecht. Carbid schieten in Nieuwleusen Op oudejaarsdag wordt er weer Carbid worden geschoten in Nieuwleusen. Van 10.00 uur tot 17.00 uur zal er geknald worden aan de Oosterveen 45. Nieuwjaarsfeest Dalfsen Wie het jaar feestelijk in wil luiden kan dat doen in de Trefkoele in Dalfsen. Op 1 januari vindt daar van 1.00 tot 6.00 uur een Nieuwjaarsfeest plaats.

Verhalen vertellen Bibliotheek Nieuwsleusen organiseert een ochtend ‘verhalen vertellen’ op woensdag 12 januari in Nieuwleusen en op zaterdag 15 januari in de bibliotheek in Dalfsen. Jopie Neuteboom komt van 10.30 tot 11.30 uur verhalen vertellen, variërend van de Noorse mythologie via sagen, legendes, volksverhalen to waargebeurde verhalen van nu. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie te luisteren naar deze boeiende verhalen. Toegang is gratis.

Organiseert u een feestje, activ iteit of evenement? Bent u op zoek na ar iets of iemand? Vertel het anderen via Vechtd al Centraal! Sluitingstijd: vrijdagochtend om 9.00 uur. gen beantwoorden over het leren lezen, taal, spelling of dyslexie. Marjan heeft bijna haar Master SEN studie als taaldyslexie specialist afgerond. In de maanden februari, maart, april en mei zal zij iedere eerste woensdag van de maand in de bibliotheek aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Toegang is gratis. Bijzonder nieuwjaarsconcert kamerkoor Salland in Vilsteren Op zondag 2 januari begint kamerkoor Collegium Musicum Salland o.l.v. Henk Ophoff op sfeervolle wijze het nieuwe jaar in de Willibrorduskerk te Vilsteren. Zij doen dit samen met de harpiste Mona Moog. De niet alledaagse combinatie van koor en harp zorgt voor een intieme sfeer bij dit

nieuwjaarsconcert. Het concert begint om 15.30 uur. Toegangskaarten voor dit concert kosten in de voorverkoop 7,50 euro en zijn te reserveren via www.kamerkoorsalland.nl. Aan de kerk kosten de kaarten 10,- euro. Voor jongeren tot en met 18 jaar is de toegang gratis. Lezing over borstkanker in Vechtgenotenhuis Ommen- Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Per jaar wordt in Nederland bij circa 12.000 mensen borstkanker vastgesteld. Op maandag 10 januari geeft Marja Jagers, chirurg, een lezing over borstkanker. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Ruime gelegenheid voor het stellen van

mededelingen Landstede Welzijn Ommen vrijdag gesloten Het kantoor van Landstede Welzijn Ommen zal vanaf heden iedere vrijdag gesloten zijn. Van maandag tot en met donderdag is Landstede Welzijn Ommen te bereiken tussen 9.00 en 12.30 uur. Wijzigingen met betrekking tot de maaltijden van Tafeltje Dekje kunnen tijdens deze tijden doorgegeven worden via 088-8508810.

Informatief Dyslexie vragenuur Wie vragen heeft over dyslexie is op woensdag 5 januari van harte welkom in de bibliotheek van Nieuwsleusen. Marjan Meijerink zal tussen 16.00 en 17.00 uur vra-

Het Team van Sportrijk wenst U een fit & gezond 2011!

wk15

008-10

Nieuwjaarsfeest Nieuwleusen In sporthal de Schakel in Nieuwsleusen vindt op 1 januari 2011 een Nieuwjaarsfeest plaats. Van 1.00 tot 7.00 uur kan er gefeest worden.

Blijspel in dialect Toneelvereniging Buurthuis Vinkenbuurt verzorgt dit seizoen weer zes voorstellingen. Het blijspel ‘Vrouwluu aan ’t roer’ wordt in dialect uitgevoerd in drie bedrijven. Op 14, 15, 21, 22, 25 en 28 januari is iedereen om 20.00 uur welkom in het Buurthuis. De kaartverkoop begint op vrijdag 7 januari in het Buurthuis, vanaf 20.00 uur. Telefonisch bestellen kan vanaf 8 januari, 10.00 uur bij Tinie Moes via 0523-658240.

Uw eigen nieuws

INTERTOYS OMMEN

Intertoys Ommen wenst u een geweldig nieuwjaar! INTERTOYS OMMEN

wk15

008-10

Varsenerstraat 4 • 0529-451410 • koop ook via www.intertoys.nl

Varsenerstraat 4 • 0529-451410 • koop ook via www.intertoys.nl

prikbord 17 vragen. Onze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk! Vechtgenotenhuis, voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten, Beerzerweg 5, Ommen. www.vechtgenoten.nl. tel. 06-39032263, vechtgenoten@ live.nl

workshops Workshop tiffany in Vechtgenotenhuis Ommen- Op donderdagmiddag 6 januari is er een workshop Tiffany in het Vechtgenotenhuis, o.l.v. Loes van der Linde. Bij Tiffany worden stukjes glas omwikkeld met koperband, waarna de stukjes aan elkaar worden gesoldeerd. Er ontstaat dan een soort mozaïek van glas. Dit is de eerste workshop van drie. De volgende zijn op 13 en 20 januari. Aanvang 14.00 uur. Kosten 40,euro per persoon voor 3 dagdelen. Minimaal 2, maximaal 6 deelnemers.Opgave minimaal 2 dagdelen vooraf via vechtgenoten@live.nl of tel.nr 06-39032263. Vechtgenotenhuis, Beerzerweg 5, Ommen. www. vechtgenoten.nl Voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten.


Het bestuur en alle HVO-leden wensen u allen

een goed en gezond 2011 toe!

De Handelsvereniging Ommen is de financierende en organiserende kracht van vele evenementen in de binnenstad, zoals Paaseierenzoeken, Mooi Weer in Ommen, Ommen Life, Sinterklaasintocht en natuurlijk de Kerstmarkt. Voor 2011 zal het aantal evenementen wederom worden vergroot. Daarnaast zorgt de HVO voor prachtige kerstverlichting in de knusse winkelstraten, een sterke uitstraling voor Ommen en is zij in constante samenwerking met de gemeente voor het optimaliseren van de binnenstad. Daarnaast gaat zij vanaf volgend jaar ook haar leden, veelal winkeliers en horeca, ondersteunen in haar bedrijfsvoering, door middel van adviezen, trainingen, cursussen, slimme gezamenlijke inkoop en krachtige marketing. Een vereniging waar je dus niet omheen kunt.


19

VechtdalCENTRAAL

sportnieuws Bedrijfspand als visitekaartje Nieuwjaarsreceptie Voetbalvereniging OZC uit Ommen houdt op zaterdag 8 januari een Nieuwjaarsreceptie in kantine ‘de Treffer’ op sportpark Westbroek. De middag zal geopend worden door voorzitter Willem van Wijngaarden. Daarna volgt een terugblik en een vooruitblik. Verder zijn er huldigingen en prijsuitreiking. Iedereen die OZC een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd om tussen 15.00 en 18.00 uur het glas te heffen op een voorspoedig en sportief 2010. Sportkampioenen Dalfsen

Het gemeentebestuur van Dalfsen organiseert op maandag 3 januari 2011 de traditionele nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners. Nieuw onderdeel hierbij is de huldiging van de sportkampioenen 2010. Burgermeester Urlings houdt een nieuwjaarstoespraak en drie wethouders nemen de huldigingen voor hun rekening. De receptie vindt plaats in het gemeentehuis tussen 19.00 en 21.00 uur.

Voor wie wel bedrijfsruimte zoekt, maar niet genoeg kapitaal heeft om zelf grond aan te kopen en een pand te laten bouwen, is een unit in een bedrijfsverzamelgebouw de ideale oplossing. Op het Ommer Bedrijvenpark De Rotbrink worden een tiental multifunctionele bedrijfsunits ontwikkeld, afgestemd op het midden- en kleinbedrijf. Het nieuwe bedrijvenpark ligt op een steenworp afstand van de N48, waardoor het terrein een snelle uitvalsbasis is in alle richtingen van het land. Het bedrijfsverzamelpand ligt aan een waterpartij en heeft een vrij uitzicht. “Het terrein zelf wordt beheerd door een parkmanager en er is gekozen voor een streng eisenpakket wat betreft de uitstraling. Hierdoor is zowel het gebouw als het terrein

representatief en vormt daardoor het visitekaartje voor de ondernemers die hun bedrijf hierin huisvesten�, zegt aannemer Klaas-Jan Boessenkool, de bouwer van het pand. “Het

bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit kleinschalige units met afmetingen tussen een kleine tachtig- tot ruim vierhonderd vierkante meter. Dankzij een moderne en eigentijdse uitstra-

Schaatsles voor kinderen Trainers Jeroen Dunnewind en Jos Kouwen van IJsvereniging de Doorloper Ommen geven vanaf maandag 27 december schaatsles aan kinderen. Op de ijsbaan in Het Laar kunnen kinderen tot en met twaalf jaar van 19.30 tot 20.30 uur leren schaatsen. De kosten bedragen 2 euro per kind en aanmelden kan bij de kassa van de ijsbaan of telefonisch via 0529-454757. Zumba/Pilates Voor wie na de kerstdagen de overtollige pondjes snel kwijt wil en een goede conditie wil opbouwen is Pilates een optie. Pilates bewegingen versterken de dieper gelegen spieren in de buik, billen, benen en rug. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Welleweerd 0523 612747 of 06 10211378.

Colofon is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 18.900 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele

1HGHUODQGVJURRWVWHYHUNRSHU

Stokvisdennen scoren tijdens Kerstsprinttoernooi Stokvisdennen-schaatster Paulien Westerhof eindigde tijdens het traditionele Kerstsprinttoernooi in Heerenveen op tweede kerstdag met twee tweede plaatsen en een derde plaats als tweede in haar categorie neo-senioren. Op de 300 meter reed ze daarbij ook een fraai persoonlijk record in 26,67 seconden. Alexander Enzerink, een marathonrijder en ook neo-senior, werd prima zevende met een mooie 39,94 op de 500 meter. Op dezelfde dag is Erben Wennemars in zijn eerste jaar als marathonrijder meteen 15-de geworden op het NK marathon op kunstijs in Utrecht, een mooie prestatie! Rutger ter Laak werd 40-ste, Lotte van Dieren 39-ste. RenÊ Ruitenberg werd twee dagen eerder 17-de bij de ronde van Skarsterlân over 100 km. Bij het NK marathon op natuurijs op de Belterwijde werd de Stokvisdennen vertegenwoordigd door Rutger ter Laak (33-ste), Erben Wennemars, Sharon Hendriks en Kimberly van den Berg.

ling zijn ze geschikt voor meerdere branches, variĂŤrend van aannemers, loodgieters en schoonmaakbedrijven tot fotografen, copyshops tot kunstenaarsateliers.â€? Volgens makelaar Albrecht Dijkstra biedt een eigen bedrijfsunit niet alleen de zekerheid in huisvesting, maar ook een pensioenvoorziening voor later. “De units worden naar keuze casco of turn-key opgeleverd en verkocht aan ondernemers. Dit kunnen ook beleggers zijn. Daardoor behoort huren ook tot de mogelijkheden.â€? Wie meer wil weten over deze bedrijfsunits kan terecht bij Sallands Goed Makelaars (0529) 455055 of Makelaarskantoor Bouwman (0529) 451939.

Uitgiftepunten Voordeelhal Bermerstraat 15 a, Ommen Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen

  / ( . 1 , :  ( '  5 $ $ 1  .290 (0%(5  (& '       23 .2 (5 .9 885:(5 95,-(

:$1/,3$1* +RRIGLQNRRS :$1/,3$1* 9XXUZHUN +RRIGLQNRRS 9XXUZHUN

Dalfsen De Vesting 15

Eind goed, al goed

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat zaterdag om 12.00 uur op www.sallandcentraal.nl

Kantooradres: Boeierstraat 10C, 8102 HS Raalte 0572 - 364864 info@vechtdalcentraal.nl www.vechtdalcentraal.nl Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Erna Ekkelkamp 06 5472 6565 Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Jurien van Schie 06 5024 5182 Harry Dunnewind 06 4290 9933 Vormgeving: Impression Vormgeving Marott Graphic Design, Raalte Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Nomineer het Salland Centraal De Krant Nomineer het BV. familiebedrijf van familiebedrijf van het ja het jaar 2010 Salland Centraal De Krant BV is lid van: Ga naar www.familiebedrijfoostnederland.nl

www.familiebedrijf-oostned

Nomineer het familiebedrijf van

Nomineer het familiebedrijf van het ja


IEDEREEN BEDANKT ! DO

30 NDERDAG D GRA EC KN . IEPE TIS RTI ES

!

Het team van DA Wermink wenst iedereen een gelukkig, verzorgd en vooral gezond 2011 toe! Hierbij willen we u bedanken voor het vertrouwen dat u heeft in onze winkel. In 2011 zijn wij u graag op dezelfde vakkundige wijze van dienst.

OMMEN Brugstraat 24, 7731CT Ommen Telefoon (0529) 45 14 14

Vechtdal Centraal, 52-2010  

vechtdal centraal, krant, weekkrant, week 52, jaar 2010vechtdal centraal, krant, weekkrant, week 52, jaar 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you