Page 1


Okey ülkemiz Türkiye’de evlerde, yazlıklarda, kahvehanelerde sıklıkla oynanan oyunlardan biridir. Bu kadar popüler olmasına rağmen tasarımı yıllardır neredeyse hiç değişmemiştir. Geleneksel ahşap ya da plastik ıstaka ve beyaz taşlar her yerde görülebilen okey tasarımlarıdır.

Okey is one of the most played games at home, summer houses, coffeehouses in our country, Turkey. Even though it is very popular, the design hardly changed over the years. Classic wooden or plastic boards and white tiles are the common okey designs that can be seen everywhere.

şık, renkli, ince ve hafiftir. Yandan bakıldığında köprüyü andıran ıstaka, formunu iki kıtayı birbirine bağlayan Istanbul’dan almıştır. Yeni ıstaka tasarımı hacim ve ağırlığı düşürmüştür. Istakalar üstüste konulurak çanta hacmi de düşürülmüştür. Renkli ıstakalarla güzel bir kontrast oluşturmak için beyaz taşlar yerine siyah taşlar tercih edilmiştir.

is elegant, colorful, thin and light. The board, which looks like a bridge from sideways, got it’s form from Istanbul that connects two continents. The new board design reduces volume and weight. By placing the boards one on top of another, the case volume is also reduced. Black is chosen over white for tiles to make a nice contrast with the colorful boards.

Taşlar üzerindeki rakamlarda modern bir font ve dört farklı iskambil sembolü (kupa, maça, karo, sinek) kullanılmıştır.

A modern font for numbers and four different card game symbols (hearts, spades, diamonds, clubs) are used on tiles.


Yeni doğa dostu skor cetveli tasarımı ile kağıt tüketiminizi azaltın. Reduce your paper consumption with this new eco-friendly scoreboard design.

Kare Kod Anahtarlık QR Code Keychain


2012/05121 tasarım tescil numarası ile korunmaktadır. Fikri hakların çok önemli olduğu günümüzde endüstriyel yolla ve elle üretilen bütün ürünlerin dış görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir. Türkiye’de ve büyük çoğunluğu el ile üretilmiştir. is protected with industrial design right no 2012/05121. Today, where intellectual properties are very important, all industrial or handmade objects’ visual designs can be protected with design rights. is Made in Turkey, most of it handmade.


İç ve dış çanta tamamen gizli mıknatıslar ile açılır ve kapanır. Inner and outer cases are opened and closed by hidden magnets.


“ Bu hayatta tekrar olup olmayacağım kesin değil, o yüzden neden yapabildiğim en iyi işi yapıp insanların yaşamlarını bir şekilde değiştirmiyorum? Tam olarak ne yapmak istediğimi bildiğim için kendimi çok çok şanslı sayıyorum. ” “ I don't know if I will be in this world again or not, so why not do the best job I can do in this world and change people's life someway? So I consider myself very very lucky to know exactly what I wanna do. ”


Genel bilgi için: For general info: info@saitalanyali.com Tasarım işleri için: For design services: design@saitalanyali.com Takip edin: Follow at: twitter.com/saitalanyali facebook.com/saitalanyali pinterest.com/saitalanyali +90 544 SAIT ALA +90 544 7248 252 www.saitalanyali.com

iVokey by Sait Alanyali  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you