Page 1

Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.vechtdalcentraal.nl • week 06 • dinsdag 4 februari 2014

Het is tijd dat we zelf een burgemeester kiezen

obedrijf obedrijf enNN ii jj bb oo ee rr

ercotest aanbieding rcotest en en /of /of

Kamerlid maakt zich hard 3 voor aanpak N340

eparatie eparatie

Op Op zaterdag zaterdag bon 8 mei a.s. bon 8 mei a.s. ng ng Politieke 8.30 12.30 titanenstrijd 8.30 12.30 rco rco van start uur uur

Bos Bedden uitgeroepen tot ‘Dealer van het jaar’ 13

€ 230,-

Ze voeren al een tijdje campagne, maar vanaf vandaag is de race officieel begonnen. Zes politieke partijen in Dalfsen hebben deze week hun kandidatenlijst overhandigd aan burgemeester Han Noten. Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan wordt bekend wie de grote winnaar is. Aan de race doen CDA, Foto: Rogier van den Berg ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen, PvdA en VVD mee.

oie weer is in aantocht! Maar weet u oie weer is getest in aantocht! Maar weet u ijk jaarlijks moet worden. Jaarijk jaarlijks getest moet worden. Jaarwensen10% overgelaten; ABS met EBD, BAS, airbags voor zo’n koudemiddel waardoor de zo’n 10% koudemiddel waardoor de bestuurder en passagier, zij-airbags in de voorstoelen, rmindert. Wij hebben de middelen en en gordijnhoofdairbags voor én achter.de En numiddelen is deze rmindert. Wij hebben en goede staat brengen en te houden. Swift dus ook nog eenste voorzien van gratis airconstaat tewilde brengen ditioning. Hoe compleet u het autoruiten. hebben?en te houden. dgoede controleren wij uw Even-Schuurhuis Autobedrijf Er is overigens al een Swift vanaf € 10.954,-. Vermeerstraat 2, Ommen d controleren wij uw autoruiten. EvenBEKIJK ONZE GEWELDIGE eloosAANBIEDINGEN gerepareerd. A la minuut of na Telefoon 0529 454600 OP PAGINA: 18 eloos gerepareerd. m; 14,3-17,2 km/l; CO : 139-165 g/km.A la minuut of na p: zorg ervoor dat u uw groene kaart p: zorg ervoor dat u uw groene kaart 2

NU: € 149,diverse kleuren

Vrije uitloop eieren van Schuttert Ommen 10 stuks 1,99 1,49 Geldig t/m 11 februari 2014

25%

korting

Ommen Markt 22- 24


www.noggusennoggus.nl

25%, 50% en 75% op jacks, Vesten, hemden, bermuda’s, broeken, T-shirts, shorts, Tunieks, enz, enz.

VEURINK Vakkleding www.vvd-ommen.nl www.vvd-ommen.nl De zaak waar klanten vrienden worden

Hardenberg, Parkweg 1-a • Coevorden, Looweg 51 Ommen, Hessenweg West 5

www.vvd-ommen.nl

VC3013.indd 4

Geldig t/m zaterdag 26 mei 2012. • Alleen geldig bij Albert Heijn, Haven Noord 1, Ommen. • Maximaal één kortingsbon per klant. • Alleen originele kortingsbonnen zijn geldig. • De korting wordt niet verrekend over tabak, geneesmiddelen, boeken, babyvoeding tot 1 jaar en artikelen die bij de servicebalie van Albert Heijn worden verkocht. Zoals postzegels, loten, telefoons, kraskaarten en cadeaubonnen.

Ommen, Haven Noord 1. Ommen, Haven Noord 1. Openingstijden: Openingstijden: Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. van21.00 8.00 tot 21.00 uur. Vrijdag van Vrijdag 8.00 tot uur. Ommen, Haven Noord 1. Openingstijden: Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn. Gewoon bij Albert Heijn.

Gewoon bij Albert Heijn.

Geldig • Alleen 22-07-13Haven 15:50 • Maxim per kl Geldig t/m • Alleen • Alleen geld zijn ge Haven Noo • De koé • Maximaal over t per klant. • Alleen origi boeke zijn geldig. artike • De korting van Al over tabak, Zoals boeken, ba kraska artikelen di

van Albert H Zoals postz kraskaarten


3 CDA-Kamerlid Van Hijum: ‘VVD, kom terug op beslissing N340’ Het is een provinciale aangelegenheid, maar Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) deelt de zorgen van de bewoners van het Vechtdal over de N340. De provincie Overijssel wil, mede dankzij coalitiepartner VVD, flink korten op de investering in de N340/ N377. Van Hijum roept de VVD in Overijssel op terug te komen op de beslissing om te korten op het investeringsbudget. Het Kamerlid is verbaasd dat de provincie na een jarenlange voorbereiding terugkomt op de investeringsplannen. “Het hele investeringsproces is al doorlopen, de gronden zijn aangekocht, alles is klaar. De provincie begint als het ware door deze beslissing weer van voren af aan”.

Foto: Rogier van den Berg

Volgens Van Hijum zijn de N340 en N377 van vitaal belang voor de economische ontwikkeling en leefbaarheid in het Vechtdal. “Een goede infrastructuur is een hele be-

Zorgboeren Vechtdal klaar voor transities Het project Zorg zoekt Boer is donderdag feestelijk afgerond in de Wiekelaar in Oudleusen. Ruim honderd bestuurders, politici, zorg- en welzijn aanbieders en zorgboeren woonden de bijeenkomst bij. Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinden en Inspireren stond centraal deze middag. De inleiding van Ingrid Windmeijer over Nieuw Europees organiseren in de zorg, sprak velen aan. Zorgboeren praten plat, organiseren doen ze net zo! De zorgboeren liepen tijdens de ontvangst van de gasten rond met de resultaten van het project Zorg zoekt Boer. Naast de onderlinge collegialiteit en samenwerking is de samenwerking met welzijnsorganisaties en andere zorgaanbieders het afgelopen jaar versterkt. Er zijn arrangementen ontwikkeld waardoor nog meer maatwerk geleverd kan worden aan deelnemers op zorgboerderijen. K-Vriendelijk en de zorgboeren spreken af om in de toekomst nauw met elkaar samen te werken. Met gemeenten zijn gesprekken gevoerd en zorgboeren zijn als collectief, volwaardig gesprekspartner bij de drie gemeenten in het Vechtdal. Met een intentieverklaring en mooie woorden werd dit punt door drie wethouders onderscherven tijdens de bijeenkomst in de Wiekelaar. Samen met de coöperatie Boer en Zorg zullen de Vechtdal zorgboeren de

langrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Er moeten banen in Overijssel blijven en het moet aantrekkelijk blijven om er te investeren”. De N340 en N377 spelen volgens hem een belangrijk rol daarbij. Oorspronkelijk zou de provincie, bestuurd door een coalitie van CDA-VVD-CU-SGP, 260 miljoen euro in verbetering van de N340/N377 investeren. De oppositie diende eind vorig jaar een motie in die dat bedrag aanzienlijk terugbrengt tot ongeveer 120

miljoen euro. Coalitiepartner VVD steunde de motie, waardoor deze met 30 stemmen tegen 16 werd aangenomen. “Ik begrijp niet goed waarom de VVD steun heeft gegeven aan de motie”, aldus Van Hijum. “Volgens de partij kan het gekorte bedrag worden gebruikt om te investeren in de N35. Dat is een rijksweg waar door de minister op wordt bezuinigd. Dat is in feite het ene gat vullen met het andere. Ik roep de VVD op om terug te komen op de beslissing om te korten op het bedrag.” Woensdag 5 februari wordt de situatie besproken in het provinciehuis van Overijssel. Burgers en bedrijven kunnen dan ook hun bezwaren aankaarten.

Lemelerveldse scouts naar Japan

komende tijd met de gemeenten afspraken maken rond het invullen van de taken binnen de Wet maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Zorgboeren benadrukken het belang van de keuzevrijheid van de deelnemers. Tijdens een speeddate met deelnemers van zorgboerderijen konden de gasten horen welk belang zij hechten aan dagbesteding, actief bezig zijn en leren op de zorgboerderij. Inwoners van het Vechtdal en daarbuiten kunnen zorgboeren vinden via de website www.zorgboerenvechtdal.nl Na veel inspiratie en uitwisseling en natuurlijk ook een hapje en een drankje, gingen alle deelnemers aan de middag met een tas vol informatie en het Rijnlands boekje naar huis. Het project Zorg zoekt Boer is succesvol afgerond, zorgboeren in het Vechtdal zijn collega’s die klaar zijn voor de transities in het sociale domein.

Quincy en Lisanne van scoutingvereniging ‘de Verbinding’ uit Lemelerveld reizen komende zomer af naar Japan. Daar vindt de 23e Wereld Jamboree plaats, een scoutingkamp dat één keer in de vier jaar wordt georganiseerd. In totaal doen dertigduizend scouts uit 150 verschillende landen mee. 684 jongeren tussen de 14 en 17 jaar vertegenwoordigen Nederland. Het scoutingkamp duurt bijna twee weken. Tijdens de Wereld Jamboree gaan de scouts onder andere hiken, spellen spelen, leren knopen en werken met GPS. Scouts uit de hele wereld maken kennis met de Japanse cultuur en er worden veel internationale contacten gelegd. Quincy en Lisanne hebben in maart hun eerste voorbereidingsweekend met de groep. Lisanne gaat vooral op aanraden van haar broer naar de Wereld Jamboree. Haar broer ging vier jaar geleden naar de Wereld Jamboree in Zweden. Quincy is vooral benieuwd naar de Japanse cultuur. Een reis naar Japan kost natuurlijk aardig wat geld. Lisanne en Quincy gaan daarom de komende tijd geld inzamelen om de reis te kunnen betalen. Zo zullen zij tijdens de carnavalsoptocht in Lemelerveld chocolademelk en rookworsten verkopen aan het publiek.

ech we tsche id s den tijl ec ennie ech nie htsc uw we tsche uwest heide estijl stij ide ijl nni ech den l ec nnie echt euw tsch ech nie htsc uw sch est eid we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie u n id n s e i t den tijl ec ennie jl echt nieuw chtsch ieuwe scheid westi ech nie htsc uw sch est eid stij enn jl ec we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie l echt ieuw htsch ide ijl nni ech nie tsc uw sch est eid s tsc uw hei esti eid ijl e enn den tijlwww. ech nnieu echt euw echtscheidennieuwestijl.nl e e h d j n s hts ieuw tsche wes chei estijl eiden stijl e ennie l echt nnieu chtsch ieu tijl den ech Frieda che Telefonisch nie vancder uw sch we ei est ideinformatiespreekuur htsHeyden u n i n e i t Canadastraat 8 Iedere werkdag van 12.00 uur tot d tijl jl e nie cht ieu sch we che estij eide stijl e n stHeino chtop 06u102 ide l ec nnreinier n sch we ei8141 AC 14.00 uur 00 490 ech i w i e d j ie boon n s u l s e e e h van der tsc hei westi cheid stijl e idenn tijl ec nnieu echts nieuw tsche u den jl e enn cht ieu hts we che i nie cht ieu sch we che sti ide estijl

www.BLIJHUIS.nL T 0523 61 05 05 F 0523 61 69 44 M 06 10 45 05 29 E info@blijhuis.nl


t k r a m Banen

3.00 uur 1 0 .0 0 1 i r ebrua Zaterdag 8 f om

n k e t k r a m n e n ze ba Kom naar on er werken bij

ov n e t e w e t s e l l a

Beerze Bulten!

r a a n k e o z p Ben jij o t e h r o o v n a a een leuke b en? o z i e s e d n e aankom kt! nze banenmar o p o s g n la an sen uit het Kom d praat met men en lm fi ie at en. Bekijk de inform tiebaan te vind n ka va le ea id zo jouw ouding, vakgebied om voor o.a. huish n se en m te as thousi embad. We zoeken en derhoud en zw n o e, ti p ce re tie, horeca, recrea ren? graag sollicite ch to je il w r erd maa stuur Ben je verhind catures en/of va l/ .n en lt u eb w.beerz Bekijk dan ww lten.nl info@beerzebu een email naar

en V C e j t e e g r e V et! i n s j i w e b e i t legitima jaar! 5 6 m / t 6 1 n Va

tie? Meer informa ures t a c a v l/ .n n e bult www. beerze ten.nl www.beerzebul Beerze Bulten 36 PK Beerze Kampweg 1, 77 8 39 Tel: 0523 - 251


5 ACO van Elderen sluit crosscompetitie Alzheimer Café Dedemsvaart/Balkbrug af in Ommer bos Dinsdag 11 februari is iedereen weer welkom in het Alzheimer Café. Het thema deze Atletiekclub ACO van Elderen houdt zaterdag 22 februari haar laatste crossloop van het winterseizoen. De lopers die ook aan een voorgaande crossloop hebben meegedaan kunnen nu voor de prijzen gaan. Net als de voorgaande twee wedstrijden zal deze weer van start gaan vanaf Sportpark Westbroek, waarna de lopers direct het Ommer bos in zullen gaan. Door de jeugd kan er 1,5 of 3,1 kilometer gelopen worden, welke om 13:00 en 13:15 van start zal gaan. Om 13:45 zal het startschot voor de 5,3 kilometer klinken en als

laatste start om 14:30 de 9,5 kilometer. Inschrijven kan in de kantine van ACO van Elderen voorafgaand aan de loop. Meer informatie is te vinden op www.acovanelderen.nl

b l o g R o p ar u n

Roparun Team 69 ‘Ommen loopt voor leven’

Eerste Estaffettetraining

avond is ‘Crisissituaties en opnamemogelijkheden’. Wanneer je voor iemand met dementie zorgt, kan er een moment komen dat het niet meer gaat. Soms komt het onverwacht, omdat de situatie ineens verslechtert, of er gebeurt iets met jouzelf. Wanneer heb je het over een crisis en welke stappen moet je dan zetten? Hierover praten Roelie Cazemier, zorgbegeleider dementie, en Bart Kroon, sp verpleegkundige bij Dimence. Zij hebben in hun werk met deze situaties te maken. Het programma begint om 19:30 uur, maar de deuren gaan al om 19:00 uur open. Het Alzheimer Café wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van ‘de Magnolia’ in Dedemsvaart, aan De Magnolia 108. Aanmelden hoeft niet en toegang en drankjes zijn gratis.

Basisschool zoekt bouwlocatie voor praalwagen De kinderen en ouders van openbare basisschool ‘Het Palet’ uit Ommen zijn druk bezig met de bouw van een praalwagen. De wagen wordt gebouwd voor de eerste Koningsdag ooit, op 26 april. Het Palet is echter nog op zoek naar een bouwlocatie voor de wagen. Vorig jaar is de school al begonnen met de bouw van de wagen. Maar omdat de optocht toen niet door kon gaan, is de wagen nog niet af. Over twee weken moet de groep de huidige bouwlocatie verlaten en dus zijn de ouders en kinderen dringend op zoek naar een nieuwe plek om verder te kunnen timmeren en verven. Er wordt gezocht naar een locatie in Ommen of omgeving. De wagen wordt 3,5 meter hoog en de groep heeft alleen onderdak, verlichting en een stopcontact nodig. Als jij nog een plekje in een loods, hal of andere overdekte ruimte beschikbaar hebt, kun je contact opnemen met Petra via 06-33920298 of directie@hetpaletommen.nl.

co l u m n Handelsvereniging Ommen Zondagmorgen voor dag en dauw, de temperatuur voor het eerst deze winter flink onder 0 graden. Een prachtige witte gloed over de Vechtdalvelden met tegelijk een scherp schijnende zon. De Roparun lopers uit Ommen hebben zich dik aangekleed. Na maanden van duurloop gaan ze voor het eerst in estafettevorm met elkaar trainen. Kan iedereen gemiddeld het vereiste tempo van 11 km p/u volhouden? De grote vraag die teamcoach en oud marathonschaatser Jan Eise Kromkamp de komende tijd bezighoudt.

Jenneke Veurink en Liesbeth Weelink, Quattro Store ‘In de winter is Ommen wat stil, maar dat maken de zomermaanden dubbel en dwars goed’

Jan Eise: “11 km p/u moéten we halen om op tijd op de Coolsingel aan te komen. Het zal ons niet gebeuren wat Rudie Langen bij de Elfstedentocht in 1997 overkwam. Eén minuut te laat over de finish.” Het emotievolle fragment kwam symbool te staan voor iedereen die de finish niet op tijd haalde. Met stopwatch in de hand en kilometerteller in de aanslag krijgt de fanatieke teamcoach een goed beeld van individueel looptempo, looptechniek en loopgemak. Zijn tactiek van deze ochtend: vier lopers op de weg, gevolgd door fietsers, met 2 kilometerwissel. De evaluatie vindt plaats met koffie en eigengemaakte appeltaart bij Bernard Morsink thuis. Jan Eise geeft iedereen oefentips mee voor de komende tijd. Bernard, even soepel en makkelijk lopend als altijd, geniet zichtbaar na. Hij heeft een enorme persoonlijke drijfveer om aan deze uitdaging mee te doen. Twee kilometer op hoog tempo valt zwaar voor de minder ervaren lopers. “Volgende keer gaan we gelukkig voor een wissel van 1,5 kilometer” zuchten Ceciel en Hans zichtbaar opgelucht. Kortom nog volop werk aan de winkel voordat we fit aan de start kunnen staan Pinksterweekend 2014! Zien jullie ons, of één van ons, lopen de komende tijd? Moedig ons gerust aan! Neem twee schoonzussen met dezelfde smaak, dezelfde hobby en een leegstand winkelpand. Het resultaat: een hippe kledingzaak voor mannen en vrouwen. Het is dit jaar alweer 18 jaar dat Jenneke Veurink en Liesbeth Weelink de deuren van Quattro Store openden en ze werken er nog altijd met veel plezier. Als echte Ommenaren hebben Jenneke en Liesbeth er geen moment over nagedacht om ergens anders dan in Ommen te starten met een winkel. “In de winter is Ommen misschien wat leeg, maar in de zomermaanden is het hier altijd gezellig druk”, vindt Liesbeth. “Al is Ommen een echte toeristenstad, ook in de winter vinden wij het er erg gezellig. De mensen zijn er vriendelijk en hebben tijd voor elkaar. Omdat we hier wonen en werken, kennen we veel van onze klanten goed.” Persoonlijk advies, dat is voor Jenneke en Liesbeth een van de belangrijkste redenen van hun succes. “Voor veel mensen is het belangrijk om er goed uit te zien, maar als je een moeilijke tijd hebt gehad of misschien heel veel bent afgevallen, dan kan je extra blij worden van een nieuwe outfit. Wij proberen mensen daarom altijd goed te adviseren in een gezellige sfeer. Dat we af en toe weleens een bloemetje ontvangen als dank omdat mensen het advies fijn vonden, vinden we heel bijzonder. Het is fijn om waardering te krijgen voor je werk.” Zelf ziet het duo er altijd uit om door een ringetje te halen, maar dat betekent niet dat ze alleen maar met kleding bezig zijn. “We hebben allebei onze gezinnen waar we druk mee zijn. Daarnaast zijn we in onze vrije tijd graag sportief bezig. We zitten veel op het water in onze boot, maar ook waterskiën en mountainbiken vinden we allebei super om te doen. En natuurlijk is samen even ‘Jipp-en’ ook altijd goed.”

Wilt u weten hoe Ommen er over een tijdje uit ziet? Kijk op www.Hanzestad-Ommen.nl


De week van de burgemeester In ‘De week van de burgemeester’ beschrijft onze burgemeester, Marc-Jan Ahne, wat hij allemaal meemaakt in de gemeente Ommen. Wekelijks brengt hij u op de hoogte van zijn activiteiten. Dus bent u ook benieuwd naar zijn ervaringen, neem eens een kijkje op www.ommen.nl/weblog of lees op deze pagina het verhaal.

Gemeentenieuws 2014, week 06

Eindelijk dan toch? Afgelopen week was ik aanwezig bij het bestuurlijk overleg voor ondersteuning van snel internet op het platteland. Dit naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten om hiermee aan de slag te gaan. De afgelopen jaren zijn de grote kernen al aangesloten op glasvezel, maar omdat de afstanden buiten de bebouwde kom zodanig groot zijn kunnen deze gebieden zonder overheidssteun nooit volledig voorzien worden van snel internet. Een belangrijk besluit dus ook voor het buitengebied van Ommen. Immers ook hier wonen veel mensen die voor hun bedrijf, hun klanten of het gezin behoefte hebben aan een snelle digitale weg. en of Binnenkort worden de vervolgstappen gezet waarbij de Plaatselijk Belang provincie werkgroepen die zich hier mee bezig houden, worden uitgenodigd. De r wannee melden te zich d gevraag ers heeft ondertussen commerciële aanbied aties coöper lokale met gestart ze belangstelling hebben en tegelijkertijd wordt een die gaan kijken hoe we kunnen organiseren dat zoveel mogelijk mensen dan En . nemen aansluiting willen gaat de slogan ‘Eindelijk Glasvezel’ straks wellicht voor heel Ommen op. Afgelopen zaterdagavond was de inschrijving voor de Station tot Stationloop binnen veertig minuten vol. Ook dit jaar gaan 1250 deelnemers weer op het prachtige parcours tussen Station Ommen en Station Dalfsen hun sportieve beproeving aan. Vrijdag mocht ik namens de organisatie een deel van de opbrengst van vorig jaar schenken aan de Immink hoeve. Ook de Stichting Handicamp kreeg een bijdrage. Mooie doelen die zich richten op vakanties voor mensen met een beperk ing. Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne, Burgemeester

Praat mee over de woningmarkt in Lemele De gemeente Ommen nodigt belangstellenden uit voor een bijeenkomst over de woningmarkt in Lemele op maandagavond 10 februari. De woningmarkt is de afgelopen jaren veranderd van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte markt waarbij de klant centraal staat. De gemeente Ommen wil het aanbod daarom ook zoveel mogelijk afstemmen op de woonwensen en -behoeften van haar inwoners. Het gaat dan zowel om de vraag naar nieuwe woningen als het type woningen dat het beste kan voldoen aan de huidige woningmarkt. Tijdens de bijeenkomst op 10 februari geeft het Woonteam van de gemeente Ommen een presentatie over de woningmarkt in het algemeen en de woningmarkt in Lemele in het bijzonder. Medewerkers van het Woonteam gaan vervolgens in werkgroepjes met inwoners in gesprek over hun woonwensen/-behoeften, woonmilieus en mogelijke belemmeringen. Denk mee en meld u aan De bijeenkomst in Lemele vindt plaats op maandag 10 februari in Zaal Dijk, Korteveldsweg 3 te Lemele. De avond begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 21.00 uur. Wilt u tijdens deze avond meedenken over de woningmarkt in Lemele? Meld u dan aan bij het Woonteam van de gemeente Ommen: 0523-289 139 of woonkavels@ommen.nl.

Het succes? Ondernemen vanuit de klant gedacht Twee jaar geleden nam Marnette Gerbers de winkel ‘Marjanneke’ aan de Voorburg in Ommen over. Een winkel met tweedehands, of zoals de eigenaresse zelf liever zegt ‘gedragen’, kinderkleding. Recentelijk heeft ze de tijd gevonden om het pand een opknapbeurt te geven. Het resultaat is een frisse en knusse inrichting van de winkel. De indeling is anders dan een standaard kledingwinkel. “Ik heb het ingedeeld op de daadwerkelijke lengte van de kleren en niet op de maat van het merk. Je ziet dat de maten niet altijd overeenkomen. Dat is veel handiger voor mijn klanten.” Wethouder Lagas vraagt zich af waarin het succes van de winkel schuilt. Marnette: “Je moet ondernemen vanuit je klant. Bij mij komen vooral moeders die, als de kinderen naar school zijn, tijd hebben. Daar heb ik mijn openingstijden op aangepast. Als moeder komt het mij natuurlijk ook heel goed uit”, voegt ze lachend eraan toe. “Ook is de winkel op Facebook aanwezig en binnenkort opent de webwinkel. Zo kunnen klanten de kleding al op internet zien en binnenkort zelfs online bestellen.” In de winkel hangt merkkleding die door klanten zelf wordt aangeleverd. “Het moet netjes en verzorgd worden aangeleverd. Geen gaten, vlekken of scheuren. Daar wil je je eigen kind ook niet in laten lopen.” Als de kleding binnen een bepaalde termijn wordt verkocht, delen we de opbrengst. Mocht de kleding onverhoopt toch niet worden verkocht dan gaat het, in overleg, naar een goed doel. Wethouder Lagas vraagt zich af of iedereen de winkel weet te vinden. “Doordat de winkel al zoveel jaar bestaat en op internet te vinden is, weten veel mensen de winkel te vinden. Wel zou ik graag mensen met een smalle beurs willen uitnodigen om eens langs te komen, want voor een paar euro kun je hier al leuke broekjes of shirtjes kopen.”


Contouren nieuwbouw Vechtdalcollege gepresenteerd Tijdens de Open Dag van het Vechtdalcollege afgelopen donderdag heeft het bestuur aan leerlingen en ouders de maquette getoond met daarop de contouren van de nieuwbouw aan de Van Reeuwijkstraat. Hiermee wordt de wens van de school om zowel de onder- als de bovenbouw op 1 locatie te hebben naar verwachting in de zomer van 2015 realiteit. Directeur Van ‘t Veld: “Naar verwachting groeit ons aantal leerlingen van ruim 1000 nu, naar 1200 tegen de tijd dat de nieuwbouw is gerealiseerd. Om deze te huisvesten, moeten we de vaart er in houden. We gaan met deze eerste schets dan ook snel verder.” Wethouder Scheele was ook aanwezig bij de Open Dag. “Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij een prima samenwerking tussen de gemeente en het Vechtdalcollege. Door de goede verstandhouding was er vertrouwen en zijn we goed op elkaar ingespeeld. Hierdoor hoefden de partijen niet op elkaar te wachten en dat komt een vlotte noodzakelijke realisatie ten goede.”

Gemeente Ommen brengt Ommenwijz uit!

Deze week wordt de informatiegids Ommenwijz huis-aan-huis verspreid in de gemeente Ommen. De Ommenwijz is een uitgave van de gemeente Ommen waarin de verschillende regelingen op het gebied van werk, inkomen, jongeren en zorg overzichtelijk op een rij worden gezet. In Ommenwijz wordt aandacht besteed aan diverse instanties in de gemeente Ommen die zich richten op werk, inkomen, jongeren en zorg. Daarnaast worden regelingen uitgelegd van het Sociaal Cultureel Fonds en de collectieve zorgverzekering. De Ommenwijz is een wegwijzer naar de verschillende regelingen en instanties en laat een deel zien van wat de gemeente Ommen aan sociaal beleid doet. Mens centraal De gids is meer dan alleen een overzicht van de werkzaamheden die deze instanties uitvoeren en waar ze te vinden zijn, want in deze gids staat de mens centraal. Meerdere inwoners uit de gemeente geven een bijzonder en inspirerend kijkje in hun leven. Zo komt er iemand aan het woord over schuldhulpverlening, is er een verhaal over de Klussendienst en vertellen verschillende mensen waarom ze het zo leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen. De gids is een combinatie van zakelijke informatie en persoonlijke verhalen en dat maakt hem prettig leesbaar. Met deze gids hoopt en verwacht de gemeente Ommen inwoners te helpen met hun vragen over werk, inkomen, jeugd en zorg. Heeft u Ommenwijz niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis. Een digitale versie van deze gids is te lezen op www.ommen.nl.

Inloopavond ds. Laurentiusstraat Beerzerveld Inmiddels zijn, op 4 kavels na, alle woningen gebouwd aan de ds. Laurentiusstraat in Beerzerveld. De gemeente wil daarom voor de zomervakantie van 2014 de straat en het aanliggende plein inrichten. Het ontwerp van de inrichting is in overleg met Plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg en een afvaardiging van bewoners tot stand gekomen. Op maandagavond 10 februari is er van 19:30-20:30 uur een inloopavond in het Kultûrhus ‘t Samenspel aan de Van Alewijkstraat. U kunt dan de plannen bekijken en hierover vragen stellen.

Meer informatie over bovenstaande nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

G e m e e n t e l i j k e b e k e n d m a k i n g e n g e m e e n t e O m m e n , 2014 week 06 Omgevingsvergunning Binnengekomen aanvragen Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: BEERZERVELD • het vellen van twee bomen op het perceel Schuurmanstraat 9, ontvangen 24 januari 2014 OMMEN • het bouwen van een berging aan de woning op het perceel Korenbloemstraat 8, ontvangen 20 januari 2014 • het uitbreiden van de woning op het perceel Oude Woestendijk 1, ontvangen 20 januari 2014 • het vellen van 12 bomen op de percelen: - Middenweg 3 in Vinkenbuurt; kappen van 1 eik

- Meerkoet (grasveld) in Ommen; kappen van 2 kastanjes - Markt 1 in Ommen; kappen van 1 linde - Chevalleraustraat 19 in Ommen, kappen van 1 kastanje - Arriërveldsweg (tussen het Ommerkanaal en de Dwarsweg westzijde) in Ommen; kappen van 1 eik - Van Alewijkstraat 30 in Beerzerveld; kappen van 3 populieren - Berkhofweg tegen over huisnummer 10 in Lemele; kappen van 1 acacia en 1 linde - Oude Hammerweg 3 in Ommen; kappen van 1 eik, ontvangen 21 januari 2014 De aanvragen kunnen worden ingezien na een telefonische afspraak met de Publieksdienst, T 14 0529. Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide procedure van toepassing is, wordt een ontwerp opgesteld, gepubliceerd en ter inzage gelegd. In deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend: BEERZERVELD • het vellen van drie bomen op het perceel Stenendijk 1 Dit besluit is 24 januari 2014 verzonden LEMELE • het bouwen van een kantine tussen de bouwdelen C en D op het perceel Lemelerweg 41 Dit besluit is 21 januari 2014 verzonden OMMEN • het wijzigen van de bestemming van de boven verdieping op het perceel Markt 11 Dit besluit is 22 januari 2014 verzonden


G e m e e n t e l i j k e b e k e n d m a k i n g e n g e m e e n t e O m m e n , 2014 week 06, ver volg VILSTEREN • het vellen van vijf beuken op het perceel tussen Vilsterseweg 31 en 33 Dit besluit is 21 januari 2014 verzonden WITHAREN • het bouwen van een bijgebouw op het perceel Beltweg 2 Dit besluit is 21 januari 2014 verzonden Bovengenoemde verleende vergunningen zijn opgenomen in het openbaar register. Dit register ligt in het gemeentehuis bij de Publieksdienst ter inzage. Derde belanghebbenden hebben het recht tot het indienen van een bezwaarschrift tegen bovengenoemde besluiten. Inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kunt u krijgen bij de Publieksdienst, T 14 0529. Let op: de termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is 6 weken en treedt in werking de dag na bovenvermelde verzenddatum.

Ruimtelijke Ordening Ommen, woningbouw Ommeresstraat en daarbij behorende beeldkwaliteitscriteria woningbouw Ommeresstraat Bij besluit van 23 januari 2014, nr. 688511 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ommen, woningbouw Ommeresstraat’ en de daarbij behorende ‘Beeldkwaliteitscriteria Woningbouw Ommeresstraat’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht. Vanaf donderdag 6 februari 2014 ligt het bestemmingsplan ‘Ommen, woningbouw Ommeresstraat’ en de daarbij behorende ‘Beeldkwaliteitscriteria Woningbouw Ommeresstraat’ met vaststellingsbesluit gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee braakliggende percelen met een totale oppervlakte van circa 1500 m2 aan de Ommeresstraat, direct ten noorden van de woning gelegen aan de Ommeresstraat 5b, 7731 XD te Ommen. Met het plan wordt de bouw van 5 rijenwoningen ten behoeve van de particuliere huursector planologisch mogelijk gemaakt.

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 6 februari 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: • digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.017520131005001-va01. • digitaal op de gemeentelijke website: http://www.ommen.nl/wonen-verkeer-en-veiligheid/ bestemmingsplannen-ruimtelijke-besluiten_43389/ • op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen. Vanaf vrijdag 7 februari 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan totdat op dat verzoek is beslist.

Verordeningen Wijziging Afvalstoffenverordening gemeente Ommen 2010 De gemeenteraad van Ommen heeft in zijn vergadering van 23 januari 2014 de Verordening wijziging Afvalstoffenverordening gemeente Ommen 2010 vastgesteld. Deze wijziging van de Afvalstoffenverordening treedt in werking op 1 februari 2014. In deze verordening is vastgelegd dat het huishoudelijk restafval eenmaal per 4 weken nabij elk perceel wordt ingezameld (voorheen eenmaal per twee weken). Deze verordening is bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 30 januari 2014. Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.ommen.nl) onder ‘Bestuur en organisatie’ en vervolgens ‘Regels en verordeningen’ de daar aangegeven link aan te klikken en vervolgens in ieder geval de rubriek ‘Publicatiedatum’ in te vullen en bij de rubriek ‘Publicerende organisatie(s)’: Ommen. Verder kan een papieren versie van de verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Ommen, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar.

Agenda’s vergaderingen Raadsvergadering Datum: do. 6 februari 2014 Tijdstip: 21.00 uur Locatie: Raadzaal gem. huis Agendapunten: • Algemene Plaatselijke Verordening 2014. • Vaststellen nota Sociaal Domein, omslag in denken.

Ten behoeve van het bouwplan voor deze woningen is een aantal beeldkwaliteitscriteria opgesteld. Deze beeldkwaliteitscriteria staan beschreven in paragraaf 3.3.5.2 van de plantoelichting. Deze beeldkwaliteitscriteria zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad afzonderlijk vastgesteld als wijziging van de Welstandsnota.

Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren via ommen. raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande vergaderingen. De raadsvergadering is ook onder voorbehoud te beluisteren via Radio Vechtdal FM, frequentie 106.3 FM in de ether en 104.1 FM op de kabel. De raadstukken kunt u ook inzien via ommen.raadsinformatie.nl en in het gemeentehuis bij de informatiebalie. Voor aanvang van de raadsvergadering spreekt de voorzitter een gebed uit. Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de gemeentelijke website en de eerstvolgende gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten.

Voor meer informatie zie: www.ommen.nl Openingstijden • Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur • Op maandag van 08.30 tot 12.30 uur voor WMO-adviesvragen Gemeentehuis Chevalleraustraat 2 te Ommen Correspondentie-adres Postbus 100, 7730 AC Ommen Telefoon 14 0529 Fax (0529) 45 65 95 E-mail gemeente@ommen.nl Internet www.ommen.nl

U kunt bij het Publieksdienst alleen op afspraak terecht en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken op www.ommen.nl > afspraak maken en via telefoonnummer 14 0529. Telefonische bereikbaarheid 14 0529 Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Spreekuur college • Burgemeester: elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur. • Wethouders: elke dinsdag tussen 09.00 en 09.30 uur. Aanmelden Spreekuren (ook op locatie) Voor het spreekuur moet u zich vooraf aanmelden. Telefoon 14 0529 Cultuuragenda en evenementen www.ommenleeft.nl www.vvvommen.nl www.ommen.nl/inwoners (actueel)


gemeenteraadsVerkiezingen

Burgemeester Marc-Jan Ahne

‘Een nieuwe raad als het ware in een rijdende trein en borduurt voort op gemaakt beleid’ OMMEN - De komende jaren gaat er heel veel veranderen in overheidsland. Het leeuwendeel van de landelijke taken op gebied van jeugd- en gezondheidszorg én de invoering van de participatiewet worden door de Rijksoverheid met ingang van 2015 op het bordje van de gemeenten gelegd. Volgens burgemeester Marc-Jan Ahne geven deze drie zogenaamde transities de komende verkiezingen een bijzonder tintje. Er kan ditmaal op zeven partijen worden gestemd. Dat lijkt veel voor een relatief kleine gemeente als Ommen, maar volgens de burgemeester is een breed aanbod van partijen heel positief. “Het is goed als er ‘voor elk wat wils’ is. Hoe meer er te kiezen valt, des te meer mensen zullen er naar de stembus gaan”, hoopt hij. De kandidatenlijsten in ogenschouw nemend, zal de raad volgens de burgemeester na de verkiezingen zo’n beetje voor de helft vernieuwd zijn. Die nieuwe raad moet voor een deel doorbouwen op het werk dat hun voorgangers hebben voorbereid. “Dat is normaliter al het geval, maar met de drie transities in het vooruitzicht, is er door de huidige raad al heel veel voorbereid”, zegt hij. “De nieuwe raad springt dus als het ware op een rijdende trein, die niet kan stoppen en maar beperkt kan worden bijgestuurd, omdat op 1 januari 2015 het station bereikt moet zijn.” De nieuwe raad begint dus niet bij nul. Als raadsleden en partijen in de komende verkiezingscampagne gaan beloven dat Ommen er straks heel anders uit gaat zien als hij of zij in de raad komt, betekent het dat er wel veel moet gebeuren en moet worden bijgestuurd. “Je kunt wel andere dingen willen, maar je moet wel bestaande afspraken en besluiten respecteren en een afweging maken in de kosten die hier eventueel bij komen. Wat dat betreft is het gemeentelijk budget niet anders dan je huishoudboekje. Als je een nieuwe wasmachine koopt, slaat dat een bres in je spaargeld of moet je ergens anders op bezuinigen.”

trouwen in dat het op politiek gebied goed gaat komen. “De afgelopen vier jaren zijn politiek stevig geweest. We hebben veel zware onderwerpen op de agenda gehad. In mijn periode, ik zit hier nu alweer twee jaar, heb ik het idee dat de onderlinge sfeer langzaam maar zeker verbetert. Er is de laatste maanden veel samenwerking binnen de complete raad. Het gebeurt steeds vaker dat de voltallige raad het college vraagt om een bepaalde kant op te gaan.” Hij lacht. “Dat is op zich al uniek, maar voor Ommen, dat van oudsher op politiek gebied geen slaperig stadje is, is dat echt bijzonder.”

Vertrouwen Als de nieuwe raad qua omgang met elkaar in dezelfde lijn doorgaat als de huidige raad, dan heeft de burgemeester er wel ver-

Besluiten nemen De burgemeester heeft geen idee hoe de zetels straks verdeeld gaan worden. “Als burgemeester fungeer je als voorzitter van het

Samenwerking De komende jaren staan meer dan ooit in het teken van samenwerken. Je staat als gemeente niet alleen in de samenleving. Veel onderwerpen pak je samen met anderen op. Dit is slagvaardiger en op sommigen punten kun je ook besparen op de kosten. Bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg bij grote aanbieders. Volgens Marc-Jan Ahne betekent dit dat de raadsleden zich meer dan voorheen moeten focussen op wat er in de regio gebeurt. “Als je met 11 gemeenten samenwerkt, dan moet je soms water bij de wijn doen. Het voordeel haal je niet als je iets totaal anders willen dan het collectief. Het is dus de taak van het college om de raad aan de voorkant mee te nemen, zodat de raad invloed kan uitoefenen op de invulling en afspraken binnen samenwerkingsverbanden en op welke punten we nog als eigen gemeente accenten willen leggen.”

bestuur en heb je geen partijpolitieke rol. Je hoort dus ook minder over partijpolitiek. Maar hoe de raad er ook uit gaat zien, ik verwacht dat de partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk kunnen beslissen over belangrijke zaken. Daarbij is het van belang dat alle raadsleden zich realiseren dat het algemeen belang soms zwaarder telt dan individuele belangen. Een voorbeeld. Stel je besluit dat er op locatie x een windmolen moet komen. Dan weet je dat niemand dat ding in zijn achtertuin wil hebben. Hoe moeilijk het ook is, je moet als raad bij een besluit over de locatie niet alleen laten leiden door sentimenten en protesten, maar ook door feiten en beleidskeuzes. Ook als dat betekent dat je als partij je achterban of individuele burgers moet teleurstellen. Want geen besluit is stilstand en stilstand is achteruitgang”, benadrukt hij. “Om een gemeente goed te kunnen besturen, is het belangrijk dat de partijen vooruit blijven kijken. Dat betekent dat ze zich ook moeten neerleggen bij een democratisch genomen besluit. In plaats van eeuwig tegen blijven stemmen. Blijf meepraten en meedenken, zodat vanuit deze positief opbouwende houding je je stem nog kunt laten gelden. ” Stemmen In de afgelopen periode zijn er veel belangrijke kwesties afgesloten en dingen in gang gezet. Dat is in de komende vier jaar niet anders. Juist omdat het gaat om zaken die iedereen aangaan, hoopt burgemeester Marc-Jan Ahne op een grote opkomst tijdens de komende verkiezingen. “Ik verwacht dat de inwoners van Ommen hun stem niet verloren laten gaan. Want uiteindelijk wordt Ommen bestuurd door de volksvertegenwoordigers in de raad, gekozen door de inwoners op 19 maart aanstaande.”

Kalender verkiezingen/introductie Wanneer Wat Locatie

Aanvang

• 7 februari (vrijdag)

Vaststelling kandidatenlijsten

Gemeentehuis

16.00 uur

• 18 februari (dinsdag)

Politiek café PB Stegeren, Junne, Arriën

Restaurant Bootsman Stegeren

20.00 uur

• 7 maart (vrijdag)

Politiek café Jongeren

Jongerencentrum De Punt

19.30 uur

• 11 maart (dinsdag)

Politiek café LTO/AJC (Agrarisch Jongeren Contact)

De Kern Ommen

20.00 uur

• 13 maart (donderdag)

Centraal lijsttrekkersdebat

Gemeentehuis

19.30 uur

• 19 maart (woensdag)

Verkiezingsavond

Gemeentehuis

21.00 uur

• 21 maart (vrijdag)

Vaststelling definitieve uitslag

• 24 maart (maandag) Plenaire start coalitieonderhandelingen

Gemeentehuis

10.00 uur

Gemeentehuis

19.30 uur

• 25 maart (dinsdag)

Raadsvergadering “oude” raad inclusief afscheid raadsleden

Gemeentehuis

19.30 uur

• 27 maart (donderdag)

Raadsvergadering installatie nieuwe raad

Gemeentehuis

19.30 uur


10

Uw container

BEDRIJFSAFVAL

wekelijks geledigd

Dalfsen is tijdens het weekend van 3 en 4 mei is Dalfsen één groot atelier. KunstomDalfsen houdt dan wederom het bekende kunst- en cultuurweekend. Het thema van dit jaar is Taal & Teken.

770/1100 liter 240 liter

• INFRA & BOUWSTOFFEN • AFVALINZAMELING & RECYCLING • BIOBASED PRODUCTS • PLASTIC RECYCLING

Dalfsen ‘één groot atelier’ tijdens Kunst- en Cultuurweekend

Neem contact op voor meer informatie Van Werven Balkbrug www.vanwerven.nl Herman Grendelman 06 43 35 84 69 h.grendelman@vanwerven.nl

Een lint van schilders, keramisten, beeldhouwers, ambachtslieden, pottenbakkers fotografen en andere kunstenaars slingert die dagen door Dalfsen en omgeving. Het evenement wordt verlevendigd door muziek & spel van locale artiesten. Kunstenaars en kunstpunten worden uitgenodigd om mee te doen.

gewerkt aan de kunstwerken en hier en daar gonst het van de bruisende ideeën. Kortom; zorg dat je erbij bent! Aanmelden kan via het secretariaat: info@ kunstomdalfsen.nl en kijk voor meer informatie op www.kunstomdalfsen.nl

Opgeven kan tot 7 februari via info@ kunstomdalfsen.nl en op www.kunstomdalfsen.nl door het aanmeldformulier 2014 in te vullen. Kijk even op de website voor meer informatie en uiterlijke aanleverdata. Muziek Een feest kan niet zonder muziek. “Ook dit jaar weer bieden wij amateurs en beroepsmusici een groot podium. Op maar liefst een kleine veertigtal locaties kan men gratis optreden. Tijdens het evenement kan men natuurlijk met de pet rondgaan en CD’s verkopen, maar het allerbelangrijkste is dat men een groot publiek kan plezieren met zijn/ haar muziek.” Ook dichters, verhalenvertellers, cabaretiers en woordkunstenaars worden uitgenodigd. Het thema van het weekend is Taal & Teken. Op vele locaties wordt al druk

Wij bestaan 1 jaar! dat vieren we met

SNS Bank komt naar Ommen

Regel voortaan je geldzaken in de mobiele SNS Winkel bij jou in de buurt Je kunt vanaf nu gewoon in Ommen blijven om je geldzaken te regelen bij SNS Bank. Voortaan staat onze mobiele winkel iedere week op vrijdag bij de AH in Ommen van 9.30 tot 17.00 uur. Je kunt dan gemakkelijk even binnenlopen, bijvoorbeeld als je boodschappen doet. Kom je binnenkort kennismaken met ons team en ons productaanbod?

* * Van 8 t/m 28 februari 2014. Vraag naar de voorwaarden.

Brugstraat 22, Ommen Tel. 0529-728990


11 Winnaars Stationsloop geven cheque weg

A d v e rt o r i a l

Er is er één jarig HOERA, HOERA, dat kun je wel ZIEN, dat is EYE !

Foto: Bernard Jans

De winnaars van de Station tot Stationloop in Ommen hebben vrijdag een cheque van 640 euro aangeboden aan Stichting Handicap Overijssel en De Imminkhoeve Lemele. Winnaar Arne Mulder overhandigde zijn cheque zelf, winnares Jacqueline Rustidge was verhinderd, daarom nam burgemeester Marc-Jan Ahne haar taak over om de cheque te overhandigen. Advertorial

Unieke aanpak ontwerp appartementen Vechtoever

Tot aan het eind van de maand februari hebben we wat te vieren bij Eye Wish Opticiens in Ommen.

Over ons Op 7 februari 2013 opende Eye Wish Opticiens de gloed-nieuwe winkel te Ommen. Op de plek waar eerst een juwe-lier zat met een kleine optiek afdeling, is vanaf dat moment een grote optiek speciaalzaak gevestigd. Bij de volledige herbouw van het pand, werd zelfs de pui volledig vervan-gen. Grote ruiten geven aan beide zijden zicht op de mo-derne en grote collectie merkmonturen. Achterin de zaak bevindt zich een moderne oogmeetruim-te, waar we veel tijd in doorbrengen, vanwege de uitgebreide oogmeting, die bij ons standaard is. Ook goed zichtbaar van buiten is de Oogdrukmeter en de werkplaats met de modernste Slijpautomaat, waar we op minder dan een halve millimeter nauwkeurig, de glazen afzonderlijk inslijpen. En dat met een razendsnelle levertijd: overzetten van glazen in een kwartier en de gemiddelde levertijd van alle andere glazen is ca. 6 werkdagen. Over u Wat mij het afgelopen jaar erg blij maakte, is de hartelijk-heid van de Ommenaren en de mensen uit

LIVE VOETBAL Vechtdal Centraal volgt ieder weekend de wedstrijden van de eerste elftallen van de voetbalclubs uit het Vechtdal. Dit gebeurt zowel via onze site als onze app. Bij elke wedstrijd kun je zien hoeveel het staat en wie er gescoord hebben. Daarnaast kun je via onze site meedoen aan de Vechtdal Centraal/Ready Sport Ommen Jack Hutten.

Voor alle voetbaluitslagen én doelpuntenmakers kijk je snel op www.vechtdalcentraal.nl

Lemele(veld), Nijverdal, den Ham en Nieuwleusen. Direct na de opening kwam u langs met welgemeende felicitaties en gaf u de volgende 12 maanden ons uw vertrouwen aangaande uw ogen en uiterlijk. Wij zijn blij met een bedrijf als Eye Wish Opticiens achter ons, waardoor we heel ver kunnen gaan met service en garantie: onder andere de Staat-UGoed-Garantie en de GoedZichtGarantie. Niet dat we er veel gebruik van hoefden te maken, maar het geeft u wel 100% zekerheid op het juiste montuur (ook na een vergissing) of een andere kijk-oplossing, wanneer u niet kunt wennen: beiden met kosteloze omruiling! Wie jarig is, trakteert … Onze eerste verjaardag op 8 februari 2014 laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarvoor zijn we veel te dank-baar voor deze prachtige kans, die we kregen. En het mooie verloop van dit eerste jaar. Naast de Zorgcampagne, die Eye Wish Opticiens landelijk is gestart, gaan wij in Ommen en omgeving, tot het eind van de maand februari, bij elke bril een extra bril meegeven: Gratis! Als reserve in de auto, om te sporten, voor u hobby achter de pi-

ano of de computer, in de tuin, aan tafel of als zonnebril, als leesbril, als …… . We hebben een groot assortiment monturen voor enkelvoudige glazen voor u klaarlig-gen. Onopvallend of in een kekke kleur. Maar natuurlijk mag u ook kiezen voor een maand gratis Daglenzen. Plannen 2014 Komende maanden willen we de bereikbaarheid van de contactlensspecialist verbeteren. Ommenaren hebben het top assortiment contactlenzen van Eye Wish Opticiens weten te vinden en het draagcomfort te waarderen. Daarnaast is er ruimte gekomen, om het team uit te breid-den met een gevorderde stagiaire van de optiek opleiding in Zwolle. Te zijner tijd zullen we hem of haar introduceren. Tenslotte zijn we van plan om de grote verlichtte etalages (veiligheid ‘s avonds), overdag wisselend aan te bieden aan plaatselijk kunstenaars, na het succes van de schilderijen in oktober van ‘Kunst te Kijk’. Houd de etalages dus goed in de gaten. Met vriendelijke groet, Sjaco en Ineke

14:30 uur

DRC 2012

Lemele

ULU SPOR FC Vilsteren

– –

USV Raalte

Zondag 9 februari Vijfde klasse I Vijfde Klasse I

14:00 uur 14:00 uur

Slooten; “Wat ons de laatste jaren in al onze projecten is opgevallen zijn twee dingen. Eén; de kopers van dit moment hebben een redelijk goed beeld van wat ze willen. Twee; de verschillen tussen mensen blijken soms erg groot. Daar moeten wij ons product op afstemmen. Koper A wil een grote woonkamer met ruime open keuken, 3 slaapkamers en een groot terras, koper B geeft de voorkeur aan een afgesloten keuken en een woonkamer waarbij een open haard niet mag ontbreken. Koper C wil eigenlijk maar 1 ding; een ruim appartement met méér hoogte dan de huidige standaard van 2 meter 60. Voor ons betekent dit dat de traditionele manier van werken niet meer volstaat. Vroeger gaven wij de opdracht aan een architect en stelden wij als opdrachtgever het programma van eisen vast. Zoveel van dit, zoveel van dat, zo groot, zo hoog en zoveel buitenruimte… Vandaag de dag eisen kopers veel meer. Als gezegd, mensen weten wat ze willen en het is aan ons om daar antwoord op te geven”. Wat gaan jullie anders doen in dit geval? Slooten; “Wat we nu voor de appartementen aan de Vechtoevers gaan doen is aan de ene kant heel simpel en aan de andere kant nog erg ongewoon. We gaan in overleg met alle geïnteresseerden om te bepalen wat men precies wil. Hoe meer we weten, hoe beter wij vervolgens kunnen aansluiten op de behoeften van kopers omdat we de architecten beter kunnen aansturen. Het overleg met geïnteresseerden gieten we in de vorm van een uitgebreide enquête onder alle mensen die zich het afgelopen half jaar hebben aangemeld voor de woningen. Dat zijn er nu ruim 300. Mensen die zijn geïnteresseerd in de appartementen op de Vechtoever en zich tot op heden nog niet hebben aangemeld, kunnen zich nog aanmelden via de website; www.hanzestadommen.nl Artica zal in samenwerking met Sallands Goed Makelaardij het overleg met koopaspiranten de komende maanden opstarten en benadert daarvoor allen die zich via de site hebben ingeschreven. De appartementen hebben een prijsniveau vanaf ca. 450.000,= euro V.O.N.

LIVE GOALS IN VECHTDAL

Topscorers

Zaterdag 8 februari Vierde Klasse D

De komende tijd wordt gestart met de uitwerking van de 40 luxe appartementen aan de Vechtoever in het centrum van Ommen, woningen in het hoogste marktsegment. De aanpak die men heeft gekozen is uniek. Voordat de architect aan de slag gaat, worden door Artica Vastgoedontwikkeling eerst de kopers benaderd. De vraag is simpel, wat zoekt men nu eigenlijk? Artica wil op deze manier inhoud geven aan het veranderde koopgedrag van mensen op de woningmarkt. Ook in deze markt gaat het steeds meer om “maatwerk” stelt dhr. Slooten, directeur van Artica.

Jeroen van den Berg (Lemelerveld) Chiel Huisjes (SV Dalfsen) Tom Odink (SV Nieuwleusen) Piet de Jong (ASC ’62) Rolf Hofsink (Mariënberg) Frank Pullen (Mariënberg) Damon Nouri (SCD ’83) Ronald Lammerink (Lemele) Nick Zandman (OVC ’21) Erik Koedijk (SV Dalfsen) Rabi Ezzat (SCD ’83) Rick Timmerman (USV) Chiel Pasman (ASC ‘62) Floris Buitenhuis (OZC) Onze gegevens zijn mogelijk niet volledig. Bij dezen een oproep: houd ons op de hoogte van de namen van de doelpuntenmakers!

16 15 14 11 11 8 8 8 8 7 7 7 7 7

Iedere weekend LIVE goals vanaf de Vechtdalse velden

WWW.VECHTDALCENTRAAL.NL


Voordelig voor U

g op alle Vaste Planten

is geldig tot 2-4-2011 en zolang strekt.

Aanbieding geldig t/m 8 februari 2014 en zolang de voorraad strekt.

Op alle kamerplanten

25% korting TUINCENTRUM

JURRIE BAAS www.jurriebaas.nl

Balkerweg 24 7731 RZ Ommen Tel: (0529) 45 37 08 Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur. zat. tot 17.00 uur. Vrijdags koopavond

te huur Woningstichting de Veste Postbus 132, 7730 AC Ommen Eskampweg 1, Ommen tel. (0529) 45 25 88 fax (0529) 45 56 05 e-mail info@veste.nl internet www.veste.nl

Kijk op

www.veste.nl voor het actuele aanbod

Kantoor geopend maandag t/m donderdag 09.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Tw wieler Twee wielerspecialist

ZEKERHEID, VOORAL NU: VASTE LAGE PRIJZEN!!! ������������������������������������������

������24,90 ����������

Epaper:(www.veurinkmode.nl)

������������������ ������������� �����������

VEURINK Vakkleding De zaak waar klanten vrienden worden

Hardenberg, Parkweg 1-a • Coevorden, Looweg 51 Ommen, Hessenweg West 5


13

Bos Bedden uitgeroepen tot ‘Dealer van het jaar’ Bos Bedden is door Poseidon waterbedden uitgeroepen tot ‘Dealer van het jaar 2013 van Nederland’. Een unieke onderscheiding, toegekend vanwege de sterke verkoopcijfers en een hoge mate van klantvriendelijkheid wat betreft After Sales. En dat is iets waar Bos Bedden bijzonder trots op is. Waterbedden zijn nog steeds onderdeel van de niet-geringe beddencollectie bij Bos Bedden. Vandaag de dag zijn weliswaar de boxspringbedden razend populair, maar de waterbedden mogen nog steeds rekenen op een trouwe schare fans. Liefhebbers van waterbedden roemen het unieke ligcomfort. Een beleving die niet zomaar terug te vinden is in een conventionele bedcombinatie van bodem met matras. Een waterbed volgt vanzelf de contouren

van het lichaam, biedt ruimte waar nodig en ondersteunt waar wenselijk. Waterbedden zijn aangenaam warm in de winter en relatief koel bij de warme zomerdagen met als gevolg: 365 dagen per jaar een prettig slaapklimaat. Voor meer informatie en een waterbedproefligsessie ben je van harte uitgenodigd bij Bos Bedden, Den Hulst 33 Nieuwleusen. 0529-481223, info@bosbedden.nl, www. bosbedden.nl

Rechterensedijk in beeld: Winters landschap

De oproep van Dalfsenaar Mark Boiten tot een beeldend protest tegen de voorgenomen kap van de bomen langs de Rechterensedijk heeft prachtige foto’s opgeleverd. Vechtdal Centraal zal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wekelijks een ingestuurde foto afdrukken, voorzien van een kort onderschrift.

Taxi- en ziekenvervoer rolstoelvervoer luchthavenvervoer 8 persoonsbusvervoer Wij rijden voor diverse zorgverzekeraars, waaronder Achmea, Univé en CZ Nadat u een vervoersmachtiging verstrekt is kunt u rechtstreeks bellen met Taxi Steen. U bent er 100% zeker van dat u door Taxi Steen vervoerd wordt en door onze jarenlange ervaring is goed vervoer gegarandeerd.

‘Deze week een sfeervolle foto van Ben Jonkman uit Dalfsen. De foto toont de Rechterensedijk in een prachtig winters decor, waarbij de bomen langzaam lijken op te lossen in de nevel die boven het sneeuwdek hangt. De laagstaande winterzon prikt nog net door de wolken heen en verspreidt daarmee een diffuus licht, dat voor een subtiel contrast zorgt met de kale boonkruinen.’

zodat u op tijd bij uw afspraak bent. Desgewenst kan de chauffeur u begeleiden.

Voor reserveringen of informatie kunt u bellen naar

0529-451724

Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres in Ommen en omgeving

w w w. t a x i s t e e n o m m e n . n l

Aanbieding vrijdag 26 juli en zaterdag 27 juli

Gezond en blijvend afslanken

Uitnodiging G N I T R O K 50%

NIEUWLEUSEN Info: G. Martens, telefoon: 0529 460 685 Afslanken by mail via www.slank-klup.nl

Wij streven er naar om op de afgesproken tijd bij u te zijn,

ding. op meubels en kle

“Landbouwperspectief Vechtdal”

Esther de Lange Actie bij Noggus&Noggus Ommen en Dalfsen!

Maandagavond 10 februari om 20:00 uur Kringloopbedrijf Locatie: De WiekelaarNoggus&Noggus te Oudleusen

Lid Europees Parlement

Strangeweg 23 • Ommen • Telefoon (0529) 45 32 01

De Singel 19-23 • Dalfsen • Telefoon (0529) 43 39 88

Georganiseerd door: CDA Dalfsen, CDA Hardenberg, CDA Ommen. www.noggusennoggus.nl

In samenwerking met de landbouworganisaties.

agrarisch

jongeren

Kies

contact

VERENIGING VOOR LANDBOUWVOORLICHTING “DALFSEN EO”

Volgende CDA Vechtdal activiteit: 14 maart in Ommen met Pieter Omtzigt

www.dalfsen.cda.nl

s 2


14 Twents mannenkoor zingt op Landgoed Vilsteren Het Martinikoor uit Losser zingt op zondag 9 februari onder leiding van Paul Kempers in de Willibrorduskerk in Vilsteren. Dit bekende mannenkoor brengt een gevarieerd programma met nadruk op Russisch Byzantijnse muziek. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang bedraagt 7,50 euro. Aansluitend is het landgoedcentrum geopend voor een drankje.

Het Martinikoor is voor het eerst in Vilsteren te horen. Speciaal voor dit concert is een keuze gemaakt uit het brede repertoire. De mannen zingen zowel geestelijke als wereldlijke muziek. In het eerste deel van het concert staat vooral Russisch Byzantijnse muziek centraal. In het tweede gedeelte van het concert zingen zij onder andere liederen van Orlando di Lasso, Jean René Quignard en Franz Schubert. Het volledige programma is te vinden in de agenda van www.landgoedvilsteren.nl Het Martinikoor is een zeer gerenommeerd mannenkoor in Twente en heeft als thuisbasis Losser. Het koor heeft ruim 30 actieve zangers en staat sinds 2001 onder leiding van de veelzijdige musicus en dirigent Paul Kempers. Het koor treedt gemiddeld 10 keer per jaar op, vooral in Twente, maar ook in Duitsland. In 2013 vierde het Martinikoor zijn 50-jarig jubileum.

Havenspektakel Night of the Plons in september De tweede editie van Night of the Plons wordt gehouden op zaterdag 27 september. De locatie is opnieuw in de haven van Dalfsen. De commissie is druk bezig met de voorbereidingen en wil het water nog meer gaan betrekken bij het spektakel. De deelnemende partijen: het fanfareorkest van Excelsior Dalfsen, de Dalfser Rockmuzikanten en het Popkoor Young Spirit zijn enthousiast begonnen met het selecteren van de muziek. De optredens moeten qua toonhoogte goed op elkaar worden afgestemd. De commissie maakt zich daarover geen zorgen: “Het wordt net als de vorige editie een leuk en gevarieerd programma. De klanken over het water waren de vorige keer geweldig. Dit jaar willen we het nog aantrekkelijker maken voor het publiek en het water er meer bij betrekken. In welke vorm dat gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk maar de nodige ideeën hebben we wel. Ook nemen we de catering en de kou in ogenschouw. Met de beperkte middelen die we hebben hopen we toch voor de bevolking dit gratis evenement zo aantrekkelijk mogelijk te maken.” Meer info over Night of the Plons kun je vinden op Facebook en www.excelsiordalfsen.nl/nightoftheplons

Jeugdtheater voor basisschoolkids Naast de succesvolle lessen in onder andere Zwolle en Raalte start de Jeugdtheaterschool Ommen komend seizoen in theater De Carrousel met theaterlessen voor kinderen uit groep 4 tot en met 8. In februari start een korte cursus van acht lessen om kennis te maken met de docenten en lesmethode. Tijdens de lessen komen verschillende vormen van theater en de basisvaardigheden van acteren aan bod. In september start een langere cursus, waarin je gaat toewerken naar een eindvoorstelling. De Jeugdtheaterschool Ommen is

Auto vernield Aan de Hoofdvaart in Dedemsvaart is tussen zaterdagmiddag en zondagochtend een auto vernield. Dat meldt jeugdagent Bas Huizing op Twitter. Volgens de jeugdagent heeft de vernieling tussen zaterdag 13.00 uur en zondag 9.00 uur plaatsgevonden ter hoogte van SportFit. Heb je iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie.

voor iedereen die al vaker iets met theater heeft gedaan, musicalles gevolgd maar zeker ook voor diegene voor wie acteren nog helemaal onbekend is. Ervaring is niet nodig, wel wordt er veel inzet en motivatie verwacht. Je leert improviseren en samenspelen, je krijgt les in tekstbehandeling en dictie, kortom de grondregels van toneelspelen.

Mishandeling in Ommen In de regio zijn zaterdagnacht twee aanhoudingen verricht. Eén van de aanhoudingen had te maken met mishandeling in Ommen. De ander ging om een persoon met openstaande boetes in Dalfsen. Daarnaast waren zaterdag in Ommen vijf jongens baldadig. De onbekende jongens waren onderweg naar het station rond 23.30 uur. Ben of ken je een van de jongens? Neem dan contact op met de politie.

De lessen zijn bestemd voor kinderen uit groep 4 tot en met 8. De lessen worden gegeven op donderdag van 18.15 tot 19.30 uur in theater De Carrousel. De eerste les is op donderdag 20 februari. Meer informatie en een inschrijfformulier vind je op de website www. jeugdtheaterschoolommen.nl.

Auto’s op elkaar Op de kruising van de Varsenerdijk met de N348 in Ommen zijn vrijdagavond twee auto’s op elkaar geknald. De kruising is voorzien van verkeerslichten, waardoor het vermoeden bestaat dat één van de bestuurders door rood is gereden. Het ongeval vond rond 19.00 uur plaats. De automobilist die uit de richting van Zwolle kwam, reed tegen de zijkant van een auto uit de richting van Raalte. De bestuurder van de auto uit de richting Zwolle werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Datzelfde jaar wist het koor de eerste prijs te behalen in de C-klasse van het landelijk Mannenkoor Concours dat werd georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. Meer informatie is te vinden op www.martinikoor.nl Dit concert maakt deel uit van de serie Landgoedconcerten Vilsteren. Toegangskaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Reserveren is niet nodig. Jongeren tot en met 18 jaar mogen gratis naar binnen. Voorafgaand aan het concert kan men een winterse wandeling maken op het landgoed. Speciaal voor de wandelaars zal het landgoedcentrum vanaf 13.00 uur geopend zijn. En zoals gebruikelijk, kan men na het concert hier een drankje nuttigen bij de open haard en napraten met het koor. Volgend landgoedconcert: zondag 9 maart 2014: Capella Neerlandica uit Hattem o.l.v. Harm Jansen.

Prinsenbal ter ere van Prinsen van Kloetendonk Ter ere van Prins Robin I (Lok) en Jeugdprins Daan I (Valk) houdt carnavalsvereniging De Venekloeten op zaterdag 8 februari het Prinsenbal in de Hofresidentie aan de Langewijk. De feestelijke avond begint om 20.00 uur. De bezoekers kunnen genieten van optredens van de Dansmariekes en ‘Flater Pretorkest’, het prettigste pretorkest van Nederland. Het Venekloeten DJ team zorgt voor de verdere muzikale invulling van de gala-avond. Voor Hofleden luidt de dresscode ‘in pak’. Andere gasten zijn hartelijk welkom in de blauwe Venekloetenkiel. Tijdens de avond wordt het eerste exemplaar van de 39e editie van de ‘Kloetenvaria’ gepresenteerd. De carnavalskrant is – behoudens het drukken – weer helemaal door eigen mensen samengesteld en opgemaakt. In de week van 10 februari wordt het meergelezen jaarblad in het Avereester land huis aan huis bezorgd in Dedemsvaart en de kom van Balkbrug. Opening ’t Kloetje Vrijdagavond 7 februari komen de Prinsen van Kloetendonk nog in actie bij de openingshandeling van de tijdelijke carnavalswinkel ’t Kloetje in de Julianastraat. Dankzij de heer Gerwin Drogt heeft de jeugdcommissie ruimte ter beschikking gekregen in het bedrijf Plentyparts aan de Julianastraat 3a. De openingstijden van de carnavalswinkel staan in de nieuwste Kloetenvaria vermeld.

Met 137 km/uur over N340

Inbraakpoging bij bedrijf

Een 37-jarige automobilist uit de gemeente Hardenberg kon donderdag zijn rijbewijs inleveren omdat hij met 137 kilometer per uur over de N340 bij Dalfsen reed. Een videowagen van de verkeerspolitie betrapte de man. Op de provinciale weg mag 80 kilometer per uur gereden worden.

Bij een bedrijf aan de Korte Kampen in Oudleusen is donderdag tussen 2.30 en 6.15 uur geprobeerd in te breken. Heb je tips, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.


politiek 15 CDA-raadsleden Ommen brengen bezoek aan zorgboerderijen Om zich wat meer te verdiepen in het thema ‘zorgboerderijen’ hebben net als vorig jaar raadsleden van het CDA Ommen een bezoek gebracht aan de diverse zorgboerderijen die Ommen rijk is. Raadslid Johan Willemsen werd bijgepraat op Gasthoeve De Zonnebloem. “Wat mij erg aansprak was dat hier niets hoefde, maar alles mocht. Dit was dus ook de juiste zorgboerderij voor mij”, vertelt het raadslid lachend. De veertien gasten van die dag waren bijna allemaal personen op leeftijd. Willemsen: “Deze zorgboerderij voorziet in een hele belangrijke behoefte. Deze begeleiding moet wat mij betreft blijven.” Wim Zwetsloot mocht een kijkje nemen bij zorgboerderij Aan ‘t Zandeinde. “Eigenaren Gerdy Haselhorst-Bloten en Anneke Jeeninga begeleiden zeer professioneel en gedreven hun hulpboeren. Ik ben blij dat we zulke zorg in het Vechtdal hebben. De hulpboeren doen overdag zeer gestructureerd allemaal klusjes op de boerderij. Alie en Jan Veurink van ‘t Schöttincksflier hebben Hennie Meulenkamp een kijkje laten nemen op hun zorgboerderij. Die dag komen er vijf deelnemers. Na de koffie gaan de deelnemers aan het werk: was opvouwen, konijnen water geven, eieren rapen, aardappels schillen; iedereen heeft zo zijn taak. “Het is fijn voor de deelnemers om op ‘t Schöttincksflier te zijn en ook voor de mantelzorgers thuis is het goed om een dag de zorg uit handen te kunnen geven”, aldus Meulenkamp.

CDA-er Harry Löwik bezocht De Marshoeve

Zorgboerderij De Marshoeve werd bezocht door Harry Löwik. Christien Mars, haar man en diverse begeleiders zijn op die dag verantwoordelijk voor de opvang van vijftien kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar met een stoornis in het autistische spectrum. Christien Mars zet onder andere paarden in als co-therapeut bij autistische kinderen. “Het was een leerzame dag”, aldus Löwik.

waaro m ste m m en o p. . .

Gemeentebelangen Dalfsen Nog maar 51 dagen tot de verkiezingen, hoorde ik afgelopen maandag zeggen na de Raadsvergadering. Nu deze krant bij u op de mat valt zijn het er inmiddels nog maar ruim 40. Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, laat uw stem horen! Zorg dat u na afloop kunt zeggen “ik was erbij” in maart 2014. Waarom? In veel landen is het niet zo normaal, dat je naar het stemlokaal gaat, je stem uitbrengt en dat er vervolgens een eerlijke en betrouwbare uitslag komt die de graadmeter is van de bevolking. Daar hoef je in Europa zelfs niet eens zo heel ver voor te reizen, laat staan in landen die verder af gelegen zijn. Burgemeester Noten zei in de nieuwjaarstoespraak geef je stem aan iemand die je vertrouwt. Een advies los van partij dus. Maar wie kun je dan vertrouwen, zong het Goede Doel reeds. Kijk gewoon eens terug naar de afgelopen 4 jaren, wat is er in de gemeente Dalfsen tot stand gebracht? Er zijn ongelooflijk veel prijzen gewonnen, we waren de groenste gemeente, de meest duurzame gemeente, de één na gezondste gemeente noem maar op. Wat zeggen die lijstjes nu eigenlijk? Eén ding, namelijk dat u als burger zich hier wél voelt, dat het goed is om te wonen en te leven in de gemeente Dalfsen. Dat wij ons bevoorrecht voelen om op dit hele kleine stukje aarde te mogen wonen los van alle dreiging uit de buitenwereld. Natuurlijk voelen we de economische crisis, zien we de woningbouw teruglopen, zijn er meer werklozen, staat de sociale zekerheid onder druk en hoor ik net op het nieuws dat de regering de zorgpremies aanzienlijk wil verhogen. Boven alles staat één ding echter vast: wij leven in een fijne omgeving, waar naoberschap nog bestaat, waar mensen om elkaar geven en waar je op elkaar kunt rekenen. Voor deze waarden staat Gemeentebelangen Dalfsen, Gewoon Betrokken, was en is onze leus. Dat kunnen we niet alleen, daar is uw hulp bij nodig! Burgerparticipatie vinden wij zeer belangrijk. Juist informeren van en vervolgens luisteren naar de mening van de burger is belangrijk voor een goede meningsvorming door uw Gemeenteraad. Wij staan er voor open, we leggen jaarlijks bedrijfsbezoeken af, zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Plaatselijke belangenverenigingen, ontvangen regelmatig burgers tijdens fractievergaderingen, komen bij u op bezoek als u dat wenst, maar het vergt ook van u als burger iets! Participatie betekent DEELNEMEN, het is niet vrijblijvend een actieve rol wordt van u gevraagd. Wat mag u van ons verwachten de komende vier jaren? Wij zullen ons in elk geval sterk maken voor economische groei en ontwikkeling in alle bedrijfstakken. Dank zij bedrijvigheid ontstaat immers werkgelegenheid en de mogelijkheid voor sociale ontwikkeling. Een ontwikkeling die duurzaam dient te zijn en die dus ook ten goede moet komen aan ons nageslacht. Niet ten koste van onze omgeving maar ten dienste ervan, kortom een Gemeente in Balans. Deze column is te beperkt om alles te bespreken waar Gemeentebelangen Dalfsen voor staat. Als u meer wilt weten van onze ideeën, kijk dan eens op onze site en maak kennis met onze kandidaten: http://www.gemeentebelangendalfsen.nl/ .De enige lokale partij in de gemeente Dalfsen, onafhankelijk, ongebonden en vrij. Ruud van Leeuwen Namens de fractie van Gemeentebelangen

R ea g eren ? vechtda l centraa l . n l

Kijk op

het Vechtdal

RondkOmmen Armoede bestaat, ook binnen onze gemeenschap. Wellicht ziet u het niet, en dat is begrijpelijk. Mensen die op of onder de minimumgrens leven lopen daar niet mee te koop. Uit schaamte. En het wordt er niet beter op als ze in de buurt horen of het idee krijgen dat het hun eigen schuld is. Armoede?: Eigen schuld, dikke bult! Zo zijn mensen met de smalste beurs dubbel gehandicapt: ze hebben al hun - soms enorme - financiële problemen en moeten ook nog eens opboksen tegen vooroordelen in hun omgeving. Natuurlijk zijn er altijd mensen die beter op zichzelf moeten letten. Natuurlijk moet de overheid rechtvaardig, maar ook streng kijken naar besteding van gemeentelijke gelden. Maar laten we vooral eens luisteren naar de mensen en hun situatie. Laten we kijken wat ze zelf kunnen doen en waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kortom: we zetten niet het dossier, maar de mens centraal. Onlangs sprak ik samen met mijn collega’s van Dalfsen en Hardenberg met mensen die onder de armoedegrens leven. Het woord armoede wordt ontleed; midden in het woord armoede staat het woord moed. We horen indringende verhalen van mensen die in de problemen kwamen, maar de kracht vonden in zichzelf en elkaar. Samen sta je immers sterker. Verhalen die ze eerder zeker niet op deze wijze hadden kunnen vertellen en al helemaal niet bij gemeenten. Erik had een prachtig passend gedicht gemaakt. Hij vond het goed dat ik dat zou plaatsen. STORM Er woedt een storm om mij heen. Hij is niet stil te krijgen. Rusteloos en verlaten is de wereld. Jong, oud, zwart, wit … GRIJS. Vroeger was het donker. LIEFDE doet mij ademen en leven. Verlangen naar vroeger. Ik heb alles gegeven en ben alles verloren. Van fouten geleerd en wijzer geworden. De hartstocht van het leven loopt door mijn aderen. Soms is het moeilijk te accepteren dat ik hier ben. Maar waar kan ik anders zijn dan hier en NU. Strijdend het slagveld tegemoet met lood in mijn schoenen. Ik zal zegevieren met de liefde aan mijn zijde. Liefde overwint immers ALLES... De deelnemers van het project worden niet alleen zelf sterker, maar ze betrekken ook andere lotgenoten er bij, ze gaan vanaf 15 februari lotgenoten interviewen.. Elke gemeente heeft nu een actieteam. Het team van Ommen heeft de mooie naam RondkOmmen. Wat ze verder gaan doen? Kijk vooral eens op de site: www.rondkommen.nl Als we zo in Ommen kunnen werken, dan gaan we inderdaad rondkommen! Ko Scheele, wethouder gemeente Ommen k.scheele@ommen.nl

waaro m ste m m en o p. . .

PvdA Ommen Waren er maar vaker verkiezingen, hoorde ik laatst iemand zeggen. En dan niet omdat je dan vaker naar de stembus kan, maar een aantal maanden voor de verkiezingen gebeurt er vaak van alles, partijen buitelen over elkaar voor de gunst van de kiezer. Er wordt van alles beloofd, wat in de vier jaar daarvoor niet mogelijk was. Door toedoen van onze voormalige fractievoorzitter is de PvdA op dit moment niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad, en u kunt dat veranderen. De PvdA in Ommen is de partij die opkomt voor de kwetsbare groepen in de samenleving, is de partij waar solidariteit een werkwoord is, en geen holle frase. Het is ondertussen wel bekend, er gaan veel taken van de overheid naar de gemeente. U kunt er van op aan dat de PvdA zich sterk maakt voor de zorg dichtbij de mensen, voor een buurt en wijkgerichte aanpak. Maar ook als het gaat om levensbestendige woningen heeft de PvdA een duidelijk standpunt. In de afgelopen decennia is de PvdA een constante factor geweest in de Ommer gemeenteraad, een partij waar je op kunt bouwen, en die zijn afspraken nakomt. Kijk ook eens op onze site, www.ommen. pvda.nl, voor het volledige verkiezingsprogramma. Wij hebben in Ommen een prachtige lijst met kandidaat-gemeenteraadsleden, mensen die midden in de samenleving staan en weten wat er leeft. En er valt wat te kiezen op 19 maart, dus laat uw stem niet verloren gaan en kies voor de PvdA . Hilbert Moerman PvdA Ommen

R ea g eren ? vechtda l centraa l . n l


T E HUU T E T T EH H TE UUR HU

OMMEN

E HU R U UU R UR R

MARATHON 5 APRIL 2014

Op uitstekende locatie gelegen appartementencomplex Op uitstekende locatie gelegen appartementencomplex Op locatie gelegen appartementencomplex Op uitstekende locatie gelegen appartementencomplex Op uitstekende uitstekende locatie gelegen appartementencomplex met Vechtzicht Vechtzicht en en nabij nabij het centrum. centrum. met het met Vechtzicht en nabij met Vechtzicht en nabij het het centrum. centrum.

Atletiekvereniging

A C O VA N E L D E R E N Start en finish: Sportpark Westbroek in Ommen met uitstekende faciliteiten Starttijden:

5 km 10 km 21,1 km Gecertificeerde afstanden

13.00 uur 14.05 uur 13.45 uur

Info en inschrijving: www.acovanelderen.nl

Het complex, genaamd “Huize Riant” biedt onderdak aan Het complex, genaamd “Huize Riant” biedt onderdak aan Het complex, genaamd “Huize Riant” biedt onderdak aan Het complex, genaamd “Huize Riant” biedt onderdak aaneen 18 huurappartementen en heeft een riant souterrain waar Het complex, genaamd “Huize Riant” biedt onderdak aan 18 huurappartementen en heeft een riant souterrain waar een 18 huurappartementen en heeft een riant souterrain waar een 18 huurappartementen en heeft een riant souterrain waar een fi etsenstalling, bergingen, stookruimte en enkele logeervertrekken 18 huurappartementen en heeft een riant souterrain waar een fi etsenstalling, bergingen, stookruimte en enkele logeervertrekken fi etsenstalling, bergingen, stookruimte en enkele logeervertrekken aanwezig zijn. fi etsenstalling, bergingen, stookruimte en enkele logeervertrekken aanwezig zijn.en enkele logeervertrekken fietsenstalling, bergingen, aanwezig stookruimte zijn. aanwezig aanwezig zijn. zijn. 2 De appartementen hebben een grootte van ca. 60 m 2. Het complex De appartementen hebben een grootte van ca. 60 m 2. Het complex . Het complex Deheeft appartementen hebben een grootte van ca. 60 m 2 2. Het complex een lift en een afgesloten portiek met intercomsysteem. De appartementen hebben een grootte van ca. 60 m 2. Het complex De appartementen hebben een grootte van ca. 60 m heeft een lift en een afgesloten portiek met intercomsysteem. . Het complex Deheeft appartementen hebben een grootte van ca. 60 m een lift en een afgesloten portiek met intercomsysteem. De servicekosten bedragen € 175,per maand. heeft een lift en een afgesloten portiek met intercomsysteem. De servicekosten bedragen € 175,per maand. heeft en een afgesloten portiek met intercomsysteem. Delift servicekosten bedragen € 175,per maand. heeft een een lift en een afgesloten portiek met intercomsysteem. Dit is incl. gas, water en elektriciteit. De servicekosten bedragen € 175,per maand. Dit water De bedragen € 175,Dit is is incl. incl. gas, gas, water en en elektriciteit. De servicekosten servicekosten bedragen € elektriciteit. 175,- per per maand. maand. Dit is incl. gas, water en elektriciteit. Dit is incl. gas, water en elektriciteit. Dit isminimaal incl. gas,1water en elektriciteit. Huurcondities zijn jaar, daarna per maand opzegbaar. Huurcondities zijn 1 daarna per opzegbaar. Huurcondities zijn- minimaal minimaal 1 jaar, jaar, daarna per maand maand opzegbaar. Huur € 550, per maand, borg 2 maandhuren verplicht, Huurcondities zijn minimaal 1 jaar, daarna per maand opzegbaar. Huur € 550, per maand, borg 2 maandhuren verplicht, Huur € 550, per maand, borg 2 maandhuren verplicht, Huurcondities zijn minimaal 1 jaar, daarna per maand opzegbaar. Huurcondities zijn minimaal 1 jaar, daarna per maand ca. € 20.000,bruto per jaar. Huur inkomensgrens € 550, per maand, borg 2 maandhuren verplicht, inkomensgrens ca. ca. € € 20.000,20.000,- bruto bruto per per jaar. jaar.opzegbaar. inkomensgrens Huur € 550, per maand, borg 2 maandhuren verplicht, Huur inkomensgrens € 550, - per maand, 2 maandhuren verplicht, ca. €borg 20.000,bruto per jaar. 2 inkomensgrens ca. € bruto jaar. met toilet, douche, Indeling: hal, slaapkamer ca. m 2, badkamer inkomensgrens ca.12 € 20.000,20.000,bruto per per jaar. met douche, Indeling: hal, slaapkamer ca. 12 m 2, badkamer badkamer met toilet, toilet,ca. douche, Indeling:en hal, slaapkamer ca. 12 m2,ca. 2 20 m22, wastafel wasmachineaansluiting 4 m 2, woonkamer , badkamer met toilet, douche, Indeling: hal, slaapkamer ca. 12 m wastafel en wasmachineaansluiting ca. 4 m 2, woonkamer ca. 20 m2, wastafel en wasmachineaansluiting 2 ca. 4 m2, woonkamer ca. 20 m2, badkamer met douche, Indeling: hal, slaapkamer ca. m dichte keuken inbouwapp. 20 m , wastafel wasmachineaansluiting 4 m , woonkamer badkamer met toilet, toilet,ca. douche, Indeling:en hal, slaapkamer ca. 12 12 met m2,,ca. dichte met inbouwapp. dichte keuken keuken met inbouwapp. 2 2 2, woonkamer ca. 20 m2, wastafel en wasmachineaansluiting ca. 4 m dichte keuken met inbouwapp. wastafel en wasmachineaansluiting ca. 4 m , woonkamer ca. 20 m ,

dichte dichte keuken keuken met met inbouwapp. inbouwapp.

Weenink&Jansen Makelaars B.V. Weenink&Jansen Makelaars B.V. makelaars Weenink&Jansen Makelaars B.V. Markt 32, Postbus 172, 7730 AD Ommen. T +31 529 451 121 Weenink&Jansen Makelaars B.V. Markt 32, Postbus 172, 7730 AD Ommen. T +31 Markt 32, Postbus 172, 7730 AD Ommen. T +31 529 529 451 451 121 121 Markt 32, Postbus 172, 7730 AD Ommen. T +31 529 451 121

Weenink&Jansen Weenink&Jansen Makelaars Makelaars B.V. B.V. Markt 32, Postbus 172, 7730 AD Markt 32, Postbus 172, 7730 AD Ommen. Ommen. T T +31 +31 529 529 451 451 121 121 Envelop Stikker.indd 1

15-10-13 13:27

Gratis Gebruik van aanhanGer


17

Nieuwleusen Reisadviseur komt bij u thuis wanneer het u uitkomt “Wat voor type vakantie u ook zoekt, u kunt bij mij terecht. Geen urenlange zoektocht meer op internet, één aanspreekpunt en persoonlijke service, dat staat centraal”. Petra Durieux van Personal Touch Travel komt bij haar klanten thuis om een passende vakantie te vinden die aansluit bij de wensen van de klant. Per 1 januari heeft Petra zich aangesloten bij Personal Touch Travel, een grote onafhankelijke organisatie van reisadviseurs. Als zelfstandig reisadviseur komt Petra bij de mensen thuis op het tijdstip dat het de klant uitkomt; overdag, ’s avonds of in het weekend.

De vele aanbieders op internet maken het niet altijd eenvoudiger om een juiste keuze te maken. Daarbij komt dat internet de persoonlijke wensen van de klant niet kent.

“Ik ga op afspraak bij de mensen langs om persoonlijk de reiswensen te bespreken”. Deze manier van een reis boeken krijgt steeds meer bekendheid. Meer en meer ervaren mensen het voordeel van deze “Personal Touch”. Flexibiliteit, gemak en zeker niet duurder zijn onder andere de voordelen van een reis boeken via Personal Touch Travel Petra Durieux.

“Ik maak een uitgebreide inventarisatie van de wensen en kom op basis daarvan tot een totaal onafhankelijk reisadvies en dit zal ertoe leiden dat mensen de reis aangeboden krijgen die ze in gedachten hebben. Op deze wijze scheelt het vele avonden op internet surfen en wachten op het reisbureau. Een goed advies en door gebruik te maken van de gezamenlijke inkoop van Personal Touch Travel worden de beste prijzen afgesproken. Dus ook qua prijs kunt u positief verrast worden. Kortom, onbezorgd op reis gaan en op een gemakkelijke manier geboekt.”

Garantie Personal Touch Travel is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), bij ANVR en het Calamiteitenfonds, dus zo weten de klanten dat de reis financieel gewaarborgd is. Al reiskriebels gekregen? Laat u positief verassen en ervaar het gemak van Personal Touch Travel Petra Durieux. Petra is te bereiken op 0529850957 of 06-28780243. Mailen kan ook via petra.durieux@personaltouchtravel.nl. Voor meer informatie kijk op de website www.personaltouchtravel.nl/adviseur/ petra-durieux/

Reisleidster Petra heeft een ruime ervaring in de reisbranche opgedaan de afgelopen jaren. Na haar studie heeft ze op vele bestemmingen gewerkt als reisleidster zoals in Griekenland, Italië, Spanje en Oostenrijk. Na die periode heeft ze hotels en reizen ingekocht voor een reisorganisatie en de promotie van reizen verzorgd bij reisbureaus. Ook privé heeft ze heel wat van de wereld gezien, zoals rondreizen gemaakt door onder andere Australië

en Canada. Met al deze ervaring kan zij een goed advies geven en dit dus vanaf nu ook voor iedereen boeken. “Ik heb een groot aanbod van reizen van alle bekende en gerenommeerde reisorganisaties, niet alleen van complete reizen, maar ook zijn er mogelijkheden voor het boeken van losse hotels of vliegtickets’. Daarnaast werk ik met veel Duitse reisorganisaties met bij-

voorbeeld gunstige tarieven in de meivakantie of herfstvakantie. Van strandvakanties tot wintersport, van stedentrip tot een rondreis Afrika, van een hotelovernachting tot een cruise vakantie, alles is mogelijk.” De reis kan van A tot Z geregeld worden, want ook voor verzekeringen, autohuur, inentingen en benodigde visa, kun je bij Petra terecht. Klanten kunnen haar altijd bellen, zowel voor, tijdens als na de reis.

Belasting besparen met Vechtstede notarissen Het is weer bijna tijd om de belastingaangifte de deur uit te doen. Vechtstede Notarissen zet een aantal tips op een rij om belasting te besparen. Belasting besparen met ‘kleine schenkingen’ 1. Een ouder kan zijn kind per kalenderjaar 5.229 euro belastingvrij schenken. Let er wel op dat u goed laat vastleggen dat de schenking op de ‘eigen kinderen staat’ (en de koude kant dus is uitgesloten bij een onverhoopte echtscheiding). 2. Een grootouder kan zijn kleinkind per kalenderjaar 2.092 euro belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt ook voor andere (familie) verhoudingen, dus bijvoorbeeld bij een schenking tussen tante en neef, tussen twee vrienden, et cetera. 3. Alle schenkingen die binnen één kalenderjaar worden gedaan, worden bij elkaar opgeteld.

4. Als iemand het vrijgestelde bedrag of minder schenkt, hoeft hij daar geen aangifte van te doen bij de belastingdienst. Belasting besparen met ‘eenmalige grote schenkingen’ 1. Een ouder mag zijn kind die tussen de 18 en 40 jaar oud is, éénmalig – in plaats van de algemene vrijstelling van 5.229 euro – belastingvrij een groter bedrag schenken. Het gaat om 25.096 euro. Aan de bestemming van de schenking worden geen eisen gesteld. 2. Daarnaast mag – alleen in dit kalenderjaar 2014! – ook nog eens 74.904 euro belastingvrij aan het kind worden geschonken, mits het kind dit bedrag gebruikt ‘voor

zijn eigen huis’. Dat wil zeggen: het kind moet met dit geld een woning aankopen, een verbouwing bekostigen, of de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen. 3. Heeft een ouder vóór 1 januari 2010 al het ‘grote vrijgestelde bedrag’ geschonken, dan wordt dat bedrag afgetrokken van de hiervoor onder punt 2 genoemde vrijstelling. 4. Alleen in 2014 geldt dat ook 100.000 euro belastingvrij aan iemand anders dan een kind (bijvoorbeeld kleinkind, broer, zus, neef, nicht) geschonken mag worden, mits de begiftigde van het bedrag ten minste 97.908 euro gebruikt ‘voor zijn eigen huis’. Belasting besparen met papieren schenkingen 1. De jaarlijks vrijgestelde schenking

kunt u ook ‘op papier’ doen. Als u bereid bent rente (6%) over de papieren schenkingen te vergoeden, kan dit veel belasting voor uw (klein)kinderen schelen. 2. De papieren schenking is niet mogelijk bij de hierboven genoemde eenmalige verhoogde vrijstellingen, behalve bij de schenking aan een kind van 25.096 euro. Belasting besparen met schenkingen aan goede doelen 1. Een door de belastingdienst er-

A d v e rt o r i a l

kend goed doel, betaalt geen schenk- of erfbelasting. 2. Bij een schenking aan een goed doel krijgt u zelf aftrek voor de inkomstenbelasting. Laat u geld via uw testament na aan het goede doel, dan krijgt u deze aftrek voor de inkomstenbelasting niet. 3. Wanneer u zich voor 5 jaar vastlegt om jaarlijks een bepaald bedrag te schenken aan een door u gekozen goed doel, dan gelden er geen drempels of maxima voor de aftrek van de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over dit alles kunt u vrijblijvend een afspraak maken. Vechtstede notarissen Dalfsen/Ommen/ Hardenberg • mr. Karolien Slurink-Spijker (0529-431742) Dalfsen • mr. Rogier Lukas (0529-481201) Nieuwleusen • mr. Ronald Brinkman (tel. 0523-261941) Hardenberg

op de kaart


MEGA FAILLISSEMENTS OUTLET VERKOOP WIJ HEBBEN BESLAG KUNNEN LEGGEN OP TOP KWALITEIT: LEDIKANTEN, BOXSPRINGS EN MATRASSEN DEZE VERKOPEN WIJ TEGEN ABSOLUTE STUNTPRIJZEN POCKETVEER MATRAS BOXSPRING PALERMO ECHT NERGENS GOEDKOPER 20cm dik, 5 comfortzones, 300 pocketveren p/m2

Set bestaande uit: DE NUMMER 1 - 1x hoofdbord BOXSPRING ND!! - 2x geveerde box VAN NEDERLA - 2x binnenvering matras - 1x luxe topmatras

70 80 80 80 90 90 90 120 130 140 160

499,-

VAN 1234,- NU 140x200 160x200 nu 549,- 180x200 nu 599,ook leverbaar op lengtes 210 cm en 220 cm

OOPSTE K D E O G E D LAND!!! R E D E N N VA

(1 matras)

GEHEEL COMPLEET

BOXSPRING VALENCIA

Set bestaande uit: ARTE GEHEEL IN ZW - 1x hoofdbord LEDERLOOK - 2x geveerde box - 2x pocketveer matras - 1x comforttopper

STE DE GOEDKOOP ! ND!! VAN NEDERLA

995,-

LEDIKANT MELINDA

INCLUSIEF LATTENBODEM D ORRAA UIT VO R A

BA LEVER

nu

179,-

NASA MATRAS NANO PUR

totaal 17 cm dik: 13 cm koudschuim + 4 cm traagschuim (Nasa), afneembare hoes Altijd de perfecte ondersteuning van uw lichaam

NU 50% KORTING

ELEKTRISCHE BOXSPRING

Prachtig ledikant in licht eiken kleur, exclusief nachtkastjes

180x20 0 van 45 6,-

€ 89,€ 99,€ 109,€ 124,€ 124,€ 129,€ 144,€ 199,€ 199,€ 209,€ 249,-

MATRAS MADRID DE LUXE

GEHEEL COMPLEET

VAN 1.995,- NU 140x200 GEHEEL COMPLEET

LEDIKANT KRIJT EIKEN

€ 179,€ 189,€ 199,€ 229,€ 229,€ 239,€ 249,€ 329,€ 339,€ 369,€ 399,-

799,-

(1 MATRAS)

Set bestaande uit: OP = OP - 1x hoofdbord - 2x verstelbare box WEG = PECH - 2x pocketveer matras - 1x luxe splittopper

160x200 nu 1.195,- 180x200 nu 1.295,ook leverbaar in lengtes 210 cm en 220 cm

200 190 200 210 190 200 210 190 190 200 200

80 x 200 € 278,- € 139,80 x 210 € 298,- € 149,90 x 200 € 298,- € 149,90 x 210 € 318,- € 159,140 x 200 € 498,- € 249,160 x 200 € 558,- € 279,-

VAN 1499,- NU 140x200 160x200 nu 849,- 180x200 nu 899,ook leverbaar in lengtes 210 cm en 220 cm

x x x x x x x x x x x

WAZE DOL D RIJS MP OPRUI

140x20 0 van 23 7,-

nu

119,-

7,0 van 25 160x20

9,nu 13

80 x 200 € 179,- € 99,90 x 200 € 189,- € 99,140 x 200 € 289,- €169,-

SENIORENLEDIKANT

zijden op comforthoogte instelbaar verkrijgbaar in eiken en kersen ook in 210 leverbaar

90x200 van 280 ,-

nu

149,-

D ORRAA UIT VO BAAR LEVER

nt g ura ber sta e Re Lind de

TOTAAL 5.000 m2 BOMVOL SLAAPVOORDEEL

18 cm dik, kern van polyehter dubbeldoeks afneembare hoes


UIT&THUIS tips agenda van dag tot dag Zaterdag 8 februari 2014

Uw eigen nieuws

prikbord 19

Meer weten over een berich t op deze pagina? Ga naar ww w. vechtdalcentraal.nl/.... en typ e op de puntjes de artikelco de die onder het bericht staat. Daar vind je het hele persbe richt. Zelf iets insturen? Mail dan naar redactie@vechtdalcent raa l. nl Op de website plaatsen wij elk bericht, op deze pagina staat slechts een willekeurige selectie.

Ommen • Ommen Rockt 'WHITE CHILD'. Alle Ommer top muzikanten op 1 podium!! Prijs: € 8.00. Openingstijden: 21:30 - 02:00 uur.

Zaterdag 15 februari 2014 Ommen • Led Zeppelin Tribute by Steeler. Prijs: € 8.00. Openingstijden: 21:30 - 02:00 uur

Lang lopend • 1 januari t/m 31 december Vintage Vlieger Expositie 'Thin Air'. Unieke Vliegertentoonstelling van vliegers vanaf 1950 tot heden. Haven Oost 18, Ommen.

Kijk voor een compleet en actueel overzicht van alle evenementen op www.vechtdaloverijssel.nl

Vechtdaleieren bij Jumbo Ommen Bij de Jumbo in Ommen kun je vanaf nu terecht voor ‘Vechtdaleieren’. Dat zijn eieren gelegd door een vrije uitloop-kip. De kip verblijft op het pluimveebedrijf van de familie Schuttert in Ommen. Al deze kippen kunnen kiezen of ze in de stal, in de overdekte scharrelruimte of buiten in de wei willen zijn. “Ze kunnen volop genieten, eten, drinken, scharrelen, zonnebaden of een stofbad nemen”, zegt Eric Epskamp van Jumbo Ommen. “Ook kunnen de hennen rennen of uitrusten in de wei, klimmen in de volière of op de zitstok slapen. Elke dag is dit mogelijk, kortom; alles wat een kip graag wil. Bij Schuttert kunnen ze hun ei echt kwijt. En dat proef je! Deze heerlijke eieren zijn vanaf nu bij de Jumbo in Ommen verkrijgbaar”.

Uitgaan Ontdek je talent Geke Klein Ganseij van ‘Geke (kinder)coaching’ geeft op woensdagmiddag 5 februari een inloopworkshop ‘Ontdek je talent’ in de bibliotheek in Nieuwleusen. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen en volwassenen op een snelle manier hun talenten ontdekken. Deelname aan de workshop is gratis. Meer informatie kun je vinden op www.gekekindercoaching.nl Artikelcode: 41941 Postzegelruilbeurs De Postzegelvereniging Ommen en Omstreken houdt op donderdag 6 februari haar maandelijkse ruilavond. Deze wordt gehouden in het Hervormd Centrum aan de Prinses Julianastraat 8 in Ommen. Vanaf 20.00 uur kunnen de leden onderling postzegels ruilen, kopen en verkopen. Er is een postzegelhandelaar aanwezig. Daarnaast is er een veiling en een verloting. Ook niet leden zijn van harte welkom. Artikelcode: 41993 Maaltijden voor senioren Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen verzorgt op zondag 9 februari vanaf 13.00 uur een gezellige warme maaltijd bij Zaal Kappers aan de Kerkstraat 7 in Hoonhorst. De kosten bedragen 10 euro, exclusief drankjes. Aanmelden voor deze maaltijd tot donderdag 6 februari bij Mevr. M. Melenhorst, de Horst 1, Dalfsen, tel. 0529-40 17 93. Artikelcode: 41983 Bingo voor senioren Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen houdt samen met de ABSD op zondag 9 februari van 14.00 tot 16.00 uur een bingomiddag voor senioren in de activiteitenruimte van Welzijn Ouderen Dalfsen aan het Pleijendal 89 in Dalfsen. Iedere tweede woensdag van de maand is er een bingomiddag voor senioren in de Olmen, Oosterveen 21, Nieuwleusen. De volgende keer is op woensdagmiddag 12 februari. Je bent van 14.00 tot 16.30 uur welkom. Kosten 3,00 euro per middag, inclusief 2x koffie/thee. Aanmelden is niet nodig, meer info via 0529434570. Artikelcode: 41960

Bezorgklachten? Stuur een mail naar: bezorgklachten@vechtdalcentraal.nl

Kunstkring Ommen Kunstkring Ommen verzorgt op zondag 9 februari om 15:00 een huisconcert aan de Goosweg 5 in Dalmsholte. In de reeks huisconcerten van de Kunstkring Ommen zal deze keer een optreden worden verzorgd door Bert van den Brink, pianist, accordionist, organist, componist, producer en arrangeur. Aanmelden kan bij Menzo Bunge via 038–3318963 of bij Brord Goeting (voorzitter) via 0529-457548. Artikelcode: 42017 Gymnastiek voor 65-plussers Kom op vrijdag 14 februari van 08.45 uur tot 09.40 uur vrijblijvend meedoen tijdens de gymnastiekles van Landstede Welzijn Ommen. Deelname is gratis. De gymnastiekles wordt gegeven in gymzaal de Maat, Baron van Fridaghstraat 137 in Ommen. Heb je vragen of wil je meer informatie over de gymnastieklessen, neem dan contact op met Landstede Welzijn Ommen via 088-8508810 of landstedeommen@landstede.nl. Artikelcode: 42018 Ondernemers ontmoeten Koolmees Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (D66) komt op woensdag 19 februari naar Ommen om in gesprek te gaan met de ondernemers uit het Vechtdal. Tijdens een politiek café in landgoed Het Laer is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting. De avond wordt georganiseerd door D66 Vechtdal. Het programma met Wouter Koolmees begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur zijn de gasten al welkom. De toegang is gratis en aanmelden kan via info@d66vechtdal.nl Artikelcode: 41968 Cabaretduo Gien Idee Het duo Gien Idee uit Emmercompascuum speelt op vrijdagavond 7 maart in het MFC Trefpunt in Balkbrug. Het is een avondvullend programma met liedjes en schetsjes in het Drents dialect. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop vanaf 17 februari tot en met 21 februari van 9.00 uur tot en met 11.00 uur en van 19.00 uur tot en met 21.00 uur in het Trefpunt of op de avond aan de zaal. De kaarten kosten 7,50 euro per stuk. Artikelcode: 41857

Sport Wandelen voor 55+’ers Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen houdt iedere eerste woensdagmiddag van de maand in Nieuwleusen een gezellige wandeling voor 55+ers. De eerstvolgende keer is woensdag 5 februari. Je bent om 13.30 uur van harte welkom in de Olmen aan het Oosterveen 21 in Nieuwleusen. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij mevr. A. Bos via 0529-482482. Total Security Advice Volleybaltoernooi Sporthal De Citadel in Dedemsvaart vormt op zaterdag 8 maart weer het decor voor het jaarlijkse volleybaltoernooi Total Security Advice volleybaltoernooi. Er wordt gespeeld in twee klassen, namelijk recreatie en gevorderden. De wedstrijden beginnen om 18:30 uur. De verwachting is dat rond 22:30 uur de finales afgerond zijn. Teams kunnen zich opgeven voor 25 euro. Artikelcode: 41847

VRIJWILLIGERS Vacature Jouw Bezoekhond Het Vrijwilligerspunt Dalfsen/ Nieuwleusen heeft nieuwe vacatures. Jouw Bezoekhond: Een vrijwilliger van deze organisatie komt met haar bezoekhond op bezoek. De hond maakt contact met mensen met dementie, mensen met een handicap, of autistisch spectrum. Contact: mevr. Elly Woperies, 06-11080451, info@jouwbezoekhond.nl, www. jouwbezoekhond.nl Artikelcode: 41944 Vrijwilligers VacatureBank Ommen Saxenburgh groep zoekt voor het wijksteunpunt Oldenhaghe een gastheer/gastvrouw. Domijn is voor de woensdagmorgen dringend op zoek naar een vrijwilliger peuterspeelzaal. Voor de overige vacatures, zie www.vrijwilligerssteunpuntommen.nl. Meer informatie via 14 0529 of vrijwilligerssteunpunt@ ommen.nl. Artikelcode: 41980

MEDEDELINGEN Open dag speciaal Het Kreatieve Stekkie aan de Woestenweg 8a in Witharen houdt op zaterdag 8 maart van 10.00 tot 15.00 uur een open dag met veel kunst, creativiteit, kookkunst, kindervermaak en spulletjes die te koop staan. Meer informatie vind je op de website www. hetkreatievestekkie.nl Artikelcode: 41886


20% KORT

20% 20%KORTING KORTING 20% 20 20% KORTING op alle paneelbinnendeuren van

De actie geldt de hele maand oktober voor alle bin opop alle alle paneelbinnendeuren paneelbinnendeuren van van Living Living Doors® Doors® opop alle alle p

20% KORTING

voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle mode

op alle paneelbinnendeuren van leverbaar Living Doors® De De actie actie geldt geldt de de hele hele maand maand oktober oktober voor voor allealle binnendeuren binnendeuren leverbaar uit uit De De actie actie geldg

voorraad, voorraad, kijkkijk op op www.livingdoors.nl www.livingdoors.nl voor voor allealle modellen. modellen. voorraad, voorraad, kijk De actie geldt de hele maand oktober voor alle binnendeuren leverbaar uit

op alle paneelbinnendeuren van Living Doors® voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle modellen.

De actie geldt de hele maand oktober voor alle binnendeuren leverbaar uit voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle modellen.

Herman de Haan 40 jaar

20% KORTING De mooiste Skantrae

werkzaam bij Feijen diervoeders & kunstmest!

binnendeuren, nu zeer aantrekkelijk in prijs!

paneelbinnendeuren Doors® Wij bieden Hermanop dealle Haan op dinsdag 11 februarivan 2014Living een receptie aan. Wij nodigen u van harteDeuit omgeldt hierbij aanwezig te zijn enalle Herman onderleverbaar het genot actie de hele maand oktober voor binnendeuren uit van voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle modellen. een hapje en drankje persoonlijk de hand te schudden. In verband met de organisatie wordt aanmelding vooraf op prijs U september kunt daarvoor een e-mail sturen of het De mooiste Skantrae Koopt u ingesteld. de maand luxe Skantrae telefonisch doorgeven. binnendeuren uit de series Accent of Original, binnendeuren, nu zeer mooiste Skantrae dan ontvangt71, u zowel deDalfsen deur als|op het glas Locatie: Het Roode Hert, Hessenweg 7722op PJDe Tijd: 15.00 tot 17.00 uur aantrekkelijk in prijs!

binnendeuren, nu zeer

maar liefst

in de maand september luxe Skantrae Rondweg 14 l T 0529 43 13 Koopt 27 l uinfo@feijendalfsen.nl l www.feijendalfsen.nl aantrekkelijk in prijs!

20% korting! 20% KORTING

20% KORTING 20% 20% KORTING KORTING

binnendeuren uit de series Accent of Original, dan ontvangt u zowel op de deur als op het glas Koopt u in de maand september luxe Skantrae maar liefst binnendeuren uit de series Accent of Original, op alle paneelbinnendeuren van Living Doors® dan ontvangt u zowel op de deur als op het glas maar liefst De actie geldt de hele maand oktober voor alle binnendeuren leverbaar uit

Nu met vernieuwde S-core kern,

vormvaste, vlakke en hoogwaard 20% korting! 20% KORTING op alle paneelbinnendeuren van Living Doors® Met S-core kiest u voo NuNu metmet vernieuwde vernieuwde S-core S-core kern, kern, dieLiving die zorgt zorgt voor voor zeer zeer op alle paneelbinnendeuren van Doors® 20% korting! ACTIE op alle paneelbinnendeuren van Living Doors®

voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor modellen. op alle paneelbinnendeuren vanalle Living Doors®

De actie geldt de hele maand oktober voor alle binnendeuren leverbaar uit

De actie geldt de hele maand oktober voor alle binnendeuren leverbaar uit vormvaste, vormvaste, vlakke en en hoogwaardige hoogwaardige deuren.e met vernieuwde S-core kern, diedeuren.e zorgt voor zeer voor Nuvlakke met vernieuwde S-core kern, dieleverbaar zorgt De actie geldt deNu hele maand oktober voor alle binnendeuren uit zeer voorraad, kijk op voor alle modellen. De actie de hele oktober voor alle binnendeuren leverbaar uit De actie geldt geldt de www.livingdoors.nl hele maand maandvlakke oktober voor alle binnendeuren uit en hoogwaardige deuren.eleverbaar voorraad, kijk op vormvaste, www.livingdoors.nl voor alle modellen. vormvaste, vlakke en hoogwaardige deuren.e Met Met S-core S-core kiest kiest u u voor voor kwaliteit! kwaliteit! voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle modellen. voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle modellen.

voorraad, kijk op www.livingdoors.nl voor alle modellen.

€ 25,-

retour

Nu met vernieuwde S-core kern, die zorgt voor zeer Met S-core kiest u voor Geldig in de maand septemberMet 2013. S-core kiest ukwaliteit! voor kwaliteit! Geldig in de maand september 2013. Kijk voor alle modellen op www.skantrae.comvormvaste, vlakke en hoogwaardige deuren.e Kijk voor alle modellen op www.skantrae.com

www.skantrae.com per deur op alle modellen www.skantrae.com

Met S-core kiest u voor kwaliteit!

Geldig in de maand septemberuit 2013. leverbaar voorraad. Kijk voor alle modellen op www.skantrae.com

www.skantrae.com

En GRATIS KRUKSTEL, keuze uit verschillende m Nu met vernieuwde S-core kern, die zorgt voor zeer Actie februari 2014. Vraag naar debel moge Nu met vernieuwde S-core kern, die zorgt loopt voor zeer tot 28Vermeerstraat 14, Ommen, 05

ACTIE

vormvaste, vlakke en hoogwaardige deuren.e

vormvaste, vlakke en hoogwaardige deuren.e

Met S-core kiest u voor kwaliteit!

Met S-core kiest u voor kwaliteit! Vermeerstraat 14, Ommen, bel 0529 - 45 53 55

www.deur.com

€ 25,-

www.deur.com www.deur.com Vermeerstraat 14, Ommen, bel 45 53 Vermeerstraat Vermeerstraat 14,14, Ommen, Ommen, bel bel 0529 0529 --45 -0529 45 53 55 5555 Vermee Verm Vermeerstraat 14, Ommen, bel 0529 45 53-53 55 Vermeerstraat 14, 7731 SM Ommen, (0529) 455 355

retour - 45 53 55

Vermeerstraat 14, 7731 SM Ommen, (0529) 455 355

Vermeerstraat 14, 7731 SM (0529)bel 455 355 Vermeerstraat 14,Ommen, Ommen, 0529

per deur op alle modellen leverbaar uit voorraad.

Vermeerstraat 14, Ommen, bel 0529 - 45 53 55

En GRATIS KRUKSTEL, keuze u Actie loopt tot 28 februari 2014. V

Vermeerstraat 14, Ommen, bel 0529 - 45 53 55

Nu met vernieuwde S-core kern, die zorgt voor zeer Nu met vernieuwde S-core kern, die zorgt voor zeerbel Vermeerstraat 14, Ommen, Nu met kern, voor Nu met vernieuwde vernieuwde S-core kern, die die zorgt zorgt voor zeer zeer vormvaste, vlakke enS-core hoogwaardige deuren.e vormvaste, vlakke en hoogwaardige deuren.e vormvaste, vormvaste, vlakke vlakke en en hoogwaardige hoogwaardige deuren.e deuren.e

0529 - 45 5

Met S-core kiest u voor kwaliteit! Met S-core kiest u voor kwaliteit! Met S-core kiest u voor kwaliteit!

SUPERSUPER WINTERBANDEN AKTIEAKTIE !!! WINTERBANDEN !!! SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!! ALLEEN DEZE WEEKDEZE (26 NOV T/M DEC)T/M !!! 1 DEC) !!! ALLEEN WEEK (261 NOV

SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!! Vermeerstraat 14, Ommen

ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!!

DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, ANDERE MAAT??? ANDERE MAAT??? VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW.

Vermeerstraat 14, Ommen, bel 0529 - 45 53 55 Vermeerstraat 14, Ommen, belVRAAG 0529 -ONZE 45SCHERPE 53ONZE 55SCHERPE PRIJZEN!!! NAARVRAAG PRIJZEN!!! NAAR Vermeerstraat 14, Ommen, belANDERE 0529 - 45 53 55 MAAT??? (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!!

KAMPMANSWEG 6 DALFSEN6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2/OMMEN 0529-451261 KAMPMANSWEG 0529-432153 BRINK 2 OMMEN 0529-451261 (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!! 2 OMMEN 0529-451261 KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!!

SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!! ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!!

DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H

SUPER WINTERBANDEN AKTIE !!! ALLEEN DEZE WEEK (26 NOV T/M 1 DEC) !!!

DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. ANDERE MAAT??? VRAAG MONTAGE, NAAR ONZE VERWIJDERINGSBIJDRAGE, SCHERPE PRIJZEN!!! VENTIELEN, BALANCEREN (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) EN INCL BTW.

MAAT??? KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2 OMMEN ANDERE 0529-451261 DUNLOP WINTERSPORT 4D 205/55-16 91H VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!! (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

KAMPMANSWEG 6 DALFSEN 0529-432153 / BRINK 2 OMMEN 0529-451261

MONTAGE, VERWIJDERINGSBIJDRAGE, VENTIELEN, BALANCEREN EN INCL BTW. ANDERE MAAT??? VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN!!!


21 Van het erf

Vecht Gospel Festival 2014 nog groter en interactiever

Colofon

Het vierde Vecht Gospel Festival, zaterdag 1 maart 2014 in De Carrousel in Ommen, belooft de meest afwisselende en interactieve editie tot nu toe te worden. Het programma biedt met diverse bands, koren, workshops, Bijbelstudies, een kinderplein, een sing-in en infostands voor elk wat wils. Bezoekers kunnen gratis deelnamen aan de workshops die onder leiding staan van Oslo Gospel Choirdirigent Tore W. Aas. Alles wordt dit jaar georganiseerd rondom het centrale thema ‘Time’. Hoofdacts van de komende editie zijn Pearl Jozefzoon en Trinity.

Groen Het is begin februari en eigenlijk al lente. De tuin roept‌. Het valt niet mee de neiging om daar eens goed opruiming te houden te weerstaan. Lekker met de handen in de aarde en het hoofd in de zon plukken, trekken en harken‌het echte voorjaarsgevoel. Maar februari is de koudste maand van het jaar en wat niet is kan nog komen. De Elfstedentocht wordt hem niet meer, maar koning vorst is nog niet vertrokken en kan dus ieder moment nog even zijn gezicht laten zien. Nu te enthousiast aanharken betekent wellicht een teleurstelling over een paar weken. Het is nu maar liefst 30 procent groener dan vorig jaar om deze tijd. De vogeltjes zijn druk met het herinrichten van de nestkastjes, de sneeuwklokjes bloeien en de elzen laten hun katjes alweer hangen. En dat misstaat het Groenste dorp van Nederland niet. De titel Groenste dorp van Nederland is mooi. De uitkijktoren, het pontje, het prachtige openbaar groen, de Bellingeweer, duurzaam groenbeheer enzovoort: de prijs is eerlijk verdiend en iets om trots op te zijn. Daar verandert zelfs een discussie over 121 eiken niets aan. Jammer alleen dat niemand het weet‌

Wie het Vecht Gospel Festival bezoekt, kan niet alleen genieten van afwisselende muziek, maar ook investeren in het eigen talent. De workshops met Tore W. Aas zijn wat de organisatie betreft een kans die je niet mag missen. De dirigent van het beroemde Oslo Gospel Choir haakt rondom het thema ‘Time’ in op zaken als zangtiming en geeft zo tips en handreikingen voor iedereen die meer wil halen uit zijn zangtalent; of het nu in een band, solo of in een koor is. Aas begint zaterdag al aan de voorbereiding van het Vecht Gospel Festival. Dan vindt in Zwolle de eerste repetitie plaats van het unieke projectkoor dat, onder zijn leiding, op het festival een optreden geeft. Vanwege de verbouwing van de gangbare locatie in Dalfsen wordt er voor deze editie uitgeweken naar ‘De Carrousel’ in Ommen.

Met een andere workshop (‘It’s time for gospel music’) kunnen de liefhebbers van het genre hun hart ophalen. Per workshop is er plek voor 45 deelnemers en alleen tijdens de dag zelf kunnen bezoekers zich inschrijven voor de workshops. Bezoekers kunnen verder ook genieten van diverse koren en bands, waarbij het publiek en een vakjury uitmaken wie naar huis gaat met de Vecht Gospel Award. De juryleden voor het bandprogramma dit jaar zijn Hans van Vuuren (presentator Grootnieuwsradio), muziekjournalist Leon van Steensel en zangeres Rebecca Steenbergen. Bovendien is er een sing-in onder leiding van One Choice uit Drachten en een avondprogramma met topartiesten van eigen bodem.

In Dalfsen blijken we niet gewend om onze trots te etaleren. De gemeente heeft het beleid op orde: “we willen deze prijs samen met inwoners en ondernemers delenâ€?. Mooi plan, maar vooralsnog staat de prijs alleen binnen het gemeentehuis te pronk. Het zou Dalfsen sieren als ze een voorbeeld neemt aan de buitenwereld en er vanaf heden een ongewoon tempo op nahoudt. Aan de ondernemers ligt het niet, die zitten al sinds september in de startblokken en wachten ongeduldig op het startschot van de gemeente. Nu niet snel aan de slag gaan, betekent teleurstelling over een paar maanden. Want dan strijkt een ander dorp in Nederland alweer met de gouden groene eer. Buiten roept de tuin‌ Maar ik laat haar roepen. De komende 2 weken vermaak ik me binnen met Olympische wedstrijden, mooie starts, snelheid en winnaars die trots en blij hun dik verdiende medailles tonen. Een voorbeeld voor Dalfsen.

Familieberichten: Aan te leveren voor maandag 12.00 uur via adverteren@ vechtdalcentraal.nl Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Harry Dunnewind 06 4290 9933 Maureen Kodden 06 2239 7208

  

-FUPQ [FTUBBOOJFUJOEFHPFEFWPMHPSEF.BJMKPVXBOUXPPSEOBBS SFEBDUJF!WFDIUEBMDFOUSBBMOMFOXJFXFFUXJOKJKFFOCPPETDIBQQFOQBLLFU7FSNFMEJOEFNBJMKFOBBN BESFT XPPOQMBBUT QPTUDPEFFOUFMFGPPOOVNNFS

 

5SBJOFS4$-FNFMF̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ 4USBBUXBBSTDIJFUQBSUJKQMBBUTWPOE̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓

Vormgeving: ImpriMedia Raalte

Druk: Janssen/Pers Gennep

̓8FML/,PSHBOJTFFSEFFFOEFMUJPOTUVEFOUBGHFMPQFONBBOE ̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ #VSHFSNFFTUFS0NNFO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ 5IFPWBOU;BOEWFSMFOHEF[JKODPOUSBDUCJKEF[FDMVC̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ (F[JOTDBNQJOHWBO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl&SFEJWJTJFDMVCJO%BMGTFO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ 8FHXBBSCPNFOHFLBQUXPSEFO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ %F[F[BOHFSFTLPNUOBBS7FDIU(PTQFM'FTUJWBM̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓

"GXF[JHFQPMJUJFLFQBSUJKEBMGTFO BGL ̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓%FPQCSFOHTUWBOEF[FMPPQHBBUOBBSIFUQBOBWFMEWPPS/JFVXMFVTFO̓̓̓̓̓̓ 

4MPHBOWBOEF"MCFSU)FJKO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓  8FSEFOFSEFBGHFMPQFOKBBSNFFSPGNJOEFSĂśFUTFOHFTUPMFOJO%BMGTFO ̓̓̓̓̓̓̓̓ 3PNZ/PPSENBO -JOEB,SPFTFO.FSFMWBO7FFO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓ 5FSVHHFUSPLLFOMJKTUUSFLLFS%%BMGTFO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓

0QMPTTJOH

Winterse homo ludens

Uitgiftepunten: Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen Ontmoetingscentrum De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, Dalfsen ABCombi Varsenerstraat 7, Ommen

Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Peter Ruiter: 06 1552 1159 p.ruiter@vechtdalcentraal.nl

"MCFSU)FJKO0NNFOHFFGUFMLFNBBOEFFOCPPETDIBQQFOQBLLFUUFS XBBSEFWBOFVSPXFH%FSPEFWBLKFTJOEFQV[[FMWPSNFOFFOXPPSE

en verschijnt in een oplage van 19.500 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele

Kantooradres: Boeierstraat 10 (De Boei), 8102 HS Raalte Telefoon 0572 - 364864 www.vechtdalcentraal.nl

Rectificatie

0QHF[FUJOEBMGTFOFO0VEMFVTFO̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓

De prijs dateert van vorig jaar september. Nu, in februari, is Dalfsen zover dat er een passend logo is gevonden en zijn er prille plannen om de prijs te verzilveren. In het groenste dorp van Nederland is het immers mooi werken, wonen en verpozen. Daar kan gerust wat reclame voor worden gemaakt, want daar vaart iedereen wel bij.

Voor meer informatie kijk je op http://www.vechtgospelfestival.nl en voor tickets kun je terecht op http://www.gospelnu.nl

is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV,

Salland Centraal De Krant BV behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Je mag dus niets overnemen van deze uitgave en/ of website, zonder toestemming gekregen te hebben.

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat zaterdag om 12.00 uur op www.vechtdalcentraal.nl

Nomineer het Nomineer het familiebedrijf van familiebedrijf van het ja het jaar 2010 Salland Centraal De Krant BV is lid van: Ga naar www.familiebedrijfoostnederland.nl

www.familiebedrijf-oostned

Antje Kingma

Nomineer het familiebedrijf van het jaar 2010

Nomineer het familiebedrijf van het ja


de de volgende activiteiten:

mmissie, organisatie toer-

23

ster DLTC Gerner Gerner tuurslid, jeugdcommissie,

gaandeweguitvaarten g zondag open Bezoekerscentrum De Wheem iedere

Deze foto van hoogwater in Ommen op 13 februari 1946, gemaakt door eraldine van de Vegte scholen in Dalfsen de bekende Ommer fotograaf G. Terra, ontvingen we van Wim Jansen. DLTC Gerner Heeft u ook een oude foto voor deze rubriek, neem contact op met info@ De openingstijden van Bezoekerscen- De vrijwilligers van Bezoekerscentrum De koffie. Ook vrijwilliget natuurgidsen bege06 517 597en47 unstuitjes Vrouwen van Nu OudOmmen.nl of stuur een scan met achtergrondinformatie naar vechttrum De Wheem in Oud Avereest/Balk- Wheem zijn als het ware de ambassadeurs leiders van kinderactiviteiten zijn van harte www.gaandeweg.net eterinnen hockeyweekeinden dalcentraal@OudOmmen.nl. brug zijn sinds dit weekend verruimd. van het Reestdal. Landschap Overijssel is welkom om het vrijwilligersteam te komen In tegenstelling tot voorgaande jaren dan ook op zoek naar vrijwillige gastheren versterken. Voor meer informatie en aanmelstaan de deuren van het centrum nu en gastvrouwen die bezoekers van het Reest- den kunt u contact opnemen met Chantal iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur dal verwelkomen met een hartelijk woord, Wachtmeester van Landschap Overijssel via open voor bezoekers van het Reestdal. algemene informatie over het centrum en 0529–408372 of chantal.wachtmeester@ Dit dankzij de inzet van een enthousi- omliggende natuurgebied en een warme kop landschapoverijssel.nl. Een uitvaart die past bij uw wensen ast vrijwilligersteam. Een team dat bovertrouwd, respectvol en betrokken vendien wel wat extra handen kan gebruiken. Landschap Overijssel nodigt liefhebbers van het Reestdal dan ook uit zich als vrijwilliger aan te melden.

ens is bijzonder, cheid dus ook.

Uitvaartverzorging en begeleiding

naam is Francisca Vermeulen, ik ben de artverzorger voor Yarden in Vaart en streek. Bij een overlijden sta ik graag voor r met zorg en advies. meer weten over mijn persoonlijke manier erken, bel dan: 0529 452 234.

l e e d r o o v l

0 uur:* .0 9 t o t 0 .0 8 n li va *

%

g n i t r o K Pen! oP alle aanKo

*

Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent

gaandeweguitvaartenNODIG MILIEDRUKWERK

geraldineuvan de Vegte Wij helpen graag 99 4.tegen betaalbare prijzen!

t 06 517 597 47 www.gaandeweg.net Ommen | 0529 - 451 892 | info@abcombi.nl

uk

Rina Uulders

Uitvaartverzorging Sluijerweg 8 7731 SZ Ommen

Uitvaartverzorging met:

Liefde, Respect en Aandacht

mob:06-50661632

Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken

Uitvaartverzorging en begeleiding

Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21

Goede raad is gratis! Heeft u vragen over de verkoop van uw woning, uw testament, een erfenis of andere notariële zaken? Ga eerst naar Vechtstede Notarissen! Wij geven u vrijblijvend goede raad. In Dalfsen hebben we iedere maandag-avond speciaal hiervoor een inloopspreekuur van 19.00 uur tot 20.00 uur.

E

(dag en nacht bereikbaar)

Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Francisca Vermeulen, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Ommen. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 0529-452234.

Goed Geregeld ! Bloemendalstraat 11, Dalfsen, (0529) 43 17 42 Westeinde 2, Nieuwleusen, (0529) 48 12 01

www.vechtstede.com

Yarden Uitvaartzorg Vaart en Vechtstreek. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Avond over rouwverwerking in de Brugkerk Lemelerveld Uitvaartverzorging Hendrie Arnold houdt op dinsdag 25 februari om 19.30 uur een avond over rouwverwerking in de Brugkerk, Kroonplein 1 in Lemelerveld. Pastor Evert van der Veen, Protestants predikant, schreef het boekje ‘Mensen van voorbij. Leven met een verlies’ voor mensen die afscheid van elkaar moeten nemen. Hij vertelt daar een verhaal over dat bestaat uit drie delen, namelijk vormen van verlies, beleving van rouw en ervaringen van troost. Het verhaal is inlevend en algemeen menselijk van aard zodat het voor een ieder die een verlies in het leven heeft meegemaakt zeer herkenbaar is. In de pauze kun je het boekje voor 10 euro kopen en daarna is er alle gelegenheid om vragen te stellen. De ervaring leert dat er dikwijls mooie en ontroerende gesprekken ontstaan. Verschillende instanties zullen aanwezig zijn voor informatie over rouwverwerking. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.


Vind je draai in Ommen Meer informatie? Bekijk onze vernieuwde website:

www.havenwestommen.nl

Wordt Haven West uw nieuwe thuis? Je huis, dat is een gevoel. Het is een plek waar je het gezellig kunt

• een eigen plek op een ideale locatie

maken, plezier kunt beleven en tot rust kunt komen. Lekker wonen

• gezellige centrum van Ommen nabij

is daar wonen waar je je helemaal thuis voelt� . Wordt Haven West

• op loopafstand van de supermarkt

in Ommen straks uw nieuwe thuis?

Ni euw in v er k o op

Twee-onder-een-kapwoningen

Type Windroos

Prijzen vanaf: € 283.000,- v.o.n

Royale woonkamer met open woonkeuken.

Patiowoningen

!

Prijzen vanaf: € 282.000,- v.o.n

Type Korenharp

Ruime vrijstaande woning met alles gelijkvloers.

Patiowoningen

Type Korenbloem

Slaap- en badkamer op de begane grond.

Ni euw in v er k o op

No g en ke le t e ko o p !

Rijwoningen

Type Korenaar II Je eerste eigen plek.

Prijzen vanaf: € 165.000,- v.o.n

Prijzen vanaf: € 225.000,- v.o.n

Twee-onder-een-kapwoningen

Type Windlust

Prijzen vanaf: € 249.500,- v.o.n

Keuze in wonen aan de voor- of achterzijde.

Stadswoningen

Type Korenlust

Lage Inkweg 3, Postbus 22 7770 AA Hardenberg

Prijzen vanaf: € 207.000,- v.o.n

Woning met eigen karakter door verschillende gevels.

Verkoop en informatie:

Oude Lenferink Bouw Vastgoed bv

!

T (0523) 26 21 66 oudelenferink@tsbouwvastgoed.nl www.havenwestommen.nl facebook.com/HavenWestOmmen

Vechtdal Centraal 0614  

Vechtdal Centraal de krant week 6, jaar 2014

Vechtdal Centraal 0614  

Vechtdal Centraal de krant week 6, jaar 2014

Advertisement