Page 1

Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.vechtdalcentraal.nl • week 10 • dinsdag 4 maart 2014

Trinity rockt Vecht Gospel Festival

De overheid moet de gemeente meer taken geven

obedrijf obedrijf enNN ii jj bb oo ee rr

ercotest aanbieding rcotest en en /of /of

eparatie eparatie

bon bon ng ng rco rco

Op Op zaterdag zaterdag 8 mei a.s. 8 mei a.s. 8.30 12.30 8.30 - 12.30 uur uur

Egbert Pasman weg bij Oranjevereniging Ommen

5

Beerze Bulten: al 65 jaar dé familiecamping

26

Elbert Smelt, frontman van de christelijke band Trinity, gaat flink tekeer op zijn fluit tijdens het Vecht Gospel Festival. De vierde editie van het christelijke festival vond afgelopen zaterdag plaats in de Carrousel in Ommen. Naast Trinity stonden ook zangeres Pearl Jozefzoon en 22 gospelkoren en -bands op het podium. Zoals ieder jaar werd de Vecht Gospel Award aan een koor en een band uitgereikt. Dit jaar waren de band Fool Philosophy Foto: Joost Jansen uit Amsterdam en het Filadelfia Gospel Koor uit het Belgische Vilvoorde de winnaars.

oie weer is in aantocht! Maar weet u oie weer is getest in aantocht! Maar weet u ijk jaarlijks moet worden. Jaarijk jaarlijks getest moet worden. Jaarwensen10% overgelaten; ABS met EBD, BAS, airbags voor zo’n koudemiddel waardoor de zo’n 10% koudemiddel waardoor de bestuurder en passagier, zij-airbags in de voorstoelen, rmindert. Wij hebben de middelen en en gordijnhoofdairbags voor én achter.de En numiddelen is deze rmindert. Wij hebben en goede staat brengen en te houden. Swift dus ook nog eenste voorzien van gratis airconstaat tewilde brengen ditioning. Hoe compleet u het autoruiten. hebben?en te houden. dgoede controleren wij uw Even-Schuurhuis Autobedrijf Er is overigens al een Swift vanaf € 10.954,-. Vermeerstraat 2, Ommen d controleren wij uw autoruiten. EvenBEKIJK ONZE GEWELDIGE eloosAANBIEDINGEN gerepareerd. A la minuut of na Telefoon 0529 454600 OP PAGINA: 16 eloos gerepareerd. m; 14,3-17,2 km/l; CO : 139-165 g/km.A la minuut of na p: zorg ervoor dat u uw groene kaart p: zorg ervoor dat u uw groene kaart 2

€ 230,-

NU: € 149,diverse kleuren

Potgrond 1+1 gratis zak 40 liter 2,49 1,24 Geldig t/m 11 maart 2014

Ommen Markt 22- 24


Spaar voor een Spaar voor gratis Spaar product! voor een een

Onze grill draait op volle toeren!

gratis product! gratis Heeft u 3 product! van de 4 aanbiedingen gekocht af Heeft u 3 van de 4 en aanHeeft u 3 van de 4 aanlaten stempelen? Dan biedingen gekocht enontaf biedingen gekocht en af vangt u bovendien laten stempelen? Daneen ontlaten stempelen? Dan ontvangt u bovendien een Grillworst GRATIS! vangt u bovendien een Grillworst GRATIS! GRATIS! Grillworst

Gegrilde Gegrilde kippenpoten Gegrilde kippenpoten kippenpoten 4 stuks 4 stuks

00 5 00 500

4 stuks Geldig van 3 t/m 15 maart 2014 Geldig van 3 t/m 15 maart 2014 Geldig van 3 t/m 15 maart 2014

Gebraden Gebraden Gebraden gehaktballen gehaktballen gehaktballen 4 4 stuks stuks 4 stuks

00 00 5 500

Geldig van 3 3 t/m t/m 15 15 maart maart 2014 2014 Geldig van Geldig van 3 t/m 15 maart 2014

SPA AR VOOR EEN GRATI S PRODU CT!

Gegrilde Gegrilde spareribs spareribs

1 kilo 1 1 kilo kilo

9

95 95

Geldig van Geldig van 3 3 t/m t/m 15 15 maart maart 2014 2014 Geldig van 3 t/m 15 maart 2014

Ommerturfjes Ommerturfjes Veltmaat, keurslager Varsenerstraat 3A, Ommen 0529-451353 www.veltmaat.keurslager.nl

per stuk per stuk per stuk

50 3 350

2 stuks 2 stuks 2 stuks

Vraag- en informatieavond Dinsdagavond 11 maart 2014 vanaf 19.30 uur Voor ouders van leerlingen van groep 8 die nog vragen hebben over het kiezen van de juiste leerroute, over de uitslag van testen of over de aanmelding in het algemeen Locatie: Van Reeuwijkstraat 1 - Ommen Voor meer informatie: www.vechtdalcollege.nl

00 5 500

Geldig van 3 t/m 15 maart 2014 Geldig van 3 t/m 15 maart 2014

Geldig van 3 t/m 15 maart 2014 102353_Advertentie 130x194 - Vechtdal College.indd 1

te huur Woningstichting de Veste Postbus 132, 7730 AC Ommen Eskampweg 1, Ommen tel. (0529) 45 25 88 fax (0529) 45 56 05 e-mail info@veste.nl internet www.veste.nl

Kantoor geopend maandag t/m donderdag 09.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Kijk op

www.veste.nl voor het actuele aanbod

12-02-14 11:34


3 Het avontuur van Scheele en Lagas “Ik vond het wel spannend. Van tevoren werd ik aan alle kanten gewaarschuwd met ‘weet waar je aan begint, de verhoudingen in Ommen liggen erg moeilijk’. Maar dat is mij achteraf best meegevallen”, zegt hij. “Natuurlijk moesten er zware knopen worden doorgehakt, maar desondanks zijn er binnen de politiek geen koppen gesneuveld. Wat betreft de inzet van burgers en organisaties was ik blij verrast. We zijn met hen in gesprek gegaan over de bezuinigingen en de mensen bleken echt bereid om mee te denken. Mede daardoor is die enorme bezuiniging van 3 miljoen er redelijk geruisloos doorheen gegaan, zonder dat we de OZB hebben moeten verhogen. Daar kijk ik met een goed gevoel op terug.”

Twee wethouders die boven de partijen staan. Dat was vier jaar geleden nieuw en revolutionair en opnieuw iets waarmee Ommen bewees uniek en zelfstandig te zijn. Zeker omdat de ene wethouder ook nog eens helemaal fris ‘van buiten’ kwam. Met de verkiezingen in het vooruitzicht blikken Ko Scheele en Ilona Lagas terug op de afgelopen raadsperiode. Ko Scheele herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 moest de Meppeler CDAwethouder in zijn eigen gemeente het veld ruimen omdat zijn partij niet in de coalitie kwam. Maar voordat hij de gelegenheid kreeg om erover na te denken wat hij nu wilde gaan doen, kreeg hij van de coalitie (CDA, VVD, ChristenUnie en D66Ommen) in Ommen het verzoek om eens te komen praten. “Zij wilden een andere bestuurscultuur en daarbij paste volgens hen een klein college met een wethouder van buiten het best”, vertelt de wethouder. “Dat leek mij een mooie uitdaging. Ommen was weliswaar een stuk kleiner dan Meppel, maar er viel genoeg te doen. Er moesten op allerlei gebied grote problemen worden opgelost om Ommen weer van het slot te krijgen.” Boven de partijen De grootste verandering was het feit dat Scheele in Ommen boven de partijen kwam te staan. Dat betekende dat hij letterlijk en figuurlijk afstand moest nemen van zijn partijgenoten van het CDA. Datzelfde gold voor de wethouder Ilona Lagas, die het als enige wethouder van het vorige college (waarin zij optrad namens de VVD) nog een keer mocht proberen. “Zowel Ko als ik waren voorheen gewend om veel contact te hebben met onze eigen fracties”, vertelt Ilona Lagas. “We vergaderden wekelijks samen en waren op de hoogte van elkaars standpunten en hielden daar ook rekening

mee tijdens de raadsvergaderingen. In de nieuwe situatie was dat juist totaal niet het geval. We gingen veel meer werken volgens het duale stelsel: waarbij de raad het college van burgemeester en wethouders aanstuurt en het college verantwoording aflegt aan de raad. Ko en ik vormden echt een team. Ik heb dat als erg prettig ervaren. Door los te staan van je partij kun je beter besturen en besluiten nemen op de inhoud. Ook tussen ons tweeën heeft de politiek geen enkele rol gespeeld.” Teamwork Wethouder Scheele ervoer dit op dezelfde manier als zijn collega. “We hebben binnen de raad heel duidelijk aangegeven dat we wethouder waren voor alle fracties en dat ze altijd een beroep op ons konden doen. Toch is daar naar mijn mening te weinig gebruik van gemaakt. Wat dat betreft vormden we echt twee teams; de raad én het college. En vooral in een klein college is het dan belangrijk dat je een goede klik met elkaar hebt”, vindt hij. “Dat hadden Ilona en ik al snel. Ondanks dat we heel verschillend zijn, hebben we aan een kwart woord genoeg. We gunnen elkaar ook wat en dat is zeker wanneer je goed wilt samenwerken binnen de politiek van groot belang. Ik heb ook een beetje het gevoel dat Ilona en ik binnen het college een beetje de constante factor waren. Want we hebben in de afgelopen 4 jaar maar liefst 3 burgemeesters versleten.”

Contacten Volgens Lagas, gewend om samen te werken in een team van 4 wethouders, was de werkdruk wel hoog. “We doen nu het werk van vier personen met ons tweeën. Dus staan onze agenda’s altijd boordevol gepland. Daar moest ik erg aan wennen, want je kan niet spontaan iets plannen. Maar we hebben onze tijd goed gebruikt. We hebben vooral geïnvesteerd in het contact met de burger en waren allebei heel zichtbaar in de maatschappij. Beiden hebben we veel onderwerpen in portefeuille en hebben daarom ook vaker externe contacten. Het afreizen van de hele gemeente kost relatief gezien wel veel tijd, maar heeft wel als voordeel dat je de situaties met eigen ogen kunt bekijken. Daardoor kun je je beter een oordeel vormen.” Meegevallen Ook Ko was veel buiten de deur. Omdat hij Ommen en haar inwoners van tevoren niet kende, was dit voor hem extra belangrijk.

ech we tsche id s den tijl ec ennie ech nie htsc uw we tsche uwest heide estijl stij ide ijl nni ech den l ec nnie echt euw tsch ech nie htsc uw sch est eid  reinier we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie van der boon u n id n s e i t den tijl ec ennie jl echt nieuw chtsch ieuwe scheid westi ech nie htsc uw sch est eid stij enn jl ec we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie l echt ieuw htsch ide ijl nni ech nie tsc uw sch est eid s nni ech euw echtscheidennieuwestijl.nl tsc uw hei esti eid ijl e enn den tijlwww. e c e e h e d t h j u n s hts ieuw tsche wes chei estijl eiden stijl e ennie l echt nnieu chtsch ieu tijl den ech Frieda che Telefonisch nie vancder uw sch we ei est ideinformatiespreekuur htsHeyden u n i n e i t Canadastraat 8 Iedere werkdag van 12.00 uur tot d tijl jl e nie cht ieu sch we che estij eide stijl e n stHeino chtop 06u102 ide l ec nni n sch we ei8141 AC uur 00 490 ech ie14.00 w i d j n s u l s e e e e h tsc hei westi cheid stijl e idenn tijl ec nnieu echts nieuw tsche u den jl e enn cht ieu hts we che i nie cht ieu sch we che sti ide estijl

Creatief Wat Ilona Lagas betreft zou ze na de verkiezingen graag op dezelfde voet verdergaan. “We hebben veel afgerond en veel nieuwe zaken in gang gezet. We hebben geprobeerd de regeldruk te verlagen en vaak met creatieve oplossingen te komen. Het partijloze wethouderschap is mij persoonlijk goed bevallen. Ik heb de fractie tijdens de afgelopen raadsperiode eigenlijk nauwelijks gesproken en dat vond ik prima. Sterker nog, ik vond het erg prettig om niet gebonden te zijn aan een partij. Ik kon op deze manier meer opereren op de inhoud en dat bevalt me een stuk beter dan het rode pluche. Buiten de gemeente had ik overigens wel contacten met de landelijke partij. Maar dat is alleen maar handig. Want door feeling te houden met de politiek en dankzij lijntjes naar de Eerste en Tweede kamer kun je veel zaken voor elkaar krijgen die goed zijn voor Ommen.” Thuisfront Als het duo de volgende periode blijft zitten, dan verhuist de familie Scheele naar Ommen. Hoewel bewust van buiten gehaald, is Scheele in de afgelopen vier jaar behoorlijk ingeburgerd. “Ik heb veel uren gemaakt in Ommen en was er ook vaak in de weekends om allerlei activiteiten bij te wonen. Ik ben met zoveel dingen bezig geweest, dat ik niet echt meer een wethouder ‘van buiten’ ben. Daar heb ik uitvoerig met het thuisfront over gesproken. Nu ook onze jongste dochter uit huis is, hebben we besloten om, mocht ik in de volgende periode weer wethouder worden, naar Ommen te komen. Ik denk dat we dan eerst een tijdje in een appartement of iets kleins gaan wonen. Wanneer ons eigen huis dan dan verkocht is, gaan we op zoek naar een plek waar we voor langere tijd kunnen blijven wonen.”

www.BLIJHUIS.nL T 0523 61 05 05 F 0523 61 69 44 M 06 10 45 05 29 E info@blijhuis.nl


Taxi- en ziekenvervoer rolstoelvervoer luchthavenvervoer 8 persoonsbusvervoer Wij rijden voor diverse zorgverzekeraars, waaronder Achmea, Univé en CZ Nadat u een vervoersmachtiging verstrekt is kunt u rechtstreeks bellen met Taxi Steen. U bent er 100% zeker van dat u door Taxi Steen vervoerd wordt en door onze jarenlange ervaring is goed vervoer gegarandeerd. Wij streven er naar om op de afgesproken tijd bij u te zijn, zodat u op tijd bij uw afspraak bent. Desgewenst kan de chauffeur u begeleiden.

Voor reserveringen of informatie kunt u bellen naar

0529-451724

Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres in Ommen en omgeving

w w w. t a x i s t e e n o m m e n . n l

Aanbieding vrijdag 26 juli en zaterdag 27 juli

G N I T R O K 50e% ubels en kleding. op m

Actie bij Noggus&Noggus Ommen en Dalfsen! Kringloopbedrijf Noggus&Noggus

Strangeweg 23 • Ommen • Telefoon (0529) 45 32 01

De Singel 19-23 • Dalfsen • Telefoon (0529) 43 39 88

www.noggusennoggus.nl

Nu

Koopjes haleN bij VeuriNK Mode

super opruiMiNg 25%, 50% en 75% op jacks, Vesten, hemden, bermuda’s, broeken, T-shirts, shorts, Tunieks, enz, enz.

VEURINK

Vakkleding

De zaak waar klanten vrienden worden

Hardenberg, Parkweg 1-a • Coevorden, Looweg 51 Ommen, Hessenweg West 5


5 Egbert Pasman weg bij Oranjevereniging Ommen Kinderkleding- en speelgoedbeurs in Ommen De Saxenburgh Groep houdt op zaterdag 8 maart een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in wijksteunpunt ’t Vlierhuis in Ommen. Standhouders kunnen zich hiervoor nog aanmelden. Wie oude kinderkleding en ongebruikt speelgoed kwijt wil of juist wil kopen, kan bij de beurs terecht. Verkopers kunnen een kraam huren door een mail te sturen naar r.brunsman@sxb.nl of door een formulier op te halen in het wijksteunpunt aan de Haarsweg 105 in Ommen. De kosten bedragen 10 euro, inclusief twee consumpties. Tijdens de beurs is ook een kapster aanwezig. De beurs begint om 10:00 uur en eindigt om 13:00 uur. Toegang is gratis. Tijdens een ledenvergadering van de Oranjevereniging Ommen heeft Egbert Pasman afscheid genomen van de vereniging. Pasman was dertien jaar bestuurslid. Joke Schonewille neemt zijn plaats in. De voorzitter van de vereniging, Jan Steen, heeft hem bedankt voor zijn diensten. “Zowel voor, als achter de schermen is er veel werk verricht.” Tijdens de vergadering is ook Koningsdag 2014 besproken, die volgens de Oranjevereniging in Ommen groots wordt gevierd, inclusief een optocht. De vergadering vond plaats op maandag 24 februari in caférestaurant De Wildzang.

Speciale showdagen bij Groen Caravans

COLUMN HANDELSVERENIGING OMMEN

Herma Brinkhuis, Countus

‘Bij deze roep ik de Ommenaren op zoveel mogelijk in Ommen te kopen’

Groen Caravans houdt op vrijdag 7 maart en zaterdag 8 maart speciale showdagen. Centraal staan de caravans van LMC. Het Duitse caravanmerk heeft na een fusie met een ander caravanmerk (TEC) nieuwe series van dit jaar klaarstaan. Zo zijn er de Style, Vivo, Musica, Maestro en Scandica. In de Style- en Vivo-serie vind je de TEC-caravan terug. De Travel King, een populaire serie van TEC, is te vergelijken met de Vivo. LMC heeft ook een voorjaarsmodel gemaakt: de Musica 490 E, speciaal met Long Life Technology, uitgevoerd met twaalf jaar vochtgarantie. Long Life Technology, ontwikkeld door LMC, geldt volgens Groen Caravans als de meest innovatieve opbouwtechnologie in de vrije voertuig branche. “De technologie is het resultaat van de consequente doorontwikkeling van de materialen in de carrosserie van het voertuig en zet daarmee de maatstaf van duurzaamheid, veiligheid en waarde bestendigheid”, zegt

een woordvoerder van Groen Caravans. De technologie werkt ook met versterkt glasvezelkunststof. Tijdens de showdagen heeft Groen Caravans ook diverse voortenten en luifels uitgestald staan. Zo is er de nieuwe Thule Omnistor 6200 gemonteerd te zien op de nieuwe LMC. Een eenvoudigere variant biedt Groen Caravans ook, met de Fiamma Caravanstore-etui-luifel. Deze is volgens Groen Caravans makkelijk te plaatsen en licht in gewicht.

Samen met haar 600 collega’s is belastingadviseur Herma Brinkhuis eigenaar van accountantskantoor Countus. Zij verkopen accountants- fiscaal- en juridisch advies in de ruimste zin des woords aan bedrijven, organisaties en particulieren in Ommen en wijde omgeving.

Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar de caravans is welkom op de showdagen op 7 en 8 maart bij Groen Caravans aan de Oosterhulst 19 in Nieuwleusen. Meer informatie vind je op www. groen-caravans.nl of door te bellen naar 0529-484400.

De roots van Countus liggen in de agrarische sector, maar in de loop van de 90 jaar dat het bedrijf inmiddels bestaat, is het werkterrein verbreed naar zowel het MKB als de vrije beroepen. Herma Brinkhuis maakt alweer 7 jaar deel uit van het bedrijf. “Mijn ouders hadden een onderneming in de agrarische sector”, vertelt ze. “Hierdoor werd het ‘ondernemerschap’, maar vooral ook de interesse voor ondernemers en hun ondernemingen al vroeg gekweekt. Vanaf mijn tiende jaar wilde ik advocaat worden. De studie rechten was daarvoor een logische keuze; dat het uiteindelijk fiscaal recht zou worden, bleek later pas.”

Voorstelling Daniël in de Leeuwenkuil Dalfsen Jan Marcel Vellinga neemt op zaterdag 8 maart kinderen mee in het verhaal van Daniël. Het wordt een echte voorstelling over Daniël in de Leeuwenkuil voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorstelling over het Bijbelverhaal wordt gehouden op zaterdag 8 maart van 14.00 tot 16.00 uur, in Het Kruispunt aan de Brethouwerstraat 19. Ouders zijn welkom om even een kopje koffie te blijven drinken. Het belooft

een middag te worden van zowel leren als genieten.

Herma is blij dat ze woont en werkt in haar geboorteplaats. “Ommen is een prachtige stad waarin een mooi winkel-aanbod beschikbaar is. Dit wordt natuurlijk deels ingegeven door het toerisme. Maar bij deze roep ik alle Ommenaren op om het toch vooral dichtbij te zoeken en zoveel mogelijk inkopen in Ommen te doen. Zo zorg je er zelf voor dat het aanbod ook beschikbaar blijft in de toekomst”, promoot ze. “Samen maken we de stad. Sterk door te delen en samenwerken. Ook de burgemeester riep hier ook toe op in zijn nieuwjaarstoespraak: samen werken is nog niet samenwerken. Er ligt een grote uitdaging voor ons.” Countus probeert zelf ook op alle manieren deel uit te maken van de samenleving. De factor ‘mens’ is volgens Herma sterk aanwezig. “Evenementen als bijzondere verjaardagen van cliënten, een bedrijfsjubileum daar maken wij graag gebruik van. Verder is Countus bekend om haar maatschappelijke betrokkenheid; er staan verschillende Countus-borden bij de diverse sportverenigingen in Ommen.”

Wilt u weten hoe Ommen er over een tijdje uit ziet? Kijk op www.Hanzestad-Ommen.nl


De week van de burgemeester In ‘De week van de burgemeester’ beschrijft onze burgemeester, Marc-Jan Ahne, wat hij allemaal meemaakt in de gemeente Ommen. Wekelijks brengt hij u op de hoogte van zijn activiteiten. Dus bent u ook benieuwd naar zijn ervaringen, neem eens een kijkje op www.ommen.nl/weblog of lees op deze pagina het verhaal.

GEMEENTENIEUWS 2014, week 10

In debat! Met nog twee weken te gaan, komen de gemeenteraads­ verkiezingen rap dichterbij. En dat merken we ook aan de activiteiten. Gemeente en partijen doen hun uiterste best om u in de stemming te brengen. En hoe verschillend de partijen ook kunnen zijn in hun opvattingen over hoe uw gemeente de komende jaren moet worden bestuurd, over één ding zijn ze het allemaal eens: laat uw stem horen op 19 maart! Als ik op de peilingen moet afgaan, dan stevenen we af op een dieptepunt in de opkomst. Aan de andere kant, de opiniepeilers hebben er wel vaker naast gezeten, dus waarom nu niet. Een veel gehoord argument dat ik van inwoners hoor is: ‘Valt er wat te kiezen dan?’ Jazeker, denk ik dan. Sla de verschillende verkiezingsprogramma’s er maar op na. Maar dan besef ik ook, dat de meesten van u hier geen tijd of zin in hebben. Maar ook op andere wijzen kunt u zich laten informeren over uw keuzemogelijkheden. De afgelopen weken en ook de aankomende weken presenteren alle deelnemende partijen zich aan de hand van 10 vragen op de Verkiezingspagina in deze krant. We hebben een facebook pagina geopend en ook op de gemeentelijke website staat veel informatie over het stemmen en de partijen. Maar u hoeft niet zelf de verschillen op te zoeken. De komende tijd gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat. Aanstaande vrijdag starten we met het jongerendebat. Het moment voor de partijen om juist de jonge stemmers te overtuigen van hun ideeën en plannen. Want de gemeenteraad besluit ook over onderwerpen die jullie aangaan. Zoals bijvoorbeeld over onderwerpen als sport, onderwijs, evenementen enzovoor t. Ook jullie stem telt. Op donderdag 13 maart volgt dan het algemene lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis van Ommen. Juist die mensen die zich nu afvragen ‘Valt er wat te stemmen’ nodig ik van harte uit om ‘s avonds om 19.30 uur te komen. Ik denk dat u nadien uw vraag kunt beantwoorden met: Jazeker! Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne, Burgemeester

Inwoners Ommen krijgen gft-afval terug als compost! Omdat u, als inwoner van de gemeente Ommen veel groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden inzamelde, krijgt u dit afval gecomposteerd weer terug. Op zaterdag 22 maart delen de leerlingen van het Arbeidstrainingscentrum gratis de compostzakken uit. Om een eerlijke verdeling mogelijk te maken, moet u de coupon die volgende week op deze pagina staat (en op de website van de gemeente) volledig ingevuld inleveren. Zonder coupon ontvangt u geen zakken compost. Daarnaast mag u maximaal 1 extra coupon van uw buren meenemen. Ook deze moet volledig ingevuld zijn. Spelregels: • U krijgt alleen compost mee met een volledig ingevulde coupon • U mag maximaal 2 coupons inleveren (1 voor uzelf en 1 voor buren) • De actie geldt alleen voor particulieren woonachtig in de gemeente Ommen • Per bon ontvangt u maximaal 2 zakken compost • De actie geldt zolang de voorraad strekt (op=op) • Desgevraagd moet u zich op de locatie kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Ommen. Spaar het milieu; kom op de fiets. Iedere fietser met bon ontvangt een aparte verrassing!

Ondersteuning op maat door onderwijs en gemeente Wethouders Ko Scheele (Ommen) en Jannes Janssen (Hardenberg) tekenen met mw. Gerritsma (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs) de intentieverklaring Voortgezet Onderwijs. De intentieverklaring is de basis voor een verdere samenwerking om te komen tot passende ondersteuning voor de jongeren die extra ondersteuning nodig hebben binnen en buiten de scholen. Zowel het onderwijs als de gemeenten richten een zorg/ondersteuningsstructuur in die gericht is op de doelgroep jeugd. Al hoewel de invalshoek van scholen en gemeenten verschillend is, is er alle reden om de zorg en ondersteuning vanuit scholen en gemeenten nauw op elkaar af te stemmen. Het gaat immers in hoge mate om dezelfde doelgroep en dezelfde kinderen die ondersteuning in en buiten de school nodig hebben. Deze ondersteuning heeft meer effect als deze goed op elkaar is afgestemd en elkaar aanvult en versterkt.

Herziening bestemmingsplan Buitengebied ter inzage De ontwerpbestemmingsplannen ‘Buitengebied, herziening 2013-1’ en Buitengebied, herziening 2013-2’ liggen momenteel ter inzage. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is in 2010 vastgesteld en grotendeels in werking getreden. Het plan heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Ommen, met uitzondering van de kernen Ommen, Lemele, Beerze, Beerzerveld, Beerzerveld-Kloosterdijk, Witharen en Vilsteren. In het bestemmingsplan is geregeld welke functies en mogelijkheden er zijn in het buitengebied, zoals wonen, werken of recreëren. De gemeente Ommen brengt nu een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied in procedure. Passende en juiste bestemming Een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is nodig omdat het plan vanwege diverse ontwikkelingen in het buitengebied niet meer in alle gevallen compleet of actueel is. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat regelingen of functies duidelijker omschreven kunnen worden. Ook heeft de Raad van State enkele uitspraken gedaan die betrekking hebben op het bestemmingsplan Buitengebied of heeft de gemeenteraad een besluit genomen over bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied. Het bestemmingsplan wordt hierdoor flexibeler.

Al deze zaken worden met de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied geregeld, zodat het bestemmingsplan weer actueel is en de verschillende gebieden een passende en juiste bestemming hebben. Plan zes weken ter inzage Het is wettelijk gezien niet toegestaan om alle aanpassingen in één nieuw bestemmingsplan te gieten. Daarom is de herziening opgeknipt in twee delen en brengt de gemeente Ommen twee ontwerpbestemmingsplannen in procedure. Met ingang van vorige week donderdag (27 februari 2014) liggen de twee ontwerpbestemmingplannen voor het buitengebied voor een periode van zes weken ter inzage. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2013-1’ staan de algemene bouw- en gebruiksregels die voor het gehele buitengebied van toepassing zijn. Zo is voor iedereen duidelijk wat wel en niet is toegestaan in het buitengebied. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2013-2’ heeft specifiek betrekking op een aantal percelen in het buitengebied waarvan de bestemming wijzigt. Eigenaren of gebruikers van percelen waarvan de bestemming wijzigt, zijn eind 2013 al door de gemeente geïnformeerd over de wijzigingen voor hun perceel.


Donderdag 6 en vrijdag 7 maart tijdelijk geen aanvragen reisdocumenten mogelijk Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. Daarom wordt een nieuw model van de documenten ingevoerd. Daardoor is het een aantal dagen voorafgaand aan de datum van invoering niet mogelijk om reisdocumenten aan te vragen. De ‘sluiting’ is noodzakelijk omdat bij de producent de systemen en personalisatiemachines moeten worden aangepast om de documenten van het nieuwe model te kunnen vervaardigen. Dat is een complexe en tijdrovende operatie. Geen aanvragen Donderdag 6 en vrijdag 7 maart is het daarom voor alle gemeenten niet mogelijk aanvragen voor nieuwe reisdocumenten in behandeling te nemen. Levering documenten huidige model Paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd vóór woensdag 5 maart 2014 worden binnen de gebruikelijke levertijden geleverd. Spoedaanvragen huidige model Een document waarvan de spoedaanvraag op woensdag 5 maart 2014 voor 14.00 uur is ontvangen, wordt zoals gebruikelijk de dag erna, dus 6 maart 2014 geleverd. Noodpaspoorten Het aanvragen van een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee blijft in de periode van donderdag 6 maart 2014 tot en met zondag 9 maart 2014 wel mogelijk.

ONZE MANNEN IN UW BUURT

Buitendienst houdt sierplantsoen in vorm

Team Buitendienst van de gemeente Ommen is momenteel bezig met diverse snoeiwerkzaamheden in onder meer de sierplantsoenen. Hierdoor voorkomen we dat planten worden overwoekerd, het uitzicht voor het verkeer wordt belemmerd en het groen te ver over het voetpad heen groeit. De Buitendienst snoeit heesters en bodembedekkers. Andere sierbeplanting, zoals rododendron, hoeft niet gesnoeid te worden. Er wordt in verschillende frequenties gesnoeid. Soms jaarlijks en vooral bij bodembedekkers om de 2 jaar. Grotere sierplantsoenen worden meestal om de 6 jaar gesnoeid. Omdat geen enkele plant hetzelfde is en ook geen situatie hetzelfde is hanteren we deze frequentie op grote lijnen. Sommige situaties vragen om een uitzondering, daar speelt de buitendienst dan op in. Hoe wordt er gesnoeid? Het snoeien gebeurt machinaal met de kraan en met de motorzaag. Op de kraan is een korf bevestigd. Deze wordt over de beplanting heen geplaatst en vervolgens wordt de beplanting afgesneden en op bulten gezet. De tractie komt de bulten ophalen en dat wordt naar een composteer bedrijf gebracht. Omdat het snoeiafval dat met de motorzaag vrij komt te grof is, wordt dit ook wel versnipperd. Bij het machinaal snoeien is er een medewerker ter plaatse om te assisteren op lastige plaatsen, en wordt ook gelijk het zwerfafval opgeruimd.

VA C AT U R E

ONAFHANKELIJK SECRETARIS Wmo raad Functie informatie: Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Bij de uitvoering van deze wet worden door de gemeente de verschillende cliëntengroepen nadrukkelijk betrokken. In verband hiermee is destijds de Wmo raad ingesteld. In deze raad zijn diverse cliëntengroepen vertegenwoordigd. Vanwege het vertrek van de huidige secretaris is de Wmo Raad op zoek naar een

SECRETARIS (m/v) Taak Wmo raad: De Wmo raad is ingesteld om vanuit verschillende cliëntengroepen gezamenlijk en geïntegreerd de adviesfunctie van de cliëntenparticipatie te vervullen. De Wmo raad heeft als doel de mening van de cliënten te verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. De Wmo raad functioneert als een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De Wmo raad heeft minimaal tweemaal per jaar bestuurlijk overleg met de betrokken wethouder. Het profiel: De secretaris heeft de volgende taken: • Het met de voorzitter verzorgen van de agenda’s voor de vergaderingen van de Wmo raad. • Het maken van (korte) notulen en besluitenlijst van de vergaderingen. • Het doorzenden van relevante informatie, die bij de secretaris binnenkomt vanuit het Rijk, Gemeente en Derden, aan de leden van de Wmo raad. • Het archiveren van de stukken. • Het samen met de voorzitter opstellen van de adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. • Met de voorzitter en vicevoorzitter representeren van de Wmo raad naar (vooral) de gemeente. De secretaris is volwaardig lid en deelnemer van de Wmo raad. Het is een ideale functie om thuis te raken in het Sociale Domein van de gemeente Ommen en in bestuurlijke processen en verhoudingen. Het tijdbeslag is beperkt tot ca. twee vergaderingen per maand met voorbereiding en afhandeling. De functie van secretaris is onverenigbaar met: • lidmaatschap van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De secretaris mag niet werkzaam zijn: • binnen de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. • onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. • bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling. • bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. Ook mag de secretaris geen lid zijn van één van de cliëntengroepen die in de Wmo raad zijn vertegenwoordigd. De secretaris dient woonachtig te zijn in de gemeente Ommen. Overige informatie: Een vertegenwoordiging van de Wmo raad is nauw betrokken bij deze procedure. De secretaris wordt benoemd door burgemeester en wethouders. Inlichtingen Indien u interesse heeft voor deze functie, zien we graag uw CV met motivatie tegemoet. Stuur uw reactie uiterlijk 19 maart 2014 naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen, t.a.v. Jan Knegt afd. Maatschappelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van “vacature secretaris Wmo raad”. U kunt uw reactie ook mailen naar jan.knegt@ommen-hardenberg.nl. Hebt u nog vragen, dan kunt u zich wenden tot Bert Vroon, voorzitter van de Wmo raad, tel: 06-22807744 of e-mail: bert@avroon.nl.

Scootmobieltrainingsdag Speciaal voor scootmobielbezitters wordt op woensdag 21 mei 2014 een scootmobieltrainingsdag georganiseerd. Aanmelden is vanaf nu mogelijk. Deelname aan het verkeer met een scootmobiel kan voor sommige scootmobielbezitters een heel waagstuk zijn. Door leeftijd, het gebruik van medicijnen of door ziekte kunnen het verkeersoverzicht en het reactievermogen achteruitgaan. Ook de kennis van verkeersregels is vaak onvoldoende. Het gevolg is dat sommige scootmobielbezitters zich onzeker voelen in het voor hen nieuwe voertuig. Kennis opfrissen en oefenen Om scootmobielbezitters veiliger en met meer plezier aan het verkeer te laten deelnemen, vindt op woensdag 21 mei 2014 tussen 10.00 en 15.00 uur een scootmobieltrainingsdag plaats in het Hervormd Centrum aan de Prinses Julianastraat 8 in Ommen. Tijdens de trainingsdag krijgen

scootmobielbezitters in een gezellige en ongedwongen sfeer de kans om hun kennis van de verkeersregels op te frissen en te oefenen met het gebruik van de scootmobiel. Ook bestaat de mogelijkheid om kleine technische reparaties aan de scootmobiel te laten uitvoeren. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is er ook informatie over het vervoer met de scootmobiel per taxi. Aanmelden Aanmelden kan tot 28 april 2014 via www.ommen.nl/scootmobieltraining. Het aanmeldformulier kan ook toegestuurd worden, hiervoor kunt u bellen naar 0523-289251. Deelname aan de training is gratis. Deelnemers worden verzocht hun eigen scootmobiel mee te nemen. Deelnemers die in bezit zijn van een regiotaxipas van de gemeente/WMO kunnen zich per regiotaxi naar de training laten vervoeren. De scootmobieltrainingsdag wordt georganiseerd door de gemeente Ommen in samenwerking met het Regionaal Steunpunt Oost en de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel.


G E M E E N T E L I J K E B E K E N D M A K I N G E N G E M E E N T E O M M E N , 2014 week 10 OMGEVINGSVERGUNNING Binnengekomen aanvragen: Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: ARRIËN • het vervangen van de kapconstructie van de woning op het perceel Coevorderweg 6 en 6a, ontvangen 10 februari 2014. GIETHMEN • het aanleggen van een buitenterras op het perceel Koedijk 3, ontvangen 17 februari 2014. OMMEN • het kappen van één els op het perceel Merelstraat 100, ontvangen 12 februari 2014. • het bouwen van een bijgebouw op het perceel Balkerweg 41a, ontvangen 12 februari 2014. • het bouwen van een twee-onder-een-kap woning op het perceel Wieken 9 en 11, ontvangen 11 februari 2014. • het uitbreiden van een woning met een dakopbouw op de garage op het perceel Gerard Doustraat 46, ontvangen 13 februari 2014. • het vellen van drie bomen op het perceel Prinses Julianastraat 12, ontvangen 19 februari 2014. VILSTEREN • het verwijderen van asbesthoudende leien en het vervangen ervan door natuursteen leien van het schip (excl. toren) van de St. Willibroduskerk op het perceel Vilsterseweg 12, ontvangen 24 februari 2014. WITHAREN • het bouwen van een schuur op het perceel Woestendijk 1, ontvangen 12 februari 2014. De aanvragen kunnen worden ingezien na een telefonische afspraak met de Publieksdienst, T 14 0529. Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide procedure van toepassing is, wordt een ontwerp opgesteld, gepubliceerd en ter inzage gelegd. In deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure: Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend: ARRIËN • omgevingsvergunning beperkte milieutoets op het perceel Otmansweg 3. Dit besluit is 27 februari 2014 verzonden. OMMEN • het vellen van een eik op het perceel Dwarsdijk 3. Dit besluit is 24 februari 2014 verzonden. STEGEREN • het vellen van drie eiken op het perceel Coevorderweg 27 029. Dit besluit is 24 februari 2014 verzonden.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt op het gemeentehuis, bij de publieksdienst.

Bovengenoemde verleende vergunningen zijn opgenomen in het openbaar register. Dit register ligt in het gemeentehuis bij de Publieksdienst ter inzage. Derde belanghebbenden hebben het recht tot het indienen van een bezwaarschrift tegen bovengenoemde besluiten. Inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kunt u krijgen bij de Publieksdienst, T 14 0529. Let op: de termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is 6 weken en treedt in werking de dag na bovenvermelde verzenddatum.

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD Mobiel Stembureau De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Ommen op 19 maart 2014 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden en plaatsen. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in dit mobiele stembureau.

Agendapunten: • Garantstelling renovatie Boslust

behoud te beluisteren via Radio Vechtdal FM, frequentie 106.3 FM in de ether en 104.1 FM op de kabel. De raadstukken kunt u ook inzien via ommen.raadsinformatie.nl en in het gemeentehuis bij de informatiebalie. Voor aanvang van de raadsvergadering spreekt de voorzitter een gebed uit.

Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren via ommen. raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande vergaderingen. De raadsvergadering is ook onder voor-

Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de gemeentelijke website en de eerstvolgende gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten.

Gemeentehuis Chevalleraustraat 2 te Ommen Correspondentie-adres Postbus 100, 7730 AC Ommen Telefoon 14 0529 Fax (0529) 45 65 95 E-mail gemeente@ommen.nl Internet www.ommen.nl

U kunt bij het Publieksdienst alleen op afspraak terecht en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken op www.ommen.nl > afspraak maken en via telefoonnummer 14 0529. Telefonische bereikbaarheid 14 0529 Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie De burgemeester van Ommen maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U dient dan: • op 8 april 2014, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben, • op donderdag 22 mei 2014, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op u verzoek toegezonden. De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Raadsvergadering

Openingstijden • Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur • Op maandag van 08.30 tot 12.30 uur voor WMO-adviesvragen

Mobiel stembureau Parochiehuis “Het Gebouw”, Vilsterse Allee 2, 7734 PB Vilsteren. Het stembureau in het parochiehuis in Vilsteren is geopend van 19.00 tot 21.00 uur. De openbare stemopneming van dit mobiel stembureau zal plaatsvinden om 21.00 uur in het Parochiehuis “Het Gebouw”, Vilsterse Allee 2, 7734 PB Vilsteren.

AGENDA’S VERGADERINGEN Datum: do. 6 maart 2014 Tijdstip: 21.00 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

Mobiel bureau Buurthuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22, 7731 XR Ommen. Het stembureau in het buurthuis Ommerkanaal is geopend van 16.00 tot 18.00 uur.

Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2014 te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Gemeente Ommen, Bureau verkiezingen, Chevallerau­ straat 2, Ommen.

Spreekuur college • Burgemeester: elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur. • Wethouders: elke dinsdag tussen 09.00 en 09.30 uur. Aanmelden Spreekuren (ook op locatie) Voor het spreekuur moet u zich vooraf aanmelden. Telefoon 14 0529 Cultuuragenda en evenementen www.ommenleeft.nl www.vvvommen.nl www.ommen.nl/inwoners (actueel)

Voor meer informatie zie: www.ommen.nl


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

In debat

Woensdag 19 maart komt steeds dichterbij en Ommen komt steeds meer in de stemming. Om de overeenkomsten en verschillen van de deelnemende partijen voor het voetlicht te brengen worden twee debatten gevoerd.

De eerste is het Politiek Jongerencafé in Jongerencentrum Punt op vrijdag 7 maart aanstaande. Het tweede is het centraal lijsttrekkersdebat op donderdag 13 maart aanstaande in het gemeentehuis in Ommen. U bent van harte welkom om bij de debatten aanwezig te zijn om nog meer in de stemming te komen voor de verkiezingen van de gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014!

Hoe is het om jong te zijn in Ommen?

Politiek Jongerencafé op vrijdag 7 maart in Jongerencentrum Punt Ruim 250 jongeren mogen op 19 maart aanstaande voor het eerst gaan stemmen. Op die datum wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Maar op wie kun je gaan stemmen. Wat zijn de standpunten en plannen van de partijen voor en over jongeren? En waarom zou je gaan stemmen? Om een antwoord te geven op deze vragen organiseert de gemeente Ommen samen met jongerenwerk Landstede Welzijn een politiek jongerencafé in Jongerencentrum Punt, Chevalleraustraat 18 in Ommen. Dit politieke debat wordt gehouden op vrijdag 7 maart en begint om 19.30 uur. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om mee te doen aan het politiek jongerencafé. Woordvoerders, kandidaat-raadsleden van die partijen stellen zich voor en krijgen ieder 3 mi-

nuten om te vertellen wat er in hun verkiezingsprogramma’s staat voor en over jongeren. Daarna reageert iedere kandidaat-raadslid op een stelling en is er een discussie tussen de woordvoerders en met de bezoekers van het café. Het jongerencentrum Punt is op vrijdag 7 maart geopend vanaf 19.00 uur. Burgemeester Marc-Jan Ahne doet de aftrap om 19.30 uur en verricht en de loting voor de volgorde van de sprekers. Daarna komt er een speciale quiz over het gebruik van politieke taal versus jongerentaal. Voordat de kandidaat-raadsleden aan het woord komen, vertellen jongeren hoe ze Ommen beleven: hoe is het om jong te zijn in Ommen? De politieke discussie start rond 20.00 uur en duurt tot circa

21.30 uur. De bezoekers kunnen dan nog even nazitten en met de partijwoordvoerders en andere belangstellenden napraten, ideeën en informatie uitwisselen. De ruimte van Jongerencentrum Punt wordt speciaal ingericht voor dit debat met verkiezingsaffiches. Ook is er volop verkiezingsmateriaal verkrijgbaar. De consumpties zijn gratis en het Jongerencentrum is open tot 23.30 uur. Het politiek jongerencafé is een campagne-activiteit van de gemeente om de opkomst bij de raadsverkiezing op 19 maart te bevorderen. In dat kader wordt extra aandacht besteed aan de jonge kiezers, vooral aan hen die voor de eerste keer naar de stembus gaan. Zij kunnen binnenkort een persoonlijk bericht van burgemeester Marc Jan Ahne verwachten.

Lijsttrekkers in debat op 13 maart

Stemmen?

Op donderdag 13 maart krijgen de zeven politieke partijen, die in Ommen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, nogmaals de kans om hun standpunten duidelijk neer te zetten. Dit zal gebeuren tijdens het finale lijsttrekkers debat.

U leest en hoort veel over de komende gemeenteraadsverkiezingen. U hebt een stempas en de kieslijst ontvangen, of ontvangt het binnenkort. Maar op wie kunt u stemmen en hoe gaat dat eigenlijk. Moet u een id-kaart meenemen of niet, waar kunt u uw stem uitbrengen en wat moet u doen als u wel wilt stemmen, maar u bent niet in de gelegenheid om dat te doen. Dit en meer informatie staat op de speciale verkiezingspagina op de website van de gemeente Ommen, www.ommen.nl/verkiezing2014

Na een aftrap van burgemeester Marc-Jan Ahne krijgen de lijsttrekkers onder leiding van Marcel van Dijk enkele minuten de tijd om hun speerpunten helder en krachtig naar voren te brengen. Iedereen sluit zijn of haar inbreng af met een stelling, waaruit duidelijk wordt wat voor die partij het allerbelangrijkste is voor Ommen de komende vier jaar. Na een korte discussie tussen de lijsttrekkers worden de overige aanwezigen betrokken bij het debat. Na afloop kunnen de bezoekers met de kandidaat raadsleden napraten. Het lijsttrekkersdebat in de hal van het gemeentehuis in Ommen begint om 19.45 uur. Het gemeentehuis is open vanaf 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. U bepaalt met uw stem wat er de komende periode gaat gebeuren in Ommen.

Kalender verkiezingen/introductie WANNEER WAT

LOCATIE

AANVANG

• 7 maart (vrijdag)

Politiek café Jongeren

Jongerencentrum Punt Ommen

19.30 uur

• 13 maart (donderdag)

Centraal lijsttrekkersdebat

Gemeentehuis

19.30 uur

• 19 maart (woensdag)

Verkiezingsavond

Gemeentehuis

21.00 uur

• 21 maart (vrijdag)

Vaststelling definitieve uitslag

Gemeentehuis

10.00 uur

• 24 maart (maandag)

Plenaire start coalitieonderhandelingen

Gemeentehuis

19.30 uur

• 25 maart (dinsdag)

Raadsvergadering “oude” raad inclusief afscheid raadsleden

Gemeentehuis

19.30 uur

• 27 maart (donderdag)

Raadsvergadering installatie nieuwe raad

Gemeentehuis

19.30 uur


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De tien vragen aan VVD: 1. Wie bent u? Mijn naam is Ilona Lagas ik ben 58 jaar en getrouwd met Ad Lagas. Wij hebben twee uitwonende kinderen. Ik ben inmiddels acht jaar wethouder in Ommen, waarvan de laatste periode als wethouder boven de partijen. Al 33 jaar ben ik actief in de lokale politiek. Naast mijn politieke carrière ben werkzaam geweest op het poliklinisch laboratorium van het toenmalige Sophia Ziekenhuis en 25 jaar bij het middelbare beroepsonderwijs. In 2008 heb ik een master in mediation afgerond aan de UVA. Binnen de VVD ben ik adviseur van de commissie infra, ruimte en milieu in Den Haag. Deze commissie adviseert en ondersteunt de 1e en 2e Kamer en het Europees parlement op genoemde terreinen.

Onze boerderij en het verzorgen van de tuin en de dieren is mijn grootste hobby. Mijn passie ligt in het verbinden van mensen en het gaan voor ogenschijnlijk onmogelijke opgaven. Volgens mij heb ik geen onbekende kanten meer, dat is in een publieke functie bijna onmogelijk.

2. Waarom bent u de politiek ingegaan en waarom heeft u gekozen voor VVD? Vroeger discussieerde ik uren met mijn ooms over politiek. Zij waren het die mij uitdaagden om politiek actief te worden. Ik heb gekozen voor de VVD omdat de grondbeginselen van deze partij (zoveel mogelijk vrijheid voor iedere burger, zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt) mij op het lijf geschreven is. 3. Hoe heeft u de Ommer gemeentepolitiek van de afgelopen 4 jaar beleefd? Als wethouder beleef je de politiek anders dan als raadslid. Ik ben ruim vijftien jaar raadslid geweest, dus ik heb het verschil ervaren. De afgelopen 4 jaar heb ik de samenwerking in coalitieverband met twee wethouders boven de partijen, als erg plezierig ervaren. Ik heb wel moeite gehad met de momenten waarop raadsleden niet alleen hard op de zaak, maar ook hard op de persoon speelden. Dat is een stijl die ik niet begrijp en die ik niet effectief vind. Je moet het immers samen doen. Zeker omdat er een aantal keren raadsbreed iets werd opgepakt. Dat gaf een geweldig ‘samen kunnen we het maken’ gevoel. 4. Wat moet er volgens u anders dan in de voorgaande jaren en op welke manier wilt u dat aanpakken? Als ik denk aan ‘anders’ denk ik meer aan structuren. Ik ben nog steeds niet gelukkig met de korte commissie vergaderingen. Omdat tijdens die vergaderingen juist ook burgers kunnen inspreken, moet je daar uitgebreid de tijd voor kunnen nemen. Zeven kwartier is dan wel heel erg krap als er meerdere agendapunten zijn. Ik wil dit toch weer graag eens ter discussie stellen.

6. Met welke raadspartij zou u nooit in een coalitie willen zitten en waarom niet? Een coalitie wordt gemaakt op basis van een raadsmeerderheid, op basis van overeenstemming binnen de programma’s en op basis van respect voor elkaar. Als er geen respect is, kun je niet samenwerken. Respect moet getoond worden. 7. Wie is uw politieke held? Mijn voorbeelden zijn minister Edith Schippers en minister Melanie Schultz van Haegen, omdat zij beiden doortastend en duidelijk zijn. 8. Op welke manier geeft u als raadslid het goede voorbeeld? Ik ben mij er voortdurend van bewust dat ik het goede voorbeeld moet geven. Ook wanneer ik thuis ben en niemand mee kan kijken. Het is een tweede natuur. Maar ik ben mij er ook van bewust dat ik fouten maak. Het beste voorbeeld dat je kunt geven is deze fouten te willen toegeven. 9. Aan welke eisen moet een goed debat volgens u voldoen? Hard op de zaak, zacht op de persoon en blijf bij de hoofdzaak. Niet verzanden in details. Probeer, voor je een standpunt inneemt, alle kanten van de zaak te bekijken. Ik vind ANNA altijd een mooie kreet: Altijd Nagaan Nooit Aannemen. 10. Waar kunnen wij u vinden op internet? Ik Twitter zo nu en dan. Geen Facebook. Ik heb weinig tijd hiervoor en merk dat er steeds minder intermenselijk contact is door deze wijze van communiceren.

5. Waarom moeten de mensen op u stemmen? En noem 1 reden, waarom niet? Mensen kunnen met hun stem aangeven of ze er op vertrouwen dat je staat voor je zaak. Ik heb mij altijd voor de volle 100 procent ingezet, heb een brede belangstelling en ben altijd beschikbaar voor wie mij wil spreken. Ik doe mijn uiterste best, ook al kun je het niet altijd iedereen naar de zin maken. Als je mij niet vertrouwt moeten je niet op mij stemmen.

Noem de voor u drie belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma 1. Veelzijdig Ommen: Versterken van onze economische dragers, recreatie, toerisme en de agrarische sector, die de rol van Ommen als parel in het Vechtdal optimaal moeten kunnen ondersteunen.

2. Vitaal Ommen: Ontwikkelkracht voor goed wonen, werken en winkelen, goed onderwijs, sport en goede zorg op maat voor hen die het echt nodig hebben.

3. Bereikbaar Ommen: Een goed onderhouden en veilige wegenstructuur voor alle weggebruikers, maar ook een optimale digitale ontsluiting via gratis Wi-Fi in stad en kernen en glasvezel voor iedereen.


11 Spel- en Spektakeldag groot succes Uitreiking ‘Antoinette

Stegeman Duurzaamheidsprijs’ De Antoinette Stegeman Duurzaamheidsprijs van D66 Vechtdal wordt komende maandag uitgereikt. Deze milieuprijs is vernoemd naar Antoinette Stegeman, prominent D66’er in Ommen en zeer actief in de gemeenteraad. Mede op haar initiatief is de afgelopen jaren enkele keren een Duurzaamheidsprijs uitgereikt door D66 Ommen. Stegeman is enkele maanden geleden plotseling overleden. Om haar werk voor Ommen en haar inzet voor het milieu blijvend een plek te geven, is de duurzaamheidsprijs van D66 Vechtdal voortaan naar haar vernoemd. Thea Dijkema uit Ommen maakt het kunstwerk dat aan de prijswinnaar 2014 wordt uitgereikt, waarin ‘dynamiekduurzaamheid-water’ tot uitdrukking wordt gebracht. Binnen de drie gemeenten van D66 Vechtdal zijn bedrijven en organisaties geselecteerd die voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Via een ‘long-list’ zijn er drie genomineerden die in aanmerking komen voor de prijs. Dit zijn DGB Energie uit Hardenberg, Foreco uit Dalfsen en Stichting Duurzaam Ommerkanaal.

De Spel- en Spektakeldag die afgelopen vrijdag in de Trefkoele in Dalfsen plaatsvond, is een groot succes gebleken. Kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 van basisscholen uit de omgeving konden zich uitleven op de grote springkussen en bij veel spelletjes en activiteiten. De Spel- Spektakeldag is een initiatief van de Trefkoele om in de vakantieperiode de kinderen een leuke en sportieve dag te bezorgen.

Dit onder begeleiding van enkele enthousiaste begeleiders van ASC Gym en Dance en de Trefkoele. Ook de ouders en iets kleinere kin-

Wandelen in Nieuwleusen voor 55+’ers Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen houdt iedere eerste woensdagmiddag van de maand in Nieuwleusen een wandeling voor 55+’ers. De eerstvolgende keer is woensdag 5 maart 2014. De wandeling begint om 13:30 uur in de Olmen aan het Oosterveen 21 in Nieuwleusen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kun je bellen met mevrouw A. Bos via 0529-482482.

Kijk op

het Vechtdal

Fan van Ben De nieuwe tv-commercial van provider Ben heeft mij geraakt! Waarom? Ze hebben de ‘uit-knop’ uitgevonden! Met de boodschap dat onze wereld groter is dan het beeldscherm voor onze neus. Hoe een simpele waarheid zo raak kan zijn. Eerder schreef ik al een column over de risico’s van social media. Over hoe korte teksten misverstanden kunnen geven. Over het gemak elkaar even iets te schrijven in plaats van te bellen of te bezoeken. Afgelopen week raakte mij een artikel over sociale eenzaamheid onder ouderen. Ook al hebben we de zorg geregeld, contact is meer dan de noodzakelijke dagelijkse verzorging. Ik denk dat wij met elkaar meer contact hebben via app, sms, facebook en email, dan echt even iemand ontmoeten. Nu valt dat niet op wanneer je nog mensen ontmoet op je werk, op school of bij de sport. Maar wat als je ouder wordt en niet meer dagelijks de deur uit hoeft of kunt? Daar zijn oplossingen voor: de boodschappen kun je via een app bestellen, de huisarts kan consulteren per beeldscherm, de robot doet huishouden en je kunt toch contact blijft houden met anderen via het digitale net? Als dat zo is, dan ontwikkelt zich wel een heel bijzondere samenleving. De jeugd bouwt misschien nu al onbewust aan haar eigen “beeldscherm” sociale eenzaamheid. Er is nu veel aandacht voor jonge mensen die verslaafd zijn aan hun beeldscherm, maar dat wordt vaak verbonden met gebrek aan lichaamsbeweging. Ik zou minstens zo belangrijk vinden om het effect op het ontwikkelen van sociale vaardigheden te weten. Een pittige discussie, samen krom liggen van het lachen, een glimlach, een klop op je schouder of samen een bakkie koffie doen. Dat kan nooit door een smiley vervangen worden. Digitale mogelijkheden zijn echt een zegen en erg praktisch, maar moeten nooit de standaard voor communicatie worden en daarmee sociale vaardigheden en sociale contacten ondergeschikt maken. Daarom ben ik fan van de uitknop van Ben. Ilona Lagas Wethouder Ommen

deren waren welkom, voor hen was een mega kinderspeelparadijs met ballenbak in de sporthal geplaatst, met een gezellig terras erbij.

Bij de uitreiking zijn de wethouders ‘duurzaamheid’ uit de drie Vechtdalgemeentes, de prijswinnaar van 2012 en de lijsttrekkers van D66 Vechtdal aanwezig. Een driehoofdige jury, onder voorzitterschap van Hans Kersbergen, kiest de winnaar die op maandag 10 maart de prijs uitgereikt krijgt in het ‘Oude Station’ in Dalfsen. Dat gebeurt door D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. De uitreiking begint om 16:00 uur. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Een baan vinden via LinkedIn Loopbaanbegeleidingsbedrijf Puur-o-zo in Ommen geeft op vrijdag 11 april een speciale LinkedIn-training. LinkedIn kan worden gezien als de zakelijke versie van Facebook: een middel om een baan te kunnen vinden.

tips over hoe je ‘via via’ aan informatie en werk komt. Daarnaast wordt er stilgestaan bij wat je in je loopbaan inspireert.

Het netwerk is gericht op werk en helpt om je netwerk op te bouwen en te onderhouden, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in je vakgebied en kan je in contact brengen met iemand die je tipt over je toekomstige baan. Astrid Jansen, loopbaanadviseur bij Puur-o-zo geeft een praktische

De training wordt gegeven op vrijdag 11 april van 13:30 uur tot 17:00 uur. Dat gebeurt aan de Beerzeweg 5E in Ommen. De trainig kost 65 euro en opgeven kan door een mail te sturen naar astrid@puurozo.nl. Meer informatie vind je op www.puurozo.nl of door te bellen naar 06-44638304.

training over LinkedIn. Wat kun je met LinkedIn? Hoe zorg je voor een goed profiel? Dat soort vragen worden tijdens de training beantwoord. Ook wordt er geoefend met het schrijven van een stukje over jezelf, waardoor mensen weten wat je kunt en wilt. Jansen geeft verder veel praktische

Jeugduitwisseling Olde Vechte Een elfdaagse jeugduitwisseling vindt van 4 maart tot en met 14 maart plaats bij Stichting Olde Vechte in Ommen. Doel van de jeugduitwisseling is het leren kennen van elkaars cultuur en leren wat het betekent om werkloos te zijn in verschillende landen. De uitwisseling vind plaats onder de naam ‘Yellow Brick Road’. Het project wordt georganiseerd voor veertig jongeren uit acht verschillende Europese landen en gefinancierd met subsidie van de Europese Unie. Op 11, 12 en 13 maart gaan de deelnemers ook op pad in de buitenlucht. De theorie die ze krijgen in de dagen ervoor, gaan ze dan toepassen. Ook voeren de jongeren een aantal scoutingactiviteiten uit. Dat gebeurt allemaal in en rond Ommen. De jongeren zijn herkenbaar aan de gele veiligheidshesjes die ze dragen.

Open huis Haar & Mode Petra Alzheimer Café Kapsalon en modezaak Haar & Mode Petra in Nieuwleusen is onlangs compleet vernieuwd. Er vindt deze hele week iedere dag een open huis plaats, om klanten kennis te laten maken met het verfrisde bedrijf.

Dedemsvaart/Balkbrug

Haar & Mode Petra geeft tijdens de openhuisweek 10 euro korting op modeproducten en het tweede kapsalonproduct mag voor de helft weg.

‘Ben ik gewoon vergeetachtig, of is er meer aan de hand?’. Dat is een vraag die sommige mensen zich afstellen, maar dementie is meer dan alleen vergeetachtig zijn. Een medewerker van de geheugenpoli in Hardenberg komt vertellen over onderzoek en diagnostiek. Het programma begint om 19:30 uur, maar de deuren gaan al om 19:00 uur open. Het Alzheimer Café wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van ‘de Magnolia’ in Dedemsvaart, aan De Magnolia 108. Aanmelden hoeft niet en toegang en drankjes zijn gratis.

Verder heeft het bedrijf een aantal nieuwe merken in huis, zoals Supertrash, Donna Dura en Juffrouw Jansen. Ook is de salon vanaf 12 maart twaalf uur lang open: van 08:00 uur tot 20:00 uur. Haar & Mode Petra is te vinden aan de Meidoornstraat 2 in Nieuwleusen. Meer informatie vind je op www.haarmodepetra.nl of door te bellen naar 0529-482795

Het Alzheimer Café in Dedemsvaart vindt dinsdag 11 maart weer plaats. Het thema deze avond is: ‘Is het dementie?’


E M O H O C DE

T R A A M 6 ! ! ! G U N I N N R E E P E O L! OMMEN PROFIT E K N I W E D ERNIEUW

! S E I T C A S G N I ! ! S E J OPEN S N A K N E T I U B V , T N E M I T D A SSOR

VERNIEUW

25% KORTING OP ALLE VERF

! ! ! T I O O NU OF N

25% KORTING

20% KORTING

OP ALLE RAAMDECORATIE

OP TAFELZEIL

WIJZONOL SUPERDEK

GRATIS GEL LIJM BIJ AANKOOP VAN BEHANG

20% KORTING OP ALLE BEHANG

UIT VOORRAAD EN BESTELD BEHANG

10 LITER IN WIT EN 9010 VAN 77,00 VOOR

C 35,-

GORDIJNEN

GRATIS GEMAAKT!

Acties geldig t/m 29 maart 2014. Niet geldig i.c.m andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Gasthuisstraat 50, 7731 DA Ommen, Tel.: 0529 - 451369, www.decohomeommen.nl


POLITIEK 13 Politiek jongerencafé Ommen

Rechterensedijk in beeld: Lichtslang De oproep van Dalfsenaar Mark Boiten tot een beeldend protest tegen de voorgenomen kap van de bomen langs de Rechterensedijk heeft prachtige foto’s opgeleverd. Vechtdal Centraal zal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wekelijks een ingestuurde foto afdrukken, voorzien van een onderschrift. ‘In de reeks over de Rechterensedijk deze week een foto van de Dalfser fotograaf Adriaan Holsappel. Adriaan heeft er voor gekozen om tussen de verstilde bomenrijen op een bijzondere manier het passerende autoverkeer vast te leggen. Hij heeft dat gedaan door met behulp van een lange sluitertijd de lichten van de auto’s als een soort slang over de slingerende weg te laten kronkelen. De foto is daarmee een verstilde illustratie geworden van de rumoerige discussie over de toekomst van de Rechterensedijk. De ‘lichtslang’, de dijk en het fietspad versterken elkaar door het herhaling van de gebogen vorm en leiden daarmee het oog van de kijker als het ware door de compositie. Al kijkend lees je de foto als een boek; startend in de nevelige verte aan de linkerzijde en eindigend in het spel van vorm en licht aan de rechterzijde.’

Het is voor ruim 250 jongeren in Ommen de eerste keer dat ze gaan stemmen, en dan wel bij de gemeenteraadsverkiezingen die binnenkort plaatsvinden. Veel jongeren weten nog niet op welke partij zij moeten stemmen, en waarom. De gemeente Ommen houdt daarom op 7 maart een politiek jongerencafé. Het jongerencafé is bedoeld om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen te vergroten. De gemeente houdt het café in samenwerking met Landstede Welzijn. Burgemeester Ahne doet de aftrap om 19:30 uur en verricht de loting voor de volgorde van de sprekers. Daarna komt er een quiz over het gebruik van politieke taal versus jongerentaal. Vervolgens komen jongeren zelf aan het woord. Zij vertellen over hoe zij Ommen beleven: ‘hoe is het om jong te zijn in Ommen?’ De politieke discussie zelf start rond 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur. Na de discussie is er de gelegenheid om na te praten. Het politiek jongerencafé vindt plaats op vrijdag 7 maart in jongerencentrum Punt aan de Chevalleraustraat 18 in Ommen. De inloop begint om 19:00 uur. Consumpties zijn gratis en het café is open tot 23:30 uur.

W A A R O M S T E M M E N O P. . .

W A A R O M S T E M M E N O P. . .

WIJ GELOVEN IN OMMEN

Gaat D66 het verschil maken in Dalfsen?

Nog een paar weken en dan is het zover. Dan kunt u mee bepalen hoe de Ommer politiek er de komende 4 jaar gaat uitzien. Die politiek is het resultaat van wat we met elkaar willen in Ommen. Een voorstelling van zaken alsof een enkele partij voor een andere manier van besturen kan zorgen, is een loze bewering. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een inbreng die recht doet aan de taak die wij op aarde hebben. De ChristenUnie is een partij van christenen, die het goede voor hebben met alle inwoners van Ommen. Die in hun manier van handelen, of dat nu gaat om principiële punten als zondagsrust of praktische onderwerpen als het aanleggen van verkeersveilige kruispunten, hun liefde voor God laten merken. Een veel gehoorde opmerking is “ze doen maar”. En voor het grootste deel van de werkzaamheden doet de gemeente ook “maar”. De gemeente heeft voor een heel groot gedeelte uit te voeren wat in landelijke wetgeving is vastgelegd. Maar we hebben ook speelruimte om zelf zaken te regelen. Waar dan de nadruk komt te liggen, is afhankelijk van de partij waarop u stemt. En niet te vergeten, waar straks, ná 19 maart een coalitie de meeste nadruk legt. Als één ding duidelijk is geworden in de afgelopen tijd, dan toch wel de opvallende overeenkomst in de verkiezingsprogramma’s van partijen. In verkiezingsbijeenkomsten hebben wij al diverse keren gezegd: zoek de verschillen. Of het nu gaat om een betere verkeersafwikkeling in Ommen, betere huisvesting voor scholen, alle aandacht voor de geweldig grote operaties die op het gebied van de zorg te wachten staan, de kansen voor starters en ouderen op de woningmarkt en over markt gesproken, de enorme leegstand van winkels waar Ommen mee kampt…. Elke partij blaast haar toontje mee. Vandaar dat wij er steeds op wijzen vanuit welk standpunt je dat doet; dát maakt het verschil. Politiek actief zijn is voor ons geen doel op zich, maar een gevolg van ons Christen zijn. Wil dit zeggen dat we zelf geen ideeën of standpunten hebben? Integendeel! Lees ons korte en duidelijke programma maar eens op www.ommen.christenunie.nl. Wij voelen ons aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Ommen. Doe met ons mee. Geef geloof een stem! Wij geloven in Ommen. Frans van der Mooren, Lijsttrekker Christen Unie

Deze week was er in het nieuws het bericht dat de verkiezingsborden in Almelo te klein waren voor de posters van de 16 deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er was “slechts” plaats voor 14 partijen. Van dit probleem heeft Dalfsen geen last, daar doen met D66 Dalfsen als nieuwkomer, 6 partijen mee. Voorgaande jaren was het met 5 partijen in de raad overzichtelijk en stabiel, net als de gang van zaken binnen de gemeente en de gemeenteraad. Als je de reacties van enkele burgers leest in Vechtdal Centraal van vorige week over de verkiezingen, dan lijkt men weer volgens traditie te gaan stemmen. Met de komst van D66 valt er echter weer wat te kiezen. Dat roept de vraag op wat D66 als nieuwkomer in de raad kan toevoegen, of met andere woorden: het verschil kan maken. Je kunt wel stellen dat al jaren Gemeente Belangen en het CDA in meerderheid “de dienst uitmaken” in Dalfsen. Jan Rooijakkers, lijsttrekker voor D66 Dalfsen: “misschien dat de afgelopen jaren dit redelijk voldeed, maar de komende jaren gaat dat drastisch veranderen”. Als we zien wat er op de gemeente afkomt op het terrein van zorg en welzijn, sociale zekerheid en andere zaken die vanuit Den Haag bij de gemeenten worden neergelegd, zal de positie van de gemeenteraad belangrijk wijzigen. De gemeentes moeten bijvoorbeeld 1,2 miljard euro op de zorg bezuinigen. Het recht op zorg vervalt voor een belangrijk deel en komt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) terecht. Straks moet de nieuwe gemeenteraad gaan bepalen op welke wijze het geld dat bestemd is voor de zorg besteed gaat worden. Nu zien we bijvoorbeeld dat de gemeenteraad van Dalfsen een besluit neemt over een besteding van € 1.800, = voor een uitgave ICT. “Daar moet een gemeenteraad zich niet mee bezighouden”, zo is de stelling van Jan Rooijakkers. Hij is van mening dat een gemeenteraad de kaders moet scheppen, de uitgangspunten formuleert en zorgdraagt voor adequate controle op de uitvoering van taken. Het is het college van B&W en het ambtelijk apparaat, die voor uitvoering zorgen en daarover rapporteert. De gemeenteraad ziet er op toe. Tijdens het eerste televisiedebat met de landelijke lijsttrekkers bij Pauw en Witteman gebeurde waar D66 Dalfsen bang voor is in de nieuwe gemeenteraad. Niet de discussie voeren over het beleid en de uitgangs-punten op hoofdlijnen, maar het bespreken van de situatie van mevrouw Jansen, die als gevolg van de bezuinigingen in de thuiszorg, in plaats van 8 uur hulp, nu nog maar 6 uur hulp krijgt. Op deze manier zal de uitvoering van de zorgtaken door de gemeente verworden tot een willekeur waar de Raad haar handen vol aan gaat krijgen. D66 Dalfsen zal vanaf de eerste vergadering de nieuwe raad oproepen afspraken te maken over de wijze waarop men zal functioneren. “De tijd dat alles vanzelf gaat is voorbij, er moet een nieuwe bestuurskracht komen die boven de dagelijkse zaken uitstijgt” zo beweert Jan Rooijakkers. “Tijdens de verkiezingsdebat-ten alleen maar verlanglijstjes presenteren aan de bevolking, is een verkeerde voorstelling van zaken. De realiteit is straks anders en dat geluid willen wij voor de verkiezingen al laten horen”. D66 Dalfsen zal in de raad van Dalfsen daarin het verschil gaan maken. Hans de Graaf D66 Dalfsen

REAGEREN? VECHTDALCENTRAAL.NL

REAGEREN? VECHTDALCENTRAAL.NL


OMMEN

MARATHON 5 APRIL 2014

Atletiekvereniging

A C O VA N E L D E R E N Start en finish: Sportpark Westbroek in Ommen met uitstekende faciliteiten Starttijden:

5 km 10 km 21,1 km Gecertificeerde afstanden

13.00 uur 14.05 uur 13.45 uur

Info en inschrijving: www.acovanelderen.nl

Gratis Gebruik van aanhanGer


SPORT

15

Twaalfde Rabobank Scholierenloop Ommen Dit jaar wordt voor de twaalfde keer de Rabobank Scholierenloop gehouden. Sportvereniging ACO van Elderen in Ommen is verantwoordelijk voor de organisatie. Vorig jaar was de loop een succes met een recordaantal deelnemers van 330 kinderen. Leerlingen vanaf groep drie tot en met groep acht van basisscholen in de gemeente Ommen kunnen meedoen aan de loop dit jaar. De kinderen uit groep drie en vier lopen 400 meter, de kinderen uit groep vijf tot en met acht lopen 800 meter. Dat gebeurt op de baan van ACO van Elderen in sportpark ‘Westbroek’. De scholierenloop vindt plaats op vrijdag 4 april, de dag voor de Halve Marathon. De loop begint die dag om 18:45 uur. Kinderen kunnen zich inschrijven via school. ACO van Elderen geeft ter voorbereiding gratis training op 14, 21 en 28 maart van 16:30 uur tot 17:30 uur. Opgave voor die training is niet nodig.

Wisseling van de wacht bij SERCODAK

BLOG ROPARUN

Team 69 ‘Ommen loopt voor leven’

Een speelster vertrekt bij handbalvereniging SERCODAK Dalfsen, en een komt erbij. International Lynn Knippenborg (22) vertrekt bij SERCODAK Dalfsen. Zij stapt over naar de Noorse competitie. Knippenborg tekent binnenkort een eenjarig contract bij Vipers Kristiansand.

Tegenslag

Knippenborg kwam in 2008 op 16-jarige leeftijd vanuit Zieuwent naar Dalfsen en behaalde met SERCODAK Dalfsen verschillende titels. Ze speelde 19 A-interlands en was in december voor Oranje actief op het WK in Servië. Bij Vipers komt ze de Nederlandse speelsters Jessy Kramer, Birgit van Os en Charris Rozemalen tegen. De speelster is blij met haar transfer. “Ik heb in januari kennis gemaakt met het team en de mensen van Vipers. Ik heb daar een goed gevoel aan over gehouden en zie dit als een mooie vervolgstap in mijn carriere. De competitie in Noorwegen spreekt me enorm aan en ik denk dat ik mijn spel daar goed kan etaleren.” De plaatsvervanger van Knippenborg is de 19-jarige international Kelly Dulfer. Zij maakt na de zomer de overstap van Schuler Afbouwgroep DOS naar regerend landskampioen SERCODAK. Dulfer is afkomstig uit Schiedam en speelde bij Ventura en Quintus. Ze maakte in december haar debuut bij Oranje en kwam speelde bij het WK in Servië. Ze speelde in totaal zes interlands voor Oranje. “We zijn erg tevreden met de komst van Kelly Dulfer. Ze kan op verschillende posities in de opbouw uit de voeten en brengt met haar 1,86 meter veel lengte in de ploeg. Ze is verdedigend erg sterk en dat maakt van haar een complete speelster. Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze internationale ervaring en samen met haar type spel zorgt dat ervoor dat Dulfer goed in onze groep past”, zegt manager Rene Cloo.

Ruime overwinning SERCODAK in kampioensgroep Handbalvereniging SERCODAK Dalfsen heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van Westfriesland SEW. In de eigen sporthal won Dalfsen met 49-23 in de kampioensgroep. Dalfsen had binnen twintig minuten al een riante voorsprong van 14-7 te pakken. Het puntenverschil werd voor rust nog uitgebreid naar 11 (24-13). De dames van Sercodak Dalfsen zijn met de overwinning koploper in de kampioensgroep.

LIVE VOETBAL Vechtdal Centraal volgt ieder weekend de wedstrijden van de eerste elftallen van de voetbalclubs uit het Vechtdal. Dit gebeurt zowel via onze site als onze app. Bij elke wedstrijd kun je zien hoeveel het staat en wie er gescoord hebben. Daarnaast kun je via onze site meedoen aan de Vechtdal Centraal/Ready Sport Ommen Jack Hutten WvdW.

VOOR ALLE VOETBALUITSLAGEN ÉN DOELPUNTENMAKERS KIJK JE SNEL OP WWW.VECHTDALCENTRAAL.NL

Allemaal zijn we afgelopen september enthousiast begonnen aan dit sportieve project. Allemaal gemotiveerd door gedachte aan iemand uit de naaste omgeving die met kanker te maken heeft (gehad). Maar hoe bizar is het als gedurende het voorbereidende traject twee teamleden persoonlijk door slecht nieuws worden getroffen? Jong, fit, sportief en volop in het leven, maar dat zegt blijkbaar niets… De deelname aan de Roparun krijgt ineens een dubbel karakter. Zo ben je aan het trainen voor een lichamelijke topprestatie van een 500 kilometers estafetterun. Het volgende moment bereid je je voor op een operatie en chemokuren. Loper Jeannet ter Haar vertelt aangeslagen: ‘s morgens kreeg ik het verschrikkelijke nieuws van mijn vriendin en teamlid te horen. Diezelfde middag poseerde ik voor de krant met mijn gezin op de plek waar ons speelparadijs Octo4kids wordt gebouwd. Wat een contrast: mijn eigen droom die uitkomt, waarover ik mijn geluk niet op kan. Van binnen huil ik en denk aan mijn vriendin en wat haar nu op korte termijn te wachten staat. Een glimlach kon ik nauwelijks produceren’. De heftigheid aan emoties die we momenteel meemaken als groep en als vrienden is enorm. Toch laten we ons niet uit het veld slaan. We zijn meer gemotiveerd dan ooit. Ook onze teamleden die het aangaan willen dat we op volle kracht doorgaan. Natuurlijk zijn we met reservelopers berekend op uitval voor een knie- of enkelblessure. Maar dat uitval ons op deze manier zo diep in de kern zou raken hadden we nooit kunnen vermoeden…

Topscorers

Zaterdag 8 maart Tweede Klasse H Tweede Klasse H Derde Klasse C Derde Klasse C Vierde Klasse D

14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur 14:30 uur

OZC De Weide Mariënberg SV Nieuwleusen Lemele

- - - - -

ASC ‘62 OZC Wilsum Hardenberg ‘85 SC Rijssen

Dedemsvaart Hoonhorst Davo OVC ’21 Balkbrug Sportlust

- - - - - -

Borne FC RDC Dalfsen Sallandia Weiteveense Boys USV

Zondag 9 maart Derde Klasse A Vierde Klasse H Vierde Klasse H Vierde Klasse H Vijfde Klasse G Vijfde Klasse I

14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur

Jeroen van den Berg (Lemelerveld) 16 Chiel Huisjes (SV Dalfsen) 16 Tom Odink (SV Nieuwleusen) 14 Piet de Jong (ASC ’62) 12 Rolf Hofsink (Mariënberg) 11 Reamon Knol (Dedemsvaart) 9 Frank Pullen (Mariënberg) 8 Ronald Lammerink (Lemele) 8 Nick Zandman (OVC ’21) 8 Sten Klein Herenbrink (Hoonhorst) 8 Erik Koedijk (SV Dalfsen) 7 Rick Timmerman (USV) 7 Chiel Pasman (ASC ‘62) 7 Matthijs van Gelder (ASC ’62) 7 Floris Buitenhuis (OZC) 7 Jeroen Elzinga (Nieuwleusen) 7 Onze gegevens zijn mogelijk niet volledig. Bij dezen een oproep: houd ons op de hoogte van de namen van de doelpuntenmakers!

LIVE GOALS IN VECHTDAL Iedere weekend LIVE goals vanaf de Vechtdalse velden

WWW.VECHTDALCENTRAAL.NL


SPOTGOEDKOOP!!! DOOR GEBREK AAN RUIMTE IN ONS MAGAZIJN GEVEN WIJ TIJDELIJK EXTRA KORTING!!!

2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING BERGEN

POCKETVEER MATRAS ECHT NERGENS GOEDKOPER 20cm dik, 5 comfortzones, 300 pocketveren p/m2

Set bestaande uit: OP = OP - 1x hoofdbord WEG = PECH - 2x verstelbare box - 2x pocketveer matras - 2x luxe genopte topmatrassen

VAN 2095,- NU 160x200 OF 180x200 GEHEEL COMPLEET

2-PERSOONS BOXSPRING LEGEND (elektrisch) S

NANO PUR

MATRAS MADRID DE LUXE

totaal 17 cm dik: 13 cm koudschuim + 4 cm traagschuim (Nasa), afneembare hoes 18 cm dik, kern van polyehter Altijd de perfecte ondersteuning dubbeldoeks afneembare hoes van uw lichaam

NU 50% KORTING

80 80 90 90 140 160

x x x x x x

200 210 200 210 200 200

€ 278,€ 298,€ 298,€ 318,€ 498,€ 558,-

€ 139,€ 149,€ 149,€ 159,€ 249,€ 279,-

200 190 200 210 190 200 210 190 190 200 200

€ 179,€ 189,€ 199,€ 229,€ 229,€ 239,€ 249,€ 329,€ 339,€ 369,€ 399,-

€ 89,€ 99,€ 109,€ 124,€ 124,€ 129,€ 144,€ 199,€ 199,€ 209,€ 249,-

BOXSPRING LEGEND (vast)

Set bestaande uit: LAATST - 1x hoofdbord MODEL E LEN!! - 2x geveerde box - 2x pocketveer matras VAN 1499,- NU 160 x 200 (1 matras) 180 x 200 GEHEEL COMPLEET

VAN 1799,- NU 180 x 200 GEHEEL COMPLEET

NASA MATRAS

x x x x x x x x x x x

899,-2-PERSOONS

Set bestaande uit: 5 STUK - 1x hoofdbord RESTEREND! - 2x geveerde verstelbare box - 2x pocketveer matras - 1x luxe comfort splittopper

999,-

70 80 80 80 90 90 90 120 130 140 160

2-PERSOONS LEDIKANT MUNSTER

- 140 x 200 179,- 160 x 200 189,80 x 200 € 179,- € 99,- 180 x 200 199,90 x 200 € 189,- € 99,LEDIKANT + LATTENBODEMS 140 x 200 € 289,- €169,+ MATRASSEN - 140 x 200 359,- 160 x 200 399,- 180 x 200 425,-

NU V.A.

599,GEHEEL IN LEDERLOOK

179,-

MEGA MAGAZIJNOPRUIMING

20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% KORTING LATTENBODEM SHOWROOM MATRASSEN OUTLET

DIVERSE SOORTEN TEVENS LENGTES 210cm EN 220cm incl. HAND VERSTELBARE BODEMS

NU VANAF 19,-

FABRIEKS RESTANTEN

ALLE TYPES PROFITEER NU VAN DE FABRIEKS DIVERSE AFMETINGEN RESTANTEN LEDIKANTEN EN BOXSPRINGS

nt g ura ber sta e Re Lind de

TOTAAL 5.000 m2 BOMVOL SLAAPVOORDEEL


FOTOVERSLAG 17

IN VECHTDAL

Genieten geblazen in Vilsteren Ook in Vilsteren was het afgelopen zondag carnaval. Carnavalsvereniging De Piepenplassers hield een optocht om 13:30 uur. Eerst werden er rondjes gelopen om de kerk en vervolgens was er een prijsuitreiking in de carnavalstent. Prins Bas was dit jaar de sleuteldrager. Fotograaf Bernard Jansen maakte een aantal foto’s van de optocht.


18 MAALTIJDSERVICE

Schaapskudde nog een jaar op Lemelerberg

Een warme maaltijd aan huis bezorgd Keuze uit 2 maaltijden per dag

Tel:0546-671529 Esweg 9 7683 VH Den Ham www.maaltijdservice-n-esch.nl info.n-esch@ziggo.nl

Landschap Overijssel heeft besloten de schaapskudde weer het hele jaar rond op de Lemelerberg te laten lopen. Door de Veluwse heideschapen volgens een specifiek begrazingsplan heel gericht in te zetten, leveren zij een positieve bijdrage aan de biodiversiteit van de heidevelden in dit unieke natuurgebied. Dat betekent dat de kudde in tegenstelling tot voorgaande jaren deze zomer niet naar het Wierdense Veld verhuist. De mogelijkheid heeft zich voorgedaan om voor de begrazing van het pijpestrootje al daar een schaapskudde in te huren. Op de Lemelerberg is de kudde tot 140 schapen teruggebracht. Met het oog op het nieuwe begrazingsplan bleek een kleinere kudde namelijk wenselijk. In dit plan is vastgelegd welke stukken heide dit jaar intensief, minder intensief of juist helemaal niet worden begraasd. Ook aanvullende maatregelen als maaien, plaggen en eventueel branden zijn hierin benoemd. Dit alles leidt tot een grotere variatie in de heidevelden. Een optimale afwisseling tussen kale plekken, jonge heide en oudere heide maakt dat meer verschillende planten en dieren zich er thuis voelen.

Autobedrijf Snijders RUIM AANBOD VAN ALLE MERKEN PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO’S Hardenberg

EEN GREEP UIT ONS AANBOD Hardenberg

Ommen

BMW 320i Touring Executive 102dkm

2008 Opel Vivaro 2.0 CDTi L2H1 GB

2011 Volkswagen Bora 1.9 TDI Airco

2001

BMW 330 CD Executive

2009 Renault Clio dci Full options 30dkm

2011 Dodge Avenger SXT

2008

Citroën C1 5-drs Ambiance airco

2011 2x Seat Ibiza TSI Nw-mod. Demo’s

2013 Citroën Grand C4 Picasso Ambiance 7-p

2007

Citroën C4 Picasso LPG-G3 Ambiance

2008 2x Seat Leon TSI Nw-mod. Demo’s

2013 Fiat Doblo 1.6 Dynamic Plus Airco

2005

Citroën Xsara Picasso Prestige

2008 4x Skoda Fabia TSI Combi Demo’s

2013 Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 11dkm 2012

Fiat Punto Twinair 5-drs airco 19dkm

2013 2x Toyota Rav4 benzine airco

Hyundai IX 35 2.0i Full Options 65dkm

2010 Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline

2002/2009 Opel Astra J 1.6 Edition Plus 22dkm

Kia Sportage 2.0 X-cutive Plus Pack 53dkm 2011 VW Sharan TSI comf. Line 7-persoon 5dkm

2011 8x Opel Corsa 1.2/1.4 B/D 5-drs.

2012 2011/2012

2013 Opel Insignia 140pk Executive 104dkm

2009

Mercedes C180 CDI Businessclass 25dkm

2012 VW Tiguan TSI Sport/Style 4wd

2009 Opel Meriva 1.6 Aut. Maxx Cool 104dkm

2004

Opel Astra J 1.6 Edition Plus 15dkm

2012 Volvo S60 T3 Nw. Mod. Momentum 52dkm

2011 Opel Vectra GTS 1.8 Airco/trekhaak/cruise

2004

Opel Astra 1.8 Wagon Enjoy

2005

Peugeot 207 sw VTI XS 92dkm

2008 Yamaha XJ 900s Diversion motorfiets 39dkm 2001 Div. Skoda Yeti hand/automaat TSI

Ruim aanbod en onderhoud personen Volvo S80 2.0d Kinetic Full Options 60dkm 2008 2x Opel Zafira 1.8 hand/automaat 2010/2011 & bedrijfsauto’s van alle merken Epaper:(www.autobedrijf-snijders.nl)

2011/2013

Inmiddels zijn er op de Lemelerberg weer vele lammetjes geboren, die tijdens de lammerendag op zaterdag 22 maart 2014 bewonderd kunnen worden. Direct na de lammerentijd trekt schaapherder Anita Wichers weer met de kudde over de berg. Daarbij wordt zij ondersteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers. In goede samenwerking leveren schapen en (vrijwillige) herders een positieve bijdrage aan het duurzame beheer van de uitgestrekte heidevelden en bijbehorende planten en dieren op de Lemelerberg. Kijk voor meer informatie op www.landschapoverijssel.nl

ZEKERHEID, VOORAL NU: VASTE LAGE PRIJZEN!!! ������������������������������������������

������24,90 ����������

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

������������������ ������������� �����������

VEURINK Vakkleding De zaak waar klanten vrienden worden

Hardenberg, Parkweg 1-a • Coevorden, Looweg 51 Ommen, Hessenweg West 5

K sel AP ie e&d , 9 1 €

benzin

Volg ons via

www.autogroepsnijders.nl

Welkom Autobedrijf-Snijders in Kruiwiel 11 - bij Hardenberg 0523-261546 Nijverdal uw specialist in alle merken. Strangeweg 11 - Ommen - 0529-454709 Wij zijn onderdeel van Autogroep Snijders met vestigingen in Almelo, Hardenberg en Ommen. Ons familiebedrijf bestaat ruim 85 jaar (3de generatie) Sinds 2001 zijn wij offi

Een prachtige foto van wegwerkzaamheden aan de Otmansweg in Arriën, ter hoogte van de boerderij van de familie Veurink / Mulder. De foto is afkomstig van Ilonka mulder. Heeft u ook een oude foto voor deze rubriek, neem dan contact op met info@OudOmmen.nl of stuur een scan met korte beschrijving naar Vechtdalcentraal@OudOmmen.nl.


19 Al 70 jaar samen Foto: Johan Bokma

Wi�����i�e�����a���arte��it ���e��er�ie���e��aak�te�be��eke� �a����t�t�e���et����aart �rie��e�i�ke��r�ete� �ea��Petra

Graven geul Vechterwaard van start Waterschap Groot Salland start volgende week met het graven van een groene geul bij de stuw Vechterweerd in Dalfsen. De aanlag van de groene geul maakt deel uit van het programma ‘Ruimte voor de Vecht’. Het waterschap heeft dat programma ingesteld om te werken aan de waterveiligheid. De groene geul draagt volgens het waterschap bij aan de veiligheid, door het vergroten van de doorstroomcapaciteit van de Vecht bij de stuw Vechterweerd bij hoge waterstanden. Vorige week is de rijplatenbaan

aangelegd en momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van een vloeistofdichte opstelplaats, afmeer- en losvoorziening en het noodraster. Ook komt er een brug nabij het fietspad bij de stuw. Tijdens de werkzaamheden blijft het fietspad toegankelijk. De werkzaamheden beginnen op donderdag 6 maart eind zullen naar schatting eind mei klaar zijn.

fransa

2e�artike��1/2�PRIJ�� bi��HAARWERELD

Meneer en mevrouw Jansen-Steenbergen vierden afgelopen maandag hun 70-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar komt uit Nieuwleusen. Burgemeester Han Noten van Dalfsen bracht een bezoek aan het echtpaar.


20 VOV wil leegstand winkels in Ommen te lijf gaan

A D V E RT O R I A L

1 op de 3 winkels in Ommen leeg Ruim een derde van alle winkels in Ommen staat leeg. Dat blijkt uit de maandelijkse ‘leegstandsmonitor’ die de VOV bijhoudt voor het kernwinkelgebied. Uit de opname van half februari blijkt dat van de ruim zestig winkels in het centrum er 21 leeg staan. “En daarmee ligt Ommen helaas ver boven het landelijk gemiddelde”, zegt Gerrit Middelkamp namens de VOV. De leegstand van winkels in het centrum van Ommen, maar ook daarbuiten, baart de VOV grote zorgen. “Leegstand is een probleem dat een domino-effect kan hebben”, licht Gerrit Middelkamp van de VOV toe. “Leegstaande winkels maken de gemeente niet geliefd bij de bevolking van Ommen, de mensen die Ommen bezoeken en bij mogelijke investeerders. Gerrit de Jonge uitte februari vorig jaar al zijn zorgen over de leegstand en hij droeg het gemeentebestuur op om in actie te komen. De leegstand blijft maar oplopen en neemt onverantwoorde vormen aan. Dit is de VOV een doorn in het oog en daarom komen wij in actie.” Aktieplan Centrum De VOV vindt het belangrijk dat er snel en daadkrachtig wordt gezocht naar nieuwe oplossingen voor dit probleem. De VOV ziet daar moge-

lijkheden voor en heeft een Aktieplan Centrum voorbereid, waarin voorstellen zijn opgenomen om de leegstand zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te bestrijden en het centrum weer bruisend te maken. “Dit Aktieplan Centrum moet wat de VOV betreft, onder regie van het gemeentebestuur, zo snel mogelijk worden gemaakt in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in het centrum.” Dit zijn de HandelsVerenigingOmmen, horeca, makelaardij, Kamer van Koophandel, Detailhandel Nederland, pandeigenaren verenigd in een te vormen Vereniging van Eigenaren. Daarvoor is nodig, dat er een convenant wordt opgesteld en ondertekend door deze partijen. De VOV heeft dit Aktieplan Centrum voorbereid en is van mening dat in ieder geval de volgende tien punten in dit plan nader moeten worden ingevuld:

1. Er moet een nieuwe Centrumvisie worden gemaakt. In 2003 is een Centrumvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is alweer meer dan 10 jaar geleden! Evaluatie en bijstelling is hoognodig. De tijden zijn veranderd en daar moet op worden ingespeeld. 2. Naast deze Centrumvisie moet een aparte detailhandelsvisie worden gemaakt over de plaats van ons centrum in de detailhandelsmarkt; de ontwikkelingen volgen zich vandaag de dag zeer snel op en daar moet een passend antwoord op worden gevonden. Denk maar eens aan de opkomst van de webshops, het digitale winkelen. 3. Er moet zeer snel een vorm van centrummanagement komen: dat moet in de beleving van de VOV geen (dure) externe kracht te zijn, maar kan ook op andere manieren worden ingevuld: - Iemand uit de Ommer samenleving vinden, die als betaalde centrummanager de contactpersoon kan zijn tussen gemeente en centrum; - Een centrumloket maken in het gemeentehuis, waar alle vragen m.b.t. het centrum op een centrale plaats worden gecoördineerd; dit kan met de bestaande personeelsformatie worden gedaan. 4. Een brancheadviescommissie moet zich bezighouden met de acquisitie van winkels voor het centrum; in de commissie moeten zitting hebben vertegenwoordigers van de Handelsvereniging, de Kamer van Koophandel, Detailhandel Nederland, de gemeente en de pro-

jectontwikkelaar. Met behulp van een op te stellen brancheringsplan kan meer doelgericht worden gezocht naar de beste winkels voor Ommen. 5. De oprichting van een eigen pandenbank of aansluiting bij de Nationale Pandenbank. De Nationale Pandenbank biedt elke gemeente een eigen pandenbank, waarmee centrummanagers de leegstand eenvoudig en centraal in kaart kunnen brengen. Zij verzamelen hiermee informatie van leegstaande commerciële panden in de binnenstad en plaatsen deze op hun eigen lokale pandenbank. Je krijgt hierdoor goed inzicht in de leegstand en het verloop hiervan en er kunnen duidelijke rapportages uit de pandenbank worden gehaald. De gemeentelijke pandenbank biedt inzicht in: • Het aantal leegstaande panden. • Het aantal m2 leegstand t.o.v. het totaal beschikbare winkeloppervlak. • De leegstand per gebied/straat. • Het prijsverloop van leegstaande panden. • De bezetting van leegstaande panden (staat een pand vaak leeg? wordt het steeds kort verhuurd?). • Leegstandsinformatie per makelaar. 6. Monitoring van de leegstand alleen is uiteraard niet voldoende. Er zal nog meer ingezet moeten worden op service, vertrouwen in en beleving van het centrum en op cohesievorming onder de diverse belangenpartijen. De vastgoedeigenaren/beleggers in onroerend goed moeten hierbij ook betrokken worden en zaken als onderhoud, invulling

en huurprijs van de panden moeten daarbij aan de orde komen. Onderzoek hierbij ook de mogelijkheden van vestiging van zogenaamde “pop-up stores” (een concept om webwinkels tijdelijk in winkelpanden te huisvesten). 7. Herbestemming van leegstaande panden in bijvoorbeeld een woonfunctie is volgens het geldende bestemmingsplan voor het centrumgebied mogelijk. De VOV vindt dat deze mogelijkheid in voorkomende gevallen met spoed moet worden toegepast. 8. De verplaatsing van winkels van buiten het kernwinkelgebied naar een nieuwe plek in het kernwinkelgebied moet volgens de VOV actief worden bevorderd of aantrekkelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door: • een tijdelijke verlaging van de OZB; • vrijstelling leges voor reclamevergunningen etc. • verplaatsingssubsidie; • het opnieuw instellen van het Gevelfonds voor subsidiering van het aanpassen van de gevels van winkelpanden. De VOV wil voorkomen dat de leegstand verder toeneemt door winkels van het centrum te verplaatsen naar de Rotbrink. Projectontwikkelaar Focus uit Eindhoven heeft recent aangekondigd om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de bouw van een winkelcomplex voor grootschalige detailhandel. In dit onderzoek betrekt Focus naar eigen zeggen ook winkels die naar de mening van de VOV thuis horen in het centrum. De VOV wil er voor waken dat dit nieuw te bouwen complex een aanzuigende werking krijgt voor winkels uit het centrum. Daar is de Rotbrink niet voor bedoeld en het is slecht voor de retailfunctie in het centrum. 9. In de promotie van Ommen moet het gemeentebestuur de regie nemen. De ontstane versnippering moet een halt worden toegeroepen. Samen met de Stichting Promotie Ommen moet een professioneel geleid citymanagement ontwikkeld worden. Daar kunnen de Stichting Promotie Ommen en het nieuwe centrummanagement een belangrijke rol in vervullen. De VOV vindt dat ook de recreatiesector hierbij betrokken moeten worden. 10. Tot slot stelt de VOV een eenvoudig te realiseren maatregel voor om het centrum aantrekkelijker te maken door de aankleding te verbeteren door bijvoorbeeld de plaatsing van fleurige bloembakken. De VOV wil Ommen vooruit helpen en hoopt na de verkiezingen op voldoende zetels in de gemeenteraad zodat de partij zelf voortvarend met dit plan aan de slag kan gaan.


21 VVD-Tweede Kamerleden bezoeken ondernemend Ommen

Bondsspeld uitgereikt aan schaakclublid Afgelopen donderdag is de gouden bondsspeld van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond uitgereikt aan Jan Menderink. Hij kreeg de bondsspeld omdat hij meer dan vijftig jaar lid is van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Menderink was totaal onvoorbereid op de uitreiking: het was een echte verrassing voor hem. De schaker speelt bij vereniging Het Zwarte Paard (HZP) te Ommen. De uitreiking werd gedaan door wethouder Ilona Lagas uit

VVD-Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Malik Azmani hebben afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan verschillende ondernemers in en rondom Ommen. ’s Middags waren Ziengs en Azmani te gast bij camping de Beerze Bulten waar ze in gesprek gingen met recreatieondernemers, Vechtdal Marketing, het Bissinghbestuur en de Recron. Onderwerp van

gesprek was de toekomst van de toeristische sector, toeristen- en forenzen belastingen, digitale bereikbaarheid en de samenwerking met de overheid om innovatieve plannen sneller te kunnen realiseren.

Ommen en vond plaats in het Hervormd Centrum. Lagas prees Menderink om zijn medewerking, ook voorheen als invaller bij HZP. Behalve de speld voor de schaker was er ook een bloemetje voor zijn vrouw Annie.

De ondernemers vroegen de Kamerleden om binnen de nieuwe omgevingswet vooral aandacht te besteden aan de ontwikkelruimte voor bedrijven. Na een gezamenlijke maaltijd vertrok het gezelschap naar café-restaurant Flater, waar er met een dertigtal belangstellenden over het MKB en de detailhandel werd gesproken.

Veel belangstelling Blues an de Riest

Sloop loods Krepla van start

Net als bij de eerste editie vorig jaar waren er dit jaar weer honderden bezoekers bij Blues an de Riest. Het bluesevenement werd afgelopen zondag gehouden in Balkbrug.

De sloop van de oude loods van Krepla in Ommen gaat binnenkort van start. Een sloopbedrijf uit Heerde neemt de vernietiging voor zijn rekening.

Bluesformaties Tap a tune, Bradley’s Circus, The Juke Joints en Hellhounds Blues waren dit jaar

van de partij. Ook gaf Ruud Fietsen, voorheen lid van bluesformatie The Jetfarm, een soloconcert.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin april zijn afgerond. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van Haven Oost in Ommen. Na de sloop van de loods wordt de grond door de gemeente bouwrijp gemaakt. In het gebied is in januari ook de bouw van het indoor speelparadijs Octo4Kids begonnen. Een deel van de grond waarop het oude gebouw van Krepla staat wordt een

parkeerplaats, voor zowel het indoor speelparadijs als het nieuwe verenigingsgebouw van muziekvereniging SDG en vogelvereniging De Tuinfluiter. Als fundering voor de parkeerplaatsen wordt het puin gebruikt dat is vrijgekomen na de sloop van de voormalige garage Van Leussen en de twee naastgelegen woningen. “De volgende stap in de ontwikkeling van het Havengebied wordt

gezet”, zegt wethouder Ko Scheele van Ommen. “Zo langzamerhand gaan we nieuwe gebouwen en woningen zien. De eerste woningen in Haven West staan er, aan het gebouw van Octo4Kids wordt druk gewerkt en ook de fundering van het nieuwe verenigingsgebouw wordt binnenkort zichtbaar. Er moet nog veel worden gedaan, maar de eerste contouren worden zichtbaar.”

Dalfsen online in kaart gebracht De gemeente Dalfsen is online in kaart gebracht. Op de site www.gemeentewijzer.nl zijn alle evenementen, faciliteiten en lokale instellingen in Dalfsen te vinden. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan het initiatief door evenementen of informatie van hun eigen vereniging of lokale instelling toe te voegen. Volgens Evert Top, directeur van de Gemeentewijzer, is de site gemaakt voor en door de lokale bevolking: “Wij verwachten dat Gemeentewijzer.nl de lokale woonomgeving leefbaarder maakt. Door de interactiviteit wordt de betrokkenheid in de eigen buurt bevorderd.”

Huiselijk geweld Een man in Ommen is zondagnacht aangehouden in verband met huiselijk geweld. Dat twittert wijkagent Jan Voortman. De man is overgebracht naar Zwolle voor nader verhoor.

Aanhouding om bedreiging Een 21-jarige man uit Nunspeet is zaterdagnacht in Balkbrug aangehouden. De man wordt verdacht van bedreiging van een portier van een horecagelegenheid aan de Meppelerweg. De man bedreigde de portier meerdere malen met de dood. Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor nader verhoor.

Uitruk met auto De politie in Ommen is gisteren met een auto uitgerukt, in verband met een melding over mogelijke inbrekers in Dalfsen. Eenmaal ter plekke trof de politie geen personen aan.

Paard op hol door quads De politie in Ommen heeft vorige week een melding gekregen van crossende quads in de Wolfskuil. Door de quads is een paard op hol geslagen, maar er waren geen gewonden te betreuren.

Auto’s op fietspad Bij de politie in Ommen komen klachten binnen over auto’s die over het fietspad van de Coevorderweg in Stegeren rijden. De boete daarvoor is 130 euro.


VLOERENSHOW donderdag, vrijdag, zaterdag

Kwaliteit, Warmte, Gezelligheid, Sfeer, Duurzaamheid LAMINAAT ACTIE Gratis gelegd Gratis plinten Gratis ondervloer Nu vanaf € 22,- p/m2

Fascinerende vloeren voor elk budget

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

LAMINAAT VLOEREN

PLANKEN VLOER Gratis gelegd Gratis plinten Gratis ondervloer Nu vanaf € 39,- p/m2

Vloeren met karakter

PLANKEN VLOEREN

PVC VLOER Gratis gelegd Gratis plinten Gratis ondervloer Nu vanaf € 39,- p/m2

De nieuwe generatie vloeren (PVC planken)

PVC VLOEREN

Openingstijden donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur  Planken vloeren  Parket  Laminaat  PVC vloeren  Tapijt

voor een betaalbare kwaliteitsvloer

VLOERENCENTRUM BALKBRUG Zwolseweg 10 Balkbrug

Speciale Showdagen 7 & 8 Maart

www.groen-caravans.nl Na 24 jaar TEC-Dealer te zijn geweest, zijn wij vanaf heden dé leverancier van LMC. Via deze weg nodigen wij u van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe modellen te komen bezichtigen. Daarnaast willen we u er op attent maken tijdig te denken aan een afspraak voor reparatie en onderhoud, voordat u op vakantie gaat. Dan zorgen wij dat u veilig en betrouwbaar op reis kunt.

Speciale aanbiedingen tijdens de Showdagen

Bermuda Opstap

€ 18,50

Reich Easy Wheel

€ 50,00

Thule Fietsendrager

€ 80,00

Oosterhulst 19 7711 BD Nieuwleusen 0529 - 48 44 00 info@groen-caravans.nl www.groen-caravans.nl

T E W

f

Volg ons op Facebook


UIT&THUIS tips agenda van dag tot dag Zaterdag 8 maart 2014

Uw eigen nieuws

PRIKBORD 23

Meer weten over een berich t op deze pagina? Ga naar ww w. vechtdalcentraal.nl/.... en typ e op de puntjes de artikelco de die onder het bericht staat. Daar vind je het hele persbe richt. Zelf iets insturen? Mail dan naar redactie@vechtdalcent raa l. nl Op de website plaatsen wij elk bericht, op deze pagina staat slechts een willekeurige selectie.

Ommen • Kiss Tribute. Tribute door Kiss on the Rocks in de Breakaway. Prijs: € 8,00. Openingstijden: 21:30 uur.

Zondag 9 maart 2014 Vilsteren • Landgoedconcert Vilsteren: Cappella Neerlandica zingt juweeltje van zestiende-eeuwse polyfonie. In de Willibrorduskerk te Vilsteren klinkt vocale muziek uit de zestiende eeuw. Aansluitend is het landgoedcentrum geopend voor een drankje. Prijs: € 7,50; jongeren t/m 18 jaar gratis. Openingstijden: 15:00 - 16:00 uur.

Vrijdag 14 maart 2014 Ommen • V.O.V. muzikale avond. De V.O.V. organiseert een leuk muzikaal avondje m.m.v. Mooi Zo en JEM. Openingstijden: 21:00 - 01:00 uur.

Zaterdag 15 maart 2014 Ommen • The Eagles (by New Gig in Town). De beste Eagles tribute van Nederland in de Breakaway. Prijs: € 14,00. Openingstijden: 21:30 - 02:00 uur.

Lang lopend • 22 februari t/m 15 maart Als een vis in het water. Een sociale tentoonstelling uitgevoerd door kunstenaars from ArtCrew Centre en vrijwilliger Ksenia Khan uit Oekraïne. Bruna, Ommen. • 18 januari t/m 24 november Van 2 naar 17 miljoen - 200 jaar koninkrijk. Tinnenfiguren museum, Ommen. • 1 januari t/m 31 december Vintage Vlieger Expositie 'Thin Air'. Unieke Vliegertentoonstelling van vliegers vanaf 1950 tot heden. Haven Oost 18 Ommen, Ommen.

Kijk voor een compleet en actueel overzicht van alle evenementen op www.vechtdaloverijssel.nl

UITGAAN Postzegelruilbeurs Postzegelvereniging Ommen en Omstreken houdt op donderdag 6 maart haar maandelijkse ruilavond. Ook is er een Algemene Ledenvergadering in het Hervormd Centrum aan de Prinses Julianastraat 8 in Ommen. De avond begint om 20.00 uur. De leden kunnen onderling postzegels, etc. ruilen, kopen en verkopen. Er is een postzegelhandelaar aanwezig. Ook is er een veiling en een verloting. Niet-leden zijn ook welkom. Artikelcode: 42496 Praise-avond In de Kern in Ommen wordt op zaterdag 8 maart een Praise-avond gehouden. De avond begint om 19.00 uur en het thema is ‘De nieuwe mens’. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Artikelcode: 42497

een concert in de Grote Kerk in Dalfsen. De heren spelen tijdens het concert nummers van verschillende repertoires. Vayne improviseert daarnaast tijdens het concert en speelt ook verzoekjes. Het concert vindt om 20:00 uur plaats. Een kaartje kost 14,50 euro en kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis welkom. Artikelcode: 42508 Vechttoneel speelt ‘de Familie Bruinsma’ Het Vechttoneel uit Ommen is weer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Dit jaar zijn er drie optredens. Voor het eerst wordt er ook gespeeld in de Wiekelaar in Oudleusen. De optredens staan gepland op 15 maart (Oudleusen), 22 en 29 maart (Hervormd Centrum in Ommen). Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.vechttoneel.nl Artikelcode: 42247

SPORT

Come2gether in Grote Kerk Remco Hakkert komt op zondag 9 maart met zijn band in de Come2gether. Deze dienst vindt plaats in de Grote Kerk in Dalfsen om 19.00 uur. Remco is bekend als pianist en zanger uit het bekende programma Nederland Zingt. Samen met zijn band zingt hij liederen uit alle bekende bundels waaronder Johannes de Heer en Opwekking. Ook zal hij een korte overdenking verzorgen. Het wordt een mooie dienst voor jong en oud. Artikelcode: 42498

Total Security Advice Volleybaltoernooi Sporthal De Citadel in Dedemsvaart vormt op zaterdag 8 maart weer het decor voor het jaarlijkse volleybaltoernooi Total Security Advice volleybaltoernooi. Er wordt gespeeld in twee klassen, namelijk recreatie en gevorderden. De wedstrijden beginnen om 18:30 uur. De verwachting is dat rond 22:30 uur de finales afgerond zijn. Teams kunnen zich opgeven voor 25 euro. Artikelcode: 41847

Jaarvergadering Oranjevereniging De jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging Dalfsen vindt plaats op dinsdag 11 maart om 19.00 uur in het Kleine Veer in Dalfsen. Op de agenda staat onder andere het bespreken van jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag over 2013. Ook wordt er een toelichting gegeven op het programma van de Oranjefeesten in Dalfsen op 25, 26 en 27 april 2014. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Artikelcode: 42502

MEDEDELINGEN Muziek in de bieb De bibliotheek in Nieuwleusen biedt vanaf maart basisschoolleerlingen, die een muziekinstrument bespelen, een platform. Neem je instrument mee want, iedere woensdagmiddag in bieb Nieuwleusen tussen 15.00 en16.00 uur mogen leerlingen die les hebben in het bespelen van een muziekinstrument, hun muzikale kunsten vertonen. Opgeven kan bij Bibliotheek Nieuwleusen of via bib. nieuwleusen@bibov.nl Artikelcode: 42499

Concert Jan Vayne en Wim Magré Pianist Jan Vayne en organist Wim Magré geven op vrijdag 14 maart

Fitte senioren Sportvereniging VAW houdt elke dinsdag van 14:00 uur tot 15:00 uur een ‘seniorenfit-uurtje’. Het

Bezorgklachten? Stuur een mail naar: bezorgklachten@vechtdalcentraal.nl

doel van Seniorenfit is gezondheidswinst en conditieverbetering. Tijdens de les worden eerst de spieren los gemaakt en volgt er een warming-up. Daarna komen de oefeningen aan bod. De lessen vinden plaats in de gymzaal van Het Trefpunt in Schuinesloot. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Artikelcode: 42508 Activiteiten in buurtkamer Nieuwleusen Op dinsdag 4 maart kan iedereen meedoen aan de creatieve workshop ‘3D-kaarten maken’. Deze workshop is voor zowel beginners als voor ervaren kaartenmakers. De workshop begint om 19:30 uur en kost 3,50 euro per persoon. Op woensdag 12 maart is er een kooken eetavond, voor iedereen die het gezellig vindt om met anderen te eten, of geen zin heeft om zelf te koken. De maaltijd kost 3,50 euro en wordt geserveerd tussen 17:00 uur en 17:30 uur. Aanmelden kan via http://www.debuurtkamer.nl/ of 0529-482121. Artikelcode: 42466 Open dag speciaal Het Kreatieve Stekkie aan de Woestenweg 8a in Witharen houdt op zaterdag 8 maart van 10.00 tot 15.00 uur een open dag met veel kunst, creativiteit, kookkunst, kindervermaak en spulletjes die te koop staan. Meer informatie vind je op www.hetkreatievestekkie.nl Artikelcode: 41886 Doedelzakspelers gezocht in Ommen Doedelzakgroep ‘The Dutch Eastlanders’ zoekt nieuwe leden. Op dit moment bestaat de groep uit 4 leden, wat te weinig is om samen de zaalhuur in het Buurthuis Ommerkanaal te betalen. De groep zoekt daarom nieuwe leden, die doedelzak willen leren spelen. De doestelling is om voor 1 april minimaal zes nieuwe leden te hebben. Als dat niet lukt, moet de groep noodgedwongen stoppen. Bij interesse kun je een mail sturen naar Henriko Schuttevaar via h.schuttevaar1@kpnplanet.nl Artikelcode: 42325 Molenmarkt bij Fakkert Stichting de molen van Fakkert in Hoonhorst houdt op zaterdag 10 mei tijdens de Nationale Molendag een molenmarkt. Hiervoor is de stichting op zoek naar standhouders met onder andere oude ambachten, natuurlijke/biologische/gezonde producten, planten, zelfgemaakte streekproducten en dergelijke. De markt wordt gehouden van 10.00 uur tot 17.00 uur, rondom de molen. Deelname is gratis. Er is plek voor ongeveer 25 standhouders. Artikelcode: 42441


Opruiming bij Skantrae met spectaculaire OP=OP aanbiedingen!

50% KORTING op diverse deuren, glasdesigns en deurkrukken!

Skantrae maakt ruimte voor nieuwe assortimenten. Daarom bieden we nu een groot aantal deurmodellen, glasdesigns en deurkrukken aan tegen zeer scherpe prijzen. U betaalt nu slechts de helft van de originele prijs, dat is dus 50% korting! Informeer bij uw EDS dealer naar de actuele beschikbaarheid van deze producten. Deze actie is ook te vinden op: skantrae.com/opruiming Profiteer mee, maar let op: de opruiming duurt maar tot en met 30 april 2014.

www.skantrae.com

Taxi- en ziekenvervoer rolstoelvervoer luchthavenvervoer 8 persoonsbusvervoer Wij rijden voor diverse zorgverzekeraars, waaronder Achmea, Univé en CZ Nadat u een vervoersmachtiging verstrekt is kunt u rechtstreeks bellen met Taxi Steen. U bent er 100% zeker van dat u door Taxi Steen vervoerd wordt en door onze jarenlange ervaring is goed vervoer gegarandeerd. Wij streven er naar om op de afgesproken tijd bij u te zijn, zodat u op tijd bij uw afspraak bent. Desgewenst kan de chauffeur u begeleiden.

Voor reserveringen of informatie kunt u bellen naar

0529-451724

Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres in Ommen en omgeving

w w w. t a x i s t e e n o m m e n . n l

Aanbieding vrijdag 26 juli en zaterdag 27 juli

G N I T R O K % 50eubels en kleding.

WILT U O BESPARE OK N OP UW BEDRIJF SAFVAL? Neem co

op m

ntact me

Actie bij Noggus&Noggus Ommen en Dalfsen!

t ons op!

06-23 08 92 96

www.deur.com Vermeerstraat 14, 7731 SM Ommen, (0529) 455 355

Kringloopbedrijf info@frijlinkmilieu.nl Noggus&Noggus

Strangeweg 23 • Ommen • Telefoon (0529) 45 32 01

www.frijlinkmilieu.nl De Singel 19-23 • Dalfsen • Telefoon (0529) 43 39 88

en

www.noggusennoggus.nl Advertentie Frijlink.indd 1

men7, m e n um€e n2 u 7,€ 5 02 7 , 5 0

19-02-14 11:51

MAART IS

RESTAURANTMAAND

s 2

me

BIJ DE ZON EN PAPING

V

WWW.RESTAURANTMAAND.NU

H

Beschikbaarheid enkel o.b.v. reservering o.v.v. Restaurantmaand. Per dag zijn er slechts enkele tafels beschikbaar, dus vol = vol!!

De Engelse pub van Hotel De Zon

Voorbrug 1, 7731 BB Ommen T 0529 45 55 50 • info@hoteldezon.nl www.hoteldezon.nl

Voorbrug 1, 7731 BB Ommen T 0529 45 55 50 • info@hoteldezon.nl www.hoteldezon.nl

Stationsweg 29, 7731 AX Ommen T 0529 45 19 45 • info@hotelpaping.nl www.restaurantpaping.nl


25 ARNO’S AVONTUREN

Gebek aan de Vecht Jarenlang werd bij ons in het Vechtdal tussen diverse partners prima samengewerkt aan een grote voorraad kwalitatief goede en betaalbare woningen. Die letterlijk en figuurlijk constructieve samenwerking leidde tot het juiste aanbod en dynamiek. Mensen die niet zelfstandig in betaalbare huisvesting kunnen voorzien ondersteunen we. Want goede volkshuisvesting is een kwestie van beschaving. De woningmarkt kende grote problemen. De huizenprijzen daalden sinds het hoogtepunt in 2008 jaarlijks met gemiddeld zo´n 4%. U ziet het ook aan de vorige week ontvangen nieuwe WOZ-beschikking. Aan de andere kant kunnen starters nog steeds moeilijk een lening krijgen om een huis te kopen. In 2013 is er daarom een woonakkoord gesloten. Dit akkoord moet o.a. leiden tot een gezondere woningmarkt en een betere doorstroming. De geplande verhuurdersheffing voor woningcorporaties is verlaagd. Zo groeide de ruimte voor corporaties weer om te investeren in nieuwe woningen. Daarnaast geldt om de bouw te stimuleren voor verbouwingen en renovaties nu een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Ook komt er een investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen voor verhuurders en woningbezitters..

Prijspuzzel Albert Heijn Ommen

Vanzelfsprekend wordt een corporatie geacht naar redelijkheid bij te dragen aan de woningbouw in de kernen waar zij werkzaam is. Als dat maken c.q. nakomen van afspraken niet of onvoldoende van de grond komt dan kan men zelfs een beroep doen op de arbitragemogelijkheid via de minister.

is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 19.500 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele

Albert Heijn Ommen geeft elke maand een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro weg. De rode vakjes in de puzzel vormen een woord. Let op, ze staan niet in de goede volgorde. Mail jouw antwoord naar redactie@vechtdalcentraal.nl en wie weet win jij een boodschappenpakket.

Uitgiftepunten: Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen Ontmoetingscentrum De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, Dalfsen ABCombi Varsenerstraat 7, Ommen

Vermeld in de mail je naam, adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer. Foto: de winnaar van de vorige puzzel, de familie Stokebrand uit Ommen.

Kantooradres: Boeierstraat 10 (De Boei), 8102 HS Raalte Telefoon 0572 - 364864 www.vechtdalcentraal.nl

Albert Heijn Ommen geeft elke maand een boodschappenpakket ter

1

waarde van 50 euro weg. De rode vakjes in de puzzel vormen een woord.

Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Peter Ruiter: 06 1552 1159 p.ruiter@vechtdalcentraal.nl

2

Let op, ze staan niet in de goede volgorde. Mail jouw antwoord naar redactie@vechtdalcentraal.nl en wie weet win jij een boodschappenpakket.

3

4 5

Vermeld in de mail je naam, adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer. 6

7

8

Familieberichten: Aan te leveren voor maandag 12.00 uur via adverteren@ vechtdalcentraal.nl

9

10

11

12

Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Harry Dunnewind 06 4290 9933 Maureen Kodden 06 2239 7208 Vormgeving: ImpriMedia Raalte

Al dit positieve nieuws staat in schril contrast met het volgende bericht van februari jl.. Het Dalfser college van B. & W. ziet woningcorporatie De Veste niet langer als een goede samenwerkingspartner bij de gezamenlijke invulling van de lokale woningbouwbehoefte. Het college geeft aan geen behoefte te hebben aan voortzetting van afspraken met De Veste. Dit omdat de lopende periode van handelingsafspraken volgens haar te weinig productief is geweest en de partijen over veel onderwerpen van mening verschillen.

Colofon

De oplossing heeft te maken met de gemeenteraadsverkiezingen

Aswoensdag: genoeg is genoeg

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat zaterdag om 12.00 uur op www.vechtdalcentraal.nl

Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl

Salland Centraal De Krant BV behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Je mag dus niets overnemen van deze uitgave en/ of website, zonder toestemming gekregen te hebben.

Maar het tussen lokale partners doorvechten over thema´s waarover landelijk al akkoorden zijn gesloten heeft natuurlijk geen enkel nut. In gebekvecht kunnen we niet wonen! Arno van Dijk

VECHTDALCENTRAAL


26 Al 65 jaar dé familiecamping van Beerze Familiecamping de Beerze Bulten in Beerze bestaat dit jaar 65 jaar. De camping begon in de jaren ’40 van de vorige eeuw op een stukje woeste grond en is inmiddels uitgegroeid tot een groot complex met verschillende voorzieningen voor het hele gezin. Gerrit Jan Hagedoorn, eigenaar van de Beerze Bulten, denkt dat de camping al 65 jaar een succes is door de kwaliteit en innovatie. “Wij leggen de lat heel hoog. We willen bij de Europese top horen, wat wij in het verleden al hebben bereikt. Wij gaan altijd voor kwaliteit, van de sanitaire voorzieningen tot en met het menu. Daarnaast proberen we vernieuwend te zijn door bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze eigen lodges.” Stukje woeste grond De opa van Gerrit Jan begon in de jaren ’40 van de vorige eeuw met de camping. Hij had een bakkerij in Almelo, maar zag recreatiekansen liggen in Beerze. Er was in die tijd nog geen enkele camping in het plaatsje en de omgeving. Hij kon in die tijd een stukje woeste grond bemachtigen. Op die grond begon hij de Beerze Bulten. In die tijd overnachtten er nog geen gasten op de camping, ze kwamen voor een dagje en gingen ’s avonds naar huis. Toen de opa van Gerrit Jan in 1954 overleed, nam oma de zaak over. Zij beheerde de bakkerij en de camping nog een tijdje samen, maar zag op een gegeven

moment dat er met recreatie meer brood is te verdienen. De bakkerij werd afgestoten en alle aandacht ging naar de camping. Meer en meer Halverwege de jaren ’70 nam de vader van Gerrit Jan, Jan, de camping over. De aandacht werd toen nog meer gelegd op kamperen en recreatie. In die tijd kregen mensen ook steeds meer vrije tijd en werd de behoefte aan luxe steeds groter. Zo wilden gasten graag zwemmen in de Vecht en een duik nemen in een verwarmd zwembad. Dat heeft Jan vervolgens mogelijk gemaakt. Daarna zijn er nog meer voorzieningen bij de camping gekomen, waaronder het ‘Giga Konijnenhol’, een overdekt kinderspeelparadijs waar ook musicals worden gehouden, en een welnesscentrum in 2006. Het Giga Konijnenhol is in 1999 geopend door prinses Margriet. Jubileumactiviteiten Bij een jubileumjaar horen natuurlijk speciale jubileumactiviteiten. Zo brengt de camping ieder jaar een musical uit, die dit jaar in het teken van 65 jaar Beerze Bulten

staat. De première van deze unieke musical is in april. In het hoogseizoen wordt een jubileumconcert gegeven met bekende Nederlands. “Ik kan nog niet verklappen wie het zijn, maar ze komen uit de hoek van de musicals en kinderprogramma’s”, zegt Hagedoorn. Verder vindt in het najaar een nostalgieweekend plaats. “Dan gaan we terug in de tijd. De historie van het bedrijf staat in dat weekend centraal. Er vinden onder andere activiteiten uit de oude doos plaats, bijvoorbeeld liedjes zingen rondom het kampvuur.”

Nieuwe voorzieningen De camping innoveert volgens de eigenaar ieder jaar. Vorig jaar is het overdekte zwembad uitgebreid met nieuwe sanitaire gelegenheden en een groepslesruimte. Ook zijn er vijftien nieuwe Youpi-lodges beschikbaar. “Een Youpi is een kruising tussen een bungalow en een tent. Je krijgt het gevoel van het buitenleven, maar geniet van de luxe van een bungalow. Je kunt dan denken aan een ruime badkamer, een gezellig haardvuurtje en een keuken met een vaatwasser”, vertelt Hagedoorn.

Toekomst De campingeigenaar is al vier jaar lang bezig om een outdoorpark bij de camping te realiseren. Dat is volgens hem nog lastig, wegens regels van de provincie. Daar lijkt nu echter een oplossing voor te zijn en volgend jaar wordt gestart met de aanleg van het park. Verder zijn er plannen om het Giga Konijnenhol door te ontwikkelen. Camping de Beerze Bulten is te vinden aan de Kampweg 1 in Beerze. Meer informatie vind je op www. beerzebulten.nl of door te bellen naar 0523-251398.

n e o 06 0 z 3 i m e / t s 3 r 0 9 Van 2 Voo ten l u B e z r e e B ! bij n e r e p kam n e o z i e s r Voo

ent m e g n a r r a n e o z Voorsei oma! l p i d m e w z f e i inclus

t n e m e g n arra

ies kkelijke vakant usief de aantre cl in lten! n Bu oe iz ze se er or op Be Vier het hele vo en Pinksteren t ar va el em H ntie, Pasen, Meivaka

op de Tip: Bekijkrze Bulten piseinclusief Bee e scher veerb Uww bsliijftoefoprtokanmzpe erplaats gen! ing ruime com maanbi eupère, water, rieoodl iennCai aansluit ilam jinuclb. 10

erze ngement bij Be a rr a n e o iz e rs o Als u een vo met zoon/dochter w u u t n u k t k e Bulten bo a laten halen m lo ip d C f o B korting het A, ar de hool! Vraag na sc m e w Z ze n o op voorwaarden.

Vanaf

€780,-

n gratis douche a Konijnenveld eeltuin het Gig sp en it bu g an toeg buitenbad) js (binnen- en di ra pa em Zw Konijnenhol toegang adijs het Giga ar lp ee sp gramma or e recreatiepro toegang indo id re eb tg ui s unieke en gebruik van on

Meer informa

atie Meer inform n? of reservere8 Bel 0523 - 251

Faciliteiten

> Camping & accommodaties

tie vindt u op

en.nl www.beerzebult Beerze Bulten 6 PK Beerze Kampweg 1, 773 8 39 251 Tel.: 0523

39

> Giga Konijnenhol > Giga Konijnenveld > Zwemparadijs

orst > Brasserie de Hageh > Wellness & Beauty > Fitness


li van 8.00

nemen. Bultje kwam tevoorschijn zaterdag 27 ju van achter het toneel met het enorme cadeau namens de Bultje Foundation. De Bultje Foundation is een initiatief van Camping Beerze Bulten. Beerze Bulten zet A D V E RT O R I A L zich 24/7 in voor de Bultje Foundation. Een stichting (Foundation) 49.99 die kinderen kind wil laten zijn. rugtas Meer informatie vind je op www. Wanneer je verliefd bent, is alles aan de ander mooi, lief en leuk en weet je zeker tie graag willen verdiepen, Inhoud: 12 liter. Zwart, verlevendigen en stichtingchayenna.nl donkerblauw of grijs. dat dit gevoel eeuwig zal duren. Maar helaas heeft zelfs de hevigste verliefdheid de passie willen terugbrengen. een houdbaarheidsdatum en is het vanaf het moment dat je van de roze wolk bent “We hebben plaats voor zes paren”, vertelt afgedaald, belangrijk om te gaan werken aan je relatie. Barbara. “De deelnemers kunnen logeren in onze Bed & Breakfast of in de nabijgelegen Toch is dat iets wat veel mensen vergeten, tijk voor relatietherapie ontvangt, is het vijf Herberg De Klomp. Tijdens het weekend weet relatietherapeut Barbara Cremers van voor twaalf. Vaak blijken zij al jaren in een houden we geen zware therapiesessies of Relatietherapie Zwolle uit ervaring. “Wan- patroon vast te zitten, waar ze zelf niet uit groepsgesprekken, maar gaan de stellen aan LUBBERS OUTLET neer je verliefd bent, dan denk je, helemaal kunnen stappen. “Soms zie ik stellen die zeg- de hand van een afwisselend programma met OMMEN Willekedatvan heeft zaterdag koninklijke onbewust, die Oudegaarden ander je alles gaat geven”, gen een elkaar niks meer te vertellen te hebben elkaar aan de slag. “Het doel van het weekonderscheiding in blijkt de Orde Oranje-Naussau. vertelt ze. “Maar bijgekregen veel stellen na van of die alleenDE nog maar ruzie maken. Af en end isOUTLET te leren om alles VAN met elkaar te bespreGOEDKOOPSTE Dit gebeurde allemaal bij haar tennisclub inte laat, maar tussen veel ken wat er te bespreken valt, zonder in de verloop van tijd dat je droompartner trek- toe DLTC komt deGerner therapie NEDERLAND EN ALTIJD HEEL jes Dalfsen. heeft die jou nu irriteren. In plaats van stellen komt er weer begrip voor elkaar en sfeer van ruzies, verwijten en gekwetste trots VEEL MEUBELEN EN DECORATIES zich af te vragen hoe dat komt of er samen bloeit de liefde na verloop van tijd op”, ver- te vallen. Dat leidt ertoe dat je eindelijk bevanvluchten Oudegaarden ontplooide de volgende overWilleke te praten, veel mensen in hun telt ze.activiteiten: De relatietherapeute organiseert sa- grijpt waarom de ander doet zoals hij doet en werk, tv-kijken, de kinderen of gaan in het men met haar echtgenoot en psycholoog Bas waarom jij erop reageert zoals je reageert. Dit ergste geval vreemd.” Raaij in toerhet weekend van 28 en 29 maart wederzijdse begrip is de brug naar een meer 1973 – heden Bestuurslid, Jeugdcommissie, van organisatie Voor veel echtparen die Barbara in haar prakeen relatieweekend voor stellen die hun rela- volwassen relatie.” nooien, begeleider teams, vrijwilligster DLTC Gerner 1973 – 2003 Tennistrainster DLTC Gerner 1975 – heden Mede-oprichter, bestuurslid, jeugdcommissie, Deze foto van hoogwater in Ommen op 13 februari 1946, gemaakt door scheidsrechter 2002 – heden Schoolhockey op 7 scholen in Dalfsen de bekende Ommer fotograaf G. Terra, ontvingen we van Wim Jansen. 2002 – heden Lid parkcommissie DLTC Gerner Heeft u ook een oude foto voor deze rubriek, neem contact op met info@ 2002 – heden Mede organiseren kunstuitjes Vrouwen van Nu OudOmmen.nl of stuur een scan met achtergrondinformatie naar vecht2003 – heden Mede organiseren Veterinnen hockeyweekeinden dalcentraal@OudOmmen.nl.

25%

g n i t r o K Pen! oP alle aanKo

* *

27

Relatieweekend Vilsteren: vind de liefde terug

24.99

Willeke van Oudgaarden is koninklijk onderscheiden

Relatieweekend 28 en 29 maart Wil je meer weten; kijk op www.relatietherapiezwolle.nl of bel met Barbara Cremers 06 209 65 393.

Ommen

BANKSTEL 2 ½-2-zits In stof, van 995,voor

Epaper:(www.lubbersmeubelen.nl)

Ieder mens is bijzonder, Van 230,voor € k. oo s du id he sc af r de ie

€ 695,-

DIVERSE STOELEN

Mijn naam is Francisca Vermeulen, ik ben de uitvaartverzorger voor Yarden in Vaart en Vechtstreek. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 0529 452 234.

Yarden Uitvaartzorg Vaart en Vechtstreek Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

VC3013.indd 14

gaandeweguitvaarten geraldine van de Vegte

gaandeweguitvaarten geraldine van de Vegte

Goede raad is gratis! t 06 517 597 47

www.gaandeweg.net

Heeft u vragen over de verkoop van uw woning, uw testament, een erfenis Een uitvaart die past bij uw wensen of andere notariële zaken? Ga eerst vertrouwd, respectvol en betrokken naar Vechtstede Notarissen! Wij geven u vrijblijvend goede raad. In Dalfsen hebben we iedere maandag-avond speciaal hiervoor een inloopspreekuur van 19.00 uur tot 20.00 uur. en begeleiding

149,- per stuk Uitvaartverzorging

(BOEKEN)KASTEN, DRESSOIRS EN TV-KASTEN Hendrie Arnold DEZE WEEK MET EXTRA HOGE KORTINGEN!

OPEN VRIJDAG 10.00-21.00 UUR ZATERDAG 10.00-16.30 UUR HESSENWEG WEST 5 OMMEN

Tel. 06 206 327 21

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld Goed Geregeld ! info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Bloemendalstraat 11, Dalfsen, (0529) 43 17 42 Westeinde 2, Nieuwleusen, (0529) 48 12 01

Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent

www.vechtstede.com

FAMILIEDRUKWERK NODIG

Wij helpen u graag tegen betaalbare prijzen! t 06 517 597 47

www.gaandeweg.net Varsenerstraat 7 | 7731DC | Ommen | 0529 - 451 892 | info@abcombi.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Francisca Vermeulen, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Ommen. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 0529-452234. Yarden Uitvaartzorg Vaart en Vechtstreek. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Rina Uulders

22-07-13 15:51

Uitvaartverzorging Sluijerweg 8 7731 SZ Ommen

Uitvaartverzorging met:

Liefde, Respect en Aandacht

mob:06-50661632

Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken

Uitvaartverzorging en begeleiding

Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent


IONS S A C C O E C A L t o n d e rh o u d . A e h P l a , O n T e rk U e A o rra a d . A ll e m occa Meer dan 500

si o n s o p vo

Inruil

OCCASIONS OMMEN

welkom!

Op alle auto’s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie Merk/model

Brandstof

Peugeot 107 5deurs Urban Move B

Km. stand 2010

26.900

VOOR

Merk/model

Brand- Bouwstof jaar

Km. stand

VOOR

Toyota Prius 1.5 Business

H

2007

113.000

€ 8.900,-

Volvo S40 2.4 Kinetic

B

2005

79.000

€ 8.900,-

Kia Picanto 1.0CVVT

B

2012

13.000

€ 8.940,-

Peugeot 107 5deurs Active

B

2012

50.500

€ 7.450,-

Mercedes E250

B

2012

23.300

€ 9.440,-

Cabriolet

Peugeot 206 5deurs 1.4 Airco

B

2004

140.900

€ 4.440,-

Peugeot 207 5deurs XS 1.4VTI

B

2008

145.500

€ 6.940,-

AUTO PALACE IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OCCASIONS

Benzine | 2010 | 55.000 KM

€ 37.900,-

Peugeot 207 5deurs Look 1.4VTI B

2009

86.400

€ 8.740,-

Peugeot 308 XS Pack Prem Nav

B

2010

29.900

€ 12.940,-

Peugeot 208 Active 1.4VTI

B

2012

14.400

€ 13.440,-

Skoda Citigo 1.0 Greent.

B

2013

19.000

8.980,-

Peugeot 208 1.2VTI 5deurs

B

2013

24.500

€ 13.940,-

Skoda Roomster 1.6

B

2008

28.000

9.400,-

Lancia Ypsilon TwinAir Gold

B

2011

70.000

9.400,-

Renault Clio 1.2

B

2012

19.000

9.490,-

Fiat Punto 1.3D My-Live

D

2012

60.000

9.590,-

Renault Laguna 2.0 Estate

B

2008

127.000

9.600,-

Lancia Musa 1.4 Oro

B

2009

27.000

9.940,-

Opel Meriva 1.4 Temptation

B

2009

50.000

9.940,-

B

2010

26.000

€ 10.390,-

Peugeot 208 1.2VTi Active 3drs Benzine | 2012 | 26.400 KM

€ 13.340,-

Fiat Qubo 1.4 Trekking Peugeot 3008 ST Navi 1.6VTI

B

2009

98.400

€ 14.440,-

Peugeot 3008 Premiere 1.6THP

B

2010

96.600

€ 16.940,-

Mercedes E250

Peugeot 5008 GT 1.6THP 7pers

B

2010

90.400

€ 18.840,-

Sedan AMG

Peugeot 5008 GT 1.6THP Aut.

B

2010

110.000

€ 18.940,-

Peugeot 4007 2.4 Aut.

B

2008

20.400

€ 18.940,-

Inruil welkom!

Op alle auto’s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie Km. stand

Alle merken

€ 6.990,-

Peugeot 1075deurs Automaat

OCCASIONS TE LEVEREN VIA OMMEN

DERHOUD S E R V IC E & O N

VOOR

Auto Palace is altijd op zoek naar occasions. Bezoekt u Auto Palace en laat u uw auto taxeren, dan krijgt u een royale inruilprijs voor uw auto bij inruil op één van onze occasions. En we doen er een LEUKE ATTENTIE bij als dank voor uw komst! Team Auto Palace info@autopalacegroep.nl

AUTO PALACE OCCASIONS, BETEKENT:

Bovag garantie Altijd 6 maanden garantie op al onze occasions vanaf € 7.500,-.

Onderhoud Mogelijk op de Auto Palace vestiging bij u in de buurt.

Benzine | 2012 | 40.000 KM

CONTACT

€ 39.800,-

Auto Palace Ommen

Aflevering Van uw nieuwe of gebruikte auto op de door u gewenste Auto Palace vestiging.

Patrijsstraat 1, 7731 ZL Ommen Ford Fiësta 1.6 Titanium

B

2009

27.000

€ 10.400,-

Alfa Romeo Mito 1.4

B

2010

56.000

€ 11.240,-

Citroën C3 1.4 Zenith

B

2011

21.000

€ 11.390,-

Tel: 088 - 003 56 05 @autopalacegroep

Merk/model

Brand- Bouwjaar stof

Hyundai Atos

B

2007

24.000

€ 4.900,-

BMW M3

Citroën C1 1.0 Ambiance

B

2011

54.000

€ 6.240,-

V8 Coupe

Daihatsu Cuore 5-Drs

B

2011

27.000

€ 6.590,-

Lancia Ypsilon 1.4 Platino

B

2008

95.000

€ 6.900,-

Citroën Nemo 1.3 HDI

D

2011

15.000

€ 6.900,-

Toyota Aygo 1.0 5-Drs

B

2011

76.000

€ 7.240,-

Chevrolet Spark 1.2LTZ

B

2010

65.000

€ 7.600.-

Lancia Delta 1.4T-Jet

B 2008

96.000

€ 11.700,-

B 2008

103.000

€ 15.800,-

Kampen/IJsselmuiden | Meppel | Ommen | Putten | Raalte | Zwolle (2x)

AUTO PALACE Groep AUTO PALACE Groep

ALLE OCCASIONS OP

Benzine | 2008 | 75.000 KM

www.autopalacegroep.nl

€ 39.800,-

AUTO PALACE IS GEVESTIGD IN: Dronten | Emmen | Harderwijk | Heerde | Hoogeveen |

Fiat Grande Punto 1.4 Racing

B

2009

106.000

€ 7.890,-

Alfa Romeo Brera 2.2JTS

Opel Corsa 1.3 CDTI Edition

D

2011

46.000

€ 8.740,-

Audi A1 TFSi SportBack

B 2012

48.000

€ 16.890,-

Hyundai IX35 2.0 Dynamic

B 2010

54.000

€ 16.890,-

Volvo C70 T5 Summum

Alfa Romeo Giulietta 1.4 Distinctive B 2010

24.000

€ 17.400,-

Auto Palace sinds 1950 12 vestigingen | Altijd dichtbij!

Automaat

BMW 120 Cabriolet

B 2009

94.000

€ 19.800,-

VESTIGINGSADRESSEN

Benzine | 2011 | 59.000 KM

Opel Insignia 1.4T SW

B 2012

21.000

€ 20.500,-

zie www.autopalacegroep.nl

Jeep Compass 2.0 Sport

B 2012

27.000

€ 21.800,-

Audi A5 TFSi 170PK SB

B 2012

40.000

€ 33.500,-

€ 31.500,-

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INRUIL WELKOM www.autopalacegroep.nl

Vechtdal Centraal 1014  

Vechtdal Centraal week 10 jaar 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you