Page 1

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

1.1 Gizartearekin dugun konpromisoa eta komunikazioa bermatzea.

1. Herrian ondo txertatuta eta ikasle guztientzat irekia

1.1.1 Ikastolaren irudia indartu: komunikazioa eta promozioa sustatu, egiten ditugun ekintzak ezagutaraziz eta kaleratuz.

X

X

X

X

1.1.2 Herri mailan hezkuntzaren inguruko prozesuetan parte hartu.

X

X

X

X

1.1.3. Gure azpiegitura erakunde, elkarte eta herritarrei irekiak izan.

X

X

X

X

1.1.4 Komunikazio plana errebisatu, egokitu eta aplikatu

X

X

X

X

1.2.1. Herri mailan, euskara eta euskal kulturarekin lotzen diren ekintzetan parte hartu.

X

X

X

X

1.2.2 Ikastolan euskara eta euskal kulturarekin lotzen diren gure ekintzak sortzen jarraitu

X

X

X

X

1.2 Euskara eta euskal kultura ardatz izanik munduari irekita egotea eta ikastolak egiten duen lana gizarteratzea.

1.3. Ikastola kanpoko harremanetan euskaraz funtzionatu, eta kanpora eskatzen diren zerbitzuetako harreman guztiak (proiektuak, aholkularitza, fakturazioa, e.a.) euskaraz eskatu Plan Estrategikoa 

1

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

1.4 Kulturartekotasuna bultzatzea.

1. Herrian ondo txertatuta eta ikasle guztientzat irekia

Plan Estrategikoa 

1.3.1 Etorkinen planifikazioa burutu: etorkinen harrera egin, etorkinekin hizkuntza indartzeko planifikazioa antolatu eta martxan jarri

X

X

X

X

1.3.2 Kultur ezberdinen eta kulturen arteko ezagutza bermatu

X

X

X

X

1.3.3. Herri mailan kulturartekotasuna bultzatzeko antolatzen diren ekintzak bultzatu

X

X

X

X

1.5.1 Ikasleen aniztasunari erantzuna eman (ezintasun fisiko edo eta psikikoa duten ikasleei, gizarte egoera kaltetuan dauden ikasleei, indartze neurriak behar dituzten ikasleei, gaitasun handiko ikasleei…): aurrediagnostikoak egin, laguntzak antolatu, ikasleen jarraipena egin, curriculuma indartzeko neurriak eta curriculum egokitzapenak bideratu, erakunde eta profesional desberdinekin koordinatu, …

X

X

X

X

1.5.2 Orientazio akademikoarekin lotzen diren prozesuak bideratu.

X

X

X

X

1.5.3 Ikasle, irakasle nahiz gurasoei beharraren arabera orientabideak eskaini.

X

X

X

X

1.5 Aniztasuna bultzatu.

2

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

1.6 Ingurumenaren garapen jasangarria kontutan hartzea.

1. Herrian ondo txertatuta eta ikasle guztientzat irekia

1.6.1 Eskola Agenda 21 proiektua garatu eta ohitura egokiak bultzatu

X

X

X

X

1.6.2. Herri mailan partaidetza bultzatu: Udalarekin eta beste ikastetxeekin koordinatu …

X

X

X

X

1.6.3. Jangela autogestionatuaren kudeaketa garapen jasangarriaren printzipioen arabera egin

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7 Matrikulazioa mantendu eta erronka berriei egokitu 1.7.1 Matrikulazio kanpainaren plangintza zehaztu, burutu baloratu eta beharrezko hobekuntzak txertatu.

Plan Estrategikoa 

3

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

2.1 Etengabeko hobekuntzan oinarritutako kudeaketaren bidez, Hezkuntza Proiektua aurrera eramatea.

2. Bertako pertsonen prestakuntza eta asebetetze mailaz baliatuz, etengabeko hobekuntza sustatu: trebakuntzan, koordinazioan, azpiegituretan, zerbitzu eta kudeaketan (maila pedagogiko, administratibo eta instituzionalean)

Plan Estrategikoa 

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3 Hezkuntza Proiektuaren jarraipena eta balorazioak egin plan estrategikoaren bitartez eta beharrezkoak diren hobekuntzak txertatuz.

X

X

X

X

2.1.4 Berrikuntza pedagogikoak gure ikastetxean martxan jarri: Konpetentziak DBH-LHn, Ikasketa kooperatiboa (IKASKIDE) DBHLHn

X

X

X

X

2.1.5 BKS-aren egitura errebisatu, hobekuntza zikloak kontrolatu eta AFKak egokitu kudeaketa erabilgarria lortzeko.

X

X

X

X

2.1.5 Kalitatezko kudeaketaren kultura hedatu.

X

X

X

X

2.1.1 Haur Hezkuntzako markoa ikastolan eraikitzen jarraitu: metodologia, ebaluazioa, behaketarako tresnak, material egokiak, … 2.1.2 Lege aldetik datozen aldaketak aztertu, martxan jarri edo beharrezkoak diren moldaketak egin.

4

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak 2. Bertako pertsonen prestakuntza eta asebetetze mailaz baliatuz, etengabeko hobekuntza sustatu: trebakuntzan, koordinazioan, azpiegituretan, zerbitzu eta kudeaketan (maila pedagogiko, administratibo eta instituzionalean)

Plan Estrategikoa 

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

2.2 IPK eguneratuta izatea. 2.2.1 Proiektu kurrikularra berridatzi (helburuak, edukiak, metodologia, ebaluazio irizpideak, unitate didaktikoak, …)

X

X

X

X

2.2.2 Konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ondorioak aplikatu

X

X

X

X

2.2.3 Etika arloaren proiektu kurrikulara diseinatu, adostu eta martxan jarri LHn. ETIKA/EKA aukera aztertu

X

X

X

X

2.3.1. Langilegoaren formakuntza: - Berrikuntza metodologiko-pedagogikoak (konpetentziak irakaskuntzan, integraziozko pedagogia): Txanela, Ostadar, Urtxintxa, Psikomotrizitaea, EKA - Euskararen zuzentasuna eta egokitasuna bultzatzekoak - Prebentziozkoak: Lehen sorospenak, drogen menpekotasuna, sexu heziketa, elikadura osasuntsua, … - IKT aplikazioen erabilera

X

X

X

X

2.3.2. Gurasoen formakuntza: - Prebentziozkoak - Beren interes-eskaeretatik sortutakoak. - Berrikuntza metodologiko -pedagogikoak

X

X

X

X

2.3 Kolektibo desberdinen formazioa bultzatzea, partaidetza eta koordinazioa indartuz eta berrikuntza pedagogikoen jabe izanez

5

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

2.3.3. Ikasleen formakuntza: - Kanpoko erakundeek eskaintzen dituztenak. - Barruan identifikatutako beharrei erantzuna ematekoak.

Plan Estrategikoa 

6

X

X

X

X

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak 2. Bertako pertsonen prestakuntza eta asebetetze mailaz baliatuz, etengabeko hobekuntza sustatu: trebakuntzan, koordinazioan, azpiegituretan, zerbitzu eta kudeaketan (maila pedagogiko, administratibo eta instituzionalean)

12-13 13-14 14-15 15-16

2.4. Irakasle talde egonkorra bermatzea: 2.4.1. Maila, ziklo eta etapen arteko koordinazioa ziurtatu.

X

X

X

X

2.4.2. Oro har errekonozimendu plana urtero aztertu, idatzi eta indartu

X

X

X

X

2.4.3. Langileen asebetetzetik jasotzen diren eskakizunei erantzun lan giro ona sustatuz

X

X

X

X

2.4.4. Errendimenduaren ebaluazioaren kultura zabaltzen joan eta etengabeko hobekuntzako bide bezala baloratu: zuzendaritzako kideek elkarrizketak langile guztiekin.

X

X

X

X

2.4.5. Urtean urteko adskripzioak planifikatu eta gauzatu, Ikastolaren beharrei osotasunean erantzunez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.1. Elikagai-subiranotasunaren printzipioak jarraitu

X

X

X

X

2.6.2. Zerbitzuaren eta pertsonalaren kudeaketa irizpide pedagogikoen arabera aplikatu

X

X

X

X

2.5. Kalitatezko zerbitzuak eskaintzea 2.6. Jangela autogestionatua indartu eta doitu

Plan Estrategikoa 

Denboralizazioa Urte kopurua.

7

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

2.6.3. Jangelaren kostu ekonomikoaren jarraipen estua egin

Plan Estrategikoa 

8

X

X

X

X

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

2.7. Baliabide egokiz hornitzea

2. Bertako pertsonen prestakuntza eta asebetetze mailaz baliatuz, etengabeko hobekuntza sustatu: trebakuntzan, koordinazioan, azpiegituretan, zerbitzu eta kudeaketan (maila pedagogiko, administratibo eta instituzionalean)

2.7.1. Irakasle eta ikasle ratio egokiak ahal diren neurrian bideratu

X

X

X

X

2.7.2. Orientazio Departamentuaren baliabide pertsonalak Ikastolako beharrei erantzuteko modukoak izatea, ahal den neurrian.

X

X

X

X

2.7.3. Informazio eta komunikazio teknologikoen (IKT) plangintza egin eta aurrera eraman.

X

X

X

X

2.7.4. Kudeaketa ekonomiko egokia eta eguneratua izatea

X

X

X

X

2.7.5. Baliabide materialen jarraipena egin eta beharrak identifikatu

X

X

X

X

X

X

X

2.8. Azpiegituren egokitasuna bermatzea 2.8.1. Gune estali bat urratsez urrats eraikitzeko pausuak eman (adibidez portxe aurreko kirol gunea)

Plan Estrategikoa 

9

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

2.9. Autoebaluazio eta kanpoko ebaluazioak bultzatzea

2. Bertako pertsonen prestakuntza eta asebetetze mailaz baliatuz, etengabeko hobekuntza sustatu: trebakuntzan, koordinazioan, azpiegituretan, zerbitzu eta kudeaketan (maila pedagogiko, administratibo eta instituzionalean)

2.9.1. Barne eta kanpo ebaluazioen prozesuen aplikazioak bultzatu.

X

X

X

X

2.9.2. Antzeman edo detektatzen diren hutsuneak bideratzeko hainbat prozesu martxan jarri: ekoizpen idatzia, irakurketa-idazketa…

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.9.3. Ikastolen Elkarteak eta beste hainbat erakundek eskaintzen dizkiguten foro desberdinetan beste ikastetxe edo erakundetako praktika onak aztertu eta geurera egokitzeko pausoak eman. 2.10. Ikastolen plan estrategikoak aztertu eta baloratu 2.11. Aliatuak 2.10.1. Ikastolako Hezkuntza Proiektua garatzeko aliatuen plana eguneratu eta gauzatu.

Plan Estrategikoa 

10

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

3.1. Kolektiboen arteko komunikazioa eta partaidetza sustatzea:

3. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kolektiboen arteko (guraso, ikasle, langile eta laguntzaileak) komunikazioa, parte hartzea eta inplikazioa indartu

Plan Estrategikoa 

3.1.1. Gurasoak: - Geletako Guraso Ordezkari taldea kudeatu eta indartu - Batzar eta bilera desberdinetan parte hartzea bultzatu. - Informazio- hitzaldietan parte-hartzea indartu: sexu heziketa, ebaluazio diagnostikoa, AGIPAD, … - Kooperatibista izatearen kultura zabaldu eta indartu. 3.1.2. Ikasleak: - Eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzea bultzatu: entrenamenduak, mendi irteerak, Euskal –dantzak, Bertsoeskola, xakea, …

X

X

X

X

X

X

X

X

- Ikastola barruko ekintza berezietan parte hartu: Santo Tomas, Inauteriak, Ikastolako Jaialdia, …

X

X

X

X

- Ordezkaritza organo desberdinetan parte -hartu eta beharrezkoak diren komunikazio bideak martxan jarri: geletako ordezkariak, bizikidetza behatokia, eskola kontseilua, …

X

X

X

X

3.1.3. Langileak: - BKSn komunikazioa eta partaidetzarekin loturiko prozesuak dagozkien mailan aurrera eraman. - Bilera desberdinetako parte hartze aktiboa bultzatu.

X

X

X

X

11

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak 3. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kolektiboen arteko (guraso, ikasle, langile eta laguntzaileak) komunikazioa, parte hartzea eta inplikazioa indartu

4. Ikaslearen hezkuntza integrala ahalbideratu, hezkuntza konpetentzia orokorrak ardatz hartuta

Plan Estrategikoa 

3.2. Komunitateko kideen arteko harremanak, demokrazian eta parekidetasunean oinarritzea 3.2.1. Bizikidetza plana garatu Bizikidetza Behatokiaren eskuhartzearekin 3.2.2. Ikasleen eskubide eta betebeharrak komunikatu eta jarraipena egin 3.3. Komunikazio bideak indartu 3.3.1. Kolektibo guztientzat Web orria moldatu erabilera errazagoa izan dadin. 3.3.2. Barruko komunikazioa sarearen (intraneta) bidez indartzen jarraitu. 3.3.3. Ikastolako buletin informatiboa eta aldizkaria berritu eta baloratu. 3.3.4. Komunikazio plana gauzatu eta hobetu 4.1. Ikastolen Elkartetik konpetentzien inguruan eskainitako formakuntza eta baliabideak (materialak, metodologia, ....) geurera aplikatu 4.2. Ikasleak oinarrizko bost konpetentzietan hezitu: pentsatzen eta ikasten ikasi, komunikatzen ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, norbera izaten ikasi, egiten eta ekiten ikasi. 4.3. Ikasleak eta irakasleak konpetentzien ereduaren arabera ebaluatzeko pausuak ematen jarraitu

12

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2012 / 2016 


SALBATORE MITXELENA IKASTOLA ZARAUTZ  

Salbatore Mitxelena 

IKUSKERAREKIN LOTUTAKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Ikastola

Eremuak 5. Eleaniztasuna bermatu

Plan Estrategikoa 

5.1. Hizkuntza Proiektua (HIZPRO) garatzea 5.1.1. Euskara eta euskalduntasuna ardatz harturik, koherentzia izateko zein uztartzeko asmoz, Ikastolan lantzen diren hizkuntzen irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak biltzen diren Hizkuntz Proiektuaren azterketa amaitu eta erabakitakoa martxan jarri.

13

Denboralizazioa Urte kopurua. 12-13 13-14 14-15 15-16 X

X

X

X

2012 / 2016 

2012-16 PLAN ESTRATEGIKOA  

2012-16 Plan Estrategikoa