Page 1

Dijous dia  16  de  setembre  a  les  11  del  matí  la  Katerina  Alavedra-­‐Duchoslav    oferí   una  visita  guiada  de  l’exposició.  Van  ser  nombrosos  els  amics  i  seguidors  de  la   seva  obra  que  vingueren  a  la  Sala  Rusiñol  per  saludar-­‐la  i  per  conèixer-­‐la  una   mica  més  en  profunditat.  

1

La  Katerina  inicià  la  sessió  introduint  unes  pinzellades  de  la  seva  biografia.  Ens   va  parlar  dels  seus  origens  txecs,  de  l’exili  familiar  a  Suïssa  ,  dels  seus  estudis  de   comerç  i  d’art  i  de  la  seva  posterior  i  definitiva  estada  a  Sant  Cugat  on  va  exposar   per  primera  vegada  a  l’any  1999.                                                                                                                     1    


Comentà detalladament  quadre  per  quadre  tot  situant-­‐nos  geogràficament  a   cadascun  dels  racons  pintats  així  com  comentant  algunes  de  les  seves  vivències  a   l’hora  de  seleccionar  l’enfocament  dels  temes.  També  ens  donà  algunes   pinzellades  pel  que  fa  a  la  tècnica  que  empra  i  els  efectes  de  llum,  matissos…  que   aconsegueix.      

Especial  atenció  dedicà  a  l’obra  “La  casa    V.  J.  Rott”,  una  de  les  seves  predilectes.   En  aquesta  obra  la  Katerina  va  voler  reflectir  l’ambient  acollidor  de  la  tarda,  amb   les  finestres  iluminades,  com  daurades,  tot  i  la  foscor  que  el  carbó  projecta  sobre   la  ciutat.  També  li  va  servir  per  a  explicar-­‐nos  que  en  moltes  ocasions  els  artistes,   per  qüestions  de  composició,    modifiquen  la  realitat  tal  i  com  succeeix  en  aquest   cas  on  va  fer  desparèixer  la  font  que  hauria  d’estar  situada  a  la  placeta  que  centra   la  composició.  2  

                                                                                                                  2    


Aquesta  experiència  pilot    ha  estat  un  gran  èxit  per  la  qual  cosa  el  director  de  la   Sala  Rusiñol  proposa  repertir-­‐la  en  futures  ocasions.   En  aquest  sentit  agrairíem  els  vostres  comentaris  pel  que  fa  al  dia  i  hora  (els   dijous  a  les  11  de  matí)  ja  que  és  possible  establir  un  altre  calendari  en  funció  de   la  vostra  demanada.    

Visita guiada katia  
Visita guiada katia  
Advertisement