Page 1

Endinsa’t a la narrativa en anglès Dimarts 19/02, 26/02 i 05/03 de 21.30 a 23.00 h. Sala d’Estudi Can Fabra

C. Segre, 24. Tel. 93 360 05 50 saladestudicanfabra@gmail.com

Endinsa’t a la narrativa en anglès  

Taller Can Fabra

Endinsa’t a la narrativa en anglès  

Taller Can Fabra