Page 1


içindekiler

4 10 12 13 14 16 18 20 22 26 27 28 30 31 32 34 36 37 38 39 40 Salihli V‹ZYON

TEMMUZ 2009

Yüzde 100 Salihli Kirazı Salihli'nin ilk yaş sebze-meyve tesisi Umut Gıda faaliyette Organik sertifikalı Zertum zeytincilikte iddialı OSB'de 23 fabrika üretim yapıyor IMF toplantısı heyecan yarattı Dolmuş demokrasisi Zurnacı, Brüksel'de Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını savundu Manisalı işkadınları işsizlik için proje geliştirdi Çetiner: Sardes'te defile yapmak en büyük hayalim Kayıtsız iş yapanlar galericileri mağdur ediyor Tarımsal üretim bilinçli desteklenmeli M. Kelebek 10 yıldır Salihlili kadınları güzelleştiriyor Yeniköy fidan üretim merkezi olma yolunda Çaldağı'nda 300 bin ağaç kesilecek Salihli lobisi iletişim panosu Salihli geçmişte sporcu fabrikası gibiydi… Salihli'ye gıda kontrol laboratuarı kurulabilir Kısa kısa Fuarlara katılım hız kesmedi Basında STSO Ingilizce Özet- Summary of this issue (July 2009) 2


Kapak Fotoğraf› / Mustafa Uçar

Y›l: 4 • Say›: 16 • TEMMUZ 2009 Salihli Ticaret ve Sanayi Odas› ad›na sahibi Yönetim Kurulu Başkan› TALAT ZURNACI Sorumlu Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yard›mc›s› SA‹M TÜRETKEN Genel Koordinatör Tan›t›m ve Bas›n Müşaviri Ş‹R‹N YÖRÜK Yay›n Kurulu SA‹M TÜRETKEN HALUK KANIL NED‹M ZURNACI YÜKSEL YUCA LEVENT KILINÇASLAN NUR‹ SAPMAZ Ön Haz›rl›k ve Bask› M A T B A A S I

1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No. 52 ‹ZM‹R Tel: 0232 459 96 00 Fax: 0232 459 98 92 e-mail: hurriyetmatbaa@hurriyetmatbaa.com Grafik Çal›şmas› Bahar ÖZBEK Yönetim Yeri Salihli Ticaret ve Sanayi Odas› Eski Cami Mahallesi Kemerli Sokak No:2 Salihli- MAN‹SA Tel (Fax): 0236 7131590 - 0236 7145342 e-mail: salihlitso@tobb.org.tr web adresi: www.salihlitso.org.tr Yay›n Türü Süreli yayg›n yay›nd›r Bas›m Tarihi 27 TEMMUZ 2009 Dergimiz üç ayda bir yay›mlan›r. Dergide yay›nlanan yaz›lar aksi belirtilmedikçe Salihli Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n resmi görüşünü yans›tmaz. Kaynak belirtilerek dergiden al›nt› yap›labilir.

Katk›da bulunanlar Mustafa Uçar Mustafa Bursal›

Ekonomik kriz, sorumlu yetkililerin bütün beyanatlarına rağmen dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmeye devam ediyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlik oranları TÜİK raporlarına göre 8 ayda %9 lardan %15'lere çıktı. Genç işsizlerin oranı ise %30'lara yaklaştı. Neredeyse her 4 gençten birisi işsiz. SBS'ler, üniversite sınavları yapıldı, sonuçlar açıklandı. Okulların kapanmasıyla birlikte binlerce üniversite mezunu daha işsizler ordusuna katıldı. Yukarıda saydığım olumsuzluklar kuşkusuz herkesi derinden etkiliyor. "Hiç mi iyi gelişmeler yaşanmıyor?" diye soranlar olabilir. Evet var. Hükümetin bazı sektörlere yönelik uyguladığı önlemler mutlaka biraz nefes alınmasına yardımcı olmuştur. Fakat bazı sektörlerde tarihlerle sınırlı rahatlamaların, bütün ülkenin içinde bulunduğu durumu görmezden gelmemiz sonucunu doğurmaz. Salihli'de en işlek caddelerdeki her üç-dört dükkandan biri boş iken, pembe gözlükler takmamızın ne kadar yararı olabilir ki! Yukarıda tüccarın ve sanayicinin içinde bulunduğu ruh halini de özetledikten sonra, bizim Salihli Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerinde çalıştığımız, bazıları sonuçlanan güzel projelerden sizi haberdar ederek, biraz olumlu bir hava estirmek istiyorum. Salihli Kiraz›m›z tescillendi Salihli TSO olarak 4 yıl önce start verdiğimiz bir projemiz nihayet sonuçlandı ve "Coğrafi İşaret Tescili" koruması altına aldığımız Salihli Kirazı bu yıl ilk kez Odamız güvencesine alındı. Artık her önüne gelen Salihli Kirazı satıyorum diye ortaya çıkamayacak, hak etmediği halde kirazımızın ismini kullanarak haksız kazanç elde edemeyecek. Önümüzdeki yıldan itibaren bununla ilgili denetim mekanizmalarımızı da çalıştırmaya başlayacağız. Dergimizdeki yazılarda da okuyabileceğiniz gibi, Salihli Kirazı'nı üretmek üzere ilçemize gelen büyük gruplar var. Bunlar İstanbullu büyük firmalar ve işi gerçekten çok bilimsel metotlarla yapıyorlar. Berna Tarım 3 bin dönüm alanda kiraz ve çeşitli meyveler üretmeye başladı. Sahibi İstanbullu bir armatör olan Karabey Çiftliği'nden bu yıl ilk kez 50 ton Salihli Kirazı ihracatı yapıldı. Üstelik bu konuda en tecrübeli dünya devlerinden biri olan Tesco aracılığıyla. Tahincioğlu ailesi, hastalıklı çıkan kiraz fidanlarının yerine önümüzdeki yıldan itibaren Salihli Kirazı fidanları dikmeyi planlıyor. Kısacası Salihli Kirazı Allahdiyen ve Bahçecik gibi yayla köylerinden biraz daha alçaklara iniyor. Üstelik bilimsel yöntemlerin uygulanacağı, soğuk hava depoları olan işletmelerde, daha kaliteli ürünlere yelken açılıyor. Jeotermal arama ruhsat› prosedürü iflliyor Salihli TSO olarak bir diğer büyük çaplı projemiz olan ve uygulandığında pek çok kişiye istihdam sağlayacağını düşündüğümüz jeotermal saha arama ruhsatını aldığımızı daha önceki sayımızda size müjdelemiştik. Bu konuda yasal prosedür işliyor ve sismik raporun alınmasını dört gözle bekliyoruz. 5 bin dönümlük alandaki bu jeotermal arama ruhsatı ile dev firmalarla işbirliği yapmamız halinde Salihli için büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Arkeo-Moda Defilesi heyecan yaratt› Diğer bir heyecanımız da, İstanbul'da 28 Eylül ile 10 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IMF (Uluslararası Para Fonu) Guvernörler Kurulu Toplantısı'nın bir ayağının Salihli'ye çekilmesi girişimleridir. Burada antik Gymnasium'da dünya çapındaki moda tasarımcımız Hanife Çetiner'in sunacağı Arkeo-Moda Sardes Defilesi hazırlığı yapıyoruz. 185 ülkeden devlet başkanları ve Merkez Bankaları Başkanları'nın katılacağı İstanbul'daki toplantının bir ayağının ilk paranın beşiği Sardes'te yapılması hayali bile bizi heyecanlandırıyor. Bununla ilgili girişimlerimiz ve takip devam ediyor. Avrupa Birli�i Komisyonu'nda temsil Salihli TSO olarak bir diğer başarımız da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Avrupa Birliği Komisyonu'nda yer alan 9 üyeden biri olarak Odamızı temsilen benim yeniden komisyonda sözcülükle görevlendirilmemdir. Avrupa İşletmeler Parlamento'sunda benim ve Sayın TOBB Başkanımızın da bulunduğu 4 kişi ile Türkiye'nin iş âlemini temsil ediyor olmaktan ülkem ve kentim Salihli adına büyük onur duyuyorum. Brüksel'de yapılan üst düzey temaslarda Salihlimi ve ülkemi başarıyla temsil ettiğime inanıyorum. Baştaki olumsuz düşüncelerimi belirtmiş olmakla birlikte Türk ekonomisinin ve Türkiye'nin geleceği konusundaki umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz ve "Her şey güzel olacak" şarkısını söylemeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki EN BÜYÜK RİSK ÜMİTSİZLİKTİR. Bu yüzden TOBB'un öncülüğünde yapılan yurt çapındaki iç tüketimi artırmaya yönelik çabaları bölgemizde tüm etkinliğimizle destekliyoruz. Ayrıca Türk İş adamlarımızın ihracatı çeşitlendirmek ve farklı ülke pazarlarına yayılmasına ilişkin uğraşlarını da takdirle karşılıyoruz. Saygılarımla. Talat Zurnac› Salihli Ticaret ve Sanayi Odas› 3 Yönetim Kurulu Baflkan›


azmin zaferi

Salihli'nin ilk yaş meyve-sebze işleme tesisi Umut Gıda faaliyette Azim Şahin, kendisini çok farklı bir konuda yatırım yapmaya iten gelişmeleri şöyle sıraladı: "Ben bir öğretmen çocuğuyum ve mesleğimden kazandıklarımın dışında hiçbir birikimim yoktu. Salihli OSB'nin elektrik işlerini yaparken, (Neden ben de bir girişimci olmayayım?) diye düşündüm ve 5 ortakla bir anonim şirket kurduk. Ortaklardan 4'ü ben, ağabeyim Hayati Şahin ve eşlerimizden oluşuyor. Diğerleri ise doktorlar. Hisselerin yüzde 65'i ailemize ait. Salihli'de yatırım yapabilecek kapasitede ve birikimde pek çok insan elini taşın altına koyup yatırım yapmaktan çekinirken, bizim bütün imkanlarımızı seferber edip bir buçuk trilyonluk bir yatırım yapmamız bazıları tarafından fazla cesurca bulunabilir. Ama biz bazılarına örnek olduğumuzu düşünüyoruz." İşletmenin yıllık yaş sebze-meyve işleme/üretim kapasitesinin 5 bin ton olduğunu kaydeden Şahin, kirazın yanında üzüm, incir, kestane, nar, kayısı, elma, armut, şeftali, erik, kavun, karpuz, domates, patates ve soğan gibi meyve ve sebzeleri de işleyip, paketleyip dünya

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl inşaata başlayan Salihli Umut Gıda'nın kiraz dolu TIR'ları bu yıl ilk kez harekete geçti. Sezon sonuna kadar 200 tona yakın kiraz ihracatı hedefleniyor. Alaşehir'de yaş sebze- meyve işleme tesisi bolluğu yaşanırken, Salihli'de bugüne kadar sadece kuru üzüm işleme tesisleri bulunuyordu. İlk yaş sebze-meyve işleme tesisini ise Salihli'de bir elektrik mühendisi olan Azim Şahin kurdu. 1.5 milyon TL'ye mal olan tesisten ilk ihracat ise ilçenin karakteristik ürünü olan kiraz üzerine gerçekleşti. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik müteahhidi olan Salihli Umut Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salihli V‹ZYON

TEMMUZ 2009

10


Defile için Gymnasium'a gelen yer tespit ve inceleme heyeti, antik atmosfere hayran kaldı. Her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Guvernörler Toplantısı'nın bu yıl 28 Eylül- 10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olması, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ilk paranın beşiği Sardes'te kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirme konusunda harekete geçirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Eylül- Ekim aylarında Türkiye'de toplanacak olan 185 ülkenin devlet başkanları ve Merkez Bankaları Başkanları'nı Salihli'de ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul'daki IMF Guvernörler Toplantısı'nın bir ayağını Salihli'ye çekmek için Ankara'da yoğun temaslarda bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, başta Cumhurbaşkanı Abdullüh Gül olmak üzere, Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konuyu iletti. 28 Eylül- 10 Ekim tarihleri arasındaki organizasyonda bir günün Salihli'ye ayrılmasını isteyen Salihli TSO, "Geçmişten Günümüze Para Semineri"nin yanı sıra, ilk paranın beşiği Sardes'te dünya çapında ünlü moda tasarımcımız Hanife Çetiner'in hazırlayacağı "Arkeo-Moda Sardes Defilesi" düzenlemeyi planlıyor. IMF toplantısının İstanbul'da düzenleneceğini öğrendiklerinde, ilk para ile IMF'yi aynı konseptte birleştirecek bir etkinlik düzenlemek konusunda hareket geçtiklerini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Talat Zurnacı, "Böyle bir organizasyon Salihli'yi dünyaya tanıtır. Bizim için bulunmaz bir tanıtım fırsatı. Bütçe konusunda ilgili bakanlıklardan destek talebinde bulunduk. Bu konuda umutluyuz" dedi. Salihli V‹ZYON

TEMMUZ 2009

14


Gıda Yüksek Mühendisi Çetin, talebin oluştuğuna dikkat çekti

"Salihli'ye gıda kontrol laboratuarı kurulabilir" Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın akredite gıda laboratuvarları ile ilgili bilgilendirme toplantısına, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Gıda Yüksek Mühendisi Metin Çetin'in yaptığı "Gıda Güvenliği ve Gıda Kontrolünün Önemi" başlıklı sunumda, denetim ve kontrollerin hem ürün kalitesi, hem de gerek birey ve gerekse ülke ekonomisi açısından çok büyük faydaları olduğu dile getirildi. P.L.C. Performans Laboratuarları Yetkilisi Metin Çetin, kontrole tabi tutulmamış gıdaların ölüme yol açabilecek rahatsızlıkları doğurabileceğine dikkat çekti. Laboratuar akreditasyonunun, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çetin, akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikaların uluslararası alanda kabul gördüğüne dikkat çekti ve şu bilgileri verdi: "Yurdumuzda şu anda bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu tüm analizleri kapsayacak şekilde akredite olmuş bir laboratuar yoktur. Kamuya ait 5 ve özel sektöre ait çok sayıda laboratuarlar akreditasyonlarını sadece belirli ürünlerde belirli analizler için almışlardır. Gıda maddelerinin, iç ve dış pazarda güvenli gıda olarak satışa sunulabilmesi, kaliteye etki edebilecek risklerin oluşumunun engellenmesi amacıyla gerekli kontrol ve denetimlerin sağlanabileceği; analizler sonucunda düzenlenecek rapor ve sertifikalarının ulusal ve uluslararası alanda kabul görebileceği "akredite" olabilecek alt yapıya sahip kontrol laboratuarlarının kurulması son derece önemlidir." Alaşehir'de pestisidler (kalıntılar) konusunda çalışan iki laboratuar bulunduğuna dikkat çeken Çetin, Salihli'de kurulacak laboratuarın, GLP'ye (Good Laboratory Practice) uygun olarak, gıda kimyası ve gıda mikrobiyolojisi konularında çalışacak bir ihtisas laboratuarı olması gerektiğini sözlerine ekledi. Çetin, laboratuarlarla ilgili sorularımızı yanıtladı:

Laboratuarların ruhsatlandırması (kuruluş ve çalışma izinlerini de kapsayacak şekilde) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Kuruluş aşamasından sonra belgelendirme (akreditasyon ve validasyon çalışmaları) TÜRKAK tarafından yapılabileceği gibi yurtdışı bir kuruluş aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. -Salihli'ye yakın bir yerde var mı? Salihli ye yakın olarak Alaşehir'deki laboratuarları sayabiliriz. Her iki laboratuar da ağırlıklı olarak Pestisid (tarımsal ilaç kalıntısı) analizlerinde akredite olmuş durumda. - Salihli'de kurulması bir ihtiyaç mı? Kuruluşu hangi kriterlere göre belirleniyor? Bölgenin varolan tarımsal üretim ve dışsatım potansiyeli ile jeotermal enerjinin seracılıkta da kullanılabileceği dikkate alındığında işlenmiş ya da yaş meyve sebze üretiminde ve dolayısı ile dışsatımında öngörülebilen artışlar kontrol mekanizmalarının gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Şahsi fikrimi soracak olursanız, bu potansiyel sonucu mutlak bir gereksinim olacağını söyleyebilirim, ancak kapsamı elbette odanın talebi ve bütçe doğrultusunda belirlenmelidir. - Kurulum maliyeti nedir? Söz konusu bir laboratuarın, akreditasyon için gerekli altyapıya ve donanıma sahip olacak şekilde inşaat (bina) maliyeti hariç yatırım tutarı başlangıç aşamasında düşünülecek, planlanacak analizlere bağlı olarak minimum ölçülerde 40-50 bin USD civarı olacaktır. Tam kapsamlı bir laboratuar için toplam yatırım tutarı 500-600 bin USD'dir.

- Türkiye'de kaç tane akredite laboratuvar var? Nisan ayında ruhsatlanma işlemlerini tamamlamış olanlar ile birlikte 44 adet Özel Gıda Kontrol Laboratuarı var. Bunlardan 28 i akredite. Bunların dışında Tarım Bakanlığı bünyesinde 18 adet İl Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuarı ile Milli Savunma Bakanlığı'na ait Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan 4 laboratuar ile birlikte toplam 50 akredite olmuş Gıda Kontrol Laboratuarı bulunuyor. Ancak bu noktada bir konuyu ayrıca açıklamakta yarar görüyorum. Laboratuar Akreditasyonu (TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney Laboratuarı Akreditasyonu) farklı bir şey, laboratuarda uygulanan deneylerin akreditasyonu farklı bir şey. Siz ekonomik açıdan güçlü iseniz bir laboratuvar kurabilir, gerekli masrafları yapabilir ve akreditasyon alabilirsiniz. Ancak bu almış olduğunuz "Akreditasyon Belgesi" laboratuarınızda gerçekleştirilmiş olan analizlere ait raporların yurtdışında kabul göreceği anlamına gelmez. ISO 17025:2005 aynı ISO 9001 kalite güvence sisteminde olduğu gibi laboratuvarın analiz güvenliği açısından gerekli alt yapıya sahip olduğunu gösterir. Tek tek analizlerin akredite edildiği anlamını taşımamaktadır. - Ege Bölgesi'nde nerelerde var? Ege Bölgesi'nde İzmir İl Kontrol, MSB İç Tedarik/İzmir Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı ve Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan 3 kamu ve 3 özel sektör olmak üzere toplam 6 akredite laboratuar bulunmaktadır. Ege Bölgesi'nde ise Aydın’da 1, Alaşehir’de 2 ve Muğla’da 2 olmak üzere İzmir dışında 5 laboratuar bulunuyor. Bunlar da belirli analizlerde akredite olmuş durumdadır. - Laboratuar kurulması için hangi merci onay veriyor? Salihli V‹ZYON

TEMMUZ 2009

36


TOBB Genel Kurulu'na yoğun katılım Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da yapılan 64. Genel Kurulu'na yoğun bir katılım sağladı. Seçimlere tek listeyle katılan eski başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, geçerli 1362 oyun tamamını aldı. Yaklaşık 20 kişilik bir grupla Salihli'yi Başkent'te temsil eden meclis üyeleri, Anıtkabir'de yapılan törene katılarak, çektirilen toplu fotoğrafta da yerlerini aldı. Meclis üyeleri Ankara dönüşü, Yılmaz Büyükerşen'in belediyecilikte örnek bir şehir haline getirdiği üniversite şehri Eskişehir'i yakından görme imkanı da buldu.

TAV Müdürü turizmi anlattı

TAV İzmir Terminal İşletmeciliği Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Teknik Müdürü Necdet Büyükbay, Salihli'de turizm hareketini artırmanın yollarını anlattı. Salihli TSO'nun Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Büyükbay, şu açıklamaları yaptı: "Turist açısından cazip olmayan kentlerin tanıtım şansı zayıftır. Paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Harabeleri Salihli'ye çok yakın. Ancak bugün Salihli'de kaç turist var? İşte bizim cevabını bulmamız gereken soru bu. Bu yüzden marka şehir olmak için çok çalışmamız gerekir. Markalaşmak için de öncelikle coğrafi değer markası ile ilgili strateji çalışmaları başlatmalıyız. Örneğin bugün Paris denince akla romantizm geliyor. Salihli denildiğinde de mutlaka bir şeyler ifade etmelidir. Şehir ve bölge marka çalışması uzmanlık isteyen bir konudur."

İhracat destekleri anlatıldı Küresel krizin Türk ekonomisine olumsuz etkileri giderek daha derinden hissedilirken, ilgili kamu kurumları ve mesleki kuruluşlar bu etkileri bertaraf etmenin yollarını arıyor. İhracattaki kan kaybını azaltmak amacıyla Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen seminerde, firma temsilcilerine uygulayabilecekleri bazı yollar önerildi. Manisa Valiliği Tek Adımda Yatırım Bürosu'nun organize ettiği seminerde, Ege İhracatçı Birlikleri Ar-Ge Enformasyon ve Eğitim Şube Müdürü Mustafa San ve Mikro Eğitim Projesi Koordinatörü Nigar Semerci dış ticarete yönelik firmalara çeşitli maliyei azaltıcı öneriler ortaya koydu.

Işıkara: Depremden korkmak yok, tedbir var Uzun yıllar Kandilli Rasathanesi müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Prof. Işıkara'nın, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetlisi olarak verdiği konferansa büyük katılım sağlandı. Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanlığı görevini sürdüren Işıkara, Sardes Salonu'nda gerçekleştirilen "Afet Risklerinin Azaltılmasında Yeni Yaklaşımlar" konulu konferansta, "Depremden korkmak yok, tedbir var. Afete hazırlanma bireyden başlar" görüşünü savundu. 37

Salihli'de organik zeytincilik konusunda çalışmalar yapan üyelerimizden Dr. Reşat Akkan, organik zeytinyağı konusunda dünyanın en ciddi ve prestijli yarışması olarak kabul edilen İtalya'daki Premiobiol Uluslararası Organik Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda derece aldı. Dünya çapında 370 organik zeytinyağı yetiştiricisinin katıldığı yarışmada Alyattes Organik Zeytinyağı ile Türkiye 2.'si olan Reşat Akkan, aynı tarihlerde Zeytindostu Derneği'nin yarışmasında da ödüle hak kazandı. Salihli'de doğup, lise yıllarına kadar burada kalan Akkan, 21 yıllık akademisyenlikten sonra döndüğü memleketinde 335 dekar üzerindeki Alyattes organik çiftliğinde organik zeytin ve zeytinyağı yetiştiriyor.


fuar

İki günde 6 fuar ziyareti Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerini fuarlara ulaştırmayı bir gelenek haline getirdi. Yenilikleri takip ederek, görgülerini artırmak ve yeni bağlantılar kurmak isteyen üyelerimiz, Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Bursa ve İstanbul'daki 6 fuarı birden ziyaret etme olanağı buldu. TÜYAP'ın düzenlediği YEM Uluslararası Yapı 2009 İstanbul Fuarı ile CNR'nin düsenlediği AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda ve CNR Mutfak, Banyo ve Ankastre Cihaz Fuarları'na katılan sektör temsilcilerimiz, ayrıca İstanbul'u gezme imkanı da buldu. Yine TÜYAP tarafından Bursa'da düzenlenen Saç İşleme Teknolojileri, Kalıp Avrasya ve Oto Teknik Fuarları'na, Salihli Güven firmasından kiralanan bir otobüsle üyelerimiz ulaştırıldı.

Başkent'te Salihli rüzgarı

Ziyaret edilen fuarlar:

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara'da düzenlenen Ege İlleri 2. Tanıtım Fuarı'nda stand açarak, Salihli'yi başkentte en iyi şekilde temsil etti. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen ve Ankara'daki Egeliler tarafından yoğun ilgi gören fuarda, Salihli TSO tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra ekonomi ve turizm alanındaki potansiyellerini de tanıtma imkanı buldu.

- TÜYAP YEM Uluslararası Yapı 2009 İstanbul Fuarı, - CNR AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, - CNR Mutfak, Banyo ve Ankastre Cihaz Fuarı, - TÜYAP Bursa Saç İşleme Teknolojileri 2009, - TÜYAP Bursa Kalıp Avrasya 2009, - TÜYAP Bursa Oto Teknik 2009 Fuarı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği stantta, Oda faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerinin ürünlerini de sergiledi. Sergide, Salihli'ye ilk Odun Köfte'yi getiren Azaklar da bir stand açarak Odun Köfte satışı ve ikramı yaptı. Firmanın yetkilisi Fatih Azak, ziyarete gelenlere yakın ilgi gösterdi. Fuarda, deri ürünleri yurt dışında da aranan bir marka haline gelen Yıldırım Antilop da ürünlerini tanıttı. Ankara'da yaşayan Egeliler'in büyük ilgisiyle karşılanan Fuarı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanı sıra Manisa Milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar da ziyaret etti.

Salihli V‹ZYON

TEMMUZ2009

38


basında STSO

Yeni Asır

Hürr

iyet

Yeni Asır

Ege

Haber Türk Egeli 39

Salihli V‹ZYON

TEMMUZ 2009


Salihli Vision

Summary of this issue (July 2009) Come and join our excitement! Despite statements of the authorities on the contrary, economic crisis still affects our country just like rest of the world. Unemployment keeps on rising. According to the Turkish Statistic Institution, unemployment rate has gone up to 16% from 9% during the last 8 months. Rate of unemployed young people is nearly 30%. Approximately one out of every 3 young people is unemployed. SBS, which is a level exam, and university exams are over and results have been announced. With the schools coming to the end of academic year, thousands of university students have joined the army of unemployed. It is doubtless that above stated problems affect everyone deeply. There may be questions such as "Are there no positive improvements?". Yes, there are. Measures taken by the government for some industries have definitely helped to some extent. However, this time limited ease in some industries should not make us remain blind to the situation that our country is currently in. To what extent being pessimistic can really help when one out of every three-four shops located in the busiest streets of Salihli are empty! After giving brief information on the state of the tradesmen and industrialists, I would like create a feel good factor by informing you about some nice projects of Salihli Chamber of Trade and Industry, some of which have been completed. Our Salihli Cherry has been registered A Project that Salihli Chamber of Trade and Industry started 4 years ago has been completed at last and Salihli Cherry registered with "Geographical Mark Registration" is now under the protection of our Chamber for the first time this year. It will no more be easy to sell Salihli Cherry without going through necessary arrangements and it will no longer be easy to derive improper benefit by using the title of our cherry. By the beginning of next year, we will start some control mechanisms related to this issue. As you read in our Journal, there are big groups visiting Salihli to grow Salihli Cherry. These are big companies from İstanbul and they use scientific methods in their business. Berna Tarım has started growing cherry and some other fruits at a 3 thousand acres land. This year, Karabey Farm, owned by a shipping magnate from İstanbul, has exported 50 tons of Salihli Cherry for the first time. Moreover, the company exported the said cherries through a world giant company, Tesco. Starting from next year, Tahincioğlu family is planning to plant Salihli Cherry as the cherry nurseries they have planted are detected to have a disease. Briefly, Salihli Cherry has started to be planted at low altitude lands rather than plateau villages such as Allahdiyen and Bahçecik. Moreover, better quality products will be possible by using scientific methods at facilities having cold storage houses. Geothermal Exploration license procedure works In the previous volume of our Journal, we informed you that we had received the geothermal exploration license, which is planned to create employment opportunities for many people. Legal procedure related to this issue is working and we are impatient to get our seismic report. Having a geothermal exploration license for an area of 5 thousand acres, it will be a great a success for Salihli if we can cooperate with giant companies. Arkeo-Fashion Show has caused a great excitement Another issue is related with our attempts on bringing one leg of the IMF's (International Monetary Fund) Board of Governors Meeting which will be held between 28th of September and 10th of October 2009 in İstanbul to Salihli. We are making preparations for Arkeo-Fashion Sardes Fashion Show which will be held in ancient Gymnasium and whose announcer will be Hanife Çetiner, a fashion designer who is famous worldwide. We are very excited in thinking about having one leg of the said meeting in Salihli as presidents of 185 countries and Central Banks will attend to the said meeting. Our attempts on this issue continue and are followed up. Another success of Salihli Chamber of Trade and Industry is that I, on behalf of my Chamber, have been assigned as the spokesman of the EU commission of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey having 9 members. I am very honored to represent business community of Turkey in European Parliament of Enterprises together with three people one of whom is the President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey. In believe that I have represented Salihli and my country successfully during top level contacts in Brussels. Although I have talked about my negative views at the beginning, we never lose our hope in Turkish economy and the future of Turkey and continue singing the song "Everything will be great". Let us not forget that being hopeless is the biggest risk. For this reason, with all our activities, we are supporting in our region the efforts of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in increasing domestic consumption all through the country. Best Regards.

Talat Zurnacı Chairman/Salihli Chamber of Commerce and Industry

Salihli V‹ZYON

TEMMUZ 2009

40

Salihli Cherry under protection

Salihli Chamber of Trade and Industry has obtained geographic marking registration for Salihli Cherry. Producers of Salihli Cherry which is registered with the sequence number 100 will be protected against unfair competition. Karahasan and Tahincioğlu Group and Berna Tarım moving to Salihli from İstanbul and setting up big farms of thousands acres have started growing high quality Salihli Cherry

Dream of Çetiner: A Fashion Show in Salihli Hanife Çetiner, who has organized tens of fashion shows at various cities of Turkey and who is a famous designer designing special costumes for beauty pageants representing Turkey abroad and having many local and international awards is dreaming of having a Arkea fashion show in Sardes.

Zertum is ambitious in organic olive Zertum Doğal Zeytin, which is one of the 23 companies operating in Salihli Organized Industrial Zone, is going to process 510 tons of organic olives. Also, they have started forming an open air museum where 86 types of olive nursery trees will be exhibited.

Zurnacı attended EU meeting in Brussels

During a visit of a Turkish Committee in Brussels for 3

days, Talat Zurnacı, who is the spokesman of European Union Commission of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, found an opportunity to inform concerned departments on the fact that free trade agreements cause disadvantages for Turkey.


TEMMUZ 2009  

Salihli Vizyon Temmuz 2009 Sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you