Page 1

Salas Serveis Immobiliaris Gestió immobiliària responsable


Responsable

Que és seriós en el comportament i compliment dels compromisos. Que es compromet amb el bé comú del conjunt de la societat.


El Triangle del 22@ Fundaci贸 Noulloc, 2012


Constitució de la primera comunitat de propietaris: 16 habitatges a la Plaça del Treball de Sabadell

1993 1992

1.000 habitatges lliurats

2000 1995

2002

Lliurament de la promoció Miramar 2 a Tarragona: els 52 primers habitatges de Salas Serveis Immobiliaris

20 anys al servei de l’accés a l’habitatge Des de1992, Salas Serveis Immobiliaris som una empresa dedicada a la gestió immobiliària. Conscients de la nostra responsabilitat en el context de l’habitatge, defensem i promovem un model d’accés basat en les comunitats de propietaris. Un model racional, sostenible i participatiu que garanteix que el ciutadà obté l’habitatge que necessita com ell el vol i pagant només el que costa fer-lo. D’aquesta manera, construïm només allà on hi ha demanda i ho fem de la manera paisatgística i ambientalment més respectuosa per tal de garantir la sostenibilitat de les nostres edificacions.

A Salas disposem de l’estructura, els coneixements i l’experiència necessaris per a gestionar i desenvolupar promocions d’habitatges garantint la satisfacció total dels nostres clients. Oferim un servei integral en tots els aspectes de la promoció d’habitatges: des de la investigació de mercat fins al post-lliurament passant per l’estudi de viabilitat, la gestió del sòl, la direcció facultativa i la comercialització entre d’altres. Amb 20 anys d’experiència i més de 2.500 llars lliurades i gràcies a la diferenciació i al servei curosament personalitzat, hem aconseguit posicionar-nos com una empresa de referència en l’àmbit de l’habitatge.

Els aspectes clau de la nostra gestió i cultura empresarial són: • Els avantatges exclusius que oferim als nostres clients en producte, preu, qualitat, personalització, servei, sostenibilitat, accessibilitat i salut.

Applus certifica els processos de Salas amb la ISO 9001

• Els processos que garanteixen els estàndards de qualitat exigits i dirigeixen un sistema de treball acurat i resolutiu. • La recerca i el desenvolupament que ens permeten incorporar innovacions que milloren el valor dels habitatges i redueixen costos i terminis d’execució. • Els valors que regeixen totes les nostres accions i son la base de la nostra cultura corporativa. • La responsabilitat social corporativa, orientada al respecte ambiental i en l’accessibilitat.

Primera promoció amb equipament domòtic: 14 habitatges a la Rambla de Sabadell


2.000 habitatges lliurats

2004

2009 2008

2011

2012

2010

Lliurament de claus i inici de gestió de la primera promoció amb protecció oficial en règim de lloguer per a la Fundació Noulloc: La Florida, 36 habitatges a Matadepera Primera promoció en obtenir el certificat de qualificació energètica A: El Triangle del 22@, 53 habitatges de lloguer amb protecció oficial al districte 22@ de Barcelona

Constitució de la Fundació Salas promoure la investigació, la difusió i aplicació de l’accessibilitat i adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn

Primera promoció en implantar el sistema de Microcogeneració: El Pont de Ca L’Arenys, 30 habitatges a L’Ametlla del Vallès Primera promoció amb plaques solars: Can Llong Verd. 30 habitatges a Sabadell

Salas Serveis Immobiliaris celebra els seus primers 20 anys


Què fem Gestionem de manera integral tots els aspectes de la promoció d’habitatges. Oferim, a tot tipus de promotores, un servei integral de gestió. Podem responsabilitzar-nos de la gestió complerta (des de la investigació de mercat fins al lliurament dels habitatges) o treballar en fases concretes del projecte ja sigui de manera autònoma o en coordinació amb l’equip de la pròpia promotora.

Aportem el màxim valor als nostres clients. Més enllà de la pròpia gestió, la nostra tasca consisteix en aportar el major valor afegit tant a la promotora per a la qual treballem com al client final. Excel·lim en producte, preu, qualitat, personalització, servei, sostenibilitat, accessibilitat i salut.

Promovem un accés a l’habitatge racional i sostenible. Entenem l’habitatge com a un dret fonamental sobre el que no es pot especular. Per això promovem models d’accés a l’habitatge en els que el ciutadà paga pel seu habitatge el que costa fer-lo. Paral·lelament, construïm de manera ambiental i paisatgísticament respectuosa per tal de reduir al mínim l’impacte dels nostres habitatges.

Visió

Missió Valors

Ser el referent en la gestió de l’accés a l’habitatge.

Aconseguir la satisfacció del client en l’àmbit de l’habitatge, aportant-li el màxim valor afegit.

Servei Professionalitat Qualitat Honestedat Innovació


PROMOTORA

CONSTRUCTORA

ENTITAT FINANCERA

És l’empresa, cooperativa, fundació, entitat bancària o comunitat de propietaris que té la iniciativa de fer l’edifici.

Juntament amb els arquitectes, aparelladors, industrials i enginyeries son els responsables de la construcció de l’edifici.

Aporta el finançament necessari per a desenvolupar la promoció. Primer a la promotora per a que pugui fer l’edifici i després als clients per a que puguin comprar.

Serà la propietària de l’edifici fins al moment de la venda dels habitatges als clients.

La promotora contracta a una gestora per a que dugui a terme un projecte immobiliari.

La gestora es responsabilitza del correcte desenvolupament de les obres.

La gestora negocia el finançament de la promoció i de les hipoteques dels clients finals.

GESTORA INTEGRAL Es responsabilitza del correcte desenvolupament de tot el procés de promoció: finançament, construcció i comercialització. Actua com a interlocutor únic del client acompanyant-lo en tot el procés, des de la comercialització fins a la subrogació del crèdit hipotecari, el lliurament de l’habitatge i el post-lliurament.

La gestora assessora, informa i acompanya al client en totes les fases del procés.

El client subroga el crèdit hipotecari de l’entitat que finança la promoció.

El client compra el seu habitatge a l’entitat promotora.

CLIENT

Figura 1. Esquema simplificat dels agents implicats en una promoció immobiliària


Estudiem com han de ser els habitatges, quan costaran i com els comercialitzarem.

Pla de màrqueting

Analitzem l’oferta i la demanda per tal de detectar necessitats d’habitatge i desenvolupar projectes que les cobreixin.

Investigació de mercats FUNCIONS COMPLEMENTÀRIES

R+D+I

ISO 9001

Àrea Legal

Projecte

Avaluació de la satisfacció

Elaborem el projecte de l’edifici i els habitatges per tal de satisfer les necessitats dels futurs propietaris.

Realitzem enquestes per a valorar el grau de satisfacció dels propietaris amb la voluntat de millorar de forma continuada.

Licitacions

Post-lliurament

Cerquem els proveïdors idonis i contractem aquells que millor poden desenvolupar la promoció.

El Servei d’Atenció al Client es responsabilitza de la ressol·lució de qualsevol incidència posterior al lliurament de claus.

Costos, terminis i qualitats

Lliurament

Controlem estrictament els plannings i l’excució de les obres per tal de garantir el cumpliment de les condicions pactades.

Fem entrega de les claus i assessorem als nous propietaris en els tràmits administratius i financers.

Finançament

Qualitat final

Cerquem i pactem condicions per al finançament de la promoció i els crèdits hipotecaris dels propietaris

Garantim la qualitat de l’estructura, les instal·lacions i els acabats tant de l’edifici com de cada un dels habitatges.

Gestió administrativa

Personalització

Ens responsabilitzem de tots els tràmits administratius així com de la tramitació de permisos i la comptabilitat entre d’altres.

Oferim la possibilitat als futurs propietaris d’adaptar els seus habitatges segons els seus gustos i necessitats.

Comunicació i RRPP

Comercialització

Donem a conèixer el projecte i organitzem els actes protocol·laris: presentacions, primeres pedres i reunions.

Cerquem els socis necessaris per a desenvolupar la promoció i els acompanyem en tot el procés fins al lliurament de l’habitatge.

Figura 2. Esquema dels processos implicats en la gestió integral d’una promoció immobiliària


L’empresa Salas Serveis Immobiliaris som una gestora integral amb 20 anys d’experiència i més de 2.500 llars lliurades. Som un equip pluridisciplinari de 22 professionals especialitzades en els diferents processos de la promoció immobiliària. L’equip de Salas el formem arquitectes tècnics, comercials, interioristes, enginyers, economistes, tècnics en sistemes, advocats,

periodistes i especialistes en processos administratius i gestió de projectes. També col·laborem amb professionals i empreses externes que ens permeten flexibilitzar l’estructura operativa i adaptar-la a les promocions que gestionem, independentment de la seva magnitud i ubicació geogràfica. L’any 2012 vam lliurar 76 habitatges i vam gestionar una inversió total de

8.000.952,26€. Actualment disposem de 5 delegacions (Sabadell, Barberà, La Seu d’Urgell, Lleida i Eivissa) i estem gestionant la promoció de 135 noves vivendes.

A més, hem col·laborat, i en la majoria de casos seguim col·laborant, amb nombroses organitzacions de caràcter sectorial, institucions i ajuntaments.

Al llarg dels anys, a Salas Serveis Immobiliaris hem treballat per a diferents societats i entitats promotores, des de societats limitades i entitats bancàries fins a cooperatives i fundacions de l’àmbit de l’economia social.

Aquests contactes, sumats als d’incomptables professionals del sector, empreses constructores, industrials, empreses auxiliars i entitats financeres, entre d’altres, poden donar testimoni del nostre rigor i professionalitat.

+2.500 20

anys d’experiència

€ gestionats el 2012

2.500 habitatges lliurats

vivendes lliurades l 2012

22

treballadors i treballadores

vivendes en promoció

delegacions

Figura 3. Salas Serveis Immobiliaris en xifres


Filosofia i model Creiem que l’habitatge és un dret fonamental. Per això promovem models racionals, sostenibles, participatius, transparents i segurs d’accés a l’habitatge.

Basem la promoció immobiliaria en la demanda real. Fent habitatges allà on es necessiten evitem la sobre-edificació i l’especulació. Mitjançant estudis d’oferta i demanda detectem les necessitats insatisfetes dels ciutadans i dissenyem promocions que les cobreixen, garantint així la viabilitat dels projectes i evitant la proliferació d’edificis desocupats.

Fem habitatges que costen el que costa fer-los. Apliquem marges industrials independentment de les fluctuacions del mercat. D’aquesta manera obtenim un benefici econòmic racional i ens distanciem dels moviments especulatius.

Treballem per al desenvolupament econòmic, el benestrar social i la sostenibilitat ambiental. Un model racional i sostenible d’accés a l’habitatge contribueix a la creació de riquesa i a la cohesió social tot garantint la sostenibilitat ambiental.

El Model Salas d’accés a l’habitatge Creiem en un model d’accés a l’habitatge basat en les comunitats de propietaris. En aquest model és el ciutadà qui promou la construcció del seu propi habitatge. D’aquesta manera es garanteix que: • L’habitatge s’adapta totalment als gustos i necessitats del ciutadà que participa activament del procés de promoció. • El ciutadà paga pel seu habitatge el que costa fer-lo i està informat en tot moment de l’evolució de la promoció pel que fa als aspectes tècnics, legals i financers. • Només es construeix allà on hi ha una demanda real. Si no hi ha un mínim de socis que garanteixi la viabilitat de la promoció aquesta no s’inicia. En la majoria de casos, recomanem a les comunitats de propietaris que constitueixin una fase cooperativa (figura 4). La llei de cooperatives d’habitatge contempla tota la casuística de les comunitats de propietaris i les regula per al bé comú i de cadascun dels seus socis mitjançant un marc legal segur i contrastat. En d’altres casos, i degut a les característiques del projecte o a aspectes legals i financers, no és possible formar comunitats de propietaris o aquestes han de constituir societats limitades o comunitats de béns. En tots els casos i amb independència de la fórmula legal escollida, la nostra gestió es basa en els mateixos principis de racionalitat, participació, sostenibilitat i transparència.


COOPERATIVA

FASE A

1

Detectem necessitats d’habitatge

Treballem sobre la base de l’economia real: busquem i identifiquem bosses de demanda formades per persones que necessiten habitatge en una ubicació concreta. No construïm allà on no hi ha necessitat de fer-ho.

2

Fem un projecte de promoció

Estudiem les necessitats de la bossa de demanda i elaborem un projecte a mida. Tenim en compte criteris funcionals, tècnics, financers, paisatgístics, demogràfics, socioculturals, ambientals i d’accessibilitat així com estètics i de manteniment.

3

Busquem persones per a iniciar la promoció

4

FASE B

FASE C

La comunitat s’integra en una cooperativa

Donem a conèixer el projecte. Les persones interessades en viure-hi constitueixen una comunitat de propietaris i es converteixen en auto promotors.

Les cooperatives ofereixen les garanties legals necessàries per a dur a terme una promoció immobiliària en comunitat de propietaris amb total seguretat.

Essent promotor, el soci s’assegura que el seu habitatge es fa com ell vol i costa el que costa fer-lo.

Les diferents promocions d’una mateixa cooperativa (fases) són independents econòmica i administrativament.

COOPERATIVA

5

La cooperativa ens contracta la gestió

Com a empresa gestora, la cooperativa ens encarrega tots els passos necessaris per a fer realitat la promoció: projecte, obtenció de llicències i finançament, construcció i atenció als socis, entre d’altres.

6

Els socis participen en tot el procés

Mitjançant reunions i comunicats periòdics informem als socis dels aspectes legals, tècnics i financers de la promoció. Els socis participen activament en la presa de decisions a través d’òrgans de participació i de votacions a raó d’un vot per soci.

7

Gestionem la promoció

Ens responsabilitzem de la correcta execució de les obres i vetllem per l’estricte compliment de terminis, pressupostos i nivells qualitat. Durant el transcurs de l’obra cada soci pot personalitzar el seu habitatge per a adaptar-lo als seus gustos i necessitats.

8

Es lliuren els habitatges

Un cop acabat l’edifici i realitzats els controls de qualitat pertinents es lliuren els habitatges i es dissol la fase cooperativa. Des de la gestora ens responsabilitzem del servei post-lliurament durant els terminis marcats per la llei i fins a la total satisfacció dels socis.

Figura 4. Model Salas d’accés a l’habitatge


8 motius per a triar Salas

1. HABITATGE

2. PREU

Fem habitatges per a viure-hi

Al preu que costa fer-los

Dissenyem edificis pensats per a viure-hi basant-nos en criteris funcionals, estètics i d’eficiènca.

Entenem l’habitatge com a un dret fonamental sobre el que no s’ha especular.

Escollim acuradament les tipologies constructives i apliquem criteris bioclimàtics que redueixen les necessitats energètiques de l’edifici. Durant el procés de l’obra som especialment curosos amb els aïllaments, les tècniques constructives i els materials emprats per tal de garantir que, fins i tot allò que no es veu, aporta un plus de qualitat a l’edifici. D’altre banda, també tenim cura de l’interiorisme i dels acabats, tant del seu disseny com la qualitat i la col·locació. Els nostres interioristes creen espais amplis, ben distribuïts, còmodes i lluminosos que garanteixen la qualitat de vida dels seus propietaris. Tenim molt en compte la convivència dels nostres projectes amb els elements que l’envolten. Estudiem amb cura les característiques de l’entorn per tal d’aportar la màxima qualitat arquitectònica i aconseguir una integració paissatgística òptima.

Per això promovem models d’accés a l’habitatge en els que el ciutadà paga pel seu habitatge el que costa fer-lo. Informem de manera regular als nostres clients dels costos derivats de la promoció (des de la compra del sòl fins als honoraris dels arquitectes passant pels costos d’obra, màrqueting i comercialització entre d’altres). D’aquesta manera, garantim la transparència del model que reforcem amb auditories externes anuals. També treballem per a obtenir el millor finançament, tant per a la promoció com per al client final. En aquest sentit, i per a garantir la viabilitat de les operacions, fem scorings previs que certifiquen la capacitat de compra dels clients, fem plans de pagament a mida i acompanyem als clients en tot el procés de negociació amb l’entitat financera fins a la subrogació del crèdit hipotecari.


3. QUALITAT

4. PERSONALITZACIÓ

Amb total garantia

Com tu els vols

Els procediments que duem a terme durant la promoció dels habitatges estan avalats per la norma ISO 9001, de manera que podem garantir un elevat nivell de qualitat certificat per 7 auditories:

El servei de personalització permet als clients modificar les característiques dels seus habitatges per tal d’adaptar-los als seus gustos i necessitats.

• Auditoria de projecte: garanteix l’adequació del projecte a la normativa vigent i a les necessitats i interessos de l’entitat promotora. • Auditoria d’estabilitat: garanteix l’estabilitat estructural i s’avala amb l’obtenció de l’assegurança decennal obligatò ria, garantia contra defectes estructurals de l’obra els primers deu anys de vida de l’edifici. • Auditoria d’estanqueïtat: es realitzen les proves necessàries per a garantir el correcte funcionament dels tancaments de façanes i sostres. • Auditoria d’instal·lacions: garanteixen el correcte funcionament de les instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, telecomunicacions, incendis,... • Auditoria d’acabats: es valida la qualitat tècnica i la correcta col·locació dels acabats. • Control de qualitat percebuda: es revisen tots els aspectes de l’habitatge des de l’òptica del propietari per a garantir-ne la total satisfacció. • Auditoria d’accessibilitat: garanteix que l’edifici és accessible i fàcilment adaptable.

El servei de personalització, conduït per un interiorista de Salas, comença amb una reunió de treball amb el client a la que es decideixen les modificacions desitjades sobre el projecte inicial. Amb aquestes indicacions, el departament de personalització realitza un projecte detallat que es complementa amb un pressupost i un calendari d’execució. Si el client accepta les condicions, l’habitatge li serà lliurat amb les modificacions pactades. En el procés de personalització es poden modificar distribucions, instal·lacions, mobiliari de cuines i banys, paviments, rajoles, fusteria interior, sanitaris i qualsevol altre element que, essent tècnicament possible i sense alterar l’estructura de l’edifici, el client vulgui canviar.


8 motius per a triar Salas

5. SERVEI

6. SOSTENIBILITAT

Sempre estem al teu costat

Respectem el medi ambient

Acompanyem als futurs propietaris en tot el procés de promoció de l’habitatge.

Conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat, implantem totes aquelles mesures que contribueixen a fer de la construcció un sector més sostenible:

En primera instància, des del departament comercial ens fem ressò de les necessitats de les persones interessades i els presentem el projecte de promoció tot assessorant-los pel que fa a tipologies, preus i condicions de pagament. També realitzem un scoring previ per tal de facilitar el futurs tràmits de subrogació hipotecària i garantir la viabilitat financera de la promoció. Posteriorment, des del departament de personalització ens posem a disposició del client per tal de realitzar les modificacions necessàries per a que l’habitatge s’ajusti als seus gustos i necessitats. Mentre dura el procés de promoció, les diferents àrees de l’empresa informem dels aspectes legals, tècnics i financers de l’obra a través de reunions periòdiques i de l’extranet de l’empresa. També organitzem diverses visites d’obra que permeten veure en primera persona l’evolució de l’obra. Finalment, a través del Servei d’Atenció al Client, ens responsabilitzem de la resol·lució de les incidències detectades després del lliurament dels habitatges.

• Reducció de l’impacte global i paissatgístic: promoció sobre demanda certa i integració de les promocions al paissatge urbà. • Reducció del consum energètic: aplicació de criteris bioclimàtics en el disseny de l’edifici, ventilació creuada, panells solars, microcogeneració, xarxes urbanes de calor i fred, tancaments amb ruptura de pont tèrmic, auditories d’instal·lacions, làmpares de baix consum, detectors de presènecia a zones comunts,... • Reducció del consum d’aigua: reutilització d’aiües grises, sanitaris amb sistema de doble descàrrega, airejadors a les aixetes, auditories d’estanqueitat, rec per degoteig a les zones ajardinades,... • Reducció de la contaminació acústica: control dels horaris de l’obra, estudis acústics als pisos, aïllaments,... • Reducció de la producció de residus: optimització dels processos d’obra, reciclatge de sòlids i materials d’obra, abocaments controlats, ús de graves reciclades, utilització de plaques de guix laminat fàcilment recliclables, instal·lació de cubells de recollida selectiva, utilització de pintures a l’aigua,... • Promoció del transport sostenible: instal·lació d’aparcaments de bicicletes i punts de càrrega per a vehicles elèctrics.


7. ACCESSIBILITAT

8. SALUT

Promovem l’autonomia

Ens preocupa el teu benestar

Tots els habitatges que lliurem són accessibles i fàcilment adaptables.

Com a conseqüència del nostre compromís amb la qualitat de vida, duem a terme estudis geobiològics per a detectar i neutralitzar tots aquells elements del subsòl i de l’entorn que puguin ocasionar radiacions negatives als habitatges.

L’accessibilitat millora l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda o discapacitats sensorials. És més, millora també l’autonomia i fa més còmode la vida de la resta de persones quan condueixen un cotxet de nadó, es fan grans o pateixen una incapacitat temporal com ara una lesió esportiva. Més enllà, com a part de la nostra responsabilitat social corporativa, adaptem sense cost els habitatges dels nostres clients amb necessitats especials*. Fruït de la nostra implicació amb l’accessibilitat, l’any 2004 vam impulsar la creació de la Fundació Salas que es dedica a la investigació, la difusió i el desenvolupament de l’adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn per afavorir l’autonomia de totes les persones, independentment de les seves característiques físiques, psicològiques o mentals. * Consultar condicions específiques als assessors comercials.

També estudiem acuradament les distribucions i els aïllaments per a crear espais lluminosos, silenciosos i tèrmicament confortables que potencïin el descans i la relaxació, elements bàsics per a una bona salut física i mental. Promovem també la mobilitat sostenible amb la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes i punts de càrrega de vehicles elèctrics. D’aquesta manera contribuïm a generar entorns urbans més silenciosos i menys contaminats. Finalment, gràcies a les mesures de sostenibilitat i estalvi energètic que implantem, minimitzem l’impacte ambiental de les nostres promocions preservant el medi natural i reduint la petjada ecològica d e la nostra activitat.


En promoció ES MOLÍ

BALUARD

LA RONDA

Puig d’en Valls - Eivissa | Comercialització

Lleida | Comercialització

Barberà del Vallès | Comercialització

Promoció amb protecció oficial que consta de 60 habitatges amb pàrquing i traster està situada a Puig d’en Valls, al terme municipal de Santa Eulàlia des Riu, molt a prop de la ciutat d’Eivissa. Una ubicació ideal que combina tranquil·litat, serveis i bones comunicacions.

Promoció amb protecció oficial en règim general que consta de 60 habitatges, 60 places d’aparcament i 60 trasters.

Promoció plurifamiliar que consta de 35 habitatges de 2 i 3 dormitoris en una ubicació que combina bones comunicacions, proximitat al centre i multitud de serveis en un barri de recent creació: el Parc Europa de Barberà.

L’accés a la planta baixa de cada escala es realitza a través d’un hall central exterior, i l’accés rodat al soterrani d’un únic nivell es realitza a través d’una rampa. Els habitatges tenen dos o tres dormitoris i una estudiada distribució que garanteix el màxim confort i aprofitament de l’espai. Tots els pisos de 3 dormitoris disposen de dos banys complerts, un amb banyera i l’altre amb plat de dutxa. Les superfícies oscil·len entre els 63m2 i els 83m2 i es complementen amb àmplies terrasses i jardins. Tots els acabats son de primera qualitat i els equipaments son de reconegudes marques com Balay, Niessen o Porcelanosa.

Localitzada a la Zona Alta de Lleida, a la cruïlla dels carrers Onze de Setembre i Joc de la Bola, l´edifici es composa d’un pàrquing soterrani i quatre plantes d’alçada. Els habitatges tenen entre 69 i 80m2/útils, 3 dormitoris (a excepció de dos pisos de 2 dormitoris), terrassa o pati i acabats de primera qualitat de marques de reconegut prestigi com Balay o Roca. Tots els habitatges són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i fàcilment adaptables. S’optimitzarà el consum energètic de l’edifici gràcies a l’aplicació de sistemes de microcogeneració i altres mesures d’eficiència energètica.

Els habitatges de La Ronda compten amb una molt estudiada distribució. Tant els de 2 com els de 3 dormitoris tenen 2 banys, zona delimitada com a safareig i cuina independent i els acabats son de primera qualitat amb marques com ara Balay, Porcelanosa, Niessen, etc. L’edifici obtindrà el certificat de qualificació energètica A degut a la implantació de diferents avenços tecnològics i solucions constructives d’alta eficiència (tancaments exteriors amb trencament de pont tèrmic, micro-cogeneració, ventilació creuada,...). Paral·lelament, tots els habitatges són accessibles i fàcilment adaptables per a persones amb mobilitat reduïda.


SETÚRIA La Seu d’Urgell | Comercialització

Promoció d’habitatges amb protecció oficial a La Seu d’Urgell que consta de 40 habitatges de règim general d’adjudicació i 20 habitatges de lloguer. Localitzat a la zona de l’Horta del Valira amb àmplies vistes a Castellciutat i a la Serra del Cadí, l’edifici està constituït per dues plantes soterrani i cinc plantes d’alçada. Els habitatges, d’entre 62 i 80 m2/útils, compten amb terrassa o pati i tenen 3 dormitoris, a excepció de sis pisos de 2 dormitoris. Els acabats son de qualitat amb marques de reconegut prestigi com Balay o Roca. L’edifici obtindrà el certificat de qualificació energètica A degut a la implantació de diferents avenços tecnològics i solucions constructives d’alta eficiència (tancaments exteriors amb trencament de pont tèrmic, micro-cogeneració, ventilació creuada,...).

EL TRIANGLE DEL 22@

LA FLORIDA

Barcelona | Gestió del lloguer

Matadepera | Gestió del lloguer

Edifici residencial distribuït en planta baixa i 6 plantes tipus amb i 53 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Tots els habitatges tenen balcó i safareig i són de 2 dormitoris a excepció del 7è 5a que és d’una habitació.

Complex plurifamiliar de 36 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer.

El Triangle del 22@ ha obtingut la certificació de Qualificació energètica A que atorga l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN). S’han minimitzat les necessitats energètiques dels habitatges implementant sistemes d’estalvi d’energia (façana ventilada, ventilació creuada, control temporitzat de la renovació d’aire dels habitatges i lluminàries de baix consum, entre d’altres) i sistemes de producció d’energia tèrmica renovables i d’alta eficiència (connexió a la xarxa Districlima).

La promoció es troba molt ben situada dins de la població de Matadepera, al costat del camp de golf (entre els carrers Balmes, La Florida, Sant Quirze i l’avinguda Mas Sot). Els acabats són de primera qualitat, amb marques de reconegut prestigi com Balay i Roca i tots els habitatges compten amb calefacció, plaques solars i tancaments d’alumini.


Experiència Al llarg de la nostra història, a Salas hem gestionat la promoció de més de 2.500 habitatges de diferents tipologies i en diferents règims: habitatge lliure i protegit, en venda i de lloguer, en comunitats de propietaris, per a cooperatives, per banca i per a societats mercantils. A la primera gràfica es mostra com, després de l’esclat de la bombolla immobiliària els anys 2006 i 2007

vam ser capaços de finalitzar i lliurar els habitatges en promoció els anys 2008 i 2009 i com, posteriorment, estem recuperant quota de mercat i apropant-nos a la mitjana històrica de la companyia. La segona gràfica mostra la distribució d’habitatges lliurats per tipus de promoció. Hi destaca la gran proporció d’habitatges en règim de comunitat de propietaris que hem gestionat (prop d’un 80% del total).

Es tracta d’un model en el que la transparència i l’excel·lència en gestió són vitals, fet que ens ha obligat a mantenir uns elevats estàndards de qualitat i a seguir uns estrictes protocols de gestió i comunicació amb el client i la cooperativa promotora.

6% Fundacions

Actualment, utilitzem aquest bagatge i aquesta filosofia de treball heretada de les comunitats de propietaris en totes les promocions que gestionem amb excel·lents resultats i molt bona valoració, tant per part dels promotors com dels clients finals. Pel que fa a la distribució geogràfica de les promocions que desenvolupem, respon a un creixement ordenat basat en la detecció de bosses de demanda real.

14% Promotores

6% 64%

28% 2%

80% Comunitats de propietaris Habitatges lliurats per any

Habitatges lliurats per tipus de promoció

Percentatge de promocions lliurades o en desenvolupament per regió. Es consideren 4 regions: provínicia de Barcelona, provincia de Lleida, província de Tarragona i Illes Balears

Figura 5. Dades generals experiència de Salas Serveis Immobiliaris


Miramar 143 hab. | Tarragona, 1993

Eix Macià 28 hab. | Sabadell, 1997

Plaça del Treball 16 hab. | Sabadell, 1995

Primera promoció gestionada per Salas Serveis Immobiliaris en Comunitat de Propietaris. Ubicada al barri de Gracia de Sabadell, consta de 16 habitatges i 20 places d’aparcament. Borrell 71 hab. | Sabadell, 1998

Serramar 122 hab. | Tarragona, 1994

Plaça Vallès 19 hab. | Sabadell, 1995

Gràcia 66 hab. | Sabadell, 1996

Nota: en el cas de les promocions lliurades per fases, el número d’habitatges correspon al total de les fases i l’any al primer lliurament.

Narcís Monturiol 132 hab. | Sabadell, 1999


Cellers 40 hab. | Sabadell, 1999

Illa 84 hab. | Sabadell, 2001

Arimon 35 hab. | Sabadell, 2001

Promoció que consta de 35 habitatges, 50 places d’aparcament i 2 locals comercials. Situada al carrer Arimon, els habitatges son amplis i amb grans balcons i a les plantes baixes disposen de grans terrasses. La façana destaca per la proposta innovadora dels balcons de fusta. Güell 116 hab. | Sabadell, 2000

Riego 52 hab. | Sabadell, 2002

Rambla 14 hab. | Sabadell, 2000

Bosch i Cardellach 36 hab. | Sabadell, 2003

Garrofers 131 hab. | Tarragona, 2001


Illa Blanca de Mas Iglesias 28 hab. | Salou, 2003

Gaudí 14 hab. | Castellar del Vallès, 2004

Can Llong Verd 30 hab. | Sabadell, 2004

Promoció de 30 habitatges, 30 trasters i 44 places d’aparcament. Primera promoció plurifamiliar amb instal·lacions d’energia solar que va gestionar Salas Serveis Immobiliaris. Imperial 24 hab. | Sabadell, 2003

Bellmig de Can Llong 24 hab. | Sabadell, 2004

La majoria dels pisos són dúplexs amb l’entrada al menjador i la cuina i els dormitoris al pis inferior.

Ca N’Oliver 75 hab. | Castellar del Vallès, 2004

Migdia 39 hab. | Sabadell, 2004

Illes de Barenys 120 hab. | Salou, 2005


Mas Vidal 89 hab. | Sabadell, 2005

Les Alzines 81 hab. | San Cugat, 2008

Vapor Vila Fusté 143 hab. | Sabadell, 2007

Promoció plurifamiliar de 143 habitatges, 18 places d’aparcament i 1 local comercial. Molt bona situació prop l’estació de la RENFE, a cinc minuts del centre de Sabadell. Tots els habitatges tenen ventilació creuada i als balcons hi ha elements mòbils per a generar una cambra d’aire que aïlla de l’excés de calor a l’estiu. Baldrich 75 hab. | Terrassa, 2006

Puigverd 18 hab. | Castellar del Vallès, 2006

La Florida 36 hab. | Matadepera, 2009

Les Ginestes 18 hab. | Sant Quirze, 2008

Can Pla 20 hab. | Granollers, 2009


Les Escoles 91 hab. | Terrassa, 2009

Passeig de l’exposició 19 hab. | Barcelona, 2010

Promoció plurifamiliar que consta de 91 habitatges, 149 places d’aparcament, 91 trasters i 7 locals comercials. Vapor Buxeda Nou 121 hab. | Sabadell, 2009

Edifici singular amb una torre de 13 plantes envoltat d’una gran àrea per a vianants, al costat de la Universitat Industrial, i pràcticament al centre de la ciutat. Les Escoles ha estat seleccionat per la Biennal d’Arquitectura del Vallès 2012.

Sobernedo 23 hab. | Vielha, 2012

És el primer edifici en obtenir el certificat de Qualificació Energètica A de la Vall d’Aran. El Triangle del 22@ 53 hab. | Barcelona, 2012

El Pont de Ca l’Arenys 30 hab. | L’Ametlla, 2011

Promoció amb protecció oficial desenvolupada a través de comunitat de propietaris.


En resum

Som una gestora immobiliària responsable.

Tenim 20 anys d’experiència.

Hem lliurat més de 2.500 habitatges.

Entenem que l’habitatge és un dret fonamental sobre el que no s’ha d’especular.

Promovem models d’accés a l’habitatge basats en la comunitat de propietaris perquè son racionals, participatius, sostenibles, transparents i segurs.

Oferim una proposta de valor basada en: • • • • • • • •

Habitatge: fem habitatges per a viure-hi. Preu: al preu que costa fer-los. Qualitat: amb total garantia. Personalització: com tu els vols. Servei: sempre estem al teu costat. Sostenibilitat: respectem el medi ambient. Accessibilitat: promovem l’autonomia. Salut: ens preocupa el teu benestar.

Som un equip pluridisciplinar de 22 professionals especialitzats en els diferents aspectes de la promoció immobiliària.

Actualment estem comercialitzant 4 promocions que sumen un total de 135 habitatges i ens responsabilitzem de la gestió de dues promocions en règim de lloguer amb un total de 89 llogaters.

El 2012 vam lliurar 76 habitatges i vam gestionar un volum econòmic de 8.000.952,26€.


Qui som?

Que fem?

La Fundació Salas som una entitat privada sense ànim de lucre nascuda l’any 2004, orientada a fomentar la investigació, la difusió i el desenvolupament de l’adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn per afavorir l’autonomia de totes les persones, independentment de les seves característiques físiques, psicològiques o mentals.

Desenvolupem programes d’investigació, aplicació i difusió de solucions d’accessibilitat per tal d’afavorir l’autonomia de totes les persones.

La nostra filosofia es basa en la sensibilització de la societat sobre el dret comú a viure en condicions de confort, seguretat i igualtat, i aspira a ser una plataforma des de la que poder desenvolupar accions socials que estimulin els valors solidaris entre la societat civil, l’administració i les institucions.

Premis a alumnes de secundària que han realitzat un treball de recerca sobre discapacitats i /o accessibilitat.

Patronat La Fundació Salas aglutina l’experiència i els coneixements en matèria d’Accessibilitat dels seus patrons. El patronat està conformat per persones eminents en els seus àmbits d’actuació: • Representants de col·lectius de persones amb discapacitat. • Arquitectes especialistes en accessibilitat amb una dilatada trajectòria tant en la consultoria com en la realització de projectes i en la formació de tècnics. • Consultors experts en la gestió de projectes socials. • Professionals amb una llarga experiència en la gestió de l’habitatge i la construcció d’habitatges accessibles. • Especialistes de l’àmbit de la comunicació. La interdisciplinarietat del Patronat, així com l’experiència de cada un dels patrons en el seu àmbit, ens permeten desenvolupar projectes ambiciosos, aportant els professionals més indicats per a cada una de les fases del projecte.

Les línies d’intervenció en les que treballem són: • Premis Accés Batxillerat:

• Reivindica Accés: Accions de sensibilització i seguiment de les possibles modificacions de la Llei de l’habitatge que afectin a l’accessibilitat. • Formació Accés: Un equip de docents i professionals dissenyem un model d’ensenyament sobre Accessibilitat Universal. Patrocinem el Postgrau d’Accessibilitat i Disseny per a tothom de la UIC. • Habitatge Accés Certifiquem l’accessibilitat dels habitatges construïts. • Autonomia Accés: Fem plans d’accessibilitat per a municipis, edificis, entitats i institucions. • Certifica Accés: Certifiquem l’accessibilitat de municipis, entitats i institucions.

Informació www.salasserveis.com

info@salasserveis.com


Central

Barberà

Lleida

La Seu d’Urgell

Eivissa

Fundació Salas per l’Accessibilitat

Rambla 221 08202 Sabadell (Barcelona) Tel. 93 745 73 00

Juan de la Cierva, 32 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Tel. 93 745 73 00

Segrià, 37 25004 Lleida (Lleida) Tel. 973 118 016

Sant Ot, 13 25700 La Seu d’Urgell (Lleida) Tel. 93 745 73 00

Catalunya, 20 07800 Eivissa (Illes Balears) Tel. 971 59 60 63

Rambla 221 08202 Sabadell Barcelona Tel. 93 745 73 00

www.salasserveis.com

twitter.com/salasserveis

issuu.com/salasserveis

www.fundaciosalas.org

info@salasserveis.com

youtube.com/salasserveistv

linkedin.com/company/salasserveis

info@fundaciosalas.org

www.elniudesalas.com

flickr.com/salasserveis

twitter.com/fundaciosalas.org

Presentació corporativa Salas  

Presentació corporativa Salas

Advertisement