Page 1

KÜPE Barkan ve Acıyan Çalap’ın Adıyla,

Adlarınla isterim senden,

Ey Çalap,

Ey Barkan,

Ey Acıyan,

Ey Bilgin,

Ey İnce,

Ey Büyük,

Ey Eski,

Ey Destek,

Ey Sunan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

1
 2

3

1

Bu Cevşen’ül Kebir çevirisi Hz. Ali (RA)’a armağanımızdır.

2

Bu çeviri Nakışçı Muhammet Baha Atamızın kayrası ile yazılmıştır.

3

Bu çeviriyi yapan Salih Yurten’dir.

1


KÜPE Ey Başlar Başı,

Ey Alkışlar Onan,

Ey İyilikler İyesi,

Ey Basamaklar Çıkan,

Ey Bolluklar Yayan,

Ey Yanlışlar Bağışlayan,

Ey Yıkımlar Savan,

Ey Sesler Duyan,

Ey İstekler Veren,

Ey Gizli ve Açığı Bilen,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

2


KÜPE Ey Bağışlayanların En İyisi,

Ey Yardımlayanların En İyisi,

Ey Yönetenlerin En İyisi,

Ey Açanların En İyisi,

Ey Ananların En İyisi,

Ey Bırakanların En İyisi,

Ey Övenlerin En İyisi,

Ey Besleyenlerin En İyisi,

Ey Aralayanların En İyisi,

Ey İyilerin En İyisi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

3


KÜPE Ey Onur ve Güzelliğin Gerçek İyesi,

Ey Kağanlığın ve Ululuğun Gerçek İyesi,

Ey Güç ve Olgunluğun Gerçek İyesi,

Ey Büyük ve Yüksek Olan,

Ey Kavrayışı Sarsıcı Olan,

Ey Yaptırımı Zorlu Olan,

Ey Sayımı Çabuk Olan,

Ey Eşiğinde Başarının Güzelliği Olan,

Ey Önünde Yazgı Duran,

Ey Yüklü Bulutları Yaran,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

4


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Acıyıcı,

Ey İyilikçi,

Ey Dağıtıcı,

Ey Ağartıcı,

Ey Kanıtlayıcı,

Ey Egemen,

Ey Pak,

Ey Yalvarılan,

Ey İyiliği ve Açıklaması Bulunan,

Ey Sığınak,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

5


KÜPE Ey Eğildiği Her Nesin Büyüklüğüne,

Ey Bırakıldığı Her Nesin Gücüne,

Ey Aşağılandığı Her Nesin Onuruna,

Ey Tutulduğu Her Nesin Görkemine,

Ey Uyduğu Her Nesin Yönetimine,

Ey Çekindiği Her Nesin Korkusuna,

Ey Parçalandığı Dağların Ürküsüne,

Ey Kalktığı Göklerin Buyruğuna,

Ey Dindiği Yerlerin Onayına,

Ey Ezmeyen İlini,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

6


KÜPE Ey Yanlışları Silen,

Ey Kıranı Kaldıran,

Ey Umutların Varağı,

Ey Armağanı Bol,

Ey Vergisi Geniş,

Ey Budunu Besleyen,

Ey Ölümleri Atayan,

Ey Yakınıları Duyan,

Ey Çerileri Gönderen,

Ey Tutsakları Salan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

7


KÜPE Ey Övgü ve Övünç İyesi,

Ey Övünç ve Yücelik İyesi,

Ey Kıvanç ve Değer İyesi,

Ey Söz Veriş ve Yerine Getiriş İyesi,

Ey Bağış ve Onam İyesi,

Ey İyilik ve Armağan İyesi,

Ey Buyruk ve Yargı İyesi,

Ey Onur ve Sonsuzluk İyesi,

Ey Selek ve Sunak İyesi,

Ey Vergi ve Ululuk İyesi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

8


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Engelleyici,

Ey Savcı,

Ey Yarayıcı,

Ey Duyucu,

Ey Yüceltici,

Ey İşleyici,

Ey Emci,

Ey Derlemeci,

Ey Genişletici,

Ey Geniş,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

9


KÜPE Ey Bütün İşlemelerin İşlemecisi,

Ey Bütün Yaratıkların Yaratıcısı,

Ey Bütün Yiyicilerin Doyurucusu,

Ey Bütün Edinilmişlerin Edicisi,

Ey Bütün Sıkıntıların Gevşeticisi,

Ey Bütün Üzgünlerin Sevindiricisi,

Ey Bütün Acıyanların Acıyıcısı,

Ey Bütün Düşkünlerin Destekleyicisi,

Ey Bütün Utançların Gidericisi,

Ey Bütün Ezginlerin Bucağı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

10


KÜPE Ey Yeğinlikte Esenliğim,

Ey Yıkımda Umudum,

Ey Yalnızlıkta Arkadaşım,

Ey Ayrılıkta Arkam,

Ey Vergide Verenim,

Ey Kaygıda Savanım,

Ey Yoksullukta Yetenim,

Ey Güçlükte Sığınağım,

Ey Korkuda Yardımcım,

Ey Şaşkınlıkta Kanıtım,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

11


KÜPE Ey Gizlileri Bilen,

Ey Kırıkları Geçiren,

Ey Utançları Saklayan,

Ey Sıkıntıları Açan,

Ey Yürekleri Yoğuran,

Ey Yürekleri Donatan,

Ey Yürekleri Işıtan,

Ey Yüreklerin Otacısı,

Ey Yüreklerin Sevgilisi,

Ey Yüreklerin Yakını,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

12


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Büyük,

Ey Güzel,

Ey Yetkin,

Ey Üstlen,

Ey Kanıt,

Ey Bağışlayan,

Ey Ulanılan,

Ey Okşayan,

Ey Onurlu,

Ey Yöneten,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

13


KÜPE Ey Şaşkınların Kanıtı,

Ey Yoksunların Yardımcısı,

Ey Çağıranların Yetişeni,

Ey Sakınanların Sakıyanı,

Ey Baş Çekenlerin Yuvası,

Ey Suçluların Bağışlayanı,

Ey Korkanların Korunağı,

Ey Düşkünlerin Acıyanı,

Ey Issızların Issı,

Ey Dardakilerin Yakarışını Yanıtlayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

14


KÜPE Ey Seleklik ve Görgü İyesi,

Ey Erdem ve İyilik İyesi,

Ey Güven ve Güvenilirlik İyesi,

Ey Bengi ve Paklık İyesi,

Ey Biliş ve Deyiş İyesi,

Ey Acım ve Onam İyesi,

Ey Belgi ve Kanıt İyesi,

Ey Büyüklük ve Düzen İyesi,

Ey Bağış ve Salış İyesi,

Ey Umanlara Acım İyesi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

15


KÜPE Ey Her Nesin Dingiri,

Ey Her Nesin Tanrısı,

Ey Her Nesin Yaratıcısı,

Ey Her Nesin Üstünü,

Ey Her Nesin Öncesi,

Ey Her Nesin Sonrası,

Ey Her Nesin Bilicisi,

Ey Her Nesin Güç Yetireni,

Ey Her Nesin Süsleyicisi,

Ey Her Nesi Sonlu ve Sonsuz Kılan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

16


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Güvenilici,

Ey Denetleyici,

Ey Oldurucu,

Ey Bildirici,

Ey Açıklayacı,

Ey Kolaylaştırıcı,

Ey Süsleyici,

Ey Yüceltici,

Ey Yardımcı,

Ey Boyacı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

17


KÜPE Ey Denetimi Sürekli,

Ey Büyüklüğü Kocaman,

Ey Yönetimi Öncesiz,

Ey Kullarına Acıyan,

Ey Her Nesi Bilen,

Ey Diklere Yumuşak,

Ey Umanlara Sunan,

Ey Ölçüleri Anlamlı,

Ey Yönetimi Okşak,

Ey Okşayıcılığı Güçlü,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

18


KÜPE Ey Erdeminden Başka Beklenmeyen,

Ey Türesinden Başka Korkulmayan,

Ey İyiliğinden Başka Gözlemlenmeyen,

Ey Bağışlamasından Başka İstenmeyen,

Ey Denetiminden Başka Uzun Sürmeyen,

Ey Yönetiminden Başka Yönetim Olmayan,

Ey Kanıtından Başka Kanıt Bulunmayan,

Ey Acıyışı Ezincinden Önce Gelen,

Ey Her Nesi Bilgisiyle Kuşatmış Olan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

19


KÜPE Ey Tasayı Kaldıran,

Ey Sıkıntıyı Gideren,

Ey Suçu Bağışlayan,

Ey Dönüşleri Onayan,

Ey Yaratılmışların Yaratıcısı,

Ey Sözünde Duran,

Ey Yavruları Besleyen,

Ey Sözünü Yerine Getiren,

Ey Gizliyi Bilen,

Ey Tohumu Göğerten,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

20


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Ulu,

Ey Duyulu,

Ey Sağdıç,

Ey Varlıklı,

Ey Bolluklu,

Ey Pak,

Ey Esen,

Ey Değişik,

Ey Gizli,

Ey Güçlü,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

21


KÜPE Ey Güzelliği Gösteren,

Ey Çirkinliği Gizleyen,

Ey Yaptırımı Bekleten,

Ey Perdeleri Yırtmayan,

Ey Bağışlaması Büyük,

Ey Yaptırımdan Cayan,

Ey Ertürümü Geniş,

Ey Acıyan Elleri Açık,

Ey Gizli Yakarışların İyesi,

Ey Bütün Yakınıların Sonu,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

22


KÜPE Ey Bol Yiyecek İyesi,

Ey Geniş Acım İyesi,

Ey Aşkın Biliş İyesi,

Ey Olgun Güç İyesi,

Ey Kesin Kanıt İyesi,

Ey Açık Sunum İyesi,

Ey Yüce Nitelik İyesi,

Ey Süren Onur İyesi,

Ey Sağlam Güç İyesi,

Ey Berkeli İyilik İyesi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

23


KÜPE Ey Yönetenlerin En Yöneteni,

Ey Türelilerin En Türelisi,

Ey Dürüstlerin En Dürüstü,

Ey Açıkların En Açığı,

Ey Temizlerin En Temizi,

Ey Yaratanların En Güzeli,

Ey Sayanların En Hızlısı,

Ey İşitenlerin En Duyarlısı,

Ey Sunanların En Sunarı,

Ey İyileştirenlerin En İyileştireni,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

24


KÜPE

Ey Gökleri Kurgulayan,

Ey Karanlıkları Getiren,

Ey Gizlilikleri Bilen,

Ey Üzgünlere Acıyan,

Ey Utançları Örten,

Ey Yıkımları Kaldıran,

Ey Ölüleri Dirilten,

Ey Güzellikleri Katlayan,

Ey Bollukları İndiren,

Ey Yaptırımı Yeğin,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

25


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Biçimleyen,

Ey Ölçümleyen,

Ey Arındıran,

Ey Yalazlayan,

Ey Önceleyen,

Ey Sonralayan,

Ey Kolaylayan,

Ey Uyarlayan,

Ey Muştulayan,

Ey Denetleyen,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

26


KÜPE Ey Saygın Evi Güden,

Ey Saygın İli Güden,

Ey Saygın Sunağı Güden,

Ey Saygın Bölgeyi Güden,

Ey Belgi ve Konum Güden,

Ey Uğrak Yeri Güden,

Ey Yasalı ve Yasağı Güden,

Ey Işığı ve Karanlığı Güden,

Ey Sunak ve Esenliği Güden,

Ey Büyüklük ve Sunuşu Güden,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

27


KÜPE Ey Desteği Olmayanların Desteği,

Ey Dayanağı Olmayanların Dayanağı,

Ey Övüncü Olmayanların Övüncü,

Ey Yardımcısı Olmayanların Yardımcısı,

Ey Korunağı Olmayanların Korunağı,

Ey Kıvancı Olmayanların Kıvancı,

Ey Sağdıcı Olmayanların Sağdıcı,

Ey Varlığı Olmayanların Varlığı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

28


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Kalıcı,

Ey Sürücü,

Ey Acıyıcı,

Ey Güdücü,

Ey Bilici,

Ey Sakınıcı,

Ey Bölüştürücü,

Ey Sağlamlaştırıcı,

Ey Daraltıcı,

Ey Genişletici,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

29


KÜPE Ey Sakınma İsteyenleri Sakıyan,

Ey Acınma İsteyenlere Acıyan,

Ey Kayra İsteyenleri Kayıran,

Ey Korunma İsteyenleri Koruyan,

Ey Sunu İsteyenlere Sunan,

Ey Eğitim İsteyenleri Eğiten,

Ey Destek İsteyenleri Destekleyen,

Ey Yardım İsteyenlere Yardıma Koşan,

Ey Bağırmak İsteyenleri Bağırtan,

Ey Bağış İsteyenleri Bağışlayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

30


KÜPE Ey Sunusu Bol,

Ey İyiliği Büyük,

Ey Bağışı Çok,

Ey Artıklığı Eski,

Ey İşlemesi Okşayıcı,

Ey Okşayışı Kalıcı,

Ey Sıkıntıyı Kovan,

Ey Kemliği Kaldıran,

Ey Edinilmişlerin İyesi,

Ey Paya Göre Yöneten,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

31


KÜPE Ey Yenilmeyen Onurlu,

Ey Bırakılmayan Ilımlı,

Ey Uyumayan Gözetmen,

Ey Yitmeyen Var,

Ey Ölmeyen Diri,

Ey Bitmeyen Kalıt,

Ey Bilmezsiz Bilici,

Ey İsteksiz İstek,

Ey Arıklaşmayan Güçlü,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

32


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Tek,

Ey İlk,

Ey Tanık,

Ey Engin,

Ey Olgun,

Ey Ergin,

Ey Kalaç,

Ey Kuz,

Ey Yarar,

Ey Doğru,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

33


KÜPE Ey Bütün Büyüklerden Daha Büyük,

Ey Bütün Seleklerden Daha Selek,

Ey Bütün Acırlardan Daha Acır,

Ey Bütün Güderlerden Daha Güder,

Ey Bütün Bilirlerden Daha Bilir,

Ey Bütün Eskilerden Daha Eski,

Ey Bütün Kocamanlardan Daha Koca,

Ey Bütün Büyüklerden Daha Büyük,

Ey Bütün Onurlulardan Daha Onurlu,

Ey Bütün İnceliklilerden Daha İnce,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

34


KÜPE Ey Sözünde Duran,

Ey Bağı Sağlam,

Ey Gücü Ulu,

Ey Ululuğu Yakın,

Ey Yakınlığı Yumuşak,

Ey Yumuşaklığı Onurlu,

Ey Onurluluğu Büyük,

Ey Büyüklüğü Engin,

Ey Enginliği Övük,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

35


KÜPE Ey Her Nesin Kendisine Boyun Eğdiği,

Ey Her Nesin Kendisi İçin Yaratıldığı,

Ey Her Nesin Kendisi İçin Var Olduğu,

Ey Her Nesin Kendisine Döndüğü,

Ey Her Nesin Kendisinden Korktuğu,

Ey Her Nesin Kendisini Andığı,

Ey Her Nesin Kendisine Dayandığı,

Ey Her Nesin Kendisinden Çekindiği,

Ey Her Nesin Kendisine Yöneldiği,

Ey Kendisine Yönelmeyenin Yok Olduğu,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

36


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Yetkin,

Ey Sağ,

Ey Bağ,

Ey Ayrı,

Ey Ulu,

Ey Çağrı,

Ey Esen,

Ey Yargıç,

Ey Sürek,

Ey Doğru,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

37


KÜPE Ey Kendisinden Başka Kaçılamayan,

Ey Kendisinden Başka Avunulamayan,

Ey Kendisinden Başka Sığınılamayan,

Ey Kendisinden Başka Güvenilemeyen,

Ey Kendisinden Başka Amaçlanamayan,

Ey Kendisinden Başka Kestirilemeyen,

Ey Kendisinden Başka Tapınılamayan,

Ey Kendisinden Başka Çağırılamayan,

Ey Kendisinden Başka Çelim ve Güç Olmayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

38


KÜPE Ey Kaçılanların En İyisi,

Ey İstenenlerin En İyisi,

Ey Gözdelerin En İyisi,

Ey Dilenilenlerin En İyisi,

Ey Amaçlananların En İyisi,

Ey Anılanların En İyisi,

Ey Karşılananların En İyisi,

Ey Sevilenlerin En İyisi,

Ey İndirgenenlerin En İyisi,

Ey Alışılanların En İyisi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

39


KÜPE Ey Yaratıp Düzene Sokan,

Ey Ölçüp Yoluna Koyan,

Ey Kırımı Kaldıran,

Ey Saklı Yakarışı Duyan,

Ey Batığı Çıkaran,

Ey Bitiği Kotaran,

Ey Sayrıyı Sağaltan,

Ey Öldüren ve Yaşatan,

Ey Güldüren ve Ağlatan,

Ey Saptıran ve Toparlayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

40


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Bağışlayıcı,

Ey Perdeleyici,

Ey Ezici,

Ey Güçlü,

Ey Bakıcı,

Ey Yaratıcı,

Ey Karşılayıcı,

Ey Anıcı,

Ey Yardımcı,

Ey Zorlayıcı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

41


KÜPE Ey Karada ve Denizde Yolu Olan,

Ey Çevrende Belgileri Olan,

Ey Belgilerinde Kanıtı Olan,

Ey Ölümlerde Gücü Olan,

Ey Gurlarda Onuru Olan,

Ey Bitimde Yönetimi Olan,

Ey Sorguda Gösterişi Olan,

Ey Ölçümde Dileği Olan,

Ey Uçmakta Acıyışı Olan,

Ey Alevde Yangısı Olan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

42


KÜPE Ey Korkanların Korunağı,

Ey Suçluların Sığınağı,

Ey Dönenlerin Kavşağı,

Ey Dikenlerin Varağı,

Ey Kısanların Uğrağı,

Ey Yanılanların Umarı,

Ey İsteyenlerin Bulağı,

Ey İyilerin Övüncü,

Ey Bırakanların Dayancı,

Ey İnananların Erinci,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

43


KÜPE Ey Bütün Yakınların En Yakını,

Ey Bütün Sevenlerin En Seveni,

Ey Bütün Büyüklerin En Büyüğü,

Ey Bütün Onurluların En Onurlusu,

Ey Bütün Güçlülerin En Güçlüsü,

Ey Bütün Varsılların En Varsılı,

Ey Bütün Seleklerin En Seleği,

Ey Bütün Acırların En Acırı,

Ey Bütün İrilerin En İrisi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

44


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Yaklaşan,

Ey Gözleyen,

Ey Sevilen,

Ey Yanıtlayan,

Ey Sayımlayan,

Ey Kam,

Ey Bakan,

Ey Duyumlayan,

Ey Yaratan,

Ey Açıklayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

45


KÜPE Ey Yenilemeyen Birinci,

Ey İşlenemeyen İşleyici,

Ey Yaratılamayan Yaratıcı,

Ey İyelenemeyen İye,

Ey Ezilemeyen Ezici,

Ey Yükseltilemeyen Yüksek,

Ey Korunulamayan Korucu,

Ey Desteklenemeyen Destek,

Ey Yitirilemeyen Tanık,

Ey Uzaklaşılamayan Yakın,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

46


KÜPE Ey Işıklar Işığı,

Ey Işıklar Işıtan,

Ey Işıklar Biçen,

Ey Işıklar Yaran,

Ey Işıklar Tartan,

Ey Işıklar Güden,

Ey Işıklar Öncesi Işık,

Ey Işıklar Sonrası Işık,

Ey Işıklar Üstünü Işık,

Ey Işıklar Başkası Işık,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

47


KÜPE Ey Armağanı Değerli,

Ey Eylemi Yumuşak,

Ey Vergisi Kalıcı,

Ey Alımı Öncesiz,

Ey Söylemi Doğru,

Ey Andı Gerçek,

Ey Bağışı Artık,

Ey Yangısı Türe,

Ey Anılışı Tatlı,

Ey Yakınlığı Tadımlık,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

48


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Azıkçı,

Ey Aralayıcı,

Ey Devindirici,

Ey Kolaylaştırıcı,

Ey Aşağılayıcı,

Ey Alçaltıcı,

Ey Dönüştürücü,

Ey Güzelleştirici,

Ey Bütünleyici,

Ey Artırıcı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

49


KÜPE Ey Görülmemiş Gözcü,

Ey Yaratılmamış Yaratıcı,

Ey Doğrultulmamış Doğru,

Ey Diriltilmemiş Diri,

Ey Doyurulmamış Tok,

Ey Korunulmamış Korucu,

Ey Seçimlenmemiş Seçici,

Ey Yargılanmamış Yargıç,

Ey Doğurmamış ve Doğmamış,

Ey Dengi Bulunmayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

50


KÜPE Ey En Güzel Sevgili,

Ey En Güzel Otacı,

Ey En Güzel Sayman,

Ey En Güzel Gerçek,

Ey En Güzel Gözcü,

Ey En Güzel Yanıt,

Ey En Güzel Sağdıç,

Ey En Güzel Yabgu,

Ey En Güzel Kağan,

Ey En Güzel Yardım,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

51


KÜPE Ey Anlayışlıların Sevinci,

Ey İsteyişlilerin Adaşı,

Ey Tutkunların Tutacı,

Ey Dönenlerin Sevgilisi,

Ey Yoksunların Bakıcısı,

Ey Suçluların Umudu,

Ey Sıkışmışların Gevşeticisi,

Ey Üzgünleri Soluklandıran,

Ey Kaygılıların Kurtuluşu,

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Tanrısı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

52


KÜPE Ey Uçmağın ve Tamunun Dingiri,

Ey Elçilerin ve Öncülerin Dingiri,

Ey Bağlıların ve İyilerin Dingiri,

Ey Küçüklerin ve Büyüklerin Dingiri,

Ey Tohumların ve Meyvelerin Dingiri,

Ey Irmakların ve Ağaçların Dingiri,

Ey Bozkırların ve Çöllerin Dingiri,

Ey Kölelerin ve Beylerin Dingiri,

Ey Açıkların ve Saklıların Dingiri,

Ey Gecelerin ve Gündüzlerin Dingiri,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

53


KÜPE Ey Bilgisi Her Nese Erişen,

Ey Görüşü Her Nese Sinen,

Ey Gücü Her Nese Yeten,

Ey Vergileri Sayılamayan,

Ey Kullarının Yemişlerini Sayamadığı,

Ey Yaratıklarının Karşılığını Yetiremediği,

Ey Anlakların Büyüklüğünü Anlayamadığı,

Ey Kuşkuların Gerçekliğini Kavrayamadığı,

Ey Büyüklük ve Kocalık Örtüsü Olan,

Ey Gösteriş ve Yönetim Değeri Olan,

Ey Süreği Onurla Onurlanan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

54


KÜPE Ey En Ulu Benzetmeler Kendisine Bek,

Ey En Üstün Nitelikler Kendisine Bek,

Ey Önce ve Sonra Kendisine Bek,

Ey Uçmak Evi Kendisine Bek,

Ey Tamu ve Alev Kendisine Bek,

Ey En Büyük Belgi Kendisine Bek,

Ey En Güzel Adlar Kendisine Bek,

Ey Seçim ve Sonuç Kendisine Bek,

Ey Yüce Gökler Kendisine Bek,

Ey Doruk ve Düzlük Kendisine Bek,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

55


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Sildirmesi Çok,

Ey Bağışlaması Çok,

Ey Sevmesi Çok,

Ey Karşılaması Çok,

Ey Beklemesi Çok,

Ey Esirgemesi Çok,

Ey Kıyamaması Çok,

Ey Arıtması Çok,

Ey Yaşatması Çok,

Ey Dayanması Çok,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

56


KÜPE Ey Gökyüzünde Büyüklüğü Olan,

Ey Yeryüzünde Belgileri Olan,

Ey Her Neste Kanıtı Bulunan,

Ey Denizlerde Şaşırtısı Olan,

Ey İlk Yaradılışı Yineleyen,

Ey Dağlarda Gömüsü Olan,

Ey En Güzel Biçimde Yaratan,

Ey Bütün İşler Kendisine Dönen,

Ey Her Neste Okşaması Görülen,

Ey Yaratıklarına Gücünü Bildiren,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

57


KÜPE Ey Sevgilisi Olmayanların Sevgilisi

Ey Otacısı Olmayanların Otacısı,

Ey Karşılayanı Olmayanların Karşılayıcısı,

Ey Yanıcısı Olmayanların Yanıcısı,

Ey Arkadaşı Olmayanların Arkadaşı,

Ey Kurtarıcısı Olmayanların Kurtarıcısı,

Ey Kimsesi Olmayanların Kimsesi,

Ey Kanıtı Olmayanların Kanıtı,

Ey Yoldaşı Olmayanların Yoldaşı,

Ey Acıyıcısı Olmayanların Acıyıcısı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

58


KÜPE Ey Kendisinden Yetkinlik İsteyenlere Yeten,

Ey Kendisinden Doğrulmak İsteyenleri Doğrultan,

Ey Kendisinden Saklanmak İsteyenleri Saklayan,

Ey Kendisinden Çağrı İsteyenleri Çağıran,

Ey Kendisinden Sağlık İsteyenleri Sağaltan,

Ey Kendisinden Danış İsteyenleri Danıştıran

Ey Kendisinden Varlık İsteyenleri Varlatan,

Ey Kendisinden Bakım İsteyenleri Bakımlayan,

Ey Kendisinden Güç İsteyenleri Güçlendiren,

Ey Kendisinden Yakınlık İsteyenleri Yanaştıran,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

59


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Önce,

Ey Sonra,

Ey Dışrak,

Ey İçrek,

Ey Yaratıcı,

Ey Besici,

Ey Doğrucu,

Ey Öncü,

Ey Yöncü,

Ey Yarıcı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

60


KÜPE Ey Geceyi ve Gündüzü Çeviren,

Ey Karanlığı ve Işığı Yaratan,

Ey Gölgeyi ve Isıyı Getiren,

Ey Güneş’i ve Ay’ı Dizginleyen,

Ey Ölümü ve Yaşamı Yaratan,

Ey Yaradılış ve Buyruk Kendisinin Olan,

Ey Ata ve Çocuk Edinmeyen,

Ey Yönetiminde Ortağı Olmayan,

Ey Alçalmadığı İçin Adaşı Olmayan,

Ey Yeti ve Güç Kendisinin Olan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

61


KÜPE Ey Dileyenlerin Dileğini Bilen,

Ey İsteyenlerin Gereksinimlerini Bulunduran,

Ey Suskunların İnlemelerini İşiten,

Ey Korkanların Gözyaşlarını Gören,

Ey Suskunların İçini Bilen,

Ey Yakınanların Yakınısını Gören,

Ey Dönenlerin Engelini Anlayan,

Ey Ara Bozucuların İşlerini Düzeltmeyen,

Ey İyilerin Emeğini Boşa Vermeyen,

Ey Anlayışlıların Gönlünden Uzaklaşmayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

62


KÜPE Ey Sürekliliği Sonsuz,

Ey Yanlışı Bağışlayan,

Ey Yakarışları İşiten,

Ey Verişi Geniş,

Ey Göğü Yükselten,

Ey Yıkımları Savan,

Ey Şanı Yüce,

Ey Övgüsü Eski,

Ey Bağlılığı Çok,

Ey Ödülü Namlı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

63


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey En Bağışçı,

Ey En Örtücü,

Ey En Ezici,

Ey En Zorlayıcı,

Ey En Bekleyici,

Ey En Besleyici,

Ey En Açıcı,

Ey En Bilici,

Ey En Verici,

Ey En Döndürücü,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

64


KÜPE Ey Beni Yaratan ve Dizen,

Ey Beni Besleyen ve Eğiten,

Ey Beni Yediren ve İçiren,

Ey Beni Yaklaştıran ve Yanaştıran,

Ey Beni Koruyan ve Yetiren,

Ey Beni Saran ve Sarmalayan,

Ey Beni Uzlaştırıp Doğrultan,

Ey Beni Onurlandırıp Donatan,

Ey Beni Öldürüp Dirilten,

Ey Beni Alıştırıp Kollayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

65


KÜPE Ey Sözleri Doğruyu Doğrulayan,

Ey Buyruğu Geri Bırakılamayan,

Ey Olgusu Geri Çevrilemeyen,

Ey Kişiyle Gönlü Arasına Giren,

Ey Kullarının Dönüşünü Onayan,

Ey Onayı Olmaksızın Bağışlanılamayan,

Ey Göklerin Gücüyle Dürüldüğü,

Ey Yolundan Sapanları En İyi Bilen,

Ey Gök Gürültüsünün Övgüyle

Meleklerin Korkuyla Andığı,

Ey Yağıştan Önce

Muştulayıcı Yeller Gönderen,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

66


KÜPE Ey Yeri Beşik Yapan,

Ey Dağları Direk Yapan,

Ey Güneş’i Işıldak Yapan,

Ey Ay’ı Işık Yapan,

Ey Geceyi Örtü Yapan,

Ey Gündüzü Geçim Yapan,

Ey Uykuyu Dinlence Yapan,

Ey Göğü Yapı Yapan,

Ey Nesneleri Çift Yaratan,

Ey Alevi Gözcü Yapan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

67


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Bağışlayıcı,

Ey Duyucu,

Ey Yükseltici,

Ey Engelleyici,

Ey Başkalaştırıcı,

Ey Hızlandırıcı,

Ey Muştulayıcı,

Ey Uyarıcı,

Ey Güçlü,

Ey Güç Yetiren,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

68


KÜPE Ey Dirilerden Önceki Diri,

Ey Dirilerden Sonraki Diri,

Ey Benzersiz Yaşam İyesi,

Ey Eşsiz Yaşam İyesi,

Ey Ortaksız Yaşam İyesi,

Ey Gereksinimsiz Yaşam İyesi,

Ey Dirileri Öldüren Yaşam İyesi,

Ey Dirileri Besleyen Yaşam İyesi,

Ey Ölüleri Dirilten Yaşam İyesi,

Ey Ölümsüz Yaşam İyesi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

69


KÜPE Ey Unutulmaz Anış Kendisinin Olan,

Ey Sönmez Işık Kendisinin Olan,

Ey Sayısız Övgü Kendisinin Olan,

Ey Değişmez Nitelikler Kendisinin Olan,

Ey Sayısız Vergi Kendisinin Olan,

Ey Batmaz Yönetim Kendisinin Olan,

Ey Anlaşılamaz Büyüklük Kendisinin Olan,

Ey Döndürülemez Sonuçlar Kendisinin Olan,

Ey Değiştirilemez İlkeler Kendisinin Olan,

Ey Kavranılamaz Olgunluk Kendisinin Olan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

70


KÜPE Ey Oluşumların Dingiri,

Ey İnanç Gününün Dingiri,

Ey Bekleyenleri Seven,

Ey Dönenleri Seven,

Ey Temizlenenleri Seven,

Ey Güzellik Yapanları Seven,

Ey Yardımlayanların En İyisi,

Ey Çözümleyenlerin En İyisi,

Ey Karşılayanların En İyisi,

Ey Karıştıranların Edimlerini En İyi Bilen,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

71


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Çıkaran,

Ey Koyan,

Ey Koruyan,

Ey Kuşatan,

Ey Öven,

Ey Engin,

Ey Bakan,

Ey Yeten,

Ey Onurlandıran,

Ey Aşağılayan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

72


KÜPE Ey Karşıtsız Tek,

Ey Benzersiz Başka,

Ey Gereksiz Tok,

Ey Çiftsiz Tane,

Ey Yabgusuz Dingir,

Ey Yoksuz Varsıl,

Ey İnmez Kağan,

Ey Eksiksiz Yönetici,

Ey Eşsiz Varlık,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

73


KÜPE Ey Anılışı Ananlara Değer,

Ey Karşılanışı Karşılayanlara Utku,

Ey Övgüsü Övenlere Övünç,

Ey Uygusu Uyanlara Kurtuluş,

Ey Kapısı Arayanlara Açık,

Ey Yolları İnananlara Tanımlı,

Ey Kanıtları Bakanlara Belli,

Ey Betiği Oturanlara Öğüt,

Ey Bağışı Suçlulara Sığınak,

Ey Acımı Alımlayanlara Yakın,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

74


KÜPE Ey Adı Uğurlu,

Ey Soyu Ulu,

Ey Övgüsü Büyük,

Ey Kendisinden Başka Tanrı Olmayan,

Ey Adları Kutsal,

Ey Süreğenliği Sürek,

Ey Büyüklüğü Değerli,

Ey Büyüklenme Perdesi Olan,

Ey Üstünlüğü Öbeklerle Sayılamayan,

Ey Yemişleri Sayısız,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

75


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Yardımlayan,

Ey Açıklayan,

Ey Güvenilir,

Ey Sağlam,

Ey Yeğin,

Ey Tanık,

Ey Olgun,

Ey Övgün,

Ey Engin,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

76


KÜPE Ey Engin Doruğun İyesi,

Ey Dosdoğru Söylemin İyesi,

Ey Yetkinlik ve Aşkınlık İyesi,

Ey Yeğin Yakalayış İyesi,

Ey Ant ve Uyarı İyesi,

Ey Uzak Olmayan Yakın,

Ey Övülen Sağdıç,

Ey Her Nesi Gözeten,

Ey Kullarını Ezmeyen,

Ey Şah Damardan Daha Yakın,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

77


KÜPE Ey Ortağı ve Bakanı Olmayan,

Ey Benzeri ve İkizi Olmayan,

Ey Güneş’i ve Işıklı Ay’ı Yaratan,

Ey Pek Yoksullaşanı Varsıllaştıran,

Ey Küçük Yavruları Besleyen,

Ey Düşkün Yaşlılara Acıyan,

Ey Korkudan Çekinenlerin Sığınağı,

Ey Kullarını Gözetleyen,

Ey Kullarının Gereksinimlerini Bilen,

Ey Her Nese Gücü Yeten,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

78


KÜPE Ey Seleklik ve Yemişler İyesi,

Ey Aşkınlık ve Sunum İyesi,

Ey Yeğin Yıkım ve Acım İyesi,

Ey Kağıdı ve Çividi Olan,

Ey Tozu ve Meltemi Yaratan,

Ey Anadolu’ya ve Taşraya Esin Veren,

Ey Kemliği ve Sızıyı Gideren,

Ey Saklıları ve Kaygıları Bilen,

Ey Saygın Ev Kendisinin Olan,

Ey Nesneleri Yoktan Var Eden,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

79


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Türeci,

Ey Onacı,

Ey Artıcı,

Ey Yapıcı,

Ey Üstlenici,

Ey Getirici,

Ey Tamlayıcı,

Ey Yarıcı,

Ey Çağırıcı,

Ey İsteyici,

Ey İstenici,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

80


KÜPE Ey Çelimiyle Besinlenilen,

Ey İnceliğiyle Sunumlanılan,

Ey Okşayışıyla Yinelenilen,

Ey Gücüyle Onurlanılan,

Ey Önlemiyle Seçimlenilen,

Ey Bilgisiyle Yönetilinen,

Ey Yumuşaklığıyla Davranılınan,

Ey Ululuğuyla Yaklaşılınan,

Ey Yaklaşımıyla Ululaşılınan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

81


KÜPE Ey Dilediğini Yaratan,

Ey Dilediğini Yapan,

Ey Dilediğini Düzelten,

Ey Dilediğini Eğrilten,

Ey Dilediğini Bağışlayan,

Ey Dilediğini Sancıtan,

Ey Dilediğini Geri Döndüren,

Ey Dilediğini Uşaklıkta Biçimleyen,

Ey Dilediğini Çokça Yaratan,

Ey Dilediğini Acımasına Özel Kılan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

82


KÜPE Ey Baba ve Çocuk Edinmeyen,

Ey Kimseyi İşine Ortak Kılmayan,

Ey Her Nese Bir Ölçü Getiren,

Ey Kıyamayışı Tükenmeyen,

Ey Melekleri Elçi Kılan,

Ey Gökte Kermenler Kuran,

Ey Yeri Oturaklı Kılan,

Ey Kişioğlunu Sudan Yaran,

Ey Her Nesi Tane Tane Sayan,

Ey Her Nesi Bilgisiyle İçine Alan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

83


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Bir,

Ey Tek,

Ey İlk,

Ey Tok,

Ey En Üstün,

Ey En Onurlu,

Ey En Büyük,

Ey En Gerçek,

Ey En İyi,

Ey En Sürek,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

84


KÜPE Ey Kendisini Öğrenenlerin Öğrencesi,

Ey Kendisini Ululayanların Ulusu,

Ey Kendisini Karşılayanların Karşılığı,

Ey Kendisini Ananların Dilinden Düşürmediği,

Ey Kendisini Övenlerin Övüncü,

Ey Kendisini İsteyenlerin Varlığı,

Ek Kendisini Tekleyenlerin Nitelendirdiği,

Ey Kendisini Sevenlerin Sevdiceği,

Ey Kendisini Beğenenlerin Seçimlediği,

Ey Kendisine Dönenlerin Aradığı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

85


KÜPE Ey Yönetiminden Başka Yönetim Olmayan,

Ey Kullarının Övmekle Bitiremediği,

Ey Yaratılmışların Büyüklüğünü Açıklayamadığı,

Ey Gözlerin Olgunluğunu Kavrayamadığı,

Ey Anlakların Niteliklerini Alımlayamadığı,

Ey Düşüncelerin Büyüklenmesini İndirgeyemediği,

Ey Kişilerin Özelliklerini Nitelendiremediği,

Ey Kullarının Buyruğunu Geri Çeviremediği,

Ey Her Neste Damgası Belli Olan,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

86


KÜPE Ey Ağlayanların Sevgilisi,

Ey Bırakanların Güvencesi,

Ey Sapkınların Düzeltmeni,

Ey İnananların Sağdıcı,

Ey Anıcıların Adaşı,

Ey Güçlülerin Güçlüsü,

Ey Görenlerin Gözcüsü,

Ey Bilginlerin Bilgesi,

Ey Kaygılıların Duldası,

Ey Yardımcıların Yardımcısı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

87


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Sundurucu,

Ey Büyütücü,

Ey Besleyici,

Ey Gönderici,

Ey Çoğaltıcı,

Ey Yaşatıcı,

Ey Yaratıcı,

Ey Esenleyici,

Ey Kurtarıcı,

Ey Güzelleştirici,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

88


KÜPE Ey Her Nese Yeten,

Ey Her Nesi Tutan,

Ey Hiçbir Nese Benzemeyen,

Ey Yönetiminden Artmayan,

Ey Gömüleri Azalmayan,

Ey Hiçbir Nesin Kendisinden Gizlenemediği,

Ey Hiçbir Nesin Dengi Olamadığı,

Ey Her Nesin Anahtarı Elinde Olan,

Ey Acıyışı Her Nesi Çevreleyen,

Ey Her Nesi Sürdüren ve Bitiren,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

89


KÜPE Ey Ondan Başka Bilinmezin Bilinemediği,

Ey Ondan Başka Kötülüğün Giderilemediği,

Ey Ondan Başka İşlerin Yürütülemediği,

Ey Ondan Başka Yanlışların Silinemediği

Ey Ondan Başka Gönüllerin Çevirilemediği,

Ey Ondan Başka Yaratıkların Yaratılamadığı,

Ey Ondan Başka Kazanımların Bütünlenemediği,

Ey Ondan Başka Yağmurun Yağdırılamadığı,

Ey Ondan Başka Ölülerin Diriltilemediği,

Ey Ondan Başka Gerçekten Artırılamadığı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

90


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Bulan,

Ey Doğan,

Ey Açan,

Ey Yaran,

Ey Üstlenen,

Ey Buyuran,

Ey Sakıyan,

Ey Umut,

Ey Umulan,

Ey Büyük Umut,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

91


KÜPE Ey Cılızların Yandaşı,

Ey Yoksulların Saklısı,

Ey Ayrıların Ağası,

Ey Ermişlerin Yaranı,

Ey Yağıların Kıranı,

Ey Göklerin Kaldıracı,

Ey Yıkımları Kaldıran,

Ey Sağdıçların Sağı,

Ey Sakınanların Sevi,

Ey Varlıklıların Tanrısı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

92


KÜPE Ey Öncesi Her Nesin ve Sonlayıcısı,

Ey Tapıncı Her Nesin ve İşleyicisi,

Ey Besleri Her Nesin ve Yaratıcısı,

Ey Yaranı Her Nesin ve Yöneticisi,

Ey Sıkanı Her Nesin ve Gevşeticisi,

Ey Başlatanı Her Nesin ve Başa Dönücüsü,

Ey Nedeni Her Nesin ve Ölçümleyeni,

Ey Denetmeni Her Nesin ve Sorumlusu,

Ey Yuvarlayanı Her Nesin ve Yoğurucusu,

Ey Yaşatanı Her Nesin ve Öldürücüsü,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

93


KÜPE Ey Ananların ve Anılanların En İyisi,

Ey Karşılayanların ve Karşılananların En İyisi,

Ey Övenlerin ve Övülenlerin En İyisi,

Ey Görenlerin ve Görülenlerin En İyisi,

Ey Çağıranların ve Çağırılanların En İyisi,

Ey Yanıtlayanların ve Yanıtlananların En İyisi,

Ey Alışanların ve Alışılanların En İyisi,

Ey Toplayanların ve Toplanılanların En İyisi,

Ey Erişenlerin ve Erişilenlerin En İyisi,

Ey Sevenlerin ve Sevilenlerin En İyisi,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

94


KÜPE Ey Kendisini Çağıranlara Gelen,

Ey Kendisini Dinleyenleri Seven,

Ey Kendisini Sevenlere Yakın,

Ey Kendisini Seçenleri Bilen,

Ey Kendisini Bekleyenlere Sunan,

Ey Kendisini Tanımayanlara Ilımlı,

Ey Ilımlılığı Bilgi İçeren,

Ey Yönetimi Büyük Olan,

Ey Büyüklüğü Acımaklı,

Ey Güzelleştirmesi Öncel,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

95


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Nedenleyen,

Ey Yaklaştıran,

Ey Ardıllayan,

Ey Dönüştüren,

Ey Ölçümleyen,

Ey Sıralayan,

Ey Beğendiren,

Ey Andıran,

Ey Olduran,

Ey Büyüklenen,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

96


KÜPE Ey Bir Duyusu Diğerini Uğraştırmayan,

Ey Bir Eylemi Diğerini Engellemeyen,

Ey Bir Sözü Diğerini Zorlamayan,

Ey Bir Sorusu Diğerini Çürütmeyen,

Ey Üsteleyenlerin Üstelemesinden Usanmayan,

Ey İnananların Göğsünü Sağlıkla Genişleten,

Ey Anılışı Yenginlerin Yüreğini Okşayan,

Ey Tutkunlarının Yüreğinden Silinmeyen,

Ey Dileyenlerin Dileğinin Dili,

Ey Oluşumlarda Hiçbir Nesin,

Kendisinden Saklanamadığı,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

97


KÜPE Ey Önceden Bilen,

Ey Sözü Çıkan,

Ey Bağışı Belli,

Ey Buyruğu Utkulu,

Ey Yazgısı Sağlam,

Ey Olacakları Olan,

Ey Yaklaşımı Yüksek,

Ey Yönetimi Eski,

Ey Artıları Kalıcı,

Ey Doruğu Yüce,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

98


KÜPE Ey Dingirler Dingiri,

Ey Kapılar Açan,

Ey Nedenler Nedeni,

Ey Başarıları Ödülleyen,

Ey Doğruları Esinleyen,

Ey Bulutların Yığıcısı,

Ey Ezinci Yoğun,

Ey Sayımı Hızlı,

Ey Kendisine Dönülen,

Ey Bağışlayan ve Kendisine Döndüren,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

99


KÜPE Adlarınla isterim senden,

Ey Dingirimiz,

Ey Tapıncımız,

Ey Egemiz,

Ey Kucağımız,

Ey Sağ Kolumuz,

Ey Koruyucumuz,

Ey Gücü Yetenimiz,

Ey Doyuranımız,

Ey Yol Göstericimiz,

Ey Kurtarıcımız,

Ey Temiz,

Bizi kötülüklerden kurtar!

100

Küpe  
Küpe  
Advertisement