Page 1

Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.vechtdalcentraal.nl • week 21 • dinsdag 24 mei 2011

VECHTDALCENTRAAL Nieuwbouw Dalfser basisschool van start

Ik doe aan sport. Lekker gezond!

obedrijf obedrijf enNN ii jj bb oo ee rr

ercotest aanbieding rcotest en en /of /of

Burgemeester Gerrit Jan Kok neemt afscheid

eparatie eparatie

bon bon ng ng rco rco

Op Op zaterdag zaterdag 8 mei a.s. 8 mei a.s. 8.30 12.30 8.30 - 12.30 uur uur

Ontspannen dwalen door het Labyrinth der Zinnen 11

Met het in beton storten van zogenaamde tijdcapsules vol tekeningen van de leerlingen, is de nieuwbouw van c.b.s. De Schakel/Het Kleine Veer dinsdag van start gegaan. De ingemetselde kisten met tekeningen worden in de fundering gestort. Het is de bedoeling dat ze tijdens het 25-jarig jubileum weer geopend zullen worden. Dat weer in voor aantocht! was dusisreden een feestje. Maar weet u Foto: Carlijn Hendrikx

oie Foto: Ingrid van der Velde oie weer is getest in aantocht! Maar weet u jk jaarlijks moet worden. Jaarjk jaarlijks getest moet worden. Jaarwensen10% overgelaten; ABS met EBD, BAS, airbags voor zo’n koudemiddel waardoor de B O U W B E D R I J F zo’n 10% koudemiddel waardoor de bestuurder en passagier, zij-airbags in de voorstoelen, rmindert. Wij hebben de middelen en en gordijnhoofdairbags voor én achter.de En numiddelen is deze rmindert. Wij hebben en goede staat brengen en te houden. Swift dus ook nog eenste voorzien van gratis airconstaat te brengen en te houden. ditioning. Hoe compleet wilde u het autoruiten. hebben? Pieterwij Bruegelstraat 45-47 dgoede controleren uw Even-Schuurhuis Autobedrijf Er is overigens al een7731 Swift vanaf € 10.954,-. SK Ommen Vermeerstraat 2, Ommen d controleren wij uw autoruiten. Eveneloos gerepareerd. la529minuut of na0529 454600 Telefoon Telefoon: 0529 -A 454 eloos gerepareerd. m; 14,3-17,2 km/l; CO : 139-165 g/km.A la minuut of na p: zorg ervoor dat u uw groene kaart p: zorg ervoor dat u uw groene kaart 2

3

Tel.: 0529 - 451139 www.bouwmanmakelaardij.nl

Loes van der Linde: Als je 17 haar maar goed zit


20 - 25% korting

Tijhaar

Standaard 20 - 25% echte korting op de adviesverkoopprijzen. Betaalbare kwaliteitsmeubelen voor jong en oud. Diverse designmeubelen voor scherpe prijzen.

1936

ilsteren bv Vele nieuwe 75 modellen jaar

2011

In verschillende kl

Ze zijn er nog! Onze prijzen liggen 20 – 25% onder de verkoopadviesprijzen

3 + 2 zits kuipbank eiken romp - echt leder

VOOR UW COMPLETE INRICHTING: MODERN EN KLASSIEK

Aangesloten bij MeubelGarantPlant

Meubelhal Oudleusen

Meubelhal Oudleusen Dommelerdijk 20, Oudleusen, tel. 0529-471423

Dommelerdijk 20 - Oudleusen - Tel. 0529 - 471 423 www.meubelhalvankeulen.nl • www.chesterfieldmeubelen.nl www.meubelhaloudleusen.nl - www.chesterfieldmeubelen.nl Vrijdag en zaterdag geopend

Elke vrijdag en zaterdag geopend

23

CBW Erkend

Uitvaartverzorging en begeleiding

Vr i j d a g 2 7 m e i

s i u h n e p o va n 1 0 .0 0 t/ m 2 0 .0 0

Vechtdal 24 uur per dag bereikbaar

uur

Lees ook ons redactionele stuk in deze krant

Niet omdat het anders moet, maar omdat het anders kan.

Jan Slagter 06 2524 3688

Nieuwelandstraat 6, 7731 TH Ommen - T (0529) 46 30 46 - info@uitvaartverzorgingvechtdal.nl

www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl


3

VechtdalCENTRAAL

Burgemeester Gerrit Jan Kok neemt afscheid ‘Ik zie Ommen als een veerkrachtige gemeenschap waarin het noaberschap nog altijd een grote rol speelt’ weet zowel wat het is om geld te verdienen met je handen als met je hoofd, en vind dat je in alles wat je doet, je beste beentje voor moet zetten en je talenten zo goed mogelijk moet benutten.”

Door Erna Ekkelkamp - Na viereneenhalf jaar verwisselt burgemeester Gerrit Jan Kok zijn ambtsketen in voor het gedeputeerdeschap. Het lijkt een stapje verder op de carrièreladder, maar zo ziet hij dat zelf niet. “Iedereen ziet dit als een promotie is, maar zo voel ik dat niet. Het leven laat zich niet plannen en de politiek al helemaal niet. Dit weer totaal iets anders dan het burgemeestersambt, dat ik overigens met veel plezier heb vervuld. Dit is weer een nieuwe uitdaging en daar hou ik wel van.” Het grote verschil tussen beide functies zit hem volgens Kok vooral in de positie. Als burgemeester vervulde hij min of meer een eenmanspost, binnen het provinciale college wordt hij onderdeel van een team van gedeputeerden. Hij kan zich nog niet echt een voorstelling van zijn nieuwe job maken en dat wil hij ook niet. “Ik stap er gewoon in en ik ga ervoor. Wel weet ik dat ik straks een mooie en uitdagende portefeuille krijg, vol thema’s waarmee ik in de afgelopen 13 jaar als wethouder, statenlid en burgemeester ook mee te maken heb gehad, maar waar ik straks vanuit een heel andere

rol en verantwoordelijkheid aan de slag zal gaan. We hebben een grote zware opdracht gekregen om te zorgen dat de coalitie goed gaat draaien”, zegt hij. “Dat ga ik samen doen met een team en dat vind ik heel leuk, de politiek bedrijven en samen ergens voor knokken, dat ligt me wel.” Onzichtbaar In zijn functie als burgemeester trad Kok niet vaak op de voorgrond, maar dat hij in de volksmond weleens de ‘onzichtbare burgemeester’ werd genoemd, verbaast hem. “Ik heb dat zelf ook weleens gehoord, maar ik kan het niet plaatsen. Ik

ben overal geweest, ken inmiddels heel veel mensen en heb me nooit verstopt. Op de momenten dat ik er moest zijn, dan was ik er. Maar ik stond er niet voor mijn eigen glorie. Zo belangrijk vind ik mezelf niet. Mijn functie wel, maar mijzelf als persoon niet. Ik vind wel dat ik als burgemeester veel verantwoordelijkheid heb en die heb ik ook genomen. Maar daarbij ging het altijd om de zaak en nooit om het ego van Gerrit Jan Kok.” Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je in de politiek niet kunt functioneren of verantwoording dragen als je geen sterk ego hebt, vindt hij. “Dat hoort er natuurlijk wel bij. Wanneer je de politiek ingaat, kun je niet zeggen dat je niet graag op nummer 1 staat. Ook ik sta graag voor de troepen en wil verantwoordelijkheid dragen, maar ik heb het niet nodig om constant in de picture te staan, want ik voel me als mens geen haar beter dan een ander. Ik

De Vecht Bij aanvang van zijn carrière in Ommen trad hij op in een programma van rtv Oost over burgemeesters. Hij koos toen bewust voor de Vecht als decor, omdat hij het idee had dat Ommenaren met de rug naar de Vecht stonden. “De Vecht werd vooral gezien als hindernis, met een drukke brug die voor veel verkeersoverlast zorgde. Terwijl ik als buitenstaander juist de schoonheid van de rivier zag en het voordeel dat je daarvan kan hebben. De Vecht is nu veel prominenter aanwezig dan een jaar of vier geleden en wordt veel meer gezien als een economische ader die de verschillende plaatsen in het Vechtdal met elkaar verbindt. Dat is een goede zaak”, vindt hij. Er zijn ook zaken die wat hem betreft wel wat sneller hadden gekund. “De stroperigheid van de overheid en het gevangen zijn in regels waardoor je niet snel kunt reageren op ontwikkelingen in de maatschappij, dat is iets waarmee ik als oud-ondernemer nog altijd moeite heb. Dat heeft overigens niet alleen met Ommen te maken, maar met de overheid in het algemeen. Als je ziet dat er dertig jaar gedaan is over de omleiding van de N36 en hoe lang het allemaal heeft geduurd met het centrum, dat is iets waaraan ik nooit zal wennen.” Wat betreft achterstallig onderhoud in de openbare ruimte, zijn er volgens Kok wel flinke slagen gemaakt. “Toen ik hier begon, was het echt nodig dat er op dat gebied wat ging gebeuren. Door de herinrichting van het centrum heeft Ommen weer een frisse uitstraling gekregen. Hetzelfde gaat gebeuren met het stationsgebied, daarnaast komt er schot in projecten rond de bevaarbaarheid van de Vecht en begint Vechtdalmarketing goed te lopen. Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen, al waren het grotendeels trajecten die al liepen voor ik kwam.” Openbare veiligheid Zelf heeft Kok veel aandacht besteedt aan de openbare veiligheid, die onderdeel uitmaakte van zijn portefeuille. “We hebben heel scherp gekeken naar ramp- en crisissituaties, met als resultaat dat we hier een uitstekend brandweerkorps hebben staan, met goede vrijwilligers en een goede binding met de burgers. Datzelfde geldt voor de politie. Ik ben dan ook heel blij dat zij samen in het DOEK komen te zitten, zodat ze nog nauwer met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent namelijk dat we het hier de komende jaren met de veiligheid goed voor elkaar hebben en dat vind ik belangrijk.” Kok is sowieso wel van de samenwerking. Dat bleek onder

andere toen hij tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2008 het onderwerp samenwerking met buurtgemeenten aanzwengelde. Toch ging hij er daarna niet zelf actief mee aan de slag. “Dat vond ik ook mijn taak niet. Als burgemeester is het je taak om zaken aan te zwengelen en een stip aan de horizon te zetten. Het moeten uiteindelijk de politiek en de burgers zijn, die de handschoen oppakken en daar besluiten over nemen”, vindt hij. De verantwoordelijkheden terugleggen bij degenen die het werk moeten doen, dat is volgens hem een taak van een burgemeester. “Als je dat kunt, dan komt het goed. Ik ga anderen ook niet lopen controleren, want ik ga ervan uit dat iedereen slim en verstandig genoeg is om zijn werk goed te doen.” Hij erkent dat er in die houding ook bepaalde risico’s zitten, maar ziet toch vooral de voordelen. “Door een stukje zelfstandigheid wordt het werk voor iedereen leuker. Dat geldt hier binnen de organisatie, maar ook in afspraken met derden. Mensen worden ervoor betaald om verantwoordelijkheden te nemen en ik ga ervan uit dat ze dat ook doen. Dat is mijn basishouding. En daar past controleren niet bij.” Veerkrachtig Wat er ook over Ommen gezegd mag worden, Kok is trots op de Ommer gemeenschap en de manier waarop mensen hier met elkaar omgaan. “Ik vind de Ommenaren ongelofelijk actief. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers die iets voor elkaar over hebben en dat vind ik een grote dikke plus voor de kwaliteit van Ommen. Ook de lol en de mooie droge Sallandse humor heb ik hier altijd gewaardeerd. Ik heb mij hier vanaf dag 1 welkom gevoeld. Wat ik persoonlijk het allerleukst vond van dit ambt, waren de 50- en 60-jarige huwelijken. Gezellig met de mensen aan de keukentafel gesprekken voeren over alles wat hen bezighoudt en dan ook nog vaak in het dialect, dat was voor mij echt waardevol. Een toefje slagroom op mijn taak”, zegt hij enthousiast. “Eén van de meest bijzondere projecten die ik hier heb zien ontstaan is het Vechtgenotenhuis. Dat een groep gedreven vrijwilligers erin geslaagd is om in korte tijd van helemaal nul een organisatie op te bouwen met zoveel potentie en die zo’n grote behoefte vervuld, dat vind ik geweldig. En dat allemaal op eigen kracht, zonder tegen de gemeente aan te leunen. Dat vind ik echt heel bijzonder en daarvoor heb ik heel veel waardering. Dat is ook de reden dat ik bij mijn afscheid geen cadeau’s wil hebben, maar mijn medewerkers en gasten vraag om een gift voor het Vechtgenotenhuis. In dat doel zie ik een dwarsdoorsnede van Ommen terug: een veerkrachtige gemeenschap die iets overheeft voor haar naaste. Dat is het meest waardevolle wat er bestaat.”


Zwembaden • Tuinbaden • Zwemvijvers

Theatershow

‘Live’ is a

Kom langs voor tips en advies! Zaterdag tussen 10.30 en 14.00 uur

Slagwerkensemble

SDG Ommen M.m.v.

BACKERS ZWEMBADEN – SAUNA’S – WHIRLPOOLS Al ruim 20 jaar toonaangevend Voor openingstijden showroom en informatie zie www.backers.nl Veldkampweg 1c, Ommen, 0529-456969

Henk Ruiter

en vele anderen

NETWERKEN MÉT  RESULTAAT?   Nieuwsgierig?

Schuif eens aan bij de belangrijkste maaltijd van de week:

het ontbijt van BNI de Das

ZATERDAG 11 JUNI 2011 Theater De Voorveghter Hardenberg | Aanvang 20.00u Voorverkoop €12,50 | Kassa €15,00 Voorverkoopadressen: www.voorveghter.nl | L.O. Kappers (Ladies Only), Prinses Julianastraat 43, Ommen | Lake Side, Brugstraat 25, Ommen.

Ondernemers zijn van harte welkom! Elke donderdag 7.00 uur bij Wildthout Hotel & Restaurant. Info: 0529 - 451592 of Dook van Gils 0529 - 451150

V L E M HE 2 juni Don 10.00

4

3 juni Vr

ag derd .00 tot 17

W O H S A A RT juni 10.00

ijdag 1.00 tot 2

Zate 10.00

rdag

.00 tot 16

uur

uur

uur

Coming Lifestyle Is de nieuwe meubellijn by Ardesch Interiors. Een compleet programma banken tafels en stoelen met een tijdloos modern karakter. Uniek, scherp geprijsd, vele mogelijkheden in kleuren en stoffen en een snelle levertijd van 4 – 6 weken!

Welsummerweg 13 - Dalfsen - www.ardesch.nl


5

VechtdalCENTRAAL

Wat doet u zoal om fit te blijven? Poetsen is ook fitness

Verborgen talent “Wat ik doe om fit te blijven? Fietsen, lopen en zwemmen, omdat ik het lekker vind en goed voor me is. Iedereen is in ons gezin actief, maar wel ieder op zijn eigen manier.” Maar dat niet alleen, Karin Schuurman is ook van plan om mee te doen aan de wandelén zwemvierdaagse. “Maar ik zeg niet dat ik alle avonden mee ga doen”, glimlacht Karin. “Ik blijf wel achter bij jou”, stelt Klaasje Thiemes, “Ik ga lopend of met de fiets naar school om de kinderen op te halen, dat vinden ze leuk.” Zoontje Mika vult aan dat hij het liefst zwemt; peuterzwemmen, géén babyzwemmen. Een verborgen talent is er volgens Klaasje wel thuis: “Papa heeft de zwarte band met karate.”

“Wandelen en fietsen, kost niets en kan lekker in de vrije natuur”, vindt Alma Buiter. “Fitnessen vind ik duur en zwemmen tikt ook behoorlijk aan”. Samen met haar vriendin wandelen zij vaste routes. “De ene keer in het Zuiderbos of we lopen langs het Kotermeer. Fietsen doe ik ook met haar, we weten nooit van te voren waar naar toe, we kijken wel.” De Dedemsvaartse werkt als schoonmaakster en volgens haar is poetsen de hele dag ook fitnessen.

Alles doen om fit te blijven Deze vraag was voor Jan Beldman, groenmedewerker Gemeente Dalfsen, een schot in de roos. “Ik doe alles om fit te blijven: hardlopen, fietsen en in de winter schaats ik graag. Verder doe ik mee aan triatlhons, duatlhons en de wintertriatlhons.” Volgens Jan is hij één van de weinigen die alle disciplines goed kan. “Als ik ergens naar toe train, dan ben ik daar vijf keer in de week mee bezig. In de winter drie keer, dat ligt aan mijn prioriteit. En altijd gezond eten. Ik heb een voedingsscreen laten doen bij het Sport Medisch Centrum, daar uit blijkt dat ik gezonder eet als de gemiddelde Nederlander”, vertelt Jan trots. Hij komt dan ook zelden bij de dokter.

Druk met van alles Erna Westerik wandelt iedere middag zo’n drie kilometer met haar hond en ’s avonds na het eten nog een stukje. “Voor de rest doe ik niet veel aan sport, dat is niet aan mij besteedt. Ik heb wel een poosje fitness gedaan maar vind ik saai.” Beweging krijgt ze genoeg, vindt Erna. “Ik zit niet stil, iedere dag trap op, trap af. De tuin onderhoud ik zelf en ik ben druk met van alles en nog wat, de rest boeit mij niet.”

Dat doe je gewoon

Weinig vrije tijd

Omdat Daan Meester uit Balkbrug in Zwolle werkt, is het voor hem maar een kleine moeite om in Dalfsen naar de sportschool te gaan. “En dat doe ik drie tot vier keer in de week. Voor vorm en conditie”, lacht Daan. “En op mijn vrije dagen fiets ik ook graag recreatief in de bossen van Staphorst. Daarnaast probeer ik gezond te eten. Eigenlijk sta ik er niet bij stil, dat zijn van die dingen die doe je gewoon, gewoon lekker.”

Jaren geleden deed Dinie Kleine aan slenderen. “Nu ga ik zo’n vijf keer naar de fitness en tussen de middag wandel ik twintig minuten met de hond, al ik vraag me dan wel vaak af wie nu wie uitlaat?” lacht ze. “Wat voeding betreft, eet ik heel normaal, maar als het weekend is, vind ik het altijd wel gezellig om iets extra’s op tafel te zetten. Ik ben meer een gezelligheidseter.” Vanwege haar werk heeft ze niet zoveel vrije tijd. “Als ik geen hond had, ging ik echt niet een rondje lopen.”

Wandelen en gymnastiek

Zingen ter ontspanning

Speciaal vanuit Eindhoven is mevrouw Mulders verhuisd om op te passen op haar kleinkinderen in Nieuwleusen. “Daarvoor liet ik wel een sociaal leven achter”, vertelt mevrouw, “en die bouw ik hier weer op door te gaan wandelen met de Trimclub uit Nieuwleusen. Zo leer ik tegelijkertijd de omgeving beter kennen. En ik gymnastiek graag, zo blijf ik in beweging, eigenlijk is het dus driedubbelop”, concludeert mevrouw Mulders lachend.

Mala Poppema zingt zichzelf fit bij zangkoor Out of the Bleu. “Ik zing ter ontspanning. Het voelt als ontspannen en gezellig, al is het best wel intensief, als je naar een concert toeleeft.” Thuis oefent ze met de Mp3-speler terwijl ze de was doet. “Verder doe ik eigenlijk niet zoveel. Mijn werk als caissièremedewerkster bij de bios in Zwolle, ervaar ik ook als ontspannend. Om even uit het gezinsleven te ontsnappen. Of ik ga met Myrna een rondje lopen langs de plas om de eendjes te voeren”

112 deze week

De meest opvallende en/of best gelezen berichten uit de rubriek 112 op www.vechtdalcentraal.nl!

Jongetje overleden Automobilist gewond Weer snelheidsduivels Diefstallen uit auto’s Lemelervelder (30) In een auto op de Kamille in Nieuw- beledigt agenten na tragisch ongeval bij aanrijding Dalfsen op de Stouwe leusen is van dinsdag 17 op woensdag Een jongetje van drie jaar uit Stap- Een 25-jarige inwoner van Dalfsen is Op de Stouwe in Witharen zijn 18 mei ingebroken. Hieruit werden in Zwolle horst is donderdagmiddag 19 mei zondag gewond geraakt bij een aan- woensdag 18 mei achtien bestuur- het navigatiesysteem en de autoraoverleden na een tragisch ongeval. Het jongetje was aan het spelen op een zijweg van de Gemeenteweg, een zogenaamde Steeg, toen zijn vader zijn auto achteruit wilde inparkeren. Het jongetje was zonder dat de vader het had gezien, achter de auto gelopen en werd door de auto geraakt. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken.

rijding op de Poppenallee. De man raakte met zijn auto rond middernacht op de verkeerde weghelft. Toen hij dit wilde corrigeren raakte hij een tegemoet komende personenauto, bestuurd door een 54-jarige plaatsgenote. De man werd uit zijn auto geslingerd en werd met diverse botfracturen naar het ziekenhuis vervoerd. De automobiliste bleef ongedeerd.

ders bekeurd omdat zij te snel reden. De snelste reed 99 kilometer per uur, waar maximaal 60 kilometer per uur gereden mag worden. De controles vinden plaats naar aanleiding van klachten van aanwonenden over de te hoge snelheden waarmee gereden wordt. Vanuit de omgeving werd positief gereageerd op de controles.

dio gestolen. Diezelfde nacht werd ook uit een geparkeerde auto in de Burgemeester van Sandinckstraat een autoradio gestolen. In beide gevallen werd een portier van de auto opengebroken. Mensen die iets gezien of gehoord hebben dat mogelijk verband kan houden met deze diefstallen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Een 30-jarige inwoner van Lemelerveld is zondagochtend aangehouden op de Ceintuurbaan in Zwolle. De man vond het nodig passerende politiemensen te beledigen. Hij werd ingesloten op het bureau. Daar werd proces-verbaal opgemaakt.


Gemeentegids

2011


9

VechtdalCENTRAAL

Opfriscursus scootmobiel

De cursus

Door Maarten van Strien – Mobiliteit is een zegen, en voor mensen die beperkt zijn in hun eigen mobiliteit zijn er hulpmiddelen zoals de scootmobiel. Een handig voertuig waarmee het mogelijk is probleemloos deel te nemen aan het verkeer op straat en in veel winkels en instellingen. Toch zijn sommige bijzondere manoeuvres niet voor iedereen even makkelijk, ook verkeerstheorie kan wat weggezakt zijn. Een opfriscursus voor scootmobielbezitters is dan de oplossing.

Wie interesse heeft in deze cursus zal tot volgend jaar moeten wachten aangezien deze cursus eenmaal per jaar aangeboden wordt. De organisatie is in handen van Landstede. 0800 - 0245666 (gratis) www.landstede.nl

In De Trefkoele in Dalfsen verzamelden de deelnemers zich donderdag voor de grote finale van de cursus die ze de weken daarvoor hebben doorlopen. De cursisten, soms met een zeer respectabele leeftijd, mochten allemaal bijzondere verrichtingen doen. Veelal handelingen waar normale voetgangers niet bij stil zouden staan, maar toch lastig voor mensen in een scootmobiel. De cursusleiders gaven zowel het goede als het verkeerde voorbeeld, om duidelijk te laten zien welke fouten er wel eens worden gemaakt. Zo werd er onder meer vooruit en achteruit om pilonnen geslalomd, drempels genomen en een getoond hoe lang de remweg van een scootmobiel is bij een snelheid van 15km per uur. Een belangrijke oefening was het vinden van de juiste balans wanneer de scootmobiel scheef komt te staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer één wiel op de stoep staat en de scootmobiel dus behoorlijk scheef hangt. Niet ieder-

een verging deze oefening even makkelijk, maar de cursusleiders waren kundig genoeg om uiteindelijk iedereen de juiste tactiek aan te leren. Een wat jongere deelneemster in de groep, Oda Vrolijken uit Lemelerveld, deed de oefeningen met gemak “Deze cursus is mij aangeraden door Welzijn Ouderen. Ik heb het graag gedaan, je kunt immers niet genoeg investeren in je eigen veiligheid en in die van een ander” vertelt Vrolijken. De remwegtest vond ze een beetje eng. “15 km per uur in een scootmobiel is toch best nog hard.” Het leverde haar een remweg op van 5 meter, inclusief reactietijd. Ook het echtpaar Koedijk uit Dalfsen deed mee aan deze cursus, en dat beviel ze prima. “Op deze leeftijd zijn de auto en de fiets niet echt meer geschikt voor ons. Toch zijn wij mobiel genoeg, een paar keer per week gaan we weg op onze scootmobiel. We kregen op een gegeven moment bericht van de gemeente over deze cur-

sus en besloten ons in te schrijven. Dit was onze eerste keer en hebben er veel van opgestoken. Alleen achteruit om de pilonnen heen, dat was lastig”, lacht het echtpaar. Jan Rosink van Veilig Verkeer Nederland vindt een cursus als deze zeer belangrijk. Rosink vertelt “Het is kostbaar om het te organiseren, maar hier helpt de gemeente gelukkig. In Dalfsen zijn er 180 scootmobielgebruikers, alhoewel natuurlijk een aantal van die scootmobielen onder het stof zit. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat mensen het toch een beetje eng vinden, bijvoorbeeld omdat ze een keer gevallen zijn nadat ze hun balans verloren. Toch gun ik iedereen mobiliteit, en als deze cursus ertoe kan bijdragen dat scootmobielen onder het stof vandaan komen dan is dat heel mooi voor de eigenaren. Ik heb sterk de wens dat een basiscursus scootmobiel verplicht wordt, waarbij de opfriscursus weliswaar niet verplicht is, maar wel zeer aan te raden.”

Scootmobielen in het verkeer Een scootmobiel is bedoeld voor mensen die door een mobiliteitshandicap maximaal honderd meter kunnen lopen. Veelal gaat het hier om een zeer kwetsbare groep, die door specifieke medische problemen een hoog risico op verkeersongevallen heeft. Cijfers over verkeersslachtoffers tonen aan dat het aantal ernstig gewonden onder scootmobielrijders tussen 2005 en 2009 bijna verachtvoudigd is. Door onder meer de toenemende vergrijzing is de verwachting dat er over twintig jaar rond de 600.000 scootmobielen in Nederland rondrijden, in 2006 waren dit er ongeveer 150.000.

Parochianen Emmanuelparochie diep geschokt

'Dit hadden wij nooit van deze man verwacht' Diep geschokt en vol ongeloof werd vrijdag gereageerd door de parochianen van de Emmanuelparochie, waartoe onder andere de RK kerken van Ommen, Dalfsen, Lemelerveld en Hoonhorst horen, toen zij hoorden waarom hun pastoor enkele weken eerder met de noorderzon was vertrokken. In tegenstelling tot wat zij dachten, namelijk dat de man overwerkt was, bleek dat hij was betrapt op het downloaden van kinderporno. Bij een internationaal onderzoek werden vier jaar geleden de creditcardgegevens van de pastoor gevonden. Ze waren gebruikt bij het bezoek aan kinderpornosites. De verdachte had zeven keer betaald. De politie deed daarop in Soest waar de pastoor toen werkte een huiszoeking en vond op de computer een filmpje van twintig minuten. Hiervoor werd donderdag bij de rechtbank in Utrecht 240 uur werkstraf, een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en zeven jaar proeftijd geëist. De officier achtte bewezen dat de man die als pastoor in Ommen werkte kinderporno heeft gedownload. De pastoor gaf toe dat hij de fout in was gegaan. Volgens deskundigen is de verdachte een sociaal betrokken man die verder weinig problemen heeft. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd zelf misbruikt is en is bereid zich te laten behandelen.

Hij vertelde dat hij wist dat kinderen kwetsbaar waren. “Als ik met kinderen werkte, was er altijd een andere volwassene aanwezig bijvoorbeeld een koster.” De officier van justitie vertelde dat de pastoor niet direct zo coöperatief was. Ondanks aandringen van justitie weigerde hij aanvankelijk zijn werkgever in te lichten. Daarop heeft de officier van justitie een brief geschreven naar de bisschop. Deze greep keihard in. De verdachte die toen in Ommen werkte, werd vlak voor Pasen 2011 direct ontheven van al zijn taken. Dat was een schok want hij was al twintig jaar werkzaam als pastoor. Hij was alles kwijt, vertelde de verdachte aan de rechtbank. De kerk wilde dat hij naar Duitsland zou vertrekken maar zelf vond hij onderdak bij familie. De voormalig pastoor vertelde dat hij ook nog voor een kerkelijk rechtbank moet verschijnen.

De reclassering vertelde dat de verdachte inmiddels goed meewerkt met de hulpverlening. De officier eiste daarom voor de zekerheid een bijzonder lange proeftijd omdat kinderpornogebruikers vaak na lange tijd weer terugvallen. De officier eiste geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf omdat er maar een filmpje is gevonden, dat bovendien geen hele ernstige kinderporno bevatte. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat de verdachte in de tussenliggende vier jaar in de fout is gegaan. De uitspraak is op 1 juni. Voor Ton Hoogenboom, de voorzitter van de Emmanuël Parochie kwam op 20 april het bericht van de vicaris als een donderslag bij heldere hemel. “Dit verwacht je niet. Zeker niet van een man die door iedereen op handen gedragen wordt. Ik was diep geschokt”, reageert hij. Pas gisteravond mocht hij de voorzitters van de elf locaties binnen de Emmanuël Parochie inlichten. “Ik kreeg de zwijgplicht opgelegd en heb hier al die tijd met niemand over mogen spreken. Dat was heel zwaar”, vindt hij. “Maar aan allerlei wilde verhalen heeft helemaal niemand iets. Vanaf het moment dat

Kijk op

het Vechtdal

Uit het gemeentehuis Een wandeling opent je ogen Ik begon dit jaar met de afspraak om samen met mijn collega Ko Scheele wekelijks een wandeling te maken. Niet alleen voor de gezondheid, maar vooral goed om langs plekken te lopen waar wat gebeurt, waar wat gaat gebeuren of waar wat zou moeten gebeuren. Al wandelend zie en beleef je de wereld beter dan van achter een bureau. Je realiseert je dat er vaart zit in Ommen. Het centrum wordt steeds mooier, de hofjes bij de Merelstraat zijn prachtig geworden, Nijenhaghen heeft een fantastische metamorfose ondergaan en de plek waar de nieuwe Albert Heijn komt is al helemaal ontdaan van de restanten van het oude Wok restaurant. En ook de dorpsplannen staan boordevol ambitie en leuke initiatieven. Tijdens deze wandelingen filosoferen wij over knelpunten en kansen en worden nieuwe plannen gesmeed over de samenwerking met u en andere partijen. Vanwege onze volle agenda’s hebben wij nog maar een paar keer gelopen, maar toch heeft het al mooie ideeën voortgebracht. Enthousiast vertel ik mensen hierover en stimuleer hen om ook eens een ‘wandeling’ te gaan doen om samen inspiratie op te doen. En het virus grijpt al om zich heen. Ik zie overal nieuwe verbanden ontstaan. Een goed voorbeeld vind ik de ondernemers in Ommen. Zij slaan de handen ineen om Ommen op de kaart te zetten. En de horecaondernemers, die zichzelf en elkaar promoten op Twitter, zijn zelfs de grens overgegaan. Bedrijven uit Dalfsen doen al mee en een bedrijf uit Hardenberg staat op het punt in te stappen. Maar ook in overheidsland gaan we over de grenzen heen kijken. En dan heb ik het niet over de samenwerking met Hardenberg, maar over de samenwerking tussen de wethouders Recreatie van de Vechtdalgemeenten. Al driekwart jaar trekken wij samen op om het Vechtdal tot de absolute trekker te laten uitgroeien voor korte en lange vakanties en uitstapjes. Maurits von Martels, wethouder uit Dalfsen, noemt ons overleg nu de V3. Binnenkort moeten we maar eens samen met René de Vent, wethouder uit Hardenberg en lid van deze V3, de Vecht afzakken om onderweg eens te zien hoe we samen knelpunten omvormen tot kansrijke mogelijkheden en nieuwe plannen smeden. Ik denk net zo effectief als samen lopen door Ommen. Ik noteer alvast in mijn agenda dat ik binnenkort weer wat tijd moet vrijmaken in de agenda voor een verfrissende en inspirerende wandeling met Ko. Ilona Lagas ik dit te weten kwam tot gisteren, heb ik voortdurend intensief contact met pastoor Beekman gehad. Hij heeft het er moeilijk mee en reageert zeer ingetogen.” Volgens Hoogenboom speelt de zaak al vanaf 2007 en maakt onderdeel uit van een groot internationaal onderzoek naar kinderporno. “Het gaat hier zeer zeker niet om een netwerk van geestelijken, dat is een ding dat in elk geval zeker is”, benadrukt hij. “We weten ook nog niet hoe dit verder allemaal gaat lopen. We wachten eerst tot de uitspraak.” Tot die tijd zitten de elf parochies die onderdeel uitmaken van de Emmanuël Parochie zonder pastoor. Het is nog niet zeker of en wanneer er een opvolger komt voor de verdachte pastoor. “Nogmaals, wij wachten eerst de uitspraak af. Dan zullen we meer horen.” Ook de parochianen van de Emmanuël Parochie reageren geschokt. “Die man viel echt onder de categorie ‘lieverd’”, aldus Doreth Bakker uit Ommen. “Ook

onze kinderen waren gek met hem. We vonden het wel vreemd dat hij vlak voor Pasen met de noorderzon was vertrokken en dachten dat hij overwerkt was. Wel vreemd dat het kerkbestuur geen openheid van zaken heeft gegeven.” Klaas Agricola, lid van het kerkelijke locatieraad Dalfsen is met stomheid geslagen bij het horen van het bericht. “Dat is bij ons nog helemaal niet bekend. Wij hebben in april bericht gekregen van het parochiebestuur dat pastoor Beekman onder dringende persoonlijke omstandigheden het ambt heeft neergelegd. Er waren zowel onder de parochianen als onder de locatieraden heel veel vragen wat er aan de hand zou zijn. Hij was erg geliefd. Er was alleen maar lof over deze man. Wij hebben wel verzocht om opheldering, wij wilden weten wat er aan de hand is, maar het bestuur kon ons niets vertellen. Ik schrik hier enorm van, dit had ik niet van die man verwacht.”


W W W. P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

Snel en vr 5 punten. ijblijvend!

Schurinkstraat 26 a 7731 GD Ommen T. (0529) 45 17 16 * Deze actie is geldig t/m 2 weken na plaatsing en alleen van toepassing op personenwagens gevuld met koudemiddel R134a.

AIRCOSERVICE

DOE DE GRATIS AIRCOCHE CK! Controle o p

Uw airco klaar voor en warme zomer? Onderhoud van een airco zorgt ervoor dat u langer plezier heeft van een goed werkende airco en u niet geconfronteerd wordt met een grote kostenpost door een defecte airco. Wij adviseren uw airco jaarlijks te controleren en eens in de twee jaar aircoonderhoud te laten uitvoeren. Voor een fris en goed werkend systeem!

Nu complete airco-onderhoudsbeurt van €129,- voor €99,-*

F. (0529) 45 66 72 info@vivantetouwen.nl www.vivantetouwen.nl

Schurinkstraat 26 a Schurinkstraat 26 a 7731 GD Ommen Schurinkstraat 26 a 7731 GD Ommen Schurinkstraat 26 a 7731 GD Ommen 7731 GD Ommen T. (0529) 45 17 16 T. (0529) 45 17 16 F. (0529) 45 66 T. 17 72 16 F. (0529) T. (0529) 45 45 66 17 72 16 F. (0529) 45 66 72 info@vivantetouwen.nl F. (0529) 45 66 72 info@vivantetouwen.nl www.vivantetouwen.nl info@vivantetouwen.nl www.vivantetouwen.nl info@vivantetouwen.nl www.vivantetouwen.nl www.vivantetouwen.nl

Gevulde cake naar keuze o.a.: Zute plassies!!! Bitterkoekjes, Appel, Noten, HetAardbei enige echteetc, ommense van € 4.40

3.

50 Nu voor € Nu 10 stuks 00 Broodje vanvoor de €week! van € 5.50 Oat and Barley nu € Geldig van do. 4 t/m za. 6 november broodje bereid met bruine basterd suiker en heel anijszaad.

4.

1,-

ten Brinke

T 0529 435 565 De Vesting 24

brood- en banketbakkerij

DALFSEN ONDERHOUD

APK

H Y P E R S P E C I A L I S T

REMMEN

UITLATEN

BANDEN

Kruisstraat 2 Ommen 0529-451561 Markt 43 Dedemsvaart 0523-620202

VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

www.bakkerijtenbrinke.nl

die doet het ENERGIE

A+

MEIMAANDAANBIEDINGEN BIJ EP:

INHOUD

6KG

TOEREN

1600

839,-

549,-

Extra groot bereik De New Ergospace heeft een langer snoer en slang waardoor u een groot werkbereik en heeft een krachtig vermogen van 2100 Watt. De Speedy Clean ultraplatte zuigmond komt zelfs bij moeilijk bereikbare plaatsen. (Afgebeeld model ZE305SC)

189,95

Uw wasgoed heerlijk schoon

Deze wasmachine is uitgerust met VarioPerfect dat tijd- of energie bespaart met een maximaal wasresultaat. De machine heeft een speciaal programma en met het digitale display bepaalt u de starttijd. (Afgebeeld model WM16E361NL)

139,-

De gemiddelde jaarlijkse energiekosten zijn: € 27,-.

LED 2299,-

2099,TV

Stijlvol ontwerp

Geniet van de hoogwaardige 3D-weergave met deze prachtig ontworpen 3D Full HD LED TV. Met de geintegreerde Smart Hub kunt u surfen op internet, foto’s bekijken en zelfgemaakte video’s. Blog of chat via de Social TV-functie over uw favoriete programma’s. (Afgebeeld model UE46D8000)

Kijk ook eens op de vernieuwde site van www.ep.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen van EP:? Ga dan naar onze website www.ep.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig de laatste aanbiedingen over de mail. Daarnaast voorzien we u ook graag van advies via onze nieuwsbrief.

EP: die doet het

Ommen Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Gasthuisstraat 52 - 7731 DA Ommen - Telefoon: (0529) 45 03 65 - Fax: (0529) 45 25 37 info@epommen.nl


11

VechtdalCENTRAAL

Ontspannen dwalen door het Labyrinth der Zinnen Door Erna Ekkelkamp - Tussen een labyrinth en een doolhof zit een groot verschil: het doolhof is bedoeld om te dwalen, een labyrinth om na te denken en tot rust te komen. Ommenaar Dick Remmers kent het verschil inmiddels als geen ander. De voormalige golfbaanmanager en partijvoorzitter van het LPO opent deze week in Boekelo het Labyrinth der Zinnen. Daarmee gaat voor hem een langgekoesterde wens in vervulling. Toen Remmers een jaar of zes geleden bij Larcom werd wegbezuinigd en op zoek moest naar ander werk, zette hij alles eens goed op een rijtje, en bedacht dat hij eigenlijk het allerliefst iets zou doen in de toeristische sector, al wist hij nog niet wat hij precies zou willen. Totdat hij in Denemarken een park met labyrinthen bezocht. “Een dergelijk park opzetten in Ommen, dat zag ik helemaal zitten”, vertelt hij. “Ik verdiepte me in de materie en kwam van alles te weten over doolhoven en labyrinthen. Ook maakte ik een bedrijfsplan en stapte ermee naar de gemeente. Daar waren ze wel enthousiast, maar het kwam uiteindelijk niet van de grond. Ondertussen werd ik beheerder op de golfbaan en raakte het plan een beetje op de achtergrond, maar het bleef wel steeds in mijn achterhoofd hangen.” Toen vorig jaar het Labyrinth der Zinnen in Boekelo te koop kwam staan, wist Remmers: dit is het. “Het park werd oorspronkelijk opgericht door Hotel Bad Boekelo en werd na

verkoop van het hotel zelfstandig. Het was precies wat ik zocht: een park vol doolhoven en labyrinthen, een plek waar de zintuigen op allerlei manieren worden geprikkeld. Bovendien ligt het park aan het spoor tussen Haakbergen en Boekelo, waarover de stoomtrein van de MBS rijdt. Ik zag volop kansen en mogelijkheden”, zegt hij. Dus was het zaak om zijn plannen te verkopen aan de bank, in de hoop een lening te kunnen krijgen. “Het was een hele klus om het gefinancierd te krijgen. De meeste banken durfden een dergelijk risico in crisistijd niet aan en eigen vermogen was er eerlijk gezegd ook niet veel. Uiteindelijk heb ik met de verkoper een financiële constructie gemaakt, waardoor het uiteindelijk toch mogelijk werd om het park aan te kopen.” Ondanks het achterstallige onderhoud, is Remmers is de koning te rijk met zijn 3,5 hectare tellende park. “Ik heb altijd gedacht dat ik een dergelijk project vanaf het nulpunt zou moeten opbouwen, maar als ik

nu op 26 mei open ga, dan heb ik meteen al iets. Dat is toch geweldig”, vindt hij. Zijn doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen tot veertien jaar, schoolreisjes en kinderfeestjes, maar ook voor tuinliefhebbers en ouderen is het park volgens hem een aanrader. “Het is geen speeltuin of attractiepark, maar echt een belevingspark der zintuigen. Er zijn geen draaimolens of attracties, je moet het zelf doen. En dat is vast niet moeilijk, want we hebben de meest uiteenlopende labyrinthen, variërend van een tempel met allerlei geuren en een donkere grot met een ‘tast-labyrinth’, tot een van rotspaden, watervallen en een groot labyrinth met een fluisterschelp in het midden. Je kunt je er gemakkelijk een dag vermaken.” Volgens Remmers is de overgang tussen de golfbaan en het labyrinthpark minder groot dan het lijkt. “Ook hier heb ik te maken met een park dat onderhouden moet worden, met een horecagelegenheid, met personeel, verkoop enzovoorts. Alleen de doelgroep is anders. Waar ik meer aan zal moeten wennen, of liever gezegd ons gezin, zijn de lange werkdagen, die ook in het weekend doorgaan. We gaan zeven dagen per week open en het eerste seizoen wil ik zelf sowieso zes van de zeven dagen aanwezig zijn. Dat betekent een

behoorlijke aanslag op je sociale leven”, denkt hij. “Ik ben gestopt met de vrijwillige brandweer en hockey, waarbij ik coach was. Ook ga ik op termijn stoppen met de politiek. Als partijvoorzitter en plaatsvervangend commissielid hoef je misschien wel niet wekelijks aanwezig te zijn, maar je moet toch wel goed op de hoogte blijven van allerlei zaken. Dat zal straks moeilijker gaan.” De Ommenaar bruist van enthousiasme. Het enige dat hij jammer vindt, is dat het park zich in Boekelo bevindt, in plaats van in Ommen. “Ommen had dit ook

kunnen hebben. Ik vind het ontzettend jammer dat dit na vijf jaar niet gelukt is. Natuurlijk, je zit met de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000, maar het was natuurlijk geweldig geweest als Ommen een dergelijk park had gehad. Een gemiste kans.” Vanaf 27 mei tot en met 31 oktober is het Labyrinth der Zinnen dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Lezers van deze krant krijgen tegen vertoon van de kortingsbon 20% korting op de entreeprijs. Meer info op www.labyrinthderzinnen.nl

Stadsbrunch Ommen, lekker eten en goede literatuur Door Erna Ekkelkamp – Zomer in Ommen. Dat betekent files voor de Vechtbrug, geen vrije parkeerplaats in het centrum en lange rijen voor de kassa’s. Voor ondernemers een toptijd, voor inwoners soms behoorlijk irritant. Om hen een hart onder de riem te steken en te bedanken voor hun geduld, willen ondernemers Roel van der Vegte en Berjan ten Brinke graag wat terug doen. Het wordt een gratis stadsbrunch voor alle Ommenaren op zaterdag 18 juni.

Ze zien het al helemaal voor zich: meterslange tafels in alle straten en op pleinen van het centrum, gedekt met mooi tafellinnen en porseleinen servies, waaraan Ommenaren gezellig keuvelend met elkaar genieten van een heerlijke brunch inclusief de bijbehorende champagne. Een gewaagd plan, dat met medewerking van collega Daniël Steevensz en de gemeente Ommen vaste vormen begint aan te nemen. “Al voor ik eigenaar werd van OCO droomde ik van een dergelijk culinair evenement. Berjan Ten Brinke bleek al jarenlang rond te lopen met

dezelfde droom en ook mijn overbuurman Daniël Steevensz was er wel voor te porren, dus was de bal al gauw rond”, zegt Van der Vegte. “Waarom we dit doen? Het zal ons ‘Ommer hart’ wel zijn. Het lijkt me gewoon geweldig om zoiets op poten te zetten voor onze stadsgenoten.” Het drietal vond bij de gemeente een gewillig oor voor hun plan, want ook zij wilden graag iets doen voor de burgers om hen te bedanken voor hun geduld tijdens de afgelopen anderhalf jaar waarin regelmatig delen van het centrum opgebroken lagen. “Het plan voor de brunch staat nu grofweg op poten, maar natuurlijk kunnen we het niet alleen. Dus inmiddels zijn al onze collega-ondernemers in het centrum erbij betrokken. Dat is nou ook precies het mooie ervan, dat je samen met elkaar zoiets op touw kunt zetten”, vindt Ten Brinke. Waar de bakker voor het brood en de lunchroomeigenaar voor de kroketten zal zorgen, doet voor de rest iedere ondernemer waarin hij goed is. Daarnaast worden ze gesponsord door horeca-leveranciers. Naast spullen is er natuurlijk ook heel wat mankracht nodig. Denk alleen al aan het dekken van de tafels, koffie schenken en afwassen. Ook hiervoor bedacht het trio een oplossing, die voor iedereen winst

Stadsdichtersverkiezing Omdat de Stadsdichter echt iets is van de hele stad, mag ook de hele stad mee jureren. Het thema van dit jaar is ‘Helemaal Ommen’. Kandidaten mogen vanaf dit moment hun gedichten sturen naar redactie@ommenleeft.nl onder vermelding van ‘Stadsdichter’. Alle gedichten worden vanaf maandag 13 juni getoond op www.ommenleeft.nl Vanaf dat moment kunnen de kijkers via de poll op deze site hun stem geven. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Stadsbrunch. De organisatie roept iedereen die iets heeft met dichten op om mee te doen. Alle dichtvormen zijn welkom, het gaat vooral om het gevoel dat erin wordt gelegd.

oplevert: het Vechtgenotenhuis. “Het Vechtgenotenhuis is een schitterend initiatief, dat nog steeds niet bij iedereen bekend is”, weet Van der Vegte. “We hebben daarom gevraagd of de vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis ons tijdens het ontbijt willen helpen. Daarnaast krijgen zij gelegenheid om folders uit te delen en te collecteren voor hun stichting. Weer een voorbeeld van een win-win-situatie.” Omdat voor de Ommer Vechtdagen het doek definitief gevallen is, neemt de Stadsbrunchorganisatie de Stadsdichters Verkiezing over. Iets waarmee Gerko Warner erg in zijn nopjes is. “Ik vond het erg jammer dat met het stoppen van de Ommer Vechtdagen ook de verkiezing voor de Stadsdichter in het water zou vallen. Gelukkig heeft de SPO dit samen met Ommen Leeft opgepakt”, meldt hij. “Bij goed eten past goede literatuur, dus kon dit goed worden ingepast bij de Stadsbrunch. Ik ben daar heel erg blij mee, want een stad als Ommen verdient gewoon een stadsdichter.”

Meedoen met de Stadsbrunch De Stadsbrunch is bestemd voor alle Ommenaren binnen de gemeente, dus ook wanneer men in het buitengebied woont. De brunch is gratis, wel hopen de initiatiefnemers op een vrijwillige bijdrage, bestemd voor het Vechtgenotenhuis. In verband met de organisatie, wordt men verzocht zich van tevoren op te geven via speciale inschrijfformulieren die binnenkort in de winkels liggen. Ook kan men zich opgeven via www.hartjeommen.nl


12 Uitgelicht

VechtdalCENTRAAL

Waar blijven de kultu Uit onderzoek naar het kulturhusconcept van Stichting Stimuland in Ommen bij kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld blijkt dat ze een positief effect hebben op de leefbaarheid van een dorp. Een kulturhus is meer dan alleen een multifunctioneel gebouw. Van het fenomeen kulturhusen is nog niet iedereen overtuigd. Ze kosten een hoop geld en het is maar de vraag of het effect opweegt tegen het prijskaartje. Sinds 2000 zijn er vooral in de provincies Overijssel en Gelderland een boel kulturhusen gebouwd. Volgens de provincie Overijssel zijn ze in de meeste gevallen een aanwinst voor de gemeenschap, maar zijn er ook wat knelpunten geconstateerd. Sommige kulturhusen kunnen niet tot een sluitende exploitatie komen en is het lastig met de verschillende gebruikers een gezamenlijk programma rond te krijgen, waardoor ze moeite hebben het hoofd boven water te houden. Voor de periode 2007-2013 besloot het provinciebestuur nog eens dertien miljoen euro bij te leggen voor een nieuw beleid om een fiasco van kulturhusen te voorkomen. Het liep ook niet altijd even soepel, dat kulturhus-gebeuren. Vorig jaar werd Variya, de organisatie die de provincie ondersteunde bij de kulturhusen, failliet verklaard omdat er door de economische recessie niet genoeg opdrachten binnenkwamen. Zo werden de taken van Variya overgeheveld naar Stichting Stimuland dat is gevestigd in Ommen. De stichting

ontwikkelt en voert projecten uit voor de leefbaarheid van het platteland. Inmiddels wordt er al zo’n tien jaar lang gebouwd aan kulturhusen. Overijssel is koploper op het gebied van kulturhusen. Volgens Stimuland was onderzoek naar het kulturhus-concept noodzakelijk, omdat de relatie tussen de leefbaarheid en de voorzieningen van het kulturhus nog niet eerder is onderzocht. Om de belangrijkste veranderingen van het concept op de leefbaarheid te meten, heeft de stichting drie kulturhusen onder de loep genomen die vijf jaar geopend zijn. Naast Lemelerveld werd ook naar het kulturhus in Borne en Notter-Zuna gekeken. Na tientallen gesprekken met bezoekers, participanten en bestuurders concludeerde Stimuland dat het kulturhus positief bijdraagt aan de leefomgeving. Het blijkt niet alleen een gebouw met verschillende functies. Het kulturhus maakt ontmoeting mogelijk, draagt bij aan een aantrekkelijkere woonplek, geeft een veilig gevoel voor de toekomst, de bewoners trots zijn op het kulturhus en het een preventieve werking heeft. Met dit laatste wordt gedoeld op vermindering van eenzaamheid, minder vandalisme bij de jeugd en ontlasting

Wat is een kulturhus? In 2000 is het kulturhus-concept geïntroduceerd in Overijssel. Het kulturhus is een Scandinavisch begrip dat staat voor een gezamenlijke accommodatie waarbij samenwerking centraal staat. Het is een voorziening onder één dak in een dorp of stadswijk. De partijen die in het kulturhus gevestigd zijn hebben een gezamenlijke visie op de programmering die aansluiten bij de behoefte van de gemeenschap.

De Mozaïek Op 9 juni 2004 werd kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld geopend. De accommodatie heeft verschillende functies als ontmoeting en activering, informatievoorziening en dienstverlening, opvang, jeugd en jongeren en facilitaire voorzieningen. Door middel van de deuren en glas- en kastenwanden is het gebouw goed op te delen in afzonderlijke activiteitenruimten. De verschillende partijen die in het kulturhus gevestigd zijn hebben gemeenschappelijke afspraken gemaakt zodat de deuren tussen de gebruikers open staan. Dit draagt bij aan het verwezenlijken van het kulturhus als ontmoetingsplek voor jong en oud.


Uitgelicht 13

VechtdalCENTRAAL

urhusen in Vechtdal? van mantelzorgers en het aantrekken van nieuwe bewoners uit andere streken. De Mozaïek in Lemelerveld heeft voor veel mensen een belangrijke rol. ‘Het is een ontmoetingsplek geworden. De bibliotheek speelt daar ook een belangrijke rol in. Er komen mensen die er anders niet zouden komen doordat het een bundeling van voorzieningen is (…) Als het kulturhus zou verdwijnen dan zou Lemelerveld ontploffen en zou alles in het werk gezet worden om het kulturhus te behouden. Sinds het kulturhus er is zijn er meer voorzieningen gekomen, bijvoorbeeld het servicepunt van de gemeente. Vooral voor ouderen heeft het nut. Je komt elkaar tegen en dat versterkt de sociale cohesie’, valt er in het onderzoeksrapport te lezen. Het Lemelerveldse kulturhus is een ontmoetingsplek geworden die niet meer uit het dorp is weg te denken. De bewoners van het dorp zijn er vooral trots op. Lemelerveld was voorheen ondergesneeuwd door de grotere dorpen als Dalfsen, Heino en Raalte en een stad als Ommen. maar het kulturhus heeft er toe bijgedragen dat de Lemerlervelders een gevoel van eigenheid hebben. Wat opvalt is dat Ommenaren zelfs een beetje jaloers zijn op het Lemelerveldse kulturhus. Een verhaal dat uit het onderzoek naar voren komt: ‘Vaak wordt gehoord dat inwoners van Dalfsen en Ommen aangeven dat ze jaloers zijn op wat er in De Mozaïek allemaal bereikt wordt. Lemelervelders zijn altijd afhankelijk geweest van omliggende plaatsen en het feit dat mensen van buiten Lemelerveld dat waarderen en nodig hebben versterkt het wij-gevoel.’ De bevindingen van Stimuland in Lemelerveld zijn positief. Het is dus wachten op meer kulturhusen in het Vechtdal , want uitgezonderd van Lemelerveld is er in de regio niet één kulturhus te vinden. Het kulturhusconcept leeft en levert een bewezen bijdrage aan een leefbare woonomgeving, dus waar blijven de kulturhusen in Vechtdal?

Valkuilen kulturhusen Het effect van kulturhusen op de leefbaarheid van een dorp klinkt aanlokkelijk, maar het kulturhus-concept heeft de afgelopen jaren een aantal knelpunten geconstateerd. Stichting Stimuland, die een adviserende functie heeft in het hele kulturhusgebeuren, heeft een valkuilen top-10 opgesteld waar kulturhusen voor moeten waken: 1. Negatieve exploitatie 2. Geen centraal persoon (manager of beheerder) verantwoordelijk voor samenwerking en programmering 3. De gemeente heeft na opening geen rol binnen het kulturhus 4. Geen gezamenlijke programmering 5. Eilandvorming binnen het kulturhus, kernparticipanten die hun eigen weg gaan 6. Een kulturhusproces dat gericht is op de stenen: het gebouw en niet de inhoud en samenwerking 7. Geen goede afstemming op de wensen en behoefte van de gemeenschap 8. Gebouw dat multifunctioneel gebruik niet of nauwelijks toestaat, weinig flexibele inzet ruimtes. 9. Niet communiceren over de nieuwe identiteit van de kulturhusvoorziening 10. Kiezen voor een kulturhusoplossing, terwijl de situatie zich eigenlijk leent voor andere oplossingen


Taxi- en ziekenvervoer rolstoelvervoer Taxi- en ziekenvervoer luchthavenvervoer 8rolstoelvervoer persoonsbusvervoer luchthavenvervoer Wij voor diverse zorgverzekeraars, 8 rijden persoonsbusvervoer waaronder Achmea, Univé en CZ

Nadat u een vervoersmachtiging verstrekt is kunt u Wij rijden voor diverse zorgverzekeraars, rechtstreeks bellen met TaxiUnivé Steen. en CZ waaronder Achmea, Nadat u een vervoersmachtiging verstrekt is kunt u Urechtstreeks bent er 100% zeker u door Taxi Steen vervoerd bellen metvan Taxidat Steen.

wordt en U bent er jarenlange 100% zekerervaring van dat isu goed door Taxi Steen vervoerd door onze vervoer wordt en gegarandeerd. door onze jarenlange ervaring is goed vervoer gegarandeerd. Wij streven er naar om op de afgesproken tijd bij u te zijn,

zodat u op tijd bij uw afspraak bent. Wij streven er naar om op de afgesproken tijd bij u te zijn, zodat u op kan tijd bij afspraak bent. Desgewenst de uw chauffeur u begeleiden. Desgewenst kan de chauffeur u begeleiden.

Voor reserveringen of informatie kunt u bellen naar

0529-451724 Voor reserveringen of informatie kunt u bellen naar Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres in Ommen en omgeving 0529-451724 Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres in Ommen en omgeving

w w w. t a x i s t e e n o m m e n . n l w w w. t a x i s t e e n o m m e n . n l

Gezond, fit en vitaal Weg met de centimeters! - U wilt gezond, vitaal en in een goede conditie blijven en daarbij ook nog heerlijk ontspannen? - Ondanks dat u het eetpatroon veranderde, een dieet en conditie training volgde kreeg u niet het gewenste resultaat? - Wilt u eindelijk een meetbaar succes zien?

Al resultaat na één behandeling! Nu uitproberen voor € 20,Geldig t/m 31 mei 2011 tegen inlevering van deze coupon

Centre Cosmetique Janny Sturris Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731 GN Ommen - Tel. 0529 450 048 ariane@inden-ommen.nl - www.schoonheidtotaal.nl

5

voordeel daagse

25% korting

op grote selectie

State of Art

30% korting op alle

JACKS

e 2 broek

lange

halve

PRIJS!


15

VechtdalCENTRAAL

ZwangerFit in Ommen Door Maarten van Strien - ZwangerFit is zwangerschapsbegeleiding in een nieuw jasje, volgens Tamara Jansen Holleboom van Fysiotherapiepraktijk ‘De Carroussel’ in Ommen. De methode bestaat uit conditietrainingen en desgewenst een stukje theorie, gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen theorie van hoe fitter je de zwangerschap en de bevalling in gaat, hoe beter je eruit komt. “Wat ZwangerFit onderscheidt van de meer reguliere zwangerschapscursussen is de inspanning die geleverd moet worden. Bij ons gaan de vrouwen flink sporten, flink zweten en flink aan hun conditie werken. Daarnaast hebben ook stabiliteit en coördinatie profijt van deze oefeningen” vertelt Jansen Holleboom. “In de praktijk betekent dit lopen, fietsen, roeien, gewichtjes tillen en

Aanmelden Dames kunnen zich vanaf de zestiende week van de zwangerschap aanmelden en meedoen. De lessen worden ‘s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur gegeven. Voor verdere informatie: Fysiotherapie “De Carroussel”, telefoon 0529-451853. Tamara Jansen Holleboom is gecertificeerd ZwangerFit-docente en bekkenfysiotherapeut in opleiding.

dergelijke. Het gaat vooral om stabiele oefeningen, schokkende bewegingen zoals touwtjespringen worden gemeden. Omdat geen enkele zwangere vrouw hetzelfde is krijgt iedere cursist bovendien een op maat gemaakt trainingsschema.” Wanneer een vrouw een kindje bij haar draagt zullen bepaalde huishoudelijke handelingen qua balans en positie anders ervaren worden dan anders. Dit vanwege het extra gewicht in de buik. “Ook daarvoor bieden wij tips. ‘Hoe maak je nou een bed op’, ‘hoe til je iets zwaars op’, dat zijn van die typische dingen waar je in eerste instantie misschien niet eens bij stilstaat maar die wel heel handig zijn om te weten” vertelt Jansen Holleboom. In de vrijwillige theorielessen legt Jansen Holleboom uitgebreid uit wat de cursisten kunnen verwachten als het moment van de bevalling daar is. Zo krijgen de cursisten tips met betrekking tot bijvoorbeeld de ademhaling.

“Ik leg uit wat je kunt verwachten bij ontsluitingsweeën en persweeën. Ook leg ik uit wat je partner kan doen bij ontsluitingsweeën, bijvoorbeeld het toepassen van massage. Tevens leg ik desgewenst iets uit over seksuele posities tijdens gemeenschap gedurende de zwangerschap, daar krijg ik altijd best wel vragen over van vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn.” Ook voor de meer algemene kennis omtrent zwangerschap zijn de cursisten bij Jansen Holleboom aan het goede adres. Zoals uitleg over de groei van een kindje in de baarmoeder en hoe een vrouwenlichaam geleidelijk aan verandert tijdens de zwangerschap. Als het kindje er eenmaal is hoeft ZwangerFit voor een cursist niet gelijk op te houden. Jansen Holleboom vertelt “Wij bieden onze cursisten een hele goede fysieke begeleiding tot aan de bevalling. Maar ook vier tot zes weken na de bevalling kunnen de dames nog een tijdje meetrainen.” Na de bevalling duurt het ontzwangeren officieel negen maanden, daarin moet de bekkenbodem herstellen van de bevalling. De ZwangerFit-cursus zorgt in die maanden voor een goede conditie.

De barbecue komt er weer aan Door Maarten van Strien – Wanneer de temperatuur stijgt en de avonden lengen, kunnen veel bedrijven, gezinnen en soms zelfs hele straten de verleiding niet weerstaan; het wordt weer tijd voor de barbecue. Slagerij Kouwen springt hier handig op in en biedt eigenlijk alles om de barbecue tot een succes te maken. “Al het vlees wordt vers aangeleverd vanuit onze eigen slachterij in Lemele” vertelt Gerben Kouwen. “Daarnaast kunnen we, in overleg met partners, alles leveren wat je verder nog maar nodig hebt voor een geslaagd barbecuefeest; drank, een biertap, ijs, stokbroden, salades, barbecueapparatuur, plastic borden, bestek, meubels, terraswarmer, tenten, noem maar op.” De slagerij in Nieuwleusen heeft al tussen de vijftien en twintig jaar ervaring in het faciliteren van barbecuefeestjes terwijl de hele keten hier al 30 jaar ervaring in heeft. Volgens Nico Kouwen waarderen hun klanten vooral het feit dat De Kouwens zelf slachten. “Er gebeurt nogal wat met het vlees vandaag de dag, ik noem bijvoorbeeld het dioxineverhaal. Ons verse vlees komt uit Het Vechtdal en niet uit Verweggistan. Mensen willen tegenwoordig steeds vaker weten waar vlees vandaan komt. ‘Is het vertrouwd? Is het eerlijk?’ Wij gaan voor biologisch vlees, zo veel mogelijk dierwaardig scharrelvlees, en daarvoor hebben wij prima afspraken met vaste veeboeren in de regio.” Voor wie liever helemaal geen vlees eet, maar toch een vorkje mee wil prikken tijdens de barbecue, bieden de Kouwens vegetarische pakketten aan, zoals groenteburgers en vleesvervangers. Kouwen is gespecialiseerd in grote groepen, waarbij volgens Gerben Kouwen zijn zelfs groepen van 1000 man voor hen geen enkel probleem zijn. “Te denken valt aan bedrijfsfeestjes, maar ook aan grote campings.” Natuurlijk is de slagerij van de familie Kouwen niet de enige aanbieder van barbecuefeesten, maar mensen weten juist de Kouwens wel steevast te vinden. “Alles wordt bij ons vers gemaakt, dus als je een keer iets overhoudt, dan vries je het in. Vlees uit de supermarkt is al bevroren geweest. Een ander verschil met de supermarkt is dat je daar een compleet pakket met diverse soorten vlees koopt. Bij ons kun je het gehele pakket samenstellen zoals je het wilt. Al zijn het 500 kippen. Verder bevatten onze marinades gezonde, onverzadigde vetten. Daarnaast streven we naar zo veel mogelijk glutenvrij voedsel, dat laatste is de laatste jaren steeds belangrijker aan het worden, mensen vragen er ook expliciet om.” Van de economische crisis hebben de Kouwens geen last, die crisis vraagt vooral z’n tol in de non-foodsector. Een barbecue is weliswaar een feestje en als zodanig niet een primaire levensbehoefte, daar staat tegenover dat mensen niet elke week een barbecue organiseren. “Een barbecue is gelukkig meer dan alleen maar eten” vertelt Gerben Kouwen. “Het gaat ook om het samenzijn, de gezelligheid. Zoiets is tijdloos.”

De vestigingen van Slagerij Kouwen: Nieuwleusen (0529-481078) - Den Ham (0546-671323) - Lemele (0572-331259) info@slagerijkouwen.nl

Prijswinnaars Ommen Spaart Weer meer kaarten tijdens de 3e trekking van de spaaractie Ommen Spaart. Je kunt merken dat de mensen de kaarten weer vol krijgen, Er worden elke week meer kaarten ingeleverd. Vrijdags avonds is er de trekking en zaterdagmorgen krijgen de mensen de hoofdprijzen uitgereikt.

Uitslag trekking Lentespaaractie HVO-Ommen trekking 20 mei 11 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs

100 euro 50 euro 20 euro 20 euro taart taart taart taart taart taart

G. van Santen Fam. E. Grootens Rineke Broekhof W. Boezelman H. de Lange Fam. Schokker Mevr. J. Kroese Tonnie Seisveld Anoniem Rina de Putter

Ommen Ommen Ommen Ommen Arriën Ommen Ommen Ommen Ommen Ommen

Prijsuitreiking 21 mei 2011 bij Limburgia

Ardesch Interiors breidt uit Ilona Ardesch: ‘Mensen kunnen hier nu terecht voor het totaalplaatje’ Door Erna Ekkelkamp - Met de komst van een uitgelezen collectie van Coming Lifestyle en Vermeer Tijdloos Wonen, kan men naast vloeren, gordijnen, wandbedekking, stoffering en slaapmeubelen bij Ardesch nu ook terecht voor kasten, tafels, banken en stoelen. Meubelen met een tijdloos karakter, passend bij ieder interieur.

Het meubelcollectie is niet overweldigend groot, maar met zorg bij elkaar gezocht door Jarno en Ilona Ardesch. De banken zijn comfortabel en passen dankzij kleur en model vrijwel in ieder interieur. Hetzelfde geldt voor de kasten, stoelen en tafels. Ilona Ardesch is oprecht blij met de uitbreiding van hun assortiment. “Maatwerk en het geven van advies, dat zijn onze speerpunten. We vinden dat ontzettend leuk om te doen en zijn er daardoor ook sterk in. Het samen kijken met de klant naar kleuren, stijlen en mogelijkheden en dan al brainstormend wensen en dromen vertalen in een interieur dat van iemands huis een thuis maakt. Dat is echt onze passie”, vertelt Ilona. “Wij gaan daar zelfs zover in dat we regelmatig zogenaamde ‘stylingnights’ organiseren: workshops waarin we mensen leren kijken naar hun interieur en hen bijvoorbeeld met behulp van het maken van collages proberen te inspireren.” Waar met name Ilona steeds vaker tegenaan liep, was het feit dat ze haar interieuradvies nooit helemaal ‘af’ kon maken. “Dan heb je een prachtig plaatje van vloeren, gordijnen en wanden en daar stopten wij. Natuurlijk gaven we wel tips over bepaalde meubels, maar we konden niets laten zien. Dat vond ik jammer”, verklaart de onderneemster. “Na uitgebreid onderzoek onder onze klanten en lang nadenken,

hebben we daarom besloten uit te breiden met meubelen. Nu kunnen mensen hier terecht voor een volledig advies. Ik merk nu al dat dit erg gewaardeerd wordt. Bovendien is voor onszelf ons werk hiermee nog leuker geworden.” Of ze nu in de zaak is of niet, Ilona is altijd met haar werk bezig. Ze doet overal inspiratie op en denkt voortdurend na over het combineren van bepaalde kleuren, materialen en combinaties. Ook houdt ze de laatste trends scherp in de gaten. “Heerlijk vind ik dat. Het is me als dochter van een schilder met de paplepel ingegoten. Het zit echt in de genen”, lacht ze. Volgens Ilona komen volgend jaar de primaire kleuren zoals geel, blauw en rood terug. “Dat zien we momenteel op iedere beurs en in de vakbladen. Toch volgen wij dat soort trends niet klakkeloos. Wij houden er vooral rekening mee wat onze klanten mooi vinden, dat is uiteindelijk toch het allerbelangrijkste.” Naast mooi, let het stel ook op praktisch en innovatief. “We volgen de ontwikkelingen op de voet, bijvoorbeeld op het gebied van domotica gebeurt er ontzettend veel, ook daarover willen wij onze klanten goed van advies kunnen dienen.” Op Hemelvaartsdag en vrijdag 3 en zaterdag 4 juni worden er showdagen gehouden, waarbij de nieuwste trends en kleuren voor dit jaar bewonderd kunnen worden.


Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s Ruit reparatie Eigen schadeafdeling met schadebemiddeling Airco service Reparatie en onderhoud alle merken Mitsubishi Auto vAn Ewijk

6 t/m 8 november

Parallelweg 8 8152 Be lemelerveld Tel.: 0572-371358 www.AutovAnEwijk.nl

u MoEt Er zijn gEwEEst!

www.autovanewijk.nl

Apparaten los verkrijgbaar of compleet in een nieuwe keuken! Parallelweg 8, 8152 BE Lemelerveld M. Barnas Floridalaan 2 3404 WV IJsselstein

De fornuizen sp ecia in Overijssel! list

vanaf

goudEn kAns voor <nAAM> vanaf

oM zEEr voordElig in EEn colt tE stAPPEn!

Inbouw volledig geïn vaatwasser diverse progra tegreerd, AAA-klasse, mma’s, 60 cm breed, bv:

379,499,-

Indesit Bosch

geachte heer Barnas,

zonder verpakking

Neff 499,Bij auto van ewijk loopt uw voordeel spectaculair hoog op. Op de overcomplete Colt Incharge + en zeer ruime Colt Invite Siemens hoog model 649,bieden wij u héél véél meer voor minder geld! wat dacht u van een ongekend hoge inruilprijs voor uw merk model, een grAtis financiering en natuurlijk uitstekende garantievoorwaarden. Kortom, kom de aankomende actiedagen bij ons langs en Inbouw koelkasten en profiteer! wij hebben heel wat voor u in petto! koel-/vriescombinatie’s vanaf

stAP in EEn Mitsubishi colt cz3 1.3 inchArgE+ voor € XX.XXX,-

299,-

•GRATIS fInAncIeRInG** of

•GRATIS ToM ToM nAvIGATIe

178 cm. hoog

on Inbouw combimagnetr l, hete ed. gril RVS, 45 cm hoog x 60 bre a’s, bv: lucht, diverse programm

Etna Whirlpool Siemens

stAndAArd voorziEn Co vAn o.A.: ete keuken, mpl nu: AAntrEkkElijk PlusPAkkEt tijdElijk paratuurMEt • srs airbags voor bestuurder usief inbouwap inclen • PionEEr rAdio/Cd/MP3-sPElEr passagier • Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening meT BlUeTOOTh

399,599,899,-

Afzuigkappen COlT 1.3 InbouwmITsUBIshI of design schouwkap. RVS of EXtrA zwart, metshowkorting uitwasbare metalen filters. vanaf

• leverbaar in 3-deurs • ABs met EBd • Elektrisch bedienbare ramen vóór • Hoofdsteunen achter

nu voor slEchts

vanaf

voor slEchts € 179,99,-

-

€ €

Gaskookplaat 4 pits, 60 cm breed 13.699,-* 850,-Gaskookplaat

7731 TA Ommen -

€ €

12.849,-Gaskookplaat 299,X.XXX,-5 pits, 75 cm breed met wokbrander Inductie kookplaat 399,-

InCharge+

nu AllEEn bij Auto vAn Ewijk voor InrUIlPrIJs vOOr Uw hUIdIge merK mOdel UIT XXXX

299,359,299,399,-

Eskampweg 4a Tel: 0529 - 46 25 00

€ XX.XXX,-

www.delangekeukens.nl

u rijdt Al EEn niEuwE Mitsubishi colt cz5 1.3 invitE voor € XX.XXX,-

229,-

4 pits, 60 cm breed met wokbrander

60 cm breed, tiptoetsen

6100-054

vanaf

88 cm hoog 102 cm hoog 122 cm hoog koel-/vries combi


17

VechtdalCENTRAAL

Loes van der Linde: Als je haar maar goed zit Door Erna Ekkelkamp - Wie is gezegend met een volle haardos staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar je uiterlijk wordt voor een groot deel bepaald door je kapsel. Dat weet Loes van der Linde als geen ander. Jarenlang ging de Ommense kalend door het leven, maar sinds enkel maanden heeft zij weer haar. “Eindelijk krijg ik weer complimenten over mijn uiterlijk, ik weet gewoon niet wat me overkomt”, zegt ze stralend. Zondag vertelt ze haar verhaal bij Beauty Plus op RTL 4, maar wij krijgen alvast een voorproefje.

“Op mijn 20e ben ik ernstig ziek geweest, ik kreeg kanker aan de eierstokken. Na een paar operaties en een zware chemokuurbehandeling kon ik het leven weer vol tegemoet zien”, zo begint Van der Linde haar verhaal. “Doordat ik geen eigen vrouwelijke hormonen meer had, alleen hormoonvervanging, begon bij mij vanaf m’n 23e mijn haar langzamerhand uit te vallen, dunner te worden. Het bleek dat ik leed aan Alopecia Diffusa, een vorm van kaalheid die bij ons in de familie voorkomt. Bij mij is het alleen heel vroeg begonnen door het genoemde gebrek aan ‘echte’ hormonen.” Naarmate de tijd vorderde werden haar haren steeds dunner. Vreselijk vond ze dat, al liet ze zich er niet onder krijgen en compenseerde haar kaalheid met leuke kleding, make-up en sieraden. Wel kreeg ze er steeds meer moeite mee om in de spiegel te kijken of zelfs maar op de foto te gaan. “Ik vond het echt vreselijk, maar probeerde toch om er zo min mogelijk mee bezig te zijn. Dat lukte zolang ik niet in de spiegel keek en in mijn eigen woonplaats bleef, want in Ommen kenden ze me niet anders. In nieuwe situaties merkte ik echter dat er echt naar me werd gekeken en soms werden er ook

opmerkingen over mij of tegen me gemaakt. Dat maakte me dan echt verdrietig”, vertelt ze. In de loop der jaren zocht ze naar oplossingen voor haar probleem, maar kon niets vinden dat afdoende hielp. “Ik gekeken naar een haarwerkje dat met clipjes vastzit aan je eigen haar, maar daarvoor was mijn eigen haar te dun. Een pruik wilde ik niet, omdat ik daar echt nare herinneringen aan had. Ik heb ook allerlei middeltjes uitgeprobeerd, waaronder een medisch haargroeimiddel, waarvan ik helaas doodziek werd van de bijwerkingen. Ook haartransplantatie was geen optie, omdat het proces van uitval ook dan gewoon door zou gaan, dus ook dat zou geen blijvend effect hebben. Ik had de moed eigenlijk al opgegeven, tot ik vorig jaar in september een advertentie van de Veluwse Haarkliniek onder ogen kreeg. ’s Avonds heb ik samen met mijn man de website van de kliniek bekeken. We waren er stil van, want dit leek toch echt dé oplossing voor mijn geen-haarprobleem. We hebben meteen het informatiepakket aangevraagd en na dat gelezen te hebben direct een info-afspraak gemaakt bij de kliniek in Nunspeet.” Kort daarna zaten Johan en Loes in de haarkliniek bij Mario Bon. Hij bekeek Loes’ hoofd uitvoerig en besprak de verschillende mogelijkheden. Omdat haar eigen haar te dun is om iets aan vast te maken, was de enige oplossing een zogenaamde vaste haarunit. Van der Linde kon kiezen uit een bevestiging met tape, die ze zelf wekelijks zou moeten verversen of een definitievere versie, waarbij een haarunit op het hoofd zou worden vastgelijmd. “Ik koos voor de unit met lijm. Een haarwerkje dat gemaakt is van echt haar, vastgemaakt op een dun vlies, dat met medicinale lijm op mijn

hoofd vastgezet wordt”, vertelt ze. “Ik heb vier haarunits gekregen, die om de zes weken afwisselend op mijn hoofd worden bevestigd en waar ik naar verwachting ongeveer twee jaar mee kan doen. Dan moeten er weer nieuwe units gemaakt worden.” Na uitvoerig onderzoek naar de kleur en de structuur van haar eigen haar, waren twee maanden later de haarunits klaar om geplaatst te worden. Een gebeurtenis waarnaar Van der Linde reikhalzend had uitgekeken, maar die tegelijkertijd ook heel emotioneel

bleek te zijn. “Om de units goed te kunnen bevestigen, werd mijn hoofd kaalgeschoren. Dat vond ik echt heel erg heftig. Daarna werden zowel mijn hoofdhuid, als de haarunit ingesmeerd met lijm en werd het vlies op mijn hoofd ge-

plakt en daarna in model geknipt. Het resultaat was echt ongelofelijk. Het haar zat muurvast, net zoals echt haar en de kleur en structuur is heel natuurlijk. Toen ik zag hoe ik er al die jaren had uit kunnen zien, kwam het er pas echt uit hoe erg ik het altijd heb gevonden om kaal te zijn. En hoeveel kracht het kostte om mezelf jarenlang nauwelijks te willen zien. Pas op dat moment besefte ik dat echt. Op de terugweg in de auto begonnen de tranen te stromen en kwamen alle emoties er uit.” Thuis werd Van der Linde opgewacht door familie in vriendinnen, die allemaal benieuwd waren naar de ‘nieuwe’ Loes. “De reacties waren hartverwarmend, al komt het ook vaak voor dat mensen zeggen: ik zie iets anders aan je, maar wat? Mijn beste vriendin liep me zelfs in de supermarkt voorbij, terwijl ze het resultaat een dag ervoor uitgebreid had bewonderd, dat vond ik wel lachen. Wat ik heel grappig vind, is dat vooral mannen mij complimenten maken. Dat was ik helemaal niet gewend.” Pas nu ervaart Van der Linde echt hoe belangrijk een bos haar is voor het totaalplaatje. “Ik voel me weer echt vrouw en dat vind ik geweldig. Ik zou het iedereen die met hetzelfde probleem zit, willen aanraden”, verzekert ze. Omdat ze uit eigen ervaring weet dat er toch een stukje taboe rust op kaalheid bij vrouwen, zei Van der Linde direct ‘ja’, toen haar door de Veluwse Haarkliniek werd gevraagd of ze namens hen mee wilde werken aan het tv-programma Beauty Plus op RTL 4. “Ik ga mijn verhaal op de tv vertellen, want ik vind het heel goed dat dit probleem uit de taboesfeer komt, zeker nu er een prachtige oplossing voor bestaat. Het heeft mijn leven in elk geval verrijkt en ik kan het iedereen aanraden.”

Beauty Plus Loes van der Linde is zondag 29 mei om 11.30 uur te zien in het programma Beauty Plus op RTL 4. Hier vertelt zij over kaalheid bij vrouwen en over de manier waarop zij dit heeft opgelost. Het programma wordt herhaald op zaterdag 4 juni om 19.30 uur. Wie met hetzelfde probleem zit en meer wil weten mag Loes bellen. (0529) 45 4820


Zo! TOUWEN ervaar het verschil

20% bijtelling De nieuwe Swift. Nóg dynamischer, veiliger én... zuiniger. Vanaf € 11.139,-! Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm(CE) 715/2007 en 692/2008: 5,0-5,6 l/100 km; 17,9-20,0 km/l; CO2-uitstoot 116-129 g/km.

Autobedrijf Harry Nijboer Lemelerveld B.V. Handelsweg 2, 8152 BN Lemelerveld, Tel. (0572) 378 750, www.harrynijboer.nl De opgenomen prijs is een adviesprijs, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Wijzigingen voorbehouden.

TOUWEN

SL Sch ww

ervaar het verschil

AU

TOUWEN SLAAPKENNER TOUWEN

SLAAPKENNER TOUWEN Schurinkstraat 26a 7731 GD OOmmen P E N I NTel. G S0529 T I J D4 Schurinkstraat 26a 7731 GD Ommen www.slaapkenner.nl Tel. 0529 45 17 16 Maandag: 1 www.slaapkenner.nl Dinsdag t/m donde Vrijdag: 9.30 - 21.0 Zaterdag: 9

Met Limburgia GRATIS AUPING • FØRSS • F Ø R S Snaar • NPlopsa O R M A • Indoor! OPTISLEEP

ervaar het verschil AUPING

Spaar nu voor een gratis tweede kaartje t.w.v. € 17,- voor Plopsa Indoor. Vraag in de winkel naar de aktievoorwaarden of kijk op www.limburgiavlaai.nl.

Mozart € 12,45

Fruit Royaal € 9,95

Dagelijks 3 broden naar keuze € 4,75* Iedere dinsdag: 5 broden naar keuze € 7,25* Geldig van 23 t/m 28 mei 2011 * M.u.v. het vruchtenbrood

NORMA • PULL


19

VechtdalCENTRAAL

Kan MizuWaAi Dalfsen historie schrijven? Handbalsters zaterdag bij winst Landskampioen

Eervol afscheid

Zaterdag a.s. om 21.45 uur weten we of de speelsters van MizuWaAi Dalfsen clubhistorie hebben geschreven. Om 20.30 uur begint in De Trefkoele de laatste wedstrijd tegen KiddyWorld/SEW. Bij winst is MizuWaAi Dalfsen Landskampioen 2010/2011, wat voor het eerst in de clubhistorie zou zijn. Het sprookje van de handbalvereniging begon zes jaar geleden toen het 1e team was afgegleden naar de Hoofdklasse. Met een verzameling van jong talent is toen een nieuwe weg ingeslagen, hetgeen tot het huidige succes heeft geleid. Niet alleen het 1e team is succesvol, ook de jeugdafdeling staat in volle bloei en is bijzonder actief voor haar leden en de jeugd in Dalfsen. “Er is echt wat ontstaan de afgelopen jaren. Het is een soort sneeuwbal die steeds harder is gaan rollen, waar enthousiasme aan is blijven plakken en daardoor steeds groter wordt. We hebben de afgelopen jaren alleen maar een stijgende lijn gezien in de resultaten. Met Europees handbal als bekroning, tot nu toe. Maar het

Na afloop van de wedstrijd tegen KiddyWorld/SEW neemt MizuWaAi Dalfsen afscheid van Richard Kuijer, Gert Eilander en een viertal speelsters.

Landskampioenschap moet zaterdag de absolute bekroning worden. Dat wordt een bekroning voor de hele club, alle fans en onze sponsoren” zegt manager Rene Cloo,

Ongeacht het resultaat van deze wedstrijd zal MizuWaAi Dalfsen eervol afscheid nemen van het zestal. Speelsters Petra Kamphorst en Marlie Mentink zijn al vanaf de jeugd actief voor de club en hebben de successtory vanaf het begin meegemaakt. Nancy Gerritsen kwam in 2006 naar Dalfsen en is uitgegroeid tot publiekslieveling. Keepster Karin Roescher stopt na 1 jaar om zich te richten op haar trainerscarrière. Trainer Richard Kuijer bracht het team in 3 jaar naar de Nederlandse top en begeleider Gert Eilander was jarenlang zeer actief als vrijwilliger waarvan de laatste 5 jaar als teambegeleider.

“Het is fantastisch om te zien dat het enthousiasme bij de jeugd zo groot is. In de pauze van een wedstrijd stroomt het hele veld vol met jeugd uit heel Dalfsen. De supportersvereniging en de fans zorgen ervoor dat een “avondje Trefkoele” uniek is in Nederland. Dat zullen we zaterdag ook weer zien”, verwacht Cloo. De kampioenswedstrijd begint zaterdag a.s. om 20.30 uur in De Trefkoele. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bedrijfsleven sluit aan bij MizuWaAi Dalfsen “We support your ambitions”. Dat is de kreet die van toepassing is op de samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en MizuWaAi Dalfsen. Rob van Westing is binnen het bestuur van de handbalvereniging betrokken bij de commerciële activiteiten van de club en ligt de kreet toe. “Elk bedrijf wil zich associëren met een wedstrijd bij ons bezoekt is een organisatie die actief is in de zijn eerste reactie gelijk positief. De gemeenschap en als die dan ook regels van het spel blijven vreemd nog landelijk in de top spelen en voor ‘m, maar de sfeer enNIMES entourage zondag 6 februari 2011 Theater van de Sport Zwolle MIZUWAAI DALFSEN VS HANDBALL CERCLE succes hebben biedt dat helemaal rondom wordt als uniek ervaren. mogelijkheden Je Als hij dan na de wedstrijd ook EHF-DELEGATE voor bedrijven. REFEREES Joao Costa (POR) Panayides (CYP) & Marios Andreou (CYP) merkt dat binnen onze Georgios huidige nog met collega ondernemers kan sponsorgroep maar ook in de nagenieten is de avond compleet. gesprekken die we met nieuwe En dat is ook precies wat we kandidaten voeren. Ambitie, succes willen”, aldus van Westing. en samenwerken zijn de punten waar we ons op richten.”, verteld Wilt u als ondernemer ook eens Rob van Westing. een avondje Trefkoele beleven? “Enthousiasme geeft energie en Neem dan contact op met Rob van BEGELEIDINGSTEAM: BEGELEIDINGSTEAM: dat werkt aanstekelijk. Als een Westing, via: Serge Julita Gert Eilander Assistent Coach Begeleiding Op zondag 19 juni 2011 organiseert MizuWaAi Dalfsen kandidaat sponsor voor het eerst sponsoring@mizuwaaidalfsen.nl Nicolas Bertrand Hans Mentink Medische staf Medische staf Christian Auziere Josien Klarenbeek samen met Palindroom het Rabobank Beachhandbaltoernooi. Vice President Medische staf

EUROPEAN CUP

1/8 FINAL CHALLENGE CUP 2010/2011

Rabobank beachhandbal voor iedereen

Olivier Gebelin President

Ingeborg Huiskes Keeperstrainer

Rene Cloo Het toernooi is voor alle jeugd Gerner waar SVD voetbal de kanManager en volwassenen uit de Gemeente tine en faciliteiten ter beschikking 1 Annck Lipman Karin Roescher Charlaine Logtenberg Dalfsen, ongeachtRichard of Kuijer je lid bent stelt. Wil je12 ook meedoen?2Middenopbouw Een team Coach Keeper Keeper van de club. Alle wedstrijden bestaat uit 6 spelers. Schrijf je snel worden gespeeld op Beachpark in via www.mizuwaaidalfsen.nl

Jeugd MizuWaAi Dalfsen ook succcesvol met schoolhandbal 4 Sharina van Dort Linkerhoek

5 Ellen Schutte Linkerhoek

6 Marlie Mentink Rechteropbouw

7 Nancy Gerritsen Rechteropbouw

8 Martine Smeets Linkerhoek

Tijdens de regionale schoolkampi- Beide teams gaan door naar het NK oenschappen hebben het meisjes- Schoolhandbal in Emmen op zaterteam van de Carrousel en het jon- dag 18 juni 2011. gensteam van de Bonte Stegge de Een bevestiging van de uitstekende finale gewonnen. In het team van samenwerking tussen de jeugdafde Carrousel zat een grote verte- deling van MizuWaAi Dalfsen en genwoordiging van14 Jolanda jeugdspeelsters de basisscholen. 11 Petra Kamphorst Schutte 17 Muriël Messchaert 15 Lynn Knippenborg Rechterhoek Rechterhoek Middenopbouw vanCirkel MizuWaAi Dalfsen.

3 Fabienne Logtenberg Middenopbouw

10 Wendy Smits Linkeropbouw

Manuela Ilie Coach

16 Gervaise Pierson Keeper

7 Cindy Champion Rechteropbouw

8 Chloé Bulleux Rechterhoek

9 Delphine Carrat Linkerhoek

14 Fanny Bosc Cirkel

18 Priscilla Marchal Cirkel

21 Charlène Clavel Linkerhoek

D3 Kampioen De meisjes van MizuWaAi Dalfsen D3 zijn zaterdag 14 mei kampioen geworden. De gehele wedstrijd viel de spanning af te lezen van de speelsters, begeleidsters en de meegereisde supporters.

Bij winst konden ze het kampioenschap veiligstellen en anders zouden ze afhankelijk zijn van het resultaat van Lemelerveld. In en tegen SV Zwolle was het de geMadalina Simule (ROE) 40 Katarina Bralo (CRO) 2 Maureen Marchal hele wedstrijd een4Middenopbouw gelijkopgaande Keeper Opbouw strijd maar in de slotfase kon Dalfsen toch uiteindelijk het verschil maken. Met 4 doelpunten in de laatste 5 minuten werd een 8-7 achterstand omgebogen in een prachtige 8-11 overwinning. Na het laatste fluitsignaal gingen de 10 Sophie Herbrecht 11 Camille Ayglon 13 Blandine Dancette Middenopbouw Rechteropbouw Rechterhoek dames helemaal uit hun dak en ontvingen ze een echte kampioentraktatie. Bij terugkomst in Dalfsen werd er patat en drinken genuttigd in de SVD kantine. Woord van dank aan de begeleiders Esther Hilgenkamp en Lonneke Kamphuis. 99 Nina Juricek (SLO) 22 Lenka Kysucanova (TSJ) 28 Sophie Gravil Opbouw

Rechterhoek

Middenopbouw

Pantone Uncoated

handbal A3 V3.indd 4-5

25-01-2011 12:20:24

PMS 2945 U PMS 123 U

Zwart 100% Zwart 50%

Full color


DE ZOMER IN OMMEN BEGINT MET PRIJZEN!

100,€ : s j i r 1 p : € 50, 2e prijs : € 20,e prijs 3e en 4 e prijs: e t/m 10 5 rt omtaa o r g a l s e

Hoofdprijs e

equ Een reisch 0,t.w.v. € r5d 0door gesponso buro Globe reis

OMMEN SPAART! Van 22 april t/m 4 juni 2011 ontvangt u bij elke € 5,00 die u bij de deelnemende winkeliers in Ommen besteedt, een zegel. Bij Albert Heijn en Super de Boer ontvangt u bij iedere € 15,- een zegel. De met zegels volgeplakte deelnameformulieren kunt u deponeren in de bussen bij: Ten Brinke, Expert, Albert Heijn, Super de Boer, Intertoys en Hema t/m 4 juni. Er worden 5 weekprijzen getrokken op de volgende data: 6, 13, 20, 27 mei en 6 juni. Trekking hoofdprijs: 6 juni uit alle ingeleverde volle spaarkaarten. De uitreiking van deze prijzen zal steeds een dag later zijn.

Deelnemende winkels van de lente spaaractie 2011 Albert Heijn Supermarkt Amsink schoenmakerij Bakkerij Koggel Bakkerij Ten Brinke Bastiaans Blokker Bruna Brunink Rijwielcentrum Cecil Store Creabest Scrapbooking DA Wermink De Kapper Kapsalon De Wereldwinkel De Voordeelhal Douwe’s Dump

Schurinkstraat 25 Markt 11 Hardenbergerweg 10 Kruisstraat 2 Brugstraat 22 Varsenerstraat 14-17 Kruisstraat 3 Bermerstraat 1a Kruisstraat 1 Kerkstraat 8 Brugstraat 24 Vrijthof 1 Kerkstraat 9 Bermerstraat 15a Strangeweg 9

Dunnewind Radio & TV EP Electronics Gaasbeek Fotografie Groene Marke Hema Hoogeveen Mode Intertoys Karwei Lake-Side Lef Fashion Limburgia Lubbers Groente en Fruit Onder de Pannen Orrsing schoenmode Pearle Optiek

Dr. Van Raaltestr. 12 Gasthuisstraat 52 Gasthuisstraat 60a De Poffert 5 Brugstraat 10 Varsenerstraat 1 Varsenerstraat 4 Balkerweg 1 Brugstraat 25 Kerkplein 6 Brugstraat 19a Varsenerstraat 1a Kerkplein 9 Bermerstraat 13 Varsenerpoort 9

Prima Vista Primera Snijders Quattro Store Slijterij Van der Beek Solo Mode Super De Boer Takman IJzerwaren The Phone House Time Out Jack Hutten Westerman Expert Witch Way Woods Jeugdmode Xantoes Zandbergen Juwelier

Varsenerstraat 2 Bermerstraat 8-10 Kerkplein 4 Schurinkhof 4-6 Brugstraat 18 Markt 22-24 Dr. Van Raaltestr. 26 Vrijthof 11 Brugstraat 26 Gasthuisstraat 1 Kerkstraat 7 Kruisstraat 7 Kerkstraat 5 Vrijthof 7


VechtdalCENTRAAL UIT Fietstocht Op zaterdag 28 mei kun je met GreenBikes de omgeving van Dalfsen verkennen onder leiding van speciaal getrainde gidsen. Je fiets langs stille weggetjes en over fietspaden die normaal niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals Huize Den Berg, de eeuwenoude tuin van Den Aalshorst of een karakteristieke boerderij. Onderweg vertellen de gidsen verhalen over de historie en bewoners van deze streek, tevens wijzen zij de fietsers op bijzondere planten en dieren. De tocht begint om 10.00 of 13.00 uur. De prijs bedraagt 18 euro per persoon, inclusief fietshuur, begeleiding van speciaal getrainde gidsen, entree van de te bezoeken objecten en koffie en thee. Wil je daar ook nog een lunch bij, dan betaal je 32,50 euro in totaal. Inschrijven kan bij VVV kantoren in Zwolle of via info@vvvzwolle.nl. Voorjaarsconcert Gospelkoor ‘Good New’ en gemengd koor ‘Zingt voor Hem’ uit Ommen geven op zaterdag 28 mei een voorjaarsconcert in Het Baken in Ommen. De aanvang is om 20.00 uur. De entree voor volwassenen bedraagt 5 euro per persoon. Kinderen tot en met achttien jaar betalen slechts 2,50 euro per persoon. Een gezinskaart kost 15 euro per gezin. Het Baken is te vinden aan de Trompstraat 2. Straattheaterfestival De werkgroep KUNSTen op Straat Dalfsen houdt op vrijdag 3 juni het straattheaterfestival.. Professionele straatartiesten uit binnen- en buitenland gaan het centrum van Dalfsen bezetten met hun bijzondere, verassende en vermakelijke straattheater. Dit jaar valt het samen met de Damovo-festiviteiten. Het programma van Damovo en het straattheaterfestival is op elkaar afgestemd. Naast de Gemeente Dalfsen, Stichting Promotie Dalfsen en het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt het festival dit jaar ook weer gesponsord door een aantal Dalfser ondernemers. De toegang is gratis. Fietstocht Het bestuur van PB Ankum houdt op vrijdag 27 mei haar jaarlijkse fietstocht. De start en finish zijn bij het Verenigingsgebouw aan de Vossersteeg te Ankum. Starten kan tussen 18.30 en 19.30 uur. Bij de finish is er een wedstrijd met vragen over de gereden route. Het startgeld voor leden of donateurs en hun huisgenoten bedraagt 3,50 euro per persoon en kinderen tot en met 12 jaar betalen 2 euro. Dit alles is inclusief koffie, thee of limonade tijdens de tocht en een hapje na afloop van de fietstocht. Kinderen tot en met 12 jaar mogen alleen deelnemen onder toezicht van volwassenen. Cowboys en Indianen Ook dit jaar houdt Peuterspeelzaal ’t Vinkennest in de Vinken-

buurt haar jaarlijkse Kijk- en Doedag en wel op zaterdag 28 mei. Deze ochtend heeft als thema ‘Cowboys en Indianen’. Voorafgaand zal in de peuterspeelzaal met dit thema gewerkt worden ter voorbereiding op dit feest. Peuters, ouders, familie, maar ook belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in en rond de peuterspeelzaal, waar allerlei activiteiten gehouden worden. Ook voor een kopje koffie of thee en ranja wordt gezorgd. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. De Kijk- en Doedag is van 09.30 tot 11.30 uur aan de Koloniedijk 22a in de Vinkenbuurt. Kinderboerderijendag Natuurboerderij Lindehoeve in Dalfsen doet zaterdag 28 mei mee aan de kinderboerderijendag. Het thema dit jaar is ‘Dier en Welzijn’. Iedereen is die dag tussen 13.30 en 17.00 uur van harte welkom om de jonge geitjes en lammetjes te aaien en kennis te maken met de kune kune varkentjes en de lakenvelders. Er zijn verschillende demonstraties met onder meer de schaapscheerder, het spinnen van wol, houtkloven en houtsnijden. De sterrenwacht en de bijenvereniging zijn aanwezig en geven antwoord op alle vragen. Bovendien is er een presentatie van miniatuur stoommachines. Voor de kinderen is er van alles te doen, waaronder diverse spelletjes, activiteiten en de caviarace. De vrijwilligers van de Lindenhoeve verzorgen de koffie, thee en limonade. Voor meer informatie ga naar www.natuurboerderijdalfsen.nl. Kijk- en doedag Bij ‘t Olde Manegepeerd wordt op zondag 29 mei een kijk- en doedag gehouden van 10.00 tot 17.00 in de paardenschuur. De opbrengst van deze markt is voor de paarden die bij de manege van hun rust genieten, na een werkzaam leven in de manege. Op deze laatste zondag van de maand kun je snuffelen tussen de rommelmarktspullen en op de boekenmarkt met boeken voor de helft van het geld. De bezoekers kunnen onder het genot van een drankje kennis maken met de paarden. De prijs van en consumptie bedraagt 1 euro. Tevens is er gelegenheid om de paarden te borstelen. Wortels, brood en appels zijn altijd van harte welkom. De dieren mogen zelf gevoerd worden. Lunchbijeenkomst In het Vechtgenotenhuis is op woensdag 1 juni vanaf 11.00 uur een lunchbijeenkomst. Ook is er, voor wie wil, gelegenheid om samen lekkere gerechten voor te bereiden voor de lunch. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Vechtgenoten en de kosten voor deze lunch bedragen 5 euro per persoon. Opgeven kan tot 27 mei via vechtgenoten@live.nl.

Uw eigen nieuws

prikbord 21

Organiseert u een feestje, activ iteit of evenement? Bent u op zoek na ar iets of iemand? Vertel het anderen via Vechtd al Centraal! Sluitingstijd: maandagochten d om 9.00 uur.

EXPOSITIES Werk van Carl Spitzweg door Peter Scheuch Het Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen exposeert tot 4 december 2011 indrukwekkende en charmante tinnenfigurendiorama’s die Peter Scheuch maakte naar de schilderijen van Spitzweg. Eén van Duitsland meest geliefde schilders, Carl Spitzweg (18081885), spotte met milde humor over het geluksgevoel in de negentiende eeuw.

WORKSHOPS Keramiek Alexandra Veneman, beeldend kunstenares, komt vrijdag 3 juni naar het Vechtgenotenhuis in Ommen om een workshop keramiek te geven. Je kunt bijvoorbeeld decoratieballen, vogels, kippen, schapen en chaaltjes maken. Ervaring in werken met klei is niet nodig. Aanvang van de workshop is 9.30 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. Opgeven kan tot 1 juni via vechtgenoten@live.nl.

MEDEDELINGEN Zonnebloemloterij Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Ommen gaan weer langs de deuren voor de Nationale Zonnebloemloterij 2011. De actie loopt tot 2 juli en loten worden ook bij de plaatselijke supermarkten verkocht. De loten kosten 2 euro per stuk, de opbrengst is bestemd voor de Zonnebloemactiviteiten voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De trekking van de Zonnebloemloterij is op 24 oktober, met een hoofdprijs van 15.000 euro en andere geldprijzen. Voorlichtingsavond zwangere vrouwen Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh Groep, houdt op dinsdag 31 mei, weer een voorlichtingsavond voor zwangere vrouwen en hun partner. De avond is bedoeld om aanstaande ouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de baby en de kraamtijd thuis, maar ook op een eventuele ziekenhuisopname. De voorlichting duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens deze avond zal de dvd van de nieuwe kraamsuites in het ziekenhuis voor het eerst vertoond worden aan het publiek. Belangstellenden voor de voorlichtingsavond kunnen zich aanmelden via j.hiddink@sxb.nl. De voorlichting vindt plaats in Brasserie Santé van het Röpcke-

Zweers Ziekenhuis in Hardenberg en is gratis toegankelijk. Mensen in het Vechtdal Schrijver G. J. Hesselink uit Ommen geeft een presentatie van het boek ‘Mensen in het Vechtdal’ op vrijdag 27 mei. Het boek beschrijft een belangrijk stuk Vechtdal-geschiedenis gedurende de laatste 150 jaar, met betrekking hoe mensen destijds leefen. De presentatie begint om 19.30 uur en vindt plaats in boekhandel/uitgeverij Heijink aan het Wilhelminaplein in Hardenberg. Iedereen is welkom. Winnaar fietsroutevragenrondje Het echtpaar Mulder uit Dedemsvaart is winnaar geworden van het fietsroutevragenrondje van de Atelierdeur op 15 mei. Zij waren de enigen die de hele route per fiets hebben afgelegd en alle vragen beantwoord hebben over de kunst en cultuurhistorie van het gebied ten noorden van Ommen. Die vragen varieerden van de hoogte van het bakken van klei, de samenstelling van glas, tot een vraag over de waterwinning in Witharen. Het echtpaar, dat vanuit Dedemsvaart weer per fiets naar Witharen was gekomen, mocht een VVV bon ter waarde van 25 euro ontvangst nemen. Opening speeltuin Wethouder Agricola van de gemeente Dalfsen zal woensdag 25 mei om 16.00 uur de speeltuin Praamstraat/Klipperstraat heropenen. Alle buurtkinderen en ouders worden van harte uitgenodigd om deze feestelijke heropening bij de wonen. Voor de aanwezige kinderen is er een leuke verrassing. Oud papier De leden van de Ommer muziekverenigingen de Bazuin, Crescendo en Soli Deo Gloria komen zaterdag 28 mei weer oud papier ophalen. Zij komen langs in de wijken Alteveer, de Dante, Centrum, over de brug tot aan het spoor, Zeeheldenbuurt, Hardenbergerweg, Laarakkers en Ommeresstraat. Aanwonenden wordt vriendelijk verzocht het oud papier voor 08.45 uur goed gebundeld aan de straat te zetten. Geen bijeenkomst Enkele weken geleden is aangekondigd dat op vrijdag 20 mei in Ommen een openbare bijeenkomst zou plaatsvinden over het thema Wonen in opdracht van de PvdA fractie Ommen. Enkele deelnemende partijen hebben

op het laatste moment afgezegd, waardoor een beoogde discussie over het thema Wonen niet meer mogelijk is. Alternatieven blijken niet mogelijk. De PvdA (steun) fractie in Ommen en het bestuur van de PvdA HardenbergOmmen hebben daarom helaas moeten besluiten de bijeenkomt te annuleren. De bijeenkomst op vrijdag 20 mei in de Carrousel in Ommen gaat dus niet door. Zij gaan proberen om op een later moment alsnog een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren.

SPORT Plus Bakker Toernooi De activiteitencommissie van volleybalvereniging De Hypotheekgroep-Flash houdt dit jaar voor de veertigste keer het Plus Bakker Toernooi op zaterdag 18 juni. De locatie is dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het evenemententerrein aan de Bosmansweg in Nieuwleusen. Deelnemende teams bestaande uit heren, dames of gemengd kunnen worden samengesteld uit straat- of buurtbewoners, bedrijven, verenigingen, families en vrienden. Opgeven kan tot 28 mei via het inschrijfformulier, te downloaden via de website van de volleybalvereniging, www.dehypotheekgroep-flash.nl of www.plusbakkertoernooi.nl. Rechtstreeks een e-mail sturen kan ook naar inschrijving@plusbakkertoernooi.nl. Open Tennisdagen Onder het motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ worden van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni in het hele land de Open Tennisdagen gehouden. De poorten van TV De Bosbaan in Den Ham en TC Ommen in Arriën staan open om vooral niet-tennissers kennis te laten maken met de sport. ZomerAvondCompetitie In de Trefkoele in Dalfsen wordt door leden van de volleybalvereniging Dalvo de Univé ZomerAvondCompetitie (ZAC) gehouden. De competitie is begonnen op 17 mei en duurt tot en met vrijdag 27 mei. De deelnemers strijden de komende dagen over 246 wedstrijden in totaal 2952 keer in wedstrijdverband voor het eremetaal. Iedereen is van harte welkom de volleyballers aan te moedigen.

VRIJWILLIGERS Vrijwilligersvacatures Ommen De Vrijwilligers Vacaturebank in Ommen heeft deze week de volgende vacatures: Stadsboerderij de Mars zoekt medewerkers; Peuterspeelzaal Peuterleut is op zoek naar een klusjesman. Voor overige vacatures of informatie, kijk op www. vrijwilligerssteunpuntommen.nl.


Les Brocanteurs

Slagenkampweg 5 7731 TK OMMEN Louis 06-53299257 Grealda 06-53107183

Lekker zwemmen, ontspannen en genieten in het verwarmde openluchtbad!

www.lesbrocanteurs.nl

Openingstijden:

1.000 m2 woonwinkel in landelijke sfeer

Maandag t/m vrijdag 14 mei t/m 8 juli 9 juli t/m 4 september

12:00 – 19:45 uur 10:00 – 19:45 uur

Zaterdag & zondag

10:00 – 17:00 uur

info@lesbrocanteurs.nl

• • • • •

brede familieglijbaan waterfonteinen speelweide met klimtoestellen zitten rond de baden ruime zonneweide met volop zon- en schaduwplaatsen • kiosk met versnaperingen voor meer informatie zie www.carrousel-ommen.nl

woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur De Webwinkel is 24 uur per dag open!

uitgave week 21-2011. actieperiode: 26 t/m 28 mei 2011.

Verf 3-daagse bij Formido!

% 0 3 Korting * ! op alle verf

Leaflet Vroege Vogel week 21-2011_3.indd 2

Op donderdag, ag. vrijdag en zaterd

28-04-2011 09:19:57


23

VechtdalCENTRAAL Arno’s Avonturen

Bij de Station tot Stationloop wordt niets aan het toeval overgelaten Door Erna Ekkelkamp - Na vier jaar is de Station tot Stationloop uitgegroeid tot een gevestigd loopfestijn, waaraan iedereen die een beetje hardloper is graag mee wil doen. En niet voor niets, want niet alleen de route, ook de randvoorwaarden zijn allemaal uitstekend geregeld. Dus waren ook dit jaar weer de duizend startbewijzen binnen een dag volledig uitverkocht.

Bronnen van energie Waar halen we straks onze energie vandaan? En: wat betekent dit voor Overijssel en voor de toekomst van onze (ondernemende) inwoners? Die twee vragen stonden vorige week centraal op een bijeenkomst met ruim honderd bronnen van energie: ondernemers. Doel: een blik over zowel de schutting als de horizon werpen. We spraken o.a. over wind, zon, biomassa, warmte-koude wisseling, mest, CO2 en aardwarmte. Conclusies: we moeten veel meer gezamenlijk doen met al deze nieuwe kansen en elkaar vaker en beter op de hoogte houden. Want deze initiatieven brengen ons dichterbij de doelstelling om helemaal zelfvoorzienend te worden. Ondernemers willen graag meedoen met de lokale initiatieven vanuit de dorpen/wijken voor duurzame energie. Menigeen is daar al aardig mee op weg. Voor de agrarische sector zijn er kansen volop om bijvoorbeeld naast biogas ook zonne-energie te benutten om ook energieleverancier te worden. Een mooie economische poot naast de landbouw. Een zogenaamde “fotonenboerin” uit Gelderland vertelde ons hoe ze twee staldaken hebben vol gelegd met zonnepanelen. De stroom wordt opgeslagen in een grote batterij. Hun hele bedrijf en de woning wordt hiermee van stroom voorzien. De oorzaak van de succesvolle Duitse aanpak op dit gebied werd ons ook duidelijk gemaakt: keiharde prijsafspraken. Werken zonder subsidies was ook een belangrijk gespreksthema. De kosten van bijvoorbeeld zonne-panelen zijn de afgelopen jaren enorm gedaald maar subsidie blijft nog wel nodig. Want dat opwekken van zonne-energie is nu vooral een particuliere inspanning. Maar collectief kan zonne-energie nog veel harder en efficiënter groeien. Zonder subsidie. Een duurzame opwekker krijgt uiteraard een meter die zowel afname van als levering op het net meet. Als een particuliere afnemer per jaar minder levert dan het gemiddelde particuliere gebruik worden zijn afname en levering gesaldeerd. Als hij dat dus achter zijn eigen meter doet, betaalt hij alleen het saldo en drukt er geen belasting op zijn ‘levering aan zichzelf’. Deze regeling bevordert het particulier initiatief. Toch is het losse particulier initiatief van velen minder efficiënt dan gecoördineerde samenwerking. Bovendien beschikt niet iedereen over een gunstige, op de zon gelegen, locatie in hetzelfde onroerend goed als waar hij afneemt en beschikt ook niet iedereen over de financiële middelen om een installatie zelf te financieren. Als men dat al kan, is de terugverdientijd (met zo’n 12 tot 13 jaar) lang. Dat brengt weer onderhoudsrisico’s met zich mee. Door samen te werken kan de efficiëntie fors worden verhoogd, het risico verlaagd en zou wellicht ook financiering op projectbasis mogelijk worden. Een installateur gaf hier een positieve draai aan door het volgende op te merken over de voorlopers: “De optimist die snel beslist, en dus ook wel eens naast het potje pist, brengt meer geld in de kist, dan de analist, de perfectionist, die ongetwijfeld altijd alles beter wist, maar ook heel veel kansen heeft gemist. Onbetwist, ik blijf een optimist.”

Zeskamp in Witharen De Oranjevereniging Witharen houdt weer haar jaarlijkse Zeskamp. Dit spektakel zal plaats vinden op zaterdag 28 mei vanaf 12.00 uur naast de school in Witharen. ’s Avonds vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in zalencentrum ‘De Buren’. Hier zal de theorieronde gespeeld worden en wordt een

playbackshow gehouden. Na afloop zal er een After Party zijn in café ‘De Buren’ met een live optreden van de band “Black Velvet”.

Droogte: overal laag water

Meedoen aan de Station tot Stationloop is een echte sensatie. Voor aanvang eerst met al je medelopers per trein naar Ommen, om vervolgens massaal terug te rennen naar de finish in Dalfsen, waarbij de route onder andere dwars door de molen in Vilsteren voert en dit jaar voor het eerst ook over het erf van de familie Von Martels in Hessum. Of starten in Ommen en dan per trein terug. Hoewel de startkaarten als warme broodjes over de toonbank vliegen, hoeft het aantal deelnemers wat voorzitter Bernhard Kootstra voorlopig niet uitgebreid te worden. “Pas als alles tot in de puntjes geregeld is, kunnen we over uitbreiding denken, tot die tijd houden we het bij 1000 deelnemers”, stelt hij. “Natuurlijk is alles goed geregeld, maar tot nu toe hebben we ieder jaar nog wat verbeterpuntjes geconstateerd en aangepakt. Zo liep het vorig jaar nog niet vlekkeloos met de uitgifte van de shirts en waren er op de route nog wat bottleneck’s. Dat zijn dingen die we dit jaar aangepast hebben. Zo is de finish bijvoorbeeld 42 meter en 53 centimeter opgeschoven, waardoor de lopers en het publiek allemaal net wat meer ruimte hebben.” Waarom de route zo populair is kan hij niet zeggen. “Misschien omdat het op een woensdagavond is in plaats van in het weekend, misschien door het goed geregelde voor- en navervoer of de lage kosten? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien kan je het de lopers vragen.” Dat gaat Vechtdal Centraal zeker doen. Bij de voorbereidingen is in elk geval niets aan het toeval overgelaten. Het parcours is vorige week voor de laatste maal verkend door het bestuur, hoofdsponsoren Rabobank en NS, de Dalfser sportwethouder Von Martels en de organisatie en vrijwilligers van de tocht. In plaats van hardlopen,

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat zaterdag om 12.00 uur op www.sallandcentraal.nl

nam het gezelschap de greenbike, om na afloop te concluderen dat er niets meer in de weg staat voor een fantastische wedstrijd. Een filmreportage van de Station tot Stationloop is vrijdag te zien op www.ommenleeft.nl

Colofon is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 18.900 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele Uitgiftepunten Voordeelhal Bermerstraat 15 a, Ommen Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen Ontmoetingscentrum De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, Dalfsen Kantooradres: Boeierstraat 10C, 8102 HS Raalte 0572 - 364864 www.vechtdalcentraal.nl Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Erna Ekkelkamp 06 5472 6565 Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Harry Dunnewind 06 4290 9933 Francis Duteweerd 06 83500501 Jurien van Schie 06 5024 5182 Vormgeving: Marott Graphic Design, Raalte Impression Vormgeving Josine Willemsen Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt zonder Nomineer het voorafgaande toestemming Nomineer het van familiebedrijf van familiebedrijf van het ja Salland Centraal De Krant BV. het jaar 2010 Salland Centraal De Krant BV is lid van: Ga naar www.familiebedrijfoostnederland.nl

www.familiebedrijf-oostned

Nomineer het familiebedrijf van

Nomineer het familiebedrijf van het ja

Een zonnige en optimistische week gewenst! Arno van Dijk


ENORM AANBOD ININ ENORM AANBOD

ELVIRA – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK ELVIRA––BLUE BLUESEVEN SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK

PANTALONS, WAARONDER PANTALONS, WAARONDER ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – VEEL ‘BUIKMATEN’ VEEL ‘BUIKMATEN’

actuele mode! Populaire Populaire merken merken zoals: zoals: BJORNSON – KJELVIK Patrol, Cars, Patrol, Cars, Tom Tom Tailor Tailor en en Madonna. Madonna.

Bij Veurink Mode is het al volop voorjaar

ELVIRA ELVIRA – BLUE –SEVEN – DOUBLE FACE FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON BLUE SEVEN – DOUBLE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON––KJELVIK KJELVIK

:ls: s, en

ELVIRA ELVIRA– –BLUE BLUESEVEN SEVEN––DOUBLE DOUBLE FACE FACE – – TRAFFIC TRAFFIC – KENMORE KENMORE – – TWINLIFE TWINLIFE ––

HALVE HALVEPRIJS PRIJS

ACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK ACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK

! de!

MEEFACE 90 R DAN Laat ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE – TRAFFIC Laat je je – KJELVIK 590 00 T/M 0T/M – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON

de g!

Hét adres vo

29, 29, JEANS OP VO ORRAAD 9090 69, 69,

or de laatste

es- en herens

E ELKE 2 2VOOR DE ELKE VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS! HELFT VAN DE PRIJS! E

n

9,

2 stuks: 2 stuks:

0000 5, 15,

UITUIT EUS OEDE GOEDE IT! LITEIT! XXXL XXXXXL

INTRODUCTIE INTRODUCTIE AANBIEDING AANBIEDING Bij aankoop vanvan Bij aankoop = 2 VOOR: 2 Twinlife artikelen 2 Twinlife artikelen een jeans neen jeansALLE JEANS VAN VOOR DE DE HELFT VOOR HELFT VAN DE DE PRIJS! VAN PRIJS!

90

Azuri enen Elvira. Azuri Elvira. Altijd ruime keus! Altijd ruime keus!

Jongens- & meisjesmode Heren- & damesmode 90 Grote matenmode (ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KEN(ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMADONNA – PETROL – CARS – – ITS NOISE – MISS VS T REN MORE –D TWINLIFE – WRANGLER BJORNSON – KJELVIK) MORE –Y TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK) & BETA = 2 VOOR:

90

ALBARE DAMESMODE Elke week MODE DIE JE TOT MODE TOT Ruime Ruime NIET OVERAL MAAT ZIET! MAAT de nieuwste collectie collectie XXXXXXXXL MADONNA – PETROL – CARS – ITS NOISE –XXXXXXXXL MISS VS

brGrisport oeken

en Maddog

TRE

NDY & BETAA LBARE Jongens& meisjesmode DAMESMODE D IE JE Heren& damesmode NIET O VERAL ZIET! Grote matenmode TRENDY & BE TAALBARE DAMESMODE DIE JE NIET OVERAL ZIET!

SUPERSTUNT

(ELVIR (ELVIR MOR MOR

Ruim Ruim colle Elke 3e damesartikel colle trends in jonge, grote grote ’MET EEN MAATJE MEER’ De De mooiste kleding grot mooiste kleding grot voor grote jongens voor grote jongens Elke week actuele mode! HAL VE HALVE damesen heren. Sweatshirts, damesen heren. Sweatshirts, dame HALVE PRIJS dame shirts, vesten dePopulaire nieuwste hemden, hemden, shirts, vesten t/m t/m XXXXXXXXL! Elke 3e damesartikel XXXXXXXXL! maten maten mate ENORM AANBOD IN mate trends in zoals: jonge, Jeans t/m t/m inchp.st.: Jeans inchmerken p.st.: ’MET EEN MAATJE MEER’ PANTALONS, WAARONDER maat 70! 70! Kostuums maat Kostuums t/m t/m t/m 95 actuele t/m maat 66 kwart! 952 stuks: maat 66 kwart! VEEL ‘BUIKMATEN’ 9, Patrol, mode! Cars, t/mt/m Bij aankoop van een paar wandelschoenen: HALVE PRIJS 9, Pantalons t/m Bij aankoop van een paar wandelschoenen: 2 stuks: Pantalons t/m maat 5656 maat jeans of afritsbroek voor de helft van de prijs! maat Populaire maat 674674 en jacks en en 00 maat en jacks jeans of afritsbroek voor de helft van de prijs! maat Tom Tailor–en ELVIRA BLUE SEVEN DOUBLE FACE – TRAFFIC ENORM – KENMORE – TWINLIFE AANBOD IN 00 – WRANGL jassen t/m t/m maat 74.–74. jassen maat merken zoals: PANTALONS, WAARONDER Elk Elk3e 3eartikel artikel Madonna. E Elke 3e damesartikel UNI POLO: KEUS UIT E VEEL ‘BUIKMATEN’ Patrol, Cars,

HALVE HALVEPRIJS PRIJS ’MET EEN MAATJE MEER’

HALVE PRIJS

FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK

st.:p.st.:

9595

ALLE JEANS VAN

– BLUE SEVEN ––DOUBLE FACE TRAFFIC – KENMORE ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC –ELVIRA KENMORE – TWINLIFE WRANGLER –– BJORNSON – KJELVIK

UNT TUNT

n

dames- en he renspijker

Dealer van dede bekende Dealer van bekende al volop voorjaar90 topmerken Blue Seven, topmerken Blue Seven,

n

pijkerbroeke

MEER DAN 5000 JEAN van de S OP VOOR Leverancier Rtopmerken: ste mode in AAD Lowa,

t adres voor WINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – Hé KJELVIK de laat

AD

Jongens- & meisjesmode verrassen Heren- & damesmode door de mode Grote matenmode van vandaag!

Bij Veurink Mode is het al volop voorjaar mode in dam

*

* kostuums alleenalleen in Hardenberg * kostuums in Hardenberg

Madonna.

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

VEURINK RADIO VEURINK RADIO

van vandaag! verrassen

door de mode van vandaag!

Street One

29,90 69,90

PRIJS!

15, 15,

Bij HA Tom Tailor en Veurink Mode is het al volop HA Laat je 29,

COMMERCIAL verrassen COMMERCIAL ENORM AANBOD IN PANTALONS, WAARONDER de mode VEEL ‘BUIKMATEN’ door Laat je

Leverancier van de topmerken: Lowa, Grisport en Maddog

*

T/M HARDENBERG COEVORDEN HARDENBERG COEVORDEN Leverancier van–deBJORNSON WINLIFE – WRANGLER – KJELVIK Parkweg 1a 1a topmerken: Lowa, Looweg 51 (richting Huttenheugte) Parkweg Looweg 51 (richting Huttenheugte) 2 2 Donderdag koopavond 1000 m m winkelplezier Donderdag koopavond Bijna 1000 winkelplezier Grisport en Maddog Bijna 1000 m2m2 winkelplezier Donderdag koopavond 1000 winkelplezier Donderdag koopavond ELKE 2E6 dagen VOOR DE 6 dagen perper week geopend perper week geopend 6 dagen week geopend 6 dagen week geopend

n

8UNI KLEUREN IN GOEDE POLO: KEUS UIT KWALITEIT! 8 50/50 KLEUREN IN GOEDE T/M MAAT XXXXXXXL 50/50 KWALITEIT! T/M MAAT XXXXXXXL T/M

90

69,

MEER DAN 90 in 5 0e 00w Jin w EAk u ie Nel n Hé S t adre ze in O n P O el s vo k V in or u O w de O e laa RRAAD w te mode in da nie otsrd Onze C mes- en here 90 ! Enspijkerbroe en ev T/M ELKE 2 VOORkeDE o n ! en o ev o 2 rd C ier VAN DE lez elp nk 90 PRIJS! HELFT Bijna 1000 m2 wi lez wink m tje eveen en ogier Ho Bijna 1000 ier vanelp Slechts een kwarttie eveen en og Ho n va e rtj ar ELKE 2E VOOR DE Slechts een kw Emmen. Emmen. HELFT VAN DE PRIJS!

OMMEN OMMEN Hessenweg West 5 5 Hessenweg West vrijdag koopavond vrijdag koopavond Grote parkeerplaats Grote parkeerplaats maandagmorgen gesloten maandagmorgen gesloten

29, 69,

Jongen Here Gro

TREN DAM NIE HARDENBERG

ALLE JEANS VAN

90 INTRODUCTIE Parkweg 1a HARDENBERG nu in Coevorden de AANBIEDING Donderdag Parkweg 1a koopavo Dealer van de bekende Bij aankoop van 1000 m2 winkelplezi Donderdag koopavo www.veurinkmode.nl = 2 VOOR: mooiste collectie Dealer vanBlue de bekende topmerken Seven, 6 dagen week geo 2 Twinlife artikelen 1000 m2per winkelplezi INTRODUCTIE www.veurinkmode.nl l Raadpleeg nl uwuw tomtom Raadpleeg uwuw tomtom Raadpleeg uwuw tomtom Raadpleeg tomtom VAN Raadpleeg tomtom Raadpleeg tomtom www.grotematenveurink.nl Raadpleeg HELFT DE PRIJS! uw tom 6 dagen per week geo een jeans AANBIEDING 90 topmerken Blue Seven, Azuri en Elvira. Street One uit de www.grotematenveurink.nl Raadpleeg uw tom Bij aankoop van VOOR DE HELFT Azuriruime en Elvira. Altijd keus! 2 Twinlife VAN DE artikelen PRIJS! Jongens& meisjesmode omgeving! een jeans Altijd ruime keus! AAD MADONNA – PETROL – CARS – ITS NOISE – MISS VS

al volop voorjaar

ENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK ENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWI ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMORE –T

en

Heren-Dealer & damesmode van de bekende SUPERSTUNT Grote matenmode topmerken Blue Seven, en Elvira. SUPERSTUNT TRENDY &Azuri BETA ALBARE ruime keus! DAMESAltijd MODE

INTRODUCTIE AANBIEDING Bij aankoop van 2 Twinlife artikelen een jeans VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

DIE JE NIET OVERAL ZIET!

HALVE

LUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK)

PRIJS! PRIJS!

HALVE MODE TOT

MAAT XXXXXXXXL Bij aankoop van een paar wandelschoenen:

jeans of afritsbroek voor de helft van De de mooiste prijs! kleding

Bij aankoop van een paar wandelschoenen: voor grote jongens jeans of afritsbroek voor de helft van de prijs! en heren. Sweatshirts, hemden, shirts, vesten

p.st.:

9,95

95

’MET EEN MAATJE

9, 00 15,

2 stuks:

15,

00

UNI POLO: KEUS UIT

POLO: KEUS UIT maat 70! KostuumsT/M MAAT XXXXXXXL 8 KLEUREN IN GOEDE MEER’ t/m maat 66 kwart! 50/50 KWALITEIT! T/M MAAT XXXXXXXL

HALVE PRIJS

Pantalons t/m maat 674 en jacks en jassen t/m maat 74.

l in keIN wink weAANBOD ieuw ENORM n ze Onze in el artikel O win WAARONDER ieeuvoe nVEEL n PANTALONS, ! n e rd Co ‘BUIKMATEN’ orden!

* kostuums alleen in Hardenberg

E PRIJS

Coevm22 winkelplezier ier Bijna 1000 m lez elp nk wi 1000 rtje van Hoogeveen en Bij n kwartie eena n en VEURINK Slechts ee ogeveeRADIO n Ho tje va ierme Slechts n kwartEm n. COMMERCIAL Emmen. 90

29, 69,90 T/M

*

maat 56

Elk

Elk

Pantalons jassen t/m maat t/m 74. maat 674 alleen en jacks en * kostuums in Hardenberg jassen t/m maat 74.

Laat je 3e artikel verrassen 3e artikel door de mode van vandaag!

HALVE PRIJS

* kostuums alleen in Hardenberg

HALVE PRIJS

Leverancier van de topmerken: Lowa, Grisport en Maddog

ELKE 2 VOOR DE www.veurinkmode.nl HELFT VAN DE PRIJS! www.grotematenveurink.nl COEVORDEN OMMEN E

(ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KEN-

de nieuwste TOT MORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSONMODE – KJELVIK) Ruime trends in jonge, MAAT collectie MODE TOT XXXXXXXXL Ruime actuele mode! MAAT grote De mooiste kleding Populaire collectie XXXXXXXXL voor grote jongens merken zoals: damesen heren. Sweatshirts, grote De mooiste kleding hemden, shirts,jongens vesten voor grote Patrol, Cars, t/m XXXXXXXXL! maten damesen heren. Sweatshirts, Jeans t/mvesten inchhemden, shirts, Tom Tailor en maat Kostuums t/m70! XXXXXXXXL! maten t/m t/mJeans maat 66 t/mkwart! inchMadonna. maat 70! Kostuums Pantalons t/m t/m56 maat t/m 674 maat kwart! maat en66jacks en *

p.st.:2 stuks:

t/m XXXXXXXXL! 8 KLEUREN IN GOEDE Elke 3e damesartikel Jeans t/m inch50/50 KWALITEIT! *UNI

VOOR DE HELFT (ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENVAN DE PRIJS! MORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK) Elke week

TIP:

HARDENBERG

Raadpleeg uw uw tomtom tomtom Raadpleeg

Hessenweg West 5 vrijdag koopavond Grote parkeerplaats maandagmorgen gesloten

DealerRaadpleeg van de bekende uw tomtom

HALVE

H

E PAN V

E HE

::I::P : I:T P PI:P P P P P:I:T PI:P PI:T PI:P IPIT IP TT TI:T TT TIII:P T TI:TP TI:IPT TI:TPI:P T:IT TI:T

TIP:

klijkge k el k kge kkge k kel kgeel k kel lij k el lij kgemo k gemo k el el lij lij lij lij lij lij lijve lijmo lij lijkge lijmo lijkel lij ve ge ge ge ge ge zo mo mo mo mo mo mo mo mo mo elzoge el el elm el elge el el elzo velij veelzolij vege ve ve ve ve ve veve vege veel veel vege zove zoelvemo zomo zo zo zo zo zo zozo zomo zovege zomo zomo zove zovege zomo zo k!ek ee wwe ! de !or do !we !we !we !or! de !we ! or ! or ! de !or de !we !orek ! wede ! de !or de de ekor ek ek ek ek ek ek ek ek ekor ek ekor ek or we!de we we we we we we we eek de de de de de de de de de de or we or or or or or otek door dode doek do dowe do do do do do do do do dowe do do door do dowe d gror ade tror ex INTRODUCTIE .do

COEVORDEN

COEVORDEN Looweg 51 (richting Huttenheugte) Looweg 51 (richting Huttenheugte) Bijna 1000 1000 m m22 winkelplezier winkelplezier Bijna Donderdag koopavond koopavond Donderdag 6 dagen dagen per per week week geopend geopend 6

SUPERSTUNT

Raadpleeg uw uw tomtom tomtom Raadpleeg

AANBIEDING Bij aankoop van 2 Twinlife artikelen een jeans VOOR DE HELFT OMMEN VAN DE PRIJS! OMMEN Hessenweg West 5 Hessenweg West 5 vrijdag koopavond (ELVIRA – vrijdag BLUEkoopavond SEVEN – DOUBL Grote parkeerplaats parkeerplaats MORE – Grote TWINLIFE – WRANGLER maandagmorgen gesloten gesloten maandagmorgen

Raadpleeg uw uw tomtom tomtom Raadpleeg

Ruime collectie grote

ELVIRA – BLUE SEVEN – DOUBLE FACE – TRAFFIC – KENMORE – TWINLIFE – WRANGLER – BJORNSON – KJELVIK

Looweg 51 (richting Huttenheugte) Bijna 1000 m2 winkelplezier Donderdag koopavond 6 dagen per week geopend INTRODUCTIE Raadpleeg uw tomtom

’M

VEURINK RADIO tra grote COMMERCIAL Kom i.v.m. ex rdag, VEURINK RADIO te drukte op za e COMMERCIAL ot gr ijk tra el ex . og .m m i.v ote ote ote ote ote ote ote ote ote ote ote ote ote ote ote.gr ote ote el m gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr.m gr gr.m grote ve Ko.m tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra. i.v tra tra tra tra tra. i.v tra tra zo ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex . .m .i.v . .ex . Ko .ag .i.v .m . i.v .i.v . ex .i .m .m .m .m .m .m .m .m .m .m .m i.v i.v i.v i.v i.v i.v i.v i.v,Ko i.v i.v.m i.v i.v m.m m.tra m.g, m. Ko m m m m m m m m. Ko m m i.v m. Ko m rd Kom Koi.v Ko Ko.m Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Kog,m Ko.m Ko Kog, te.m za k! op g, g, g, g, g, g, g, g, g,m g, g, g, g, g,m g, ee te da da da da da da da da da da dada da da da da da w uk ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter drdr de za za za za za za zate za za za za zadr za za za za op op op op op op op op op op op op opda op op op op op tedrza te tedr te te teor te te te te te te te te te te te te do ukop uk ukza ukza uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk druk drte drop dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr druk ijk el og

Kom i.v.m terdag, drukte op za elijk og m zoveel k! ee w de door

HARDENBERG Parkweg 1a Parkweg 1a Donderdag koopavond koopavond Donderdag 1000 m2 m2 winkelplezier winkelplezier 1000 6 dagen dagen per per week week geopend geopend 6

Elke

Vechtdal Centraal 21-2011  

Vechtdal Centraal, week 21, jaar 2011, weekkrant, krant

Vechtdal Centraal 21-2011  

Vechtdal Centraal, week 21, jaar 2011, weekkrant, krant

Advertisement