Page 1


Életre keltjük a múltat „Az angliai Salisbury-síkságon található ősi kőemlékekhez hasonlóan időtálló és biztos partnerei vagyunk azoknak az intézményeknek és cégeknek, akik hozzánk hasonlóan a kulturális értékteremtést tekintik legfontosabb céljuknak.” Hoffmann József régész, igazgató


www.salisbury.hu


Salisbury Archaeology

A szemünk előtt életre kelt történeteket sokféleképpen adjuk tovább: a múzeumpedagógia, közösségi események és iskolai programok, kiállítások, virtuális applikációk segítségével.

A Salisbury Archaeology a régészet és műtárgyvédelem terén Európa egyik meghatározó vállalkozása. Nemzetközi cégcsoportként számos országban a régészeti munkák valamennyi fázisához, valamint az örökségvédelem egyéb területeihez kapcsolódva, a legkorszerűbb technológia segítségével nyújtunk szolgáltatásokat. A régészet közös múltunk megismerésének kiapadhatatlan forrása, ezért kutatási eredményeinket a társadalmi hasznosulás céljából a nagyközönség számára is folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a modern kor

Salisbury Archaeology Stonehenge 2002 Kft.

2002

követelményei szerint, már a közösségi média eszközeivel is. Beszámolunk róla, hogy a régészeti feltárások során milyen felfedezéseket tettünk, mi jellemezte az elmúlt korok mindennapjait, és ezek egyes aspektusai hogyan élnek tovább a jelenkor társadalmában. A régészeti munka megfogható eredménye a lelet. Az előkerült tárgyakat lézeres technikával keltjük életre, hogy azok minden apró részletükben rekonstruálva mesélhessék el saját történetüket. A régmúlt korok életébe modern, természettudományos vizsgálatok segítségével nyerünk betekintést.

VICUS TEUTO Örökségvédelmi Alapítvány

2007


CÉGÜNKRŐL

7000 éves neolit edény

Cégünkről • • • • • • • • • •

7.500.000 m2 geofizikai lelőhelykutatás több mint 100 nagyfelületű régészeti feltárás 3.000.000 m2 megelőző feltárás 70.000 m2 többrétegű városi feltárás folyamatosan bővülő, nemzetközi régész csapat (holland, francia, német, osztrák, horvát és magyar szakemberekkel) közel 100 fős, állandó szakember-gárda 5 restaurátor, korszerűen felszerelt laboratóriumok széleskörű tudományos vizsgálatok kiállítástervezés és építés örökségvédelmi projektek a Lascaux barlangtól a mezopotámiai tellekig

Salisbury France SARL Franciaország

2014

Salisbury Archeologie B.V. Hollandia

2015

É

Salisbury Archäologie GmbH

2018


Nemzetközi tevékenység Tudományos-technikai beruházásaink, valamint biztos gazdasági hátterünk széleskörű szakmai együttműködéseket tesz lehetővé, ahol egy hatékony, nemzetközi csapat dolgozik együtt. Kutatóink szakértelmének köszönhetően országhatárokon átívelő tudományos munkák és megbízatások születtek. Az egyes országok dokumentációs protokolljában jártas régészek, terepi szakmunkatársak és a tudományos utómunkát végző szakemberek alkotják nemzetközi csapatainkat. Ezen együttműködések során a régészeti hagyományokkal rendelkező országok kutatói

tapasztalatokat cserélnek, ami gyümölcsöző eredményekkel jár. Ezáltal az egyes tudományos problémák és örökségvédelmi feladatok új megvilágítást nyernek. A Salisbury Archaeology egy olyan szakmai szervezet, ahol magasan képzett, sokoldalú és kreatív munkatársaink segítségével újszerű, értékes szellemi tartalmat teremtünk. A nemzetközi együttműködés kiszélesítése érdekében az Európai Unió több országában és UNESCO projektekben egyaránt részt vállalunk a régészeti kutatásokból.

NYITOTTAK VAGYUNK OLYAN SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE, AMELYEK KERETÉBEN PARTNEREINKKEL EGY-EGY RÉGÉSZETI FELADATOT MÁS-MÁS IRÁNYBÓL KÖZELÍTHETÜNK MEG.

Kiállítási replikák és történelmi rekonstrukciók LASCAUX, FRANCIAORSZÁG


CÉGÜNKRŐL

Bronzkori edény

Mezopotámiai tell topográfiai felmérése IRAK

Mezolit csontváz (Trijntje) restaurálása és kiállítási rendezése ARNHEM, HOLLANDIA


Geofizikai vizsgálatok 

SENSYS több csatornás magnetométer

Overhauser GSM-19 magnetométer

A régészeti lelőhelyek nem roncsoló, a jelenségek bolygatása nélkül végzett vizsgálata folyamatosan növekvő részét képezi a régészeti kutatás eszközpalettájának. Ennek segítségével viszonylag gyorsan, ásatás nélkül tudunk információkhoz jutni a felszín alatti régészeti jelenségekről Sokszor ez megnöveli a későbbiekben elvégzendő ásatás hatékonyságát.

Nagy terület gyors felmérése

A régészeti geofizikai módszerek használata jelentős mértékben segítheti a célzott és hatékony régészeti beavatkozást és a költségek tervezését, tehát minden olyan esetben javasolt a használatuk, ahol a beavatkozást megelőzően információkra van szükség a felszín alatti jelenségekről. A régészeti célra általánosan használt háromféle módszer mindegyikét alkalmazzuk a lelőhelyek vizsgálatára.


A zöldmezős beruházások beépítetlen területén a régészeti jelenségek műszeres kutatásának egyik legjobb módja a magnetométeres felmérés. A műszer a föld mágneses terének apró változásait méri sűrű háló alapján, a felszín alatti jelenségek nagy részének csekély mértékű mágneses tulajdonságai vannak, amelyek eltérnek a környezetüktől. Előnye, hogy viszonylag nagy területeket (naponta akár 5-10 ha) lehet járműre szerelt műszerünkkel olcsón feltérképezni.

Földradaros felmérés A földradaros kutatás során a talajfelszín alatti struktúrákat elektromágneses hullámok visszaverődésének mérésével vizsgáljuk. A módszer előnye, hogy falak és eltérő betöltésű jelenségek esetén jó felbontású, pontos eredmények érhetőek el a használatával.

Elektromos mérés A módszer elsősorban a különböző fajlagos ellenállású felszín alatti jelenségek kimutatására alkalmas. A régészet számára ez elsősorban a felszín alatti kőfalak, padlók mérése szempontjából hasznos, mivel ezeknek erősen eltérő a fajlagos ellenállása. Előnye, hogy erdős területen, bolygatott felszínen is elvégezhető a vizsgálat, falak vagy felszín alatti üregek kimutatására nagyon jól alkalmazható. Használatával mélységadatokat is kinyerhetünk, és akár 10 méter mélységben is értelmezhető eredményeket ad.

SZOLGÁLTATÁSOK

A magnetométeres felmérés


Terepi régészet

7000 éves háztartási tárgyak a neolitikumból


Hiszünk benne, hogy ez a komplexitás a munkavégzést költség- és időhatékonnyá teszi, miközben a szakmai követelményeknek is maradéktalanul megfelelünk. ISO 9001, 14001, 18001 tanúsítványaink előírásai szerint a régészeti feladatellátás minden folyamatát gondosan megtervezzük és nyomon követjük.

PARTNEREINK CSAPATAINKRA MINDEN TÍPUSÚ RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ESETÉN SZÁMÍTHATNAK, LEGYEN AZ NAGYFELÜLETŰ MUNKA, VAGY VÁROSI KÖRNYEZETBEN VÉGZETT, SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEKET IGÉNYLŐ FELTÁRÁS.

SZOLGÁLTATÁSOK

Tevékenységünk a terepi régészeti munkák széles spektrumát öleli fel. A régészeti lelőhely feltárási munkáinak ellátásáról teljes körűen gondoskodunk az adott korszakot és területet ismerő régész irányításával: gépi és kézi földmunka, régészeti bontómunka, terepi adatrögzítés, geodéziai-térinformatikai felmérések.


Geodézia és térinformatika A terepi geodéziai és térinformatikai feladatokat okleveles geodéta és térinformatikai mérnök munkatársaink végzik. GIS specialistáink a régészeti kutatások geodéziai támogatását biztosítják. Ez többek között a következőket foglalja magában: feltárt vagy vizsgált objektumok helyének nagy pontosságú bemérése, a kitermelt földtömeg számítása, a feltárandó terület modellezése, a terület határ és töréspontjainak kitűzése, jegyzőkönyvek, topográfiai térképek készítése. A méréseket nagypontosságú RTK GPS segítségével végezzük. JavadTriumph 1 mérőeszközünk a klasszikus GPS jelek vétele mellett az orosz üzemeltetésű Glonass rendszer jeleinek vételére is alkalmas, ezért pontosabb helymeghatározást és stabilabb rendelkezésre állási

időt tesz lehetővé. A geodéziai feladatokat Leica TS12-es típusú mérőállomással végezzük, elsősorban fedett területen (erdő, városi környezet, csarnok). Automata, prizmakövetős Total Station berendezésünk a néhány mm-es mérési pontossággal, és akár 4 pont/ másodperc rögzítési sebességgel alkalmas az objektumok valós időben, terepen történő modellezésére is. A terepi geodézia elvégzése után, vagy azzal egyidőben a lelőhely teljes anyagát adatbázisban rögzítjük a teljeskörű térinformatikai feldolgozás érdekében.


443 388

443 388

454 388

SZOLGÁLTATÁSOK

443 388

439 384 439 384 

Restaurált alabárd (Kr. e. 3. évezred)

439 384


3D és légi felderítés

FARO Focus 3D

Jelenségek 3D felmérése lézer technológiával


A lézeres térszkenner építészeti és műemlékvédelmi alkalmazása mellett cégünk Európában elsők között kezdte használni a 3D technológiát a régészeti feltárásokon. Állandóan rendelkezésre álló drónjaink légifotókat készítenek a feltárás előtt, vagy annak folyamán. A 3D térszkennelés az egyik legbiztosabb módszer a műemlékek geometriai struktúrájának meghatározására és állapotfelmérésére. Fontos szerepe van a rekonstrukcióban is, hiszen a jelenlegi állapot feltérképezése segítséget nyújt az eredeti szerkezet visszaállítására. Ez a technika belső és külső építészeti megoldások rögzítésére egyaránt alkalmas.

A szkennelés eredményeként előállított pontfelhő adatbázist az eszközhöz tartozó szoftverekkel lehet feldolgozni és előkészíteni. Ez alapján különféle rekonstrukciókat, virtuális bejáráskát készítünk. Nagy előnye a fénykép alapú technológiákkal szemben, hogy a sokmillió letapogatott pont segítségével mértani pontosságú számításokat tudunk végezni és az objektum térbeli megjelenítésének csak a képzelet szab határt. A régészeti feltárásokon 3D térszkenner és ortofotó alkalmazásával akár nagyobb jelenségek, térbeli formációk virtuális, in situ rögzítése is lehetséges. Ezek a későbbiekben a technológiának köszönhetően látványosan megjeleníthetők, emellett sokoldalú vizsgálatnak vethetők alá, számtalan térmetszetet lehet képezni belőlük, továbbá pontos mérések végezhetők a modellen.

SZOLGÁLTATÁSOK

PHANTOM drónok légi fényképezésre


273 263

242 126

134 132

138 348 136 335

135 133

Régészeti feldolgozás

229 223

30 24

136 134

268 258

240 231

267 257

A régészeti lelőhelyen végzett munka nem ér végett az ásatások befejeztével. A terepi dokumentáció szöveges, képi és térképi ele94 digitalizáljuk. A298 meit számítógépen rögzítjük, 241 94 relációs adat-283 rendszerezett információkat 232 töltjük fel. A feltöltendő adatbázisok bázisba és a térinformatikai (GIS) rendszerek megválasztását mindig a megrendelő igényeihez és 93 az adott ország örökségvédelmi intézménye93 inek hatályos elvárásaihoz igazítjuk. Számos szolgáltatással segítjük partnere96 inket abban, hogy az előkerült leletanyag 96 méltó állapotban kerüljön megőrzésre. Fontosnak tartjuk, hogy a régészeti eredmények, felfedezések mind a szakma, mind pedig a nagyközönség részére magas színvonalon, látványosan kerüljenek bemutatásra.

95 95

139 137 89 89

353 337 90 90

-15

91 91

92 92

85 85 1 2

88 88

0

3 4 5 6

-14

97 97

87 87 86 86

8 8

1

Digitalizált sírrajz

-18

103 103

77 77

A kézzel készített papír alapú rajzainkat, digitalizáló szoftverekben átrajzoljuk, majd a nagy pontosságú geodézia beméréseink adatai alapján térképpé szerkesztjük.

81 81


140 138

Fémtárgy ultrahangos tisztítása Elsősorban fémtárgyak mechanikai tisztításához, korrózió eltávolításához használjuk.

SZOLGÁLTATÁSOK

82 82

83 83

84 84

Tárgytisztítás szemcseszórással

Régészeti fémleletek esetében aprólékos, kíméletes mechanikai tisztítást alkalmazunk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információt megőrizzük.

80 80

79 79

Ezüst hajkarika (Kr. e. 3. évezred)


Tudományos Vizsgálatok A modern régészet már elképzelhetetlen természettudományos vizsgálatok nélkül, ezek bizonyos esetekben több történeti adatot szolgáltatnak, mint a terepen rögzített megfigyelések. A laboratóriumi technológiával végzett vizsgálatok értékes információval szolgálnak a régmúlt emberének életéről.

Tudományos, kutatási tevékenységünk során több szakmai szereplővel is állandó munkakapcsolatot tartunk fenn Európa szerte. Az így kialakult professzionális közösség garanciát nyújt a régészeti feltárás során nyert információk többszempontú, korszerű kiértékelésére.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜNKET KIHASZNÁLVA PARTNEREINKNEK A LEHETŐ LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL BIZTOSÍTJUK TUDOMÁNYOS SZOLGÁLTATÁSOK MENEDZSELÉSÉT.

Metallurgiai (XRF) vizsgálat

Kőeszköz és nyersanyag vizsgálat

Összetétel és ötvözetelemző módszer, amely képes segédgáz vagy vákuum nélkül, röntgensugár segítségével, gyors és pontos fémösszetétel elemzésre.

A kőeszközök elemzése során a megmunkálás technikáját, a felhasználás módját és az eszközök kőnyersanyagát vizsgáljuk.

Környezetrekonstrukciós és pollen vizsgálat A környezetrekonstrukciós vizsgálat során fúrásokkal, mintavétellel rekonstruáljuk az eredeti természeti környezetet.

Archaeobotanikai vizsgálat

Archaeozoológiai vizsgálat

Mag- és termésgyűjteményünk Európa valamennyi fontosabb növényfajának diaspóráit tartalmazza.

Állatmaradványok meghatározása, elemzése és sokoldalú értelmezése.


SZOLGÁLTATÁSOK

Korrodálódott koraközépkori vasbalta

Kerámia vizsgálat

Dendrokronológiai vizsgálat

Régészeti antropológiai vizsgálat

14 C szénizotópos kormeghatározás

Archaeogenetikai vizsgálat

A petrográfiai vizsgálat során a kerámiából készített vékonycsiszolatot polarizációs mikroszkóppal elemezzük. A fizikai tulajdonságok meghatározásából történeti jelentőségű információk is nyerhetők.

Kormeghatározási módszer, amely a fák gyűrűs szerkezetének vizsgálatával hosszú távon képes abszolút dátumozást biztosítani, egy év pontossággal.

A régészeti antropológiai vizsgálat célja a régen élt népcsoportok embertani arculatának megvilágítása, az egykori életjelenségek leírása.

Radiometriai módszer szerves anyagok korának meghatározására.

Módszer régészeti korú csontvázakból történő örökítőanyag nyerésére és szigorúan vett tudományos értelmezésére.


Restaurátorműhely Restaurátorműhelyeink dolgozói magasszintű szakmai tapasztalattal rendelkeznek, hivatásuk nemzetközileg is elismert képviselői. A tárgyakat a vonatkozó protokolloknak megfelelően dokumentáljunk és restauráljuk, vagy állagmegóvó kezelésnek vetjük alá, az őskori kerámiáktól a népi használati eszközökig. A régészeti emlékek tárolásához előírt hőmérsékletről és páratartalomról modern készülékekkel gondoskodunk.

BERENDEZÉSEINK » EOS 1000 LQS lézeres tisztító » Bego Easy Blast szemcseszóró » Bobcat ultrahangos depurátor » W&H mikromotoros csiszolók » Kézi XRF készülék

A RESTAURÁTORMŰHELY SZAKMAI KAPACITÁSA Vállaljuk leletek, régészeti korú és múzeumi tárgyak állagmegóvását, restaurálását: • kerámiatisztítás, restaurálás: savazás, savsemlegesítés, mechanikus tisztítás, vákuumos beitatás, ragasztás, kiegészítés és retusálás • fém leletanyagok és használati tárgyak tisztítása, restaurálása: mechanikus és vegyszeres tisztítás, vákuumos állagmegóvás, passziválás, ragasztás, kiegészítés és retusálás • csont leletanyagok és használati tárgyak restaurálása: tisztítás, ragasztás és kiegészítés • bőr leletanyagok és használati tárgyak restaurálása anyagvizsgálata és rekonstrukciója • famaradványok, fából készült történeti és néprajzi tárgyak, bútorok állagmegóvása, restaurálása: a műgyantás injektálástól a műbútorasztalos munkákig. • embertani és állati anyagok, növényi maradványok tisztítása • üvegtárgyak restaurálása • restaurált anyagok dokumentálása: tárgyfotózás, rajzolás, 3D szkennelés, digitális rekonstrukció


SZOLGÁLTATÁSOK

Díszített harangedény (Kr. e. 2500 körül)


Kulturális szolgáltatások

Emberalak a Stonehenge-től a Csepel-szigetig c. kiállításban

Földbe mélyített ház építése régészeti parkban

Mozifilm számára készített középkori terembelső a 13. századból

Múzeumi boltba készült másolat


Épített terek

Műtárgymásolatok

Kiállítások, múzeumi terek megvalósítása: tervezéstől a felépítésen át az interaktív applikációk fejlesztéséig vállaljuk kiállítások teljeskörű megvalósítását és menedzselését. Az elmúlt 15 évben múzeumok részére készítettünk emeletes épületszárnyat, múzeumi kávézót és előadótermet. Részt vettünk látványraktárt is tartalmazó tudományos bázis kialakításában, valamint műemléképület és múzeum teljes felújításában. E projekt magában foglalta a múzeumi shop, a reprezentatív kávézó és az innovatív kiállítási terek megvalósítását.

Kiállítások, régészeti parkok és belső terek berendezéséhez, valamint múzeumboltok számára készítünk hiteles műtárgymásolatokat. Vakok és gyengénlátók számára is alkotunk tapintható utánzatokat: például kerámiaedényeket, bronzkori kardokat, lándzsacsúcsokat, sarlót, és egyéb vaseszközöket, kartekercseket, karpereceket, avar szíjvéget, csatokat, római, kelta és gót fibulákat, érmeket.

Történelmi belső terek megalkotása: a régészeti parkokon és kiállítási tereken kívül is alkalmazzuk a múlt ismeretéből fakadó szaktudásunkat. Filmekhez és előadásokhoz szakembereink vezetésével készítünk korhű épületrészleteket és berendezési tárgyakat.

SZOLGÁLTATÁSOK

Egyiptomi kiállításhoz készített bejárati installáció


Társadalmi szerepvállalás

Rendhagyó történelemóra


Terepi régészet gyerekeknek

Bronzkori aranycsüngők

Számos ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai eseményt szervezünk. A gyermekeknek szóló programjaink alkalmat biztosítanak arra, hogy a fiatal generáció érdeklődését is felkeltsük a történelem iránt, de hiszünk abban, hogy a régmúlt történetei nemcsak a gyerekekhez, hanem mindenkihez szólnak

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Célunk többek között szakmai projektek, kiállítások, kiadványok, konferenciák, leletmentések és tervásatások szponzorálása. Létrehoztuk a VICUS TEUTO Örökségvédelmi Alapítványt, amely támogatja az arra érdemesnek tartott elképzeléseket. Az alapítványon keresztül nemzetközi ösztöndíjat biztosítunk több egyetemi szintű képzésben részt vevő régész és restaurátor hallgatónak Európában, finanszírozva szakirányú, posztgraduális képzésük költségeit.


SALISBURY RÉGÉSZETI KFT. Magyarország

KÖZPONTI IRODA 1016 Budapest, Sánc utca 7. +36 1 920 0476 titkarsag@salisburykft.hu RESTAURÁTOR MŰHELY 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz. 1123 Budapest, Kékgolyó utca 17.

SALISBURY ARCHÄOLOGIE GMBH Németország

Herthastrasse 6, 50969 Köln +49 174 83 93 759

SALISBURY FRANCE SARL Franciaország

67 rue Saint-Jacques 75005 Paris +36 30 846 1789 +33 6 67 80 84 14 contact@salisbury.fr

SALISBURY ARCHEOLOGIE B.V. Hollandia

Vaart z.z. 7a, 9401 GE Assen +31 85 303 1540 info@salisburybv.nl MIDDLE- AND SOUTH-NETHERLANDS Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht www.salisburybv.nl

www.salisbury.hu

Salisbury Archaeology - Magyar  

Salisbury Archaeology

Salisbury Archaeology - Magyar  

Salisbury Archaeology

Advertisement