Page 1

s

Gud

frid en hälsning från salems församling #1 vår 2013

jonna müntzing: »kvalitet är att kunna stå för det man gör.«

8

timmar med våra vaktisar

Vinn Fair trad e!

Bygdens celeBriteter 3 berömdheter på kyrkogården ting med symBolik nattvardens hemliga innebörd

spårbyte fredrik valde bort klostret sid 26


#1 3 ledare mötesplats »Vi vill visa kyrkans verkliga liv« 4 plock noterat Hänt & nytt i församlingen. 6 nyfiken kvalitetsspaning Jonna Müntzing om kyrkovalet. 8 tema vilka är vi? Lär känna Salems församling. 13 frågelådan bönesvar Lyssnar Gud på allas böner?

26

14 på prov asfaltssteg Frid testar pilgrimsvandring. 16 krönika lovsångens teologi Om att sjunga in en gudsbild. Fredrik seltman: »Jag valde familjelivet framför att gå i kloster.«

17 grubblaren att vara sig själv Hammarskjölds Vägmärken får liv. 18 prao viktiga vaktisar Bland antipendium & mullkar. 23 panelen valbart Om livets svåra val.

andreas bisse: »alla förrättningar är unika. inget får gå fel.«

24 spaning silverglans Nattvardens urgamla symbolik.

18 8

26 mötet spårbyte »Kloster eller familjeliv?«

vårens tema: välkommen att dela vår verklighet!

31 krönika pusselbiten Linnéa om livets splittring. 32 på byn salem celeb Möt 3 superkändisar från trakten. 34 kalender vad händer? Välkommen till oss!

s

Gud

frid en hälsning från salems församling #1 vår 2013

e-post

salem.frid@svenskakyrkan.se adress Frid, Salems församling, Emanuel Birkes väg 1, 144 30 Rönninge hemsida svenskakyrkan.se/salem/frid telefon 070-618 31 65 redaktör & formgivare Linnéa Wiberg Malmborg medarbetare Martin Reberg & Anna Björkdahl ansvarig utgivare Gustaf Öbrink tryck Trydells omslagsfoto Linnéa Malmborg fotade Jonna Müntzing i Salems centrum med hjälp av Anna Björkdahl upplaga 7 000 exemplar


frid

fråga t? fundering, ta är hj på ot l oss: har du någ de – skriv til eller påståe n .se! enskakyrkan salem.frid@sv

ledare

»gratis nåd utan krav« martin reberg om kyrkans verkliga liv

L

blev präst sökte jag mig till min hemförsamling där jag bodde, och frågade om jag kunde hjälpa till med något. Jag togs emot med tacksamhet och kände att jag kommit hem, även om jag vid den tiden inte kallade mig kristen. Jag fick växa i mina nya uppgifter och möta andra församlingsbor som av olika anledningar hade sökt sig till kyrkan. Det var spännande att få träffa människor som funnit en levande tro som hade betydelse i deras sätt att tänka och handla. Utan att de för den skull var konstigare eller mer världsfrånvända än andra – snarare tvärtom. ångt innan jag

att få skriva de första raderna i Salems nya för­ samlingstidning känns roligt och angeläget. Jag önskar att fler skulle hitta till kyrkan och känna sig lika välkomna som jag har gjort. Det är inte sant att man behöver tro eller vara på ett speciellt sätt för att delta i kyrkans guds­ tjänster eller andra verksamheter. Religionskritis­ ka medier har under decennier omedvetet och medvetet påverkat vår bild av kyrkan på ett negativt sätt. De har valt att lyfta fram extrema yttringar och avarter i stället för att spegla den i huvudsak öppna och varma gemenskap som kyrkan är. Vi vill därför berätta för dig om kyr­ kans verkliga liv och visa hur du kan vara en del av kyrkans gemenskap. Oavsett tro eller tidigare

erfarenheter är Svenska kyrkan en unik och viktig mötesplats där alla kan få hjälp att finna riktning i livet och en mer rotad tillvaro. Kyrkans värde­ grund och budskap handlar om nåd – den som ges gratis utan krav på motprestation. att närma sig kyrkans gemenskap ska inte vara att lägga ytterligare krav på en redan kravfylld och ibland splittrad tillvaro, utan en möjlighet att stanna upp och få hjälp att sortera. Vad är viktigt och mindre viktigt. Hur vill vi leva våra liv? Hur är det möjligt att leva det liv vi önskar? Kyrkan vill ge redskap att klara av de utmaning­ ar vi ställs inför i vardagen. Bläddra vidare i din nya tidning och smaka på orden och bilderna. Det är du som bestämmer.

Jag hoppas vi ses snart. Guds frid. s

Martin Reberrg martin reberg,

Jag sitter i snön med varm choklad med skidorna som ryggblommande stöd. Solen värmer körsbärsträd min frusna själ. Jag När de rosa skapelvårens dagsmeja får känna att jag får serna blommar i Jag längtar efter vara den jag är och Kungsträdgården vårvinterns dagsmeja känna hur allt, också är våren kommen. efter en lång skidtur det jag inte känner Blotta tanken på de med bra glid och till, vilar tryggt i ljuvliga träden värmer perfekt fästvalla. Guds händer. /Martin

frid längtar efter:

präst

redan nu. Jag bokar in Körsbärsblommans dag den 20 april och längtar. /Linnéa

foto: anna bjö rkdahl

3


Så – frid vare med er! Linnéa Malmborg, redaktör

110

gånger har vi haft kyrkvisning i salems kyrka under 2012. Fullt upp!

en morgon går författaren och föreläsaren Tomas Sjödin över Kanalbron i Göteborg. Hagakyrkans klockor klämtar och plötsligt lägger Tomas märke till klangen på ett särskilt sätt. Det blir början på en resa bland kyrkklockor världen över, bland dammiga gamla böcker och kyrkklocksfantaster. Ett brustet Halleluja (Verbum förlag) är en bok om sprickorna i tillvaron och det ljus som letar sig igenom den. Vi lottar ut 3 exemplar av boken till våra läsare.

Skriv några rader senast 1 maj om dina intryck av Frid så är du med i utlottningen: salem.frid@svenskakyrkan.se

4

» det är det till synes menings­ lösa som göm­ mer de dyrbar­ aste skatterna. om man bara gör det som är nyttigt riskerar livet snart att bli fattigt. det finns en välsignelse i onyttan. « Tomas Sjödin i boken Ett brustet halleluja om en av vilans huvudfiender – känslan av onytta.

o: fot

Eller som vaktmästar-Tobias, stor beundrare av Ivanhoe (filmen där uttrycket flitigt används) föreslog: Pax Vobiscum,

n Vin k! bra bo

hl

Salem. Namnet på vår bygd och församling sedan 1500-talet har sitt ursprung just i den hebreiska hälsningen. Ett mer passande namn på församlingens nya tidning än Frid kunde vi därför inte komma på. En hälsning till dig i fridens boning.

a rkd bjö

Frid, eller shalom på hebreiska, är än idag en vanlig hälsningsfras som typ hej eller hallå. I kyrkan hälsar vi varandra frid under mässan – en hälsning om att Gud alltid ska vara med oss.

a ann

»frid åt er alla« sa Jesus när han visade sig för lärjungarna, återuppstånden och med genomborrade händer. »Frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sänder jag er« upprepade han ett ögonblick senare.

......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... en vanlig tisdag i säby kyrka ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... foto: Anna Björkdahl & Linnéa Malmborg ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 08:30 10:25 ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... birgit planerar ingvar dammsuger ......................................................................................................... ......................................................................................................... sångstunden kafeterian ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 11:25 15:40 ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... andreas binder eva förbereder ......................................................................................................... ......................................................................................................... blombuketter söndagsskola ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................


frid

nationalitet:

Fransk.

genre:

Drama. Xavier Beauvois. utgiven: 2011. regi:

i en algerisk by lever sju franska

munkar sitt stillsamma liv när muslimska terrorister börjar sprida skräck bland byborna.

Den stora frågan filmen igenom handlar om de ska stanna i klostret eller fly till sitt hemland. Historien är verklighetsbaserad och är laddad med funderingar kring vad människan kan offra för sin tro. En vacker och stilla berättelse med spänning och vrede under ytan. Strålande foto och skådespeleri som bildar en harmonisk orolighet jag har svårt att slita mig från.

Hej där,

oskar burman, FreDagsmysleDare: namn:

Oskar Burman. 17 år. gör: Ledare för Fredagsmys (ungdomsverksamheten i Salems församling). Studerar på Rönninge gymnasium. bor: Salem. familj: Mamma, pappa, storebror. intressen: Kyrkan, tennis (är tränare), gitarr.

hl kda jör ab o: fot

Fler ringer jourpräst Fler och fler ringer till svenska kyrkans gemensamma tjänst Jourhavande präst. Förra året ökade antalet samtal med fyra procent jämfört med 2011. samtalen uppgick till 68 000. – ensamheten är stor och vårt samhällsklimat hårt. Det skapar oro över hälsa, ekonomi och relationer. att på natten ha någon att prata med är viktigt för många, säger monica ecker­ dal, nationell samordnare för Jourhavande präst. Jourprästen nås via 112 och tjänsten är öppen varje natt mellan 21 och 06. samtalet är gratis och man kan vara anonym.

kyrkoval i höst

ålder:

ann

Hänt i kyrkan

vad har du för uppgift i församlingen? – Jag är en av ledarna för Fredagsmys som vi har varannan fredag. berätta vad Fredagsmys är! – en plats dit ungdomar mellan 14 och 25 år kan komma och bara vara. aktiviteterna ktiviteterna kan alla vara med på, även de som inte är kyrk­ vana. kyrkan k är en skön plats att vara på där det är lugn och frid. vad händer under kvällarna? – vi träffas i säby kyrka och hänger, ser film, har tävlingar, spelar musik och annat. ibland bjuder vi in en föreläsare. runt 20–30 pers brukar komma på fredagarna. vi har också en kort andakt som ledarungdomarna håller i. vilka har hand om Fredagsmys? – vi är en planeringsgrupp som träffas varje vecka. Det är viktigt att ungdomarna själva planerar och genomför Fredagsmys. Hur blev du aktiv i kyrkan? – Det började med att jag konfirmerade mig, och var sedan fadder för konfirman konfirman­ derna under två år. Jag har sedan gått flera utbildningar. vad var det som drog? – Jag fastnade för det religiösa allt eftersom. Det är skönt att ha någonting att luta sig mot i livet.

5

Den 15 september är det dags för kyrkoval! valet hålls vart fjärde år, och röstberättigade är alla som är medlemmar i sven­ ska kyrkan och som senast på valdagen har fyllt 16 år. vi får välja vilka som ska styra svenska kyrkan på lokal nivå (försam­ ling), regionalt (stift) och på nationell nivå (kyrkomötet). Det innebär en möjlighet för den som vill engagera sig i för­ samlingen på ett viktigt sätt. vill du bli aktiv? Hör av dig till oss!

Bli uppdaterad! vill du vara uppdaterad om vad som händer i församlingen? Hör av dig så skickar vi dig ett församlingsblad varje månad. Där skriver vi om allt som händer i församlingen. maila linnea.malmborg@svenskakyrkan.se eller ring 070­618 31 65. missa heller inte att gilla vår Facebooksida med nyheter – facebook.com/salemsForsamling För dig som vill ha koll på öppna förskolan Juvelen, se till att gilla: facebook.com/salemJuvelen

gilla oss på Facebook!

g

Filmtipset: gudar & människor

plock


med kvalitet i si kte ”Kvalitet är att leverera bättre än förväntat”, säger Jonna Müntzing som vill jobba med att få in ett större kvalitetstänk i församlingen. text

& foto: Linnéa Malmborg

önsketänk. Jonna müntzing h oppas a tt fler medlemmar i salems församling ska rösta i kyrkovalet i höst.


t

frid

b

nyfiken

som heter Bättre skola. Skolor kan söka den utmärkelsen, sedan bedömer vi skolan efter 25 huvudkriterier för att se om den uppfyller kraven. Innan var jag utvecklingsledare på ett strategiskt plan på Mikael Elias, Academedia.

erätta vad du gör i församlingen, Jonna müntzing, 32, salemsbo sedan barnsben.

– Jag är suppleant i kyrkofullmäktige som är det styrande organet i församling­ en. Det är där budget och riktning för församlingens arbete bestäms, medan det är kyrkorådet som verkställer besluten. Jag är även vice ordförande i valnämnden, den grupp som valts ut för att arbeta med kyrkovalet som hålls den 15 september i år. Till kyrkans gemenskap kom jag via musiken och har sedan dess stannat kvar. Ett tag var jag vaktmästarvikarie och under en period arbetade jag med barnverksamheten. När dottern kom blev jag själv flitig gäst på öppna förskolan och kyrkans barntimme.

vad betyder god kvalitet för dig, du som har det som arbetsredskap?

– Kvalitet är att kunna stå för det man gör. Det är när man levererar över standard och bättre än förväntat. Hur kan du ta med dig din kunskap och ditt synsätt på kvalitet i ditt arbete inom församlingen?

– För mig handlar det om att kunna reflektera kring vårt arbetssätt och tänka på vilket värde vi skapar för våra församlingsmedlemmar. Vi kan ställa oss frågor som: hur kan verksamheten utvecklas och hur kan vi bli synligare i samhället? Hur kan vi skapa ett värdefullt sammanhang för alla? Gör vi rätt saker?

Hur hamnade du i politiken?

– Jag kom med vid den tiden då kyrkan skildes från staten. Vi var ett gäng från kyrkokören som bildade en egen nomineringsgrupp, Kyrkan i tiden, som ett alternativ till de andra. Vi var ingen missnöjesgrupp utan ville visa att man kunde vara politiskt engagerad ändå. Att man kunde vara aktiv i församlingen på andra sätt än att vara vo­ lontär eller kyrkvärd. Jag hade tidigare varit aktiv i de nationella valen och hade den kunskapen i ryggen när det blev dags för kyrkoval.

vad hoppas du på så här innan kyrkovalet?

– Att församlingen ska bli synligare ute i samhället. Att folk ska se att vi gör någon­ ting för alla. Jag önskar att människor som kommer till församlingen ska känna att de är en del av ett större sam­ manhang. Här kan man gå från ensamhet till gemenskap.

vad tycker du är viktigast med ditt politiska engagemang?

– Att man som medlem i Svenska kyrkan kan få vara med och påverka på ett viktigt plan. Jag har överlag svårt att bara luta mig tillbaka, utan vill hellre vara med och påverka. Jag tror att man behöver ha perioder när man är aktiv i olika sammanhang om man har möjlighet, eftersom man lär sig så oerhört mycket. Jag tycker om att vara engagerad! Det gäller även på mitt arbete; för mig är det inte bara ett 9–5­jobb utan en stor del av mitt liv.

vad betyder kyrkovalet för församlingen?

– Det blir ju som ett kvitto på att vi når ut till våra med­ lemmar. Jag tycker att det är viktigt att man står upp för sitt medlemskap, vare sig det handlar om ett medborgar­ skap i Sverige eller att vara medlem i Svenska kyrkan. s

vad jobbar du med?

– Jag är utbildad gymnasielärare och arbetar på Mälardalens Tekniska gymnasium i Söder­ tälje, dessutom har jag ett hedersuppdrag som kvalitetsmätare via SIQ. Vi arbetar på uppdrag av Utbildningsdepartementet med en utmärkelse

7

jonna müntzing bor:

Salem. 32 år. aktuell: Vice ordförande i valnämnden. Arbetar med kyrkovalet 15 september 2013. gör: Lärare och kvalitetsmätare inom SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. familj: Maken Lars, dottern Ellen, samt en liten parvel på gång. intressen: Vara med familj och vänner, sy kläder, arbeta. mål: Att uppfostra mina barn så att de blir trygga individer som vågar stå upp för det de tror på. längtar efter: Att få känna gräset mellan tårna. Att äta solvarma hallon. Livet blir så mycket enklare på sommaren... ålder:


1 frid

tema

a: tem s m sale ling am förs

6

»Välkommen till oss!« Historien, personalen, kyrkorna

I varje nummer av Frid väljer vi ett tema. Premiären ägnar vi åt oss själva – Salems församling. Vilka är vi? Var med och dela vår verklighet. text:

Linnéa Malmborg

V

fridens boning, ett ut­ tryck med mycket gamla anor. Namnet Salem härstammar nämligen från det hebreiska ordet Sha­ lom som betyder frid. Tidigare hette socknen Slaem men omskrevs 1352 till Slem. När namnet på mitten av 1500­talet inte längre ansågs ”klin­ ga så melodiskt” byttes namnet till Salem. i bor i

den geografiska indelningen för för­ samlingar i Sverige har anor ända bak till medeltiden. I kyrksocknen, som området kallades, sköttes alla kommu­ nala och kyrkliga angelägenheter. År 1862 delades socknen upp i församling respektive borgerlig kommun, vilket för Salems del är samma sak. Tidigt var Salem en annexförsamling till Botkyrka församling. Så sent som 1939 blev de olika pastorat.

foto:

Anna Björkdahl

Salems församling ser i dag inte alls ut som den en gång gjorde. I modern tid växte tätorten Rönninge fram under slutet av 1800­talet, och Salemstaden började byggas 1966. Församlingen fick sin nya kyrka 1974, nära medlemmarna. i dag central för vår verksamhet och är vår utgångspunkt, även om Salems kyrka självklart fort­ farande är en stor del av oss. Tidigare kyrkoherde Lennart Hå­ kansson, sa en gång: ”Kyrkan ska i dag räcka över sin skatt till människor. Villkoret är att människor känner att kyrkan delar deras verklighet och tar deras frågor på allvar.” I Salems församling vill vi dela din verklighet. I välkomstbladet vid invigningen 1974 fanns följande ord att läsa om Säby kyr­ ka: ”som i ett hem där man tycker om varandra”. Välkomna hem till oss. s

säby kyrka är

8

11

salems församling medlemmar:

10 609. Salem. kontrakt: Nynäs. stift: Strängnäs. kyrkoherde: Gustaf Öbrink. anställda: 20. kyrkoråd: Är församlingens styrelse. Består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Olle Glimvik. kyrkofullmäktige: Är församlingens högsta beslutande organ och väljs i allmänna val vart fjärde år. Ordförande är Lennart Bång. pastorat:


1

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

vi jobbar här! vaktmästare: 1. Andreas Bisse. 2. Haide Abramsson. 3. Tobias Wallner. 4. Ingvar Andreasson, ej bild. barnverksamhet: 5. Ann-Marie Andersson. 6. Birgit Claesson. församlingspedagoger: 7. Eva Björkdahl. 8. Katarina Eriksson. 9. Daniel Öhrvall, ej bild. diakoni: 10. Rauni Viberg Lundin. kansli: 11. Annette De Giorgio, ekonom. 12. Carin Olofsson, förvaltningsassistent. 13. Linnéa Malmborg, informatör.

musiker: 14. Brita Nilsson. 15. Kerstin Ytterberg. präster: 16. Annika Boltenstern. 17. Martin Reberg. 18. Carla Sveningsson, ej bild, 19. Jenny Olsson, ej bild, 20. Gustaf Öbrink (se nästa sida). kyrkogården: 21. Sören Olsson. 22. Bengt Sundberg. 23. Margarita Peñaranda Cortez (ej bilder).

9


frid

tema

Historiens vingslag. salems kyrka präglas av gamla adliga minnen.

salems kyrka

med skatter som ruvar

flera tjuvar har sökt lyckan i kyrkan av andra skäl än andliga. Den första kän­ da stölden gjordes av Lasse, den stora kyrktjuven som slutligen blev hängd i Stockholm för sina många kyrkstölder. Genom sakristian har flera brutit sig in för att söka efter riksdaler, varefter man flyttade pengarna till Botkyrka kyrkas pengakista. Många hemligheter ruvar. s

10

salems kyrka byggår:

1100-talet. Kör Salemsvägen ut mot gamla Riksettan, sväng höger och därefter vänster. byggnaden: Långhus, torn, femsidigt kor, sakristia och vapenhus. orgel: Från 1855 ritad av JF Åbom. interiör: Präglas av bevarade adliga gravminnen som speglar inflytandet från bygdens många herresäten. kuriosa: En grundlig renovering gjordes 1995. hitta hit:

hl

kyrkan har under åren byggts om men ändå behållt sin romanska stil. Från 1100­talskyrkan finns nu bara delar av tornet och norra väggen kvar. Tornet tjänstgjorde tidigt som försvarstorn, något som går att se spår av under taket (utkiksgluggar). År 1809 fick kyrkan ett nytt samman­ byggt altare med predikstolen placerad ovanför altaret. Detta fick några kyrkor i Sörmland, bland annat vår kyrka.

har tagit plats mellan kyrkväggarna under åren. Nuvarande dopfunt i sandsten är från tidigt 1100­tal. Den togs åter i bruk 1925 efter att länge ha varit borta. Skålen låg då på kyrkogården och foten återfanns i klockarens tvättstuga. Kyrkans altarskåp från 1400­talet finns numera på Historiska Museet efter att varit placerad uppe på läktaren. Krucifixet från 1200­talet hittades i en skräphög på kyrkans vind och reparerades 1927.

flera värdefulla inventarier

da na björk foto: an

S

belägen på en udde vid Bornsjöns södra strand. Kyrkan förknippas med legenden om Södertörns apostel Sankt Botvid, från grannsocknen Botkyrka. Han byggde sin missionskyrka på den plats där Sa­ lems kyrka nu reser sig – Säby (sjöbyn). Placeringen kan i modern tid tyckas märklig men under 1100­talet spelade den en central roll. alems kyrka är


frid spår av astriD linDgren

tema

salems Församling 2012

salems kyrka på film

tack för era besök!

129 8 240 10 609 1 955

visste du att salems

kyrka finns med i filmen bröderna lejonhjärta? Jo, så är det! några minuter in i filmen från 1977 syns salems kyr­ ka när kameran sveper förbi skaran som står på kyrkogården för att ta farväl av Jonatan. kyrkogårdsföreståndare sören lindblom var inte med vid inspelningen men känner till den. vad han minns har förfrågningar kommit från flera håll. – Jag minns inte alla detaljer men jag vet att den ägde rum. andra har ansökt om filminspelning vid salems kyrka. senast var det för några år sedan.

morgonpigga orkade upp till julottan. besökte en vigsel, begravning eller dop i Salems eller Säby kyrka. medlemmar är vi! kom till någon av våra söndagsmässor.

Hallå där,

kyrka

da na björk foto: an

Hur är det att vara kyrkoherde? – spännande! Här händer saker hela tiden, såväl inplanerade som oförutsedda. man kan aldrig veta hur dagen kommer att bli. Hur länge har du varit här? – snart tio år. innan dess var jag kyrkoherde i uppåkra församling utanför lund. efter det ville jag söka mig mot stockholm eftersom min fru hade fått jobb här. vad är församlingens starkaste sidor? – söndagens högmässa. vi är många som arbetar aktivt med den och det är många som bidrar på olika sätt. sedan har vi ett rikt musikliv, en växande ung­ domsverksamhet, en välbesökt barnverksamhet och ett gott äldrearbete. vad kan vi jobba med? – vi arbetar med nya former för människor mellan 30 och 60 år. Här finns många möjligheter! vad är unikt med oss? – Här ska alla känna sig väl bemötta och välkomna. Församlingshemmet är öppet för alla. vi vill vara kyrkan mitt i byn. vad är roligast? – Helt klart högmäs­ san, som är navet som hela verksamheten kret­ sar kring, dit vi önskar att alla ska rikta sig

mot. tyvärr har skaran av de trogna kyrkobesökarna börjat tunnas ut eftersom många blivit väldigt gamla. nu gäller att finna sätt att locka fler att komma hit. vad ägnar du gärna tid åt utanför kyrkan? – Familj och barnbarn. Jag går gärna på teater och opera. och så älskar jag att åka tåg, särskilt på konti­ nenten! Favoriten är tgv i Frankrike. Har du någon förebild? – bo giertz, tidigare biskop i göteborg. Hans böcker har format en mängd präster i min ålder. namn: Gustaf Öbrink. ålder: 62 år. bor: Stockholm. familj: Hustru, fyra söner, tre barnbarn. gillar: Kultur. Allt från Hasse & Tage, Hipp

till opera.

7

d d

snabba val

Uppe med tuppen

d Korsord

Nattuggla

Snabba bilar

d

hl

gustaF öbrink, kyrkoHerDe i salem

Bubblande

Skummande

Facebook

Inbunden bok

d d d Slalom

Pulka med barnbarnen

Dramaten

Filmstaden

Amelie de Montmartre

11

USA-action

Hipp


frid

tema

grävFynd. dopfunten i säby kyrka är ett stenblock som hittades vid byggnadsarbetet 1974.

säby kyrka

kyrkan mitt i byn

E

kallade Botvidslegen­ den låg i forna tider Säby kyrka nere vid Bornsjöns strand, ungefär där Salems kyrka nu finns. Många hun­ dra år senare byggdes på 1970­talet en ny Säby kyrka, raka motsatsen till dess föregångare. Säby kyrka anno 1974 är byggd i trä som en vandringskyrka, vilket betyder att den helt sonika kan plockas ned och återuppstå på annan plats. Än i dag står den dock stadigt och förblir sådan. nligt den så

12

byggår:

1974. Rolf Bergh. hitta hit: Emanuel Birkes väg 1. Mitt i Salems centrum, tvärsöver gatan från gallerian. byggnaden: Så kallad vandringskyrka, tänkt att kunna nedmonteras vid behov. Byggd i trä med pyramidformat tak och kvadratisk form. Stora fönster löper utmed hela kyrkobyggnaden. orgel: Byggd av Walter Thür. arkitekt:

Linnéa Malmborg

i en intilliggande byggnad finns försam­ lingens kansli och kontor, pastors­ och vaktmästarexpedition, församlingshem med café, körsal samt lokaler för barn­ verksamheten en trappa upp. Här pågår varje vecka febril aktivitet, och alla kan dagligen komma förbi på en kopp kaffe i vårt kafé. Välkomna till oss! s

salems kyrka

foto

en ny kyrka byggdes var att sträckan från den nya Salem­ staden till Salems kyrka var alldeles för lång. Kyrkan skulle finnas nära folket. Mitt i kyrkan står ett stenblock som hittades vid byggnadsarbetet. En skål höggs ut i mitten och kyrkans nya

anledningen till att

dopfunt stod klar. Intill står konstverket och ljusbäraren Den brinnande busken, tillverkad av Ronny Hedman. Uppe i luften hänger ett votivskepp, en modell av ett fartyg som är avsedd som tacksägelse till Gud för beskydd. Detta som påminnelse om kyrkans anknytning till sjön. På väggen hänger en kopia av Salems kyrkas förnämliga altarskåp.


.................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... frid svarar .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Martin Reberg & .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Carin Olofsson .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... svarar på frågor .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... om tro och kyrka. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Mejla din fråga till .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... salem.frid .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... @svenskakyrkan.se .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Hur kan man hitta tillbaka till .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... sin tro efter att ha gått igenom .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... en svår tid och börjat tvivla? .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... tron är inte konstant utan kan förändras. Den som .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... har förlorat en tro kan behöva lära sig att tro på .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... gud på ett nytt sätt. Det är inte ovanligt att till .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... exempel ett möte med en präst som man upplev­ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... de som dåligt sitter i hela livet och hindrar en att .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... närma sig gud på nytt. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... tro handlar om tillit. Det krävs mod att lita på .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... någon man inte sett med egna ögon. att av hjärtat .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... be till Jesus i sin ensamhet och läsa ur något av .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... evangelierna i bibeln kan räcka långt. och sedan .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... söka sig till kyrkans gemenskap för att få vägled­ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... ............................................................................... ning och möta andra kristna. tvivlet är hälsosamt .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... lyssnar verkligen gud på .................................................................................................................................................................................................... för den som tror. utan tvivel blir tron fundamen­ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... talistisk och stillastående. allas böner? .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... martin reberg, präst man brukar säga att gud alltid hör bön. men det .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... svar vi får kan variera. För att ta ett exempel: Det .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... var en kvinna som stod i kassakön i mataffären. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Hon hade väldigt bråttom och var nära att skrika .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... på den gamla damen framför som tog god tid på .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Hur många döps, vigs, kon­ .................................................................................................................................................................................................... sig. Hon bad till gud: ”gud hjälp mig, jag står inte .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ut, ge mig tålamod”. firmeras och begravs varje år? .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... gud svarade på bönen genom att låta den mer än hälften av alla barn som föds döper sig i .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... stressade kvinnan vänta längre än någonsin efter­ svenska kyrkan. tre av tio femtonåringar kon­ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... som det bästa sättet att öva sig i tålamod är att firmerar sig. en tredjedel av alla par som gifter .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... vänta riktigt länge. sig har sin vigsel i svenska kyrkan. åtta av tio som .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... dör har en svenskkyrklig begravning. 2012 års .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... man kan också säga att gud kan ge tre svar på statistik ser ut enligt följande i salems församling: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... en bön: Han kan svara ja eller nej, eller ja men .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... inte just nu. i bibeln uppmanar Jesus oss att vara Döpta: 97 st. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ihärdiga i bönen och inte ge upp, och att han alltid konfirmerade: 20 st. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... hör våra böner. men det är guds vilja som råder, vigda: 66 st. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ..................................... .............................................................................................................................................................. inte vår. .................................................................................................................................................................................................... begravningar: 77 st. .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... martin reberg, präst Carin olofsson, förvaltningsassistent .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... 13 .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... foto: magnus aronson/ikon

foto: linnéa malmborg

Frågelådan

foto

Linnéa Malmborg


frid

provar

pilgrims– vandring på asfalt & grus En inre vandring i den yttre vandringens form. Så beskrivs pilgrimsvandringen. Möt gänget som vandrar med stavar på Salems trottoarer och gångvägar. text

& foto: Linnéa Malmborg

givakt. Paus i pilgrimsvandringen för lite stavstretching på fotbollsplanen. 14


s

gruPPträning. samma runda varje tisdag är rutinen för pilgrimsvandrarna.

pilgrimsvandring vad

Pilgrimsvandring i lugnt tempo med gåstavar. var

Start och mål i Säby kyrka. Vandringen sker i centrala Salem med mellanlandning för stretch och kort andakt. vem

Alla som vill göra en enkel pilgrimsvandring. Vandra i lugn takt i samtal eller tystnad. varför

För att få en stunds ro, eftertanke och gemenskap i gående form. när

Varje tisdagsförmiddag klockan 10.15.

k

olla där borta!

En av pilgrimsvandrarna pekar bort mot en blomsterrabatt och hälften av skaran stannar upp. – Det här är mer än att bara gå med stavar, poängterar Martin Reberg, präst och pilgrimsledare. Det handlar om att stanna och se det som finns runtomkring. Att notera detaljer är meditativt. Varje tisdagsförmiddag möts de utanför kyr­ kan med stavarna redo. Kvinnor och män som tillsammans vill ha en stunds enkel avkoppling i gående tempo. En pilgrimsvandring som inte går uppför berg och ned i djupa dalar. Utan snarare förbi Salems centrum, utmed höghuslängan och sedan gångvägen tillbaka. Men likväl en vandring för pilgrimer. – Ingen mår bra av att vara stillasittande, varken kroppsligt eller själsligt. Här kan man möta andra att dela tillvaron med, säger Martin.

om både en inre och en yttre vandring. – Pilgrimsvandringen är en gammal form av vandring som har sitt ursprung i människors försök att närma sig Gud. Vi människor är alltid på väg genom livet och målet är Gud. vi traskar vidare, förbi bostadshusen, under viaduk­ ten och vidare bort mot fotbollsplanen där stav­ gympan tar vid. Här ska hela kroppen arbeta. Stavarna höjs och sänks, ben och armar stretchar. Martin halar fram boken Gå med Gud ur jack­ fickan och läser:

En som ger sig ut på okända vägar och kända, en som går mot ett okänt mål och ändå inte okänt, en som lever sitt liv som ett provisorium; en tillfällig vandring i en brusten värld och ändå så ljuvlig, en sökare efter källor för livsförståelse och mening, en längtare efter helighet i fridlös tillvaro, en som vill hitta den väg, som kallas livets – en pilgrim.

kalla det mindfulness,

i modern tid finns uttryck för det som i alla tider inneburit att få en stunds medveten närvaro. Att tillsammans med andra få vandra i maklig takt och samtidigt få en stunds eftertanke. Martin Reberg betonar att det handlar

där vi startade är det dags för en obligatorisk kopp kaffe. Och låta benen få vila från den inre vandringen i den yttre vandringens form. s

tillbaka vid kyrkan

15


herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med frid ovänners krönikaåsyn. du mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i herrens hus evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i herrens hus evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i herrens hus evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. han vederkvicker min själ, Zetterquist han leder mig rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i Håkan om på att känna buren dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, sig ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i herrens hus evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i an skulle varaherren åtta år förär attmin få börja att bliskall buren ur vattnet vid Strandbadets brygga herrens hus evinnerligen. herde, mig intet fattas. han låter mig vila på i gosskören. gosskör där jag höll på att drunkna när jag min var fem år. Jag gröna ängar, han för migStockholms till vatten därmed jag finner ro. han vederkvicker själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. änblivit vandrar dödsskuggans dal, fruktar rekrytering från hela stan men med om jag hade iknuffad ioch stod i givakt på botten jag intetövningsplats ont, ty dupåär med mig. käppefter och stav de tröstar du dukar för mig ett bord Söder. Den var din uppbyggd och visste inte vadmig. jag skulle göra. Men någon i mina ovänners du smörjer mitt huvud med olja modell av åsyn. den berömda Wiener Sängerknaben, hade settoch mig. låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i herrens hus evinbara med sopraner och altar. nerligen.alltså herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han Vi sjöng ofta och mycket. övningar veckanvederkvicker litet senare i livet i Studentförbundets kör imig på rätta för mig till vatten där jag Två finner ro.i han min själ, han leder med framträdanden i kyrkorom ochjag konsertsalar. Sicut cervus desiderat ad fontes ijag Palest­ vägar för sitt namns skull. än vandrarUppsala: i dödsskuggans dal, fruktar intet ont, repertoar från Orlando di Lasso och rinas långa klanger. för Ja, såmig är detett för bord själen: Såsom ty du är Skiftande med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar i mina ovänners åsyn. du smörjer mitt olja och låter min till bägare flöda över. idel Palestrina över Mozart ochhuvud Brahms, med till folkvisor. hjorten längtar vattenbäckar, så trängtar min godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag i herrens hus evinnerligen. själ efter digskall o Gud.bo Men herren är skall intet låter mig vila på gröna ängar, han för mig enmin sång herde, som följt mig med mig genom åren fattas. har varit handet behöver inte stanna vid till vatten där jag finner ro.av han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för Franz Schuberts tonsättning Psaltarens 23:e längtan. Uppfyllelsen är också sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med psalm –och Herren är min Man kan kon­ nära. glädje finns i mina ovänners håkan mig. din käpp stav de herde. tröstar mig. du dukar förPåskens mig ett bord åsyn. du att Schubert i sin musik är enlåter bättre min bägare zetterquist i Hugoflöda Distlersöver. jublande: smörjer statera mitt huvud med olja och idel godhet och nåd skall Bibelkommissionen, där den följa migBibelöversättare i alla minaän livsdagar, och jag skall bo i herrens herren är min Herren vår Gud...hus Blevevinnerligen. han bor: Södertälje. herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila avrättad på gröna till vatten där är strikt och måttinriktad håller fast vid överflö­ eller ängar, dog han i han för­ för mig ålder: 79 år. jag finner ro. han han leder mig påkrigets rätta vägar för sitt namns skull. det. Han låtervederkvicker min bägare flöda min över. själ, Ja, musiken tvivlan över vansinne? om jag än vandrar dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är medgjort mig.: Präst dini käpp och har just där eni vågrörelse som även det hebreiska Stockholm,mitt San huvud Han var ung när han dog stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. du smörjer verbet i grundtexten uttrycker. Men i Bibel 2000 Pedro Sjömanskyr1944. Ändå hade han hunnit med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina ka (Kalifornien), S:t är man skriver brädden”.hus Det får lägga en lovsång i människors livsdagar, ochstrikt jagoch skall bo”till i herrens evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet Jacob, Stiftsgården, räcka, inget slarvande här,på inte... Men Bibeln talarhankroppar. fattas. han låter mig vila gröna ängar, för mig till vatten där jag finner ro. han Saltsjö Boo, Söderju om generositet! vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vantälje, Salem. Det är medär tron. Denmig. din käpp drar i dödsskuggans dal, fruktar jagtysk intet ont, tysådu med och stav de Eller Psaltarens 30:e psalm med en äldre familj: Hustru tröstar mig. dusnabba dukar mig ett bord i mina ovänners åsyn.s du smörjer mitt huvud med övervinner världen. mästare: ochför hetsiga toner talar om att Ebba, fyra söner. olja ochGuds låter min bägare flödaMen över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsvrede varar ett ögonblick. fortsätter: intressen: Skriva, dagar, och jag skall bo i herrens hus evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet fatteologi. hans nåd helavila livet,på somgröna i sina korta rader han målarför i Håkan tas. han låter mig ängar, mig tillZetterquist vatten där jag finner ro. han vederlångasjäl, legatobågar. Javisst, så är det. kvicker min han leder mig på rätta vägarhåkan förzetterquist sitt namns skull. omdröm jag: Att änmänvandrar i , niskor allt mer dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar pensionerad skrivande präst upptäcker Gudolja i med den för gudsbilden jagbord uppväxt. Trygg ovänners i din mig. du dukar mig är ett i mina åsyn. du smörjer mitt huvud med och sina livsdagar, liv. låter minvård bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina och jag lämnar mig... Den dagliga aftonbönens : Min själ får han jag skall bo i herrens hus Känslan evinnerligen. herren är min herde, mig skall motto intet fattas. ord bekräftar den bilden. av att vila och vila ut ivederkvicker stillhet hos låter migvara vila på gröna ängar, han för mig buren. Precis som det rent fysiska minnet avtill vatten där jag finner ro. han Gud (Taizésång). min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i herrens hus evinnerligen. herren är min herde, mig skall intet fattas. han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. han vederkvicker min själ, han leder 16 mig på rätta vägar för sitt namns skull. om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. din käpp och stav de tröstar mig. du dukar för mig ett bord

»att sjunga in en gudsbild«

M


Grubblaren har ordet... illustration:

Daniel Öhrvall

illustration: daniel öhrvall

»Vad du måste våga – att vara dig själv. Vad du kunde vinna – att livets storhet speglades i dig efter måttet av din renhet.« ur Vägmärken rskjöld av dag Hamma ur vägmärken av dag hammarskjöld

17


uPPvisning. varv efter varv vevar han flaggst책ngsveven. innan, under och efter begravningen jobbar andreas vid flaggan.


frid

praoar

Vaktisar med rätt att flagga Köpa nattvardsvin, binda blombuketter och möta sörjande. Uppgifterna är minst sagt varierande. Frid tillbringar åtta timmar med Andreas och Tobias, vaktmästarnas mästare. text

& foto: Linnéa Malmborg

salems kyrka fredag 10.57

A

an­ länt. Blickarna riktas mot den blomsterprydda kistan längst fram. Stillhet råder. Allt är förberett. Ljusen är tända, mattan är bortrullad och psalmnumren är uppsatta. Golvet under bänkraderna har granskats noga så att ingen kyrkmus funnit sin tillflykt där. Den gamla stenkyrkan har kryphål stora nog för dem att ta sig in från kylan. – Åh, nej, utbrister Andreas plötsligt. Jag har glömt att hissa ned flaggan! Han småspringer nedför stentrappan, längs med grusgången och bort till flaggstången på kyrkbacken. lla begravningsgäster har

vevar han flaggan 18 varv ned till halv stång och bedyrar att ingen skada är skedd. Jag själv konstaterar att det kanske blir jäktigt för honom att ha en praoelev springandes hack i häl... I 21 år har Andreas Bisse ställt fram

med van hand

er n. 19

ljusbärare, ordnat med blombuketter, ringt i kyrkklockor och hälsat gäster välkomna. Som kyrkvaktmästare har han ansvarat för en stor del av det praktiska i samband med begravningar, vigslar och dop. Trots att varje kyrklig handling, eller förrättning som de heter, går på ren rutin ser han varje händelse som särskilt speciell.

– alla förrättningar är unika. Ingen­ ting får gå fel. Så många moment ska kommas ihåg att det kan vara lätt att missa något, säger Andreas som räknat ut att han närvarat vid över 1 000 be­ gravningar, och en mängd dop och vig­ slar under åren. Under de mest popu­ lära sommarlördagarna kan han ha tre dop och tre vigslar efter varandra. Missöden är något som varje kyrk­ vaktmästare vill hålla sig långt borta ifrån. Ibland händer dock det otänk­ bara. Andreas berättar, medan han fixar med leveransen av blombuketter, om den gången då prästen inte dök upp.

»


toPPlistan. Psalmnummer ska upp på tavlan innan varje gudstjänst.

obJudna gäster. andreas spanar efter kyrkmöss som kan ha gömt sig.

»

”Jag kommer snart”, svarade han när Andreas ringde upp och bad honom skynda sig. Vid ett an­ nat tillfälle då han tjänstgjorde vid en urnnedsätt­ ning hade fel grav förberetts. Begravningsföljet gick åt ett håll, och Andreas åt ett annat. Båda missförstånden redde ut sig till slut.

B

Andreas tar plats vid mixerbordet, en viktig del för att prästens budskap ska nå ut. Risk för rundgång, missljud och allehanda andningsljud i micken mini­ meras av noga förberedelser. Ett kritiskt moment sker efter överlåtelsen (då prästen lägger mull på kistan), när flaggan ska hissas upp igen. Då skyn­ dar sig Andreas ut och lämnar ljudanläggningen till sitt öde under ett par minuter. Allt går väl. Psalm 249 spelas och organistens djupa stäm­ ma ljuder från orgelläktaren. Dit upp har också Andreas tagit sig för att blicka ut över skaran i bänkarna. Alla andreas gäster ska räknas och fogas in i bisse statistiken. Förr om åren använde ålder: 58 år. han en räknare, men klickljudet bor: Salem. blev alltför störande. Nu smyger familj: Hustru, han i stället upp på läktaren i tre barn, ett barnbarn. strumplästen för att räkna. intressen: Läsa, – Orgelläktaren knarrar mindre egravningen börjar och

historia, promenera, resa. bakgrund: Kom till Sverige från Turkiet som 23-åring. Har tidigare varit pizzabagare och drivit en kiosk. dröm: Att åka till Israel som pilgrim.

om jag går utan skor, säger han. Som åhörare på en för mig okänd människas begravning kan jag inte undgå att känna stundens allvar. Andreas har ett märkligt yrke. Att få med­ verka i de kanske viktigaste, allvarligaste och gla­ daste stunderna i människors liv. I dag syns tårar och de mörka kläderna talar sitt tydliga språk. – Självklart blir man påverkad och kan gråta. Vissa begravningar är ju extra tunga då folk gråter väldigt mycket, säger Andreas, när jag sen­ are frågar honom om han känner sorg i tjänsten. kyrkporten öppnas sakta.

Under tonerna av Härlig är jorden kliver en till synes alkoholpåverkad man i träningsoverall in och undrar ljudligt vad som försiggår. Andreas stegar bort och förklarar diskret men tydligt. Efter en stund lyckas han övertala mannen att gå ut igen utan att någon av gästerna har märkt någonting eller att han känt sig utkastad. – Det gäller att vara förberedd på oförutsedda gäster som kliver in. I kyrkan kan allting hända. När tonerna från postludiet tagit slut och alla har gått ut följer jag efterarbetet på håll. De­ korationerna plockas ned, kistan rullas ut av begravningsentreprenören, och en inhyrd bärare hjälper till att lyfta in kistan i bilen. Altarmattan

ett Himla sPringande. många turer ut på kyrkbacken för vaktisen blir det.

alban-suPPort. vissa präster behöver hjälp med prästkläderna. andreas rycker ut för Jan Hellström.


frid

praoar

tobias wallner ålder:

37 år. Stockholm. familj: Fästmö och dotter. intressen: Aktier, bridgespel, badminton, resa. bakgrund: Är inbiten Ölänning. Har varit kyrkvaktmästare i Halltorp, nära Kalmar. dröm: Att bo i ett större hus och kunna påta i trädgården. bor:

Floristgöra. många buketter blir det. tobias fixar snabbt i ordning dagens blomsterleverans.

mang. Allt­i­allo­service, kaféverksamhet och städning av kyrka, församlingshem och intill­ liggande expeditionsbyggnad är andra delar av arbetet. Och att ta emot gäster som kommer in till kyrkan om dagarna. – Ibland har man nästan rollen av en diakon, säger Tobias som också gärna sitter ned och samtalar med gästerna i kafét.

rullas tillbaka och mullkaret ställs in i sakristian. Kvar står sedan Andreas och kontrollerar att alla ljus är släckta, och tar med sig den enorma gjutjärnsnyckeln och låser porten. På kyrkbacken byter han ut den blågula flaggan mot Svenska kyrkans egen variant i rött och gult. Begravning 1001 har fortlöpt enligt planerna och Andreas beger sig till Säby igen för att ta tag i förberedelserna inför helgens arbete.

ser i stort sett likadan ut i Säby kyrka som i den något mer populära vitkalkade kyrkan invid Bornsjön. I kyrksalen är ljusbäraren bortplockad för att bereda plats för kistan, och kistbockarna är framställda. Bårtäcket ligger på kistan utan den minsta skrynkla. – Sorgehuset hade särskilda anvisningar om att bårtäcket skulle vara nystruket, säger Tobias som igår tampades med strykjärnet i över en timme. Han upptäcker att plexiglasplattan, som ska ligga på kistan där mullen läggs, är spräckt i kanten och går bort till i verkstaden för att fixa den.

proceduren vid begravningar

säby kyrka onsdag 10.00

att ta med sig veven in igen, annars kanske någon får för sig att ta ned flaggan, säger Tobias där han står utanför Säby kyrka och förbereder inför en begravning. Han har just hissat flaggan till två tredjedelar. Tobias Wallner har tjänstgjort som kyrkvakt­ mästare i tre år i församlingen. Förutom att närvara vid förrättningar har han likt Andreas även ansvar för andra gudstjänster och evene­ det är lika bra

»

21


in i minsta detalJ. ljus ska tändas, blommor ska plockas fram. allt måste vara perfekt inför begravningsgudstjänsten.

gloslista förrättning

Sammanfattande ord för dop, konfirmation, vigsel, begravning, gudstjänst och mässa. bårtäcke

Vackert tygstycke som läggs över kistan vid begravning. Utlånas av kyrkan. Är ofta utsmyckad med broderier. mullkar

Behållare som står invid kistan. Innehåller mull (jord) som prästen lägger på kistan under den s k överlåtelsen: ” ...av jord har du kommit, jord skall du åter bli...” alban

Fotsid klädnad som används som underplagg till mässhaken. Är vit och i linne eller bomull. Färg och material är hämtade från den judiska tempelliturgin där prästerna bar plagg i vitt linne.

»

– Om jag har pratat med gästerna innan är det ju lättare att känna både glädje och sorg med dem. Men det gäller att ha koll på klockan. Vid en vigsel pratade han så länge med fotografen att han dels glömde att tända altarljusen, dels att dela ut psalmböckerna. – Prästen kom och frågade om jag inte hade glömt något, säger Tobias och skrattar. Klockringningen hann bli uppemot fem minut­ er innan böckerna var utdelade i bänkraderna, minns han. Samarbetet med prästen är viktigt. Före varje förrättning i kyrkan träffas de alltid för att gå igenom om det är något särskilt att tänka på. Om musik ska spelas på CD­spelaren vid ingången eller om någon har särskilda önskemål. Ibland kan det ändå som sagt uppstå missar...

känner Tobias en viss nervositet. Helt avslappnad kan han aldrig vara eftersom så mycket ska stämma. En viss oro för ljudanläggningen finns alltid, så han försäkrar sig om att prästen föredrar headset framför mygga och pustar ut. Begravningen fortlöper som den ska och efteråt väntar dukning av begravningskaffe med allt vad det innebär.

innan gudstjänsten börjar

F

ör tobias är variationen i arbetet och mötet med människor i olika livssituationer något som han uppskattar mycket. – Som vaktmästare får man ta del av livets alla stora skeden. I och med dopet och begravnin­ gen blir det så tydligt att en människas liv har en början och ett slut. Det är en fin tanke att en människa påverkar sin omgivning så mycket, vilket märks vid de känsloyttringar som sker vid tillfällena i kyrkan. Kanske är det just vid ingången till kyrkan som han trivs allra bäst. Om situationen tillåter står han gärna och småpratar med gästerna.

vad är det allra viktigaste med ditt jobb?

– Att ge service till kyrkans besökare, konsta­ terar Tobias. Att möta människor och få göra en skillnad. s

22


frid

panelen

N PANELE SVArAr

2

fair s! n Vine-mum d tra svenska kyrkan är starkt drivande i arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion. under året tar vi i salems församling ett litet kliv genom att erbjuda ett sortiment Fair trade­produkter till försäljning i säby kyrka. vi lottar ut några av godsakerna! i potten finns 2 fina påsar fyllda med te, kaffe och

choklad från eguale. vinster hämtas i säby kyrka. För att vinna – skicka ett mejl till: sa­ lem.frid@svenskakyrkan.se senast 1 maj och berätta vad du vill läsa om i Frid. eller skriv ett vanligt brev. någon person, plats eller sak du tycker att vi ska skriva om? Hör av dig!

23

...tusen fem hundra besök av 0–3-åringar har vi haft i vår öppna barnverksamhet under 2012. Lägg till 1 000 besök av vuxna samt ett antal hundra besök av lite större barn... Vi har plats!

foto: anna björkdahl & linnéa malmborg

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ felicia Säfström.17, anna novák,83, agnes strömstedt,17, tema:att välja ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ studerande fd lärarinna studerande ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Jag brukar inte ha Det beror på om det Det beror på vilket val ............................................................................................................................................................................ 1. tycker du att det ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ några större problem ............................................................................................................................................................................ är ett oväntat eller ett man ska göra. Man gör är svårt att göra ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ med det. När jag gör förberett val. Det beror många val varje dag, val? ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ett val brukar jag på omständigheterna men det finns större val ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ främst lyssna på runtomkring. som kan vara extremt ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ hjärtat, det talar svåra, till exempel att ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ofta högre än hjärnan. välja gymnasium. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Min pappa som var präst 2. Har du något Om det är ett svårt val Det låter kanske main............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ såg alltid det positiva knep när du ska brukar jag be kompisar stream, men: lyssna till ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ med allting. Det arvet välja? om hjälp, de kan få en ditt hjärta. Det kanske ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ har jag med mig och jag ............................................................................................................................................................................ att tänka på andra sätt inte alltid ger det bästa ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ försöker tänka att det än vad man själv gör. slutresultatet, men kon............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ val jag gör kommer att sekvenserna kan hjärnan ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ bli bra. ta hand om. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Gymnasievalet var svårt. 3. Har du gjort Ja, jag har nyligen Nej, inte på senare tid. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Jag hade ingen aning bestämt att jag inte ska något svårt val den ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ om vad jag ville jobba åka utomlands mer senaste tiden? ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ med om 15 år. Men det p g a min sjukdom Tia. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ finns mycket hjälp man Det blir första året som ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ kan få om man inte kan jag och min man inte ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ bestämma sig. åker till vår lägenhet i ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Slovakien. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................


frid

spanar

De talande tingen Ting innanför kyrkans väggar har en djupare innebörd än vad vi kan se på ytan. Vi utforskar kyrkans urgamla symbolspråk. Först ut är mässkruden. text:

V

i har hört orden: ”Vår Herres Jesu Kristi kropp, för dig utgiv­ en. Vår Herres Jesu Kristi blod, för dig utgjutet”. Vi har sett dem dukas fram: bägaren, kannan och dukarna, ting som förvarar, presenterar och serverar nattvardens bröd och vin. Mässkruden – altarets allra förnämsta prydnad. Dessa tillhör de liturgiska föremålen, saker som används i gudstjänsten. Men vad har de egentligen för innebörd?

tillfälle då Gud ger ett synligt tecken på hans närvaro. Förutom dopet är det ett av två sakra­ ment – heliga handlingar – som Jesus sa till sina lärjungar att utföra. Vi firar nattvarden för att ha gemenskap med

nattvarden är ett

Linnéa Malmborg

foto:

Anna Björkdahl

Kristus och med varandra. I boken Den talande tystnaden beskrivs att natt­ vardens mysterium kräver uttrycks­ medel bortom orden för att dess djupa innehåll ska kunna förmedlas. Natt­ vardsföremålen har alltså fått olika symboliska tolkningar med tanke på sin funktion i firandet. även hanteringen av föremålen har en symbolisk funktion: kalken och patenen placeras på altarets mitt, framför kruci­ fixet höljda av kalkduken. Oblatasken ställs till höger och vinkannan till vänster. Efter offertoriepsalmen avtäcks kärlen, oblaten läggs på patenen och vinet hälls i kalken. I ordlistan försöker vi bringa lite mer klarhet i vad de olika tingen betyder. s

24

symbolspråket I kyrkans tradition finns ett rikt liturgiskt symbolspråk. Det tar vid när man inte kan formulera något med ord. Grundtanken är att symbolspråket förkunnar det mysterium som är oåtkomligt för orden. Symbolspråket bygger på det vi ser och gör och är sådant som bilder och tecken i kyrkorummet, färger, kyrkobyggnadens utformning, rörelser m m.


e

9 & 11

2 3 8

1 10

7

ordlista 7. Corporale, eller palla corporalis, duk av linne som används till att duka nattvardskärlen på. Var tidigare så stor att den kunde vikas över nattvardskärlen. Symboliserar Kristi svepning, den duk som i graven täckte Kristi ansikte.

1. nattvarDskalk, calix, kärl för nattvardsvinet. Övre delen kallas kuppa och den undre utbuktningen kallas nod. Den ger handen ett fast grepp och förhindrar att vinet värms. Först var kalken av glas men sedan 800-talet finns ett kyrkligt förbud mot andra material än ädelmetall. Är symbol för bägaren som Jesus använde under den första nattvarden. Den symboliserar även Kristi grav.

8. torkDuk, purificatorium, vit linneservett som används för att torka av kanten på kalken. 9. vinkanna, ampulla, är även beteckning på vattenkannan som finns på altaret. Har inte samma dignitet som kalken och patenen utan kan ha en enklare utformning. Vinet och vattnet symboliserar Jesu blod respektive dopets vatten.

2. tallrik För nattvarDsbröD, patén, var ursprungligen stor som en bricka där bröd som skänktes till mässan fick plats. När kyrkan på 1100-talet övergick till små oblat krympte även brickan. Är en symbol för stenen framför Kristi grav.

10. nattvarDsbröD, oblat, tunt ojäst, osyrat bröd. Ersatte det syrade brödet i Västkyrkan under 1 000-talet. Oblaten påminner om brödet som inte hann jäsa när Israels folk skulle fly från Egypten.

3. oblatask, pyxis, kärl för brödet. Är vanligen rund eller sexkantig och gjord i silver. 4. palla, palla calicis, lock till kalken med uppgift att skydda vinet och att ge kalkklädet ett vackrare fall. Linneöverklädd plåt eller pappskiva.

11. nattvarDsvin, kommunionvin, rött vin med eller utan alkohol. I Salems församling har vi alkoholfritt vin.

5. kalkDuk, velum calicis, tygstycke som vilar över nattvardsservisen innan den dukas upp. Har ofta samma färg som textilier i kyrkorummet. Symboliserar klädet på vilket Kristi döda kropp lades efter att kroppen tagits ned från korset.

källor: Den talande tystnaden & Liturgik, Martling; Nya kyrkokalendern, Dahlby & Lundberg.

6. bursa, förvaringsväska för corporalet. Tyget följer kyrkoårets färger. Symboliserar det gamla förbundets tabernakel, tältet som Israel hade under uttåget ur Egypten.

25

take away. nattvardskärl i etui för präst på språng. används vid bland annat sjukbesök. kallas sockenbudstyg.


valFöresPråkare. ”vi styrs av de val vi gör i livet. att göra aktiva val är bättre än att undvika dem”, menar Fredrik seltman.

26


frid

möter

Vägval »Följ din glädje« sa klosterbrodern till Fredrik som hade svårt att välja väg. Han valde familjelivet framför livet i kloster. Ett val som var allt annat än självklart. text:

Linnéa Malmborg

foto:

Anna Björkdahl

framför mig utstrålar lugn och säkerhet. I dag är livet som prästkandidat och familjefar hans var­ dag, men för bara några år sedan lockade ett helt annat liv, som klosterbroder. – Jag har gjort många stora val genom livet, men nu är jag där jag verkligen vill vara, understryker han sittandes med en tekopp i handen.

Med handen på öltappen slog tanken honom med all kraft. Det var i kloster han skulle gå. ”Gör det inte, du som är så ung”, protesterade en av stam­ misarna på andra sidan bardisken. Men enkelhet­ en och återhållsamheten kallade på Fredrik. Det var i kloster han skulle gå.

B

och ingen tanke av ånger fanns kvar. Med resväskan i handen, packad med det allra nödvändigaste, reste han utan returbiljett till Taizé. En ekumenisk kommunitet (tänk: kloster) på den sydfranska landsbygden, dit tusentals människor vallfärdar varje vecka för att söka enkelhet, tystnad och gemenskap för en tid. För vissa blir den livslång. För den unge bonnapojken var besöket början på en stark kärlek till klosterlivet. Flera år senare skulle en annan kärlek växa sig ännu starkare och bidra till att han måste välja – kloster eller familj. eslutet var fattat

början under förra decenniet när den då 17­åriga Fredrik följde med en grupp kon­ firmander till det välkända franska klostret. Snabbt fängslades han av brödernas sätt att leva. Några år senare följde han sina drömmar och for återigen iväg, denna gång för en längre tid, efter att ha arbetat som bartender på en engelsk pub. – Människorna i Taizé satsade helhjärtat sina liv på något som de verkligen trodde på. Det tilltalade mig oerhört, säger Fredrik och sätter sig bekvämare på stolen. Enkelheten och fokuseringen på det som är verkligt viktigt blev under den 15 månader långa klostervistelsen ett uppvaknande. Han såg att män­ niskor i Taizé fick en mer samlad identitet och kom

historien tar sin

det är fredag.

Sakristian agerar samtalsrum denna mörka vintereftermiddag när Fredrik Seltman tar plats på andra sidan bordet. Tjugoåttaåringen

» 27


»

in i ett lugnare tempo, jämfört med splittringen som fanns på hemmaplan. med livet på en bondgård, där alla ens livsroller smälter ihop. Kontrasterna blir inte lika stora eftersom man bor, arbetar och har sin fritid i samma miljö. – Jag trivs inte när livet blir för kom­ plicerat eller splittrat. Livet här hemma kan vara så uppdelat i olika samman­ hang där arbetsliv, familjeliv och fritids­ liv är helt olika skeenden. Visst kunde det vara hektiskt även i Taizé, men där var livet lättare att hantera när det inte fanns så många bollar att jonglera med.

fredrik ser likheter

fredrik seltman namn:

Per Fredrik Seltman. bor: Salem. ålder: 28 år. gör: Studerar teologi, håller nu på med magisterexamen. Arbetar även som kontaktperson. familj: Hustru Anna, sönerna Johan och Erik. intressen: leka med barnen, läsa böcker, spela volleyboll. längtar efter: Att få mer tid att bara vara med min familj. dröm: Att få fortsätta ha det så underbart som det är just nu.

om taizé Taizé, Communauté de Taizé, är en sydfransk ekumenisk så kallad kommunitet (tänk: kloster). Taizé grundades 1949 som ett brödraskap med bröder (tänk: munkar) från olika länder och från olika kristna inriktningar. Kommuniteten har kommit att bli en samlingsplats för människor från hela världen främst för ungdomar.

»människorna i taizé satsade helhjärtat sina liv på något som de verkligen trodde på. det tilltalade mig oerhört.«

M

följer mind­ re bekymmer, konstaterar Fredrik. Precis som att tusen olika engagemang kan uppta vårt fokus i alltför hög grad, kan också mängder av ägodelar inne­ bära problem. Klosterbröderna lever i ett löfte om enkelhet men det innebär i sig inte någon krävande uppoffring, utan är mer som en befrielse. Det sätt de valt att leva, berättar Fredrik. – Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara, står det i Lukasevan­ geliet 12:34. Och som en av bröderna sa till mig: ”Den som har många skatter har också ett splittrat hjärta”. För mig innebär det att man ska renodla sitt liv och sålla bort onödiga bekymmer. ed stor enkelhet

övertygelsen om att livet i kloster var det bästa valet ledde honom nästan ända fram till kåpan. Till tystnaden. Gemenskapen. Samtalen. Att ta emot kåpan är det första steget in i brödra­ skapet, som ett tecken på att man påbörjar sin prövotid. Inga löften är förknippade med detta steg. Steg två är att avlägga klosterlöftena efter prövotiden (som varar några år, beroende på person). Fredrik såg det

28

vackra och kände sig dragen till enkel­ heten. Men livet ville en annan väg. Nu tog en brottningskamp sin början kring vilken väg han skulle gå. Utanför klostret lockade nämligen ett annat liv. Trots samtal efter samtal med kloster­ bröderna kvarstod tvivlen.

K

med oss men ta inte emot kåpan, sa bröderna för att göra det enklare för honom att prova livet i kloster. Utan krav på att stanna. – Det var som att köra bil med handbromsen i, sammanfattar Fredrik kampen. I samma veva reste han till Stockholm för att vara med och arrangera ett gi­ gantiskt Taizé­ungdomsmöte. Där fanns också Anna som arbetade på uppdrag av Salems församling. Tycke uppstod från båda håll. Väl tillbaka i Taizé började orosmol­ nen skingras. Kärleken till Anna gjorde att handbromsen lättade och Fredriks beslut klarnade. Att lämna klostret blev lättare med brödernas kloka ord i ryggen. – De sa att det visserligen blir lättare att välja livsväg om man tänker att det man väljer bort är ett dåligt alter­ nativ. Det blir dock svårare om det man väljer bort också är ett dyrbart alternativ. om och lev

med en ny livsinriktning tog Fredrik sin resväska, fylld av erfarenheter och få prylar, och åkte tillbaka till sin Anna på svensk mark. Hemma inledde han sina drömmars studier – teknisk fysik på KTH och planerade sin framtid som ingenjör. Återigen stod han inför ett svårt val när han en termin senare tvekade på sin inriktning och lade naturvetenskapen på hyllan. Idéhistoria och genusveten­ skap tog över. – Abstrakta och teoretiska resone­ mang har alltid fascinerat mig. Visst mår jag bra av att arbeta med händerna på föräldrarnas gård, men jag mår ännu bättre av att läsa och skriva. Flera studieår passerade förbi och teologin tog ett stort kliv in i Fredriks liv – för att stanna. Redan som ung

»

»


okonstlat. med stor enkelhet följer mindre bekymmer, konstaterar Fredrik. livet i taizé är enklare och på så sätt friare.

29


»

konfirmand fick han funderingar kring att bli präst, och funderingarna har kommit och gått. Nu har Fredrik läst i 3,5 år med inriktning mot systematisk teologi, där teoretiska frågor står i centrum. Fredrik kan se sig själv som exempelvis fängelsepräst i framtiden. – Jag tycker om det enskilda samtalet, och jag skulle gärna möta människor som har haft det svårt.

som att välja mellan antingen rätt eller fel. Enligt honom handlar det om att inte styras av rädslor, utan att låta valen mogna fram. Och som en Taizébroder sa: ”Följ din glädje”. – Det finns en rädsla i vår kultur att välja bort saker; man tror att man kan få allt. Men jag tror att livet handlar om att hela tiden göra val och att kunna stå för dem. Han fortsätter sitt resonemang: – Bland kristna finns en tendens att fråga vad Gud vill med våra liv. Jag tror att det ibland kan vara paralyserande. Använder vi Gud som GPS har han en färdplan för oss, och planen är välgång och lycka. Jag tror att om vi avviker från planen så programmerar han om och ger oss en ny färdbeskrivning.

inriktning lever drömmen dock kvar om att ta examen i naturvetenskap.

trots sin teologiska

känner du dig dubbel med tanke på de båda inriktningarna?

– Nej, snarare tvärtom. Passionen är lika stor för såväl fysik som teologi, och det ena utesluter inte det andra. Min magisteruppsats berör mötet mellan dem – hur teologin kan inspireras av naturvetenskapen. I dag lever Fredrik familjeliv med sin hustru Anna och deras två söner. Långt från klosterlivet i Taizé och från föräldrarnas bondgård i Hall­ and. Trots att han alltså ser likheter mellan livet i kloster och livet på en bondgård känner han ingen lockelse av att ta över föräldrarnas gård. – Pappa sa att han inte avundas alla de val jag har tvingats göra. För honom har valen varit få. Att ta över jordbruket var en självklarhet. Valen i Fredriks liv har tagits med beslutsamhet och eftertänksamhet. Under samtalet återkom­ mer han flera gånger till vikten av att inte se val

r

adhus, studier och dagishämtningar. Fred­ riks vardag är i dag något annat än livet i kåpa. Men att tiden i kloster har präglat honom är uppenbart. Taizé finns kvar i honom.

Har du kunnat föra med dig något från klostret?

– Inget annat än kloka lärdomar, säger han och ler. Att ha visioner om att leva i enkelhet är svårt. Någonstans styrs vi ju av de faktiska omstän­ digheter vi lever i. Livet handlar ju om att hantera vardagen med allt vad det innebär. Bara det att leva är tillräckligt. Det jag fann i Taizé var vackert men jag valde bort det till förmån för det liv jag lever idag, ett val jag aldrig kommer att ångra. s

ångerFritt. trots det svåra valet så skulle Fredrik aldrig ändra sitt beslut. Han trivs med sitt liv i dag. 30


.................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... frid krönika .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... l nnéa malmborg om ”puZZlespelet som ett männ skoöDe utgör” .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ollegan mart n st cker huvude nnan ör en av morgon dn ngarna vär er s g en vscoach .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... dörren och berä ar om gårdagens besök ”E pusse kan gå hop – men de kan o as n e e .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... hos b skop emer us Lönnebo ”Vad v Om v s änd g ma as med en dea b d ökar bara .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... pra ade n om?” rågade ag och öres ä de m g de orea s ska kraven på oss” .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ms ånga sam a om eo og ”Förs d sku erade B den av de enk a ve där någon annan skö er .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... v rädhuggn ng med yxa och sedan hur sp ra a råk g är nom s änd g räckhå och en rä ghe .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... männ skors v verkar vara” svarade han Ämne ör den moderna männ skan .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... yck es a ör bekan Några veckor d gare var .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Fr d s n erv uob ek Fredr k nne på samma spår pusslandet må vara en rend den men ändå ng .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ”Jag r vs n e när ve b r ör komp cera e er e ny under so en En g Språk dn ngen nämns .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... sp ra L ve här hemma kan vara så uppde a orde en bok redan 1932 ”De a puzz espe .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... o ka sammanhang ” som e männ skoöde u gör” L e senare skrev .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... var Lo Johansson ”De ade hop b ar de .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... den spl ttrade t llvaron ycks vara ema ör den s ora äggspe som var deras vardag ga v ” .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Den s änd ga språngmarschen ar a dr g s u A a der har s na bekymmer men öru sä n ng .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Genvägar a a änkbara vardagsbekymmer arna äro o ka Nu dens oro över va e av sur .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... finns övera ma kassar evereras dörren p a a är då dens ängs an över värme s ugan .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... vä en kan yp ämnas banan v k en kan snar År 2013 s ressar v ör a å ag på ru Ru 1890 .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... någon annan gå ned å en Förenk ng ycks vara oroade v oss ör om v sku e h nna skura s an .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... krav y dhe ens med c n och ägga ocke på brunnen .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... ............................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Orde vspusse har b v s gn fikan med a a .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ågon slutsats har ag n e öru om a .................................................................................................................................................................................................... hand om de mes basa a varon som a ä a .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... s ressen över ve s bekymmer nog n e kan s äda hand a a hand om am en vä a och ha .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... bemäs ras Men ag v ändå n e vara as .................................................................................................................................................................................................... kon ak med bekan a Orde ger m g ka a kårar .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... e s ags puss ande A n e h nna .................................................................................................................................................................................................... En b d av en me anm ö k g varo med sura .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... med a vä a e a n e å hop d sk rasor propp u a soppåsar och v n ers ask ga .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ve s a a bes åndsde ar ger redan .................................................................................................................................................................................................... skor ha en ornar upp s g Med a örmed ar a .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... då g samve e de behöver man .................................................................................................................................................................................................... vardagens pysse mås e genom das n e genom .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... n e spä på evas De vardag ga rams ä s med en d up suck .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Kan ve äm öras med e .................................................................................................................................................................................................... och ve sk dras som en kamp om över evnad .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ds ördr v bes ående av usen b .................................................................................................................................................................................................... .................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... v ssa bryter mot vedermödorna och söker s g ar som s u ändan ska passa .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... bor Jag äser om Sara 39 som g orde karr är på hop? Jag v våga ro a .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... rek ambyrån s an men va de a b surdegsbagare vardagens rosa sk mmer kan .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... på ande ör a ”vara mer närvarande med bar gömma s g även där bakom .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... nen” dag ever am en e v en g de gam a den enorma vä högen .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... bondesamhä e där arbe e och r d hör hop Grådask ga syss or har .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... barnen hänger med b and degarna också e värde De är ve s .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Drömscenar o.............................................................................................................................................................. ör v ssa provocerande ör andra .................................................................................................................................................................................................... ..................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Hur som he s så verkar surdegsbröden vara s nne .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Linnéa Malmborg .................................................................................................................................................................................................... b den av e här g bohem v räskor och rödran .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... l nnéa malmborg n o ma ö d ga nne örk äden He u an puss ande E er? .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... 31 .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

»om livets splittring«

K

N


frid

på byn

Fri som en Fågel. sten bergman med en jaktfalk i handen under en av sina expeditioner till norra korea 1935.

d r ä f s t k c ä t p p u På tre berömdHeter På salems kyrkogård En upptäcktsresande, en akademiledamot, en mikrofonstjärna. På Salems kyrkogård vilar flera berömdheter som med sina expertiser har satt vår bygd lite extra på kartan. text:

Linnéa Malmborg foto: Etnografiska Museet/Wikipedia

M

ina paradisfåglar...

I en svartvit in­ spelning i SVT:s arkiv möter jag Sten Bergman i egen hög person. En man som gjorde sig världsberömd genom sina bravad­ er som biolog och zoolog. För Lennart Hyland berättar han i klippet om sina kära fåglar som varit tvungna att flytta till zoo. Den karaktäris­ tiskt nasala rösten minner om svunna tider. Tider då GPS och Gore­Tex inte fanns, då upptäckts­ resande var allt annat än högteknologiskt.

ned mot sjön. Mot väster avgränsas den av en stenmur byggd 1925 som under varmare månader på året är en populär solplats för traktens ormar. Från 1600­talet och framåt var kyrkogården inhägnad med stora träbalkar åt alla håll utom öster, där vattnet tar vid. viloplatser för andra av bygdens stoltheter – författaren och poeten Johannes Edfeldt, som började som litteratur­ recensent och slutligen blev ledamot i Svenska Akademien. Här finns även sångaren Sven Olof Sandberg, mannen som har mikrofonen (och en vacker stämma) att tacka för sin succé. Nu tar vi med dig på en upptäcktsfärd till Salems kyrkogård. Häng med och lär känna tre superkändisar. s

innanför stenmuren finns

ner mot vattnet har Sveriges stora forskningsresande fått sin viloplats. Här är hans sista resmål, med utsikt över fridlysta Bornsjön. Den kuperade kyrkogården vid Salems kyrka sträcker sig runt hela udden och sluttar kraftigt

på udden längst

32


sven olof sandberg

sten bergman

johannes edfeldt

född/död:

född/död:

född/död:

Baryton med bett

nyfiken Vass lyriker globetrotter på stol 17

1905/1974. Sångare och textförfattare. Var även musikförläggare, radiopratare och skådespelare. familj: Gift tre gånger: nr 2 var pianisten Gunnel Andrén, nr 3 var textförfattarinnan Gunilla Nordström. bibliografi: Var en av landets mest produktiva sångare genom tiderna. Fick sitt genombrott med låten När bröllopsklockor ringa. Andra hitar var Lyssnar du till mig i kväll, lilla mor? och Där norrskenet flammar. kuriosa: Har skrivit den svenska texten till megasuccén Gamle svarten.

1895/1975. Forskningsresande, biolog, zoolog, fil. hedersdoktor, radioman & föreläsare. känd för: Sina upptäcktsfärder, föredrag, böcker och fotografier (mer än 13 000 st). Främst var han inriktad mot ornitologi (läran om fåglar) och entomologi (läran om insekter). familj: Fyra barn, hustru Dagny Bergman som var med på flera av resorna. bibliografi: Ett 15-tal verk, t ex Min far är kannibal och Vildar och paradisfåglar. Höll över 6 000 föreläsningar varav många i radio och tv.

1904/1997. Författare, poet, översättare, litteraturkritiker (DN & SvD), fil. hedersdoktor vid Stockholms universitet, ordförande i svenska PEN-klubben, ledamot av Svenska akademien. familj: Gift tredje gången 1938 med översättaren Brita Edfelt. bibliografi: Ett stort antal titlar med lyrik, lyriska tolkningar, prosa och essäsamlingar. Fick sitt stora genombrott 1934 med diktsamlingen Högmässa. Hans sista diktsamling Brännpunkter kom ut 1996.

barytonsångaren sven olof

en av 1900-talets mest kända vetenskapsmän är Sten Berg­ man. Han var den sista stora upptäcktsresanden i den klas­ siska forskartraditionen – den siste store samlaren. Han gav sig ut på mängder av strapatser varav den första sträckte sig över tre år och gick till Kam­ tjatka där han råkade ut för allehanda dramatik: förlorad ut­ rustning, skeppsbrott, slädfärd i kartlöst land och revolution. Stens och Dagnys bröllopsresa förresten! Andra större veten­ skapliga expeditioner gick till Kurilerna, norra Korea och Nya Guinea. Materialet donerade Sten till bl a Naturhistoriska Riksmuseet och Etnografiska Museet. Se stenbergman.se för info om projektet ”Sten Berg­ mans forskningsresor i bild”.

johannes edfeldt anses

yrke:

Sandberg, eller SOS som han kallades, blev den första verkligt framgångsrike mikrofonsång­ aren i Sverige. Under sin karriär var han periodvis landets bäst säljande skivartist. Under 1929 sålde han skivor i 1,4 miljoner exemplar! Han medverkade vid Kungliga Operan under flera uppsättningar och spe­ lade sommarteater med Weyler Hildebrand och Nils Ferlin. På egna förlaget Svenska noter gav han ut låttexter, noveller och reseskildringar. Under en period arbetade han även med Jussi Björling i folkparkerna. Blev rikskändis när han efter en radiodirektsändning avslutade giget med ”Nu fick väl kärring­ arna så dom teg”, då han trott att mikrofonen var avstängd.

yrke:

33

yrke:

som en av Sveriges främsta lyriker i mellankrigstidens generation. Han debuterade som 19­åring 1923 med Gryningsröster och gav ut sin sista diktsamling Brännpunkter 1996. För sina verk emottog han flera stora priser under sin livstid, bl a De Nios Pris, Bellmanpriset (två gånger) och Litteraturfrämjan­ dets stora pris. Han blev fil. mag. vid Uppsala universitet 1930, fil. lic. i litteraturhistoria vid Stockholms högskola och filosofie hedersdoktor 1952. År 1969 valdes han in i Svenska Akademien på stol 17, en plats som 28 år senare togs över av Horace Engdahl. NE beskriver Johannes stil som präglad av stramt bunden formtukt och intensiv mörk skönhet.


glöm oss inte på nätet! svenskakyrkan .se/salem/frid

Kalender Plats: Säby kyrka om inget annat anges.

pilgrimsvandring Tisdagar 10.15 Kravlös stavgång i lugnt tempo. Kort andakt med präst Martin Reberg. Vi avslutar med fika i Säby församlingshem.

gudstjänster högmässa Söndagar 11.00 Alltid kyrkkaffe efteråt. Vill du vara uppdaterad? Se hemsidan eller skicka efter vårt månadsblad.

oasengruppen

lunchmässa

syförening

Tisdagar 13.30 Vi samtalar om livet, vardagen och Bibeln över en fika. Jämna torsdagar 13.15 Vi syr och stickar tillsammans. Präst Martin Reberg delar några ord.

Tisdagar 13.00 Mässa med nattvard på lunchtid.

Torsdagar 19.00 Stilla mässa med nattvard.

foto: linnéa malmborg

tro & liv

Lyssna till intressanta föreläsare som talar om utvalda ämnen. Ingen kostnad. Tid: 11.00. Efteråt serverar vi sopplunch för 50 kronor. 21 mars: Eva Odhner, fängelsepräst. 18 april: Dagmar Gustafsson, aktiv församlingsbo. 16 maj: Hemlig bussresa!

säby kören & kyrkokören Torsdagar 09.30/Torsdagar 19.45 Välkommen att sjunga med oss! Kontakta Brita för info.

Måndag 9.00-14.00 Onsdag 9.00-12.00 Fredag 9.00-12.30 Ta med ditt lilla barn och möt andra stora och små. Vi leker, sjunger och fikar tillsammans. För barn mellan 0 och 5 år. Ingen anmälan behövs. Se vår Facebooksida för nyheter: facebook.com/SalemJuvelen.

Varje vardag 13.00 Kort lunchbön, s k tidegärd.

torsdagsträffen dag

Söndagarna 17 mars, 21 april. Tid: 18.00. Lyssna till psalmer tolkade på annorlunda vis. Under ledning av Kerstin Ytterberg.

öppna förskolan juvelen

lunchbön

Lyssna till intressanta föreläsare som talar om utvalda ämnen. Ingen kostnad. Tid: 17.30–18.45. 7 mars: Pär Granstedt, fd riksdagsman och utrikespolitisk talesman. 4 april: Mats Ershammar, kyrkvärd. 2 maj: Irma Schultz Keller, sångerska

psalmhappening

barn & familj

kvällsmässa

torsdagsträffen kväll

Musik & kör

söndagsskola Jämna söndagar 11.00 En stund med Bibelberättelser, sång och lek. Föräldern deltar i gudstjänst eller fikar i vårt café. Ingen anmälan behövs.

studiecirklar

kyrkans barntimmar

Tisdagar 8.00–8.45 Reflektera över en Bibeltext och ät en enkel frukost. Med präst Annika Boltenstern och diakoniassistent Rauni Viberg Lundin.

Tisdag 9.00-11.00 Torsdag 9.00-11.00 Barn mellan 3 och 5 år träffas en gång i veckan, två timmar per gång. Tillsammans sjunger vi, pysslar och läser ur Barnens Bibel. Anmälan krävs.

beta vidare

barngudstjänst

bibelfrukost

Torsdagar 19.30–20.45 Vi studerar Markusevangeliet och samtalar kring frågor i grupp.

34

20 mars, 17 april, 22 maj, 9.30 Öppna förskolan flyttar ned i kyrkan! Vi har en lättsam barngudstjänst och fikar sedan tillsammans.


kyrkliga handlingar dop Lördagar 11.00 och 12.00 Välkommen att ringa Carin Olofsson för att boka dop.

vigsel foto: linnéa malmborg

Lördagar 14.30 och 15.45 april månad ut. Under sommaren lördagar 14.30, 15.45 och 17.00. Välkommen att ringa Carin Olofsson för att boka vigsel.

kontakt adress & telefon Salems församling Emanuel Birkes väg 1 144 30 Rönninge Växel: 08-532 560 72 Telefontider: Måndag–fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00 Onsdag 10.00–12.00

e-post salems.forsamling@ svenskakyrkan.se salem.frid@svenskakyrkan.se

begravning Onsdagar 10.30, fredagar 11.00 och 13.30. Välkommen att ringa Carin Olofsson för att boka begravning.

barnkör Onsdagar 16.00 För sjungande barn 6–8 år. Kontakta Kerstin för mer info.

öppettider

diskantkör Torsdagar 15.45 För sjungande barn 9–13 år. Kontakta Kerstin för mer info.

säby kyrka & församlingshem Måndag–torsdag 9.00–16.00 Fredag 9.00–15.00 Kom in och ta en kopp kaffe!

Ungdom fredagsmys

salems kyrka

15 mars, 26 april, 24 maj, 18.00–24.30 Var med i vår gemenskap på fredagarna. För ungdomar 14 till 25 år.

Öppet vid kyrkliga handlingar och enligt överenskommelse.

hemsida www.svenskakyrkan.se/salem/frid

kansli/bokningar Carin Olofsson 08-532 560 72

präster

Gustaf Öbrink 070-491 04 51 Martin Reberg 070-618 39 61 Carla Sveningsson 070-618 39 13 Annika Boltenstern 070-618 39 81

barnverksamhet Ann-Marie Andersson & Birgit Claesson 08-534 404 80

musiker

Brita Nilsson 070-618 39 15 Kerstin Ytterberg 070-618 39 17

konfirmation Vill du vara med i sommarkonfirmation? Kontakta Eva Björkdahl.

ungdomskör

diakoni

Torsdagar 17.30 Kom och sjung med oss! För 14–20 år. Kontakta Kerstin för mer info.

församlingspedagoger

Rauni Viberg Lundin 070-618 39 16

Eva Björkdahl 070-618 38 58 Katarina Eriksson 08-532 560 72 Daniel Öhrvall (f. led.)

stöd & hjälp samtal

ekonomi/fastighet

Behöver du någon att prata med? Hos oss har du alltid möjlighet att boka in ett enskilt samtal med någon av prästerna. Kontakta prästerna direkt eller ring kansliet. Vi finns här för dig som behöver oss. Behöver du diakonal hjälp. Kontakta vår diakoniassistent Rauni Viberg Lundin.

informatör & redaktör för frid Linnéa Wiberg Malmborg 070-618 31 65

foto: anna björkdahl

diakoni

Annette De Giorgio 070-618 39 19

kyrkogård

08-532 545 56

vaktmästeri 08-532 560 73

35


påskveckan

28 mars–1 april salems församling

skärtorsdagsmässa 19.00 med gustaf öbrink. salems kyrka. långfredagsgudstjänst 11.00 med annika boltenstern. salems kyrka. påsknattsmässa 23.00 med Carla sveningsson. säby kyrka. påskdagsmässa 11.00 med martin reberg. knytkalas efter mässan. salems kyrka. annandag påsk kontraktsgudstjänst 11.00 ösmo kyrka. kyrktaxi finns, ring oss och boka.

www.svenskakyrkan.se/salem ( 08-532 560 72

Frid #1 2013  

Salems församlingstidning, nummer 1/2013