Page 1

Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.vechtdalcentraal.nl • week 12 • dinsdag 18 maart 2014

Kappen? Dalfsen kiest! Ik help mee tijdens NL Doet

obedrijf obedrijf enNN ii jj bb oo ee rr

ercotest aanbieding rcotest en en /of /of

Rijdende Schoenmaker nu ook bij Kleermakerij Silo

eparatie eparatie

bon bon ng ng rco rco

Op Op zaterdag zaterdag 8 mei a.s. 8 mei a.s. 8.30 12.30 8.30 - 12.30 uur uur

Gemeenteraadsverkiezingen: wat hebben jongeren eraan? 14

Dalfsen laat woensdag, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, haar mening weten over de kap van bomen aan de Rechterensedijk. De gemeente is sterk verdeeld over het wel of niet kappen van de bomen. De Vrienden van Dalfsen hield zaterdag een ‘stille tocht’ vanaf het Kerkplein naar de Zwevende Steen in Dalfsen. Op deze manier wilden zij iedereen laten weten tegen de kap van bomen aan de Rechterensedijk te zijn en hoopten zij mensen over Foto: Johan Bokma te halen ‘ja’ te stemmen tijdens de volksraadpleging.

oie weer is in aantocht! Maar weet u oie weer is getest in aantocht! Maar weet u ijk jaarlijks moet worden. Jaarijk jaarlijks getest moet worden. Jaarwensen10% overgelaten; ABS met EBD, BAS, airbags voor zo’n koudemiddel waardoor de zo’n 10% koudemiddel waardoor de bestuurder en passagier, zij-airbags in de voorstoelen, rmindert. Wij hebben de middelen en en gordijnhoofdairbags voor én achter.de En numiddelen is deze rmindert. Wij hebben en goede staat brengen en te houden. Swift dus ook nog eenste voorzien van gratis airconstaat tewilde brengen ditioning. Hoe compleet u het autoruiten. hebben?en te houden. dgoede controleren wij uw Even-Schuurhuis Autobedrijf Er is overigens al een Swift vanaf € 10.954,-. Vermeerstraat 2, Ommen d controleren wij uw autoruiten. EvenBEKIJK ONZE GEWELDIGE eloosAANBIEDINGEN gerepareerd. A la minuut of na Telefoon 0529 454600 OP PAGINA: 09 eloos gerepareerd. m; 14,3-17,2 km/l; CO : 139-165 g/km.A la minuut of na p: zorg ervoor dat u uw groene kaart p: zorg ervoor dat u uw groene kaart 2

13

€ 230,-

NU: € 149,diverse kleuren

Eurodeal! Roomboter Croissants 4 stuks 2,36 Geldig t/m 25 maart 2014

1,-

Ommen Markt 22- 24


VOLOP VOLOP BARBECUESPECIALITEITEN BARBECUESPECIALITEITEN ••TROTS TROTSVAN VANDE DE KEURSLAGER KEURSLAGER verse versevarkenshaassate varkenshaassate satesaus satesaus

GRATIS GRATIS

••ONZE ONZEFLYER FLYERAANBIEDING AANBIEDING 44kippepoten, kippepoten,44saucijzen saucijzen 44indische indischeschijven schijven

9. 9.

95 95

samen samen

••SPECIAL SPECIAL

Tre TreColore Colorebiefstukspies biefstukspies met metcourgette courgette en enmozzarella mozzarella 25 25

2. 2.

100 100gram gram

••KEURSLAGER KEURSLAGERCULINAIR CULINAIR stamppot stamppot raapstelen raapstelen

5. 5.

98 98

500 500gram gram

••VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE Bij Bij150 150gram gram gebraden gebradenentrecote entrecote

100 100gram gram selderiesalade selderiesalade

GRATIS GRATIS

VASTE VASTE AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN MAANDAG MAANDAG

3. 3. 3. 3.

50 50

55slavinken slavinken

50 50

55saucijzen saucijzen

DINSDAG DINSDAGen en WOENSDAG WOENSDAG rundergehakt rundergehakt 500 500gram gram gehakt gehakt half halfom omhalf half 500 500gram gram gekruid gekruidgehakt gehakt 500 500gram gram

3. 3. 2. 2. 2. 2.

50 50 95 95 75 75

DONDERDAG DONDERDAG

2. 2.

verse verseworst worst grof grofofoffifi jnjn 500 500gram gram

75 75

VRIJDAG VRIJDAGen enZATERDAG ZATERDAG gepaneerde gepaneerde schnitzels schnitzels 500 500gram gram

4. 4.

75 75

Aanbiedingen Aanbiedingengeldig geldig t/m t/mzaterdag zaterdag29 29juni. juni.

een t tuueen wil wil ,, nen nen win I Iwin FAR FAR ESA ESA KO KO bij bij n n eve eve dan dan p p loo loo nen nen bin ons onsbin


3 Ouderenbond: ‘Dit is slechts het topje van de ijsberg’

Meer dan zestig gevallen ouderenmishandeling in de regio

Ouderenmishandeling: In de afgelopen twee jaar zijn er 62 meldingen van gemaakt in de regio IJsselland, waar ook het Vechtdal onder gerekend wordt. Verwaarlozing, financiële uitbuiting, psychische mishandeling, vernederingen en zelfs lichamelijke mishandeling. Op ouderenmishandeling rust een taboe en daar willen ouderenbonden vanaf. “Het moet bespreekbaar worden.” Bijna de helft van alle gevallen van ouderenmishandeling in deze regio is in de laatste helft van 2013 geregistreerd. “Meldingen worden gedaan door buren, kinderen, kennissen of wijkverpleegkundigen. Belangenorganisaties van ouderen vermoeden echter dat er veel meer gevallen van ouderenmishandeling zijn dan we tot nu toe denken. Dit is slechts het topje van de ijsberg.” De redenen waarom ouderenmishandeling vaak niet gemeld wordt, lopen uiteen. “Vaak durven mensen het niet te melden of weten ze niet waar ze er mee naar toe moeten,” zegt

een woordvoerder van een belangenorganisatie. In onze regio handelt Kadera in Zwolle de meldingen af. “Maar vaak wordt de politie door melders ingeschakeld. Die meldingen zitten nog niet eens bij onze cijfers in.” Naar schatting zijn jaarlijks 200.000 ouderen van 65 jaar en ouder slachtoffer van ouderenmishandeling. Ben je slachtoffer van ouderenmishandeling en durf je er niet over te praten met een bekende? Of heb je als betrokkene raad of advies nodig? Bel dan met het Steunpunt Huiselijk Geweld op telefoonnummer 0900 – 1 26 26 26 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl.

Alle evenementen in de regio gebundeld in één uitgave

Recreatiekrant Uit & Thuis Vanaf 12 april valt bij 263.000 huishoudens in de IJsseldelta, Salland en het Vechtdal de nieuwe Recreatiekrant Uit & Thuis op de deurmat. De Uit en Thuis biedt inwoners van deze regio’s een compleet overzicht van wat er in hun regio, en net daarbuiten, allemaal te doen is. De Uit & Thuis is een gezamenlijke uitgave van Vechtdal Marketing, IJsseldelta Marketing, Salland Marketing, Brug Media, Nu Centraal en de Toren. In de Uit & Thuis wordt, onder andere middels een uitgebreide evenementenagenda, aandacht besteed aan de evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de betreffende regio. Tot op heden werden deze evenementen onder andere gepromoot via lokale media en de eigen middelen, zoals bijvoorbeeld de websites van de drie marketingorganisaties. Door de samenwerking op te zoeken, ontstaat er veel groter bereik en de mogelijkheid om ook aangrenzende regio’s te informeren. In de drie uitgevers zijn goede me-

diapartners gevonden. Zij hebben ook de handen ineen geslagen en zorgen voor de productie en verspreiding van de krant. Hele jaar door De Uit & Thuis verschijnt vier maal per jaar, waarbij de eerste editie loopt van april t/m juni, de tweede van juni t/m september, de derde van september t/m november en de vierde en laatste van december t/m begin 2015. De Uit & Thuis wordt als bijlage verspreid bij de weekbladen Deventer Centraal, De Brug, De Stadskoerier, De Swollenaer, De Toren, HOI Centraal, Salland Centraal en Vechtdal Centraal. De totale oplage bedraagt 263.000 exemplaren. Evenementenorganisatoren die hun evenement willen promoten in de evenementenagenda’s van de volgende edities van de Uit & Thuis kunnen hun evenement aanleveren via www.ontdekdeijsseldelta.nl, www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl of www. vechtdaloverijssel.nl.

Foto: VWS Beeldbank

Creatievelingen vinden elkaar in de Werf Wat begon met drie creatieve zelfstandig ondernemers die bedrijfsruimte zochten, ontwikkelde zich tot een inspirerend bolwerk waar zeven ondernemers dagelijks hun talent kwijt kunnen. Vanuit de gedachte dat verschillende passies en kwaliteiten elkaar kunnen versterken ontstond het idee voor Werf.io. De oude gemeentewerf, in de volksmond De Werf, aan de Haven Oost in Ommen stond al een tijd leeg. Eigenaar Baalderborg was al lang zoekende naar invulling van de gebouwen en was direct enthousiast over de ideeën van de jonge ondernemers. Bovendien zag Baalderborg dit als unieke kans om de dagbesteding van haar cliënten in een ‘echte’ werkomgeving te laten plaatsvinden. De cliënten zullen, naast de ervaringen die ze hierdoor opdoen, hun eigen werkzaamheden gaan uitvoeren binnen De Werf. Werf.io wordt momenteel gevormd door een verzameling van bedrijven die opereren in totaal verschillende branches, maar met de gezamenlijke drijfveer creativiteit. Van internetmarketing tot kinderkleding en accessoires, van ontwerpstudio tot styling en reclame, de ondernemers in de nieuwe werf

ech we Gtsencom STEUN HARDENBERG stij heineiderde nni lR dEeN EN STEM OP e G c E B n e h D u HARech nie tsc WANDELKRANT.NL! we u h t L s w s E e D t Nchei eEst iden ijl WwA eM s denT ijl e nie echt EN t GdE ijE l c n s u e ech enVnAieN HchEtTsc4ieuw htsch west cheid 2e01heid estij eide ijl ec enni Ruw we JtAscA h e stij ide stijl enni l ech nnie htsc euw den l ec nnie echt euw tsch uwe heid esti ech nie htsc uw sch est eid stij enn jl ec we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie l echt ieuw htsch ide ijl nni ech nie tsc uw sch est eid s tsc uw hei esti eid ijl e enn den tijlwww. ech nnieu echt euw echtscheidennieuwestijl.nl e e h d j n s hts ieuw tsche wes chei estijl eiden stijl e ennie l echt nnieu chtsch ieu tijl den ech Frieda che Telefonisch nie vancder uw sch we ei est ideinformatiespreekuur htsHeyden u n i n e i t Canadastraat 8 Iedere werkdag van 12.00 uur tot d tijl jl e nie cht ieu sch we che estij eide stijl e n stHeino chtop 06u102 ide l ec nnreinier n sch we ei8141 AC 14.00 uur 00 490 ech i w i e d j ie boon n s u l s e e e h van der tsc hei westi cheid stijl e idenn tijl ec nnieu echts nieuw tsche u den jl e enn cht ieu hts we che i nie cht ieu sch we che sti ide estijl

willen zichzelf blijven ontwikkelen door ervaringen te delen, samen te werken en bovenal elkaar te inspireren.

Bruisende opening Werf.io opent op vrijdag 21 maart officieel haar deuren. Wethouder Ilona Lagas verricht om 15.00 uur de openingshandeling, waarna je tot 21.00 uur kennis kunt maken en kunt proosten met de ondernemers. Iedereen die benieuwd is naar hetgeen zich binnen de muren van Werf.io afspeelt, is van harte welkom. Naast het bekijken van het gebouw en de producten die hier gemaakt worden, zal ‘The Stylizer’ een modeshow verzorgen, uiteraard onder het genot van een hapje, een drankje en een muziekje.

vechtdal overijssel

www.BLIJHUIS.nL T 0523 61 05 05 F 0523 61 69 44 M 06 10 45 05 29 E info@blijhuis.nl


VOOR U, VOOR JOU, VOOR OMMEN STEM LPO OP 19 MAART VOOR Lokale Partij Ommen

Toegankelijke dienstverlening

VOOR Een bruisend centrum waar men gratis kan parkeren

ZEKERHEID, VOORAL NU: VASTE LAGE PRIJZEN!!! VOOR aat ot m VOOR TGoed VOOR Lt onderhoud X Xzowel a ������������������������������������������ X a X m van wegen in X XX ot T de kern als het XXXL buitengebied XXXX

������24,90

Werkvoorzieningsschap Larcom

Goed financieel beheer van gemeenschapsgeld

Epaper:(www.veurinkmode.nl) Epaper:(www.veurinkmode.nl) Epaper:(www.veurinkmode.nl)

VOOR

LIJST LIJST

2 2 WWW.GROTEMATENVEURINK.NL VEURINK Vakkleding Mode VEURINK Mode ����������

������������������ ������������� �����������

Overzichtelijk verkeersplan

VOOR

Zorg in de wijk in de gehele gemeente

WWW.GROTEMATENVEURINK.NL

VOOR

Betaalbare starterswoningen, zowel huur als koop

VOOR

VOOR

Cultuur, dus behoud van musea,theater, bibliotheek, etc.

Indammen lokale tarieven

zaakwaar waarklanten klanten vrienden DeDe zaak vriendenworden worden

De zaak klanten vrienden worden heren in: waar Maat meer voor dames: Hardenberg, Parkweg 1-a GroteGrote matenmaten heren in: Maat meer voor dames: Hardenberg, Parkweg 1-a Veurink Hardenberg, Veurink Ommen en Coevorden, Looweg 51 Veurink Hardenberg, Veurink Ommen en Coevorden, Looweg 51 VOOR Ommen en Coevorden Coevorden51 Hardenberg, Parkweg 1-a • Coevorden, Looweg Ommen, Hessenweg West 5 Ommen en Coevorden Coevorden Ommen, West Ommen, Hessenweg Hessenweg West 5 5 Wandel- en fietsgemeente

VOOR Snel internet in de gehele gemeente

VOOR Ondersteuning lokale bedrijven, en daar waar mogelijk de


5 Oranjevereniging heeft al volop ‘Koningsdagkriebels’ Na jarenlang Koninginnedag te hebben gevierd, wordt er op zaterdag 27 april voor het eerst een Koningsdag gehouden. De Oranjevereniging Ommen is inmiddels al volop bezig met de voorbereiding. Zoals gebruikelijk is het niet alleen op de dag zelf feest, maar heeft de Oranjevereniging al eerder diverse activiteiten op stapel staan. De Oranjevereniging heeft dit jaar te maken met een aantal nieuwe uitdagingen. Zo zijn er andere locaties en moeten er routes aangepast worden. Er is bijvoorbeeld geen plaats meer voor de prins- en prinsesverkiezingen in Oldenhaghen. De verkiezing gaat wel door, maar wordt gehouden in ‘t Vlierhuis

aan de Haarsweg in Alteveer. “Wij roepen alle kinderen tot 7 jaar op om zich aan te melden voor deze verkiezing. De winnaars mogen op 26 april mee in de koets naar de aubade, die om 9.30 uur start op de vertrouwde plek”, laat de Oranjevereniging weten. Iets waar je echt voor naar Ommen komt, is

natuurlijk de grote optocht en het aansluitende feestprogramma. “Ondanks dat het soms lastig is om bouwlocaties en medewerking te vinden, belooft het dit jaar een optocht te worden die groter is dan ooit. Verschillende scholen doen dit jaar met twee wagens mee. En we hopen dat de straten langs de route helemaal versierd zijn.” Op het feestterrein aan de Koesteeg zijn er weer diverse activiteiten voor jong en oud. Ook staan hier de praalwagens opgesteld. De prijsuitreiking daarvan is aan het eind van de middag. ‘s Avonds wordt de dag afgesloten met een taptoe en vuurwerk. “Details van het evenement kunt u straks terug vinden in het programmaboekje dat half april in de bus valt bij alle Ommenaren. Onze incasanten zijn inmiddels weer volop in beweging met de ledenkaarten, waarmee u gratis toegang hebt tot alle evenementen op het feestterrein op Koningsdag. Aanmelden voor deze kaarten kan overigens nog steeds.”

Oranjepop Op zaterdag 19 april vindt in Ommen al de eerste Oranjeactiviteit plaats, namelijk het traditionele Oranjepop. Dit jaar belooft het een intiem regionaal evenement te worden. “Na een spetterend optreden van een Engelse band in 2013 heeft de Oranjepopcommissie het op velerlei verzoek dit jaar dicht bij huis gezocht met regionale, plaatselijke muziekkanjers. Ook staan de versierde fietsen/ karren en lampionnenoptocht aan de vooravond van 26 april weer op het programma. Iets waar de jeugd zijn creativiteit in kan leggen en wat toch altijd weer een geweldige happening is. Aangezien we vorig jaar definitief afscheid hebben genomen van onze vertrouwde muziekkoepel, zal de prijsuitreiking op de Markt bij de kunstwerken zijn.”

COLUMN HANDELSVERENIGING OMMEN

Gert van der Vegt, De Leukste Taartenshop

‘We hebben zelfs klanten uit Parijs die regelmatig een weekendje Ommen doen om hier te kunnen inkopen’

Doedelzakspelers gezocht in Ommen

pms 661 process cyan

Doedelzakgroep ‘The Dutch Eastlanders’ zoekt nieuwe leden. Op dit moment bestaat de groep uit 4 leden, wat te weinig is om samen de zaalhuur in het Buurthuis Ommerkanaal te betalen. De groep zoekt daarom nieuwe leden, die doedelzak willen leren spelen. De doelstelling is om voor 1 april minimaal zes nieuwe leden te hebben. Als dat niet lukt, moet de groep noodgedwongen stoppen. Bij interesse kun je een mail sturen naar Henriko Schuttevaar via h.schuttevaar1@ kpnplanet.nl

35% korting op snoeischaren op = op! pms 349

pms 361

Met meer dan 2500 producten op het gebied van taarten, cupcakes, koekjes, snoep en chocolade is De Leukste Taartenshop zonder twijfel de lekkerste winkel van Ommen. Ook eigenaars Gert en Brenda van der Vegt zijn nog steeds niet uitgesnoept in al dat lekkers. Na 25 jaar gewerkt te hebben als automonteur, wilde Gert weleens wat anders. Hij droomde er al jaren van om iets voor zichzelf te beginnen. Dus toen de taartenmaakhobby van echtgenote Brenda uitliep op een inschrijving bij de KvK en hun woning te klein werd voor alle voorraad en workshops die ze gaf, besloten ze samen een ‘echte’ winkel te beginnen. Dat werd De Leukste Taartenshop. “Het is wel even wat anders dan het repareren van motoren, maar ik vind het ontzettend leuk om dit te doen”, zegt Gert. “We hebben een heel veelzijdig bedrijf; we runnen een winkel en we geven veel workshops. Of liever gezegd, die worden gegeven door Brenda en onze medewerksters. Zelf ben ik vooral bezig op de achtergrond. Ik kleur fondant, ik bedien de oven en de mixer, ga mee naar beurzen, ik sta in de winkel en doe de boekhouding.” Mede dankzij tv-programma’s als Heel Holland Bakt, CupCake Cup en de zender 24Kitchen wordt het thuisbakken volgens Gert steeds populairder. “Wij blijven natuurlijk een taartendecoratie-winkel, maar wij willen ons meer gaan focussen op het thuisbaksegment. Afgelopen jaar zijn we bij de Chocolate Academy van Callebaut in Zundert opgeleid om te werken met chocolade, binnen kort starten we met 3 chocolade workshops en cursussen.” De winkel trekt klanten uit heel Nederland, Duitsland en zelfs Parijs. “Er zijn mensen die regelmatig een weekendje Ommen boeken om bij ons inkopen te kunnen doen”, weet Gert. “Ze kunnen dan tegelijk een paar dagen genieten van de mooie omgeving. Dat doen wij zelf ook nog steeds. We hebben jarenlang aan de andere kant van de IJssel gewoond, maar zijn 8 jaar geleden neergestreken in Ommen. Daar hebben we nog geen dag spijt van het gehad, want het is hier erg gezellig en de mensen hartelijk en enthousiast.”

Wilt u weten hoe Ommen er over een tijdje uit ziet? Kijk op www.Hanzestad-Ommen.nl


De week van de burgemeester In ‘De week van de burgemeester’ beschrijft onze burgemeester, Marc-Jan Ahne, wat hij allemaal meemaakt in de gemeente Ommen. Wekelijks brengt hij u op de hoogte van zijn activiteiten. Dus bent u ook benieuwd naar zijn ervaringen, neem eens een kijkje op www.ommen.nl/weblog of lees op deze pagina het verhaal.

GEMEENTENIEUWS 2014, week 12

Afgelopen week was ik op donderdag bij de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Samen met een kleine twintig andere bestuurders uit heel Nederland, raadsleden, wethouders en burgemeesters, praten we over de ontwikkelingen die op deze beleidsterreinen op gemeenten afkomen. Deze commissie bepaalt mede de koers van de VNG in de richting van bijvoorbeeld de Rijksoverheid maar ook richting het onderwijs. Afgelopen week kwam de problematiek van onderhoud aan schoolgebouwen wederom aan de orde, ook in Ommen herkennen we dit uiteraard. In zo’n commissie zie je dat ons lokale probleem niet uniek is, maar ook dat er veel discussies zijn over wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Wat is van de gemeente en wat van de scholen zelf. Ook hier speelt deze discussie en wordt door de politiek gekeken naar het onderhoud van scholen; een belangrijk onderwerp de komende vier jaar. De partijen maken daar keuzes in en woensdag 19 maart kunt u kiezen welke partij uw voorkeur heeft voor de gemeenteraad. En terwijl in Oekraïne de samenleving ontbrandt en de roep om echte democratie groot is, lijken veel kiezers in Nederland die democratie de rug toe te keren. Er wordt wel eens gedacht dat raadsleden op die stoel zitten voor het geld maar ik kan u verzekeren, voor de kleine vergoeding die raadsleden in Ommen krijgen en de vele uren die ze daar in steken, zal er niemand zijn die het voor het geld doet. Natuurlijk, u ziet die raadsleden veel vaker in de campagne omdat ze dan extra de aandacht moeten vestigen op hun werk en de ideeën die ze hebben voor de komende vier jaren. Maar vergis u niet, in die vier jaar steken die raadsleden er ongelooflijk veel tijd en energie in. We moeten zuinig zijn op onze lokale democratie en de mensen die daar zo veel tijd in willen steken en daar kunt u aan bijdragen door eens in de vier jaar even langs te gaan op het stembureau en uw stem uit te brengen. Kost een beetje tijd, en wanneer u zich goed voorbereidt door de programma’s te lezen iets meer. Maar u krijgt er vier jaar zeventien hardwerkende raadsleden voor terug die mede namens u de toekomst van ons mooie Ommen bepalen. Dat lijkt me die kleine investering in tijd wel waard! Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne, Burgemeester

Aanmelden Bissingh Jaarmarkt Op dinsdag 8 juli 2014 wordt de Bissingh Jaarmarkt in Ommen georganiseerd van 08.00 uur tot 15.00 uur. Bent u geïnteresseerd om op deze markt te staan, dan kunt u zich tot 25 april 2014 aanmelden. Het marktgeld bedraagt € 1,55 per strekkende meter en per deelnemer € 27,50 als tegemoetkoming in de algemene organisatiekosten. Per ondernemer wordt maximaal 20 strekkende meters standplaats toegewezen. Er worden geen meelopers geplaatst. Restitutie van (reeds) betaalde gelden vindt niet plaats. Voor de inschrijving moet u gebruik maken van de bekende standaardformulieren. Daarnaast dient u een kopie van uw registratiekaart H.B.D. en inschrijving van de KvK toe te voegen. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met 14 0529. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden op de site van de gemeente Ommen: www.ommen.nl Aanmeldingen moeten uiterlijk 25 april 2014 worden ingediend bij: Gemeente Ommen, t.a.v. Ruimtelijk Domein, Postbus 100, 7730 AC Ommen

Meedoen aan de Week van de Amateurkunst? Aanmelden kan nog t/m 31 maart!

Van 17 t/m 25 mei vindt de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Tijdens de WAK presenteren amateurkunstverenigingen en individuele amateurkunstenaars zichzelf aan het publiek. Ook de gemeente Ommen doet mee aan de WAK en roept deelnemers op om zich hiervoor aan te melden. Voor amateurkunstenaars en verenigingen is de WAK een prima manier om zichzelf zichtbaar te maken aan inwoners van de gemeente Ommen. Dat kan in de WAK week via optredens, concerten, exposities, openbare repetities, lezingen, workshops of op een andere creatieve manier. Het thema van de landelijke WAK is “Kunst Werkt!”. Deelnemers kunnen zich door dit thema laten inspireren, maar ook andere ideeën zijn van harte welkom. De gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg werken sinds 2013 intensiever samen op het gebied van kunst en cultuur. Dat heeft vorig jaar geresulteerd in de eerste Vechtdal WAK. Ook voor 2014 geldt dat de drie gemeenten graag gemeentegrens overstijgende activiteiten willen stimuleren. Heeft u daar in het kader van de WAK leuke ideeën voor, dan horen wij dat graag. Wilt u zich aanmelden voor de WAK, dan kunt u per email een aanmeldingsformulier aanvragen via milou@comceptcommunicatie.nl Het aanmelden van uw activiteit kan tot en met 31 maart 2014.

Dag van de leerplicht: er zit muziek in het onderwijs Speciaal voor de 10e Dag van de Leerplicht hebben leerlingen van het praktijkonderwijs uit de regio IJssel-Vecht een videoclip met een rap opgenomen over leerplicht en het recht op onderwijs. De clip is gemaakt onder begeleiding van de Fakkelteit van TRAVERS Welzijn en de rappers Rico en Philip. De videoclip wordt gepresenteerd op de landelijke Dag van de Leerplicht, 20 maart. Tijdens de Dag van de Leerplicht staan scholen en gemeenten stil bij het recht op onderwijs. Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma van school gaan. Tijdens de Dag van de Leerplicht organiseren de deelnemende gemeenten in Nederland activiteiten om de leerplicht onder de aandacht te brengen van scholen, ouders en leerlingen. De gemeenten in de regio IJssel-Vecht geven hun eigen invulling aan deze dag. Workshop De regio heeft dit jaar de leerlingen van het praktijkonderwijs als doelgroep gekozen. Leerlingen van de scholen voor praktijkonderwijs konden een muziek- en rapworkshop onder begeleiding van Travers volgen. De workshop werd gegeven door de rappers Rico en Philip. Van het beeldmateriaal is een spetterende videoclip gemaakt die vanaf 20 maart te zien is via http://www.traverswelzijn.nl/leerplichtrap. In de clip zit een speciale boodschap van wethouder Filip van As, voorzitter van de VSV regio IJssel-Vecht.


ONZE MANNEN IN UW BUURT

Onderhoud straatwerk

In de periode van maart tot en met oktober inspecteert team Buitendienst het straatwerk. Deze inspectie vindt twee keer per jaar plaats. Per inspectie wordt ongeveer 1000 kilometer asfalt-, klinker- en tegelverharding gecontroleerd. Jaarlijks wordt op deze manier ruim 6000 m2 bestrating gerepareerd. Publieksdienst Ziet u beschadigd of ongelijk liggend straatwerk binnen de gemeente, dan kunt u dat melden bij de Publieksdienst, tel. 14 0529, u kunt ook een melding maken via www.ommen.nl.

Rolstoelpool van start in Ommen In De Brug in Ommen wordt vrijdag 14 maart de start gemaakt voor de rolstoelpool. De pool is een initiatief van de gemeente Ommen en zorgt ervoor dat mensen die af en toe een rolstoel nodig hebben, deze eenvoudig kunnen lenen. Mensen die moeite hebben met lopen door een lichamelijke beperking, kunnen een rolstoel lenen uit de rolstoelpool. De pool is niet bedoeld als vervanging voor mensen die vaak een rolstoel nodig hebben, maar is er voor mensen die slechts af en toe gebruik willen maken van een rolstoel. Wie hiervan gebruik wil maken, kan zich melden bij de gemeente Ommen. De Wmo-consulent legt uit hoe de klant een rolstoel uit de pool kan reserveren. De rolstoelpool komt bij Nijenhaghen en bij de aanleunwoningen rond Oldenhaghen; De Brug, Het Kaartspel en Het Hoefijzer. Wethouder Ko Scheele is blij met de komst van de rolstoelpool. “Als je dagelijks in een rolstoel zit, moet je gewoon een eigen exemplaar hebben. Maar er zijn ook mensen die af en toe een rolstoel nodig hebben, bijvoorbeeld voor een dagje uit. Het is niet nodig om daarvoor een rolstoel aan te schaffen die je een groot deel van het jaar in de weg staat. Leen er gewoon een uit de rolstoelpool!”

VA N D E G E M E E N T E R A A D

Afscheidsreceptie raadsleden 25 maart 2014 Tijdens de bijzondere raadsvergadering van 25 maart a.s., aanvang 19.30 uur, wordt afscheid genomen van een aantal raadsleden. Na het officiële gedeelte is er vanaf 21.30 uur in de hal van het gemeentehuis voor iedereen gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden. U bent van harte welkom.

Installatie nieuwe gemeenteraad 27 maart 2014

Klussen NL DOET, Ommen doet mee! Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 opnieuw NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in en rond Ommen is weer van alles te doen op beide dagen. De NL DOET klussen beginnen al aardig vol te lopen maar er zijn nog veel meer mensen nodig om alles in onze gemeente door te laten gaan. Leerlingen van praktijkschool de Maat en vrijwilligers van Stichting Olde Vechte gaan tijdens NL DOET naar verschillende klussen in Ommen. Ook divere groepen, zoals Zakennet Ommen en de Soroptimisten, hebben zich aangemeld voor ‘NL DOET, Ommen doet mee!’. Het college van B&W gaat vrijdag op pad. Burgemeester Marc-Jan Ahne zorgt samen me t gemeentesecretaris Leonie Dennenberg dat het balkon en dakterras bij de Saxenburgh Groep opgefleurd wordt. Wethouder Ilona Lagas zet bij ’t Olde Manegepeerd de paarden in een schone stal en wethouder Ko Scheele geeft speelotheek ’t Boemeltreintje een kleurtje! Maar er zijn nog meer mensen nodig om deze klussen door te laten gaan. Met uw hulp kunnen vrijwilligersorganisaties wensen realiseren die op eigen kracht niet of moeilijk haalbaar zijn. Ga ook lekker aan de slag, individueel, met een vriendengroep, met collega’s of met uw sportteam. Zoek een passende klus op www.nldoet.nl/ommen. U kunt zich daar direct aanmelden. Of neem contact op met het Vrijwilligerssteunpunt Ommen (intermediair voor NL DOET), Chevalleraustraat 2 te Ommen, telefoonnummer 14 0529, mailadres: vrijwilligerssteunpunt@ommen.nl.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 maart a.s., aanvang 19.30 uur, wordt de nieuwe gemeenteraad officieel geïnstalleerd. Na het officiële gedeelte is er vanaf 20.15 uur in de hal van het gemeentehuis voor iedereen gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met de leden van de nieuwe gemeenteraad. U bent van harte welkom.

‘Vergeet niet uw coupon’

Zaterdag 22 maart compostactie gemeente Ommen Aanstaande zaterdag, 22 maart, delen de leerlingen van het Arbeidstrainingscentrum gratis de compostzakken uit. Alleen bij inlevering van een volledig ingevulde coupon, ontvangt u een zak. Daarnaast mag u maximaal 1 extra coupon van uw buren meenemen. Ook deze moet volledig ingevuld zijn. De bon stond vorige week op deze pagina en is te downloaden vanaf www.ommen.nl. Kijk ook hier voor de spelregels. Spaar het milieu: kom op de fiets. Iedere fietser met bon ontvangt een aparte verrassing!

Meer informatie over bovenstaande nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

G E M E E N T E L I J K E B E K E N D M A K I N G E N G E M E E N T E O M M E N , 2014 week 12 OMGEVINGSVERGUNNING Binnengekomen aanvragen: Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: OMMEN • het vervangen van een dakkapel op het perceel Hamsgoren 30, ontvangen 1 maart 2014. • het wijzigen van het gebruik op het perceel Burggraven 1, ontvangen 4 maart 2014. • het bouwen van een woning op het perceel Hammerweg 47, ontvangen 7 maart 2014. WITHAREN • het bouwen van een nieuwe schuur/berging op het perceel de Haar 14, ontvangen 5 maart 2014. De aanvragen kunnen worden ingezien na een telefonische afspraak met de Publieksdienst, T 14 0529. Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Indien de uitgebreide procedure van toepassing is, wordt een

ontwerp opgesteld, gepubliceerd en ter inzage gelegd. In deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure: Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend: OMMEN • het bouwen van een berging aan de woning op het perceel Korenbloemstraat 8. Dit besluit is 7 maart 2014 verzonden. STEGEREN • het vellen van zes eiken op het perceel Coevorderweg 30. Dit besluit is 4 maart 2014 verzonden. Bovengenoemde verleende vergunningen zijn opgenomen in het openbaar register. Dit register ligt in het gemeentehuis bij de Publieksdienst ter inzage. Derde belanghebbenden hebben het recht tot het indienen van een bezwaarschrift tegen bovengenoemde besluiten. Inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kunt u krijgen bij de Publieksdienst, T 14 0529. Let op: de termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is 6 weken en treedt in werking de dag na bovenvermelde verzenddatum.

RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerpbestemmingsplan “Ommen Oost, Boerenerven” en ontwerpexploitatieplan “Boerenerven Ommen” Het college maakt bekend dat vanaf donderdag 20 maart 2014, gedurende 6 weken, ter inzage liggen het ontwerp bestemmingsplan “Ommen Oost, Boerenerven” (met het daarbij behorende inspraak- en overlegverslag) en het ontwerpexploitatieplan “Boerenerven Ommen”. De laatste dag van de termijn is woensdag 30 april 2014. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat begrensd wordt door de Arriërveldsweg, de Arriërflierweg, de Haarsweg en de Hessenweg Oost. Het gebied omvat het sportpark Westbroek en de omliggende deels bebouwde, deels onbebouwde agrarische gronden. In het bestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling opgenomen voor het sportpark en de bestaande woningen. Verder biedt het bestemmingsplan een juridische-planologische regeling voor ontwikkeling van de agrarische percelen naar woongebied. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 11 nieuwe boerenerven mogelijk. Het aantal woningen per boerenerf is vastgelegd in het bestemmingsplan en varieert van twee tot vier woningen. In totaal omvat het bestemmingsplan de bouw van 34 nieuwe woningen.


G E M E E N T E L I J K E B E K E N D M A K I N G E N G E M E E N T E O M M E N , 2014 week 12, ver volg Het plan omvat de ontwikkeling van particuliere gronden. Vanwege het kostenverhaal is de gemeenteraad op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Een dergelijk exploitatieplan is dan ook opgesteld en ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Voor het omschreven gebied en de beoogde planontwikkeling heeft de gemeente ook een “Beeldkwaliteitsplan Boerenerven, Ommen” opgesteld, welk plan al voor inspraak ter visie heeft gelegen. Het is de bedoeling dat het beeldkwaliteitsplan, tegelijk met het bestemmingsplan, wordt vastgesteld als wijziging van de Welstandsnota. Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp exploitatieplan worden met ingang van donderdag 20 maart 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

• op papier bij de publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen. • digitaal op de gemeentelijke website: http://www.ommen.nl/wonen-verkeer-en-veiligheid/ bestemmingsplannen-ruimtelijke-besluiten_43389/ Het ontwerp bestemmingsplan is voorts te raadplegen en beschikbaar: • digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.0175.20131005002-on01 • digitaal via de bronbestanden op: http://ro.hardenberg. nl/Ommen/Publicatie/NL.IMRO.0175.20131005002-on01 Het ontwerp exploitatieplan is voorts te raadplegen en beschikbaar: • digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.0175.20131005002-ex01

AGENDA’S VERGADERINGEN Startbijeenkomst coalitieonderhandelingen nieuwe raad

• digitaal via de bronbestanden op: http://ro.hardenberg. nl/Ommen/Publicatie/NL.IMRO.0175.20131005002-ex01 Zienswijzen indienen Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd aan Gemeenteraad van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan/exploitatieplan Ommen Oost Boerenerven”. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan binnen de inzagetermijn een afspraak worden gemaakt met de Publieksdienst, telefoon 14 0529. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft. Crisis- en herstelwet Dit ontwerpbestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard.

Agendapunten: • Verkiezingsanalyse • Aanpak vervolgproces onderhandelingen door grootse partij

Datum: ma. 24 maart 2014 Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

WET MILIEUBEHEER AMvB-kennisgevingen Wet milieubeheer

Raadsvergadering Agendapunten: • Onderzoek geloofsbrieven en besluitvorming inzake toelating raadsleden • Afscheid raadsleden

Datum: di. 25 maart 2014 Tijdstip: 19:30 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

Burgemeester en wethouders van Ommen maken, op grond van artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer, bekend dat zij van het volgende niet-vergunningplichtige bedrijf een melding hebben ontvangen:

Raadsvergadering Datum: do. 27 maart 2014 Tijdstip: 19:30 uur Locatie: Raadzaal gem.huis Agendapunten: • Beëdiging c.q. afleggen van de verklaringen van belofte van de leden van de raad • Benoeming waarnemend voorzitter gemeenteraad, voorzitter raadscommissie, leden Agendacommissie en leden beoordelingsteams aanbesteding accountant

Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren via ommen. raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande vergaderingen. De raadsvergadering is ook onder voorbehoud te beluisteren via Radio Vechtdal FM, frequentie 106.3 FM in de ether en 104.1 FM op de kabel. De raadstukken kunt u inzien via de website ommen.notudoc.nl en in het gemeentehuis bij de informatiebalie. Voor aanvang van de raadsvergadering spreekt de voorzitter een gebed uit. Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de website en de eerstvolgende gemeentepagina in het huisaan-huisblad in de gaten.

BEERZERVELD • voor het perceel Stenendijk 1, op grond van het besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval milieubeheer. STEGEREN • voor het perceel Coevorderweg 25, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat Besluiten zijn gebaseerd op algemeen geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, kennen ze geen zienswijze- of beroepsmogelijkheid. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Domein, T 0523-289508.

Voor meer informatie zie: www.ommen.nl Openingstijden • Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur • Op maandag van 08.30 tot 12.30 uur voor WMO-adviesvragen Gemeentehuis Chevalleraustraat 2 te Ommen Correspondentie-adres Postbus 100, 7730 AC Ommen Telefoon 14 0529 Fax (0529) 45 65 95 E-mail gemeente@ommen.nl Internet www.ommen.nl

U kunt bij het Publieksdienst alleen op afspraak terecht en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken op www.ommen.nl > afspraak maken en via telefoonnummer 14 0529. Telefonische bereikbaarheid 14 0529 Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Spreekuur college • Burgemeester: elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur. • Wethouders: elke dinsdag tussen 09.00 en 09.30 uur. Aanmelden Spreekuren (ook op locatie) Voor het spreekuur moet u zich vooraf aanmelden. Telefoon 14 0529 Cultuuragenda en evenementen www.ommenleeft.nl www.vvvommen.nl www.ommen.nl/inwoners (actueel)


SPOTGOEDKOOP!!! DOOR GEBREK AAN RUIMTE IN ONS MAGAZIJN GEVEN WIJ TIJDELIJK EXTRA KORTING!!!

GEHEEL COMPLEET DEELBARE LEDIKANTEN INCLUSIEF 2 NACHTKASTJES TOP KW - comforthoogte instelbaar ALITEIT VAN NE DERLAN - 2x verstelbare bodems DSE B GEGARA NDEERD ODEM - 2x pocketvering matrassen met 5 comfortzones GOED

- ook in lengtes 210 cm en 220 cm verkrijgbaar - 160 x 200 (2x 80 x 200) of 180 x 200 (2x 90 x 200) VAN 2395,- NU

1795,-

ACTIE: DEZE WEEK GEKOCHT = GRATIS BEZORGD/GEMONTEERD (in maart, april of mei) EN UW OUDE LEDIKANT AFGEVOERD !! deze actie geldt alleen voor de deelbare ledikanten deze actie geldt alleen voor de deelbare ledikanten

GEBRUIK GRATIS ONZE BUS / AANHANGER

2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING BERGEN Set bestaande uit: OP = OP - 1x hoofdbord WEG = PECH - 2x verstelbare box - 2x pocketveer matras - 2x luxe genopte topmatrassen

VAN 2095,- NU 160x200 OF 180x200 GEHEEL COMPLEET

2-PERSOONS BOXSPRING LEGEND (elektrisch) S

899,-

POCKETVEER MATRAS ECHT NERGENS GOEDKOPER 20cm dik, 5 comfortzones, 300 pocketveren p/m2

70 80 80 80 90 90 90 120 130 140 160

x x x x x x x x x x x

200 190 200 210 190 200 210 190 190 200 200

€ 179,€ 189,€ 199,€ 229,€ 229,€ 239,€ 249,€ 329,€ 339,€ 369,€ 399,-

€ 89,€ 99,€ 109,€ 124,€ 124,€ 129,€ 144,€ 199,€ 199,€ 209,€ 249,-

2-PERSOONS BOXSPRING LEGEND (vast)

Set bestaande uit: 5 STUK - 1x hoofdbord RESTEREND! - 2x geveerde verstelbare box - 2x pocketveer matras - 1x luxe comfort splittopper

Set bestaande uit: LAATST - 1x hoofdbord MODEL E LEN!! - 2x geveerde box - 2x pocketveer matras VAN 1499,- NU 160 x 200 (1 matras) 180 x 200 GEHEEL COMPLEET

599,-

999,-

VAN 1799,- NU 180 x 200 GEHEEL COMPLEET

KIJK SNEL OP WWW.MATRASCONCURRENT.NL NASA MATRAS NANO PUR

MATRAS MADRID DE LUXE

totaal 17 cm dik: 13 cm koudschuim + 4 cm traagschuim (Nasa), afneembare hoes 18 cm dik, kern van polyehter Altijd de perfecte ondersteuning dubbeldoeks afneembare hoes van uw lichaam

NU 50% KORTING

80 x 200 € 278,80 x 210 € 298,90 x 200 € 298,90 x 210 € 318,140 x 200 € 498,160 x 200 € 558,-

€ 139,€ 149,€ 149,€ 159,€ 249,€ 279,-

2-PERSOONS LEDIKANT MUNSTER

- 140 x 200 179,- 160 x 200 189,80 x 200 € 179,- € 99,- 180 x 200 199,90 x 200 € 189,- € 99,LEDIKANT + LATTENBODEMS 140 x 200 € 289,- €169,+ MATRASSEN - 140 x 200 359,- 160 x 200 399,- 180 x 200 425,-

NU V.A.

179,nt g ura ber sta e Re Lind de

TOTAAL 5.000 m2 BOMVOL SLAAPVOORDEEL

GEHEEL IN LEDERLOOK


Loon- & grondverzetbedrijf Balkbrug 0523 - 65 65 84

Zie Zie onze onze website website

www.resto-oco.nl www.resto-oco.nl

Brugstraat Brugstraat 16 16 Ommen Ommen TT 0529451429 0529451429

NIEUW

ing t s e m e b s d u o h nder

Door o

Kleermakerij Silo Bouwstraat 25b Ommen (0529-45 55 99)

��aal� en �rengdagen op dinsdag en vrijdag

WIE GAAT ER MET MIJ OP ZWEMLES ? Je kan snel beginnen, plek genoeg hoor ! Wil je nog even wachten ? Geef je dan nu alvast op en profiteer van deze aanbieding !

Zaterdag 29 maart is er een

geen wachtlijsten !!!! eventjes met de auto persoonlijke aandacht

open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Ont vang het unieke Peppy T-shirt bij aanmelding !

kleine groepen les in diep water met de Swimsafe ouders volgen de lessen via een beeldscherm.

Wij bieden ook turbolessen aan! Mail naar info@zc-dalfsen.nl voor meer info!

A,B en C zwemmen

Incl. inschrijfgeld, Swimsafe-pak, en 3 diplomagaranties. € 675,- als je in 4 termijnen betaalt. of:

€ 449,-

als je in 1 keer betaalt.* * Deze actie geldt alleen op 29 maart 2014

www.zc-dalfsen.nl Haersolteweg 23 - 7722 SE Dalfsen

Als je niet kunt komen kan je je ook opgeven via: info@zc-dalfsen.nl of bel: 0529 434 474


POLITIEK 11 Rechterensedijk in beeld: Lenteschaduw De oproep van Dalfsenaar Mark Boiten tot een beeldend protest tegen de voorgenomen kap van de bomen langs de Rechterensedijk heeft prachtige foto’s opgeleverd. Vechtdal Centraal zal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wekelijks een ingestuurde foto afdrukken, voorzien van een onderschrift. Deze week publiceren we de laatste foto in de reeks, wederom een foto van Boiten zelf.

ZZP’ers bundelen hun krachten Ommen krijgt een eigen platform voor zelfstandigen zonder personeel: ZZP Vechtdal. De gemeente Ommen telt zo’n 700 ZZP’ers. Van timmermannen tot grafisch ontwerpers en van schilders tot fotografen. ZZP Vechtdal is opgericht zodat ondernemers hun ervaringen kunnen delen en hun krachten kunnen bundelen. “Elke sector heeft een eigen belangenorganisatie, maar de ZZP’er doet alles zelf. Het is onnodig dat elke ondernemer zelf het wiel weer uitvindt”, zeggen de initiatiefnemers. Daarom organiseert ZZP Vechtdal een bijeenkomst over onderwerpen die de ZZP’er aangaat. “We gaan vier keer per jaar een themabijeenkomst organiseren met onderwerpen als pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, boekhouden en dergelijke”, zegt Arjen Veldkamp. Met steun en advies van de Kamer van Koophandel, de Rabobank en ZP Platform Harden-

berg wil ZZP Vechtdal verschil gaan maken voor de ondernemers zonder personeel in Ommen. De eerste bijeenkomst is op 25 maart in café Flater in Ommen, aanvang 20.00u. Wij nodigen hierbij alle ZZP’ers uit. Voorzitter VNONCW Midden Nederland Jacco Vonhof vertelt hoe hij zelf ooit begon als zelfstandig ondernemer. Tegenwoordig heeft hij duizend man personeel. Daarnaast zal Frank Pieper, voorzitter van ZPPlatform Hardenberg over zijn ervaringen vertellen en over hun organisatie in Hardenberg.

W A A R O M S T E M M E N O P. . .

Stem PvdA terug in raad Als u dit leest dan is het nog even en dan hebben de meeste Nederlandse gemeenten weer een nieuwe gemeenteraad gekozen. Ook in Ommen. Mocht u nog geen keuze hebben gemaakt, dan geven wij hieronder op de valreep een stemadvies.

‘De foto is genomen bij een laagstaande zon, die de bomen indirect laat zien, in de vorm van lange schaduwen die zich uitstrekken over het naastgelegen land. Met de oplichtende graspollen en de richting van de stammen laat de foto zich lezen van linksonder naar rechtsboven. Het beeld wordt doorsneden door de strakke bovenzijde van het schaduwvlak dat de dijk verbeeldt. Door de keuze voor een compositie die slechts wordt bepaald door een eenvoudig spel van lichte en donkere vormen, ritme en lijnen, ontstaat een verstilde tweedimensionale weergave van de bomen. Een weergave die contrasteert met de ‘reuring’ die dezelfde bomen in de afgelopen drie maanden hebben opgeroepen.’

W A A R O M S T E M M E N O P. . .

Jongeren Jongeren moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Wij staan open voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van gamen, muziek en free running. Goed benutten van de openbare ruimte voor sport en bewegen is hierbij van groot belang. De realisatie van het meersportenplein, in de afgelopen periode, is hiervan een goed voorbeeld. Sport levert voor de jeugd een belangrijke bijdrage tegen racisme en vóór respect en tolerantie. Jongerenwerk en sportverenigingen leren jongeren samen te werken aan positieve doelen. Sportverenigingen vervullen naast hun inhoudelijke functie een samenhangend sociaal bindmiddel. Ook voor jeugd met psychische en gedragsproblemen willen we de drempel om te gaan sporten graag verlagen. Sporten stimuleert positief gedrag. De kansen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering moeten verruimd worden.

Het is nu belangrijker dan ooit wie er in onze gemeente de besluiten neemt. De vraag is of goed wonen voor iedereen betaalbaar blijft; hoe we de zorg op maat organiseren en meer banen scheppen. De PvdA zet zich in voor goed werk, onderwijs en goede zorg. We willen extra investeren in de toekomst van onze jeugd en mensen helpen die de dupe worden van de crisis. De PvdA wil de bestrijding van armoede en de zorg voor hulpbehoevenden uitsluiten van bezuinigingen. De PvdA wil meer doen aan beleving en verbetering (woon-) omgeving in het centrum en de kleine kernen; meer groen in de straten en aandacht voor veiligheid in het algemeen; beter onderhoud van wegen, bermen en fietspaden. De PvdA wil toegankelijke en goede zorgvoorzieningen. We willen terugkeer van de menselijke maat in de zorg en willen zorg die bij voorkeur in de directe omgeving kan worden geleverd en gericht is op het zo volwaardig mogelijk meedraaien in de maatschappij. We pleiten voor ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die mantelzorg verlenen. Mensen met een lichte of tijdelijke beperking die de dupe worden van de bezuinigingen in de AWBZ, ondersteunen met behulp van de wijkinformatiepunten. Ook deze groep moet zo veel mogelijk in staat worden gesteld een eigen huishouding te voeren en volwaardig mee te doen in de samenleving. De PvdA wil kortere wachtlijsten voor aangepaste huur- en koopwoningen en voor mensen met een urgentieverklaring met zorgindicatie bij sociale huurwoningen. Wij willen betaalbaar wonen voor iedereen. De PvdA wil werk maken van werk, met name banen en stages voor jongeren en meer banen voor arbeidsgehandicapten. De PvdA streeft naar eerdere hulp bij schulden en alle scholen gezond in 2015. De PvdA pleit voor een aantrekkelijk en levendig stadscentrum; voor voldoende gratis parkeerplaatsen op redelijke afstand van het centrum; betere fietsenstallingen en voor veilige fietsverbindingen vanuit de wijken richting centrum en omgekeerd. Ommen moet zich oriënteren op winkels die zich onderscheiden van de grote ketens. Voor een straat als de Bouwstraat en Gasthuisstraat is het beter zich te richten op woningen die passen bij de kleinschaligheid, die Ommen juist zo aantrekkelijk maakt voor inwoners en toeristen. De PvdA zet zich de komende raadsperiode graag in voor het belang van de gemeente Ommen en haar inwoners. Daarom: stem de PvdA terug in de raad van Ommen! PvdA Ommen

Tevens is het voor onze jeugd van groot belang dat de zwembaden in de kernen openblijven en wij willen daar niet op bezuinigen. Wel willen we het anders inrichten bv op het gebied van energiebesparing, beheer en exploitatie. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, zowel Passend Onderwijs als een veilige, evenwichtige en ontwikkelingsstimulerende omgeving. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg draagt er aan bij kinderen en jongeren te ondersteunen bij het opgroeien, hun ouders te ondersteunen bij het opvoeden en elk kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden. De Wet Passend Onderwijs vraagt dan ook om een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente en regionale samenwerkingsverbanden. Gemeente en scholen gaan elkaar vaker tegenkomen. Wij zien dan ook zeker kansen vanuit de kennis van de plaatselijke omstandigheden. Inge Snijder Gemeentebelangen Dalfsen

REAGEREN? VECHTDALCENTRAAL.NL

REAGEREN? VECHTDALCENTRAAL.NL


Dinsdag 25 maart • 10.00 - 17.00 uur

Voorjaarscollectie 2014 Modepresentatie Bij La Femme

Onze opdrachtgever Netko BV is een succesvolle Logistiek Dienstverlener gespecialiceerd in koel en vries distributie van levensmiddelen door geheel Nederland. Netko heeft vestigingen in Raalte, Coevorden en Heerenveen. Ter uitbreiding is Netko per direct op naar:

Distributie Chauffeurs m/v Onder het genot van een hapje en een drankje presenteert een professionele mannequin u onze kleurrijke voorjaarscollectie.

U bent van harte welkom op dinsdag 25 maart!

SOMMERMANN • ERFO • GOLLÉ HAUG • SETTER GERMAINE • GELCO • LEBEK • GERKE

Parkeren voor de deur Op zicht kan altijd Markt 20 - 7731 DB Ommen - (T) 0529 - 456 500

Functie eisen: - rijbewijs CE met ccvb of code 95 - ervaring met trekker/oplegger in winkeldistributie - flexibele inzet van maandag t/m zaterdag - bereid om 1x per 2 weken op zaterdag te werken - woonachtig in een straal van 25 km rond Raalte Ons aanbod: - een afwisselende baan met een contract voor bepaalde tijd - een prettige en informele werksfeer - bedrijfskleding - opleiding in kader verplichte nascholing - een salaris conform cao beroepsgoederenvervoer Werken bij Netko betekent werken bij een leuk, jong, dynamisch en sportief bedrijf. Het bedrijf heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een succesvol en vooraanstaande speler in de logistieke markt. Het bedrijf is volop in beweging en is nadrukkelijk met de toekomst bezig. Voor nadere info omtrent Netko verwijzen wij u naar www.netko.nl Uw reactie graag binnen 10 dagen via onderstaande gegevens. Voor vragen kunt u direct contact opnemen met onderstaand telefoonnummer.

www.uitzendbureausalland.nl info@uitzendbureausalland.nl Kaagstraat 10c Raalte 0572- 35 40 50


13 Kijk op

Succesformule De Rijdende Schoenmaker Misschien wel nu ook bij Kleermakerij Silo in Ommen iets voor u De schoenen die het lekkerst zitten of die je het mooiste vindt, heb je natuurlijk het meeste aan. En ja, die slijten dan het hardst. Schoenen verdienen een goed en een lang leven en dat kan! In veel middelgrote plaatsen waar een gewone schoenmakerij niet kan bestaan, hebt u de mogelijkheid uw schoenen, te laten repareren, zonder dat het veel tijd en moeite kost. Want de rijdende schoenmaker komt langs. En een paar dagen later kunt u uw schoenen keurig gerepareerd weer ophalen. Waar vind je zulke service nog? Bij Kleermakerij Silo in Ommen bestaat sinds kort de mogelijkheid uw schoenreparatie in te leveren. De rijdende schoenmaker komt iedere dinsdag en vrijdag langs om

reparatie op te halen. We zien u daar graag met uw schoenen. Wat vinden klanten? Bert Hooijkammer: Ik had een aantal paren schoenen die nodig verzoold moesten worden, maar het bleef er gewoon bij. Tot ik hoorde van de rijdende schoenmaker. Ik moest toch iets brengen bij Silo en nam meteen mijn schoenen mee. Een paar dagen later had ik schoenen die weer als nieuw waren. Ik kan je verzekeren dat dat lang zo duur niet is als een paar nieuwe. Fantastische service en vakwerk.

Miranda Akkersloot: Mijn zus ging trouwen en dan wil je wel in het nieuw, maar schoenen konden er eigenlijk niet meer af. Ik had nog een paar mooie pumps, maar de hakken waren stuk. Gelukkig was de rijdende schoenmaker er. Ik heb een mooi feest gehad op een paar schitterend gerepareerde schoenen die ook nog eens heel lekker zaten, want ik hoefde ze niet meer in te lopen. Hans en Tjitske Ammerlaan: We vinden het belangrijk om zuinig te zijn. Ook op schoenen. Er wordt al genoeg weggegooid. Duurzaamheid is goed voor het milieu en ook voor de toekomst van onze kinderen. De rijdende schoenmaker is een uitkomst.

Rectificatie In Vechtdal Centraal week 11 stond op pagina 15 een artikel over De Rijdende Schoenmaker. Dit artikel bevat onjuistheden. Zo worden de schoenen niet thuis opgehaald, zoals wordt beweerd in het artikel. Klanten kunnen hun schoenen naar Silo brengen.

het Vechtdal

Als ik dit schrijf staan we aan het begin van een bijzondere week. De gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag 19 maart is al maanden lang de datum die op ieder verwacht en onverwacht moment opduikt. En nu is het zo ver. Natuurlijk gaat u allemaal stemmen, want dat is een democratisch recht waar we zuinig op moeten zijn. Voor mij waren dit wel heel bijzondere weken. Als neutrale wethouder boven de partijen samen met mijn collega Ko Scheele, heb ik bewust geen campagne gevoerd. Wel lijsttrekker, maar geen debatten, niet flyeren of op een stand in de stad. Dit is vol passie gedaan door de andere kandidaten op de lijst. Daar zijn veel nieuwe mensen bij, die ja gezegd hebben tegen de lokale politiek. Bij de andere partijen staan ook weer nieuwe mensen klaar. Goed dat zij het aandurven om in deze lastige tijden de klus op te pakken. Zij hebben ja gezegd tegen 4 jaar vol stukken lezen, vergaderen, debatten voeren en tijd vrij maken voor allerlei bijeenkomsten. Ook zij worden, meer dan nu misschien, publiek bezit. Dat betekent kritiek en lof op momenten dat je net het andere had verwacht. Ik wens hen allemaal heel veel succes, maar vooral ook veel plezier met dit bijzondere werk. Het brengt veel nieuwe ervaringen en nieuwe contacten. Het brengt verbazing en verwondering en neem maar van mij aan, veel mensenkennis. Het laat je soms huilen, maar ook heel veel lachen. Het vraagt geven en nemen en dwingt tot goed luisteren naar de ander. Het is echt de moeite waard om eens op de tribune te zitten en te luisteren naar de lokale democratie. Dan merkt u dat het allemaal gewone mensen zijn, die misschien wel nooit gedacht hadden in de gemeenteraad te komen. Over vier jaar zijn er weer nieuwe mensen nodig die klaar staan voor Ommen. Misschien wel iets voor u. Ilona Lagas, Wethouder gemeente Dalfsen

Oude Station puilt uit voor Wraak van Salland Package Deal uit Dalfsen heeft zaterdag de voorronde van de muziekbattle De Wraak van Salland gewonnen. De laatste voorronde van bandcompetitie pms 661 werd gestreden in het Oude Station ni Dalfprocess cyan sen. De kroeg bleek te klein voor alle mensen die genoten van een avond topmuziek. De band mocht

de avond afsluiten. Ook al was dit slechts het tweede optreden, de band speelde de sterren van de hemel met diverse rock-covers. De eerste halve finale wordt gespeeld in cafĂŠ de Schoenmaker te Luttenberg op vrijdag 21 maart. Kijk voor het actuele programma op www. dewraakvansalland.nl

Varsen tijdens de bevrijding, met o.a. de heer en mevrouw Welleweerd, Marie Bruins - Ekkelkamp en Mina Oudelaar - Welleweerd. Op de achtergrond de boerderij van de familie Welleweerd. De foto is gemaakt en afkomstig van Gerrit Bruins.

het is nu tijd voor onderhoud van je tuinmachine pms 349 pms 361

Foto: Johan Bokma

Heeft u ook een oude foto voor deze rubriek, neem dan contact op met info@OudOmmen.nl of stuur een scan met korte beschrijving naar Vechtdalcentraal@OudOmmen.nl.


14 UITGELICHT

Gemeenteraadsverkiezingen:

Foto: Johan Bokma

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. ‘Stoffig en saai’, is wat veel jongeren daarover denken. Maar zij weten vaak niet wat partijen voor hen kunnen betekenen. Verschillende politieke partijen in het Vechtdal vertellen wat zij voor jongeren in petto hebben. Jongerenraad

Zelfstandig zijn

“D66 pleit al jaren voor een jongerenraad in de vorm van een klankbordgroep”, zegt Gerdinand Nijhuis van D66 Ommen. “Dit zou interactief kunnen worden opgezet. Zo kunnen jongeren meepraten over wat er in Ommen mist, of anders kan. Ommen moet jongeren bijvoorbeeld kans tot vermaak en tijdverdrijf bieden. De huidige voorzieningen, zoals onder andere de skatebaan, zijn na jaren van intensief gebruik niet meer afdoende. In samenspraak met de jongeren wil D66 dan komen tot verbetering van de voorzieningen, of vervanging. D66 is ook bezorgd om het definitieve vertrek van vele jongeren uit onze gemeente naar andere gebieden. Ommen moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om te wonen, te studeren en te werken. Betaalbare starterswoningen (huur en koop), studentenkamers, openbaar vervoer en voldoende werkgelegenheid zijn daarom speerpunten voor D66.”

“Als we de media moeten geloven, zijn jongeren meer bezig met comazuipen of zuipketen, dan na te denken over hun toekomst en de vraag wat ze van de politiek vinden”, zegt Gabriëlle van der Feltz van de VVD Dalfsen. “Steeds minder jonge stemgerechtigden weten hun weg te vinden naar de stembus, terwijl de gemeente veel besluiten neemt die voor jongeren relevant zijn. Of de politiek nu gepopulariseerd wordt of niet, als jongeren zelf geen reden voelen om actief te worden, vinden zij politiek saai en niet relevant. VVD Dalfsen vindt het belangrijk dat jongeren in Dalfsen worden voorbereid op een zelfstandige en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Als jongeren geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, kan dit niet alleen voor hun (leef )omgeving maar ook voor de jongeren zelf negatieve gevolgen hebben. VVD Dalfsen wil dat jongeren het vertrouwen krijgen en de mogelijkheid hebben om na te denken over wat zij zélf kunnen betekenen voor hun eigen toekomst. Ook wil de VVD Dalfsen dat zij gestimuleerd worden om hun stem te laten horen als het gaat om gemeentelijk beleid en lokale politiek.”

Betaalbare sport en cultuur “De LPO hecht er veel waarde aan dat het goed vertoeven is voor alle inwoners van Ommen, van jong tot oud”, zegt Susan Schepers van de Lokale Partij Ommen (LPO). “Om Ommen in de toekomst op een verantwoorde wijze leefbaar te houden voor iedereen, is het van belang dat er goede faciliteiten en voorzieningen dichtbij aanwezig zijn. Voor de toekomst van Ommen is het van groot belang de jeugd aan zich te binden, door onder andere onderwijs, sport en goede woonmogelijkheden en er moet voldoende te beleven zijn. Ommen kent een onderwijsaanbod dat voorziet van de peuterspeelzaal tot voorgezet onderwijs, met voldoende variatie en kwaliteit. LPO zal zich inzetten om dit te behouden. Kwaliteit van zowel onderwijs als de onderwijshuisvesting is van groot belang. En gelukkig zijn daar de nodige stappen in gezet. Daarnaast is betaalbare en toegankelijke sport en cultuur van belang. Een bibliotheek en een openluchtzwembad mogen hierbij niet vergeten worden. Ook voor kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben. Sportverenigingen moeten daarom niet opgezadeld worden met fors hogere lasten, die ze wel door zullen moeten vertalen in de contributies. Wat betreft wonen heeft de LPO zich al meerdere keren sterk gemaakt voor starterswoningen die voorzien in de behoefte en voldoen aan de wensen van de bewoners. Onder voorzieningen voor jongeren horen in onze optiek ook winkelmogelijkheden en het uitgaan. Daarom wil de LPO zich sterk maken voor een bruisend centrum met activiteiten en festivals. Daarnaast heeft de LPO al eerder aangegeven dat het een goede zaak is als er alcoholvrije avonden georganiseerd worden, voor de jeugd onder 18 jaar.”

Sport is belangrijk “Jongeren moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen”, zegt Inge Snijder van Gemeentebelangen Dalfsen. “Wij staan open voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van gamen, muziek en free running. Goed benutten van de openbare ruimte voor sport en bewegen is hierbij van groot belang. De realisatie van het meersportenplein, in de afgelopen periode, is hiervan een goed voorbeeld. Sport levert voor de jeugd een belangrijke bijdrage tegen racisme en vóór respect en tolerantie. Jongerenwerk en sportverenigingen leren jongeren samen te werken aan positieve doelen. Sportverenigingen vervullen naast hun inhoudelijke functie een samenhangend sociaal bindmiddel. Ook voor jeugd met psychische en gedragsproblemen willen we de drempel om te gaan sporten graag verlagen. Sporten stimuleert positief gedrag. De kansen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering moeten verruimd worden. Tevens is het voor onze jeugd van groot belang dat de zwembaden in de kernen openblijven en wij willen daar niet op bezuinigen. Wel willen we het anders inrichten, bijvoorbeeld op het gebied van energie-besparing, beheer en exploitatie. De jeugd heeft recht op goed onderwijs, zowel passend onderwijs als een veilige, evenwichtige en ontwikkelingstimulerende omgeving. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is een goede afstemming met jeugdzorg belangrijk.”


UITGELICHT 15

Dit doen partijen voor jongeren Gratis wi-fi

Betaalbare huurwoningen

“Waarom je als jongere voor het CDA moet kiezen? Nou hierom: meer wonen, werken en leven in de brouwerij”, zegt Annelies Bakelaar van het CDA Ommen. “Wij zijn een christelijke partij. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel en christelijke tradities. Wij staan voor verbinding en samenwerking. Wij hebben ideeën, maar willen ook graag met jongeren in gesprek. Denken jullie mee? We gaan ervoor: gratis Wi-Fi in het centrum van Ommen en uitbreiding van glasvezel in het buitengebied. Wij zetten ons in voor betaalbare woningen in heel Ommen. Het CDA wil naast betaalbare woningen in de Haven ook starterswoningen in Ommen-Oost. En we vergeten het buitengebied niet. Om een koopwoning te kunnen betalen is het fijn wanneer er startersleningen zijn die zijn er op ons initiatief - en we willen hier in de toekomst nog veel meer van. Het CDA wil meer aantrekkelijke evenementen in Ommen zoals het Explosionfestival. Samen met de provincie Overijssel zetten we onze schouders onder het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid, ook met aantrekkelijke leerwerkplekken. Wij willen jonge startende ondernemers helpen door meer en betere digitale service van de gemeente, door blijvend te investeren in het startersloket en door jonge, startende ondernemers in de schijnwerpers te zetten. Wij willen het evenement ‘Ommense Starter van het Jaar’ introduceren. Wij zorgen ervoor dat er (blijvend) geld in het Jeugd Cultuur Fonds en Jeugd Sport Fonds wordt gestoken. Dus krap bij kas? Dan kun je toch genieten van sport, muziek, cultuur, musea. We investeren in onderwijs, dus nieuwbouw van het Vechtdal College en de Boslust en vernieuwing van onze basisscholen. Wij staan voor scholen in onze kernen. Het CDA gaat ook voor duurzaamheid: onze wereld moet nog langer mee dan vandaag en dus kiezen wij voor zonne-energie. Recreatie langs de Vecht kan nog mooier, moet je je bedenken wat je met mooi weer allemaal nog meer kunt doen. Wij zetten onze tanden erin. Wat dacht je van een strandje langs de Vecht?”

“De VOV vindt het belangrijk dat Ommen voor de jeugd aantrekkelijker wordt”, zegt Gerrit de Jonge van de Volkspartij Ommen Vooruit (VOV). “Een gemeente waar jongeren zich aan willen (blijven) binden. Jongeren zorgen voor levendigheid. Dit kan worden bereikt door goede voorzieningen in de gemeente te bieden die de leefbaarheid van Ommen en haar buurtschappen vergroten. Ook het aanbieden van betaalbare (sociale) huurwoningen draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente Ommen. Activiteiten voor de jeugd moeten door de gemeente worden gestimuleerd en gesteund. Voorbeelden van bestaande activiteiten zijn het jaarlijks terugkerende festival Explosion, maar ook de speelweek voor de jongere jeugd. Iedere jongere moet mee kunnen doen aan activiteiten. Jongeren die te maken hebben met armoede mogen niet de dupe worden van deze situatie. De stem van jongeren in de lokale politiek is op dit moment naar onze mening te klein. De VOV vindt het belangrijk dat er beter naar jongeren wordt geluisterd. Vaak hebben zij hele heldere, simpele oplossingen voor problemen. Daarom willen wij een jeugdraad instellen. Zij kunnen problemen onder de jeugd signaleren en meedenken over oplossingen. De VOV gaat een ombudsfunctie instellen om de afstand tussen politiek en jeugd te verkleinen en om de jeugd te betrekken bij het beleid. Dat de VOV de jeugd in Ommen belangrijk vindt, blijkt wel uit het feit dat de jongste kandidaat voor de gemeenteraad zich bij de VOV heeft aangesloten. Dit is de 22-jarige Wendy de Jonge. Om de jeugd voor politiek te interesseren heeft de VOV een gratis muziekavond met live-optredens in de Breakaway georganiseerd.”

Veilig leerlingvervoer “Zuinig zijn op jeugd begint vroeg, met consultatiebureaus dichtbij”, zegt Rietje Lassche van de ChristenUnie Dalfsen. “Een goed bereikbaar, laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin. Met veel aandacht voor samenwerking, preventie en goede voorlichting. Uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen, jongeren en ouders, met aandacht voor hun netwerk. Ondersteunen waar en zolang als nodig is. Dat is dienstbaar, het samen doen. Zuinig zijn is zorgen voor voldoende en bereikbare scholen. De kleine scholen-toeslag blijft: een mooi resultaat van de onderhandelingen van onder andere de ChristenUnie. Ook zijn veilige scholen met goede gebouwen en antipestprogramma’s belangrijk. Veilig en betaalbaar leerlingvervoer is belangrijk. Ouders moeten kunnen blijven kiezen voor een school die past bij hun identiteit. Veilig naar school vraagt om voldoende, veilige fietsroutes en goed openbaar vervoer. Bereikbaar en betaalbaar. Dat is duurzaam bouwen aan de toekomst. Zuinig zijn op onze jeugd is ook het stimuleren van sport- en cultuuractiviteiten door in te zetten op voldoende sportaccommodaties en kulturhusen. Jongeren uitdagen zich in te zetten voor hun straat, buurt of sportclub. Dit betekent ook geen alcohol voor 18- en een actief alcoholmatigingsbeleid. Want gezonde hersenen krijg je maar één keer en je moet er je leven lang mee doen. Dat is daadkrachtig: jongeren en ouders aanspreken waar nodig.”

Elke kern een bibliotheek “Voor jongeren staan er in ons programma veel belangrijke punten”, zegt Jan Rooijakkers van D66 Dalfsen. “Het is algemeen bekend dat D66 zowel landelijk als lokaal prioriteit geeft aan onderwijs. Recent is bij het kabinet nog veel extra geld voor het onderwijs binnengehaald. Daarvan profiteren ook alle scholieren in Dalfsen. D66 Dalfsen heeft als belangrijk punt in haar verkiezingsprogramma, dat in elke kern een bibliotheek moet blijven. Wij zijn voorstander van een Jongerenraad die de stem van jongeren kan laten horen in het beleid van de gemeente. Het Vechtdal moet aantrekkelijk worden voor onze jongeren om er te blijven wonen en werken. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen die niet beperkt moeten worden door starre systemen, strikte regels en vooroordelen. Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal. Als een kind of het gezin hulp of ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving georganiseerd, in samenspraak met alle betrokkenen. Wij bieden maximale ruimte om het beste uit jezelf en anderen te halen, gericht op de toekomst. Ook denken en handelen wij internationaal. Mensen zijn steeds meer internationaal (digitaal) met elkaar verbonden, vooral de jongeren in onze moderne wereld.”

Skatebanen en soos “Wij denken dat jongeren niet vermaakt hoeven te worden door de gemeente”, zegt Jan Uitslag van het CDA Dalfsen. “Wij denken dat ze dat eigenlijk ook niet willen. Wel houden we actief contact met jongeren. Als CDA zorgen we voor goede voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de skatebanen, maar ook het openhouden van de zwembaden in de kernen. Daarbij zien we het Kulturhus in al onze kernen als een belangrijke voorzienig waar jong èn oud van alles kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten. In het Kulturhus zit ook een ontmoetingsplek voor jongeren: de soos. Met eigen muziek en eigen activiteiten. Vanzelfsprekend is er geld voor oudjaarsfeesten beschikbaar. Jongeren (en ouderen) met goede ideeën kunnen op actieve steun van het CDA rekenen. Daar willen we zelfs geld voor opzij zetten. We vinden het belangrijk dat jongeren gezond kunnen opgroeien. Sporten en bewegen is leuk, gezond en brengt mensen bij elkaar. De financiële situatie thuis mag daar niet beperkend in zijn. Daarom doet Dalfsen op initiatief van het CDA mee met het jeugdsportfonds. Soms is het nodig dat de gemeente harde kaders stelt, zeker als het gaat om gezondheid. Wij willen voortzetting van alcoholmatigingsbeleid en inzet op preventie van gehoorschade. Het komt er kort gezegd op neer dat jongeren nu èn later kunnen genieten en zich ontwikkelen.”

Glasvezel buitengebied “Cijfers geven aan dat het aantal jongeren in Ommen langzamerhand afneemt: van 3202 (16,3 %) in 2012 naar 2648 (15%) in 2020, zegt Rinie SchunselaarHenning van de VVD Ommen. “Naast dit feit is het goed na te gaan over welke jongeren we het hebben. Zijn het de schoolgaande jongeren die veelal hier in Ommen naar de middelbare school gaan, zijn het de studenten die elders wonen of studeren en in het weekend thuis komen, of is het de jeugd die al werkt, thuis woont of al op zichzelf woont? De wensen zullen ongetwijfeld verschillend zijn. Alle jongeren hebben hun eigen verlangens en behoeften. Het uitgangspunt voor de VVD is: ja, mits. Dat geldt voor vele ideeën. Ommen moet tenslotte een nog vitalere, veelzijdige en klantvriendelijker gemeente zijn, waar initiatieven van inwoners, en dus ook van jongeren, altijd welkom zijn. De VVD wil dat er een strand aan de Vecht komt en dat er wi-fi in de stad en glasvezel in het buitengebied komt. Ook wil de VVD initiatieven ondersteunen voor incidentele en terugkerende evenementen. De VVD wil ook dat er betaalbare woningen komen. Dat is goed voor jongeren die zelfstandig willen wonen. Ook betaalbare en kleine landschappelijk inpasbare woningen in bijvoorbeeld voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bieden een goede oplossing voor de huisvesting, ook voor jongeren. De VVD hecht aan een goede dialoog met iedereen, ook met de jongeren. Het is belangrijk om te vernemen wat er leeft en waar behoefte aan is. En dat kan, vooral bij jongeren, begrijpelijk snel veranderen.”


DECO HO

T R A A M 6 ! !! G U N I N N R E ME OMMEN OPPROFITEE INKEL! IEUWDE W

! S E I T C A S G N I N E S!! OP BUITENKANSJE

Ook in deze politiek roerige, onrustige en Ook deze politiek roerige, onrustige en Ook in intijden dezehouden politiek wij roerige, onrustige en onzekere vast aan ons concept: onzekere tijden houden wij vast aan ons concept: onzekere tijden houden wij vast aan ons concept: Bij ons altijd 20-25 % eerlijke korting Bij ons altijd 20-25 % eerlijke korting Bij ons altijd 20-25 % eerlijke korting op winkelprijzen! geen lokkertjes Bij op winkelprijzen! geen lokkertjes Bij ons! op winkelprijzen!een geen lokkertjes Bij ons! ons! Meubelhal Oudleusen, lichtpuntje, ook in moeilijke tijden... Meubelhal Oudleusen, een lichtpuntje, ook in moeilijke tijden... Meubelhal Oudleusen, een lichtpuntje, ook in moeilijke tijden... Geopend op vrijdag en zaterdag

DA

VERNIEUW

NT, VERN SSORTIME

25% KORTING

Geopend op vrijdag en zaterdag Geopend op vrijdag en zaterdag

OP ALLE VERF

Dommelerdijk Dommelerdijk 20 20 || 7711 7711 TG TG Oudleusen Oudleusen || tt 0529 0529 -- 47 47 14 14 23 23 Dommelerdijk 20 | 7711 TG Oudleusen | t 0529 - 47 14 23

25% KORTING

www.meubelhaloudleusen.nl www.meubelhaloudleusen.nl

20% KORTING

OP ALLE RAAMDECORATIE

Units te hUUr! Vermeerstraat 11B in Ommen gelegen op het industrieterrein Alteveer.

NU OF NOOIT!!!

OP TAFELZEIL

WIJZONOL SUPERDEK

GRATIS GEL LIJM BIJ AANKOOP VAN BEHANG

10 LITER IN WIT EN 9010 VAN 77,00 VOOR

C 35,-

Nog 3 u beschikbnits aar!

20% KORTING 2x Kantoorruimte 65 m2 à € 200,- per maand*

GORDIJNEN

GRATIS GEMAAKT!

OP ALLE BEHANG

UIT VOORRAAD EN BESTELD BEHANG

1x magazijn 75 m2 € 250,- per maand*

Acties geldig t/m 29 maart 2014. Niet geldig i.c.m andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

*Huurprijzen zijn excl. BTW en gas, water & licht.

Meer informatie vindt u op: Makelaarskantoor M. Bouwman Van Reeuwwijkstraat 54, 7731 EH Ommen bel (0529) 45 11 39 mail info@bouwmanmakelaardij.nl

Gasthuisstraat 50, 7731 DA Ommen, Tel.: 0529 - 451369, www.decohomeommen.nl

bouwmanmakelaardij.nl

De Lange keukens gooit de trossen los...

H AV E N W E S T

Speciaal voor Haven West selecteerden wij enkele toppers tegen een scherpe prijs! Inclusief inbouwapparatuur! 5 jaar garantie

Inclusief kast voor koelkast en combi oven/magnetron

Direct de beste prijs!

type Windlust

4399,Keuken type Windlust (variant 1) Afmeting 240 x 230 cm + kast voor koelkast en combi oven/magnetron 60 cm. In meer dan 30+ kleuren leverbaar, in mat, soſtglans of hoogglans! Inclusief slowmotion demping, grepen, plinten, bestekindeling en metalen beschermplaat onder spoelbak en koelkast en multiplex werkblad. Inclusief inbouwapparatuur: blokschouw, koelkast 102 cm, gaskookplaat, combi oven/magnetron en vaatwasser.

Gaskookplaat

Combimagnetron

• Energieklasse: A+ • Aquastop • 60 cm • 49 dB(A) • 12 couverts • 6 programma’s

• 60 cm • RVS • Vonkontsteking • Vlambeveiliging • Geëmaillieerde pandragers

• 45 cm • INOX • Hetelucht • 34 liter • 9 programma’s • 3 combistanden • Draaiplateau 32 cm

Direct de beste prijs!

399,-

Direct de beste prijs!

199,-

Direct de beste pri js!

7249,-

Direct de beste prijs!

479,-

Eskampweg 4a | 7731 TA Ommen | Tel: 0529 - 46 25 00

apparatuur!

w w w. d e l a n g e ke u k e n s . n l

Ook voor andere woningen, bijvoorb eeld type Windroo s-Korenbloem

072

Vaatwasser

Inclusief inbouw


WONEN

17

Vooral Westflank en Havengebied West in trek

Ommen gaat door met startersleningen De gemeente Ommen gaat de komende jaren op dezelfde wijze door met het verstrekken van startersleningen. In februari zijn er zes startersleningen verstrekt en er zijn er nog twee in behandeling. De gemeenteraad stelde vorig jaar in totaal 200.000 euro beschikbaar. Van het overgebleven geld kunnen de komende twee jaren nog twintig inwoners gebruik maken via een starterslening. Van de zes verstrekte leningen, zijn er drie voor een nieuwbouwwoning in een Havengebied West in Ommen. De aanvragers zijn allemaal tussen de 23 en de 29 jaar en kopen

allemaal een woning in de kern van Ommen. “Wij constateren dat er ruime belangstelling is voor de projecten Westflank (bouwplan 11 april plein) en het Havengebied West”, laat

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen weten. “We verwachten dat het resterende budget voldoende is voor de aankomende twee jaar.”

DE-Zitzak, een nieuwe Lemelerveldse onderneming De economie laat zijn sporen achter, met name in de bouw en detailhandel. Maar sommige ondernemers zien juist ook weer kansen. “Ik kijk graag naar de kansen in de markt en niet zozeer naar de bedreigingen”, zegt de jonge ondernemer Desley van Dijk. De pas 21-jarige Desley van Dijk komt uit een echt ondernemers gezin met vader Edwin van Dijk (EPDM Systems en Geotop Folietechniek) en moeder Judith van Dijk (voorheen Judith & Judith Schoenmode). Na de middelbare school heeft Desley van Dijk de opleiding ‘International Business Studies’ aan het Deltion College in Zwolle afgerond. Gedurende deze opleiding doorliep hij meerdere buitenlandse stages. Hierdoor ontstond de interesse voor internationale zakenwereld en daarom is hij op dit moment werkzaam als internationaal materiaalplanner bij Scania in Zwolle. Het idee voor DE-Zitzak ontstond nadat hij al jaren met het idee rondliep om een internationale handel op te zetten. “Wij importeren vanuit het verre oosten hoge kwaliteit en exclusieve outdoor zitzakken in allerlei vormen en kleuren. We hebben een fantas-

TOUWEN TOUWEN ervaar het verschil ervaar het verschil

TOUWEN

tisch, maar simpel vulsysteem gemaakt om de zitzakken uiteindelijk met de juiste hoeveelheid verse EPS parels af te vullen voor het juiste zitcomfort. Wij onderscheiden ons door de hoge kwaliteit (dubbel gestikte naden, waterdicht en UV-bestendig) van de zitzakken in combinatie met de hoge kwaliteit vulling (echte verse EPS parels van Nederlandse fabrikant). Met name de vulling is zeer belangrijk voor de juiste zitcomfort en lange levensduur. De meeste zitzakken worden afgevuld met gerecyclede EPS, maar dit is dood materiaal en behoud niet zijn vorm. Met hoge kwaliteit, goede service en de juiste prijs komen we heel goed voor de dag”, vertelt de jonge ondernemer. Volgens Desley is een zitzak van DE-Zitzak uitstekend te gebruiken om heerlijk te relaxen in de tuin, onder de veranda, loungen met

SLAAPKENNER TOUWEN S L A A P K E N N26a E R 7731 T O U GD W EOmmen N Schurinkstraat Tel. 0529 45 17 16 Schurinkstraat 26a 7731 GD Ommen Tel. 0529 45 17 16 www.slaapkenner.nl www.slaapkenner.nl

vrienden, langs de rand van het zwembad, in de boot of op het strand. “De zitzakken zijn leuk te combineren met leuke bijzettafeltjes en loungetafels van steigerhout. Deze worden zeer strak afgewerkt, volledig geschuurd en op maat gemaakt door DE-Zitzak . Zitzakken zijn ook erg leuk voor in huis, denk aan de slaapkamer, studeerkamer, kinderkamer, serre of woonkamer. Er is ook gedacht heeft aan het aankomende WK voetbal en oranje gekte, door zitzakken in de kleur oranje en in de vorm van voetballen aan te bieden.”

Seubring

Schilderwerken - Ommen

0529-466 978 | 06-403 41 848

Intussen is de website van DE-Zitzak in de lucht en zijn de eerste zitzakken zijn verkocht. De verkoop gaat grotendeels via de webshop die gekoppeld is aan de website www.de-zitzak.nl. Op afspraak (via 06-87662972) kunnen de zitzakken bekeken en uitgetest worden aan de Strenkhaarsweg in Lemelerveld.

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJD E N - 18.00 uur Maandag: 13.30 Maandag:t/m donderdag 13.309.30 - 18.00 uur uur Dinsdag - 18.00 Dinsdag t/m 9.30 - 18.00 uur Vrijdag: 9.30donderdag - 21.00 uur (koopavond) Vrijdag: (koopavond) Zaterdag:9.30 - 21.00 9.30uur - 17.00 uur Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

A U P I N G S•L A AFPØKRESNSN E • OW RM R TN OU E NA • O P T I S L E E P • A U P I N G Schurinkstraat • F Ø R S S 26a • 7731 N OGD R MOmmen A • Tel. OP T I S 45 L E 17 E P 16 • 0529 www.slaapkenner.nl

P U LOLPME A I LEVNA N A S U P P O R T NN I N G•S T I SJ D P U LMaandag: L M A N • S I13.30 L V A N- 18.00 A S Uuur PPORT Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag: 9.30 - 21.00 uur (koopavond)


Lentevoordeel Aanbieding geldig t/m 22 maart 2014 en zolang de voorraad strekt.

odendronsn Op alle rhodme er dan 15 soorte

25% korting TUINCENTRUM

JURRIE BAAS www.jurriebaas.nl

Balkerweg 24 7731 RZ Ommen Tel: (0529) 45 37 08

Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur. zat. tot 17.00 uur. Vrijdags koopavond

Volop voorjaarsbloeiers: o.a. Violen, Primula en Bellis

MAALTIJDSERVICE

Een warme maaltijd aan huis bezorgd Keuze uit 2 maaltijden per dag

Tel:0546-671529 Esweg 9 7683 VH Den Ham www.maaltijdservice-n-esch.nl info.n-esch@ziggo.nl

www.autobedrijfvanleussen.nl KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2 OMMEN 0529-451261

VLOERENSHOW

OMMEN

donderdag, vrijdag, zaterdag

MARATHON

Kwaliteit, Warmte, Gezelligheid, Sfeer, Duurzaamheid Fascinerende vloeren voor elk budget

5 APRIL 2014

LAMINAAT ACTIE Gratis gelegd Gratis plinten Gratis ondervloer Nu vanaf € 22,- p/m2

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

LAMINAAT VLOEREN Vloeren met karakter

PLANKEN VLOEREN De nieuwe generatie vloeren (PVC planken)

PVC VLOEREN

PLANKEN VLOER Gratis gelegd Gratis plinten Gratis ondervloer Nu vanaf € 39,- p/m2 PVC VLOER Gratis gelegd Gratis plinten Gratis ondervloer Nu vanaf € 39,- p/m2

Openingstijden donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur voor een betaalbare kwaliteitsvloer

VLOERENCENTRUM BALKBRUG Zwolseweg 10 Balkbrug

 Planken vloeren  Parket  Laminaat  PVC vloeren  Tapijt

Atletiekvereniging

A C O VA N E L D E R E N Start en finish: Sportpark Westbroek in Ommen met uitstekende faciliteiten Starttijden:

5 km 10 km 21,1 km Gecertificeerde afstanden

13.00 uur 14.05 uur 13.45 uur

Info en inschrijving: www.acovanelderen.nl


SPORT

19

Stichting Mont Ventoux fietst voor Vechtgenotenhuis Hij is 1921 meter hoog, ziet eruit als een soort maanlandschap en het kan er hard waaien. De Mont Ventoux, ook wel ‘de Reus van de Provence’, in de Franse Alpen. Fietsers, hardlopers en wandelaars bedwingen op 4 en 5 september de berg tijdens het evenement Groot verzet tegen kanker. Stichting Mont Ventoux haalt met de fietstocht geld op voor onder andere het Vechtgenotenhuis in Ommen. Het is een zware klim naar de top, maar voor kankerpatiënten is de behandeling een nog veel zwaardere klim. Daarom houdt Stichting Mont Ventoux dit jaar wederom dit sportieve evenement, om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding, waarbij deelnemers zich laten sponsoren. Van het opgehaalde bedrag gaat zestig procent naar

het KWF. De overige veertig procent gaat naar lokale goede doelen, zoals het Vechtgenotenhuis in Ommen. Zelf kiezen Dit jaar kunnen de deelnemers zelf bepalen aan welk lokaal doel zij hun overige sponsorgeld willen geven. Stichting Vechtgenoten

haalde in 2013 15.000 euro op met de actie. “Doordat mensen nu zelf kunnen kiezen voor een goed doel, hopen we dit jaar meer geld op te halen voor het Vechtgenotenhuis”, zegt bestuurslid Ad Lagas enthousiast. Het Vechtgenotenhuis, op Landgoed Stekkenkamp, is een plek waar (ex)patiënten en familieleden tot rust kunnen komen, midden in de natuur. Het inloophuis biedt een scala aan activiteiten, zodat de gasten kunnen ontspannen en met elkaar in contact kunnen komen.

In totaal werd vorig jaar meer dan zes ton opgehaald voor Stichting Mont Ventoux. “Het is geweldig dat talloze fietsers en wandelaars zich inspannen, zodat kankerpatiënten kunnen ontspannen in het Vechtgenotenhuis”, legt Lagas uit. Het Vechtgenotenhuis vraagt fietsers, hardlopers en wandelaars zich te melden bij het Vechtgenotenhuis via www. vechtgenoten.nl/contact. Meer informatie over de Stichting Mont Ventoux vind je op www.grootverzettegenkanker.nl

BLOG ROPARUN

Team 69 ‘Ommen loopt voor leven’

Met de vlam in de pijp

Weet u waar het kerkplein in Ommen is? Onze chauffeurs houden daar zo een eigen mening op na. Terwijl de protestantse afdeling op hét Kerkplein stond te wachten stond de katholieke delegatie op hét kerkplein van de Brigittaparochie. Met enige commotie en vertraging vertrekken de heren dan toch richting Almere voor een vrachtwageninspectie. Slapen, plassen, douchen, maar ook voldoende -gekoeld- eten zijn belangrijke wensen voor het basiskamp tijdens de Roparun estafette. Maar hoe moet dit dan met zoveel mensen? De grote vraag voor chauffeurs Gerard Mensink, Alexander ten Have, Han Hendriks, en Michiel Klomp. In Almere wacht het gróte antwoord: een enorme trailer van 12 meter en 450 PK. Voorzien van zes royale slaapplaatsen, twee toiletten, een werkplaats met ruimte voor de massagetafels, voldoende opbergruimte, klein keukentje en ruimte voor 1000 liter onontbeerlijk water aan boord. De professionele vrachtwagen wordt met lof goedgekeurd voor gebruik. Binnen het team wordt inmiddels gevochten om de luxe slaapplaatsen, waar je overigens wel lepeltje-lepeltje moet liggen. Dit geeft tijdens de vergadering hilarische taferelen. Gelukkig kent ons team veel stelletjes... Inmiddels zijn in goed overleg twee personenbusjes via autobedrijf Dunnewind B.V. geregeld voor vervoer van teamleden op het hardloopparcours. Weer een zorg minder in de voorbereiding. De trailereigenaar van Delta Berging&Transport is nu al een topper. Tijdens het oefenweekend in april mogen we met dit megagevaarte vast oefenen. Niet alleen hardlopen is een kunst maar ook manoeuvreren met deze grote vrachtwagen. Onze kanjerchauffeurs stropen de mouwen op: ze staan voor veilig vervoer van Parijs naar Rotterdam. Natuurlijk met de vlam in pijp!

Jeugdinternational Rijks versterkt Sercodak De talentvolle jeugdinternational Fenne Rijks speelt komend seizoen voor regerend Landskampioen Sercodak Dalfsen. De linkshandige rechterhoekspeelster speelt nu nog voor HV Hellas uit Den Haag. De 17-jarige Limburgse speelde voorheen bij BEVO HC en V&L Geleen. De afgelopen jaren trainde ze op de HandbalAcademie op Papendal. “Fenne is leergierig en een snelle rechterhoekspeelster. Een type speelster die prima in ons speltype past en daarom ook een

welkome aanvulling is voor onze groep ”, reageert manager Rene Cloo op de transfer van Fenne Rijks.

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

Enorme keus gebruikte fietsen Fietsen met korting! Volop schoolfietsen!

LIVE VOETBAL Vechtdal Centraal volgt ieder weekend de wedstrijden van de eerste elftallen van de voetbalclubs uit het Vechtdal. Dit gebeurt zowel via onze site als onze app. Bij elke wedstrijd kun je zien hoeveel het staat en wie er gescoord hebben.

Tweede Klasse H Tweede Klasse H Derde Klasse C Derde Klasse C Derde Klasse C Vierde Klasse D Vierde Klasse D

Daarnaast kun je via onze site meedoen aan de Vechtdal Centraal/Ready Sport Ommen Jack Hutten WvdW.

Zondag 23 maart

VOOR ALLE VOETBALUITSLAGEN ÉN DOELPUNTENMAKERS KIJK JE SNEL OP WWW.VECHTDALCENTRAAL.NL

Derde Klasse A Derde Klasse B Vierde Klasse H Vierde Klasse H Vierde Klasse H Vijfde Klasse G Vijfde Klasse I Vijfde Klasse I

14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur

14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur

LIVE GOALS IN VECHTDAL

Topscorers

Zaterdag 22 maart Be Quick ’28 OZC SCD ’83 Mariënberg SV Nieuwleusen Rijssen Lemele

- - - - - - -

ASC ’62 Den Ham Gramsbergen HFC Storica SVI Avereest Daarle

Dedemsvaart Lemelerveld Diepenveen Hoonhorst OVC ’21 Balkbrug Ulu Sport Nieuw Heeten

- - - - - - - -

Victoria ‘28 Colmschate Dalfsen IJsselstreek FC RDC EHS `85 Vilsteren USV

Jeroen van den Berg (Lemelerveld) Chiel Huisjes (Dalfsen) Tom Odink (SV Nieuwleusen) Piet de Jong (ASC ’62) Rolf Hofsink (Mariënberg) Reamon Knol (Dedemsvaart) Chiel Pasman (ASC ‘62) Frank Pullen (Mariënberg) Ronald Lammerink (Lemele) Sten Klein Herenbrink (Hoonhorst) Yorick Bonen (Avereest) Nick Zandman (OVC ’21) Rick Timmerman (USV) Erik Koedijk (Dalfsen) Onze gegevens zijn mogelijk niet volledig. Bij dezen een oproep: houd ons op de hoogte van de namen van de doelpuntenmakers!

16 16 14 12 12 11 10 10 10 9 9 8 8 8

Iedere weekend LIVE goals vanaf de Vechtdalse velden

WWW.VECHTDALCENTRAAL.NL


20

Multimate Lemelerveld start met dierenvoeding Multimate Lemelerveld is kort geleden gestart met de verkoop van dierenvoeding. De laatste maanden is de winkel fors veranderd. Bijna de helft van het assortiment heeft een ander plaatsje gekregen. Dit is gebeurd om een ruimte van bijna 100 vierkante meter vrij te maken voor dierenvoeding. Dat dierenvoeding toegevoegd wordt aan het assortimen,t heeft meerdere redenen vertellen de heren van Multimate. “Het is een assortiment waar onze formule veel ervaring mee heeft. Veel collega’s voeren dit met succes. Het sluit prima aan bij het huidige assortiment.” Er wordt een duidelijke keuze gemaakt in de doelgroep. Er wordt voer verkocht voor honden, katten, knaagdieren (zoals

konijnen, hamsters en cavia’s ), kippen en vogels. Natuurlijk zijn ook de accessoires aanwezig. De merken die worden verkocht zijn onder meer Eukanuba, Prins, Proplan, Fokker, Iams, Cavon, Bonzo. Op 22 maart moet alles klaar zijn. Dan zal deze afdeling feestelijk geopend worden met spectaculaire acties en gratis hondenen kattenvoer. Zie ook: lemelerveld.multimate.nl

Back to the 90’s in Witharen Combinatie de witte vink houdt op zaterdag 22 maart vanaf 21.00 uur ‘Back to the 90’s’. De avond in Zalencentrum Eetcafé Witharen aan de Balkerweg 55 in Witharen is gratis.

Nog honderden systemen Dalfsen en Ommen op verouderd Windows XP De gemeenten Dalfsen en Ommen hebben nog honderden systemen die op het twaalf jaar oude computerbesturingssysteem Windows XP draaien. De ondersteuning van het besturingssysteem stopt op 8 april, waardoor er geen beveiligingsupdates meer worden uitgebracht en er gevaar dreigt voor deze systemen. Zo zijn de systemen, waar veel informatie over inwoners op staat, vatbaar voor lekken en virussen waardoor de informatie in verkeerde handen kan vallen.

De bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft nog 700 (virtuele) systemen die op Windows XP draaien. De gemeente Ommen verwacht dat het besturingssys-

teem begin april wordt vervangen door het nieuwere en veiligere Windows 7. De gemeente Dalfsen heeft op dit moment nog 210 systemen die draaien op Windows XP. Deze worden volgens een woordvoerder uiterlijk op 1 april voorzien van Windows 7. Alle systemen worden dan gelijktijdig onder handen genomen.


21 Grote Peuter Dag op Vechtdalse basisscholen Peuters en ouders/verzorgers zijn op vrijdagochtend 21 maart welkom op de Grote Peuter Dag op alle basisscholen van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Daaronder vallen ook De Carrousel en De Bonte Stegge in Dalfsen, De Tweemaster in Nieuwleusen, Het Palet, Vinkenbuurt, De Dennenkamp en Nieuwebrug in Ommen en OBS Heidepark in Lemelerveld. De dag duurt van 9.00 tot 11.30 uur. Op OBS Heidepark ben je welkom van 10.15 tot 11.30 uur. De Grote Peuter Dag is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Voor ouders en verzorgers biedt de Grote Peuter Dag de mogelijkheid om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken. Alle basis-

scholen stellen een eigen informatieen activiteitenprogramma op zodat peuters en ouders/verzorgers de school al echt leren kennen. Tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) behoren 28 openbare basisscholen in Zwolle,

Ommen, Hattem, Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Stichting OOZ biedt elk kind een plek om zijn talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij realiseert Stichting OOZ Passend Onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en vragen van haar leerlingen. Omdat de stichting drie sectoren kent (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) is zij in staat leerlingen van 4 tot 21 jaar een doorlopende ontwikkeling en leerlijn aan te bieden. Scholen van Stichting OOZ zijn openbaar en maken deel uit van de samenleving. Leerlingen

“Op 29 maart is de expositie, hier aan de Sassenstraat 20 in Zwolle en op 30 maart zitten de kunstenaars in hun ateliers waar ze bezoekers verwelkomen”, vertelt Liesbeth Visser-Heesakkers. Van de leden komen 27 kunste-

naars uit Zwolle en de overige elders uit de provincie tot aan Almelo. Het zijn vrijwel allemaal amateurkunstenaars in verschillende disciplines. Visser: “De meeste schilderen, maar acht leden werken met ke-

ramiek, drie met vilt, twee met glas en enkelen met hout, rvs en steen. Zij willen allen met de Kunstroute Overijssel graag laten zien wat ze maken.” Kunstroute Overijssel wordt op 29 maart om 10.30 uur geopend door Adriaan de Regt, directeur van het Stedelijk Museum Zwolle. De route is te downloaden van de website: www.kunstrouteoverijssel.nl.

Windows XP-gebruikers lopen binnenkort gevaar Na twaalf jaar stopt Microsoft op 8 april met de ondersteuning van het computerbesturingssysteem Windows XP. Mensen die dit systeem gebruiken, ontvangen binnenkort geen updates meer. Dit zijn onder andere beveiligingsupdates die helpen je pc te beschermen tegen virussen, spyware en andere schadelijke software waarmee je persoonlijke gegevens kunnen worden gestolen. Ook loop je dan risico bij internetbankieren. Na 8 april is het prijsschieten voor fraudeurs. Zij kunnen gemakkelijker inbreken op een computer die Windows XP draait. Alle grote banken, waaronder ING en de Rabobank, ondersteunen het besturingssysteem vanaf die dag ook niet meer, waardoor financiële gevolgen voor de consument zelf zijn en niet meer voor de bank. “Er wordt van klanten verwacht dat ze een besturings-

systeem gebruiken dat wordt ondersteund door de leverancier”, zegt Jelle Wijkstra, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Dat is met Windows XP niet het geval. De mate waarop banken omgaan met fraude, hangt af van de coulance van die banken.” Dat levert voor de consument een onzekere situatie op. Gerben Krukkert van EG Computer Specialisten merkt verder op dat een

Lemelerveld Op OBS Heidepark is de Grote Peuter Dag van 10.15 - 11.30 uur.

Informatie www.ooz.nl, Facebook GrotePeuterDag en Twitter GrotePeuterDag.

Nieuwleusen Synergie zoekt E-Coordinatoren

Kunstroute Overijssel gaat derde jaar in Een groep van 46 Overijsselse kunstenaars hebben voor 29 en 30 maart voor het derde achtereenvolgende jaar de Kunstroute Overijssel georganiseerd?

worden normen en waarden bijgebracht die ook in de ‘grote maatschappij’ gelden. Met activiteiten in het kader van ‘Actief Burgerschap’ oefenen kinderen hun vaardigheden binnen èn buiten de school.

bijgewerkt antivirusprogramma niet voldoende bescherming biedt. “Het programma houdt wel virussen tegen, maar door de lekken in Windows XP is dit niet voldoende.” Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp en eventueel Windows XP willen vervangen door een nieuwer besturingssysteem als Windows 7, neem dan contact op met EG Computer Specialisten. Dat kan door een e-mail met als onderwerp ‘Windows XP-aanvraag’ te sturen naar info@egcomputerspecialisten.nl. Je kunt ook terecht bij de fysieke vestigingen in Lemelerveld en Nijverdal. Meer informatie vind je verder op www.egcomputerspecialisten.nl.

De initiatiefgroep Duurzaam Energiegebruik van de Coöperatie Nieuwleusen zoekt veertig E- coördinatoren die mee willen helpen om energiecontrollers die de coöperatie heeft bij inwoners in hun woningen te plaatsen en te zorgen dat deze meters onder de bevolking gaan rouleren. De groep wil de Nieuwleusense bevolking met het plaatsen van deze meters zelfbewust maken van hun energie gebruik. “Naast al deze dingen die men kan doen om energie te besparen en minder energie te verbruiken, is het ook belangrijk dat de mensen zelf bewuster worden van de energie die men gebruikt en verbruikt. Dit is zelfs een hele belangrijke stap in het besparen van energie. “Het is dan wel belangrijk dat de mensen weten hoeveel energie ze precies verbruiken. Pas als dat bekend is, dan kan men een plan maken over hoe men energie kan besparen.” Om je eigen energieverbruik te meten heeft de Coöperatie Nieuwleusen Synergie de beschikking over een aantal energiecontrollers. Deze energiecontrollers geven eenvoudig inzicht in het stroom- en gasverbruik. Via de computer, smartphone of tablet kan men in een oogopslag zien hoe het energie verbruik is en daar kan men op inspelen. Het is de bedoeling dat deze controllers elke 10 weken rouleren, zodat iedereen die interesse heeft deze meter kan gebruiken. De Iungo is erg eenvoudig te installeren en gemakkelijk in het gebruik. Taken van de E-Coördinatoren De coördinatoren die de Iungo’s in ontvangst nemen en plaatsen in de woning van mensen die inte-

Auto op z’n kant op Tolhuisweg

PEC-fans bestormen Bon voor passagiers Onrustige nacht Eagles-café achterin bestelauto in het Vechtdal

Bij het ongeluk op de Tolhuisweg in Dalfsen is zondag een 28-jarige vrouw uit de gemeente Hardenberg gewond geraakt. De vrouw reed over de Markeweg en sloeg bij de kruising met de Tolhuisweg linksaf richting Vilsteren. Door nog onbekende oorzaak verloor de vrouw de macht over het stuur en kwam met de auto in de linkerberm terecht en reed vervolgens tegen een boom aan waarna de auto kantelde.

Een groep van ongeveer vijftien PEC Zwolle-supporters heeft zaterdagavond rond 23.30 uur de ruiten van café de Borrelhoek aan de Molenstraat in Deventer ingegooid. In het café was op dat moment slechts een handjevol bezoekers. De personen hadden tijdens de actie hun gezichten afgeschermd. PEC Zwolle speelde zondag tegen de aartsrivaal uit Deventer. Het werd 2-0 voor de Zwollenaren.

Een bestuurder van een bestelbus is zaterdagavond betrapt bij het vervoeren van passagiers in zijn bestelauto. Het leverde de bestuurder een duur avond je op. Hij kreeg een bon van 140 euro.

Het was zaterdagnacht een nacht vol overlast en vernielingen voor de politie in het Vechtdal. Een bewoner van de Hamsgoren in Ommen belde de politie wegens baldadigheid en lawaaioverlast. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek er ook een zwart/witpaal vernield te zijn. De politie in Hardenberg had het minstens zo druk. Bij het station in Hardenberg kregen vijf jongens een boete omdat ze zich misdroegen.

resse hebben, zorgen er voor dat de roulatie van deze apparaten op een ordelijke en deugdelijke manier wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft een E-COördinator de volgende taken: Bewoners informeren over het gebruik van de meter; hulp bieden bij het installeren van de meter; uitleg geven over het uitlezen van de gegevens; het resetten van de meetgegevens na gebruik; de meter opnieuw uitzetten op een volgend adres; de taakgroep informeren over de gebruikersadressen en gebruikservaringen. Workshop Na 1 april ontvangen de coördinatoren een uitnodiging voor het bijwonen van een workshopavond. Tijdens deze workshop worden de Iungo’s aan alle E-COördinatoren verstrekt en ontvangt de coördinator een overzichtelijke handleiding met ook uitleg over de Iungo. Na deze workshop kan men Iungo installeren en uit lezen. Wie tegen problemen aanloopt kan die op een tweede workshopavond bespreken. Aanmelden Je kunt je tot 1 april als E-Coördinator aanmelden via duurzaam@ nieuwleusensynergie.nl.

Stroomuitval door brand in trafohuisje Door een brand in een transformatorhuisje aan het Westeinde in Nieuwleusen heeft een deel van Dalfsen en Nieuwleusen zondag enige tijd zonder stroom gezeten. De brandweer had het brandje snel onder controle.


UIT&THUIS tips agenda van dag tot dag Donderdag 20 maart 2014 Ommen • Whisky proeverij. Georganiseerd door de WSO. Tante Pos Markt 1 Ommen. Prijs: € 15,- leden en € 35,- niet leden. Openingstijden: 20:00 uur.

Vrijdag 21 maart 2014 Lemele • Concert Bargzangers zaal Dijk lemele. Prijs: € 5,- incl. koffie en koek. Reserveren verplicht. Openingstijden: 19:30 - 22:45 uur.

Zaterdag 22 maart 2014 Giethmen • Lammetjesdag. Kom op kraambezoek bij de schaapskooi op de Lemelerberg. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn jong en oud van harte welkom om de vele dartelende lammetjes te bewonderen. Natuurlijk mogen ze op deze dag ook weer geknuffeld worden. Er is een leuke streekmarkt met o.a. oude ambachten en er zijn kramen met diverse kinderactiviteiten. Prijs: € 3,- p.p. kinderen tot 12 jaar gratis. Openingstijden: 12:00 - 16:00 uur.

Lemelerveld • Voorjaarssamenzang t.b.v. het goede doel. Ad Huetink bespeelt het orgel in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld. Willem Hendrik Zwart Hal. Prijs: € 10,- p.p. all in. (t/m 12 jr. gratis). Reserveren verplicht.

Ommen • Pearl Jam (by Black Leash). Pearl Jam Tribute avond. Prijs: € 8,- Openingstijden: 21:30 - 02:00 uur.

Zondag 30 maart 2014 Ommen • Het dagboek van Etty Hillesum in muziek en taal. Dit nieuwe programma gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Geref. Kerk. Openingstijden: 19:00 uur.

Lang lopend • 18 januari t/m 24 november Van 2 naar 17 miljoen - 200 jaar koninkrijk. Tinnenfiguren museum, Ommen. • 1 januari t/m 31 december Vintage Vlieger Expositie 'Thin Air'. Unieke Vliegertentoonstelling van vliegers vanaf 1950 tot heden. Haven Oost 18, Ommen.

Kijk voor een compleet en actueel overzicht van alle evenementen op www.vechtdaloverijssel.nl

Uw eigen nieuws

PRIKBORD 23

Meer weten over een berich t op deze pagina? Ga naar ww w. vechtdalcentraal.nl/.... en typ e op de puntjes de artikelco de die onder het bericht staat. Daar vind je het hele persbe richt. Zelf iets insturen? Mail dan naar redactie@vechtdalcent raa l. nl Op de website plaatsen wij elk bericht, op deze pagina staat slechts een willekeurige selectie.

UITGAAN Wiskyproeverij De Whisky Societeit Ommen (WSO) houdt op donderdagavond 20 maart een proeverij met als thema ‘Campbeltown single malts’. De proeverij begint om 20:00 uur en wordt gehouden bij haar ‘thuisbasis’ Tante Pos aan de Markt 17 in Ommen. Aanmelden kan bij ctencate@ kpnmail.nl. Leden betalen 15 euro, niet-leden betalen 35 euro. Studenten die niet lid zijn betalen 15 op vertoon van een studentenpas. Artikelcode: 42720 Samenzangavond Dalfsen Zingt In de Nederlands Gereformeerde Kerk in Dalfsen is op zaterdag 22 maart weer een samenzangavond Dalfsen Zingt. Het is de laatste van dit seizoen. Deze avond begint om 19.30 uur. Toegang vrij. Er is wel een collecte. Neem voor meer informatie contact op met Tiny Mol tel. 0529-431216 of kijk op de website ngkdalfsen.nl Artikelcode: 42666 Vlooienmarkt Balkbrug De laatste vlooienmarkt van dit seizoen wordt zaterdag 22 maart in de Diamanthal aan de Hoogeveenseweg in Balkbrug gehouden. De markt duurt van 08:00 uur tot 13:00 uur. Entree kost 1 euro, kinderen mogen gratis naar binnen. Er kan gratis worden geparkeerd. Artikelcode: 42756 ‘Het Nieuw Jeruzalem’ Gospelkoor ‘Good News’ uit Ommen en ‘Spirit of Joy uit Nieuwleusen, beide onder leiding van Bertil Niezink, brengen op zaterdag 22 maart nogmaals het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ van Johan Bredewout ten gehore. Het concert is in de Kandelaarkerk in Heemse en begint om 20.00 uur. Artikelcode: 42660 Vechttoneel speelt ‘de Familie Bruinsma’ Het Vechttoneel uit Ommen is weer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Dit jaar zijn er drie optredens. Voor het eerst wordt er ook gespeeld in de Wiekelaar in Oudleusen. De optredens staan gepland op 15 maart (Oudleusen), 22 en 29 maart (Hervormd Centrum in Ommen). Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.vechttoneel.nl Artikelcode: 42247

Bezorgklachten? Stuur een mail naar: bezorgklachten@vechtdalcentraal.nl

Dia-avond in De Wiekelaar De Historische Werkgroep Oudleusen houdt op dinsdag 25 maart een dia-avond in de Wiekelaar in Oudleusen. De werkgroep heeft de laatste jaren weer allerlei oude en minder oude foto’s verzameld en wil die graag aan het publiek laten zien. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Artikelcode: 42667 Dialectavond Dalfsen De Historische Kring Dalfsen houdt op donderdag 27 maart de jaarlijkse dialectavond in Dalfsen. De gratis toegankelijke avond begint om 20.00 uur in het gebouw De Overkant aan het Kerkplein. De presentatie is in handen van Jan Sibelt en Gerlof Veldhuis zorgt voor de muzikale omlijsting. Artikelcode: 42668 Goud van Oud Team Sukerbiet verzorgt op vrijdag 28 maart een gezellige avond met als thema Goud van Oud in Cafe Reimink in Lemelerveld. De avond begint om 21.00 uur. De entree is vrij en de opbrengst van de avond gaat via Team Sukerbiet naar het KWF Kanker Bestrijding. Artikelcode: 42738 Optreden kinderkoren Kinderkoor S(w)inging Kids uit Zwolle-Zuid, onder leiding van Inge Huttinga en Marianne van Veelen, en de Bazieo-Band uit Ommen, onder leiding van Harry Dunnewind, geven op zaterdagavond 12 april samen een concert in de Koningskerk in Zwolle. Tijdens het concert wordt het paasverhaal ten gehore gebracht. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter dekking van de onkosten. Het optreden in de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 in Zwolle begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Artikelcode: 42694

MEDEDELINGEN Muziek in de bieb De bibliotheek in Nieuwleusen biedt vanaf maart basisschoolleerlingen, die een muziekinstrument bespelen, een platform. Neem je instrument mee, want iedere woensdagmiddag in bieb Nieuwleusen tussen 15.00 en 16.00 uur mogen leerlingen die les hebben in het bespelen van een muziekinstrument, hun muzikale kunsten vertonen. Opgeven kan bij Bibliotheek Nieuwleusen of door te e-mailen naar bib.nieuwleusen@bibov.nl Artikelcode: 42499

VRIJWILLIGERS Dalfsen/Nieuwleusen Het Vrijwilligerspunt Dalfsen/ Nieuwleusen is wekelijks op zoek naar vrijwilligers. Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten voor minimaal 2 uur voor de nationale collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds van 7 tot 13 september. BTB groep (Werkgroep Platform Gehandicapten zoekt met spoed een secretaris om eens per maand op dinsdagochtend vergaderingen te notuleren en een agenda op te stellen. Contactpersoon: mevr. F. van Rijswijk, tel. 0529-432249. Email: foky@dds.nl Artikelcode: 42712 Belastingaangifte Vrijwilligers van Landstede Welzijn in Ommen kunnen u weer helpen met het invullen van het uw Belastingformulier 2013. Heeft u alleen AOW of AOW en een klein pensioen? Dan kunt u uw aangifteformulier of T-biljet laten invullen. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Landstede Welzijn, tel. 088-8508810 Artikelcode: 42736 Vrijwilligers VacatureBank Ommen Openluchtbad Olde Vechte is op zoek naar toezichthouders voor het zwembad. Stichting Vechtgenoten zoekt een coördinator activiteiten jeugd en jong volwassenen. Voor de overige vacatures zie www. vrijwilligerssteunpuntommen.nl Artikelcode: 42773

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

Bromfietsen, Scooters en onderhoud Fietsen met korting! Volop schoolfietsen!


vrijdag 0 uur 3 . 1 1 0 0 . 09 4 1 0 2 t r a 21 ma ool

h c s e k l Naar we ? s k a r t s j ga ji

t e m s i n n Maak ke rrousel OBS De Ca sen

eg 59, Dalf Vosserste l.nl ecarrouse d s b .o w w w

O

te Stegge n o B e D S B

alfsen straat 23, D rn o o d e ig Ru e.nl ontestegg b e .d w w w

!

n e l o h c s s i s onze ba

nbuurt OBS Vinkea, Vinkenbuurt k 22 Koloniedij l kenbuurt .n in v s b .o w ww

alet OBS Het P Ommen

91, Haarsweg n.nl aletomme tp e .h w w w

ebrug OBS Nieuwmmen

3, O Barkeweg g.nl ieuwebru www.obsn

p nnenkam e D e D S B O men , Om Tureluur 14 l nenkamp.n www.den

www.ooz.nl

emaster usen e w T e d S le OB n 1, Nieuw atrixlaa Prinses Be ster.nl www.2ma


25 VAN HET ERF

Styliste helpt met shoppen bij Solo Mode in Dalfsen

Nu u deze pagina openslaat kan het misschien nog net. Tot 21.00 uur kunt u terecht om uw stem voor de gemeenteraad uit te brengen. Nog niet gedaan? Gauw, jas aan, en nog even doen. Met uw stem bepaalt u immers hoe uw en ons dagelijks leven er hier uitziet. Dat is de moeite waard.

Maar de gemeente is meer. Veilig naar school kunnen fietsen, passende woningen, sportvoorzieningen, jongeren en alcohol, bibliotheken, parkeren, terrassen, bouwblokken, kulturhussen, kinderopvang, wegen, winkeltijden, scholen , enzovoort, enzovoort. De besluitenlijst van de gemeenteraad is eindeloos. Er staat echt veel meer op de agenda dan 121 eiken. De gemeente krijgt de komende jaren steeds meer taken. In het verre Den Haag is bepaald dat er meer lokaal moet worden georganiseerd. Zorg, jeugd, uitkeringen….dat zijn zaken die ook ons eigen leven raken. Welke zorg krijgen we straks thuis of anderszins? Als u in de bijstand komt, wat moet u dan? Het is de gemeenteraad die besluit. En in die gemeenteraad zitten de mensen die nu door ons gekozen worden. Dat maakt de gang naar de stembus zo belangrijk. U mag kiezen. De keuze lijkt groot, maar het verschil tussen de partijen is een stuk kleiner dan het lijkt. Als ik hun verkiezingsprogramma’s lees, zijn ze allemaal voor goede zorg, aandacht voor de mensen die het minder makkelijk hebben, willen ze allen alles heel duurzaam en is een goede lokale economie ook voor iedereen belangrijk. En daar zijn we als inwoners natuurlijk ook allemaal voor. Het verschil tussen de partijen zit in de nuance en in de persoon. Het is uw keuze of wellicht een gok. Maar - dat is het mooie aan deze verkiezingen - hij of zij waarvan u het vakje rood kleurde, woont in de buurt. En is inwoner van de gemeente. Net als u. Dus mocht u bedenkingen hebben bij de beslissingen of nog een goede suggestie hebben voor hem of haar, dan kunt u ze dat eenvoudig laten weten. Als u gestemd heeft natuurlijk.

is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 19.500 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele

Uw stem telt

U kent de gemeente misschien van even een paspoort halen. Of van het net mooi opgeknapte speelterrein bij u in de buurt. Van de brieven met de WOZ-aanslag en de hondenbelasting wellicht. Of van de bouwaanvraag die minder makkelijk ging als u had voorzien. De meeste mensen komen ‘de gemeente’ alleen tegen voor praktische zaken in hun eigen leven. En van de grappen en klaagzangen over ‘de gemeente’ tijdens een samenzijn met anderen.

Colofon

Uitgiftepunten: Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen Ontmoetingscentrum De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, Dalfsen ABCombi Varsenerstraat 7, Ommen

Solo Mode Ommen aan de Brugstraat was vorige week extra open voor een bijzondere avond voor vrouwen. Bezoekers kregen een korte stijl- en kleuranalyse en konden daarna direct de juiste kleding passen. De bezoekers kregen van styliste Judith de Ridder van Ladies Only Ommen inzicht in hun figuur en welke kleuren hen het beste staan. Het was zo’n groot succes, dat Sigrid Kremer van Solo Mode Ommen besloten heeft vaker van deze bijzondere avonden te houden.”

Rolstoelpool van start in Ommen In De Brug in Ommen is vorige week de start gemaakt met de rolstoelpool. De pool is een initiatief van de gemeente Ommen en zorgt ervoor dat mensen die af en toe een rolstoel nodig hebben, deze eenvoudig kunnen lenen. pms 661

Mensen die moeite hebben met loprocess cyan pen door een lichamelijke beperking kunnen een rolstoel lenen uit de rolstoelpool. De pool is niet be-

doeld als vervanging voor mensen die vaak een rolstoel nodig hebben, maar is er voor mensen die slechts af en toe gebruik willen maken van

35% korting op snoeischaren op = op! pms 349

pms 361

Laat je stem klinken

een rolstoel. Wie hiervan gebruik wil maken, kan zich melden bij de gemeente Ommen. De Wmo-consulent legt uit hoe de klant een rolstoel uit de pool kan reserveren. De rolstoelpool komt bij Nijenhaghen en bij de aanleunwoningen rond Oldenhaghen; De Brug, Het Kaartspel en Het Hoefijzer. Wethouder Ko Scheele is blij met de komst van de rolstoelpool. “Als je dagelijks in een rolstoel zit, moet je gewoon een eigen exemplaar hebben. Maar er zijn ook mensen die af en toe een rolstoel nodig hebben, bijvoorbeeld voor een dagje uit. Het is niet nodig om daarvoor een rolstoel aan te schaffen die je een groot deel van het jaar in de weg staat. Leen er gewoon een uit de rolstoelpool!”

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat zaterdag om 12.00 uur op www.vechtdalcentraal.nl

Kantooradres: Boeierstraat 10 (De Boei), 8102 HS Raalte Telefoon 0572 - 364864 www.vechtdalcentraal.nl Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Peter Ruiter: 06 1552 1159 p.ruiter@vechtdalcentraal.nl Familieberichten: Aan te leveren voor maandag 12.00 uur via adverteren@ vechtdalcentraal.nl Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Harry Dunnewind 06 4290 9933 Maureen Kodden 06 2239 7208 Vormgeving: ImpriMedia Raalte Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl

Salland Centraal De Krant BV behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Je mag dus niets overnemen van deze uitgave en/ of website, zonder toestemming gekregen te hebben.

Antje Kingma

VECHTDALCENTRAAL


Expositie 29 maart Sassenstraat 20 Zwolle van 10.00 - 17.00 uur

Kunstroute 30 maart

Voor adressen zie www.kunstrouteoverijssel.nl

Gratis Gebruik van aanhanGer

WWW.KUNSTROUTEOVERIJSSEL.NL AUTO PALACE IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OCCASIONS Auto Palace is altijd op zoek naar occasions. Bezoekt u Auto Palace en laat u uw auto taxeren, dan krijgt u een royale inruilprijs voor uw auto bij inruil op één van onze occasions. En we doen er een LEUKE ATTENTIE bij als dank voor uw komst! Team Auto Palace info@autopalacegroep.nl

ASIONS C C O E ud. C A L A a l h e t o n d e rh o , n e rk e AUTO P m e ll A o p v o o rr a a d . Meer dan 500

o cc a si o n s

www.autopalacegroep.nl

Inruil

OCCASIONS OMMEN

welkom!

Brand- Bouwjaar stof

Inruil welkom!

Op alle auto’s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie

Op alle auto’s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie Merk/model

OCCASIONS TE LEVEREN VIA OMMEN

Km. stand

VOOR

Merk/model

Brand- Bouwstof jaar

Km. stand

VOOR

AUTO PALACE OCCASIONS, BETEKENT:

Bovag garantie Altijd 6 maanden garantie op al onze occasions vanaf € 7.500,-.

Onderhoud Mogelijk op de Auto Palace vestiging bij u in de buurt.

Auto Palace Ommen Patrijsstraat 1, 7731 ZL Ommen Tel: 088 - 003 56 05

B

2006

47.835

6.740,-

Alfa Romeo 159 SW 1750T 200pk

B

2010

87.500

€ 17.700,-

@autopalacegroep

Peugeot 107 1.0 XR 5-Drs

B

2010

66.031

5.490,-

Alfa Romeo Giulietta 1.4T Distinc

B

2010

24.500

€ 17.400,-

AUTO PALACE Groep

Peugeot 2008 1.2 VTi Allure Nav.

B

2013

20.000

€ 20.940,-

Audi A5 2.0 TFSI ABT 275pk S-Line B

2010

106.500

€ 26.500,-

AUTO PALACE Groep

Peugeot 206 1.4-16V Gentry 5-Dr B

2004

140.928

Citroen C4 Gr. Picasso 1.6 THP Aut B

2012

33.800

€ 22.490,-

Peugeot 207CC 1.6THP R. Garros B

2008

95.255

€ 11.900,-

Peugeot 207 SW 1.6 Hdi-F XS

D

2008

72.289

Peugeot 208 1.2 VTi Active

B

2013

26.418

€ 13.340,-

Peugeot 208 1.6 VTi Allure

B

2012

9.623

€ 15.940,-

Peugeot 3008 1.6 THP ST P. Prem B

2011

77.865

€ 19.800,-

B

2011

51.867

€ 17.940,-

Peugeot 5008 1.6 VTi ST P. Prem.

Peugeot 508SW 2.0 HDI Navi Diesel | 2011 | 117.553 KM

€ 17.940,-

9.440,-

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S-Line

Brandstof

Van uw nieuwe of gebruikte auto op de door u gewenste Auto Palace vestiging.

CONTACT

Peugeot 1007 1.4 Gentry Aut.

4.450,-

Aflevering

ALLE OCCASIONS OP www.autopalacegroep.nl

AUTO PALACE IS GEVESTIGD IN

Benzine | 2009 | 42.500 KM

€ 29.400,-

Dronten | Emmen | Harderwijk | Heerde | Hoogeveen | Kampen/IJsselmuiden | Meppel | Ommen | Putten | Raalte | Zwolle (2x)

Fiat 500C TwinAir 85pk Lounge Aut B

2011

48.900

€ 14.890,-

Fiat 500L TwinAir 105pk Trekking

B

2013

NIEUW

€ 20.991,-

Ford Fiesta 1.6 120pk Titanium

B

2009

27.600

€ 10.400,-

Auto Palace sinds 1950 | 12 vestigingen | Altijd dichtbij!

Hyundai IX35 2.0 Dynamic

B

2010

54.600

€ 16.890,-

VESTIGINGSADRESSEN

Mazda CX-5 2.0SKY 165pk xenon

B

2012

68.900

€ 27.700,-

zie www.autopalacegroep.nl

Renault Scenic 2.0 automaat

B

2009

62.800

€ 15.400,-

Druk- en zetfouten voorbehouden.


van achter het toneel met het enorme cadeau namens de Bultje Foundation. De Bultje Foundation is een initiatief van Camping Beerze Bulten. Beerze Bulten zet zich 24/7 in voor de Bultje Foundation. Een stichting (Foundation) die kinderen kind wil laten zijn. Meer informatie vind je op www. stichtingchayenna.nl

27

Molenmarkt bij Fakkert

Familieberichten

Stichting de molen van Fakkert in Hoonhorst houdt op zaterdag 10 mei tijdens de Nationale Molendag een molenmarkt. Hiervoor is de stichting op zoek naar standhouders met onder andere oude ambachten, natuurlijke/ Willeke van Oudegaarden heeft zaterdag een koninklijke biologische/gezonde producten, onderscheiding gekregen in de Orde van Oranje-Naussau. planten, zelfgemaakte streekproDit gebeurde allemaal bij haar tennisclub DLTC Gerner in ducten en dergelijke. De markt Dalfsen. wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur, rondom de molen. Willeke van Oudegaarden ontplooide de volgende activiteiten: Deelname is gratis. Er is plek voor ongeveer 25 standhouders. 1973 – heden Bestuurslid, Jeugdcommissie, organisatie toernooien, begeleider teams, vrijwilligster DLTC Gerner 1973 – 2003 Tennistrainster DLTC Gerner 1975 – heden Mede-oprichter, bestuurslid, jeugdcommissie, scheidsrechter 2002 – heden Schoolhockey op 7 scholen in Dalfsen 2002 – heden Lid parkcommissie DLTC Gerner 2002 – heden Mede organiseren kunstuitjes Vrouwen van Nu 2003 – heden Mede organiseren Veterinnen hockeyweekeinden

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht, Sterk was zijn strijd tegen zijn ziekte. Groot was zijn liefde voor zijn dierbaren. Nu is hij in rust van ons heen gegaan.

Willeke van Oudgaarden is koninklijk onderscheiden

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zwager en oom

Bertus Brinkhuis Bats Wij wensen Dina, Kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

OCO geeft weer gratis ijsje weg bij start ijsseizoen

Zwagers en Schoonzussen Willems Neven en Nichten Oudleusen, 16 maart 2014

Deze foto van hoogwater in Ommen op 13 februari 1946, gemaakt door de bekende Ommer fotograaf G. Terra, ontvingen we van Wim Jansen. Heeft u ook een oude foto voor deze rubriek, neem contact op met info@ OudOmmen.nl of stuur een scan met achtergrondinformatie naar vechtdalcentraal@OudOmmen.nl.

Ieder mens is bijzonder, ieder afscheid dus ook.

gaandeweguitvaarten geraldine van de Vegte t 06 517 597 47 www.gaandeweg.net

Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken

Uitvaartverzorging en begeleiding

Mijn naam is Francisca Vermeulen, ik ben de uitvaartverzorger voor Yarden in Vaart en Bij OCO start op zaterdag 22 maart (de eerste zaterdag van de lente) het ijsseizoen. Zoals al jaren geeen overlijden ik graag bruik is kunnen kinderen deze Vechtstreek. dag tussenBij 12.00 en 16.00stauur weervoor gratis een ijsje ophalen. “Wij vinden u klaar met zorg en advies. het leuk om deze traditie in ere te houden. Al is een gratis ijsje voor kinderen nu niet meer zo bijzonder WiltVegte. u meer“Vaak weten over mijn op persoonlijke als vroeger”, vertelt Roel van de komen zo’n dagmanier opa’s en oma’s met kleinkinderen Tel. 06het206 van werken, bel dag dan: dat 0529zij 452 234. ijsje halen en herinneringen ophalen aan de dat gratis ijsje mochten ophalen.”

Hendrie Arnold

Roel vervolgt: “De anekdotes die ze Yarden vertellen zijn kostelijk. Naar Uitvaartzorg Vaart en Vechtstreek Voorgaan een melding van overlijden huis en een andere jas aanbelt u 0800 uur per dag). trekken om8192 nog(24een ijsje te kunnenwww.yarden.nl ophalen bijvoorbeeld. De

familie Van Elburg, die met de ‘gratis ijsje-traditie’ begon vertelde ons: ‘Wij hadden dat best wel door. Maar als ze zoveel moeite deden voor een gratis ijsje, dan

327 21

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld knepen wij een oogjeinfo@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl toe.” VoAakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl rig jaar heeft OCO een nieuwe

Ook voor hometrainers e.a. ijsvitrine gekregen, waarin 24 Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent smaken ijs gepresenteerd kunnen fitnessapparatuur worden.

Fietsen met korting! Volop schoolfietsen!

FAMILIEDRUKWERK NODIG Wij helpen u graag tegen betaalbare prijzen!

Varsenerstraat 7 | 7731DC | Ommen | 0529 - 451 892 | info@abcombi.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Francisca Vermeulen, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Ommen. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 0529-452234. Yarden Uitvaartzorg Vaart en Vechtstreek. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Rina Uulders

Uitvaartverzorging Sluijerweg 8 7731 SZ Ommen

Uitvaartverzorging met:

Liefde, Respect en Aandacht

mob:06-50661632

Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken

Uitvaartverzorging en begeleiding

Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent


Bos Bedden Droom bedden, goed advies, prima service!

LENTE = VERNIEUWEN JAN 2014

Lente Fris Ledikant Linde

Beste uit de test

De kracht zit ‘m in de eenvoud zonder in te leveren op kwaliteit. 160/180x200 met 2 nachtkastjes vanaf € 1.095 (normaal € 1.335,00) 210/220 meerprijs.

DIMIX est nouveau

NR 10 van Eastborn is de beste boxspring in deze prijsklasse. Gegarandeerd een prima- en bewezen duurzame kwaliteit. En dan die prijs, supervoordelig. Al vanaf € 1.999,00

De uitvoering en materiaalkeuze is helemaal van deze tijd. Slim functioneel vormgegeven in harmonieuze kleurstelling. Giga veel opberg mogelijkheden. Dit alles-in-een compact bed Dimix van Gautier biedt alles waar je als tiener om verlegen zit. Compactbed is leverbaar vanaf € 1.079,00 (excl. montage)

Dan kunt u wel inpakken

Wij hebben voor u een prima kast voor een scherpe prijs. Compleet met interieur en schuifdeuren. Drie 3 hoogtes, 9 verschillende breedtes en in diverse kleuren. Leverbaar vanaf € 425,00 Inclusief montage!

www.facebook.com/bosbeddennieuwleusen DEMOMODELLEN

Den Hulst 33

Openingstijden:

7711 GK Nieuwleusen

Maandag t/m woensdag

van 10.00 tot 18.00 uur

Tel. 0529 48 12 23

Donderdag en vrijdag

van 10.00 tot 21.00 uur

Fax 0529 48 45 62

Zaterdag

van 10.00 tot 17.00 uur

info@bosbedden.nl

Donderdag én vrijdag koopavond!

Zie de website.

bosbedden.nl

2 m 0 0 0 . 3 sl a ap r plezie

Vechtdal Centraal 12-14  
Vechtdal Centraal 12-14  

Vechtdal Centraal week 12, jaar 2014, weekkrant krant

Advertisement