Page 1

SALLANDCENTRAAL Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.sallandcentraal.nl • week 12 • dinsdag 20 maart 2012

Hondenpoep? Graag strenge controle!

Zanger Rinus pakt Broekland in Het kon al niet meer stuk voor het begon: Het optreden van Zanger Rinus op de afsluitende dag van de Kôle Kermse in Broekland. Een volle tent wachtte de volkszanger op, rijen dik stond het voornamelijk jonge publiek al ruim voor aanvang van zijn optreden te wachten. En toen het eindelijk zover was, knalde de tent uit elkaar. Zijn nummers werden uit volle borst meegezongen. Als slagroom op de taart kwam er bij het bekendste nummer van Rinus, ‘Met Romana op de Scooter’ een scooter het podium oprijden. Enkele meiden uit het publiek wisten niet hoe snel ze over de hekken moesten klimmen om echt bij Rinus achterop te stappen. Toen hij daarna ook nog eens handtekeningen uit Foto: fotosikkens.nl begon te delen, kon het feestje in Broekland niet meer stuk.

Computerreparaties voor een vaste prijs

39,99 Exclusief materiaal en back-up

PC-CREATIEF COMPUTERS

Groenbeleid Raalte niet opnieuw op raadsagenda

3

Rijschool Bekedam opent nieuwe dependance

7

OPEN DAGEN 22 t/m 25 maart Zie verderop in deze krant


3

SALLANDCENTRAAL Meningen van Raalter gemeenteraad verdeeld na bezoek aan de Stoevinghe

Groenbeleid Raalte niet opnieuw op raadsagenda Foto: Kilian van der Zwaag

VOLKSUNIVERSITEIT LSSO Telefoniste/receptioniste

In februari 2012 is Landstede gestart met de opleiding Telefoniste/receptioniste. Als telefoniste/receptioniste ben je in veel gevallen het eerste aanspreekpunt van het bedrijf waar je werkt. Je functioneert als het ‘visitekaartje’ in deze representatieve baan. Je draagt zorg voor het te woord staan van klanten, zowel mondeling als telefonisch en verricht over het algemeen lichte administratieve werkzaamheden. De opleiding bestaat uit vier modulen (telefoneren, toetsenbordvaardigheid, praktijkvaardigheden en tekstverwerken). Per 10 weken worden er 2 modulen gegeven. Nieuwe cursisten kunnen in april instromen. Heeft u belangstelling voor deze opleiding neem dan gerust contact met ons op. Volledige informatie kunt u vinden op www. landstede.nl/training_opleiding_advies

Kookworkshops in Raalte en Dalfsen

De regels voor het kappen van bomen in de gemeente Raalte, komen vermoedelijk niet opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Onlangs luidde een bewoner van het gebied de Stoevinghe de noodklok, volgens hem zou er een kaalslag dreigen. Een aantal raadsleden ging poolshoogte nemen, waarna de meningen verdeeld waren en eigenlijk ook verdeeld zijn gebleven. In juli 2011 besloot de gemeenteraad dat het kapbeleid anders moest. Het college stelde destijds voor om de kapvergunning bij drie keer zo duur te maken. Onzin, vond de meerderheid van de gemeenteraad. Het zou illegale kap in de hand werken en burgers met onacceptabel hoge vergunningskosten opzadelen. Besloten werd om de kapvergunning voor bomen, buiten de zogeheten ‘groenhoofdstructuur’, met een stamdikte van minder dan 50 centimeter af te schaffen. Eind februari luidde een bewoner van De Stoevinghe de noodklok, omdat hij van mening was dat zijn leefomgeving leeg gekapt werd. Gemeenteraadsleden gingen poolshoogte nemen, maar veranderden niet van mening. Iedereen bleef bij zijn standpunt van juli 2011: Het onderwerp hoeft dus niet terug op de agenda van de gemeenteraad. Een doorslaggevende stem kwam destijds van D66’er Mathijs Perton. Met een stemverhouding van 13 voor, 12 tegen, was zijn stem de doorslaggevende. Ook Perton is van mening dat het kapbeleid niet opnieuw op de agenda hoeft. “Nu blijft er nog één vraag open staan; is het groenbeleid van de gemeente Raalte goed en doeltreffend? Daarop moeten wij met nee antwoorden. Alleen om er voor te kiezen een pleister te plakken op een open botbreuk door te zeggen dat we het zo moeilijk mogelijk moeten maken om een boom te kappen, daar zien wij de oplossing niet in. Graag wil D66 een integraal groenbeleid, een beleid waar een duidelijke visie in zit, één waar duidelijk staat hoe we omgaan met de groen hoofdstructuren, met beplanting, met duurzaamheid, met nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en woonwijken,” stelt Perton in een reactie. “Het is blijkbaar een kwestie van perceptie. In hoeverre vertrouw je je dorpsgenoten en wat is je visie op het onderhoud van groen.” Lokaal Alternatief, geen voorstander van het huidige beleid, is niet verrast van deze reactie van de zijde van D66: “Wat mij betreft komt de vorige ‘strengere’ kapvergunningregeling terug. Voorwaarde is dat de leges voor de aanvraag van een kapvergunning niet te hoog worden. Het lijkt mij overigens niet waarschijnlijk dat de voorstanders van het huidige beleid (CDA,VVD en D66) van inzicht zullen veranderen. Hiermee zou men immers erkennen veel te ondoordacht gehandeld te hebben. Ruiterlijk je ongelijk erkennen is een vermogen dat in de politiek niet al te zeer ontwikkeld is,” aldus Egbert den Daas. De VVD spreekt bij monde van Ben Nijboer zelfs dat er helemaal geen kaalslag in het ge-

bied gaande is. Het is volgens hem enkel een inhaalslag van wat achterstallig groenonderhoud. “Ik heb woningen gezien waar ze bij een dubbele rij bomen de eerste rij uitgedund hebben. Een kruispunt, dat bij iedereen in De Stoevinghe bekend stond als een uiterst donker punt is overzichtelijker gemaakt. Er is duidelijk achterstallig onderhoud weggewerkt,” aldus de liberaal. “De versoepeling van de regels (of beter: het herstel van de regels van vóór 2008) is een goede zaak.”

Ook GemeenteBelangen blijft voorstander van het huidige beleid. Jan Schokker: “Wij hebben tijdens het bezoek gezien dat het voornamelijk gaat om snel groeiend dennenhout. Ook betreft het voor een groot deel onderhoud . Als een boom wordt gekapt krijgen anderen weer ruimte.” SP’er Harry van Kampen laat weten de situatie bij de Stoevinghe nauwlettend in de gaten te houden. “Er worden foto's gemaakt van te koop staande stukjes grond, zodat we later goed kunnen zien of er zeer lokaal zware wind is geweest. Wie weet helpt dat het gebied fraai te houden.” Uiteraard hebben we het CDA en de PvdA ook om een reactie gevraagd. Die hebben niks van zich laten horen.

Met het oog op de zomer heeft Landstede nog een tweetal leuke kookworkshop voor u. Wilt u ideeën opdoen voor lekkere bijgerechten voor bij een barbecue of wilt u uw gasten of uzelf een heerlijk dessert voorzetten, geeft u zich dan op voor een van onderstaande kookworkshops: - Desserts (2 en 4 april 2012) - Barbecue, de bijgerechten (16 en 18 april 2012) De koopworkshops in Raalte zijn op maandagavond en in Dalfsen op woensdagavond van 19.15-21.45 uur.

CURSUSLEIDERS GEZOCHT Volksuniversiteit Salland wil komend cursusjaar haar aanbod uitbreiden met nieuwe cursussen en workshops. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die geheel zelfstandig een cursus of workshop kunnen geven. Graag willen we in ons aanbod opnemen: Russisch, Chinees of een andere taal. Filosofie, opvoeding volgens een speciale methode (bv. de Gordon-cursus), Pilates, bridgen, interieur en tuin, sieraden maken, bloemschikken. Bent u de cursusleider die wij zoeken of heeft u zelf een voorstel voor het geven van een cursus of workshop, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres. Landstede Infoshop Raalte, Passage 3 (Kulturhus) tel. 088-8508215 (di. t/m vrij.) e-mail: inforaalte@landstede.nl

LSSO Telefoniste/receptioniste

In februari 2012 is Landstede gestart met de opleiding Telefoniste/receptioniste. De opleiding bestaat uit vier modulen (telefoneren, toetsenbordvaardigheid, praktijkvaardigheden en tekstverwerken). Per 10 weken worden er 2 modulen gegeven. Dit betekent dat nieuwe cursisten in april kunnen instromen. Heeft u belangstelling voor deze opleiding neem dan gerust contact met ons op. Volledige informatie kunt u vinden op www.landstede.nl/training_opleiding_advies

PROJECTTEAMS KindActief en SportEve organiseren de volgende activiteiten:

ZijActief Overijssel organiseert 25 maart a.s. van 11.00-16.00 uur Boer-Burger Dialoog bij Landbouwmuseum De Laarman. Studenten van KindActief verzorgen deze dag activiteiten voor kinderen in het kader van landbouw en voedsel. Tijdens het schoolvoetbaltoernooi op 4 april a.s. in Heeten, Nieuwheeten en Marienheem zullen studenten van SportEve de wedstrijden begeleiden als scheidsrechter. Ook tijdens de finale op 18 april a.s. in Raalte zullen zij dit doen. In het kader van de nationale sportweek zijn studenten van SportEve bezig met het organiseren van een Landstede-brede sportdag op 24 april a.s.

De spelenkar

Als het weer het toelaat staat de spelenkar elke woensdagmiddag bij basisschool de Korenbloem en elke donderdagmiddag bij basisschool de Ieme. Heeft u een opdracht voor één van onze projectteams, ga dan snel naar www.landstedeprojectteams.nl en vul het opdrachtformulier in.


5

SALLANDCENTRAAL

De mening van Salland

Elke week is er wel een item op Salland Centraal, de site dat de tongen los maakt en waarbij onder de lezers een kleine of flinke discussie ontstaat. Op pagina 5 lichten we telkens zo’n artikel uit.

Bomen aan de Singraven in Raalte verplaatst

60 procent: laat comazuipers zelf kosten betalen 60 procent van de deelnemers aan de poll op Salland Centraal was het eens met de stelling van vorige week: ‘Comazuipers moeten zelf voor hun kosten opdraaien’. 37 procent was het oneens met die stelling, 3 procent vinkte het vakje ‘geen mening’ aan. We poneerden de stelling naar aanleiding van het idee van Herre Kingma, geneesheer directeur van de Twentse Ziekenhuizen om comazuipers zelf op te laten draaien voor hun medische kosten. Comazuipers zuipen zichzelf in coma. Ze weer bij hun positieven brengen kost medisch gezien geld. Kingma’s plan kwam hem op een storm van kritiek te staan. Maar afgaande op de uitslag lijkt Salland zich weinig van de kritiek aan te trekken. De stelling van deze week handelt over hondenpoep. De aankondiging van de gemeente Raalte dat er extra op hondenpoep gecontroleerd gaat worden, hebben bij Raaltenaar Hans de Kort meer vragen dan antwoorden opgeroepen. Hij vraagt de gemeente in een brief om bekend te maken hoe vaak er in 2011 op deze regels gecontroleerd is, hoeveel waarschuwingen aan overtreders gegeven zijn en hoeveel bekeuringen er zijn uitgeschreven. “Nou Hans ik denk bijna nooit, ik heb ze namelijk nog nooit gezien”, stelt een lezer. “Ik woon zelf in een gebied waar honden niet los mogen lopen en geen uitwerpselen achter mogen laten maar alle twee dingen gebeuren elke dag en nog nooit gezien dat er iemand kwam controleren.”

Foto’s: Kilian van der Zwaag De bomen aan de Singraven en een deel van de Herinckhave in Raalte zorgden al een tijdje voor wat ongemak. De wortels van de bomen drukten namelijk een deel van de stoep omhoog. De oplossing? Een flinke klus, maar wel groenvriendelijk.

En daarom moet het voetpad bij de brug opengebroken worden!, je had ook in het grote grasveld bij de vijver plek genoeg voor herplant. Nu moet er weer een stratemakersbedrijf komen om een voetpad te herstellen op de plaats waar de bomen herplant worden. Is toch van de gekke dit soort onkosten. A

De bomen werden namelijk stuk voor stuk uitgegraven en met een enorme machine verplaatst, naar een paar meter verderop. De werkzaamheden van Seko Boomverzorging uit Raalte liepen

Worden er bomen gekapt, is er alleen gezeur, worden er bomen verplaatst, weer gezeur. Vind het goed dat de gemeente dit doet, mag vaker gebeuren wat mij betreft. De straat moest toch al open om te herstellen. SR

al vanaf het begin van de week. Donderdag was het dan zover: de met kluit en al uitgegraven bomen werden met een grote machine opgetild, om een aantal meter verderop weer geplant te worden.

Hoe denk jij over de controles op hondenpoep? De stelling van deze week luidt: ‘Hondenpoep? Volle bak controle!’

De uitslag

Ik ben het eens met SR. Laat de stratenmaker en de bomenverplaatser ook maar een paar euro verdienen. Houden die hun personeel aan het werk. Anders verdienen ze hun ongetwijfeld dure machines nooit terug. 3S

60%

@Edwin ga je mond spoelen, wat een barbaarse gedachten zeg. Neen, de stoep moet misschien toch nog open voor de glasvezel dan kan alles hersteld kan worden. Maar ja het is ook nóóit goed voor iedereen. REIN

3%

37%

Kost dat wel niet. Plant gewoon een nieuwe boom ergens anders en zaag deze boom in stukken. EDWIN

112 deze week Salland Centraal, de site plaatst dagelijks politienieuws in de rubriek 112. In de rubriek 112 Deze Week presenteren we de meest opvallende en/of best gelezen berichten.

Brand bij sporthal in Lemelerveld

Heinose slingert over de weg in bestelbus

Bij de sporthal aan de Prinses Margrietstraat in Lemelerveld heeft zaterdagavond rond 23.00 uur een brand gewoed. De brandweer heeft de brand geblust. Omdat het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken heeft de politie een onderzoek ingesteld.

Het rijbewijs van een 23-jarige automobiliste uit Heino is donderdagavond ingevorderd op de IJsselallee in Zwolle. De vrouw slingerde met haar bestelbus over de weg en werd hierop staande gehouden. Bij de ademanalyse op het bureau blies de vrouw 660 ug/l.

www.sallandcentraal.nl

De meest opvallende en/of best gelezen berichten uit de rubriek 112 op sallandcentraal.nl!

Vandalen trekken Man gewond na spoor van vernieling val tijdens werk

Zonder rijbewijs in droge sloot

Nog onbekende vandalen hebben zaterdagnacht een spoor van vernielingen achtergelaten aan de Raalterweg in Wesepe. Tussen de afslag Broekland en de eerste rotonde bij Wesepe is een grote hoeveelheid reflectiepaaltjes uit de grond getrokken, die werden onder meer op de weg gegooid. Ook werd er een boom afgebroken en een verkeersbord uit de grond getrokken. De politie komt graag in contact met eventuele getuigen.

Een 30-jarige Raaltenaar is donderdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Raamsweg, vlak buiten Mariënheem. De man kwam met zijn auto in een droge sloot terecht. De auto was niet verzekerd en de bestuurder was onder invloed en niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Een ademanalyse lukte niet, daarom is er een bloedproef afgenomen.

Een 36-jarige man uit Raalte is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval aan de Oosterenkweg in Raalte. Door nog onbekende oorzaak viel de man bij het laden en lossen van een vrachtwagen van ongeveer vier meter naar beneden. Bij controle in het ziekenhuis bleek hij een zware hersenschudding, een gekneusde schouder en diverse (schaaf) wonden te hebben opgelopen. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.










 











 







 







 

   

 

  



 



 

 



 









 



 

  



 

 



















 



   





  



   

 





 



  



 





  

 

 



C1000 Raalte Centrum

Domineeskamp 6 8102 CC Raalte www.c1000.nl/c1000-raalte-centrum

  

Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag

Openingstijden 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur


7

SALLANDCENTRAAL Rijschool Bekedam start nieuwe dependance in Lemelerveld

‘Met een veilig gevoel in de auto en rust in de tent’

Privéterrein Erwin beschikt sinds kort in Dalfsen over een speciaal privéterrein waar de motorleerlingen in alle rust hun bijzondere verrichtingen kunnen trainen. “Ik heb vlak bij mijn huis een stuk weg met een lengte van 160 meter en een breedte van tien meter aan laten leggen. Zo maak je altijd optimaal gebruik van de beschikbare lestijd.” rijschool in Kampen overgenomen. En Lemelerveld is de laatste stap.” Inmiddels mag Rijschool Bekedam dan een redelijk grote rijschool zijn, Erwin benadrukt dat de aanpak heel persoonlijk is. “Iedere leerling krijgt een vaste instructeur. Heel soms komt het voor dat instructeur en leerling geen klik hebben, dan wisselen we van instructeur. Maar je merkt dus niet dat je met een grote rijschool te maken hebt.” Het geheim van het succes? “Iedereen wil graag slagen zonder al teveel rijlessen. Dat evalueer ik ook met de instructeurs. Ik probeer het aantal lessen te beperken, maar het moet wel realistisch blijven. Vooral staat bij ons de service voorop. De rijlessen moeten plaatsvinden in een prettige sfeer. Geen gesnauw, dat hoorde je in mijn jeugd nog wel eens, maar rust in de tent. De leerlingen moeten met een veilig gevoel in de auto zitten. Dat zorgt ook voor betere resultaten.” Of de dependance in Lemelerveld de laatste is? “We zien het wel”, stelt Erwin. “Een half jaar geleden was een vestiging in die plaats nog niet in me opgekomen. Het was dat de leerlingen erover begonnen en ik toevallig langs deze vrijstaande ruimte reed. Zo kan het gaan. Maar ik heb absoluut een drive in me om verder te komen.” De Lemelerveldse vestiging van Rijschool Bekedam is te vinden aan de Handelsweg 10a, tel: 0529432637. Meer informatie op www. rijschoolbekedam.nl.

Rijschool Bekedam start per 1 april 2012 met een dependance in Lemelerveld. In een bedrijfsruimte aan de Handelsweg 10a zullen de instructeurs theorielessen verzorgen. Eigenaar Erwin Bekedam wil daarmee zijn vleugels uitslaan naar een nieuw gebied. “We hebben in de afgelopen periode verschillende leerlingen uit Lemelerveld gehad en die gaven aan het jammer te vinden dat ze geen theorielessen in het dorp konden volgen”, vertelt hij. “Dat zette me aan het denken. Toen ik een tijdje geleden toevallig langs deze ruimte reed en ie leeg bleek te staan, heb ik meteen de stoute schoenen aangetrokken. Zo was het heel snel geregeld.” Rijschool Bekedam heeft momenteel vestigingen in Dalfsen, Ommen, Zwolle en Kampen. In totaal heeft Erwin tien rijinstructeurs in dienst. Bij de rijschool kun je terecht voor auto- (al dan niet met aanhanger), bromfiets- en motorrijlessen. Twintig jaar geleden begon Erwin in

Dalfsen met zijn eigen rijschool. “Op basis van mond-tot-mondreclame is de school gegroeid. Een jaar of zeven geleden besloot ik met een vestiging in Ommen te beginnen. Dat liep zo boven verwachting dat er ook een vestiging in Zwolle volgde. Recentelijk nog heb ik een

Klassikaal Een andere pijler voor het succes van de rijschool is de ‘ouderwetse’ manier van theorieles geven, dat wil zeggen klassikaal. “Veel andere rijscholen doen de theorielessen tegenwoordig via internet, maar ouderwets klassikaal onderwijs heeft absoluut een meerwaarde. We houden de groepen ook relatief klein, maximaal vijftien leerlingen. Het is dat kleine beetje service extra. En dat blijkt in de praktijk te werken. Nu we over lesruimte in Lemelerveld beschikken, hoop ik ook weer interessant te worden voor leerlingen uit de omliggende plaatsen.”

Column:

Jan en Piet

Jan en Piet zijn twee kibbelende buurmannen die graag gevraagd en vooral ook ongevraagd hun mening geven over politieke en maatschappelijke zaken...

Mooie sier van Windesheim Buurman, na je stukje moralistisch geneuzel over die fatsoenskloof waar je in beland was, heb ik je niet meer gezien. Ben je na de val in de kloof ondergesneeuwd door Rutger van Castricum ofzo? Ik heb me in ieder geval ook zonder jouw aanwezigheid kostelijk vermaakt. Ik ben namelijk druk met de voorbereidingen bezig om hogeschool Windesheim voor het gerecht te slepen. Reden? Ze bedonderen de boel nog steeds, zelfs nu ze compleet door het slijk zijn gehaald door de ‘diplomakwestie’ blijven ze mooi weer spelen. Waarom is er nou niemand bij die hogeschool die zegt: “Ja, er heeft in de afgelopen jaren inderdaad geen zak van geklopt. Kom, nu weer normaal.” Op 21 februari communiceerde de hogeschool het volgende: “Er zijn 192 stageverslagen opnieuw beoordeeld. Hiervan waren er 17 onvoldoende (9%). Daarnaast hebben de commissies 325 onderzoeksverslagen aan een second opinion onderworpen. Hiervan waren er 74 onvoldoende (23%).” Even kijken naar de cijfers, die liegen er namelijk niet om zou je denken. Van de 325 onderzoeksverslagen, werden er 74 na de second opinion als onvoldoende beoordeeld. Van bijna een kwart rammelde de beoordeling dus. Zal ik eens wat vertellen: Van veel meer onderzoeksverslagen klopte de beoordeling niet. Wat Windesheim echter niet communiceert is dat er veel meer verslagen een lagere beoordeling hebben gekregen. Windesheim communiceert alleen welke onderzoeksverslagen van een voldoende naar een onvoldoende zijn gegaan. Zo hoor ik van meerdere oud-studenten die per telefoon goed nieuws kregen, dat er eigenlijk gewoon mooie sier gemaakt wordt. “Hallo met **** van Windesheim. Nou, we hebben uw producties opnieuw beoordeeld en ik heb goed nieuws voor u hoor. Er is niks met je diploma aan de hand.” Opluchting tot je een paar weken later post krijgt. In de brief zie je dat je onderzoeksverslag met een volledig punt gezakt is, van een acht naar een zeven. Van bovengemiddeld goed naar ‘mwoah… kan er mee door’. Rondvraag leerde dat er veel meer mis is met de diploma’s van Windesheim. Want als je beoordelingscijfer met een volledig punt bijgesteld wordt, dan was de beoordeling toch gewoon niet goed? Ik ben piswoest over de gang van zaken bij Windesheim. Mooie sier maken met ‘masterclasses’, een voorzitter van de Raad van Bestuur die verkooppraatjes afsteekt, maar ondertussen. Ondertussen klopt er nog steeds geen zak van. pms 661

Wanneer gaat Cornelissen namens Windesheim de waarheid process cyan spreken? Want de problemen zijn nog groter dan hij schetst. Jan

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

pms 349

KLINKENDE AED locator systeem in de maak MUNT WEKEN voor gemeente Olst-Wijhe pms 361

€40,-

In de gemeente Olst-Wijhe wordt hard gewerkt aan het opzetten van bereikt dat de reanimatie sneller geeen ‘AED locator systeem’. Om het systeem te laten slagen, is het van start kan worden. De EHBO en AED * in Olst-Wijhe zijn bebelang dat zoveel mogelijk mensen die in het bezit zijn van een AED- verenigingen certificaat zich voor het systeem aanmelden. zig namen op de Honda IZY-serie te verzamelen van inwoners die zich willen opgeven voor Hoe het systeem werkt? Stel: Er ding ademstilstand/reanimatie. De dit systeem. Daarnaast is er ook veel wordt gebeld naar 112 met de mel- meldkamer alarmeert twee ambu- informatie beschikbaar op de weblances en er gaat automatisch een site: www.aedlocator.nl. sms naar een aantal mensen die in Beschikt u over een AED certificaat het gebied wonen en zich hebben en wilt u uw kennis en kunde inaangemeld. De sms kan bestaan uit zetten voor de mensen uit uw dorp: E 100,kado* de tekst: “ Tot Ga naar de Schoolstraat informeer bij de*EHBO of AED verbij de Honda-dealer 12 en start reanimatie”. De tekst kan eniging in uw dorp naar het sysop de Honda HRX-serie een ook zijn: “Gaop naar denieuwe Tromstraat 13 teem en geef u op. Maar u kunt ook en haal deHonda AED engrasmaaier! ga naar School- contact opnemen met de vrijwillige straat 12 en start de reanimatie”. coördinator Renate Hutten: renate. Met het AED locator systeem wordt hutten@hetnet.nl.

kado

€80,kado

Tot ziens in onze showroom:

€100,kado*

op de Honda HRH/HRD-serie

*) Actie geldig van 1 april t/m 30 juni. Bedragen zijn inclusief BTW.


% 20

STICKERS PLAKKEN= 20% PAKKEN i Pepsi, SisKORTING Bloemkool k n ra d is fr p 7-u of

20% EXT

XTRA 20 0% % 20% 20 2 20% 0% 20 0% %2 20% 0% 20 0% KO%R2 TIN G 20%20% I0N% 0 %2 % % 0 2 2 % 2 20 % % 2 20 20 ssen:

K G KO N G 012 5 O T rt 2012 5 tt//m 1 R R TmaaIIaaN m 1R T rt 2 R I 18 K2 O 11 mT O m1 8m t/ K maaarIt N m 1 ar t N 20 G G 12 t/ ijk idelijk el de rs duak ickers pl duid de de stziic keen pl akde dat de ! over en rst jneten t aarrszini jn ov he de tb er Zorgch zi datb ode en! ke ni et Zorg sticaa rsjescode he ep zich reke sc stic st je ep stre

MET STICKER

Zo Zzorg da rgh t d ic d zic sthtbaat adre stic k kea ezst ststreictb rs arn ijnicekers d 2 1 zie streicekpeje u 0 2 ij t ners 12 ep rsscnoien d idelijk oe pla jesc dte vnep d r d kuid ek eeli od ohveeer la e h nd! de jk ee e n!

G 12 Nrt G 20012 TTmIIaaN art 2 a R 5 R 25 m O 2 m / K 9 tt/m KO

jk eli id liejk duidkede rs ula de ke dp erkden! ic rsn la st ke e pv ede ! e tzicijn etnoveehr een d ie s n o r t ea ijn t d h da da rzs ieco e 19 Zorg icdahtttbbicakaeererps jen sscod 1 Zorgzichstsictrkeepje z s re st

per stuk

alle soor ten K KO RT 15 flOes R %00 ml %

G N G 012 19 T G rt 2012 19 t/m R N20G TmaaIIaaN G0122 KO t/m rt 2 R 18 2 TmaaIIN OmR O rt 12 Nt 22G m1 RT 8m 1 t/ K 255 mTI I O rt 2012 N 0 2 12 t/m K NG 12K RT t/ 25 Kt/O I TINGK maarIN T O 25 maa 19 t/ arr t 1 R a m 18 aa t Tmmaa 19 m maaIN R rt 20 G 12 t/m 18 rt 20G 1 m R 1 12 2 aa rt 2012 O/m 111 012 2 K tm K55O t/ jk eli id liejk du kede rs ulaid de ke dp erkden! ic rsn la st ke e pv ede ! e tzicijn etnovehr en t deasr ijnnietoode he a d bda r rzs nie sc de o rg daht bicakaerps je e sc Zorgzic hstt rkee je Zo zic stsictreep st

ijk idelijk el de rs duak ickers pl duid de de stziic keen pl akde dat de ! over en rst jneten t aarrszini jn ov er he de tb Zorgch zi datb ode en! ke ni aa et Zorg stic ep rsjesc e he zich reke jescod stic st ep stre

Zo Zzorg icr da zsicghtdbat d t ht ata e s sts ic rt kb dr e tic st eicepkearsar zijsnticke re ejer nzieij ek rs ep scn tn ner du je oie o ps sc det evnerpladkuide od ohv dla did lijk e eeern ek eeli he d! de jk en e !

Zorg dat de stic Zor zic kers dui ghtb dataar de zijn delijk sticker zicstic en spla htbker aars zijn dukide niet en delijk stre ovepla sticepj r de kerescode k de t hee streepj s nie r de n! escodeove heen!

4 .05 4 .14

K G KO N G 012 5 O T rt 2012 5 tt//m 1 R R TmaaIIaaN m 1R T rt 2 R IN 18 K2 O 11 mT O m1 8m t/ K maaarIt N m 1 ar t 20 G 12 t/ 201G 12

2. 3 fle

idelijk rs du k de lijk stickers pla duide dat der sti n en er de cke Zorg htb plak de aa de zijn ten nie ovhe zicdatcke en de! rs r zij Zorg over ! htbaapje scotde zicsti ee rs nie de heen strcke sti sco pje stree

ijk idelijk el de rs duak ickers pl duid de de stziic keen pl akde dat de ! over en rst jneten t aarrszini jn ov he de tb er Zorgch zi datb ode en! ke ni et Zorg sticaa rsjescode he ep zich reke sc stic st je ep stre

Zo Zzorg da rgh t d ic d zic sthtbaat adre stic k kea ezst ststreictb rs arn ijnicekers d zie streicekpeje u ij t ners ep rsscnoien d idelijk 2 oe pla jesc dte vnep d r d kuid ek eeli od ohveeer la e h nd! de jk ee e n!

00

G122 2001 IIN Nrt G 2 R2TT5 mmaaaart R O m 25 O /m K t K1199 t/

jk eli id liejk duidkede rs ula de ke dp erkden! ic rsn la st ke e pv ede ! e tzicijn etnovehr en t deasr ijnnietoode he e c dat bda er rzs nie s d rg dah aka s je co Zorgzichsttbicrkeeerpjes Zo zic stsictreep st

G N20G G122 G TmaaIIN OmR rt 2012 NtK RT KO 2001O rt 12 2 OR TIN K t/ 25 TTmIIaaaNrr12 25 maa tK RmTaaIN t/m 18 G19 19 t/m R a 12 t/m 18 rt 20G 1 m R 12 m aa rt 2012 O/m 111 K t/m K55O t jk eli id liejk du kede rs ulaidkdde ke dp eg r en! ic rsnZorla dat st ke e opvzic r eden! de sticker e tzicijn etnZor dat e aar s duidel veehgehtb de zijn sticker t deasr ijnnietoodzic ijk h stic en spla htb a ker aars zijn dukide d bda r rzs nie niet en delijk sc de stre ovepla o sticepj r de kerescode rg daht bicakaerps je k de t hee e sc streepj s nie Zorgzic r de n! hstt rkee je escodeove heen! Zo zic stsictreep st

idelijk rs du k de lijk stickers pla duide dat der sti n en er de cke Zorg htb plak de aa de zijn ten nie ovhe zicdatcke en de! rs r zij Zorg over ! htbaapje scotde zicsti ee rs nie de heen strcke sti sco pje stree

K G KO N G 012 5 O T rt 2012 5 tt//m 1 R R TmaaIIaaN m 1R T rt 2 R IN 18 K2 O 11 mT O m1 8m t/ K maaarIt N m 1 ar t 20 G 12 t/ 201G 12 ijk idelijk el de rs duak ickers pl duid de de stziic keen pl akde dat de ! over en rst jneten t aarrszini jn ov he de tb er Zorgch zi datb ode en! ke ni et Zorg sticaa rsjescode he ep zich reke sc stic st je ep stre

3 kss tuk 3 sstu

C Cry ryst stal al C Cle lear ar fri frisd literra sd ra44nk nk

94 22..94 39 33..39

3. 3.87 57

1.

99

2.74 2.74 e d a n o rb schouder ka 20%%

2.4.

% 20 % 0 2 Culinaire

STICKERKORTING STICKERKORTING

MET

20%% 20

% 0 2 % 0 2 s ay’s chip

3. 3.

59 59

1.09

63 63

2.1.

01.44000

MET

Zorg da t zichtbade stickers du ar sticker zijn en plakidelijk de streepj s niet over de escode heen! Zorg da t 12 zichtbade stickers du ar sticker zijn en plakidelijk de streepj s niet over de escode heen!

idelijk rs du sticke plak de en dat de Zorg tbaar zijnet over de! zich kers ni e heen od stic sc je idelijk streep rs du sticke plak de en dat de Zorg tbaar zijnet over de! zich kers ni e heen stic scod je ep stre

KO G 012 5 t/m R TmaIaN rt 2 R 11 TI O 8 K2 t/m 1 ma N ar t 1 012 5 t/m 20 G rt 2 12 a a 11 8m 1 m aa /m t 2 r 1 t2 G 01 elijk uid e d rs d icke n plak e e d de st dat aar zijn t over en! rg Zo chtb rs nie de he zi icke sco elijk st epje duid de rs e k stre ick n pla e e d de st dat ar zijn over n! Zorgchtba rs nietde hee zi icke sco st epje stre

Zo rg zic dat h d st tbaa e stic str icker r zij ker Zo eepjes nien en s duid rg p s t zic dat codeover lak d elijk e h d h d st tbaa e stic een e str icker r zijn ker ! s ee s n 2 pje ie en p duid t sco ov lak eli jk de er d he de e en !

liter 1.00

elijk uid de sd ker lak stic n p de de zijn e over en! t a d aar niet he de htb rs elijk Zorg zic sticke jesco duid e ep rs kd stre sticke n pla de e n e er at dar zij iet ov heen! d a g n Zorzichtb kers scode sticeepje str

elijk uid e d rs d icke n plak e e d de st dat ar zijn over n! Zorgchtba rs nietde hee jk zi icke sco eli id st epje u de rs d stre icke n plak e e d de st dat ar zijn over n! Zorgchtba rs nietde hee zi icke sco st epje re st

METER K STIC METER K C I ST

2.38 2.

7788

STICKERKORTING DE ACTIEPRIJS VAN GELDT OP 1 ARTIKEL, OP STICKE MAXIM RTING AALRKO 1 VAN GEL DE 2 ARDT TIKOP DE ACTIEPRIJS ELEN VAN 1 ARTIKEL, OP MAXIMAAL 1 VAN DE 2 ARTIKELEN

2 429.2255

ee HR ALV P IJ E PRIJS S

1.2.

Aviko Friet van’t hu is Aviko Friet van’t hu is

oma’s smulfriet of boerenfriet met sch om smulfriet of il zak a’s 75 gram boerenfr0iet met schil zak 750 gram

METER K STIC METER K STIC

3.00 3.00

20 % % % 0%202 0 0 20%20%20 % % % 2 0 2 % % % 2 2 0 0 0 0 0 2 2 %2 %20% 20% 2

STICKERKORTING 12 K G2 G 012 19 O MET INt 201 TaIaN G2 t rt 2 R STI CK r ER % KO TIN T RT INGKO 8m 12 aa G 1 K/m 25RTI OmR G rt 201 R25 m N 012 KORTI K t/m 5 maa N I 012 12 t/ 2 012 19 O maa N 9 2 2 O 1 12 T 2 G2 I t t N t t/ r /m R rt G m 18 maart 201G ORTIN aa aar K19 t/mRTmaart KOR 1 18 m 25 T 201 1m art 20 2K K m1 m IN2 2 12 t/m O 25 ma / 5 1 t m R 0 t/ 2 a 5 TI 19 12 t/m ar t2 R t2 G 18 maa NG aar K1O t/m m rt O 0 9 2012 12 K5 t/m 11 ijk el id e du k d rs la e ke n p e r d n ! c i e v ee k st e zijn t o helij t d ar nie deid e da ba rs scodu k d r g h t c ke j e r s l a e Zo zic sti reeipcke n p er d n! s t s t j n e ov h e e e zi t t d ar nie de da ba rs sco r g h t c ke j e Z o z i c s t i re e p st

1.11.. Scharreleieren Scharreleieren

Vruchten nenbrood of krenten-rozij HALVE halve

G

. 2 % 2 % 0 % 2 0 1. 0 2 20%20% 20 0 % 1.0%G 2 % % % 0 2 0 2 0 2 0 IN 2 2 2 % 0 2 ING KOR % 0 ORT T % K R G 0 T KORTI 2 2 TIN IN KO 1. 75 %0%1.

STICKERKORTING GELDT OP DE STI ACT IEPRKO RIJS RTI VAN CKE 1 GEL ARTIK NG DTEL, MA OPOP DEXIM 1 VAN ACTAA IEPLRIJS DE AR VAN TIK ELE 12 AR N TIK EL, OP MAXIMAAL 1 VAN DE 2 ARTIKELEN

alle soorten do e 6rten alleosjsoo of 10 stuks. bijv . do doosj e osj 6 ofe 6 ksks. 10stu stu bijv. doosje 6 stuks 38

RA EXTTING KOR RA EXTTING KOR

Volumevoordeel vleeswar Voen lusmevoordeel alle soorten vl ee sw ar pakje 200 gra ens

34

3377

2 99

% 20 20%

2 0 % 2 KOa0 n:G RkkTe% IN p K 2 ORTIN

alle rten m bijv. soo snijwo rst pakje 20 0 gram bijv. snijworst75

44..50 50

e : ALVE nH e k e k a z H ALVE 3 P R PRIJ IJS S

kilo 8.00

Chocomel vol, halfvol of light pak 1000 ml

RA EXTTING R A KEO XTRING T KOR

L

00

STICKERKORTING

alle. soo bijv rtennte ristora bijvza . rist piz salora amnte i pizza salami

METER T EK STMIC KER STIC

Witlof Witlof

STICKERKORTING

33..99 99

3.3. Dr. Oetker Dr.toOraetntke ris erpizza risto alle soora rtennte pizza

2.7799 MET

STICKERKORTING STICKERKORTING

P PR RIJ IJS S

zak 200 gram

99 99

20

4.

99

249

s: t h c e l s voor

los 50 los0 gram 500 gram

Zorg dat de stic Zor zic kers dui ghtb dataar de zijn delijk sticker zicstic en spla htbker aars zijn dukide niet en delijk stre ovepla sticepj r de kerescode k de t hee streepj s nie r de n! escodeove heen!

ee HHAALV LVE E

kilo 2.22

s beenhammetje

2 .57

kilo

4499

55..

15 15

MET MET

alle soor ten 250 gram

MET MET

00

alle0 soo 50 grarten m 500 gram

Zo Zzorg icr da zsicghtdbat d t ht ata e s sts ic rt kb dr e tic st eicepkearsar zijsnticke re ejer nzieij ek rs ep scn tn ner du je oie o ps sc det evnerpladkuide od ohv dla did lijk e eeern ek eeli he d! de jk en e !

19

kleinverpak king kleinvgram erpak king 500 500 gram

n: e k k a p 3

Culinaire linaire beenhaCu mm jes been alle hammet soorten etjes

ijk idelijk el de rs duak ickers pl duid de de stziic keen pl akde dat de ! over en rst jneten t aarrszini jn ov er he de tb Zorgch zi datb ode en! ke ni aa et Zorg stic ep rsjesc e he zich reke jescod stic st ep stre

jk eli id liejk du kede rs ulaid de ke dp erkden! ic rsn la st ke e pv ede ! e tzicijn etnovehr en t deasr ijnnietoode he a d bda r rzs nie sc de o rg daht bicakaerps je e sc Zorgzic hstt rkee je Zo zic stsictreep st

99 55..99

STICKERKORTING GELDT OP CKE DE STI ACT IEPRKO NG RIJS RTI VAN DTEL, 1 GEL OPOP ARTIK DEXIM ACTAA MA IEPLRIJS VAN 1 VAN 13 AR TIK DE EL, AR OP TIK MAXIMAAL 1 VAN ELE DE 3 ARTIKELEN N

bo eierkoeken, room s er ak of gangm pak 300 gram

1. jk eli id liejk duidkede rs ula de ke dp erkden! ic rsn la st ke e pv ede ! e tzicijn etnoveehr een d ie s n o r t ea ijn tod h dat bda r rzs nie scode rg dah akaerps je c 19 ZZoorgzicichstttbsicictrkeeeepjes z s re st

Rundergeha kilovoordeelp hakt kt kilovoordeelpakl akl

lde e% W 0 %e Bakkers2 0 2 en koeken ter gevulde koek RA G EXTT N TRIA XR KEO TING KOR

K G N G 2 19KO 01 OR rt 2 012 19 t/m R8T TmaaIIaaN G0122 KO t/m R T rt 2 R 2 O Nt 22G m1 8m 1 t/ 1 K 255 mTI I N 0 2 12 t/m NG 12K RT Kt/O I TIN maarIN T O arr t 1 R a m 18 aa t maaING R11Tmmaa rt 20 G 12 t/m 18 G maart 2012 rt 20 O/mR 2012 12 12 11 O K K55 tt/m

G 12 Nrt G 20012 TTmIIaaN art 2 a R 5 R 25 m O 2 m / K1O 9 tt/m K

Runderge

alle soorten alle soo pak of flrten pak of fles es à à 15 1500 00 ml ml

T ME TER EK STMIIC KER ST C

G2 TIaN rt 201 KOR KO 25 ma 12 t/m R TIN 19 t/m G ING 18 maa rt 2012 OR T art 2012 K9 t/m 25 ma 1 12 t/m 18 maa NG rt 20

Zo Zzorg da rgh t d ic d zic sthtbaat adre stic k kea ezst ststreictb rs arn ijnicekers d zie streicekpeje u ij t ners ep rsscnoien d idelijk 2 oe pla jesc dte vnep d r d kuid ek eeli od ohveeer la e h nd! de jk ee e n!

Zo r zicg da h t st tb de st ick aar sti Zoree ers zijn cke rs r pj n zicg daesc iet oen p du h t od v la id st tb de e er k eli st ick aar stihee de de jk re e r z i c k n ! ep s n jn er je ie en s d sc t o d ov p l a u i d e er k eli he d de jk en e !

Zorg da t zichtbade stickers du ar sticker zijn en plakidelijk de streepj s niet over de escode heen! Zorg da t zichtbade stickers du ar sticker zijn en plakidelijk de streepj s niet over de escode heen!

idelijk rs du sticke plak de en dat de Zorg tbaar zijnet over de! zich kers ni e heen od stic sc je idelijk streep rs du sticke plak de en dat de Zorg tbaar zijnet over de! zich kers ni e heen stic scod je ep stre

A

STICKERKORTING DE ACTIEPRIJS VAN GELDT OP 1 ARTIKEL, OP MAXIM AALRKO 1 VAN STICKE 12 jk DE 2 ARTIK RTING 20 eELE li N DT DE ACTIEPRIJS VAN GEL rt uidOP de 1 AR aaTIK ak e OP s d EL, m MAXIMAAL 1 VAN d er pl r 2 k n e1 en! DE252 sAR v0 e jk tic n eTIK o i ELE j h 2 l N e i t

TR G IN G2 KEO5XK RTO IaN t/mA R T 201 t r R a XTRIN 11G TI O m E 8 K2 t/m 1 NG2 KO5K Iart 201 Rt/TmORmaart N 1 20 G T R a 11 TI 12 18 m K2 O ma N /m t a r 1 t2 G 01 elijk uid e d rs d icke n plak e e d de st dat aar zijn t over en! rg Zo chtb rs nie de he zi icke sco elijk st epje duid de rs e k stre ick n pla e e d de st dat ar zijn over n! Zorgchtba rs nietde hee zi icke sco st epje stre

Zo rg zic dat h d st tbaa e stic str icker r zij ker Zo eepjes nien en s duid rg p s t zic dat codeover lak d elijk e h d h d st tbaa e stic een e str icker r zijn ker ! s ee s n 2 pje ie en p duid t sco ov lak eli jk de er d he de e en !

G IN T R NG I /m T art K1O 9t R25 ma O K19 t/m

z e t d ar nie deid e da ba rs scodu k d r g h t c ke j e r s l a e Zo zic sti reeipcke n p er d n! s t s t i j n e ov h e e t e z e e t d ar ni d da ba rs sco r g h t c ke j e Z o z i c s t i re e p st

G2 IaNrt 201 T R11 ma NG012 I 2 m T ar t K5O t/ R11 ma O K5 t/m

k lij de ui de s d ak er pl r de ! k ic en ve eenk st e zijn t o helij t d ar nie deid e da ba rs scodu k d r g h t c ke j e r s l a e Zo zic sti reeipcke en p er d n! s t s t i j n ov h e e e z et t d ar ni de da ba rs sco r g h t c ke j e Z o z i c s t i re e p t s

www.coop.nl www.coop.nl

www.coop.nl Neppelenbroek • Kroonplein • Lemelerveld Coop Neppelenbroek Kroonplein 1818 • Lemelerveld Neppelenbroek • Kroonplein 18 • Lemelerveld Neppelenbroek • Kroonplein 18 •21Lemelerveld Coop compact Tingen b.v Butzelaarstraat • Luttenberg

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van zondag 8 t/m zondag 15 januari 2012. week 2 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 t/m zondag 25 maart 2012. week 12

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 t/m zondag 25 maart 2012. week 12


9

SPORT

SALLANDCENTRAAL

Toerrijders van wielervereniging CRT in het nieuw De toerrijders van wielervereniging CRT fietsen hebben recentelijk volledig nieuw tenues gekregen. Voordat zij hun kleding kregen, werd het nieuwe tenue op feestelijke manier gepresenteerd, waarna de sponsorcontracten werden ondertekend. Twee van de vorige sponsoren zijn de komende vijf jaar ook weer vertegenwoordigd op de nieuwe kleding. “Daarnaast hebben wij drie nieuwe sponsoren gecontracteerd”, vertelt voorzitter Benno Klein Koerkamp. Het programma 2012 staat weer vol met prachtige tochten in de regio en met uitdagende trainingsritten. “Met drie verschillende snelheidsgroepen bieden we voor een ieder een gepaste groep wat snelheid betreft. Op de zondagen vertrekken we om 9.00 uur en na invoering van de zomertijd starten we op de dinsdag en donderdagavonden. We starten vanaf de parkeerplaats bij

de C1000 in Raalte dorp.” Ook is er ruimte voor nieuwe leden om eens kennis te maken met de toerafdeling. Zij kunnen geheel vrijblijvend zich aansluiten bij de groep om eens mee te fietsen (wel met helm) en de toerleider zal uitleggen hoe er gefietst wordt.

ken, dippen, buikspieroefeningen enz. Individuele oefeningen en oefeningen in tweetallen worden afgewisseld. De training wordt afgesloten met een cooling down. “Tijdens de training kom je van alles tegen. We doen korte circuit trainingen, trekken ons op aan boomtakken en doen opdrukoefeningen op bankjes. Doordat we in

een kleine groep trainen en de trainer je positief stimuleert, kun je net wat dieper gaan“, aldus bootcampinstructeur Quintin Poelen.

Kijk voor meer informatie op www.crtraalte.nl

OUT! Outsport start met bootcamptrainingen in Salland OUT! outsport is deze maand begonnen met het geven van bootcamptrainingen in Salland. Bootcamp is een nieuwe tak van sport overgewaaid uit Amerika. Met korte en intensieve trainingsonderdelen vergroot je je kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en behendigheid. Iedereen traint in zijn eigen tempo, maar je profiteert van de discipline en motivatie van de groep. Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van alles wat je onderweg tegenkomt zoals bakstenen, trappen, omgevallen boomstammen,

hellingen en dergelijke. In Salland kun je vanaf maart bootcamp trainingen volgen op vijf locaties en zes tijdstippen. OUT! werkt daar-

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

www.kruipertweewielers.nl pms 661

process cyan

bij intensief samen met sportscholen Vitalcentre in Raalte en Heino, Kontrast uit Dalfsen en buitensportcentrum de Wilgenwaerd uit Nijverdal. Er wordt begonnen met een uitgebreide warming-up. Vaak wordt er in de warming-up een stuk loopscholing meegenomen. Daarna wordt als groep een grappig, maar uiteraard vermoeiend (tik)spel gedaan waarmee de warming-up wordt afgesloten. Na de warming-up volgt een intensieve intervaltraining. Hierbij wordt gebruikgemaakt van alle natuurlijke elementen. Het hoofdonderdeel is hardlopen afgewisseld met spierversterkende oefeningen waarbij je je hele lichaam traint; jumping jacks, bumpees, opdruk-

Dammen In Salland De dammers van Hartholt Olie Heino presenteren op zaterdag 24 maart hun jaarlijkse damdag. De nationale competitie is inmiddels afgelopen en Hartholt Olie is daarbij vierde geworden. pms 349 pms 361 “De damdagen van de verschil-

lende verenigingen worden door het gehele seizoen gehouden en die van Heino is standaard de vierde zaterdag in maart. Er

wordt gedamd vanaf 10.00 en de laatste partijen zijn tegen 17.00 uur afgelopen. Er zijn drie klasses te weten de 2e klasse, 1e klasse en de Hoofdklasse. Bij opgave wordt gekeken welke rating de dammer heeft en wordt dan ingedeeld in zijn speelsterkte. Het mooie van zo’n damdag is dat er dammers uit het hele land komen, want damdagen worden in de rest van Nederland niet echt gehouden. Zo komt er elk

DamRa en DOS verzorgen samen een damrubiek in Salland Centraal, met daarin aandacht voor clubwederwaardigheden en voor de damsport zelf. jaar een dammer uit Voorburg. Iedere speler speelt drie wedstrijden waarbij iedere speler een uur bedenktijd krijgt per partij wat voor de gewone huisdammer misschien erg lang lijkt, blijkt het vaak dat er in het begin te lang wordt gedacht waardoor men op het laatst in tijdnood komt wat natuurlijk wel spektakel oplevert. Opgave kan tot vrijdagavond bij Frits Gerritsen tel. 0572 – 392302.

LIVE VOETBAL Zondag 25 maart De voetbalcompetities van de KNVB zijn weer in volle gang. En dat is spannend! Iedere week weer staan er vele mensen langs de lijn hun keel schor te schreeuwen. Zo volgen zij de verrichtingen van hùn club! Salland Centraal volgt al die clubs tegelijk! Iedere zondag LIVE vanaf onze velden. Alle uitslagen en alle goals! Hier zijn de wedstrijden voor dit weekeinde. Succes allen!

Hoofdklasse C Tweede Klasse J Tweede Klasse J Tweede Klasse J Derde Klasse B Vierde Klasse H Vierde Klasse H Vijfde Klasse H Vijfde Klasse H Vijfde Klasse H Vijfde Klasse H Zesde Klasse A

14.00 uur 14.00 uur 14.30 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur

Lijkt het je leuk om een keer een bootcamp training te volgen? Kijk dan op www.bootcampraalteheino. nl, www.bootcampdalfsen.nl of www.bootcampnijverdal.nl.

NEC av Epe AJC ‘96 Heeten Lemelerveld Overwetering Raalte Wesepe Holten Broekland Dalfsen Vilsteren

Bij het schooldammen zijn wij gevorderd tot de finale van Overijssel waarin aanstaande woensdagmiddag de groepen 5 en 6 en volgende week woensdagmiddag de groepen 7 en 8 strijden om de titel. Beide keren wordt het gehouden in het gebouw van Summercamp bij Japiksgat. De Dolfijn en De Gouden Emmer doen beide keren mee met een team. De aanvang van de wedstrijden is om 13.30 uur.”

Voor alle voetbaluitslagen én doelpuntenmakers van afgelopen weekeinde kijk je snel op www.sallandcentraal.nl

Joost Leerkes Bas Jansen Roy Schreur Erik Westendorp Sander Alferink Michiel van der Vlies Arnon Zwijnenberg Jelle Mulder Bas Aarnink Rik Keijzer Eli Nahuis

16 26 36 46

11 21

31

41

7 17

27

37

47

wit

2 12 22

32

42

8 18

28

38

48

zwart

3 13 23

33

43

9 19

29

39

49

4

14 24

34

44

10 20

30

40

50

5 15

25

35

45

LIVE GOALS IN SALLAND

Topscorers - Rohda Raalte - Heino - Wijhe ‘92 - Luctor et Emergoe - Beekbergen - Haarle - Turkse Kracht - FC Ulu Spor - Nieuw Heeten - OVC ‘21 - SDOL - Lettele

6

1

(Lettele) (Heino) (Wesepe) (Haarle) (Mariënheem) (SDOL) (Haarle) (Wijhe ‘92) (Heeten) (Heino) (Haarle)

20 17 15 14 13 12 11 10 10 9 8

Onze gegevens zijn mogelijk niet volledig. Bij deze een oproep: houd ons op de hoogte van de namen van de doelpuntmakers!

Iedere zondag LIVE goals vanaf de Sallandse velden

GOAL.SALLANDCENTRAAL.NL


Verkoop van alle merken auto’s Financiering en verzekering Specialist in unieke occasions!

Almelosestraat B, Raalte 06 06 20 74 69 06 info@jonkmanautos.nl Almelosestraat 77 B, Raalte7706 20 74 69 info@jonkmanautos.nl

Hiiii! Heb ik geen mooi hek om mijn paardenweide? • Afrasteringen • Speeltoestellen • Tuinbanken & picknick sets • Poorten • Tuinhout • Tuinschermen Elke werkdag van 7.30-17.00 uur en zaterdag van 8.00-13.00 uur geopend. Almelosestraat Dalmsholterweg 5 7722 KJ Dalfsen 0529-431548 www.thewoodshop.nl

De mooiste showrooms van neDerlanD

Meubels, verlichting en accessoires rechtstreeks vanuit de hele wereld. Meer dan 10.000 m2 toonkamers. Tegen de laagste prijzen! www.kotterwonen.nl

Wordt vervolgd...

aktieknaller

Kipfilet kilo 3,75 Kijk voor andere aanbiedingen in onze winkel

Dorpsplein 1 • 8111 AN Heeten Tel. (0572) 38 25 51

KOTTER

77 B, Raalte 06 20 74 69 06 info@jonkmanautos.nl Maak uw interieur uniek, modern, trendy of klassiek.

w w w. m a u ri tsvlees.n l

Wechelerweg 24 • 8102 HK Raalte Tel. (0572) 35 11 68 Fax. (0572) 36 45 43

TEAKHOUSE

Vanaf heden in Raalte en Heeten geopend van dinsdag t/m zaterdag, maandag gesloten

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig t/m 24 maart 2012

nijverDal: transportweg 4b

olDenzaal: ainsworthstraat 30

enscheDe: euregioweg 277

volg ons op

@kotterwonen

DonDerDag koopavonD in alle filialen! t: 0548-618 888. www.kotterwonen.nl

Kampeerinfo Marktdagen donderdag

vrijdag

zaterdag

15-21 uur

15-21 uur

9-17 uur

22 23 24 maart maart maart Tijdens deze dagen komen veel leveranciers hun producten tonen zoals; airco’s, caravanmovers, maar ook reisorganisaties zijn aanwezig. Niet alleen dat, ook barbecue-demo’s en electrische fietsen, interessante trekauto’s of op maat gemaakte matrassen. Kortom veel te beleven. O.a. deze leveranciers komen tijdens de Kampeerinfo Marktdagen:

HatteM Industrieterrein De Netelhorst 1 8051 KE Hattem t 038 - 444 37 77 e info@dejongcaravans.nl

www.dejongcaravans.nl


11

SALLANDCENTRAAL

Vrouw achter het stuur

Foto: Kilian van der Zwaag

Tja, wie kent de uitdrukking niet… ‘dat zal wel weer een vrouw achter het stuur zijn’. En dat klopt, in veel auto’s zit er een vrouw achter het stuur, in de andere auto’s is dat een man. Meer opties vind je ook niet. Maar hoe gaat dat dan… een vrouw achter het stuur? Wij (de dames van Salland Centraal) nemen je mee in onze bevindingen en belevingswereld. Elke twee weken hebben wij een aantal dagen een auto op proef. En we kijken heus verder dan alleen het uiterlijk, de kinderen, kinderwagen en boodschappen moeten natuurlijk ook mee. Verder moeten we naar de sportclubjes, de vriendinnen, naar ons werk enz. We gaan dus testen hoe deze auto zich staande houdt in ons drukke leven. Met recht dus een vrouw achter het stuur… Deze week kregen wij een aanbod dat we niet konden weigeren en waar ons hart (en menig mannenhart) sneller van gaat kloppen. Een dag een Porsche Boxster mee! En ja hoor, het is een cabrio en mooi weer….lekker de kap naar beneden, stoelverwarming aan en rijden maar. Je waant je een dag in het Sallandse Gooi,

Cheryl Morero is er niets bij! Alleen al het geluid dat uit deze auto komt bij het starten maakt je al blij. De jaloerse blikken op de weg (voornamelijk toch mannen) en de omgedraaide hoofden maken het wel extra speciaal. De Porsche is supersnel, stuurt lekker soepel en door de stoelverwarming krijg je het ook zeker niet koud. Omdat de auto een glazen achterruit heeft kan je er ook prima mee rijden in de winter en met alle extra snufjes kan je er ook alles uithalen wat er in zit. Met inparkeren moet je even rekening houden met de breedte van de auto maar ook dat is prima te doen. En omdat het een automaat is hou je ook tijd over om even je lippenstift te checken in de spiegel in plaats van te moeten schakelen.

Cursus ‘Beweeg je fit’ in Heino

Maar, deze rubriek heet natuurlijk niet voor niets Vrouw achter het Stuur en we testen of een auto past in ons leven. Wil je een auto waarmee je de weekboodschappen kunt halen, de kinderen kunt brengen en halen naar allerlei activiteiten enz enz dan is deze Porsche toch niet echt geschikt. Maar heb je een paar centen over en ben je op zoek naar wat aparts, dan moet je echt eens hier aan denken. Want, wat was het leuk… De Porsche Boxster die wij deze week tot onze beschikking hadden staat te koop bij Jonkman Auto’s in Raalte.

zwembad de Tippe. Binnen in de zaal, buiten op het veld en in het water wordt getraind. De eerste zes lessen worden gegeven op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur in Sporthal Hoogerheyne, de laatste zes lessen zijn ook op vrijdag, maar dan van 10.00 tot 11.30 uur, zowel in het water als op de ligweide van zwembad de Tippe. Aan de cursus kunnen maximaal twaalf mensen deelnemen. Deelname kost in totaal 40 euro. Aanmelden kan tot 27 maart. Voor informatie en aanmelden kun je bellen met Rolien van der Heijden, fysiotherapeut, via. 0572-392295 en ledenadministratie HEVO Heino via0572-366946.

KOOPZONDAG RAALTE 25 MAART Verkiezing Sallands best top Model 13.00 -17.00 uur

Centrum Raalte Gratis parkeren

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

www.kruipertweewielers.nl pms 661

process cyan

• Porsche Boxster 2.7i automaat, nieuw model • o.a. stoelverwarming voor, stuurbekrachtiging, tiptronic, traction control, warmtewerend glas, xenon verlichting, boordcomputer, cabriokap elektrisch, Climate Control, Cruise Control en 19 inch velgen. • De vraagprijs bedraagt 28.750 euro. Voor meer informatie, neem contact op met Jan Jonkman, Almelosestraat 77b, Raalte tel: 06-20746906. Meer informatie op www.jonkmanauto.nl.

Voice Male in het Capellenborg Theater De Vlaamse vocale groep Voice Male is op vrijdag 23 maart te zien en te horen in het Capellenborg Theater in Wijhe met de voorstelling ‘Ladies First’. Tijdens deze muzikale voorstelling brengen de heren een ode aan hun favoriete vrouwen.

Gymnastiekvereniging HEVO, zwembad De Tippe en Fysiotherapiepraktijk Heino houden vanaf vrijdag 30 maart tot 29 juni de cursus ‘Beweeg je fit’. Je krijgt de mogelijkheid om samen met leeftijdsgenoten op een ontspannen en leuke manier actief te zijn. De cursus bestaat uit twaalf bewegingslessen. Hierin komen oefeningen aan bod die het bewegen in het dagelijks leven vergemakkelijken, het evenwichtsgevoel vergroten en de kans op vallen verminderen. Ook looptraining komt aan bod. Daarnaast spelen het sociale karakter en de gezelligheid een belangrijke rol. De lessen worden verzorgd door deskundigen die rekening houden met jouw wensen en mogelijkheden. Alle activiteiten worden aanpast op jouw eigen niveau. Ook als je een chronische aandoening hebt. De lessen worden gegeven in groepsverband, zowel in Sporthal Hoogerheyne als in en rondom het

Specificaties:

Voice Male is een groep van zes Vlaamse mannen die a capella muziek maken. Met de ogen dicht klinken ze als een voltallige band. Met de ogen open ziet het publiek zes heren een compleet orkest neerzetten met niets dan hun lippen, longen en tongen. Het muzikale bereik van de zangers van Voice Male gaat heel ver. Met name de diepe, lage tonen van de basgitaar en de drums maken

daarbij een onuitwisbare indruk. In ‘Ladies First’ brengen de heren op geheel eigen wijze, als het moet gekleed in een bijpassend jurkje, een ode aan alle ladies die hun stempel gedrukt hebben op de internationale muziek. Dat varieert van Madonna tot Alicia Keys. Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten kosten 19 euro. Meer informatie op www.theatersolstwijhe.nl.

Gewoon Carolien

Opgeruimd huis

Rond februari is het al begonnen. Steeds vaker en op verschillende plekken kwamen er gedachten als ’wat een rommel’, of ´dat kan wel weg´. Tijd om ruimte en gebruik te maken van de vernieuwde energie van de beginnende lente. Maar waar begin ik? Ik begin met iets kleins, het voorraadkastje in de badkamer. Daar hoeft weinig weggegooid te worden. Ik heb wat moeite met weggooien. Er komen dan gedachten als ‘dat kan een ander nog gebruiken’ en ‘dat kan ik misschien later nog gebruiken’. Die gedachten geloof ik dan en ja, dan blijft het soms weer liggen. Ook spullen met emotionele waarde zijn wat pittig. Herinneringen. Ik wil graag leven in het nu vanuit liefde en vreugde, dus bepaal steeds beter wat nu belangrijk voor mij-ons is. Op jonge leeftijd werd ik eens in de paar jaar meegenomen om te helpen opruimen en schoonma-

ken bij een enorm lieve tante in Limburg die alles wat ze kreeg koesterde en moeilijk kon loslaten. Daar konden we niet meer door het huis lopen, lag er overal schimmel en etensresten, liepen er vele beestjes die ik niet kon identificeren, en als ik me bewoog, vielen er spullen en kwam er allerlei viezigheid vrij. Ik kon haar beleving, haar keuzes volgen en begrijpen, maar voor mij is begrenzing nodig. Dit beeld helpt mij nog altijd bij het weggooien en schoonmaken. Daarnaast heb ik een partner die wel heel gemakkelijk weg kan gooien. ´Hebben we het twee jaar niet gebruikt, dan gaat het weg´. Dat levert wel eens pittige onderhandelingen op. Op het moment is veel weggegooid, zijn vele ruimtes in huis opgeruimd(er) en schoon, spullen staan klaar voor rommelmarkten, de schuur en tuin gedaan. Ha lekker.

Heb jij moeite met opruimen en schoonmaken? Welke keuzes maak jij? Gebaseerd op welke gedachten? Heb je ook onderhandelingen met je partner of bepaalt de een wat weggaat en binnenkomt en vindt de ander het ´best´? Wat doet een opgeruimd huis met je? Vertel gerust je verhaal via info@carolienjonkman.nl.


Car inova

Vertrouwd dichtbij. Carinova

Moedergroep Mama Mia

Carinova Servicepakket akket

Iedere donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur is er een bijeenkomst van moedergroep Mama Mia. Moedergroep Mama Mia is bedoeld voor vrouwen tot 24 jaar, die merken dat het op jonge leeftijd moeder worden heel veel veranderingen met zich meebrengt. worden, meebrengt

Via het Carinova Servicepakket kunt u een tuinman aan huis bestellen. Leden krijgen flinke korting op het uu urtarief. Voor de actuele tarieven kunt u bellen n met et 0900 86 62 6 (lokaal tarief). ta e ).

Meer info? Bel (0570) 74 74 06 of kijk op www.tienermoeders.nl

Geen lid? Eén telefoontje naar 0900 86 6 62 is al a voldoende. Lidmaatschap voor 2012 is € 13,50 0.

Centraal telefoonnummer 0900 86 62 (lokaal tarief) Centraal postadres Postbus 49, 8100 AA RAALTE Email info@carinova.nl Website www.c www.carinova.nl Huishoud Huishoudelijke Hulp Tel. 0900 8 86 62 (keuze 1) Postbus 41, 8 8100 AA RAALTE info@ca info@carinovahh.nl www.car www.carinovahh.nl

Cursussen Curs

Fit en actief act zwanger Holt Colmschate, Holten, Raalte en Wijhe Zwangerscha Zwangerschapscursus yoga Colmschate en Deventer Baby Babymassage maar Deventer 28 maart,

Groepen Algemeen Maatschap Maatschappelijk Werk (voorjaar 2012)* (voorja Assertiviteitstraining Assertivit Devente en Raalte Deventer Sociale vvaardigheid (groe 5/6 en 7/8), Raalte (groep Olst gemeente Olst-Wijhe (groep 5/6) Samen leren spelen met Tim en Flapoor Raalte (groep 3/4) Mama Mia Deventer *De groepen van het Algemeen Maatschappelijk Werk gaan door als er voldoende aanmelding is. Voor opgave en meer informatie kunt u bellen met Carinova via 0900 86 62.

Mantelzorgondersteuning

Snel zorg nodig? Sn ?

Gezellige avond voor jonge mantelzorgers van 6 - 12 jaar 1 april, locatie wordt nog bekend gemaakt Avond voor jonge mantelzorgers van 16+ 20 april, Raalte é Alzheimer Café eventer 16 april en 21 mei, Deventer

Bel 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl a.nl

Zorgbemiddeling Carin nova investeert veel in bereikbaarheid. Daarom iss Carinova voor iede dereen 24/7 bereikbaar onder nummer 0900 86 62 2. Via de nieuwe afd fdeling Zorgbemiddeling stelt u voortaan alle (aan)vvragen naar zzorg op één centraal punt. Zowel voor Thuiszorg, Veerpleeghuiszorg, Behandeling en Wonen in één van onze woon- en zo orgcentra. De afdeling Zorgbemiddeling kijkt wat voor uw zorgvraag het meeest passende aanbod is. Dit geldt niet alleen voor de reguliere zorgaanvrag gen, maar ook voor crisisopnames en spoedzorg thuis. Ook als u al cliëntt bent kunt u bij de afdeling terecht. Bereikbaarheid Telefonisch: Het algemene informatienummer is: 090 00 86 62 Digitaal: www.carinova.nl of zorgbemiddeling@carin nova.nl

Goede bereikbaarheid

Carinova

Diversen

Podium Jong Actief ief kamp Raalte 11 april en 9 mei, De Hartkamp n Café Doodgewoon ar 3 april, Schalkhaar

Vertrouwd d dichtbij www.carinova.nl nl


SALLANDCENTRAAL

Open bedrijvendagen in Lemelerveld Wim Spijkerman aan de slag Foto: Marian Hollegien

Van Sukerbiet tot ondernemend Lemelerveld’ is het motto van de komende open bedrijvendagen in Lemelerveld. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart staan de deuren van een veertigtal bedrijven open voor een kijkje in de keuken en achter de schermen. Er is volop ‘Fun op het Kroonplein’ met een uitgebreid activiteitenprogramma. In een tijdelijk centrum presenteren zich zeven bedrijven. Bij verschillende deelnemers zijn acties zoals een gratis schetsontwerp voor woning of tuin. Ook staat de presentatie van het nieuwe Serco Willems Racing Team op het programma. Op 25 maart is er koopzondag. Om de Lemelerveldse bevolking ‘iets’ terug te geven wordt op donderdag 22 maart om 19.15 uur een kunstwerk op het Kroonplein aangeboden en onthuld. Dit kunstwerk is vervaardigd door Lemelervelder Wim Spijkerman. Meer informatie over het programma en de openingstijden op www.bedrijvendaglemelerveld.nl.

Fotowedstrijd Wie maakt de mooiste foto tijdens de open bedrijvendagen op 23, 24 en 25 maart? Dat is de uitdaging voor iedereen met een camera of mobiele telefoon. Maak een foto en mail deze (maximaal 1 MB) naar foto@bedrijvendaglemelerveld.nl. Ook kun je de foto toevoegen aan een tweet @BedrijvendagLV # zweefvlucht. De twee mooiste foto’s worden beloond met een zweefvlucht.

Workshop werken met een spiegelreflex

Kampeerinfo Marktdagen bij De Jong in Hattem

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de workshop die de fotografen Stefan Kemper en Henny Temmink op zaterdag 31 maart zullen verzorgen. De deelnemers krijgen in één dag de basisprincipes van een spiegelreflexcamera uitgelegd. In een ontspannen sfeer wordt uitgelegd wat je allemaal kunt bereiken met een spiegelreflexcamera. Aan bod komen het werken met sluitertijd en beweging, diafragma en scherpte, cameraen menukennis, belichting, gebruik van verschillende objectieven, flitsen binnen en buiten en verder nog allerlei tips en trucs. De kosten voor een hele dag inclusief lunch zijn 99 euro incl. BTW. Aanmelding is mogelijk via info@stefankemper. nl of 06-23140699.

13

Carinova T 0900 86 62 (lokaal tarief) I www.carinova.nl

Carinova bij u in de buurt Bathmen • Het maatschappelijk werk heeft voorlopig in Bathmen geen spreekuur. Mensen uit Bathmen zijn van harte welkom in gez.h.centrum de Kuip in Colmschate • Looweg 33a Uitleen hulpmiddelen: Apotheek Bathmen: ma t/m vr 8.00 – 17.30 uur (beperkt assortiment) Broekland • Kulturhus, Bouwhuisplein 11 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-4 jr.): 2de do v/d maand 9.00 – 9.30 uur Heeten • Drogisterij Simons, Holterweg 12 Uitleen hulpmiddelen: winkeltijden (alleen krukken) Heino • Marktstraat 27 Spreekuur Maatschappelijk Werk: ma/do 9.00 – 10.00 uur Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.): do 9.00 – 9.30 uur Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr 13.30 – 14.00 uur Holten • Kulturhus, gebouw De Boschkamp Tuinstraat 2 Uitleen hulpmiddelen: ma/wo/vr 16.30 – 17.30 uur • Woon- zorgcentrum De Diessenplas Vrijheidslaan 1 T. (0548) 36 25 0 E. diessenplas@carinova.nl Lemelerveld • Ds. C. Keersstraat 1 Spreekuur Maatschappelijk Werk: do 9.00 – 10.00 uur Inloopspreekuur consultatiebureau (0-4 jr.): ma 12.00 – 12.30 uur Uitleen hulpmiddelen: Apotheek Lemelerveld, Vilstersestraat 33, ma t/m vr 8.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.30 uur en za 12.00 – 13.00 uur (alleen krukken) Lettele • Bathmenseweg 27, tel: (0570) 55 14 85 Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr na telefonische afspraak (alleen krukken)

De Jong Caravans/Campers/Outdoor in Hattem opent van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 maart het nieuwe kampeerseizoen met de Kampeerinfo Marktdagen. Tijdens deze dagen kan iedereen informatie krijgen over alles op het gebied van kamperen. Diverse bedrijven tonen hun producten op het gebied van kamperen. Denk daarbij aan een slaapstudio, waar iedereen de matras voor in de kampeerauto op maat kan laten maken of aan een demonstratie met de skottelbraai. Verder wordt onder meer de airco gedemonstreerd, evenals de mover (afstandsbediening om de caravan op zijn plek te zetten). Ook kan de bezoeker die dagen gebruik maken van diverse aanbiedingen. De informatiemarkt wordt ook bevolkt door onder andere leveranciers van wandelschoenen, reisorganisaties enz. Maar ook is

Cibap studenten werken mee aan bevrijdingsfestival Zwolle ‘Vrijheid in de etalage’, zo heet het project waar studenten van Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle aan meewerken. Eindexamenstudenten van de opleiding Vormgever Productpresentatie gaan als afstudeerproject een gedeelte van een etalage of winkel inrichten in de Zwolse binnenstad met als thema ‘Vrijheid geef je door’. Het project is onderdeel van het bevrijdingsfestival Overijssel. De etalages zijn vanaf eind april te bewonderen. Samen met het Cibap geeft de organisatie van het Bevrijdingsfestival een brochure uit waarin alle deelnemende winkels zijn opgenomen. Ook studenten van de opleiding Multimedia van het Cibap zijn betrokken bij het Bevrijdingsfestival Overijssel. Tweedejaars studenten van deze opleiding maken filmpjes voor de web-

CARINOVA ‘Vertrouwd Dichtbij’

site www.watisnoudievrijheid.nl. De website wil laten zien wat vrijheid betekent voor individuen en groepen in verschillende levensfasen, leefomgevingen en levensomstandigheden. De mooiste filmpjes worden op de website geplaatst. Het bevrijdingsfestival Overijssel vindt op 5 mei plaats in Zwolle. De website www.watisnoudievrijheid.nl is nu al in de lucht en wordt wekelijks aangevuld met nieuwe artikelen.

het mogelijk om een proefrit met een kampeerauto te maken. “Het is geen verkoopshow. De dagen vinden plaats in een lekkere ongedwongen sfeer. De bezoekers kunnen lekker rustig rondlopen en naar informatie vragen.” De Jong Caravans/Campers/ Outdoor is op donderdag 22 en vrijdag 23 maart geopend van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De Jong is gevestigd op De Netelhorst 1 (industrieterrein De Netelhorst) in Hattem. Kijk voor meer informatie ook op www. dejonghattem.nl of bel 038-4443777.

cibap open 29 maart Voorlichtingsmiddag 29 maart om 14.30 uur Voor meer informatie en aanmelden: www.cibap.nl Cibap vakschool voor verbeelding Zwolle

Mariënheem • Veenhorst 1 (De Veenhorst) Inloopspreekuur consultatiebureau (0-4 jr.): 3de do v/d maand 9.00 – 9.30 uur Nieuw Heeten • Bathmenerweg 5 (Timmermanshuis) Inloopspreekuur (0-4 jr.): 3de vr v/d maand 8.45 – 9.15 uur Olst • Woon- zorgcentrum Het Averbergen Averbergen 1 T. (0570) 50 03 00 E. hetaverbergen@carinova.nl • Averbergen 3c Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr 9.00 – 11.00 uur • Averbergen 9 Spreekuur Maatschappelijk Werk: ma/wo 8.30 – 9.30 uur Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.): di 9.15 – 9.45 uur • Woon- zorgcentrum St. Willibrord Boskamp 21 T. (0570) 56 13 77 E. sintwillibrord@carinova.nl Raalte • Arkelstein 2 Spreekuur Maatschappelijk Werk: ma t/m vr 9.00 – 10.00 uur • Monumentstraat 55a Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.): do 13.00 – 13.30 uur • Kaagstraat 10a Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur • Verpleeghuis De Hartkamp Logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut: ook op afspraak aan huis! Jan van Arkelstraat 15 Kleinschalig wonen: Jan van Arkel en De Braak T. (0572) 35 82 83 E. dehartkamp@carinova.nl Wijhe • Slotpark 25 Spreekuur Maatschappelijk Werk: ma 16.00 – 17.00 uur, wo 9.00 – 10.00 uur Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.): do 9.15 – 9.45 uur Uitleen hulpmiddelen: Apotheek Wijhe, Langstraat 74 ma t/m vr 8.30 – 17.30 uur (alleen krukken)


14

SALLANDCENTRAAL

Agrarische markt in Museum De Laarman ZijActief Overijssel presenteert op zondag 25 maart een agrarische markt in landbouwmuseum De Laarman in Luttenberg. De bezoekers krijgen aan de hand van verschillende presentaties een beeld van het werk van de moderne agrariër. De markt duurt van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Behalve de vele informatieve stands is er van uur tot uur een leuk en afwisselend programma, terwijl de smederij en de kaarsenmakerij de hele dag in bedrijf zijn. ZijActief boerinnen gaan met de bezoekers in gesprek over alle producten, waar een agrariër de handen voor uit de mouwen heeft gestoken. De Sallandse Boer, Berend Dijsselhof, fungeert deze dag als gastheer. Bij de stands maken de bezoekers kennis met nieuwe ontwikkelingen. Zo is er aandacht voor de paardenmelkerij in Luttenberg en de lelie- en aspergeteelt in Raalte. Vrijwilligers van de imkervereniging St. Imelda vertellen over het belang van bijen in de voedselketen. Via een camera kunnen de bezoekers een kijkje nemen in een moderne geitenstal. Een Luttenbergs veevoederbedrijf vertelt hoe de uitgekiende voerverwerking te-

Paella

600 gr

5,50

Gebakken pollackfilets 4 stuks € 6,95

genwoordig plaatsvindt. Het diergeneeskundig centrum Midden Salland vertelt over hun rol in de agrarische wereld. Twee inseminatoren geven informatie over hun werk. En zo zijn er tal van informatie stands. Maar dat is nog lang niet alles Onder leiding van Agnes Neimeijer, deskundig IVN-gids, kan er twee keer worden gewandeld en krijg je informatie over de ontwikkelingen in deze streek. Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied, zal kort iets zeggen over de dynamische relatie tussen boeren en Overijssel. Burgemeester Zoon doet dat namens de gemeente Raalte. Kinderen kunnen kuikentjes bekijken, die pas uit het ei zijn gekropen. Ze kunnen zelf een zaadje poten en thuis volgen hoe daar een margrietje uit groeit. Uiteraard is er de hele dag koffie, thee en erwtensoep verkrijgbaar.

www.vistraiteur-roescher.nl Aanbiedingen ook geldig op onze markten dinsdag-Raalte Noord, donderdag-Heeten, vrijdag-Heino, zaterdagRaalte centrum maandag gesloten Aanbiedingen geldig Koestraat in week 12-2012

18 Raalte Tel. (0572) 35 22 07

Lithodora l l D t e m Knal ! n i r e De zom

e d n e r e v a l K 24-03: ’s J D t n e d i s e r / H a kv i o l e n eft. nge rockers le ten van veel jo eigen jn teksten in zi Dit met eigen optrents). Een live streektaal (Dre t je KVIOLEN moe den van De HA !! hebben gezien

entse hterhoeks, Dr De Twents, Ac en er owband Klav Rock & Roll sh rd rond N is geformee de HAKVIOLE heel aver die op ge zanger Bert Kl harde rtolkt wat in eigen wijze ve

Geldig van 22-03 t/m 28-03. OP =OP

Lithodora diffusa ‘Heavenly Blue’. Potmaat 15 cm.

van 4,99Dvoor

! s c i s s a l C e c 30-03: Dans mmv de Bintan

2,

99

g

www.deleerenlampe.nl

GroenRijk Raalte • Oude Zwolsestraat 8a 0572-357636 • www.groenrijk.nl


15

SALLANDCENTRAAL

BINNENKORT IN HET

Muziek en cabaret in het HOFtheater

Het HOFtheater presenteert het komende weekend enkele muzikale en/of humoristische theatervoorstellingen. Zangeres Marike Jager opent het weekend op donderdag 22 maart. Cabaretier Robbert Jan Proos neemt vrijdag 23 maart het podium over. Zaterdagavond 23 maart brengt De Beenhouwerij en spetterende percussieshow op de planken.

Marike Jager komt met haar voorstelling ‘Here Comes the Night’ naar het Raalter theater. Haar debuutalbum werd lovend ontvangen en kreeg een Essent Award. Haar tweede album kreeg twee Edison nominaties en stond wekenlang in de Album Top 40. Nu zal ze nummers van haar derde album ten gehore brengen in het HOFtheater. ‘Here Comes the Night’ is een muzikale reis die je midden in de nachtelijke stad dropt. De voorstelling begint om 20.15 uur. Robbert Jan Proos is op vrijdag 23 maart in het HOFtheater te zien met de try out voor zijn nieuwe voorstelling ‘Solo’. Tijdens de voorstelling gaat Proos op zoek naar het eenzaamste gevoel wat er is. Voorbeeld: Met een oneven aantal mensen Oud

& Nieuw vieren en dan wordt het twaalf uur… Meester-beenhouwers Gerrit de Cock en Reinert D’Haene brengen zaterdagavond een ‘best of’ van 15 jaar De Beenhouwerij: ‘Binnen zonder kloppen’. Sommigen noemen het humoristisch percussietheater, anderen spreken liever over een unieke muzikale belevenis. Het Vlaamse gezelschap begon als persiflage op het percussiegezelschap ‘Slagerij Van Kampen’, maar groeide uit tot één van de beste percussiegroepen van Europa. Voor liefhebbers van percussie en theatershow een must. Voorafgaand aan deze voorstelling kun je meedoen met een percussieworkshop van Xplosief uit Zwolle. Meer informatie hierover op www.hofinsalland.nl.

Open dag bij De Rietkraag in Lemelerveld Natuurkampeerterrein De Rietkraag in Lemelerveld viert op 31 maart haar vijfjarig jubileum met een open dag. De Rietkraag, gelegen aan het Overijssels Kanaal op de grens van Salland en het Vechtdal trekt elk jaar meer kampeerders. Wat eens een weiland was, is omgetoverd tot een prachtig begroeid natuurlijk kampeerterrein. “Een landschapsarchitect heeft een ontwerp gemaakt, waardoor er een unieke indeling van het terrein is ontstaan”, vertelt Anton Snel die samen met zijn vrouw Alice het natuurkampeerterrein runt. “Het gehele terrein is aangeplant met 7.000 inheemse bomen en struiken. Diverse landschapselementen zijn er vertegenwoordigd, zoals een fruitgaard met hoogstamfruitbomen, erfbosjes en een compleet berkenbos, waarin vier mooie kampeerplekken liggen”, aldus Anton. Er is een apart tenten- en camperveld. De indeling is zodanig dat de kampeermiddelen op

het terrein vanaf de weg niet zichtbaar zijn. “Op deze manier wordt het landschap niet verstoord door het aanzicht van caravans en campers. Door de ligging aan het Overijssels kanaal kunnen onze gasten een mooi kanotochtje maken of naar hartenlust vissen. De Rietkraag heeft veertig ruime plekken met veel privacy. Iedere plek is omzoomd met veldesdoorn en andere inheemse beplanting.” “Door de kleinschaligheid kunnen we veel aandacht geven aan de gasten. Bij ons komen de ‘echte’ kampeerders. Kamperen met de fiets, overnachten in een piepklein tentje, zit-

tend in het gras genietend van een zelfbereide maaltijd. Maar ook caravans en campers zijn welkom. Op ons terrein is een zogenaamd Rustpunt, waar de voorbijgangers maar ook onze

gasten zelf een kopje koffie of thee kunnen gebruiken.” Kijk voor meer informatie op www.derietkraag.com. De open dag duurt van 11.00 tot 15.00 uur.

Ribs&Blues pre-party bij Taveerne Tivoli Taveerne Tivoli in Raalte vormt op zondag 25 maart de locatie voor de ‘Ribs&Blues pre-party’. Die middag wordt onder andere de officiële Ribs&Blues app gepresenteerd, bekend gemaakt wie de nieuwe Sheriff van KidsAdventure Land wordt en ontbreekt het natuurlijk niet aan een stevig potje bluesmuziek.. Sinds een pms aantal 661jaar organiseert het bestuur van het evenement process cyande liefhebde pre-party voor bers van Ribs&Blues. Tijdens dit feestje kan men alvast in de

sfeer komen voor het festival tijdens het Pinksterweekend en bespreken wat er allemaal komen gaat. Tijdens deze middag in Taveerne Tivoli wordt ook de officiële mobiele applicatie van

Ribs&Blues gepresenteerd. Met deze app kan de bezoeker vooraf en tijdens het festival goed op de hoogte blijven van het programma en de laatste nieuwtjes. Huidige jeugdsheriff Florian Wijsman zal zijn ster overdragen aan de nieuwe sheriff. De oproep die begin dit jaar uitging naar kinderen tussen de 8 en 12 jaar, heeft veel reacties opgeleverd. Tijdens de Pre Party wordt bekend wie dit jaar de eer heeft om de sheriffster te dragen en

het KidsAdventure Land zijn of haar domein mag noemen. Last but not least ontbreekt het natuurlijk niet aan muziek. De Amsterdamse Rythm en Bluesband 76’ Giant Tiger Hooch zorgt tijdens deze zondagmiddag voor blues met een gezonde dosis Hollandse nuchterheid. Onlangs speelde band nog meerdere keren als support van Cuban Heels. De pre-party duurt van 15.00 uur tot 19.00 uur. D entree is gratis.

Do 22-03 Marike Jager - ‘Here comes the Night’, Muziek Vr 23-03 Robbert Jan Proos ‘Solo’, Cabaret Za 24-03 De Beenhouwerij ‘Binnen zonder kloppen’, Muziektheater Za 24-03 Workshop Percussie Do 29-03 Daniël Lohues (wachtlijst), Muziek Vr 30-03 Andermans Veren Live! - ‘Kijk Omhoog’, Muziek Theater Voor bovenstaande voorstellingen zijn nog kaarten verkrijgbaar. Bestel snel via VVV/ANWB: 0572 35 24 06 of op www.HOFtheater.nl!

Knapenveldsweg 3 | 8102 RR | Raalte 0572 361 361 | www.hoftheater.nl

BINNENKORT IN SALLAND Vr 23-03 Voice Male - ‘Ladies First’ (muziek) Capellenborg Theater Wijhe Vr 23-03 Heart of Gold (film) Kulturhus Raalte Za 31-03 Musica Vocalis (muziek) Hervormde kerk Heino Za 31-03 Nachtgasten (toneel) Capellenborg Theater Wijhe Zo 01-04 LEJO - Achter je (kindertheater) Capellenborg Theater Wijhe

KOOPZONDAG RAALTE 25 MAART Verkiezing Sallands best top Model 13.00 -17.00 uur Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

Tuinmachines met extra voordeel pms 349

pms 361

Centrum Raalte Gratis parkeren

www.cultuurpleinsalland.nl


Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken

Uitvaartverzorging en begeleiding

Hendrie Arnold

Doneer gratis een lach en steun CliniClowns

Tel. 06 206 327 21

Omdat ieder kind een lach verdient!

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl

Ga naar www.doneereenlach.nl

Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent

Topkwaliteit producten met de service en garantie van Expert! NU

NU

499.-

999.SMART TV

PHILIPS 81 cm Full HD LED-TV

32PFL3517. • Draadloos te verbinden met optionele draadloze USB-adapter • Smart TV • DLNA voor het delen van foto’s, muziek en films op uw TV

NU

NU MET GRATIS 4 EXTRA CARTRIDGES 95 T.W.V.

28.

99.-

HP all-in-one printer met WiFi

5510EALL. • Draadloos printen met HP Auto Wireless Connect • Mobiel printen met HP ePrint • Print foto’s zonder witrand • Extra zuinig dankzij gescheiden cartridges

Van experts kun je meer verwachten. Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 24 maart 2012.

HAH-adv. 260x292mm h - Full Colour - week 12

SONY 102 cm Full HD 3D LED-TV

KDL40HX750. • Motionflow XR 400 Hz • Opnemen naar USB HDD • 2D naar 3D conversie • WiFi • BRAVIA internet video • DLNA • 4x HDMI • Energieklasse A

VAN 429.-

399.TOSHIBA 15,6” laptop

C660D-1C7. • AMD E300 processor • 4 GB geheugen • 320 GB harde schijf • AMD HD6310 grafische kaart • LED-scherm


ALLEEN BIJ XXXLUTZ IN NORDHORN 2012

2012

2012

2012

21 22 23 24 MAART

MAART

MAART

MAART

KOOPZONDAG

12

50

ZONDAG

25

**

MAART

XXXL voordeeltegoedbon ter waarde van

ZO N D E R M IT S E N EN M A R E N !

+

� 2)

LA0005000

He t a a r tm duur ven e

CADEAU

500

VANAF EEN WAARDE VAN � 250 BIJ MEER DAN 400 LEVERANCIERS

XXXL voordeeltegoedbon ter waarde van

+�

% 1)

2)

CADEAU

LA0050000

He t a a r tm duur ven e

VANAF EEN WAARDE VAN � 2500 BIJ MEER DAN 400 LEVERANCIERS

EXTRA +�1000 XXXL voordeeltegoedbon ter waarde van

LA0100000

He t a a r tm duur ven e

2)

CADEAU

XXXL VOORDEELAANBIEDING

VANAF EEN WAARDE VAN � 5000 BIJ MEER DAN 400 LEVERANCIERS

XXXL KINDERPROGRAMMA

10,-

n op Allee 3. en 24.0 .2012 25.03XLutz in bij XXrdhorn No

49,90

XXXrLac tie de sc hil er je

hild Besc n s toel! eige

PER STUK

SATIJNEN BEDDENGOED

XXXL AUTOWIPWAP

XXXL VIER OP ’N RIJ

XXXL CARRERA STRAX CIRCUIT

XXXL PRIJSVRAAG

n op Allee 3. en 24.0 .2012 25.03XLutz in bij XXrdhorn No

KRAAK DE KLUIS! ZO SIMPEL WINT U: TOETS DE JUISTE CODE IN VAN ONZE KLUIS EN HET GOUD T.W.V. � 35.000,- IS VAN U! Deelname is niet van een aankoop afhankelijk. Een aankoop beïnvloedt uw winstkansen niet. Medewerkers en hun relaties zijn van deelname uitgesloten. Juridisch verweer is uitgesloten. Lees aub. de juridische tekst op het deelnameformulier (verkrijgbaar in het filiaal).

XXXL RESTAURANTAANBIEDING

XXXL RESTAURANTAANBIEDING

Zalmfilet van de grill met gekruide krieltjes, broccoli en hollandaisesaus

Heerlijk gebak

Satijnen beddengoedgarnituur, 100% katoen, ca. 135 x 200 en 80 x 80 cm 84550162_01

9,90

MET RITSSLUITING

100% K ATOEN

Voorbeeldfoto. Zolang de voorraad strekt. Geldig t/m zat. 24.03.2102, bij XXXLutz in Nordhorn t/m zon. 25.03.2012.

690

Voorbeeldfoto. Zolang de voorraad strekt. Geldig t/m zat. 24.03.2102, bij XXXLutz in Nordhorn t/m zon. 25.03.2012.

Alle prijzen zijn afhaalprijzen. Zolang de voorraad strekt. Zonder decoratie. Onder voorbehoud van drukfouten. De XXXL meubelwarenhuizen, filialen van de BDSK Handels GmbH, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. Aanbiedingen geldig t/m 24.03, bij XXXLutz in Nordhorn t/m 25.03.2012. I12-2-w

XXXLutz Salzbergen-Holsterfeld | Afrit Rheine-Nord | Holsterfeld 35-37 | D-48499 Salzbergen-Holsterfeld | Tel. 0049 (0) 5971-8691-0 | Openingstijden: ma.–wo. 10.00–19.00 uur, do.–vr. 10.00 –20.00 uur, za. 9.30 –18.00 uur | salzbergen@xxxlutz.de XXXLutz Nordhorn | Denekamper Straße 185 | D-48529 Nordhorn | Tel. 0049 (0) 5921-7807-0 | Openingstijden: ma.–wo. 9.30–19.00 uur, do.–vr. 9.30–20.00 uur, za. 9.00–18.00 uur | nordhorn@xxxlutz.de

KOOPZONDAG OP 25.03.2012 ALLEEN IN NORDHORN: ** GEOPEND VAN 12.00 T/M 18.00 UUR, ADVIES EN VERKOOP VANAF 13.00 UUR

© XXXLutz Marken GmbH

XXXL KLEUR- EN MODELVOORBEELD

120

DE XXXL MEUBELWARENHUIZEN. DIE MET DE RODE STOEL.

1) Met uitzondering van aanbiedingen in onze actuele folders en advertenties, die ook online via www.xxxlmoebelhaeuser.de gepubliceerd zijn. Niet geldig op reeds gedane aankopen en niet bij aankopen met tegoedbonnen, in het restaurant, bij producten op de huwelijks-, doop- en babyafdeling, evenals op producten van de merken Aeris, Classicon*, De Sede*, Draenert*, Ekornes*, Fraubrunnen, Joop!, Jura, Leolux, Leonardo Living, Moll, Mondo, Musterring, Rolf Benz, Schönbuch, set one by Musterring*, Tretford, Spectral, Sprenger, Team 7*, Tempur en Tubes by Metzeler. Bij gebruikmaking geen verdere kortingen mogelijk, die hoger uitvallen dan de in deze advertentie aanbevolen XXXL voordeeltegoedbonnen. Incl. kassakorting. Alle kortingen hebben betrekking op de afhaalprijs. Met uitzondering van spaarkoop. Geldig t/m 24.03.2012, bij XXXLutz in Nordhorn t/m 25.03.2012. *Uitsluitend in enkele geselecteerde XXXL-filialen verkrijgbaar. 2) Nadere voorwaarden en geselecteerde merken vindt u online op www.xxxlmoebelhaeuser.de/aktionsbedingungen. Per aankoop en klant slechts één tegeoedbon inwisselbaar. Niet te combineren met andere kortingsacties, die hoger uitvallen dan de in deze advertentie aanbevolen 12%-extra-actie. Met uitzondering van spaarkoop. Geldig t/m 24.03.2012, bij XXXLutz in Nordhorn t/m 25.03.2012. 708-2-12-12-INS-1S-E1-VOS-2003-RUG.indd 1

15.03.12 16:15


18 Uitgelicht

SALLANDCENTRAAL

Dierziektes nog lang

Het is elf jaar geleden dat minister Brinkhorst van Landbouw besloot de veemarkten te verbieden. Het samenbrengen van dieren in die groten getale zou een risico zijn voor het overdragen van dierziekten. MKZ vormde destijds de directe aanleiding. Zaterdag 24 maart is er een grote reünie in de IJsselhallen van Zwolle. Iedereen die betrokken was bij de markt is uitgenodigd. Het begint om 15.00 uur in het restaurant van de IJsselhallen. De veemarkt in Zwolle was een begrip. In de regio waren er veel boeren die de handel als bijbaantje deden. Anderen waren zelfstandig handelaar en hadden hooguit een paar stallen voor tijdelijk onderbrengen van levende have. Zo’n handelaar was de hele week in de weer. Hij ging zijn boeren langs op zoek naar handel. Op donderdag reden de transportvrachtwagens rond en als midden in de nacht de donderdag vrijdag werd, werden de eerste beesten al in hun hokken in Zwolle gezet. Niet alleen koeien en kalveren, maar ook schapen, geiten, paarden, pony’s, vaak zelfs konijnen waren er te koop. De markt vond jaren in de open lucht plaats, maar kort voordat Brinkhorst de markten verbood had Libema het hele terrein overdekt. Dat kon uit, omdat de IJsselhallen ook dienst deden als poptempel voor Fats Domino, Status Quo, The Clash en Nina Hagen met Herman Brood. Maar uiteindelijk bleek deze vorm van

dierenhandel slechts een tussenstap naar de wat meer anonieme handel van nu. Ervoor had iedere plaats zijn eigen marktplein. Beestenmarkt, Varkensmarkt, Melkmarkt zijn straatnamen die daar naar verwijzen. Je zou denken dat de huidige beleidsmakers anders denken dan Brinkhorst destijds. Die vond het

ophokken van grote hoeveelheden dieren gevaarlijk. Intussen zijn overheden genegen megastallen goed te keuren. Dalfsen is recent nog door de Raad van State op de vingers getikt omdat ze een rapport over milieueffecten had weggemoffeld in de besluitvorming. In Olst-Wijhe doet de gemeente er ook alles aan megastallen goedgekeurd te krijgen. De provincie Overijssel heeft locaties aangewezen waar de stallen kunnen komen. In Raalte is zelfs een megastal voor konijnen gebouwd. Onderzoekers wijzen er op dat vooral bewoners van de bedrijfswoning naast de megastal en de buren gevaar lopen ziektes op te

lopen. De Q-koorts heeft hun gelijk inmiddels aangetoond. Met het sluiten van de veemarkt in Zwolle kam ook een eind aan sigaren rokende handelaren die handjeklap de prijs overeenkwamen en in hotel Der Boven met een jenevertje met suiker de koop beslechtten. Er kwam ook een eind aan de handel voordat

de markt geopend was en aan de met briefjes van honderd uitpuilende portefeuilles die de handelaren aan stevige kettingen aan hun broekriem bevestigd hadden. Maar het doel van de sluiting werd niet bereikt, er kwam geen eind aan de dierziekten. Een overzicht van de dierziekten de laatste vijftien jaar.


Uitgelicht 19

SALLANDCENTRAAL

de wereld niet uit Varkenspest (1997)

Vogelgriep (2003)

Varkenspest is erg besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens. Het virus is ongevaarlijk voor mensen. Op 4 februari 1997 werd het eerste geval van klassieke varkenspest geconstateerd op een varkensbedrijf in Venhorst. Doordat boeren nog snel varkens vervoerden toen er vervoersverboden dreigden, brak een ware epidemie uit. Tot meer dan vierhonderd bedrijven in een half jaar. Varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens,

Vogelpest of vogelgriep komt voor bij vogels, voornamelijk hoenderachtigen. Het virus veroorzaakt griepachtige verschijnselen met sufheid, tranende ogen en opgezette kelen. Ook verkleurt de kam van de vogel. Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting. Het virus muteert gemakkelijk en

ook niet bij consumptie van het vlees, maar de ziekte was wel een bedreiging voor de varkensstapel. Bijna 650.000 varkens uit besmette bedrijven werden afgemaakt, ruim een miljoen varkens preventief, bijna 8 miljoen omdat de stallen overvol raakten. In totaal kostte de varkenscrisis het leven aan ruim 9,6 miljoen varkens. Landbouwminister Van Aartsen wil de varkensstapel met 25 procent inkrimpen, maar de rechter hield dat tegen.

kan ook overslaan op mensen, met verkoudheid maar ook de dood tot gevolg. Er zijn meerdere vormen van vogelgriep. De H5N1-variant is in potentie zeer gevaarlijk voor de mens. Onderzoekers hebben in een laboratoriumsetting een (dodelijke) variant ontwikkeld die van mens op mens overdraagbaar is.

Blauwtong (2006)

BSE

Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. Die krijgen een blauwe tong, hoewel dat maar heel weinig voorkomt. Koorts, sneller ademen en ontstoken en verzweerd slijmvlies in de bek komen wel altijd voor. Blauwtong is niet overdraagbaar op mensen en vormt dus geen bedreiging voor de mens.

BSE is de gekke koeien ziekte. Eiwitten tasten de hersenen van een besmette koe aan, en dan gaat ie gek doen. Het eten van met BSE besmet rundvlees levert een verhoogde kans op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een dodelijke hersenziekte bij mensen.

Blaasjesziekte Blaasjesziekte is een virusziekte bij varkens. De symptomen van blaasjesziekte lijken veel op MKZ. Met als belangrijkste verschil dat blaasjesziekte alleen bij varkens voorkomt en de dieren er nauwelijks aan dood gaan. Overdragen naar de mens kan, maar is alleen nog maar geconstateerd in het laboratorium.

Q-koorts (vanaf 2007) Q-koorts is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. De bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven en ook na jaren nog dieren en mensen besmetten. Vooral bij abortusgolven op geiten- en schapenbedrijven zou het

Rhinovirus (bijna achter de rug)

MKZ (2001) MKZ is mond- en klauwzeer. Deze ziekte is zeer besmettelijk en leidt met name onder jonge dieren tot hoge sterftecijfers. Ze brak uit in Engeland, maar omdat we de levende have over heel Europa vervoeren, bleek al snel dat

de ziekte overal zat. Inenten kon wel, maar je kon dan het verschil tussen een ziek en een ingeĂŤnt dier niet meer zien. Om export naar Zuid Amerika mogelijk te houden, werd daarom niet geĂŤnt, maar geruimd.

Rhinovirussen zijn de veroorzakers van diverse aandoeningen aan de luchtwegen van mensen en dieren, waaronder verkoudheid. Een plotselinge afkoeling van de huid kan het neusslijmvlies zodanig irriteren dat rhinovirussen er vat op krijgen en zo een infectie veroorzaken. In de onschuldige variant veroorzaakt het verkoudheidsverschijnselen bij paarden. In de ernstige gevallen tast de ziekte het ruggenmerg van een paard aan of verwerpen drachtige merries hun veulens. Rhinovirussen kunnen erg slecht tegen warmte, vandaar dat bij mensen het stomen met een handdoek boven een kom dampend water een effectieve techniek kan zijn om een verkoudheid te verlichten.

risico op overdacht naar de mens toenemen. De genomen maatregelen richten zich daarom vooral op geiten en schapen. Tot 2007 werden jaarlijks ongeveer twintig mensen ziek van Q-koorts in Nederland. In 2009 waren dat er ruim 2100.


Grote

Zaterdag 24 maart van 8.00-18.00 uur Zondag 25 maart van 10.00 - 17.00 uur

voorjaarsmarkt

bij Welkoop Raalte

zomer jassen Adventure Line meisjes- en jongens jassen normaal vanaf 37,95 nu

Bosviolen potmaat 12 cm per stuk 1.59 diverse kleuren

4 voor

29, zomer jassen 95

5,-

Tuinmeubelset

Buitenpotten grote collectie buitenpotten lichtgewicht, gemaakt van polyfiberstone uv en vorstbestendig

6 dining stoelen (materiaal Wicker) en tafel 220x100 Accasiahout Van 839,- voor

689,-

Gratis bezorgd

Adventure Line dames- en heren jassen normaal vanaf 59,95 nu

49,

95

Klimplanten diverse varianten nu vanaf

Vaste planten Gratis tuingrondtest Breng het grondzakje mee die u onlangs van ons hebt ontvangen of bijvoorbeeld een (jam) potje met grond en laat de PH en voedingstoestand van uw bodem meten. U krijgt direct een bemestings-en bekalkingsadvies mee.

Heesweg 13 Raalte - Tel. (0572) 35 51 52 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 - 18.00 uur

diverse soorten per stuk 1,69

4 voor

5,-

Nu weer volop: planten, fruitbomen, pootaardappels, groentenplantjes, groente- en bloemzaden.

3,

99


te a z

ag d r

4 2

2 dagen lang

zon d

25

ag

gigantische

Huis. Thuis. voorjaars restanten verkoop

*SPELREGELS M.u.v. actie- en Leaflet Friday Night Shop Wk 12-2012.indd 1 folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, zondag 25 maart sierbestrating, dakkapellen, PostNL, geopend van 10.00 - 17.00 uur reeds bestelde goederen en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties. Bij aanschaf van een complete badkamer ontvangt u een Bij aanschaf van een complete keuken ontvangt u een Kijk voor de overige SCHUIFDEUREN OP MAAT klus- en wooncheque klus- en wooncheque Bij aankoop vanin eende schuifdeurkast voorwaarden winkel. GRATIS ONTWERP,

zaterdag 24 maart geopend van 8.00 - 18.00 uur

ter waarde van € 500,00

ter waarde van € 500,00 van Formido Raalte*

van Formido Raalte*

GRATIS INMETEN, GRATIS BEZORGEN en

49.

29-02-2012

Nu met gratis aansluitset t.w.v. 27.99!

Terrasreiniger

van 159,99 nu

149.-

Terrasreiniger T-50

Goed 99 gereedschap Goed voor sterke 10:24:32 prijzen gereedschap

Terrasreiniger T-50

Nu met gratis aansluitset t.w.v. 27.99!

type K2.410MD + terrasreiniger T50 en aansluitsetT-50

voor sterke 99 prijzen 39. 99 48. 59.

84.99

59.99

49.99

Buxusschaar Type: GSL300-QW. 3,6 Volt. Lithium Ion. Meslengte: 15 cm. Max. snijcapaciteit: 8 mm. 2 Jaar garantie.

48.99

99

39.99

Heggenschaar Type: BG-EH 5747. 570 Watt. Meslengte: 53 cm. Snijcapaciteit: 14 mm. 2 Jaar garantie.

79.99

67.50

99 99. 84. 99

67.50

Cirkelmaaier Type: BG-EM 1030. 1000 Watt. Maaibreedte: 30 cm. Maaihoogte: 25-60 mm. 3 standen instelbaar. Met 28 liter opvangbak. 2 Jaar garantie.

Geldig op 24

Gras- en buxusschaar Type: Isio. Lithium Ion. 3,6 Volt. Snijcapaciteit: 8 mm.Powered Meslengte: 11 cm. by Maaibreedte: 7 cm. Ook als grasschaar t gebruiken, door het eenvoudig wisselen van de messen. 2 Jaar garantie.

Buxusschaar Type: GSL300-QW. 3,6 Volt. Lithium Ion. Meslengte: 15 cm. Max. snijcapaciteit: 8 mm. 2 Jaar garantie.

12*

klusservice

59.99

175.-

165.-

Heggenschaar Type: GT4245-QS. 420 Watt. Meslengte: 45 cm. Snijcapaciteit 16 mm. 2 Jaar garantie.

109.99

99.99

kor

Cirkelmaaier Type: EMAX32S-QS. 1200 Watt. Maaibreedte: 32 cm. Maaihoogte: 20-60 mm. 3 standen instelbaar. Met 35 liter opvangbak. 2 Jaar garantie.

Cirkelmaaier Type: Rotak 34 + mulcher. 1400 Watt. Maaibreedte: 34cm. Maaihoogte: 20-70 mm. Met 40 liter opvangbak. Met mulcher; direct bemesten van gazon d.m.v. toevoer achtergebleven gras naar wortels. 2 Jaar garantie.

Afvalcontainer huren Snel een container nodig?

Huur direct en eenvoudig uw container op www.formido.nl/c uw bouw- en tuinafval, grond, ho

Cirkelmaaier Type: EMAX32S-QS. 1200 Watt. Maaibreedte: 32 cm. Maaihoogte: 20-60 mm. 3 standen instelbaar. Met 35 liter opvangbak. 2 Jaar garantie.

Geldig op 24

175.-

165.-

De voordelen - Vandaag besteld, morgen geleve - Geen borg, één vast bedrag per - Geen huurtermijn, huur zo lang - Levering in heel Nederland

ut op alle tuinho

Cirkelmaaier Type: BG-EM 1030. 1000 Watt. Maaibreedte: 30 cm. Maaihoogte: 25-60 mm. 3 standen instelbaar. Met 28 liter opvangbak. 2 Jaar garantie.

en 25 maart 20

79.99

Heggenschaar Type: GT4245-QS. 420 Watt. Meslengte: 45 cm. Snijcapaciteit 16 mm. 2 Jaar garantie.

Heggenschaar Type: BG-EH 5747. 570 Watt. Meslengte: 53 cm. 109.99 Snijcapaciteit: 14 mm. 2 Jaar garantie.

kor

84.99

Gras- en buxusschaar Type: Isio. Lithium Ion. 3,6 Volt. Snijcapaciteit: 8 mm. Meslengte: 11 cm. Maaibreedte: 7 cm. Ook als grasschaar te gebruiken, door het eenvoudig wisselen van de messen. 2 Jaar garantie.

% 0 30t% 3 ing ting 84.99

op alle verf

Heesweg 17a Raalte - Telefoon: 0572 - 35 36 47 www.formido.nl

25% kORTING*

59.99

Terrasreiniger T-50

Hogedrukreiniger Karcher

Naast een gratis offerte, gratis advies en het gratis inmeten, onvangt u op uw raamdecoratie op maat nu eenmalig

Als SUPERSTUNT GRATIS MONTAGE!!!*

Huis. Thuis. Formido. Leaflet Friday Night Shop Wk 12-2012.indd 1

RAAMDECORATIE OP MAAT

Powered by

Cirkelmaaier Type: Rotak 34 + mulcher. 1400 Watt. Maaibreedte: 34cm. Maaihoo te: 20-70 mm. Met 40 liter opvangbak. Met mulcher; direct bemesten van gazon d.m.v. toevoer achtergebleven gras naar wortels. 2 Jaar garantie.

12*

en 25 maart 20

* vraag naar de voorwaarden in onze bouwmarkt

Maandag t/m vrijdag geopend van 9 tot 21 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur!


Groeps 201n2 dagtochte ag

Den Ha

door Leuke dagtochten sland! Nederland en Duit iseerd Volledig georgan d en vooral ontzetten gezellig.

Drenthe

nhof

Keuke

ge

Bourtan

Scheveningen

Amsterdam

Groesbeek

Hindeloopen

theim

Bad Ben

Onze Groepsdagtochtenbrochure 2012 is uit. Vraag hem nu gratis aan! (Voor groepen vanaf 25 personen)

eest

Luttelg

e | 8102 HW Raalt Spits traat 14 e 8100 AA Raalt Postb us 4 | 35 35 T 0572 - 35 83 45 F 0572 - 35 l urs.n .tcrto I www urs.n l E info@ tcrto

Giethoorn

Noord-Holland

Opstapplaatsen

DAGTOCHTEN Verrassingstocht 2e Paasdag Ma. 9 april 2012

€ 65,00 p.p.

Inclusief koffie met gebak , excursie, lunch, 3-gangen diner met 2 consumpties

Floriade 2012 - Venlo Wo. 25 april en vrij. 25 mei 2012 Ga mee naar het spectaculaire theater van de natuur. Verblijf van ca. 11.00 – 16.30 uur. Inclusief vervoer en entree

Libelle Zomerweek - Almere Wo. 9, vrij. 11, za. 12 en zo. 13 mei 2012

Nijverdal • Raalte • Heeten Deventer • Dalfsen • Zutphen t u géén l a a t e b s n Bij o ten! s o k s g n i r e reserv

€ 48,00 p.p.

Incl. vervoer en entree wo. 9, vrij. 11 & za. 12 mei Incl. vervoer en entree zo. 13 mei Alleen vervoer

€ 36,50 p.p. € 33,50 p.p. € 20,00 p.p.

Verrassingstocht Hemelvaartsdag Do. 17 mei 2012

€ 65,00 p.p.

Inclusief koffie met gebak , excursie, lunch, 3-gangen diner met 2 consumpties

Verrassingstocht 2e Pinksterdag Ma. 28 mei 2012

€ 65,00 p.p.

Inclusief koffie met gebak , excursie, lunch, 3-gangen diner met 2 consumpties

Gezellige senioren-muziekmiddag – Openluchttheater Nijverdal Woe. 29 augustus 2012 € 23,00 p.p. Een avontuurlijke muzikale droomreis gecomponeerd door een dertigtal instrumenten. Incl. vervoer, voorstelling, koffie met krentenwegge

CONCERTVERVOER Toppers - Amsterdam Arena Do. 17 mei, vrij. 18 en zat. 19 mei 2012 Alleen vervoer

€ 22,00 p.p.

Spitsstraat 14 | Postbus 4 | 8100 AA Raalte | T 0572 - 35 35 35 | F 0572 - 35 83 45 | I www.tcr-tours.nl | E info@tcr-tours.nl


nuheino.nl 23

SALLANDCENTRAAL

Verhuizing Heinose scholen in volle gang bruikt om de bovenbouw in te huisvesten. Op vrijdag 23 maart zullen alle spullen worden verhuisd. Een dagje eerder vindt er ’s ochtends een kijkochtend plaats, waarbij de jongste kinderen een kijkje kunnen nemen in hun toekomstige lokaal. Voor de groepen 7 en 8 wordt er een afscheidsfeest georganiseerd.

Zowel basisschool De Gouden Emmer als De Dolfijn hebben hun intrek genomen in het nieuwe bredeschoolgebouw op locatie Hoogerheyne. De afgelopen twee weken zijn de leerlingen van beide scholen verhuisd, afgelopen week De Gouden Emmer en de week ervoor De Dolfijn. Tijdens een programma voor alle leerlingen van de Dolfijn is de nieuwe brede school officieel ingezegend door Vicaris Cornelissen van de Katholieke kerk. De Gouden Emmer verhuisde op 12 maart waarbij iedere leerling zijn/haar eigen

stoeltje meenam naar het nieuwe lokaal. Op het schoolplein sprak directeur Johan Stuut alle leerlingen toe, en samen met de jongste en oudste leerling, werd vervol-

gens door een lintje door te knippen het nieuwe gebouw symbolisch geopend. Ook voor basisschool De Springplank staat er een verhuizing op het programma. De onderbouw zal tijdelijk verhuizen naar een locatie aan de Canadastraat, het oude gebouw van De Dolfijn. Het oude schoolgebouw van De Gouden Emmer zal worden ge-

Vorige week woensdagavond kon eenieder afscheid nemen van het huidige schoolgebouw van De Springplank. De reünie werd druk bezocht, continu liepen er oudleerlingen, buurtbewoners en overige geïnteresseerden in en uit. Met veel foto’s, video’s en andere materialen werden er veel oude herinneringen van vroeger opgehaald. Er werd uiteraard ook vooruitgeblikt, er waren tekeningen van de toekomstige school te zien. Ter gelegenheid van de verhuizing gaat de Springplank ook een speciale afscheidskrant uitgeven, waaraan momenteel hard wordt gewerkt.

van de Residentiële en Ambulante Zorg (RAZ) op Landgoed Old Heino. Velen vonden het interessant te zien wat er precies gebeurt bij dergelijke instellingen. Er was dan ook van alles te zien en te beleven. Medewerkers van de zorginstellingen gaven graag rondleidingen en stonden klaar voor vragen.

Basisschool St. Nicolaas in Lierderholthuis zoekt een vrijwilliger voor het uitvoeren van kleine reparaties, lichte schoonmaakwerkzaamheden, kopieerwerk en eventueel verder voorkomende werkzaamheden. De werkzaamheden dienen overdag plaats te vinden maar op welke dagen is in overleg te bepalen. Heeft u interesse? Contacteer dan directeur Age-Jan Hut via directie@bssintnicolaas.nl.

Pure Moments en Salon Martine samen in één pand

Onafhankelijk van elkaar begonnen ze voor zichzelf; Debby Garssen van Pure Moments massage & wellness en Martine Hoes van Martine schoonheidssalon. In maart

2012 zijn ze verhuisd naar één locatie aan Dorpsstraat 55. “Een prachtig pand”, aldus Martine. “Mooi om met elkaar te delen.” Debby vult aan: “toegankelijk voor iedereen én goede zichtbaarheid in Heino.” Op zaterdag 24 maart is de opening. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom. Er zijn momenten om iets te ervaren van de behandelingen die zoal gegeven worden. “We hopen jullie te ontmoeten op 24 maart”, aldus de twee onderneemsters.

Inschrijven mogelijk voor Bosch Car Service Heino-Raalte Sallandrit Op 7 april krijgt u de kans om het Sallandse landschap op een andere manier te leren kennen. Die dag vindt de Bosch Car Service Heino-Raalte Sallandrit plaats, een puzzel-/kaartleesrit over de mooiste weggetjes in de gemeenten Olst-Wijhe en

Raalte. Met uw auto gaat u op een toegankelijke manier drie verschillende disciplines van de hedendaagse rittensport ervaren. Inschrijven kan tot 31 maart. Er geldt een maximum van vijftig equipes. Deelnemen kost 50 euro

Wat gebeurt er in Heino? Gezamenlijke maaltijd voor ouderen in ’t Hoogehuus

Het koor ‘Looft den Heer’ bestaat dit jaar negentig jaar. Om dit te vieren zal er een jubileumconcert plaatsvinden in november en wordt de naam van het koord gewijzigd in Heino Vocaal. Hierdoor hoopt men deze huidige zanggroep een extra ledenimpuls te geven zodat het bestaansrecht de komende jaren wordt gewaarborgd.

Basisschool St. Nicolaas zoekt vrijwilliger

Open Dag van de zorg op drie plaatsen in Heino Zaterdag was het ‘Open dag van de zorg’, een dag waarop heel wat zorginstellingen in Nederland hun deuren openstellen voor belangstellenden. In Heino kon ‘een kijkje achter de schermen’ en informatie ingewonnen worden bij Het Wooldhuis, het European Care Hotel en de accommodaties

Looft den Heer wordt ‘Heino Vocaal’

Vriendinnenavond bij Schoenen van Pekkeriet Vriendinnen van Pekkeriet

voor twee personen, inclusief lunch, diverse consumpties en een fraai routeboek. Schrijft u zich in voor 23 maart, dan krijgt u 5 euro korting. Om in te schrijven kunt u mailen naar sallandrit@hotmail.com.

nuheino.nl/agenda

Beurs tweedehands kleding in Laag Zuthem

Orgel en samenzang ‘Hart voor Malawi’

24 Maart organiseert stichting Timulazu een tweedehandskledingbeurs. Deze vindt plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Gereformeerde kerk te Laag Zuthem. De opbrengst komt ten goede aan Stichting TimuLazu, ten behoeve van woon- en werkbegeleiding van Roemeense jongeren.

De NH Kerk in Heino vormt op vrijdag 23 maart de locatie voor een samenzang met orgelbegeleiding. Aanvang is om 19.30 uur. De opbrengst is bestemd voor renovatie van de kinderafdeling van het Malawese Nkhoma Hospital. Organisten zijn Andries ten Hove en Arend van den Noort.

UITNODIGING Een heerlijke damesavond voor al uw en onze vriendinnen. Om u te verrassen en verwennen. Kom proeven, passen en geniet!

’t HoogeHuus op landgoed Old Heino is 21 maart de locatie voor een gezamenlijke maaltijd voor 55-plussers. De gezamenlijke ouderenbonden en Stichting Ouderenwerk Heino organiseren samen dit project. Aanmelden kan bij de betreffende ouderenbonden of bij B. Stenvert (392451) of H. Hullen (393736).

Maandag 26 maart 19.00 - 21.30 uur

Schoenen van Pekkeriet presenteert op maandagavond 26 maart een damesavond. De acm.m.v. • Van Dam catering en 19.00 tot 21.30 uur. “Een tiviteit duurt van Partyservice heerlijke voor al uw en onze • Tom Du kiidamesavond nderkleding • Fleurissant bloemen vriendinnen. Om u te verrassen en verwen• Annemarie Holtmaat Pedicure nen.”, aldus Jeannette en organisator kinderfeestjesPekkeriet. Diverse andeVitalé voeding en leefstijl re•ondernemers zijncoaching ook vertegenwoordigd. •

Schoonheidssalon Absolute Beauty

Voetreflextherapie Tonnie Kemper

Voetencentrum Nijenhuis


 

    





 

  



  







   







 



  



 





 

  













 

    



    



     

 



  







 

   





 



   



 





 















 

    









   

 



C1000 Raalte Noord



C1000 Raalte Centrum



www.c1000.nl/c1000-raalte-centrum

Kwartel Domineeskamp 6   8103 EB 8102 CC Raalte 

Openingstijden

Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur

2 Raalte www.c1000.nl/c1000-raalte-noord

Actie geldig van woensdag 21 februari t/m dinsdag 27 maart 2012




25

raalte

SALLANDCENTRAAL

gemeentenieuws Gosse Hiemstra volgt Roger de Groot op Gosse Hiemstra wordt de nieuwe CDA-wethouder van de gemeente Raalte. Hij volgt Roger de Groot op die burgemeester wordt in De Wolden. Met de keus voor Hiemstra heeft het CDA dus niet gekozen voor een wethouder uit eigen geledingen. Hiemstra is werkzaam bij Saxion en heeft ruime bestuurlijke ervaring. Hij was 11,5 jaar wethouder in Deventer (van 1999 tot 2010). Hiemstra woont ook in Deventer. Daar blijft hij de komende twee jaar – de huidige bestuursperiode – ook wonen. Hiemstra begint op 29 maart. De Groot ver-

trekt op 18 april. Dus hebben ze twee weken de tijd voor allerlei overdrachten. Volgens de fractievoorzitter van CDA Raalte, Elly van Steen, is het een ‘goeie match’. “Hij kan zich bestuurlijk snel invoegen en is bekend met de Sallandse cultuur.” Hiemstra zelf merkt opgewekt op: “Ik vond het een eer om gevraagd te worden.” Enige kennis van lopende dossiers heeft Hiemsta al. Het bestemmingsplan buitengebied, een heet hangijzer, werd mede door hem ontworpen. Destijds was hij namelijk wethouder in Deventer. Raalte, Olst-Wijhe en Deventer trokken nauw met elkaar op in de ontwikkeling van het plan. Hiemstra is zestig jaar, getrouwd, heeft drie kinderen en werd onlangs grootvader.

Naar aanleiding van de komst van Gosse Hiemstra ging Salland Centraal de straat op met de vraag, ‘waarmee mag het verfriste college van u meteen aan de slag?’

‘De parkeerplaatsen bij de voetbalvelden’ “De parkeerplaatsen bij de voetbalvelden”, stelt Heinoër Gerrit van der Kolk. “Ik ben vrijwilliger bij VV Heino, dus houd ik het dicht bij huis… Zaterdag staan de auto’s tot aan het kerkhof. Er is niet voldoende ruimte. Ook als het eerste thuis moet spelen is het bal. Ik weet dat VV Heino en de tennisvereniging ermee bezig zijn, maar er hangt een prijskaartje aan en het duurt lang. Laten ze dat overleg maar eens een nieuwe impuls geven. En nu we toch bezig zijn, laten ze ook eens een nieuwe bestemming zoeken voor het oude gemeentehuis. Het staat er maar en het staat er maar. Of nieuwe gebruikers vinden of de boel gewoon afbreken.”

‘Laat het Filmhuis in het Kulturhus blijven’ Arno Guldemond uit Raalte kijkt om zich heen. “Van mij mogen ze het zwerfvuil wel eens wat beter aanpakken. Al dat plastic en vuil, het blijft maar rondzwerven. Daarom lijkt het in Raalte vaak rommelig.” Hij denkt nog even na: “En ik zou het college willen vragen om een lans te breken voor het Filmhuis. Die club is goed bezig. De formule slaat aan en nou moeten ze weg uit het Kulturhus. Daar is een zaal, daar is een ruimte, daar is toch het Kulturhus voor gemaakt! Misschien dat het Hoftheater wel een plekje heeft, maar dan is het Filmhuis weg uit het Raalter centrum en wordt voor een deel van het publiek de drempel al weer veel hoger.

‘Onderhoud groenvoorzieningen’ Miny en Jan Naber uit Heino zijn van mening dat het onderhoud van de openbare werken wel een impuls kan gebruiken. “Bij ons in de straat waren twee lantaarnpalen kapot. Het duurde weken voordat ze gerepareerd waren”, stelt Miny. Jan, die al enkele meters vooruit was gelopen, komt weer terug en hoort zijn vrouw. “Het is natuurlijk niet allemaal negatief bij de gemeente”, zegt hij. “Maar ze mogen van mij iets meer actiebereidheid tonen. Het onderhoud van de groenvoorzieningen is waardeloos. De perkjes, de borders, overal ligt hondenpoep. En ze mogen van mij ook wel wat doen aan de hoge drempels. Als je vanaf Lemelerveld naar Heino rijdt kom je op de Capellenweg een enorme heuvel tegen. Het lijkt wel een lanceerplatform.”

Dit is niet de officiële gemeentelijke publicatie. De gemeente is niet aansprakeijk voor eventuele fouten.

Gemeentelijke bekendmakingen evenementenVERGUNNINGen Verstrekte vergunningen/ groen licht • Schoonheten, tentfeest van 4 t/m 6 mei • R aalte, Wielerpark Ramele, CRT Jeugdwielerronde in Raalte op 6 mei • Nieuw Heeten, sportpark De Belte, Jeugdsurvival 2012 in Nieuw Heeten op 30 april • Raalte, Manege de Hooge Weg, Historisch Festival op 9 april

Stookontheffingen • Broekland, Ramelerdijk 5 • B roekland, Ramelerdijk 8 • B roekland, Broeklanderdijk 11 • H eino, Oude Dalfserweg 7 • H eino, Twentseweg 18 • Laag Zuthem, Hagenweg 7 • Luttenberg, Hottenvoortsweg 8 • Mariënheem, Hakkershoekweg 13 • Mariënheem, Ten Haveweg 16 • Nieuw Heeten, Portlanderdijk 16 • Raalte, Hogebroeksweg 33 • Raalte, Ramelerdijk 11 • Raalte, Stobbenbroekerweg 14 • Raalte, Haansweg 3 • Raalte, Oosterenkweg 3

Verleende stookontheffingen voor paasvuur • Heeten, Oosterenkweg 11a • Heino, Oude Dalfserweg 10 • Laag Zuthem, Kolkweg 61 • Luttenberg, Heuvelweg 48 • Raalte, Hogebroeksweg 18

Drank- en Horecawet Verleende vergunning • Heino, Dorpsstraat 10, Catering en partyservice van Dam

Standplaatsen oliebollenkramen • De gemeente biedt standplaatsen voor oliebollenkramen aan in verschillende kernen. De verpachting geldt voor de periode 1 december t/m 31 december. De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar (2012, 2013 en 2014). De inschrijving dient uiterlijk 6 april 2012 binnen te zijn.

Milieu Meldingen ter inzage • Heeten, Schoonhetenseweg 60 • Raalte, Hagweg 2 • Luttenberg, Butzelaarstraat 27

BOUWEN Bouwaanvragen (reguliere voorbereiding) • Heino, Koolzaadakker 18, bouw woning

Bouwaanvragen (verlenging beslistermijn) • Heeten, Dorpsstraat 69, gedeeltelijke vervanging schuur en kap zes bomen

Verleende bouwvergunningen (regulier) • Heeten, Veldkampsdijk, aanleg semiverhard wandelpad • Heino, Twentseweg 6, sloop schuur met asbesthoudend golfplatendak • Luttenberg, Zandrug 42, bouw dakkapel • Luttenberg, Wispelweg 7a, plaatsing reclamebord • Raalte, Rossinihof 2, bouw woning • Raalte, Venebrugge 28 en 30, bouw dubbele woning • Raalte, Rozenstraat 1 t/m 49, 2 t/m 72, Tulpenstraat 3, 5, 7 en 49 t/m 57, bouw 69 woningen

Bouwaanvragen (uitgebreide procedure) • Lierderholthuis, Herenbrinksweg 3a, verbouw woning

OMGEVINGSVERGUNNING Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) • Mariënheem, ten Haveweg 19, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning in verband met afstoten varkenshouderij

Ruimtelijke Ordening, verkeer & vervoer Verkeersmaatregelen • Raalte, Domineeskamp en Klompenmakershof, in verband met voorjaarskermis afgesloten tot en met maandag 26 maart

‘Buslijn tussen Raalte en Heeten’ Hennie en Theo Haarman uit Heeten willen graag weer een busverbinding tussen Heeten en Raalte. “Die is er geweest en dat is stopgezet omdat de lijn niet rendabel was, maar het was wel zonde.”, stelt Hennie. “Daar zijn veel mensen de dupe van geworden. Ouderen maar bijvoorbeeld ook de bewoonsters van het vrouwenopvangtehuis waar ik vrijwilligster ben. Die mensen kunnen dus echt niet in Raalte komen. Dan kun je wel zeggen: neem een taxi, maar daar hebben ze het geld niet voor.”

Gemeente Raalte


26 Grote uitverkoop kantoormeubelen In het voormalige pand van Boerhof Woninginrichters aan de Dorpsstraat 50 in Heeten wordt op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart een grote partij kantoormeubelen verkocht. Gloednieuwe stoelen, bureaus, kasten en vergadertafels gaan voor een spotprijsje de deur uit. Het grootste gedeelte wordt voor een derde van de echte prijs verkocht. Daarnaast zijn er die dagen ook slaap- en woonkamermeubelen verkrijgbaar. De deuren zijn op vrijdag geopend van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.

55-plusdiner bij Zwakenberg Bar & Brasserie Zwakenberg in Raalte houdt op maandag 26 maart weer een contactmiddag voor 55-plussers. Op deze middag kunnen de 55-plussers leeftijdsgenoten ontmoeten en tegelijkertijd genieten van een diner. Zwakenberg biedt voor 10 euro een menu aan, bestaande uit een voor- en hoofdgerecht. Reserveren is gewenst. Hiervoor kun je bellen naar 0572-355500. De eerstvolgende editie van het 55-plusdiner is op maandag 23 april.

SALLANDCENTRAAL

Tweede halve finale Wraak in Zaal Oortwijn One for Sue in actie. Foto: Steven van Olphen

De Wraak van Salland nadert haar ‘grande finale’. Komende vrijdag is de tweede halve finale in zaal Oortwijn in Heino. Een week later de derde en laatste halve finale in de Oranjerie in Wijhe. Afgelopen vrijdag was de Wraak in Bosgoed in Heeten. De formatie Midnight Menace wist zich daar als eerste te plaatsen voor de finale op zaterdag 7 april in De Leeren Lampe. In Oortwijn staan de bands Userius, De Nieuwe Stempel, One for Sue en Break it Down op het podium. Userius is een vierkoppige band uit Zwolle/Heeten die pakkende melodieën en krijsende gitaren laat horen. Na veel verschillende line-ups en bandnamen heeft Userius eindelijk het gevoel waar het naar op zoek was. De band is opgericht in oktober 2007 door Jim (zoon van de niet geheel onbekende Erwin Nyhoff) en Menno en ging de eerste jaren door het leven als Soulside. In augustus 2009 werd Marten toegevoegd aan de band. De band speelt alternatieve rock en doet ook mee aan de Grote Prijs van Nederland. De Nieuwe Stempel is een raprock band uit Raalte. Het begon allemaal met een project van vocalist Bryan en gitarist Sevak, die samen een song maakten als experimenteel projectje. Uiteindelijk rolde er een stijl uit die ze bandwaardig vonden. Met de

komst van bassist Bart en drummer Seb werd de band compleet. De zeskoppige band One for Sue maakte diepe indruk in Café Reimink in Lemelerveld. De band bestaat uit een zangeres, twee gitaristen, een bassist, een toetsenist en een drummer. De dame en heren brengen een sfeervolle combinatie van pop, rock en soul. Eigen nummers worden afgewisseld met covers van onder andere Gavin deGraw en Amy Winehouse. Break it Down is een coverband die stevige rockcovers speelt van Deep Purple tot Creed en van alles wat daar tussen ligt, bekende en minder bekende nummers behoren tot het repertoire! ‘Verwacht bij ons dus geen polonaise of Neerlandstalige meezingers, maar Rock met de hoofdletter R!’ De avond in Zaal Oortwijn in Heino begint om 20.00 uur. De entree is gratis.


WELKOM BIJ ARO 6000M2 MODEPLEZIER IN OENE

OPENINGSTIJDEN zaterdag van 9 tot 17 uur

DE KOFFIE STAAT KLAAR IN ONS ARO CAFÉ GRATIS BIGSHOPPER bij elke aankoop

HET FEEST GAAT DOOR! De openingsdagen van ons vernieuwde pand is een groot succes geweest! Voor iedereen die nog geen kans heeft gehad om gebruik te maken van onze feestelijke aanbiedingen, feesten wij nog een weekje door!

EX TR A FE ES TDAG EN BI J ARO

20 21 22 23 24 maart

250 MERKEN

Elke werkdag van 9 tot 21 uur

maart

M E E R DA N

maart

maart

maart

F E E S TA A N B IE D IN G E N GRATIS

PARKEREN Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene - tel: 0578 - 64 12 26

www.aro-fashiongear.nl

MEER M E R K E N! MEER VOORDEEL!


Uw expert in vloer-, raam- en wanddecoratie

Uw expert in vloer-, raam- en wanddecoratie

(VER)BOUWPLANNEN? Maak dan een vrijblijvende afspraak bij

offen

& zonwering

KORTING

ezieën

vouwgordijnen

in-betweens

duo-rolgordijnen Marktstraat 23 8102 CH Raalte 0572-353485 info@haarco.nl www.haarco.nl

BOUWBEDRIJF VOSMAN! Specialist in particuliere woningbouw. Wij begeleiden u van optie kavel tot oplevering woning! Wij ontwerpen en bouwen uw woning geheel volgens uw wensen. Of vraag de standaard documentatie aan!

Zompstraat 14, 8102 HX Raalte Telefoon: 0572 - 351 343 Fax: 0572 - 355 108 info@bouwbedrijfvosman.nl

actie geldt op alle Toppoint producten en is geldig 2 weken na verpreiding

Marktstraat 23 » 8102 CH Raalte »T (0572) 353 485 » E info@haarco.nl » I www.haarco.nl advertentie kwart.indd 1

Idplus maakt van elke IDEE een Dikke Plus

w w w.bouwbedrijfvosman.nl

20-01-2011 14:41:21

Marktstraat 23 » 8102 CH Raalte »T (0572) 353 485 » E info@haarco.nl » I www.haarco.nl advertentie kwart.indd 1

20-01-2011 14:41:21

Tegelzetbedrijf

Wanneer u kiest voor kwaliteit, gemak en een goed advies

Hans Meulman al 13 jaar uw specialist

Idplus BouwdesIgn & BouwadvIes B.v.

✔ adviseren ✔ adviseren ✔ Bouwkundig ✔ Begeleiden ontwerpen ✔ directie Idplus Bouwdesign ✔ Technisch voeren uitwerken B.V. & Bouwadvies

minimal negro wandtegels 25x38

minimal negro vloertegels 33x33

minimal brown wandtegels 25x38

minimal brown vloertegels 33x33

Woning- en Utiliteitbouw van verbouw tot en met nieuwbouw

Een dynamische onderneming met 30 jaar ervaring in de utiliteits- en woningbouw

gedreven nuchter vakkundig De ervaring leert dat de chemie tussen de opdrachtgever en idplus na het 1e gesprek niet meer te stoppen valt en smaakt naar meer. Wilt u dit zelf ook eens proeven?

Maakt graag van uw Id een PLus

Ing. PETER BOKsEBElD luTTEnBERg M. 06 - 10 94 26 44 WWW.IDPlus-BOuWaDvIEs.nl E. InfO@IDPlus-BOuWaDvIEs.nl

voor € 13.00 per m²

Kom bij ons voor kwaliteit, service en een goed advies. In onze nieuwe zolang de voorraad strekt showroom rond de kerst klaar, staan wij u graag te woord.

www.hansmeulman.com Almelosestraat 7c, 8102 Ha Raalte, 0572-361231 Almelosestraat 7a [naar achter]

WWW. HANSMEULMAN.COM 8102 HA,Raalte. 0572-361231/0572-362898


WONEN 29

SALLANDCENTRAAL

WONEN in Salland Landelijke Open Huizendag vlak voor mogelijk einde verlaagde overdrachtsbelasting

‘Des te meer reden om nu je slag te slaan’

De NVM presenteert op zaterdag 31 maart een nieuwe editie van de Landelijke Open Huizen Dag. In deze regio gaan de deuren van vele tientallen, zo niet honderden, te koop staande woningen open voor het publiek. Een uitgelezen mogelijkheid om als koper te bekijken wat de markt te bieden heeft. Maar Ron List van financieel adviesbureau Hannink, Van Bladeren & List en Paul Hannink van Hannink Makelaars wijzen ook op financiële voordelen voor de snelle beslissers. “Ten eerste geldt de verlaagde overdrachtsbelasting nog tot 1 juli en ten tweede zal de gemeente Raalte binnenkort weer startersleningen verstrekken.” Momenteel geldt er nog een verlaagd tarief voor de overdrachtsbelastingen, twee procent in plaats van zes. Dat levert de koper op een woning van twee ton dus een voordeel van 8.000 euro op. Deze regeling loopt echter binnenkort af. “Het is nog onbekend of Den Haag zal beslissen om de regeling te verlengen”, vertellen Ron en Paul. “Binnenkort, eind maart,

begin april, praat de Tweede Kamer erover. Het zou ons niet verbazen áls, maar het zou ook heel goed kunnen dat men er daar voor kiest om de regeling af te bouwen. Hoe dan ook heeft de markt op dit moment geen zekerheid over het voortbestaan van de regeling. En als je er dus nog gebruik van wilt maken, moet de kogel wel eind mei door de kerk zijn, zodat de

overdracht nog voor 1 juli getekend kan worden.” De gemeente Raalte heeft recentelijk besloten om de starterslening te herintroduceren. Gold de regeling eerder alleen voor nieuwbouwwoningen, deze nieuwe periode mag je ook voor de koop van bestaande woningen gebruik maken van de lening. De gemeente neemt deze maatregel om de doorstroming in de huizenmarkt te bevorderen. De maximale starterslening bedraagt 40.000 euro en de looptijd is maximaal dertig jaar. “Stel dat je op basis van je inkomen maar een maximale hypotheek van 150.000 euro kunt krijgen, kun je je budget met de starterslening dus verhogen tot 190.000 euro”, vertelt Ron. Belangrijk is dat de bouwkosten van nieuwbouw of de koopsom

van een bestaande woning niet hoger mogen zijn dan 185.185 euro. Als per 1 juli de tijdelijke maatregel van de verlaagde overdrachtsbelasting komt te vervallen, dan mag de koopsom van een bestaande woning niet hoger zijn dan 178.571 euro. De eerste drie jaar hoef je geen rente te betalen over de starterslening. Daarna volgt een nieuwe toetsing van het inkomen. Als dat niet (al te veel) groter is geworden, blijft de lening rentevrij. In theorie kan een starterslening dus voor een volle periode van dertig jaar rentevrij blijven. “Wees er op tijd bij”, raden Ron en Paul aan. “De pot waaruit de startersleningen verstrekt worden, is niet al te vol, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Al met al des te meer reden om nu je slag te slaan.” Hannink Van Bladeren & List is te vinden aan de Schoolstraat 34 in Raalte, tel: 0572-363836. Meer informatie op www.hvbl.nl. Hannink Makelaars is gevestigd aan de Herenstraat 1 in Raalte, tel: 0572- 351291. Meer informatie op www.hannink.nl.

Oriënteren Circa tachtig woningen uit de portefeuille van Hannink Makelaars doen mee aan de Open Huizen Dag. Het gaat om woningen in alle segmenten, van appartement tot villa, van woonboerderij tot rijtjeshuis. De woningen staan allemaal in en om de gemeenten Raalte en OlstWijhe. “Je hoeft als kijker geen afspraak te maken, je kunt gewoon binnen lopen. Ideaal om je op de markt te oriënteren.” Hoewel in de woningmarkt de macht op dit moment voor een aanzienlijk deel bij de kopers ligt, biedt deelname aan de open huizen dagen wel zeer zeker voordelen voor de verkopende partijen. “Het is een ideale manier om er achter te komen hoe je woning in de markt ligt. Dat weten veel verkopende partijen ook. De deelname van verkopende partijen is weer groot. Het is een mooi meetmoment. Als je veel mensen op bezoek krijgt, weet je eigenlijk genoeg…”


Electriciteit bij u thuis, vanzelfsprekend Nijhof Wij zorgen voor de juiste spanning Het is de gewoonste zaak van de wereld dat alles bij u thuis goed functioneert. U verwacht toch ook dat uw elektrische apparaten gewoon werken? Nijhof installatietechniek vindt het vanzelfsprekend dat u hierover niet hoeft na te denken, dat is de taak van een specialist. Wij zijn expert in het adviseren, ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de complete gas-, water-, sanitair-, verwarmings-, ventilatie- en electrotechnische installaties bij u thuis.

Zo vanzelfsprekend, de juiste temperatuur bij u thuis! Het is de gewoonste zaak van de wereld dat alles bij u thuis goed functioneert. Staat u stil bij de stroomvoorziening tijdens het internetten? U verwacht toch ook koude melk uit de koelkast en warme waterstralen uit de douche? Nijhof installatietechniek vindt het ook vanzelfsprekend dat u hierover niet hoeft na te denken, dat is de taak van een specialist. Wij zijn expert in het adviseren, ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de complete gas-, water-, sanitair-, verwarmings-, ventilatie- en electrotechnische installaties bij u thuis. Zo blijft een schone was voor u vanzelfsprekend!

uw installatiewerk in vertrouwde handen Van Dongenstraat 39 8107 AE Broekland T 0570-531888 E info@nijhof-broekland.nl I www.nijhof-broekland.nl

uw installatiewerk in vertrouwde handen Nijhof installatietechniek Van Dongenstraat 39 8107 AE Broekland T 0570-531888 E info@nijhof-broekland.nl I www.nijhof-broekland.nl

KOM NAAR DE OPEN DAGEN 22 t/m 25 maart donderdag vrijdag zaterdag + zondag

10.00 - 21.00 uur 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Profiteer van aantrekkelijke acties:

• 20% KORTING OP ZONWERING bij aankoop van aluminium of kunststof kozijnen.

• GRATIS PLISSÉ HORDEUR bij aankoop van schuifpui of tuindeur.

15 AR IE JA ANT GAR + GRAT 2-JA

ARL

Informeer bij onze adviseurs naar de actievoorwaarden.

KEU

IS

IJKS

RING

E

Loop gewoon eens binnen om te zien hoe mooi onderhoudsarm kan zijn. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!

Kijk op schipperkozijnen.nl voor ons volledig ontzorgpakket.

Wat gaat u doen deze zomer? verzekerde garantie

Ontzorg uw woning: nooit meer schilderen!

Showroom 038 465 56 22 Ceintuurbaan 24 in Zwolle Ook in Amstelveen, Gouda, Groningen en Opmeer


WONEN

SALLANDCENTRAAL

Driehonderd huurders maken gebruik van kortingsactie Bijna driehonderd huurders van SallandWonen uit Olst-Wijhe hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de theater-kortingsactie van de theaters in Olst-Wijhe. De actie houdt in dat huurders voor 7,50 euro een theaterkaartje kunnen kopen voor voorstellingen in deze theaters. Bij nog vier voorstellingen kan in de komende weken van het voordelige kaartje gebruik worden gemaakt. In Wijhe is op 23 maart de a capella groep Voice Male te zien, op 31 maart is er improvisatietoneel door De Nachtgasten en op 12 mei is het toneelstuk ‘Emma’s Feest’ te zien met Bram van de Vlugt en Ingeborg Elzevier. In Olst staat op 14 april nog de humoristische ‘Ode aan Schubert’ door de zanggroep Frommermann op het programma. Wie nog gebruik wil maken van de aanbieding via Salland wonen kan kaartjes bestellen via www.theatersolstwijhe.nl en bij de bestelling kiezen voor de prijssoort ‘met brief Salland Wonen’. Aan de zaal moet de brief getoond worden die Salland Wonen over de actie heeft toegezonden. Uitleg en meer informatie kan gevraagd worden bij info@ theatersolstwijhe.nl.

Frommermann

Nijhuis Bouw ontwikkelt deel Hofterrein Nijhuis Bouw uit Rijssen gaat het gebied Veldhof, op het terrein van de voormalige Franciscushof in Raalte, ontwikkelen en realiseren. Vorige week maandagmiddag hebben de gemeente en Nijhuis hun handtekening onder de overeenkomst gezet. Vanaf 2011 zijn de eerste vrije kavels uit het plan uitgegeven. Nu wordt het deelgebied Veldhof, met ruimte voor circa 43 woningen, verkocht aan Nijhuis Bouw uit Rijssen. De verwachting is dat op afzienbare termijn zal worden begonnen met de verkoop van de woningen en de bouw ervan.

Groothuis bouwt tweede brede school in Heino De tweede brede school die Heino krijgt, wordt gebouwd door Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden. De installaties in het nieuwe schoolgebouw worden aangelegd door Harwig uit Emmen. Recentelijk ondertekende de Adrie Bolijn, algemeen directeur van de Mare, de contracten. De leerlingen die nu nog naar de school aan de Koningin Julianastraat gaan, verhuizen op 23 maart naar de twee tijdelijke onderkomens. Op 26 maart wordt begonnen met de sloop. Naar verwachting wordt de brede school De Springplank aan het begin van het schooljaar 20132014 in gebruik genomen.

Forse stijging aantal inbraken in Salland Het afgelopen jaar is er fors meer ingebroken in Salland. In 2011 werd 171 keer ingebroken in de politieregio IJsselland. Een jaar eerder ging het nog om 132 inbraken. De meeste inbraken vinden plaats in de gemeente Raalte en minder in Olst/Wijhe. Van alle inbraken werd zestien procent opgelost. Dat is twee procent meer dan vorig jaar.

Opvallend is het aantal diefstallen uit woningen en schuurtjes aan het eind van de middag en het begin van de avond. In veel gevallen zijn de bewoners dan net even weg en slaat het dievengilde haar slag. Vaak wordt de huis- of schuurdeur niet goed afgesloten wanneer ouders hun kind ophalen van school pms 661 of naar de sport brengen. Ook staan vaak (kleine) bovenramen ter venprocess cyan tilatie open en kan door handreiking (zelfs op de bovenverdieping)

het onderliggende raam eenvoudig worden geopend. In een aantal gevallen stond in de tuin een trapje of ladder of kon via de vuilcontainer gemakkelijk op het (platte) dak worden geklommen. Uit buurtonderzoeken na diefstal blijkt dat de politie vaak eerder met informatie geïnformeerd had kunnen worden. Dat had de kans dat inbrekers/dieven waren aangehouden aanzienlijk kunnen verhogen. Voor informatie over passend en deugdelijk hang- en sluitwerk verwijst de politie naar de vakhandel. De site www.politiekeurmerkveiligwonen.nl toont voor alle types woningen hang- en sluitwerk op maat en geeft handige organisatorischebouwkundige- en elektronische inbraakpreventietips. Zie je iets verdachts in de buurt of op straat, informeer zo snel mogelijk de politie via 0900-8844. Wordt er bij jou ingebroken, bel dan 112.

31

Column

WOZ Menigeen heeft onlangs weer de jaarlijkse aanslag van de gemeente met betrekking tot de onroerendezaakbelasting (OZB) mogen ontvangen. Was u net zo verbaasd als ik omtrent deze aanslag? Maar voor ik u verklap wat mij opviel, zal ik proberen u uit te leggen op welke grondslag deze belasting is gebaseerd en wat voor gevolgen dit voor u kan hebben. De OZB is ontstaan uit de in 1995 ingevoerde “Wet waardering onroerende zaken”, kortweg Wet WOZ genoemd. Hierin is opgenomen dat alle onroerende zaken elk jaar worden getaxeerd. Jarenlang werd de WOZ-waarde louter gebruikt voor de berekening van de gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld de hierboven genoemde OZB) en de waterschapslasten. Tegenwoordig wordt de waarde echter ook ingezet voor allerlei andere belastingen. Zo wordt de WOZ-waarde nu onder andere gebruikt voor de inkomstenbelasting, als heffingsgrondslag bij een aangifte voor het successierecht (erfbelasting) en bij afschrijvingen op bedrijfsgebouwen. Ook gebruikt men de WOZ-waarde steeds meer voor het aanvragen van een financiering, bij onteigening en als basis bij subsidietoekenning voor het in stand houden van een Monument. Gelet op al deze doeleinden is het uiteraard van groot belang dat de WOZ-waarde van het onroerend goed op een juiste wijze wordt vastgesteld. Tegenwoordig worden de WOZ-waarden veelal met de computer via allerlei vergelijkingsmodellen berekend. In het verleden konden die schattingen zeer uiteenlopen, maar ik moet erkennen dat de huidige waarderingen veelal toch wel redelijk kloppen. Natuurlijk zijn er ook voorbeelden genoeg dat de waarde niet correct is vastgesteld. Het is dan, zeker nu deze waarde ook voor de inkomstenbelasting gebruikt wordt, belangrijk om tegen een te hoge WOZ-waarde bezwaar te maken. Dit kun je elk jaar opnieuw doen en een makelaar kan u hierbij helpen. Dan nu over wat mij opviel aan de huidige aanslag. Hierop staat een vastgestelde WOZ-waarde vermeld die precies gelijk is aan het voorgaande jaar. Voor alle duidelijkheid we hebben het over het prijspeil van januari 2011 ten opzichte van januari 2010 (de waardepeildatum ligt immers altijd één jaar terug ten opzichte van het belastingjaar). Afgezien van het feit dat de crisis in de huizenmarkt al in 2009 is ingezet en in de periode 2010/2011 de huizenprijzen nog verder gedaald zijn, zou je dus verwachten dat het te betalen bedrag in 2012 ook onveranderd gebleven is. Maar niets is minder waar, het percentage waarop de belasting is gebaseerd is namelijk verhoogd met 5,65% ten opzichte van vorig jaar! Althans dit geldt voor de gemeente Raalte en ik vrees dat de meeste gemeenten waarschijnlijk ook op eenzelfde creatieve manier boekhouden. De huizenprijzen en daarmee de WOZ-waardes worden lager, dus dan verhogen wij ter compensatie de OZB-belasting maar…. Is het sowieso niet discutabel dat de hoogte van de te betalen onroerendezaakbelasting afhankelijk is gesteld van de waarde van uw woning? Het geld komt immers ten goede aan de gemeente die hier allerlei zaken ten behoeve van al haar inwoners van betaalt. Moet diegene met een “duurder” huis meer betalen dan een ander, terwijl toch iedereen van dezelfde voorzieningen gebruik maakt? Bij de afvalstoffen en het rioolrecht in diezelfde OZB-aanslag zijn immers ook geen verschillen per object waarneembaar. Of zou het wederom zo zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen? Rob Kreileman, Vennoot Vrielink Makelaars

één dak

alles onder • verf

• behang • raamdecoratie • gordijnstoffen • tapijt

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

Verticuteermachine te huur pms 349 pms 361

Munstersestraat 4, 8102 CB Raalte, Tel.: 0572 - 35 15 75


Uitgelicht

Schoolstraat 34, 8102 EM Raalte, 0572-363836

www.hvbl.nl Zie voor mijn verhaal verderop in deze krant. Het filmpje is te zien op www.sallandcentraal.nl

Hoekman Verf & Wand Munstersestraat 4 8102 CB Raalte, 0572-351575

www.hoekmanverfenwand.nl

Oosterwechel houten vloeren Zompstraat 41, 8102 HX Raalte, 0572-363147

www.oosterwechel.com

Elders sanitair Boeierstraat 4, 8102 HS Raalte, 0572-361111

www.joopelders.nl

Keukenland Wengelerafweg 6, 8131 TG Wijhe, 0570-522032

Rienties wooninspiratie Schoolstraat 7, 8102 EL Raalte, 0572-353772

www.rienties.nl

Koolhof Schilderwerken b.v. Klipperweg 6, 8102 HR Raalte, 0572-354871

www.koolhofbv.nl

www.keukenland.nl

Haarco de sfeermakers Marktstraat 23, 8102 CA Raalte, 0572-353485

www.haarco.nl

Winterkoninkje 14, 8103 BM Raalte 0572-365913 / 06-48423039

www.tekenbureau-alferink.nl


Heeft u ook bouwplannen? Wij verzorgen:

s s s

Bouwaanvragen Bouwtekeningen Schetsontwerpen

s s

Bouwbegeleiding Bouwtechnisch advies

• Beveiligen van woningen en bedrijven • Hang- & sluitwerk • Reparaties • Traliewerken

Nieuwbouw kantoor en magazijn “Azerty” te Raalte Gevelaanpassing “Brasserie Zwakenberg” te Raalte Bellinckhof 1 1 Bellinckhof 8103 HW Raalte 8103 HW Raalte Tel.Tel. 0572 - 380 108108 0572 - 380 FaxFax 0572 - 380 277277 0572 - 380 E-mail: lobbert@home.nl E-mail: lobbert@home.nl

• Beveiligen van woningen en bedrijven • Hang- & sluitwerk • Reparaties • Traliewerken

! l e o v e g g i l i e v Een

• Beveiligen van woningen en bedrijven • Hang- & sluitwerk • Reparaties • Traliewerken

l! Bromhaar 5 Nieuw-heeten 0572-321400 voe06-51633257

ge g i l www.inbraakbeveiligingwijnbergen.nl i e Een v info@inbraakbeveiligingwijnbergen.nl Bromhaar 5 Nieuw-heeten 06-51633257 0572-321400

www.inbraakbeveiligingwijnbergen.nl info@inbraakbeveiligingwijnbergen.nl

! l e o v e g g i l i e v n Ee Bromhaar 5 Nieuw-heeten 06-51633257 0572-321400

Sealskin experience bij Joop Elders

www.inbraakbeveiligingwijnbergen.nl info@inbraakbeveiligingwijnbergen.nl

Uw badkamer is een plek om even tot rust te komen. Een plek om te ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en de stress van u af te spoelen. Sealskin ontwikkelde een douchesysteem dat ultiem bijdraagt aan de beleving van het moment: Zien, horen, voelen, ruiken... De ingebouwde lichtmodule versterkt uw welzijnsgevoel. Uw favoriete muziek streelt uw oren. De aroma’s van lavendel of dennenbomen zetten uw zintuigen op scherp. Laat u verkwikken door een waterval terwijl u maar 45 liter per kwartier gebruikt! Nieuwsgierig? Bezoek de showroom van Joop Elders.

Boeierstraat 2

Raalte

0572 36 11 11

www.joopelders.nl


Fabriekspartij

nieuwe stoelen bureaus kasten

ALLES tEgEN SPOtPrijzEN

KANTOORMEUBELEN

10.00 tot 20.00 uur 10.00 tot 15.00 uur

t r A A m 3 2 g A ALLEEN vrijd t r A A m 4 2 g A EN zAtErd ninginrichting)

& woon en slaapkamermeubelen

oerhof wo B n e e rh o o (v n te e e dorpsstraat 50 H


35

SALLANDCENTRAAL

Voorjaarsmodeweekend in Raalter centrum De Raalte Mode Promotie presenteert van vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart het grote voorjaarsmodeweekend. Hoogtepunten zijn de modeshows op zaterdag en de finale van Sallands Best Topmodel op zondag. De modedagen beginnen vrijdag al met leuke acties en presentaties in de modezaken en de kassabonnenactie. Dit keer is gekozen voor een grote overdekte catwalk op de Plas met statafels voor het publiek. In totaal doen 28 modewinkels mee. Zestig mannequins en dressmen laten zien wat Raalte op modegebied te bieden heeft. De shows duren ongeveer veertig minuten en beginnen om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.

Kassabonnenactie De kassabonnenactie begint vrijdag 23 maart op het moment dat de modezaken hun deuren openen en duurt tot zaterdag 17.00 uur. De deelnemende zaken zijn herkenbaar aan het raambiljet. Wie kleding koopt kan de kassabon met daarop de naam, adres en telefoonnummer in de betreffende winkel in de grote glazen pot deponeren. Deze kassabonnen worden verzameld en daaruit worden 25 winnaars getrokken die een modewaardebon krijgen van 25 euro. De uitslag wordt op zondag 25 maart bij de modellenverkiezing bekend gemaakt en winnaars die op dat moment niet aanwezig zijn, krijgen hun prijs toegestuurd.

Zondag wordt bekend wie Sallands Best Topmodel 2012 is geworden. De tien genomineerde dames zullen op deze zondag aantreden op de speciale cattwalk op de Plas in Raalte. Het gebeuren begint om 14.00 uur met een demonstratie van Life Style Center uit Raalte. Daarna presenteren de tien modellen zich in hun eigen outfit. Zij worden beoordeeld door een deskundige jury waarna er vijf dames zullen verder gaan in een lingerieshow. Van deze vijf gaan er uiteindelijk drie door naar de finale. De jury zal dan bekendmaken wie er gekozen wordt als winnares van de Sallands best Top Model 2012. Na deze verkiezing zal nog een demonstratie plaatsvinden van Life Style Center. De winkels in het Raalter centrum zijn die dag geopend.

KOOPZONDAG RAALTE 25 MAART Verkiezing Sallands best top Model 13.00 -17.00 uur

Centrum Raalte Gratis parkeren

Aakstraat 15 - 8102 HH Raalte - tel:0572-362800 info@kruipertweewielers.nl

www.kruipertweewielers.nl pms 661

process cyan

pms 349 pms 361

Volvo rechts half AUTOTECHNIEK RAALTE B.V. PRAAMSTRAAT 1 • 8102 HM RAALTE TEL: 0572-358 558 WWW.AUTOTECHNIEKRAALTE.NL


VRIJDAG 23 APRIL De Wraak van Salland bij Oortwijn

Van ontwerp tot oplevering

Uitgebreide Paas brunch op zo. 8 en ma. 9 april van 12.00 uur t/m 14.00 uur Het heerlijke paasbuffet is in feestelijke paassfeer gehuld. Natuurlijk gecompleteerd met diverse paaslekkernijen... Kinderen kunnen samen met de Paashaas paaseieren zoeken. Springkussen aanwezig. Vraag naar de mogelijkheden, reserveren is gewenst. Hellendoornseweg 4 6106 AJ MariĂŤnheem Tel. : 0572-351227 Fax : 0572-355621

www.hoogeslagbouw.nl

+

Maak u zelfvoorzienend

Verlaag uw energierekening

Verhoog de waarde van uw woning Help mee de CO2 te reduceren

www.assinkweustink.nl

Canadastraat 9 | 8141 AA Heino | Tel.: 0572-391302 info@oortwijnheino.nl | www.oortwijnheino.nl


SALLANDCENTRAAL Uitgaan Concert Jon Gomm in Klein Koninkrijk Singer-songwriter Jon Gomm verzorgt op zaterdag 24 maart een optreden op het huiskamerpodium van Klein Koninkrijk in Olst. Gomm is een akoestisch soloartiest. Hij gebruikt zijn akoestische gitaar om naast melodieën ook drumgeluiden en baslijnen te creëren, dit alles tegelijk. Kaarten kosten 15 euro. Reserveren via info@kleinkoninkrijk.nl of tel: 0570-560670. De voorstelling begint om 20.30 uur. Deuren gaan open om 20.00 uur. ‘Hé is so wies’ van SWOL in Reimink Woensdagmiddag 21 maart om 14.00 uur en donderdagavond 22 maart om 19.30 uur speelt het seniorentoneel SWOL in zaal Reimink het blijspel ‘Hé is so wies’, geschreven door G.W. van Dooren. ‘Knap is ie niet, maar wies!!?’ Dat zegt Truida van haar Hendrik, de landbouwer die af en toe de dokter uithangt. Er gebeurt nogal wat rond Hendrik. Buiten op het land wordt naar olie geboord en dat brengt de nodige spanningen met zich mee. Wie zal er rijk worden van de olie: de buren of Hendrik? Ook moet er een man komen voor de dochter die wat ‘vreemd’ doet. Ze moet kiezen tussen de olieman die boven ziek in bed ligt of de nieuwe knecht. De entree bedraagt 6 euro. Voor info, tel. 0572-372882.

Woensdag 21 maart Heino, Multimate 19.30 uur Ladies Night Heino, ’t Hooge Huus Gezamenlijke maaltijd 55-plussers

Adriaan van Dis naar grote zaal Holstohus De belangstelling voor de lezing die Adriaan van Dis op zondag 25 maart geeft in het Holstohus is zo groot dat de organisatie besloten heeft om uit te wijken naar de grote zaal. De genoeglijke middag aan de IJssel begint om 15.00 uur en de entree bedraagt 13 euro (leden van het Nut en van de bibliotheek Olst/ Wijhe betalen op vertoon van hun lidmaatschapskaart 8 euro). Het Filmhuis Olst presenteert op vrijdagavond 23 maart een vertoning van Midnight in Paris (2011) van Woody Allen. Deze film is geselecteerd door Van Dis. Hij zegt over dit werk: een romantische film die o.a. prachtig tot uitdrukking brengt waarom Parijs al decennia lang zo’n aantrekkingskracht uitoefent op schrijvers en kunstenaars. Meer informatie is te vinden op www.middagaandeijssel.nl.

Raalte, Centrum 11.00 uur Modefestival Raalte

Vrijdag 23 maart Heino, NH Kerk 19.30 uur Orgelspel en samenzang voor Malawi

Zaterdag 24 maart Den Nul, Infocentrum IJssel 14.00 uur Heksenmiddag

Raalte, Domineeskamp 13.00 uur Voorjaarskermis

Raalte, Domineeskamp 13.00 uur Voorjaarskermis

Lemelerveld, diverse locaties Open bedrijvendag

Raalte, Domineeskamp 15.00 uur Voorjaarskermis Raalte, Bar & Brasserie Zwakenberg 16.30 uur Bijeenkomst LinkedIn-groep Netwerk Raalte

Sportief

Wijhe, Capellenborg Theater 20.15 uur Voice Male

Herxen, Herxer Marke 20.00 uur Markespelers met ‘Wie is hier de dokter’

Lemelerveld, De Mozaïek, 19.30 uur Workshop ‘Binnen/buiten’

Basisscholen openen deuren voor peuters Alle openbare basisscholen in Zwolle en omgeving openen op vrijdagochtend 30 maart hun deuren voor peuters, ouders en verzorgers. Tijdens deze ‘Grote Peuter Dag’ kunnen de peuters kennismaken met hun mogelijk toekomstige school. Alle basisscholen stellen hiervoor een eigen informatie- en activiteitenprogramma op. In totaal doen dertig basisscholen in Zwolle, Ommen, Hattem, Dalfsen en Lemelerveld mee. De deuren zijn geopend van 9.00 tot 11.30 uur. Een overzicht van de basisscholen is te vinden op­ www.openbaaronderwijszwolle.nl.

hen belangrijk is geweest in hun verleden. Daarna proberen zij middels een schilderwerk het heden en verleden met elkaar te verbinden. De kosten van deelname bedragen 2 euro voor koffie en materiaal. De workshop duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. Opgeven kan bij zorgboerderij ’t Hamel, Hamelweg 12, 8131 RV Wijhe, tel. 06-45162099.

Raalte, Hoftheater 20.15 uur Marike Jager

Raalte, De Joetse 19.00 uur Inloopuurtje vakbonden

Lemelerveld, Kroonplein 19.15 uur Onthulling kunstwerk

Educatief/ informatief

Workshop voor 60-plussers op zorgboerderij ‘t Hamel De Wijhese zorgboerderij ’t Hamel start met een reeks workshops voor ouderen (60+). Het spits wordt op donderdag 29 maart afgebeten door Hennie Schaapman van atelier De Verbeelding uit Wijhe. Het thema van die ochtend is ‘heden en verleden’. Deelnemers worden verzocht een afbeelding of foto mee te brengen van iets dat voor

Voorjaarssamenzang in WH Zwart Hal De Willem Hendrik Zwart Hal in Lemelerveld presenteert op zaterdag 24 maart de jaarlijkse Voorjaarssamenzang. Baritonzanger Piet Baarssen komt samen met zijn dochters Alice en Geke (zang en gitaar) naar de hal aan de Grensweg in Lemelerveld. Aanvang is om 20.00 uur. De entree bedraagt 9 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Huetink (0572-371838) en Boks (0384224079).

Heino, Oortwijn 20.00 uur Halve finale Wraak van Salland

Donderdag 22 maart Lemelerveld, De Mozaïek 14.00 uur Themamiddag mantelzorg

Organiseert u een feestje, activ iteit of evenement? Bent u op zoek na ar iets of iemand? Vertel het anderen via Salland Centraal! Sluitingstijd: vrijdagmiddag om 12.00 uur.

Rood-Wit ’75 zoekt versterking Rood-Wit ’75 is dringend op zoek naar volleybalsters. “Geen plek op de bank, maar lekker meedraaien in ons team!” Dames 1 van volleybalvereniging Rood-Wit’75 uit Wijhe, nodigt je uit om een keer vrijblijvend mee te trainen.“ Wij zijn een gezellig en vooral sportief team variërend in de leeftijd van ongeveer twintig tot en met dertig jaar oud en spelen competitie in de Tweede Klasse van de NeVoBo. We spelen onze thuiswedstrijden op zaterdagmiddag in ‘t Spoc in Wijhe. Onze trainingen zijn op maandagvond van 19.30 tot 21.00 uur, waarna we uiteraard nog even gezellig een drankje doen in de kantine.” Meer informatie: Jeanine Mosterd via jeanine.mosterd@

Lemelerveld, Zaal Reimink 14.00 uur SWOL met ‘Hé is so wies’

Raalte, HOFtheater 20.15 uur Leescafé mmv Abdelkader Benali

Uw eigen nieuws

prikbord 37

Heeten, Reimink 20.00 uur Theaterobers Heeten, Bosgoed 21.00 uur Benefietfeest Bouwploeg Zambia 2012 Herxen, Herxer Marke 20.00 uur Markespelers met ‘Wie is hier de dokter’

Raalte, Centrum Voorjaarsmodeweekend

Laag Zuthem, Gereformeerde Kerk 10.00 - 16.00 uur Tweedehandskledingbeurs

Raalte, Domineeskamp 15.00 uur Voorjaarskermis

Lemelerveld, diverse locaties Open bedrijvendag

Raalte, TraXX 19.00 uur Wii Just Dance toernooi

Lemelerveld, diverse locaties Brandweerwedstrijden

Raalte, Kulturhus 20.00 uur Filmhuis met ‘Heart of Gold’ Raalte, Hoftheater 20.15 uur Robbert Jan Proos

Lemelerveld, Sporthal Heidepark 15.00 uur Kinderconcert Lemelerveld, WH Zwart Hal 20.00 uur Voorjaarssamenzangavond

Raalte, TraXX 19.00-21.00 uur Raalter Autisme Soos

gmail.com en 0630726618 en met Alien ter Mate via alienendennis@ home.nl en 0610924269.

Diversen Bijeenkomst van Netwerk Raalte Hoe presenteer je jezelf, je product of je bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk? De zogeheten elevatorpitch, de korte mondelinge presentatie, staat centraal op de bijeenkomst van de LinkedIn-groep Netwerk Raalte op donderdag 22 maart van 16.30 uur tot 19.15 uur in Zwakenberg aan de Schoolstraat in Raalte. De toegang is gratis. Medewerkers van de Wereldwinkel luisteren de bijeenkomst op met enkele korte, bijzondere verhalen, die met diverse Wereldwinkelproducten verbonden zijn. Van Netwerk Raalte kan iedereen via LinkedIn.com gratis lid worden. De club telt inmiddels 245 leden, mensen die al dan niet beroepsmatig een band hebben met Raalte. Meer info en aanmelden bij: John Ruiter, tel. 06 50859960, info@kringels.nl. Wii Just Dance toernooi in TraXX In jongerencentrum TraXX in Raalte wordt op vrijdagavond 23 maart een Nintendo Wii Just Dance-toernooi gehouden. Speciaal voor het toernooi heeft TraXX het spel Just Dance 3 aangeschaft, dat wordt pas in gebruik genomen tijdens het toernooi. Het toernooi duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur. Deelname kost 1 euro. Inschrijven (voor 22 maart) kan bij jongerencentrum TraXX of via irozendal@landstede.nl.

UIT

in salland

Raalte, Hoftheater 20.15 uur De Beenhouwerij Raalte, Club Gouv Après-ski Schalkhaar, Restaurant NuNu 11.30 uur NuNu Trimloop Wijhe, centrum Lenteshoppen Zondag 25 maart Dalmsholte, ’t Olde Manegepeerd 10.00 uur Kijk- en Doedag Heeten, Manege 9.00 uur Internationale Vogelmarkt Lemelerveld, diverse locaties Open bedrijvendag/koopzondag Luttenberg, De Laarman 11.00 uur Burger Ontmoet Boer

Raalte, Club Gouv Après-ski

Luttenberg, Elckerlyc 20.30 uur Presentatie Veldkamp Racingteam Hageveld met aansluitend Bikerparty

Mariënheem, De Schalm 10.30 – 15.00 uur Open dag Uitvaartverzorger Henrie Hutten

Wijhe, centrum Lenteshoppen

Olst, Klein Koninkrijk 20.30 uur concert Jon Gomm

Olst, Dorpskerk 15.00 uur Deventer Kamerkoor

Olst, Holstohus 15.00 uur ‘Genoeglijke middag aan de IJssel’ met Adriaan van Dis Raalte, Boerderij Strunk 11.30 uur Koffieconcert Hanzekwartet Raalte, Domineeskamp 13.00 uur Voorjaarskermis Raalte, Centrum 13.00 - 17.00 uur Koopzondag met kinderrommelmarkt en finale verkiezing Salland Best Topmodel Raalte, Taveerne Tivoli 15.00 uur Ribs&Blues Pre-Party Raalte, Club Gouv Après-ski Maandag 26 maart Heino, Schoenen van Pekkeriet 19.00 uur Damesavond Raalte, Bar & Brasserie Zwakenberg 55-plusdiner


39

SALLANDCENTRAAL

Autobedrijf Voskes verhuist van Middel naar Wesepe Autobedrijf Voskes verhuist dit jaar nog van Middel naar Wesepe. Voskes laat op het nieuwe bedrijventerrein van Wesepe, aan de Korenmolen, een nieuwe vestiging bouwen. Roelf Voskes legt zijn besluit om naar Wesepe te verhuizen uit: “In 2008 hebben we onze vestiging in Raalte geopend. Daarmee hadden wij onze auto’s voor de verkoop over twee plaatsen verspreid staan. Dat breng ik nu terug naar één locatie, in Raalte. Dat houdt wel in dat de showroom in Middel niet meer gebruikt wordt. Een goed moment om een nieuw en modern onderhouds- en reparatiebedrijf in Wesepe te realiseren. Door de centrale ligging in Wesepe kunnen klanten die we in Middel altijd hebben geholpen, ook in de toekomst op ons rekenen.”

van Knöldert

Droadloos Mede dankzij de inzet van de VVD en de journalisten van de Stentor kriege wie in Salland glasvezel. D’r was völle mear dan een bittie reclame vöar neudig öm ons met zien allen zo gek te krieng te investeren in iets wat wie eigenlijk hillemoal niet neudig hebt. Mar noe kreeg ik lest een bericht onder oong oaver archeologisch onderzuuk. Det begun bie de achterbuurman. Die hef een zandofgraving in de achtertuin. Met het zand hebt ze vrogger nog een hele woonwiek in Roalte uut de grond ehölpen. Noar noe blik, waren d’r bie die uutgraving zelfs mammoetbotten noar boa’m ekomm. Zo oald was de grond in die achtertuin. De buurman is hillemoal gek van archeologie. Zo had hij eleazen det d’r in Amerika opgravingen edoane waren van nog vöar de geboarte van Christus. Zie vunn’ d’r köpperdroad in de grond. Noe vermoedt ze det d’r 2000 joar vöar Christus (zie wussen det zelf natuurlijk nog niet, det det 2000 joar vöar Christus was, zie preuten doar oaver de Majakalender) al communicatie mogelijk ewest was via köpperdroad. Det mut in de tied van de Indianen ewest weane. En as ik Lucky Luke d’r nog iens op noa leaze dan komt mie die köpperdroaden ok wel bekend vöar. Het mut de telegraafpoalen ewest weane die de gebroeders Dalton iedere kear onderuut haalden, die ze doar in de grond antröffen. Feitelijk waren de Daltons al köpperdieven. Dus wat wie teengwoardig doet met internet en köpper, det is eigenlijk niet zo nieuw. Mar d’r was nog mear onderzuuk edoane, halen de buurman met een ander krantenknipsel boam toafel. In de Siberische koale van Rusland schient zelfs glasvezel ontdekt te weane. 3000 Joar elene. Ik wol doar eigenlijk niet an. Ik had het gevuul det de buurman mie bie de biene had. Mar hij heul ‘t vol. Bie hoog en lage. En hij had ok wel goeje argumenten. Rusland was al heel vrog een land van glasbloazers. En in de koale van Siberië was glasvezel ok völle veiliger dan köpper. Dus wat wie straks dankzij de reclamecampagne van VVD en de Stentor doet met internet en glasvezel, det is eigenlijk niet zo nieuw. Terugge noar de vijver van de buurman. As hij doar mammoetbotten vund, dan wol ik wel weten of hij nog iets as köpper of glasvezel evunn’ had. “Nee”, zeg e, in die tied was de communicatie hier in de streek al droadloos. Denne van Knöldert

Volkstuintjes in Heino beschikbaar Volkstuinvereniging De Beukelaer in Heino heeft nog kavels beschikbaar. De beschikbare kavels zijn 100 of 200 vierkante meter groot. De kavelprijs is 12,50 euro per 100 vierkante meter, lidmaatschap kost 2,50 euro per jaar. Voor meer informatie: A. Poppe via 0572-392551.

Modeactiedagen bij Wijhese modezaken Ter ere van de opening van het nieuwe lentemodeseizoen presenteren negen Wijhese modezaken op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart twee speciale actiedagen. Bij een aankoop ontvangt de klant een bloemetje. Daarnaast verloot iedere deelnemende winkel die dagen een cadeaubon ter waarde van 50 euro. Het gaat om DA Drogisterij Bourquin, De Boer Schoenmode, Elferink Mode, Haarmode Ellen, HEMA, Mico Mode & Lef by Mico, PUIK, Schulten Feel Fashion en Stevens Optiek.

Tweede editie Dorsdag Salland Ploffers Na het succes van vorig jaar houden de Salland Ploffers ook dit jaar weer een dorsdag. Dit jaar op Tweede Paasdag, 9 april, op het land van de familie Heuven aan de Hogebroeksweg 33 in Raalte. Op de dorsdag staan twee antieke dorsmachines in bedrijf. Ook zijn er verschillende demonstraties te zien, zoals ploegen, zaaien, maaien en hooien. Verder kunnen de bezoekers kijken naar oude ambachten en klederdracht. En natuurlijk kun je een consumptie nuttigen in de sfeer van vroeger. De Sallandploffers zetten zich in om het historische karakter van de agrarische gemeenschap van Salland te behouden. Hun bijdrage is het restaureren van historisch materieel zoals tractoren en oude landbouwwerktuigen van dertig jaar en ouder. En dan blijven die werktuigen natuurlijk niet in de schuur staan. De Sallandploffers houden daarom bijvoorbeeld

toertochten, ploegwedstrijden en dorsdagen Vorig jaar was het al erg druk tijdens de dorsdag. Dat was een beetje onverwacht want heel publiciteit was er niet aan gegeven. Maar de

drempel voor passanten om even een kijkje te nemen was erg laag. Parkeergelegenheid genoeg en de entree was gratis. Dit jaar wordt nog een grotere toestroom verwacht en daarom is er ook aandacht voor een hapje en een drankje en speelplezier voor de kinderen. De dorsdag duurt van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

KOOPZONDAG RAALTE 25 MAART Verkiezing Sallands best top Model 13.00 -17.00 uur

Centrum Raalte Gratis parkeren

Crisisbestrijding: werk creëren

Wat Voskes ook graag wil laten weten, is dat aan de dienstverlening van de Raalter vestiging van zijn bedrijf niks verandert. “Het blijft onze showroom, maar ook kun je er terecht voor service en onderhoud. De werkplaats blijft gewoon open.” Roelf Voskes opent dit jaar nog de vestiging in Wesepe. Voor het personeelsbestand van het bedrijf heeft de verhuizing geen gevolgen.

Colofon is een wekelijkse uitgave van SALLANDCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 26.000 exemplaren in: Boerhaar, Boskamp, Broekland, Den Nul, Elshof, Haarle, Heeten, Heino, Herxen, Laag Zuthem, Lemele, Lemelerveld, Lettele, Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem, Middel, Nieuw Heeten, Olst, Raalte, Welsum, Wesepe en Wijhe Kantooradres: Boeierstraat 10 (Boei 10), 8102 HS Raalte Telefoon 0572 - 364864 info@sallandcentraal.nl www.sallandcentraal.nl Redactie: redactie@sallandcentraal.nl Wouter Groote Schaarsberg (06 5200 3506), Peter Ruiter Ties van der Heide, Harrie Kiekebosch Advertenties: adverteren@sallandcentraal.nl Peter Holtmaat 06 5463 8577 Maureen Kodden 06 2239 7208 Ellen van Lohuizen 06 5179 1050 Vormgeving: Impression Vormgeving Marott Graphic Design, Raalte Josine Willemsen Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat zaterdag om 12.00 uur op www.sallandcentraal.nl

Salland Centraal De Krant BV behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Je mag dus niets overnemen van deze uitgave en/ of website, zonder toestemming gekregen te hebben. Partner van: click abr ick.nl De leukste kortingssite van jouw plaats

Nomineer het Nomine info@clickabrick.nl familiebedrijf van familiebedrijf va het jaar 2010 Salland Centraal De Krant BV is lid van: Ga naar www.familiebedrijfoostnederland.nl

www.familiebedrij


Open Bedrijvendagen Lemelerveld 23, 24 en 25 maart 2012

Van sukerbiet tot e d n o

d l e v r e l

d n e rnem

e m e L

ruim n e n e p art, o a m 5 2 iet tot b r n e e k u 4 ‘Van s 23, 2 s p i o a , hult de t d m l n e e o h v t r , e n l Leme e geve k. Het t e n i i l lein. g b p u n u r n e p e o g t o a e r ’ d t s n p het K et gro ing ‘iet o edrijve h k l B k o r r v e n o e e o w kunst de Op eldse b uren v n v e e r s d e e n l t e e r n d j a Ti hu de Lem 22 ma rijven g m d a O e d b r . ’ e d p dond elervel veertig o m d l e e L v emend emeler n L r g e n d i n g i o sveren r e m e Ondern

g a d n o z p o o K

Fun op het Kroonplein T ijdelijk bedrijvencentrum k r e w t s n u k g n i l Onthul Diverse presentaties

www.bedrijvendaglemelerveld.nl

Salland Centraal 12-12  

salland centraal, week 12, jaar 2012, krant, weekkrant